Page 1

Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Foto Salt

Butlletí Número 54

Març de 2012

Josep Sánchez guanya la sisena entrega de la Foto Lliga Social www.fotosalt.cat

1


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Editorial L'Agrupació Fotogràfica de Salt us presenta una nova edició del seu butlletí informatiu, concretament el número 54. Aprofitant la reformulació de la imatge de l'Agrupació i de la renovació dels Estatuts la junta de l'AFS va decidir traslladar definitivament el seu butlletí al medi virtual i d'aquesta manera us el presentem avui. El Butlletí Foto Salt de totes formes no variarà l'esperit que fa 53 números el va veure néixer i mantindrà la voluntat informadora i divulgadora. No obstant donat el constant increment de socis del darrer any hem volgut obrir-vos la porta; a cada número tindrem la participació d'un de vosaltres. O sigui que qui tingui projectes que vulgui presentar o si més no compartir, l'encoratgem a que ens ho faci saber, sempre serà benvingut. El nou Butlletí Informatiu Foto Salt es farà ressò tant de les activitats que l'AFS porti a terme com dels projectes que els seus socis tirin endavant però no podem girar l'esquena a allò que ens reuneix com Agrupació, què és la fotografia, i per tant a cada número tindrem un forat per a l'actualitat fotogràfica ja sigui a nivell artístic o a nivell tècnic ja que els dos són pilars fonamentals de la nostra passió conjunta. L'AFS s'ha dotat, com es va explicar a la darrera Assemblea General, d'unes comissions de treball que volen obrir la pressa de decisió als seus socis tant com sigui possible en els camps de les sortides fotogràfiques, els concursos o les exposicions col·lectives. Per tant també demanem a aquells que estiguin interessats a participar de les decisions de l'AFS i a aportar el seu punt de vist que ho faci. La junta creu firmament que una entitat social sense els seus socis no té sentit i per aquest motiu porta un any mirant de modificar les seves estructures per tal de donar cabuda a la veu del soci.

Sumari El Tema: Assemblea General 2012............................. 3 L’Actualitat: World Press Photo 2012........................11 L’Entrevista: Albert Sarola.........................................13 Els Concursos: Foto Lliga Social..............................15 Les Col·lectives: 1000 fotos a Flickr......................... 17

2

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

El Tema

Assamblea General 2012

Sara B. Font

Foto Salt mantè un any més el preu de les quotes d’associat L’Assemblea aprova la compra d’un equip d’il·luminació d’strobist per a lloguer-lo L’Agrupació es dota de comissions de treball per obrir la pressa de decisions al soci La Junta de l'AFS ha decidit un any més mantenir el preu de la quota d'associat en 20 euros anuals. Amb aquesta decisió ja seran 4 els anys que es decideix no incrementar la càrrega que els socis han d'assumir per mantenir l'Agrupació. L'Assemblea General Ordinària de l'AFS reunida al local social de la Coma Cros el passat 27 de febrer va aprovar l'exercici 2011 i va escoltar les propostes per 2012 que va posar sobre la taula la Junta. L'AFS va aprovar la compra d'un equip d'il·luminació d'strobist per a poder fer-lo servir tant www.fotosalt.cat

per a formació com per a lloguer al socis a raó de 15 euros al dia. Tanmateix a L'Assemblea es va explicar el nou sistema de funcionament de l'entitat en comissions de treball. Aquest sistema té com a objectiu el de dinamitzar i obrir la pressa de decisions a tots els socis. A L'Assemblea van ser-hi presents disset socis que van aprovar per unanimitat tots els punts de l'ordre del dia. En Jaume Ollè, tresorer de l'entitat, va començar per explicar els comptes de 2011. Es van repassar totes les despeses i els ingressos de l'AFS i es van presentar

uns comptes amb un superàvit de 1.982 euros a 31 de desembre de 2012 quan en 2011 es van tancar comptes amb un superàvit de 1.625 euros. L'AFS, doncs, presenta uns comptes sanejats i positius de 3.607 euros després de comprar durant 2011 un calibrador de pantalla Color Munki. En Javi Cabrera, president de l'AFS, va excusar en David Quintana, secretari de l'entitat, que no va poder ser-hi present en haver sigut pare el dia abans. En el seu nom, en Javi Cabrera va presentar la memòria d'activitats de 2011. 3


