Page 1

30 september 2012 - Saamdagen te Herentals - door JaHoe!?

licht verteerbare zondagskrant

Ja! Hoeiemorgen! voor leiding van FOS Open Scouting

Gelieve me niet op de grond achter te laten, je zou het toch zelf moeten opkuisen.

Ploeg JaHoe!? heeft grootse plannen met FOS Open Scouting!

>> Lees er alles over

>> Ontdek producten voor leiding

>> Wil jij meehelpen?

SAAMDAGEN ‘12

ontwaakt

Vroege vogels hebben ondertussen al een stevige dauwtrip in de benen, al heeft de doorsnee leiding op zondagochtend moeite dit moedige voorbeeld te volgen. Ochtendhumeur en wallen onder de ogen zijn traditioneel bij velen moeilijk te verbergen, maar mede door de koffie en krant van JaHoe!? kan iedereen fris en monter aan de opkuis beginnen.

anderen vastgeroest aan de bar doordrongen door alcohol en zoals steeds ook enkele stervelingen doordrongen met ambitie om de nacht door te steken.

Bij het ter perse gaan van deze JaHoeiemorgen werd op het saamdagenterrein al feestend het nieuwe scoutsjaar ingezet, ieder op z’n eigen manier. Sommigen doordrongen van danszweet door meeslepende beats,

Het is algemeen geweten, geen betere manier om het scoutsjaar als leiding te starten dan Saamdagen. De knallende openingsshow, het blij weerzien en ontdekken van nieuwe foscollega’s, het genieten van de goed verzorgde catering en uitdagende activiteiten. Saamdagen 2012 was alweer een onvergetelijke editie, zéér welgekomen na een jaar afwezigheid door het mythische FOSàFOLIE. Alvast tot volgend jaar!

- 3 jaar werk -

- eerste kijk -

- voor jou -

- binnenkijken -

pedagogisch programma

vernieuwde fundamenten

producten voor leiding

vrijwilliger bij JaHoe!?

lees hier het verhaal

een samenvatting

alles op een rij

ook iets voor jou?

>> pagina 3

>> pagina 5

>> pagina 8

>> pagina 10


2

JaHoeiemorgen!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

Lovende woorden van de FV! Onze kersverse ‘grote baas’, ofwel Federaal Verantwoordelijke, was zodanig enthousiast over dit krantje dat hij met plezier een kort voorwoord wilde schrijven: Kennismaken met alle ploegen, commissies en andere belangrijke FOS-organen dat was wat er enkele maanden geleden bovenaan mijn todo-lijst stond. Als nieuwe FV en ook nieuw binnen FOS ontdekte ik ploeg voor ploeg interessante vrijwilligers, elk met hun eigen belangrijke rol binnen FOS. Naast Travo, de Vloot, Commissie eenheden, ploeg Saamdagen, enz... was ik erg gefascineerd door die ene kleine maar performante ploeg waar veel te weinig over geweten is: ploeg JaHoe!?.

OPMERKING

Deze foto is niet volledig authentiek.

Het is blijkbaar een leuke mix van enthousiaste vrijwilligers uit allerlei eenheden die ervoor zorgen dat er sterke producten voor jullie gemaakt worden die inhoudelijk stevig opgebouwd zijn. Momenteel werkt deze ploeg aan het vernieuwen van onze fundamenten, iets wat verder in deze krant uit de doeken wordt gedaan. Deze ploeg verzet erg belangrijk werk. Respect!

In deze krant... 2

Lovende woorden van de Federaal Verantwoordelijke

2

Vernieuwde FOSwiki

3

Het verhaal achter ons nieuw Pedagogisch Programma, kortweg wat FOS uniek maakt.

4

Verloop van het onderzoek naar wat FOS uniek maakt.

5

De Fundamenten van FOS Open Scouting

8

Over de Scoutsmap

8

Lijst van de scoutsmapartikels

8

Nieuw artikel: Kampprogramma

8

Nieuw artikel: Inkleding

9

Alles over de Scoutsgids

9

Het Welpenboekje

10

Vrijwilligersleven bij JaHoe!?

12

Wat met de koffiebeker?

