Page 1

mosterd

De MOSkrant

De MOSkrant

Leermiddelen in Brussel Leefmilieu Brussel biedt milieuprojecten aan en investeert in de ontwikkeling van gratis leermiddelen voor de Brusselse scholen, en dit voor verschillende milieuthema’s. Het gaat hier om pedagogische dossiers en fiches, leerlingenboekjes, dvd’s, spelletjes en andere hulpmiddelen. Een dvd over afvalvermindering, een spelletjesboekje, een kleurboekje, affiches en kleurrijke engagementscontractjes, zijn er voor de kleinsten. Met het laatste kiezen de kinderen een “goed gebaar voor de planeet” en evalueren ze zichzelf gedurende een week. Voor de tweede en derde graad basisonderwijs zijn er dossiers over papier, energie, water en geluid. Voor de eerste twee thema’s hebben we ook leerlingenboekjes voorzien. Bij de laatste twee zit respectievelijk een spel en een cd. Het boekje “De strijd tegen het afvalleger” wordt herwerkt. De nieuwste generatie pedagogische dossiers zijn bedoeld voor lager én secundair samen. De dos-

siers over duurzame voeding en het voorkomen van afval bevatten ruime achtergrondinformatie vanuit de hoofdstedelijke realiteit, gevolgd door lichte tot zwaardere educatieve suggesties per leeftijd. Voor beide thema’s kun je bovendien mooie affiches krijgen.

Pdf’s op de website Het pakket over de ecologische voetafdruk voor het secundair kun je enkel ontlenen. Het bijhorende dossier kun je wel als pdf verkrijgen. Dat geldt trouwens voor alle documenten: ze zijn als pdf te vinden op de website. Zo kun je zelf de nodige delen selecteren en desgewenst aanpassen. Papieren versies zijn enkel voor Brusselse scholen gratis verkrijgbaar. Aanvragen via info@leefmilieubrussel.be of 02 775 75 75. Je kunt het volledige aanbod raadplegen op www.leefmilieubrussel.be. NietBrusselse scholen kunnen de online pdf’s raadplegen en downloaden. Daarnaast is er de gratis uitleendienst

MUNDO–Bib waar je een uitgebreid aanbod vindt van leermiddelen, achtergrondinformatie en kinderboekjes, NME-koffers, energiemeters, spelen en cd-roms. Zelfs herbruikbare bekers voor evenementen kun je hier lenen. Het aanbod van de bib kun je raadplegen op www.greenbrussel.org. Je kunt de bib alle dagen bezoeken. Met een afspraak helpen we je bij je keuze of geven we een rondleiding. Pedagogische dossiers uit de MUNDO-Bib kunnen we eventueel ook verzenden per post of de ondersteuner van GREEN steunpunt Brussel kan langskomen met een aantal hulpmiddelen en kan de mogelijkheden ervan toelichten. Meer informatie: Kris@greenbelgium.org, www.greenbrussel.org.

Reiskriebels met Grenzen

54

Reiskriebels met Grenzen is een educatief spel over duurzaam toerisme. De wereld moet schoner, zuiniger, sterker, mooier en duurzamer worden. Duurzaam toerisme

is geen gemakkelijk thema. Jongeren vinden het vaak een ver-vanmijn-bed-show. Toch kunnen we ze bewuster maken van hun gedrag en de gevolgen ervan. Het is een vormingspakket voor in de klas, vooral geschikt voor tweede graad aso, tso en derde graad bso. Inhoud van het pakket: lesvoorbereidingen voor drie lessen, een educatief spel, een duidelijke handleiding met achtergrondinformatie en theorie over duurzaam toerisme, bijhorende werkblaadjes (en oplossingen), een ict-groepsopdracht. Alles is ook digitaal bijgevoegd op een cd-rom. Het pakket sluit aan bij de nieuwe VOETEN 2010 en past

perfect binnen de lessen aardrijkskunde, PAV, MAVO, natuurwetenschappen en toerisme. Kostprijs (excl. verzendkosten): 40 euro. KrisKras VZW, Reizen voor jongeren van 18 tot 30 jaar met respect voor mens, cultuur en natuur. Koningin Astridlaan 155 | 9000 Gent, tel 09/221 08 05 | fax 09/221 49 29, info@kriskras.be, www.kriskras.be. Bestellen of meer informatie: Miek Vandamme, miek@kriskras.be.