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

El Tema

Memòria d’activitats 2011 Sortida Illa Roja

Javi Cabrera

L'Agrupació Fotogràfica de Salt (AFS) és una entitat sense ànim de lucre dedicada des de 1989 a la promoció de la fotografia a la vila de Salt. Està integrada a l'Associació Gironina d'Entitats Fotogràfiques (AGEF) i a la Federació Catalana de la Fotografia (FCF). L'AFS vehicula la promoció de la fotografia mitjançant l'organització de cursos, xerrades, concursos, sortides, participació a events, prestació de serveis i tallers. Durant 2011 vam portar a terme les següents activitats.

una sortida trimestral més un viatge anual. Sortida fotogràfica a Cap Roig.

cop sortit el sol es va passejar per Cadaqués a la recerca de racons amb encant que immortalitzar.

En les sortides de 2011 l'assistència de socis va rondar la vintena de participants en cadascuna de les jornades tot i que la que va tenir més èxit va ser la primera. L'èxit es va deure a que es va introduir la novetat de combinar la fotografia de paisatge amb la de moda. Amb aquest objectiu es va llogar una model que durant tot un matí va posar pels socis a la platja. Es va aprofitar aquesta Sortides fotogràfiques: sessió per practicar la il·luminaLa voluntat de l'Agrupació és la ció amb reflectors aprofitant la de fomentar que els socis pu- llum natural. guin gaudir d'una sortida fotogràfica enfocada a un tema Sortida fotogràfica a Cadaqués. concret. Aquesta és una activitat tradicional de l'entitat que La sortida de Cadaqués va any darrera any es programa estar orientada a principalment amb periodicitats diferent però a la fotografia de paisatge i urno menys d'una cada semestre. bana. Durant tot un matí es van La voluntat de la junta és la d'in- buscar els millors enquadracrementar aquesta freqüència a ments del Cap de Creus i un

Cursos de formació: Una de les obligacions de l'Agrupació és el de fomentar i difondre el coneixement de les diferents tècniques fotogràfiques. Amb aquest motiu cada any l'entitat organitza cursos de formació en dos nivells coincidint amb el darrer i el primer quadrimestre de l'any. El primer quadrimestre de l'any es dedica a la formació de base i el segon a l'especialització. Els professors són normalment socis de l'entitat que o bé per formació acadèmica o per pràctica professional són experts a la matèria. Als cursos acostumen a assistir entre 12 i 20 afeccionats socis o no de l'entitat. La durada dels cursos oscil·la entre les 6 i les 12 hores lectives dividides en jornades de 3 hores de formació teòrica i pràctica. Els cursos es porten a terme al local

4

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

de l'Agrupació de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt mitjançant l'habilitació de l'espai destinat a estudi de fotografia.

Març de 2012 Taller d’Il·luminació d’estudi

Curs d'il·luminació d'estudi L'objectiu del curs va ser que els participants adquirissin les habilitats bàsiques necessàries per utilitzar amb solvència un equip d'il·luminació d'estudi bàsic. Curs d'iniciació a la fotografia L'objectiu del curs va ser que els participants, majoritàriament no socis, coneguin els fonament tècnics de la fotografia digital, així com es familiaritzessin amb la utilització de la seva càmera acceptat a nivell professional, el digital. Lightroom 3 d'Adobe per tal d'extreure tot el profit dels arCurs avançat de fotografia xius RAW que generen les càEls participants del curs d'inicia- meres DSLR actuals i no ció tenen la oportunitat de com- quedar-se els JPG de les completar amb 12 hores més la pactes. seva formació. En aquesta fase es profunditza en l'estudi de la Curs d'iniciació a PS CS5 fotografia digital així com de les tècniques avançada de creació Es donen nocions bàsiques d'edició digital de fotografies així artística. com de les tècniques de revelat més comunes en el món de la Curs d'iniciació a Lightroom 3 fotografia digital professional. S'intrueix als alumnes en l'us L'objectiu principal del curs es del revelador digital més estes i que els participants es familia-

ritzin amb l'entorn de PS CS5 i coneguin les eines bàsiques. Tallers d'especialització: Els tallers són sessions d'un dia on s'aprofundeix en el coneixement i la pràctica d'una tècnica en concret. La participació acostuma a ser elevada i fàcilment es superen les 25 persones d'assistència. Taller d'il·luminació d'estudi Les dos edicions del taller d'il·luminació es van desenvolupar a

