Page 1

Estes contidos didácticos foron elaborados por un equipo de pedagogos e revisados pola dermatóloga Dra. Asunción Vicente do Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Introdución ISDIN, comprometido coa prevención do dano solar, pon en marcha a 19ª edición da Campaña Fotoprotégete Bien co soporte da plataforma digital IsdinSunLab.com. Cremos firmemente que a formación aos escolares sobre bos hábitos en fotoprotección é especialmente relevante, xa que segundo a Fundación do Cancro de pel, a utilización de fotoprotector durante os primeiros 18 anos de vida diminúe un 78% a probabilidade de desenvolver cancro de pel no futuro. Os principais obxectivos nesta etapa de 6 a 8 anos, son: •

Mellorar ou cambiar actitudes e hábitos de fotoprotección

Adquirir coñecementos básicos sobre a pel

Reflexionar sobre os beneficios do Sol para a vida na terra

Tomar conciencia dos riscos do Sol para a nosa pel e das consecuencias dunha mala exposición aos raios do Sol

Establecer relacións entre coñecementos xeolóxicos, xeográficos e atmosféricos (movementos de traslación e rotación, incidencia dos raios solares sobre distintas superficies, climas, estacións, capa de ozono) e os hábitos de fotoprotección

Xa que logo, a través desta Campaña, ISDIN aporta a súa experiencia no ámbito da fotoprotección incidindo na importancia de ter hábitos fotosaludables, dende unha perspectiva preventiva e de concienciación. Todo iso a través de dúas dimensións: •

Informar: Investigar e experimentar

Interiorizar: Hábitos e actitudes

1


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Material Didáctico O material específico que ISDIN creou para o nivel medio (para alumnos de entre 6 e 8 anos), consta do conto “O día en que a Terra deixou de virar”, “A caza do tesouro “, “En busca da palabra perdida” e o experimento “O escudo protector”. A narración é un elemento imprescindible nestas idades para motivar e presentar os diferentes conceptos que queremos transmitir, e que logo se van a desenvolver nos outros materiais de traballo (caza do tesouro e experimento). O conto é o espazo propicio para presentar a necesidade dunha fotoprotección adecuada. Os IsdinSunProtectors, os superheroes da fotoprotección, a través dunha historia amena e de aventuras, axúdannos a coidar a nosa pel das agresións do Sol. Unha vez traballado o conto como actividade introductoria, propoñémosvos dúas actividades de traballo no aula que axuden aos alumnos a adquirir coñecementos e desenvolver actitudes sobre a fotoprotección: 1. Un experimento: “O escudo protector” 2. Unha caza do tesouro: “En busca da palabra perdida” Estas actividades apóianse dun artigo que se atopa aloxado na biblioteca da páxina web www.isdinsunlab.com: “Sabemos moito de Sol, Pel e Fotoprotección”. Para poñer en marcha estas actividades contáis con esta Guía Didáctica na que se proporcionan as pautas e suxestións didácticas necesarias, e un Caderno do Investigador para o alumno no que atopará as tarefas necesarias para desenvolver tanto o experimento como a Caza do Tesouro e que poderá descargar en formato pdf en www.isdinsunlab.com. Ademais do concurso grupal, invitamos aos seus alumnos a participar no concurso individual a través da aplicación que desenvolvemos para tablets e teléfonos móbiles. Para participar no concurso individual deberán publicar a imaxe cos resultados obtidos no xogo, coa axuda dos seus pais. Anímalles a participar, poderán gañar fantásticos premios!

Diploma de experto en Fotoprotección Unha vez finalizadas todas as actividades, propoñemos que cada alumno/a lévese a casa o diploma de experto en Fotoprotección, co obxectivo de facer partícipe á súa familia do proxecto realizado no colexio sobre Sol, Pel e Fotoprotección, e que a familia asuma desta forma o compromiso de seguir hábitos saudables no futuro. Propónselles que colguen o diploma nun lugar visible da casa (nevera, porta de casa, …). O diploma atópase na área privada de www.isdinsunlab.com. Para finalizar e co obxectivo de asegurar que se asimilan os conceptos e seguir a aprender sobre Sol, Pel e Fotoprotección mentres os nenos o pasan ben, propoñémosvos que animedes aos vosos alumnos a xogar cos xogos que atoparán en www.isdinsunlab.com.

