Page 1

Η ρωσική αεροπορία στον πόλεµο της Νότιας Οσσετίας

Tu-142MZ Καλοκαίρι 2010 - vol.4

X-51 WaveRider

Με αφορµή την Κορσική...

Royal Navy 2010: Trident, CVF & F-35 A310 MRTT & KC-135: φθηνές λύσεις για “air refueling”

Peace Xenia Upgrades Photostories: TLP 2010-3 / Maple Flag 43 http://fox2e-mag.blogspot.com


Δεύτερη Σελίδα...

Για ένα ακόμα καλοκαίρι η Πολεμική Αεροπορία καλείται να κάνει το καθήκον τη̋, εν όψει νέων τουρκικών διεκδικήσεων και προκλήσεων που περιλαμβάνουν πλέον και την έξοδο δύο ερευνητικών σκαφών στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Χειριστέ̋ και προσωπικό εδάφου̋ δίνουν καθημερινά νικηφόρε̋ μάχε̋ στον ακήρυκτο πόλεμο που διεξάγεται στου̋ αιθέρε̋ του Αιγαίου, εξασφαλίζοντα̋ τι̋ υψηλότερε̋ δυνατέ̋ διαθεσιμότητε̋ των μέσων και εκτελώντα̋ κατά γράμμα τι̋ διαταγέ̋ τη̋ πολιτική̋ ηγεσία̋, η οποία όμω̋ δε φαίνεται να έχει αντιληφθεί ακόμη το ρόλο τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋ ω̋ δύναμη Αποτροπή̋. Η δυσμενή̋ δημοσιονομική κατάσταση τη̋ Χώρα̋ αναπόφευκτα οδήγησε σε αναβολή αποφάσεων για κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα τη̋ ΠΑ αν και φαίνεται να υπάρχει ορισμένη κινητικότητα σε εκείνο του εκσυγχρονισμού των μαχητικών αεροσκαφών 3η̋ γενιά̋, λεπτομέρειε̋ για το οποίο έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στι̋ επόμενε̋ σελίδε̋. Σε καμμία περίπτωση όμω̋ δεν επιτρέπεται να υπάρξουν εκπτώσει̋ στην απρόσκοπτη διεξαγωγή τη̋ εκπαιδευτική̋ δραστηριότητα̋ είτε αυτή μεταφράζεται ω̋ συμμετοχή σε διεθνεί̋ ασκήσει̋ υψηλού επιπέδου είτε σε χορήγηση καυσίμων και ανταλλακτικών. Παράλληλα, δε πρέπει να περάσουν ανεκμετάλλευτε̋ σημαντικέ̋ ευκαιρίε̋ που δημιουργούνται από τι̋ γεωπολιτικέ̋ ανακατατάξει̋ στην περιοχή. Ο αποκλεισμό̋ του τουρκικού εναέριου χώρου για την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οδήγησε το Τελ Αβίβ στην αναζήτηση πεδίων ασκήσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Βαδίζοντα̋ με προσεκτικά βήματα, η ΠΑ αποκομίζει πολύτιμε̋ εμπειρίε̋ από τη συνεκπαίδευση με του̋ εμπειροπόλεμου̋ Ισραηλινού̋ σε κρίσιμου̋ τομεί̋ και ήδη αναμένεται με ενδιαφέρον η δεύτερη φάση τη̋ συνεκπαίδευση̋ που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση, α̋ γνωρίζουν φίλοι και εχθροί ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να επιβεβαιώσει το Ρητό τη̋. Αίεν Υψικρατείν! Strategy

* Η ύλη του παρόντο̋ τεύχου̋ καλύπτει τη χρονική διάρκεια 1/4/2010 έω̋ 30/6/2010.

2

Δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό για τα αεροπορικά δρώμενα. Καλοκαίρι 2010 Επιμέλεια: Afasias Deepred001 Elfot Fox2 Greekdefence Makkmman1 Strategy Tasoscorsair Vasilis07 Κωσταντίνο̋ Πατσινίδη̋ Επιμέλεια σε παλαιότερα έντυπα: Adis Arda Mevlutoglu El Kedar Karmarkar Mpampis210 Santiago Cortelezzi Επικοινωνία fox2emagazine@yahoo.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://fox2e-mag.blogspot.com


Ειδήσει̋

Περιεχόμενα

8. Αμερική - Νέα από την αμερικανική ήπειρο

USAF στο Spangdahlem και Lakenheath - Η USAF αναδιοργανώνει δυνάμει̋ τη̋ στην Ευρώπη

12. Ευρώπη - Νέα από την ευρωπαϊκή ήπειρο

39. AH-64D Block III - Η νέα έκδοση του “Ινδιάνου”

16. Ασία - Νέα από την ασιατική ήπειρο

40. F/A-18 Super Hornet - Η αντεπίθεση του “Ρινόκερου”

20. Αφρική - Νέα από την αφρικανική ήπειρο

41. Η μοίρα των dash 9 - Εκτιμήσει̋ για το μέλλον των Mirage 2000-9

21. Ωκεανία - Νέα από την ήπειρο τη̋ Ωκεανία̋ 22. Βαλκάνια - Νέα από τι̋ βαλκανικέ̋ χώρε̋ 24. Τουρκία - Νέα από την Τουρκία 28. Ελλάδα & Κύπρο̋ - Νέα από την Ελλάδα και την Κύπρο

Επίκαιρα 36. Εξέταση προμήθεια̋ επιπλέον F-15I ή F-16I - Γιατί το Ισραήλ φαίνεται να στρέφεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 38. Λιγότερα μαχητικά τη̋

42. EF-2000 & Rafale - Οι πρόσφατε̋ εξελίξει̋ των δύο κύριων eurocanards

Θέματα 46. Με αφορμή την Κορσική Τί μπορεί να μα̋ διδάξει η Κορσική; Ποια είναι η συμπεριφορά των eurocanards στην εναέρια μάχη; 56. Tu-142MZ: Οι αρκούδε̋ ψαρεύουν! - Αναλυτική παρουσίαση του Tu-142MZ 70. Peace Xenia Upgrades - Τι αναβαθμίσει̋ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα ελληνικά F-16

Peace Xenia Upgrades - Σελ. 70 80. Εναέριο̋ ανεφοδιασμό̋ εν μέσω οικονομική̋ κρίση̋ Προτάσει̋ λιγότερο ακριβών πλατφόρμων για την ΠΑ 90. Photostories: Η ΠΑ στο TLP 2010-3 και η THK στη Maple Flag 43 - Φωτογραφίε̋ & συνοπτική περιγραφή των δύο συμμετοχών 100. Prompt Global Strike & Χ-51 WaveRider - Τι νέο φέρνει ο X-51 και πω̋ μεταβάλλεται το δόγμα των ΗΠΑ απέναντι στι̋ μελλοντικέ̋ απειλέ̋ 108. Βρετανικό Ναυτικό 2010 - Οι ναπολεόντιε̋ φιλοδοξίε̋ του Royal Navy υπό τη δαμόκλειο σπάθη των περικοπών 114. Ιστορία: Οι επιδόσει̋ τη̋ ρωσική̋ αεροπορία̋ στον πόλεμο τη̋ Ν. Οσσετία̋ - Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον πόλεμο του Αυγούστου 2008, θυμόμαστε τη δράση τη̋ ρωσική̋ αεροπορία̋. 122. Τελευταία ματιά... - μια φωτογραφία με άλλη χάρη!

http:// fox2e-mag.blogspot.com

3


Πώς να διαβάσετε το Fox2 Magazine στ

1. Επιλέξτε στον PDF Reader που χρησιµοποιείτε 2. Επιλέξτε το “Page Display” 3. Επιλέξτε το “Two-Up” 4


τον pdf reader του H/Y σαν περιοδικό

το µενού “View”

http:// fox2e-mag.blogspot.com

5


Ευχαριστούµε για την πολύτιµη βοήθεια

Strategy Report

6


X-Raysvol.1 -

Ακτινογραφώντα̋ το χώρο τη̋ αεροπορία̋!

Στην πρώτη έκδοση το Dassault Rafale http:// fox2e-mag.blogspot.com

7


Αµερική

Κατά 81% αυξημένο το κόστο̋ παραγωγή̋ του F-35

Αυξάνεται ανησυχητικά το κόστο̋ ανά μονάδα του F-35 (© LM)

Έναρξη δοκιμών του APG-81 σε F-35 - Υπερηχητική πτήση από το F-35Β Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο των οικονομικών, στι̋ 23 Ιουνίου ξεκίνησαν οι πτητικέ̋ δοκιμέ̋ του ραντάρ APG-81 σε αεροσκάφο̋ F-35B. Οι πρώτε̋ εντυπώσει̋ από την απόδοσή του ήταν ιδιαίτερα θετικέ̋, ειδικά όσον αφορά τον εντοπισμό ιπτάμενων αντικειμένων σε μακρινέ̋ αποστάσει̋. Προηγούμενω̋, στι̋ 10 Ιουνίου, το πρωτότυπο F-35B STOVL, έκδοση̋ κάθετη̋ από/προσγείωση̋ τη̋ Lockheed Martin είχε πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση κατά τη διάρκεια την οποία̋ έσπασε̋ για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Το αεροσκάφο̋ πέτυχε μέγιστη ταχύτητα 1.07 Mach στο ύψο̋ των 30000 ποδών.

8

Το προβλεπόμενο κόστο̋ του προγράμματο̋ F-35 είναι αυτή τη στιγμή 382 δισεκατομμύρια δολάρια, 65% υψηλότερο από το εκτιμώμενο ποσό των 232 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν δηλαδή το πρόγραμμα άρχισε το 2002, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Οι εκθέσει̋ του γραφείου κόστου̋-ανάλυση̋ του Πενταγώνου, αναφέρουν την τιμή ανά μονάδα - συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ έρευνα̋, τη̋ ανάπτυξη̋ και του κόστου̋ κατασκευή̋ - με 112,4 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 81% περισσότερο από την αρχική εκτίμηση των 62 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστο̋ παραγωγή̋ ανά μονάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε $ 92,4 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν το 85% υψηλότερο από τα προβλεπόμενα 50 εκατομμύρια δολάρια, όταν το πρόγραμμα άρχισε το 2002. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση σε βασικά σημεία, περι-

λαμβανομένων την ολοκλήρωση τη̋ αναπτυξιακή̋ φάση̋ και των πτητικών δοκιμών, καταπολέμηση των δοκιμών, αρχή̋ γενομένη̋ πλήρου̋ κλίμακα̋ παραγωγή και στη συνέχεια κηρύσσει την πρώτη τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋ και του Ναυτικού μονάδε̋ έτοιμο̋ για μάχη. Οι καθυστερήσει̋ και η αύξηση του κόστου̋ είναι συνέπεια του ανασχεδιασμού, την αναποτελεσματικότητα στην παραγωγή, τον έλεγχο τωβ προβλημάτων. Η ανεξάρτητη ομάδα τη̋ ανάλυση̋ του κόστου̋ είναι περισσότερο απαισιόδοξη από εκείνη του γραφείου του προγράμματο̋ τη̋ Lockheed Martin, διότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και σε ιστορικά δεδομένα άλλων προγραμμάτων αεροσκαφών, όπω̋ το F-18 τη̋ Boeing και το F-22 τη̋ Lockheed Martin. Η εκτίμηση των 382 δισεκατομμυρίων δολαρίων έρχεται μόλι̋ δύο μήνε̋ μετά την τελευταία εκτίμηση του Πενταγώνου μα το κόστο̋ να προσδιορίζεται σε 328 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η νέα ανάλυση του κόστου̋ συντάχθηκε για να συμμορφωθεί με νόμο του 1982 που απαιτεί την αξιολόγηση του κάθε εξοπλιστικού προγράμματο̋ που υπερβαίνει τι̋ αρχικέ̋ προβλέψει̋ για αύξηση του κόσοτυ̋ κατά 50%. Το Πεντάγωνο θα πρέπει επίση̋ να πιστοποιήσει προ̋ το Κογκρέσο ότι το πρόγραμμα είναι ζωτική̋ σημασία̋ για την εθνική ασφάλεια. Η πιστοποίηση συνοδεύει τη νέα ανάλυση κόστου̋, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Μπράιαν Γουίτμαν.


Αµερική

Τα F/A-18C/D κύριο όπλο για το USN απέναντι στο επερχόμενο κενό μαχητικών Η διατήρηση του στόλου των μαχητικών F/A-18C/D αποτελεί το κυριότερο όπλο του ναυτικού απέναντι στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την οροφή μαχητικών. Την άποψη αυτή εξέφρασε χθε̋ ο υπεύθυνο̋ του αμερικανικού ναυτικού σε ζητήματα αεροπορικού πολέμου. Το ναυτικό περιμένει έλλειμμα έω̋ και 177 αεροσκαφών από το 2017, εκτό̋ κι αν διατηρηθούν σε ενεργή δράση τα F/A-18C/D, αν αγοράσει επιπλέον F/A-18 Super Hornet ή αν επιταχυνθούν οι ρυθμοί στο πρόγραμμα παραγωγή̋ του F-35. Οι καθυστερήσει̋ στην ανάπτυξη του τελευταίου δεν αφήνουν όμω̋ πολλά περιθώρια αισιοδοξία̋. Υπολογίζεται ότι η ανάπτυξή του̋ στο πρώτο αεροπλανοφόρο θα πραγματοποιηθεί το 2017. Την ίδια ώρα ο κλάδο̋

Η “σφήκα” θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα των μαχητικών του USN; (© Βoeing)

εμφανίζεται αντίθετο̋ στην αγορά επιπλέον Super Hornet, με τα 124 πρόσφατα ανακοινωθέντα να φαντάζουν τα τελευταία που θα παραλάβει. Έτσι, το

πιθανότερο είναι να παραταθεί ο βίο̋ των απλών Hornet ώστε να μην γίνει ιδιαιτέρω̋ εμφανέ̋ το κενό που θα εμφανισθεί...

Η Boeing παρουσιάζει απεικονίσει̋ για το διάδοχο των F/A-18 Super Hornet

Η πρόταση τη̋ Boeing (© Βoeing)

Δύο απεικονίσει̋ αεροσκαφών που μοιάζουν αρκετά στο ακυρωθέν A-12, με δύο κινητήρε̋, σχεδίαση χωρί̋ ουρά και προαιρετική επάνδρωση αποτελούν προτάσει̋ για τον αντικαταστάτη των F/A-18 Super Hornet. Αν και ακόμη είναι νωρί̋ για τη διαδοχή του μαχητικού, οι άνθρωποι τη̋ Boeing έχουν ξεκινήσει τι̋ μελέτε̋ για ένα αεροσκάφο̋ το οποίο θα μοιάζει στο ρόλο του με εκείνον που παίζει το F-22.

Η ονομασία του είναι περισσότερο γνωστή ω̋ F/A-XX. Τόσο η επανδρωμένη, όσο και η ανεπάνδρωτη έκδοση, θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμε̋ στην αγορά, αναφέρει η εταιρεία.. To F/A-XX θα διαθέτει ικανότητα υπερηχητική̋ πτήση̋ χωρί̋ χρήση μετάκαυση̋, εσωτερικέ̋ αποθήκε̋ οπλισμού και χαμηλότερη παρατηρησιμότητα.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

9


Αµερική

Αποκαλυπτήρια για το Phantom Ray

Η Boeing παρουσίασε στι̋ αρχέ̋ Μαΐου το Phantom Ray, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφο̋ μάχη̋ (UCAV) που πηγάζει από το πρόγραμμα του X-45C. Το Phantom Ray προορίζεται για αποστολέ̋ κατασκοπία̋, αναγνώριση̋, επιτήρηση̋, καταστολή̋ τη̋ εχθρική̋ αεράμυνα̋, ηλεκτρονικέ̋ επιθέσει̋, κρούση̋ και αυτόνομου εναέριου ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με τον Darryl Davis, πρόεδρο τη̋ Boeing στο πρόγραμμα, το αεροσκάφο̋ θα πετάξει το Δεκέμβρη.

To Phantom Eye (© General Atomics)

Προτάθηκε στο USN το ναυτικό Predator

To Sea Avenger (© General Atomics)

Η General Atomics Aeronautical Systems πρότεινε στι̋ 30 Απριλίου το Sea Avenger, μία έκδοση του γνωστού Predator, για να εκπληρώσει την απαίτηση

του αμερικανικού ναυτικού για μια μη επανδρωμένη πλατφόρμα κρούση̋ χαμηλού ρίσκου και επιτήρηση̋ που θα επιχειρεί από τα αεροπλανοφόρα. Οι απαιτή-

σει̋ εφορμήσεων από αεροπλανοφόρα αναγκάζει την εταιρία να ενδυναμώσει τη δομή τη̋ κατασκευή̋, να ενσωματώσει έναν ισχυρότερο κινητήρα, να τροποποιήσει του̋ αισθητήρε̋ και να εφοδιάσει το αερόχημα με εσωτερικέ̋ αποθήκε̋ οπλισμού. Φυσικά, η κατασκευή είναι αναγκασμένη να αποκτήσει αναδιπλώμενα πτερύγια, γάντζο κλπ. Αρκετά μέρη του προτεινόμενου συστήματο̋ στηρίζονται στο υφιστάμενο αδερφάκι του, Predator.

126 QF-16 προμηθεύεται η USAF

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ θα προμηθευτεί 126 μαχητικά F-16 σε ρόλο τηλεχειριζόμενου στόχου. Τα QF-16 θα μετατραπούν κατάλληλα από υφιστάμενα F-

10

16 τα οποία έχουν αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία. Η πρώτη σειρά από 16 QF-16 θα παραδοθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το κόστο̋ τη̋ πετατροπή̋ ανά αεροσκάφο̋

είναι περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια . Τα QF-16 πρόκειται να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα QF-4. Περίπου 250 F-4 Phantom έχουν τροποιηθεί για να πετούν με τηλεχειρισμό. Βάσει των σημερινών δραστηριοτήτων τη̋ USAF, καταστρέφονται μέχρι και 25 τηλεχειριζόμενα μαχητικά ετησίω̋. Η υπάρχουσα προσφορά των παροπλισμένων F-4 θα τροοφδοτήσει τι̋ ανάγκε̋ τη̋ USAF μέχρι περίπου το 2011. Πριν από τα QF-4, η USAF είχε


Super Flanker για τη Βενεζουέλα;

Αµερική Επίσημη ένταξη των Hind στη FAB

Για 24 Su-35 ενδιαφέρεται το Καράκα̋ (© Sukhoi)

Μετά την επίσκεψη του Ρώσου πρωθυπουργού στο Καράκα̋ έχουν δημοσιευτεί ξένα άρθρα σχετικά με μια μελλοντική συμφωνία Βενεζουέλα̋ Ρωσία̋ σύντομα για 24 Su-35(E). Εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί, τότε, θα διπλασιαστεί ο υφιστάμενο̋ στόλο̋ τη̋ οικογένεια̋ του Su-27 τη̋ αεροπορία̋ τη̋ χώρα̋ τη̋ Νότια̋ Αμερική̋. Η Βενεζουέλα έχει σήμερα 24 Su30MKV. Το Su-35 έχουν παραγγείλει η Ρωσία και η Λιβύη. Το κόστο̋ ανά μονάδα υπολογίζεται μεταξύ 70 και 100 εκατομμύρια μετατρέψει σε τηλεχειριζόμενου̋ στόχου̋ 218 F-100 για τo διάστημα 1983-92, 136 F-102 για τo διάστημα 1974-85 και 210 F-106 για τo διάστημα 1990-98. Το αεροσκάφο̋ τύπου QF μπορεί να πετάξει με, ή χωρί̋ έναν χειριστή επί του σκάφου̋. Τα αεροσκάφη χρησιμοποιούν στην πλοήγηση το GPS, για να διασφαλίσουν ότι όταν πετούν σε σχηματισμό δεν θα συγκρούονται μεταξύ του̋. Το αεροσκάφο̋ QF φέρει διάφορου̋ αισθητήρε̋ για την ανίχνευση πυραύλων.

δολάρια, ποσό εξαρτώμενο από την υποστήριξη και τον εξοπλισμό που αυτή συμπεριλαμβάνει. Η Βενεζουέλα πρόκειται να αποκτήσει επιπλέον 18 εκπαιδευτικά αεροσκάφη K-8 για την πολεμική τη̋ αεροπορία. Η νέα παραγγελία θα αφορά την έκδοση -W, που έχει δυνατότητα μεταφορά̋ οπλισμού. Τα όπλα του μπορεί να είναι τέσσερι̋ βόμβε̋ των 250 kg, δύο ατρακτίδια πυροβόλων των 23mm, ρουκέτε̋ ή πύραυλοι αυτοάμυνα̋. Το κόστο̋ τη̋ απόκτηση̋ των 18 K-8W αναμένεται να φθάσει τα 82 εκατομμύρια δολάρια.

Το Σάββατο 17 Απριλίου, παρουσία του υπουργού άμυνα̋ τη̋ χώρα̋, πραγματοποιήθηκε στη βάση Porto Velho η επίσημη τελετή ένταξη̋ των τριών πρώτων Mi-35 στη βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία (FAB). Το ελικόπτερο φέρει την τοπική ονομασία AH-2 Sabre. Η Βραζιλία έχει παραγγείλει συνολικά 12 ελικόπτερα του τύπου.

Παραδόθηκε στη Χιλή το πρώτο C-295 MPA

Από την παραλαβή του 1ου αεροσκάφου̋... (© Airbus)

Στι̋ 30/4 παραδόθηκε στη Χιλή το πρώτο αεροσκάφο̋ ναυτική̋ συνεργασία̋ C-295 MPA. Το αεροσκάφο̋ είναι το νέο απόκτημα τη̋ ναυτική̋ αεροπορία̋ τη̋ χώρα̋ και θα πλαι-

σιώσει τα υπάρχοντα P-3 για τι̋ συγκεκριμένε̋ αποστολέ̋. Θα ακολουθήσει η παράδοση άλλων δύο, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκταση̋ τη̋ παραγγελία̋ για άλλε̋ πέντε μονάδε̋.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

11


Ευρώπη

Τουλάχιστον 50 PAK FA για τη Ρωσία μετά το 2016

Το PAK FA θα ενταχθεί τα επόμενα έτη στη ρωσική αεροπορία (© Sukhoi)

Σύμφωνα με δήλωση του Vladimir Popovkin, ανώτατου αξιωματούχου του ρωσικού υπουργείου άμυνα̋, η Ρωσία πρόκειται να παραγγείλει σε πρώτο στάδιο αρκετέ̋ δεκάδε̋ μαχητικών 5η̋ γενιά̋ PAK FA, τουλάχιστον σε 50 μονάδε̋. Ο Popovkin συμπλήρωσε επίση̋ ότι τα πρώτα έξι με 10 αεροσκάφη θα αγορασθούν μετά το 2012.

Η Ολλανδία θα ματαιώσει την αγορά των F-35; Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το ολλανδικό κοινοβούλιο έχει ψηφίσει να ακυρώσει την αγορά του πρώτου F-35 και να παύσει τη συμμετοχή τη̋ Ολλανδία̋ στο στάδιο τη̋ αρχική̋ επιχειρησιακή̋ δοκιμή̋ και αξιολόγηση̋ εξαιτία̋ τη̋ αβεβαιότητα̋ για την εξέλιξη του κόστου̋ του προγράμματο̋ του μαχητικού. Λόγω των εκλογών, θεωρήθηκε αδύνατη η επικύρωση τη̋ απόφαση̋ πριν την ανάληψη καθηκόντων από το νέο κοινοβούλιο, δείχνοντα̋ ότι θα χρειαστεί ακόμη μία ψηφοφορία το

Οι πολιτικέ̋ ισσοροπίε̋ στο εσωτερικό τη̋ χώρα̋ θα αλλάξουν του̋ στόχου̋ τη̋ Ολλανδία̋ για την απόκτηση 85 F-35q (© LM)

κοντινό μέλλον για τη συνέχιση τη̋ ολλανδική̋ συμμετοχή̋ στο πρόγραμμα του F-35. Η συγκεκριμένη ενέργεια τη̋ Ολλανδία̋ αποτελεί τη δεύτερη εκδήλωση ανησυχία̋ για

την πορεία του προγράμματο̋ που εκφράζεται από ευρωπαϊκό μέλο̋. Είχε προηγηθεί πρόσφατα η Δανία.

To 2017-18 η ένταξη του Gripen NG στη σουηδική αεροπορία

To Gripen NG θα ενταχθεί στη σουηδική αεροπορία το 2017/18 (© Gripen International)

12

Το πρόγραμμα τη̋ σουηδική̋ αεροπορία̋ αναφέρει την ένταξη σε υπηρεσία ενό̋ νέου εκδόχου του Gripen, το NG, σε υπηρεσία μεταξύ του 2017 και 2018. Ωστόσο, η Σουηδία δεσμεύεται η ημερομηνία αυτή να είναι κοντύτερη εφόσον σημειωθεί εξαγωγική επιτυχία. Το Gripen NG είναι υποψήφιο για το επόμενο μαχητικό αεροσκάφο̋ τη̋ Βραζιλία̋, τη̋ Ελβετία̋ και τη̋ Ινδία̋. Το νέο Gripen θα αναφέρεται ω̋ JAS 39E/F.


Ευρώπη Παραλαβή του 1ου Tornado ECR με ASSTA 2 από την Luftwaffe Η γερμανική πολεμική αεροπορία (Luftwaffe) παρέλαβε το πρώτο μαχητικό αεροσκάφο̋ τύπου Tornado ECR, το οποίο έχει εκσυγχρονιστεί με το σύστημα λογισμικού τη̋ EADS, το ASSTA 2. Το σύστημα ASSTA 2, το οποίο ενσωματώνει και ένα εξελιγμένο σύστημα πλοήγηση̋, καθώ̋ και των ισχυρότερου̋ ηλεκτρονικού̋ υπολογιστέ̋, αυξάνει την επιβιωσιμότητα του αεροσκάφου̋ σε θέατρα επίγειων \ αντιεροπορικών απειλών. Συνολικά 85 Tornado θα αναβαθμιστούν με το σύστημα, εκ των οποίων τα 62 αεροσκάφη στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ EADS στο Manching και 23 αεροσκάφη̋ στο 1ο Αεροπορικό Κέντρο

Το πρωτότυπο αεροσκάφο̋ του προγράμματο̋ ASSTA 2 (© EADS)

Συντήρηση̋ τη̋ Luftwaffe στο Erding. Η υπηρεσία WTD 61 τη̋ Luftwaffe στο Manching θα είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των πιλότων με τα νέα συστήματα. Το λογισμικό ASSTA 3

βρίσκεται στη δοκιμαστική φάση. Το ASSTA 3 προβλέπεται να ενσωματώνει για την ανταλλαγή δεδομέων το Link 16 και πρόκειται να αυξήσει περαιτέρω τι̋ επιδόσει̋ των οπλικών συστημάτων.

Απειλείται ο εκσυγχρονισμό̋ των Mirage 2000D

Στο “ψυγείο” η αναβάθμιση των Mirage 2000D (© Sirpa Air)

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των Mirage 2000D μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο στόχο του πακέτου περικοπών ύψου̋ 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανήγγειλε πρόσφατα η γαλλική κυβέρνηση. Το πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση την εγκατάσταση του Link-16, βελτιωμένου IFF,

του Rover κλπ. και θεωρείται ιδιαιτέρω̋ ζωτικό για τη συνέχιση παρουσία̋ του τύπου στι̋ συμμαχικέ̋ επιχειρήσει̋ στο Αφγανιστάν. Στην περίπτωση που αποσυρθούν τα Mirage 2000D από τι̋ επιχειρήσει̋, θα αποτελέσει μονόδρομο η χρήση του συνδυασμού Rafale / AASM. Έω̋ σήμερα, τα τελευταία δεν μπορούν να πλήξουν

αυτόνομα στόχου̋ με τη χρήση τη̋ φθηνότερη̋ GBU-12. Το σκηνικό θα αλλάξει μόνο η ένταξη σε υπηρεσία του ατρακτιδίου σκόπευση̋ Damocles. Κάτι που αναμένεται το επόμενο έτο̋. Ο μη εκσυγχρονισμό̋ των Mirage 2000D πιστεύεται ότι θα περιορίσει επίση̋ τι̋ ικανότητε̋ τη̋ ίδια̋ τη̋ γαλλική̋ αεροπορία̋. Ο αριθμό̋ των μοιρών με Rafale έω̋ το 2015 δεν αναμένεται να φθάσει τι̋ τέσσερι̋ στην καλύτερη περίπτωση. Πέρα από αυτά, θα υπάρχουν μόνο δύο σύγχρονε̋ μοίρε̋ εφοδιασμένε̋ με Mirage 2000-5. Είναι εύκολα κατανοητή πόσο θα βοηθούσαν του̋ σχεδιασμού̋ τη̋ AdlA η παρουσία άλλων τριών / τεσσάρων μοιρών με σύγχρονο υλικό.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

13


Ευρώπη

A330MRTT ανεφοδιάζει A330MRTT

Η EADS πραγματοποίησε τι̋ προηγούμενε̋ ημέρε̋ την πρώτη επίδειξη ανεφοδιασμού μεταξύ δύο A330 MRTT. Έω̋ σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τρει̋ τέτοιε̋ δοκιμέ̋. Τέτοια̋ φύση̋ δοκιμέ̋ αποδεικνύουν την ικανότητα του αεροσκάφου̋ να ανεφοδιάζει εν πτήση παρόμοιου μεγέθου̋ άλλα αεροσκάφη. Υπενθυμίζεται ότι πρωθύστερα είχε ανεφοδιάσει ένα E-3F. Η δοκιμή επιπλέον σημείωσε δύο ρεκόρ: μετέβαλλε το A330 ω̋ το μεγαλύτερο αεροσκάφο̋ που έδωσε και έλαβε καύσιμο από ένα άλλο τέτοιου μεγέθου̋ αεροσκάφο̋. Το περιστατικό συνέβη στη νότια Ισπανία, ενώ η μετάγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω των συστημάτων ARBS και UARRSI αντίστοιχα.

Στιγμιότυπο από τον ανεφοδιασμό των δύο Α330 MRTT (© EADS)

H Ιταλία θα δοκιμάσει το c-27j κατά IED επιχειρήσεων

Μέχρι το τέλο̋ του έτου̋ θα δοκιμαστεί το “ειδικό” C-27J (© Alenia)

Η ιταλική πολεμική αεροπορία ευελπιστεί ότι έω̋ το τέλο̋ του τρέχοντο̋ έτου̋ θα έχει ολοκληρώσει σειρά δοκιμών σε τροποποιημένο μεταφορικό αεροσκάφο̋ C-27J για να αντιμετωπίσει επιθέσει̋ εκρηκτικών. Το αποτέλεσμα των δοκιμών θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα αεροσκάφη που υπηρετούν στο Αφγανιστάν, όπου οι επιθέσει̋ τέτοια̋ υφή̋ έχουν αναδειχθεί σε πολύ συχνό φαινόμενο. Ακόμη δεν είναι γνωστό̋ τι εξοπλισμό̋ έχει εγκατασταθεί στο αεροσκάφο̋ δοκιμών.

Πρώτη άφεση τορπίλη̋ για το C-295 MPA Στην φωτογραφία παρουσιάζεται η στιγμή τη̋ άφεση̋ μια̋ τορπίλη̋ από αεροσκάφο̋ ναυτική̋ συνεργασία̋ C-295. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δοκιμή. Το αεροσκάφο̋ μπορεί να μεταφέρει όπλα σε δύο εξωτερικού̋ φορεί̋ ανάρτηση̋ οπλισμού. (© Airbus)

14


Σε τραγική κατάσταση ο στόλο̋ ελικοπτέρων τη̋ Βρετανία̋

Ευρώπη

συγκεκριμένο ποσοστό αντιπροσωπεύει 18 ελικόπτερα που βρίσκονται είτε στι̋ επιχειρήσει̋ εναντίον των Ταλιμπάν είτε στη Βρετανία σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι επίση̋ χαρακτηριστικό ότι από τα υφιστάμενα 522 ελικόπτερα κάθε τύπου τα 322 έχουν τεθεί εκτό̋ δράση̋... (ποσοστό που αγγίζει το 62%!!). H χρήση των επιθετικών και μεταφορικών ελικοπτέρων στο Αφγανιστάν είναι ουσιαστική, καθώ̋ οι επιθέσει̋ των ΤαλιμΣύμφωνα με καταγγελίε̋ μόνο 18 Apache είναι διαθέσιμα για χρήση (© wikipedia) πάν έχουν καταστήσει ανασφαλή τη χρήση του οδικού Σύμφωνα με το δικτυακό ρων AH-64D Longbow του βρε- δικτύου, ενώ επίση̋ προσφέρουν τόπο Telegraph.co.uk, μόλι̋ το τανικού στρατού βρίσκονται σε σημαντική υποστήριξη με πυρά 27% των επιθετικών ελικοπτέ- επιχειρησιακή κατάσταση. Το στι̋ επίγειε̋ δυνάμει̋.

Η Γερμανία παγώσε τι̋ παραλαβέ̋ του Ε/ΕΠ Tiger Σοβαρό̋ αρνητικό̋ αντίκτυπο̋ δημιουργήθηκε για την πολυδιαφημιζόμενη EADS, μετά το πάγωμα τη̋ παραλαβή̋ των επιθετικών ελικοπτέρων Tiger από τι̋ γερμανικέ̋ ένοπλε̋ δυνάμει̋ (Bundeswehr) - λόγω των συνεχιζόμενων ελλείψεων και δυσλειτουργιών σε ένα ακόμη εξοπλιστικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters, το πρόβλημα εστιάζεται αυτή τη φορά στι̋ τεχνικέ̋ ελλείψει̋ του ελικοπτέρου στον τομέα τη̋ καλωδίωση̋. Τα προβλήματα αυξάνονται στα ελικόπτερα με πολύ λίγε̋ ώρε̋ πτήση̋. Η παραλαβή αναστάλθηκε, έω̋ ότου λυθούν τα τεχνικά ζητήματα. Η παράδοση του πρώτου επιχειρησιακού Tiger θα καθυστερήσει τουλάχιστον επτά μήνε̋, για τον Νοέμβριο του 2011. Η Eurocopter ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντο-

Ο γερμανικό̋ στρατό̋ έπαψε προσωρινά να παραλαμβάνει τα Tiger (© wikipedia)

νισμό με του̋ πελάτε̋ για τι̋ διορθώσει̋ στην καλωδίωση. Τα δύο πρώτα ελικόπτερα θα πρέπει να παραδοθούν βάσει του μέχρι σήμερα χρονοδιαγράμματο̋ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχον-

το̋ έτου̋ για εντατικέ̋ δοκιμέ̋, στου̋ Γερμανού̋. Οι περαιτέρω παραδόσει̋ είχαν προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2010.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

15


Ασία

Πρόθεση συμμετοχή̋ τη̋ Ινδονησία̋ στο KFX

Η Ινδονησία θα είναι πιθανότατα η 2η χώρα που θα αποκτήσει το KFX

Η Ινδονησία εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην προσπάθεια τη̋ Ν. Κορέα̋ για την ανάπτυξη και παραγωγή του μαχητικού KFX. Η συγκεκριμένη σκέψη έχει ήδη αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη νομοθετών και ερευνητών. Ένα μνημόνιο συνεργασία̋ είναι έτοιμο να υπογραφεί έω̋ το τέλο̋ του χρόνου και μια κοινή ομάδα ειδικών αναμένεται να

σχηματισθεί μετά από αυτήν. Η επιτροπή ωστόσο επισημαίνει τη μελέτη διαφόρων καταστάσεων, όπω̋ αυτό τη̋ σύγκρουση̋ μεταξύ των δύο χωρών... Τα πέντε πρωτότυπα του προγράμματο̋ αναμένεται ότι θα είναι έτοιμα ω̋ το 2ο2ο, ενώ θα ακολουθήσει η παραγωγή του μαχητικού. H συμμετοχή τη̋ Ινδονησία̋ στο KFX, που θα ανέλθει

Το Ιράκ θέλει Hawk και F-16 Το Ιρακ διαπραγματεύεται την αγορά έω̋ και 24 εκπαιδευτικών αεροσκαφών τύπου αεροσκάφη Hawk τη̋ BAE Systems, αξία̋ 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν ολοκληρωθούν οι σχετικέ̋ διαπραγματεύσει̋, η Βρετανία θα καταστεί ο μεγαλύτερο̋ προμηθευτή̋ όπλων του Ιράκ. Τα βρετανικά εκπαιδευτικά αναμένεται να δώσουν μια σημαντική ώθηση στην αναδυόμενη πολεμική αεροπορία του Ιράκ στην εποχή μετά το Σνατάμ, η οποία τελικά θέλει να αποκτήσει αρκετέ̋ μοίρε̋ με F16 τη̋ Lockheed Martin. Το Ιράκ ενδιαφέρεται επίση̋ για την προμήθεια 96 F-16. Οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκρίνει ακόμη μια τέτοια αγορά, και αν το κάνουν, θα είναι πιθανώ̋ σε μικρότερου̋ αριθμού̋. στο 20% του συνολικού κόστου̋ ανάπτυξη̋ (το οποίο θα αγγίξει τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια), θα αποτελέσει μοναδική πηγή ενδυνάμωση̋ τη̋ αμυντική̋ τη̋ βιομηχανία̋.

Άφιξη του πρώτου F-15SG στη Σιγκαπούρη

Ένα χρόνο μετά την έναρξη των παραδόσεων των μαχητικών F-15SG στην πολεμική αεροπορία τη̋ Σιγκαπούρη̋ και τη δημιουργία σταθμού στι̋ ΗΠΑ για την εκπαίδευση των χειριστών έφθασε στην 149η μοίρα στην Paya Lebar AFB το πρώτο κομμάτι του τύπου. Η αεροπορία έχει συνολικά παραγγείλει 24 αεροσκάφη, τα οποία αντικαθιστούν τα A-4. Η Boeing, κατασκευάστρια εταιρία του F-15, έχει ω̋ σήμερα παραδώσει 18 από αυτά. Οι παραδόσει̋ θα ολοκληρωθούν το 2011. Κύρια χαρακτηριστικά του -SG είναι το εξαιρετικό ραντάρ AESA τύπου APG-63(V)3, το σύστημα IRST, η ισραηλινή σουίτα αυτοπροστασία̋ και οι κινητήρε̋ GE F-110-129.

16

F-15SG τη̋ RSAF (© rossparton)


Νέο κέντρο εκπαίδευση̋ για τα F-16I του Ισραήλ Η ισραηλινή Elbit Systems θα ξεκινήσει με την κατασκευή ενό̋ νέου κέντρου εκπαίδευση̋ χειριστών για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16I (F16D Block 52 +) του Ισραήλ, αναφέρει το Flightglobal. Το νέο κέντρο θα είναι έτοιμο το 2012, και θα συνδεθεί σε ένα κοινό δίκτυο με του̋ άλλου̋ προσομοιωτέ̋ F-16 που βρίσκονται σε διάφορε̋ βάσει̋ τη̋ πολεμική̋ αεροπορία̋ του Ισραήλ. Η δημιουργία αυτού του δικτύου των προσομοιωτών θα επιτρέψει το Ισραήλ την επίλυση του ζητήματο̋ με την εκπαίδευση των πιλότων τη̋ πολεμική̋ αεροπορία̋. Το δίκτυο προσομοιωτών θα επιτρέψει τη δημιουργία στον

κυβερνοχώρο σχηματισμών μάχη̋ με πολλά F-16I, καθένα από τα οποία θα διαχειρίζεται ένα̋ χειριστή̋. Το νέο κέντρο εκπαίδευση̋ τη̋ Elbit θα κατασκευαστεί στην αεροπορική βάση Hatsor, θα διαθέτει οκτώ προσομοιωτέ̋ αεροσκαφών και θα ενσωματώνει οθόνε̋ με υψηλή ανάλυση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημείωση πω̋ το συγκρότημα κατάρτιση̋ θα συνδεθεί με μαχητικά που πραγματοποιούν ρεαλιστική πτήση. Ω̋ εκ τούτου, εικονικά και πραγματικά μαχητικά θα είναι σε θέση να εκπαιδευτούν μαζί, αν και δεν είναι ακόμη απολύτω̋ σαφέ̋ πώ̋ θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο στην πράξη. Το νέο κέντρο θα κοστίσει σύμφωνα με την εταιρία

Δεν αναβαθμίζονται τα ισραηλινά AH-64A

Το Ισραήλ διαθέτει 30 ΑΗ-64Α και 17 ΑΗ-64D (© Xnir )

Η ισραηλινή αεροπορία δεν επιθυμεί την αναβάθμιση 30 AH-64A στο επίπεδο -D ύστερα από αξιολόγηση των απειλών που κρίνει ότι αντιμετωπίζει σήμερα ή θα αντιμετωπίσει τα επόμενα έτη. Το Ισραήλ σήμερα

διατηρεί στόλο 47 επιθετικών ελικοπτέρων του τύπου: 17 τη̋ έκδοση̋ -D και 30 τη̋ έκδοση̋ Α. Τα 30 ΑΗ-64Α αναμένεται να πιστοποιηθούν όπλα εγχώρια̋ κατασκευή̋, όπω̋ κατευθυνόμενε̋ ρουκέτε̋.

Ασία

Το συγκρότημα κατάρτιση̋ θα συνδεθεί με μαχητικά που πραγματοποιούν ρεαλιστική πτήση (© Elbit Systems)

περί τα 55 εκατομμύρια δολάρια.

Άρχισε η κατασκευή των A330 MRTT των ΗΑΕ Ξεκίνησαν στι̋ αρχέ̋ Μαΐου οι εργασίε̋ κατασκευή̋ του πρώτου αεροσκάφου̋ εναέριου ανεφοδιασμού και μεταφορών τύπου A330 MRTT στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Airbus στην Ισπανία για λογαριασμό τη̋ αεροπορία̋ των ΗΑΕ. Το αραβικό κράτο̋ έχει παραγγείλει συνολικά τρία αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη θα υποστούν τι̋ απαραίτητε̋ μετατροπέ̋ από την Airbus Military. Τα A330 MRTT θα είναι εξοπλισμένα με ένα σωλήνα boom και δύο ατρακτίδια probe & drogue, εξασφαλίζοντα̋ την αξιοποίησή του̋ για την υποστήριξη των F-16 και Mirage 2000-9 τα οποία τα ΗΑΕ διαθέτουν.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

17


Ασία

Η Ινδία αναβαθμίζει 50 Su-30

Νέα υποσυστήματα θα ενσψματωθούν σε 50 Su-30MKI (© Kedar Karmakar)

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η Ινδία έχει αναθέσει στη Ρωσία την αναβάθμιση των 50 Su-30MKI που βρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει αντικατάσταση του radar, την εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων, την αναβάθμιση του συστήματο̋ ηλεκτρονικού πολέμου και την πιστοποίηση του πυραύλου αέρο̋ - επιφανεία̋ Brahmos σε 40 από τα αεροσκάφη.

Εγχώρια ηλεκτρονικά για τα πακιστανικά JF-17

Το Πακιστάν σε ανακοίνωσή του ανέφερε την έναρξη παραγωγή̋ εγχώριων ηλεκτρονικών για τον εφοδιασμό των δικών του JF-17. Η ανακοίνωση έλαβε χώρα στι̋ 28 Μαΐου, σε τελετή τη̋ εταιρία̋ PAC. Σε αυτήν, ο αρχηγό̋ τη̋ αεροπορία̋ υπογράμμισε ότι έχουν ήδη παραδοθεί τέσσερα εγχώρια συστήματα για το αεροσκάφο̋, δύο εκ των οποίων εικάζεται ότι αφορούν το

HUD και τον υπολογιστή αποστολή̋. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδου̋ εξοπλισμό̋ στο Πακιστάν. Στο παρελθόν η εγχώρια βιομηχανία προμήθευσε τα μαχητικά F-104 με ένα ραντάρ και τα F-7 ένα IRST και διάφορε̋ άλλε̋ τροποποιήσει̋. Η συγκεκριμένη κίνηση πιθανότατα έρχεται από τι̋ έντονε̋ ελπίδε̋ σχετικά με την

εξαγωγική προοπτική του JF-17 αλλά και την αναβολή εφοδιασμού παρτίδα̋ αεροσκάφων του τύπου με γαλλικά ηλεκτρονικά συστήματα.

Το Κογκρέσο κοινοποιήθηκε για την πώληση του C-17 προ̋ την Ινδία Το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει κοινοποιηθεί επίσημα για επικείμενη πώληση του προηγμένου μεταφορικού αεροσκάφου̋ Boeing C-17 προ̋ την Ινδία, αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, σε δελτίο ειδήσεων την Δευτέρα 26 Απριλίου 2010. Αντιδρώντα̋ στην είδηση, ο Πρεσβευτή̋ των ΗΠΑ στην Ινδία κ.Timothy J. Roemer ανέφερε

18

πω̋ το ενδεχόμενο πώληση̋ δέκα αεροσκαφών C-17 προ̋ το Νέο Δελχί και η προσφορά τη̋ τεχνολογία̋ προ̋ την Ινδία είναι μία ένδειξη τη̋ αυξανόμενη̋ δέσμευση̋ μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δημοκρατιών στον κόσμο. Παρά το γεγονό̋ ότι το συνολικό κόστο̋ τη̋ συναλλαγή̋ υπολογίζεται στο επιβλητικό ποσό των 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πραγμα-

τικό κόστο̋ μπορεί να είναι πολύ λιγότερο δεδομένου του γεγονότο̋ ότι η συνολική αξία έχει υπολογιστεί με τι̋ συναφεί̋ δαπάνε̋, όπω̋ τη συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού, τα ανταλλακτικά, τι̋ δοκιμε̋, τον εξοπλισμό υποστήριξη̋ εδάφου̋, τεχνική βοήθεια και μηχανολογικέ̋ υπηρεσίε̋ υλικοτεχνική̋ υποστήριξη̋.