Sessió de formació

www.fotosalt.cat

5


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt. Entrega premis Fira del Cistell

Març de 2012

Cros. L'assistència per motius tècnics va ser inferior a la de la resta de tallers. Concursos: L'Agrupació organitza durant tot l'any diversos concursos de fotografia en col·laboració amb d'altres entitats i organismes. L'Associació convoca certàmens tant tancats com oberts on a més dels socis hi poden participar tots els afeccionats a la fotografia que ho desitgin. Concurs de Fotografia de la Fira del Cistell de Salt 2011

Exposició 19è Rally Fotogràfic del Gironès

Potser aquest és el concurs de fotografia més consolidat dels que organitza l'entitat i dels que millor acollida té. La organització de l'event es fa en col·laboració amb l'Ajuntament de Salt i any rere any s'aconsegueix la participació durant els dies que dura la Fira d'entre 100 i 200 persones que aporten un arxiu fotogràfic de més de 300 peces. Ral·li Fotogràfic del Gironès

l'estudi de fotografia que l'Agrupació té a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. La dinàmica de les dos sessions va ser la mateixa. Es va llogar un/una model i per torns els socis anaven fotografiant-los fins exhaurir les 3 hores del taller. 6

Taller de revelat químic Aquest taller en concret va tenir una durada de dos dies i es va portar a terme al laboratori químic que l'agrupació té al local de la Factoria Cultura Coma

El certamen fotogràfic que s'organitza a tres bandes entre l'Agrupació, el Consell Comarcal del Gironès i els Amics de la Fotografia de la Vall de Llémena "Zoom" també és un certamen en el que participen unes 150 persones i que té molt bona acollida entre els afeccionats de la demarcació de Girona. El format no és el tradicional. Es proposa una gimcana als participants que recullen els temes a fotografiar a primera hora de la tarda i han d'entregar les fotografies en brut a darrera hora de la nit. www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Parada a la II Fira de la Fotografia

Foto Lliga Social 2011/12 Foto Lliga Interclubs 2011/12 La Foto Lliga Social és un certamen que com el seu propi nom indica s'organitza com a lliga. És exclusiu per els socis de l'AFS i es compon de 8 entregues temàtiques, les mateixes que la Foto Lliga Interclubs Gironins que promou l'AGEF. Les fotos entregades es puntuen amb un màxim de 20 punts i un mínim de 1 i a final de l'any s'escull el guanyador. L'objecte d'aquest concurs intern és el d'ajudar als socis a preparar l'entrega de peces a la Foto Lliga Interclubs Gironins què és un certamen amb idèntic que es celebra el divendres després www.fotosalt.cat

del dilluns de Foto Lliga Social. A la Interclubs Gironins participen totes les Agrupacions de les comarques de Girona a més d'algunes de l'Alt Maresme (Selva Marítima) i de la Catalunya Nord.

II Fira de la Fotografia de Girona

La Fira de la Fotografia és una biennal que s'organitza a Girona de forma paral·lela a la Fira de l'Art del dia 1 de novembre. Per primer cop l'AFS va Concurs Fotogràfic de Nadal participar com a grup presentant els treballs dels associats. El concurs l'organitza l'AFS El motiu principal que van mirar entre els seus socis com a únic de destacar no era tant el de objecte de trobar la felicitació de vendre peces sinó el de presenNadal oficial de l'Agrupació. El tar i promocionar la nova imatge certamen es digital i el premi és de l'Agrupació Fotogràfica de la gratuïtat de la quota d'asso- Salt. L'acollida va ser tant bona ciat durant el següent exercici a nivell d'imatge que les altes de socis en els darrers dos pel soci guanyador. mesos de l'any es van incrementar sensiblement compleEvents: mentant un increment 7


