Page 1

TäbyLiberalen Nytt från Folkpartiet Liberalerna i Täby · Mars · 2014 info@fptaby.se · www.fptaby.se · www.folkpartiet.se/taby

Aldrig mer

Val och demokrati Supervalåret 2014 handlar om demokrati. Alla medborgare, oavsett ställning, har lika stort inflytande. Demokratin ska försvaras och kan inte tas för givet. I många länder är folk beredda att dö för demokratiska reformer och för att få rösta i allmänna och fria val. Folkpartiet står för demokrati, marknadsekonomi och socialt ansvar. Vi hyllar frihet. Men verkligheten måste också ses ur de sämst ställdas och olycksdrabbades perspektiv. Alla kan någon gång i livet behöva stöd och hjälp. Vi värnar varje människas rätt att själv välja livsstil så länge den inte går ut över andra.

Utbyggnaden av Täby centrum kommer att kosta kommunen över 500 mkr. Detta är en stor missräkning. Från start 2001 utlovades att inga kommunala skattepengar skulle behövas. Folkpartiet var länge skeptiskt och framförde invändningar. Vi stod inte bakom de viktiga beslut som fattades 2002, 2006 och 2008. Först 2009, valde vi i opposition och med stor vånda att säga ja till det färdiga avtalet. Försäkringar om ekonomin var då en avgörande orsak. Många av kostnadsöverdragen kunde inte förutses och är väl motiverade. Sent under 2010 kom signaler om fördyringar och 2012 kunde vi se helheten. Revisionsfirmorna PWC och KPMG har granskat hanteringen och ger förödande kritik. En projektplan har saknats och ingen helhet har presenterats för beslut. PWC förordar att ställningstaganden ska redovisas formellt för beslutsfattarna. Det ska finnas en risk- och konsekvensanalys.

Styrgruppens roll och ansvar har varit otydlig. Viktig information har inte kommit fram till ledamöterna vare sig i stadsbyggnadsnämnden eller i kommunstyrelsen. Efter 2011 har åtgärder vidtagits vilka lovordats av PWC. Formellt är alla politiker som deltagit i beslut ansvariga, också Folkpartiets och Socialdemokraternas politiker. Men ledamöterna fick inte i tid veta hur det verkligen såg ut. ”Några avvikelser som påverkar projektets kostnadsram föreligger inte” var ett återkommande svar på våra frågor. Vi vill aldrig mer uppleva att vi blir ansvariga för sådant vi inte fått veta.Folkpartiet kommer att verka för att detta inte kan hända igen.

Som kommunalråd och som företrädare för Folkpartiet i Täby är det min skyldighet att vara tillgänglig och att prata med kommunens ägare (medborgarna). Därför kommer jag att från och med den 2 april att finnas i Täby centrum varje onsdag. Jag finns då vid flygeln mellan 15.00 och 18.00.

Mats Hasselgren

Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra.

Winston Churchill

Varje individs rätt och möjlighet att själv bestämma över sitt liv är avgörande. Och vi tror på människor förnuft, samvete och förmågor. Rasism och fördomar avvisas. Valfrihet och mångfald är liberala nyckelbegrepp.

Vi har bra politik och engagerade kandidater i årets alla fyra val. För oss som är verksamma i Täby är de kommunala frågorna allra viktigast. Vår kommunala politik bygger på liberala grundvärderingar och på en stark vilja att göra livet och vardagen så bra som möjligt för Täbyborna.

Några av våra folkpartister presenterar sig på nästa sida.


Vi vill mer med Täby

Hans Ahlgren, civilekonom, Viggbyholm Styrelseordf. Täby Fastighets AB.

Eva Wittbom, kommunalråd och universitetslektor, Näsbypark. Ordf. barn och grundskolenämnden.

Mats Hasselgren, kommunalråd, lärare, Täby centrum. Ordf. kultur och fritidsnämnden.

Jag vill ha bra skolor och mångfald i utbud med både kommunala och privata aktörer. Ekonomi i ordning och omtanke i politiken. Täby växer balanserat och varierat i dialog med Täbyborna.

Jag står för en liberal politik med omtanke och socialt ansvar. Det handlar om att prioritera och veta vad vi får för skattepengarna. En skola för kunskapsbygge, en värdig äldrevård och många attraktiva mötesplatser för ett aktivt liv.

Ett ännu starkare Folkparti gör Täby bättre. Öppenhet och lyhördhet är ledstjärnor. Politiskt ansvar för god hushållning, bra livsmiljö och stärkt kommunal service. Kultur och fritid är viktiga kommunala uppgifter. Både hjärta och hjärna i Täby.

