Page 1

FOTO

Nr 1

styczeń 201 2 cena 9,99 zł w tym 8 % VAT

inform ator

Wiosenne nowości Ustawienia aparatu

Testy

Nasze rekomendacje

ISSN 2083-1218

Premiery:

Ca n on Fu j i fi lm N i ko n O ly m p u s Sa m su n g

Galeria:

Ku b a ń c z yc y

T e s t y:

ISSN 2083-1 21 8

P a n d a A n t i vi r u s 2 01 2


Spis treści

Nr. 1 /201 2

Ustawienia aparatu

5

Odporność aparatu

13

- balans bieli

Sprzęt

Canon G1 X

Kompakty Canona Fujifilm Nikon

Olympus Samsung

PandaAntivirus 201 2

19 25 31 47 51

57

59

FILM FOTO VIDEO 201 2 65 Galeria

Kubańczycy

67

FOTO informator ROK 2 Nr 1 /201 2 ISSN 2083-1 21 8

REDAKCJA ul.Garibaldiego 4 lok. 1 5P 04-078 Warszawa e-mail: redakcja@fotoinformator.com www.fotoinformator.com Redaktor Naczelny Zbigniew Włodarski tel. 501 388472 Redaguje Zespół Jan Jankowski Jerzy Kowalski Anna Zawadowska

WYDAWCA Designo-FOTO Jacek Włodarski ul.Petofiego 1 /53 01 -91 7 Warszawa Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w druku i na stronie internetowej. Za treść i terminy ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.


Wkraczamy w rok drugi... Na początku ubiegłego roku zaczęliśmy przygodę z FOTOinformatorem, teraz weszliśmy w drugi rok jego wydawania. Wbrew sceptykom i niedowiarkom, chociaż nie bez trudności. Początki, pełne były optymizmu i wiary w to, że doświadczenie, Kubańskie wspomnienia Fot. Z. Włodarski wiedza i pasja mogą wszystko. I chociaż wszystkie tłumaczenia, odmowy, przeciąganie decyzji w nieskończoność aż do granic wytrzymałości znamy od dawna, także z poprzednich tytułów, to postawiliśmy na swoim - oto publikujemy internetową wersję FOTOinformatora Nr 1 /201 2. Jak zwykle, wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie; jaki jest sens pisania o tym, o czym donoszą codziennie wszystkie serwisy branżowe a redaktorzy pism spinają się by także zdążyć z publikacją przed innymi. Więc o sprzęcie, którego na początku roku, jak zwykle jest wysyp, piszemy raczej z kronikarskiego obowiązku. Na łamach FOTOinformatora skupiamy się przede wszystkim na poradach dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z fotografią i tych, którzy chcą odnowić swe wiadomości. Zaczynamy cykl na temat ustawień aparatu – na pierwszy ogień – balans bieli. Zakończyły się właśnie targi CES w Las Vegas, informacje o nowościach są na bieżąco w naszym serwisie, ale już pod koniec marca odbędą się kolejne, 1 5. Targi Film Video Foto w Łodzi, w zupełnie nowej hali targowej. O tym, spektakularnym wydarzeniu też będziemy informowali naszych Czytelników na bieżąco. Tymczasem zapraszamy do lektury Zbigniew Włodarski


P O RAD Y

Ustawienia aparatu czę ś ć pierwsza - balans bieli

Wszyscy użytkownicy aparatów cyfrowych znają te pojęcia: przysłona, migawka, głębia ostrości i kilka innych, które są abecadłem fotoamatora. Jednak aparat cyfrowy ma „trochę” inne możliwości niż tradycyjne aparaty fotograficzne. Można w nim dokonać wielu ustawień, o których dawni fotografowie nawet nie mogli marzyć. Co z tego, chociaż współczesne aparaty takie możliwości dają, wielu fotoamatorów, którzy biorą do ręki swój pierwszy aparat fotograficzny wcale ich nie wykorzystuje. Najczęściej nie wie, do czego służą i jak je ustawić albo jak zmiany ustawień wpłyną na ostateczny wynik ich pracy – zdjęcie. Pytania, jakie się pojawiają, dotyczą najczęściej histogramu, balansu bieli, ustawień ISO, rozmiaru obrazu i jego jakości, trybu pomiaru światła, tryby koloru, programów tematycznych i artystycznych. Postaramy się, by przybliżyć naszym Czytelnikom te

pojęcia i pokazać na konkretnych zdjęciach efekty działania poszczególnych ustawień. Cykl rozpoczniemy od wyjaśnienia pojęcia balansu bieli – ustawień typowych dla aparatów cyfrowych.

Podczas fotografowania często spotkamy się z pojęciem balansu bieli. Jest to proces kompensacji barw obrazu zarejestrowanego przez matrycę dla temperatury barwowej oświetlenia, jakie towarzyszyło wykonaniu fotografii. Ustawienia balansu bieli to domena fotografii cyfrowej – w tradycyjnej fotografii wzorcowe - oświetlone rozpoznawanie barw wpisane jest w Zdjęcie światłem naturalnym, LUMIX G3, ISO materiał światłoczuły. 1 60, f/4,5

5


P O RAD Y

AWB – automatyczny balans bieli – ustawiony domyślnie w aparacie cyfrowym, to nic innego jak programowe ustawienie barw. Znajduje on najjaśniejszy punkt na zdjęciu, i zakłada, iż powinien mieć on kolor biały. Do niego porównuje wszystkie elementy kadru, ponieważ nie wie on jak wygląda kolor biały, ale wie jak

wygląda kolor czerwony i niebieski, względem koloru białego. Gdy najjaśniejszy punkt zdjęcia nie jest biały trzeba ręcznie pokazać jak wygląda kolor biały i aparat względem tego koloru będzie reprodukował resztę barw. Im lepszy biały kolor pokażemy, tym wierniejsze barwy na zdjęciu.

Większość aparatów, nawet najprostszych kompaktów ma kilka predefiowanych ustawień wartości balansu bieli. Prócz auto, jest tam jeszcze światło dzienne, cień, światło

jarzeniowe, żarowe i inne. Każde z tych oświetleń ma swoją temperaturę barwową. Temperatura barwowa określona została w Kelvinach:

1 600 K - wschód i zachód Słońca

1 800 K - barwa światła

świeczki 2800 K - barwa bardzo ciepłobiała 3000 K - barwa ciepłobiała 3200 K - barwa światła żarowego lamp studyjnych Punktem odniesienia jest przeciętne światło dzienne w południe, którego temperatura barwowa wynosi około 5500 K. Podobną temperaturę daje światło z lamp błyskowych. Po ustawieniu w aparacie balansu bieli na temperaturę 5500 K każde odchylenie od temperatury 5500 K daje dominantę

6

4000 K - barwa biała 5000 K - barwa chłodno biała 6500 K - barwa dzienna 20000 K - barwa czystego granatowego nieba 28000-30000 K – błyskawica

barwną fotografowanie w temperaturze poniżej 5500K będzie powodowało na zdjęciu ciepłą dominantę o zabarwieniu pomarańczowym lub nawet czerwonym a jeżeli temperatura przekracza 5500 K to uzyskamy zimną dominantę o zabarwieniu niebieskim.


Zacznijmy od ustawienia automatycznego – najczęściej wykorzystywanego w praktyce początkującego fotoamatora. Aparat fotograficzny sam ustali, z jakim

Zdjęcie oświetlone było światłem naturalnym, padającym przez okno bez dodatkowych lamp. Popatrzmy, co stanie się z obrazem, gdy tak samo oświetlony plan zdjęciowy sfotografujemy przy różnych (nieprawidłowych) ustawieniach balansu bieli. Warto podkreślić, że przykładowe zdjęcia wykonane zostały w tych samych warunkach oświetleniowych co zdjęcie podstawowe w ustawieniach automatycznych, które używane jest

P O RAD Y rodzajem światła ma do czynienia i

skoryguje odpowiednio inne parametry, tak by zdjęcie było możliwie najwierniejsze oryginalnemu planowi zdjęciowemu.

przez fotoamatorow najczęściej. Jednak gdy ktoś się pomyli, ustawi wartośc balansu bieli niezgodnie z otaczającymi go warunkami oświetleniowymi zdjęcie zostanie zapisane z różnym zabarwieniem. I wlaśnie taki przykłady chcemu tu zaprezentować. Przykładowe zdjęcia wykonane zostały aparatem Panasonic LUMIX G3 oraz Olympus E-PM1 z predefiniowanymi ustawieniami balansu bieli

7


P O RAD Y

Panasonic LUMIX G3

Auto

światło słoneczne/dzienne

cień

8

Olympus E-PM1


pochmurno

P O RAD Y

światło lampy żarowej

światło jarzeniowe/świetlówka

9


P O RAD Y

Automatyczny balans bieli oznacza, iż aparat ustawi barwy w sposób automatyczny, jednak nie wie przecież jak wygląda kolor biały. Jak wsponielismy na wstępie, oprogramowanie aparatu znajduje najjaśniejszy punkt na zdjęciu, i zakłada, iż to jest właśnie kolor biały. Oczywiście, jak widać na przykladowych zdjęciach różne aparaty różnie oceniają ten najjaśniejszy punkt kadru wystawiając mu ocenę - to jest biały. To niestety determinuje kolejne posuniecia automatyki aparatu. Na

10

zdjęciach widać dokładnie w którym kierunki idzie zafarb kadru w zależności od ustawienia (dodajmy nieprawidłowego) balansu bieli. Jeżeli chcemy w sposób samodzielny ustawiać wartośc balansu bieli w aparacie, musimy wiedzieć jakiego rodzaju światło będzie nam towarzyszyło podczas robienia zdjęć. Automatyka jest oczywiście dobra na wszystko, jednak w niektórych sytuacjach warto balans bieli ustawić zgodnie z otaczającym nas światłem.


Kolejny etap wtajemniczenia to temperatura barwowa. Termin ten jest odstręczający ale dla świadomych fotoamatorów, niezbędny, by mieć na zdjęciach prawidłową kolorystykę. Encyklopedycznie rzecz ujmując temperatura barwowa – to temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności co promieniowanie rozpatrywane. Punktem odniesienia jest przeciętne światło dzienne w południe, którego temperatura barwowa wynosi około 5500 K. Podobną temperaturę daje światło z lamp błyskowych. Po ustawieniu w aparacie balansu bieli na temperaturę 5500 K każde odchylenie od temperatury 5500 K daje dominantę barwną fotografowanie w

P O RAD Y

temperaturze poniżej 5500K będzie powodowało na zdjęciu ciepłą dominantę o zabarwieniu pomarańczowym lub nawet czerwonym a jeżeli temperatura przekracza 5500 K to uzyskamy zimną dominantę o zabarwieniu niebieskim. Temperatura barwowa dnia (lub nocy) zależy dużej mierze od pogody, zamglenia i pory roku. Poranne światło waha się pomiędzy 3000 a 4000 K aby osiągnąć w południe przeciętną temperaturę około 5500 K, jednak w bardzo ostrym słońcu temperatura barwowa w południe wyniesie już około 6500 K. Nocne, czyste, granatowe niebo to wartość około 20000 K a światło błyskawic podczas burzy osiąga wartośc około 28000 - 30000 K.