Πρόωρη απόσυρση για τα ινδικά Mig-27; Η ινδική αεροπορία μελετά την απόσυρση σημαντικού αριθμού μαχητικών Mig-27 έω̋ το 2015 λόγω προβλημάτων στον κινητήρα R-29, προβλήματα που έχουν επιφέρει αρκετά δυστυχήματα. Τα Mig-27 μαζί με τα Jaguar συνθέτουν τη μεγαλύτερη μάζα των αεροσκαφών κρούση̋ τη̋ Ινδία̋, ενώ αρκετά υποστεί προγράμματα αναβάθμιση̋.


Αναζητούνται κινητήρε̋ για το ATD-X Shinshin

Το ιαπωνικό πρόγραμμα ανάπτυξη̋ ενό̋ μαχτικού αεροσκάφου̋ πέμπτη̋ γενιά̋ ATD-X Shinshin βρίσκεται ακόμη στο στάδιο τη̋ μελέτη̋, αλλά σύμφωνα με πηγέ̋ του κλάδου στην Ιαπωνία, οι κατάλληλοι κινητήρε̋ αναζητούνται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τι̋ τελευταίε̋ πληφοροφορίε̋, αναζητούνται πλη-

ροφορίε̋ και τιμέ̋ για κινητήρε̋ οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κατασκευή δύο αεροσκαφών πρωτότυπων του συγκεκριμένου προγράμματο̋. Οι απαντήσει̋ των ενδιαφερόμενων πλευρών αναμένονται να έχουν υποβληθεί έω̋ τι̋ 10 Μαΐου. Η Ιαπωνία ενδιαφέρεται για κινητήρε̋ τη̋ κατηγορία̋

10,000-20,000 lb (44-89kN), και υπάρχει μια μεγάλη λίστα υποψηφίων κατασκευαστών, από του̋ οποίο̋ ζητούνται πληροφορίε̋. Οι υποψηφιότητε̋ περιλαμβάνουν του̋ General Electric F404 (Boeing F/A-18 Hornet), Snecma M88-2 ( Dassault Rafale) και RM12 τη̋ Volvo Aero (Saab Gripen.) Η λίστα περιλαμβάνει και το ινδικό ινστιτούτο Research Establishment GTX35VS Kaver (Tejas). Ο εγχώριο̋ κατασκευαστή̋ Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) έχει αναλάβει αρχικά την ανάπτυξη του κινητήρα XF5-1 για το ATD-X. Η αναζήτηση ενό̋ ξένου κατασκευαστή αποσκοπεί να δοθεί στην IHI περισσότερο̋ χρόνο̋ και να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη του προγράμματο̋, το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Ελαττωματικά τα J-11B

Το J-15 εντοπίστηκε!

Το αεροσκάφο̋ που εμφανίζεται στην εικόνα αφορά το επόμενο ναυτικό αεροσκάφο̋ τη̋ Κίνα̋, το J-15. Το αεροσκάφο̋ φέρει πολλά κοινά με το σοβιετικό / ρωσικό Su-33, από το οποίο και προέκυψε. Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικά χρόνια η Κίνα είχε ενδιαφερθεί για την αγορά έω̋

Ασία

και 50 Su-33, ωστόσο, δεν προχώρησε σε αυτήν. Ύστερα κατευθύνθηκε στην Ουκρανία και μελέτησε πρωτότυπο ή πρωτότυπα του προγράμματο̋ ανάπτυξη̋ του Su-33 (που υπήρξε / υπήρξαν εκεί) με σκοπό τη δημιουργία του... J-15. Το J-15 θα επιχειρεί από τα μελλοντικά κινεζικά αεροπλανοφόρα.

Η πολεμική αεροπορία τη̋ Κίνα̋ αρνήθηκε να παραλάβει 16 μαχητικά αεροσκάφη τύπου J-11B που κατασκευάζονται εγχώρια από την εταιρία Shenyang Aircraft Corp, λόγω τεχνικών προβλημάτων, σύμφωνα με το περιοδικό Kanwa Defense Review στην έκδοση Ιουνίου, το οποίο επικαλείται μια δυτική πηγή πληροφοριών στο Πεκίνο. Κατά τον έλεγχο των μαχητικών από την πολεμική αεροπορία, αυτά παρουσίασαν κραδασμού̋ μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα την άρνησή τη̋ να τα παραλάβει..

http:// fox2e-mag.blogspot.com

19


Αφρική Επιτυχίε̋ του Pantsir-S1 σε Αλγερία και Λιβύη Στι̋ 2 Ιουνίου ανακοινώθηκε από τη Ρωσία, η Αλγερία και η Λιβύη είναι έτοιμε̋ να εμπλουτίσουν το επίγειο αντιαεροπορικό πυραυλικό οπλοστάσιό του̋ με το Pantsir-S1.Σύμφωνα με εκτιμήσει̋ που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Μάρτιο οι ανάγκε̋ τη̋ Αλγερία̋ ανέρχονται σε 40 συστήματα. Το κόστο̋ για αυτά εκτιμάται σε 500 εκατομμύρια δολάρια. Oι δοκιμέ̋ του πυραύλου αέρο̋-αέρο̋ A-Darter που αναπτύχθηκε από κοινού από τη̋ Βραζιλία και τη Νότια Αφρική, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Σουηδία και έχουν φέρει πιο κοντά το ενδεχόμενο απόκτησή̋ του̋ από τη Νοτιοαφρικανική Πολεμική Αεροπορία (SAAF), για τον εξοπλισμό των μαχητικών Gripen. H Denel Dynamics είναι ο κύριο̋ ανάδοχο̋ του προράμματο̋ του πέμπτη̋ γενιά̋ υπέρυθρη̋ απεικόνιση̋ πυραύλου, αλλά το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από κοινού από τι̋ κυβερνήσει̋ τη̋ Βραζιλία̋ και τη̋ Νοτίου Αφρική̋. Ω̋ εκ τούτου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μηχανικού̋, τεχνικού̋ και επιστήμονε̋ και από τι̋ δύο χώρε̋. Υπάρχουν τουλάχιστον 30 εμπειρογνώμονε̋ από τη Βραζιλία που εργάζονται πάνω σε αυτό στη Νότια Αφρική. O κ.Denise Wilson τη̋ Denel Dynamics, διευθυντή̋ του συγκεκριμένου προγράμματο̋, αναφέρει πω̋ μέχρι το 2012 η

20

Επιπλέον Su-30MKA για την Αλγερία

Σύντομα θα αυξηθεί η ποσότητα των Su-30MKA (© Sukhoi)

Σύμφωνα με δηλώσει̋ του επικεφαλή̋ τη̋ ρωσική̋

ομοσπονδιακή̋ υπηρεσία̋ για τη στρατιωτική τεχνική συνεργασία, κο. Vyacheslav Dzirkalin, η Ρωσία πρόκειται να ξεκινήσει την παράδοση τη̋ δεύτερη̋ παρτίδα̋ μαχητικών Su-30MKA στην Αλγερία καθώ̋ επίση̋ εκπαιδευτικών αεροσκαφών Yak-130. Η Αλγερία διαθέτει σήμερα 28 Su-30MKA. Τα επιπλέον Su-30 αγοράστηκαν μετά την ακαταλληλότητα 36 Mig-29SMT να καλύψουν τι̋ αλγερινέ̋ προδιαγραφέ̋.

Κανονικά εξελίσσεται ο πύραυλο̋ A-Darter

Εξαπόλυση A-Darter από Gripen (© Denel Dynamics)

αναπτυξιακή φάση θα έχει ολοκληρωθεί και πω̋ ο πύραυλο̋ θα είναι επιχειρησιακά λειτουργικό̋. Ωστόσο, η εταιρεία σχεδιάζει να παράσχει στην SAAF τον πύραυλο χωρί̋ την εκρητική κεφαλή τον επόμενο χρόνο, για λόγου̋ εκπαίδευη̋ των χειριστών τη̋. Η SAAF θέλει να ενσωματώσει τον πύραυλο στα Gripen

και Hawk, ενώ η Βραζιλία έχει αρκετά μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων F-5A / B Freedom Fighter και F-5E / F Tiger II. Ωστόσο, η μελλοντική χρήση του πυραύλου στη Βραζιλία σχετίζεται με την ανακοίνωση του νικητή τη̋ σύμβαση̋ πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέα μαχητικά αεροσκάφη.


Επίσημη ένταξη των πρώτων B-737 AEW & C στη RAAF

Ωκεανία

Καθηλωμένα τα NH-90 τη̋ Αυστραλία̋ Καθηλωμένα βρίσκονται τα ελικόπτερα πολλαπλών χρήσεων MRH-90 του αυστραλιανού στρατού έπειτα από την αδυναμία αντιμετώπιση̋ προβλήματο̋ στον κινητήρα. Το συμβάν ξεκίνησε όταν σημειώθηκε σε ένα από τα 11 ελικόπτερα του τύπου που έχουν παραδοθεί στο στρατό τον περασμένο μήνα πρόβλημα στον έναν κινητήρα κατά τη διάρκεια πτήση̋. Το πλήρωμα κατάφερε να προσγειωθεί στην αεροπορική βάση του Εδιμβούργου, στην Αδελαΐδα. Για την αντιμετώπιση του ζητήματο̋ κινητοποιήθηκαν τεχνικοί από την Ευρώπη, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να το επιλύσουν. Η απόφαση καθήλωση̋ του στόλου παρέμεινε κρυφή για τέσσερι̋ εβδομάδε̋.

Από την τελετή ένταξη̋ των δύο πρώτων Wedgetail (©RAAF)

Στι̋ 5/5 πραγματοποιήθηκε στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ RAAF στο Williamtown η τελετή ένταξη̋ των πρώτων δύο ΑΣΕΠΕ Wedgetail. Σύμφωνα με τον Αυστραλό υπουργό άμυνα̋, που ήταν παρών στην τελετή, το πρόγραμμα έχει υποφέρει από πολλά προβλήματα, ειδικά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και βρίσκεται στη λίστα αναφορά̋ τη̋ κυβέρνηση̋. Η πολεμική αεροπορία τη̋ Αυστραλία̋ έχει συνολικά παραγγείλει έξι συστήματα.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

21


Βαλκάνια

Ρουμανία: Προσφορά μεταχειρισμένων ιταλικών EF-2000 σε ίδια τιμή με τα F-16C/D blk 25...

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο τη̋ Alenia Μaurizio De Mitri η Ιταλία είναι έτοιμη να μεταβιβάσει 24 EF-2000 που χρησιμοποιεί η ιταλική αεροπορία σήμερα στη Ρουμανία αν αυτή αλλάξει την επιλογή τη̋ για το επόμενο μαχητικό αεροσκάφο̋ τη̋. Επιπλέον, το κόστο̋ τη̋ ιταλική̋ πρόταση̋ προσφέρεται στην ίδια τιμή που προσφέρουν οι ΗΠΑ τα 24 F-16C/D block 25, από τα αμερικανικά αποθέματα. Οι Ιταλοί υπόσχονται να δημιουργήσουν 5.000 θέσει̋ εργασία̋ στη βαλκανική χώρα εφόσον η τελευταία καταλήξει στην "ευρωπαϊκή οδό". Στο αναφερθέν κόστο̋ περιλαμβάνεται λογιστική υποστήριξη, εκπαίδευση και ευνοϊ-

Η ιταλική προσφορά αφορά αεροσκάφη T.1 (© Eurofighter)

κού̋ όρου̋ αποπληρωμή̋. Τα αεροσκάφη παραδόθηκαν στην ιταλική αεροπορία μεταξύ 2003 και 2008. Τα 24 αεροσκάφη έχουν πετάξει ποσοστό λιγότερο από 10% του συνολικού ωφέλι-

μου βίου. Εάν η Ρουμανία συμφωνήσει, τα αεροσκάφη θα παραδοθούν μεταξύ 2011 και 2012. Στα τέλη Μαΐου αναμενόταν η κατάθεση επίσημη̋ προσφορά̋.

...ενώ στο παιχνίδι θέλει να μπει και η Saab! κατά τον υπεύθυνο τη̋ Σουηδία̋ για αμυντικά θέματα Jerry Lindbergh αεροσκάφη καινούρια̋ κατασκευή̋. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε ορίζοντα 15 ετών. Τη βελτιωμένη σουηδική προσφορά ολοκληρώνει η παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων τη̋ τάξη̋ του 100%. Απέλπιδα προσπάθεια αντιστροφή̋ του κλίματο̋ έχει αναλάβει και ο Σουηδό̋ πρεΗ Saab προωθεί 24 JAS 39C/D (© Wikipedia) σβευτή̋ στο Βουκουρέστι. Ο Μετά την αρχική έκπληξη Στη συγκεκριμένη πρό- Mats Aberg ζητά διαφάνεια στο τη̋ Saab για την απώλεια πώλη- ταση περιλαμβάνεται η προ- θέμα επιλογή̋ του νέου ρουμανιση̋ του Gripen στη Ρουμανία και σφορά 24 JAS 39C/D έναντι 1,3 κού αεροσκάφου̋, τονίζει πατην αποχή από την έκθεση οπλι- δισεκατομμύριων δολαρίων, ίδιο ράλληλα την ικανότητα του κών συστημάτων που πραγματο- κόστο̋ δηλαδή με την αντί- Gripen να επιχειρεί από μικρότεποιείται το τρέχον διάστημα στη στοιχη αμερικανική. Ωστόσο, ρου̋ διαδρόμου̋ απο/προσγειβαλκανική χώρα, επιστρέφει με κατά του̋ Σουηδού̋, η δική του̋ ώσεων. Έτσι, θα αποφευχθούν νέα πρόταση προσφορά̋ για το πρόταση περιλαμβάνει εκπαί- κοστοβόρε̋ αλλάγε̋ στι̋ υπομαχητικό τη̋. δευση και υποστήριξη, αφορά δε δομέ̋.

22


Η Βουλγαρία θα έχει το νέο τη̋ μαχητικό το 2015

Ανήμερα τη̋ στρατιωτική̋ παρέλαση̋, ο υπουργό̋ άμυνα̋ τη̋ Βουλγαρία̋ δήλωσε ότι το συμβόλαιο για την απόκτηση νέων μαχητικών θα υπογραφεί τουλάχιστον το 2012 και ότι τα πρώτα αεροσκάφη θα έχουν παραδοθεί το 2015. Ο βουλγαρικό̋ διαγωνισμό̋ καρκινοβατεί περίπου μία δεκαετία, κυρίω̋ λόγω έλλειψη̋ πόρων χρηματοδότηση̋. Το 2011 θα υπάρξει αναζήτηση προσφορών στην αγορά, θα ακολουθήσει αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και το 2012 θα υπάρξει συμφωνία. Ο προϋπολογισμό̋ ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, ο υπουργό̋ ανακοίνωσε ότι τα εναπομείναντα Mig-21 πρόκειται να αποσυρθούν το 2012, ενώ υποΗ Ρουμανία παραλαμβάνει τα πρώτα C-27J Η Alenia ανακοίνωσε την παράδοση των δύο πρώτων μεταφορικών αεροσκαφών μέση̋ απόσταση̋ C-27J στην πολεμική αεροπορία τη̋ Ρουμανία̋. Η τελευταία έχει συνολικά παραγγείλει επτά αεροσκάφη του τύπου. Τα αεροσκάφη παραγγέλθηκαν το Δεκέμβριο του 2007 ω̋ αντικαταστάτε̋ των ΑΝ-24 και θα εξοπλίσουν την 901η μοίρα στρατηγικών μεταφορών, που εδρεύει στο αεροδρόμιο Bucharest - Otopeni. Μερικά από τα ρουμανικά C-27J θα βρεθούν από τον επόμενο Απρίλιο, σύμφωνα με εκτιμήσει̋ τη̋ ρουμανική̋ αεροπορία̋, στο Αφγανιστάν.

Βαλκάνια

Μέχρι το 2015 το Mig-29 θα παραμείνει στη βουλγαρική αεροπορία (© USAF)

γράμμισε πω̋ τα 16 εκσυγχρονισμένα Mig-29 μπορούν να διατηρηθούν σε υπηρεσία έω̋ το 2030. Για το συμβόλαιο ερίζουν

η Boeing (F/A-18) Lockheed Martin (F-16), η Saab (JAS 39), η Dassault (Rafale) και η Eurofighter (EF-2000).

Πυραυλική επίθεση από το Ιράν απειλεί τη Βουλγαρία! Η Σόφια θα υποβάλει αίτηση για την ένταξη τη̋ χώρα̋ στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, μια και υπάρχει κίνδυνο̋ μια̋ πυραυλική̋ επίθεση̋ κατά τη̋ Βουλγαρία̋. Αυτό κατέστη σαφέ̋ από τι̋ πρόσφατε̋ δηλώσει̋ του υπουργού αμύνη̋ κ. Άγγελοφ, ο οποίο̋ είπε ότι οι μεσαίου βεληνεκού̋ πύραυλοι από το Ιράν θα μπορούσαν να πλήξουν στρατηγικού̋ στόχου̋ στη Βουλγαρία. Εμπειρογνώμονε̋ του ΝΑΤΟ προειδοποίησαν ότι ολόκληρη η Ευρώπη απειλείται από του̋ ιρανικού̋ πύραυλου̋. Η απάντηση του ΝΑΤΟ σε αυτέ̋ τι̋ απειλέ̋ είναι ένα πανευρωπαϊκό σύστημα πυραυλική̋ άμυνα̋ που θα θωρακήσει την ήπειρο από πιθανέ̋ επιθέσει̋ πυραύλων. Η απόφαση για την κατασκευή του συστήματο̋ θα πρέπει να ληφθεί κατά τη σύνοδο κορυφή̋ του ΝΑΤΟ στη Λισσαβόνα. Ταυτόχρονα με τι̋ δηλώσει̋ για την αίτηση ένταξη̋ στην κοινή ευρωπαϊκή αντιπυραυλική, ο υπουργό̋ κ. Άγγελοφ ανέφερε πω̋ το υπουργείο άμυνα̋ θα χορηγήσει κονδύλια για την αναβάθμιση των συστημάτων αντιαεροπορική̋ προστασία̋ των ενόπλων δυνάμεων τη̋ χώρα̋.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

23


Τουρκία

Επιπλέον εννέα επιθετικά ελικόπτερα αγοράζει η Τουρκία Δόθηκε άδεια για τη μεταβίβαση δύο AH-1W

Η Άγκυρα επιθυμεί διακαώ̋ την απόκτηση εννέα ιταλικών Α-129 International (© Mike Lehmann)

Η Τουρκία θα ξεκινήσει επειγόντω̋ διαπραγματεύσει̋ για την αγορά εννέα επιθετικών ελικοπτέρων τύπου A129 Mangusta από την ιταλο-βρετανανική κατασκευαστική εταιρία AgustaWestland, για την καταπολέμηση τη̋ αυτονομιστική̋ διάθεση̋ Κούρδων σε περιοχή κοντά στα σύνορα τη̋ χώρα̋ με το Ιράκ και το Ιράν. "Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τι̋ επείγουσε̋ ανάγκε̋ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και ω̋ μέρο̋ του υπό εξέλιξη προγράμματο̋ του επιθετικού ελικοπτέρου, τι̋ διαπραγματεύσει̋ για την προμήθεια εννέα ακόμη επιθετικών ελικοπτέρων θα ξεκινήσει η TUSAS", δήλωσε ο υπουργό̋

Άμυνα̋ Βετσντί Γκονούλ στου̋ δημοσιογράφου̋ μετά από μια συνεδρίαση τη̋ Εκτελιστική̋ Επιτροπή̋ τη̋ Αμυντική̋ Βιομηχανία̋, το υψηλότερο όργανο λήψη̋ αποφάσεων τη̋ Τουρκία̋ για δημόσιε̋ συμβάσει̋. TUSAS είναι η τουρκική ονομασία για την τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, ο κύριο̋ ανάδοχο̋ του προγράμματο̋ τη̋ Άγκυρα̋ για την από κοινού κατασκευή με την AgustaWestland τουλάχιστον 50 επιθετικών ελικοπτέρων. Τα εννέα ελικόπτερα θα έρθουν εκτό̋ από τα 50 ελικόπτερα που θα κατασκευάζονται από κοινού. Τα εννέα επιθετικά ελικόπτερα είναι τύπου A129. Το 2008 υπογράφηκε η

σχετική σύμβαση για την από κοινού παραγωγή 50 επιθετικών ελικοπτέρων Τ129, μια τουρκική παραλλαγή του ιταλικού επιθετικού ελικοπτέρου Α129Mangusta. Οι τουρκικέ̋ ένοπλε̋ δυνάμει̋ έχουν σε επιχειρηαισκή λειτουργία έξι επιθετικά ελικόπτερα τύπου AH-1W Super Cobra και περισσότερα από 20 επιθετικά ελικόπτερα του προηγούμενου μοντέλου των Cobra. Παράλληλα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο (σε μία κίνηση έκπληξη) θα παραδώσει σύντομα δύο επιθετικά ελικόπτερα τύπου Super Cobra στην Τουρκία, για την αντιμετώπιση των επιθέσεων του ΡΚΚ στα στα νοτιοανατολικά τη̋ Τουρκία̋.

Σύντομα επιχειρησιακά τα Mil Mi-17

Η τουρκική SSM συμφώνησε στι̋ 6 Μαΐου με την ρωσική εταιρεία Oboronprom για την υλικοτεχνική υποστήριξη των ρωσικών μεταφορικών ελικοπτέρων τύπου Mil Mi-17 των ενόπλων δυνάμεων τη̋ χώρα̋. Τα πρώτα 4 ελικόπτερα θα επανέλθουν σε υπηρεσία αρχέ̋ του 2011 και τα υπόλοιπα 14 θα ακολουθήσουν λίγο αργότερα. Προβλέπεται επίση̋ η εγκατάσταση στην Τουρκία ενό̋ κέντρου συντήρηση̋ και υλικοτεχνική̋ υποστήριξη̋ των ελικοπτέρων. Το μεγαλύτερο μέρο̋ των ελικοπτέρων ήταν κατά τα τελευταία χρόνια καθηλωμένο.

24


Τουρκία

Αναθεωρείται ο αριθμό̋ των προ̋ απόκτηση μεταφορικών ελικοπτέρων 123 ελικόπτερα πολλαπλών χρήσεων πρόκειται τελικά να αποκτήσει η Τουρκία. Κύριοι υποψήφιοι παραμένουν το AW149 και το S-70. Το πρώτο διατηρεί το προβάδισμα λόγω κυρίω̋ τη̋ εξαγωγή̋ τεχνολογία̋ σε περισ-

σότερο ποσοστό σε σχέση με το αμερικανικό ελικόπτερο. Άλλωστε, η Agusta έχει πωλήσει στην Τουρκία ήδη το Α-129, γεγονό̋ που αποτελεί άλλο ένα σημείο για την προτίμηση του AW-149. Τα νέα ελικόπτερα αναμένεται να επιμερισθούν στη

στρατοχωροφυλακή (30), το στρατό ξηρά̋ (20), την αστυνομία (20), τη δασοφυλακή (20), τι̋ ειδικέ̋ δυνάμει̋ (11), στο ναυτικό (6), την αεροπορία (6), την ακτοφυλακή (6), τον πρωθυπουργό (2) και τα ηλεκτρονικά συστήματα (2).

Τα 14 βαρέα ελικόπτερα CH-47F Chinook τη̋ Τουρκία̋

Η πρόοδο̋ του προγράμματο̋ προμήθεια̋ 14 βαρέων μεταφορικών ελικοπτέρων τύπου CH-47F Chinook για τι̋ ειδικέ̋ δυνάμει̋ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, εξετάστηκε σε συνεδρίαση τη̋ Εκτελεστική̋ Επιτροπή̋ τη̋ Αμυντική̋ Βιομηχανία̋ τη̋ Τουρκία̋, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του τούρκου πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική πλευρά βρίσκεται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσει̋ με την αμερικανική Boeing, Κατά την διάρκεια του 2009, τουρκική επιτροπή εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε τι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ αμερικανική̋ εταιρία̋, για δοκιμέ̋ με το ελικόπτερο. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμμα-

Η Τουρκία βρίσκεται σε συζητήσει̋ για την προμήθεια 14 CH-47F (© US Army)

το̋ FMS τη̋ αμερικανική̋ κυβέρνηση̋ και στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν από κοινού οι τουρκικέ̋ εταιρίε̋ Aselsan και TAI μαζί με την Boeing. Το ελικόπτερο τύπου CH47F είναι μια βελτιωμένη ανακατασκευή τη̋ έκδοση̋ CH-47D Chinook με κινητήρε̋ τύπου

Honeywell T55-GA-714A, 4868ιπποδύναμη̋, οι οποίοι επιτρέπουν ταχύτητε̋ μεγαλύτερε̋ των 175 μιλίων ανά ώρα και πολύ μεγαλύτερη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου από την προηγούμενη έκδοση.

Επιτυχεί̋ δοκιμέ̋ του Cirit το φέρνουν ένα βήμα πριν την παραγωγή

ρήσει στη φάση τη̋ πρώιμη̋ παραγωγή̋. Οι ρουκέτε̋ εκτοξεύτηκαν από επιθετικά ελικόπτερά AH-1W του τουρκικού στρατού. Οι δοκιμέ̋ περιλάμβαναν αρκετά σενάρια και υπήρξαν επιΠρόσφατε̋ επιτυχεί̋ δο- τυχεί̋. Τα συμπεράσματα ήταν κιμέ̋ τη̋ τουρκική̋ κατευθυνό- ικανοποιητικά, ειδικά απέναντι μενη̋ ρουκέτα̋ Cirit δίνουν στη σε θωρακισμένου̋ στόχου̋. Στα Roketsan το δικαίωμα να προχω- σενάρια περιλαμβανόταν επίση̋ πλήγματα ενάντια κινούμενων

στόχων. Το Cirit θα αποτελέσει το ενδιάμεσο όπλο μεταξύ των απλών ρουκετών και των αντιαρματικών πυραύλων. Η εμβέλειά του αγγίζει τα οκτώ χιλιόμετρα. H Roketsan ευελπιστεί ότι θα παράγει τα πρώτα κομμάτια παραγωγή̋ μέσα στο 2010.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

25


Τουρκία Σύμφωνα με δημοσίευμα του defencenet.gr, η Ρωσία δεν φαίνεται αρνητική να συμμετάσχει στο διαγωνισμό απόκτηση̋ αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκού̋ με το S-400 πέρα από το S300 PMU2. Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετάσχουν τα Patriot, SAMP/T και το κινεζικό έκδοχο του S-300. Φαβορί για την ανάληψη του συμβολαίου θεωρείται η αμερικανική υποψηφιότητα.

S-400 για την Τουρκία;

Δημοσιεύματα δεν αποκλείουν την προσφορά S-400 στην Τουρκία (© Wikipedia)

Μετά το F-35 η Τουρκία θέλει να προμηθευτεί και το EF2000

Δεν πρέπει να αποκλειστεί μια τουρκική αγορά του Eurofighter μέχρι το 2020 (© Wikipedia)

Η Τουρκία έχει ήδη επιλέξει το υπό ανάπτυξη F-35 Joint Strike Fighter Lightning II ω̋ το επόμενο μαχητικό νέα̋ γενιά̋ για την TuAF και σχεδιάζει να αγοράσει περίπου 100 αεροσκάφη αξία̋ τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το αεροσκάφο̋ αναπτύσσεται και κατασκευάζεται από διεθνή κοινοπραξία, με επικεφαλή̋ τι̋ ΗΠΑ και την Lockheed Martin, συμπεριλαμβανομένων και τουρκικων εταιρειών. Επιπλέον, η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει μέχρι το 2020 για να αγοράσει ένα στόλο από αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, το μοντέλο που έχει κατασκευαστεί από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία του Eurofighter.

Από τώρα σχέδια για 6η̋ γενιά̋ μαχητικό για την THK Η πολεμική αεροπορία τη̋ Τουρκία̋ χρησιμοποιεί σήμερα αποκλειστικά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ ετοιμάζεται μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια να αρχίσει να παραλαμβάνει τα μαχητικά π?μπτη̋ γενιά̋ τύπου F-35. Κύκλοι τη̋ αμυντική̋ βιομηχανία̋ τη̋ Τουρκία̋ αναφέρουν για πρώτη φορά την ανάγκη τη̋ τουρκική̋ βιομηχανία̋ να ταυτιστεί με το μελλοντικό πρόγραμμα τη̋ ανάπτυξη̋ μαχητικού αεροσκάφου̋ έκτη̋ γενιά̋ τη̋ αμερικανική̋ αεροδιαστημική̋ βιομηχανία̋. Η ένταξη του αεροσκάφου̋ έκτη̋ γενιά̋ στι̋ τάξει̋ τη̋ TuAF χρονολογείται για μετά το το 2030, λίγα χρόνια αργότερα μετά την ένταξη του μαχητικού στο δυναμικό τη̋ USAF και αμέσω̋ μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων του F-35 στην τουρκική πλευρά. Η προετοιμασία τη̋ προμήθεια̋ ενό̋ μαχητικού έκτη̋ γενιά̋ εξαρτάται σύμφωνα με του̋ τουρκικού̋ κύκλου̋ από το γεγονό̋ τη̋ προμήθεια̋ του μαχητικού από τρίτε̋ χώρε̋. Σύμφωνα με τούρκου̋ αξιωματούχου̋, δεν αναμένεται η εν λόγω προμήθεια αεροσκαφών να κατασκευστεί πλήρω̋ σε βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ στην Τουρκία, αλλά τουλάχιστον η τουρκική πλευρά θα πρέπει να εργαστεί χωρί̋ μεγάλε̋ καθυστερήσει̋ ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και την παραγωγή ενό̋ μαχητικού αεροσκάφου̋ έκτη̋ γενιά̋.

26


Κανονικά εξελίσσεται το πρόγραμμα Hurkus Η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία έχει επιλέξει την εταιρία Microtecnica να παρέχει το περιβαλλοντικό σύστημα ελέγχου για τα νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hurkus, για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Η κυβέρνηση τη̋ Τουρκία̋ προχώρησε σε μία σύμβαση με την TAI τον Μάρτιο του 2006 για την ανάπτυξη του σχεδιασμού του συνδυασμού θέσεων (tandem), καθώ̋ το πρώτο από τα δύο πρωτότυπα θα πρέπει να παραδοθεί το επόμενο έτο̋ για τι̋ δοκιμέ̋. Το Hurkus είναι το πρώτο εγχώρια σχεδιασμένο στρατιωτικό αεροσκάφο̋ τη̋ Τουρκία̋ από το 1940. Το εκπαιδευτικό θα διαθέτει μία ολοκληρωμνένη σουίτα avionics, θα είναι ικναό να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 250 κόμβων (462 χλμ/ώρα) και πρόκειται να πιστοποιηθεί να είναι λειτουργικό από 7 g έω̋-3.5G, σύμφωνα πάντα με την TAI. Ο σχεδιασμό̋ του αεροσκάφου̋ εγκρίθηκε πρόσφατα, μετά από μια κριτική εξέταση τη̋ μελέτη̋ που πραγματοποιήθηκε στι̋ 2 Απριλίου.

Η Microtecnica αναφέρει ότι το σύστημα ελέγχου του θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία εξοικονόμηση̋ ενέργεια̋ με την αξιοποίηση τη̋ απαγωγή̋ αέρα από του̋ ελικοστροβιλοκινητήρε̋, η οποία θα συνεπάγει τον κλιματισμό του θαλάμου διακυβέρνηση̋. Η ψύξη θα παρέχεται από την χρήση ενό̋ ξεχωριστού συμπιεστή. Μετά την ανάληψη εκ μέρου̋ τη̋ Microtecnica του συγκεκριμένου έργου, η εταιρία ανέλαβε έργο αξία̋ 20 εκατομμυρίων ευρώ, για το σχεδιασμό και την παροχή ενό̋ εφεδρικού περιβαλλοντικού σύστημα ελέγχου για το Gripen NG τη̋ Saab.

Τουρκία

Αυτό θα χρησιμοποιήσει την απαγωγή του αέρα από του̋ κινητήρε̋ διπλή̋ ροή̋ τύπου General Electric F414. Η Microtecnica εδρεύει στο Τορίνο τη̋ Ιταλία̋, και ενεργοποιείται σε κατασκευαστικό έργο στι̋ μονάδε̋ παραγωγή̋ στη Λουσέρνα και το Μιλάνο. Το κέντρο έρευνα̋ και ανάπτυξη̋ βρίσκεται στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ονομασία του αεροσκάφου̋ προέρχεται από τον Vecihi Hurkus, ο οποίο̋ είναι ο πρώτο̋ τούρκο̋ χειριστή̋ που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι παραδόσει̋ των T182Ts τη̋ Τουρκία̋

Λίγο πριν την ολοκλήρωση βρίσκονται οι παραδόσει̋ του αεροσκάφου̋ Cessna T182Ts του Τουρκικού Στρατού (Turk Kava Kuvvetleri). Το αεροσκάφο̋ αντικαταστά το Cessna T-41D Mescalero, ω̋ το νέο εκπαιδευτικό αεροσκάφο̋ βασική̋ εκπαίδευση̋ τη̋ πτητική σχολή̋ τη̋ τουρκική̋ αεροπορία̋ στρατού στην Άγκυρα. Η συνολική προμήθεια αφορά 46 συνολικά μο-

νάδε̋. Το πρώτο αεροσκάφο̋ (c/sign T182-08910) παραδόθηκε στι̋ 12 Μαρτίου 2009 και μέχρι τι̋ 4 Δεκεμβρίου 2009 παραδόθηκαν συνολικά 31 μονάδε̋. Μέχρι πριν λίγο καιρό, η τουρκική αεροπορία στρατού λειτουργούσε περί τα 25 Cessna T-41D Mescalero στο ρόλο του αεροσκάφου̋ βασική̋ εκπαίδευση̋, κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Αξιοσημείωτο σημείο τη̋

προμήθεια̋ είναι το γεγονό̋ πω̋ η σύμβαση μεταξύ του κατασκευαστικού οίκου τη̋ Cessna και τη̋ τουρκική̋ SSM υπογράφηκε στι̋ 16 Ιουνίου 2009, ενώ ένα τρίμηνο νωρίτερα παραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση του Cessna T182Ts – συνολικά έξι αεροσκάφη παραδόθηκαν πριν την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋ μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων πλευρών!

http:// fox2e-mag.blogspot.com

27


Ελλάδα & Κύπρος

Έγκριση από την επιτροπή τη̋ Βουλή̋ για την αγορά ανταλλακτικών

Σύμφωνα με το defencenet.gr, η αρμόδια επιτροπή τη̋ Βουλή̋ ενέκρινε το κονδύλι για την αγορά ανταλλακτικών για μαχητικά αεροσκάφη τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋ ύψου̋ 160 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται πω̋ τον τελευταίο καιρό είχαν δημοσιευτεί ανησυχητικά κείμενα για το επίπεδο διαθεσιμότητα̋ των ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών.

Με την προμήθεια των νέων ανταλλακτικών βελτιώνεται η διαθεσιμότητα των αεροσκαφών τη̋ ΠΑ (© ΠΑ)

Στο Eurotraining η εκπαίδευση των χειριστών τη̋ ΠΑ Το ΥΕΘΑ προκρίνει για τη μελλοντική εκπαίδευση των χειριστών τη̋ ΠΑ το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurotraining. Όπω̋ δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργό̋, κο̋ Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ «δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο για να μην απογοητεύσω κάποιου̋ που μπορεί να προσδοκούν αν και θα απογοητευθούν, θα σα̋ πω λίγο υπαινικτικά το εξή̋: Εάν μπορεί να υπάρξει ένα διακρατικό σύστημα εκπαίδευση̋ των χειριστών τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋ στο οποίο να μετέχουν πολλέ̋

χώρε̋ τη̋ Ευρώπη̋ -η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία- δε χρειάζεται ν’ αποκτήσουμε εμεί̋ την υποδομή ενό̋ αυτοτελού̋ εθνικού συστήματο̋ εκπαίδευση̋ των πιλότων. Αυτό απαλλάσσει τη χώρα από ένα πολύ μεγάλο κόστο̋. Αυτό μπορεί να μα̋ το προσφέρει ο Ευρωπαϊκό̋ Οργανισμό̋ Άμυνα̋» Όπω̋ έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτησή μα̋ τη χώρα μα̋ επισκέφτηκε ο Αρχηγό̋ τη̋ Βέλγικη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋, για να συζητήσει με την ελληνική πλευρά θέματα

του πολυεθνικού προγράμματο̋ Eurotraining, στο οποίο η ελληνική πλευρά εναποθέτει την μελλοντική εκπαίδευση των χειριστών τη̋ ΠΑ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Επιπρόσθετα, για το μεσοδιάστημα, η πρόταση του leasing εκπαιδευτικών αεροσκαφών από τη Μεγάλη Βρετανία είναι μία από τι̋ πιθανέ̋ λύσει̋ στο θέμα τη̋ προκεχωρημένη̋ εκπαίδευση̋ των χειριστών τη̋ ΠΑ, για την οποία αναφερθήκαμε κατά το παρελθόν.

Κατάρτιση σχεδίου σύμβαση̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ του S-300 Ανακινείται εκ μέρου̋ τη̋ ΠΑ η διαδικασία για την υλικοτεχνική στήριξη του αντιαεροπορικού συστήματο̋ S-300. Όπω̋ ενημέρωσε το ΥΕΘΑ, κατά το διάστημα 12 έω̋ 16 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στη Διοίκηση Αεροπορική̋ Υποστήριξη̋ στην Ελευσίνα, μεταξύ επιτελών τη̋ Διοίκηση̋, και εκπροσώπων τη̋ ρωσική̋ εταιρεία̋ ROSOBOROEXPORT κ. Karpova Tatiana, κ. Goncharov Vladimir, κ. Blagov Georgity, κ. Kozlov Yury, κ. Grigoriev Sergey, κ. Burkin Vitaly,κ. Vladimirov Uar, κ. Filippenkov Alexander, κ. Kozakov Andrey και κ. Dovguchits Anastasia. Σκοπό̋ τη̋ συνάντηση̋ ήταν η κατάρτιση σχεδίου σύμβαση̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ του S-300.

28


Μειωμένη οροφή για την ΠΑ;

Ελλάδα & Κύπρος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται αρχικά μείωση στο στόλο των RF-4E (© ΠΑ)

Μεγάλε̋ περικοπέ̋ αναμένονται στο τομέα των λειτουργικών εξόδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στο 2010, μετά και τι̋ τελευταίε̋ εξαγγελίε̋ αξιωματούχων τη̋ ελληνική̋ κυβέρνηση̋ για περαιτέρω περικοπέ̋ άνω του ενό̋ δισεκατομμυρίου ευρώ, όσον αφορά τα κονδύλια που προορίζονται μόνο για εξοπλιστικά προγράμματα. Η απόσυρση μέσα στο επόμενο διάστημα όλων των μαχητικών τύπου A-7 και των μη εκσυγχρονισμένων F-4 του στόλου τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋, χωρί̋ να υπάρξει αυτή τη στιγμή ένα νέο μαχητικό για να τα αντικαταστήσει, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Η μείωση τη̋ οροφή̋ των αεροσκαφών τη̋ ΠΑ, όπω̋ και η αναδιοργάνωση των διοικήσεων των μονάδων και τη̋ σύμπτυξη̋ σχηματισμών τη̋ ΠΑ συνεπάγουν ένα μικρότερο σχήμα σε σχέση με το σημερινό, το οποίο με τη σειρά του θα απαιτήσει μειωμένα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τη σημερινή δομή τη̋ Ελληνική̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋.

έναρξη τη̋ απόσυρση̋ ορισμένων μονάδων του στόλου των RF-4E. Για την ακρίβεια, φαίνεται να έχει αποφασιστεί η απόσυρση τεσσάρων αεροσκαφών του τύπου. Τα RF-4E αποτελούν την αναγνωστική έκδοση των μαχητικών F-4E. Βρίσκονται σε υπηρεσία από την περίοδο παραλαβή̋ των αεροσκαφών του προγράμματο̋ Peace Icarus II. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη Αποσύρονται μερικά RF-4E δεν είχαν συμπεριληφθεί στα 39 Phantom που υπέστησαν εκτεΣε άρθρο του σχετικά με ταμένο πρόγραμμα αναβάθμιση̋ τι̋ επιπτώσει̋ τη̋ κηδεμονία̋ στα τέλη τη̋ δεκαετία̋ του 1990. του ΔΝΤ στην ελληνική οικονο- Την ποσότητά του̋ συμπλήρωσε μία για τη χρηματοδότηση των αριθμό̋ μεταχειρισμένων RF-4E εξοπλιστικών προγραμμάτων το που αποκτήθηκε από τη γερμαdefencenet.gr αναφέρεται στην νική αεροπορία.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

29


Ελλάδα & Κύπρος

"Ανώριμο" το ΝΜΑ για την Αθήνα γκαίο.

Οι συζητήσει̋ για την αγορά των γαλλικών πλοίων δεν έχει ορισμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα̋, κο. Μπεγλίτη. Το πρόγραμμα των BMP-3, τέλο̋, επαναδιαπραγματεύεται από μηδενική βάση. Στο θέμα του νέου μαχητικού ο Υπουργό̋ αναφέρει: "Υπάρχει το Rafale, υπάρχει το ΕF2000, υπάρχουν τα αμερικανικά F16, F-18, F-35. Δεν έχουμε μπει σε Με τι̋ δηλώσει̋ του ο κο̋. Μπεγλίτη̋ περιορίζει το ελληνικό ενδιαφέρον στα συζητήσει̋ με τι̋ κατασκευάπροϊόντα των Boeing, Dassault, EADS και LM (© USN) στριε̋ χώρε̋. Το θέμα είναι πολύ Σύμφωνα με δημοσίευμα για την απόκτηση έξι φρεγατών ανώριμο για μα̋". του AP, η Ελλάδα δεν πρόκειται από τη Γαλλία, ενώ η Γαλλία και Τέλο̋, υπογραμμίζεται να προχωρήσει σύντομα σε εξο- η Γερμανία πιέζουν να αγορα- ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεπλισμού̋. στούν από την Ελλάδα 40 αερο- ταξύ τη̋ λήψη̋ των έκτακτων Κατά το κείμενο, αυτό το σκάφη. Το ζήτημα του ΝΜΑ ευρωπαϊκών δανείων και των θεδιάστημα γίνονται συζητήσει̋ χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρω̋ ανα- μάτων αγορά̋ όπλων.

Παρασκήνιο για την προώθηση του “Rafale”

Έναν άγνωστο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών (πιθανότατα 30) τύπου Rafale του γαλλικού αεροδιαστημικού οίκου τη̋ Dassault θα προμηθευτεί η ελληνική κυβέρνηση για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Ελληνική̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋, σύμφωνα με δηλώσει̋ του ευρωβουλευτη Daniel Cohn-Bendit. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η συμφωνία επετεύχθη μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου, του Προέδρου τη̋ Γαλλία̋ κ.Νικολά Σαρκοζί και του Γάλλου Πρωθυπουργού Φρανσουά Φιγιόν, κατά τη διάρκεια τη̋ επίσκεψη̋ του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι. Η συμφωνία ήταν μία από τι̋ απαραίτητε̋ προϋποθέσει̋ για την βοήθεια τη̋ Γαλλία̋ στο μείζον

30

Το Παρίσι πιέζει για την πώληση του Rafale στην Ελλάδα (© Paul Filmer / Fence Check)

ελληνικό δημοσιονομικό θέμα που έχει προκύψει στού̋ κόλπου̋ τη̋ ΕΕ και τη̋ Ευρωζώνη̋. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του FP, oι δύο χώρε̋ είχαν αρχίσει τι̋ συζητήσει̋ το 2009 για την αγορά από την Αθήνα έξι

FREMM, καθώ̋ και 15 ελικοπτέρων Super Puma. Η Ελλάδα εξeτάζει επίση̋ το ενδεχόμενο τη̋ αγορά̋ 30 μαχητικών αεροσκαφών τελευταία̋ γενιά̋, με την Γαλλία να προτείνει το αεροσκάφο̋ Rafale τη̋ Dassault.


Ελλάδα & Κύπρος

Επιχειρησιακό̋ ο Helios 2B Στι̋ 27 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι ο δορυφόρο̋ παρατήρηση̋ Helios 2B κηρύχθηκε επιχειρησιακό̋ από την Astrium για λογαριασμό τη̋ γαλλική̋ γραμματεία̋ εξοπλισμών (DGA). Πλέον ο δορυφόρο̋ εισέρχεται σε επιχειρησιακή κατάσταση και θα προσφέρει υπηρεσίε̋ στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Ο δορυφόρο̋ εκτοξεύθηκε στι̋ 18 Δεκεμβρίου 2009 ενώ οι πρώτε̋ ληφθέντε̋ φωτογραφίε̋ υπήρξαν λίγε̋ ημέρε̋

αργότερα. Υπεύθυνη για τη διατήρηση τη̋ τροχιά̋ του είναι η γαλλική υπηρεσία διαστήματο̋ (CNES). Στου̋ μήνε̋ που πέρασαν ω̋ σήμερα, η CNES, η DGA και η Astrium δοκίμασαν κάθε σύστημα του Hellios 2B και εγκατέστησαν το απαραίτητο λογισμικό που επιτρέπει τη συνεργασία του γαλλικού (προφανώ̋) επίγειου σταθμού και με του̋ τρει̋ δορυφόρου̋ τη̋ σειρά̋ Helios. Η Astrium έχει δημιουργήσει επίγειο σταθμό που επιτρέπει την απευθεία̋ λήψη δορυφορικών δεδο-

Σε υπηρεσία βρίσκεται πλέον ο Helios 2B (© CNES)

μένων στη Γερμανία. Η εταιρία κατασκευάζει έναν ακόμη επίγειο σταθμό με εφάμιλλε̋ δυνατότητε̋ στην Ελλάδα, ο οποίο̋ θα παραδοθεί του̋ επόμενου̋ μήνε̋ και ο οποίο̋ αποτελεί τον έκτο κατά σειρά για την εξυπηρέτηση του προγράμματο̋.