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

emplaçar el material en deteriorar-se. Per aquest 2012 la junta proposarà un increment ja que en 2011 no s'ha cobert despeses en haver-se hagut de reemplaçar fondos i bombetes de flaix diversos cops. Calibrador de pantalla Durant 2011 la Junta va decidir adquirir un calibrador de color per pantalles i impressores que lloga als socis per un preu de 5 euros l'any. Aquest cost té la mateixa finalitat que el cost de l'estudi.

d'associats de més d'un 30% en els socis poden demanar assessorament a la resta de comXerrades: panys sobre com plantejar un treball en pre o post producció i El local de l'Agrupació és punt un cop finalitzat recollir les crítide trobada constant dels afec- ques constructives de la resta. cionats a la fotografia de Salt i de l'àrea metropolitana de Gi- Serveis: rona ja que insistim en que en 30 quilòmetres a la rodona no L'Agrupació ofereix als seus existeix altre agrupació de ca- socis una sèrie de serveis relaracterístiques similars. Les més cionats amb la fotografia que properes són la secció fotogrà- d'altre manera serien molt cosfica del Grup Excursionista de tosos d'aconseguir. A més Banyoles o el Foto Club Guille- també s'ofereix assessorament. ries d'Arbúcies així com l'Agrupació de Sant Feliu de Guíxols. Estudi de fotografia Dilluns del soci El dilluns del soci mira de ser un foro obert a tots els socis. Tots els dilluns, normalment de 20 a 22 hores el local de l'Agrupació roman obert per a que els socis puguin trobar-se per tal de comentar treballs o organitzar els events que considerin del seu interès relacionats amb la fotografia. Durant aquests reunions 8

L'Agrupació disposa d'un estudi fotogràfic a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt que utilitza setmanalment o bé amb fins col·lectives o be amb fins particulars dels socis, mai amb finalitats comercials ja que això està expressament prohibit per la normativa interna d'ús de l'Agrupació. El lloguer de l'estudi costa 5 euros al dia i aquest cost té la finalitat de poder re-

Escàner de diapositives i impressora fotogràfica En el local de l'Agrupació a la Coma Cros l'entitat disposa d'un escàner pla de paper i diapositives per a que els socis que ho desitgin puguin digitalitzar el seu arxiu de pel·lícula. A més també disposem d'impressora fotogràfica A4 que es pot cedir als socis previ pagament de 2 € per còpia impresa en tamany 20x30 i de 1 € per als tamanys inferiors a 13x18 cm. Laboratori de revelat en blanc i negre L'Agrupació també disposa d'un laboratori analògic on es manté la tradició química de la fotografia per els socis que ho desitgin. Aquest local l'AFS el cedeix a l'Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia de Girona (ERAM) mitjançant el conveni en vigor. Per tant a la pràctica el laboratori té un ús compartit per dos entitats, al igual que la Sala de Juntes que és compartida www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

amb l'AGEF.

Comissions de Treball

Equip d'il·luminació strobist i d'estudi

Per tal de portar endavant el mandat de L'Assemblea la Junta va constituir diverses comissions de treball amb finalitats concretes i responsables concrets per tal de poder centra l'atenció de poques persones i no difuminar els esforços que ens feia ser poc efectius. En aquest sentit les comissions constituïdes són les següents:

L'Agrupació disposa com és lògic d'un equip d'il·luminació d'estudi que es relativament portàtil i que es pot cedir als socis per un dia prèvia firma d'un contracte privat de cessió a un preu de 20€ al dia. Tanmateix disposa d'un equip portàtil d'il·luminació strobist que també es pot cedir als socis amb un cost diari de 10€. Biblioteca fotogràfica. L'Agrupació disposa d'una petita biblioteca amb títols relacionats amb la fotografia a la que els socis poden tenir accés lliure.