11


P O RAD Y

Wyższe modele aparatów dysponują funkcją ręcznego ustawienia balansu bieli (w tym LUMIX G3 i E-PM1 ). Funkcja ta umożliwia w większym zakresie wpływać na dostosowanie aparatu do zastanej temperatury barwowej. Ręczny balans bieli można wykonać wybierając w menu "balans bieli”, następnie ustawić pełny kadr na białą powierzchnię (kartka białego papieru) po czym wcisnąć spust migawki. Oprogramowanie na podstawie takiego kadru dokonuje korekty bieli i pozbywa się dominanty barwnej. Niektóre aparaty posiadają też bracketing balansu bieli, który polega

na wprowadzaniu korekty o określoną wartość w stosunku do ustawionego balansu bieli - działanie jest analogiczne jak przy bracketing’u ekspozycji. Anna Zawadowska

Warto zapamiętać: - jeżeli chcemy uzyskać wierną reprodukcję barw musimy precyzyjnie określić balans bieli, w czym pomogą ustawienia wartości predefiniowanych z ewentualną korekcją, , możliwość pomiaru temperatury barwowej aparatem lub ustawienie dokładnie liczbowej wartości temperatury barwowej światła, o ile ją znamy - jeżeli chcemy uzyskać efekty tak jakbyśmy fotografowali na filmie tradycyjnym należy ustawić balans bieli na światło dzienne i nie przejmować się już tym parametrem podczas fotografowania. Można ewentualnie wykorzystać funkcje symulacji filmu tradycyjnego - funkcję występujacą także w niektórych modelach kompaktów. doprecyzować uzyskane efekty - jeżeli chcemy uzyskać zdecydowane przekłamanie kolorystyki zdjęcia powinniśmy wybrać któreś ze skrajnych ustawień balansu bieli

12


P O RAD Y Odporność aparatu na wodę i kurz Zwykle gdy bierzemy aparat fotograficzny do ręki, mamy świadomość tego, że jest to urządzenie wyjątkowo delikatne. W ekstremalnych warunkach urlopu – letniego czy zimowego – większość aparatów będzie oczywiście nadawała się do pracy, choć trzeba je chronić przed przypadkowym zachlapaniem czy nadmiernym kurzem. Zimą, niektóre modele odmawiają posłuszeństwa, bądź działają z dużym opóźnieniem ze względu na zimno i niedostateczny poziom energii. Dlatego większość firm projektuje także sprzęt który sprosta większym wymaganiom. Jednak w jaki sposób można określić czy dany aparat jest wodoodporny? Można oczywiście sprawdzić to osobiście, ale może okazać się to zgubne dla sprzętu. Można też uwierzyć na słowo producentom i nie przejmować się, gdy aparat zachlapie się wodą albo zakurzy się w piasku. Bardzo wiele urządzeń, w tym aparaty fotograficzne, poddaje się różnorakim badaniom odpornościowym. Można w

ten sposób określić stopień odporności na poszczególne zagrożenia. W celu zdefiniowania stopnia odporności opracowane zostały międzynarodowe normy, według których projektowane są między innymi aparaty fotograficzne. IPX to międzynarodowa norma określająca kurzo- i wodoodporne właściwości wszelkich przyrządów.

13


P O RAD Y

Panasonic LUMIX FT3 jest wodoodporny do głębokosci 1 2 m, wytrzymuje upadek z wysokosci 2 m i mróz do -1 0°C. Uzyskał w testach redakcyjnych Rekomendację FOTOinformator 02/2011

14


P O RAD Y

Aparaty są zwykle odporne na wodę i kurz zgodnie z wymaganiami norm „IPX8” i „IP6X”. W razie ścisłego przestrzegania wskazówek producenta odnośnie dbałości o urządzenie i jego

konserwacji, aparat może działać pod wodą do deklarowanej przez niego głębokości przez czas nieprzekraczający 60 minut.

15


P O RAD Y

16


Nie ma gwarancji, że aparat nie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu i że pozostanie wodoszczelny we wszystkich warunkach. Jeśli na gumowej uszczelce lub obszarze wokół uszczelki znajdują się jakieś ciała obce (włosy, piasek, kurz, płyn itd.), w ciągu kilku sekund do wnętrza aparatu może dostać się woda i spowodować jego uszkodzenie. W takiej sytuacji wszelkie ciała obce należy usunąć za pomocą delikatnej szczotki lub pędzla.

P O RAD Y

Sony TX1 0 - wodoszczelny do 5 metrów, wytrzymuje również działanie kurzu, mrozu do -1 0°C, a upadek z wysokosci 1 ,5 m. Rekomendacja FOTOinformator 02/2001

Należy uważać, aby podczas czyszczenia aparatu do środka nie dostały się ciała obce.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania drobnego lub mokrego piasku.

Ciała obce mogą przylegać do rowków na boku gumowej uszczelki albo do jej rogów. Należy usunąć je za pomocą szczotki. Aparat Olympus z serii TOUGH - TG-81 0 również uzyskał Rekomendację FOTOinformator 02/2011 . Jest wodoszczelny do 1 0 m, odporny na upadek z 2 m a także na zgniatanie do 1 00 kg.

17


P O RAD Y

Odporność na wstrząsy określana jest według normy IL-STD 81 0F (Method 51 6.5-Shock), jest to standard wydany przez armię amerykańską, którego pełna nazwa brzmi Developmental Test Command. W skład tej normy wchodzi szereg środowiskowych testów mających udowodnić, że sprzęt spełnia normę i nadaje się do pracy w terenie. Testy te zostały pierwotnie opracowane do testowania sprzętu wojskowego, ale obecnie wykorzystuje się je do badania wielu innych produktów, takich jak, komputery przenośne, aparaty

18

fotograficzne, kamery. Badanie według tej normy składa się z około 24 metod badań laboratoryjnych, które obejmują szeroki zakres środowisk, od zdolności do pracy na dużej wysokości (metoda 500.4) do zdolności przetrwania szoku termicznego (metoda 522). Aparaty fotograficzne bada się przede wszystkim według metody 51 6.5-Shock i w ten sposób określa się ich odporność na upadek. Zbigniew Włodarski


Czarna bestia

S P RZ Ę T

Canon G1 X To pierwszy kompakt Canona, który oferuje współczynnik proporcji obrazu 4:3, matrycę CMOS o rozdzielczości 1 4,3 miliona pikseli i wielkości 1 8,7 x 1 4 mm – parametry podobne do standardu APS-C, używanego w modelach serii EOS DSLR. Aparat, dedykowany profesjonalnym fotografom, może być wykorzystywany jako samodzielny sprzęt lub doskonałe uzupełnienie do profesjonalnej lustrzanki.

19


S P RZ Ę T

W nowym aparacie zastosowano identyczny rozmiar i strukturę pikseli matrycy jak w modelu EOS 600D, a jej powierzchnia jest około 6,3x większa niż w poprzednim modelu z serii G PowerShot G1 2. Zwiększony rozmiar sensora pozwala uzyskać większą kontrolę nad głębią ostrości a udoskonalony zakres dynamiki pozwala użytkownikom precyzyjnie uchwycić cienie i jednocześnie je uwydatnić. Zastosowanie zaawansowanej technologii CMOS pozwala na redukcję szumów bezpośrednio na matrycy, nawet przy najwyższych wartościach

ISO. Wykorzystując dużą matrycę z procesorem DIGIC 5, zastosowany w aparacie HS System ustanawia nowy standard jakości obrazu w warunkach słabego oświetlenia oraz przy pełnej wartości ISO na poziomie 1 00 do 1 2800.

Obiektyw 28 – 11 2 mm, umieszczony w kompaktowym korpusie aparatu, posiada 4–krotny zoom optyczny. Aby zapewnić maksymalną jakość obrazu i filmu w standardzie Full HD, obiektyw został wyposażony w czterostopniowy optyczny Stabilizator Obrazu (IS). Jest on wspierany przez tryb Inteligent IS, który analizuje długość ogniskowej, rodzaj ruchu kamery i stosuje najodpowiedniejszy tryb stabilizacji obrazu . Na przykład, w momencie identyfikacji ruchu przesuwnego, zostaje aktywowany tryb Panning IS, który stabilizuje go tylko w jednym kierunku. Technologia Hybrid IS została zastosowana także z myślą o fotografowaniu obiektów na poziomie

20

makro, bez rozmazania wywoływanego poruszeniem aparatu. Obiektyw posiada także wbudowany 3stopniowy filtr szary (ND), pozwalający na szersze otwarcie przesłony w jasnym świetle.


PowerShot G1 X oferuje możliwość pełnej, ręcznej regulacji oraz tryb zdjęć seryjnych wraz z funkcją kompensacji ekspozycji. 1 4-bitowy zapis w formacie RAW pomaga uzyskać płynną gradację i naturalny wygląd kolorów, które mogą zostać dodatkowo dostrojone za pomocą dołączonego oprogramowania Digital Photo Professional (DPP). Aparat został wyposażony w funkcję High-speed Burst HQ. Funkcja ta pozwala na zarejestrowanie sekwencji

S P RZ Ę T

sześciu ujęć w pełnej rozdzielczości na 4,5 fps, dzięki czemu można utrwalić nawet najszybszą akcję. Użytkownicy mogą także uruchomić serię zdjęć (na 1 ,9 fps) zapisywanych w formacie JPEG, bez konieczności jej przerywania aż do wyczerpania pojemności karty, co gwarantuje, że nawet dłuższe sekwencje szybkiej akcji zostaną uwiecznione.

Oczywiście możliwe jest też nagrywanie filmów z rozdzielczością Full HD (1 080p przy 24fps) i dźwiękiem stereo co umożliwia dedykowany przycisk. Korzystając z zalet matrycy CMOS o dużym rozmiarze, użytkownicy mogą doświadczyć doskonałej jakości filmów, nawet w słabych warunkach oświetlenia z płytką głębią ostrości. Dodatkową zaletą jest uniwersalność 4-krotnego zoomu optycznego, który może być używany także podczas filmowania.

21


S P RZ Ę T PowerShot G1 X jest kompatybilny z akcesoriami serii EOS System. Moduły flesza Canona EX Speedlite mogą być używane do kreatywnego doświetlania. W celu poprawy warunków oświetlenia podczas wykonywania makro fotografii, przejściówka Macro Ring Lite (MLADC1 ) umożliwi użycie lamp błyskowych Canon Macro Ring Lite lub Twin Lite z serii EOS System.