12

Tot slot ... een horoscoop!

Vernieuwde FOSwiki Een frisse wind heeft onlangs onze befaamde FOSwiki een nieuw likje verf gegeven. De wiki is rijkelijk gevuld met allerlei informatie om jouw scoutswerking te verbeteren. Deze bron van informatie wordt onderhouden door enthousiaste vrijwilligers. Help gerust een handje mee!

Meer van FOS online! Wie zich heeft ingeschreven heeft dit waarschijnlijk via www.fos.be gedaan. Blijf gerust eens hangen om de schat aan informatie te ontdekken die deze site in de aanbieding heeft. Om niets te missen volg je ons best ook op Facebook of Twitter. FOS stond nooit dichter bij z’n leden dan in deze digitale tijden, profiteer ervan!

30 september ‘12

>> wiki.fos.be

alweer een realisatie van ploeg JaHoe!?


30 september ‘12

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

!!! BREAKING NEWS !!!

JaHoeiemorgen!

Het verhaal achter ons Pedagogisch Programma

Bewezen: FOS is niet Chiro! Dat Fossers beter kunnen sjorren dan eender wie van eender welke andere jeugdbeweging is uiteraard een publiek geheim. Binnen de FOS-gemeenschap leefde echter het gevoel dat er nog meer wezenlijke verschillen moesten zijn. Een diepgaand onderzoek hiernaar zou de essentie van de FOS-werking scherper kunnen stellen, waardoor de FOS-leiding nog beter ondersteund zou kunnen worden. Om dit verder uit te pluizen werd een onderzoeksploeg opgericht. De ploeg kreeg de naam JaHoe!? en moest haar licht laten schijnen over deze hele kwestie.

DE OPDRACHTEN VAN HET ONDERZOEKSTEAM De unieke kenmerken van de FOS-werking in kaart brengen. Deze bevindingen verwerken in een nieuwe versie van de welbekende ‘Fundamenten van FOS Open Scouting’. * Op basis hiervan de FOS-leiding nog beter ondersteunen in hun uitdagende taak door het ontwikkelen van producten. * De ‘Fundamenten van FOS Open Scouting’ vormen de basis voor de werking van FOS. De Fundamenten geven je het antwoord op ‘Waar staat FOS Open Scouting voor?’, ‘Wat wil FOS Open Scouting bereiken?’ en ‘Hoe bereikt FOS Open Scouting dat?’.

ONS ONDERZOEKSTEAM AAN HET WERK...

JaHoe!? slaagde erin om na jarenlange diepgaande observaties, interviews en dataverzameling en -analyse de hypothese te bevestigen: FOS is niet de Chiro!

3


4

JaHoeiemorgen!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

30 september ‘12

Verloop van het onderzoek De onderzoeksploeg van JaHoe!? slaagde erin om na jarenlange diepgaande observaties, interviews en dataverzameling en -analyse de hypothese te bevestigen: FOS is niet de Chiro (of andere jeugdbeweging)! Onze reporter had een gesprek met Professor Puttemans, één van de onderzoeksmedewerkers, over het verloop van het onderzoek.

OBSERVATIES DOOR PROFESSOR PUTTEMANS Door intensieve observaties was reeds duidelijk geworden dat Fossers statistisch gezien:

vaker de scoutswet & -belofte opzeggen dan KLJ’ers. vaker dan Chiro’ers in kleine groepjes werken die ze burchten, pelsjes, nesten, kwartieren of patrouilles noemen. veel minder vaak dan de Chiro’ers Christus-Koning-vieringen organiseren. opvallend regelmatiger dan KSA’ers gebruik maken van bizarre aldan-niet-nachtelijke rituelen waarin ze elkaar vreemde dierennamen geven. in tegenstelling tot de meeste jeugdbewegingen echt in alle eenheden met jongens en meisjes samenspelen. heel vaak in de vrije natuur spelen, maar net iets minder vaak dan de mensen van JNM. vaker dan leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen met een aantal badgekes op hun scoutshemd rondlopen. zich opvallend vaker dan leid(st)ers van de andere jeugdbewegingen afvragen wat de term ‘actief pluralisme’ in vredesnaam zou kunnen betekenen.

