Page 1

Aquests continguts didàctics han estat elaborats per un equip de pedagogs i revisats per la dermatòloga Dra. Asunción Vicente Villa de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu.

Nivell superior

Guia didàctica del professor


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Introducció ISDIN, compromès amb la prevenció del dany solar, posa en marxa la 19ª edició de la Campanya Fotoprotégete Bien amb el suport de la plataforma digital IsdinSunLab.com. Creiem fermament que formar els escolars en bons hàbits pel que fa a la fotoprotecció és especialment important, ja que segons la Fundació del càncer de pell, la utilització d’un fotoprotector durant els primers 18 anys de vida disminueix en un 78% la probabilitat de desenvolupar càncer de pell en el futur. Els objectius principals en aquesta etapa dels 9 als 11 anys són: •

Millorar i canviar actituds i hàbits de fotoprotecció

Adquirir coneixements bàsics sobre la pell

Reflexionar sobre els principals beneficis del Sol per la vida a la Terra

Prendre consciència dels riscos del Sol per la nostra pell i de les conseqüències d’una mala exposició als raigs del Sol

Establir relacions entre coneixements geològics, geogràfics i atmosfèrics (moviments de translació i rotació, incidència dels raigs solars sobre diferents superfícies, climes, estacions, capa d’ozó) i els hàbits de fotoprotecció

Per tant, a través d’aquesta campanya, ISDIN aporta la seva experiència en l’àmbit de la fotoprotecció incidint en la importació de tenir hàbits fotosaludables, des d’una perspectiva preventiva i de conscienciació. Tot això a través de dues dimensions: •

Informar: Investigar i experimentar

Interioritzar: Hàbits i actituds

1


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Material didàctic El material específic que ISDIN ha creat pel nivell superior (per a alumnes d’entre 9 i 11 anys) consta de: •

Un vídeo introductori que resumeix els principals continguts del projecte: •

El Sol

El Sol i els seus beneficis

El Sol i els seus riscos

La pell

La pell i l’exposició al sol: conseqüències

Mesures de fotoprotecció imprescindibles

Dues activitats vinculades al vídeo, en el qual es pretén, a través d’un llenguatge molt visual, reforçar i establir els coneixements adquirits en el vídeo. 1. Un experiment: Quan a l’hemisferi nord és estiu, al Pol Nord sempre és de dia. Per què no és el lloc més calorós del planeta? T’has de fotoprotegir? 2. Una webquesta: Un reportatge d’albes

Dos articles que trobareu a la biblioteca de www.isdinsunlab.com: “Una Pell, un Lloc, una Fotoprotecció” i “Fotoprotecció al Pol Nord”.

Per posar en marxa aquestes activitats, compteu amb aquesta guia didàctica en la qual es proporcionen les pautes i els suggeriments didàctics necessaris, i un quadern de l’investigador per l’alumne, en el qual trobarà les tasques necessàries per desenvolupar tant l’experiment com la webquesta, que podrà descarregar en format pdf a www.isdinsunlab.com. A més del concurs grupal, convidem als seus alumnes a participar al concurs individual a través de l’aplicació que hem desenvolupat per a tablets i telèfons mòbils. Per participar al concurs individual hauran de publicar la imatge amb els resultats obtinguts al joc, amb l’ajuda dels seus pares. Anima’ls a participar, podran guanyar fantàstics premis! Diploma d’experts en Fotoprotecció Quan s’hagin finalitzat totes les activitats, proposem que cada alumne s’endugui a casa el diploma d’expert en Fotoprotecció, amb l’objectiu que els membres de la seva família també siguin partícips del projecte dut a terme a l’escola sobre Sol, Pell i Fotoprotecció, i que la família assumeixi d’aquesta manera el compromís de seguir hàbits saludables en el futur. Es proposa als alumnes que pengin el diploma a casa, en un lloc visible (nevera, porta, etc.). El diploma es troba a l’àrea privada de www.isdinsunlab.com. Per acabar i amb l’objectiu d’assegurar que s’assimilen els conceptes i continuar aprenent sobre Sol, Pell i Fotoprotecció alhora que els nens es diverteixen, us proposem que animeu els vostres alumnes a jugar amb els jocs que trobaran a www.isdinsunlab.com.

Temporització del material La primera activitat, l’experiment, es desenvolupa en tres sessions amb una durada aproximada de 50 minuts en total. La segona activitat, la webquesta, la podran resoldre en una sessió d’una hora i mitja.

