Page 1

Aankondiginge 22 Augustus 2010

Ons moeder vra ons aandag Hartlik welkom aan ds Dirk Taljaard van Bybelgenootskap wat vanoggend se 08:30 erediens lei.

Is ons ook skuldig? Is ek en jy nie dalk ook skuldig nie? Skuldig daaraan dat ons klakkelose verbruikers geword het nie? Ernst Conradie het „n oulike boek geskryf waarin hy nadink oor ons leefwyse as verbruikers. En hy wys dat dit in baie opsigte nie „n gesonde lewenswyse of kultuur is nie. Een van die interessante aspekte van die boek is dat hy aantoon hoe sleg verbruikerisme vir die kerkkultuur is. Uitverkoop: In gesprek oor die verbruikerskultuur is die boek wat ons Woensdag 1 September tydens ons Leeskring-byeenkoms gaan bespreek. Die byeenkoms begin 19:00 en Fouché is die gesprekleier.

Die aarde en alles wat daarop, daarbo en daarin is, is aan ons gegee as ons woonplek. Ons ekosisteem. Maar ons ekosisteem is nie gesond nie. Daaroor waarsku verskillende instansies en individue ons al hoe meer. Die lug daarbo word al hoe vuiler, gevaarlik vuil. Die water daarin word skaarser. En die water wat oor is, word toenemend toksies. Die mens daarop word te veel. Hulle word soos ruspes wat nie na bo kan kyk nie, en alle waardes oorboord gooi net om te oorleef. As Christene behoort ons die aarde met respek te behandel. Nie net omdat ons bang is vir die toekoms nie, maar omdat ons respek het vir die huis wat aan ons geleen is. Daarom het ons die week van 6-10 September aangewys as Stellastraat se ekologie-week. Ons gaan besin oor ons aarde. In dié week gaan ons saam dink oor wat ons kan doen om die aarde teen misbruik te help. En ons gaan mekaar help om ingelig te wees oor wat met die ekosisteem gebeur, en hoe dit ons lewenspatroon in die toekoms gaan raak.

Nuwe Kerkraadslede Op die kerkraadsvergadering van 17 Augustus, is die volgende persone tot die kerkraad verkies. Vier van hulle is nuwelinge: Laetitia van der Linde, Ronel Roeloffze, Isobel Nieuwoudt en Imke Bolt. Veels geluk! Die bevestiging vind plaas op 19 September tydens die 08:30 diens. Ouderlinge

Dit is weer tyd vir ons fantastiese wegbreeknaweek te Weesgerus! Vanjaar is die datum bietjie vroeër, die naweek van 8-10 Oktober. Om teleurstelling te voorkom, bespreek sommer vandag in binnehof.

Coen Jacobs Bouwer Kleynhans Hannes Maree Malan Nel Isobel Nieuwoudt Attie Roeloffze Hancke Scheepers Wim Slabbert Johann Wannenburg Lukas van der Westhuizen Karen van Niekerk

Diakens Imke Bolt At Dreyer Retha Groenewald Edward Leach Gideon Oosthuizen Samuel Pauw Ronel Roeloffze Jannie Rossouw Gilles van de Wall Laetitia van der Linde Celesté van der Watt


Bladsy 2

Eredienste Tye 08:30 - Erediens 10:00 - Erediens 10:00 - Kleuterkerk 15:00 - Faith Community Stellastraat 18:00 - Aanddiens 18:00 - Adoramus

22 Augustus 2010

29 Augustus 2010

Dirk Taljaard Bybelgenootskap

Anton Pienaar

Juniors - 10:00

Fouché de Wet

Tienie Bosman

“Hoe groot is God?” Eks 17:1-7

3 jaar tot Graad 0

3 jaar tot Graad 0

Seniors - 18:00

Peter Maruping

Peter Maruping

“Elia: Hardloop met passie” 1 Kon 19:13-15

James Kirkpatrick

James Kirkpatrick

Belydenisklas - 18:00

Willem Nicol

“Trou is nie perde koop nie” Mat 5:31-32; 19:1-12

Anton Pienaar

Voorbidding ... Gilles van de Wall (jnr) van 10e Straat 94, 012 460-5193 Breaan Spies van 18e Straat 40, 012 346-3906 Justus van Zyl van Carolinastraat 651, 082 707 0448 Anita Erasmus van Elandslaagteweg 50, 012 460 8207

Oorlede ... Jamie Jordaan van Jakaranda Home of the Age. „n Gedenkdiens is op 20 Augustus deur dr James gelei. Ons innige meegevoel aan Loffie en die Jordaan familie.

