Fotoplastykon Poznański

Poznań, PL

Fotoplastykon Poznański jest od 2014 r. częścią Wydawnictwa Miejskiego Posnania. Umieszczony początkowo w Galerii Miejskiej Arsenał na Starym Rynku, obecnie znajduje się w zabytkowym gmachu Arkadii przy ul. Ratajczaka 44.

https://wmposnania.pl

Publications