Page 1

butlletí informatiu de la Candidatura d’Unitat Popular de VILASSAR DE MAR #Primavera_2013

La CUP celebra l’Assemblea Nacional a Olot El passat diumenge 17 d’abril, es va celebrar a Olot (la Garrotxa) l’Assemblea Nacional extraordinària de la CUP -el màxim òrgan de decisió de la candidatura- amb l’objectiu de reorganitzar-se, i poder, així, fer front a la nova realitat sorgida arran de l’entrada de la CUP al Parlament de Catalunya i del creixement de la candidatura arreu dels Països Catalans. Durant l’assemblea, es va escollir el nou Secretariat Nacional, format per 13 membres, i s’articulà el Grup d’Acció Parlamentària, un nou òrgan creat amb la intenció de fer arribar als representants del Parlament, les decisions preses des de la base dels militants organitzats en assemblees locals. En definitiva, es tractava de millorar els mecanismes perquè la feina al Parlament no es distanciï de les dinàmiques internes de l’organització.

URBANISME

El nou mercat Des de que vam entrar a l’ajuntament el maig del 2011, la CUP hem criticat dins i fora de l’ajuntament el que nosaltres hem considerat una obra faraònica que no supleix les necessitats reals del poble. A més, els mercats, al nostre entendre, han de ser model de referència del comerç, garantia d’una oferta alimentària de proximitat i han de complir una triple funció: econòmica, social i mediambiental. Dit això, doncs, creiem que l’equip de govern es va equivocar perquè va perdre de vista les veritables funcions que ha de complir un mercat i va convertir aquest projecte en una operació immobiliària. Ha estat una operació urbanística, on l’habitatge s’ha convertit en un objecte purament especulatiu. La finalitat d’aquesta obra s’ha fomentat més en l’assoliment d’uns suposats beneficis, que no pas en la cobertura de la necessitat social d’allotjament i en l’impuls d’un mercat municipal nou, locomotora del comerç de la zona. El projecte de nou mercat suposarà un llast pel poble i pels futurs governs municipals. Si no es venen els pisos, els crèdits

que s’han demanat i els seus interessos hipotecaran la possibilitat de realitzar nous projectes per la vila en el futur. L’equip de govern ha d’assumir l’error en la gestió de la S.A municipal. Cal tenir present que les obres del mercat comencen l’any 2010, on la bombolla immobiliària ja havia esclatat i ens trobàvem immersos en una nova crisi del sistema capitalista. Des de la CUP, considerem que cal fer transparents les parets del consistori; creiem que tota la ciutadania hauria de conèixer la situació econòmica actual en que es troba l’Ajuntament i la S.A municipal. Aquesta transparència enriqueix una democràcia que tothom sap que està devaluada i sota mínims. Els veïns i veïnes del poble han de poder saber què es fa amb els seus impostos i amb el seu vot entre eleccions i eleccions. Finalment, de la mateixa manera que hem criticat que l’Ajuntament es

vengui els pisos de protecció oficial de lloguer que hi ha a les Pinedes, no estem gens d’acord que ara també ho faci amb la segona planta del mercat que anava destinada a oficines municipals. L’equip de govern de CiU està venent patrimoni públic per no empitjorar els números de la S.A municipal. La mala gestió de la societat municipal de promocions urbanes l’està pagant el poble, ja sigui a través de la venda de patrimoni o augmentant impostos com l’IBI...etc. Ens sembla increïble que, justament ara, quan el que més falta fa és destinar esforços i diners a polítiques socials haguem d’estar pagant interessos milionaris als bancs, grans responsables de la situació actual.


BREUS

La CUP vota a favor de la moció de sobirania S’aprova al ple de març la moció en suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir que s’afegeix a la moció que ja va ser aprovada al ple de novembre a favor de la declaració d’independència. Des de la CUP som de l’opinió que cal augmentar la mobilització popular a favor de l’autodeterminació del nostre poble i, en aquest sentit, demanem a l’equip de govern gestos de valentia en aquesta direcció per tal que tot plegat no es quedi només en mocions i proclames. Cal recordar que, malgrat Vilassar de Mar estigui a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i que al ple de novembre es declarés el poble territori català lliure, l’equip de govern de CiU continua sense voler retirar la bandera espanyola del terrat de l’Ajuntament o ni tant sols penjar l’estelada al balcó per la Diada de Catalunya.