2


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Experiment: Quan a l’hemisferi nord és estiu, al Pol Nord sempre és de dia. Per què no és el lloc més calorós del planeta? T’has de fotoprotegir? 1. Introducció A través d’aquest experiment els nens descobriran com els raigs solars incideixen de manera diferent en la Terra i també en la nostra pell, qüestions a tenir en compte en els nostres hàbits de fotoprotecció. Com a conseqüència dels moviments de translació i rotació i de la inclinació de la Terra respecte del seu eix, la Terra rep de manera diferent els raigs solars (que sempre rep). Aquest fet té com a conseqüència la diferenciació dels dies i les nits, les estacions de l’any o els climes. Aquests fenòmens naturals estan íntimament vinculats amb la fotoprotecció. Quan els raigs solars incideixen de manera vertical sobre la superfície de la Terra (ja sigui en els països de la zona intertropical, en els mesos de primavera i estiu o en les hores centrals del dia) la insolació és més alta. Una exposició de la nostra pell als raigs solars en aquesta posició del Sol és molt perillosa per la nostra salut, i per això ens n’haurem de protegir adequadament. Si ens allunyem de l’equador i ens apropem als pols, els raigs solars incideixen de manera obliqua o inclinada i disminueix la temperatura, ja que la mateixa quantitat de raigs solars ha d’incidir sobre més terreny i, d’aquesta manera, es dispersa l’energia, però també són més perillosos per l’efecte rebot sobre la neu. Per tant, és molt important no associar només temperatura amb fotoprotecció. La part final d’aquest experiment permetrà transmetre als nostres alumnes que encara que la Terra no es pugui protegir d’alguns raigs nocius del Sol (els raigs ultraviolats), nosaltres sí que ho podem fer. En aquest cas, els fotoprotectors juguen un paper essencial, ja que ens protegeixen la pell de la radiació ultraviolada i eviten que el Sol ens pugui fer mal. Els nostres alumnes aprendran quin és el fotoprotector més adequat per cadascun d’ells depenent de diferents factors, entre els quals cal destacar el fototip al qual formen part. Al fotoprotector cal sumar-li altres protectors, com per exemple: gorra, camiseta, ulleres de sol homologades, etc. que permetran que puguem gaudir del sol i dels seus beneficis sense riscos. Per acabar, ens queda mencionar que tot l’experiment es basa en la competència d’Aprendre a Aprendre, ja que aquesta manera de presentar-los els continguts i, per tant, l’aprenentatge, ajudarà els nens i les nenes a aprendre de manera més eficaç i autònoma a partir dels seus coneixements i ampliant-los. Per això, l’experiment requereix la realització d’unes fitxes que els alumnes trobaran al quadern de l’investigador, on: •

Parteixen dels seus coneixements i els relacionen amb els futurs aprenentatges (Fitxa 1)

Plasmen les seves hipòtesis i planifiquen l’aprenentatge (Fitxa 2)

Porten a terme l’experiment a través d’una sèrie de passos i reflexionen sobre els nous continguts (Fitxa 3)

I per acabar, avaluen el seu propi procés d’aprenentatge (Fitxa 4)

A més, és important anotar que la transferència i l’associació de coneixements a altres contextos en facilita l’aprenentatge i l’assimilació a llarg termini.

3


Nivell superior

Guia didàctica del professor

2. Resultats d’aprenentatge Al final de l’experiment els alumnes seran capaços de:

a) Seguir de manera correcta les instruccions per a la realització de l’experiment b) Establir hipòtesis per intentar contestar les preguntes plantejades c) Utilitzar els resultats obtinguts per la seva argumentació i la comprovació d’hipòtesis d) Comprendre la importància de variables, com ara la incidència del Sol en la superfície de la Terra o el reflex dels raigs sobre el gel per a la fotoprotecció responsable

e) Enumerar hàbits de fotoprotecció f) Conèixer quin és el fotoprotector més adequat per cadascun d’ells

