Page 1

FolkpartiNytt TIDNINGEN FÖR LIBERALER I SKÅNE LÄN

4 2013

Liberal legendar lämnar Bryssel

Också i detta nummer Skånes mål - fler kvinnor i topp Minilandsmöte 2013


Engagerande och roliga år i riksdagen Valet 1998 kom jag in i riksdagen, sedan ett utjämningsmandat ramlat in i södra valkretsen klockan ett på natten. Det var blandade känslor – roligt att komma in i riksdagen, men sorgligt med Folkpartiets katastrofala valresultat. Partiernas matbord i riksdagens lunchmatsal blev en symbol för det dåliga valet. Folkpartiet fick byta bord för att ge plats åt större bord till kristdemokrater och vänsterpartister. Redan 2002 fick Folkpartiet tillbaka sitt större matbord, medan moderaterna fick nöja sig med ett lite mindre.

Den liberala frihetstradiMed sjutton ledamöter i riksdagen 1998 fick vi utskottsplatser precis så att det tionen är räckte till de sjutton utskotten. Jag minns de här fyra åren som ganska arbetsamma viktig att men också roliga. Det lilla Folkpartigänget i riksdagen hade en väldig kampanda, hålla levande, en bra sammanhållning och en oförskämt självsäker attityd. Vår inriktning var att eftersom som litet parti vara tufft och pådrivande. de liberala Efter framgångsvalet 2002 gick Folkpartiet från 17 till 48 ledamöter. Det var friheterna nu Folkpartiet definitivt lade fast sin image som ett parti för skola och utbildning. ständigt är Själv blev jag vice ordförande i utbildningsutskottet och deltog i utarbetandet hotade från av Folkpartiets och så småningom Alliansens program för skolan. Andra partier tyckte då att det var extremt, när Folkpartiet hävdade att mobbare ska flyttas, att olika håll.”

Folkparti Nytt Skåne 4|2013 Ansvarig utgivare: Christer Nylander Redaktör: Lisa Flinth Layout: Christer Sörliden Material: Skicka gärna text och bilder via e-post: skane@folkpartiet.se

Folkpartiet Liberalerna Skåne Östergatan 3 211 25 MALMÖ Tel 040-33 08 70 skane@folkpartiet.se www.folkpartiet.se/skane

yrkesinriktade gymnasieprogram ska finnas eller att elever inte ska ha majoritet i skolans styrelse.

År 2006 var det dags för blandade känslor igen. Det var härligt med Valseger för Alliansen och Folkpartiet med i regeringen. Samtidigt gick valet dåligt för oss med en överdriven mediastorm kring ”dataintrånget”. Jag gick till socialförsäkringsutskottet och blev Folkpartiets talesperson för socialförsäkringar och migration. Liberala förslag som vi fick igenom var bland annat förbättringar av sjukförsäkringsreformen och humana förändringar av flyktingpolitiken. Man kan säga att de stora områdena för mig genom femton riksdagsår har varit skola, socialförsäkringar, migration och nu – äntligen - kultur. Det är ett inspirerande och viktigt uppdrag att vara vice ordförande i kulturutskottet och en utmaning att stärka Alliansens kulturprofil. Kultur och skapande är en betydelsefull kraft i människors liv. Nästa år har jag suttit sexton år riksdagen. Det är fortfarande roligt och engagerande, men ändå kandiderar jag inte till riksdagen nästa år. Sexton år är lång tid, och jag tror det behövs kontinuerlig förnyelse i riksdagen. Själv kan jag delta i debatten på andra sätt. Dessutom vet jag att det i Folkpartiet Skåne finns många politiska begåvningar som kan driva och utveckla den liberala politiken. Den liberala frihetstraditionen är viktig att hålla levande, eftersom de liberala friheterna ständigt är hotade från olika håll.

