Page 12

FOURUM FoUi Väst/GR | Nr 1 2017

De ska främja behovsdriven in och tillgängliga boendemiljöe Viktig länk mellan projektet AllAgeHub och kommunerna Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, AllAgeHub, byggs just nu upp i samverkan mellan tolv GR-kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Utvalda AllAgeHubombud kommer att ha en central roll. Deras uppgift är att främja utvecklingsarbetet ute i kommunerna. I januari i år startade AllAgeHub upp sin verksamhet efter två år av förstudier, ansökningar och nätverkande. Med delfinansiering från tolv GR-kommuner samt Vinnova och Västra Götalandsregionen är bollen som ska resultera i en samverkansarena för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer i rullning.

- Det är kommunerna som sitter i förarsätet, vi ska beskriva behoven så att tjänster och produkter utvecklas efter användarnas behov, säger Theresa Larsen, projektledare, AllAgeHub. Verklighetslabb

Ombuden är även en viktig pusselbit vid organiseringen av verklighetslabb i kommunerna, en del Ögon och öron ut i kommunerna av AllAgeHubs innovationsmiljö. Vad som är viktigt nu är att få Ett verklighetslabb innebär att kommunernas verksamheter det genomförs tester och utoch medarbetare att skicka vecklingsarbeten kring välin idéer om utvecklingsfärdsteknik och tillgängarbeten, utmaningar och liga boendemiljöer ute lösningar. Att vara dripå plats i en verksamhet vande i det arbetet blir eller enhet tillsammans en uppgift för 18 utvalda med personal och brukare. Ulrica Björner, Under AllAgeHub-ombud. vå Ombuden som finns interaktiva mil- ren genomfördes två jön, AllAgeHub i varje medverkande workshoppar med rekommun ska förmedla kommu- presentanter från kommun och nernas behov in till AllAgeHub näringsliv. Detta för att fånga upp samt informera om AllAgeHubs vilka förväntningar som finns på verksamhet och aktiviteter till- verklighetslabb från parterna. baka ut i kommunerna. – Både kommun och närings-

Kommunerna sitter i förarsätet, vi ska beskriva behoven så att produkter och tjänster utvecklas efter användarnas behov. Theresa Larsen, projektledare AllAgeHub

liv har under workshopparna gett oss nya reflektioner kring vilka förväntningar som finns på AllAgeHub och verklighetslabb. Nu jobbar vi för att så snart som möjligt få igång labben i kommunerna, säger Ulrica Björner, ansvarig för AllAgeHubs interaktiva miljö.

Anna Karlsson

KORT OM AllAgeHub AllAgeHub är ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Uppbyggnaden av verksamheten startade i januari 2017 i lokaler på Chalmers Teknikpark i Göteborg.

12

AllAgeHub finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Håll dig uppdaterad via allagehub.se

eFourum nr 1 2017  
eFourum nr 1 2017