45.000 ώρε̋ χωρί̋ γρατσουνιά για την 341Μ! Στην 111 ΠΜ στην Νέα Αγχίαλο βρίσκεται η έδρα τη̋ Μοίρα̋ 341 τη̋ ΠΑ, μία πολεμική Μοίρα με τον ειδικό ρόλο τη̋ καταστολή̋ εχθρική̋ αεράμυνα̋. Στι̋ 30 Μαρτίου 1998 η Μοίρα επανασυγκροτήθηκε για να παραλάβει τα F-16 C/D Block 50. Η 341 συμπλήρωσε 45.000 πτητικέ̋ ώρε̋ με τα μαχητικά F-16 με τα οποία πετά για 12 χρόνια. Το μέγεθο̋ των ωρών πτήση̋ δείχνει το τεράστιο έγο που επιτελεί η 341 στου̋ ουρανού̋ του Αιγαίου, αλλά και τον επαγγελματισμό του Ιπτάμενου και του Τεχνικού προσωπικού τη̋. Καλέ̋ προσγειώσει̋!

Δοκιμή εξαπόλυση̋ πυραύλου AIM-120C-7 από ελληνικό F-16 στη Σουηδία

Σύμφωνα με ανακοίνωση τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋ πραγματοποιήθηκε δοκιμή εξαπόλυση̋ πυραύλου αέρο̋ - αέρο̋ ΑΙΜ-120C-7 από μαχητικό F-16C block 52 plus τη̋ 337Μ στι̋ 10/3/2010 στο πεδίο βολή̋ Vidsel στη Σουηδία. Για το συγκεκριμένο σκοπό μετέβησαν δύο αεροσκάφη του τύπου μεταξύ 8-17 Μαρτίου. (© ΠΑ)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

31


Ελλάδα & Κύπρος Διμερή̋ αεροπορική άσκηση υπό την κωδική ονομασία “Μίνωα̋ 2010” διεξήχθη το τελευταίο δεκαήμερο του Μαϊου μεταξύ τη̋ ελληνική̋ και τη̋ ισραηλινή̋ αεροπορία̋. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχέ̋ τη̋ ηπειρωτική̋ και νησιωτική̋ Ελλάδα̋, ενώ το τελευταίο τη̋ σκέλο̋ αναβλήθηκε λόγω των αιματηρών περιστατικών που συνέβησαν ανοικτά τη̋ Γάζα̋. Στα πλαίσια τη̋ άσκηση̋ αφίχθησαν στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ 115 ΠΜ πέντε F-15I και ισάριθμα F-16I. Στον “Μίνωα” συμμετείχε επίση̋ αεροσκάφο̋ εναέριου ανεφοδιασμού KC-703. Εκ μέρου̋ τη̋ ΠΑ έλαβε μέρο̋ απροσδιόριστο̋ αριθμό̋ μαχητικών από διάφορε̋ μονάδε̋.

“Μίνωα̋ 2010”

Πέντε F-15I και ισάριθμα F-16I φιλοξενήθηκαν στην 115ΠΜ κατά τη διάρκεια του “Μίνωα 2010” (© cavok-aviationphotos.net)

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει Be-200ChS

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών του Be-200ChS (© Wikipedia)

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει τα ρωσικά αεροσκάφη

32

τύπου Be-200ChS για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Ο υπουργό̋ Μεταφορών τη̋ Ρωσία̋ κο Ιγκόρ Λεβιτίν σε συνεδρίαση στη Μόσχα ανέφερε πω̋ από την ελληνική πλευρά υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά των ρωσικών αεροσκαφών Be-200ChS. Ο κο̋ Λεβιτιν δεν διευκρίνισε τι̋ λεπτομέρειε̋ μια̋ πιθανή̋ συμφωνία̋, σημειώνοντα̋ ότι το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί από τα μέλη τη̋ ελληνική̋ αντιπροσωπεία̋ με εκπροσώπου̋ του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων τη̋ Ρωσία̋ στο άμεσο μέλλον. Ο επικεφαλή̋ του υπουργείου Μεταφορών δήλωσε ότι "η ρωσική πλευρά ενδιαφέρεται για την επίλυση του θέματο̋" για την παράδοση των αεροσκαφών αυτών στην Ελλάδα.


Παρουσίαση του ΑΝΣ SKY EYE 350 στο ΓΕΝ

επιτήρηση από ικανοποιητική εμβέλεια. Αξιοσημείωτο είναι πω̋ ο ειδικά διαμορφωμένο̋ EO/IR αισθητήρα̋ BRITE Star II είναι ενσωματωμένο̋ στο UAV VTOL τύπου MQ-8B Fire Scout, όπω̋ και σε ελικόπτερα γενική̋ χρήσεω̋ UH-1. Η εταιρία FLIR Systems Την Πέμπτη 15 Απριλίου έχει περισσότερου̋ από 3.600 αι2010 πραγματοποιήθηκε μία πα- σθητήρε̋ σε λειτουργία σήμερα, ρουσίαση του δικινητήριου ελι- σε περισσότερα από 100 διαφοκοστροβόλου αεροσκάφου̋ ρετικά είδη αεροσκαφών σταθεναυτική̋ συνεργασία̋ τύπου ρών πτερυγων, ελικοπτέρων, SKY EYE 350 στο Γενικό Επιτε- συστημάτων UAV και ναυτικέ̋ λείο Ναυτικού. Στη συνάντηση πλατφόρμε̋, σε περισσότερε̋ έγινε εκ μέρου̋ εκπροσώπων τη̋ από 75 χώρε̋ σε όλο τον κόσμο. εταιρία̋ ενημέρωση για τι̋ δυΣύμφωνα με την εταιρία, νατότητε̋ του εν λόγω αεροσκά- το SkyEye 350 είναι το περισσόφου̋. τερο τεχνολογικά προηγμένο Το αεροσκάφο̋ χρησιμο- ααεροσκάφο̋ επιτήρηση̋ στον ποεί ηλεκτρο-οπτικού̋/υπέρυ- κόσμο, όσον αφορά την σχέση θρου̋ αισθητήρων σκόπευση̋ κόστου̋ και απόδοση̋. Το αεροτύπου BRITE Star II, τη̋ FLIR σκάφο̋ προσφέρεται με το Systems. Το σύστημα BRITE Star „κλειδί στο χέρι“ και με μικρού̋ II είναι τελευταία̋ γενιά̋ με λέι- χρόνου̋ παράδοση̋. ζερ και επιτρέπει την αξιόπιστη

Ελλάδα & Κύπρος Νέα πρόταση για το ΑΦΝΣ από την Lockheed Martin Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 στο ΓΕΝ, εκτελέστηκε παρουσίαση εκ μέρου̋ τη̋ εταιρεία̋ «Lockheed Martin» για το νέο ΑΦΝΣ. Σε προηγούμενη πρότασή τη̋ και όπω̋ αυτή είχε διαρρεύσει στον ελληνικό Τύπο, είχε προταθεί αναβάθμιση 4 πλεοναζόνων P-3C Orion που προσφέρονται δωρεάν από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και μέχρι την παράδοσή του̋ πρότεινε την υποβολή δύο από τα Ρ-3Β του ΠΝ, σε πρόγραμμα επέκταση̋ τη̋ δομική̋ ζωή̋ του̋ διάρκεια̋ 18 μηνών, το οποίο θα εξασφάλιζε σύμφωνα με την εταιρία έω̋ και τέσσσερα έτη επιχειρησιακή̋ χρήση̋, μέχρι την έλευση των εκσυγχρονισμένων.

Παρουσίαση του AW-139 στο ΓΕΑ

ρόλου, το AW139 μπορεί να μεταφέρει μέχρι 15 επιβάτε̋ σε πολύ υψηλέ̋ ταχύτητε̋, σε μια ευρύχωρη και άνετη καμπίνα. Το AW139 είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμή̋, η οποία περιλαμβάνει ένα πλήρω̋ ολοκληρωμένο σύστημα avionics τύπου Honeywell Primus Epic, ένα 4-άξονα ψηφιακό AFCS και μεγάλε̋ επίπεδε̋ έγΜεταξύ των χρηστών του AW-139 είναι η Κύπρο̋ (© Agusta Westland) χρωμε̋ οθόνε̋ στο πιλοτήριο. Στι̋ 27 Μαΐου 2010 πραγ- η παρουσίαση εκ μέρου̋ τη̋ Το AW139 μπορεί να χρηματοποιήθηκε συνάντηση στo Agusta Westland του ελικοπτέ- σιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα Γενικό Επιτελείο Αεροπορία̋ με- ρου ΑW-139. εφαρμογών, συμπεριλαμβανομέταξύ των αρμoδίων επιτελών του Το AW139 είναι ένα ελι- νων μεταφορά̋ VIP, EMS/SAR, ΓΕΑ και εκπροσώπων τη̋ εται- κόπτερο νέα̋ γενιά̋, δύο κινητή- υπεράκτια̋ υποστήριξη̋ OGP, ρεία̋ AGUSTA WESTLAND κ.κ. ρων τύπου Pratt & Whitney κατάσβεση πυρκαγιών, παραGiulio Sdei και κ. Aldo Doppio. Canada PT6C-67C. Σχεδιασμένο στρατιωτικού̋ και στρατιωτιΟ σκοπό̋ τη̋ συνάντηση̋ ήταν με εγγενή ικανότητα πολλαπλού κού̋ ρόλου̋.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

33


Ελλάδα & Κύπρος

Η Λευκωσία προειδοποιεί για ανωμαλίε̋ στο FIR Nicosia

από το οποίο ελέγχεται παράνομα η περιοχή. Έτσι τα αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τη̋ Λευκωσία̋, πρέπει να επικοινωνούν τόσο με το Ercan όσο και με τη Λευκωσία. Προβλήματα ανακύπτουν, είτε όταν τα αεροσκάφη αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τη Λευκωσία 10 λεπτά πριν φθάσουν στο όριο του FIR Λευκωσία̋, ή δέχονται αλλαγέ̋ στο επίπεδο πτήση̋ ή και εκτροπέ̋ του σχεδίου πτήση̋ εντό̋ του FIR από το Ercan, χωρί̋ τη διαβούλευση με τη ΛευΗ κυβέρνηση τη̋ Κύπρου στη βόρεια Κύπρο στι̋ 18 Απρι- κωσία. προτρέπει του̋ φορεί̋ τη̋ διε- λίου, του σκληροπυρηνικού αυΤο 2009 αναφέρθηκαν θνή̋ αεροπορία̋ να ευαισθητο- τονομιστικού υποψήφιου 461 περιστατικά. Από αυτά, περίποιήσουν του̋ χειριστέ̋ Ντερβί̋ Έρογλου. που 50 χειριστέ̋ έχουν δεχτεί τι̋ αεροσκαφών για δυνητικέ̋ ανωΤο 2007, η Ευρωπαϊκή αλλαγέ̋ από το Ercan. Σε ένα μαλίε̋ στην εναέρια κυκλοφορία Επιτροπή επέκρινε την Τουρκία πρόσφατο περιστατικό, το Ercan τη̋ Ανατολική̋ Μεσογείου. Ο για την αποτυχία να συνεργαστεί οδήγησε ένα αεροσκάφο̋ να καέλεγχο̋ τη̋ εναέρια̋ κυκλοφο- με την Κύπρο σε θέματα ελέγχου τέβει προ̋ τη Βηρυτό και έδωσε ρία̋ στην ανατολική Μεσόγειο εναέρια̋ κυκλοφορία̋. Ανέφερε εντολή στον χειριστή να αλλάξει ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω ότι "η έλλειψη επικοινωνία̋ με- στη συχνότητα του ελέγχου τη̋ των πολιτικών εξείξεων στην πε- ταξύ των κέντρων ελέγχου εναέ- Βηρυτού. Ο πιλότο̋ υπάκουσε ριοχή. ρια̋ κυκλοφορία̋ στην Τουρκία την εντολή. Εν τω μεταξύ ανέΟ κίνδυνο̋ για την ασφά- και τη̋ Δημοκρατία̋ τη̋ Κύ- λαβε η Βηρυτό̋, ενώ το αερολεια των αερομεταφορών πηγά- πρου οδηγούν σε προβλήματα σκάφο̋ βρισκόταν εντό̋ του FIR ζει από το γεγονό̋ ότι δεν στην ασφάλεια πτήση̋ ". Τώρα, Λευκωσία̋, αλλά η Λευκωσία υπάρχει άμεση επικοινωνία με- με την εκλογή του Έρογλου, η δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ταξύ των δύο γειτονικών κέν- Λευκωσία λέει πω̋ έχει υποχω- με το αεροσκάφο̋! τρων ελέγχου τη̋ εναέρια̋ ρήσει η προοπτική για λύση στο Ο Χάρη̋ Αντωνιάδη̋, κυκλοφορία̋, στην Άγκυρα και θέμα. επικεφαλή̋ του κέντρου εναέτη Λευκωσία, και έτσι δεν υπάρΕπί του παρόντο̋, τα αε- ριου ελέγχου τη̋ Λευκωσία̋ ανέχει εκ των προτέρων συντονι- ροσκάφη που προσεγγίζουν FIR φερε πω̋ ο διπλό̋ έλεγχο̋ είναι σμό̋ των αεροσκαφών που Λευκωσία̋ καλούνται να «έλ- πολύ επικίνδυνο̋. Οι πιλότοι δεν διέρχονται από τη μια περιοχή θουν σε επαφή με το ACC τη̋ αναμένουν αυτή την παρέμβαση. πληροφοριών πτήση̋ (FIR) στην Λευκωσία̋, προκειμένου να με- Σε μια εποχή με βαρύ φόρτο εράλλη. ταφέρουν ουσιώδη στοιχεία τη̋ γασία̋, κάτι τέτοιο προσθέτει Η ανωμαλία βασίζεται σε πτήση̋ ... 10 λεπτά πριν από την επιπλέον άγχο̋ στου̋ ελεγκτέ̋ πολιτικού̋ λόγου̋, που προκύ- είσοδο στον εναέριο χώρο". εναέρια̋ κυκλογφορία̋, καθώ̋ πτουν από το γεγονό̋ ότι το βό- Αλλά όταν τα αεροσκάφη δια- και του̋ κυβερνήτε̋ των αερορειο τμήμα του νησιού σχίζουν το όριο του FIR Άγκυρα̋ σκαφών. Μερικέ̋ φορέ̋ οι πιλόεξακολουθεί να κατέχεται παρά- / Λευκωσία̋, οι χειριστέ̋ αλλά- τοι μπερδεύονται σχετικά με το νομα από την Τουρκία μετά την ζουν συχνότηα για να επικοινω- ποιο̋ σταθμό̋ επικοινωνεί μαζί εισβολή το 1974. Οι εντάσει̋ νήσουν με το Ercan, το κύριο του̋ και ποιο̋ αποτελέι το νόέχουν ενισχυθεί με την εκλογή αεροδρόμιο στη βόρεια Κύπρο, μιμο.

34


Ελλάδα & Κύπρος

Το πρώτο δίμηνο του 2011 ξεκινούν οι παραδόσει̋ των ελληνικών ΝΗ-90

Τον ερχόμενο χειμώνα ξεκινούν οι παραδόσει̋ των NH-90

Σύμφωνα με το enkripto.com οι πρώτε̋ παραδόσει̋ των ελληνικών ελικοπτέρων ΝΗ-90 πρόκειται να λάβουν χώρα το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2011. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει κατακόρυφα τι̋ δυνατότητε̋ αερομεταφορά̋ στρατευμάτων παρά το μικρό αριθμών μονάδων - και θα βελτιώσει την αναλογία χειριστών τη̋ Αεροπορία̋ Στρατού / εναέριων μέσων. Το τελευταίο θα συμβεί αφού παράλληλα

πρόκειται να υπάρξει απόσυρση αριθμού ελικοπτέρων Huey, γεγονό̋ που θα οδηγήσει στον καλύτερο καταμερισμό μια̋ σειρά̋ από χειριστέ̋. Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν διαρροέ̋ το έμψυχο ιπτάμενο προσωπικό δεν επαρκούσε για όλα τα εναέρια μέσα τη̋ ΑΣ. Κάθε ΝΗ-90 μεταφέρει τετραπλάσιο αριθμό στρατιωτών σε σύγκριση με τι̋ υφιστάμενε̋ επιδόσει̋ ενό̋ Huey. Φαίνεται όμω̋ ότι υπάρχουν και αρνητικά σημεία στην

υπόθεση. Αυτό γιατί τα νέα ελικόπτερα θα είναι προδιαγραφών IOC+, γεγονό̋ που σημαίνει "ότι θα έχουν κάποιου̋ περιορισμού̋ στο φάκελο πτήση̋" (όπω̋ αναφέρεται χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο τη̋ δημοσίευση̋). Η κατασκευάστρια εταιρία, τέλο̋, φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε έκπτωση 111 εκατομμυρίων ευρώ αντί 190 εκατομμυρίων που ορίζουν οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ τη̋ σύμβαση̋ για την καθυστέρηση των παραδόσεων από μέρου̋ τη̋.

Δύο επιπλέον Super Puma για την ΠΑ

Ακόμη δύο Super Puma αγοράστηκαν για την ΠΑ (© ΠΑ)

Με δύο ελικόπτερα τύπου Super Puma θα ενισχυθεί τα δύο επόμενα έτη η Πολεμική Αεροπορία. Τα ελικόπτερα πρόκειται να αναλάβουν αποστολέ̋ μεταφορά̋ σοβαρών ιατρικών περιστατικών και η αγορά του̋ χρηματοδοτείται από το

Υπουργείο Υγεία̋. Με αυτά, ο συνολικό̋ αριθμό̋ των ελικοπτέρων του τύπου που επιχειρεί η ΠΑ θα ανέλθει σε 12. Δύο παρόμοια ελικόπτερα διαθέτει επίση̋ το Πυροσβεστικό Σώμα.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

35


Επίκαιρα

Το Ισραήλ εξετάζει την προμήθεια 18 έω̋ 24 F-16I ή F-15I

χιση του προγράμματο̋ προμήθεια̋ του F-35 και να διατηρήσει επιχειρησιακά τα αεροσκάφη του υφιστάμενου δυναμικού, όπω̋ το F-16A, για το οποίο είχε προγραμματιστεί η σταδιακή απόσυρση με την παραλαβή των πρώτων μονάδων του F-35. "Όταν θα ακούσουμε ακούμε τι ακριβώ̋ συμβαίνει με το πρόγραμμα, θα είμαστε σε θέση να λάβουμε μια απόφαση σχετικά με τα σχέδια προμηθειών μα̋", ανέφερε έναν ανώτερο̋ υπάλληλο̋ του υποεργίου αμύνη̋ στη Jane. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσημα στι̋ 11 Μαρτίου ότι το πρόγραμμα του F-35 βρίσκεται ένα χρόνο πίσω από το χρονοδιάγραμμα και θα είναι έτοιμο για επιχειρησιακή ανάπτυξη το 2015 αντί του 2013. Επίση̋, αποκάλυψε ότι το κόστο̋ κατασκευή̋ του αεροσκάφου̋ έχει αυξηθεί από 50 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα άρχισε το 2002, σε 112 εκατομμύρια δολάρια. Το γεγονό̋ αυτό αποδόθηκε στι̋ υπερβάσει̋ που διαπιστώθηκαν, στον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστο̋ των υλικών κατασκευή̋. Σύμφωνα με άλλε̋ πηγέ̋ Τα προβλήματα στι̋ συζητήσει̋ για τα F-35 μπορεί να οδηγήσουν του κλάδου, το κόστο̋ θα μποστην απόκτηση επιπλέον αεροσκαφών γ’ γενιά̋ για το Ισραήλ ρούσε να διογκωθεί σε περίπου Το Ισραήλ εξετάζει την ρηση τη̋ Jane’s αναφέρει ότι η 150 εκατομμύρια δολάρια ανά την αγορά επιπλέον μαχητικών ισραηλινή πολεμική αεροπορία αεροσκάφο̋, όταν ολοκληρωθεί τύπου F 15I τη̋ Boeing ή F-16I μελετά την απόκτηση μία̋ μοί- η αναθεώρηση των εκτιμήσεων τη̋ Lockheed Martin για την κά- ρα̋ – 18 έω̋ 24 αεροσκάφη - εάν για το πρόγραμμα τον Ιούνιο του λυψη του επιχειρησιακού κενού συνεχιστεί παραιτέρω η καθυ- 2010. που προκαλείται από την συνεχι- στέρηση στην ανάπτυξη του FΗ ισραηλινή πολεμική ζόμενη καθυστέρηση - και τη̋ 35, γνωστού και ω̋ Lightning II αεροπορία ήθελε να αγοράσει εκτίναξη̋ τη̋ τιμή̋ – του υπό Joint Strike Fighter. μια αρχική παρτίδα από 25 F-35 ανάπτυξη F-35, το οποίο η αεροΕάν δε η καθυστέρηση – για τη δημιουργία μια̋ μοίρα̋ πορική δύναμη τη̋ χώρα̋ θέλει κορυφωθεί, τότε, εναλλακτικά η με μια επιλογή για 50 επιπλέον να προμηθευτεί. IAF μπορεί να αναβάλει για αό- μονάδε̋. Η εβομαδιαία επιθεώ- ριστο χρονικό διάστημα τη συνέΟ Γραμματέα̋ τη̋ Πολε-

36


μική̋ Αεροπορία̋ των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Michael Donley, είπε ότι λόγω των καθυστερήσεων η USAF εξετάζει την επέκταση τη̋ επιχειρησιακή̋ ζωή̋ των F-16. Η Boeing προωθεί μέσω του τομέα του μάρκετινγκ μία αναβαθμισμένη έκδοση του F-15 Eagle, με δυνατότητε̋ stealth, ω̋ εναλλακτική λύση για το F35. Η πρόταση θα μπορούσε να είναι ελκυστική για το Ισραήλ, το οποίο εκφράζει τι̋ ανησυχίε̋ του για τι̋ ημερομηνίε̋ παράδοση̋ και το κόστο̋ των F-35. Το Ισραήλ διαθέτει 27 F15I Raam και 102 F-16I SUFΑ, καθώ̋ και 72 F-15 A / B / C / D και 224 F-16 A / BN / C / D. Τα μαχητικά Raam και Sufa είναι η στρατηγική δύναμη κρούση̋ τη̋ χώρα̋, λόγω τη̋ μεγάλη̋ εμβέλεια̋ των αεροσκαφών, η οποία θα αναλάβει το μεγαλύτερο βάρο̋ σε οποιαδήποτε προληπτική ισραηλινή επίθεση κατά τη̋ πυρηνική̋ υποδομή̋ του Ιράν. Οι ανησυχίε̋ του Ισραήλ για το πρόγραμμα του F-35 εστιάζονται ειδικά στο θέμα του κόστου̋ του μαχητικού. Το Ισραήλ έχει ω̋ στόχο να προμηθευτεί την κάθε μονάδα για 100 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο στόχο̋ απομακρύνεται λόγω του ότι το κόστο̋ ανάπτυξη̋ συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία. Ανώτατο̋ αξιωματούχο̋ του Αμερικανικού Πενταγώνου, υφυπουργό̋ Εθνική̋ Άμυνα̋ Αστον Κάρτερ, αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι το Υπουργείο Άμυνα̋ προτίθεται να κινηθεί σε μια σύμβαση σταθερή̋ τιμή̋ και όχι με την τρέχουσα ρύθμιση η οποία προσδιορίζει το κόστο̋ ανά μαχητικού κυμαίνεται ανάλογα με τα έξοδα των αναδόχων.

Το Τελ-Αβίβ επιδιώκει σε α’ φάση την αγορά 25 F-35 (© USAF)

Ασαφέ̋ σε αυτό το στάδιο παραμένει πώ̋ θα επηρεάσει το παραπάνω την απαίτηση των Ισραηλινών για 75 αεροσκάφη, καθώ̋ η κλίμακα κόστου̋ του Αμερικανικού Πενταγώνου για το F-35 εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τι̋ ανάγκε̋ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αγοράσει 2.443 αεροσκάφη για την Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α., το Ναυτικό και το Σώμα των Πεζοναυτών για 323 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι καθυστερήσει̋ και περαιτέρω υπερβάσει̋ κόστου̋ θα μπορούσαν να οδηγήσουν το Πεντάγωνο στη μείωση του αριθμού των υπό προμήθεια αεροσκαφών, η οποία μείωση με τη σειρά τη̋ θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τη̋ τιμή̋ ανά αεροσκάφο̋ ακόμη μεγαλύτερη από ό, τι είναι τώρα. Το ίδιο ισχύει και για του̋ δυνητικού̋ πελάτε̋ του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των οκτώ εταίρων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του F-35 - Αυ-

στραλία, Βρετανία, Καναδά̋, Δανία, Ιταλία, Κάτω Χώρε̋, Νορβηγία και Τουρκία. Οι Ισραηλινοί δεν έχουν ακόμη υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση για το F-35. Αυτό έχει καθυστερήσει εν μέρει και λόγω ενό̋ άλλου εμποδίου, τη ζήτηση του Ισραήλ να ενσωματώσει στο F-35 εγχώρια ηλεκτρονικά και οπλικά συστήματα. Η εβομαδιαία επιθεώρηση τη̋ Jane’s αναφέρει ότι οι Αμερικανοί έχουν εγκρίνει την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων ισραηλινή̋ προέλευση̋, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με τη βόμβα Spice και τον πύραυλο αερομαχία̋ Python-5. Μέχρι πρότινο̋ υπήρχε η ελπίδα ότι μια σύμβαση μεταξύ του Ισραήλ και τη̋ Lockheed Martin για την προμήθεια μία̋ αρχική̋ παρτίδα̋ F-35 θα μπορούσε να υπογραφεί κατά το τρέχον έτο̋, αλλά αυτό είναι όλο και πιο απίθανο λόγω των προβλημάτων ανάπτυξη̋ του προγράμματο̋.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

37


Επίκαιρα

Λιγότερα μαχητικά τη̋ USAF στο Spangdahlem και Lakenheath

γράφει ο deepred001

Αναδιοργανώνεται η σύνθεση τη̋ USAFE

Αντιμέτωπη με την απώλεια σχεδόν του ήμισυ του στόλου των F-16 είναι η διοίκηση τη̋ 52η̋ Πτέρυγα̋ Μάχη̋ τη̋ USAF, στην αεροπορική βάση Spangdahlem στη Γερμανία, έπειτα από την έναρξη αδρανοποίηση̋ των 22η̋ και 23η̋ Μοίρα̋, για να δημιουργηθεί μία ενιαία, μεγαλύτερη. Η νέα Μοίρα θα είναι η 480η – ονομαζόμενη και Warhawks – η οποία χρονολογείται από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνολικά 18 από τα 42 μαχητικά τύπου F-16 Fighting Falcon θα αποσυρθούν από το ενεργό δυναμικό, με τα πρώτα μαχητικά να έχουν αποχωρήσει

38

από την Πτέρυγα στι̋ 15 Απριλίου, ενώ τα υπόλοιπα αναμαινόταν να φύγουν από τη βάση μετά το τέλο̋ Μαΐου. Η συγκεκριμένη κίνηση είναι μέρο̋ μια̋ πρωτοβουλία̋ τη̋ USAF να αποσύρει από το δυναμικό τη̋ 250 μαχητικά, ώστε να υπάρξει μια εξοικονόμηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Η συγκεκριμένη κίνηση υποτίθεται ότι θα συνδράμει στην απελευθέρωση περισσότερων χρημάτων για την αγορά 5η̋ γενιά̋ μαχητικών, τύπου F-22 και F-35. Συνολικά πρόκειται να αποσυρθούν 134 F-16, 112 F-15 και τέσσερα A-10. Περίπου 4.000 αε-

ροπορικό προσωπικό τη̋ USAF ανά τον κόσμο αναμένεται να επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη περικοπή. Από την βάση του Spangdahlem στη Γερμανία, 500 άτομα του αεροπορικού προσωπικού θα μετατεθούν σε άλλε̋ μονάδε̋. Τα F-16 που αποσύρονται από το Spangdahlem θα ενταχθούν στην 148η Πτέρυγα Μαχητικών τη̋ Εθνική̋ Φρουρά̋ στο Duluth τη̋ Πολιτεία̋ τη̋ Μιννεσότα̋. Πέντε F-15C από την βρετανική βάση τη̋ RAF στο Lakenheath μεταφέρθηκαν επίση̋ προ̋ τη Μοντάνα.


Την πρώτη πτήση πραγματοποίησε το AH-64D Apache Block ΙΙΙ γράφει ο deepred001

Την πρώτη του πτήση πραγματοποίησε το AH-64D Longbow Apache Block III στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Boeing στο Μέζα τη̋ Αριζόνα̋ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ελικόπτερο δοκιμών έφερε σειριακό αριθμό PVD027. Η αναβάθμιση του δικινητήριου ελικοπτέρου AH-64 Apache τη̋ Boeing με μια νέα̋ γενιά̋ σουίτα ηλεκτρονικών, επιτρέπει στο ελικόπτερο να συνεργάζεται με ανεπάνδρωτα εναέρια οχήματα. Η ενσωμάτωη του κατάλληλου κιτ ηλεκτρονικών επιτρέπει στο πλήρωμα να δεί ένα εισερχόμενο βίντεο. Η ικανότητα αυτή ονομάζεται “ικανότητα του επιπέδου 2 (VUIT-2)”. Το “επίπεδο 4” επιτρέπει τον έλεγχο του UAV από τον θάλαμο διακυβέρνηση̋ του ελικοπτέρου, μια και εμφανίζεται το ίχνο̋ τη̋ πτήση̋ του που θα επιτρέπει τον έλεγχο του ωφέλιμου φορτίου αλλά και τη διαδικασία δρομολόγηση̋ των όπλων του UAV. Το πρώτο ελικόπτερο Block III αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για τον Ιούνιο του 2011. Για τα πρώτα δύο με τρία χρόνια, η κατασκευή των Block III θα πραγματοποιηθεί σε παράλληλη των Block II παραγωγική γραμμή. Αργότερα θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των δύο παραγωγικών γραμμών σε μία. Μετά τον Απρίλιο του 2013 προβλέπεται η έναρξη τη̋ πλήρη̋ παραγωγή̋ του Block ΙΙΙ. Ο μεγαλύτερο̋ χρήστη̋ του ελικοπτέρου, ο Αμερικανικό̋ Στρατό̋, έχει αναβαθμίσει όλα τα ελικόπτερα τη̋ έκδοση̋

Από την πρώτη πτήση τη̋ νέα̋ έκδοση̋... (© Boeing)

Α στην έκδοση D, και έχει ενσωματώσει στο ένα τρίτο περίπου το ραντάρ AN/APG-78 Longbow. Ο επόμενο̋ στόχο̋ είναι η αναβάθμιση όλων των Block I και Block II ελικοπτέρων μέχρι το 2020 σε Block III. Η ανάγκη αυτή έγινε επιτακτική μετά την ακύρωση του προγράμματο̋ RAH-66 Comanche, και την παραμονή των Apache στο δυναμικό του για πολλέ̋ δεκαετίε̋ ακόμη. Τα σημερινά Apache AH64D Longbow είναι εξοπλισμένα με το ραντάρ ελέγχου AN/APG78 Longbow, το οποίο είναι πιο ανθεκτικό σε ηλεκτρονικά αντί-

μετρα, ειδικά όταν προσπαθεί να κατευθύνει του̋ πυραύλου̋ του εναντίον των στόχων. Η αναβάθμιση σε Block ΙΙΙ έχει ω̋ αποτέλεσμα την αύξηση των ικανοτήτων του ελικοπτέρου, όπω̋ η εμβέλεια του ραντάρ και των πυραύλων, το ευρυζωνικό δίκτυο επικοινωνιών, και την ενσωμάτωση μια εκτεταμένη̋ γκάμα̋ όπλων. Επίση̋, οι ισχυρότεροι κινητήρε̋ και οι νέοι ρότορε̋ επιτρέπουν την βελτίωση του ρυθμού ανόδου του ελικοπτέρου, την αύξηση τη̋ ταχύτητα̋ πλεύση̋ του και την αύξηση του ωφέλιμου φορτίου.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

39


Επίκαιρα

F/A-18 Super Hornet: Η αντεπίθεση του «Ρινόκερου» γράφει ο fox2

εξοπλίσει κάθε αεροσκάφο̋ του τύπου με δύο συστήματα JHMCS, ενώ η χρήση του αεροσκάφου̋ θα μοιάζει περισσότερο στην αντίστοιχη του F-15E από τη USAF. Βελτιώσει̋ για εξαγωγέ̋

Η Boeing επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη ρευστότητα γύρω από το F-35 - το πιλοτήριο του F/A-18E blk II (© wikipedia)

Η σύμβαση προμήθεια̋ 124 μαχητικών αεροσκαφών F/A18 Super Hornet για το αμερικανικό ναυτικό σε συνδυασμό με τι̋ άριστε̋ εντυπώσει̋ τη̋ Αυστραλία̋ για τον τύπο και τι̋ μελλοντικέ̋ βελτιώσει̋ του προσφέρει η Boeing, συνθέτουν ένα παζλ αισιοδοξία̋ για την εξαγωγική προοπτική του «Ρινόκερου». Νέα Super Hornet για το USΝ Η πίεση τη̋ Boeing πέτυχε τελικά να αποφέρει την πώληση 124 Super Hornet για λογαριασμό του αμερικανικού ναυτικού. Η εταιρία επιχειρούσε αρκετό χρόνο να κερδίσει την παραγγελία, αντιμετώπιζε τη δυσπιστία όμω̋ του Πενταγώνου. Μία περαιτέρω μείωση του κόστου̋ απόκτηση̋ ανά μονάδα τη̋ τάξη̋ του 10% ήταν αρκετή για την απαλοιφή τη̋. Το συνολικό κόστο̋ θα φτάσει τα 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστο̋ ανά μονάδα θα είναι κάτω από 40 εκατομμύρια για τα αεροσκάφη μόνο, ενώ θα φτάσει περίπου τα 50 εκατομμύρια με την απαραίτητη υποστήριξη. Το αμερικανικό ναυτικό θα εντάξει

40

124 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 58 θα είναι τη̋ έκδοση̋ -G. Η συμφωνία θα βοηθήσει να διατηρηθεί η γραμμή παραγωγή̋ του μαχητικού πέρα από το 2013, δίνοντα̋ τη δυνατότητα στην εταιρία να ασκήσει πιο επιθετική πολιτική στην εξαγωγική προώθηση του τύπου. Εντυπωσιασμένη η RAAF Απόλυτα ικανοποιημένη εμφανίζεται από το «Ρινόκερο» ο μοναδικό̋ εξαγωγικό̋ χρήστη̋, η αεροπορία τη̋ Αυστραλία̋. Σύμφωνα με το διοικήτη τη̋ 82η̋ μοίρα̋, κο. Steve Roberton, «είναι δίκαιο να ειπωθεί ότι το μαχητικό φαίνεται να είναι πιο ισχυρό από αυτό που περιμέναμε» και τονίζει τη δυνατότητα του Super Hornet να εμπλέκει ταυτόχρονα εναέριου̋ και επίγειου̋ στόχου̋. Η RAAF εμφανίζεται μοναχά απογοητευμένη επειδή ακόμη το ραντάρ AESA που εφοδιάζει το αεροσκάφο̋ δεν μπορεί να επιτύχει ηλεκτρονική επίθεση στα ραντάρ μπάντα̋ X. Η Αυστραλία σκοπεύει να αποτελέσει την πρώτη αεροπορία παγκοσμίω̋ που θα

Πέρα από την παράδοση 515 F/A-18E/F και 114 EA-18G στο αμερικανικό ναυτικό έω̋ το 2015 και 24 F/A-18F στην Αυστραλία, το Super Hornet δεν έχει κατορθώσει κάποια παραγγελία από άλλο χρήστη. Για να αλλάξει αυτό, η Boeing παρουσιάζεται έτοιμη να προχωρήσει σε διάφορε̋ βελτιώσει̋. Η Boeing μελετά τη δημιουργία μια̋ αναβαθμισμένη̋ έκδοση̋ του F/A-18 Super Hornet, μια εξέλιξη που εκφράζεται σε μια περίοδο ανησυχία̋ για το κόστο̋ και το χρονοδιάγραμμα του F-35. Ήδη, η εταιρία παρουσίασε τη διάταξη του νέου θαλάμου διακυβέρνηση̋. Οι ομοιότητε̋ με το αντίστοιχο του F-35 είναι μεγάλε̋, με μια ενιαία οθόνη τεχνολογία̋ αφή̋ και διαστάσει̋ 11 x 19 in να κυριαρχεί, ενώ για την εμπρό̋ θέση (στη περίπτωση διθέσιου μαχητικού) θα υπάρχει ένα μικρό HUD. Παράλληλα η εταιρία μετέχει στο πρόγραμμα ανάπτυξη̋ του νέου παρεμβολέα για το αμερικανικό ναυτικό. Όσον αφορά τέλο̋ τον οπλισμό, από τη στιγμή που η πρόταση για το νέο πύραυλο εναέρια̋ μάχη̋ JDRADM δεν φαίνεται να προκρίνεται έναντι του AIM-120D, μελετάται η πιστοποίηση του METEOR, σε συνεργασία με τη MBDA. Το F/A-18E/F προωθείται σε μια σειρά από χώρε̋ όπω̋ ο Καναδά̋, η Βραζιλία, η Δανία, η Ελλάδα, το Κουβέιτ, η Ινδία και η Ιαπωνία.


γράφει ο fox2

Τα 62 Mirage 2000-9 είναι σχεδόν ίδια με τα 25 ελληνικά Mirage 2000-5 Mk.2 (© Dassault)

Μια από τι̋ σημαντικότερε̋ παραμέτρου̋ τη̋ συμφωνία̋ πώληση̋ του Rafale στα ΗΑΕ είναι η ανταλλαγή του στόλου των 62 Mirage 2000-9. Στο κείμενο που ακολουθεί συνοψίζονται τα τελευταία σενάρια για τη μελλοντική τύχη του̋. Τα αεροσκάφη Τα μαχητικά Mirage 2000-9 είναι προϊόν τη̋ απαίτηση̋ των ΗΑΕ για τη βελτίωση

Η μοίρα των Dash 9... των ικανοτήτων του Mirage 2000E, ειδικά όσον αφορά τι̋ αποστολέ̋ αέρο̋ – εδάφου̋. Τα αεροσκάφη διατηρούν παρόμοιο εξοπλισμό με τα 25 ελληνικά Mirage 2000-5Mk2, με εξαίρεση το διαφορετικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Συνολικά αποκτήθηκαν 30 αεροσκάφη νέα̋ κατασκευή̋, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από πρόγραμμα αναβάθμιση̋ που ολοκληρώθηκε το 2007.

από Rafale, Mirage 2000-9 και Mirage 2000D. Να υπενθυμίσουμε ότι για τα τελευταία υπάρχει η σκέψη αναβάθμιση̋. Ενδιαφέρον τη̋ Υεμένη̋;

Συνδρομητικό άρθρο ξένου τύπου κάνει λόγο για την εμφάνιση ενό̋ απρόσμενου υποψήφιου πελάτη για τη γαλλική αεροδιαστημική βιομηχανία: την Υεμένη. Σύμφωνα με αυτό, ο πρόεδρο̋ τη̋ χώρα̋ έχει εκφράΕνισχύουν τη Γαλλία; σει το ενδιαφέρον του για τον εξοπλισμό τη̋ αεροπορία̋ του Δημοσίευμα του defense- με κάποιο εκ των Rafale ή Minews αναφέρει ότι υπάρχει το εν- rage 2000-9. Στη δεύτερη περίδεχόμενο τα αποσυρόμενα πτωση, το ενδιαφέρον μαχητικά Mirage 2000-9 στο πιθανότατα αφορά ορισμένα πλαίσιο τη̋ πώληση̋ του Rafale από τα αραβικά dash 9. Σήμερα, στα HAE να διατεθούν τελικά η αεροπορία τη̋ Υεμένη̋ αποτεστη γαλλική αεροπορία. Ο Ετιέν λείται κυρίω̋ από σοβιετική̋ / Ντε Ντουράντ, διευθυντή̋ των ρωσική̋ προέλευση̋ μαχητικά, μελετών ασφαλεία̋ του γαλλι- με ποιο προηγμένο το Migκού ινστιτούτου διεθνών σχέ- 29SMT. σεων, υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα κοστίσει ακριβά και Καταλήγουν στην Ινδία; συναντά την αντίδραση τη̋ αεροπορία̋ που δεν θέλει να επιΣύμφωνα με την εφημεχειρεί μαζί εκδόσει̋ του Mirage ρίδα La Tribune, η Γαλλία σε 2000 και το Rafale. Παράλληλα, συνδυασμό με τα ΗΑΕ και το κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κο- Κατάρ έχει προσφέρει το σύνολο στίσει την απόκτηση του επιθυ- των μαχητικών Mirage 2000 των μητού αριθμού των Rafale και δύο αραβικών κρατών στην ιντην εξέλιξη του προγράμματο̋. δική αεροπορία. Σε μια τέτοια Σύμφωνα με Ευρωπαίο ειδικό περίπτωση, όπω̋ είχαμε αναπου δεν κατονομάζεται, ωστόσο, φερθεί και στο παρελθόν, η Ινδία η γαλλική κυβέρνηση έχει απο- μπορεί να βρεθεί με περισσότερα δεχθεί την αγορά των αεροσκα- από 120 προηγμένα Mirage 2000. φών και τη διάθεσή του̋ στο Ένα τέτοιο εγχείρημα επιφέρει δυναμικό τη̋ γαλλική̋ αεροπο- ωστόσο εκνευρισμό στη Thales ρία̋. Συνεχίζοντα̋ ο ίδιο̋ ανα- αφού θεωρεί ότι αυτό μπορεί να φέρει πω̋ τα Mirage 2000-5F θα οδηγήσει σε ναυάγιο την αναδιατεθούν στη διεθνή αγορά, ενώ βάθμιση των ινδικών Mirage τα Mirage 2000N θα αποσυρ- 2000H… θούν. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το δυναμικό των μαχητικών τη̋ Armee de l' Air θα αποτελείται

http:// fox2e-mag.blogspot.com

41


Επίκαιρα

EF-2000: Στην εποχή τη̋ ωριμότητα̋

γράφουν οι deepred001 & fox2

Τα ιταλικά EF-2000 ξεπέρασαν τα αρχικά προβλήματα και πλέον πετυχαίνουν άριστε̋ επιδόσει̋ όσον αφορά τη διαθεσιμότητα (© γερμανική αεροπορία)

ρωθεί το 2016. Είναι αρκετά πιθανό τα αεροσκάφη των δύο εκδόσεων να διατηρούν πολλέ̋ ομοιότητε̋ όσον αφορά τον εξοπλισμό. Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλο̋ τη̋ EADS Defence & Security, κ.Zoller, ανέφερε ότι αναμένεται «εντό̋ εβδομάδων» η απόφαση για το Προ̋ υπογραφή αν τα τέσσερα κράτη-εταίροι θα για τα Tranche 3b εγκαταστήσουν ραντάρ array στα αεροσκάφη τη̋ T3A. ΠάνΜε αφορμή την έκθεση τω̋, η Μεγάλη Βρετανία αναμέILA 2010, τα τέσσερα μέλη τη̋ νεται να εγκαταστήσει ραντάρ κοινοπραξία̋ του Eurofighter ηλεκτρονική̋ σάρωση̋ τόσο 3a έκαναν συζητήσει̋ σχετικά με το όσο 3b. συμβόλαιο τη̋ έκδοση̋ παραγωγή̋ 3b. Το συμβόλαιο αναμένε- Ξεκίνησαν οι πτήσει̋ ται να υπογραφεί έω̋ τα τέλη του προγράμματο̋ P1E του 2011. Η παραγωγή των αεροσκαφών θα ακολουθήσει εκείνη Ξεκίνησαν οι πτητικέ̋ των αεροσκαφών τη̋ έκδοση̋ δραστηριότητε̋ ενό̋ Euπαραγωγή̋ 3a, που θα ολοκλη- rofighter Typhoon στο Ηνωμένο Η ενσωμάτωση του μαχητικού, παρά τα προβλήματα νεότητα̋, προχωρά ουσιαστικά και τα μέλη τη̋ Κοινοπραξία̋ εμφανίζονται έτοιμα να υπογράψουν την αγορά των τελευταίων αεροσκαφών: αυτά τη̋ Tranche 3b. Έβδομο̋ χρήστη̋ αναμένεται να γίνει το Ομάν.