Professor Puttemans: “Deze observaties brachten het onderzoeksteam ertoe om deze vreemde soort van naderbij te gaan analyseren en uit te zoeken waarom zij deze gedragingen stellen. 54 takken uit 15 verschillende eenheden verdiepten zich over takdoelstellingen. Vervolgens werden 130 exemplaren in november 2010 samengebracht in het laboratorium van 192ste De Reiger. Daar werden ze enkele uren aan grondig onderzoek onderworpen.”

BEVINDINGEN Uit dat onderzoek bleek dat de geobserveerde eigenaardigheden geen toevallige gedragspatronen zijn, maar juist het gevolg zijn van bewuste keuzes. De volwassen testsubjecten vinden het namelijk belangrijk enkele vaardigheden over te brengen op de jongere soortgenoten:

Kunnen samenwerken / Een onderbouwde mening vormen / Initiatief nemen / Zelfstandig worden / Respect tonen voor anderen / Kritisch zijn / Luisteren naar de mening van anderen / Leren uit fouten / Eigen emotionele grenzen leren kennen / Leven in en met de natuur / Probleemoplossend kunnen denken / …

CONCLUSIE Elke jeugdbeweging wil kinderen & jongeren op speelse wijze iets bijbrengen. Hiervoor hebben ze een uniek Pedagogisch Programma waarin staat waarvoor ze staan, wat ze willen bijbrengen en hoe ze dat kunnen bereiken. Dit is voor FOS uitgeschreven in ‘De Fundamenten van FOS Open Scouting’ en was aan verfrissing toe.

Het resultaat

>>>


30 september ‘12

!!! EXCLUSIEF !!!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

JaHoeiemorgen!

5

De bevindingen werden verwerkt in een nieuwe versie van ‘De Fundamenten van FOS Open Scouting’.

Nieuwe Fundamenten!

DIT IS EEN SAMENVATTING Haal de volledige versie aan onze stand.

JaHoeiemorgen kon z’n hand leggen op de versie die ter stemming zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering

Stem mee op de AV! - op 10 november - 3 stemmen per eenheid WAAR STAAT FOS OPEN SCOUTING VOOR?

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsenbeweging. Het is een plezierige vrijetijdsbesteding waarin scouts & gidsen zin geven aan hun eigen leven en hun ontwikkeling zelf sturen. We helpen elkaar te groeien en bouwen vanuit onze unieke kwaliteiten actief mee aan een betere wereld. ACTIEF PLURALISME

WAARDEN Als organisatie dragen we gelijkwaardigheid, respect en engagement hoog in het vaandel.

Als actief pluralistische jeugdbeweging streven we ernaar iedereen gelijkwaardig en respectvol te laten samenleven en willen we uit deze diversiteit zoveel mogelijk meerwaarde halen. We stellen ontmoeting tussen kinderen en jongeren centraal.

WAT WIL FOS OPEN SCOUTING BEREIKEN? Elke scout en gids is uniek en dat willen we ook zo houden! FOS Open Scouting wil kinderen en jongeren stimuleren om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden volledig te ontplooien. Daarom willen we in onze werking prikkels, uitdagingen en groeikansen aanreiken op heel verschillende gebieden: IDENTITEIT

wie ben ik, wat kan ik, drijfveren, dromen, levensvisie, waarden.

MENING

in dialoog gaan, kritisch omgaan met informatie, een onderbouwde mening vormen en uitdragen, luisteren naar de mening van anderen.

VERBONDENHEID

band opbouwen met anderen, zichzelf durven zijn, andere mensen en groepen leren kennen.

GEVOELENS

gevoelens bewust ervaren, uitdrukken en er grip op krijgen, rekening houden met de gevoelens van anderen.

ENGAGEMENT

tegenover jezelf, de groep en de samenleving, initiatief, verantwoordelijkheid en actie.

LICHAAM

grenzen ontdekken, zichzelf uitdagen, zichzelf niet in gevaar brengen.

SAMENWERKING

conflicten gebruiken als nieuw startpunt.

PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

creatief omgaan oplossingsmogelijkheden, complexe problemen durven aanpakken, leren uit fouten.