3. Materials necessaris •

Quadern de l’investigador

Flexo

Globus terraqüi

Dos termòmetres

Llapis

Llanterna

Foli

Plastilina

Goma escuma

4


Nivell superior

Guia didàctica del professor

4. Desenvolupament de l’activitat Fitxa 1. “Activa el que saps” Per començar amb l’activitat, el primer que haurà de fer el grup és la fitxa 1 “Activa el que saps”. Partiran dels seus coneixements previs i podran aprofundir-los i ampliar-los. Les preguntes d’aquesta fitxa 1 estan plantejades perquè no només activin continguts apresos en altres cursos, sinó també per presentar continguts nous, necessaris pel desenvolupament de l’experiment. A continuació us facilitem les solucions de l’activitat 3 d’aquesta fitxa: Dia – Nit Rotació – Translació Sol – Radiació solar Pell – Derma, epidermis, hipoderma Clorofil·la – Fotosíntesi Nord – Sud Melanina – Bronzejat Fotoprotector – Filtre solar Fototip – To de pell Nivell de fotoprotecció – Baix, mitjà, alt i molt alt Latitud – Altitud A continuació us facilitem les solucions de l’activitat 5 d’aquesta fitxa: Pregunta 1 – L’altitud és… Solució: B Pregunta 2 – El moviment de translació provoca… Solució: B Pregunta 3 – Si el Sol incideix sobre la Terra… Solució: C Pregunta 4 – El Sol… Solució: B Pregunta 5 – La pell està formada per… Solució: C

Un cop acabada la fitxa 1 és el moment que els transmetis en què consistirà l’experiment durant les tres fases, que et detallem en aquesta guia. Fitxa 2. “Planifica la investigació” Quan els alumnes sàpiguen en què consistirà el desenvolupament de l’experiment hauran d’omplir la fitxa “Planifica la investigació”, on contestaran un seguit de preguntes i s’avançaran al que passarà. Amb aquesta fitxa pretenem que comencin a crear les seves pròpies hipòtesis de treball mitjançant el foment de la reflexió prèvia al desenvolupament de l’activitat i facilitant l’aprenentatge autònom. Aquesta manera de treballar forma part de la competència d’Aprendre a Aprendre, ja que comencen a prendre consciència de les seves pròpies capacitats davant de la tasca proposada.

5


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Fitxa 3. “Posar-se a treballar amb l’experiment” Un cop acabades les fitxes 1 i 2, i amb el material recopilat, és el moment de dur a terme l’experiment mitjançant la fitxa 3 “Posar-se a treballar amb l’experiment”, que es desenvoluparà en tres fases. Cadascuna de les fases enllaça amb la següent mitjançant una pregunta sobre la qual s’elabora una nova hipòtesi. Pel desenvolupament d’aquesta fitxa número 3 hauran de superar 3 fases: Fase 1: La fase 1 d’aquesta fitxa 3 vol comprovar com de diferent és la temperatura en dues zones molt extremes del planeta (l’equador i els pols). Pel desenvolupament de la fase 1: col·locar el flexo a uns 30-40 centímetres del globus terraqüi, dirigint la llum cap a l’equador. Hauran de col·locar un termòmetre a l’equador i un altre al Pol Nord durant 10 minuts amb la llum del flexo encesa. Després d’esperar hauran de comprovar la temperatura que marquen els dos termòmetres i anotaran els resultats per, més endavant, contestar les preguntes que els ajudaran a concloure que la incidència dels raig de sol sobre la superfície de la Terra està directament relacionada amb la temperatura que fa. Però, per què? Un bon investigador ha de seguir buscant causes a través de la fase 2. Si l’activitat es realitza a l’aula es recomana fer-ho a les fosques amb els llums apagats i les finestres tapades perquè el globus terraqüi només rebi l’energia del flexo. D’altra banda, el globus terraqüi no ha d’estar sotmès prèviament a fonts de calor de manera continuada com, per exemple, estar al sol, a prop d’un radiador, etc. que puguin alterar els resultats. A continuació us facilitem les solucions de l’activitat 4 de la fase 1 d’aquesta fitxa: Els raig de sol a l’equador incideixen de manera vertical, fet que provoca que augmenti la temperatura. En canvi, els raig de sol als pols incideixen de manera inclinada, fet que provoca que la temperatura sigui més baixa.

