Page 1

Founders Alliance

nätverket för Sveriges ledande entreprenörer

1


Väck entreprenören inom dig! Att vara entreprenör är som att vara människa. Ingen kan tala om hur du ska leva ditt liv – förutom du själv. Så är det även med ditt entreprenörsliv. Men liksom i ditt vanliga liv kan du inspireras, lära och utvecklas tillsammans med andra människor och därmed nå större framgång, göra andra lyckligare och själv nå djupare tillfredsställelse. Niclas Carlsson, grundare Founders Alliance 2


Founders Alliance Medlem Våra 600 medlemmar har startat och äger ca 3000 bolag med en årlig snittomsättning på cirka 80 Mkr och sysselsätter över 200.000 medarbetare. Den samlade köpkraften hos medlemmarna är över 200 Mdr per år. Minimumkriteriet för att bli medlem är att man har byggt ett bolag till över 5 Mkr i årsomsättning med lönsamhet.

3


Östmedlem ”Jag är medlem i Founders Alliance för att få möjlighet att träffa andra entreprenörer och utbyta erfarenheter med grundare av framgångsrika företag. Det är också stimulerande och roligt att kunna inspirera andra. Det utbytet får man som medlem i Founders Alliance.” Kristina Lindhe, grundare Lexington Company 4


Förebildsmedlem Framtidens Entreprenörer

” I mitt arbete med att bygga ett globalt framgångsrikt företag är det avgörande att benchmarka mig med de främsta och de finner jag i Founders Alliance.” Ayad Al Saffar, Grundare, KIN Group inkl. Ur&Penn

5


Stärk ditt entreprenörskap! Founders Alliance ger dig affärer, kunskap och inspiration via andra gelikar som tillsammans har 1000 tals år av erfarenhet av att grunda, bygga och äga större entreprenörsföretag

6


Premium medlem Framtidens Entreprenörer ”Den öppenhet, energi och tankeutbyte jag mött bland entreprenörerna inom Founders Alliance har bidragit till framgången för Meritmind.” Helena Casserlöv Kvist, grundare Meritmind

7


I allt vi gör verkar vi för att hjälpa våra medlemmar att bygga framgångsrika bolag!

I allt vi gör verkar vi för att hjälpa våra medlemmar att bygga framgångsrika företag. 8


Good Resurser med bekräftad kvalitet

Entreprenörs Baren

Hotline Medlemsansvarig

Kunskapsutbyte temabord vid seminarier

Resurser Online Pool Matchning ägare, styrelse, advisory board, mentor, akut

Entreprenörs Galan Inspirationstal

Affärsutbyte Speedmeetings

Digitala online nätverk som t ex matrikel, kunskap och kontakter Slutna LinkedIn grupper per nationellt, region och medlemsart

Publicering på Entreprenörs nyheterna FA Event/FA Good Sponsring Entreprenörs utställningen Annonsering/PR Partnerprogram

Bidrar till samhällstillväxt och ökat entreprenörskap Framtidens Entreprenörer E/forskning Entreprenörernas röst CSR

FOUNDER ALLIANCE ENTREPRENÖRSFORSKNING

Entreprenörernas samlade livskunskap för entreprenörer och för entreprenörskap Kvalitetsråd Utvalda entreprenörer Utvalda experter Utvalda akademiker (FA Academic Council)

Entreprenörs barometern

FA Index

Entreprenörsboken

Utmärkelser

Fullständig karta över tillväxtentreprenörer

Historisk prestation Framtidspotential Samhällsnytta

Avgörande företagsbyggande frågeställningar

Benchmarking mot högst presterande entreprenörer

Kunskapskapitel Avporträtterade entreprenörer Utmaningar/Case Lärarhandledning

Entreprenörsutmaningen Årets Unga Entreprenör Årets Grundare/Årets Entreprenörsföretag Årets Portföljbyggare Årets Förebild


Sydmedlem ”Founders Alliance förstår inte själva vilket värde ni levererar genom att föra samman oss erfarna entreprenörer.