Wodoodporna obudowa WP-DC44 zapewnia ochronę na głębokości do 40 m. Dodatkowy Filter Adapter, FA-DC58C, pozwala fotografom na wykorzystanie szeregu filtrów, takich jak np. polaryzator kołowy, dzięki któremu można uwydatnić błękit nieba czy zniwelować odbicie.

22


Canon przedstawił aparat PowerShot G1 X jako nowego lidera wśród aparatów kompaktowych. Został on tak zaprojektowany, by rejestrować zdjęcia w jakości lustrzanek, a wszystko zostało zamknięte w wygodnej, metalowej obudowie. Na ile okaże się ten aparat rewolucyjny, jak promuje go producent, okaże się niewątpliwie za jakiś czas, gdy pojawi się już na półkach w

S P RZ Ę T

sklepach. Już pierwsze wrażenie jest ogromne. Możliwości nowego aparatu, jego parametry i mnogość przydatnych funkcji a także kompatybilność z systemem EOS pozwalają przypuszczać, że zajmie czołową pozycję na rynku fotograficznym. Nadal pozostaje otwarte pytanie o kompakt systemowy Canona - czy i kiedy wogóle się pojawi?

23


S P RZ Ę T

Kompakty Canona dla każdego IXUS 500 HS oraz IXUS 1 25 HS - dwa stylowe modele z serii IXUS, łączą wyrazisty design, zaawansowane funkcje i technologię obiektywów Canon. IXUS 500 HS charakteryzuje futurystyczny styl, metaliczne wykończenie i minimalistyczny design, jest dostępny w czterech kolorach – czerwonym, niebieskim, czarnym i srebrnym. Aparat wyposażony został w 1 2-krotny zoom optyczny osadzony w smukłej obudowie (1 9,2 mm), technologia Canon ZoomPlus pozwala na jeszcze większe zbliżenie z zachowaniem bardziej przejrzystych detali i wyższej ostrości niż przy konwencjonalnym zoomie cyfrowym, rozszerzając zakres zoomu przy maksymalnym poziomie ogniskowej w obiektywie. Dzięki ZoomPlus, IXUS 500 HS może osiągnąć 21 -krotne powiększenie. Model IXUS 1 25 HS posiada ultraszerokokątny obiektyw 24mm z 5-krotnym zbliżeniem, dzięki czemu pozwala użytkownikom

uchwycić większą przestrzeń. Oba modele zostały wyposażone w 3,5stopniowy optyczny stabilizator obrazu, w celu uzyskania ostrego, wyrazistego zdjęcia i płynnych ruchów w filmach Full HD. Nowy inteligentny stabilizator obrazu daje efekt stabilności i przejrzystości zarówno w filmach, jak i zdjęciach, dokonując analizy obiektu i automatycznie dobierając najbardziej właściwe ustawienia stabilizacji obrazu spośród siedmiu różnych trybów. IXUS1 25 HS jest dostępny w kolorach – różowym, czerwonym, srebrnym, zielonym i niebieskim.

25


S P RZ Ę T

Oba modele posiadają system HS, łączący matrycę o rozdzielczości 1 0,1 MP w IXUS 500 HS lub 1 6,1 MP w przypadku IXUS 1 25 HS z najnowszym procesorem przetwarzania obrazu DIGIC 5. Umożliwia on rejestrowanie świetnych zdjęć z wyjątkowym odwzorowaniem detali bez konieczności używania lampy błyskowej, nawet przy słabym oświetleniu. Nowa funkcja Face ID (rozpoznawanie twarzy) współpracuje z trybem Smart Auto dając pewność, że najważniejsze osoby zawsze wyjdą świetnie na zdjęciu. Rejestrujemy osobę w pamięci aparatu rozpoznając twarz i podając jej wiek. Tryb Smart Auto automatycznie zastosuje najwłaściwsze ustawienia w celu zrobienia najlepszego zdjęcia, bazując na wieku osoby, aktywności oraz charakterystyce otoczenia. Szczególnym ułatwieniem jest możliwość kolekcjonowania zdjęć przyjaciół i rodziny, dzięki tagowaniu zarejestrowanych twarzy. Umożliwia to wyszukiwanie zdjęć po imieniu. Funkcja fotografowania w trybie Highspeed umożliwia użytkownikom rejestrowanie momentów w różnorodny sposób. Daje szansę utrwalenia szybkiej akcji w trybie High-speed Burst lub perfekcyjnej głębi i odpowiedniego klimatu dzięki trybowi Super Slow Motion Movie, zwalniającemu akcję.

26

W celu tworzenia wyjątkowych filmów, oba modele dają możliwość rejestrowania filmów Full HD (1 080p) z użyciem optycznego zooma. IXUS 500 HS nagrywa do tego dźwięk stereo. A dzięki zintegrowanemu portowi HDMICEC filmy mogą być prezentowane na dużym ekranie. Funkcja Movie Digest została dodatkowo usprawniona, automatycznie rejestrując 4 sekundy poprzedzające wykonanie zdjęcia, jako materiał wideo w rozdzielczości 720p HD. Wszystkie klipy z jednego dnia fotografowania są łączone w film prezentujący kulisy powstawania zdjęć.


S P RZ Ę T

PowerShot A3300 IS oraz PowerShot A3200 IS są dostępne w kolorowej i lekkiej obudowie, dzięki czemu umożliwiają czerpanie maksymalnej przyjemności i zabawy z fotografowania, charakteryzuje je smukła i elegancka obudowa, stworzona z solidnych metalowych materiałów. Aparaty pozwalają na rejestrację wysokiej rozdzielczości zdjęć i obrazu video w jakości HD (720p) z wykorzystaniem funkcji stabilizacji obrazu. PowerShot A3300 IS rejestruje obraz w rozdzielczości 1 6 milionów pikseli, natomiast model A3200 IS w rozdzielczość 1 4,1 miliona pikseli. Daje to możliwość wydruku zdjęć w formacie A2 bez jakiejkolwiek utraty jakości oraz tworzenia i kadrowania dowolnych kompozycji z zachowaniem niezbędnych szczegółów. W obu modelach wykorzystano technologię przetwarzania obrazu Canon DIGIC 4, zapewniając łatwą obsługę i wyjątkową jakość zdjęć. Szerokokątny obiektyw 28 mm z 5-krotnym zbliżeniem optycznym zapewnia elastyczność fotografowania w różnorodnych sytuacjach. PowerShot A3300 został wyposażony w matrycę LCD o przekątnej 7,5 cm (3,0”), natomiast PowerShot A3200 IS pozwala korzystać z wyświetlacza o rozmiarach 6,7 cm (2,7”) z 5 poziomami jasności.

27


S P RZ Ę T

Funkcja Quick Bright ustawia ekran na pełną jasność po naciśnięciu przycisku, co może być szczególnie przydatne podczas obserwowania ekranu w warunkach silnego natężenia światła. PowerShot A2200, jak dotąd najbardziej smukły model z serii A, jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Aparat dostępny jest w kolorach: czarnym, czerwonym, srebrnym i niebieskim. Z kolei PowerShot A1 200 dostępny zarówno w kolorze srebrnym, jak i czarnym, zasilany baterią AA, doskonale nadaje się do codziennego użytku, oferując wygodny, szeroki uchwyt oraz wizjer optyczny ułatwiający kadrowanie. PowerShot A2200 wyposażony jest w matrycę 1 4,1 miliona pikseli, a PowerShot A1 200 posiada matrycę o wielkości 1 2,1 miliona pikseli, oba modele posiadają oryginalny szerokokątny obiektyw Canon o

28

ogniskowej 28 mm z czterokrotnym zoomem optycznym w zakresie od 35 mm, równoważnym ogniskowej 28-11 2 mm. Oba modele zostały wyposażone w potężny procesor Canon DIGIC 4, najnowszą wersję Canon Smart Auto – jest to tryb, który automatycznie dostosowuje ustawienia aparatu do warunków fotografowania, wybierając spośród 32 różnych ujęć. Tryb filmowy został wzbogacony o efekt miniatury, którego działanie polega na uchwyceniu charakterystycznych zdjęć poklatkowych.


S P RZ Ę T Fotografowane elementy krajobrazu wyglądają dzięki temu, jak małe modele. Oprócz efektu miniatury, aparaty cyfrowe firmy Canon z serii PowerShot zostały wzbogacone o filtry kreatywne, do których należy tzw. żabie oko, tryb żywych kolorów (Super Vivid) i efekt plakatu. Ponadto, nowy efekt aparatu zabawki pozwala uzyskać zdjęcia w stylu retro przypominające fotografie wykonane aparatem otworkowym, natomiast efekt monochromatyczny daje możliwość zastosowania sepii, wykonania zdjęć czarno-białych lub w innych jednokolorowych tonacjach.

PowerShot A800 – niedrogi i łatwy w użyciu aparat cyfrowy został wyposażony w matrycę o rozdzielczości 1 0 milionów pikseli, 3,3krotny zoom optyczny oraz jasny ekran LCD o przekątnej 6,2 cm (2,5 cala). Aparat posiada inteligentny tryb Smart Auto, który wykrywa do 1 9 różnorodnych ujęć i automatycznie dostosowuje najlepsze ustawienia obrazu do panujących warunków. Dodatkowa korzyść aparatu PowerShot A800 polega na łatwym uzupełnianiu energii, dzięki zasilaniu dwoma bateriami AA.

29


S P RZ Ę T Wiosenna kolekcja Fujifilm Zwykle, na początku roku pojawia się sporo nowych aparatów fotograficznych - zwłaszcza od czasu gdy na rynku dominują cyfrowe aparaty fotograficzne. W ofercie można znaleźć wtedy aparaty różniące sie nie tylko parametrami; dostępne są też różne ich wersje kolorystyczne. W ten prosty sposób wiosenna kolekcja aparatów Fujifilm to niespełna kilkadziesiąt modeli od najprostszych, skierowanych do początkujących fotoamatorów, przez fotografów, którzy preferuja warunki ekstremalne po wyrafinowanych amatorów fotografii i profesjonalistów. Zacznijmy ten przegląd od najprostszej linii kompaktów z klasy J. Są to przystępne cenowo kompakty z serii JX: JX700, JX580, JX550, JX520 oraz JX500 oraz dwa nowe modele z rodziny JZ - kompaktowe aparaty fotograficzne z długim zoomem FinePix JZ250 oraz FinePix JZ1 00.

Seria JX FinePix JX oferuje 5-krotne zoomy optyczne oraz warianty z 1 6- i 1 4megapikselową rozdzielczością matrycy. Modele z serii JX zostały wyposażone w 2,7-calowe lub 3,0calowe ekrany LCD o udoskonalonej konstrukcji, która zapewnia lepszą widoczność obrazu w bezpośrednim świetle słonecznym.