ULF NILSSON

RIKSDAGSLEDAMOT SÖDRA SKÅNE

2

FolkpartiNytt 4|2013


Skånes mål - fler kvinnor i topp Trots 20 år av ”varannan damernas” är det fortfarande mansdominerat i många politiska församlingar, konstaterade Folkpartiet Skåne inför valet 2014. På kommunal och regional nivå sade män oftare än kvinnor ja till makt och inflytande. Mästerskapsgruppen ska förändra den bilden. För en tid sedan samlades ett 20-tal folkpartikvinnor på Ven. Kvinnorna i Mästerskapsgruppen satsar företrädesvis på uppdrag i kommunerna eller i regionen efter valet 2014. Under en serie träffar och utbildningsdagar lär de sig mer om politik, påverkan och kommunikation. Syftet med gruppen är också att dra lärdom av varandras erfarenheter. – När jag kom från näringslivet till politiken i slutet av 90-talet var jag en småbarnsmamma, då föräldraledig, som ringde och ville bidra. Jag blev otroligt väl mottagen, men visst hade jag kunnat göra färre misstag om jag hade fått det stöd

vi nu vill ge er, sade Tina Acketoft, som leder Mästerskapssatsningen.

måste vara envis och arbeta vidare i motvind, sade Tina Acketoft.

Tina Acketoft menar att kvinnor i politiken genom att stötta varandra och dela sina erfarenheter kan undvika att uppfinna hjulet gång på gång.

Mästerskapsgruppen kommer ha ytterligare några träffar före itatvalet 2014, och målet är att man även efter valet ska kunna ta stöd av partivännerna i nätverket, och ge varandra stöd, råd och goda exempel.

– När jag kom in i kommunfullmäktige i Höganäs var klimatet tidvis otroligt tufft. Det var flera gånger jag funderade på att ge upp, innan jag bet ihop och kämpade vidare. Mandatperioden därpå kom jag in i riksdagen, och det är väl en lärdom vi kan dra här – man

Syftet med gruppen är också att dra lärdom av varandras erfarenheter.”

– För så är det ju, konstaterade Tina Acketoft, att tillsammans blir vi starkare, summan blir större än delarna.

Nomineringskommittén har sagt sitt Provvalen till riksdag- och regionlistorna i länet avslutades i mitten av oktober. När resultaten var färdigräknade och publicerade tog Folkpartiet Skånes nomineringskommittés jobb vid, för att ta fram förslag till samtliga listor. Arbetet utgick ifrån de direktiv Skånerådet slagit fast i sin Tid- och processplan inför valet 2014. Kommittén har valt att rikta särskild uppmärksamhet mot kandidaterna som deltar i de skånska nätverken Mästerskapsgruppen - utvalda kvinnor - och Framtidens Folkpartister -

unga med ambitioner. Huvudregeln i förslaget är att kandidaten ska vara bosatt i valkretsen. Samtliga kandidater som föreslås är medlemmar i Folkpartiet Liberalerna. Som toppkandidater föreslås i första hand kandidater som fått många ettor. Därefter har kandidaterna föreslagits utifrån totala antalet röster, ettor och tvåor.

redogöra för resonemanget som lett fram till förslaget. Valförslaget skickades den 18 oktober till de nominerade i respektive valkrets samt till anmälda ombud vid nomineringsmötet. Om någon medlem är intresserad av förslagen går det bra att kontakta kansliet.

Vid nomineringsmötena i Kristianstad lördagen den 24 november kommer nomineringskommitténs representanter medverka och

Kommittén ska i sitt arbete utgå från provvalsresultatet. Provvalet är rådgivande, men är en viktig faktor i arbetet. I sitt arbete ska nomineringskommittén därför ta hänsyn till provvalsresultatet men även eftersträva att tillgodose andra viktiga aspekter. Målsättningen är att förslagen ska återspela samhällets sammansättning vad gäller mångfald, geografisk spridning, ålder och kön. Vad gäller könsaspekten är strävan att uppnå varvade listor. Kandidaterna ska ha kompetens och integritet att med kraft och självständighet profilera partiets politik. Såväl erfarenhet som förnyelse ska tillvaratas. Partiets enskilda kandidater representerar partiets förmåga att driva en liberal politik. Listornas totala sammansättning ska ge en helhetsbild av partiets politik och tyngdpunkt. Kandidaternas politiska aktiviteter under perioden studeras. FolkpartiNytt 4|2013

3


Liberal legendar l

Olle Schmidt är en liberal trotjänare, och en varm Europavän. Det är med lika delar lättnad och saknad han nästa år lämnar sitt uppdrag som Europaparlamentariker. Särskilt nöjd är Olle Schmidt med sitt arbete för att forma den inre marknaden för finansiella tjänster. Det arbetet inleddes 1999, och påverkades naturligtvis i hög grad av Lehman Brothers kollaps.

