Page 1

Warszawa, 28.05.2010

Szanowny Panie Ministrze, Serdecznie dziękuję za list dotyczący Strategii EUROPA 2020 – Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu i udziału w niej kultury, który wystosował Pan do Posłów Parlamentu Europejskiego.

Wezwanie skierowane od Prezydencji do Rady,

namawiające do wykorzystania potencjału kulturalnego Europy w procesie realizacji Strategii EUROPA 2020, wsparte przez działalnośd Posłów Parlamentu Europejskiego, ma w mojej ocenie szansę powodzenia. Strategia EUROPA 2020 pokazuje wyraźnie jakie kierunki rozwojowe przyjmuje Unia Europejska. To co było fundamentem postępu w XX wieku dziś dla Europy jest oczywiste, tak jak oczywiste są dzisiejsze wyzwania przed którymi wszyscy stoimy. Innowacyjnośd, edukacja, badania i rozwój, gospodarka oparta na wiedzy i inwestycje w człowieka i spójnośd społeczną – to cele zdefiniowane od dawna. Dzisiaj podstawowym pytaniem, na które odpowiedź musimy znaleźd razem jest pytanie o sposób ich realizacji. Wierzę, że między innymi dzięki podkreślaniu roli, znaczenia i różnorodności kultury w Europie te cele są dla Europy osiągalne. W załączeniu przesyłam zapytanie dotyczące kultury i jej roli w najbliższej dekadzie, złożone przeze mnie do Komisji Europejskiej. Pozwolę sobie przekazad Panu Ministrowi odpowiedź, którą uzyskam od komisarza. Licząc na dalszą współpracę łączę pozdrowienia. Z poważaniem,

dr Wojciech Olejniczak Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wojciech Olejniczak – Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a, pok. 215. e-mail: biuro@wojciecholejniczak.pl Tel./fax +48 22 628 31 15 www.wojciecholejniczak.pl

List do Ministra Kultury  

List Posła Wojciecha Olejniczaka do Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego w sprawie roli i miejsca kultury w Strategii EUROPA 2020.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you