Page 1

SERGENT I FORSVARET I BILLEDER OG ORD


FORSVARET – ET UNIKT UDDANNELSESMILJØ OG EN HELT UALMINDELIG ARBEJDSPLADS Forsvaret er en alsidig og anderledes arbejdsplads, der

Hvis du uddanner dig til sergent i et af de tre værn,

uddanner og beskæftiger ca. 25.000 kvinder og mænd.

bliver du en vigtig del af denne mangfoldige arbejdsplads,

Vi arbejder alle sammen for en fredelig og demokratisk

hvor du får både løn og udfordringer under uddannelsen

udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.

– og jobsikkerhed og karriereperspektiver, når du er

Det gør vi typisk i uniform i hæren, søværnet eller flyve-

færdig med den.

våbnet, men der er også 7.500 af os, der gør det uden uniform.

2


HAR DU MOD PÅ AT LEDE ET HOLD AF SOLDATER? Vil du lære – og lære fra? Vil du modtage ordre – og give

af din hverdag. Uanset om du arbejder inden for landets

dem til andre? Vil du arbejde selvstændigt – og sam-

grænser, hvor du skal fungere som leder og underviser

arbejde i teams? Kan du tænke – og handle, når du har

for et hold værnepligtige – eller du er på internationale

tænkt? Og vigtigst af alt: Har du lyst til det alt sammen?

missioner sammen med det hold, du har trænet.

Den to-årige sergentuddannelse forener det fysiske med det teoretiske og fører dig frem til et job, hvor ledelse, instruktion og outdooraktiviteter bliver en væsentlig del

4


UDDANNELSEN – EN INDSATS FOR DIG SELV BLIVER EN INDSATS FOR ANDRE Sergentuddannelsen er en to-årig mellemleder- eller

Alt i alt får du solid erfaring som træner og underviser

specialistuddannelse, der er lige så fysisk krævende,

og med ledelse i praksis. En erfaring, du får brug for i dit

som den er mentalt givende. Uddannelsen er en over-

arbejde som sergent, hvor du skal fungere som nærme-

bygning på basisuddannelsen og inkluderer masser af

ste leder og vejleder for 8-10 soldater.

idræt, herunder indføring i de nyeste træningsmetoder, og giver dig samtidig en voksenpædagogisk uddannelse. Her bliver du undervist i moderne ledelsesprincipper og kommer til at arbejde med motivation, samarbejde og kommunikation.

6


EN UDDANNELSE – FLERE KARRIEREVEJE Når du er færdig med uddannelsen, kan du blive fast-

Endelig er uddannelsen også et godt udgangspunkt for

ansat som sergent eller vælge at videreuddanne dig som

uddannelser og jobs uden for Forsvaret for eksempel i

oversergent, seniorsergent eller chefsergent.

Politiet - og i høj grad en blåstempling i forhold til en vide-

Du kan også gå efter officersuddannelsen, hvis du har en

re karriere i erhvervslivet, der efterspørger de kommuni-

gymnasial baggrund. Og hvis du ikke har, tilbyder vi dig

kative og ledelsesmæssige kompetencer uddannelsen

enkeltfags-HF, så du får mulighed for det.

skærper.

8


FLERE INFORMATIONER FØR DU BESLUTTER DIG Vi tilbyder sergentuddannelsen i både hæren, søværnet og flyvevåbnet. Uddannelserne har meget til fælles, men der er også forskelle – også hvad betingelser for optagelse angår. Det kan du læse mere om i ”Hvad kan du blive i Forsvaret”, hvor vi beskriver det to-årige forløb mere udførligt og går i dybden med sergentuddannelserne i de enkelte værn. Bestil den på forsvaretsuddannelser.dk eller ring til os på 44 89 50 00, hvis du har brug for flere informationer.

10


VI TILBYDER SERGENTUDDANNELSEN I BÅDE HÆREN, SØVÆRNET OG FLYVEVÅBNET

12


01.10

LĂŚs mere pĂĽ

forsvaretsuddannelser.dk

Sergent i Forsvaret  
Sergent i Forsvaret  

Vil du lære – og lære fra? Vil du modtage ordre – og give dem til andre? Vil du arbejde selvstændigt – og samarbejde i teams? Kan du tænke –...

Advertisement