In September gaan daar ‘n besondere dansgeleentheid wees vir die hele gesin. In Stellastraat! ‘n Dansskool vir die hele gesin! Hou hierdie spasie dop! RESENSIES Nuwe lekkerleesboeke in die biblioteek (Kc-afdeling) Annelie Botes - Trippel sewe - Raaiselkind - Thula-thula Jodi Picoult

-

Second glance Harvesting the heart My sister's keeper Keeping faith Mercy Songs of the humpback whale

Jeuggroepe

Paul Jungnickelhuis Hierdie maand se behoeftelys: Voedsel: groentes, vleise, suiker, pastas, nie bederf bare voedsel soorte, broodsmere en margarine (hoef regtig nie die beste maak te wees nie – kan regtig “Pick&Pay-brand” wees!) Mediese hulpmiddels: pleisters, hoesstroop, verbande, gaas (gauze), salwe vir insekbyte, pynmiddels, sinusmiddels, (generiese middels is doodreg asseblief, moenie die beste op die mark aankoop nie), volwasse (large) weggooibare doeke (Molicare is die aangewese produk, asseblief). Toiletware: skeermesse, roll-on, vir mans en dames, shampoo, lyfroom, Vaseline. Skryfbehoeftes: „n groot nood wat ons het, is tikpapier – ons moet ons dokumente netjies aan die Dept en kliënte uitgee, dus het ons A4-tikpapier baie nodig! Skryfpenne, potlode, uitveërs, krammetjies vir ons kramdrukkers!

LOSLIT DAG: 3 September 2010 Ondersteun ons asseblief en kry jul plakkers direk van ons – net R10-00 !

Gebed van die Hart 26 Augustus, 2 en 9 September 19:00 in die kapel Willem Nicol


Bladsy 3

Diensgroepvergaderings en byeenkomste ADMINISTRASIE

UITREIK

Rommel

Gee-jou-gawe-Omgeegroep

Groot dankie vir alles wat by kerk afgelewer is vir verkoping. Dit voorsien in „n groot behoefte by meeste kopers. Volgende verkoping is 1 September.

Rina gaan ons weer wys om iets besonders te doen in ons werksessie. Almal baie welkom.

Tabita naaldwerkklasse

ONDERLINGE SORG Ken jou gemeente aand Donderdag 26 Augustus om 19:00 in die konsistorie is dit Tienie se wyk se beurt vir Ken jou gemeente aand. Sodra jy „n sms ontvang RSVP asb by hom (083 627 5086) as jy kan saam kuier.

Dit gaan uitstekend met die klasse op Donderdagmiddae. Die opkoms is goed en daar heers „n pragtige gees van ywer en samewerking. Ons is só bevoorreg om ds Peter Maruping te kan hê om die opening waar te neem. Ons waardeer sy bereidwilligheid opreg.

werkers. Alle bydraes van die gemeente word steeds met groot dankbaarheid ontvang. Dis amper “spring” - maak leeg die kaste ons benut en verwerk alle naaldwerkbenodigdhede.

Matrix 2010! Na maande se afwagting (en voorbereiding...) is die rekordeksamen om die draai! Baie sterkte aan elkeen van julle! Ons as gemeente dink aan julle!

„n Groot dankie ook aan die dames wat getrou op hul pos is om so met hul talente uit te reik na ons huis-

Soos ek dit sien …

‘n Lansie vir die stakers Ons onmiddellike reaksie op die landwye staking deur staatsamptenare is een van verontwaardiging. Dit is ondenkbaar dat onderwysers hulle eie belange bo die belange van skoolkinders plaas. En hospitaalpersoneel bereid is om siek en afhanklike mense net so te los. Wat nog meer ontstellend is, is die gewelddadigheid wat saam met die staking gaan. Die onnodige stukkendmaak van goed. Dit is so selfvernietigend! Kan die stakers dit nie besef nie? Maar, ek wil „n lansie breek vir die staking. In „n demokrasie het alle mense dieselfde waarde en het almal een stem. Nadat die leiers vir die Nuwe Suid-Afrika verkies is, het daar „n gaping tussen die gewone burgers en hulle leiers ontstaan. Die leiers het onbeskaamd hulle hande in die geldkoffers begin steek, en heel te maal vergeet van die massas wat vir hulle gestem het. Hulle het so obsessief met geld en mag geword, dat hulle hulle eie ideale van die vryheidsmanifes vergeet het. In „n sekere sin is die staking „n massabeweging van die ANC se gewete. “Ons is ook hier. Het