HOE BEREIKT FOS OPEN SCOUTING DAT? Het is duidelijk dat FOS veel wil bereiken met haar leden. Gelukkig hebben we ook een duidelijke kijk op hoe dat kan. LEUK & GEVARIEERD AANBOD

- Scouting is in de eerste plaats plezant. Vanuit die leuke ervaringen wordt er geleerd. - Een gevarieerd activiteitenaanbod om uiteenlopende kwaliteiten te ontwikkelen.

SCOUTSMETHODE

Wereldwijd gebruiken scouts- en gidsenbewegingen de scoutsmethode om het groeiproces bij kinderen & jongeren te stimuleren. De scoutsmethode is een samenhangend geheel, bestaande uit verschillende elementen:

ONTMOETING STAAT CENTRAAL

- Zoveel mogelijk verschillende scouts en gidsen bij elkaar in een groep. - Samenwerken, -leven en –spelen levert heel boeiende ervaringen op. - Ook buiten de groep gaan we actief op zoek naar ontmoeting.

TAKWERKING

Door onze werking op te splitsen in takken kunnen we deze Fundamenten vertalen naar concrete activiteiten op maat van elke leeftijdsgroep.

- wet & belofte: stilstaan bij waarden & engagement - persoonlijke groei: stap voor stap doelen bereiken - leren door te doen: ervaren in de praktijk - teamwork: werken en spelen in, nesten, patrouilles, kwartieren, ... - symbolen/thema’s/ceremonies: abstracte ideeën herkenbaar voorstellen - natuur: spelen in de natuur & strijden voor de natuur - begeleiding: leve de leiding!


6

JaHoeiemorgen!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

De toekomst

De Fundamenten klinken alvast goed, maar mooie woorden op papier maken FOS Open Scouting natuurlijk niet tot wie we zijn of willen zijn. Ze geven richting aan wat we doen, maar eigenlijk zijn we er pas iets mee als we ze ook in de praktijk brengen. Daarom voorziet JaHoe!? een berg ondersteuning om

30 september ‘12

Veel blabla, tijd voor BoemBoem!

jullie daarbij te helpen: Scoutsmappen en -gidsen, Welpenboekjes, een FOSwiki, .... In de toekomst zal het aanbod zeker nog uitbreiden. JaHoeiemorgen vroeg zich af hoe dat alles tot stand komt. Scoutsmapartikels, Welpenboekjes en Techniekengidsen

... op een dag verschijnen ze plots in de betere FOS-shop of JaHoe!?stand, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Hoe ontwikkelt JaHoe!? die dingen? Waarom duurt dat soms zo lang? Onze reporter interviewde Thomas Crepain om een antwoord te krijgen op deze vragen.

STAP 1 - PRIORITEITEN BEPALEN T. Crepain: “Eerst en vooral moeten we beslissen welke visies bijgewerkt moeten worden en welke producten ontwikkeld moeten worden. Hiervoor baseren we ons in de eerste plaats op de noden van de leiding. Op verschillende manieren verzamelen we informatie: via de Grote Raad, de jaarlijkse tevredenheidsenquêtes, signalen die we opvangen via vormingen, (A)EL-netwerken, uit onze eigen eenheden, ... Anderzijds hebben we zelf ook een lijst van thema’s die we graag zouden aanpakken. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s waar we merken dat de praktijk in de eenheden behoorlijk verschilt van de mooie theorie die we als beweging in de Fundamenten verkondigen.” Onze reporter: “Jullie hebben dan bedacht wat je wil doen. Hoe gaat het dan verder?” T. Crepain: “We doorlopen eigenlijk steeds dezelfde stappen. Afhankelijk van het onderwerp gaat dat snel of duurt dat wat langer. Ik kan de stappen het makkelijkst uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld. Stel dat we de komende tijd werken rond ‘persoonlijke groei’, dan doorlopen we volgende stappen:

