Page 1

TäbyLiberalen Nytt från Folkpartiet Liberalerna i Täby • September • 2013 Redaktör: Fredrik Lind • info@fptaby.se • 076 643 93 94 • www.folkpartiet.se/taby

I den här tidningen berättar vi om vad som händer inom skola, förskola, kultur och fritid tack vare Folkpartiet och den borgerliga alliansen i Täby.

Får en politiker se ut hur som helst? Folkpartiet gör Täby bättre

Här är några av Täbys aktiva liberala politiker

Ja, en politiker kan se ut hur som helst. Det avgörande är vad du vill och vad du gör. En politiker arbetar med åsiktsbildning och beslutsfattande. Politiker och partier är nödvändiga för en levande demokrati. I kommunpolitiken sätter vi oss in i och tar ansvar för olika frågor som rör närsamhället. Vi vill att det ska vara bra att leva i Täby. Frihet och omtanke är våra övergripande liberala principer. Liberalismen värnar varje människas rätt att välja livsstil så länge den inte påverkar andra negativt. Rasism, fördomar och intolerans avvisar vi bestämt. Vi vet att utbildning är en viktig nyckel till en fri människas utveckling. Vi vet också att jämställdhet och mångfald bidrar till ett gott samhälle med valfrihet. Vi vill att fler liberaler engagerar sig i politiken. Från vänster ovan: Emelie Holmgren, Tove Skytt, Eva Strand, Barbro Richter Steene, Eva Wittbom

Möt oss den 23 september på Karby gård Är du intresserad av liberal politik? Kom och träffa oss och Maria Arnholm, folkpartiets minister med ansvar för förskola, jämställdhet och civilsamhället. Kom till ett öppet möte på Karby gård måndagen den 23 september kl 19.00! Ingen anmälan behövs, hör av dig till eva.wittbom@folkpartiet.se om du har frågor. Hjärtligt välkommen!

Kom med och gör Täby bättre! Vi välkomnar dig som gillar den liberala ideologin. Vi har flera olika nätverk att delta i där vi samtalar om aktuella samhällsfrågor.

Barnen i fokus Att vara en god förälder underlättas av att det finns positiva mötesplatser och aktiviteter nära hemmet. Vi värnar därför lekplatser, parker och öppna grönytor liksom öppna förskolor, bibliotek och bra lokaler för föreningslivet. Efter skolan behöver barnen en trygg och meningsfull tillvaro innan föräldrarna hinner hem. Det är bra att vi i Täby nu satsar på en utvecklad fritidshemsverksamhet.

Det ska vara bra att växa upp i Täby. Folkpartiet värnar särskilt om skola, förskola, kultur, idrott och fritid. Här har vi också det politiska ansvaret. Efter valframgången 2010 styr Folkpartiet och alliansen Täby. Inget parti kan, som Moderaterna kunde förra mandatperioden, bestämma allt på egen hand. Diskussioner, analyser och kompromisser blir nödvändiga när fler är med. Folkpartiet och alliansen har på många sätt gjort Täby till en ännu bättre kommun. Folkpartiets Täbypolitik betonar vikten av god ekonomisk hushållning, bra verksamhet också i kommunal regi och goda livsmiljöer. Vi vill också betona att en kommun är något annat än ett företag. En medborgare äger och finansierar kommunens verksamhet, en ”kund” är något annat. Mycket har blivit bättre men det finns hela tiden mer att göra. Inför valet 2014 välkomnar vi dig som har synpunkter och idéer. Vi vill att fler intresserar sig för gemensamma kommunala frågor och du är välkommen att engagera dig i och för Folkpartiet i Täby.


Täby + Skola = Glädjeämne för alla som bygger kunskap Täbys skolor toppar flera olika rankningar. Bra blir ännu bättre med Folkpartiets politik. Det ska ju vara riktigt kul att gå i skolan! Det sjuder av liv i Täbys skolor. Nyfikenhet och kunskapstörst är en källa till arbetsglädje. Eleverna kämpar för goda resultat. Det ger god utdelning. Täbys skolor uppmärksammas med olika utmärkelser. ”Bäst skola för pengarna” sätter Täby högst i rankningen av Sveriges alla kommuner som den mest effektiva skolkommunen 2013. Byleskolan tog hem kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola 2012” i hård konkurrens hos SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. Pythagoras Quest och SigmaÅttan är exempel på matematiktävlingar där Täbys elever gör mycket goda resultat och Lärarförbundet utsåg Täby till Stockholmsregionens bästa skolkommun 2011. Kombinationen av högt kompetent skolpersonal och elever med hemförhållanden där skolarbete prioriteras är nyckelfaktorer för Täbys framgångsrika skolor. Långsiktig

Äntligen avgiftsfri skolmat i gymnasiet!