Temporalización do material A primeira actividade, o experimento, desenvolverase en catro sesións de 50 minutos cada unha; e a segunda das actividades, a Caza do Tesouro, desenvolverase nunha soa sesión dunha hora.

2


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Experimento – O Escudo Protector 1. Introdución O experimento que se presenta a continuación e que se compón de tres fases, vai servir para que os vosos alumnos poidan observar como a intensidade da radiación solar é maior en determinadas horas do día e as consecuencias nocivas que ten na nosa pel unha exposición ao Sol sen fotoprotector a devanditas horas. •

Para iso, utilizaremos na fase 1 do experimento o reloxo de sol, que é un instrumento que se utilizou dende a antigüidade para medir o tempo. O seu funcionamento baséase no movemento de rotación da Terra, polo que a hora mídese tendo en conta a proxección da sombra sobre unha superficie. É por este motivo que o reloxo de sol non só nos dá información sobre a hora, senón que podemos utilizar a sombra como indicador de radiación solar.

Na fase 2 imos traballar o concepto do paso do tempo, baseándonos no movemento de rotación da Terra e, xa que logo, na sombra que proxecta o Sol ao incidir sobre un obxecto. Ao mesmo tempo, preténdese que o alumno comprenda que a nosa sombra pode aportarnos moita información respecto ao risco que corre a nosa pel ao estar exposta ao Sol.

Para rematar, na fase 3, a través dunha sinxela observación, e tendo en conta todo o aprendido nas fases anteriores, os alumnos serán capaces de experimentar como incide o Sol sobre as distintas partes do seu corpo, e distinguir en que fototipo se clasifican cada un dos nenos.

2. Resultados de aprendizaxe Ao final do experimento, os alumnos serán capaces de:

a) Seguir de forma correcta as instrucións para a realización do experimento b) Utilizar os resultados obtidos para argumentar as súas conclusións c) Coñecer consecuencias da exposición ao Sol

d) Comprender a forma na que a

pel se defende do Sol, e que iso está relacionado co bronceado nas zonas do noso corpo expostas ao Sol

e) Enumerar hábitos de fotoprotección.

3


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

3. Materiais necesarios •

Caderno do investigador

Recortables da ficha (atópanse no caderno do investigador)

Tesoiras

Cartón

Pegamento

Compás (opcional)

Un lápiz e unha goma de borrar

Un metro

Un termómetro

4


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

4. Desenvolvemento da actividade Como avanzamos, a actividade vaise desenvolver en tres fases. Fase 1: Construción dun reloxo de sol De xeito individual ou por grupos, construirase un reloxo de sol. Para iso os alumnos deberán utilizar a Ficha “O reloxo de sol”, incluída no caderno do investigador. Os materiais necesarios para a súa construción son: •

Recortables da ficha

Tesoiras

Cartón

Pegamento

Compás (opcional)

Son 5 os pasos que se deberán seguir nesta Fase 1. Catro destes pasos son para realizar a construción do reloxo de sol.

Paso 1: Coñecer as pezas que o forman En primeiro lugar, presentarásenlles aos alumnos as 3 pezas que forman o reloxo de sol, e que atoparán en formato de recortables no caderno do investigador: •

Peza da cara primavera - verán

Peza da cara outono - inverno

Modelo do estilo, que é o obxecto que proxecta a sombra (4 ángulos posibles, a elixir segundo a latitude) Cara de Primavera / verán 18 6 17 7 16