PRIORITEITEN VOOR VOLGENDE JAREN We willen tools maken die leiding helpen om nog betere programma’s en spelen te ontwikkelen. Programma’s en spelen die én superplezant zijn én scouts & gidsen alle kansen geven om kwaliteiten te ontwikkelen (denken we bijvoorbeeld aan leren samenwerken, engagement opnemen, stilstaan bij waarden, creatief problemen kunnen oplossen, ...). Actief pluralisme is één van de unieke kenmerken van onze beweging. Maar mening leid(st)er trekt een erg bedenkelijke blik als we vragen hoe ze dat in de praktijk brengen. Het is dan ook niet eenvoudig en wat extra ondersteuning is welkom. Daarom werkte de nieuwe stafmedewerker Diversiteit de afgelopen maanden hard aan een nieuw systeem: SOM (Solidariteit Op Maat). Benieuwd naar wat SomKort, SomFonds1, SomsFonds+ en Som2 voor jullie eenheid kunnen betekenen? Rep je dan nu onmiddellijk naar de Diversi-thee-tent op het Saamdagenterrein! In de toekomst volgen er ongetwijfeld nog meer impulsen. De scoutsmethode wordt dan weer heel wat vaker in de praktijk gebracht. Misschien net daarom krijgen we hierrond heel wat vragen van leiding. De roep naar nieuw, fris en modern materiaal is groot en zelf zien we ook heel wat mogelijkheden tot verbetering. We willen graag eerst de volgende elementen uit de scoutsmethode in een nieuw kleedje steken: wet & belofte, persoonlijke groei en teamwork.

Helemaal akkoord met deze prioriteiten? Of moeten we volgens jou een andere weg inslaan? Heb je tips voor de concrete uitwerking? Laat het ons weten via jahoe@fos.be of op de Algemene Vergadering van 10 november! STAP 2 - AFBAKENEN & DOEL BEPALEN T. Crepain: “Eerst en vooral moeten we goed weten waarover we het hebben. Op dit moment wordt binnen FOS bijvoorbeeld vaak badgewerking gebruikt. Die is zeker bedoeld om persoonlijke groei te stimuleren. Maar houdt het daamee op? Hebben we

het over badgewerking alleen of ook over welpensterren, teervoetproeven, tweedeklas-eisen, eersteklastochten en andere aanverwanten? En zijn er ook andere manieren om rond persoonlijke groei te werken?”


30 september ‘12

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

JaHoeiemorgen!

7

STAP 3 - INSPIRATIE OPDOEN & MENINGEN VERZAMELEN T. Crepain: “Als we iets nieuws maken, moet het natuurlijk beter zijn dan hoe het vroeger was! Daarom gaan we op zoek naar nieuwe inspiratie en interessante ideeën. We leggen ons oor zowel binnen als buiten FOS te luisteren. We kijken steeds eens over het muurtje. Zowel in binnen- als buitenland bruist het van de goede en interessante ideeën waar we iets van kunnen leren.”

‘HET GRAS IS ALTIJD GROENER ...’ De vrienden van Scouts & Gidsen Vlaanderen dragen dan wel een beige hemd, het zijn ook scouts & gidsen. Ze hebben dus ongeveer hetzelfde doel voor ogen en toch gebruiken ze geen badgewerking. Belachelijk idee of toch de moeite waard om te overwegen of het zo ook kan? De Tsjechische scouts en gidsen van Junak gebruiken dan weer een fantasierijk geheel van boekjes en spelkaarten. Zij werken niet met vaste ‘eisen’, maar laten kinderen & jongeren zelf uitdagingen formuleren. Op basis van hun eigen interesses ontwerpen leden samen met hun leiding een persoonlijk groeipad. Geweldig idee of veel te ingewikkeld? De collega’s van Scouting Ireland ontwikkelden de ‘One Programme’: een volledige koffer met voor elke tak handboekjes, badges, affiches en ander materiaal. Gewoon uitvoeren is de boodschap, maar het dure materiaal is wel verplicht aan te kopen door alle eenheden. Een brug te ver of net wat jullie nodig hebben?

Wat we zelf doen, doen we beter!

Vroeger was het beter! Of niet?