Març de 2012

convocar i supervisar les sortides fotogràfiques que l'Associació vol portar a terme. Almenys 1 al trimestre i un viatge l'any. Comissió de Concursos

Està encarregada de la preparació i desenvolupament dels diversos concursos que organitza o en els que col·labora Foto Salt. Els concursos tradicionals en els que participa AFS són: Foto Lliga Social, Foto Lliga Gironina, Fira del Cistell, Comissió de Formació Rally Fotogràfic i Concurs de Està encarrega de preparar, Nadales. desenvolupar i supervisar el programa de formació de Foto Comissió de Comunicació Salt que està composat principalment per cursos, tallers i xe- Està encarregada de gestionar el flux de comunicació via errades. mail o postal entre els membres de la Junta i els socis. TanmaComissió de Sortides teix està encarregada de prepaEstà encarregada de prepara, rar les comunicacions amb els Sortida a Cap de Creus

www.fotosalt.cat

9


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Està encarrega de vetllar pel bon funcionament del material en poder de l'Agrupació així com de cobrir les necessitats tècniques de la mateixa. Renovació dels Estatuts de l'Agrupació. Un dels mandats de L'Assemblea de Socis de 2011 va ser el de renovar els estatuts de l'Agrupació que dataven de 1989 i que no s'ajustaven a la legislació vigent. Redisseny del lloc web www.fotosalt.cat i web 2.0 públics externs de l'Agrupació. Comissió d'Administració Està encarregada de tots els tràmits administratius i burocràtics que comporti el normal desenvolupament de les activitats de l'Agrupació. Comissió de Relacions Institucionals Està encarregada de mantenir i fomentar les bones relacions tant amb les institucions públiques que ens afecten com amb les entitats privades amb les que ens relacionem.

puguin contactar amb els socis per tal de poder encarregar-li feines. Comissió de Serveis Està encarregada de facilitar L'Accés dels socis als serveis que presta l'associació com per exemple el lloguer de l'estudi, del calibrador o de l'equip d'strobist. Comissió de Newsletter Està encarregada de ressuscitar la publicació periòdica de l'Agrupació aquest cop en format digital utilitzant la plataforma Isuu.

Comissió de Web 2.0 Comissió d'Exposicions Està encarregada del manteniment i la difusió així com de l'actualització de continguts de les plataformes de comunicació online: web i xarxes socials a les que som presents. Una de les feines que se'ls encarrega ja es la confecció d'una galeria portfoli de contacte on els visitants 10

Està encarregada de convocar i gestionar la participació dels treballs dels associats en exposicions que donin rellevància a la feina de Foto Salt i dels seus afiliats. Comissió Tècnica

El lloc web de l'Agrupació estava desfasat i no era un bon punt de trobada pels socis i els afeccionats a la fotografia. A més no estava ben enfocat per extreure tot el potencial que la fotografia digital ens ofereix. Actualment el portal web www.fotosalt.cat és un lloca de trobada dels socis on poden mostrar els seus treballs de manera gratuïta a més de seguir l'actualitat de l'agrupació o posar-se en contacte entre ells. Renovació del logo i la imatge corporativa de l'AFS. La imatge corporativa de l'AFS també datava de 1989 i per tant havia quedat ancorada a l'època de la fotografia analògica actualment molt minoritària entre els associats. Amb la intenció de rejovenir l'entitat es vaencarregar la renovació de la imatge i del seu logo que ha tingut una excel·lent acollida entre els socis i la resta d’Agrupacions de l’AGEF. www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

L’Actualitat

World Press Photo 2012 Samuel Aranda posa cara a la Primavera Àrab

El català Samuel Aranda ha estat el guanyador del premi “World Press Photo” 2012, concedit al millor treball de fotoperiodisme de l'any. L'obra triada és un retrat d'una dona amb vel que bressola a un familiar ferit a Iemen i va ser publicat pel diari “The New York Times”. La imatge, segons el comunicat del jurat, es va prendre en un moment en el qual els manifestants que protestaven contra el president Ali Abdullah Saleh, es van refugiar en una mesquita de Sanaa i van instal·lar allí un hospital de campanya. Segons el jurat, el premi és un símbol de la Primavera Àrab. El premi “World Press Photo ho concedeix la fundació del mateix nom, fundada en 1955 i www.fotosalt.cat