Hon har sysslat med viktiga frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Hon är en utomordent-lig representant för Folkpartiet och Skåne.”

– Förr såg man inte farorna med för lite reglering. Nu är det snarare tvärtom. Pendeln har svängt över till överreglering, som riskerar att förstöra möjligheterna för ekonomisk tillväxt. De senaste fem åren har Olle strävat efter att vara en balanserande kraft, för att reglera och inte sönderreglera marknaden. Om han har lyckats? Ja, utvecklingen har gått åt rätt håll, menar han. Han menar också att det är viktigt att inte sträva efter en alltför hög grad av likriktning. – De senaste åren har jag reagerat på att det finns en vilja att allt måste se likadant ut. i synnerhet efter krisen. Jag tycker att det är viktigt att skapa möjlighet för skillnader i olika länder. Skåne i Europa Till en början var Olle väldigt angelägen om att visa sig som en god europé och arbeta lika mycket med parlamentariker från alla länder.

4

Men: han lärde sig snabbt att det var viktigt att bygga geografiska allianser. Därför lyfter han i dag fram vikten av ett nordiskt samarbete. Han menar också att det finns ett viktigt regionalt perspektiv i EU. För Skånes del är Brysselrepresentation av stor vikt, menar han. – Skåne är den region som främst känner av EU-samarbetet, genom bron till Köpenhamn blir det påtagligt för alla. För Folkpartiets del hoppas Olle få efterträdas av Tina Acketoft, i dag riksdagsledamot från nordvästra Skåne. – Tina är en duktig och hedervärd person som jag personligen har stor respekt för. Hon kan frågorna efter att ha varit i Europarådet i Strasbourg. Hon har sysslat med viktiga frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Hon är en utomordentlig representant för Folkpartiet och Skåne. Hem till Skåne Att själv sluta vara den representanten innebär för Olles del, som han uttrycker det ”att veta att man sover i sin egen säng en hel vecka i sträck”. Det kommer kännas skönt tror han.

- Det var så länge sen jag gjorde det, om man bortser från sommaren. Det hände senast i natt att jag vaknade och funderade på var jag var, och åt vilket håll jag skulle kliva ur sängen. Olle kommer sakna den politiska nerven i Bryssel, och de många vänner han fått där under snart 15 år. Men att komma hem till familjen, och den nära kontakten med vänner i Skåne, i och utanför politiken, kommer att överväga. Därmed inte sagt att han inte funderar på Europas framtid. Hur tror du att EU kommer se ut om fem år? - Inom fem år är Sverige omgärdat av länder runt Östersjön som är med i euron. Inom tio år har vi också euron. Det ena följer med det andra. Hur tror du att EU kommer se ut om tio år? Och om 20? – Ett antal länder gått samman i ett mer integrerat samarbete och jag hoppas att Sverige är med i den kärnan. Det som inte har hänt är att Island och Norge har gått med. Möjligen kan Island ha gått med, men inte Norge! Norge kommer vara det sista landet att gå med i EU. Länderna på Balkan är FolkpartiNytt 4|2013


lämnar Bryssel

medlemsstater. Jag hoppas Turkiet kommit med, även södra Kaukasus. Vad, av det som händer i EU nu, tror du att Europas politiker kommer titta tillbaka på om en generation eller två, som de största händelserna? – Hanteringen av bankkrisen. Även om hjälpen kom sent så var den politiska viljan att rädda vissa länder mycket stor. Genom krisen kom en stor mängd lagstiftningsakter på plats som annars hade dragit ut på tiden. Europa har gått igenom den största krisen sedan 30-talet (på vissa punkter är det värre än under depressionen) och fortfarande hänger Europa ihop. Det som hände på 30-talet, med nationalism och protektionism, har inte hänt. Det är den största framgången eftersom nationalism och protektionism är galet - det skapar bara lidande. Det här är den stora succén med EU. Men ungdomsarbetslösheten är ett misslyckande. Den groende främlingsfientligheten och nationalismen blir lockande för ungdomar utan framtidstro. Som skåning lyfter Olle gärna fram det gränsöverskridande samarbetet över sundet. Sverige och Danmark har kommit mycket närmre. – När jag var student i Lund var Köpenhamn ett ställe långt bort

