Page 1

FOR IMMEDIATE RELEASE DIVAN OF THE ARMENIAN PATRIARCHATE OF JERUSALEM P. O. BOX 14325, JERUSALEM 91141 CONTACT PERSON: ARCHBISHOP ARIS SHIRVANIAN TEL: +972-2-628 2331 EXT:200, FAX: +972-2-626 4861 E-MAIL: BISHARIS7@YAHOO.COM

HA>ORTACROV:IVN Yrovsa.emi Srpox #agopyanx Miapanagan Unthanovr +o.owi !(rt Nisdu covmarovyxav !%en !* No3ympyr ߺ!º 0ryrovn5 Badriarkarani tahlijin me]5 naqacahov;yamp` Amynabadiv Badriark Srpazan H0r` D7 :orcom Ark7 Manovgyani yv masnagxov;yamp` ß* miapan ha3ryrov1 Miapanagan Unthanovr +o.owin P7 Adynabyd undrovyxav Amyriga3i Aryvylyan :ymi A-a]nort` Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan5 or 2y-nhasov;yamp waryx Miapanagan Unthanovr +o.owu1 Miapanagan Unthanovr +o.owin nyrga3axovyxav ߺ!º ;ovagani ha,ovydovov;ivnu yv ߺ!! ;ovagani naqaha,ivu1 Miapan ha3ryr p/aqntr0ren knnargyxin nyrga3axova/ ha,ovydovov;ivnu yv paxar2ag my/amasnov;yamp untovnyxin yv ߺ!! ;ovagani naqaha,ivu wavyraxovxin1 Dn0ren +o.owu ߺº(6ߺ!º dary,r]anin ovnyxa/ e $º hyr;agan nisdyr5 oronx un;axkin knnargova/ yn gr;agan5 galova/agan5 dndysagan5 Sovrp Dy.yax5 #arapyragan5 Mi]6Ygy.yxagan5 Wijaga3in Dys[ov;ivnnyrov yv a3l harxyr5 oronx dy.ygaciru Miapanagan Unthanovr +o.owu ar2anacryx5 yv paxar2ag my/amasnov;yamp yv cnahadankow untovnyx1 +o.owi un;axkin5 ngadi a-novyxan Miapanov;ivnu hydakrkro. zanazan harxyr yv a-a]argnyr` galova/agan5 dndysagan5 ganonatragan5 in[bes nayv dy.i ovnyxav Dn0ren +o.owi tataryal masnagi antamox undrov;ivn1 Miapanagan Unthanovr +o.owu ovngntryx dy.ygadovov;ivnnyr yv lovsapanov;ivnnyr` a-n[ova/ Yafa3i Sovrp Nigo.a3os Wanki5 _amlei Sovrp Ceorc Wanki5 Yrovsa.emi Sovrp Hry,dagabydax Wanki5 Py;.yhemi Ha3ox Wanken nyrs cdnovo.` Sovrp #agop Ygy.yxvo3 yv Srpox :arcman[ax War=arani himnagan norocov;yanx novajovmnyrovn masin1 Wanki ‘asdapan` Diar Y0ssi Awnyri paxadryx yv lovsapanyx galova/agan zanazan harxyr5 oronk a-n[ov;ivn ovnein Nor Yrovsa.emi Sovrp Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo3 hyd5 yv ‘aradyx a3n polor mdahocov;ivnnyru or miapan ha3ryru ovnein1 Nor Yrovsa.emi Sovrp Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo3 co3awijagu gu mna3 an’o’oq` Ha3ox Badriarkarani iravasov;yan nyrkyv1 Galova/ox Dysov[` Hoc,7 D7 Pacrad Wrt7 Bovrjekyan dy.ygaxovx Badriarkarani Galova/ox Pa=ni dy.ygadovov;ivnu yv badasqanyx polor Miapan Ha3ryrov go.me y.a/ harxyrovn1 Miapanagan Unthanovr +o.owu cnahadankow untovnyx Galova/ox Dys[i paxadrov;ivnnyru1 Amynabadiv Badriark Srpazan Ha3ru =o.owi un;axkin5 cravor 3ov,acir mu 3an2nyx +o.owi Tivanin5 ovr Adynabyd Srpazan Ha3ru un;yrxyx Amynabadiv