amb seu en Ámsterdam, i és el concurs més prestigiós en el camp del fotoperiodisme. El seu jurat està format per 13 professionals independents a l'organització, que jutgen entre els treballs presentats. Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramanet, 1979) té una trajectòria associada a la denúncia de les dissonàncies, les víctimes de conflictes bèl·lics i la supervivència dels desposseïts. Entre altres tema, la seva càmera ha captat l'influx d'immigrants africans a Espanya, l'entorn de la Camorra napolitana, els menors immigrants a Espanya, els nens que malviuen als carrers a Bucarest, la Franja de Gaza o la memòria històrica dels represaliats del

franquisme. Aranda va començar a col·laborar, als 19 anys, amb els diaris El País i El Periódico de Catalunya, i ha treballat també per l’Agència France Presse i l'Agència Efe. La seva inquietud li ha portat a fotografiar a Colòmbia, Kosovo, Sud-àfrica, Moldàvia, Uzbekistan. Però ha estat Iemen el país, la realitat del qual ha sortit a la palestra, per la imatge que va prendre el 15 d'octubre de 2011. La foto premiada mostra a una mare coberta per un vel integral de la qual amb prou feines veiem el seu nas i les mans, enfundades en guants de làtex, que sostenen a un familiar ferit durant la repressió de les manifestacions a Iemen. “Aquesta 11


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012 Autoretrat de Samuel Aranda

imatge està presa en les portes d'una mesquita en Saná, després d'una manifestació en la qual franctiradors del Govern van matar a 10 persones i van ferir a d'altres", relata Aranda en declaracions al diari El País. "La dona que apareix en la imatge està esperant a rebre assistència sanitària. Allí va estar asseguda durant uns segons abans de poder entrar. Instants després, es van portar al ferit. Pertany a una sèrie de quatre o cinc fotogrames. Recordo el caos del moment, tothom estava cridant…". Un instant de pietat, de tendresa i de recolliment, però en el qual la dona apareix "amb una enteresa brutal", segons Aranda. La qual cosa contrasta amb la imatge habitual de la dona en aquests països. "Estem acostumats a veure a dones plorant en les imatges que ens arriben del món àrab. Aquesta foto mostra alguna cosa diferent", afirma el fotope12

riodista colomenc. "Ella no plora ni crida, sosté al familiar entre els seus braços mentre espera a ser atesa. Reflecteix la fortalesa de la dona. No és tan rar. Crec que la imatge que tenim als països d'Occident de la dona del món àrab com una persona oprimida no és del tot certa. A Iemen, a la plaça on es van succeir les grans manifestacions, les líders de la revolució són dones. En la societat iemenita, són elles les que realment porten el pes". Aranda no eludeix en la conversa el debat, constant en la professió, sobre el significat de la intervenció del fotògraf com a persona que documenta una realitat. "Avui rebré no sé quantes trucades per felicitar-me pel premi", diu. "Però el fonamental", recalcava al diari El País, "és que siguem conscients que l'important no sóc jo com a fotògraf. És la dona que vaig fotografiar, que mostra el que està passant a Iemen. Porten

un any de revolució, estan picats i ningú s'acorda d'ells". Amb humilitat, Aranda pensa que existeix el risc de posar l'autoria per sobre del periodisme. "Nosaltres documentem el que passa. No som artistes ni creadors. Per a mi, el fotoperiodisme és un ofici. I crec que de vegades ens oblidem d'això, els fotògrafs correm el risc de ser molt egocèntrics". El fotògraf català també va declarar que espera que “aquests editors gràfics que abans no t'agafaven el telèfon, ara agafin les trucades". Cap mitjà espanyol ha ofert un contracte estable perquè cobreixi les revolucions àrabs, malgrat haver estat portada en múltiples ocasions en el diari americà The New York Times. "Sóc freelance", afirma. "Des que va començar la primavera àrab, el 90% dels meus ingressos han provingut del New York Times. En els últims quatre mesos, tinc unes condicions estables: m'han fet assegurança mèdica i tinc exclusivitat amb el diari a nivell de premsa diària. Actualment només treballo amb el NYT i el Magazine de La Vanguardia". Mentre el guanyador de la imatge de l'any del World Press Photo ven els seus treballs a la premsa nord-americana i és representat per l'agència Corbis, com a fotògraf ha sofert en moltes ocasions el desinterès dels mitjans espanyols. Què està passant? "És un problema, està molt viciada la situació", es lamenta. "És com una espiral. A Espanya, mai, cap mitjà li ha donat la suficient importància a la fotografia". www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

