__MAIN_TEXT__

Page 1


//2//


//3//


//4//


//5//


//6//


//7//


//8//


Norplan Partnerskap mellom Multiconsult (50 %) og Asplan Viak AS (50 %) 40 ür i 2011 Fire divisjoner //Naturressurser og fornybar energi// //Industri, olje og gass// //Fysisk planlegging og utvikling// //Vann og miljø// Mer enn 1000 oppdrag i mer enn 100 land Internasjonale kontorer: //Uganda// //Tanzania// //De Forente Arabiske Emirater//

//9//


//10//


//11//


//12//


//13//


//14//


//15//


//16//


//17//


//18//


//19//


//20//


//21//


//22//


//23//


//24//


//25//


//26//


//27//


//28//


//29//


//30//


//31//


//32//


//33//


//34//


//35//


//36//


//37//


//38//


//39//


//40//

Profile for Asplan Viak

KVARTALET NR 4 - Desember 2011  

KVARTALET er et nyhetsmagasin som gis ut av Asplan viak. Magasinet skal gi gamle og nye oppdragsgivere og samarbeidspartnere informasjon om...

KVARTALET NR 4 - Desember 2011  

KVARTALET er et nyhetsmagasin som gis ut av Asplan viak. Magasinet skal gi gamle og nye oppdragsgivere og samarbeidspartnere informasjon om...

Profile for foyn
Advertisement