Page 1

L’INFO

Num. 49www.fpereardiaca.org

NOVEMBRE 2009

Jor nades: «Guer ornades: «Guerrra i lluita per la pau en el nou escenari inter nacional» internacional» Recollint les qüestions obertes a les jornades Pau, Guerra i Neoliberalisme, realitzades en 2008, ens plantegem reflexionar des de l’esquerra- la pau és un valor central per a l’esquerra. Prendre consciència de com es relacionen els conflictes bèl.lics amb les relacions socials i polítiques és clau per buscar alternatives de pau a la conducció dels assumptes humans- sobre el nou escenari per als conflictes i guerra postneoliberal i postunilateral obert més pel col.lapse de l’unilateralisme agressiu i agonitzant i de les polítiques neoliberals parsitàries que per la capacitat de plantejament d’alternatives. La crisi mundial i les seves incerteses, el progressiu desplaçament de l’eix sòcio i geopolític internacional de l’atlàntic a l’Orient, amb l’emergència de Xina i Índia com a grans potències industrials, el decliu i canvi als EUA que no poden mantenir el seu unilateralisme i agressivitat bèl.lica, l’emergència i consolidació dels moviments ciutadants- i altres entitats no estatals- com a actors internacionals, determinen un nou escenari . Debatrem amb profunditat aquests canvis d’escenaris i les conseqüències per a l’acció per la pau i, en especial, a l’Europa Occidental.

Inscripció obligatòria: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Destacat: Jornades: «Guerra i lluita per la pau en el nou escenari internacional»

pàg 2

Jornades: «Defensar lo públic és defensar la democràcia»

pàg 3

AGENDA

pàg 4

1


Manifest

«Guer «Guerrra i lluita per la pau en el nacional» internacional» nou escenari inter

Jornades internacionals per la pau Dia: Dijous 19 i Divendres 20 de Novembre Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus Ciutadella Aquest és un projecte de sensibilització sobre el paper que juguem els ciutadantsen concret de Catalunya- en l’acció per la pau i els drets humans al món. La nostra participació com a Estat Espanyol a la OTAN i membres d’una potència econòmica com la UE en tant que ciutadants de l’Estat espanyol, ens fan responsables de l’acció exterior del nostre govern, aíxí com del govern de la Generalitat. Cal sensibilitzar a la ciutadania de la responsabilitat i capacitat d’acció que tenim davant les violacions dels drets humans i els conflictes bèl.lics ha de ser. La passivitat, la comprensió davant la violència o la violació de drets humans per part dels europeus occidentals és un element que incideix en la perllongació o proliferació d’aquests

Els objectius fonamentals d’aquest projecte són: 1. Diagnosticar els canvis en la dinàmica de les guerres a partir del canvi d’escenari, tenint en compte la perspectiva de gènere, i de sostenibilitat medioambiental. 2. Per tant, extreure vies d’acció per al moviment per la pau a Eropa Occidental i a Catalunya en particular. 3. Fer prendre consciència sobre el paper fonamental de la ciutadania global com a actor en els conflictes globals del sXXI. 4. Enfortir una xarxa internacional d’intel.lectuals que reflexionen i activistes per la pau. 5.Reforçar i alimentar teòricament el moviment per la pau i el treball en xarxa de les entitats de la societat civil catalana.

