Page 1

Skrøne- og eventyrklu bb for 1.klasse Dette kurset vil omfatte bl.a. lesing av eventyr fra ulike land og verdensdeler. Skriving av enkle, fantasirike historier ut fra gitt tema. Temaeksempler: Drager, engler, snakkende dyr, gale vitenskapsmenn, UFO'er, havdypene etc... Formål: Å appellere til barnas sans for fortellinger og dermed styrke den dypere språkforståelsen. Barnas kunnskaper styrkes innen: Norsk, pluss mulige ord og uttrykk fra andre språk. Geografi - Der land, dagligliv, skikker etc. omtales. Matematikk - Med utgangspunkt i at tall forekommer i fortellingene. Naturfag - Der fenomener i naturen omtales, samt naturlovene og overskridelse av dem. Mvh Willy

Skrøne og eventyrklubb for 1 klasse vinteren 2014  
Skrøne og eventyrklubb for 1 klasse vinteren 2014  
Advertisement