julle ons vergeet? En as julle nie mooi onthou nie, ons het geweld gebruik om die ou regime omver te gooi. Ons herinner julle wat mens met geweld kan bereik.” Of ons daarvan hou of nie, gewelddadige stakings is die enigste taal wat die bevryde massas ken. Hulle weet dit bring verandering mee. Vir ons witmense is die manier waarop daar gestaak word onaanvaarbaar. Ons is nie so nie. Maar, in ons harte het ons simpatie met die stakers. Ons weet hulle het goeie reg om te voel soos hulle voel. Wat baie sleg gaan wees, is as die soort stakings die toekoms van demokrasie gaan kenmerk. Dat mense altyd „n gewelddadige wringkrag moet gebruik om hulle ontevredenheid te wys. Dit is so jammer dat mense nie volwasse kan luister, en begrip vir mekaar ontwikkel nie. En dat regeerders nie besef dat hulle in die eerste plek verkies is om die belange van kiesers te dien nie. - Anton Pienaar


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 334 745, Rekeningnaam: NG Suidoos-Pretoria, Tjekrekeningno: 540580022 Stellastraat 158 Waterkloof 0181

Tel: 012 460 8570 Faks: 012 346 2701 Email: admin@stellastraat.co.za

www.stellastraat.co.za

Dankie aan die Erediensversorgers Adoramus 18:00

DAG EN DATUM

08:30

10:00

18:00

Sondag 22 Augustus

Hennie de Wet (Koördineerder) Elma de Bruin Miranda Naudé Danie Swart Faan Grundlingh Francois Fouché Magdaleen du Plooy

Charl Crouse (Koördineerder) Sarita Maree Rianna Gerber Graad 3 leerlinge

Helene van der Westhuizen (Koördineerder) Martha Kok Teo Bosman

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Herman Combrink (Koördineerder) Sakkie Perold Kotie Perold Mari Kirkpatrick Danie Swart Susan Gerber

Sarita Maree (Koördineerder) Andries Pretorius Graad 2 leerlinge

NAGMAAL

Koördineerder moet mandjie in kapel plaas en na die diens verwyder asseblief

Aan diens: Hennie de Wet Sel 083 306 1830 Tee na albei eredienste Sondag 29 Augustus Aan diens: Herman Combrink Sel 083 458 9270 Tee na albei eredienste

Herman Combrink (Koördineerder) Martha Kok Imke Bolt Helene van der Westhuizen

BYBELSONDAG

Deurdiens

Vandag

Volgende Sondag

Teeskink

08:30

10:00

Jan en Antoinette Meyer Japie en Alta Saayman

Johan en Toy Minnaar Dalien Liebengerg Martitia de Bruyn

Johan en Hannette Ester- Theunis en Marieta Steyn huizen Nerina Schotz Kobus en Margie Kleynhans Maryna du Plessis

Na 1ste diens

Na 2e diens

Vandag

Oasis Omgeegroep

Rachel Combrink Deon en Denise Olivier

Volgende Sondag

Vinknes

Annelise Coetzee en familie

Verjaardae 22 - 28 Augustus 2010 Ons wens graag die volgende lidmate geluk met hul

Dankie vir Maree

Sarita mme die blo

22

Ruth Raath, Hein Barnard, Rina Crafford

23

Elsa Terblanche, Ilse Greeff, Lynette Stellaard, Wim Slabbert, Lorraine Ehlers, Johnny Duncan, Markus Colyn, Susan Botma, Nita Vorster, Adelhart Kruger, Liesl van Biljon

24

Isabel Wentzel, Michael du Toit, Sannie van der Poll, Zak Lombaard, Suzette Kleingeld, Petro van Dyk

25

Cas Labuschagne, Celesté van der Watt, Izak Loots, Elsa Odendal, Gerhard Prinsloo, Marí Venter, Wilmien Engelbrecht, Hannline Roux, Gustie van der Vyver, Annalien Moolman

26

Ethan Bloem, Chris Maas, Marisha Bekker, Mignon Hough, Johan Minnaar, Olaf Larson, Johann Minnaar, Heinz Neethling

27

Joey Bothma, Delara Crouse, Bernhard Siebrits, Stephan Colyn, Sandy Rheeder

28

Racheal Hoffman, Cornell Kortenhoeven, Lizanne Swart, Ina Jansen, Marina Kotzé, Riaan Meyer, Werner Barnard, Apie de Jager, Pieter Koster

Stellastraat aankondiginge 22 Augustus 2010  

Aankondiginge van NG Stellastraat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you