42

Βασίλειο με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση τη̋ αναπτυξιακή̋ φάση̋ η οποία θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των αεροσκαφών του τύπου, με την απόκτηση νέων επιχειρησιακλων δυνατοτήτων, από το επόμενο έτο̋. Η φάση 1 (P1E) τη̋ αναβάθμιση̋ πρόκειται να εκτελεσθεί στα αεροσκάφη Tranche 2 για τα εταιρικά έθνη Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναβάθμιση θα προσθέσει νέε̋ λειτουργίε̋, όπλα αέρο̋-εδάφου̋ όπλα και μια διευρυμένη δέσμη επικοινωνιών. Η εταιρία BAE Systems ξεκίνησε με τι̋ δοκιμέ̋ ενό̋ κατάλληλα τροποποιημένου αεροσκάφου̋ παραγωγή̋ (Instrumented Production Aircraft 6 - IPA6) από τη γραμμή συναρμολόγηση̋ στο Warton του Lancashire, τέλη του περα-


σμένου έτου̋ για τη στήριξη τη̋ διαδικασία̋ P1E. Το αεροσκάφο̋ χρησιμοποιείται για τι̋ δοκιμέ̋ στη χρήση κατευθυνόμενων όπλων μέσω GPS και λέιζερ, σε συνδυασμό με το ατρακτίδιο Rafael Litening III, που έχει ήδη ενσωματωθεί σε ορισμένα Typhoon του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ίδιο δοκιμαστικό αεροσκάφο̋, δηλαδή το IPA6 (BS031), θα χρησιμοποιηθεί επίση̋ για να αποδείξει την ψηφιακή λειτουργία του πυραύλου IRIS-T τη̋ Diehl BGT Defence, που χρησιμοποιείται από τα Eurofighter τη̋ Γερμανία, τη̋ Ιταλία̋ και σύντομα και τη̋ Αυστρία̋. Άλλε̋ δραστηριότητε̋ θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των βελτιώσεων διεπαφή̋ ανθρώπου-μηχανή̋, καθώ̋ και επέκταση των δυνατοτήτων του πολυλειτουργικού συστήματο̋ πληροφοριών τη̋ ζεύξη̋ δεδομένων. Τα πρώτα αναβαθμισμένα αεροσκάφη - P1E - θα είναι επιχειρησιακά από το επόμενο, με τι̋ υπόλοιπε̋ τροποποιήσει̋ να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 2012. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει επίση̋ αεροσκάφη του προγράμματο̋ ανάπτυξη̋, που βρίσκονται στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Στην πρώτη περίπτωση, η4η Stormo από την αεροπορική βάση και η 36η Stormo από την αεροπορική βάση Gioia Del Colle AB, ανέπτυξαν συνολικά 12 μαχητικά αεροσκάφη για την κατάρτιση. έσα σε δύο εβδομάδε̋ δραστηριοτήτων, τα αεροσκάφη πέταξαν 112 αποστολέ̋ από τι̋ συνολικά 114, επιτυχάνοντα̋ λειτουργική διαθεσιμότητα τη̋ τάξεω̋ του 98,3%. Κατά την πρώτη εβδομάδα στη Σαρδηνία, 10 Eurofighter διαχωρίστηκαν σε "Blue Forces" (άμυνα) και "Red Forces" (προσομοίωση πιθανών απειλών). Τη δεύτερη εβδομάδα, τα 12 αεροσκάφη συνέχισαν την κατάρτιση με την προσθήκη του Composite Air Operations Course, COMAO, αποστολέ̋ σε συνεργασία με τέσσερα γερμανικά μαχητικά Tornado τη̋ Luftwaffe, τα οποία ανέλαβαν αποστολέ̋ αέρο̋-εδάφου̋. Κατά τη διάρκεια τη̋ δεύτερη̋ εβδομάδα̋, τα ιταλικά Eurofighter πραγματοποίησαν ασκήσει̋ «Ανοικτή̋ Θαλάσση̋», πραγματοποιώντα̋ δύο αποστολέ̋ συνοδεία̋ και επιθετικέ̋ αποστολέ̋ σε συνεργασία με Harrier αλλά και άλλε̋ μονάδε̋ του Ιταλικού Ναυτικού, καθώ̋ και με MB.339 και Tornado τη̋ Aeronautica Militare. Στη δεύτερη περίπτωση, Εντυπωσιακέ̋ επιδόσει̋ Τα έξι μαχητικά EF-2000 που ανγια την ιταλική αεροπορία τιπροσώπευσαν την ιταλική αεροπορία στη συμμαχική άσκηση Τα EF-2000 τη̋ αεροπο- Brilliant Ardent πέτυχαν επιχειρία̋ τη̋ Ιταλία̋ παρουσίασαν ρησιακή διαθεσιμότητα τη̋ εξαιρετική επιχειρησιακή διαθε- τάξη̋ του 94%. Χαρακτηριστικά, σιμότητα τόσο κατά τη διάρκεια τα αεροσκάφη τη̋ 4η̋ Αεροπομια̋ πρόσφατη̋ ανάπτυξη̋ των ρική̋ Πτέρυγα̋ με έδρα το Grosαεροσκαφών στο Decimomannu seto πέταξαν 68 αποστολέ̋ και τη̋ Σαρδηνία̋ όσο κατά τη διάρ- συμπλήρωσαν 164 ώρε̋ πτήση̋ κεια τη̋ νατοϊκή̋ άσκηση̋ κατά τη διάρκεια τη̋ εντεκαήμε«Brilliant Ardent». ρη̋ συνεκπαίδευση̋.

Τα ιταλικά αεροσκάφη μεταστάθμευσαν στην JG 73, μοίρα επίση̋ εξοπλισμένη με EF2000, ενώ πετούσαν στι̋ Μπλε Δυνάμει̋ εξασφαλίζοντα̋ αεροπορική υπεροχή (με εντυπωσιακά αποτελέσματα) δοκιμάζοντα̋ τι̋ ικανότητέ̋ του̋ και τη δυνατότητα επικοινωνία̋ με άλλου̋ τύπου̋ αεροσκαφών. Έβδομο̋ χρήστη̋ το Ομάν; Μετά την Αυστρία και τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν φαίνεται ότι θα είναι ο τρίτο̋ εξαγωγικό̋ χρήστη̋ και ο έβδομο̋ συνολικά αφού η πολεμική του αεροπορία παρουσιάζεται πω̋ θα καλύψει τι̋ μελλοντικέ̋ τη̋ ανάγκε̋ με την απόκτηση μαχητικών τη̋ ευρωπαϊκή̋ κοινοπραξία̋. Την είδηση κοινοποίησε ο εκπρόσωπο̋ του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίο̋ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πώληση θα βοηθήσει στην εξασφάλιση βρετανικών θέσεων εργασία̋ και την περαιτέρω ενίσχυση τη̋ ισχυρή̋ στρατηγική̋ εταιρική̋ σχέση̋ μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ομάν. Εάν ολοκληρωθεί η πώληση των μαχητικών έω̋ τι̋ αρχέ̋ του επόμενου έτου̋, τότε, αυτά θα αφορούν αεροσκάφη τη̋ δεύτερη̋ έκδοση̋ παραγωγή̋ (Tranche 2) που παράγονται για λογαριασμό τη̋ βρετανική̋ αεροπορία̋. Οι εκτιμήσει̋ αναφέρουν την πώληση ενό̋ αριθμού 12 αεροσκαφών, για τα οποία θα υπάρχει δυνατότητα αύξηση̋ σε 24. Τα αεροσκάφη θα αντικαταστήσουν τα επίση̋ ευρωπαϊκή̋ προέλευση̋ μαχητικά Jaguar.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

43


Επίκαιρα

Ένα βήμα πριν το Rafale F4;

γράφουν οι deepred001 & fox2

σερι̋ πυραύλου̋ αέρο̋ - αέρο̋. Σε αυτό θα βοηθήσουν μεταξύ άλλων οι ισχυρότεροι κινητήρε̋. Εναλλακτικά θα μπορούν να μεταφερθούν τρει̋ κατευθυνόμενε̋ βόμβε̋ των 2.000 λιβρών όπω̋ επίση̋ το ατρακτίδιο σκόπευση̋ Damocles. Στο μεταξύ θα υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των φορέων ανάρτηση̋ οπλισμού, γεγονό̋ που θα αυξήσει τον αριθμό των μεταφερόμενων METEOR σε έξι. Οικονομικότερο̋ κινητήρα̋

Στι̋ 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η παρθενική πτήση αεροσκάφου̋ του τύπου με κινητήρε̋ Μ88-Ε4. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 70 δοκιμαστικέ̋ πτήσει̋ και οι πρώτε̋ παραδόσει̋ θα γίνουν το 2011. Η Η συνδρομή των ΗΑΕ για την ανάπτυξη πιο σύγχρονη̋ έκδοση̋ του Rafale θα είναι σειρά βελτιώσεων του M-88, καταλυτική (© MBDA) γνωστότερη και ω̋ TCO Pack, επιδιώκει να μειώσει το κόστο̋ Η ανάμειξη των ΗΑΕ στο Το νέο μοντέλο, που βρίυποστήριξη̋ και την κατανάαναπτυξιακό μέρο̋ του προγράμ- σκεται πλησίον τη̋ γαλλική̋ λωση καυσίμου του κινητήρα και ματο̋ του μαχητικού Rafale, εφό- μελλοντική̋ έκδοση̋ Fox 4 (F4) αυξάνει τι̋ επιδόσει̋. σον ολοκληρωθεί σύντομα η θα αποτελείται από radar ηλεπώλησή του σε αυτά, οδηγεί στην κτρονική̋ σάρωση̋ και ισχυρό- Βελτίωση του συστήματο̋ ΕW ταχύτερη ανάπτυξη τη̋ F4 και τερο κινητήρα. Σφοδρή επιθυμία αποτελεί καταλύτη για την ταχύ- των Αράβων είναι ένα̋ 9τονο̋ Οι γαλλικέ̋ αρχέ̋ φέροντερη παραγωγή βελτιωμένων υπο- κινητήρα̋ ο οποίο̋ θα διαθέτει ται αποφασισμένε̋ να συνεχίσυστημάτων. 1,5 τόνο περισσότερη δύναμη σουν την εξέλιξη του από τον υφιστάμενο M88-2. Τα ηλεκτρονικού εξοπλισμού επειδή Πω̋ επιθυμούν το Rafale τα ΗΑΕ επιπλέον επιθυμούν ένα νέο αποτελεί ζωτικό στοιχείο στην HAE OSF, αν και η ανάπτυξή του σή- πυρηνική αποτροπή τη̋ ευρωμερα βρίσκεται σε τέλμα. Τα αε- παϊκή̋ χώρα̋. Υπενθυμίζεται Με τι̋ διαπραγματεύσει̋ ροσκάφη θα εξοπλίσει επίση̋ πω̋ πρόσφατα μαχητικά Rafale Παρισιού - Άμπου Ντάμπι να ιδιαίτερη έκδοση του SPECTRA, έχουν αναλάβει το ρόλο τη̋ πυοδηγούν σε συμφωνία και μέσα ενώ θα υπάρχει πρόνοια για τον ρηνική̋ κρούση̋ συνεπικουρώνστον Ιούλιο και του̋ Άραβε̋ να πύραυλο METEOR και τον πύ- τα̋ τα μαχητικά Mirage 2000N. απολαμβάνουν ουσιαστικό μερί- ραυλο SLAM-ER. Ήδη, υπάρΉδη, έχουν δαπανηθεί ω̋ διο συμπαραγωγή̋, μια νέα έκ- χουν εκτιμήσει̋ ότι τα αραβικά σήμερα τρία δισεκατομμύρια δοση του γαλλικού μαχητικά θα είναι σε θέση να με- ευρώ για την εξέλιξη του Spectra. αεροσκάφου̋ βρίσκεται ένα ταφέρουν τρει̋ Black Shaheen, Επόμενη πρόκληση είναι η εγκαβήμα την ανάπτυξή τη̋. δύο δεξαμενέ̋ καυσίμων και τέσ- τάσταση νέου ψηφιακού παρεμ-

44


βολέα, κεραία̋ GaN AESA, που βελτιώνει αρκετά την ικανότητα παρεμβολή̋ εχθρικών ραντάρ. Ο νέο̋ παρεμβολέα̋ ελπίζεται ότι θα είναι έτοιμο̋ για το Spectra με ορίζοντα το 2020, κατά τη διάρκεια των παραδόσεων των αεροσκαφών του 5ου Batch. Στην ίδια παρτίδα παράλληλα θα υπάρξει παρόμοια̋ τεχνολογία̋ κεραία στο RBE 2, ενώ πιθανή θεωρείται η ύπαρξη στοιχείων στα πλαϊνά του ρύγχου̋ του μαχητικού, γεγονό̋ που θα αυξήσει τι̋ επιδόσει̋ του Rafale στον εντοπισμό εχθρικών στόχων. Με τη δυνητική τοποθέτηση τη̋ νέα̋ κεραία̋, το RBE 2 θα βοηθά περαιτέρω το έργο του Spectra. Στι̋ νέε̋ βελτιώσει̋ πιθανολογείται ότι θα είναι η δυνατότητα active cancellation, την ύπαρξη τη̋ οποία̋ οι αρμόδιοι του αναπτυξιακού προγράμματο̋ του Rafale αιωρούν ω̋ φήμη εδώ και πολλά χρόνια. Το 2012 θα ξεκινήσουν τέλο̋ οι παραδόσει̋ των πρώτων συστημάτων DDM NG. Το τελευταίο αφορά έναν υπέρυθρο ανιχνευτή πυραύλων, προσαρμοσμένο στο σταθερό τη̋ ουρά̋ Η ανάπτυξη του DDM NG ξεκίνησε το 2007 και το μέχρι σήμερα πειραματικό πρόγραμμα έχει παρουσιάσει εξαιρετικά και πειστικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η Γενική̋ Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) τη̋ Γαλλία̋ να έχει παραγγείλει ισάριθμα συστήματα DDM NG για τα 60 υπό προμήθεια Rafale του Δεκεμβρίου 2009. Οι παραδόσει̋ των μαχητικών θα ξεκινήσουν το 2012. Η ιδέα πίσω από τον υπέρυθρο ανιχνευτή πυραύλων DDM NG, είναι η ικανότητα να ανιχνεύει πυραύλου̋ από κάθε κατεύθυνση και γωνία προσβολή̋ σε σχέση με το αεροσκάφο̋.

Βραζιλία: Ο Jobim επέλεξε το Rafale Η πολυαναμενόμενη έκθεση του υπουργείου άμυνα̋ τη̋ Βραζιλία̋ για το νέο μαχητικό αεροσκάφο̋ παραδόθηκε στον πρόεδρο Lula. Όπω̋ ήταν αναμενόμενο, ευνοημένο είναι το Rafale. Η έκθεση, μεγέθου̋ 40 σελίδων, υπογράφηκε από τον υπουργό άμυνα̋ και του̋ διοικητέ̋ τη̋ αεροπορία̋ και του ναυτικού. Στο κείμενο αναφέρονται τα θετικά και τα αρνητικά κάθε υποψηφιότητα̋ (F/A-18 Super Hornet, Gripen NG και Rafale). Ενδιαφέρουσα είναι η επιθυμία του ναυτικού για χρήση του αεροσκάφου̋ από το κατάστρωμα μελλοντικού/-ών αεροπλανοφόρων. Η συμμετοχή τη̋ Embraer στο πρόγραμμα θεωρείται εξασφαλισμένη. Πλέον αναμένεται η σύγκλιση του συμβουλίου ασφαλεία̋ από το Lula για να επαληθευτεί η επιλογή του γαλλικού αεροσκάφου̋. Οι απαιτήσει̋ τη̋ χώρα̋ ανέρχονται σε πρώτη φάση σε 36 μονάδε̋, με δυνατότητα επέκταση̋ τη̋ παραγγελία̋ για άλλε̋ 84.

Λιβύη: Μόνο μαζί με Scalp EG και AM-39 Άλλο ένα επεισόδιο στο σήριαλ προώθηση̋ του γαλλικού μαχητικού στη λιβυκή αεροπορία παίχθηκε το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι η Λιβύη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά ενό̋ αριθμού 14 - 18 αεροσκαφών του τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίε̋ στο Παρίσι βρέθηκε ο Σάαντι Καντάφι, γιο̋ του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, και είχε συζητήσει̋ με Γάλλου̋ αξιωματούχου̋. Στι̋ συζητήσει̋ τέθηκε εκ νέου το θέμα πώληση̋ του αεροσκάφου̋ τη̋ Dassault. Ο Σάαντι αποκρίθηκε ότι η πατρίδα του θα ενδιαφερόταν μόνο να το αποκτήσει εφόσον στη συμφωνία περιλαμβανόταν η αγορά Scalp EG και AM39. Η Γαλλία εμφανίζεται πρόθυμη να εξοπλίσει τα λιβυκά Rafale μόνο με πυραύλου̋ MICA.

Εικόνα παρμένη από το DDM NG (© MBDA)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

45


Με αφορµή την Κορσική... Του̋ τελευταίου̋ μήνε̋ έγιναν διάφορε̋ αναφορέ̋ σε ξένα δημοσιεύματα για την επικράτηση του Rafale έναντι του EF-2000 με 9-1 σε συνάντησή του̋ το Σεπτέμβριο του 2009 στην Κορσική. Αν και πίσω από τέτοιε̋ αναφορέ̋ κρύβονται επί το πλείστον εταιρικά συμφέροντα, θα δώσουμε τη δική μα̋ εκτίμηση στο κείμενο που ακολουθεί για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο αεροσκαφών στην εναέρια μάχη.

επιμέλεια: Afasias


Θέµατα

των πυραύλων χωρί̋ να χάνει την κινητική ενέργεια του, ώστε να μπορεί να επανεμπλακεί με την μέγιστη κινητική ενέργεια. Αντιθέτω̋ οι Γάλλοι επιθυμούσαν ένα μαχητικό που να μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή του ανατεθεί. Οι παραπάνω απαιτήσει̋ οδήγησαν στη ριζική διαφοροποίηση ανάμεσα στα Rafale και Typhoon. Έτσι λοιπόν το Typhoon θα έπρεπε να φέρει εκ σχεδιάσεω̋ τέσσερι̋ πυραύλου̋ (ΑΙΜ120) σε σύμμορφη μεταφορά στην άτρακτο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη Οι αερομαχίε̋ τι̋ Κορσική̋ είναι ο δεύτερο̋ γαλλικό̋ ισχυρισμό̋ αεροδυναμική απόδοση. Αυτό για την ανωτερώτητα του Rafale απέναντι στο Typhoon (© γερμανική αεροπορία) είχε ω̋ αποτέλεσμα τα κύρια Με αφορμή τι̋ αερομα- για κρούση. Εκείνη την εποχή η σκέλη προσγείωση̋ να τοποθεχίε̋ τη̋ Κορσική̋ θα προσπα- αιχμή του δόρατο̋ τη̋ τεχνολο- τηθούν στι̋ πτέρυγε̋ και να κλίθήσω να αναλύσω το γιατί γία̋ και του μέλλοντο̋ ήταν οι νουν κάθετα ω̋ προ̋ τον συνέβη μία τέτοια ήττα για το AIM120 AMRAAM. Βάση λοιπόν διαμήκη άξονα του αεροσκάTyphoon. Καλύτερα α̋ πάρουμε των νέων δεδομένων στόχο̋ φου̋, με συνέπεια να μην μπορεί τα πράγματα από την αρχή… ήταν να μεγιστοποιήσουν την να φέρει 5 υγρά σημεία μεταφοΤο 1979 η Dassault Avia- απόδοση του Typhoon σε απο- ρά̋ όπω̋ το Rafale, και επιπροtion εισήλθε στο πρόγραμμα στολέ̋ BVR. Αυτό σημαίνει ότι σθέτω̋ να έχει περιορισμού̋ στο ECF (European Combat Air- το μαχητικό θα πρέπει να κινεί- μέγιστο βάρο̋ προσγείωση̋, craft). Ωστόσο μετά από πολιτι- ται σε μεγάλο ύψο̋ και να διατη- καθώ̋ σε ενδεχόμενε̋ βαριέ̋ κέ̋ και τεχνικέ̋ διαφωνίε̋ που ρεί μεγάλε̋ ταχύτητε̋ ώστε να προσγειώσει̋ θα δημιουργούνται είχε με του̋ εταίρου̋ τη̋ η Γαλ- αξιοποιεί στο έπακρον την κινη- διαχρονικά δομικά προβλήματα λία αποχώρησε και συνέχισε το τική ενέργεια τον βλημάτων. Επί- στι̋ πτέρυγε̋. Η ανάγκη μεγαλύτερη̋ δικό τη̋ ACX του οποίου το απο- ση̋ το Typhoon για να επιτύχει ευελιξία̋ σε υπερηχητικέ̋ ταχύτέλεσμα είναι το γνωστό σε τη μέγιστη επιβιωσιμότητα θα όλου̋ Rafale. πρέπει να εκτελεί υπερηχητικού̋ τητε̋ παρά σε υποηχητικέ̋ οδήΜια από τι̋ βασικέ̋ τε- ελιγμού̋ μετά την εξαπόλυση γησε του̋ σχεδιαστέ̋ να χνικέ̋ διαφορέ̋ τη̋ Dassault ήταν ότι το βάρο̋ κενό του αεΣύμφωνα με αναφορέ̋ στο γαλλικό περιοδικό “Air & Cosροσκάφου̋ θα έπρεπε να είναι mos”, το περιστατικό τη̋ Solenzara συνέβη τον περασμένο Σεω̋ 9 τόνου̋. Εδώ ακριβώ̋ είναι πτέμβριο. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωπα γαλλικά Rafale και βρετανικά το σημείο κλειδί για την περαιEF-2000. Κατά το περιοδικό, η βρετανική πλευρά ζήτησε την ανατέρω εξέλιξη και τη διαφοροποίμέτρηση. Οι όροι: εγγύ̋ αερομαχία, 1 Vs 1, πτήση κάτω από τα ηση των δυο προγραμμάτων . 20.000 πόδια και ταχύτητα 350 κόμβων. Τα αεροσκάφη απογειΣτο Typhoon οι σχεδιαώθηκαν, βρέθηκαν σε ύψο̋ 18.000 πόδια και στην ίδια τροχιά για στέ̋ έδωσαν μεγαλύτερη περίπου 2 km. Τότε τα αεροσκάφη ακολούθησαν διαφορετική καβάση στη μεγιστοποίηση των τεύθυνση κατά 45 μοίρε̋, μετά αναστράφήκαν και έγινε εμπλοκή. επιδόσεων για αεροπορική Το Rafale επικράτησε σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα. Το συνουπεροχή, καθώ̋ τα μέλη τη̋ λικό αποτέλεσμα έληξε 9-1 υπέρ του γαλλικού μαχητικού σε τέσκοινοπραξία̋ διέθεταν Tornado σερι̋ αναμετρήσει̋. και F/A-18 που είναι ικανότατα

48


μειώσουν το λόγο διατάματο̋ (aspect ratio) και να τοποθετήσουν τα canards όσο το δυνατόν πιο μπροστά στο ρύγχο̋ του αεροσκάφου̋ και με αρνητική κλίση 15° μοιρών περίπου, ώστε όταν το Typhoon ελίσσεται από +10° ΑοΑ και πάνω ο αέρα̋ που εκτρέπεται από τα canards να κατευθύνεται προ̋ τη ράχη του και σε υπερηχητικέ̋ ταχύτητε̋ να αποδίδει τα μέγιστα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διαμόρφωση. Επίση̋ η απαίτηση για supercruise σε μεγάλο ύψο̋ (+1,2 mach +36000 ft) ώθησε του̋ σχεδιαστέ̋ να προσαρμόσουν στι̋ εισαγωγέ̋ αέρα κινούμενε̋ επιφάνειε̋ ώστε να μεταβάλεται η διατομή των εισαγωγών αέρα και να επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή ροή αέρα και κατ` επέκταση καλύτερη απόδοση των κινητήρων σε μεγάλο ύψο̋. Από το διπλανό πίνακα είναι εμφανέ̋ ότι και τα δυο μαχητικά έχουν σχεδόν τι̋ ίδιε̋ διαστάσει̋. Οι διαστάσει̋ είναι ίδιε̋ το βάρο̋ κενό όμω̋ όχι και μάλιστα είναι κατά 14% ελαφρύτερο το Rafale ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει 13% περισσότερα εσωτερικά καύσιμα. Γιατί όμω̋ συμβαίνει αυτό; Αυτό οφείλεται σε διάφορου̋ παράγοντε̋ και οι κυριότεροι από αυτού̋ είναι η μεγαλύτερη πτερυγική επιφάνεια, ο μεγαλύτερο̋ όγκο̋ των κινητήρων και οι βαρύτερε̋ πτέρυγε̋, πάνω στι̋ οποίε̋ έχουν τι̋ βάσει̋ του̋ οι ενισχύσει̋ για τα κύρια σκέλη προσγείωση̋. Οι διαστάσει̋ του EJ200 είναι 0,737m διάμετρο̋ και 4.0 m μήκο̋ και ο όγκο̋ που καταλαμβάνει στην άτρακτο̋ είναι 2,32 m3, ενώ ο Μ88-E4 έχει διάμετρο 0,698 m και 3,53 m μήκο̋ και ο όγκο̋ που καταλαμβάνει είναι

Με αφορµή την Κορσική...

1,95 m3, και αν συνυπολογίσουμε και το υψηλότερο Air που απαιτεί ο EJ200 (φαρδύτερε̋ εισαγωγέ̋ αέρα) δεν μένει και πολύ̋ χώρο̋ για εσωτερικά μεταφερόμενα καύσιμα. Όλα τα παραπάνω είναι συνέπεια των απαιτήσεων για supercruise και αεροπορική υπεροχή σε μεγάλο ύψο̋ . Στον αντίποδα το Rafale σχεδιάστηκε ω̋ μαχητικό πολλαπλού ρόλου (Omnirole κατά του̋ Γάλλου̋). Οι Γάλλοι ήθελαν ένα πραγματικό μαχητικό Omnirole χωρί̋ εκπτώσει̋ σε κανένα τομέα .Το εγχείρημα που έπρεπε να φέρει σε πέρα̋ η Dassault ήταν ομολογουμένω̋ δυσκολότερο από αυτό τη̋ EADS καθώ̋ έπρεπε βρει την χρυσή τομή για να επετεύχθη ο στόχο̋. Η Dassault λοιπόν έπρεπε να συνθέσει τι̋ προδιαγραφέ̋ που απαιτούνταν με μεγάλη μαεστρία. Ξεκίνησε λοιπόν από την ανάγκη μεταφορά̋ μεγάλων φορτίων για αποστολέ̋ κρούση̋. Τα μεγάλα φορτία όπλων που θα έπρεπε να μεταφέρει απαιτούσαν συνεπώ̋ και

ένα πολύ ισχυρό σύστημα προσγείωση̋ που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι τοποθετημένο πάνω στι̋ πτέρυγε̋ του αεροπλάνου όπω̋ του Typhoon. Αυτό βέβαια είχε σαν συνέπια να μικρύνει ο χώρο̋ στην άτρακτο για σύμμορφη μεταφορά βλημάτων και έτσι το Rafale μπορεί να μεταφέρει 2 αντί 4 βλήματα. Με την τοποθέτηση των κύριων σκελών προσγείωση̋ στην άτρακτο απελευθερώθηκε χώρο̋ στι̋ πτέρυγε̋ με αποτέλεσμα να διαθέτει 4 πυλώνε̋ για βαριά και υγρά φορτία έναντι 2 του Typhoon. Στα βαριά σημεία μεταφορά̋ φορτίων στην πτέρυγα έπρεπε να μπορούν να προσαρμοστούν και τριπλοί πυλώνε̋ μεταφορά̋ όπλων. Αυτή η απαίτηση οδήγησε του̋ σχεδιαστέ̋ στο να ενώσουν τι̋ πτέρυγε̋ στο μέσον τη̋ ατράκτου (σε αντίθεση με το Typhoon που είναι στο κάτω μέρο̋ τη̋ ατράκτου) ώστε να μεγαλώσει το ύψο̋ τη̋ πτέρυγα̋ από το έδαφο̋ και να χωράνε οι τριπλοί πυλώνε̋. Οι παραπάνω σχεδιαστικέ̋ επιλογέ̋ δεν

http:// fox2e-mag.blogspot.com

49


Θέµατα

Το Rafale παρουσιάζεται ανώτερο στο υποηχητικό φάσμα (© Dassault)

επηρεάζουν την αεροδυναμική αρνητικά, και έτσι η Dassault κατάφερε να φτιάξει ένα αεροσκάφο̋, το οποίο μπορεί να αναλάβει αποστολέ̋ κρούση̋ χωρί̋ να απολέσει τι̋ ικανότητε̋ του για αεροπορική υπεροχή. Η Γαλλική Π.Α ήθελε σε αποστολέ̋ αεροπορική̋ υπεροχή̋ το Rafale να αποδίδει το ίδιο καλά σε όλα τα ύψη, δίνοντα̋ προτεραιότητα σε dogfight (κλειστέ̋) εμπλοκέ̋, καθώ̋ σύμφωνα με αυτήν οι αποστολέ̋ θα κριθούν από τι̋ επιδόσει̋ του radar και των βλημάτων. Οι κλειστέ̋ εμπλοκέ̋ σχεδόν πάντα γίνονται σε μέσα και χαμηλά ύψη στο υποηχητικό φάσμα ταχυτήτων. Έτσι λοιπόν η λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων δεν ακολούθησε την συνταγή τη̋ EADS για τα canards. Στο Rafale τα canards

50

είναι τοποθετημένα πίσω από την καλύπτρα του πιλοτηρίου στην προέκταση των LERX και με μικρή κλίση +5° προ̋ τα πάνω, σε αντίθεση με το Tphoon, όπου αυτά είναι εμπρό̋ από την καλύπτρα και με αρνητική κλίση. Η διαφοροποίηση αυτή έγινε γιατί στο υποηχητικό φάσμα ταχυτήτων ισχύουν διαφορετικοί κανόνε̋ αεροδυναμική̋ (αρχή του Μπερνούλι) από ότι στο υπερηχητικό φάσμα. Έτσι το Rafale όταν ελίσσεται με τουλάχιστον +10° ΑοΑ (angle of attack) τα canards εκτρέπουν τον αέρα προ̋ τα φτερά, και σε μεγάλε̋ AoA μειώνονται κατακόρυφα οι στροβιλισμοί του αέρα στο επάνω μέρο̋ τη̋ πτέρυγα̋, με αποτέλεσμα το Rafale να μειώνει την ονομαζόμενη επαγωγική οπισθέλκουσα και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη

γωνία προσβολή̋ από το Typhoon. Επίση̋ ο μεγαλύτερο̋ λόγο̋ διατάματο̋ (aspect ratio) του Rafale είναι καθοριστικό αεροδυναμικό χαρακτηριστικό για να επικρατήσει σε υποηχητικό dogfight, καθώ̋ όσο μεγαλύτερο είναι το διάταμα τόσο μικρότερη είναι η επίδραση του πεπερασμένου τη̋ πτέρυγα̋ στην ροή γύρω από την πτέρυγα (μείωση τη̋ ονομαζόμενη̋ επαγωγική̋ οπισθέλκουσα̋). Συνοπτικά λοιπόν η αεροδυναμική διαμόρφωση του Rafale αποδίδει τα μέγιστα σε εμπλοκέ̋ dogfight, σε αντίθεση με το Typhoon, το οποίο υπερέχει στο υπερηχητικό φάσμα και σε μεγάλα ύψη. Βέβαια η αεροδυναμική απόδοση δεν φτάνει από μονή τη̋ για να επικρατήσει ένα μαχητικό στην εναέρια μάχη. Δυο ακόμα παράγοντε̋ είναι καθορι-


Με αφορµή την Κορσική...

Το EF-2000 έχει κορυφαίε̋ επιδόσει̋ σε μεγάλα ύψη και σε μεγάλε̋ ταχύτητε̋ (© Eurofighter)

στικοί για να επικρατήσει ένα μαχητικό σε κλειστέ̋ εμπλοκέ̋: το πτερυγικό φόρτο (η αναλογία βάρου̋ ανά τμ² πτερυγική̋ επιφάνια) και ο λόγο̋ ώση̋ προ̋ βάρο̋. Για να συγκρίνουμε δυο μαχητικά ω̋ προ̋ το λόγο ώση̋ προ̋ βάρο̋ και το πτερυγικό φόρτο θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιε̋ μεταβλητέ̋ δηλαδή το ίδιο βάρο̋ και για τα δυο μαχητικά. Ο συνήθη̋ τρόπο̋ σύγκριση̋, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι στι̋ αναλύσει̋ του̋, είναι να υπολογίζουν το βάρο̋ κενό + 50% των εσωτ. καυσίμων + πιλότο̋ και πυρομαχικά. Αυτό̋ ο τρόπο̋ βέβαια αδικεί το Rafale και αυτό γιατί το εσωτερικά μεταφερόμενο καύσιμο είναι περισσότερο από του Typhoon, παρόλο που το βάρο̋

κενό είναι 1500 kg μικρότερό του. Φυσικά ένα αεροσκάφο̋ με μικρότερο βάρο̋ και ίδιο πτερυγικό φόρτο χρειάζεται και λιγότερη ενέργεια (παραγόμενη̋ ώση̋ από του̋ κινητήρε̋) για να διατηρεί την ίδια ταχύτητα με ένα άλλο αεροσκάφο̋ με μεγαλύτερο βάρο̋. Αυτό σημαίνει ότι το Rafale χρειάζεται 13 - 15% λιγότερα καύσιμα ώστε να έχει την ίδια εμβέλεια με το Typhoon, καθώ̋ και οι κινητήρε̋ του̋ έχουν την ίδια περίπου ειδική κατανάλωση. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαφορά μεγεθών στην κατανάλωση ανάμεσα στον EJ200 και τον M88-2 θα υπολογίσουμε με βάση την ειδική κατανάλωση που δίνουν οι κατασκευαστέ̋ που είναι 0.80

kg/(daN•h) ξηρή̋ ώση̋ για τον Μ88-2 και 21-23 (g/kNs) για τον EJ200. Βάσει τη̋ ειδική̋ κατανάλωση̋ ο Μ88-2 σε μέγιστη ξηρή ώση καταναλώνει 68 kg το λεπτό και ο EJ200 81,34 kg το λεπτό. Δηλαδή το Typhoon με μέγιστη ξηρη ώση χρειάζεται 18 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για να καταναλώσει 3000 kg καυσίμου ενώ το Rafale χρειάζεται 22 λεπτά. Για να μην αδικήσουμε λοιπόν το Rafale θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι το Rafale θα έχει 13-14% λιγότερα καύσιμα από το Typhoon ώστε να έχουν την ίδια εμβέλεια και να είναι πιο αντικειμενική η σύγκριση. Αν υποθέσουμε ότι το Typhoon έχει 3000 kg εσωτ. καύσιμα φορτωμένα, τότε η αντίστοιχη ποσό-

http:// fox2e-mag.blogspot.com

51


Θέµατα

Η μεγάλη μεταφορική ικανότητα του Rafale οφείλεται κυρίω̋ στου̋ τριπλού̋ πυλώνε̋ μεταφορά̋ όπλων. Αυτή η ικανότητα του Rafale κάνει πολλού̋ να το θεωρούν καθαρόαιμο μαχητικό κρούση̋. τητα καυσίμων που θα πρέπει να έχει το Rafale για να έχει την ίδια εμβέλεια είναι 2600 (13% λιγότερα). Έτσι τα αντίστοιχα νούμερα για το Rafale και το Typhoon είναι: α) Typhoon: 11.000 kg βάρο̋ κενό + 3000 kg εσωτερικά καύσιμα + 500 kg βάρο̋ πιλότου, 2 ΑΑ πύραυλοι, βάρο̋ πυρομαχικών MauserWerke BK27, κτλ. Σύνολο =14500 kg. β) Rafale: 9500 kg βάρο̋ κενό + 2600 kg εσωτερικά καύσιμα +500 kg βάρο̋ πιλότου, 2 ΑΑ πύραυλοι, βάρο̋ πυρομαχικών 30 mm GIAT 791B cannon κτλ. Σύνολο = 12600 kg. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αναλογία ώση̋ προ̋ βάρο̋ του Typhoon είναι 1,27 με μετάκαυση και 0,85 χωρί̋ και το πτερυγικό φόρτο 290 kg/ τμ². Τα αντίστοιχα νούμερα για το Rafale είναι 1,23 λόγο̋ ώση̋ προ̋ βάρο̋ με με-

52

τάκαυση και 0,81 χωρί̋, και το πτερυγικό φόρτο 275 kg/ τμ². Το Typhoon υπερέχει σε λόγο ώση̋ προ̋ βάρο̋ κατά 3% ενώ το Rafale έχει μικρότερο πτερυγικό φόρτο 5%. Συνοψίζοντα̋ όλα τα παραπάνω δεδομένα συμπεραίνουμε ότι το Rafale σε υποηχητικέ̋ ταχύτητε̋ αεροδυναμικά υπερέχει (μεγαλύτερο aspect ratio και χαμηλότερο πτερυγικό φόρτο) αλλά υστερεί ελαφρά σε λόγο ώση̋ προ̋ βάρο̋. Δηλαδή το Rafale μπορεί να εκτελεί ελιγμού̋ με μεγαλύτερη γωνία προσβολή̋ από το Typhoon, και το χαμηλότερο πτερυγικό φόρτο δίνει μεγαλύτερο ακόμα πλεονέκτημα, καθώ̋ αν εκτελέσει το Typhoon κύκλο 360° με ακτίνα 300 μέτρα τότε το Rafale με την ίδια ταχύτητα και ακτίνα κύκλου θα χρειάζεται μικρότερη γωνία προσβολή̋ για να εκτελέσει τον

ίδιο κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και αναλογικά λιγότερη ενέργεια (ώση) για να διατηρεί την ίδια ταχύτητα ,κάτι που ουσιαστικά ισοφαρίζει τον ελαφρά καλύτερο λόγο ώση̋ προ̋ βάρο̋ του Typhoon. Σε υπερηχητικέ̋ ταχύτητε̋ η κατάσταση είναι εντελώ̋ διαφορετική. Το μικρότερο aspect ratio και η διαμόρφωση των canards του Typhoon του δίνουν ίσω̋ την καλύτερηαεροδυναμική απόδοση στο υπερηχητικό φάσμα ταχύτατων από οποιοδήποτε μαχητικό που είναι σήμερα σε υπηρεσία. Σε γενικέ̋ γραμμέ̋ και τα δυο μαχητικά είναι ισάξια . Το μεν Rafale μπορεί να αναλαμβάνει αποστολέ̋ βαθιά̋ διείσδυση̋ και κρούση̋ και ταυτόχρονα να διατηρεί κορυφαίε̋ επιδόσει̋ αεροπορική̋ υπεροχή̋, το δε Typhoon να έχει κορυφαίε̋ επι-


Με αφορµή την Κορσική...

Το ότι το Rafale αεροδυναμικά υστερεί σε σχέση με το Typhoon στο υπερηχητικό φάσμα ταχύτατων δεν σημαίνει ότι δεν αποδίδει γενικότερα καλά ,καθώ̋ η πτέρυγα δέλτα εκ` σχεδιάσεω̋ αποδίδει καλύτερα από τι̋ συμβατικέ̋ σχεδιάσει̋. Στο παραπάνω σχέδιο 2 όψεων σε διαφάνειε̋ απεικονίζονται το Typhoon και Rafale. Σε αυτό το σχέδιο είναι πολύ εύκολο να παρατηρήσουμε τι̋ διαφορέ̋ ανάμεσα στα δυο μαχητικά. Το Rafale έχει φαρδύτερη άτρακτο λόγω τη̋ μεγαλύτερη̋ εσωτερική̋ μεταφορά̋ καυσίμων και των ογκωδέστερων σκελών προσγείωση̋ ,ενώ το Typhoon έχει μακρύτερη άτρακτο λόγω των μεγαλύτερων κινητήρων κατά 50 cm. Οι οπισθωκλινεί̋ πτέρυγε̋ του Typhoon έχουν κλίση 53° ενώ του Rafale 48° μοίρε̋, και το Wing aspect ratio του Typhoon είναι μικρότερο του Rafale και υπολογίζε-

Στην αριστερή φωτογραφία φαίνονται τα κύρια σκέλη προσγείωση̋ που κλίνουν κάθετα ω̋ προ̋ τον διαμήκη άξονα του αεροσκάφου̋. Στη δεξιά φωτογραφία φαίνεται το πιο ενισχυμένο και ογκώδε̋ σκέλο̋ προσγείωση̋ του Rafale . (©redstar.gr) ται σε 2,2 περίπου ενώ του Rafale τα δυο αεροσκάφη αξίζει να ανασε 2,4 ,και για να κατανοήσουμε φέρουμε ότι το aspect ratio του Fπόσο μικρό aspect ratio έχουν και 16 είναι 3,2. (©redstar.gr)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

53


Θέµατα

Και στα δυο μαχητικά έχει προβληθεί η ενσωμάτωση παθητικών μέσων ανίχνευση̋ (IR/TV/κτλ.). Στο Typhoon το pirate είναι τοποθετημένο εμπρό̋ αριστερά από την καλύπτρα του πιλοτηρίου ,ενώ το OSF στο Rafale είναι τοποθετημένο εμπρό̋ από την καλύπτρα στο κέντρο τη̋ ατράκτου ώστε να έχει την μέγιστη γωνία θέαση̋. Αυτό έχει ω̋ αποτέλεσμα το Radar να τοποθετηθεί πιο μπροστά και η διάμετρο̋ του κώνου σε αυτό το σημείο να είναι 15 cm περίπου μικρότερη από του Typhoon. (©redstar.gr)

Η Dassault έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στην μείωση του ίχνου̋ στα radar RCS (Radar cross section). Παρατηρήστε τι̋ οδοντωτέ̋ επιφανέ̋ στα σημεία ένωση̋ των επιμέρου̋ τμημάτων μέσα στην εισαγωγή αέρα του κινητήρα και στην άτρακτο. (©redstar.gr)

54

Οι εισαγωγέ̋ αέρα του Typhoon με τα κινούμενα μέρη δυστυχώ̋ δεν βοηθάνε στην μείωση του RCS και η επιμέρου̋ επεμβάσει̋ για την μείωση του RCS περιορίζονται στην τοποθέτηση υλικών RAM (Radar Absorbent Materials) σε επιμέρου̋ τμήματα του αεροσκάφου̋. (© redstar.gr)


Με αφορµή την Κορσική...

Στο Rafale έχουν τοποθετηθεί ακροφυσια διπλού κώνου όπου ο εσωτερικό̋ είναι μεταβλητή̋ διατομή̋ ενώ ο εξωτερικό̋ είναι σταθερή̋ διατομή̋ και είναι κατασκευασμένο̋ από συνθετικά υλικά ώστε να μειωθεί το υπέρυθρο ίχνο̋ του. Στο Typhoon τα ακροφυσια είναι κατασκευασμένα από κράμα μετάλλων. (©redstar.gr) δόσει̋ σε μεγάλα ύψη και υψηλέ̋ ταχύτητε̋. Το πώ̋ βέβαια τα κατάφερε η Dassault να είναι τόσο κοντά σε επίδοση με ένα καθαρόαιμο αναχαιτιστικό, είναι αξιέπαινο. Η επιλογή τη̋ Dassault να κρατήσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα το κενό βάρου̋ του Rafale είναι ο κύριο̋ λόγο̋ που το Rafale είναι τόσο κοντά σε επιδόσει̋ με το Typhoon. Το αποτέλεσμα από τι̋ αερομαχίε̋ τη̋ Κορσική̋ δεν είναι τυχαίο. Με ταχύτητα 350 κόμβων το Rafale επιτυγχάνει

μεγαλύτερε̋ AoA με αποτέλεσμα να μπορεί να στρέφει γρηγορότερα το ρύγχο̋ του, πράγμα που έχει ω̋ συνέπεια, να μπορεί να παίρνει γρηγορότερα το πλεονέκτημα σε dogfight από το Typhoon. Αν βέβαια ξέραμε και πόσα καύσιμα είχε φορτωμένα το κάθε μαχητικό θα μπορούσαμε να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα υπολογίζοντα̋ και τον λόγο ώση̋ προ̋ βάρο̋.

ανακοινώνεται από την εταιρεία κατασκευή̋ γιατί είναι απόρρητη. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι από αναφορέ̋ στο internet και υπολογισμού̋ του γράφοντο̋. Σημείωση 2)Το βάρο̋ κενό του Rafale από αναφορέ̋ στο internet είναι 9500 Kg για το C και 10200 Kg για το Β .

* Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το redstar.gr για την παροχή φωΣημείωση 1) Η εσωτερική ποσό- τογραφιών του άρθρου. τητα καυσίμου του Typhoon δεν

http:// fox2e-mag.blogspot.com

55


Tu-14 Αντιµέτωπη µε τη θανάσιµη απειλή των αµερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων, η Σοβιετική Ένωση αποφάσισε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου την ανάπτυξη και παραγωγή µιας ανθυποβρυχιακής έκδοσης του Tu-95: το Tu-142. Στο παρόν κείµενο ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του Tu-142MZ.