FolkpartiNytt 4|2013

som man måste åka färja till. Köpenhamn och Malmö har nu blivit en region, mycket tack vare EU. Det hade inte räckt med det Nordiska samarbetet, Nordiska passunionen och en bro. Det är genom EU som det har möjliggjorts! Skånskt supervalår Det är ett par månader till EPvalrörelsen, och för första gången på många år är Olle Schmidt inte kandidat. Några debatter blir det inte, men han tänker absolut engagera sig. – Jag ska vara en god gräsrot. Och jag vill gärna ge ett råd: Folkpartiet ska inte mudda in sig i någon EU-skepticism. Vi ska tro på det europeiska samarbetet och våga ta diskussionen rätt ut. Vi ska inte gömma oss bakom halvkvävda visor om EU-skepticism. I en skvalpande gryta med en massa skeptiska kandidater kommer man inte att överleva. Det finns tillräckligt många väljare som gillar EU – Folkpartiet måste tala tydligt till dem. Olle betonar också att 2014 är ett ”supervalår”, där Europaparlamentsvalet blir en förvalrörelse inför septembervalrörelsen. Resultatet i Europaparlamentsvalet tar Folkpartiet med sig in i riksdagsvalet, i regionvalet och i kommunal-

valet i samtliga skånska kommuner. – Därför blir det ännu viktigare än andra år. Folkpartiet brukar gå bra i EU-val.

Olles tre bästa Brysseltips Restaurangen La Vigne. Det finns ett museeum i Tervuren som heter Centralafrikanska museet. Det är ett av Europas mest intressanta museeum. Visar de osannolika förbrytelser belgarna gjorde i Afrika. Europeiska och belgiska historien i Afrika. Ett måste! Grand Place är kanske Europas vackraste torg. Tintinmuseet

Olles tre bästa Strasbourgtips – Jag har dessvärre sällan tid att upptäcka staden, men om jag ska nämna tre saker säger jag katedralen, att äta sparris och Botaniska trädgården med storkarna utanför parlamentet. – Jag skulle säga såhär: Alla bör åka till Strasbourg, utom Europaparlamentet.

5


Mycket händer

Hösten i Skåne har varit händelserik, med flera spännande arrangemang och ministerbesök. Medlemmar i Folkpartiet Skåne har fått chansen att diskutera jämställdhet, integration och främlingsfientlighet med olika framstående liberaler. Den fjärde september besökte jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm Helsingborg och invigningen av Tågaborgsskolan. I samband med besöket fick medlemmarna möjlighet till lunch och samtal med Maria. Ett tjugotal personer tog chansen att diskutera skola och jämställdhet, men den väntade diskussionen kring en tredje pappamånad uteblev. Istället låg fokus kring en av Marias hjärtefrågor, pojkars utveckling i skolan och utmaningar som finns på detta område. Den 11 oktober bjöds det in till två möten med Integrationsdepartementets statssekreterare Jasenko Selimovic - ett i Malmö och ett i Lund. Diskussionen fick lite olika inriktning beroende på deltagarnas frågeställningar: I Malmö kom fokus att ligga på den missriktade välvilja som Sverige som samhälle

6

ofta visar nyanlända svenskar. Man arbetar för att människor ska få möjlighet att återvända till sina hemländer, istället för att arbeta för att ge alla en rimlig chans att etablera sig i det svenska samhället och känna sig som svenska medborgare. Det diskuterades även vilka signaler vi sänder ut, både som individer och som samhälle, samt hur viktigt det är att prata om det man inte ”får” prata om. Mötet i Lund diskuterade istället vikten av kommunikation och social gemenskap mellan utrikes- och inrikes födda svenskar och hur man på ett bättre sätt måste ta tillvara på nyinflyttades kompetens. Något som uttrycktes på båda dessa möten var oron för den nationalism som drar över såväl Sverige som Europa just nu

delningen anordnade ett seminiarium om främlingsfientlighet med Fredrik Malm, riksdagsledamot med ansvar för internationella frågor. Gäst för kvällen är Siavosh Derakhti, grundare av ”Unga Muslimer mot Antisemitism” och mottagare av flera priser, bland annat Raoul Wallenberg-priset. Medverkar gjorde även våra skånska politiker Tina Acketoft, ordförande i Europarådets parlamentariska utskott för jämställdhet och icke-diskriminering och Mats Persson, regionråd och ordförande för Folkpartiet Liberalerna Lund. Bland annat diskuterades situationen i Malmö och hur man där arbetar med problematiken, samt situationen i Europa och vad vi kan göra åt de växande främlingsfientliga partierna.