8 15

9 14 13

10 12

11

6 18 7 17 8

16 9

15 10

36 º

38 º

40 º

42 º

11

14 12

13

Cara de Outono / Inverno

5


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Posto que o Sol non incide do mesmo xeito no verán que no inverno, o reloxo ten dúas caras. Incluíronse as dúas caras do reloxo, que finalmente formarán parte dunha mesma peza. Dependendo da estación na que esteamos, a sombra proxectarase nun ou outro lado. Outro factor a ter en conta é a latitude: dependendo da latitude do lugar no que nos atopemos, será necesario elixir un estilo ou outro, posto que a latitude do lugar, determina a incidencia dos raios solares. No caderno do alumno aparecen catro modelos de estilo diferentes. Cada modelo corresponde a unha latitude, e indícanse as cidades españolas ás que corresponde dita latitude. Se non aparece a vosa cidade, elixe o modelo do estilo da latitude dunha cidade próxima á que esteades situados. Paso 2: Recortar e pegar Unha vez elixido o estilo en función da latitude, deben recortar as 3 pezas polas liñas vermellas para pegalas nun anaco de cartón e posteriormente recortar o cartón coa forma do reloxo. Non esquecer cortar tamén polas ranuras que hai marcadas na circunferencia e no modelo de estilo para poder encaixar unha peza coa outra. É moi importante que as caras do reloxo vaian pegadas no mesmo cartón, unha a cada lado, facendo coincidir os centros da circunferencia. Posteriormente haberá que facer unha ranura, para iso deben recortar a liña vermella vertical que aparece na metade da circunferencia. Logo deben pegar o modelo de estilo sobre outro cartón, recortalo e facer tamén a ranura para que encaixen ambas pezas tal e como mostra o debuxo Paso 3: Encaixar as pezas Encaixar as pezas tal e como se mostran no debuxo.

Cara superior: primavera-verán

Cara inferior: outono-inverno

Lado de abaixo

6


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Paso 4: Orientar o reloxo Tal e como se mostra no debuxo, os alumnos deben orientar o reloxo cara ao norte ou estrela polar, nunha zona onde incida o Sol (fiestra, patio...) tal e como se mostra na imaxe; pode utilizarse un compás. Indica aos teus alumnos a cara do reloxo que deben observar en función da época do ano na que van construír o reloxo de sol: •

A cara de arriba lerá a hora na primavera ou verán.

A cara de abaixo lerá a hora no outono ou inverno.

Paso 5: Observación da sombra O caderno do investigador está pensado para que sexan eles mesmos os protagonistas do proceso, xa que durante o experimento poden ser autónomos na observación e a realización das cuestións suscitadas. O profesor será un guía, e prestará axuda sempre que sexa necesario, resolvendo posibles dúbidas e preguntas. Unha vez construído o reloxo de sol e colocado no lugar elixido, os alumnos deben observar e contestar a Ficha 2 “A hora solar” que atoparán no caderno do investigador. Nesa ficha, os alumnos observarán o reloxo e anotarán as medicións oportunas. Deste xeito preténdese que os alumnos diferencien a hora solar da hora convencional (hora civil), e que relacionen o movemento da sombra no Reloxo de Sol coa rotación da Terra.

Advertencia: Recorda aos teus alumnos que os reloxos de sol non marcan a hora do reloxo, senón a hora solar. Para iso hai que realizar unha pequena corrección: a hora que marca o reloxo está adiantada unha hora en horario de inverno (do último domingo de outubro ao último domingo de marzo) e dúas horas no horario de verán. É dicir, haberá que sumar á hora solar 1 ó 2 horas, dependendo de se a observación se realiza en horario de inverno ou verán.

7


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Fase 2: Reloxo humano Nesta actividade, que se leva a cabo en grupos de traballo, os alumnos comprenderán os riscos da incidencia do Sol en función da lonxitude da sombra. Para levar a cabo esta actividade é necesario dividir á clase en 4 ou 5 grupos. A cada alumno asignaráselle un papel dentro do grupo: •

reloxo humano

medidor/a

anotador/a

observador/a

No caso de que haxa máis de catro alumnos, poden facer parellas e levar a cabo o mesmo papel. Para poder facer as anotacións e logo chegar ás conclusións os alumnos contan coa Ficha 3 “A túa sombra é sempre igual?” no caderno do investigador.

