Page 1

Aankondiginge 19 September 2010

Hoe sê ons dankie?

Totsiens ...

Vandag neem ons afskeid van een van ons beste vriende. Willie Botha was die afgelope vyf jaar Stellastraat se Gemeentebestuurder. Maar eintlik was hy veel meer. Willie was die vriendelike en liefdevolle mens wat almal ingenooi het en laat welkom voel het. Wat elkeen se hart dadelik gehoor het, en ingestem het by jou gemoedstemming. Vir wie dit nooit moeite was om te help nie. Vir enige-iemand, maak nie saak hoe onbeduidend dit geblyk het nie. Willie is altyd aan die een wat swaarkry se kant, en dié wat gestruikel het. Willie was „n gawe aan ons, hy het evangelie tussen ons geleef. Ons gaan hom baie mis! Aan hom en Laetitia - net die beste van jare nog toegewens!

My vyf jaar as Gemeentebestuurder loop volgens kontrak met die gemeente op 30 September 2010 ten einde. Heel verstaanbaar het ek natuurlik enkele “gewaarwordinge”, soos „n ou dominee sal sê: Dinge wat ek sal mis Daar is „n paar dinge wat ek gaan mis wanneer ek Stellastraat aan die einde van die maand verlaat: Die belewenis van die eredienste. (Goeie preke, effektiewe aanwending van die elektronika, Anneke en Dennis agter die orrel). Die hartlike samewerking met die vier buitengewoon interessante predikante: James, Anton, Tienie en Fouché. Ek het baie waardering vir hierdie diverse vier persoonlikhede met hulle kreatiwiteit, talente en werkvermoë. Die onbaatsugtige dienswilligheid en offervaardigheid van talle lidmate van die gemeente. Die hoë peil van gesprekvoering tydens kerkraadsvergaderings. Die stroom vriendelike mense wat deur die loop van elke week vir allerlei aktiwiteite by die kerkkantoor opdaag. Personeellede: Martha, Alfios en John. Sonja se gesiggie. Om eerlik te wees, daar is ook ‘n paar dinge wat ek nié sal mis nié...

Welkom aan die nuwe kerkraad Vandag bevestig ons Stellastraat se kerkraad vir 2010-11. Saam met die dominees bestaan die kerkraad uit 26 lidmate. Ons sê byvoorbaat dankie vir hulle toegewyde werk en die verantwoordelikheid wat hulle neem om strategiese besluite namens ons almal te doen.

Ouderlinge Coen Jacobs Bouwer Kleynhans Hannes Maree Malan Nel Isobel Nieuwoudt Attie Roeloffze Wim Slabbert Johann Wannenburg Lukas van der Westhuizen Karen van Niekerk

Predikante Tienie Bosman Fouché de Wet James Kirkpatrick Anton Pienaar Die persone wat nie vandag teenwoordig is nie, sal op „n later geleentheid bevestig word.

Diakens Imke Bolt At Dreyer Retha Groenewald Edward Leach Gideon Oosthuizen Samuel Pauw Ronel Roeloffze Jannie Rossouw Gilles van de Wall Laetitia van der Linde Celesté van der Watt


Bladsy 2

Eredienste Tye

19 September 2010

26 September 2010

James Kirkpatrick

James Kirkpatrick

Fouché de Wet

Geen diens Skoolvakansie

“Elkeen kan dien”

3 jaar tot Graad 0

Geen kleuterkerk

Seniors - 18:00

15:00 - Faith Community Stellastraat

Peter Maruping

Geen diens Skoolvakansie

Lentediens Geen jeuggroepe

18:00 - Aanddiens

Anton Pienaar

Geen diens Skoolvakansie

08:30 - Erediens 10:00 - Erediens 10:00 - Kleuterkerk

18:00 - Adoramus

Stevan Botma

Anton Pienaar

Jeuggroepe Juniors - 10:00

Belydenisklas - 18:00 Lentediens en saam kuier Geen belydenisklasgroepe

Voorbidding

Voorbidding ...