Fase 2: A la fase 2, els alumnes comprovaran quina de les hipòtesis plantejades al final de la fase 1 és certa. Per això, hauran d’il·luminar de manera vertical amb una llanterna un foli a 30 cm de distància i dibuixar el contorn de la llum de la llanterna al foli. Alhora que es manté la distància s’haurà de variar la incidència de la llanterna sobre el foli, inclinant-la, i tornar

6


Nivell superior

Guia didàctica del professor

a dibuixar-ne el contorn. Es compararan totes dues superfícies i es contestarà la pregunta que els porta a concloure que la superfície és més alta en els raigs que arriben de manera més obliqua; conseqüentment, en haver d’escalfar més la superfície, la calor es dispersa i s’agafa menys temperatura. Però, aleshores, ¿no t’has de fotoprotegir? Per contrastar les seves hipòtesis hauran de llegir l’article “Fotoprotecció al Pol Nord”, que parla sobre la relació entre la incidència del Sol en la superfície de la Terra i els riscos que implica per a la pell, així com també de les mesures que cal prendre. Aquest article es troba a la biblioteca de l’àrea privada de la pàgina web www.isdinsunlab.com. A continuació us facilitem les solucions de l’activitat 4 de la fase 2 d’aquesta fitxa: Els raig de sol, en incidir de manera vertical, escalfen una superfície menor, fet que provoca que la temperatura sigui més alta.

Fase 3: A l’última fase de l’experiment els alumnes comprendran que la pell té memòria i, també, podran analitzar si s’estan fotoprotegint correctament; per fer-ho, serà necessari que portin de casa el fotoprotector que els hi posen habitualment els seus pares. Aquesta última fase es compon de dues activitats. A l’activitat 1 de la fase 3 hauran de marcar els dits de la mà a sobre de plastilina i de goma escuma; d’aquesta manera serà com els alumnes entendran, mitjançant un símil amb plastilina, que la pell té memòria i, per tant, els danys i els riscos als quals se sotmeten les cèl·lules de la nostra pell van deixant empremta, fet que la fa més vulnerable a malalties i deteriorament; per aquest fet, és molt important fotoprotegir-se correctament des que som bebès. A l’activitat 2 de la fase 3 has d’ajudar els teus alumnes a organitzar-se en sis grups, segons el seu fototip. Per fer-ho us podreu basar en la taula adjunta de fototips, classificats en funció del to de pell i el color dels ulls i dels cabells. Es tracta que cada alumne comprengui que existeixen diferents tipus de pell que són més o menys sensibles al Sol (hi ha persones de pell molt clara que mai es posen morens i es cremen sempre; d’altra banda, hi ha persones de pell més fosca que es posen molt morens i no es cremen mai) i que es poden classificar fàcilment pel to de la seva pell i el color dels cabells i dels ulls. Les pells clares han d’utilitzar fotoprotectors molt alts (FPS 50+) i, en canvi, les persones amb la pell més morena poden utilitzar fotoprotectors amb un FPS no tan elevat. Analitzarem els fotoprotectors que els hi hem demanat que portin de casa seva, avaluant els que tenen cadascun dels sis grups. Anotarem en una taula del quadern de l’investigador el número de nens de cada grup o quina és l’estadística del factor de protecció que trobarem a cada grup. D’aquesta manera, podran concloure si el fotoprotector que utilitzen és l’adequat o no en funció del fototip. Per completar els coneixements d’aquesta fase 3 podran llegir l’article “Una Pell, un Lloc, una Fotoprotecció”. Aquest article es troba a la biblioteca de l’àrea privada de la pàgina web www.isdinsunlab.com.

7


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Fototip

Fototip 1

Fototip 2

Característiques de la pell, els cabells i els ulls

Acció del Sol sobre la pell (sense protecció): cremades i bronzejat

Tolerància a la llum solar

Són persones amb un color de pell molt clar (de color blanc-llet), ulls blaus i amb pigues a la pell

Acció del Sol sobre la pell (sense protecció): cremades i bronzejat

Molt sensibles a la llum solar

La seva pell és blanca; tenen els cabells rossos o pèl-rojos, ulls de color blau i pigues

Presenten cremades solars intenses, pràcticament mai es posen morenes i la pell se'ls hi descama intensament

Sensibles a la llum solar

La seva pell és clara, sense pigues. Tenen els cabells rossos o castanys

Es cremen fàcilment i intensament, es posen una mica morens i es descamen notòriament

Sensibilitat normal a la llum solar

Habitualment, tenen la pell morena. Els cabells i els ulls són de color fosc.