Dubtes davant la modificació del ROM La CUP hem demanat de forma reiterada una modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per avançar fermament pel que fa a la participació ciutadana. Ara, l’equip de govern sembla que vol proposar la modificació d’aquest reglament però la iniciativa ja comença amb mal peu des del nostre punt de vista. Només es planteja fer una trobada amb els diferents partits polítics per acordar les possibles modificacions. Des de la CUP hem basat sempre el nostre discurs en la necessitat d’obrir l’Ajuntament al poble i d’impulsar la participació dels vilassarencs i vilassarenques en aquells afers que els afecten directament. Per tant, al nostre entendre, la modificació del ROM en sí, hauria d’estar oberta a les entitats i al conjunt de vilatans que ho vulguin, no limitar-se tan sols a una trobada amb els representants dels partits polítics. Som del parer que cal fer participatiu aquest procés des de l’inici i que el reglament també pugui reflectir una millora substancial en els mecanismes de participació del conjunt de la població. 

Calen solucions La CUP va demanar al ple de març solucions definitives a la inundació que pateixen els patis de les Escoles Bressol Municipals cada vegada que plou fort.

2

LA REFORMA LABORAL UN ANY DESPRÉS:

conseqüències i noves amenaces per a les treballadores Les conseqüències de la reforma laboral en dades: qui tenia raó? Durant els últims tres anys, des de la CUP hem convocat i participat a les mobilitzacions i manifestacions de seguiment de les vagues generals amb l’objectiu de mostrar el nostre rebuig i intentar aturar les reformes laborals impulsades, la penúltima, pel PSOE (Llei 35/2010) i, l’última, pel PP (Llei 3/2012) amb el recolzament de CiU. Els impulsors i defensors de les reformes minimitzaven les massives manifestacions ciutadanes de rebuig i afirmaven que les reformes servirien per crear llocs de treball i millorar la situació econòmica. El text aprovat pel govern del PP el febrer de 2012 deia textualment: “La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”. No obstant, avui dia, l’única conseqüència provada de les reformes ha estat la seva notable contribució a l’increment de l’atur. En lloc de crear treball, com pretenien els seus defensors, l’abaratiment de l’acomiadament aprovat pel Govern ha intensificat el procés de destrucció de llocs de treball desencadenat per la crisi. Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al tercer trimestre del 2012 són concloents sobre això: el nombre d’aturats va assolir un nou màxim històric a l’Estat, 5.778.100 persones, elevant la taxa de desocupació al 25,02% de la població activa, el nivell més alt de la sèrie històrica elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística. Segons indiquen les dades de l’Eurostat, en l’any que fa que està en vigor la reforma laboral, la taxa d’atur ha passat a l’Estat espanyol del 23,0% al 26,6% i ha superat, fins i tot, la de Grècia.

Abaratir i facilitar l’acomiadament en el pitjor moment de la crisi ha estat com apagar un incendi amb gasolina. Una bona part d’aquesta sagnia d’ocupació deriva de la facilitat en el procés per realitzar acomiadaments col·lectius que va implicar la reforma. Durant els 10 primers mesos del 2012 es van registrar 19.599 Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) amb invocació de causes econòmiques, un 108,63% més que en el mateix període de l’any anterior (9.394). O dit en altres paraules, els treballadors afectats per aquests acomiadaments van augmentar, al total de l’Estat, un 21,2% durant els vuit primers mesos de 2012, afectant un total de 299.021 treballadors, com reflecteix el Butlletí d’Estadístiques Laborals (BEL) elaborat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Per expressar la idea gràficament: abaratir i facilitar l’acomiadament en el pitjor moment de la crisi ha estat com apagar un incendi amb gasolina. Segons dades dels jutjats de la comunitat autònoma de Madrid, ara entren, només en aquella comunitat autònoma, unes 18.000 demandes per acomiadament al mes, en comptes de les 12.000 mensuals de l’any passat. I les quantitats que reben els afectats després de la conciliació ha passat de 33 dies per any treballat a uns 25. La reforma ha reduït els costos de l’acomiadament i no ha generat llocs de treball alternatius. A més a més, estem entrant, en l’actualitat, en un procés de multiplicació dels acomiadaments col·lectius en les Administracions Públiques, incloent-hi les universitats, que afectarà previsiblement un ampli sector de joves precaris altament formats. Aquesta nova via d’acomiadaments col·lectius pot reduir dràsticament el nombre de treballadors en el sector públic, disminuint el dèficit públic per la via de la reducció de costos de personal i deixant com a única renda la prestació per acomiadament. Com ja van dir diversos especialistes en el moment d’aprovar-se l’última reforma, “la facilitació de l’acomiadament ha deixat en mans dels empresaris i de determi-