L’Entrevista

Albert Sarola

http://www.flickr.com/photos/asarola

L’Albert Sarola és soci de la nostre Agrupació i s’està convertint en un reconegut fotògraf de paisatge gràcies a la seva interpretació de les contrades de l’Empordà revisitades gràcies a la tècnica de l’HDR. En una conversa amb ell l’Albert ens explica com van ser els seus inicis i com a arribat fins el dia d’avui al món de la fotografia. Potser molts de nosaltres ens sentirem identificats.

files.com; una pàgina web on recopilàvem fotografies de rallyes de la nostra província. Al poc temps vam veure que la Pentax compacta del nostre pare no era suficient per a les nostres necessitats, a més que, el pressupost es perdia en rodets i revelats, així que vam decidir donar el salt a la fotografia digital amb la compra d'una “caríssima” Minolta Dimage 7i. Aquí és on realment vaig començar a apassionar-me per la Abert: Va ser a principis de fotografia. l'any 2001 quan amb el meu Un altre salt destacable en el germà, Joan Sarola, vam fun- meu recorregut fotogràfic, va dar el projecte www.racing- ser inscriure'm en la “Agrupació www.fotosalt.cat

Fotogràfica de Salt”. Aquí he realitzat un important pas qualitatiu gràcies a cursos, seminaris, excursions, exposicions, concursos o fires amb els meus companys d'agrupació. Des d'aquí vull animar a tots els que esteu (estem) començant, us apropeu a l'agrupació més propera i us apunteu. Trobareu gent generosa, futurs amics, mestres i filòsofs que ens van a ensenyar els secrets d'aquest univers que màgicament ens uneix i captiva a tots. Actualment em trobareu “HDRizant” els paisatges de la comarca de l'Alt Empordà i voltants o, al costat de Paula Vaquer o Anna Oliveras, muntant la nostra petita parada infil rada enmig de fires de pintura i alguna de fotografia (hem de promocionar i valoritzar la venda de les nostres imatges!), seguint encara algun rallye de vehicles clàssics per l'ample i llarg de carreteres catalanes o, impartint cursets bàsics de fotografia en el centre cívic de la meva població natal – Besalú – o finalment, intentant entrar al fascinant món del retrat. L’Albert acumula un extens currículum de premis de fotografia però potser, tot i no ser un premi, el que més repercussió li pot aportar és l’11è lloc en el premi internacional Concurs WikiLovesMonuments.eu on es va reconèixer la traça de l’Albert captant la llum de l’Empordà. http://www.flickr.com/photos/asarola

13


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Albert Sarola

L’Empordà en HDR

Petita mostra del treball de l'Albert Sarola sobre els paisatges de l'Empordà. Aquesta feina la podeu seguir a la seva plana web, al seu set de Flickr o ve a les diverses exposicions que organitza per tal que els gironins revisitem aquests coneguts paisatges d'una altre manera, per a que poguem tornar a delectarnos amb aquella coneguda olor a sal i terra que deixa la Tramuntana.

