Page 1

aanvankelijk lezen en spellen deel 2 | werkboek 8

het gat in de zak

werkboek zak naam: .........................................


*


Hoor je zak? Zet een rondje om het plaatje van een zak.

1

werkboek zak


Zet een kruis bij alle plaatjes van een zak.

werkboek zak

2


3

Kleur het woord dat bij het plaatje hoort.

zak gat

kam

zak

zak

hok

man

zak

tas

zak werkboek zak


4

Zet een rondje om het woord dat bij het plaatje hoort.

zak gat

sok

zak

kam

zak

bus

zak

kin

zak

werkboek zak


5

Zet een rondje om het woord dat bij het plaatje hoort.

pak

kat

zak

zak

zak

bon

hok

mis

zak werkboek zak


Maak het woord vast aan het plaatje.

zak gat kam tas kip werkboek zak

6


7

Zet een rondje om het woord dat bij het plaatje hoort.

zak

mug

tip

zak

tak

zak

pas

bot

zak werkboek zak


Schrijf of stempel.

ak

z ak

werkboek zak

8


Schrijf de z.

9

z z z . . . . z z z . . . . z

z

z . . . .

werkboek zak


10

Vul de letter in.

g a t

at

k i p

ip

m werkboek zak

n

ak

ok

m a n

z a k

h o k

b u s us


11

Zet een streep onder de z.

z ak t

z

n

b

i

z

p

z

s

z

a

g werkboek zak


12

Zie je z? Zet een rondje om de woorden met z.

zak

tip

mos

zus

zon

pop

gat

zat

zag

pas

kas

zin

werkboek zak


13

Vul de letter in.

k a m

ka

z

h

t a s

ta

k

k

z a k

h o k

b

s

ak

b u s

z a k werkboek zak


14

Vul de letter in.

k

p

g a t

ga

z werkboek zak

k i p

k

z a k

ma

za

am

m a n

z a k

k a m


15

Zet een streep onder de letter die in het hokje hoort.

ak z

u

m

z

i

b

a

s

z

k

z

t werkboek zak


16

Zie je z? Zet een rondje om de woorden met z.

zak

zon

pap

bus

zin

mus

zat

tin

sop

put

zus

sap

werkboek zak


17

Vul de letter in.

g a t

at

z a k

za

k

p

k i p

z a k ak

g

h

t

k

g a t h o k werkboek zak


18

Zet een streep onder de letter die in het hokje hoort.

werkboek zak

k

s

z

t

z

b

u

z

m

z

g

a


19

Vul de letter in.

in

on

at

k i n

z o n

m a t

g u m

g

m

b

k

as

b a k

k a s werkboek zak


20

Vul de letter in.

s o p

op

t o p

op

z u s us

s werkboek zak

t i k

ti

p

s a p

m

s

m i s


21

Vul de letter in.

ba

ak

it

mi

ka

op

on

ak

bo werkboek zak


22

Vul de letter in.

is

sa

us

so

as

ti

ba

ap

ko

www.edu-desk.nl werkboek zak


23 Vul de letter in.

a

a k

t

k

p

z

k

t

s

a n

a m

b u

h

k werkboek zak


24

Vul de letter in.

a p

n

t

u

m

p

u

s

s

k

s

i

t

p u

werkboek zak

s

p


25

Vul de letter in.

k a

u

p

u m

s

g a

n

z

o

s

o

z a

i

n werkboek zak


26

Vul de letters in.

werkboek zak

o

a

u

a

o

o

a

a

o


27 Vul het woord in.

werkboek zak


Schrijf het woord. Rijm.

werkboek zak

28


Schrijf het woord. Rijm.

29

werkboek zak


Schrijf het woord. Keer het woord om.

werkboek zak

30


Zet een streep onder het woord.

31

ayse gaat verhuizen alle spullen moeten mee ayse pakt een zak hup, de spullen er in de zak gaat mee o nee een gat ayse ziet het gat niet alles valt door het gat uit de zak zo op straat hoe kan dat nou zegt ayse kijk daar het gat in de zak

werkboek zak


Schrijf het woord. Rijm.

werkboek zak

32


Schrijf het woord. Keer het woord om.

33

werkboek zak


Schrijf woorden met de letter.

z

werkboek zak

g

34


aanvankelijk lezen en spellen werkboekje 8

Inhoud en tekst: CED-Groep, Onderzoek en Ontwikkeling

Dit is een uitgave van: uitgeverij edu-desk

www.cedgroep.nl

www.edu-desk.nl

Jetske Bakker Keeke Dielemans Sandra de Haan (illustraties) Carmen Hermens Fatima Khan Annemarie Moeskops Chris Struiksma (adviezen) Carine Zwijnenburg

Met dank aan de leerkrachten en leerlingen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit lesmateriaal: • Mytylschool De Trappenberg, Huizen • Schreuderschool, Rotterdam • Regenboog zml, Rotterdam • Maurice Maeterlinckschool, Delft • Ericaschool, Vlaardingen • De Wegwijzer, Ede • ZMLK Prisma, Alphen aan den Rijn • De Oranjeschelp, Veenendaal • De Herderscheeschool, Almelo

De ontwikkeling van Fototaal is mogelijk gemaakt door het ministerie van OC&W.

© 2011 edu-desk | ISBN 978-90-73556-62-1

ft2 werkboek 8 zak  
ft2 werkboek 8 zak  
Advertisement