31


S P RZ Ę T

Aparaty FinePix JX pozwalają na filmowanie HD 720p z zapisem 30klatek na sekundę. Nowy, dedykowany przycisk filmowania umieszczony na tylnej ściance aparatu umożliwia jeszcze szybsze rozpoczęcie zapisu wideo, zaś wbudowane w aparacie funkcje edycyjne umożliwiają kadrowanie filmów i ich prosty montaż bez potrzeby przenoszenia plików do komputera. Aparaty serii JX dysponują

Seria JZ

32

też trybem SR Auto, który automatycznie rozpoznaje daną scenę i stosuje odpowiednie ustawienia, by uzyskać optymalne rezultatach na zdjęciach. W ten sposób aparat umie rozpoznawać sześć różnych rodzajów scen, a wśród nich: Portret, Portret pod światło, Zdjęcia makro, Krajobraz, oraz Nocną scenerię.

Modele FinePix JZ250 oraz FinePix JZ1 00 to idealne aparaty fotograficzne dla rodzin szukających wszechstronnego kompaktowego aparatu fotograficznego, zaś technologie obrazowania wykorzystane w obydwu modelach, wydatnie pomagają użytkownikom w uzyskiwaniu zdjęć, z jakich można być naprawdę dumnym. Tryb Automatycznego Rozpoznawania Sceny (SR Auto) ocenia wybrany przez nas motyw i wybiera optymalne ustawienia, by uchwycić daną scenę z możliwie największym bogactwem szczegółów.


Wśród scen i motywów automatycznie rozpoznawanych przez aparata są takie jak Portret, krajobraz, Scenerie nocne, Makro, Portret nocą oraz and Portret pod światło – co pokrywa znaczny zakres sytuacji, w jakich najczęściej wykonuje się zdjęcia. W przypadku fotografowania przy słabym oświetleniu, obydwa aparaty zapewniają najwyższą jakość zdjęć dzięki dostępnym wysokim czułościom ISO (do wartości ISO 3200) oraz

S P RZ Ę T

Optycznej Stabilizacji Obrazu. Dedykowany przycisk filmowania wprowadzony w obydwu aparatach pozwala błyskawicznie uruchomić filmowanie – a wszystko co zostało zarejestrowane z jakością HD, zarówno zdjęcia jak i materiał wideo można obejrzeć na dowolnym telewizorze HD ready.

Seria T FinePix T350 oraz FinePix T400, najnowsze modele popularnej serii T obejmującej popularne kompaktowe aparaty fotograficzne z 1 0 – krotnym zoomem. Oferując najnowsze technologie obrazowania oraz funkcje przygotowane przez Fujifilm, aparaty FinePix T350 oraz FinePix T400 pozwolą użytkownikom rejestrować

najlepsze zdjęcia i filmy HD. Modele FinePix T350 oraz FinePixT400 doskonale sprawdzą się w podróżach oraz codziennym użytkowaniu, poza długim zoomem, który jest doskonały do zdjęć i filmowania odległych obiektów, nowe aparaty posiadają zakres zoomu 28-280mm (ekwiwalent dla formatu małoobrazkowego).

33


SWprowadzony P RZĘ T tryb

Poruszającej Panoramy to niezwykle popularna funkcja modeli FinePix T350 i FinePix T400. Wystarczy, że użytkownik naciśnie spust migawki, obróci wokół osi aparat i zwolni spust migawki. Aparaty automatycznie połączą ujęcia tworząc panoramiczne zdjęcie, które z łatwością można także wydrukować. Dodatkowo, aparaty z serii T oferują funkcje Uśmiech i Zdjęcie orz Detekcja Mrugnięcia, zapewniające możliwie najlepsze portrety postaci, jak również dysponują funkcją Rozpoznawania Twarzy. Zaś z myślą o takich

sytuacjach, gdy użytkownicy fotografują najróżnorodniejsze motywy, przygotowano technologię Automatycznego Rozpoznawania Sceny, która zapewnia stosowanie najbardziej optymalnych ustawień aparatu odpowiadających fotografowanemu motywowi i warunkom oświetleniowym. Podwójna stabilizacja obrazu pomaga w eliminowaniu poruszenia zdjęć i zachowaniu ostrości obrazu, także przy mniej sprzyjających warunkach oświetleniowych.

Seria XP Dwa nowe modele z serii XP - FinePix XP50 XP1 00 i XP1 50 - to kompaktowe aparaty fotograficzne odporne na wszelkie warunki pogodowe. FinePix XP50 wyróżnia się wyjątkową trwałością. Jest on wodoszczelny przy

34

zanurzeniu na głębokość do 5m i może rejestrować pod wodą zarówno filmy, jak i zdjęcia. Obudowa aparatu wytrzymuje upadek z wysokości do 1 ,5 m oraz towarzyszący temu wstrząs.


S P RZ Ę T

Za sprawą czułej anteny GPS modelu FinePix XP1 50 można odleźć oraz precyzyjnie wskazać swoją lokalizację, niezależnie, w jakim miejscu świata się znajdziemy. Aparat FinePix XP1 50 będzie śledził ruch i pokazywał trasę na ekranie LCD. Można też później, w komputerze stworzyć obrazkową mapę

Niskie temperatury również nie stanowią problemu dla tego mocnego urządzenia. FinePix XP50 z powodzeniem działa w temperaturze do -1 0°C, a do jego wnętrza nie ma dostępu żaden kurz, gdyż wszelkie pokrywy są należycie uszczelnione. Szerokokątny obiektyw będący 5krotnym zoomem optycznym (ekwiwalent ogniskowych 28-1 40mm w aparacie małoobrazkowym) zapewnia dużą wszechstronność przy fotografowaniu, zaś możliwość ustawiania ostrości już od 9 cm pozwala fotografowi wypełnić cały kadr drobnymi detalami z zachowaniem ich wyrazistej kolorystyki. Nie tylko sam korpus aparatu wyróżnia się mocną i wytrzymała konstrukcją: obiektyw także dysponuje specjalną powłoką zapewniającą spływanie wody, by nie osiadały na nim krople. Podwójna blokada zabezpiecza dostęp do komory karty pamięci, baterii oraz złączy USB i mini HDMI, chroniąc te elementy przed wodą, kurzem i zabrudzeniem. odwiedzanych lokalizacji. Wraz z elektronicznym kompasem i funkcjami Foto nawigacji użytkownicy mogą upewnić się w jakim kierunku robią zdjęcia, na jakiej znajdują się wysokości oraz jaki jest kierunek i odległość ostatniej odwiedzanej lokalizacji.

35


S P RZ Ę T

Fotografujący pod wodą mogą zanurkować z aparatem FinePix XP1 00/1 50 do głębokości 1 0 m. Wędrowcy, wspinacze oraz Ci którzy przemierzają góry na rowerach z radością powitają wzmocnioną odporności aparatów na upadek z wysokości 2 m. XP1 00/1 50 będzie doskonale funkcjonował w temperaturach do –1 0°C. Ponadto, dzięki zastosowanemu systemowi uszczelnień kurz i piasek nie mają także dostępu do aparatu. Co więcej, obiektyw zoom ma specjalną powłokę zapobiegającą pozostawaniu na nim kropel wody, które mogłyby popsuć

FinePix Z11 0 i Z1 000 FinePix Z11 0 jest aktualizacją niezwykle popularnego modelu FinePix Z90. Z11 0 jest doskonałym aparatem dla młodych, ceniących niebanalny styl, którzy uwielbiają fotografować i filmować swoich przyjaciół i rodzinę. 1 4,1 megapikselowa matryca CCD, obiektyw Fujinon będącym 5-krotnym zoomem optycznym oraz cała gama innowacyjnych funkcji, gwarantuje, wspaniały obraz każdej sceny, jaką zechcemy utrwalić w kadrze. Aparatem FinePix Z11 0 można uzyskać najlepsze zdjęcia z imprezy, bowiem posiada on dedykowany do

36

zdjęcie i zadbano nawet, by pokrywa komory baterii/karty pamięci była wyposażona w mechanizm podwójnego zamknięcia doskonale zabezpieczający przez żywiołami. Aparaty oferują zapis filmów Full HD1 080p przy 30 klatkach/sek., a także funkcję podwodnego filmowania. Późniejsze oglądanie zrealizowanych filmów na ekranach telewizorów HD jest również proste, gdyż aparat podłącza się do nich bezpośrednio poprzez złącze micro HDMI i od razu można podziwiać swoje wyprawy w dużym formacie.


tego celu tryb Nocnego fotografowania, który umożliwia uzyskiwanie wyrazistych i ostrych zdjęć z całym bogactwem szczegółów. Został nawet zoptymalizowany do pracy na odległość około 2 metrów od fotografowanego motywu – czyli przeciętną szerokość restauracyjnego stołu. Technologia inteligentnego błysku aparatu Z11 0 zapewnia właściwą porcje światłą, zaś przy maksymalnej czułości wynoszącej aż ISO 3200 użytkownicy zawsze mogą wypróbować możliwości aparatu i zarejestrować scenę w naturalnym oświetleniu, by oddać atmosferę nie zakłóconą błyskiem flesza. Dodatkowo

S P RZ Ę T

Z11 0 posiada Cyfrową stabilizację obrazu, która redukuje efekty drgania aparatu lub poruszenia osoby zapewniając możliwie najlepsze rezultaty na zdjęciach. Aparat Z11 0 oferuje tryb SR Auto, który automatycznie ocenia daną scenę i stosuje odpowiednie ustawienia, by uzyskać optymalne rezultatach na zdjęciach. W ten sposób aparat umie rozpoznawać sześć różnych rodzajów scen: Portret, Portret pod światło, Zdjęcia makro, Krajobraz, Portret nocą oraz Nocną scenerię. Posiada także tryb Poruszającej Panoramy oraz filmowania HD 720p. Najnowszy model tej serii – FinePix Z1 000EXR – kryje w sobie doskonałą 1 6 megapikselową matrycę EXR CMOS oraz najnowsze technologie obrazowania Fujifilm, by za każdym razem uzyskiwać wspaniałe rezultaty. Zmieniono też konstrukcję samego sensora EXR CMOS, priorytetowo została potraktowana czułość na światło i w stosunku do poprzednika o s 30% zredukowano cyfrowy szum, co zapewnia bardziej płynne przejścia tonalne w jasnych i ciemnych obszarach kadru przy ustawionych wysokich czułościach ISO.