mosterd

Hand in hand er tegenaan

Perfect als je gek bent van dieren

Nieuw Djaposteunpunt in Leuven Er is nog heel wat werk aan de wereld. Djapo vzw wil een steentje bijdragen. Djapo, dat betekent in het Wolof (een Senegalese taal) “hand in hand er tegenaan”. Daarom is mondiale vorming aan de hand van boeiende leermiddelen, workshops, ontleenkoffers,

De MOSkrant

advies, vorming en begeleiding van leerkrachten de doelstelling waar Djapo zich al jaren voor inzet. Om de wortels van Djapo nog te verstevigen is er sinds januari 2011 naast de al bestaande Djapo-steunpunten in Hasselt, Turnhout en Gent een nieuwe tak aan onze boom: Djapo Leuven! Djapo Leuven Ortolanenstraat 6 - 3010 Kessel-Lo leuven@djapo.be - 016/ 29 21 27

Biodivers bordje voor volwassenen Het Natuureducatief Centrum De Pastorie is er niet alleen voor kinderen (zie p. 34). Wij nodigen iedereen uit om de natuur in Sint-Lievens-Houtem te beleven en te ontdekken. Daarom organiseren we ook een praktische vorming over “werken met kleuters in de natuur” en gaat ons derde seizoen klavertjevier-wandelen van start. Onder de deskundige leiding van Dries Van Nieuwenhuyse, conservator van het Duivenbos te Herzele, kom je meer te weten over de gevolgen van de klimaatverandering op de dieren en planten in onze achtertuin. Wil je meer te weten komen over de natuur in zijn ruimste betekenis? Dat kan met de cursus “Natuur voor groentjes”, samen met Natuurpunt Zwalmvallei, Natuurpunt Educatie en PNEC De Kaaihoeve organiseert het NEC een laagdrempelige kennismaking met de natuur in 5 lessen en 5 activiteiten op diverse locaties. Of is de natuur voor jou vooral een spel van kleuren en vormen, licht en donker, een bron van magische beelden? Dan kom je vast aan je trekken in de voorjaarscursus natuurfotografie. Laat je je liever verwennen door het oneindige smakenpallet dat de natuur voor ons in petto heeft? Geen probleem, Jules Clerbout en Carine De Groote van de Vlaamse Herboristenvereniging leren ons in de tuin van “De Pastorie” een kruidenspiraal aanleggen. Met een kruidenspiraal heb je op een klein stukje grond met weinig kosten toch een ruime variatie aan kruiden : mooi, praktisch, ecologisch en natuurlijk ook lekker! Voor meer informatie over al deze activiteiten kun je terecht bij Rita Van Stappen: 0478 63 45 69, nec.de.pastorie@gmail.com , www.necdepastorie.be). Misschien tot binnenkort !

Wie graag eens in de schoenen van een dierenverzorger wil staan, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan een Activak-kamp in de Olmense Zoo. In de maanden juli en augustus pakt Activak uit met enkele beestig leuke kampen in de Olmense Zoo met tal van leuke activiteiten, o.a.: • workshops en inleefmomenten • een blik achter de schermen • rondleiding(-en) met gidsen en monitoren • praatjes met de dierenverzorgers • spelactiviteiten Kinderen en jongeren krijgen de kans om het leven in de dierentuin educatief en creatief te ontdekken en te beleven. Overnachten kan in een kampplaats in de omgeving van Olmen onder leiding van de Activak-monitoren. Meer informatie of inschrijven: www.activak.be, Olmense Zoo, Bukenberg 45, 2491 Olmen – Balen, 014 30 98 82, www.olmensezoo.be.