Avgiften för lunch i gymnasiet har tagits bort. Täby var den enda kommun i Stockholms län som tog betalt av sina elever för maten. I våras fattade alliansen i Täby detta efterlängtade beslut. Det är både bra och viktigt att eleverna äter ordentligt.

Flitens lampa lyser ljust och starkt i vår kommun. Kunskapsbyggen pågår. Täby är en av Sveriges kommuner med högst andel elever som klarar skolan med så bra betyg att de kan välja att studera vidare på högre nivåer. Kunskap ger frihet!

Skolan behöver både yttre och inre kvaliteter

politik som värnar goda förutsättningar i skolan bidrar också. Vi har allt att vinna på att både ha bra kommunala skolor och bra fristående skolor. Kommunen råder inte över de fristående skolorna, men vi har en strategi för att kunna utveckla alla skolor. De kommunala skolorna ska vara så bra att ingen väljer bort dem för en mindre bra fri-

stående skola. Det är bra med det fria valet av skola, men oavsett vilken skola en elev väljer så ska den bara bra nog. Och i Täby lägger vi ribban högt. Vi ska ha riktigt bra skolor. Det handlar om våra barn. Utmaningarna är flera. Ungdomar ska vilja välja läraryrket. Det ska vara attraktivt att bli lärare och de bästa studenterna ska ha en lärarkarriär som ett förstahandsval. Vår politik ger bättre lärarlöner och stärkt arbetsmiljö i skolan. Goda arbetsförhållanden krävs för både lärare och elever. Det handlar om mjuka och hårda faktorer. Allt från respektfulla och engagerade möten mellan elever och skolpersonal till trevliga lokaler med funktionell utrustning. Skolbiblioteket är ett gott exempel. Skolbibliotekariens kompetens och den miljö som ett välutrustat bibliotek erbjuder lockar många till fördjupade studier i olika ämnen. Böcker är viktiga läromedel och numera finns det så mycket mer. Satsningar på modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) betyder nya medel som underlättar för individens lärande i skolan.

Privat och kommunalt i förskolan När det blev fritt fram för privat drift av förskolor var det många som tog chansen att ta över befintliga förskolor i Täby. I över tio år har Erikslunds förskola varit den enda i kommunal regi. Genom öppnandet av Trädgårdsstadens förskola i Täby kyrkby har vi nu två kommunala förskolor. Samtidigt finns det över 30 olika utförare som driver drygt 80 olika förskolor. Spelar huvudmannaskapet någon roll? Det viktiga är väl att verksamheten är bra? Och kommunen styr redan alla fristående förskolor genom tillståndsgivning, tillsyn och resurstilldelning i form av för-

skolepeng. Räcker inte det? Jo, det räcker långt. Särskilt när det gäller de förskolor som ger barnen en god start i livet och som föräldrarna är nöjda med. Men kommunala förskolor behövs också. Detta för att säkra platstillgången, kvaliteten och valfriheten. Genom att bedriva förskoleverksamhet i kommunal regi upprätthåller vi god tillgänglighet och utvecklar ständigt den kompetens som krävs för att veta att Täbys över 4 000 förskolebarn har det bra.


Kulturen på frammarsch En bra och växande kommun måste ha ett rikt utbud av både kulturupplevelser och kulturaktiviteter!

Aktiva medborgare behöver bra anläggningar. Nya har byggts och gamla har renoverats. I juni 2013 invigdes en mycket uppskattad skatepark, Åva skatepark.

Både elit och bredd i Täbys idrottsföreningar Mer fysisk aktivitet, inte minst hos barn och ungdomar, är en av vår tids viktigaste framtidsfrågor. Idrotts- och fritidspolitik handlar bland annat om folkhälsa och goda möjligheter till motion och naturupplevelser. Täbys föreningsliv är fantastiskt. I få andra kommuner är medborgarna så aktiva. Men alla vill inte idrotta. Vi behöver också fler möjligheter till motion och fysisk aktivitet som inte är idrott. Här finns också elitidrott av bästa märke. Badminton, simning, innebandy och basket är bara några exempel. Det finns ingen motsättning mellan elit och breddverksamhet. Alla barn ska få plats och utmaningen ligger i att behålla och hjälpa tonåringar att utvecklas på bästa sätt. Ett rejält kontantstöd är jämte bra anläggningar basen för föreningslivet. Sedan 2010 har aktivitetsstödet till föreningarna höjts från 50 kronor till 90!