Dett följdes upp två dagar efter Jasenkos besök, då Folkpartiet Skåne tillsammans med Lundaav-

FolkpartiNytt 4|2013


Dags att jobba Vi har i sedan länge jobbat med kommande valrörelse. Vår första åtgärd vidtog vi redan hösten 2010. Då utvärderade vi den nyss avslutade valrörelsen. Varför gick det som det gick? Var är vi starka? Det är det ett spännande ämne att ha som tema på möten efter ett val. Alla kan vara med i diskussionen och komma med sina funderingar. Vår analys resulterade i att vi kommit till slutsatsen att vi måste forma en bra strategi för framtiden. Forma en strategi – göra en plan Efter diskussioner, insamlande av fakta och efter många samtal med Folkpartister från andra föreningar har vi kommit fram en strategi som kan sammanfattas i följande mening: ”Vi måste bli relevanta!” Frågorna vi skall driva i valrörelsen skall träffa hjärtat på så många medborgare som möjligt. Detta innebär inte att alla andra frågor är dåliga eller irrelevanta. De framskjutna frågorna kommer att finnas på våra flygblad, behandlas i våra insändare och beskrivas på våra bloggar. De framskjutna frågorna är de frågor där vi hela tiden skall leda den politiska debatten och tvinga våra politiska motståndare att reagera på vårt agerande. Det ger oss handlingsfrihet att driva debatten i de riktningar vi vill. Övriga viktiga frågor kommer vi att behandla i vårt politiska program för valet 2014. Där berättar vi för väljarna hur vi står i alla andra politiska frågor. För att bli relevanta har vi formulerat 59 frågor till medborgarna i kommunen. Frågorna ligger på vår hemsida www.folkpartiet.se/svalovfragor . Vi styr folk dit med hjälp av facebook och Twitter. Vi kommer att sprida dem via kommentarsfält till tidningsartiklar på Internet och via utdelning av flygblad. Ju fler vi får att svara på frågorna dess bättre. I svaren på frågorna kan vi att se vilka frågor som är viktiga för våra medborgare. Därefter formulerar vi våra liberala svar på

FolkpartiNytt 4|2013

dessa frågor. Detta sista är viktigt. Vi måste akta oss för att bli populistiska. Vi måste möta samhällsproblemen ur vår liberala synvinkel. Inte genom att ge de svar vi ”tror” att medborgarna vill höra. Så jobbar Sverigedemokraterna. Så jobbar inte vi. Parallellt med detta arbete kan man bygga sin valplan. Vilka budskap som skall levereras har liten inverkan på planen. Justeringar kan man göra efter hand. Vi kan varmt rekommendera de mallar för valplan som FP-Skåne skickat ut. Den är en bra början som ger ett bra stöd för arbetet. Nyttja sociala medier smart Vi jobbar mycket med sociala medier. Vi har nått en bit på väg därför att vi är några i föreningen som tycker att det är roligt. Jag tror att alla politiker måste in på den arenan förr eller senare. Ines Uusmann var på sin tid tveksam till internets framtid. Låt inte oss gå i samma fälla. De sociala medierna har kommit för att stanna. De verktyg vi i första hand nyttjar är facebook, bloggar och kommentarsfält till tidningsartiklar. Det fina med internet är att man där själv kan skapa sina nyheter via bloggar. Har man ingen blogg kan man överväga att vara några stycken som skapar en gemensam blogg. Det finns ett värde i att texten på bloggen uppdateras ofta. Är man några stycken som hjälps åt kan man åstadkomma tätare uppdateringar och hjälpa varandra. På bloggen kan man utveckla sina åsikter och gå lite på djupet. Bloggen delar man sedan via facebook och via tidningarnas lokala sidor. För att nå effekt på facebook krävs att flera hjälps åt att sprida länkar och inlägg. Därför har vi en särskild, osynlig sida, på facebook där vi dels driver vår interna politiska debatt, men där vi även hojtar till när vi vill ha hjälp att sprida budskap via facebook. Det räcker att tre-fyra personer hjälps åt att sprida ett inlägg på facebook för att antalet personer som sett inlägget