37


S P RZ Ę T

Tryb EXR AUTO ocenia wielkość dostępnego oświetlenia, rozpoznaje typ sceny, śledzi ruch i lokalizuje postaci w kadrze i dopiero wówczas stosuje Zaawansowaną Technologię Zapobiegania Poruszeniu Obrazu (Advanced Anti Blur) i wybiera jedno z trzech optymalnych ustawień pracy sensora: Tryb Priorytetu Wysokiej Rozdzielczości dla dobrze oświetlonych przedmiotów i wysokiej rozdzielczości obrazu, tryb priorytetu Zakresu Dynamicznego dla scen

charakteryzujących się dużymi kontrastami lub też tryb Priorytetu Wysokiej Czułości i Niskiego Poziomu Szumów dla uzyskiwania niezaszumionych i ostrych zdjęć wykonywanych w warunkach słabego oświetlenia. Powyższe tryby użytkownicy mogą wybierać samemu, jednakże przy 1 03 zaprogramowanych szablonach fotografowania jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek zachodziła taka potrzeba.

Dodatkowo, FinePix Z1 000EXR posiada funkcję Bezprzewodowego Transferu Obrazów, która pozwala użytkownikom połączyć smartfon/tablet z systemem AndroidTM lub iPhoneTM/iPadTM z aparatem FinePix Z1 000EXR i w ciągu kilku sekund przenieść wysokiej jakości zdjęcia na strony portali społecznościowych. Użytkownik musi jedynie pobrać na dane urządzenie bezpłatną aplikację “FUFJIFILM Photo Receiver”, a następnie postępować wg prostych wskazówek, by zainicjować pierwsze połączenie. Aby rozpocząć ładowanie zdjęć, użytkownik naciska dotykową ikonę FinePix Z1 000EXR na podłączonym smartfonie i obrazu są wówczas transferowane do niego w celu dalszego umieszczenia na portalach społecznościowych. Aparat umożliwia filmowanie Full HD przy 30 klatkach na sekundę rejestrując płynne i wyraziste sekwencje filmowe.

38


Seria S

S P RZ Ę T

Fujifilm FinePix serii S - aparaty typu bridge z długim zoomem – FinePix S4500,S4400,S4300 oraz S4200. Dysponując wysokiej jakości obiektywami Fujinonzoomami optycznymi zapewniającymi odpowiednio 30-, 28-, 26- oraz 24krotne powiększenie, oferują zaawansowane funkcje w kompaktowym, mocnym i prostym w obsłudze korpusie. W aparatach serii S

zastosowano opracowany przez Fujifilm 1 /2,3-calowy 14 megapikselowy sensor CCD, dzięki czemu w sytuacjach słabego oświetlenia, by zachować ostrość zdjęć fotografujący mogą korzystać z szerokiego zakresu czułości ISO od 64 do 6400 a także polegać na przygotowanej przez Fujifilm stabilizacji obrazu opartej na przesuwaniu sensora CCD.

Użytkownicy aparatów z serii S mogą wybierać pomiędzy komponowaniem ujęć w elektronicznym celowniku (EVF) o rozdzielczości 200000 punktów lub na znajdującym się na tylnej ściance aparatu trzy calowym ekranie LCD.

Ekran LCD o rozdzielczości 230000punktów został również udoskonalony, aby ułatwić odtwarzanie zdjęć i filmów, nawigację po menu aparatu i kadrowanie zdjęć – nawet przy jasnym świetle słonecznym.

39


S P RZ Ę T Seria SL Wyróżnikiem aparatów fotograficznych z serii SL FinePix SL300, SL280, SL260 bądź SL240 - są bez wątpienia wysokiej jakości optyczne zoomy Fujinon, a obecna seria oferuje odpowiednio 30x, 28x ,26x, 24x- zoomy optyczne. Zakres tych zoomów sprawia, że aparaty te są idealne dla podróżników, którzy chcą rejestrować swoje przygody, fanów sportu uwielbiających fotografować swoje zespoły, a także dla każdego fotografa, który chce przesiąść się na nowszą i doskonalszą wersję aparatu typu Bridge. Każdy z aparatów wyposazony jest w 1 /2,3-calową 14 megapikselową matrycę CCD, który wykorzystuje najnowszee technologie Fujifilm z zakresu obrazowania. Modele z serii SL oferują maksymalną czułość aż do wartości ISO 6400, aby można było maksymalnie wykorzystać zastane oświetlenie i korzystać z na tyle krótkich czasów, aby uchwycić sceny akcji bez poruszonego obrazu.

40


Seria HS

S P RZ Ę T

FinePix HS30EXR oraz FinePix HS25EXR, to najnowsze aparaty fotograficznych serii typu bridge. Ich atutem jest manualny obiektyw Fujinon będący 30-krotnym zoomem optycznym z zakresem ogniskowych 24-720 mm (ekwiwalent dla aparatu małoobrazkowego). Oba aparaty posiadają matrycę EXR CMOS o rozdzielczości 1 6 milionów pikseli.

Nowe modele z serii HS zyskały jeszcze lepszą specyfikację niż zastępowany model HS20EXR. Elektroniczny celownik (EVF) aparatu FinePix HS30EXR został udoskonalony, a w aparacie FinePix HS30EXR zastosowano akumulator litowo jonowy, który przy pełnym naładowaniu pozwala na wykonanie do 600 zdjęć.

Sensor EXR CMOS oferuje trzy opcje pracy, spośród których może wybierać użytkownik. Wysoka rozdzielczość (HR) zapewnia najlepsze rezultaty w warunkach jasnego oświetlenia lub w przypadku, gdy drobne detale obrazu są najistotniejszym elementem zdjęcia. Priorytet Szerokiego Zakresu Dynamicznego (DR) jest idealny do wykonywania zdjęć przy oświetleniu

charakteryzującym się znacznymi kontrastami, natomiast Priorytet Wysokiej Czułości i Niskiego Poziomu Szumów (SN) jest opcją wybieraną przy słabym oświetleniu. Trzy tryby pracy mogą być wybierane przez użytkownika lub też wybór można pozostawić automatyce aparatu HS, gdy fotografujemy z włączoną funkcją EXR AUTO.

41


S P RZ Ę T

Seria F z procesorem EXR

Korpusy aparatów FinePix F770EXR, F750EXR oraz F660EXR są najmniejsze na świecie (według informacji z grudnia 2011 ) a jednocześnie mieszczą w sobie 20krotny zoom optyczny. Zakres ogniskowych 25-500 mm (ekwiwalent dla aparatu małoobrazkowego) , jaki oferują obydwa aparaty zapewnia użytkownikom możliwość doskonałego rejestrowania zróżnicowanych motywów. Swoje możliwości obiektyw zoom zawdzięcza nowo opracowanej konstrukcji Podwójnie przesuwanego

systemu soczewek (Double Sliding Lens System), który zawiera dwie dodatkowe soczewki w konstrukcji optycznej rozszerzające możliwości zoomu i wzbogacające rozdzielczość obrazu. Dodatkowo, poza 20-krotnym zoomem optycznym, oba aparaty korzystają także z wprowadzonej przez Fujifilm funkcji Inteligentnego Cyfrowego zoomu, który efektywnie podwaja zakres długości ogniskowych. Oznacza to, że użytkownicy uzyskują maksymalnie możliwości teleobiektywu 1 000 mm.

Unikalny sensor Fujifilm EXR oraz technologie Back Side Illumination (BSI) dostarczają doskonałe rezultaty. Użytkownik może przełączać pomiędzy trzema trybami EXR, aby zmienić charakterystykę pracy sensora stosownie do warunków oświetleniowych, bądź też sam aparat działając w trybie Auto EXR może dbać

o optymalizację tych ustawień. Tryb ISO aparatu może być także wybierany automatycznie i oferuje zakres czułości od ISO 1 00 do 3200, ale może być rozszerzony do wartości ISO 1 2800 (tylko przy rozmiarze obrazu S). Łącząc zalety Detekcji Twarzy oraz Śledzącego AF F660EXR precyzyjnie podąża za twarzami postaci w kadrze. .

42


Dla uchwycenia malowniczych krajobrazów oraz scen bogatych w szczegóły aparat Fujifilm FinePix F660EXR zapewnia szerokokątne pole widzenia ogniskowej 24mm a ponadto oferuje tryb tworzenia Dynamicznej Panoramy 360°, która pozwoli oddać rozległość sceny w całej okazałości. FinePix F770EXR oraz FinePix

S P RZ Ę T

F750EXR wykorzystują poprawiony sensor EXR-CMOS zwiększająco jeszcze bardziej możliwości aparatów w zakresie fotografowania przy słabym oświetleniu. Poprzez zmianę kształtu fotodiod używanych w sensorze EXR CMOS, obrazy wykazują o 30% mniej cyfrowego szumu przy wysokich czułościach ISO.

Podróżujący fotografowie którzy zawsze chcą znać swoją lokalizację będą mogli skorzystać z udoskonalonej funkcjonalności GPS aparatów FinePix F770EXR. Nowa, niezwykle czuła antena pomaga w szybkim określaniu pozycji a aparat oferuje teraz nowy Dziennik Trasy (Route Log), w którym tworzy mapę ilustrującą miejsca przebytej podróży. Posiada także funkcje Foto Nawigacji wyświetlającą odległość od ostatniej wyświetlanej lokalizacji oraz kierunek, w jakim się ona znajduje. Stosując zaś MY Landmark można bezpośrednio w aparacie rejestrować i edytować swoje ulubione miejsca. Nowy aparat dysonuje też funkcją Nawigatora Punktów orientacyjnych (Landmark Navigator ), która zachowuje się w różny sposób w zależności od tego, jak trzymamy aparat.

FinePix X-S1 Kolejny model z serii X - FinePix X-S1 posiada obiektyw Fujinon z 26-krotnym zoomem optycznym z zakresem ogniskowych 24-624 mm (ekwiwalent dla formatu 35mm)- w ten sposób jest on doskonale przystosowany do wszelkich fotograficznych potrzeb i co nie mniej istotne wyróżnia się jasnym

43


S P RZ Ę T

maksymalnym otworem przysłony f/2,8 przy ustawieniu szerokokątnym. Obiektyw składa się z 1 7 szklanych elementów, w tym cztery elementy sferyczne oraz dwa elementy ED (o wyjątkowo niskiej dyspersji), aby zapewniać obrazy o doskonałej ostrości i wyjątkowej wyrazistości na całej

powierzchni kadru. W trybie standardowym obiektyw ustawia ostrość począwszy od 30 centymetrów, ale po wybraniu trybu Super Makro użytkownik może ustawiać ostrość już od 1 cm, by oglądany z bliska niewielki obiekt wypełniał cały kadr.

Aparat X-S1 dysponuje tym samym 2/3calowym 12 megapikselowym sensorem EXR CMOS, który zastosowano w aparacie X1 0, co zapewnia wysoką jakość obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych. Technologia EXR CMOS pozwala użytkownikowi zależnie od panujących warunków oświetleniowych na przełączanie się

pomiędzy trzema trybami działania sensora – lub też zadanie to może realizować sam aparat pracujący w trybie Auto EXR. Przełączanie pomiędzy trybami zmienia sposób działania sensora. Opcja Wysokiej Rozdzielczości jest doskonała przy jasnym oświetleniu lub wtedy, gdy najważniejszym celem jest możliwie najwyższa jakość obrazu.