“Vooraleer we iets nieuws ontwikkelen, bekijken we eerst hoe het op dit moment zit in de eenheden en wat hun verwachtingen zijn. Als we het hebben over ‘persoonlijke groei’ zijn die ideeën soms erg uiteenlopend. Sommige eenheden zijn bijna wekelijks bezig met teervoetproeven of badgewerking, anderen vinden het dan weer een ouderwets systeem. Enerzijds is dat goed nieuws, want zo zijn er heel veel goede ideeën en materialen die we kunnen gebruiken. Anderzijds maakt dat het moeilijk, want het zal niet eenvoudig zijn om iedereen op één lijn te krijgen en voor iedereen goed te doen.”

“Scouting is niet van vroeger! Maar je kan wel wat leren van het verleden. Als we werken rond ‘persoonlijke groei’ zullen we bijvoorbeeld even opsnorren hoe BP daar oorspronkelijk over dacht. Waarom dacht Baden-Powell bijvoorbeeld ooit ‘aha, laten we met badgekes werken!’? Hoe zijn die ideeën sindsdien geëvolueerd? Hoe vertalen we dat naar de 21ste eeuw?”

STAP 4 - DISCUSSIËREN & VISIE ONTWIKKELEN “Daarna begint het echte werk. Al die informatie leggen we op tafel. We wikken en wegen, discussiëren en ontwikkelen een nieuwe, hedendaagse visie.”

“Soms gaan we de filosofische toer op” een JaHoe!?-vrijwilliger

STAP 5 - EEN BRUIKBAAR & BETAALBAAR PRODUCT ONTWIKKELEN “Teksten schrijven, redactiewerk, een ontwerp bedenken, afbeeldingen laten maken, ... er is nog een hele weg af te leggen om van een goed idee een goed product te maken. Bovendien moet zo’n product aan veel vereisten voldoen: er

leuk uitzien, eenvoudig taalgebruik, bruikbaar voor verschillende soorten eenheden (land- en seascouts, grote en kleine eenheden, ...), stevig en bestand tegen water en vuil, klein én volledig en liefst ook nog goedkoop.

Werk mee met ons!

Al die ideeën kunnen nog zó geweldig zijn, als er vervolgens geen enkele leid(st)er mee aan de slag gaat, is alle moeite voor niets geweest.”

zie

10

pg


8

JaHoeiemorgen!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

30 september ‘12

De Scoutsmap

De Scoutsmap is hét doe-het-zelf-naslagwerk van de FOS-leid(st)er. Het is een handige map waarin je al je voorbereidingen, documenten, programma’s, ervaringen, ... kwijt kan onder verschillende tabbladen. Naast je eigen papierwinkel, kan je er ook de scoutsmapartikels kwijt die FOS Open Scouting jaarlijks publiceert. De Scoutsmap krijg je (eenmalig) gratis en voor niets, alsook de bijhorende artikels. De inhoud van alle artikels kan je trouwens ook op onze wiki (wiki.fos.be) terugvinden. Kom de Scoutsmap bij de JaHoe!?-stand op Saamdagen gratis halen en maak er een echt gebruiksvoorwerp van!

ALLE SCOUTSMAPARTIKELS OP EEN RIJ Fundamenten van FOS Open Scouting Leden onder de loep Bevers - Zeehonden Welpen JVG’s - Aspiranten VG’s - Juniors Seniors Leiden zonder lijden (positief met leden omgaan) Pesten ADHD

Kom ze afhalen op Saamdagen

Plannen en programmeren Spelen maken Inkleding nieuw! Kampprogramma nieuw! Op kamp in het buitenland Zingeving Ledenwerving Keuze eenheidsleiding nieuw! Netwerken Jeugdraden Huisstijlgids

Gratis!

nieuw artikel:

zondag aan de JaHoe!?-stand

nieuw artikel:

Kampprogramma

Inkleding

In dit artikel loodsen we je stap voor stap door de ontwikkeling van een kampprogramma.

Niet alleen bij de Bevers-Zeehonden en Welpen, maar bij elke tak is inkleding een belangrijk facet voor het aantrekkelijk maken van een activiteit.