Es cremen moderadament i es bronzegen progressivament

La pell té tolerància a la llum solar

Són persones de pell morena i cabells i ulls foscos

Es cremen moderadament, es bronzegen amb facilitat i de manera immediata en posar-se al Sol

Tolerància alta a la llum solar

Persones de color negre

Rarament es cremen i es bronzegen fàcilment i amb intensitat; sempre presenten una reacció immediata al bronzejat

Tolerància molt alta a la llum solar

Fototip 3

Fototip 4

Fototip 5

Fototip 6

Fitxa 4. “Com t’ha anat?” Un cop acabat el procés d’aprenentatge en les tres fases, a la fitxa 4 “Com t’ha anat”, podran elaborar les seves conclusions i avaluar el procés i els resultats d’aprenentatge.

8


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Webquesta: Reportatge d’albes Una webquesta és una activitat destinada a la investigació, on la informació que s’utilitza procedeix majoritàriament d’Internet. D’aquesta manera, es pretén que els alumnes aprenguin a organitzar i a seleccionar els continguts més rellevants aplicant-los a una tasca concreta, alhora que aprenen sobre el tema objecte de la webquesta. Les webquestes solen estar dividides en: •

Introducció: ajuda l’estudiant a situar-se davant la tasca, suscitant el seu interès i la seva motivació.

Tasca: descripció del que els alumnes han de dur a terme.

Procés: passos a través dels quals es completa la tasca.

Recursos: pàgines web i altres recursos seleccionats prèviament, on l’alumne centrarà la seva investigació.

Conclusions: l’alumnat comprovarà com la superació de cada pas dóna el seu fruit, contestant la tasca proposada inicialment.

A la nostra webquesta “Reportatge d’albes” els alumnes han d’organitzar una ruta de viatge per tres llocs molt diferents del món per poder fer una foto de cadascuna de les albes. D’aquesta manera, investigaran i analitzaran dades que els ajudaran a: •

Comprendre la influència dels moviments de la Terra respecte del Sol en les variables estacionals i meteorològiques del planeta.

Analitzar diferents factors naturals que estan per darrere de la necessitat de desenvolupar hàbits de fotoprotecció responsables.

Desenvolupar estratègies d’investigació relacionades amb la cerca i l’anàlisi d’informació i l’elaboració de conclusions.

Tot això a través dels següents continguts i disciplines: •

Geografia (continents, països).

Medi ambient: característiques precipitacions, etc.) i capa d’ozó.

Cura de la pell: conèixer les nostres característiques corporals per esbrinar quin és el fotoprotector més adequat per cada ocasió.

climatològiques

(temperatura,

9


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Essent fidels a la nostra proposta competencial d’aprendre a aprendre, el procés que els alumnes han de realitzar es divideix en tres fases: 1. Fase inicial, que inclou la introducció i la descripció de la tasca, en la qual s’activaran coneixements i es farà una planificació de la tasca a desenvolupar. En aquesta fase hauran de: a) Llegir la introducció i la tasca de la webquesta b) Completar la fitxa “un reportatge en projecte” que trobaran al seu quadern de l’investigador dins del mòdul “Reportatge d’albes”. 2. Fase de desenvolupament de la webquesta, que inclou el procés i els recursos. Els alumnes desenvoluparan la tasca seguint els passos que els hi va marcant l’apartat PROCÉS de la webquesta. Aquest procés està dividit en quatre grans preguntes a les quals hauran de contestar a través d’una sèrie de recursos que se’ls hi faciliten a la webquesta. 3. Fase final d’elaboració de conclusions. Els alumnes faran una reflexió final a través de la fitxa “Records del viatge”, que trobaran al seu quadern de l’investigador dins del mòdul “Reportatge d’albes”. Els alumnes, després d’haver dut a terme el procés d’investigació, podran primer contestar les tres preguntes inicials proposades a la tasca de la webquesta, comparar les seves hipòtesis inicials amb les respostes finals, avaluar els seus coneixements i el seu procés d’aprenentatge i, finalment, tancar el seu treball amb una foto, última missió del treball proposat, que podran treure d’Internet, dibuixar, fer un collage d’imatges, o el que els hi dicti la seva creativitat. El desenvolupament total de la webquesta és d’una sessió d’una hora i mitja aproximadament i és necessari que els alumnes puguin tenir ordinadors i connexió a Internet. Amb aquest procés, es pretén que els alumnes aprenguin la importància de fotoprotegir-se en qualsevol situació a través de la investigació de les característiques climatològiques en diferents punts del planeta i del coneixement de les característiques de la seva pell davant del sol. La webquesta està organitzada de manera que els alumnes vagin aprenent gradualment les diferents característiques, aconseguint-ne un coneixement global després d’acabar la webquesta. Quan s’hagin finalitzat totes les activitats, proposem que cada alumne s’endugui a casa el diploma d’expert en Fotoprotecció, amb l’objectiu que els membres de la seva família també siguin partícips del projecte dut a terme a l’escola sobre Sol, Pell i Fotoprotecció, i que la família assumeixi d’aquesta manera el compromís de seguir hàbits saludables en el futur. Es proposa als alumnes que pengin el diploma a casa, en un lloc visible (nevera, porta, etc.). El diploma es troba a l’àrea privada de www.isdinsunlab.com.