44


Tryb Szerokiego Zakresu Dynamicznego należy wybierać przy scenach o wysokim kontraście. Opcja Wysokiej Czułości i Niskiego Poziomu Szumów pozwala na uzyskiwanie optymalnych rezultatów przy fotografowaniu w słabych warunkach oświetleniowych. Z sensorem EXR CMOS sprzężony jest szybki procesor EXR, który oferuje minimalne opóźnienie wyzwalania migawki - 0,01 sek. – oraz daje możliwość wykonywanie szybkich zdjęć seryjnych – do 7 zdjęc na sekundę przy pełnej rozdzielczości (zapis Large

S P RZ Ę T

JPEG) lub 1 0 zdjęc na sekundę przy rozdzielczości sześciu milionów pikseli (Medium JPEG). Aparat oferuje pełny zakres funkcji fotograficznych (tryb programu / priorytetu przysłony / priorytetu migawki / manualny), a ponadto zapewnia użytkownikom szereg poziomów dostrajania kolorystyki, ostrości obrazu oraz tonacji. Dodatkowo, X-S1 zapewnia cztery opcje auto bracketing, osiem trybów Symulacji Filmu Światłoczułego, różnorodne funkcje obsługi balansu bieli a także zapis w formacie Raw.

45


S P RZ Ę T Profesjonalny Nikon D4

Nowa, flagowa lustrzanka cyfrowa dla zawodowych fotografów – Nikon D4 - ma, według producenta, wyznaczać nowe standardy w zakresie jakości obrazu, szybkości i precyzji, zarówno w przypadku fotografowania, jak i filmowania. Wyposażona w matrycę CMOS formatu FX o rozdzielczości 1 6,2 miliona pikseli, oferuje podstawowy zakres czułości ISO (1 00-1 2800), mechanizm obróbki obrazu EXPEED 3, funkcję fotografowania z prędkością 11 klatek na sekundę oraz filmowania w rozdzielczości Full HD z dźwiękiem stereo. 47


S P RZ Ę T

Dzięki mechanizmowi obróbki obrazu EXPEED 3 nowej generacji, aparat z łatwością radzi sobie z przetwarzaniem dużych ilości danych. Po 1 4-bitowej konwersji cyfrowo-analogowej następuje szybkie, 1 6-bitowe przetwarzanie obrazów, dzięki czemu powstają gotowe pliki JPEG. Nawet najbardziej skomplikowane Dzięki matrycy CMOS w pełnoklatkowym formacie FX z szybkim odczytem kanałowym aparat zapewnia szybkość fotografowania do 11 klatek na sekundę, a więc więcej niż jakakolwiek inna lustrzanka firmy Nikon. Nikon D4 umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD (1 080 p) z prędkością 30, 25 i 24 klatek na sekundę, z opcjonalnymi prędkościami 60, 50, 30 i 25 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720 p.

przetwarzanie danych nie wpływa negatywnie na wydajność. Obrazy charakteryzują się naturalnymi, nasyconymi kolorami i naturalną głębią. Nawet podczas robienia zdjęć przy słabym świetle i z wysokimi wartościami ISO, inteligentna funkcja redukcji szumu obniża go bez uszczerbku dla ostrości obrazu.

Ujęcie filmowe może mieć długość niemal 30 minut. Nagrywanie w trybie Full HD (1 080 p) może odbywać się zarówno w formacie FX, jak i DX, a także w natywnym formacie Full HD

(1 920x1 080 pikseli). Poza zewnętrznym wejściem mikrofonu stereofonicznego, aparat posiada wyjście słuchawkowe.

48


S P RZ Ę T

W nowej lustrzance wiele funkcji zostało zoptymalizowanych by spełniała wymogi profesjonalych fotografów. Wśród tych nowości znajdują się między innymi: zaawansowany system rozpoznawania scenerii firmy Nikon, z nowym czujnikiem RGB 91 000 pikseli, dokładnie analizującym każdą scenę, aby zapewnić jak najwierniejsze odwzorowanie obrazu. Dzięki temu funkcja śledzenia obiektu 3D w przypadku fotografowania niewielkich obiektów działa jeszcze lepiej. Twarze fotografowanych osób wykrywane są natomiast z wyjątkową dokładnością nawet jeśli fotograf klasycznie używa tylko wizjera optycznego. system autofokusa został przebudowany, by zapewnić szybsze wykrywanie obiektów - moduł czujnika autofokusa i algorytmy istotnie poprawiają czułość podczas robienia zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych do -2 EV (ISO 1 00, 20°C). Wszystkie 51 czujników AF (1 5 z nich to czujniki krzyżowe) w pełni współpracuje z dowolnym obiektywem NIKKOR o maksymalnym otworze względnym f/5,6. Nikon D4 oferuje sprawne działanie 11 środkowych czujników AF, nawet gdy wartość maksymalnego otworu względnego używanej optyki wynosi f/8.

49


S P RZ Ę T

uruchomienie aparatu trwa ok. 0,1 2 sekundy, opóźnienie otwarcia migawki zostało ograniczone do około 0,042 sekundy (odpowiednik parametru D3S).

system sterowania i transmisji danych zapewnia jeszcze szybsze i łatwiejsze przesyłanie plików w sieci przewodowej i bezprzewodowej LAN. Obsługę bezprzewodowych sieci LAN umożliwia kompaktowy, nowo zaprojektowany przekaźnik bezprzewodowy WT-5, który obsługuje tryby połączenia HTTP i FTP oraz umożliwia jednoczesne wyzwolenie kilku aparatów wyposażonych w przekaźnik WT-5. Ponadto, po raz pierwszy złącze kablowe LAN zostało umieszczone w obudowie aparatu. Nikon D4 został wyposażony w dwa gniazda kart pamięci. Jedno dla szybkich kart CF (UDMA 7) i jedno dla szybkich i pojemnych kart XQD. Nikon zaprezentował też nowy stałoogniskowy, krótki teleobiektyw o dużym otworze względnym – AF-S NIKKOR 85 mm f/1 ,8G. Klasyczna długość ogniskowej oraz duży otwór przysłony sprawiają, że nowy NIKKOR zapewnia idealną równowagę między ostrością a rozmyciem. Obiektyw został wyposażony w całkowicie nowy układ optyczny, składający się z 9 elementów w 9 grupach oraz specjalny cichy silnik falowy (SWM), zapewniający dyskretne i precyzyjne działanie autofokusa. Przeznaczony jest do lustrzanek cyfrowych firmy Nikon formatu FX.

50


S P RZ Ę T Olympus - pierwsza odsłona

Początek roku zwykle obfituje w liczne premiery na rynku fotograficznym - także Olympus może pochwalić się obfitą ofertą aparatów które powinny zadowolić zarówno poczatkujących jak i zaawansowanych fotoamatorów. Jednym z nich jest nowy model Olympusa z serii Traveller - czyli wytrzymały, niewielki kopmpakt o bardzo dobrych parametrach technicznych z obiektywem z szerokim zakresem ogniskowej. To Olympus SH21 , wyposażony w 1 6-megapikselowy sensor CMOS w technologii BSI (Back Side Illuminated), zapewniajacy wysoką czułość przydatną podczas fotografowania we wnętrzach. Obiektyw tego aparatu posiada 1 2,5-krotny zoom optyczny (24-300 mm, ekwiwalent dla aparatu małoobrazkowego. Materiał wideo zapisywany jest z jakością 1 080p Full HD, a filmowanie wspomaga

specjalny system stabilizacji MultiMotion IS, który eliminuje drgania obrazu, nawet gdy użytkownik filmuje idąc.

51 52


S P RZ Ę T

A ponieważ aparat posiada 3 calowy, dotykowy ekran LCD (460000 punktów), to „dotykowy” Autofocus śledzi obiekty, które fotograf dotknie na ekranie LCD, zaś „dotykowa migawka” zrobi za niego zdjęcie tych obiektów. Wśród wielu funkcji aparatu warto zwrócić uwagę na funkcję Zaawansowanej Detekcji Twarzy, oraz

Technologii Kompensacji Cienia, by możliwie najlepiej uchwycić twarze fotografowanych postaci. Funkcja dostosowywania zakresu dynamicznego HDR Backlight Adjustment zaimplementowana jest dla idealnie naświetlonych zdjęć nieruchomych obiektów również przy fotografowaniu ich pod światło. Tryb fotografowania z ręki Światło Gwiazd, pozwala uzyskiwać nieporuszone nocne zdjęcia bez korzystania ze statywu, a Tryb Upiększania wydobywa na portrecie to, co najpiękniejsze. Oczywiście dla poczatkujących fotoamatorów jest Tryb Inteligentnej Automatyki (i-Auto), oraz Śledzenie AF dla łatwego wprowadzania ustawień i określania ostrości.

Kolejne Travellery to modele z serii SP UltraZoom - SP-620UZ oraz SP720UZ. SP-620UZ dysponuje 21 krotnym zoomem optycznym (25-525 mm), zaś model SP-720UZ zapewnia 26-krotne powiększenie (26-676 mm ekwiwalent dla aparatu małoobrazkowego). Optyka nowych aparatów została uzupełniona innymi komponentami, w tym trybem stabilizacji obrazu filmowego MultiMotion Movie IS (w modelu SP-620UZ), oraz trybem regulacji zakresu dynamicznego HDR Backlight Adjustment (w modelu SP-720UZ, który

zapewnia optymalną ekspozycję przy fotografowaniu pod światło. Zastosowana optyka daje pełną wszechstronność eksperymentowania z różnymi pośrednimi ustawieniami zoomu – począwszy od zdjęć

52


S P RZ Ę T

portretowych i ujęć typu martwa natura, aż po wakacyjne filmy rejestrowane z jakością Full HD (720p HD w modelu SP-620UZ. Jakośc obrazu zapewnic ma 1 4megapikselowa matryca CMOS w przypadku modelu SP-720UZ, oraz 1 6megapikselowa matryca CCD w aparacie SP-620UZ. Cały szeregm Magicznych Filtrów umożliwia stosowanie spektakularnych efektów zarówno w stosunku do filmów, jak i

zdjęć. Kompatybilność z kartą Eye-Fi, fotografowanie 3D, oraz 3 calowy ekran LCD, to tylko niektóre spośród wielu funkcji i właściwości, jakie uławiają rejestrowanie i prezentowanie zdjęć i filmów HD.