skall stiga från 50-100 till flera hundra. Vi har haft inlägg som nått över 800 personer genom att hjälpas åt. Så många flygblad delar vi aldrig ut om vi så stod en hel dag utanför ICA i Svalöv eller Konsum i Kågeröd. Dessutom medger nyttjande av internet att man kan kampanja när man vill. Man behöver inte vara på en bestämd plats på en bestämd tid. Kommer man på en lysande idé kl 0300 på natten är det fullt möjligt att starta sin kampanj direkt, med ett inlägg på facebook. Däremot är de sociala medierna inte ensamt svaret på att bli mer relevant i politiken. Man når ingenstans om man inte har bra politiska frågor. Det är där vi bygger grunden för ett framgångsrikt val. Med bra frågor och ett smart nyttjande av alla verktyg som står till förfogande kan även en liten förening som Folkpartiet i Svalövs kommun visa att vi är beredda att ta över.

Vi har haft inlägg som nått över 800 personer genom att hjälpas åt. Så många flygblad delar vi aldrig ut...”

TORBJÖRN EKELUND

ORDFÖRANDE FP SVALÖV

7


POSTTIDNING B Returadress Folkpartiet liberalerna Skåne Östergatan 3 211 25 MALMÖ

Minilandsmöte 2013

Lördagen den 26 oktober träffades drygt 100 skånska folkpartister för att tillsammans diskutera och argumentera kring partistyrelsens förslag till nytt liberalt partiprogram. Med en inledning där vår partisekreterare peppade till valseger blev dagen på Star Hotel i Lund väl investerad tid för alla som är intresserade av liberala hjärtefrågor. Nina Larsson, partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna, stod redo på scen klockan 10:00 denna lördag. Hennes brandtal kring smarta strategier och inspirerande tankar inför det kommande året gav gott gensvar och fick många kloka inlägg från skåningarn.Därefter var det landsmötesombudens och övriga medlemmars tur att skrida till verket: under totalt 15 seminarium behandlades partistyrelsens yttrande till de många motioner som inkommit under partiprogramsarbetet. Ämnen på schemat var Utbildning & kultur, Ekonomi & arbetsmarknad, Social välfärd, Jämställdhet & likabehandlning, Rättsfrågor & demokrati, Miljö, energi, transporter & bostäder, Migration, integration &

internationell politik samt Liberal ideologi & allmänpolitik. De valda ombud som ska utgöra den skånska delegationen till Liberal Landsmöte i Västerås fick under dagen agera seminarieledare och lyssnade in medlemmarnas åsikter kring de lagda förslagen. Precis som under det partiprogramsarbete vi i Skåne gjorde förra hösten gick diskussionerna höga på sina håll. Inlästa och engagerade medlemmar höll med, ville utveckla eller helt ändra partistyrelsens skrivelser. När klockan slog fyra på lördagseftermiddagen kunde vi sammanfatta många goda skånska tankar, vilka delegationen nu kan behandla ytterligare och till sist ta med sig till Västerås helgen 14-17 november*.

Med ledning av det skånska minilandsmötet kommer årets Liberala Landsmöte bli en händelsrik och spännande tillställning. Ska du själv åka till Västerås som åhörare? Hör av dig till anna. wolf@folkpartiet.se så får du information om skåningarnas vistelse i Aros Congress Center. *Ombuden är framröstade och har alltid frihet att rösta utifrån egen övertygelse under voteringarna, men ska oavsett detta ha den skånska inställningen till olika frågor i åtanke. Delegationen kommer att ha fler sammakomster både inför och under landsmötet.

Inlästa och engagerade medlemmar höll med, ville utveckla eller helt ändra partistyrelsens skrivelser.”

Folkpartinytt42013  

Folkpartiet liberalerna i Skånes medlemstidning - nummer 4 2013.