BREUS

Modificació del contracte de gestió de la Piscina Municipal

nats gestors de les Administracions públiques, la clau de la caixa de la seguretat social”. Tots hem vist a les notícies com la Generalitat Valenciana ha instrumentat un Expedient de Regulació d’Ocupació a la Ràdio Televisió Valenciana que implica l’acomiadament de 1.198 treballadors. En el mateix sentit, innombrables ajuntaments i organismes públics dels Països Catalans i de la resta de l’Estat estan seguint aquesta via per reduir personal i, diguem-ho clar, també la seva activitat prestacional, contribuint a l’increment de l’atur i al deteriorament dels serveis públics. Tampoc les mesures afirmades com a impulsores de l’ocupació juvenil han donat el resultat que les justificava. Segons les dades de l’Eurostat, el novembre del 2012 la desocupació dels joves entre 16 i 25 anys se situava en una xifra rècord, la més alta de la UE, 56,5%. Una altra conseqüència fonamental, idènticament greu, és la violenta devaluació salarial que la reforma ha vingut conscientment a permetre i que comença a reflectir-se en les diferents dades estadístiques: negociació col·lectiva, IPC, etc. Per exemple, l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral corresponent al tercer trimestre del 2012 situa el cost salarial total per treballador en 1.805,63 euros, un 7% menys que en el segon trimestre (1.939,73). És previsible que aquesta tendència s’accentuï notablement en el futur immediat, ja que la negociació col·lectiva es concentra en els primers mesos de l’any i tot fa pensar que la patronal utilitzarà la reforma, especialment la limitació de la ultraactivitat, per seguir deteriorant les condicions de treball. Per si hi hagués algun dubte, el recent Reial Decret 1717/2012, de 28 de desembre, pràcticament ha congelat el salari mínim (la quantitat ja s’havia estancat des de fa dos anys) i ha obert el camí a una negociació devaluada que acabarà convertint els “mileuristes” en autèntics privilegiats.

Noves amenaces sobre els drets de les treballadores. Encara no satisfets amb aquests resultats, diversos actors, des de la CEOE fins a l’OCDE, continuen criticant la Reforma Laboral per tova. Entre les mesures d’enduriment que proposen, una de les més perilloses, per la seva aparent “benevolència” i per l’impacte que tindria sobre l’estabilitat en l’ocupació, és la de l’anomenat “contracte únic” o contracte amb indemnitzacions creixents, que no és més que una versió remodelada del “contracte indefinit de suport als emprenedors”. Ni l’un ni l’altre són realment indefinits, entenent per contracte indefinit aquell que per les garanties que comporta converteix l’acomiadament en una opció poc probable pels costos que comporta per a l’empresari. Tots dos són contractes precaris i temporals que en realitat pretenen camuflar el veritable objectiu de moltes de les propostes, instaurar l’acomiadament lliure, prohibit pel principi de causalitat reconegut en el conveni 158 de l’Organització Internacional del Treball. Però més enllà dels límits legals, la qual cosa ha de quedar clara respecte del contracte únic, és que no constitueix una sortida davant de l’atur, és més del mateix, del que provadament no funciona, una via per eliminar completament el principi d’estabilitat en el treball. Aquest contracte, objecte en l’actualitat d’una renovada campanya publicitària, pot comportar conseqüències nefastes per a les relacions laborals, i acabar amb la poca seguretat que conserven encara els treballadors realment indefinits igualant-los a tots en precarietat.

L’equip de govern, amb el suport del PP, allarga el contracte de gestió de la Piscina Municipal fins al 2026, al·legant que l’empresa es compromet a mantenir la política de promoció esportiva i a no augmentar les quotes dels socis fins al 2015. La CUP es posiciona en contra d’aquesta modificació del contracte amb l’empresa GEAFE, que tenia la concessió prorrogada fins al 2018 i, per tant, ja havia utilitzat els 5 anys de pròrroga que el plec de clàusules permetia. Pensem que és injustificable que s’hagi prorrogat el contracte al·ludint a l’interès públic. Creiem que s’hauria d’haver fet una nova licitació al finalitzar el contracte al 2018 i no pactar ara aquesta ampliació sense saber si s’haguessin pogut aconseguir condicions més favorables.

Aturem el Fracking S’aprova la moció de la CUP per declarar Vilassar de Mar municipi lliure de Fracking. La fracturació hidràulica o fractura hidràulica (en anglès “hydraulic fracturing” o “fracking”) és una tècnica per possibilitar o augmentar l’extracció de gas i petroli del subsòl. Consisteix en injectar aigua barrejada amb sorra i additius químics a alta pressió amb l’objectiu de trencar les roques del subsòl i alliberar el gas i el petroli que tinguin incrustat per fer-lo fluir fins a la superfície. Aquesta tècnica suposa un perill mediambiental, ja que comporta un enorme consum d’aigua i amb la sorra s’utilitzen multitud de components químics per tal d’afavorir la fissuració o fins i tot la dissolució de la roca, components que contaminen tant el terreny com els aqüífers. Catalunya, la Franja i el País Valencià ja sumen quinze permisos sol·licitats o concedits per a la recerca d’hidrocarburs. La concessió d’aquests permisos respon a una visió cega del govern espanyol sobre quines són les necessitats energètiques. En comptes d’apostar per alternatives netes, com les energies renovables, s’està perpetuant un model caduc que no funciona, sense plantejar-se si té un gran impacte ambiental, que el té. El consell comarcal del Maresme també s’ha posicionat en contra de les prospeccions d’hidrocarburs a la costa catalana. Més informació a: aturemfracking.wordpress.com