SuperZoomy z serii SZ - modele SZ-1 4 z 24-krotnym zoomem optycznym (25600 mm), oraz SZ-11 z20-krotnym zoomem (25-500 mm), wyposażone we wszystkie nowe funkcje, mają zapeweniać najwyższą jakość zdjęć. Seria SZ jest idealna dla ludzi, którzy czują potrzebę tworzenia, aAparaty te dysponują bowiem całą gamą magicznych filtrów, z których większość można stosować zarówno w

odniesieniu do zdjęć jak i filmów HD. Model SZ-11 wyposażono w 1 0 filtrów, zaś SZ-1 4 ze swoimi 11 jest o jeden lepszy – i co ciekawe jest to jeden z pierwszych aparatów fotograficznych Olympus oferujących zaawansowany filtr Fragmentacja - jego zastosowanie do zdjęcia krajobrazu, lub postaci, daje kolaż nakładających się fragmentów, które wyglądają tak, jakby ktoś porozcinał oryginalne zdjęcie i próbował poskładać je z powrotem. Obydwa aparaty posiadają funkcję Telefoto Makro, która doskonale przybliża do obiektów i ułatwia tworzenie makrofotografii. Zarejestrowany obraz HD można wyświetlać na dużych ekranach telewizorów HD łącząc je z aparatem poprzez interfejs HDMI a także za pośrednictwem kart Eye-Fi Card.

53


S P RZ Ę T

Seria TOUGH, adporna na upadek, wodoszczelna i odporna na niskie temperatury, wzbogaca się o model OLYMPUS TOUGH TG-320. Nowy aparat może upaść na twarde podłoże z wysokości 1 ,5 metra, czy też wpaść do basenu nawet o 3 metrowej głębokości i wyjdzie cało z opresji. Można też pozostawić go na zewnątrz w niskich temperaturach do -1 0° C. System podwójnych uszczelek chroni wewnętrzne elementy, zaś mechanizm podwójnej blokady zabezpiecza przed przypadkowym otworzeniem się pod wodą pokrywy gniazda karty, złączy i baterii. Wykonana z utwardzanego szkła osłona obiektywu zabezpiecza szerokokątny 3,6-krotny zoom optyczny (28-1 02 mm, ekwiwalent aparatu małoobrazkowego). W aparatach tej klasy nie ma miejsca na umieszczenie obiektywów o dużej jasności, jak również nie obsługują one najwyższych czułości ISO, co pomogłoby przeciwdziałać poruszeniu zdjęć. Jednak w modelu TG-320 jest to kompensowane poprzez zastosowanie Podwójnej Stabilizacji Obrazu (Dual IS),

54

redukującej poruszenie obrazu przy fotografowaniu w słabym oświetleniu lub zdjęciach poruszających się obiektów. Spośród innych pomocnych automatycznych funkcji, jakie znajdziemy w modelu TG-320, należy

wspomnieć: Tryb fotografii podwodnej 3D, Tryb inteligentnej automatyki (iAuto), czy też śledzący AF.


Nowe aparaty VR-360 oraz VR-340 zachowały w pełni metalową konstrukcję swoich poprzedników – a zyskały nowy, utrzymany nieco w stylistyce retro, wygodny uchwyt z przodu. Aparat VR-340 dysponuje 1 0krotnym superszerokokątnym zoomem

S P RZ Ę T (24-240 mm), natomiast

optycznym VR-360 ma 1 2,5-krotny zoom (24-300 mm), obydwa zaś posiadaja tę sama, 16 megapikselową matrycę. Dopełnieniem superszerokokątnego obiektywu jest wygodnie ukształtowany uchwyt, który pomaga w stabilnym trzymaniu aparatu, gdy korzysta się z wysuniętego zoomu. Przy tego rodzaju zdjęciach sprawdza się także Podwójna Stabilizacja obrazu redukująca poruszenia zdjęcia związane z niedostrzegalnymi drganiami aparatu przy naciskaniu spustu migawki, czy też szybko poruszającymi się obiektami. Oczywiście, także w przypadku tych aparatów mamy do czynienia z całą gama nowych funkcji i trybów pracy.

Flagowy model serii VG wyróżnia się AF sprawi, że w aparacie będą idealne najlepszą w tej klasie lampą błyskową. ustawienia dla różnorodnych warunków Ma ona niemal dwukrotnie silniejszy fotografowania. zasięg niż w zwykłych kompaktowych aparatach fotograficznych, co oznacza, że może efektywnie doświetlać postaci i przedmioty znajdujące się nawet 1 5 metrów od aparatu. Aparat VG-1 70 został wyposażony w szerokokątny obiektyw, 5-krotny zoom optyczny (261 30 mm), matrycę o rozdzielczości 1 4 megapikseli i 3 calowy ekran LCD. Cyfrowa Stabilizacja Obrazu dba o nieporuszone zdjęcia a cały szereg zautomatyzowanych funkcji, takich jak i-Auto, Detekcja Twarzy, czy Śledzący

55


S P RZ Ę T

Olympus VH-21 0 - inteligentny, smukły i prosty w obsłudze, kompakt z matrycą o rozdzielczości 1 4 megapikseli i obiektywem z 5-krotnym zoomem optycznym (26-1 30 mm). Wyposażony został w wiele nowych funkcji, w tym Tryb i-Auto, który rozpoznaje osiem najpowszechniej fotografowanych rodzajów scen i automatycznie dobiera właściwe ustawienia dla zapewniania możliwie najlepszego obrazu na finalnym zdjęciu. Począwszy od Śledzącego AF i Technologii

56

Smukłe modele Olympus VG-1 60, oraz VG-1 50 posidają, odpowienio, 1 4 i 1 2 megapikselowa matrycę oraz obiektywy z 5 i 4-krotnym zoomem optycznym (VG-1 6 - 26-1 30 mm, VG-1 50 - 27-1 08 mm). Przy grubości zaledwie 1 9,3mm, aparat VG-1 60 z łatwością można wsunąć do kieszeni kurtki, podobnie jak VG-1 50, który mierzy zaledwie 1 9,8mm. 2,7 calowy kolorowy ekran LCD (3 calowy w modelu VG-1 60) zapewnia wyrazisty podgląd efektów działania automatycznych funkcji takich jak Śledzący AF czy tryb Inteligentnej Automatyki (i-Auto), a także Magicznych Filtrów. W aparacie VG-1 60 zastosowano oddzielny przycisk filmowania, który zapewnia bezpośredni dostęp do trybu wideo, dzięki czemu można rozpocząć filmowanie z jakością 720p HD bez wchodzenia do menu.. Kompensacji Cienia, aż po Detekcję Twarzy i Tryb Upiększania, aparat zaspokaja niemal wszelkie potrzeby codziennego fotografowania.


Samsung i dwa ekrany LCD

S P RZ Ę T

Dwa ekrany LCD ułatwiają fotografowanie, a łączność Wi-Fi umożliwia szybkie udostępnianie ich w serwisach takich jak Facebook, Picasa, Flickr oraz YouTube Aparat wyposażono w matrycę o rozdzielczość 1 6 megapikseli, posiada pięciokrotny zoom optyczny oraz szerokokątny obiektyw 25 mm. Użytkownicy mogą zrobić doskonałe zdjęcie nawet w najtrudniejszych warunkach, niezależnie od tego, czy będą znajdować się przed, czy też za obiektywem. Dodatkowo, w trybie Child Mode na przednim ekranie mogą być też wyświetlane animacje z dźwiękiem, co przyciąga uwagę dzieci i znacznie ułatwia wykonywanie im zdjęć.

DV300F to pierwszy model aparatu z serii 2View oferujący łączność bezprzewodową. Dzięki temu użytkownicy mogą maksymalnie wykorzystywać swoją kreatywność i dzielić się wykonanymi fotografiami, mogą również skorzystać z tzw. usług w chmurze, takich jak Samsung AllShare Play oraz Microsoft SkyDrive, dzięki którym można natychmiast zapisać i publikować cenne fotografie.

57


S P RZ Ę T

Aparat DV300F daje użytkownikom więcej możliwości tworzenia oryginalnych kompozycji. Funkcja Magic Frame (Magiczna Ramka) proponuje 1 2 ciekawych wzorów tła, a także opcję zaprojektowania artystycznych plakatów, które można powiesić na ścianie lub opublikować w internecie. Z kolei funkcja Picture-inPicture (Zdjęcie w Zdjęciu) umożliwia łączenie fotografii ze sobą lub z klipem wideo. Plik może być umieszczony na portalu YouTube lub w innym serwisie społecznościowym. Aparat posiada interesujacą funkcję Motion Photo, dzięki której można zatrzymać czas wokół przemieszczającego się przedmiotu aby wzmocnić dramatyzm obrazu, funkcja Split Shot (Podział Zdjęcia)

58

umożliwia połączenie ze sobą do trzech różnych fotografii, również importowanych z innych aparatów, a Funny Face (Śmieszna Twarz) pozwala w zabawny sposób modyfikować każdy portret rozciągając, wydłużając lub zwężając twarz fotografowanej osoby - do wyboru jest osiem różnych trybów. Tryb Artistic Brush to sposób na przekształcenie zdjęcia portretowego, pejzażu, a nawet klipu wideo w czarno-biały szkic lub wielobarwną kompozycję artystyczną. Oglądając przetworzony plik widzimy animację, podczas której wirtualny pędzel rysuje nasze zdjęcie. Aparat trafi do sprzedaży w Polsce w marcu 201 2 roku.


Panda Antivirus 2012

TE S TY

W nowych pakietach programów zabezpieczających 201 2 Panda Antyvirus przeznaczonych dla użytkowników domowych i małych firm, zastosowane zostały rozwiązania zapewniające maksymalną ochronę przy minimalnym obciążeniu komputera. Natychmiastową reakcję na najnowsze zagrożenia zapewnia natomiast unikalna technologia Kolektywnej Inteligencji. Nowe wersje popularnego oprogramowania antywirusowego to: Panda Antivirus Pro 201 2, Panda Internet Security 201 2, Panda Global Protection 201 2 oraz Panda Internet Security 201 2 for Netbooks. Producent zapewnia, że nowe rozwiązania zostały stworzone specjalnie dla użytkowników, którzy wykorzystują w pełni możliwości Web 2.0 i świata cyfrowego. Produkty z serii 201 2 zapewniają ochronę w czasie rzeczywistym przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, bazując na wiedzy i doświadczeniu milionów użytkowników za pomocą unikalnej, opartej na przetwarzaniu w chmurze technologii Kolektywnej Inteligencji opracowanej przez firmę Panda Security. Testowaliśmy wersję Panda Internet witrynie internetowej Panda Antivirus. Security 201 2 – instalacja jest Aby zarejestrować program należy niezwykle prosta, po przejściu przejść na stronę rejestracyjną i wszystkich etapów warto program wykonać kolejne kroki, ale przed zarejestrować na stronie internetowej rejestracją należy program aktywować. producenta, bowiem daje to możliwość Użytkownik otrzymuje dostęp do uzyskania stałego dostępu do osobistego obszaru pobierania na najnowszej wersji produktu dostępnego witrynie internetowej. skąd można w osobistym obszarze pobierania na pobrać najnowsze wersje produktów.