Vid varje tillfälle här i Malmö har jag träffat entreprenörskollegor som gett mig oerhört mycket för mitt entreprenörskap.” Hampus Jacobsson grundare TAT – The Astonishing Tribe 10


Förebildsmedlem ”Founders Alliance arbete med att lyfta fram entreprenörs förebilder är avgörande för kommande generationers utveckling inom entreprenörskap, det deltar jag gärna i.” Signhild Arnegård Hansen, grundare Svenska Lantchips 11


Olika medlemskap i olika utvecklingsfaser, samma värderingsgrund för alla våra medlemmar PREMIUM MEDLEM

FÖREBILDS MEDLEM >500 Mkr

AWARD MEDLEM

Lönsamt Livsinsats

>100Mkr Lönsamt

>25Mkr

PORTFÖLJ MEDLEM BAS MEDLEM

Lönsamt

Aktiv investerande entreprenör

>5Mkr Lönsamt 10.000 kr/år

20.000 kr/år

40.000 kr/år

70.000 kr/år

100.000 kr/år


Bygg Sverige!

Inom Founders Alliance bidrar du till att vi får ett starkare entreprenörssamhälle där skaparlycka står i centrum som leder till fler uthålliga jobb, skatter som finansierar levnadsstandarden och produkter och tjänster 13 som utvecklar samhället.


BAS

PORTFÖLJ*

PREMIUM*

AWARD*

FÖREBILD*

SERVICE Kontaktperson på FA FA FORUM Nationellt onlineforum Intressegrupp onlineforum FA Nyhetsbrev Entreprenörsboken FA RESOURCES FA Resources pool Förmånsplattform FA Entreprenörs Akut Mentormöten Benchmarking FA EXPO Entreprenörsnyheterna, PR FA Eventsponsring m.m. Entreprenörsutställning Engagemang i FA-Aktiviteter Entreprenörsboken Partnerprogram FA EVENT Seminarie Lunch Entreprenörsbaren Entreprenörsgalan regionalt Entreprenörsgalan Sverige SpeedMeets FA Invest Skuggstyrelse Heldagskonferens Förebildsrådet FA Förebilds Dinner FA GOOD Sponsor Inspiratör

BESKRIVNING

Alla medlemmar har tillgång till en medlemsansvarig

● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

Digitala slutna online-nätverk på LinkedIn uppdelat per region Subgrupp på Linkedin, slutet onlineforum Månatligt nyhetsbrev, inkl. medlemsporträtt, kunskap & inspiration m.m. Kunskap & inspiration; 38st porträtt av framstående entreprenörer & experter

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

Resursförmedling till styrelse, advosory board och ägare Förhandlade erbjudanden endast till medlemmar Stöd för medlemsbolag i kris Matchad med en FA förebildsmedlem som personlig mentor Analys inkl. benchmarking mot FA Index, behovsanalys

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

Lägg upp pressmeddelanden och nå medlemmar och omvärlden Möjligt för medlemmar att sponsra event och exponeras i nätverket Exklusivt för medlemmar att ställa ut vid Entreprenörsgalan Möjligt för medlemmar att delta som moderatorer, tränare & talare Möjlighet att köpe böcker och starta Entreprenörsutmaningen Möjlighet för medlemmar att ingå i partnerprogrammet

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Öst:2 st/år Öst: 2 st/år, Väst och Syd: 3 st/år och region, Nationellt: 8st/år Öst: 2 st/år, Väst och Syd: 2 st/år och region, Nationellt: 8st/år Öst: 1st/år, Väst: 1st/år, Syd: 1st/år, Norr: 1st/år, Nationellt: 4st/år Det årliga evenemanget med prisutdelning och fest Öst:3st/år, Väst:1st/år, Syd: 1st/år, Norr: 1st/år, Nationellt: 6st/år Investeringsmöten 4 st/år i Stockholm Matchning med 6-8 entreprenörer som följs åt helårsvis 4st/år heldagar; 2 slottskonferenser och 2 st konferenser Förmöte inför den årliga Entreprenörsgalan Sverige Exklusivt för förebildmedlemmar, 1 st/år

● ●

● ●

● ●

● ●

Sponsor av FA Projekt Framtida Entreprenörer, Forskning, Entreprenörerna, CSR Talare

● ●

● = Ingår kostnadsfritt i medlemskapet ● = Tilläggstjänst * Nationellt medlemskap

● ●


Founders Alliance  

Founders Alliance - nätverket för Sveriges ledande entreprenörer - medlemskap