3


L’Elisabet Linares relleva en Luard Silvestre com a regidor de la CUP La CUP de Vilassar de Mar fa efectiu el compromís que va adquirir durant la precampanya electoral de fer rotatius els càrrecs electes municipals a mitja legislatura defugint, així, de possibles personalismes i apostant pel relleu dels càrrecs electes. Al pròxim ple, l’Elisabet Linares i Pruna, número dos de la llista presentada el maig del 2011, prendrà el relleu d’en Luard Silvestre com a representant del grup municipal de

la CUP a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Elisabet Linares és membre activa del teixit associatiu del nostre poble i està vinculada a diverses entitats culturals, com l’Associació Cultural Bullangues o la Colla Bastonera Picadits, entre d’altres. És natural de Vilassar de Mar i fou una de les impulsores del projecte de la CUP a Vilassar. Actualment també participa en l’assemblea del Casal Popu-

lar Atzari. L’Eli és diplomada en Turisme per la Universitat Pompeu Fabra, té un cicle de grau superior en documentació sanitària i actualment treballa en un laboratori. Per tot això, pel seu compromís amb el nostre poble i per la seva empenta, l’Assemblea de la CUP de Vilassar de Mar ens sabem ben representats i li fem absoluta confiança. La CUP canvia el seu regidor a l’ajuntament, però continua amb la mateixa lluita.

SOM ENERGIA

va néixer amb un objectiu molt clar: reunir milers de persones amb el desig de treballar juntes per canviar el model enenergètic vigent Tot el que fem té conseqüències. Triar fer les coses d’una altra manera, està a les nostres mans. Per tot això, fa un parell d’anys va néixer a Girona SOM ENERGIA, una iniciativa popular amb un objectiu molt clar: reunir milers de persones amb el desig de treballar juntes per canviar el model energètic vigent, gens sostenible des d’un punt de vista mediambiental, social i econòmic. Des de SOM ENERGIA comercialitzen energia verda i ho fan com ho fa qualsevol altra empresa comercialitzadora, comprant energia al mercat elèctric, amb la diferència que des de SOM ENERGIA es comprometen a comprar tota l’energia que consumim els socis a productors que certifiquen que l’energia que injecten a la xarxa prové de fonts renovables. D’aquesta manera, tot i que l’energia que rebem a casa és la mateixa, ja que és impossible discriminar físicament si un electró és verd o no dins la xarxa, el que sí que fem, si facturem a través de SOM ENERGIA, és crear demanda directa d’energia renovable, fent que augmenti la proporció d’electricitat neta injectada a la xarxa i, per tant, que disminueixi la bruta.

Si facturem a través de SOM ENERGIA creem demanda directa d’energia renovable, fent que augmenti la proporciód’electricitat neta injectada a la xarxa . I us preguntareu... què cal fer per fer-se’n soci? Només cal omplir el senzill formulari que hi ha penjat al web de SOM ENERGIA: www.somenergia.coop, fer una única aportació de 100 € al capital social, que se’ns retornarà en el cas que desitgéssim deixar de ser soci de la cooperativa i... ja ho tenim! A partir d’aquest moment ja podem contractar la llum a través de la cooperativa fent un simple tràmit via web i, sense cap sobrecost ni cap canvi tècnic a la instal·lació de casa nostra, ja podrem passar a consumir energia certificada d’origen 100% renovable. Així de fàcil! I és que, en realitat, deixar de facturar la nostra llum a Endesa, Iberdrola, etc. és tan senzill com canviar-se de companyia de telèfon mòbil, només cal voler-ho fer.

XERRADA INFORMATIVA DE SOM ENERGIA Divendres 26 d’abril 20.00 h

Casal Popular Atzari

(Passeig dels Pins, antic Piri)

Vilassar de Mar

Vine, informa’t i fes el salt! www.somenergia.coop

La CUP som totes i tots participa a les assemblees

i fes-nos arribar les teves opinions

www.vilassardemar.cup.cat contacte grup municipal: vilassardemar@cup.cat

Poble VIU #Primavera_2013  

Butlletí informatiu de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilassar de Mar (el Maresme)

Advertisement