Cada equipo necesita:

As táboas de anotación que hai no caderno do investigador

Un lápiz e unha goma de borrar

Un metro

Ao longo do día os equipos sairán ao patio dúas veces. Tomando como referencia a hora civil, as horas de saída serán as 10.00 horas e as 13.00 horas. 30 minutos antes, aplicarán correctamente un fotoprotector, complemento imprescindible que se debería utilizar sempre que os nenos realicen unha actividade ao aire libre (recreo, excursión, deporte, etc…)

8


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Observarán a propia sombra e anotarán as diferenzas de lonxitude segundo a hora do día. Para iso a responsabilidade de cada neno segundo o seu papel, será a seguinte: •

Reloxo humano: colocarse nunha zona onde lle do Sol.

Medidor/a: facer dúas medicións. A primeira da altura do reloxo humano (só será necesario medila na primeira saída) e a segunda da lonxitude da sombra que proxecta no chan.

Anotador/a: anotar na táboa que hai no caderno do investigador, os resultados que lle comunique o medidor/a.

Observador/a: terá que estar atento a que cada membro do equipo realice o seu traballo correctamente. Ademais, debe sinalar na táboa que medición é maior: o reloxo humano ou a sombra.

A actividade finaliza cando cada equipo realiza as conclusións da investigación, respondendo ás preguntas suscitadas no caderno do investigador. Para finalizar, realizarase a posta en común co grupo-clase. Ao final da actividade, os alumnos deberán comprender que a sombra é un indicador da localización do Sol: Ás 10h, hai unha localización máis horizontal do Sol no horizonte, unha sombra máis alargada e, xa que logo, unha incidencia menos directa dos raios do Sol sobre a nosa pel. Ás 13h hai unha localización máis vertical do Sol no horizonte, unha sombra menor e, xa que logo, unha incidencia máis directa sobre a nosa pel. A esta hora débense extremar as medidas de protección fronte ao Sol; ademais, recordar que se debería evitar a exposición solar entre as 12 e 16h (momento do día en que a intensidade solar é maior e a propia sombra é menor). Ademais poden relacionar estas conclusións coa temperatura ás horas de medición (ás 10h e ás 13h).

A continuación facilitámosvos o solucionario á actividade 6 da ficha 3 A máis temperatura menos sombra e o Sol estaba máis alto. A menos temperatura máis sombra e o Sol estaba máis baixo.