I Täby har mycket hänt på kort tid. Nya hallar, ridanläggningar, flera konstgräsplaner, ny ishall, en skatepark och mycket annat har byggts eller rustats. Men det behövs mer. Beslut om ny simhall ska tas i höst. Sportcentrum ska renoveras. Ännu fler konstgräsplaner. I nya områden behövs planer och anläggningar. Påtagliga behov, för att nämna några, finns också för innebandy, friidrott, gymnastik och bordtennis.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och föreningslivet i Täby gör fantastiska insatser.

Antalet kulturaktiviteter i Täby har ökat markant. Barn- och ungdomskultur prioriteras och alla former av kulturupplevelser är välkomna i skolor och förskolor. Vår populära kulturskola med musik, teater och konst växer. Köerna till musikskolan är borta. Utöver kommunens egen verksamhet finns flera privata musikskolor och etablerade dansskolor. Välskötta bibliotek vänder sig på olika sätt särskilt till barn och ungdomar. Två filialbibliotek har åter öppnats och i ingen annan kommun i länet lånar medborgarna så många böcker som Täby. Kulturföreningar engagerar många och har fått ökat stöd. I samspel med kommunen ordnas evenemang som kulturdagar, kulturfestivaler av olika slag, viskvällar och konstutställningar. Parkteatern gör sen 2012 uppskattade besök i Täby. Tibble teater renoveras 2013-14. Målet är fler välbesökta evenemang av olika slag. I Täby finns unika natur- och kulturmiljöer som Karby Gård, Runriket, Fornstigen i Täby kyrkby och Rönninge by. Ett fint utflyktsmål kan skapas om Karby Gård knyts ihop med Broby bro, Runriket och ett promenadoch cykelstråk runt Vallentunasjön. I en växande regional kärna behövs ett stort och brett kulturutbud. Utöver Tibble teater ser vi gärna att bibliotekshuset blir ett modernt kulturhus och att fler konstupplevelser kan erbjudas. Det är också viktigt med platser där människor själva kan vara aktiva i olika former av kultur.

Kulturdagar, kulturfestivaler och besök av Parkteatern lockar till glädje för både stora och små. Alla former av kultur är värdefulla och ska uppmuntras.


TäbyLiberalen Kontakt sökes Hör av dig till oss med dina frågor och idéer om hur vi kan göra Täby ännu bättre! Vi finns på Facebook under Folkpartiet i Täby. Du är också välkommen att besöka vår hemsida folkpartiet.se/taby.

Mats Hasselgren Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kultur- och fritidsnämnden 076 643 93 94 mats.hasselgren@folkpartiet.se

Eva Wittbom

På Kyrkskolans nya konstgräsplan: Johan Taube, Eva Wittbom, Robert Stopp och Mats Hasselgren

Hänt i Täby sen valet 2010

Kommunalråd och ordförande i barn- och grundskolenämnden 076 643 90 57 eva.wittbom@folkpartiet.se

Johan Taube Efter valet 2010 gjorde alliansen i Täby en plattform för mandatperioden baserat på partiernas valprogram. Till följd av Folkpartiets framgång fick vår politik stort genomslag. Här följer några exempel på vad som har hänt inom skola och förskola och inom kultur och fritid sedan valet 2010. • Avgiften för lunch i gymnasiet är slopad • Täbys skolor bäst i länet (Lärarförbundet) • Näsbyparksskolan renoveras • En kommunal förskola har öppnat

• Två biblioteksfilialer har åter öppnats • Täbyborna lånar flest böcker i länet • Film kan åter lånas på biblioteken • En skatepark har byggts vid Åva • Tre nya konstgräsplaner har invigts • Förbättringar av fritids planeras • Hägernäs IP har fått nya omklädningsrum • Tibble teater renoveras 2013-2014 • Kulturdagar är nu årliga evenemang • Aktivitetsstödet har närapå fördubblats • Kulturskolan har plats för alla som söker • Fornstigen är rustad och nyinvigd • Kulturföreningarna har fått ökat stöd • Mer konst finns i vår offentliga miljö

www.fptäby.se www.folkpartiet.se/taby info@fptaby.se 076 643 93 94

Ledamot i kommunfullmäktige med kulturfrågor i fokus 070 792 67 70 johan.taube@fptaby.se

Robert Stopp V. ordförande i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden 070 851 02 43 robert.stopp@fptaby.se

tabyliberalen-september-2013  
tabyliberalen-september-2013  
Advertisement