Page 1

[1]

EEN TIPJE VAN DE SLUIER: Meekijken over de Schouder van Hans Gremmen (deel 3, 2011)

Spread uit ‘Reminiscence, an inventory of accidents and ideas’ Hans Gremmen, 2011


Een nieuw jaar, een nieuwe Meekijken.. Dit jaar wordt er meegekeken over de schouder van ontwerper en mede-Fw: oprichter Hans Gremmen. Meekijken.. is bedoeld om inzicht te geven in de werkwijze en inspiratiebronnen van fotografieprofessionals. Dit laten we zien door het publiceren van artikelen op FOTODOKs website, meet&greets en andere activiteiten. Hopelijk raak je hierdoor ook zelf geïnspireerd. Onderstaand interview licht een tipje van de sluier van wat Gremmen komend jaar in petto heeft. KRISTOF SWAEGERS (KS) Kan je jezelf kort voorstellen? En toelichten wat de relatie is tussen jou en Fw:? HANS GREMMEN (HG) Ik werd onlangs omschreven als Fw: is een samenwerking tussen Karin ‘boeken-maker’. dat vond ik wel een Krijgsman, Petra Stavast, Dieuwertje treffende omschrijving, al maak ik ook Komen en mij. Fw: is inmiddels zo veel andere dingen. In mijn praktijk verbonden met mijn eigen praktijk dat de werk ik samen met fotografen, kunstegrenzen erg onduidelijk zijn geworden, naars en uitgevers aan publicaties. maar dat is eigenlijk geen enkel probleem. KS Hoe ziet je werkplek eruit? HG Momenteel zit ik midden in een verhuizing. Dus ik weet niet of alles blijft staan zoals het staat, maar momenteel ziet het er zo uit.


KS Kan je drie redenen bedenken om geen deel te nemen aan Meekijken over de schouder van..? HG 1. Na zes jaar is mijn telefoon stuk gegaan en ik moest dus op zoek naar een nieuw model. Ik koos voor een Nokia. Anders gezegd: ik koos niet voor een iPhone. Een paar maanden later kom ik er achter dat het niet hebben van een iPhone vaak wordt gezien als een statement tegen iPhones en --waarom ook niet-- tegen sociale media in het algemeen. “If you are not with us, you are against us”. En inderdaad: Ik ben ook niet op Facebook en ben ook niet te volgen via Twitter. Dit is geen vorm van protest, maar een behoefte om dingen simpel, en vooral overzichtelijk, te houden. Ongerichte schoten media-hagel probeer ik te ontwijken. Zo lees ik ook zelden mails die aan ‘Undisclosed Recipients’ zijn gestuurd en volg ik zelf maar een handjevol blogs.

2. Ik heb als ontwerper veel contact met derden; opdrachtgevers, collega’s, drukkers, lithografen. Als ontwerper ben ik de schakel tussen inhoud en uitwerking; tussen input en output. Per project probeer ik een goede balans te vinden tussen deze partijen. Alles wat niet strikt noodzakelijk is wil ik buiten de poort te houden. Pottenkijkers zie ik in mijn praktijk als obstakel, en zal ik daarom vermijden. 3. Een tijd geleden hoorde ik op de radio een interview met Joost Zwagerman. In dat interview vertelde hij dat hij nooit antwoord geeft op de vraag waar hij mee bezig is. Ook laat hij nooit teksten lezen die niet af zijn. Hij wil het maakproces gesloten houden: bang dat de magie wordt doorbroken door een mening van een buitenstaander. Als je een wereld aan het scheppen bent, dan is het beter om dit proces voor jezelf te houden, alleen dan kan de gecreëerde wereld helemaal op zichzelf gaan staan en boven de verwachtingen van anderen uitstijgen.

KS Aha, maar vanuit deze kluizenaars-perspectieven is het wonderlijk dat je hebt toegezegd om deel te nemen. Hoe gaan isolement en een opdracht als deze samen? HG Gek genoeg hoefde ik niet lang na te denken op de vraag van FOTODOK. Ik zie bovengenoemde punten ook niet als ‘kluizenaars-perspectieven’. Maar als pogingen om de focus daar te houden waar die moet zijn; bij het werk.

Terug naar je vraag: wat me aantrekt aan Meekijken.., is dat het me in de gelegenheid stelt om precies die focus op te zoeken waar ik het over heb. Het is een opgelegde verantwoordelijkheid om werk te tonen --en te benoemen-aan een breder publiek. Door dit te doen hoop ik de diepte in te gaan. Waarom


spreken bepaalde dingen me aan, en waarom stoten andere me af? Ik heb een vermoeden, maar ik wil dat dit jaar gaan toetsen. Het is dus een aanleiding om te vertragen, in plaats van versnellen. KS Hoe zal dat in de praktijk vorm gaan krijgen? HG Ik zie Meekijken.. als een redactioneel proces; als een blanco magazine wat gevuld gaat worden. Eerst schetsmatig en later verfijnd. Naast diverse artikelen zal ik korte filmpjes maken en ‘posten’ op de site van FOTODOK.

Ook zal ik bij gelegenheid gastschrijvers vragen om een artikel te schrijven. Het zal qua vorm en inhoud een eclectisch geheel worden. Mijn eigen praktijk vormt de basis, maar ik ga dat heel ruim interpreteren. KS

Tot slot: een tipje van de sluier? HG Ik ga beginnen met het tonen van het project City People van Ringel Goslinga. Met hem ga ik in gesprek over zijn werk en hoe dit voor hem werkt in een publicatie. Is dat de juiste vorm? Hoe verhoudt zich die tot een tentoonstelling? Dat soort dingen.

Spread uit ‘City People’, Ringel Goslinga, 2011

KS Succes dit jaar! HG Dank je.

Meekijken over de schouder van Hans Gremmen - Intro  

Dit jaar wordt er mee- gekeken over de schouder van ontwerper en mede-Fw: oprichter Hans Gremmen. Meekijken.. is bedoeld om inzicht te geven...