2


Acte Públic

«Def ensar lo púb lic és «Defensar públic def ensar la democràcia» defensar Dia: Divendres 11 de Desembre Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus Ciutadella Seguint el debat encetat fa ja tres anys i les conclussions del 2008, volem aprofundir un debat sobre la democràcia, entesa com quelcom més que unes regles institucionals formals, amb les entitats socials com a pilars de la vida democràtica i importants agents de benestar. Per tant la concepció republicana i l’impuls de contribució cívica, són la base per aprofundir la democràcia i construïr cultura democràtica. És per això que tenim com a debats fonamentals: - Definir «públic» i la seva relació amb l’aprofundiment democràtic i la cultura democràtica: molt sovint s’ha confós públic amb propietat estatal, altres s’ha limitat a definir-se en funció de les finalitats de l’activitat. Discutirem com definir l’espai públic: a) les formes de lo públic: control estatal, control municipal, control associatiu b) el contingut de lo públic: els valors, finalitats i paràmetres de la gestió, la forma de la gestió: gestió estatal, gestió associativa, gestió mixta... c) com s’articula la reivindicació de lo públic com un element d’impuls democràtic i enfortiment de la cultura democràtica. - Finances, Economia i treball com a espai públic: La reivindicació de lo públic i el procés democràtic s’ha d’extendre al màxim d’esferes de la vida. L’economia, les institucions econòmiques i financeres i el procés mateix del treball no poden restar al marge, exclosos. En un moment en què l’arquitectura financera establerta pel neoliberalisme ha fet fallida discutirem si cal dir si és legítima la intervenció pública i fins a on, si els mercats són institucions socials i per tant constituïdes, si podem dissenyarlos, embridar-los, condicionar-los per posar-los al servei de la societat. assalariat. amb l’objectiu de sentar les bases per a: a) aprofundir la democràcia, potenciar la participació i promocionar la important del compromís cívic i el treball voluntari. b) impulsar una revitalitzada cultura democràtica que trascendeixi la crisi que, al nostre parer, pateix la tradició democràtica que es va originar com alternativa al feixisme.

3


Activitats «Guer nacional» «Guerrra i lluita per la pau en el nou escenari inter internacional»

Jornades internacionals per la pau Dijous 19 de Novembre Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus Ciutadella 17:00 - Conferència «Armes sota control. Ni un arma més per a la guerra. Ni un arma més per a Israel.» Divendres 20 de Novembre 10:30 - Taula rodona «El paper de l’esquerra europea en la construcció de la pau» 16:30 - Taula rodona «Responsabilitat de les grans potències en els conflictes regionals» «Def ensar lo púb lic és def ensar la democràcia» «Defensar públic defensar

Jornada de reivindicació de lo públic Dia: Divendres 11 Desembre Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus Ciutadella 10:00 - Tercer Sector: una tercera via entre públic i privat? 12:30 Experiències de gestió col.lectiva del públic 17:00 - Projecció de cinema 18:00 - Quina articulació de la reivindicació del públic per a la recuperació de la iniciativa política?

Els CAFÈS del divendres Cada setmana a les 19h a la Fundació Pere Ardiaca: Divendres, 6 de Novembre a les 19h Després de la patera Passi del documental “Apátridas”. Durada 38 min. Directora: Patricia Chasco Norma Falconi, Portanveu Plataforma Papeles para Todos Presenta: Oscar Martínez, Fotògraf Lloc: Avinguda Portal de l’Àngel 42, 2n A Divendres, 20 de Novembre a les 19h Miquel Mestre i el moviment cooperatiu a Catalunya durant la Guerra Civil Jordi Suñé. Mestre i escriptor. Autor del llibre “Miquel Mestre Avinyó” Presenta: Lluís Monerris. Sociòleg Lloc: Avinguda Portal de l’Àngel 42, 2n A Divendres, 11 de Desembre a les 19h La Directa: una visió de futur sobre la premsa alternativa Membre del Col·lectiu editor Presenta: Marta Curran, Sociòloga i col·laboradora de l’AVANT Lloc: Avinguda Portal de l’Àngel 42, 2n A

4

Destacat Homenatge a Trinidad Gallego i a Concha Pérez - Lluitadores per la llibertatDia: Dimecres 18 de novembre Hora:19h Lloc: Llibreria Proleg. C/ Sant Pere Més Alt 46, Barcelona Participa: Fundació Pere Ardiaca

Per l’autodeterminació i el respecte als drets humans al Sàhara Occidental 35ª Conferència Europea de Solidaritat amb el poble sahrauí Dies:20,21 i 22 de novembre Lloc: Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), al c/ Taulat www.eucocobarcelona.org

XI Escola Permanent sobre Perspectiva de Gènere De l’11 de novembre al 16 de desembre Dilluns i dimecres de 16h a 19 h

REVISTA DE PENSAMENT, HISTÒRIA I CULTURA Revista trimestral de pensament, història i cultura. L’ESPURNA és un projecte possible gràcies al suport dels seus subscriptors/es. La subscripció anual a l’ESPURNA és de 30 euros anuals.

lespurna@fpereardiaca.org Portal de l’Àngel 42 2on A. 08002 Barcelona Tel. 93 511 44 58 Fax 93 318 49 40

L'InfoAgenda Novembre 2009  

Butlletí d'activitats de la Fundació Pere Ardiaca

Advertisement