In een eerste deel gaan we dieper in op het bedenken van een kampthema, dagstructuur en activiteitenlijst. Vervolgens bekijken we hoe je dit alles in elkaar kan puzzelen tot een evenwichtig kampprogramma. Daarna zoomen we in op de uitwerking van activiteiten en de verwerking ervan in een draaiboek. We eindigen tot slot met een blik op het kamp zelf.

Met dit artikel helpen we je met inkleding de juiste sfeer te scheppen om de leden onder te dompelen in een rijke fantasiewereld. Daarnaast geven we heel wat tips en brainstormtechnieken voor het verzinnen en uitwerken van een goed verhaal dat je daarna met een toneeltje of verkleedpartij helemaal tot leven kunt laten komen.


30 september ‘12

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

JaHoeiemorgen!

9

De Scoutsgids

Grote map, Groot geweld, een Scoutsmap voor scoutsen gidsenleid(st)ers. Maar ook voor het kleinere geweld hebben we een groots product in de rekken! Voor hen is er de Scoutsgids: een kleine A5-ringmap waarin we dit decennium een heleboel ledenproducten hopen op te bergen! Tot nog toe kan je je mapje tot de rand vullen met drie kiplekkere FOS-producten:

back to basics

back to basics

handboek

Techniekengids

Typisch Scouting

Roeien & Zeilen

De Techniekengids is een losbladig handboek over het buitenleven. De gids is helemaal op maat van JVG’sAspiranten en VG’s-Juniors gemaakt. Ze vinden er alle informatie die ze nodig hebben over 13 onderwerpen: Uitrusting, Onderweg, De weg vinden, Hindernissen overwinnen, Schatten & meten, Natuur, Werkmateriaal, Tenten, Houtvuur, Knopen, Pionieren, Zeg het eens anders en Eerste Hulp.

Dit product bevat alle informatie die leden nodig kunnen hebben om zich helemaal thuis te voelen in scouting. Alle info over het ontstaan van scouting, de betekenis van wet & belofte of het hoe en waarom van het uniform vinden ze er in terug.

Voor de waterratten onder ons is er dit theoriehandboek over roeien en zeilen op stilstaand water. Een losbladig handboek waar je in 12 hoofdstukken de theorie van het roeien en zeilen onder de knie krijgt.

€ 9,5

net als het Welpenboekje te koop in de FOS-Shop

Het Welpenboekje Het Welpenboekje is een hebbeding voor elke Welp. Dit handig boekje op zakformaat is een bron van inspiratie om meer te halen uit je welpenwerking.

INHOUD Een korte inleiding over het jungleverhaal en -thema De welpenwet en –belofte Alle info over teerpoot-, sterrenen badgewerking Sporentekens, verkeerstekens, eenvoudige knopen en liedjes

€ 2,5

in de FOS-Shop


10

JaHoeiemorgen!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

30 september ‘12

Vrijwilligersleven bij JaHoe!? Net als de andere ploegen bestaat JaHoe!? uit een equipe scouts & gidsen met uiteenlopende profielen. Je hebt denkers en doeners, korteen langetermijndenkers, zwevers en praktische mensen, etc. De ploeg werkt gelijktijdig aan enkele projecten. Bergen werk worden jaarlijks verzet door een groep vrijwilligers die elk deel uitmaken van één of meerdere werkgroepen binnen JaHoe!?. De projecten binnen JaHoe!? zijn heel erg uiteenlopend. Sommige projecten hebben als doel een product te verwezelijken, sommige werken aan het maken van doordachte teksten.

Naast producten en publicaties staat JaHoe!? ook in voor showmomenten, met als vlaggenschip de show op Saamdagen!

‘het is een roeping’

Scouts is een oneindige groeitrap die er voor iedereen anders uitziet. Wanneer je als leiding al enige ervaring hebt of de dagelijkse werking verlaat, stopt die groeitrap niet per definitie. Er blijft steeds nog wat engagement voor scouting in je bloed zitten, en heel erg waarschijnlijk kan dat extra engagement erg nuttig zijn voor de federatie en dus voor alle eenheden! Binnen JaHoe!? kunnen we in ieder geval jouw ervaring, kennis en creativiteit meer dan ooit gebruiken, want we hebben grootse plannen voor de toekomst!