9


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Fase 3: Exposición solar Nesta última fase do experimento e mediante 3 actividades distintas, explicarase aos alumnos a relación entre o Sol, a melanina como escudo protector da pel e a cor da nosa pel. Para a primeira actividade desta Fase 3, deberán utilizar a regra da sombra para elixir o momento do día no que o Sol incide de forma máis directa sobre a Terra (horas centrais do día) e todos xuntos sairán ao patio, se é posible en camiseta de manga curta e pantalóns curtos. 30 minutos antes, deben aplicar correctamente un fotoprotector, complemento imprescindible que se debería utilizar sempre que os nenos realicen unha actividade ao aire libre (recreo, excursión, deporte, etc…) Pedirémoslles que estean un intre sentados ao Sol, un intre tombados ao Sol, un intre xogando ao Sol (non máis de 15 minutos en total). Despois, localizaremos unha sombra e pedirémoslles que se toquen a cara, os brazos por diante, os antebrazos, as pernas por diante e as corvas das pernas para notar que partes do seu corpo están máis quentes. Volveremos a clase e poderán encher a Ficha “Baixo o Sol de mediodía” que atoparán no seu caderno de investigador. Nesa ficha, os alumnos deben recordar en que lugares do corpo notaron máis calor e establecer unha hipótese de por que. Dese xeito, poderán concluír que as partes do corpo que máis quentes están, son aquelas que están expostas e nas que o Sol incide de forma directa. Unha vez establecido este punto de partida, realizarán a actividade 2 desta Fase 3, onde deben observar como a súa pel ten distintos tons segundo a localización. Por exemplo, as zonas dos antebrazos son máis claras que as zonas dianteiras dos brazos. Unha vez observada esta diferenza relacionaranse os datos de ambas actividades. Son máis claras as zonas do corpo menos expostas ao Sol? Por que? Para poder contrastar as hipóteses que os alumnos van suscitar, é fundamental a lectura do artigo titulado “Sabemos moito de Sol, Pel e Fotoprotección”. Este artigo atópase aloxado na Biblioteca da páxina web www.isdinsunlab.com Unha vez lido o artigo, debes axudar aos teus alumnos a organizarse en grupos, segundo o seu fototipo, para poder realizar a actividade 3 desta Fase 3. Para iso, podedes basearvos na seguinte táboa de fototipos, onde en función do ton de pel e a cor dos ollos e o cabelo, establécense os 6 fototipos nos que podemos clasificar a poboación. Trátase de que cada alumno comprenda que existen diferentes tons de pel e cor de pelo e ollos, e que cada un é máis ou menos sensible ao Sol (exemplo: hai persoas de pel moi clara que nunca se poñen morenos e quéimanse sempre, e en cambio hai persoas de pel morena que se poñen moi morenos e non se queiman nunca). Lido o artigo e feitos os grupos, cada alumno debe pensar como fotoprotexerse de forma adecuada para, entre todos, conseguir consensuar o que nunca lles debe faltar para unha protección responsable fronte ao Sol (sobre todo se pertencen ao grupo de fototipo de pel moi clara, ollos claros e cabelo louro): fotoprotector adecuado e ben aplicado, gorra, lentes de sol, levar camiseta, sombrilla e estar ben hidratados.

10


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Fototipo

Fototipo 1

Características da pel, o cabelo e os ollos

Acción do sol sobre a pel (sen protección): queimaduras e bronceado

Tolerancia á luz solar

Son persoas de pel moi clara (de cor brancaleitosa), ollos azuis e con pecas na pel

Presentan intensas queimaduras solares, prácticamente non se broncean nunca e descaman de forma intensa

Moi sensible á luz solar

A súa pel é branca; teñen pelo louro ou roxo, ollos azuis e pecas

Quéimanse fácil e intensamente, broncéanse lixeieramente e descaman de forma notoria

Sensible á luz solar

A súa pel é clara, sen pecas. Teñen o pelo louro ou castaño

Quéimanse moderadamente e broncéanse progresivamente

Sensibilidade normal á luz solar

Son de pel habitualmente morena. O seu pelo e ollos son escuros

Quéimanse moderada ou mínimamente, broncéanse con bastante facilidade e de forma inmediata ao expoñerse ao sol

A pel ten tolerancia á luz solar

Son persoas de pel morena e cabelo e ollos escuros

Quéimanse raras veces e broncéanse con facilidade e intensidade; sempre presentan reacción de bronceado inmediato

Tolerancia alta á luz solar

Persoas negras

Non se queiman nunca e broncéanse intensamente. Sempre presentan reacción de bronceado inmediato

Tolerancia moi alta á luz solar

Fototipo 2

Fototipo 3

Fototipo 4

Fototipo 5

Fototipo 6

11


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Caza do tesouro – En busca da Palabra Perdida Unha caza do tesouro é un recurso en liña que presenta unha serie de preguntas e unha lista de páxinas web ou recursos onde os alumnos buscan as respostas. Ao final adóitase incluír a “gran pregunta”, cuxa resposta esixe integrar e valorar o aprendido durante a procura. As cazas do tesouro son estratexias útiles para adquirir información sobre un tema determinado e practicar habilidades e procedementos relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación en xeral, accedendo á información a través de Internet. A caza do tesouro que vos propoñemos ten como contidos de aprendizaxe para os alumnos: •