Robert Stopp, evenemangsproducent, Ella Park. Vice ordf. gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.

Camilla Ifvarsson, dr arbetsvetenskap, Täby Kyrkby. Ledamot barn och grundskolenämnden.

Mats Nordström, bostadsrättskonsult Hägernäs Strand. Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

Jag vill ha mer teater, konst, musik, idrott och kulturhistoria som gör oss till stolta och engagerade medborgare. Täby är mer än bara ett köpcentrum.

Jag vill jobba för en skola med hög kvalitet där alla barn ska få möjlighet att växa och utvecklas. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och rätt till det stöd som de behöver.

Jag vill att Täbys styre ska präglas av större öppenhet, dialog och medborgarinflytande! Tunnelbana till Täby och fler bostäder för unga och äldre. Täby ska utvecklas med omsorg om dagens och framtidens Täbybor.

Amanda Hurst, lärare, Skarpäng. Kandiderar till riksdagen.

Keivan Ashhami, Skarpäng, arkitekt, samhällsplanerare. Styrelseordf. Täby Miljövärme AB.

Eva Strand, Näsbypark, sjukgymnast. Vice ordf. socialnämnden

Jag vill ha både utbildning och bildning i skolan. Kunskap, färdigheter och personlig utveckling. Lärarnas ställning och profession ska stärkas. Förordar kortare transportsträcka mellan stat och den enskilda skolan. Skolfrågan ska ägas av staten.

Jag vill att nya exploateringar görs mer småskaligt och med eftertanke. Tycker om ett grönt Täby med god framkomlighet, bra infrastruktur och högre energieffektivitet.

Jag vill fortsätta att förbättra inom det sociala området. Fler och olika boendeformer för äldre och funktionshindrade. Mat är viktigt och Ångarens restaurang ska renoveras och öppna igen. Mer samarbete med ideella organisationer.


Alla människor är olika – också när vi blir äldre

Människor ska kunna inrätta sina liv efter egna förutsättningar och själva avgöra vad som passar bäst.

Roger 77 och Kerstin 80 har blivit sambo på äldre dar. De träffades på en datakurs för åtta år sedan och efter någon tid flyttade Roger in hos Kerstin. Idag är Roger dement – närminnet blir allt sämre och han köper ofta sådant som han erbjuds av munviga telefonförsäljare. Han har ofta svårt att orientera sig när han och Kerstin är ute. Numera sitter han mest och bläddrar i sina gamla grammofonskivor. Livet med Roger är tröttande för Kerstin. Hon är helt frisk, men orkar inte riktigt dra hela lasset trots att de har lite hjälp av hemtjänsten. Om Roger och Kerstin nu inte kan bo tillsammans, vill de i alla fall bo nära varandra så att de kan ses ofta. En bra lösning vore att Roger kunde få flytta in i ett vård- och omsorgsboende medan Kerstin får en hyresrätt i ett näraliggande trygghetsboende.

Ingrid 69 och Rolf 72 vill sälja radhuset där de har bott i snart 40 år. Att köpa en bostadsrätt är inte aktuellt för dem. Även om de har god ekonomi, skulle det bli alltför dyrt. Varenda krona de får för huset skulle gå åt till bostadsrätten. Så länge de kan och orkar vill de göra lite mer än bara bo. Se lite mer av världen, kanske tillbringa vintermånaderna i ett varmare klimat. Rolf har värk i lederna och för honom skulle det vara skönt att slippa kylan. Kulturintresserade Ingrid tycker att det vore spännande att tillbringa en längre period i ett annat land. En hyresrättslägenhet vore idealiskt tycker de båda. Gärna en lägenhet i ett trygghetsboende. Då har de möjlighet att både betala hyran och unna sig lite guldkant. De trivs i Täby och vill gärna bo kvar här. Men i Täby är det än så länge ont om hyresrätter.

Folkpartiet arbetar för att hitta bra lösningar för parboende.

Folkpartiet jobbar målmedvetet för fler hyresrätter i Täby.

Årsrika Människor ska kunna leva sina liv som de själva vill så länge ingen kommer till skada.

Barbro Westerholm

Folkpartiet i Täby fortsätter att arbeta för att göra livet lättare, tryggare och mer stimulerande för våra äldre. Bostadsfrågan är viktig. För oss i Folkpartiet är det självklart att Täby ska kunna erbjuda alternativa boendeformer i såväl privat som kommunal regi. Bostäder som passar invånarnas olika behov och önskemål i livets olika skeden. Människor ska kunna inrätta sina liv efter egna förutsättningar och själva bedöma och välja vad som passar dem bäst – känna att man lever livet ut och att livet är gott.