http://www.flickr.com/photos/asarola

14

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

El Concursos

Foto Lliga Social

Josep Sánchez guanya la 6a entrega dedicada a la dona L’Àngel Vilà amb 19 punts es situa líder de la Foto Lliga i arrabassa la primera posició a Robert Reig que cau a la segon posició tot i sumar 16 punts per la seva fotografia. Amb 19 participants la sisena entrega és la segona jornada amb més participació de fotografs. La Foto Lliga Social de l'AFS arriba a la seva sisena entrega dedicada a la dona. En Josep Sánchez amb una peça en blanc i negre on contraposa dos atributs històricament lligats a la figura femenina per tal D'aconseguir explicar una història d'altres temps es va imposar a una peça de fotoperiodisme pur d'Àngel Vilà, també en blanc i negre que no obstant va aconseguir arravatar a Robert Reig la primera posició de la Foto Lliga. L'entrega del dilluns 19 de març va ser la segona de l'any amb més participació amb

David Quintana

18 punts

Miquel Sureda

18 punts

www.fotosalt.cat

Josep Sánchez

15


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

també 19 participants i més de 50 peces. La totalitat de les finalistes les podeu veure a la nostre plana web. La propera entrega de la Foto Lliga Interclubs Gironins es celebra a Sant Feliu de Guíxols i les finalistes de Salt participaran al certamen. A la Foto Lliga Interclubs Gironins el soci millor posicionat de la nostre agrupació és en Toni Sirera, 10è amb 122 punts només a 14 del primer classificat, la sòcia de Sant Feliu de Guíxols Magdeleina Hostie. La Montse Planas i la Montse Paradís amb 116 i 115 punts sobresurten també a la classificació de la Foto Lliga Interclubs a la 18a i 20a posició. Cal destacar que tots 3 socis amb bona classificació són de segona categoria cosa que vol dir que mai ham guanyat un certamen.

Març de 2012

Àngel Vilà

Foto Lliga Social Salt

16

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Les Colectives

1000 fotos a Flickr En 365 dies hem aconseguit superar les 1.000 fotografies al mur de Flickr de l'Agrupació Fotogràfica de Salt. Arrel de la reformulació de la web de l'AFS la presència dels treballs dels nostres socis a la nostre plana web es va reformular vehiculant-la gràcies a la xarxa social de Flickr. Ara podem dir que això va ser un encert ja que hem aconseguit dinamitzar la participació dels socis a la web de Foto Salt amb els seus treballs. Sempre que entres a la web trobes una foto nova i això engresca. S'ha de fer un reconeixement especial a alguns socis especialment actius com en Pere Quero, en Rossend Gri o en Martí Coma que han arrastrat a d'altres socis més mandrosos a compartir els seus treballs. A continuació us deixen una mostra de les primeres 1.000 peces on s'ha volgut representar als socis participants. En cap cas la selecció recull cap ranking de fotografies ja que l'esperit del Mural de Flickr no és competitiu sinó participatiu. Podeu accedir a www.fotosalt.cat per gaudir de la totalitat dels treballs dels socis. Només recordar que per participar del mural cal estar donat d'alta de Flickr (gratuït) i penjar les fotos del Mural de Foto Salt havent demanat prèviament L'accés a l'administrador del grup de Flickr. D'aquesta forma vetem L'accés als milions de fotògrafs que no són associats de l'Agrupació i que no volen participar de la nostre crítica constructiva. www.fotosalt.cat

www.flickr.com/groups/fotosalt

Pere Quero

Rossend Gri

Albert Sarola

17


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Bernat Casero

Josep Pons

18

David Quintana

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Josep M Jarabo

www.fotosalt.cat

Març de 2012

Pere Quero

19


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Enric Penalba

Javi Cabrera

20

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt. Joan Creixans

Març de 2012 Carme Font

Ferran Casas

Montse Paradís

www.fotosalt.cat

Josep Sánchez

21


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Manel Díaz

Març de 2012

Pere Quero

Narcís Pujades

22

www.fotosalt.cat


Butlletí Informatiu de l’Agrupació Fotogràfica de Salt.

Març de 2012

Xavier Alejo

Javi Cabrera

Robert Reig

Manel Molina

www.fotosalt.cat

Josep M Jarabo

23

Butlletí Foto Salt Març 2012 Nº54  

Butlletí Foto Salt Març 2012 Nº54

Butlletí Foto Salt Març 2012 Nº54  

Butlletí Foto Salt Març 2012 Nº54

Advertisement