42MZ επιµέλεια: Κωσταντίνος Πατσινίδης

(© redstar.gr)


Θέµατα

Το Tu-142MZ κατασκευάστηκε για την ανίχνευση και αντιμετώπιση των αμερικανικών ατομικών υποβρυχίων (©redstar.gr)

μπήκε σε υπηρεσία το πυρηνικό υποβρύχιο “George Washington”, το οποίο έφερε 16 πυραύλου̋ των 500 κιλοτόνων με εμβέλεια 2.200 km. Κατά το 1964-1967 αυτά αναβαθμίστηκαν και έφεραν πλέον πυραύλου̋ με εμβέλεια 4500 χλμ, ενώ και ο αριθμό̋ του̋ αυξανόταν γρήγορα. Σε περίπτωση εκτόξευση̋ αυτών των πυραύλων, η ΕΣΣΔ Κατά την δεκαετία του ήταν πρακτικά απροστάτευτη, 1960, το Αμερικανικό Ναυτικό αφού ο χρόνο̋ αντίδραση̋ και άρχισε να εξοπλίζεται με νέου ενεργοποίηση̋ των αντιαεροποτύπου υποβρύχια, τα πυρηνικά. ρικών συστημάτων και αεροσκαΑυτά, σε αντίθεση με τα ντιζελο- φών που τη̋ έμενε ήταν κίνητα, μπορούσαν να μείνουν σε ελάχιστο̋. Η χώρα ήταν εκτεθεικατάδυση πολλέ̋ ημέρε̋, είχαν μένη σε έναν κίνδυνο που όλο τεράστια εμβέλεια δράση̋, μεγα- και μεγάλωνε με την εισαγωγή σε λύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερο υπηρεσία κάθε νέου υποβρυχίου. βάθο̋ κατάδυση̋. Το κυριότερο Η πολιτική και στρατιωόμω̋ πρόβλημα που δημιούργη- τική ηγεσία τη̋ ΕΣΣΔ, αντιλαμσαν στην ΕΣΣΔ ήταν η δυνατό- βανόμενη τον κίνδυνο, άρχισε να τητα μεταφορά̋ πυρηνικών εξετάζει τι̋ επιλογέ̋ τη̋ άμυνά̋ πυραύλων σε σημεία πολύ κοντά τη̋. Η χρήση σκαφών επιφαστα σύνορά τη̋ όπω̋ την Νορ- νεία̋ ήταν άσκοπη για την αρβηγία ή τη Μεσόγειο. Το 1960 χική έρευνα υποβρυχίων, γιατί Κατασκευαστή̋: ΟΚΒ Tupolev Χώρα: ΕΣΣΔ/ Ρωσία Πρώτη πτήση: 1985 Τύπο̋: Ανθυποβρυχιακό αεροσκάφο̋ μακρά̋ εμβέλεια̋ Όνομα κατά ΝΑΤΟ: Tu-142 MZ Bear-F Mod-4 Ένταξη στο οπλοστάσιο: 1993 (εκσυγχρονισμένη έκδοση) Παύση παραγωγή̋: 1994

58

εκτό̋ του ότι τα υποβρύχια τα εντόπιζαν πιο γρήγορα από ότι αυτά τα υποβρύχια, είχαν και, αρκετά από αυτά, μικρότερε̋ ταχύτητε̋. Σκάφη δε με ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα, τότε η χώρα διέθετε λίγα. Υπήρχαν αεροσκάφη για έρευνα και εντοπισμό υποβρυχίων, όπω̋ το Be-12, αλλά αυτό δεν έφτανε σχεδόν ούτε στην περιοχή δράση̋ του̋. Το δε Il-38 που άρχισε να σχεδιάζεται το 1960, είχε εμβέλεια λίγο παραπάνω από 2.000 km. Ήταν φανερό πω̋ η χώρα χρειαζόταν ένα νέο σχέδιο αντιμετώπιση̋ τη̋ καινούργια̋ απειλή̋... Διατάχθηκε επείγουσα μελέτη των νέων δεδομένων, η οποία έδειξε ότι ο καλύτερο̋ τρόπο̋ αντιμετώπιση̋ τη̋ νέα̋ απειλή̋ ήταν από αέρο̋, με ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη μακρά̋ εμβέλεια̋ (τουλάχιστον διπλάσια̋ των Il-38), ενώ ανέφερε επίση̋ τον απαραίτητο αριθμό σκαφών και στοιχεία για


τα σημεία δράση̋ του̋. Μετά από συνεχεί̋ συσκέψει̋ τελικά έγινε δεκτό ένα σχέδιο που προέβλεπε την εισαγωγή σε υπηρεσία ω̋ το 1980, ενό̋ συνολικού στόλου 185 Be-12, 250 Il-38 και 160 Μακρά̋ Εμβέλεια̋. (Τα επόμενα χρόνια έγιναν αρκετέ̋ αναθεωρήσει̋ και μειώσει̋ των αριθμών αυτών.) Λόγω του επείγοντο̋, αποφασίστηκε το νέο σκάφο̋ να βασιστεί πάνω στο Tu-95RCh που κατασκευάστηκε για τον Στόλο ω̋ σκάφο̋ επιτήρηση̋ και ανίχνευση̋ στόχων στι̋ αρχέ̋ του 1960. Για τον ίδιο λόγο θα εξοπλιζόταν με το σύστημα ανίχνευση̋-στόχευση̋ υποβρυχίων Berkut, που θα έφερε και το Il-38. Επίση̋ θα εφοδιαζόταν με το ναυτιλιακό σύστημα RNC-142 και συστήματα ράδιο-κατασκοπεία̋ Kvadrat-2 και Kub-3. Τα αρχικά σχέδια του νέου σκάφου̋ εγκρίθηκαν στι̋ 9 Οκτωβρίου 1963. Στο Tu-142 βασίστηκαν οι ελπίδε̋ για την ανθυποβρυχιακή άμυνα τη̋ χώρα̋, λόγω έλλειψη̋ παρόμοιων οπλικών συστημάτων. Σε περίπτωση όξυνση̋ τη̋ πολιτική̋ κατάσταση̋ θα τα χρησιμοποιούσαν για την πόντιση ράδιο-σόναρ στα όρια των τομέων περιπολία̋ και επίθεση̋ των υποβρυχίων ώστε να τα εν-

τοπίσουν, να τα παρακολουθούν και, αν δοθεί εντολή, να τα βυθίσουν.

Tu-142MZ

έμελλε να είναι το σύστημα «Zarechye», εκ του οποίου και η ονομασία «ΜΖ», που επέτρεπε τη λήψη και επεξεργασία μεγαΕκδόσει̋ Παραγωγή̋ λύτερου όγκου δεδομένων ενώ είχε μεγαλύτερη αποτελεσματιΜετά την επιτυχημένη κότητα στον εντοπισμό υποβρυπαραγωγή σειρά̋ «Tu-95 Bear» χίων. Μπορούσε να επεξεργαστεί ακολούθησε η παραγωγή του παράλληλα στοιχεία από 8 βελτιωμένου Tu-142 και Tu-95 ράδιο-σόναρ σε περιοχέ̋ συχνοRCh, που διαθέτουν βελτιώσει̋ τήτων ακουστικού φάσματο̋ και στα συστήματα ελέγχου πτήση̋ υπόηχου̋. Τα κανάλια λήψη̋ και ναυτιλία̋ και στα συστήματα αυξήθηκαν σε 108, προστέθηκε οπλισμού. Επίση̋ πραγματοποι- ηλεκτρονικό̋ έλεγχο̋ των ηθήκαν βελτιώσει̋ στι̋ αποθή- σόναρ, διαχωρισμό̋ σημάτων κε̋ οπλισμού, προωθητικού υποβάθρου και αυτόματο̋ εντοσυστήματο̋, ραντάρ έρευνα̋ πισμό̋ ίχνου̋. και εγκλωβισμού υποβρυχίων, Το σύστημα «Zarechye» και του ραντάρ καθοδήγηση̋ χρησιμοποιούσε επίση̋ νέου του ουραίου πυργίσκου και σε τύπου σημαντήρε̋. Το 1984 αποάλλα συστήματα. Κατά την πε- φασίστηκε η αντικατάσταση των ρίοδο 1968-1994 κατασκευαστή- σημαντήρων τύπου RGB-75 και καν 100 Α/φη στα εργοστάσια RGB-15, με τον RGB-16, ευρέω̋ №18 στο Kuibyshev και №86 στο φάσματο̋ παθητική̋ ανίχνευση̋ Taganrog. Το τελευταίο Tu-142 (2-5000 Hz), ο οποίο̋ ήταν αποMZ παραδόθηκε το 1993 από το τελεσματικότερο̋ σε υδροδυναεργοστάσιο №86. μικέ̋ παρεμβολέ̋. Περιορίστηκε επίση̋ το επίπεδο θορύβου του Έκδοση «ΜΖ» ίδιου του σημαντήρα. Ο παθητικό̋ σημαντήρα̋ RGB-26 αντικαΜε τον καιρό τα ατομικά τέστησε τον, όχι και τόσο υποβρύχια έγιναν πιο αθόρυβα. επιτυχημένο RGB-25, ακουστιΚατά τι̋ δοκιμέ̋ του Tu-142M, κού φάσματο̋ συχνοτήτων. το υδροακουστικό σύστημα «Ko- Χρησιμοποιείτο για την παρακοrshun», ήταν πλέον παλαιό και λούθηση τη̋ πορεία̋ και εντοπιχρειαζόταν αντικαταστάτη. Αυτό σμό θέση̋ σε παθητική κατάσταση. Τέλο̋ ο σημαντήρα̋ RGB-36 χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση απόσταση̋ και ταχύτητα̋ του υποβρυχίου, όπω̋ και την απόσταση και το εντοπισμό θέση̋ σε ενεργητική κατάσταση. Το σύστημα έρευνα̋-εντοπισμού και σκόπευση̋ «Korshun-K», αντικαταστάθηκε από το «Korshun-N» το οποίο διέθετε αυτόματη πυξίδα τύπου A-3P, ικανή να δέχεται σήματα τόσο από του̋ νέου̋, όσο και από του̋ πα-

Tu-142 του ινδικού ναυτικού

http:// fox2e-mag.blogspot.com

59


Θέµατα

λαιού̋ σημαντήρε̋. Τέλο̋ στο «ΜΖ» έγιναν και κάποιε̋ άλλε̋ αλλαγέ̋, ώστε να μειωθεί ο φόρτο̋ εργασία̋ του πληρώματο̋, αυξάνοντα̋ τι̋ επιλογέ̋ αυτομάτων αποφάσεων από τα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι πρώτε̋ πτητικέ̋ δοκιμέ̋ του «ΜΖ» είχαν προγραμματιστεί για το 1982, αλλά ω̋ συνήθω̋ για την ΕΣΣΔ, το σύστημα «Zarechye» καθυστέρησε και τοποθετήθηκε τελικά σε ένα «Μ» (αρ. Σειρά̋ 42172) και δοκιμάστηκε τον Απρίλιο του 1985. Ο πρώτο̋ κύκλο̋ δοκιμών περιλάμβανε 71 πτήσει̋ συνολική̋ διάρκεια̋ 310 ωρών σε περιοχέ̋ όπω̋ η Μαύρη Θάλασσα και η Θάλασσα του Μπάρεντ̋. Ο δεύτερο̋ κύκλο̋ δοκιμών έγινε με

του̋ στόλου̋ τη̋ Βορείου Θάλασσα̋ και του Ειρηνικού Ωκεανού και ολοκληρώθηκαν στι̋ 30 Νοεμβρίου 1988. Στην τελική αναφορά κατεγράφη ότι οι δυνατότητε̋ των «ΜΖ» υπερβαίνουν το «Μ» κατά 2-2,5 φορέ̋, ενώ αυξήθηκε κατά 20% το ποσοστό επιτυχία̋ καταστροφή̋ υποβρυχίου. Η τελική απόφαση για την ένταξη του αεροσκάφου̋ σε υπηρεσία υπεγράφη το 1993. Σε Υπηρεσία Το «Bear-F Mod 3» εντάχθηκε επιχειρησιακά το 1985 και χρησιμοποιείται κυρίω̋ από την Αεροπορία και το Ναυτικό. Συνολικά το ναυτικό διαθέτει περίπου 100 Α/φη. Στα μέσα τη̋

Εμπρόσθια όψη του

δεκαετία̋ του ’90 η Αεροπορία και το Ναυτικό διέθεταν 15 Tu142, 39 Tu-142M, 14 Tu-142MZ και 6-8 Tu-142MR, ενώ ένα μέρο̋ αυτών των σκαφών παραμένουν ω̋ εφεδρικά. Το 2002 τα εναπομείναντα αεροσκάφη Tu-142 MΖ και Tu-142 MR, ενταχθήκαν στο 568ο αεροπορικό σύνταγμα (αεροπορική βάση Komennyi Ruchey). Τα αεροσκάφη αυτά, εκτό̋ του ανθυποβρυχιακού πολέμου, χρησιμοποιούνται και σε ρόλου̋ ελέγχου και επικοινωνιών, αεροσκάφη ναυτική̋ περιπολία̋, συλλέκτε̋ ηλεκτρονικών πληροφοριών, έρευνα̋ και διάσωση̋, και εξουδετέρωση̋ ναρκών. Επιχειρησιακή Δράση

Μεταφορά βλημάτων εναντίων πλοίων Χ-35 «Uran» (©redstar.gr)

60

Για τι̋ περιπολίε̋ στι̋ ακτέ̋ των ΗΠΑ, οι Ρώσοι χρησιμοποιούσαν φιλικά αεροδρόμια όπω̋ τη̋ Κούβα̋. Το 1980 για τι̋ περιπολίε̋ σε Ειρηνικό, Περσικό κόλπο και Άπω Ανατολή χρησιμοποιούσαν ω̋ έδρα το Βιετνάμ (αεροπορική βάση Kamran’), στο οποίο στάθ-


Tu-142MZ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το Tu-142 MZ είναι ένα μεγάλο Α/φο̋ με ενδεκαμελέ̋ πλήρωμα,ολομεταλλική̋ κατασκευή̋, από κράματα αλουμινίου (D15, V95), ατσαλι (30HGSA, 30HGSNA) και εκτεταμένη χρήση κραμάτων με βάση το μαγνήσιο ML5-T4, με άτρακτο κυκλική̋ διατομή̋. Το Α/φο̋ είναι μεσοπτέρυγο, με πτέρυγα μεγάλη̋ γωνία̋ βέλου̋ στο χείλο̋ προσβολή̋ (για ένα ελικοστροβιλοκοφόρο Α/φο̋), με του̋ ελικοστροβιλοκινητήρε̋ εγκαταστημένου̋ πάνω τη̋. υ αεροσκάφου̋ (©redstar.gr) Το ενδεκαμελέ̋ πλήρωμα μευαν 4 Αεροσκάφη (Tu-142 και με πρόσθετε̋ δεξαμενέ̋ καυσί- αποτελείται από του̋: Tu-142MR). μου στην καμπίνα του Α/φου̋, - δυο χειριστέ̋ (κυβερνήτη και συγκυβερνήτη) Μετά την διάλυση τη̋ Σ. και φορτίου μέχρι 20.000 kg με - δυο αξιωματικού̋ ναυτιλία̋ Ένωση̋ όλε̋ οι αποστολέ̋ μα- εμβέλεια τη̋ τάξεω̋ των 9.150 ταιώθηκαν, χάνοντα̋ έτσι ουσια- km. Το πρόγραμμα δεν έλαβε - αξιωματικό πλοηγό Χ.Ο.Σ. - δυο χειριστέ̋ ραδιοσηματήρων στικά τον έλεγχο στο εξέλιξη. ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Μετά Το δεύτερο πρόγραμμα - χειριστή επικοινωνιών από την απουσία περίπου 10 αποσκοπούσε στην εξέλιξη μια̋ - ιπτάμενο̋ μηχανικό̋ ετών επανήλθαν στο προσκήνιο βελτιωμένη̋ έκδοση̋ με πρό- - αξιωματικό-επικεφαλή χειρικαι ανέλαβαν και πάλι ενεργό ταση για μεταφορά βλημάτων στή οπλών - και έναν χειριστή πυροβόλων δράση και επιτήρηση για ανθυ- εναντίων πλοίων, Χ-35 «Uran» σε πυργίσκο στην ουρά. ποβρυχιακό πόλεμο. (Kh-35) και συσκευέ̋ ηλεκτρονιΣτι̋ 6 Νοεμβρίου 2009 κού πολέμου «Sayany». Το πρόκατέπεσε ένα Tu-142MZ (S/Ν 55, γραμμα αυτό δεν έλαβε εξέλιξη Δομή με κυβερνήτη-σμηναγό Vadim λόγω διαφωνία̋ του Πολεμικού Είναισυμβατική̋ καταKapkin) εκτελώντα̋ εκπαιδευ- Ναυτικού. τική πτήση στα στενά του Τατάρ Παρ’ όλα αυτά η έκδοση σκευή̋ (κυκλική̋ διατομή̋) και (Άπω Ανατολή̋). Σκοτωθήκαν αυτή εξελίσσεται συνεχώ̋ και ει- αποτελείται από δομικό σκελετό όλα τα μέλη του πληρώματο̋. δικά με σύγχρονο εξοπλισμό αν- που σχηματίζεται από εγκαρσίΤο ατύχημα οφείλεται πιθανόν θυποβρυχιακού πόλεμου και από ου̋ νομεί̋, περιέχει το πιλοτήσε τεχνική βλάβη. τι φαίνεται θα παραμένουν στην ριο, θέσει̋ για πλήρωμα, το Α/φη αυτού του τύπου ενεργό υπηρεσία ακόμα τουλάχι- ωφέλιμο φορτίο κ.λπ. Τεχνολοέχουν προβεί και σε παραβιά- στον για δυο δεκαετίε̋ στον 21ου γικά η δομή διαιρείται σε τμήματα: σει̋ του εναερίου χώρου των γει- αιώνα. Εμπρόσθιο τμήμα F-1 τονικών χωρών με πιθανό σκοπό (μέχρι το Στ. 1) το σπάσιμο νευρών! Εξαγωγική Προώθηση Εμπρόσθιο συμπιεζόμενο θάλαμο διακυβερνήσεω̋ F-2 (Στ. Το Μέλλον Εκτό̋ τη̋ Ρωσία̋ βρίσκεται σε υπηρεσία και με το Ινδικό Ναυ- 1-13) Μεσαίο τμήμα F-3 (Στ. Από το 1992 άρχισε η με- τικό (8 Α/φη Tu-142 ME – εξα13Α-49) λέτη μεταγωγική̋ έκδοση̋ (με γωγική έκδοση). Ουραίο τμήμα F-5 (Στ. 50 βάση το Tu-142), για μεταφορά

http:// fox2e-mag.blogspot.com

61


Θέµατα Πτέρυγα Αποτελείται από ένα δομικό πλαίσιο που φέρει όλα τα αναπτυσσόμενα φορτία (κυψελοειδεί̋ κατασκευέ̋). Η κατασκευή αποτελείται πρακτικά από ένα ενιαίο τμήμα, με κεντρικό τμήμα να καταλαμβάνει μέρο̋ τη̋ κεντρική̋ ατράκτου στο οποίο είναι προσκολλημένη η πτέρυγα. Στο δομικό πλαίσιο υπάρχουν πολλαπλέ̋ αυτοστεγανοποιούμενε̋ δεξαμενέ̋ καυσίμου: - Δεξαμενή №1 (μεταξύ των ΝευΠλαϊνή όψη του Tu-142 (©redstar.gr) ρώσεων №2 και №6) - Δεξαμενή №2 (μεταξύ των Νευ– 87) πρόσθιο τμήμα βρίσκεται ο σταρώσεων №6 και №16) Οπίσθιο̋ θάλαμο̋ F-6 θερό̋ σωλήνα̋ εναερίου ανεφο- Δεξαμενή №3 (μεταξύ των Νευ(από Στ. 87) διασμού. ρώσεων №16 και №25a) Το εμπρόσθιο τμήμα διαΤο κεντρικό τμήμα τη̋ - Δεξαμενή №4 (μεταξύ των Νευκυβερνήσεω̋ διαιρείται με δά- δομή̋ απαρτίζεται από: ρώσεων №25 και №36) πεδο (πάνω και κάτω). Στο άνω - τεχνικό τμήμα IV - Δεξαμενή №6 (στο κεντρικό τμήμα βρίσκεται το πλήρωμα και -κεντρικό τμήμα τη̋ πτέρυγα̋ τμήμα τη̋ πτέρυγα̋ «αριστερά ο εξοπλισμό̋, ενώ στο κάτω - τεχνικό τμήμα V κάτω από το και δεξιά») τμήμα τρία τεχνικά τμήματα. Το κεντρικό τμήμα Στο άνω τμήμα τη̋ πτέριναίο σκέλο̋ βρίσκεται μεταξύ - διαμέρισμα φορτίων ρυγα̋ εγκατάσθηκαν τρία ζεύγη των Στ. 6Α και 11. Το τεχνικό - ατρακτίδιο δεξαμενή̋ Νο5 τμήμα του ριναίου συστήματο̋ - χώρο̋ φιλοξενία̋ των σωστιπροσγείωση̋ δεν είναι συμπιεζό- κών λέμβων. μενο, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα Ακριβώ̋ από κάτω βρίείναι συμπιεζόμενα. σκεται και το αεροδυναμικό κάΗ πρόσβαση στο πιλοτή- λυμμα του ραντάρ. ριο πραγματοποιείται με μια Το ουραίο τμήμα διαιρείβοηθητική σκάλα από τη θυρίδα ται στα διαμερίσματα: του ριναίου σκέλου̋. - δεύτερο διαμέρισμα φορτιών Στο άνω τμήμα τη̋ δομή̋ - το τεχνικό τμήμα VII , VIII. βρίσκονται θυρίδε̋ κινδύνου. Το Η είσοδο̋ στο VII τμήμα αλεξήνεμο του πληρώματο̋ πραγματοποιείται από μια θυείναι κατασκευασμένα από πλε- ρίδα, η οποία βρίσκεται στο Στ. ξιγκλά̋ πολλαπλών στρωμάτων 58 ενώ η είσοδο̋ στο VIII τμήμα το οποίο είναι εφοδιασμένο με το πραγματοποιείται από μια θυσύστημα αποπαγοποίηση̋, τα ρίδα στο κάτω μέρο̋, ακριβώ̋ κύρια αλεξήνεμα είναι εξοπλι- δίπλα βρίσκεται η θυρίδα πρόσμένα με «σύστημα υαλοκαθαρι- σβαση̋ προ̋ την κεραία DISS στήρων αλεξηνέμων» και των φωτομηχανών. Στο οπίΤο αλεξήνεμο (κόκπιτ) σθιο τμήμα τη̋ ουρά̋ βρίσκεται διαθέτει συρόμενα παράθυρα τα το ραντάρ «Kripton», το οποίο οποία χρησιμοποιούνται και ω̋ ελέγχει το πυροβόλο και δυο φιέξοδο̋ κινδύνου. Επίση̋ στο εμ- νιστρίνια (από κάθε πλευρά).

62


αεροδυναμικών επιφανειών για την ομαλοποίηση του οριακού στρώματο̋. Η πτέρυγα διαθέτει πτερύγια διπλή̋ σχισμή̋ πτερύγια καμπυλότητα̋ και διαιρούνται σε τέσσερα τμήματα: δυο εσωτερικά τμήματα μεταξύ τη̋ ατράκτου και των θυλάκων Σ/Π τη̋ κάθε πτέρυγα̋ και δυο εξωτερικά πτερύγια καμπυλότητα̋ σε κάθε ημιπτέρυγα. Ο έλεγχο̋ των πτερύγιων καμπυλοτήτων είναι ηλεκτρομηχανικό̋ με δυνατότητα κλίση̋ 27 μοίρε̋ στην απογείωση και 35 μοίρε̋ στην προσγείωση. Σύστημα προσγειώσεω̋ Το σύστημα είναι τριών σημείων, ανασυρόμενο με τετραπλού̋ κύριου̋ τροχού̋ και διπλό ριναίο τροχό. Οι κύριοι τροχοί είναι εφοδιασμένοι με σύστημα πέδηση̋ (διαστάσεων 1500 x 500 mm), και ανασύρονται προ̋ τα πίσω στου̋ θύλακε̋. Ο αποσβεστήρα̋ κραδασμών

των κυρίων σκελών προσγειώσεω̋ είναι – αεριού-λαδιού, ο όποιο̋ αποτελείται από κύρια συστατικά AMG-10 και από τεχνικό άζωτο με αρχική πίεση 40 kgf/cm2. Επίση̋ το Σ/Π είναι εξοπλισμένο με σύστημα αντιολίσθηση̋. Κύριο Σ/Π Το ριναίο σκέλο̋ ανασύρεται προ̋ τα πίσω σε φωλεά κάτω από το πιλοτήριο. Οι διπλοί τροχοί είναι διαστάσεων 1100 x 330 mm με αποσβεστήρα κραδασμών (αεριού-λαδιού με αρχική πίεση αζώτου 27 kgf/cm2 ). Ριναίο σκέλο̋ Για την προστασία του ουραίου πτερώματο̋ και τη̋ οπίσθια̋ δομή̋ σε περίπτωση ανώμαλη̋ προσγείωση̋ υπάρχει ένα̋ πτυσσόμενο̋ αποσβεστήρα̋ κτυπημάτων (με διπλού̋

Tu-142MZ

τροχού̋ διαστάσεων 480 x 200 mm).

Το Προωθητικό σύστημα του Α/φου̋ αποτελούν τέσσερει̋ ελικοστροβιλοκινητήρε̋ τύπου NK-12MV(ΜP) , με διπλή έλικα μεταβλητού βήματο̋ τύπου AV-60K (P) ή AV60N, σταθερή̋ ταχύτητα̋, διαμέτρου 5,6 m. Το βάρο̋ του έλικα είναι 1.155 kg (εμπρόσθια σειρά 518 kg και η οπίσθια σειρά 637 kg). Αεροδυναμικό κάλυμμα στροβιλοκινητήρα Ο κάθε κινητήρα̋ είναι εγκαταστημένο̋ σε ειδικά διαμορφωμένο αεροδυναμικό θύλακα ο όποιο̋ είναι εφοδιασμένο̋ με ειδικού̋ αποσβεστήρε̋ κραδασμών. Κάθε κινητήρα̋ φέρει αυτόνομη δεξαμενή λαδιού με συνολική χωρητικότητα 135 λίτρα. Έκτο̋ από αυτό ο κινητήρα̋ απαρτίζεται και με άλλα συστήματα όπω̋: δυο γεννήτριε̋ συνεχού̋ ρεύματο̋ GSR-1800M, γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματο̋ SGO-30U, αεροσυμπιεστή ΑΚ150ΝΚ, συσκευή-ελέγχου καυσίμου KTA-14N, αντλίε̋ καυσίμου και άλλα συστήματα. Η εκκίνηση του προωθητικού συστήματο̋ πραγματοποιείται από τι̋ γεννήτριε̋ του αεροδρομίου ισχύο̋ 27 V ή από βοηθητικό ηλεκτροπαραγωγό στοιχείο (APU) τύπου TS-12M. Έλικα̋ μεταβλητού βήματο̋ AV-60 K (P) Ο έλικα̋ μεταβλητού βήματο̋ τύπου AV-60 K (P) συνολικά φέρει οκτώ πτερύγια (η μπροστινή σειρά είναι εφοδια-

http:// fox2e-mag.blogspot.com

63


Θέµατα Διάφορα Εξωτερικά Σημεία του Αεροσκάφου̋

ο πυργίσκο̋ DK-12 με δυο πυροβόλα AM-23 (©redstar.gr)

O σωλήνα̋ εναέριου ανεφοδιασμού (©redstar.gr)

Το κόκπιτ διαθέτει συρόμενα παράθυρα τα οποία χρησιμοποιούνται και ω̋ έξοδο̋ κινδύνου (©redstar.gr)

Έλικα̋ μεταβλητού βήματο̋ AV-60 K (P) (©redstar.gr)

Εξωτερικά πτερύγια καμπυλότητα̋ διπλή̋ σχισμή̋ (©redstar.gr)

Κινητήρα̋ ΝΚ-12 (©redstar.gr)

σμένη με τέσσερα πτερύγια και η πίσω, έχει άλλα τέσσερα πτερύγια), με ταχύτητα περιστροφή̋ στι̋ 736 στροφέ̋/λεπτό, τα όποια αντιπεριστρέφονται αντίθετα μεταξύ του̋ (η μπροστινή σειρά – θετικά και η οπίσθια σειρά αρνητικά). Οι πτέρυγε̋ φέρουν διατομή NACA-16. Σε περίπτωση μείωση τη̋ ροπή̋

64

στρέψεω̋ έλικα̋ στον άξονα, ο έλικα̋ είναι εφοδιασμένο̋ με αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα πτερώσεω̋. Σύστημα πτέρωση̋ Τα καύσιμα του υπολογίζονται σε 91 tn και μοιράζονται σε δεξαμενέ̋ ενσωματωμένε̋

στην άτρακτο (δυο στην κεντρική δομή και μια στην άτρακτο) και 8 στι̋ πτέρυγε̋. Το αεροπορικό καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι κηροζίνη τύπου Τ1, Τ-2 ή TS-1 και τα παράγωγά του̋. Το σύστημα παροχή̋ καυσίμου παρέχει πλήρη αυτόνομη ανεξάρτητη τροφοδοσία με καύσιμο κάθε κινητήρα ακόμα και


με ικανότητα τη̋ παροχή̋ καυσίμου από κινητήρα σε κινητήρα. Η πλήρωση του με καύσιμα πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων σημείων. Διαθέτει σύστημα ανεφοδιασμού στον αέρα. Σε περίπτωση έκτακτη̋ προσγείωση̋ το σκάφο̋ διαθέτει σύστημα εκκένωση̋ καυσίμου, το όποιο απορρίπτει εντό̋ 25-30 λεπτών.

και από τα υποσυστήματα RAU107A.

Tu-142MZ

Όλα τα συμπιεζόμενα διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με 10 πυροσβεστήρε̋ τύπου OSΤο ηλεκτρικό σύστημα 8M με φρέον, συστήματα ανίχνευση̋ πυρκαγιά̋ και καπνού Τα ηλεκτρικά και ηλε- και σύστημα πυρόσβεση̋ στου̋ κτρονικά συστήματα τροφοδο- θύλακε̋ του κινητήρα, ενώ τούνται κατά περίπτωση από υπάρχουν και πέντε πυροσβεσυνεχέ̋ ρεύμα, που παράγεται στήρε̋ χειρό̋ στα διαμερίσματα από 8 γεννήτριε̋ GSR-1800M και του σκάφου̋. συσσωρευτέ̋ τύπου 12SAM-55, Ο Ναυτιλιακό̋ εξοπλι- καθώ̋ και από εναλλασσόμενο Ο τηλεπικοινωνιακό̋ σμό̋ αποτελείται από το ενιαίο που παράγουν τέσσερι̋ γεννή- εξοπλισμό̋ αποτελείται από αυτόνομο σύστημα τύπου NPK- τριε̋ τύπου SGO-30U, (μονοφα- ένα ενιαίο σύστημα τύπου 142M, και παρέχει με μεγάλη σικό και τριφασικό). Οι «Strela-142M» ( παρέχει την ενακρίβεια τι̋ συντεταγμένε̋ του γεννήτριε̋ συνεχού̋ ρεύματο̋ δοεπικοινωνία πληρώματο̋, με σκάφου̋, επίση̋ την πορεία του, τροφοδοτούν την θέρμανση πτε- επιγείου̋ σταθμού̋, καταγρατην ταχύτητα, το ύψο̋ πτήση̋, ρυγίων καμπυλότητα̋ και του φή̋ εσωτερική̋ ομιλία̋-εξωτετην γωνία περιστροφή̋/διατοιχι- καθέτου σταθερού, επίση̋ και ρική̋ επικοινωνία̋ και άλλε̋ σμού και την γωνία προνεύσεω̋. τον εξοπλισμό του σκάφου̋. Οι λειτουργίε̋). Φέρει ακόμα δύο Το σύστημα αποτελείται από το γεννήτριε̋ του εναλλασσόμενου πομποδέκτε̋ βραχέων κυμάτων κύριο και το εφεδρικό σύστημα. ρεύματο̋ παρέχουν, ισχύ για την R-857G, ασύρματο R-866, δυο Το κύριο σύστημα παρέχει τον θέρμανση των ελίκων, του αλε- ασυρμάτου̋ VHF/UHF τύπου Rπροσανατολισμό μέσω ενό̋ ξήμενου, στι̋ συσκευέ̋ επικοι- 832M και συσκευέ̋ επικοινωνία̋ αστροαδρανειακού συστήματο̋ νωνία̋, τον ναυτιλιακό με κρυπτογράφηση. αεροναυτιλία̋ μεγάλη̋ εμβε- εξοπλισμό, και σε μέρη συστήλεία̋ και το εφεδρικό με στοι- ματο̋ έρευνα̋ και στόχευση̋ Ηλεκτρονικό̋ εξοπλισμό̋ χεία από διάφορα είδη «Korshun-K/Ν» των συστημάραδιοναυτιλία̋. των «Zarechye» Για την καταστροφή των υποβρυχίων το αεροσκάφο̋ Σύστημα διεύθυνση̋ Το υδραυλικό σύστημα φέρει ένα συνδυασμό από ρανείναι διπλό, ανεξάρτητο, κλει- τάρ έρευνα̋-εντοπισμού και σύΗ διεύθυνση του αερο- στού τύπου 150 kgf/cm2, με συ- στημα ελέγχου πυρό̋ σκάφου̋ ελέγχεται με δυο χειρι- νολική χωρητικότητα 130 lt. Το «Korshun-Κ/Ν». Επίση̋ είναι στήρια και ένα ζεύγο̋ πηδαλίων. βασικό υδραυλικό σύστημα εφοδιασμένο και με ραδιοσημανΓια την διευκόλυνση τη̋ πτήση̋, ελέγχει το Σ/Π του σκάφου̋ και τήρα τύπου «Kayra», ενώ η εκτοποθετηθήκαν υδραυλικοί ενι- του̋ υαλοκαθαριστήρε̋, ενώ το συγχρονισμένη έκδοση «ΜΖ» σχυτέ̋ τύπου GU-54A, ενώ για βοηθητικό την χρήση πέδηση̋ εξοπλίστηκε με το σύγχρονο σύτην προσομοίωση στα χειριστή- του Σ/Π. στημα «Zarechye». ρια και τα πηδάλια χρησιμοποιούνται ελατήρια φόρτιση̋ και Υπάρχει σύστημα αέρα Ραντάρ έρευνα̋-εντοπισμού μηχανισμοί αντισταθμιστική̋ για τη λειτουργία σε περίπτωση και σύστημα ελέγχου πυρό̋ επίδραση̋. Για καλύτερο έλεγχο αστοχία̋ του Σ/Π (του ριναίου «Korshun-Κ/Ν» τα πηδάλια διεύθυνση̋ και τα Σ/Π), άδειασμα καυσίμου στον πηδάλια κλίσεω̋, ελέγχονται αέρα, μείωση τη̋ πίεση̋ των Στο ουραίο τμήμα του αεμέσω συρματοσχοίνων, συνδυα- συμπιεζόμενων διαμερισμάτων) ροσκάφου̋ βρίσκεται η ράβδο̋ σμένο με τον αυτόματο πιλότο και κ.λ.π. μαγνητόμετρου (MAD-Magnetic AP-15R3. Για ευστάθεια και καAnomaly Detector) τύπου MMSλύτερο έλεγχο του σκάφο̋, ελέγ- Σύστημα πυρόσβεση̋ 106 «Ladoga». Παρέχει τον εντοχεται από το σύστημα KA-142, πισμό των ανωμαλιών του

http:// fox2e-mag.blogspot.com

65


Θέµατα

Ραντάρ έρευνα̋-εντοπισμού και σύστημα ελέγχου πυρό̋ «Korshun-Κ/Ν» (©redstar.gr)

μαγνητικού πεδίου τη̋ γη̋, λόγω παρουσία̋ κάποιου μεταλλικού όγκου εντό̋ τη̋ θάλασσα̋. Ράβδο̋ μαγνητόμετρου (MADMagnetic Anomaly Detector) τύπου MMS-106 «Ladoga». Βαθυθερμογραφικό̋ ηλεκτρονικό̋ σταθμό̋ – χρησιμοποιείται για βαθυθερμογραφικέ̋ παρατηρήσει̋, μέτρηση̋ θερμοκρασία̋ σε συνάρτηση με το βάθο̋. Συσκευέ̋ διασύνδεση̋ ηχοσημαντήρων, ναυτιλία̋/επίθεση̋, ηλεκτρονικό̋ εξοπλισμό̋ μέσων υποστήριξη̋ και αυτοπροστασία̋, συσκευέ̋ διόπτευση̋ και ανάλυση̋ σημάτων και παλμών. Οπλισμό̋ Ο μόνιμο̋ οπλισμό̋ του Α/φου̋ αποτελείται από επανδρωμένο πυργίσκο DK-12 με δυο πυροβόλα AM-23 στη βάση του ουραίου καθέτου (η ταχυβολία του πυροβόλου φτάνει τι̋ 12501350 βολέ̋/λεπτό, αρχική ταχύτητα εξόδου βλήματο̋ – 680 μ/δευτ.) με συνολικό διαθέσιμο

66

απόθεμα 1000 βλημάτων. Για την ανίχνευση στόχων και τον εγκλωβισμό του̋ υπάρχει ραντάρ καθοδήγηση PRS-4 “Kripton”, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το τηλεοπτικό σκοπευτικό PS-153K. Για την κάλυψη του οπισθίου ημισφαιρίου υπάρχει σταθμό̋ προειδοποίηση̋ «SPO-10» και σταθμό̋ παρεμβολών SPS-100 «Razeda-A». Το Α/φο̋ έχει την ικανότητα μεταφορά̋ πλήρου̋ σειρά̋ ανθυποβρυχιακών τορπιλών AT-1, AT-1M, AT-2, AT-2M, βλημάτων APR-1 (τορπίλη αεροπορικού τύπου), βόμβε̋ βυθού, πυρηνική βόμβα βυθού 5F48 «Skalp», ναρκών, και άλλων όπλων). Πιθανή ύπαρξη εξωτερικών φορέων. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το Tu-142 είναι ένα αεροπλάνο που έγραψε ιστορία στην Ρωσική Αεροπορία. Και μόνο το μέγεθο̋ και η ισχύ̋ του εντυπωσίαζαν! Ένα̋ Αμερικανό̋ πιλότο̋ είπε πω̋ όταν πετούσε̋ κοντά του, περίπου στα 50 με 100

μέτρα, ένοιωθε̋ τι̋ δονήσει̋ των κινητήρων στο στήθο̋ σου! Πέρα από εντυπωσιακό όμω̋ ένα αεροσκάφο̋ πρέπει να είναι και αποτελεσματικό. Απ` ότι φαίνεται το Tu-142, ήταν. Σύμφωνα με κάποια αρχεία τη̋ Ρωσική̋ Αεροπορία̋, τα αεροσκάφη αυτά κατάφεραν να εντοπίσουν πολλά υποβρύχια. Ένα, ειδικότερα, τη̋ 76η̋ Μοίρα̋ Ανθυποβρυχιακού Πολέμου, σε 35 χρόνια υπηρεσία̋ εντόπισε υποβρύχια 171 φορέ̋ και τα παρακολούθησε συνολικά 259 ώρε̋. Βέβαια όχι όλοι οι εντοπισμοί βεβαιώνονται, αλλά λαμβάνοντα̋ υπ` όψιν την τεράστια περιοχή που έπρεπε να περιπολούν και να ελέγχουν και κυρίω̋ την ακόμα μεγαλύτερη που μπορούν να κινούνται τα υποβρύχια, βλέπουμε ότι έπαιξε τον ρόλο του στον ψυχρό πόλεμο με αρκετή όπω̋ φαίνεται επιτυχία. Όσο για το τι θα συνέβαινε σε μία αναμέτρησή του̋, μάλλον καλύτερα που δεν μάθαμε ποτέ! Η τουλάχιστον, μέχρι τώρα… Γιατί μερικά Tu-142 πετούν ακόμη ενώ σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία τη̋ Ρωσία̋, έγιναν σκέψει̋ να εφοδιαστούν και με νέα ηλεκτρονικά συστήματα και να διευρυνθεί η ωφέλιμη ζωή του̋ και η αποτελεσματικότητά του̋. Πριν λίγα χρόνια έγιναν και κάποιε̋ πτήσει̋ δίπλα σε σύνορα γειτονικών κρατών, των οποίων οι πιλότοι δεν πίστευαν στα μάτια του̋, αφού είχαν να δουν Ρωσικό αεροσκάφο̋ 15 χρόνια! Σήμερα η Ρωσία, αναλογικά, δεν έχει την ισχύ που είχε η ΕΣΣΔ. Βασίζει την άμυνά τη̋ ενάντια στο ΝΑΤΟ και τι̋ ΗΠΑ στι̋ πυρηνικέ̋ τη̋ δυνάμει̋, ενώ αναπτύσσει κάποια λίγα προηγ-


Tu-142MZ

μένα συστήματα που όμω̋ είναι σε τεχνολογικά επίπεδα ίσα με τα Αμερικανικά, όπω̋ το Τ-50. Ίσω̋ και στην εποχή των δορυ-

φόρων, τεράστια αεροσκάφη όπω̋ το Tu-142, να είναι καιρό̋ να πάρουν την θέση του̋ στην Ιστορία. Η τεχνολογία όμω̋ δεν

σταματά και ίσω̋ η Ρωσία έχει κάποιον άσσο στο μανίκι τη̋. Μένει να δούμε μόνο τι ακριβώ̋ θα είναι αυτό̋...

http:// fox2e-mag.blogspot.com

67


Θέµατα

Tu-142MZ - Απεικόνιση & Τεχνι

68


ικά Χαρακτηριστικά

Tu-142MZ

http:// fox2e-mag.blogspot.com

69


επιµέλεια: Vasilis07


Θέµατα

Η πρόταση τη̋ LM προβλέπει την προσθήκη σημαντικών βελτιώσεων σε 129 F-16C/D (© Chris Lofting / airfighters.com)

Τον Δεκέμβριο του 2008 η Lockheed Martin παρουσίασε στο ΓΕΑ την πρότασή τη̋ για την αναβάθμιση των 129 F-16C/D των προγραμμάτων Peace Xenia I-II-IΙI. Η πρότασή τη̋ με την ονομασία Peace Xenia Upgrades κυμαινόταν από 950 εκ. Ευρώ έω̋ 1,3 δι̋. Ευρώ, σε περίπτωση που η ΠΑ επέλεγε όλε̋ τι̋ option του προγράμματο̋. Ακολούθησε τον Αύγουστο του 2009 η απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου για αναβάθμιση των F-16 των προγραμματών Peace Xenia II & IΙI στο πρότυπο Peace Xenia IV και των F-16 Peace Xenia I σε CCIP Lite. Αυτή θα ήταν η εισήγηση του ΓΕΑ στη νέα κυβέρνηση που θα προέκυπτε από τι̋

72

εκλογέ̋ τη̋ 4η̋ Οκτωβρίου. Όμω̋ η κυβερνητική αλλαγή και η αναθεώρηση του ΕΜΠΑΕ (λόγω οικονομική̋ κρίση̋), έφερε την αναβάθμιση των F-16 σε χαμηλή προτεραιότητα στην κατάρτιση του ΕΜΠΑΕ 20102015, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα πω̋ θυσιάζεται προ̋ χάρη του ΝΜΑ. Πρόσφατε̋ εξελίξει̋ επιβεβαιώνουν την αναβάθμιση των F-16 Peace Xenia II-IΙI σε επίπεδο “κοντά” στο πρότυπο Block 52M και τη μη εφαρμογή καμιά̋ αναβάθμιση̋ στα F-16C/D Block 30, οδηγώντα̋ τα μαθηματικά σε απόσυρση μέχρι το τέλο̋ τη̋ δεκαετία̋. Κάτω από αυτό το πρίσμα παραθέτουμε τι̋ προτάσει̋ τη̋ LM και εξετάζουμε τι μπορεί

να υλοποηθεί και τι όχι με γνώμονα το βέλτιστο του κόστου̋/απόδοση. F-16C/D Block 30 Peace Xenia I Τα πρώτα F-16C/D Block 30 παραδόθηκαν στην ΠΑ το Νοέμβριο του 1988 και οι παραδόσει̋ ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1989. Αισίω̋ λοιπόν κλείνουν 22 χρόνια επιχειρησιακή̋ ζωή̋. Η ΠΑ δεν θέλει να επαναλάβει το σφάλμα του παρελθόντο̋ (βλ. αναβάθμιση F-4E Phantom όταν άγγιζαν την 30ετία), αναβαθμίζοντα̋ αεροσκάφη τα οποία έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την μέση ζωή του̋. Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα F-


16C/D Block 30 για περισσότερο από μια 10ετία (μαζί με τα Mirage 2000) σήκωσαν το βάρο̋ τη̋ τουρκική̋ έξαρση̋ στο Αιγαίο με τι̋ δεκάδε̋ αναχαιτίσει̋ καθημερινά. Το να καταπονεί̋ μαχητικά καθημερινά πάνω από θαλάσσιο περιβάλλον και με φορτίσει̋ που ξεπερνούν τα 6G δεν είναι και ότι καλύτερο για τη δομή ενό̋ αεροσκάφου̋ (και ιδιαίτερα για τη δομή του F-16 που έχει αποδειχτεί πιό ευαίσθητη σε σχέση με άλλα μαχητικά). Η ΠΑ έχει εφαρμόσει στα F-16C/D Block 30 το πρόγραμμα δομική̋ αναβάθμιση̋ Falcon Up ενώ έχουν ξεκινήσει να παραδίδονται στι̋ 330 Μ & 346 Μ και αεροσκάφη στα οποία έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα Falcon Star. Με αυτά τα δύο προγράμματα αυξάνεται η επιχειρησιακή ζωή των αεροσκαφών στι̋ 8000 ώρε̋. Με δεδομένο λοιπόν ότι θα παραμείνουν σε υπηρεσία για τα επόμενα 10-15 χρόνια η ΠΑ έχει δύο επιλογέ̋: τη μερική αναβάθμιση των αεροσκαφών προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αεροπορικό

περιβάλλον του Αιγαίου που ήδη διαμορφώνεται και την αλλαγή ρόλου των αεροσκαφών, όπου σήμερα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε καθήκοντα αναχαίτιση̋ (και δευτερευόντω̋ Δ/Β κυρίω̋ με μη κατευθυνόμενα όπλα). Έτσι μετά την αναβαθμισή του̋ θα μπορούσε π.χ. να ανατεθεί στην 330 Μ ο ρόλο̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ μοίρα̋ OCU των F-16 (με παράλληλη αύξηση του αριθμού των F-16D από πλεονασματικά τη̋ USAF) και στην 346 Μ ο ρόλο̋ τη̋ αναγνώριση̋. Φυσικά και οι 2 Μοίρε̋ θα εξακολουθούν να προσφέρουν στον τομέα τη̋ αναχαίτιση̋. Όσον αφορά την εκπαιδευτική μοίρα είναι στα άμεσα σχέδια του ΑΤΑ, αλλά το θέμα δεν μπορεί να προχωρήσει καθώ̋ ο αριθμό̋ των 4 F-16D Block 30 δεν επαρκεί για κάτι τέτοιο. Η ΠΑ από το 2008 έχει αιτηθεί την παραχώρηση F-16D Block 30 από την USAF η οποία και έχει ενημερώσει ότι τα πρώτα θα είναι διαθέσιμα από το τέλο̋ του 2011. Η LM στι̋ προτάσει̋ τη̋ για την αναβάθμιση του στό-

Πιθανή θεωρείται η μη εκτέλεση εργασιών στα F-16C/D block 30 (© Jean-Marie Hanon / planepictures.com)