O Sol e a súa relación co planeta: beneficios e riscos

A pel e a súa función principal para a vida das persoas

Hábitos principais da fotoprotección: uso do fotoprotector adecuado, hidratación, uso de roupa e elementos de protección adecuados

A través dos cales queremos: •

Presentar as principais características da pel

Introducir os elementos de risco na exposición ao Sol

Concienciar sobre os hábitos básicos para unha fotoprotección responsable

Sendo fieis ao noso obxectivo de desenvolver a competencia de aprender a aprender, esta actividade realizarase en tres fases que se detallan no Caderno do Investigador e que se poderán descargar a través de www.isdinsunlab.com, para apoiar dita actividade. •

Presentación da Caza do Tesouro a través da lectura por parte dos alumnos do apartado Introdución,

Desenvolvemento da Caza do tesouro “En busca da palabra perdida”,

Conclusións a través da ficha “A palabra atopada”

Os alumnos deberán conectarse a través dun ordenador con conexión a Internet ao área privada de www.isdinsunlab.com para poder responder a todas as preguntas que suscita a Caza do tesouro. Para cada unha das 14 preguntas suscitadas, deberán seleccionar a resposta correcta entre varias opcións, que atoparán ao acceder aos enlaces que se propoñen e que aparecen no botón de pista, á beira de cada pregunta. Si pinchan sobre a resposta correcta apareceralles unha letra na pantalla que terán que anotar na ficha “a palabra atopada” do caderno do investigador. Ordenando as 14 letras descubrirán a resposta a unha pregunta suscitada. A continuación facilitámosvos o solucionario ás 14 preguntas da Caza do tesouro e o solucionario da ficha “a

12


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

palabra atopada” Solucionario 1. As solucións ás preguntas son:

1. Cal é a estrela máis grande do sistema solar? •

O sol

2. Cal é o órgano máis extenso do ser humano? •

A pel

3. Para que utilizan as plantas a enerxía do sol? •

Fotosíntese

4. Cantas capas ten a pel? •

Tres

5. Que tipos de raios ultravioleta hai? •

UVA, UVB e UVC

6. Por que hai diferentes cores de pel? •

Pola melanina

7. Que vitamina se produce grazas á exposición solar? •

A vitamina D

8. Que raios do sol penetran na nosa pel? •

Os raios UVA

9. Que é a insolación? •

Un problema de saúde producido por unha exposición prolongada e sen protección aos raios do sol

10. Que zonas do corpo son máis sensibles ao sol? •

O nariz, os beizos e os pés

11. Que debo facer para protexer a miña pel dos raios do sol? •

Usar fotoprotector, gorro, lentes de sol e camiseta

12. Que lle pasa á miña pel se non a protexo dos raios UV do Sol? •

Queimaduras solares

13


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

13. Que é un fotoprotector? •

Un produto que se aplica sobre a pel, que a axuda a protexerse dos raios UV

14. Que é o factor de protección solar? •

A multiplicación do tempo polo cal me podo expoñer ao Sol sen queimarme se utilizo fotoprotector

2. A palabra de 14 letras é: Fotoprotección

Ordena as letras

F O T O P R O T E C C I Ó N 3. O texto correcto que deben completar coas palabras que propoñemos é: A pel é o órgano máis extenso do do corpo e ten tres capas. O Sol, que é unha estrela do sistema solar, emite cara á terra tres tipos de raios ultravioleta: os UVA, UVB e UVC. Só os raios UVA e UVB chegan á terra. Aínda que o sol aporta beneficios, por exemplo que as plantas poidan facer a fotosíntese e as persoas fabricamos vitamina D, os raios ultravioleta UVA e UVB poden producir danos na nosa pel. Para protexernos do sol debemos usar camiseta , beber moita auga, usar lentes de sol e elixir ben o fotoprotector cun factor de protección solar adecuado ao noso tipo de pel. Si fas todo isto, fotoprotexeraste adecuadamente.