I Täby kommun finns idag 11 Vård- och omsorgsboenden. Bara ett av dessa är i kommunal regi, Ångaren i Näsby Park. Övriga drivs på entreprenad eller i privat regi. Totalt antal platser på Vård- och omsorgsboenden i Täby ca 400. Därav boende Täbybor ca 360. Platser som Täby köper i andra kommuner ca 70. År 2020 kommer det enligt kommunens beräkningar att behövas totalt 640 platser i Täby. I Västra Roslags Näsby byggs ett nytt vård- och omsorgsboende Det ska drivas i kommunal regi. På Enhagsslingan blir ett nytt boende i privat regi med 54 platser inflyttningsklart under 2014. Fler tomter finns avsatta för privata entreprenörer att bygga på inom de närmaste åren.


Tycker du som Folkpartiet i Täby? Folkpartiet är Täbys näst största parti och har varit med och styrt Täby sen 2011. Nästan allt från vårt valprogram har genomförts och vi vill göra Täby till en ännu bättre kommun. Du är varmt välkommen att engagera dig. Hjälp oss att bli ett ännu större parti i Täby. Läs igenom vad vi tycker här nedan i några frågor, och se om du håller med oss. Vi ska hushålla bättre med de resurser vi har, så att skatten kan förbli oförändrad. Kommunens egna verksamheter ska utvecklas och bra privata aktörer välkomnas.

Skola

Lärarnas ställning ska stärkas. Det är bra att en gemensam kö för intagning till alla skolor ska skapas. Äntligen har avgiften för skollunch i gymnasiet tagits bort. Att ”fritids” för åk 4 och 5 stärks och förbättras är viktigt. Fler kommunala förskolor behövs för balansens skull, öppna förskolan ska förbli öppen.

Stadsbyggnad

Det är nödvändigt att Täby växer, främst i centrala delar. Men halva Täby ska vara grönt och en god livsmiljö överallt är viktigast. Galoppfältet ska byggas hållbart med variation, mycket grönt och en rejäl passage över E18. Buller är ett tilltagande problem. I första hand från E 18, från flyget och från Roslagsbanan. Alla tänkbara åtgärder ska prövas för att minska bullret. Miljö- och klimatarbetet ska fortsätta att stärkas – mer cykel och kollektivtrafik. Det är bra att Roslagsbanan rustas, men framförallt behöver Täby tunnelbana.

Boende

Många nya hyresrätter har byggts eller beslutats, men fler behövs. Valfrihet är viktigt också i boendet. Utmärkt att över 300 studentbostäder planeras. Vi behöver fler bostäder i alla former som passar äldre, fler smålägenheter, mindre enplansradhus, trygghets- och vård- och omsorgsboenden.

www.fptaby.se info@fptaby.se www.folkpartiet.se/taby 076 643 93 34

Fritid

Täby IP/Vikingavallen ska få ny infart, läktare med tak och nya omklädningsrum. En multihall för motion och idrott ska byggas på Galoppfältet. Sportcentrum ska renoveras och Täby ska få en ny simhall. Ullnabacken ska stegvis åter utvecklas för utförsåkning. Ett växande Täby behöver fler konstgräsplaner. Stolpaskogen ska bli ett naturreservat med ett elbelyst femkilometersspår.

Välkommen som medlem i Folkpartiet Täby

Jag heter Lars Lindberg, är 56 år, ursprungligen göteborgare och bor i numer i Viggbyholm.

Kultur

Två stängda bibliotek har åter öppnats och det är återigen möjligt att låna film på biblioteken. Tibble teater renoveras, men mer behövs för ett bra programutbud och mer kultur för medborgarna. Bibliotekshuset kan bli ett modernt kulturhus. Centralt i Täby - gärna en konsthall. Avgifterna i musikskolan behöver sänkas. Kulturskolan ska stärkas och i lågstadiet behövs det en timme kultur i veckan för alla.

Jag har fått förmånen att som ordförande för Täbys folkpartister medverka till att göra Folkpartiet framgångsrikt i valet 2014. Folkpartiet i Täby har aldrig varit starkare än nu och vi är beredda att bli ännu större. Täby står inför stora förändringar då vi planerar för att bli många tusen fler invånare. Nu gäller det att ha bästa tänkbara politiska ledning i kommunhuset. Du får gärna ta kontakt med oss och hjälpa oss göra Täby bättre!

tabyliberalen-mars-2014-mob3  
Advertisement