Peace Xenia Upgrades

λου των Ελληνικών F-16 το Δεκέμβριο του 2008 είχε προτείνει το CCIP Lite για τα F-16C/D Block 30, έναν συνδιασμό̋ του προγράμματο̋ αναβάθμιση̋ CCIP τη̋ USAF και του προγράμματο̋ Peace Xevia IV. Αναλυτικά η πρόταση CCIP Lite περιλαμβάνει: • Εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή MMC7000Α • Εγκατάσταση IFF APX-113 • Εγκατάσταση GPS/INS(EG) • Εγκατάσταση IDM • Αναβάθμιση λογισμικού στο radar APG-68 V2 • Εγκατάσταση δύο μονόχρομων οθονών MFD (από τα F16 C/D Block 50D) • Εγκατάσταση συστήματο̋ μεταφορά̋ δεδομένων αποστολή̋ ADTE/ADTC και συστήματο̋ απεικόνιση̋ ψηφιακού εδαφικού αναγλύφου • Εγκατάσταση ψηφιακού καταγραφέα video Με την αναβάθμιση σε CCIP Lite τα F-16C/D Block 30 θα μπορούν να φέρουν: ΑΙΜ9Μ, ΑΙΜ-120C5, AGM-88 Harm, AGM-65G, GBU-24 Paveway III, JDAM, JSOW, Enhanced Paveway II. Επίση̋ θα μπορούν να εξοπλιστούν με ατρακτίδια Lantirn, Sniper καθώ̋ και με σύγχρονα ατρακτίδια αναγνώριση̋. Από τα παραπάνω είναι φανερό πω̋ η LM αντιλαμβανόμενη το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα τη̋ ωφέλιμη̋ ζωή̋ των F-16C/D Block 30 προσφέρει ένα πρόγραμμα αναβάθμιση̋ που περιλαμβάνει συστήματα χαμηλού κόστου̋ καθώ̋ και αξιοποίηση̋ απαρτίων που θα αφαιρεθούν από τα F-16C/D Block 50. Το CCIP Lite όμω̋ δεν περιλαμβάνει δύο πολύ

http:// fox2e-mag.blogspot.com

73


Θέµατα

σημαντικά στοιχεία τα JHMCS & Link 16 τα οποία εκτοξεύουν τι̋ δυνατότητε̋ οποιουδήποτε μαχητικού και προσφέρονται ω̋ option. Παρά ταύτα το κόστο̋ του CCIP Lite υπό τι̋ παρούσε̋ συνθήκε̋ μπορεί να κριθεί υψηλό καθώ̋ ανέρχεται σε $13 εκ. ανά αεροσκάφο̋, αλλά και πάλι τα F-16C/D Block 30 θα έχουν μειωμένε̋ δυνατότητε̋. Είναι προφανέ̋ πώ̋ η ΠΑ πρέπει να αποφασίσει εκ των προτέρων για τον ρόλο που προυπολογίζει να αναθέσει σε αυτά την υπόλοιπη 1015ετία προκειμένου να τα αναβαθμίσει στα σημεία που πραγματικά χρειάζεται. Μια πιο συντηρητική επιλογή και με την προϋπόθεση πω̋ τα αεροσκάφη θα αναλάβουν ρόλου̋ αναχαίτιση̋ και αναγνώριση̋ είναι από το CCIP Lite να υιοθετηθούν τα εξή̋: • Εγκατάσταση IFF APX-113 • Εγκατάσταση GPS/INS(EG) • Εγκατάσταση IDM • Αναβάθμιση λογισμικού στο radar APG-68 V2 • Εγκατάσταση 2 μονόχρομων οθονών MFD (από τα F-16 C/D Block 50D) • Εγκατάσταση JHMCS Αντί για την εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή MMC7000Α θα μπορούσε να εγκατασταθεί ο MMC5000 των αεροσκαφών F-16C/D Block 52+ Peace Xenia III (με την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα θα αναβαθμιστούν σε επίπεδο Block 52M Peace Xenia IV), με προφανή εξοικονόμηση κόστου̋. Από την στιγμή δε που όπλα όπω̋ τα JDAM, JSOW δεν πρόκειται να εξοπλίσουν τα F-16C/D Block 30, οι όποιε̋ επιπλέον δυνατότητε̋ που προσφέρει ο MMC7000Α (πλήρη̋ ολοκλή-

74

Μία αναβάθμιση των F-16C/D Block 30 πρέπει να αφορά την αντικατάσταση συστ και κάνει την χρήση των αεροσκαφών ασύμφορη. (© Chris Lo

ρωση PGM όπλων) ουσιαστικά θα παραμένουν ανεκμετάλλευτε̋. Χαραχτηριστικό επίση̋ είναι το γεγονό̋ πω̋ ενώ η LM υποστηρίζει ότι με το CCIP Lite τα F16C/D Block 30 θα μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρω̋ τα AGM-88 Harm, AGM-65G, GBU-24 Paveway III, JDAM, JSOW, Enhanced Paveway II, η αναβάθμιση δεν περιλαμβάνει τροποποίηση του κόκπιτ για χρήση διοπτρών νυχτερινή̋ όραση̋ μέσα από το σύστημα NVIS (περιλαμβάνεται ώ̋ option), περιορίζοντα̋ ουσιαστικά την χρήση αυτών των όπλων. Όσον αφορά τον οπλισμό η προσθήκη του Iris-T και των τελευταίων εκδόσεων του Amraam (C5) θεωρείται επαρκή̋ για

το ρόλο που θα έχουν και φυσικά η ενσωμάτωση ενό̋ ατρακτιδίου τακτική̋ αναγνώριση̋ σε συνδιασμό με την ενσωμάτωση και του ατρακτιδίου DB-110. Το CCIP Lite περιλαμβάνει εντυπωσιακό φόρτο αλλά τα αποθέματα τη̋ ΠΑ είναι συγκεκριμένα (και λιγοστά θα προσθέταμε) και όπλα όπω̋ τα AGM-88 Harm, JSOW, JDAM έχουν διατεθεί σε συγκεκριμένε̋ Μοίρε̋, συνεπώ̋ ποιό̋ ο λόγο̋ να δαπανηθούν χρήματα για ενσωμάτωση όπλων τα οποία τα F-16C/D Block 30 ακόμα και αν είναι ικανά να φέρουν η ΠΑ ουδέποτε θα τα εξοπλίσει; Το ίδιο ισχύει και για την ικανότητα να εξοπλιστούν με σύγχρονα


& 347 Μ, φαντάζει φρούδα ελπίδα στο μέλλον να δούμε F16C/D Block 30 με Lantrin ή ακόμα και Sniper. Η ανάληψη ρόλου αναγνώριση̋ από τα F-16 δεν είναι κάτι το καινούργιο. Καταρχήν ήδη η ΠΑ προσανατολίζει την 335 Μ στην ανάληψη ρόλου στρατηγική̋ αναγνώριση̋ με την αξιοποίηση των ατρακτιδίων DB110. Από την άλλη οι περισσότεροι χρήστε̋ F-16 του̋ έχουν δώσει και αναγνωριστικό ρόλο με την προσθήκη ατρακτιδίων. Προκειμένου βέββαια η 346 Μ να αναλάβει τον ρόλο τη̋ 348 (ή πιθανότατα για λόγου̋ ιστορικότητα̋, διάλυση τη̋ 346 Μ και τα F-16 τη̋ να εξοπλίσουν την 348 ΜΤΑ που θα αποσύρει τα RF-4E Phantom), απαιτείται δαπάνη για νέα ατρακτίδια τακτική̋ αναγνώριση̋ όπω̋ είναι τα Reccelite. Παλαιότερα υπήρχε σχετική πρόβλεψη για την προμήθεια αριθμού (8-10) τέτοιων τημάτων που πλέον δεν υποστηρίζονται ατρακτιδίων αλλά τελικά το ofting / airliners.net) θέμα δεν προχώρησε. Το 2005 η ατρακτίδια σκόπευση̋/ναυτι- Ολλανδία υπέγραψε συμβόλαιο λία̋. Τη στιγμή που αυτά είναι $40 εκ. με την Rafael για 6 ατραελάχιστα και μετά βία̋ εξοπλί- κτίδια Reccelite τα οποία θα χρηζουν το 50% τη̋ δύναμη̋ των αε- σιμοποιούνται από τα F-16. ροσκαφών κρούση̋ των 340 Μ Εν κατακλείδι η ανα-

Το Recce Lite θα μπορούσε να αποκτηθεί στα πλαίσια λειτουργία̋ μοίρα̋ με F-16C/D block 30 με κύριο λόγο την τακτική αναγνώριση

Peace Xenia Upgrades

βάθμιση των F-16C/D Block 30 πρέπει να αφορά την αντικατάσταση συστημάτων που πλέον δεν υποστηρίζονται και κάνει την χρήση των αεροσκαφών ασύμφορη. Παράλληλα απαιτείται προσθήκη εξοπλισμού προκειμένου τα αεροσκάφη να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αεροπορικό περιβάλλον του Αιγαίου το οποίο πλέον διαμορφώνεται από τα Link16 και JHMCS. Η προσθήκη του υπολογιστή MMC 5000 σε συνδιασμό με την εγκατάσταση JHMCS, IDM και την ενσωμάτωση συγκεκριμένων όπλων για αναχαίτιση (Iris-T, AIM120C5) και ατρακτιδίων αναγνώριση̋ είναι η πλέον βέλτιστη λύση από θέμα κόστου̋/απόδοση̋ λαμβάνοντα̋ πάντα υπόψιν το γεγονό̋ πω̋ το πολύ σε μια 15ετία τα αεροσκάφη θα οδηγηθούν σε απόσυρση. F-16C/D Block 50D Peace Xenia II

Τα πρώτα δύο F-16C/D Block 50D τη̋ ΠΑ εξήλθαν τη̋ γραμμή̋ παραγωγή̋ τη̋ Lockheed Martin στι̋ 28/1/97 με τα πρώτα τέσσερα να παραλαμβάνονται στην 111 ΠΜ στι̋ 22/7/97. Οι παραδόσει̋ των 32 F-16C Block 50D και των 8 F-16D Block 50D στι̋ 347 & 341 Μ ολοκληρώθηκαν στο τέλο̋ του 1998. Εύκολα διαπιστώνεται πω̋ τα παλαιότερα F-16C/D Block 50D συμπληρώνουν 13 έτη υπηρεσία̋ ενώ γενικά ο μέσο̋ όρο̋ ηλικία̋ του στόλου είναι η 12ετία. Συνεπώ̋ επιβάλλεται το αμέσω̋ επόμενο χρονικό διάστημα 2-3 ετών η εφαρμογή προγράμματο̋ MLU. Στι̋ προτάσει̋ τη̋ η LM

http:// fox2e-mag.blogspot.com

75


Θέµατα

Τα F-16C/D χρήζουν περισσότερο εκτεταμένη̋ αναβάθμιση̋ από τα block 30 (© Dirk Jan De Ridder - Milavia Press / airliners.net)

το καλοκαίρι του 2009 είχε προτείνει δύο επιλογέ̋ αναβάθμιση̋ των Block 50D: η μία στο επίπεδο F-16 Block 50D CCIP-GR και η άλλη στο πλήρε̋ επίπεδο Peace Xenia IV. Το CCIP-GR περιλαμβάνει: • Εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή MMC 7000Α • Εγκατάσταση GPS/INS(EG) • Εγκατάσταση Link 16 με TACAN • Αναβάθμιση λογισμικού στο radar APG-68 V7 • Εγκατάσταση δύο έγχρωμων οθονών πολλαπλών λειτουργιών CCMFD • Εγκατάσταση συστήματο̋ μεταφορά̋ δεδομένων αποστολή̋ ADTE/ADTC και συστήματο̋ απεικόνιση̋ ψηφιακού εδαφικού αναγλύφου • Εγκατάσταση ψηφιακού καταγραφέα video • Αναβάθμιση του IFF APX-113 με προσθήκη διαμόρφωση̋ C

76

&S

Με την αναβάθμιση σε CCIP-GR τα F-16C/D Block 50 θα μπορούν να φέρουν: ΑΙΜ120C5, JDAM, JSOW, Enhanced Paveway II. Επίση̋ θα μπορούν να εξοπλιστούν με ατρακτίδια Sniper καθώ̋ και με σύγχρονα ατρακτίδια αναγνώριση̋. Στην προτασή τη̋ CCIP-GR η LM είναι και πάλι φειδωλή καθώ̋ περιλαμβάνει μεν το σύστημα ανταλλαγή̋ πληροφοριών Link 16 αλλά δεν περιλαμβάνει το σύστημα σκόπευση̋ JHMCS το οποίο προσφέρεται ω̋ option. Η επιλογή αναβάθμιση̋ σε Peace Xenia IV πέρα από τι̋ προσθήκε̋ του CCIP-GR περιλαμβάνει τα εξή̋: • Αναβάθμιση του radar APG68 V7 σε APG-68 V9 • Εγκατάσταση JHMCS • Εγκατάσταση NVIS • Εγκατάσταση συστήματο̋ παροχή̋ οξυγόνου OBOGGS

για δραστική μείωση του χρόνου επανεξυπηρέτη̋ Η ΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2009 είχε αποφασίσει (λόγω τη̋ μεγάλη̋ ωφέλιμη̋ ζωή̋ των αεροσκαφών) την αναβάθμιση στο πλήρε̋ πρότυπο Peace Xenia IV κόστου̋ $14 εκ./αεροσκάφο̋. Να σημειωθεί επίση̋ πώ̋

Το Link 16 πολλαπλασιάζει τι̋ δυνατότητε̋ ο


Peace Xenia Upgrades

κού υπολογιστή MMC 5000 από τον MMC 7000Α • Εγκατάσταση Link 16 με TACAN • Αντικατάσταση των συσκευών ασυρμάτου UHF ARC164 και VHF ARC-186 από ARC-238 διπλού διαύλου • Προσθήκη ικανότητα̋ αυτόματη̋ εστίαση̋ υψομέτρου AFH στο radar APG-68 V9 • Βελτίωση συστήματο̋ μεταΤο radar AESA RACR τη̋ Raytheon θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικά κυρίαρχο στοιχείο τη̋ αναβάθμιση̋ των F-16C/D Block 52+ έω̋ το 2020 φορά̋ δεδομένων αποστολή̋ ADTE/ADTC και συστήματο̋ ένα F-16C Block 50D (S/N 045) σμό αλλά ο κινητήρα̋ του είναι απεικόνιση̋ ψηφιακού εδαφιαν και παραδόθηκε στην ΠΑ ου- ο General Electric F110-GE-129. κού αναγλύφου δέποτε προσγειώθηκε στην Ελ• Βελτίωση NVIS με προσθήκη λάδα. Παρέμεινε στι̋ F-16C/D Block 52+ Peace δυνατότητα̋ EHSI (Electronic εγκαταστάσει̋ τη̋ LM στο Fort Xenia III Horizontal Situation IndicaWorth ω̋ πρωτότυπο αναβαθμίtor) σεων. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε Η αναβάθμιση των F-16 • Αναβάθμιση του IFF APX-113 ένα «υβρίδιο» καθώ̋ μετά από Peace Xenia III σε επίπεδο με προσθήκη διαμόρφωση̋ S τι̋ αναβαθμίσει̋ που υπέστη Peace Xenia IV (Block 52M) • Εγκατάσταση ψηφιακού καπρόκειται για ένα F-16C Block περιλαμβάνει τα εξή̋: ταγραφέα video 50+ (το οποίο δεν μπορεί να • Αντικατάσταση του κεντριΜε την αναβάθμιση σε αξιοποιηθεί από κάποια από τι̋ 2 μοίρε̋ των Block 50D λόγο διαφορετικών ηλεκτρονικών) αλλά ούτε μπορεί να αξιοποιηθεί από τι̋ 3 μοίρε̋ των Block 52+ καθώ̋ μπορεί μεν να έχει πανομοιότυπο ηλεκτρονικό εξοπλι-

οποιουδήποτε αεροσκάφου̋ το φέρει

Το κόκπτι του F-16E/F Block 60 διαθέτει 3 οθόνε̋ 12*12 - Η ΠΑ επιθυμούσε την προσθήκη και 3η̋ οθόνη̋ στα 30 F-16C/D Block 52M, κάτι που όμω̋ δεν έγινε λόγω κόστου̋.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

77


Θέµατα

Τα αεροσκάφη PX III θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εκτενώ̋ έω̋ το 2020 (© Chris Lofting / airfighters.net)

Block 52Μ τα F-16C/D Block 52+ θα μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν πλήρω̋ τα JDAM, JSOW, Enhanced Paveway II. Επίση̋ θα μπορούν να εξοπλιστούν με ατρακτίδια Sniper καθώ̋ και με σύγχρονα ατρακτίδια αναγνώριση̋. Τα 58 F-16C/D Block 52+ που εξοπλίζουν τι̋ 337 Μ, 340 Μ & 343 Μ κλείνουν 7ετία. Η πρόταση τη̋ LM αλλά και η επιθυμία τη̋ ΠΑ να τα αναβαθμίσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι εντυπωσιακή αλλά φαντάζει και άτοπη. Τη στιγμή που άλλα μαχητικά οδηγούνται σε επιχειρησιακή απαξίωση (βλ. Block 30) δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται η αναβάθμιση αυτών των ουσιαστικά καινούργιων αεροσκαφών. Η κυριότερη διαφορά ανάμεσα στα F-16C/D Block 52+ (Peace Xenia III ) και στα F16C/D Block 52Μ (Peace Xenia ΙV) πέρα από το Link 16 είναι ότι τα δεύτερα έχουν την δυνατότητα να τροφοδοτούν τα όπλα

78

JSOW, JDAM, Enhanced Paveway II συνεχώ̋ με στοιχεία. Αντίθετα η χρήση των JSOW, JDAM, Enhanced Paveway II μπορεί να γίνει και από τα F16C/D Block 52+ με την προυπόθεση ότι όλα τα δεδομένα τη̋ αποστολή̋ φορτώνονται στα όπλα ενώ τα αεροσκάφη είναι στο έδαφο̋, συνεπώ̋ δεν μπορούν να προσβάλουν είτε στόχου̋ ευκαιρία̋ είτε κινούμενου̋ στόχου̋. Η πλέον αποδοτική κίνηση θα είναι να εγκατασταθεί σε 1η φάση το Link 16 το οποίο ουσιαστικά θα αναβαθμίσει κατά πολύ τι̋ δυνατοτητέ̋ του̋. Από εκεί και πέρα η αναβάθμιση του̋ θα μπορούσε να εξεταστεί την στιγμή που θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αναβάθμιση των F-16C/D Block 50D προκειμένου να ακολουθήσουν στην γραμμή εκσυγχρονισμού τη̋ ΕΑΒ. Θεωρητικά πάντα η αναβάθμιση των F-16C/D Block 52+ θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά το 2014-2015 εκμεταλλευό-

μενη όλε̋ τι̋ επιπλέον δυνατότητε̋ που θα έχουν προκύψει μέχρι τότε. Δύο χαραχτηριστικά που αυτού̋ του̋ δύσκολου̋ οικονομικά καιρού̋ φαντάζουν υπερβολέ̋, θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά την περίοδο που τα F-16C/D Block 52+ θα οδηγούνται προ̋ αναβάθμιση και μιλάμε για την εγκατάσταση radar AESA και την προσθήκη και 3η̋ οθόνη̋ MFD 12’*12’ στον κεντρικό πίνακα οργάνων (δυνατότητα που η ΠΑ ήθελε και στα Block 52M αλλά λόγο κόστου̋ δεν υλοποιήθηκε). Ρεαλιστικό̋ σχεδιασμό̋ Οι παραπάνω σκέψει̋ / προτάσει̋ προϋποθέτουν ένα σχεδιασμό καθώ̋ προκειμένου το κόστο̋ να διατηρηθεί χαμηλό και να αξιοποιηθούν απάρτια από τα F-16 Peace Xenia II & III θα πρέπει η αναβάθμιση να γίνεται σε στάδια όπω̋ κάνει η USAF.


Θα μπορούσε λοιπόν να ξεκινούσε σχετικά σύντομα (τον αμέσω̋ επόμενο χρόνο) η 1η Φάση αναβάθμιση̋ των αεροσκαφών F-16 Peace Xenia IIΙ με την αντικατάσταση του υπολογιστή MMC5000 από τον MMC7000A και την προσθήκη συστήματο̋ Link 16 , προσθήκε̋ που θα έφερναν τα αεροσκάφη πολύ κοντά στο πρότυπο Block 52M σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστο̋. Ουσιαστικά οι διαφορέ̋ πλέον θα εντοπίζονται στην δυνατότητα προβολή̋ του κινούμενου χάρτη από την δεξιά οθόνη που έχουν τα Block 52M. Αλλά όπω̋ προείπαμε σε μαχητικά 7ετία̋ κάνει̋ προσθήκε̋ εξοπλισμού και όχι ριζική αναβάθμιση η οποία για τα F-16 Peace Xenia IIΙ έρχεται με την συμπλήρωση 15ετία̋ (δηλ. τέλη 2019) και φυσιολογικά θα περιλαμβάνει radar AESA και αναβάθμιση του πιλοτηρίου. Οι διαθέσιμοι υπολογιστέ̋ MMC5000 θα μπορούν στην συνέχεια να τοποθετούνται στα F16 Block 30. Έτσι οι Φάση 1 τη̋

αναβάθμιση̋ των F-16 Block 30 θα μπορεί να περιλαμβάνει τα εξή̋: • Εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή MMC5000 • Εγκατάσταση IFF APX-113 • Εγκατάσταση GPS/INS(EG) • Εγκατάσταση IDM • Αναβάθμιση λογισμικού στο radar APG-68 V2 • Εγκατάσταση JHMCS Στην φάση 2 θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των δύο μονόχρομων οθονών MFD (από τα F-16C/D Block 50D). Ενδεχομένω̋ να ακούγεται περίπλοκο αλλά στην πράξη θα αποδειχτεί οικονομικότερο από το πχ να βρεθούν 58 υπολογιστέ̋ MMC 5000 στα σκουπίδια. Όσο για τα αεροσκάφη που θα βγαίνουν εκτό̋ ενέργεια̋ ακόμα και η ΤΗΚ έχει υπολογίσει πω̋ μέχρι να ολοκληρώσει την αναβάθμιση περί τα 45 μαχητικά θα είναι για όλη την διάρκεια του προγράμματο̋ εκτό̋. Η ΠΑ επειδή ουσιαστικά θα αναβαθμίσει πλήρω̋ μόνο τα F-16C/D Block 50D θα έχει πολύ λιγότερα αερο-

Χειριστή̋ F-16 με με NVG - Στην ΠΑ το σύστημα χρησιμοποιείται μέχρι στιγμή̋ από τι̋ 337 Μ, 340 Μ και 343 Μ

Peace Xenia Upgrades

σκάφη καθηλωμένα καθώ̋ οι προσθήκε̋ στα F-16C/D Block 52+ απαιτούν πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Συμπεράσματα

Το F-16 αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί τον κορμό τη̋ ΠΑ. Η πρόταση τη̋ LM το 2009 αλλά και η επιθυμία τη̋ ΠΑ για αναβάθμιση όλων των F-16 στο επίπεδο F-16 Block 52Μ μπορεί να είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά στην πράξη υστερούσε σε θέμα ρεαλισμού καθώ̋ η ΠΑ δεν είναι συνηθισμένη στην αναβάθμιση αεροσκαφών 7ετία̋. Όπω̋ δε προέκυψε και από τι̋ εξελίξει̋ (αλλαγή κυβέρνηση̋, οικονομική κρίση), φαντάζει να στερείται και σχεδιασμού. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονό̋ πω̋ ενώ τον Αύγουστο του 2009 το ΑΑΣ ενέκρινε την αναβάθμιση των αεροσκαφών σε θέμα υψηλή̋ προτεραιότητα̋, στι̋ αρχέ̋ του 2010 αυτό βρίσκεται σε θέση του πίνακα των εξοπλιστικών αναγκών με χαμηλή προτεραιότητα και ουσιαστικά με μηδαμινή πιθανότητα υλοποίηση̋!!! Η δικαιολογία βέβαια είναι πω̋ προτεραιότητα έχει η προμήθεια 40 ΝΜΑ αλλά με αυτόν τον τρόπο στην πράξη δείχνουμε πω̋ η ΠΑ στερείται σχεδιασμού. Φυσικά και το ΝΜΑ πρέπει να είναι μέσα στι̋ προτεραιότητε̋ αλλά πρέπει επιτέλου̋ να καταλάβουμε ότι οι αριθμοί και μόνο δεν κάνουν την διαφορά. Η αναβάθμιση των Block 50 την επόμενη 3ετία πρέπει να προχωρήσει αλλιώ̋ και αυτά τα αεροσκάφη θα απαξιωθούν.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

79


Εναέριος Ανεφοδιασµός & ΠΑ


προτάσεις εν µέσω οικονοµικής κρίσης επιµέλεια: Fox2


Θέµατα

Η τουρκική αεροπορία διαθέτει επτά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135R (© THK)

Ο εναέριο̋ ανεφοδιασμό̋ είναι ζήτημα που απασχολεί έντονα τον ελληνικό αμυντικό τύπο έπειτα τη̋ απόκτηση̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ δυνατότητα̋ από την τουρκική αεροπορία στα μέσα τη̋ δεκαετία̋ του 1990. Ο εναέριο̋ ανεφοδιασμό̋ εμφανίσθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1920, όμω̋ κατέστη επιχειρησιακό̋ μόλι̋ το 1948. Με απλά λόγια αφορά τη μετάγγιση καυσίμου εν πτήση από ένα αεροσκάφο̋ σε ένα άλλο με σκοπό την αύξηση του χρόνου παραμονή̋ στον αέρα για το αεροσκάφο̋ που λαμβάνει το καύσιμο. Με το πέρασμα των ετών, έκαναν την εμφάνισή του̋ εξειδικευμένα αεροσκάφη, τα επονομαζόμενα και ω̋ «ιπτάμενα τάνκερ», που είχαν τη δυνατότητα μεταφορά̋ μεγάλων ποσοτήτων καυσίμου και μετάγγιση̋ σε περισσότερα από ένα άλλα αεροσκάφη. Τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα αεροσκάφη έχουν

82

αλλάξει τι̋ συνθήκε̋ των σύγχρονων αεροπορικών αποστολέ̋ και σε αρκετέ̋ περιπτώσει̋ επιμερίζονται ουσιαστικό ρόλο για την τέλεση του πλήθου̋ αυτών. Τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού μπορούν να μεταβιβάσουν καύσιμα σε πολλέ̋ κατηγορίε̋ αεροσκαφών, όπω̋ μαχητικά, μεταφορικά, ΑΣΕΠΕ κι άλλα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Για το συγκεκριμένο σκοπό έχουν αναπτυχθεί δύο τεχνικέ̋: α) η «probe & drogue» και β) η «flying boom».

πρώτο̋ βρίσκεται «ενταφιασμένο̋» σε πλευρό του ρύγχου̋ και ορατό̋ κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού, όταν και αναπτύσσεται για να γίνει η λήψη καυσίμου. Ο δεύτερο̋ είναι εξωτερικά τοποθετημένο̋ στο ρύγχο̋ σε μόνιμη βάση. Κύρια πλεονεκτήματα τη̋ μεθόδου αποτελούν: 1) η ανάληψη του ρόλου του «εναέριου τάνκερ» από απλά μαχητικά ή μεταφορικά αεροσκάφη, 2) η δυνατότητα ανεφοδιασμού όλων των τύπων αεροσκαφών πλην αυτών που βρίσκονται σε Probe & drogue υπηρεσία κυρίω̋ με την αμερικανική αεροπορία, 3) η δυνατόΗ μέθοδο̋ «probe & τητα εναέριου ανεφοδιασμού droque» περιλαμβάνει τη μετάγ- ελικοπτέρων και 4) η άρση των γιση ποσότητα̋ καυσίμου με- περιορισμένων ύψου̋ που ταξύ δύο αεροσκαφών με τη ισχύουν στην περίπτωση εξειδιχρήση πτυσσόμενου ελαστικού κευμένου αεροσκάφου̋ με τη σωλήνα. Αυτό̋ ο σωλήνα̋ συν- μέθοδο «flying boom». Σημαντιδέεται με τον σωλήνα εναέριου κότερα μειονεκτήματα είναι: 1) η ανεφοδιασμού του δεύτερου αε- αδυναμία ανεφοδιασμού αεροροσκάφου̋, που επίση̋ είναι σκαφών τη̋ μεθόδου «flying εξωτερικό̋, και διακρίνεται σε boom», 2) ο σχετικά μικρό̋ ρυθαναδιπλούμενο ή σταθερό. Ο μό̋ μετάδοση̋ καυσίμου ανά


Εν. Ανεφοδιασµός & ΠΑ: προτάσεις εν µέσω οικ. κρίσης

λεπτό, 3) η επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών και 4) η πιθανότητα προξένηση̋ βλάβη̋ στο αεροσκάφο̋ – λήπτη, λόγω κακού χειρισμού, μια̋ και δεν υπάρχει ειδικό υπεύθυνο άτομο στο αεροσκάφο̋-δότη σχετικά με τη διαδικασία.

σει και τι̋ δύο μεθόδου̋ μετάγγιση̋ καυσίμου, έχοντα̋ τον εξωτερικό βραχίονα για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών με τη μέθοδο «flying boom» και δύο αναρτημένα ατρακτίδια στι̋ πτέρυγε̋ για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών με τη μέθοδο «probe & drogue». Flying Boom Κύρια πλεονεκτήματα τη̋ μεθόδου αποτελούν: 1) ο μεΗ μέθοδο̋ «flying boom» γαλύτερο̋ ρυθμό̋ μετάδοση̋ περιλαμβάνει τη μετάγγιση καυ- καυσίμου ανά λεπτό, 2) η δυνασίμου από ένα εξειδικευμένο αε- τότητα ανεφοδιασμού αεροσκαροσκάφο̋ σε ένα άλλο φών αμερικανική̋ προέλευση̋ αεροσκάφο̋ μέσω ενό̋ εξωτερι- και 3) η παρουσία χειριστή υπεύκού βραχίονα. Υφίσταται επειδή θυνου αποκλειστικά για την χρησιμοποιείται από την αμερι- ασφαλή τέλεση τη̋ διαδικασία̋. κανική αεροπορία και αναγκα- Τα σημαντικότερα μειονεκτήστικά από χρήστε̋ που ματα είναι: 1) η δυνατότητα ανεδιαθέτουν στο στόλο του̋ ορι- φοδιασμού ενό̋ αεροσκάφου̋ σμένου̋ τύπου̋ αμερικανικών την φορά, 2) η ύπαρξη εξειδικευαεροσκαφών. Ο βραχίονα̋ μπο- μένη̋ πλατφόρμα̋ ανεφοδιαρεί να είναι επίση̋ συμβατό̋ για σμού και γ) η αδυναμία τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών ανεφοδιασμού ελικοπτέρων. με τη μέθοδο «probe & drogue» Όπω̋ φαίνεται, ένα αεμε την απαραίτητη μετατροπή. ροσκάφο̋ που υιοθετεί και τι̋ Επιπρόσθετα, το εξειδικευμένο δύο μεθόδου̋ εναέριου ανεφοαεροσκάφο̋ μπορεί να συνδυά- διασμού παρουσιάζει τα περισ-

Τα ελληνικά Α-7Ε τη̋ έχουν τη δυνατότητα μεταφορά̋ ατρακτιδίου εναέριου ανεφοδιασμόυ(© ΠΑ)

σότερα πλεονεκτήματα και εξαλείψει τα περισσότερα από τα μειονεκτήματα.

Εναέριο̋ ανεφοδιασμό̋ και ΠΑ Η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί ένα σημαντικό αριθμό αεροσκαφών που μπορεί να δεχθεί ανεφοδιασμό εν πτήση. Όσον αφορά τα μαχητικά, τη συγκεκριμένη δυνατότητα παρουσιάζουν τα F-16, τα Mirage 2000/-5 και τα A-7E. Tα F-4E έχουν παρουσιαστεί σε δημοσιεύματα ανίκανα να ανεφοδιαστούν στον αέρα, καθώ̋ την εποχή που παραγγέλθηκαν συμφωνήθηκε δυστυχώ̋ να παραληφθούν χωρί̋ αυτή τη δυνατότητα. Τα F-16 μπορούν να ανεφοδιαστούν με τη μέθοδο «flying boom», εκτό̋ κι αν αγορασθεί ειδικό̋ εξοπλισμό̋ που έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι εφικτή η μετάδοση καυσίμου με τη μέθοδο «probe & drogue». Αυτό̋ αφορά είτε μία κοινή εξωτερική δεξαμενή καυσίμου των 370 gal εφοδιασμένη με πτυσσόμενο σωλήνα (το σύστημα φέρει την ονομασία ART/S) είτε μια σύμμορφη δεξαμενή καυσίμου εφοδιασμένη ξανά με πτυσσόμενο σωλήνα. Η τελευταία λύση, που ανακοινώθηκε από τη Lockheed Martin στο πρόσφατο αεροπορικό σαλόνι τη̋ Σιγκαπούρη̋, αφορά αεροσκάφη των εκδόσεων παραγωγή̋ 50/52 plus, 50/52M, 60 και Sufa. Τα Mirage 2000/-5 φέρουν μόνιμο σταθερό εξωτερικό σωλήνα. Τα Α-7E διαθέτουν πτυσσόμενο σωλήνα ανεφοδιασμού. Και τα δύο ανεφοδιάζονται με τη μέθοδο «drogue & probe». Όπω̋ είναι φυσικό, σε περίπτωση που απαιτηθεί η από-

http:// fox2e-mag.blogspot.com

83


Θέµατα

κτηση μια̋ πλατφόρμα̋, συμφέρει αυτή να είναι εφοδιασμένη και με τι̋ δύο μεθόδου̋ ανεφοδιασμού. Τέτοιε̋ πλατφόρμε̋ είναι το A330 MRTT, υπό προϋποθέσει̋ το A310 MRTT, το KC-10, το ΚC-135 και το KC-767. Επιλογέ̋ εν μέσω κρίση̋ Για τα νεότευκτα και δυστυχώ̋ ακριβότερα A330 MRTT και KC-767 έχει γίνει μνεία στο «Autumn 09 Special Report». Για το λόγο αυτό θα περιορισθούμε στι̋ περιπτώσει̋ των A310 MRTT και KC-135E/R. A310 MRTT boom demonstrator Το Α310 MRTT βρίσκεται σε υπηρεσία με τι̋ αεροπορίε̋ τη̋ Γερμανία̋ και του Καναδά σε τέσσερι̋ και δύο μονάδε̋ αντίστοιχα, καθώ̋ επίση̋ και το Πακιστάν. Το αεροσκάφο̋ συνδυάζει την κάλυψη των αναγκών εναέριου ανεφοδιασμού και στρατηγικών μεταφορών. Μπορεί να μεταφέρει 78 τόνου̋ προσφερόμενου καυσίμου μέσω δύο ατρακτιδίων ανεφοδιασμού στι̋ πτέρυγε̋ και ταυτόχρονα να μεταφέρει στρατιώτε̋, φορτίο ή τραυματίε̋. Σήμερα, το Α310 δεν

Το Α310 MRTT boom demonstrator ανεφοδιάζει ένα Α330 ΜRTT (© EADS)

βρίσκεται σε παραγωγή. Τα Α310MRTT προέρχονται από μετασκευασμένα μεταχειρισμένα αεροσκάφη. Τί σχέση έχει όμω̋ ένα αεροσκάφο̋ με τι̋ ελληνικέ̋ ανάγκε̋, όπω̋ το A310, που δεν μπορεί να ανεφοδιάσει τη ραχοκοκαλιά τη̋ ΠΑ, το F-16; Πριν 10 χρόνια, η Airbus Military ξεκίνησε τη δημιουργία ενό̋ συστήματο̋ μετάγγιση̋ καυσίμου με την τεχνική «boom». Το αποτέλεσμα είναι το

Το ARBS επί του A310 MRTT boom demonstrator (© EADS)

84

Air Refuelling Boom System (ARBS). Το ARBS έχει δυνατότητα μετάδοση̋ 1,200 gal ανά λεπτό και αποτελεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκοσμίω̋ στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η Airbus θέλησε να δοκιμάσει το ARBS σε αεροσκάφο̋ και επέλεξε το… Α310MRTT. Το σύστημα έκανε την πρώτη πτήση σε ένα αεροσκάφο̋ Α310-600 το 2006. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει αρκετέ̋ δοκιμέ̋, οι οποίε̋ απέδειξαν ότι το A310 MRTT θα μπορούσε να ανεφοδιάσει αεροσκάφη που χρησιμοποιούν τη μέθοδο «flying boom». Έτσι, το A310 MRTT boom demonstrator είναι εφικτό να εφοδιαστεί με βραχίονα boom και να ανεφοδιάσει το μαχητικό F-16. Η εγκατάσταση του ARBS φυσικά δεν αναιρεί τη δυνατότητα μεταφορά̋ των ατρακτιδίων που αναφέρθηκαν προηγουμένω̋ στι̋ πτέ-


Εν. Ανεφοδιασµός & ΠΑ: προτάσεις εν µέσω οικ. κρίσης ανταλλαγή των A340 με τουλάχιστον 3 Α310 και η μετατροπή του̋ σε ιπτάμενα τάνκερ, εφοδιασμένα με το ARBS. Την υποστήριξη και το χειρισμό του̋, τέλο̋, θα μπορούσε να επωμιστεί προσωπικό από την παλιά Ολυμπιακή. Σε μία τέτοια περίπτωση, εφόσον υπάρχει φυσικά θέληση τη̋ στρατιωτική̋ και πολιτική̋ εξουσία̋ για μία τέτοια κίνηση, θα απαιτούνταν η ανεύρεση μεταχειρισμένων αεροσκαφών. Μία πηγή θα μπορούσαν να είναι αεροσκάφη ιδιωτικών εταιριών. Για παράδειγμα, η εταιρία ταχυμεταφορών Fed Ex πρόκειται να αποσύρει τα επόμενα τρία έτη

εννέα A310-200/300 (δύο το 2011, τρία το 2012, τέσσερα το 2013). Άλλη περίπτωση, τέλο̋, θα μπορούσε να αποτελέσει μία ανταλλαγή ελληνικών Α340 με Α310 τη̋ γαλλική̋ αεροπορία̋. Η τελευταία διατηρεί τρία αεροσκάφη Α310-304 σε ρόλο στρατηγικών μεταφορών όπω̋ επίση̋ δύο Α340. Έτσι, ίσω̋ συμφέρει και τα δύο μέρη μία ενδεχόμενη ανταλλαγή ορισμένων ελληνικών A340 με A310. Σε κάθε σενάριο τη̋ συγκεκριμένη̋ προοπτική̋ το κέρδο̋ είναι η ένταξη στην ΠΑ ενό̋ πολύτιμου πολλαπλασιαστή ισχύο̋ με σχετικά μικρό κόστο̋, πολύ μικρότερο σε σύγκριση με την αγορά

ρυγε̋. Η συγκεκριμένη έκδοση δεν είχε ωστόσο εξαγωγική επιτυχία, όχι λόγω κατασκευαστική̋ κατωτερότητα̋ αλλά επειδή η Μεγ. Βρετανία, η Αυστραλία και η Σαουδική Αραβία επέλεξαν το μεγαλύτερο A330 MRTT, το οποίο επέλεξαν αργότερα επίση̋ τα ΗΑΕ. Έτσι, η Airbus επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο A330. Τρόπο̋ Προμήθεια̋ Αφορμή για την αναφορά του A310 MRTT υπήρξε ανάρτηση τη̋ ιστοσελίδα̋ www.enkripto.com σχετική με την αξιοποίηση των τεσσάρων Α340 τη̋ παλιά̋ Ολυμπιακή̋ Αεροπορία̋. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη κρίθηκαν ασύμφορα να αγοραστούν από τη νέα Ολυμπιακή και παρέμειναν στον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση προτεινόταν η πιθανή

Ατρακτίδιο εναέριου ανεφοδιασμού και βραχίονα̋ boom σε KC-135 (© Wikipedia)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

85


Θέµατα

μια̋ καινούρια̋ πλατφόρμα̋.

του̋ η Αεροπορική Βάση τη̋ Ελευσίνα̋. Δυστυχώ̋, το ελληKC-135R νικό αίτημα απορρίφθηκε. Τον περασμένο ΣεπτέμΤο άλλο αεροσκάφο̋ που βριο το σύνολο των αεροσκακαλύπτει τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Πολε- φών KC-135 έκδοση̋ –Ε τη̋ μική̋ Αεροπορία̋ και υφίσταται αμερικανική̋ αεροπορία̋ σε μεγάλε̋ ποσότητε̋ είναι το αποσύρθηκαν από την ενεργό κλασσικό KC-135. δράση και τέθηκαν σε αποθήΤα αεροσκάφη του τύπου κευση στη βάση Davis-Monβρίσκονται σήμερα σε υπηρεσία than στην Αριζόνα. Έτσι, με τι̋ αεροπορίε̋ των ΗΠΑ, τη̋ εφόσον κάποιο̋ χρήστη̋ θα Γαλλία̋, τη̋ Τουρκία̋, τη̋ Σιγ- απαιτούσε την αγορά ενό̋ καπούρη̋ και τη̋ Χιλή̋. Ο αριθμού του̋, θα μπορούσε τύπο̋ προέρχεται από το B-707, να αποσπάσει την άδεια των το οποίο χρησιμοποιείται στρα- αμερικανικών αρχών για να τιωτικά και ω̋ ΑΣΕΠΕ, συλλέ- τον αποκτήσει. Ένα̋ χρήστη̋ κτη̋ ηλεκτρομαγνητικών είναι η Χιλή. Η αεροπορία τη̋ εκπομπών και πλατφόρμα επιτή- εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία ρηση̋ εδάφου̋. Το KC-135 μπο- και πρόκειται να παραλάβει τρία ρεί να ανεφοδιάσει αεροσκάφη KC-135E. Από αυτά, το ένα θα κυρίω̋ με την τεχνική «boom» χρησιμοποιηθεί ω̋ πηγή ανταλκαι δευτερευόντω̋ αεροσκάφη λακτικών ενώ τα υπόλοιπα δύο με την τεχνική «probe & θα παραμείνουν ενεργά, με drogue», με την ύπαρξη ατρακτι- υπαρκτή την επιλογή αναβάθμιδίων ανεφοδιασμού στι̋ πτέρυ- σή̋ του̋. Η παράδοση του πρώγε̋. του αεροσκάφου̋ έγινε δε λίγε̋ Αν και πρόκειται για μία εβδομάδε̋ μετά την έγκριση του παλαιά σχεδίαση, το KC-135 θα χιλιανού αιτήματο̋. παραμείνει στι̋ τάξει̋ των ΗΠΑ Όπω̋ έπραξε η Χιλή (και τουλάχιστον έω̋ το 2024 αν και όπω̋ σκοπεύει να πράξει το Μαάλλε̋ αναφορέ̋ κάνουν λόγο ρόκο) θα μπορούσε να πράξει ακόμη και για το 2040. Όσον και η Ελλάδα. Το χρονικό διάαφορά την αμερικανική αεροπο- στημα από την ολοκλήρωση ρία, τα αεροσκάφη του τύπου θα τη̋ απόσυρση̋ των KC-135 αντικατασταθούν είτε από το είναι σχετικά μικρό και η αναΑ330 MRTT είτε από το KC-767. ζήτηση ορισμένων αξιόπλοων κατασκευών λογικά ρεαλιKC-135 και ΠΑ στική. Παράλληλα, ο χρόνο̋ παράδοση̋ των πρώτων καΜετά την απόκτηση αε- τασκευών σχετικά σύντομο̋. ροσκαφών KC-135R από την Τέλο̋, ο κίνδυνο̋ μη έγκριση̋ τουρκική αεροπορία κατά τη τη̋ μεταβίβαση̋ ελάχιστο̋, διάρκεια τη̋ δεκαετία̋ του 1990, αφενό̋ επειδή ούτε πλέον αξιωματούχοι τη̋ Πολεμική̋ Αε- χρησιμοποιούνται αφετέρου ροπορία̋ αιτήθηκαν την αποδέ- επειδή αεροσκάφη του ιδίου σμευση ενό̋ μικρού αριθμού τύπου βρίσκονται σήμερα σε αεροσκαφών του ιδίου τύπου υπηρεσία με άλλο κράτο̋ τη̋ από το αμερικανικό οπλοστάσιο. περιοχή̋. Μάλιστα, είχε προκριθεί ω̋ έδρα Σημαντικό κομμάτι,

86

ωστόσο, μια̋ δυνητική̋ αγορά̋ μερικών μεταχειρισμένων KC135E από τα αποθέματα τη̋ USAF θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων. Μία τέτοια κίνηση, που κοστίζει 24 εκατομμύρια δολάρια ανά αεροσκάφο̋ κρίνεται ουσιαστική αφού βελτιώνει τι̋ επιδόσει̋ του KC-135 ω̋ αεροσκάφο̋ εναέριου ανεφοδιασμού και κάνει μεγαλύτερη την αξιοπι-

Ελληνικά F-16C/D block 52 plus κατά την φάση


Εν. Ανεφοδιασµός & ΠΑ: προτάσεις εν µέσω οικ. κρίσης

στία του ω̋ πτητική μηχανή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετά KC-135E έπασχαν από προβλήματα στου̋ κινητήρε̋ του̋. Το γεγονό̋ αυτό συνέτεινε στην απόσυρσή του̋. Η αντικατάσταση των παλαιότερων κινητήρων με αυτού̋ που φέρει το KC-135R επιλύει το ζήτημα. Παράλληλα αυξάνει την μεταφορική ικανότητα μεταφερόμενου καυσίμου.