Unha vez finalizadas todas as actividades, propoñemos que cada alumno leve a casa o diploma de experto en Fotoprotección, co obxectivo de facer partícipe á súa familia do proxecto realizado no colexio sobre Sol, Pel e Fotoprotección, e que a familia asuma desta forma o compromiso de seguir hábitos saudables no futuro. Propónselles que colguen o diploma nun lugar visible da casa (nevera, porta de casa, …). O diploma atópase no área privada de www.isdinsunlab.com.

14


Nivel Medio

Guía didáctica do Profesor

Concurso Grupal A través dos recursos narrativos e audiovisuales facilitados por Isdin e a través das tarefas de investigación que os teus alumnos realizaron en clase, logrouse un proceso de sensibilización e aprendizaxe sobre a necesidade de coidar a nosa pel, por ser un órgano de vital importancia para a nosa vida. O Sol, aínda que é beneficioso para o ser humano, e así o aprenderon os vosos alumnos, debido a varios factores medio ambientais e naturais, supón tamén un risco para a saúde da nosa pel. Nesta fase final da 19ª edición da Campaña Fotoprotégete Bien, propoñémosvos que os alumnos se convertan en mensaxeiros dos coñecementos adquiridos: hábitos necesarios para unha exposición responsable ao Sol. A publicidade é unha técnica de comunicación que ten como obxectivo espertar a necesidade, motivar, chamar á acción ao outro a través dunha mensaxe atractiva e adecuada ao público que queremos que nos escoite. Cando un publicista pensa en como conseguir que moitos de nós fagamos ou compremos algo, fai varios esforzos e traballos cognitivos que lle levan a analizar en profundidade o que sabe do tema en cuestión, a poñerse no lugar daquel que quere convencer, a elixir a linguaxe máis adecuada ao produto e ao cliente, a pensar de forma creativa. Todos estes procesos cognitivos, á marxe do peso comercial que teñen na publicidade, son desexables e interesantísimos para pechar un proceso de aprendizaxe cos nosos alumnos. Unha das ferramentas que máis utiliza a publicidade é a imaxe e a linguaxe. Buscar un bo slogan, que enganche ao que o escoita, e crear unha imaxe impactante e motivadora, son dous dos retos aos que se enfrontan os publicistas ante a publicidade de moitos produtos. Esta ferramenta ten un valor en educación: sintetiza e transfire a aprendizaxe. O obxectivo deste concurso é que cos coñecementos adquiridos sobre o tema da Fotoprotección no desenvolvemento das actividades suscitadas, e xunto á creatividade dos teus alumnos, poidades crear un mural que supoña unha peza publicitaria cun slogan e imaxes, que sinteticen o apreso e que trate de convencer ao resto dos seus compañeiros e familias do importante que é fotoprotexernos adecuadamente para a saúde do noso corpo. Creade entre todos un mural en forma de peza publicitaria, cun bo slogan e unha boa imaxe (que pode ser un debuxo, un collage, fotos…) e que faga que o resto de compañeiros do colexio aprendan sobre fotoprotección. Debedes convencelos do importante que é fotoprotexernos adecuadamente para a saúde do noso corpo. Os textos que conteñan os murais presentados a concurso poden estar escritos en calquera dos idiomas oficiais do estado español. Unha vez plasmado todo isto no mural podedes participar na nova edición do concurso de grupo, a nosa competición nacional de murais entre colexios e gañar fantásticos premios para toda a clase. Consulta como participar e cales son as regras do concurso na páxina web www.isdinsunlab.com.

Concurso individual Ademais do concurso grupal, invitamos aos seus alumnos a participar no concurso individual a través da aplicación que desenvolvemos para tablets e teléfonos móbiles. Para participar no concurso individual deberán publicar a imaxe cos resultados obtidos no xogo, coa axuda dos seus pais. Anímalles a participar, poderán gañar fantásticos premios! As bases do concurso e a mecánica do mesmo atópanse dispoñibles na páxina web www.isdinsunlab.com.

15

Isdin gall med guiaprofe  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you