3de Europese Week van de Afvalvermindering Eind november is het weer zover: van 19 t.e.m. 27 november 2011 vindt de 3de editie van de Europese Week van de Afvalvermindering plaats. Is je school al actief op het vlak van afvalvermindering? Dan is dit een uitstekende gelegenheid om dat eens extra in de verf te zetten, of om met concrete resultaten naar buiten te komen. Doet je school nog niet zo veel aan afvalvermindering? Dan is de Week een uitstekende kans om

met een nieuw afval verminderend initiatief te beginnen! Een kraantjeswaterdag invoeren, een actie over afvalarme tussendoortjes organiseren, een vuilnisbakanalyse uitvoeren, een debat organiseren, een film vertonen. Alles komt in aanmerking! Voor meer informatie: www.leefmilieubrussel.be. Scholen in Vlaanderen kunnen terecht bij www.ovam.be.

55


mosterd

De MOSkrant

Kunst in de stad De stad staat vol afschuwelijk lelijke glasbollen. Naast de containers stapelt afval zich op en dat vuilnis trekt opnieuw ander vuilnis aan. Een gekend beeld in iedere grote stad? Wat kun je daar aan doen? Sevilla (Spanje) heeft er wat op gevonden en geeft het goede voorbeeld. De stad organiseerde in 2010 een wedstrijd voor graffitikunstenaars (ENCOURAGE) om de glasbollen die de stad ontsieren in een nieuw “kleurtje” te steken. Op de Paseo de Kristina – een druk voetgangersplein bij de Puente de San Telmo - bracht de stad een dertigtal glascontainers bij elkaar (ENABLE). Artiesten deden hun uiterste best om de lelijke ondingen om te toveren (ENGAGE) in prachtige kunstwerken. Het talrijk opgekomen publiek was verwonderd maar ook aangenaam verrast en de kunstenaars oogstten veel lof. De mensen worden op deze manier verleid en aangemoedigd (ENCOURAGE) om het glas in de container te gooien en geen afval meer achter te laten. Het plaatsen van de mooie glascontainers op zich, creëert de mogelijkheid (ENABLE) om op een fatsoenlijke manier met afval en glas om te springen. Misschien kan het totale project een voorbeeld zijn voor andere steden (EXEMPLIFY). http://www.lipasam.es/index.php?id=229

l ENABLE = MOGELIJK MAKEN VAN DUUR-

ZAME KEUZES

l ENCOURAGE = DUURZAAM GEDRAG

AANMOEDIGEN (BIJV. MET SUBSIDIES) l EXEMPLIFY = VOORBEELD FUNCTIE VD OVERHEID (SIGNAALFUNCTIE: DUURZAME ECONOMISCHE INITIATIEVEN STIMULEREN l ENGAGE: MENSEN BETREKKEN ZODAT ZE ZICH ENGAGEREN

zie voor meer informatie over de 4 E’s: MOSterd nr.12 p.14

Daar is de lente, daar is de zon 1

2

56

omgeving Veurne

Zonnecentrales: energie van de toekomst Sevilla bevindt zich in een van de warmste streken van Europa. Voor Sevilla en omstreken is dat een troef. Enorme centrales vangen de energie van de zon op en zorgen er zo voor dat er minder CO2 in de lucht wordt uitgestoten. Er staan in Sevilla drie soorten: 1. ‘klassieke’ fotovoltaïsche zonnecellen zetten het zonlicht direct om in elektriciteit 2. concentrische zonnespiegels richten de zonnestralen op een buis die zich in het brandpunt bevindt. In die buis bevindt zich een vloeistof die door de zonnestralen wordt verhit, stoom produceert en dan zoals in een klassieke centrale gebeurt, een turbine doet draaien. 3. De derde zonnecentrale domineert het landschap: alle vlakke spiegels richten de zonnestralen op één plaats op een toren. Hierdoor krijg je op die plaats hoge temperaturen. Die warmte wordt ook via een buizenstelsel met vloeistof afgevoerd naar een turbine die elektriciteit produceert. Uitgebreide informatie: http://www.abengoasolar.com Dat deze centrales in Sevilla gevestigd zijn, is logisch omdat die streek tot de zonnigste van Europa behoort. Dat neemt niet weg dat ook in België zonne-energie volop groeit. Op heel veel huizen staan nu al zonne-installaties maar ook industriële zonne-installaties zie je meer en meer opduiken.

De MOSkrant  

mosterd De MOSkrant perfect binnen de lessen aardrijks- kunde, Pav, Mavo, natuurweten- schappen en toerisme. Kostprijs (excl. verzendkosten)...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you