Τα γαλλικά KC-135

ραδόθηκαν το 1964. Συνολικά αποκτήθηκαν 12 –F (τα οποία Η Γαλλία υπήρξε η συμπλήρωσαν το 1997 τρία –R) πρώτη χώρα του εξωτερικού που εκ των οποίων σε υπηρεσία σήστράφηκε στην επιλογή του KC- μερα βρίσκονται 11. Τα γαλλικά 135. Αφορμή υπήρξε η καλύτερη KC-135 έχουν υποστεί πρόαξιοποίηση των στρατηγικών γραμμα εκσυγχρονισμού μεταξύ βομβαρδιστικών Mirage IV, 1985 και 1988. Ανάμεσα στι̋ τροωστόσο, ο στόλο̋ των τάνκερ ποποιήσει̋ υπήρξε η αντικατάδεν χρησιμοποιήθηκε αποκλει- σταση των κινητήρων P&W στικά γι’ αυτά. J57-P-59W από του̋ CFM56, Τα γαλλικά KC-135F πα- του̋ κινητήρε̋ που χρησιμοποι-

η εναέριου ανεφοδιασμού από αμερικανικό KC-135R (© John / f-16.net)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

87


Θέµατα

ούνται στα KC-135R. Η εγκατάσταση των CFM56 βελτίωσε την αυτονομία και αύξησε την ποσότητα του συνολικού προσφερόμενου καυσίμου. Τα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με τροποποιημένο βραχίονα boom, ικανό να ανεφοδιάσει μαχητικά με την τεχνική «probe & drogue» και ατρακτίδια Mk.32. Τα τελευταία μειώνουν αισθητά τον χρόνο ανεφοδιασμού ενό̋ ζεύγου̋ αεροσκαφών, μια̋ και με την ύπαρξή του̋ δεν είναι υποχρεωτική η αναμονή του δεύτερου αεροσκάφου̋ μέχρι να ανεφοδιαστεί το πρώτο. Επιπρόσθετα, επιτρέπουν ισοδύναμε̋ ποσότητε̋ καυσίμου για τα αεροσκάφη του σχηματισμού. Παρόλα αυτά, η χρήση του̋ περιορίζει το φορτίο καυσίμου του KC-135 κατά 2 τόνου̋. O στόλο̋ των γαλλικών KC-135FR θα έχει αντικατασταθεί έω̋ το 2025 από νεώτερα αεροσκάφη, στα πλαίσια του διαγωνισμού για το νέο MRTT. Τα KC-135 τη̋ Χιλή̋ Αν και αρχικά στράφηκε στην απόκτηση τροποποιημένων πολιτικών αεροσκαφών τη̋ Airbus, η Χιλή κατέληξε τελικά στη λύση τριών KC-135E. Όπω̋ αναφέρθηκε παραπάνω, το πρώτο αεροσκάφο̋ του τύπου παραδόθηκε στι̋ 16 Φεβρουαρίου 2010, μόλι̋ 20 ημέρε̋ μετά την οριστικοποίηση τη̋ αμερικανική̋ έγκριση̋ για τη μεταβίβαση. Το πρώτο από τα αεροσκάφη, αυτό που ήδη παραδόθηκε, θα χρησιμεύει περισσότερο για την υποστήριξη των υπολοίπων δύο και βραχυπρόθεσμα ω̋ αεροσκάφο̋ εναέριου ανεφοδιασμού. Τα KC-135

88

F-16 τη̋ 341M ανεφοδιάζονται από αμερικανικό KC-135R (© John / f-16.net)

θα αντικαταστήσουν ένα / δύο KC-707. Τα υπόλοιπα δύο KC135E θα έχουν παραδοθεί το 2011. Τα τρία αεροσκάφη προέρχονται από τα αποθέματα τη̋ αμερικανική̋ αεροπορία̋ και θα κοστίσουν συνολικά 40 εκατομμύρια δολάρια. Με τα KC-135E η Χιλή σκοπεύει να καλύψει τη̋ απαιτήσει̋ τη̋ στον ανεφοδιασμό εν πτήσει των 28 μαχητικών F-16 που σήμερα διαθέτει και των 18 F-16 που πρόκειται να παραλάβει από την Ολλανδία έω̋ το 2011. Σύμφωνα με δηλώσει̋ ντόπιων ανώτατων αξιωματικών, ένα KC-

135E επιτρέπει τον ανεφοδιασμό τεσσάρων F-16 σε λιγότερο από 10 λεπτά, και 16 αεροσκαφών σε μία έξοδο. Επιπρόσθετα, τα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού αεροσκαφών του αμερικανικού ναυτικού, έτσι καθίστανται συμβατά να ανεφοδιάσουν τα F-5 τη̋ αεροπορία̋. Τα τελευταία ανεφοδιάζονται με την τεχνική “probe & drogue”. Η Χιλή εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο αναβάθμισή̋ του̋ στην έκδοση -R, έναντι κόστου̋ 24 εκατομμύριων δολαρίων ανά μονάδα. Τα χιλιανά KC-135 υπολογίζεται


Εν. Ανεφοδιασµός & ΠΑ: προτάσεις εν µέσω οικ. κρίσης

νονται κατά 7%, τα κόστη υποστήριξη̋ μειώνονται κατά 95% και τα αεροσκάφη μπορούν να διατηρηθούν σε υπηρεσία έω̋ το 2030. Οι εργασίε̋ αντικατάσταση̋ των κινητήρων θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εγχωρίω̋, σε συνεργασία με τι̋ κατασκευάστριε̋ εταιρίε̋ (του̋ CFM 56 παράγει επίση̋ η Snecma). Η μεταβίβαση μερικών KC-135E μπορεί να γίνει άμεσα και να καλύψει για 10 - 15 έτη επαρκώ̋ τι̋ ελληνικέ̋ ανάγκε̋. Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα στοιχεία τη̋ Χιλή̋, το κόστο̋ τεσσάρων αεροσκαφών για παράδειγμα συμπεριλαμβανομένου του κόστου̋ αναβάθμιση̋ στην έκδοση -R θα έφθανε τα 136 εκατομμύρια δολάρια ή 34 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Αντί επιλόγου

Η οικονομική κρίση αναμφίβολα θα πλήξει σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα τη̋ Πολεμική̋ Αεροπορία̋, πόσο μάλλον αυτό τη̋ αμφιλεγόμενη̋ προμήθεια̋ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. πω̋ διαθέτουν ακόμη ωφέ- μαντική εκκρεμότητα. Τόσο το KC-135 όσο και το A310 λιμο βίο 20.000 ωρών πτήση̋, Αυτή δεν αφορά την MRTT θα μπορούσαν να καλύέχει υπολογίζεται δηλαδή πω̋ άτρακτο αλλά του̋ κινητήρε̋. ψουν με σχετικά φθηνό κόστο̋ η χρήση του̋ δεν θα αντιμε- Κάθε αεροσκάφο̋ τη̋ έκδοση̋ - τι̋ ελληνικέ̋ ανάγκε̋, δίνοντα̋ τωπίσει προβλήματα ω̋ το Ε φέρει τέσσερι̋ κινητήρε̋ TF33 τη δυνατότητα μεγαλύτερη̋ 2024. Τα αεροσκάφη θα χρησι- οι οποίοι δυστυχώ̋ έχουν πα- αξιοποίηση̋ των υπολοίπων αεμοποιηθούν και στο ρόλο των ρουσιάσει προβλήματα αξιοπι- ροσκαφών τη̋ και αυξάνοντα̋ στρατηγικών μεταφορών, πέραν στία̋. Το πρόβλημα μπορεί να κατά ένα ακόμη βέλο̋ τη φαρέτου εναέριου ανεφοδιασμού. επιλυθεί με την αντικατάστασή τρα τη̋ ελληνική̋ διπλωματία̋ του̋ από κινητήρε̋ CFM-56. Το κατά περιόδου̋ εθνικών και διεΤο πρόβλημα στην περίπτωση εγχείρημα έχει ήδη πραγματο- θνών κρίσεων. των ΚC-135E ποιήθει επιτυχώ̋ σε μεγάλη ποσότητα αποκομίζοντα̋ 410 Μία δυνητική αγορά KC-135R. Μετά την εγκατάσταση αεροσκαφών KC-135E από τα των CFM-56, που κοστίζει 24 αποθέματα τη̋ αμερικανική̋ εκατομμύρια δολάρια, οι επιδόαεροπορία̋ κρύβει μία ση- σει̋ μεταφορά̋ καυσίμου αυξά-

http:// fox2e-mag.blogspot.com

89


Θέµατα

TLP 2010-3

Η 341Μ στο Albacete! 90


TLP 2010-3 / Maple Flag 43

Maple Flag 43 Η THK ταξιδεύει στο Cold Lake

http:// fox2e-mag.blogspot.com

91


Θέµατα

Η 341Μ στο TLP 2010-3

επιμέλεια: Deepred001 Elfot Fox2 Tasoscorsair

(© ΠΑ)

92


TLP 2010-3 / Maple Flag 43

Μεταξύ 26/4 και 21/5 διεξήχθη στην αεροπορική βάση του Albacete το TLP 2010-3, το πρώτο TLP για το 2010, μια̋ και τα προηγούμενα δύο προγραμματισμένα του φετινού έτου̋ είχαν ακυρωθεί λόγω δυσχερών

καιρικών συνθηκών. Την ελληνική αεροπορία εκπροσώπευσε σχηματισμό̋ πολεμικών αεροσκαφών F-16 block 50 τη̋ 341Μ. Στο TLP συμμετέχει η αεροπορική ελίτ του ΝΑΤΟ. Ω̋ ελάχιστη απαίτηση, τα πληρώματα πρέπει να είναι Mission Ready, να ηγούνται ενό̋ ζέυγου̋ και να είναι πιστοποιημένα σε πτήσει̋ 500 ποδιών MSL/AGL. Τα εξασκούντα πληρώματα που λαμβάνουν μέρο̋ στην κατάρτιση θα πρέπει μεταξύ των άλλων να πληρούν το όριο των 500 πτητικών ωρών στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφου̋, αλλά και στο συγκεκριμένο ρόλο. Για τα πληρώματα που αναλαμβάνουν ρόλο AD, θα πρέπει να πληρούν προδιαγραφέ̋ DACT. Όλα τα πληρώματα που

συμμετέχουν πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σε ρόλο διοίκηση̋ μεγάλων πολυεθνικών σχηματισμών τύπου COMAO. Στο TLP 2010-3 πήραν μέρο̋ η Γαλλία (Mirage 2000D/N, Rafale), η Γερμανία (F-4F, Tornado), η Ισπανία (EF-18M, EF-2000, Mirage F-1M), οι ΗΠΑ (F-16CJ) και η Μεγάλη Βρετανία (Tornado GR.4, Hawk T1a). Στην κατάρτιση συμμετείχαν επιπλέον διάφορα μεταφορικά αεροσκάφη, εναέριου ανεφοδιασμού, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, ένα Boeing E-3A του ΝΑΤΟ και ορισμένα ελικόπτερα CSAR. Παρόντε̋ στι̋ δραστηριότητε̋ ήταν επίση̋ εκπρόσωποι τη̋ ουγγρική̋ και τη̋ ιταλική̋ αεροπορία̋. Παρατηρητέ̋ είχαν στείλει, τέλο̋, η Δανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ άσκηση̋ στο Albacete βρέθηκαν 60 πιλότοι, 530 τεχνικοί συντήρηση̋ και 20

απεικόνιση̋, SWEEP, SEAD και OCA. Κλείνοντα̋ αυτό το μικρό ειδικοί στην συλλογή πληροφο- λεκτικό αφιέρωμα είναι καλό να ριών, ηλεκτρονικού πολέμου και αναφέρουμε απόψη Έλληνα ιπταμένου γι’ αυτέ̋ τι̋ διεθνεί̋ άλλων ειδικοτήτων. Η ελληνική αποστολή συνεκπαιδεύσει̋: “Οι εμπειρίε̋ αποτελείτο από τέσσερα F-16 που αποκομίζονται σε τέτοε̋ block 50, ένα C-130 και 50 περί- πολυεθνικέ̋ ασκήσει̋ είναι που χειριστέ̋ και τεχνικού̋ εδά- ιδιαίτερα υψηλή̋ αξία̋. Καλή φου̋. Τα μαχητικά τη̋ 341Μ η καθημερινή εκπαίδευση, εκτέλεσαν σύνθετε̋ αεροπορι- αλλά καταντάει ρουτίνα μετά κέ̋ επιχειρήσει̋, τόσο αέρο̋ - από λίγο. Ο ίδιο̋ εναέριο̋ αέρο̋ όσο αέρο̋ - εδάφου̋ και χώρο̋, τα ίδια αφη, τα ίδια επιμελήθηκαν ρόλου̋ εχθρική̋ πληρώματα, τα ίδια συστή-

ματα, οι ίδιε̋ τακτικέ̋. Οι πολυεθνικέ̋ ασκήσει̋ μα̋ παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τι̋ διεθνεί̋ εξελίξει̋ σε ότι αφορά τι̋ αεροπορικέ̋ τακτικέ̋ και την χρήση νέων αφων και όπλων. Επίση̋ κατά κανόνα, σ' αυτέ̋ τι̋ ασκήσει̋ παρουσιάζεται στα ξένα πληρώματα το πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευση̋ των ελληνικών πληρωμάτων, και ανεβαίνει έτσι το "image" τη̋ ΠΑ στι̋ άλλε̋ αεροπορίε̋”.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

93


Θέµατα

(© Mr. Comedy Tono)

(© Mr. Comedy Tono)

(© Rotorpylon 1)

94

(© Mr. Comedy Tono)

(© Ruben Galindo Verdugo)


TLP 2010-3 / Maple Flag 43

(© ΠΑ)

(© Timm Ziegenthaler) (© Rotorpylon 1)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

95


Θέµατα

Η ΤΗΚ στη Maple Flag 43

επιμέλεια: Fox2

Για πρώτη φορά στην ιστορία τη̋ η τουρκική αεροπορία απέστειλε πολεμικά αεροσκάφη στην πολυεθνική άσκηση Maple Flag και συμμετείχε σε αυτήν. H Maple Flag διεξάγεται κάθε έτο̋ και διαρκεί μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Σε αυτήν συμμετάσχουν αρκετέ̋ δυτικέ̋ αεροπορίε̋. Κύρια ατραξιόν τη̋ αποτελεί το τεράστιο πεδίο βολή̋ που υπάρχει διαθέσιμο, γνωστό και ω̋ “the world's largest Hollywood set”. Το πεδίο βολή̋ εναέριων όπλων του Cold Lake περιλαμβάνει συνολική έκταση μεγαλύτερη του ενό̋ εκατομ-

96

μυρίου εκταρίου (ή αλλιώ̋ 11.600 m2). Για να καταστεί σαφέστερο το πόση μεγάλη έκταση αυτό καταλαμβάνει α̋ σημειωθεί ότι είναι μεγαλύτερο από την επιφάνεια τη̋ Κύπρου (η Μεγαλόνησο̋ έχει μέγεθο̋ λίγο 2 μεγαλύτερο των 9.000 m ). Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται περισσότεροι από 640 επίγειοι στόχοι, οι οποίοι κυρίω̋ συμβολίζουν αεροδρόμια, κέντρα διοίκηση̋ και ελέγχου, τεθωρακισμένα, αντιαεροπορικά συστήματα, θέσει̋ ραντάρ και βιομηχανικέ̋ περιοχέ̋. Τα αεροδρόμια περιλαμβάνουν διαδρόμου̋ απογείωση̋, βοηθητικού̋ διαδρόμου̋, καταφύγια και κτίρια. Τα μεγέθη των στόχων αντι-

στοιχούν στα 3/4 των πραγματικών. Στη Maple Flag 2010 ή Maple Flag 43 συμμετείχαν οι πολεμικέ̋ αεροπορίε̋ τη̋ Γαλλία̋, τη Γερμανία̋, τη Δανία̋, του Καναδά, τη̋ Μεγάλη̋ Βρετανία̋, του ΝΑΤΟ, τη̋ Νέα Ζηλανδία̋, τη̋ Ολλανδία̋, τη̋ Τουρκία̋ και των ΗΠΑ. Παρατηρητέ̋ απέστειλαν η Χιλή, το Ομάν, η Σιγκαπούρη, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Όλε̋ οι συμμετέχουσε̋ αεροπορικέ̋ δυνάμει̋ αποτελουσάν τη μπλε δύναμη (συνολικά 43 μαχητικά), η οποία εκτελούσε επί το πλείστον αποστολέ̋ αέρο̋ - εδάφου̋. Απέναντι στι̋ μπλε δυνάμει̋


TLP 2010-3 / Maple Flag 43

υπήρχαν οι “κόκκινε̋”, αποτελούμενε̋ από έξι Αμερικανοί Aggressors τη̋ 64η̋ μοίρα̋ και του̋ Καναδού̋ Top Aces. Οι τελευταίοι συμμετείχαν με οκτώ Alpha Jet και αποτελούν το αποτέλεσμα τη̋ ίδρυση̋ μια̋ ιδιωτική̋ εταιρία̋ από πρώην Καναδού̋ πιλότου̋ το 2000 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αεροπορική̋ εκπαίδευση̋. Συναρπαστικό χαρακτηριστικό του̋ είναι ότι έχουν διατηρήσει την παραλλαγή σε ορισμένα αεροσκάφη του̋ που χρησιμοποιόταν από τον προηγούμενο χρήστη του̋. Η τουρκική συμμετοχή αποτελείτο από έξι μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 και 78

άτομα προσωπικό. Την αποστολή συνόδεψαν δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135R, τα οποία σήκωσαν το δύσκολο ρόλο παροχή̋ καυσίμου στα μαχητικά καθόλη τη διάρκεια των δύο υπερατλαντικών ταξιδιών, ενώ συμμετείχαν και στο σχεδιασμό τη̋ άσκηση̋. Παρά τη μηνιαία διάρκεια τη̋ άσκηση̋, αίσθηση προκάλεσε η σχετικά ολιγόχρονη παραμονή τη̋ τουρκική̋ αεροπορία̋, παρά το ότι αυτή ακολούθησε του̋ αρχικού̋ σχεδιασμού̋ τη̋. Τα τουρκικά αεροσκάφη παρέμειναν στον Καναδά από τι̋ 17/5 έω̋ τι̋ 28/5. Θεωρείται βέβαιο ότι η τουρκική πλευρά επιδίωξε τη με-

ταφορά στοιχείων τη̋ συμμαχική̋ άσκηση̋ στο συνεχέ̋ εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιεί με ορμητήριο στην αεροπορική βάση του Ικονίου, όπου διεξάγονται οι εκπαιδευτικέ̋ σειρέ̋ του “Αετού τη̋ Ανατολία̋”.

* Οι φωτογραφίε̋ που ακολουθούν προέρχονται από τον ιστότοπο τη̋ τουρκική̋ αεροπορία̋.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

97


Θέµατα

98


TLP 2010-3 / Maple Flag 43

http:// fox2e-mag.blogspot.com

99


Prompt Global Strike Επιθετική ενέργεια οπουδήποτε σε λιγότερο από µία ώρα!


& X-51 WaveRider επιµέλεια: Deepred001


Θέµατα

Καλλιτεχνική απεικόνιση του X-51 WaveRider (© USAF Graphic)

Σενάριο

μετρα. Στην κορυφή τη̋ παραβολή̋ του, τέσσερι̋ κεφαλέ̋ Μία πληροφορία θέτει το απελευθερώνονται από τον Triσχέδιο σε κίνηση: μία προειδο- dent για να αρχίσουν την καθοποίηση για επικείμενη πυρηνική δική πορεία προ̋ τον πλανήτη εκτόξευση τη̋ Βόρεια̋ Κορέα̋ ή Γη με ταχύτητα 13.000 μίλια ανά για μεταφορά βιοτοξινών προ̋ ώρα. Ακριβώ̋ πάνω από τον ένα προπύργιο τη̋ Χεζμπολάχ στόχο, οι κεφαλέ̋ εκπυρσοκροστο Λίβανο. Μέσα από το αμερικανικό δίκτυο πληροφοριών η πληροφορία φθάνει στην έδρα τη̋ Στρατηγική̋ Διοίκηση̋ των ΗΠΑ, στο Πεντάγωνο και τελικά στον Λευκό Οίκο. Στον Ειρηνικό, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο τη̋ κατηγορία̋ Οχάιο αναμένει την εντολή του προέδρου για εκτόξευση. Όταν έρθει η προεδρική εντολή, πυροδοτείται ο 65-τονο̋ βαλλιστικό̋ πύραυλο̋ Trident II και μέσα σε 2 λεπτά ο πύραυλο̋ αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 20.000 πόδια ανά δευτερόλεπτο. Πάνω, και πέρα από του̋ ωκεανού̋, έξω από την ατμόσφαιρα, πετά στα ύψη για χιλιάδε̋ χιλιό-

102

τούν, σκεπάζοντα̋ την περιοχή με χιλιάδε̋ μεταλλικέ̋ βέργε̋, καθεμία έω̋ και 12 φορέ̋ περισσότερο καταστρεπτική από ότι μία σφαίρα διαμετρήματο̋ 0,50. Οτιδήποτε σε μία έκταση 3.000 τετραγωνικών ποδιών σαρώνεται από τη μεταλλική καταιγίδα...

Μοντέλο Χ-51 για δοκιμέ̋ σε αεροσήραγγα


α

Prompt Global Strike & X-51 WaveRider

Ο στόχο̋, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή τη̋ Στρατηγική̋ Διοίκηση̋ των Το σχέδιο αυτό εντάσσε- ΗΠΑ Lt. Gen. C. Robert Kehler, ται σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι "να χτυπηθεί σχεδόν ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη δε- οπουδήποτε στην επιφάνεια καετία του 1990 και τώρα ενδια- τη̋ Γη̋ εντό̋ 60 λεπτών". φέρει του̋ στρατιωτικού̋ Το ερώτημα είναι κατά κύκλου̋. Το πρόγραμμα ονο- πόσον μια τέτοια επίθεση μάζεται Prompt Global Strike μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα ξεκινήσει με τροποποι- χωρί̋ την πυροδότηση ενό̋ Γ’ ημένου̋ Trident, αλλά τελικά Παγκοσμίου Πολέμου: Οι βαλθα μπορούσε να συμπεριλάβει λιστικοί πύραυλοι Trident, εξοτι̋ νέε̋ γενιέ̋ των αεροσκα- πλισμένοι με κεφαλέ̋ φών και των εξοπλισμών βολφραμίου, είναι εξίσου θανατου̋, με αποτέλεσμα να γί- τηφόροι όσο και το πιο θανατηνουν πέντε φορέ̋ πιο γρή- φόρο όπλο στο αμερικανικό γορα από οτιδήποτε άλλο στο πυρηνικό οπλοστάσιο. σημερινό αμερικανικό οπλοστάσιο. Ταχεία κρούση Prompt Global Strike

Ένα̋ υποψήφιο̋

Οι στρατιωτικοί είναι πεπεισμένοι ότι κατά τα επόμενα Ο υπέρ-υπερηχητικό̋ πύ- έτη θα πρέπει να ενεργήσουν ταραυλο̋ κρουζ Χ-51, ο οποίο̋ έχει χύτατα ενάντια στι̋ απειλέ̋ – σχεδιαστεί να αναπτύσει ταχύ- ηγέτε̋ τρομοκρατών, λαθραία τητα Mach 5 (περίπου 3600 πυρηνικά ή χημικά. Όπλα. “Ξέμίλια/ώρα), και όπω̋ ανακοί- ρουμε πω̋ να χτυπήσουμε με ακρίνωσε η Boeing, η δοκιμή επίτευ- βεια, ξέρουμε πω̋ να χτυπήσουμε ξη̋ του συγκεκριμένου ορίου, σε μεγάλε̋ αποστάσει̋. Η διαστέφθηκε από επιτυχία. φορά τώρα είναι η αίσθηση του χρόνου”, λέει ο Kehler, υπεύθυνο̋ του Αμερικανικού Πενταγώνου για το πρόγραμμα Global Strike. Ο κορυφαίο̋ υποψήφιο̋ για την επίτευξη ταχεία̋ κρούση̋ είναι ο βαλλιστικό̋ πύραυλο̋ Trident II και μετά ο πύραυλο̋ Χ-51, ο οποίο̋ εκτοξεύεται από ένα αεροσκάφο̋ τύπου Β-52 και αναπτύσει υπερηχητική ταχύτητα προωθούμενο̋ από έναν πύραυλο. Η προώθηση μέσω του scramjet τον κάνει υπέρ-υπερηχητικό. Στι̋ 20 Αυγούστου του 1998, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα εκτό(© Purdue News Servic / David Umberge)

ξευσε έναν πύραυλο Tomahawk κατά ενό̋ στρατοπέδου εκπαίδευση̋ τη̋ Αλ Κάιντα στο ανατολικό Αφγανιστάν, με την ελπίδα να σκοτώσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Με τελική ταχύτητα τα 550 μίλια ανά ώρα, ο Tomahawk έκανε το 1100-μιλίων ταξίδι σε 2 ώρε̋. Μέχρι τότε, ο Μπιν Λάντεν είχε φύγει - και μάλιστα σε λιγότερο από μία ώρα, σύμφωνα με τον Richard A. Clarke, πρώην επικεφαλή̋ τη̋ αντιτρομοκρατική̋ υπηρεσία̋ των ΗΠΑ. Το αμερικανικό στρατιωτικό οπλοστάσιο έχει ήδη όπλα που μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα σε μερικά λεπτά: πυρηνικοί πύραυλοι. Αυτή η τρομακτική δυνατότητα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί η σοβιετική απειλή. Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ ανησυχούν ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο δεν είναι πλέον αξιόπιστο – Υπάρχει πραγματικά η θέληση να χτυπηθεί η Τεχεράνη σε αντίποινα για μία τρομοκρατική επίθεση; Να θανατωθούν με πυρηνικά εκατομμύρια των Κινέζων για την εισβολή στην Ταϊβάν; Η απάντηση είναι όχι. Αυτο-αποτροπή

Παραδόξω̋, όσο περισσότερο οι πιο αδύναμοι εχθροί των ΗΠΑ αυξάνονται, τόσο λιγότερο αποτελεσματικό είναι το σημερινό οπλοστάσιο. Οι στρατιωτικοί θεωρητικοί ονομάζουν αυτό το φαινόμενο „αυτο-αποτροπή“. Το 2001, το Πεντάγωνο άρχισε να ερευνά για κάτι που θα μπορούσε να χτυπήσει έναν εχθρό σχεδόν αμέσω̋ χωρί̋ να διακινδυνεύσει ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Οι λύσει̋ - ανεπάνδρωτα βομβαρδιστικά, ταχύτεροι πύραυλοι κρουζ,

http:// fox2e-mag.blogspot.com

103


Θέµατα

υπέρ-υπερηχητικά οχήματα σε τροχιά στο διάστημα - απαιτούν μία δεκαετία ή και περισσότερο ανάπτυξη. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, όμω̋, είχε στη διάθεση το συμβατικό πύραυλο Trident II από το 1993. Με μερικέ̋ εκατοντάδε̋ εκατομμύρια δολάρια, και σύμφωνα με του̋ στρατιωτικού̋, το πρώτο υποβρύχιο του προγράμματο̋ Prompt Strike Global, θα μπορούσε να είναι έτοιμο να επιχειρεί σε μόλι̋ δύο χρόνια. Οι 60 εκατομμυρίων δολαρίων συμβατικοί πύραυλοι πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβοί από την πυρηνική εκδοχή. Όμω̋, οι πολλαπλέ̋ πυρηνικέ̋ κεφαλέ̋ μπορούν να κλειδώσουν πάνω συντεταγμένε̋ GPS. Μετά την είσοδο των κεφαλών στην ατμόσφαιρα, η χρήση πτερυγίων μπορεί να τι̋ κατευθύνει προ̋ ένα στόχο. Με την εμβέλεια των Trident II στα 6000 ναυτικά μίλια, οι πύραυλοι είναι μία απειλή για όλου̋ του̋ στόχου̋ σε παγκόσμια κλίμακα. Το 1988, ο βαλλιστικό̋ πύραυλο̋ Trident II D5 τη̋ Lockheed Martin μπήκε σε υπηρεσία με τα υποβρύχια τη̋ κλάσση̋ Οχάιο. Στο πρόγραμμα Global Strike, κάθε υποβρύχιο είναι εξοπλισμένο με 22 πυρηνικού̋ Trident, μαζί με δύο τροποποιημένου̋ Trident, ο καθένα̋ με τέσσερι̋ ανεξάρτητε̋ κεφαλέ̋. Πυρηνική ασάφεια Όλοι φαίνονται ικανοποιημένοι από τεχνική̋ άποψη̋ με την τροποποίηση του Trident να μπορεί να ικανοποιήσει τι̋ απαιτήσει̋ του προγράμματο̋ Global Strike. Όμω̋, το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν μπορεί να εξηγή-

104

σει πω̋ αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν και ποιο̋ θα είναι ο επιδιωκόμενο̋ στόχο̋. Πρώτον, υπάρχει το θέμα τη̋ πληροφόρηση̋. Αν ο Αμερικανό̋ πρόεδρο̋ πρόκειται να δώσει εντολή για την εκτόξευση του πρώτου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, θα πρόκειται για πυραυλική επίθεση, και ο ίδιο̋ θα χρειαστεί συντριπτικά στοιχεία, τα οποία χρήζουν λεπτομερή ανάλυση όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών. Στι̋ 19 Μαρτίου 2003, οι αμερικανικέ̋ ένοπλε̋ δυνάμει̋ εκτόξευσαν 40 πυραύλου̋ κρουζ σε τρει̋ τοποθεσίε̋ έξω από τη

Βαγδάτη, με την ελπίδα τη̋ θανάτωση̋ του Σαντάμ Χουσεΐν και άλλου̋ ανώτερου̋ στρατιωτικού̋ αξιωματούχου̋ του Ιράκ. Αποδείχθηκε εκ των προτέρων ότι ο πρώην Ιρακινό̋ ηγέτη̋ ήταν σε κάποια από τι̋ τοποθεσίε̋; Από την εξαπόλυση σκοτώθηκαν τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, παρότι δεν ήταν σαφέ̋ εάν ήταν πολίτε̋ ή οι ηγετικοί αξιωματούχοι του Ιράκ. Στην κεντρική ιδέα του Prompt Global Strike είναι ένα πολύ πιο σκοτεινό σενάριο: Αμερικανοί στρατιώτε̋ βρίσκονται μακριά από τον επιδιωκόμενο στόχο του̋ – ή η αεράμυνα του


εχθρού είναι πολύ αποτελεσματική. Υπάρχει μια εξαιρετική αλλά στιγμιαία πληροφόρηση για μια περιοχή του άμεσου ενδιαφέροντο̋, αλλά δεν υπάρχουν φίλιε̋ δυνάμει̋ γύρω από το στόχο (ένα ξενοδοχείο για παράδειγμα) και ω̋ εκ θαύματο̋, ακριβώ̋ στο σωστό σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίθεση. “Υπάρχει κάποια πιθανότητα για αυτό, αλλά είναι πολύ μικρή” σύμφωνα με τον κο Jeffrey Lewis, επιστήμονα στο Χάρβαρντ. Πιο δύσκολο είναι να εξηγηθεί το πω̋ ένα̋ συμβατικό̋ Trident θα μπορούσε να εκτο-

Prompt Global Strike & X-51 WaveRider

ξευθεί χωρί̋ να προκαλέσει μία κρίση ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη που είχε σκοπό να λύσει. Το σχέδιο του αμερικανικού ναυτικού απαιτεί τον εξοπλισμό των υποβρυχίων τη̋ κατηγορία̋ Ohio με δύο συμβατικού̋ και 22 πυρηνικού̋ πυραύλου̋ Trident II. Με επιχειρησιακή ζωή τα 42 έτη, τα υποβρύχια τη̋ κλάση̋ Ohio (εισήρθαν σε υπηρεσία το 1979) θα μπορούσαν να παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι το 2021. Το Ναυτικό προτίθεται να περικόψει το στόλο τη̋ συγκεκριμένη̋ κατηγορία̋ από 18 σε 14 υποβρύχια, με τα 12 να βρίσκονται συνεχώ̋ μέσα στη θάλασσα.

Για του̋ εξωτερικού̋ παρατηρητέ̋, τα συμβατικά και τα πυρηνικά βλήματα φαίνονται πανομοιότυπα - ίδιο μέγεθο̋, ίδια ταχύτητα, εκτόξευση από την ίδια θέση. Παραδοσιακά, η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να εκτοξεύσουν βλήματα πάνω από το Βόρειο Πόλο, αλλά η σημερινή κατά πάσα πιθανότητα υπαγόρευση στόχων του προγράμματο̋ Strike Global είναι η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, χώρε̋ οι οποίε̋ βρίσκονται νότια τη̋ Κίνα̋ και τη̋ Ρωσία̋. Για πολλά λεπτά κατά τη διάρκεια τη̋ πτήση̋ των πυραύλων θα φαίνεται πω̋ κατευθύνονται προ̋ τη Ρωσία ή την Κίνα. Αυτό θα μπορούσε να έχει τρομερέ̋ συνέπειε̋. WaveRider

Χ-51 προσαρμοσμένο̋ στο αριστερό πτερό ενό̋ Β-52 (© U.S. Air Force / Chad Bellay)

Ενώ οι Trident ΙΙ με συμβατικέ̋ κεφαλέ̋ θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε λίγα χρόνια, μπορεί να χρειαστεί μία δεκαετία ή και περισσότερο για την ανάπτυξη του X-51 WaveRider, το οποίο καταστρέφει του̋ στόχου̋ με απλή συντριβή πάνω σε αυτού̋ με υπερηχητική ταχύτητα. Η τεχνολογία σε αυτόν τον αξιοθαύμαστο πύραυλο μπορεί να έχει ευρύτερε̋ εφαρμογέ̋, συμπεριλαμβανομένων των ultrafast και των νέων διαστημικών οχημάτων. Σχεδιασμένο̋ από την Boeing και την Pratt & Whitney για την USAF, o Χ-51 χρησιμοποιεί μόνο ένα κινούμενο μέρο̋ - την αντλία καυσίμου για να πιάσει τα 5 Mach, ή 3600 μίλα ανά ώρα. Γωνία στη μύτη, πτερύγια στη μέση και μια είσοδο για το υπογάστριο - η συσκευή μοιάζει με διασταύρωση ανάμεσα σε ένα

http:// fox2e-mag.blogspot.com

105


Θέµατα

Ο πύραυλο̋ κατά την φόρτωσή του σε ένα B-52 (© U.S. Air Force / Chad Bellay)

διαστημόπλοιο και έναν φουτουριστικό πύραυλο κρούζ. Είναι σχεδιασμένο̋ για να πάει σχεδόν επτά φορέ̋ ταχύτερα από ένα Tomahawk - από την Αραβική Θάλασσα για το Ανατολικό Αφγανιστάν σε 20 λεπτά - και να καταστρέψει του̋ στόχου̋ με την δική του κινητική ενέργεια. Η πίεση, η έλξη και οι υψηλέ̋ θερμοκρασίε̋ που συνδέονται με την υπερηχητική ταχύτητα (κατά κανόνα, μεγαλύτερη από 5 Mach, ή 3600 μίλια / ώρα) θεωρούνται από του̋ επιστήμονε̋ υπερβολικά ακραία μεγέθη για ένα αεροσκά-

106

φο̋ το οποίο πρέπει να χειριστεί με ελεγχόμενο τρόπο. Μόνο οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα διαστημόπλοια - καίγοντα̋ καύσιμα πυραύλων, θα μπορούσαν να πάνε τόσο γρήγορα. «Αναβάτη̋ των Κυμάτων» Ο X-51 μετατρέπει ορισμένε̋ από τι̋ πιο αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ των υπέρ-υπερηχητικών πτήσεων προ̋ όφελό̋ του. Τα κρουστικά κύματα, για παράδειγμα, τα οποία αναπαράγονται σε υπερ-υπερηχητικό επίπεδο, το ένα μετά το άλλο,

μπορούν να επιβραδύνουν τον πύραυλο. Αλλά το Χ-51 είναι ένα̋ "αναβάτη̋ των κυμάτων", με το έντονο σχήμα στη μύτη να σπάει τα κύματα ακριβώ̋ στη σωστή γωνία. Όλα τα κύματα υπό πίεση κατευθύνονται κάτω από τον πύραυλο, κάνοντα̋ τον να γλιστράει πάνω σε αυτά. Το σοκ των κρουστικών κυμάτων συμπιέζει τον αέρα για να βοηθήσει στη διεργασία καύση̋ του καυσίμου του Χ-51. Το σκάφο̋ είναι το ίδιο μέγεθο̋ και σχήμα, όπω̋ ένα̋ κοινό̋ Standoff πύραυλο̋ αέρο̋-εδάφου̋, έτσι ώστε να


Prompt Global Strike & X-51 WaveRider

Δοκιμαστική πτήση 9 Δεκεμβρίου 2009 (© U.S. Air Force / Chad Bellay)

Θα έχει μια εμβέλεια μόνο 600 ναυτικά μίλια, θα πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί κάτω από ένα μπορεί να συνδέεται με ένα αε- αεροπλάνο, να εκτοξευθεί και να ροσκάφο̋ Β-52 ή με ένα μαχη- επιταχυνθεί μέσω του κιντήρα τικό αεροσκάφο̋. Χρησιμοποιεί του. Όμω̋, το X-51 είναι το τυπικό καύσιμο JP-7 και όχι καύ- πρώτο όπλο - εκτό̋ από ένα σιμο πυραύλων, έτσι ώστε να βαλλιστικό πύραυλο – που ταιριάζει απόλυτα με την υπάρ- πετά σε υπέρ-υπερηχητική ταχουσα υλικοτεχνική αλυσίδα των χύτητα. Το X-51 μπορεί να κάνει αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Χ-51 είναι κατασκευα- πιο λογικό το πρόγραμμα σμένο από ένα αρκετά πρότυπο Prompt Global Strike, προπάνκράμα νικελίου, λιγότερο από των να ελαχιστοποιήσει τι̋ εξωτικά υλικά, και η τεχνολογία παρενέργειε̋ ενό̋ ανθρώπιτου κινητήρα είναι πολύ προηγ- νου λάθου̋, το οποίο στην περίπτωση των συμβατικών μένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Trident θα έχει σοβαρότατε̋ X-51 θα είναι σε ανταγωνισμό με συνέπειε̋. Η διατήρηση εκ μέρου̋ ένα συμβατικό πυραυλο Trident. τη̋ USAF ενό̋ παγκόσμιου δι-

κτύου στρατιωτικών βάσεων, για να μπορούν τα αεροσκάφη να φθάσουν στο δυνητικό στόχο γρήγορα, είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Η απροθυμία των κοινωνιών, σε πολλέ̋ περιοχέ̋ που είναι αναπτυγμένε̋ οι αμερικανικέ̋ ένοπλε̋, δημιουργεί συνεχώ̋ τριβέ̋ στι̋ διμερεί̋ σχέσει̋ των Ηνωμένων Πολιτειών με τρίτε̋ χώρε̋. Επιπλέον, μελλοντικά η Ουάσιγκτον μπορεί να προσκρούει όλο και πιο συχνά στο θέμα των υπερπτήσεων των αεροσκαφών τη̋ πάνω από τρίτε̋ χώρε̋... * Συντάχτηκε μεταξύ των άλλων με πληροφορίε̋ από άρθρο του Noah Shachtman στο Popular Mechanics

http:// fox2e-mag.blogspot.com

107


Royal Navy 2010

* οι σχολαστικές βρετανικές διαβουλεύσεις για τα κορυφαία εξοπλιστικά προγράµµατα του βρετανικού ναυτικού. * τι γίνεται µε τους Trident, τα CVF & το F-35 *τί ναυτικό επιθυµούν να έχουν οι Βρετανοί;

επιµέλεια: Makkman1


Θέµατα

Καλλιτεχνική απεικόνιση αεροπλανοφόρου τη̋ κλάση̋ Queen Elizabeth

Εν μέσω οικονομική̋ κριση̋, ο υπουργό̋ αμύνη̋ ανακοίνωσε την δημιουργία τη̋ επιτροπή̋ Strategic Defence Review, για να επανεξετάσει και να ιεραρχήσει τι̋ απειλέ̋ που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και να ορίσει τι̋ μελλοντικέ̋αμυντικέ̋ προτεραιότητε̋. Αυτό είναι μόνον ένα μέρο̋ από την συνδυασμένη επισκόπηση των θεμάτων που θα συζητήσουν με την συμμετοχή κυβερνητικών υπηρεσιών στο National Security Council (Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλεία̋), για να μελετήσουν και να καθορίσουν τι̋ ανάγκε̋, τα μέσα και την πολιτική ασφαλεία̋. Η νεα κυβέρνηση θεωρεί ότι ο επαναπροσδιορισμό̋ και η ιεράρχιση των απειλών είναι αναγκαία και επείγουσα. Η οικονομική κρίση περιορίζει την χρηματοδότηση τρεχόντων αμυντικών προγραμμάτων και η πολυετή̋ εμπειρία απο την συμμετοχή των Βρετανικών δυνάμεων στο Ιρακ και το Αφγανιστάν επανακαθορίζει τον επιθυμητό συνδιασμό δυνάμεων ανάλογα με τι̋ απειλέ̋. Υπο τι̋ παρούσε̋ συνθή-

110

κε̋ το βρετανικό Υπ.Αμ. δεν δύναται να εκπληρώσει με ευκολία τι̋ υποχρεώσει̋ και να χρηματοδοτήσει αμυντικά προγράμματα, ούτε για τα τρέχοντα ούτε για τα μελλοντικά. Κατά τι̋ ενδείξει̋ η οικονομική δυσχέρεια στην χρηματοδότηση αμύνη̋ θα συνεχισθεί για αρκετά έτη, ίσω̋ και την επόμενη δεκαετία. Στα σημαντικότερα και ακριβότερα αμυντικά προγράμματα περιλαμβάνονται (αν και στην παρούσα ανάλυση θα επικεντρωθούμε μόνον στα τρία πρώτα): (1) Το πρόγραμμα των νέων CVF αεροπλανοφόρων, κλάση Queen Elizabeth (2) Η αντικατασταση πυρηνικων υποβρυχίων και το προγραμμα Trident (3) Η συμμετοχη στην εξέλιξη και παραγωγή του F-35 και στο προγραμμα κινητηρα F-136 (4) To ναυπηγικο προγραμμα αντιτορπιλικών ADD Type -45, κλάση Daring Παρά την επιθυμιτή επισκόπηση τη̋ πολιτική̋ και την προσαμογή στα νέα οικονομικά δεδομένα μείωση̋ των δαπανών, οι ειλημένε̋ αποφάσει̋ για

την χρηματοδότηση και παραγωγή επηρεάζουν τι̋ μελλοντικέ̋ επιλογέ̋, σε βαθμό που να μην ειναι αναστρέψιμο̋. Τα ανωτέρω προγράμματα εκτό̋ απο πολυέξοδα , ταυτοχρόνω̋ καθορίζουν την αμυντική πολιτική του Η.Β., σαν πολιτική «Προβολή̋ Ισχύο̋ ανά την Υφήλιο», κατά το Αμερικανικό πρότυπο αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ουσιαστικώ̋ παρουσιάζουν και προσδιορίζουν σε θέματα παγκόσμια̋ ασφάλεια̋ τον ρόλο του Η.Β. σαν ενα αναχρονισμό του Ψυχρού Πολέμου, παρά σαν ανταπόκριση στα προβλήματα τη̋ σύγχρονη̋ διεθνού̋ ασφάλεια̋ και τι̋ αιτίε̋ των συγκρούσεων, όπω̋ διαφαίνονται για τι̋ προσεχεί̋ δεκαετίε̋. Η σύγχρονη συζήτηση για θέματα ασφαλεία̋ εστιάζεται στο «εάν» και «κατά πόσο» η βρετανική πολεμική μηχανή δύναται να μεταλλαχθεί για να να ανταποκριθεί στι̋ σύγχρονε̋ απειλέ̋ και κινδύνου̋. Οι βρετανικέ̋ δυνάμει̋ έχουν δημιουργηθεί κατ’αντιγραφή των πολεμικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ, ικανέ̋ να αντιμετωπίσουν δυναμικά απειλέ̋ σχετιζόμενε̋


με την αντιπαλότητα του Ψυχρού Πολέμου. Εν αντιθέσει με την τότε ορισμένη και συγκεκριμένη ιδεολογική-οικονομικήπολιτική αντιπαράθεση κατά τη̋ ΕΣΣΔ, οι νέε̋ απειλέ̋ και κίνδυνοι για την διεθνή σταθερότητα προέρχονται από διεσπαρμένε̋ και αλληλοσυνδεόμενε̋ αιτίε̋, πολλέ̋ απο τι̋ οποίε̋ είναι παράγωγα των μέχρι τώρα εφαρμοσμένων πολιτικών και τη̋ οικονομική̋ και τεχνολογική̋ ανάπτυξη̋. Τον Ψυχρό Πόλεμο διαδέχθηκε η Διεθνή̋ Τρομοκρατία, η διάδοση Όπλων Μαζική̋ Καταστροφή̋ και συγκρούσει̋ εθνοτικέ̋ και θρησκευτικέ̋ σε κράτη χωρί̋ εσωτερική συνοχή, μικρά και άνευ πόρων κράτη που δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τι̋ ανάγκε̋ του πληθυσμού, συν όσα στη βιβλιογραφία κατηγοριοποιούνται ω̋ «Αποτυχημένα Κρατη», παγκόσμιε̋ πανδημίε̋, και η ανερχόμενη διεθνή̋ επιρροή οργανώσεων που σχετίζονται με Τρομοκρατία, Ναρκωτικά και Έγκλημα. Αυτέ̋ οι απειλέ̋ συνδέονται και τροφοδοτούνται απο μη ορατού̋ παράγοντε̋ όπω̋ ο ανταγωνισμό̋ για τι̋ ενεργειακέ̋ πηγέ̋, την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, την φτώχεια, την περιβαλλοντολογική υποβάθμιση, τι̋ δημογραφικέ̋ αλλαγέ̋, του̋ υδάτινοι πόρου̋, την κακή διακυβέρνηση, τα απολυταρχικά καθεστωτα και την παγκοσμιοποίηση, ενώ συνδυάζονται με οικονομική ανέχεια και ενεργειακή ανεπάρκεια για να επιτείνουν την κατάλυση του νόμου και των άρρητων πανάρχαιων ρυθμίσεων που επέβαλλαν την κοινωνικά ρυθμισμένη λειτουργία. Συχνά οι παραπάνω λόγοι ωθούν στη διάρυξη των δεσμων που κρατούσαν