10


Nivell superior

Guia didàctica del professor

Concurs en grup A través dels recursos narratius i audiovisuals facilitats per ISDIN i a través de les tasques d’investigació que els teus alumnes han dut a terme a classe s’ha aconseguit un procés de sensibilització i d’aprenentatge sobre la necessitat de cuidar la nostra pell, ja que és un òrgan de vital importància per a la nostra vida. El Sol, encara que és beneficiós per l’ésser humà, i així ho han après els nostres alumnes, degut a diversos factors mediambientals i naturals també suposa un risc per la salut de la nostra pell. En aquesta fase final de la 19ª edició de la Campanya Fotoprotégete Bien us proposem que els alumnes es converteixin en missatgers dels coneixements adquirits: hàbits necessaris per a una exposició responsable al sol. La publicitat és una tècnica de comunicació que té com a objectiu despertar la necessitat, motivar, cridar l’altre a l’acció a través d’un missatge atractiu i adequat al públic que volem que ens escolti. Quan un publicista pensa en com aconseguir que molts de nosaltres fem o comprem alguna cosa, s’esforça i fa diversos treballs cognitius que el porten a analitzar en profunditat el que sap del tema en qüestió, a posar-se en el lloc de qui vol convèncer, a seleccionar l’idioma més adequat al producte i al client, i a pensar de manera creativa. Tots aquests processos cognitius, al marge del pes comercial que tenen en la publicitat, són desitjables i interessantíssims per tancar un procés d’aprenentatge amb els nostres alumnes. Dues de les eines que més utilitza la publicitat són la imatge i el llenguatge. Buscar un bon eslògan, que enganxi a qui l’escolta, i crear una imatge impactant i motivadora són dos dels reptes als quals s’enfronten els publicistes davant de la publicitat de molts productes. Aquesta eina té un valor en educació: sintetitza i transfereix l’aprenentatge. L’objectiu d’aquest concurs és que amb els coneixements adquirits sobre el tema de la Fotoprotecció en el desenvolupament de les activitats plantejades i amb la creativitat dels teus alumnes pugueu crear un mural que suposi una peça publicitària amb un eslògan i imatges, que sintetitzin tot allò que han après i que intenti convèncer a la resta dels seus companys i famílies de com d’important és fotoprotegir-nos adequadament per la salut del nostre cos. Creeu entre tots un mural en forma de peça publicitària, amb un bon eslògan i una bona imatge (que pot ser un dibuix, un collage, fotos, etc.) i que faci que la resta de companys de l’escola aprenguin sobre fotoprotecció. Els heu de convèncer de com d’important n’és fotoprotegir-nos adequadament per la salut del nostre cos. Els textos que continguin els murals presentats a concurs poden estar escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de l’Estat espanyol. Quan tot això estigui plasmat al mural podreu participar en la nova edició del concurs en grup, el nostre concurs nacional de murals entre escoles i guanyar fantàstics premis per a tota la classe. Consulta com participar i quines són les bases del concurs a la pàgina web www.isdinsunlab.com.

Concurs individual A més del concurs grupal, convidem als seus alumnes a participar al concurs individual a través de l’aplicació que hem desenvolupat per a tablets i telèfons mòbils. Per participar al concurs individual hauran de publicar la imatge amb els resultats obtinguts al joc, amb l’ajuda dels seus pares. Anima’ls a participar, podran guanyar fantàstics premis! Les bases del concurs i la manera de participar es troben a la pàgina web www.isdinsunlab.com.

11

Isdin cat sup guiaprofe  
Isdin cat sup guiaprofe