Voorbidding en Intersessie

Justus van Zyl van Carolinastraat 651, 082 707 0448

Donderdae 08:15 Susan Gerber 012 460 5507

Anita Erasmus van Elandslaagteweg 50, 012 460 8207 Moya Maree van Milnerstraat 357, 012 346 4144 Marie Els van Jakaranda Kinderhuis, Huis 8, 012 800 4700

Elke Saterdag 07:30

Meditasie en Kontemplasie in die konsistorie Willem Nicol 0839667831

Oorlede... Bettie Cilliers-Barnard van Upper Terrase 4. Ons innige meegevoel aan die Cilliers-Barnard familie.

Tienie en die tieners Die jongmense wat eersdaags belydenis van geloof aflê, is hierdie naweek op „n kamp saam met Tienie. Dankie vir almal wat vanjaar gehelp het om die jongmense te begelei, asook die wat behulpsaam is op die kamp.

Eredienste in die vakansie In die kort vakansie wat voorlê is daar net een erediens in die oggend, en dit is die 08:30 diens. Soos gewoonlik is u welkom om die Adoramusdiens, wat 18:00 elke Sondag plaasvind, by te woon. In vanaand se Adoramusdiens speel Anneke (klavier) en Jacques Fourie (viool) onder andere, Spiegel im van Arvo Part, en Meditation van Thais.

RESENSIES Passie & Spasie: lewe in die gesin - Julian Müller (Ha-Mul) Die skrywer ondersoek vanuit die Christelike perspektief die werklikheid van die lewe in gesinne. Dit handel oor die gesin as die unieke ruimte waarin jy passie kan uitleef, maar ook spasie het om te ontwikkel. In die voorwoord sê hy: "’n Gesin is 'n gawe en dit is so dat binne die gesinsruimte daar iets van die hemel ervaar kan word. Die teenoorgestelde is egter ook waar. Dit is helaas binne gesinsverband dat die ergste mislukkings, teleurstellings en verwonding ervaar word." Die boek is verdeel in afdelings: Elke gesin het 'n storie; Seks, Seksisme en die huwelik; Die groter familie; Opvoeding; Die gebroke gesin en Is daar hoop?


Bladsy 3

Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE

UITREIK

Rommelverkoping Ons volgende verkoping vind plaas op 6 en 7 Oktober. Ons voorrade is min en die kopers is baie. Enige iets is baie welkom. Baie dankie aan almal wat al so baie gebring het.

Gee-jou-gawe-Omgeegroep Ons vier Erfenisdag op Woensdag 22 September om 09:00 in die lushof. Ons braai, tradisionele nagereg en verkeer gesellig saam. Almal hartlik welkom. Skakel Marthie 082 772 0055.

Onthou ook ons papierherwinning. Kom gooi gerus ou koerante, tydskrifte, (enige papier) in ons Mondi-houers.

Paul Jungnickelhuis Ons benodig 160 leë 2l Coke , Coke Light en Coke Zero bottels voor einde November. Anna-Marie 072 942 4156.

Soos ek dit sien … DIE GROTE OP DIE MEER! Johan Bakkes beskryf die Kalahari as die plek “waar jou siel weer langbeen kan sit”. So het ek die 13 dae se kuier in Uganda beleef – daar waar ek weer langbeen kon sit. Daar is natuurlik verskeie faktore wat hiertoe bygedra het. Om met mense te kuier wat jy „n jaar laas gesien het, „n land wat jaar in en jaar uit groen is te beleef, om weg van jou huis en werk te verlang na hulle wat vir jou kosbaar is, en dan is daar natuurlik die meer. Nie sommer maar net enige meer nie. Lake Victoria is die wêreld se tweede grootste meer. Vir vier jaar nou al is dit my voorreg om saam met my groot vriend Piet van Zyl die meer aan te durf. Vir my is daar talle foto‟s gewys en verhale vertel van die grote in die meer. Ekself het begin dink die ouens verwar die Tilapia (klein vissie) met die Nile Perch (groot vis), want die grootste vis wat ek nog uit die meer kon haal, was 7 kg. Maar 2010 was meer as net die jaar van die wêreldbeker sokker – vir my was dit die jaar van die grote op die meer. Vroeg Saterdagoggend 6 September is ons drie op die meer: Piet, myself en Abdul die skipper. Dit reën liggies, ligte wind waai en die water maak klein golfies – ideale visvangweer. Die kunsaas word uitgesit en dadelik is