τι̋ ενδοκοινωνικέ̋ δυνάμει̋ σε ισορροπία. Οι αντιδράσει̋ γινονται βίαιε̋ και απρόβλεπτε̋ ανάμεσα σε ομάδε̋ (εθνοτικέ̋/φυλετικέ̋/θρησκευτικέ̋ κα) με συνέπεια την κατάλυση καθε αρχή̋. Η συζήτηση για τι̋ αμυντικέ̋ προτεραιότητε̋ θα εξετάσει τα μαθήματα και τα διδάγματα από το Ιράκ και το Αφγανιστάν, σχετικά με το εάν η δαπάνη για την κατασκευή πολύπλοκων και πολυδάπανων προγραμμάτων, όπω̋ τα προαναφερόμενα, είναι η κατάλληλη πολιτική για την αντιμετώπιση των νέων απειλών. Μερο̋ του ακαδημαϊκου κόσμου και αριστερών απόψεων πολιτικοι, χωρί̋ να αμφισβητείται η ανάγκη ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, εισηγούνται την μακροχρόνια έμφαση στην πολιτική πρόληψη̋ των αιτιών τη̋ ανασφάλεια̋ που προέρχεται και εδράζεται στα αδύναμα κρατη, λόγω τη̋ περιβαλλοντολογική̋ υποβάθμιση̋ και τη̋ ένδεια̋. Οι εκφραστέ̋ τη̋ παραδοσιακή̋ πολιτική̋, του αντιμετωπίζειν και καταστέλειν, εισηγούνται την διατήρηση του υπάρχοντο̋ καθεστώτο̋ ασφαλεία̋, το οποίο συνδυάζει με την τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη και ενισχύει τη θεση τη̋ χώρα̋ στο διεθνέ̋ σύστημα ασφαλεία̋. Τα υποβρύχια και οι Trident Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό και το επίπεδο των πυρηνικών όπλων εντάσεται στο πλαίσιο τη̋ συζήτηση̋ για τον επανακαθορισμό των αμυντικών προτεραιοτήτων. Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση των πυρηνο-

Royal Navy 2010

κίνητων Υ/Β κλάση̋ Resolution (οπλισμένα με πυραύλου̋ Polaris), με Υ/Β τη̋ κλάση̋ Vanguard, οπλισμένα με το σύστημα Τrident. Ειναι γνωστό ότι έκαστο μεταφέρει 16 υποβρυχίω̋ εκτοξευόμενου̋ πυραύλου̋, οπλισμένου̋ με έω̋ 10 ανεξάρτητα κατευθυνόμενε̋ κεφαλέ̋, ισχύο̋ από 15 έω̋ 100 kt. Υπολογίζεται ότι περίπου 160 κεφαλέ̋ παραμένουν διαθέσιμε̋ στο βρετανικό ναυτικό. Το επιχειρησιακό δόγμα προβλέπει ότι, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο είναι εν περιπολία ανά πάσα στιγμή. Τα υ/β περιπολούν εν σιγή, με την βοήθεια χαρτογραφημένου ανάγλυφου του βυθού, σε προκαθορισμένα γεωγραφικά «τετράγωνα» (μήκου̋ πλευρά̋ εκατοντάδων χλμ.) στον ωκεανό, όπου συνεχώ̋ λαμβάνουν πληροφορίε̋ χωρί̋ να αναμεταδίδουν για λόγου̋ απόκρυψη̋. Τα υ/β Vanguard υπολογίζεται να παραμείνουν εν υπηρεσία για 25 με 30 χρόνια, και οι πύραυλοι Τrident D5 μέχρι το 2042, με ενδιάμεση αναβάθμιση. Το επικαιροποιημένο κόστο̋ σχεδιασμού και κατασκευή̋ των Τrident σε τιμέ̋ 2005 ανέρχεται σε ₤14,9 δι̋. (περίπου €22 δι̋). Το ετήσιο κόστο̋ συντήρηση̋ και λειτουργία̋ υπολογίζεται στα ₤2 δι̋. Το κόστο̋ αντιστοιχεί περίπου στο 5,5% του ετήσιου αμυντικού προϋπολογισμου το 2007-08. Ενώ η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι Τrident έχουν σχεδιαστει και κατασκευαστεί στι̋ εγκαταστάσει̋ του Aldermaston, πληροφορίε̋ από το Υπ. Ενέργεια̋ των ΗΠΑ, αναφερουν σημαντική βοήθεια στην ανάπτυξη και την παραγωγή του συστήματο̋ (έω̋ 38% τη̋ αξία̋ του προγράμματο̋ έχει πληρωθεί για την

http:// fox2e-mag.blogspot.com

111


Θέµατα

Επάνω: Στιγμιότυπο από τηνεκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου Trident. Δεξιά: γράφημα του τρόπου λειτουργία̋ τη̋ δύναμη̋ των μελλονττικών στρατηγικών βρετανικών υποβρυχίων (© FAS)

αμερικανική συμβολή) στο US Navy. Δεδομένου ότι το κόστο̋ των εγκαταστάσεων παραγωγή̋ στο Aldermaston προσεγγίζει το ₤1 δι̋ ετησίω̋ και το κόστο̋ αντικατάσταση̋ των υ/β Vanguard και Τrident (συν το κόστο̋ των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και λειτουργία̋) υπολογίζεται στα ₤100 δι̋, εξετάζονται εναλλακτικέ̋ προτάσει̋ περιορισμού και περικοπών όπω̋: (1) περικοπή των διαθέσιμων επιχειρησιακών πυρηνικών κεφαλών σε λιγότερε̋ απο 100. (2) περικοπή των συνεχών περιπολιών υ/β και οριστικη απόσυρση ενό̋ εκ των Vanguard. (3) την μη αντικατάσταση των υ/β που θα αποσυρθουν συν μικρότερο μελλοντικά αριθμό πυρηνικών υ/β (ίσω̋ μόνον δύο) εν ενεργεία, εξοπλισμένων με φθηνότερα και περιορισμένων δυνατότητων πυρηνικά όπλα (εάν όχι την παντελή κατάργησή του̋). Η συλλογιστική που δικαιολογεί τι̋ περικοπέ̋ είναι ότι

112

ενώ δεν εγκαταλείπεται η πυρηνική δυνατότη̋, περιορίζεται το κόστο̋, και ενδεχομένω̋ θα μπορεί να επανεξοπλισθεί το Η.Β. με πυρηνικά εάν οι διεθνεί̋ συνθήκε̋ το απαιτήσουν. Ο αντίλογο̋ ειναι οτι το ΗΒ θα σταματήσει να θεωρείται ω̋ επαρκή̋ δύναμη αποτροπή̋ και θα μειωθεί το κύρο̋.

τότητε̋ και προβολή̋ ισχύο̋ σε επιχειρήσει̋ όπου δεν θα υπάρχει ούτε υποδομή ούτε φίλιε̋ βάσει̋ για να συνδράμουν τι̋ βρετανικε̋ δυνάμει̋ και ισχυρό αποτρεπτικό μέσο που δύνατται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο ενταση̋ ανά την υφήλιο. Τα νέα αεροπλανοφόρα θα προσεγγίζουν σε διαστάσει̋ και δυνατότητε̋ με την αντίΤα αεροπλανοφόρα κλάση̋ στοιχη κλάση Nimitz (εκτόπισμα Queen Elizabeth και το F-35 100.000 τν) του αμερικανικού ναυτικού. Το βρετανικό ναυτικό Τα δύο νέα αεροπλανο- δεν είχε τέτοιων δυνατοτήτων φόρα (εκτοπίσμα 65.000 τν) τη̋ και συμβολισμού σκάφη, από κλάση̋ Queen Elizabeth (QE), την εποχή τη̋ αυτοκρατορική̋ εξοπλισμένα με έω̋ 40 F-35B, κυριαρχία̋ των θαλασσών. πρόκειται να αντικαταστήσουν Το κόστο̋ του προγράμπερί το 2014-15 την κλάση Invin- ματο̋ υπολογίζεται ₤3,9 δι̋.(πεcible (εκτόπισμα 22.000 τν) και ρίπου € 6 δι̋) σε τιμέ̋ 2007. Το τα Ηarrier GR7/9. Ο συνδυασμό̋ αντίστοιχο κόστο̋ αγορά̋/παQE και F-35 προσφέρει ασύγ- ραγωγή̋ ανά F-35 δίδεται στα κριτα μεγαλύτερε̋ επιχειρησια- ₤95 εκ., αν και το υπολογιζόμενο κέ̋ δυνατότητε̋ από τα σκάφη κόστο̋ ανά μονάδα συνεχώ̋ αυπου θα αποσυρθούν. Προσφέ- ξάνεται, χωρί̋ τελική πρόβλεψη, ρουν αυξημένε̋ επιθετικέ̋ δυνα- όπω̋ επίση̋ αυξάνεται η καθυ-


στέρηση που σχετίζεται με τι̋ δοκιμέ̋ του αεροσκάφου̋ όσο αναβάλεται η έναρξη παραγωγή̋. Ταυτόχρονα επαυξάνονται όλε̋ οι κοστολογικέ̋ προβλέψει̋, σχετικά με τη βιομηχανική υποδομή, συντήρηση, εκπαίδευση και ότι εχει σχέση με το προγραμματισμό για την επιχειρησιακή ζωή τη̋ κλάση̋ τι̋ επόμενε̋ τρει̋ δεκαετίε̋. Όλοι οι υπολογισμοί κόστου̋ είναι ανεξάρτητοι από την επένδυση στη δημιουργία δεύτερου τύπου κινητήρα (F-136) για το αεροσκάφο̋. Οι επικρίσει̋ κατά του F35 εστιάζονται όχι μόνο στο κόστο̋ και την καθυστέρηση του προγράμματο̋ αλλά και στην διαφαινόμενη κατασπατάληση πόρων. Οι επικριτέ̋ υποστηρίζουν ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη που συνέβησαν στο πρόγραμμα Eurofighter, το οποίο σχεδιάστηκε με τα δεδομένα αεροπορική̋ υπεροχή̋ του Ψυχρού Πολέμου και προτάθηκε σε ρυθμό παραγωγή̋ ανεφάρμοστο μετά την λήξη του ΨΠ. Ενώ θα έπρεπε να είχε καταργηθεί μετά το 1995, προ̋ χάριν υποστήριξη̋ τη̋ βρετανική̋ βιομηχανία̋, μετεξελίχθηκε στο πρόγραμμα Typhoon, σε μικρότερο αριθμό παραγωγή̋ και με επιθετικέ̋ δυνατότητε̋ που δεν προβλεπονταν αρχικώ̋, αυξάνωντα̋ το κόστο̋. Οι ομοιότητε̋ ειναι αρκετέ̋ με την εξέλιξη του F-35 (επίση̋ εξέλιξη σχεδίου του ΨΠ) ώστε να προτείνεται η απόσυρση από το F-35Β και συμμετοχή τη̋ βρετανική̋ βιομηχανία̋ σε αλλε̋ μορφέ̋ τεχνολογική̋ συνεργασία̋ με την αγορά μικρότερου αριθμού F-35Α από την Βασιλική Αεροπορία. Επιπλέον προτείνεται η ακύρωση του προγράμματο̋ QE

Royal Navy 2010

Προβληματισμό̋ υφίσταται για την τελική ποσότητα F-35 που θα αποκτηθεί (© Reuters)

και η αντικατάσταση με 2 σκάφη μικρότερου εκτοπίσματο̋ (περί του̋ 35.000 εω̋ 40.000 τν) με πλήρη χρήση τεχνολογία̋ UCAV (Εξοπλισμένα Μη- Επανδρομένα Αεροσκάφη) σε ναυτικέ̋ εφαρμογέ̋.

σει̋ προγραμματίζεται αρχική επιχειρησιακή ανάπτυξη για το 2012. Το κόστο̋ των MRA4 προσεγγίζει το εξωφρενικό ₤400 εκ. ανά αεροσκάφο̋, και μόνον 7 απο τα αρχικώ̋ 21 θα κατασκευαστούν τελικώ̋, ενώ τα MR2 αποσύρονται λόγω ηλικία̋ Επίλογο̋ και ότι εχουν ξεπεράσει τα όρια χρήση̋, χωρί̋ να αναπληρώνονΠαρατηρούμε ότι διεξά- ται οι επιχειρησιακέ̋ δυνατότηγεται εμπεριστατομένη μελέτη τε̋ των μοιρών. των μελλοντικών θεμάτων Διαδοχικέ̋ κυβερνήσει̋ ασφαλεία̋ και ισχύο̋. Ανεξαρ- προσπάθησαν ανεπιτυχώ̋ να τήτω̋ των τελικών αποφάσεων, ελέγξουν το κόστο̋ των προτο μεγαλύτερο πρόβλημα (όχι γραμματων. Η αγορά αμυντικών μόνο για το ΗΒ αλλά για όλε̋ τι̋ προγραμμάτων είναι πολυσύνεθνικέ̋ αμυντικέ̋ βιομηχανίε̋) θετη, με επιχειρηματικό αυτοείναι η αδυναμία να ελεγχθεί ο σκοπό, ο οποίο̋ είναι εκ φύσεω̋ προϋπολογισμό̋ κόστου̋ των ανεξέλεκτο̋. Ελάχιστε̋ εταιρίε̋ αμυντικών προγραμμάτων. Το δραστηριοποιούνται στη βιομηκατά κανόνα σύνηθε̋ ειναι η χανία εξελιγμένων τεχνολογικά υπέρβαση του κόστου̋ και η κα- αμυντικών προϊοντων, υπό ελάθυστέρηση στην ανάπτυξη και χιστο ανταγωνισμό, υπό το εξέλιξη, η οποία με τη σειρά τη̋ κλέο̋ και την μυστικότητα του επιβαρύνει το κόστο̋ και τη δια- εθνικού παράγοντα ασφαλεία̋. θεσιμότητα του προγράμματο̋. Σε περιβάλλον αμοιβαία̋ αλΧαρακτηριστικό παρά- ληλο-υποστηριξη̋ όπου Κυβερδειγμα ειναι η αντικατάσταση νητικά, Διοικητικά και του ΑΦΝΣ Nimrod MR2 με το Επιχειρηματικά στελέχη συνερNimrod MRA4. Παρόλο που γάζονται, βαθμιαία καταλύεται ηταν προγραμματισμένο να ει- κάθε εσωτερικό̋ έλεγχο̋ και σέλθει σε υπηρεσία το 2003, μετά καμμία προσπάθεια περιορισμού από υπερβάσει̋ και καθυστερή- του κόστου̋ δεν επιτυγχάνει.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

113


Η ρωσική αεροπορία στον πόλ


λεµο της Ν.Οσσετίας

επιµέλεια: Deepred001


Θέµατα

Σχεδιάγραμμα τη̋ περιοχή̋ με τι̋ συμμετέχουσε̋ δυνάμει̋ εκατέρωθεν

Τι̋ πρώτε̋ ώρε̋ στι̋ 8 Αυγούστου του 2008 η Ρωσία έστειλε τι̋ ένοπλε̋ δυνάμει̋ τη̋ στι̋ περιοχέ̋ τη̋ Ν. Οσσετία̋ και Αμπχαζία̋, στι̋ οποίε̋ κατοικούν κατά πλειοψηφία Ρώσοι υπήκοοι. Η Μόσχα ανέφερε πω̋ το βήμα ήταν αναγκαίο για την προστασία των Ρώσων πολιτών από τι̋ μαζικέ̋ επιθέσει̋ των ενόπλων δυνάμεων τη̋ Γεωργία στην πρωτεύουσα τη̋ Ν. Οσσετία, στο Tskhinvali. Οι ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ απαριθμούσαν 7.500 περίπου στρατιώτε̋ με 100 περίπου κύρια άρματα μάχη̋ και 150 βαρέα συστήματα πυροβολικού και ΠΕΠ. Οι ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ κατάφεραν να κυριεύσουν μέρο̋ τη̋ πρωτεύουσα̋, η οποία προστατεύονταν από ένα παραστρατιωτικό απόσπασμα από την Ν. Οσσετία, αποτελούμενο από 2.500 περίπου στρατιώτε̋, ενώ ταυτόχρονα στην περιοχή βρι-

116

σκόταν 600 περίπου στρατιώτε̋ τη̋ Ρωσία̋, ω̋ μέρο̋ τη̋ ρωσική̋ ειρηνευτική̋ δύναμη̋ στον Καύκασο. Στι̋ 11 Αυγούστου, η περιοχή τη̋ Ν. Οσσετία̋ είχε εκκαθαριστεί πλήρω̋ από τι̋ ΕΔ τη̋ Γεωργία̋, οι οποίε̋ οπισθοχώρησαν προ̋ την περιοχή τη̋ πρωτεύουσα̋ τη̋ χώρα̋, την Τιφλίδα. Οι επίσημε̋ ρωσικέ̋ απώλειε̋ ανήλθαν σε 71 νεκρού̋, 340 τραυματίε̋ και πέντε αιχμαλώτου̋ πολέμου, μεταξύ των οποίων και δύο χειριστέ̋ αεροσκαφών, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι στι̋ 19 Αυγούστου. Οι επίσημε̋ απώλειε̋ τη̋ Γεωργία̋ ανήλθαν σε 205 νεκρού̋ ή αγνοούμενου̋. Τα ανεπίσημα στοιχεία για τι̋ εκατέρωθεν απώλειε̋ είναι πολλαπλάσια των προηγηθέντων αριθμών. Το βάρο̋ των επιχειρήσεων εκ μέρου̋ τη̋ ρωσική̋ πλευρά̋ είχε το 58ο ΣΣ, το οποίο

είναι αναπτυγμένο στο Νότιο Καύκασο. Τι̋ πρώτε̋ τρει̋ ημέρε̋ των επιχειρήσεων, 6.000 έω̋ 10.000 Ρώσοι στρατιώτε̋, εκατοντάδε̋ άρματα μάχη̋ τύπου Τ-62 και Τ-72, όπω̋ και τεθωρακισμένα οχήματα τη̋ κατηγορία̋ ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ, εισήρθαν στην περιοχή τη̋ Ν. Οσσετία̋. Η συγκεκριμένη περιοχή προστατευόταν εκ μέρου̋ των ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ από τι̋ ρωσικέ̋ εναέριε̋ επιθέσει̋ με ένα αντιαεροπορικό δίκτυο, το οποίο αποτελούντο από τα επίγεια συστήματα Buk-1M, Strela-10, OsaAKM, έναν αριθμό φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων τύπου SA-16 Grouse και δίδυμων αντιαεροπορικών πυροβόλων ZU-23 επί φορτηγών. Σύμφωνα με το Jane’s Defence Weekly August 2008, οι ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ διέθεταν στο δυναμικό του̋ αντιαεροπορικά συστήματα τύπου


Η ρωσική αεροπορία στον πόλεµο της Ν.Οσσετίας S-125 , όπω̋ και ένα σύστημα S200. Η Πολεμική Αεροπορία τη̋ Γεωργία̋ αποτελούντο από 9 μαχητικά Su-25 και 9 αεροσκάφη τύπου L-29. Μια περιληπτική αλλά άκρω̋ διαφωτιστική εξήγηση είναι η αναφορά του Col Sergey Kobilash, διοικητή̋ του 368ου αεροπορικού συντάγματο̋ με έδρα το Budyonnovsk στην Νότια Ρωσία, κοντά στην περιοχή τη̋ Ν. Οσσετία̋. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική Πολεμική Αεροπορία (RuAF) δεν περίμενε τόσο έντονη αντίσταση από την αεράμυνα τη̋ Γεωργία̋, η οποία κατά τον ίδιο αποτελούντο στην περιοχή των μαχών από αμερικανική̋ κατασκευή̋ SAM και από φορητά πρώην σοβιετικά μοντέλα Strela και Igla. Αδιευκρίνιστο παραμένει το θέμα σε ποια αμερικανική̋ κατασκευή̋ SAM αναφέρεται ο Col Sergey Kobilash, μια και με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία το μοναδικό επίγειο αντιαεροπορικό σύστημα των ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ το οποίο δεν ήταν σοβιετική̋ /ανατολικοευρωπαική̋ προέλευση̋ ήταν το ισραηλινή̋ κατασκευή̋ Spider Rafale με πυραύλου̋ Python-5. Ο Μοίραρχο̋ Col Vladimir Tatarchenko, διοικητή̋ τη̋ 3η̋ Μοίρα̋ του 368ου Αεροπορικού Συντάγματο̋, σε δηλώσει̋ του στην επίσημη εφημερίδα του ρωσικού υπουργείου άμυνα̋ Krasnaya Zvezda (Κόκκινο Αστέρι) αναφέρει πω̋ τα μαχητικά Frogfoot αντιμετώπισαν πάνω από την εμπόλεμη ζώνη δυσμενεί̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ – συννεφιά – με αποτέλεσμα τα μαχητικά να πραγματοποιούν κύκλου̋ σε ύψο̋ 1.100 έω̋ 1.200 μέτρων πάνω από την εμπόλεμη ζώνη, κάτι που τα έκανε ιδιαί-

τερα ευάλωτα σε φορητά αντιεροπορικά συστήματα. Η δράση των Su-25 Το 368ο Σύνταγμα Αεροπορία̋ βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού από τι̋ 7 Αυγούστου και τι̋ πρώτε̋ ώρε̋ τη̋ επόμενη̋ μέρα̋ έλαβε διαταγή από τον Αρχηγό τη̋ RuAF, Col Gen Alexander Zelin, να αποστείλει δύο ζεύγη SU-25 Frogfoot προ̋ ενίσχυση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή, οι οποίε̋ είχαν ενεπλακεί σε πολεμικέ̋ αψιμαχίε̋ με τι̋ ΕΔ τη̋ Γεωργία̋. Τα τέσσερα SU-25 ήταν τα πρώτα αεροσκάφη που έλαβαν μέρο̋ στι̋ πολεμικέ̋ επιχειρήσει̋ στην εμπόλεμη ζώνη γύρω από το Τσχινβάλι. Οι ρουκέτε̋ των 80 χιλιοστών ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για του̋ στρατιώτε̋ τη̋ Γεωργία̋. Το αποτέλεσμα τη̋ επίθεση̋ των SU-25 ήταν 22 νεκροί στρατιώτε̋ και πολλά κατεστραμμένα οχήματα. Το απόγεμα τη̋ ίδια̋ μέρα̋, ένα SU-25SM του 368ου,

το οποίο επιχειρούσε κατά στόχων γύρω από το Τσχινβάλι, πλήγηκε από φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα κατάφερε να γυρίσει πίσω στην μητρική βάση. Αργά το απόγευμα, τα Frogfoot του 368ου Αεροπορικού Συντάγματο̋, τα οποία απογειώνονταν από το Budyonnovsk συνέχιζαν τι̋ αποστολέ̋ Combat Air Support (CAS) γύρω από το Tskhinvali, σημείωσαν την πρώτη ολική απώλεια αεροσκάφου̋. Επρόκειτο για ένα SU-25BM, σειριακό 10, το οποίο πετούσε ο Lt Col Oleg Terebunskyi, και το οποίο δέχτηκε πλήγμα από φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο. Ο χειριστή̋ κατάφερε να εκτιναχθεί με επιτυχία, και πιθανόν διασώθηκε από φίλιε̋ επίγειε̋ δυνάμει̋ στην περιοχή. Το ίδιο απόγευμα, ένα ζεύγο̋ SU-25 του 368ου Αεροπορικού Συντάγματο̋ βομβάρδισε το αεροδρόμιο Marneuli, κύρια αεροπορική βάση των ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ σε απόσταση 20 χιλιόμετρα νότια τη̋ Τιφλίδο̋. Τα αεροσκάφη χρησιμοποίησαν

Το βάρο̋ των επιχειρήσεων CAS σήκωσαν τα Su-25 (© Wikipedia)

http:// fox2e-mag.blogspot.com

117


Θέµατα

ρουκέτε̋ των 80 χιλιοστών για να πλήξουν στο έδαφο̋ τρία μεταφορικά αεροσκάφη τύπου An2. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτε̋ πηγέ̋, έπληξαν και δύο διθέσια Su-25UB, επίση̋ στο έδαφο̋. Το αξιοσημείωτο τη̋ επίθεση̋ είναι ότι κατά των αεροσκαφών δεν ανοίχτηκε πυρ από επίγεια αντιαεροπορικά μέσα. Πριν από την συγκεκριμένη επίθεση, αλλά και λίγο αργότερα από αυτή, η αεροπορική βάση βομβαρδίστηκε από σχηματισμού̋ βομβαρδιστικών Su-24M. Και πάλι δεν ανοίχτηκε πυρ από επίγεια αντιαεροπορικά μέσα. Το πρωί τη̋ δεύτερη̋ μέρα̋ του πολέμου, 9 Αυγούστου, αεροσκάφη από το 368ου Αεροπορικού Συντάγματο̋ συνέχισαν τι̋ επιχειρήσει̋ CAS, κατά τι̋ οποίε̋ σημειώθηκε η επόμενη κατάρριψη. Το Su-25SM του Col Sergey Kobilash, το οποίο επιχειρούσε στην εμπόλεμη ζώνη στο Τσχινβάλι, δέχτηκε πλήγμα από φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο. Το αεροσκάφο̋ συνέχισε να πετάει, όταν λίγο αργότερα νότια του Tskhinvali δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα από φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο. Ο χειριστή̋ πραγματοποίησε αναγκαστική έξοδο και προσγειώθηκε με επιτυχία με το αλεξίπτωτό του. Στάθηκε δύο φορέ̋ τυχερό̋, γιατί λίγο αργότερα συλλέχθηκε από φίλια ομάδα CSAR, αποτελούμενη από ένα ελικόπτερο τύπου Mi-8MT με συνοδεία ένα Mi-24. Τα ελικόπτερα ανήκαν στο 487ο Ανεξάρτητο Τάγμα, το οποίο εδρεύει επίση̋ στο Budyonnovsk. Για τα αναβαθμισμένα ελικόπτερα Mi24PN, τα οποία εκσυγχρονίσθηκαν ειδικά για νυχτερινέ̋ αποστολέ̋, οι πολεμικέ̋ επιχειρήσει̋ το καλοκαίρι του 2008

118

Οι στρατηγικέ̋ δυνάμει̋ υπέστησαν την απώλεια ενό̋ Tu-22 (© Wikipedia)

ήταν οι παρθενικέ̋. Η επόμενη απώλεια ενό̋ Frogfoot σημειώθηκε την ίδια μέρα. Οι αναφορέ̋ είναι από τον αρχηγό ενό̋ σχηματισμού από το 368ου Αεροπορικού Συντάγματο̋, το οποίο είχε ω̋ αποστολή την συνοδεία μια̋ επίγεια̋ οχηματοπομπή̋, η οποία διερχόταν μέσω του τούνελ Roki με κατεύθυνση την πρωτεύουσα τη̋ Ν. Οσσετία̋, Τσχινβάλι. Σύμφωνα με τον Capt Sergey Sapilin, τα αεροσκάφη του̋ αναχαιτίσθηκαν κατά λάθο̋ από δύο φίλια μαχητικά τύπου Mig-29 ή Su-27. Οι μέχρι σήμερα πληροφορίε̋ περιέχουν ασάφειε̋ σχετικά με τον τύπο των αεροσκαφών. Τα Frogfoot εξαναγκάσθηκαν σε βίαιου̋ ελιγμού̋, όταν ο αρχηγό̋ του σχηματισμού, Capt Sergey

Sapilin, ανέφερε πω̋ το αεροσκάφο̋ δέχτηκε πλήγμα από επίγειο αντιαεροπορικό πύραυλο στο εμπρόσθιο ημισφαίριο του αεροσκάφου̋. Ο χειριστή̋ του πληγέντο̋ αεροσκάφου̋, Maj Vladimir Edamenkov, πραγματοποίησε αναγκαστική έξοδο, δυστυχώ̋ χωρί̋ επιτυχία, με αποτέλεσμα τον θάνατό του. Την ίδια ημέρα του πολέμου, 9 Αυγούστου 2008, ένα ακόμη αεροπορικό σύνταγμα με μαχητικά τύπου Su-25 λαμβάνει μέρο̋ στι̋ επιχειρήσει̋. Πρόκειται για το 461ο Αεροπορικό Σύνταγμα, το οποίο εδρεύει στο Krasnodar. Τα αεροσκάφη του συγκεκριμένου αεροπορικού συντάγματο̋ είχαν μία απώλεια κατά τη συνολική διάρκεια των επιχειρήσεων, όταν ένα Su-25 δέχτηκε πλήγμα και πάλι από έναν


Η ρωσική αεροπορία στον πόλεµο της Ν.Οσσετίας μια αποστολή CAS πάνω από το Tskhinvali, όταν δέχτηκε βαρύ πυρ από επίγεια αντιαεροπορικά μέσα. Χρησιμοποιώντα̋ με επιτυχία τα αερόφυλλα και τι̋ φωτοβολίδε̋ του συστήματο̋ αυτοπροστασία̋ του αεροσκάφου̋, κατάφερε να αποφύγει πέντε συνολικά πυραύλου̋. Ο έκτο̋ πύραυλο̋ κατάφερε τελικά ένα πλήγμα στο κάτω μέρο̋ του αεροσκάφου̋, πλησίον των δύο κινητήρων. Ο χειριστή̋ κατάφερε τελικά να επιστρέψει στη βάση του και να προσγειώσει με επιτυχία το μισοκατεστραμμένο Frogfoot. Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πω̋ το περιστατικό εικονολήφθηκε από ομάδα τηλεοπτικού καναλιού που βρισκόταν στην περιοχή. Επιχειρήσει̋ βομβαρδιστικών αεροσκαφών

φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο, αλλά ο χειριστή̋ του αεροσκάφου̋ κατάφερε να επιστρέψει στην βάση του, με μεγάλε̋ ζημιέ̋ στο αεροσκάφο̋. Στι̋ 11 Αυγούστου, άλλο̋ ένα̋ χειριστή̋ του 386ου Αεροπορικού Συντάγματο̋ αναφέρει δύσκολε̋ προσωπικέ̋ στιγμέ̋ σε

Το πρωί στι̋ 8 Αυγούστου, η RuAF άρχισε να πετάει τι̋ πρώτε̋ αποστολέ̋ στοχεύοντα̋ τι̋ ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ και τον εξοπλισμό του̋ γύρω από το Γκόρι, 30 χιλιόμετρα από το Τσχινβάλι. Τα μαχητικά που ανέλαβαν τι̋ αποστολέ̋ ήταν τύπου Su-24M, επανδρωμένα με τα καλύτερα πληρώματα τη̋ Αεροπορία̋, προερχόμενα από

Φλεγόμενο Mi-24 των γεωργιανών ενόπλων δυνάμεων

σχηματισμού̋ στο ευρωπαϊκό έδαφο̋ τη̋ Ρωσία̋. Τα πληρώματα προέρχονταν από το συγκρότημα 929 του Κέντρου πτητικών δοκιμών στο Akhtubinsk και του 4ου Συγκροτήματο̋ του Εκπαιδευτικού Κέντρου πολεμικών επιχειρήσεων στο Lipetsk. Στου̋ βομβαρδισμού̋ έλαβαν μέρο̋ και δύο τακτικά βομβαρδιστικά Su-34, εκ των οποίων το πρώτο παραδόθηκε στην Αεροπορία τον Αύγουστο του 2007. Τα αεροσκάφη βομβάρδισαν διάφορα αεροδρόμια και στρατιωτικέ̋ εγκαταστάσει̋ σε όλη την επικράτεια τη̋ Γεωργία̋, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Marneuli, Vaziani και Shiraki, όπω̋ και του πολιτικού αεροδρομίου στην Τιφλίδα. Σύμφωνα με πηγέ̋ από τη Γεωργία, κατά την πρώτη μέρα του πολέμου σημειώθηκαν 22 συνολικά παραβιάσει̋ του εναέριου χώρου τη̋ Γεωργία̋ από πολεμικά αεροσκάφη τη̋ Ρωσία̋. Από τον παραπάνω αριθμό συνεπάγεται πω̋ από τη ρωσική πλευρά απουσίαζε ένα σχέδιο για εντατικό βομβαρδισμό του αντιπάλου ή εάν υπήρχε, δεν έλαβε χώρα. Τα τακτικά βομβαρδιστικά αντιμετώπισαν την πρώτη δυσάρεστη έκπληξη, όταν το μεσημέρι στι̋ 8 Αυγούστου, καταρρίφθηκε κοντά στο Γκόρι ένα Su-24M με πλήρωμα από το 929 κέντρο πτητικών δοκιμών στο Akhtubinsk. Η κατάρριψη οφείλεται και πάλι σε επίγειο αντιαεροπορικό πύραυλο. Σύμφωνα με πληροφορίε̋ δημοσιογράφων τη̋ Γεωργία̋, το άτυχο Fencer πετούσε σε σχηματισμό με δύο άλλα αεροσκάφη του ίδιου τύπου, όταν εξαπολύθηκαν εναντίον του τρεί̋ συνολικά αντιαε-

http:// fox2e-mag.blogspot.com

119


Θέµατα

Το Buk M-1 πέτυχε αξιόλογε̋ επιδόσει̋ κατά τι̋ επιχειρήσει̋ (© Wikipedia)

ροπορικοί πύραυλοι. Οι δύο πρώτοι δεν βρήκαν στόχο, αλλά ο τρίτο̋ πύραυλο̋ κατάφερε να πλήξει τελικά το αεροσκάφο̋. Ο χειριστή̋ του άτυχου Fencer, Col Igor Zinov, κατάφερε να εκτιναχθεί με επιτυχία έξω από το αεροσκάφο̋ και λίγο αργότερα πιάστηκε αιχμάλωτο̋ από στρατιώτε̋ τη̋ Γεωργία̋. Κατά την ανάκρισή του ανέφερε πω̋ το αεροσκάφο̋ του πλήγηκε την ώρα που ο ίδιο̋ στόχευε στο έδαφο̋. Ο συγκυβερνήτη̋ του αεροσκάφου̋, Col Igor Rzhavitin, στάθηκε άτυχο̋ και σκοτώθηκε κατά τη διαδικασία προσγείωση̋ με το αλεξίπτωτό του στο έδαφο̋. Το πτώμα του άτυχου συγκυβερνήτη ανασύρθηκε από στρατιώτε̋ τη̋ Γεωργία̋, οι οποίοι μαγνητοσκόπησαν το γεγονό̋ και ανέβασαν λίγο αργότερα το σχετικό βίντεο στο διαδικτυακό τόπο του YouTube. Την ίδια στιγμή, από την πλευρά

120

τη̋ Ρωσία̋ το γεγονό̋ τη̋ κατάρριψη̋ οποιουδήποτε Fencer, όπω̋ και η περισυλλογή χειριστών τη̋ από τη Γεωργία, δεν επαληθεύτηκε. Οι αναφορέ̋ σε πλήγματα εναντίον άλλων αεροσκαφών Fencer συνεχίζονται, με ένα πλήγμα στι̋ 11 Αυγούστου, για το οποίο δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειε̋. Τα συντρίμμια του αεροσκάφου̋ μαγνητοσκοπήθηκαν από Έλληνα δημοσιογράφο, ο οποίο̋ μέρο̋ του σχετικού βιντεοκλίπ ανέβασε στο διαδίκτυο, και το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου. Η απόδοση των Backfires Τα βαριά βομβαρδιστικά τύπου Tu-22M3 από το 52ο και 200ο Αεροπορικό Σύνταγμα τη̋ Ανώτατη̋ Διοίκηση̋ (στρατηγικών αερομέσων), τα οποία εδρεύουν στι̋ αεροπορικέ̋ βά-

σει̋ Shaikovka και Belaya, μεταστάθμευσαν τι̋ πρώτε̋ ώρε̋ του πολέμου εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη, στη βάση Mozdok. Την ίδια μέρα τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη ανέλαβαν πολεμικέ̋ αποστολέ̋, πραγματοποιώντα̋ βομβαρδισμού̋ εναντίον διάφορων στόχων στη Γεωργία, από μεγάλο υψόμετρο. Μεταξύ των στόχων ήταν και αντιαεροπορικέ̋ εγκαταστάσει̋ γύρω από το Γκόρι. Σε μία αποστολή στην περιοχή του Γκόρι, ένα Tu-22M3 δέχθηκε θανάσιμο πλήγμα από αντιαεροπορικό πύραυλο του συστήματο̋ Buk-M1. Το συγκεκριμένο βομβαρδιστικό ηγείτο ενό̋ σχηματισμού από άλλα επτά αεροσκάφη του ιδίου τύπου. Μετά το πλήγμα, τα υπόλοιπα βομβαρδιστικά διέκοψαν άμεσα την αποστολή του̋ και επέστρεψαν στη αεροπορική βάση στο Mozdok! Από το τετραμελέ̋ πλήρωμα του άτυχου Backfire, διασώθηκε μόνο ένα̋, ο οποίο̋ πιάστηκε αιχμάλωτο̋ από στρατιώτε̋ τη̋ Γεωργία̋. Δύο πτώματα βρέθηκαν λίγο αργότερα κοντά στην περιοχή τη̋ συντριβή̋, ενώ η τύχη του άτυχου κυβερνήτη, Col Alexander Koventzov, αγνοείται. Αδιευκρίνιστο παραμένει το γεγονό̋ πω̋ το συγκεκριμένο αεροσκάφο̋ άφησε τον σχηματισμό του για να αναλάβει τακτική αναγνωριστική αποστολή του αντίπαλου πυροβολικού στην εμπόλεμη ζώνη. Τα Tu-22M3 τα οποία αναπτύχθηκαν στι̋ πολεμικέ̋ επιχειρήσει̋, βομβάρδισαν στρατηγικού̋ στόχου̋ στην επικράτεια τη̋ Γεωργία̋, όπω̋ τι̋ αποθήκε̋ των πυρομαχικών στο Rustavi, εγκαταστάσει̋ στα αεροδρόμια Marneuli, Vaziani και Senaki, εγκαταστάσει̋ στο λι-


Η ρωσική αεροπορία στον πόλεµο της Ν.Οσσετίας μάνι του Πότι. Τα βομβαρδιστικά εξετέλεσαν και τακτικέ̋ αποστολέ̋ βομβαρδισμού εναντίον στρατιωτικών σχηματισμών του αντιπάλου στο Kodori Gorge στην Αμπχαζία. Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ρωσικό περιοδικό Vozdushno Kosmicheskaya Oborona (VKO) το σύνολο των εξόδων των αεροσκαφών Tu-22M3 απαριθμείται με λιγότερε̋ των πενήντα. Επιχειρήσει̋ SEAD & EW Η κατάρριψη του στρατηγικού βομβαρδιστικού μέσα στα πρώτα λεπτά των πολεμικών επιχειρήσεων, ανάγκασε πιθανόν του̋ αεροπορικού̋ διοικητέ̋ να αλλάξουν άρδην τα σχέδια για την ανάπτυξη των αερομέσων που ήταν αναγκαία για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πολέμου. Για αυτόν τον σκοπό ήταν να αναπτυχθούν αεροσκάφη τύπου An12PP, ελικόπτερα τύπου Mi-8PPA και Mi-8 MV-PG, τα οποία είναι όλα εξοπλισμένα με συστήματα ECM. Για τον ίδιο λόγο πιθανόν δεν χρησιμοποιήθηκαν ενεργά και τα αεροσκάφη τύπου Su-24 και Su-34, τα οποία ενσωματώνουν εξοπλισμό ECM. Σε αντίθεση με την εμπόλεμη ζώνη στην Ν. Οσσετία, η ρωσικέ̋ ΕΔ εφάρμοσαν με επιτυχία το δόγμα του ΗΠ στην περιοχή τη̋ Αμπχαζία̋, με αποτέλεσμα η αεράμυνα τη̋ Γεωργία̋ στην περιοχή να μην καταφέρει πλήγματα στα αερομέσα τη̋ RuAF. H RuAF κατάφερε σχετικά γρήγορα να απενεργοποιήσει το δίκτυο των σταθερών ραντάρ τη̋ Γεωργία̋. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα βλήματα αντιραντάρ τύπου Kh-58U. Μεταξύ των αποστολών

τη̋ RuAF ήταν η ανίχνευση και καταστροφή των τεσσάρων πυροβολαρχιών τύπου Buk-M1, τα οποία ήταν ανεπτυγμένα στην περιοχή του Γκόρι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναφορέ̋ από ανεξάρτητε̋ πηγέ̋ σχετικά με την επιτυχία τη̋ παραπάνω αποστολή̋. Η RuAF έπληξε από τι̋ πρώτε̋ πολεμικέ̋ ώρε̋ το σημαντικότερο ραντάρ επιτήρηση̋ εναερίου χώρου στην εμπόλεμη ζώνη, το οποίο ήταν ανεπτυγμένο δυτικά του Γκόρι. Επρόκειτο για το τρισδιάστατο 36D6-M. Άλλε̋ εγκαταστάσει̋ ραντάρ που αχρηστεύτηκαν ήταν κοντά στι̋ περιοχέ̋ Leninisi και Patra Lilo, όπου υπήρχε και το αμερικανική̋ προέλευση̋ ραντάρ τύπου ASR-12. Το απόγεμα στι̋ 9 Αυγούστου, την δεύτερη μέρα του πολέμου, το κεντρικό σύστημα διοίκηση̋ και ελέγχου των ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ είχε αχρηστευθεί. Με την χρονική απόσταση ασφαλεία̋ των γεγονότων του πολέμου μεταξύ τη̋ Ρωσία̋ και τη̋ Γεωργία̋, οι πληροφορίε̋ συνεπάγουν πω̋ το αντιαεροπορικό δίκτυο τη̋ Γεωργία̋ απέδωσε πολύ καλά στην εμπόλεμη ζώνη γύρω από το Γκόρι. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν ανεπτυγμένο το μεγαλύτερο μέρο̋ των αντιαεροπορικών συστημάτων τη̋ Γεωργία̋, αφήνοντα̋ όμω̋ έτσι ανυπεράσπιστε̋ στην υπόλοιπη επικράτεια όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ στρατηγικέ̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ χώρα̋. Όλε̋ οι αποστολέ̋ τη̋ RuAF στην ενδοχώρα τη̋ Γεωργία̋ στέφθηκαν με επιτυχία και χωρί̋ απώλειε̋, λόγω τη̋ απουσία̋ αντιαεροπορικών μέσων. Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, οι ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ ανέπτυξαν 4 συστή-

ματα Buk-M1 στην περιοχή του Γκόρι, σχηματίζοντα̋ έτσι δύο πυροβολαρχίε̋. Το σύνολο των ουκρανική̋ προέλευση̋ πυραύλων απαριθμείται με 48 μονάδε̋. Μία ακόμη πυροβολαρχία με δύο συστήματα Buk-M1 ήταν αναπτυγμένη στα σύνορα με την Αμπχαζία, αλλά δεν έλαβε μέρο̋ σε πολεμικέ̋ επιχειρήσει̋ κατά τη διάρκεια του πολέμου, μια και μέρο̋ τη̋ πυροβολαρχία̋ καταλήφθηκε από το προελαύον Πεζικό του Στρατού τη̋ Ρωσία̋ προ̋ την πόλη Σενάκι. Πριν την έναρξη του πολέμου, στο δυναμικό των ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ βρισκόταν μέχρι και 14 συστήματα Osa-AK/AKM. Με το πέρα̋ των επιχειρήσεων, τουλάχιστον πέντε συστήματα καταλήφθηκαν από τι̋ ΕΔ τη̋ Ρωσία̋. Στην εμπόλεμη ζώνη, οι ΕΔ τη̋ Γεωργία̋ ανέπτυξαν ένα ή δύο συστήματα ισραηλινή̋ προέλευση̋ τύπου Spider, εξοπλισμένα με πυραύλου̋ Python-5. Τουλάχιστον ένα καταλήφθηκε από τι̋ ΕΔ τη̋ Ρωσία̋. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα σχετικό βιντεοκλίπ, στο οποίο πυροτεχνουργοί των ΕΔ τη̋ Ρωσία̋ απενεργοποιούν έναν πύραυλο Python-5. Το σύνολο των φορητών αντιεροπορικών συστημάτων τη̋ Γεωρία̋ απαριθμείται με 120 εκτοξευτέ̋ περίπου, μεταξύ των οποίων Igla, Strela, Grom, και το σύνολο των βλημάτων απαριθμείται με 1.000 περίπου μονάδε̋. Οι αποστολέ̋ εναέριων μεταφορών κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό των ΕΔ τη̋ Ρωσία̋ από πενήντα περίπου μεταφορικά αεροπλάνα, κυρίω̋ του τύπου IL76, αλλά και μεταφορικά του τύπου An-124 και An-22.

http:// fox2e-mag.blogspot.com

121


Τελευταία µατιά...

Θα μπορούσε να είναι ο ομορφότερο̋ πίνακα̋ ζωγραφική̋! Δεν είναι όμω̋... Πρόκειται για φωτογραφία του Sgt Brian Ferguson. Απεικονίζει C-130H τη̋ 34̋ μοίρα̋ αερομεταφορών να εξαπολύει μαζικά φωτοβολίδε̋. Όλα αυτά κατά την άσκηση 10-3 Red Flag Alaska.

122


http:// fox2e-mag.blogspot.com

123


καλοκαίρι 2010  

Ειδησεογραφία και θέματα γύρω από τα αεροπορικά δρώμενα

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you