59


TE S TY Instalacja programu to początek pracy – teraz trzeba go skonfigurować a przede wszystkim przeskanować całą zawartość komputera – dopiero wtedy Panda Antyvirus będzie prawidłowo chroniła nasze zasoby.

Panda Internet Security 201 2 stale informuje o poziomie zabezpieczenia oferowanego przez program (wysoki, średni lub niski). Jest to możliwe za sprawą obecnego tu systemu autodiagnostyki. Poziom zabezpieczenia zależy też od tego, na ile aktualny jest program, a także od statusu każdego z typów automatycznej ochrony. W przypadku, gdy poziom ochrony jest średni lub niski, program wskaże działania, jakie należy podjąć w celu ustalenia optymalnego poziomu ochrony. Panda Antywirus może automatycznie przeprowadzać autodiagnostykę w określonych

60

odstępach czasowych (średnio co 1 5 minut), jednak by tak się działo opcja Aktywuj autodiagnostykę powinna być zaznaczona. By mieć pewność działania komputera gdy nie jest możliwe poprawne jego uruchomienie z powodu infekcji należy przygotować wcześniej dysk ratunkowy. W takich przypadkach należy uruchomić lub zrestartować komputer, umieszczając wcześniej we właściwym napędzie (CD-ROM lub DVD) dysk ratunkowy, który umożliwi uruchomienie komputera. Wówczas wykonane zostanie także pełne skanowanie.


Nowa Panda Internet Security 201 2 jest zestawem bezpieczeństwa pozwalającym bez ograniczeń korzystać z Internetu ze spokojnym sumieniem i bez żadnych przeszkód, pod warunkiem, oczywiście, że po pierwsze właściwie została skonfigurowana, po drugie – na bieżąco jest aktualizowana. Wtedy stanowi właściwą ochronę przed wirusami, hakerami, oszustami, kradzieżą tożsamości i wszystkimi znanymi i nieznanymi zagrożeniami. Panda201 2 to coraz bardziej kompleksowe rozwiązanie antywirusowe. Wśród jego zalet znajduje się między innymi Panda Safe Browser, która zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i prywatność w Internecie, czy w serwisach społecznościowych. Umożliwia również użytkownikom szyfrowanie plików i folderów prywatnych w celu zapobiegania kradzieży danych osobistych, bankowych i finansowych oraz cennej zawartości wszelkiego rodzaju multimediów. Wirtualna klawiatura to specjalna funkcja, która umożliwia wprowadzanie szczególnie poufnych danych, takich jak bankowe dane logowania czy numery kart kredytowych. Pozwala ona zapobiec uzyskiwaniu dostępu do poufnych danych poprzez przechwytywanie znaków wprowadzanych z klawiatury.

TE S TY

61


TE S TY

Gdy użytkownik ogląda filmy lub uruchamia gry w trybie pełnoekranowym, tryb pracy gry/multimedia w Panda Internet Security 201 2 jest włączany automatycznie. Dzięki tej funkcji program będzie w dalszym ciągu chronił komputer, ale nie będzie przerywać pracy wyświetlaniem komunikatów. Jednak tryb gier/multimediów powinien być włączany tylko czasowo, ponieważ w trakcie jego działania pewne właściwości programu będą nieaktywne - aktualizacje, autodiagnostyka oraz zaplanowane zadania skanowania. Interesująca, z punktu ich widzenia, jest funkcja kontroli rodzicielskiej, która umożliwia rodzicom i nauczycielom zablokowanie dostępu dzieci i nastolatków do niewłaściwych treści na witrynach internetowych. Może ona także służyć do zablokowania dostępu innych użytkowników do określonych witryn internetowych. Innym udogodnieniem (choć jak to się okazało podczas codziennej pracy – czasem utrudnieniem) jest szczepionka USB Vaccine.

Dopiero po instalacji programu dowiedzieliśmy się, że na niektórych patyczkach USB zalegających w redakcji roi się od wirusów. Funkcja USB Vaccine powstrzymuje wirusy, które wykorzystują funkcję automatycznego uruchamiania Windows do uruchamiania w sposób automatyczny plików multimedialnych znajdujących się na dyskach wymiennych (CD, DVD lub USB).

62


Opcja Zaszczep komputer wyłącza funkcję Autoodtwarzania, uniemożliwiając automatyczne uruchamianie niektórych rodzajów wirusów po podłączeniu do komputera dysku wymiennego. Należy jednak pamiętać, że po zaszczepieniu komputera, nie będzie on mógł automatycznie uruchamiać plików multimedialnych z dysków wymiennych. Jednak w dalszym ciągu możliwe będzie oczywiście ręczne odtwarzanie tych plików (dwukrotne kliknięcie). Jest jeszcze możliwość zaszczepienia napędu USB. Dzięki temu urządzenia te będą zabezpieczone także wtedy, gdy zostaną podłączone do innych niezaszczepionych komputerów. Szczepienie komputera zapobiega automatycznemu uruchamianiu zawartości urządzeń USB, które są do niego podłączane niezależnie od tego, czy urządzenia te zostały zaszczepione. Zapobiega to rozprzestrzenianiu niektórych rodzajów zagrożeń na komputerze. Natomiast zaszczepienie napędów USB podłączanych do komputera może zapobiec ich zainfekowaniu podczas podłączania do innych komputerów, które nie zostały zaszczepione.

TE S TY

63


TE S TY

Nowa wersja programu antywirusowego Panda zachowała funkcje znane z wcześniejszych wersji potężny silnik antywirusowy chroniący przed wszystkimi typami znanych i nieznanych wirusów, firewall z ochroną w sieciach WiFi w celu blokowania intruzów i hakerów, szczepionki USB Vaccine do ochrony urządzeń przenośnych, filtry informacji poufnych do ochrony danych osobistych, funkcja archiwizowania i przywracania systemu oraz optymalizacji wydajności komputera. Produkty z serii 201 2 zapewniają ochronę w czasie rzeczywistym za pomocą unikalnej, opartej na przetwarzaniu w chmurze technologii Kolektywnej Inteligencji opracowanej przez firmę Panda Security. Panda Cloud Protection, oparte na chmurze rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa, zapewnia nieustanną ochronę laptopom, komputerom stacjonarnym, serwerom, urządzeniom wymiennym, poczcie e-mail i ruchowi w sieci. Anna Zawadowska Programy Panda201 2 w polskiej wersji językowej są już dostępne w sprzedaży, wypróbować je można bezpłatnie odwiedzając stronę: http://pspolska.pl/pobierz. Programy zabezpieczające Panda201 2 są dostępne w wersji na jedno bądź trzy stanowiska. Sugerowane ceny brutto rocznej licencji na jedno stanowisko wynoszą: Panda Antivirus Pro 201 2 - 99,00 PLN Panda Internet Security 201 2 - 11 9,00 PLN Panda Global Protection 201 2 - 1 49,00 PLN Panda Internet Security for Netbooks - 99,00 PLN.

64


WYD ARZE N I A

FILM VIDEO FOTO 2012 – po raz piętnasty już w marcu!

Już 29 marca 201 2r. w Łodzi rozpocznie się jubileuszowa, 1 5. edycja Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego i Video FILM VIDEO FOTO. Najwięksi światowi producenci sprzętu i usług zaprezentują swoje najnowsze produkty w nowoczesnym obiekcie targowym, który gwarantuje najwyższe standardy infrastrukturalne - Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy alei Politechniki 2 w Łodzi. Już teraz można dokonać pre-rejestracji swojej obecności na FVF 201 2. Znane są również pierwsze imprezy towarzyszące tegorocznym targom. Targi FILM VIDEO FOTO od wielu lat są najważniejszym i największym

wydarzeniem branżowym w Polsce, a także wiodącym w Europie ŚrodkowoWschodniej. Każdego roku wystawcy prezentują m.in.: sprzęt i akcesoria fotograficzne, video i filmowe oraz najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu grafiki komputerowej i cyfrowej obróbki obrazu. Nad przygotowaniami czuwa organizator targów – Międzynarodowe Targi Łódzkie - które wspólnie z wystawcami i patronami medialnymi, do grona których należą: DIGITAL FOTO VIDEO, TVP Łódź, Computer Arts, CHIP, CRN, portal plfoto.com, Bankier.tv, Fotograficzny Program bez Nazwy, magazyn FILMPro, portal Filmowiec.pl oraz kwartalnik

65


WYD ARZE N I A

Film & TV Kamera przygotują szereg imprez towarzyszących salonowi wystawienniczemu. Targi FILM VIDEO FOTO, oprócz możliwości zapoznania się z ofertą rynkową wystawców, którzy na tę

okazję przygotowują swoje premiery produktowe, to także bogaty cykl warsztatów, seminariów, prezentacji, spotkań i wystaw fotograficznych. W tym roku będzie można wziąć udział w :

Seminariach poświęconych fotografii, zorganizowanych przez redakcję DIGITAL FOTO VIDEO. . Warsztatach pt. CYFROWA EDYCJA ZDJĘĆ W PRAKTYCE, przygotowanych przez serwis internetowy Cyfrografia.pl. W dniach 29 - 31 marca 201 2 w godz. 11 .00 – 1 5.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych warsztatów archiwizacji i obróbki cyfrowych fotografii przy pomocy najlepszych aplikacji. Każdego dnia targów powtórzy się cykl multimedialnych prezentacji, w których lektorem będzie Rafał Olszak. Szkolenie składać się będzie z trzech modułów. Moduł pierwszy – selektywny wybór aplikacji do edycji cyfrowych fotografii. Moduł drugi – Adobe Lightroom w praktyce, czyli podstawowy kurs obsługi jednego z najpopularniejszych programów do archiwizacji i szybkiej edycji zdjęć cyfrowych. Moduł trzeci – przekrojowy praktyczny kurs wykorzystania programu Adobe Photoshop do stylizacji, retuszu i korekcji cyfrowych fotografii. Bloku spotkań z fotografią podróżniczą przygotowanych przez portal szkoleniowy oraz galerię internetową www.good-photo.pl w dniu 31 marca 201 2 (sobota) o godz. 1 0.00 – 1 6.00. A w nim: jak się przygotować do fotografowania w podróży; jak, gdzie i czym fotografować; jakich akcesoriów użyć, a także co jest zbędne a bez czego nigdzie nie wyjeżdżamy. W programie również pokazy slajdów z podróży

66


G AL E RI A

Kubańczycy Fot. Zbigniew Włodarski

67


G AL E RI A

FOTOinformator 1/2012  
FOTOinformator 1/2012  

© FOTOinformator 2012 | ISSN 2083-1218 | Designo-FOTO Jacek Włodarski | Fotografia - cała jak na dłoni

Advertisement