die byt daar, maar soos Piet my later verwyt “Die catch and release was bietjie vinnig. Ek kon nie eers „n foto neem toe verloor jy al die vis”. Ek het die grote laat wegkom. Weer word die kunsaas uitgesit, maar hierdie keer is ek reg. In my oorgretigheid veroorsaak ek „n kraaines wat vir niks skrik nie. “Sny die lyn, hou jou vingers weg van die lyn, want jy gaan almal verloor” hoor ek vêrlangs, maar ek klou, want hierdie een is my grote! „n Ander halfuur later kom die manjefieke vis na bo. Ek skrik vir sy grootte en dink by myself “Geniet die oomblik, want hierdie een gaan beslis wegkom”. Groot was my verbasing – die vis gee oor en 34 kg land in die boot. Voorwaar my grote. Nou dink ek terug – wie was die grote op die meer? Was dit Piet met al sy wyshede wat vier jaar lank met die grootste liefde en geduld saam met my uitgegaan het? Was dit Abdul wie se wit tande teen die swart vel so uitgestaan het dat ek sy glimlag nog elke aand sien? Was dit die swartmense wat my soos „n koning op die kaai ingewag het, net om „n stukkie vis te kon kry? Of was dit God wat in al hierdie ervaringe my net weer laat besef het – die Grote is daar waar jy Hom wil sien! Mag elkeen van ons die Grote in ons lewe beleef, al kom die grote weg! - Tienie Bosman


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

www.stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers Adoramus 18:00

DAG EN DATUM

08:30

10:00

18:00

Sondag 19 September

Sandra Vermeulen (Koördineerder) Ina Bosman Elma de Bruin Miranda Naudé Martin Potgieter Susan Gerber

Alex Bosman (Koördineerder) Charl Crouse Andries Pretorius Graad 6 leerlinge

Salie Joubert (Koördineerder) Martha Kok Imke Bolt

Aan diens: Sandra Vermeulen Sel 082 449 7193

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Tee na eerste erediens KERKRAAD BEVESTIGING

Sondag 26 September

Lynette Ferreira (Koördineerder) Danie Swart Sakkie Perold Kotie Perold Francois Fouché Magdaleen du Plooy Ina Bosman

Aan diens: Lynette Ferreira Sel 073 184 0970

GEEN DIENS

GEEN DIENS

SKOOLVAKANSIE

SKOOLVAKANSIE

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Teeskink

Deurdiens 08:30

10:00

Vandag

Johan en Annatjie Kotzé Hennie en Ina de Wet

Johan en Toy Minnaar Dalien Liebenberg Martitia de Bruyn

Volgende Sondag

Geen deurdiens

Geen diens Skoolvakansie

Na 1ste diens

Na 2e diens

Vandag

Miriam Aandomgeegroep

Miriam Aandomgeegroep

Volgende Sondag

Vrywilligers

Geen diens Skoolvakansie

Verjaardae 19 - 25 September 2010 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul verjaardag 19

Gardi van Zyl, Deon Lewis, Susan Hugo, Antonn Pieterse, Buks de Kock

20

Martin Potgieter, Willemien Koster, Caden Smit, Jeanne Kriek, Jan Rudolf Schultz

21

Rudi Jordaan, Lienke Maré

22

Nico du Plessis, Yvette Steynberg, Ettrusia Leach, Gerhard Vosloo, Lelané Basson, Irma Reyneke, Jeandri Janse van Rensburg, Micae Myburgh

23

Leon Herbst, Caroline Joubert, Salie Joubert, Michael van der Westhuizen, Lara Matzner, Linda Snyman, Fanie Pretorius, Surisa van Staden, Lorraine Havemann

24

Ria Meiring, Michelle Erasmus, Johan de Wet, Lise Coetzee, Tania Gouws, Anton Swart, Stegmann van Niekerk

25

Ernst Neuland, Lizette Francis, Meisie de Lange

NG Stellastraat aankondiginge 19 September  

Stellastraat se aankondiginge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you