Srpazan H0r ‘a’aku7 ngadi a-nylow ir a-o.]agan wijagu yv Wanki abacan5 g\a-a]arge Miapanagan Unthanovr +o.owin5 or ngadi ovnyna3 A;o-agix Badriark mu undrylov harxu yv a3t imasdow badrasdovin Ganonatragan ba3mannyr lraxno. 30tova/nyr1 Yv ;ylatryx5 or Adynabyd Srpazan Ha3ru` Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan clqavore ganonatrov;yan a3s pa=ni 3an2naqovmpu1 Badriark Srpazan H0r ‘a’akin hama2a3n5 ߺ!! ;ovagani Mard amsovn5 gadarovi Ganonatrov;yan 3avylova/ 30tova/nyrov wavyraxovmu1 Pax asdi5 Miapanagan Unthanovr +o.owu undryx Ganonatrov;yan nor 3an2naqovmp mu5 pary’oqylov hamar Sovrp A;o-o3s ganonatrov;ivnu 3a-a]iga3 meg darova3 un;axkin1 Miapanagan Unthanovr +o.owu knnyle ydk Hampar2man lyran wankabadgan ho.i wra3 ,ahov;apyr hivranoxi mu ga-ovxman /raciru5 ir havanov;ivnu dovav1 Miapanagan Unthanovr +o.owu gov ca3 ir cnahadanku 3a3dnylov Amynabadiv Badriark Srpazan H0r5 S7 A;o-o3s Lovsararabyd` Cyr,7 D7 Novrhan Ark7 Manovgyanin yv Miapanagan Unthanovr +o.owi P7 Adynabyd` Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyanin yv adynatbirnyrovn1 Miapanagan Unthanovr +o.owu ir cnahadaganu gu 3a3dne naqgin Dn0ren +o.owi antamnyrovn yv Adynabyd Cyr,7 D7 Aris7 Ark7 <irwanyanin irynx madovxa/ /a-a3ov;yan hamar1 Miapanagan Unthanovr +o.owu gu ,norhavore Dn0ren +o.owo3 norundir antamnyru5 ma.;ylow anonx cor/ox paryax 3a]o.ov;ivn1 Miapanagan Unthanovr +o.owu cnahadankow ar2anacryx 3arapyragan5 gr;agan5 Sovrp Dy.yax5 galova/agan yv ylyvmdagan cor/ovneov;ivnnyru yv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx polor anonx5 oronk irynx lavaco3n /a-a3ov;ivnu xovxapyra/ yn i nbasd Sovrp A;o-o3s1 Miapanagan Unthanovr +o.owu g\a.0;e a- Asdova/5 or ansasan bahe Ma3r A;o- Sovrp E]mia/inu yv aryv,adov;ivn barcyve Amyna3n Ha3ox Ha3rabyd` N7S7)7D7D Carycin P7 Ga;o.igosin1 Miapanagan Unthanovr +o.owu g\a.0;e a- Asdova/5 or ir howanin anba6 gas une Sovrp A;o-is wra3en yv a-o.]ov;ivn barcyve Norin Amynabadovov;ivn D7 :orcom Ark7 Manovgyanin1 Miapanagan Unthanovr +o.owu ir ,norhagalov;ivnu gu 3a3dne polor miapan ha3ryrovn5 oronk irynx anmi]agan hocadarov;yan a-argan tar2ovxin Sovrp A;o-u yv anor ba3/a-ov;ivnu1 Srpox #agopyanx Miapanov;ivnu ir Cahagalow hantyr2 ir ,norhagalov;ivnu gu 3a3dne polor anonx5 oronk irynx niv;agan yv paro3agan a]agxov;ivnu pyra/ yn A-akylagan Sovrp A;o-o3 ba3/a-ov;yan1 Miapanagan Unthanovr +o.owu ir avardin hasav tragan yv ,ini[ ociow5 yv aba 3odnga3s Sovrp A;o-o3s 8)rhnyrc9ow yv Badriark Srpazan H0r 8Bahbani[9ow ‘agovyxav Miapanagan Unthanovr +o.owi !(rt nisdu1

!* No3ympyr ߺ!º Tivan Sovrp A;o-o3

Communique Nov 18, 2010  

Communique Nov 18, 2010