in een

notendop

JaHoe!? is de ploeg die het inhoudelijke kader van FOS Open Scouting uittekent. De ploeg reikt je publicaties, spelen, werkmateriaal, ideeën en activiteiten aan als een kader om het spel van scouting te verrijken en te onderbouwen. De ploeg ontwikkelt zowel producten voor leiding als voor leden.

contacteer JaHoe!? Femke Vandormael 09/245.45.86 (vraag naar femke) jahoe@fos.be (of babbel eens met Thomas, Aron, Bram, Inge, Steven, Siebe of Thaïsa)

van een ploeg als is !? e JaHo net zo Scouting, rming), FOS Open ing & vo in ra (t O V boree TRA agen, Jam d m a a S t, Vloo k. en Logistie

is deze ploeg

iets voor jou? spreek ons aan!

15 oktober, 19:30

startmoment op FOS kantoor!


30 september ‘12

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

JaHoeiemorgen!

11

Waar ken je JaHoe!? van?

De Scoutsmap

De Scoutsgids

Het Welpenboekje

Deze map krijg je als leiding van FOS gratis en is gevuld met allerlei boeiende artikels. Je kan het verder aanvullen met je eigen scoutspapieren.

Voor leden is er een handige kleinere map die kan gevuld worden met de ‘Techniekengids’, ‘Handboek Roeien en Zeilen’ en ‘Typisch Scouting’.

Om de welpenwerking te ondersteunen heeft ploeg JaHoe!? een handig boekje gemaakt vol Jungle lekkers, kortom een hebbeding voor elke welp!

De FOSwiki

Thinking Day

Pedagogisch Programma

Onze wiki is een handig instrument voor zowel leden als leiding. Hij is rijkelijk gevuld met informatie om jouw scoutswerking te verbeteren.

Jaarlijks maakt ploeg JaHoe!? een leuk product(je) voor alle leiding. Voorbeelden hiervan zijn Baden Powerr en de Toeter om kabaal mee te maken.

Een slordige 3 jaar heeft een ploeg van JaHoe!? gewerkt aan een pedagogisch programma. Zo weten we nu beter wat we met de leden willen bereiken.

International Day!

21 oktober 2012 13:00 tot 17:00

International Day is er voor zowel leiding als leden van de oudste takken. Je kan er een hoop praktische informatie vinden die jullie kan helpen bij het brainstormen of voorbereiden van jullie buitenlands kamp. Ontdek een heleboel landen, maak kennis met organisaties die jullie kunnen helpen of ga eens luisteren naar een scouts- of gidsengroep die op kamp is geweest naar jullie favoriete bestemming.

Hogeschool Marie Haps

International Day is een organisatie van de 5 Belgische scouts- en gidsenfederaties, in samenwerking met Wegwijzer Reisinfo.

www.internationalday.be

Waversesteenweg 249 - Brussel

ALLE TIPS & TRICS VOOR JE BUITENLANDS KAMP!


12

JaHoeiemorgen!

licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

30 september ‘12

Wat met de koffiebeker? Samen met dit krantje gaf JaHoe!? elke ontwakende leiding een stevige beker koffie als opkikker. Milieubewust als we zijn kozen we hierbij voor composterende bekertjes. Naast het ecologisch laten wegrotten kun je er trouwens ook nog enkele andere leuke dingen mee doen:

Maak een bloempot! - Vul de beker voor ¾ met potgrond - Leg een zaadje in het midden van de potgrond en geef een beetje water - Vul verder aan met potgrond - Zet de beker eerst op een donkere plaats en wanneer er een plantje tevoorschijn komt in het zonlicht.

- Wanneer het plantje voldoende gegroeid is, kan je kleine vierkantjes in het bekertje snijden en in de grond zetten. - Naarmate de plant groeit zal het bekertje gaan composteren. Enjoy!

Maak een luidspreker voor je GSM! - Snij in de bodem van het bekertje een gleuf waar je GSM in past. - Steek je GSM met de luidspreker naar boven in de beker. - Plak de GSM vast aan het bekertje met wat plakband.

- Laat muziek spelen, instant volumeboost! VOOR LUIE MENSEN - Steek gewoon je GSM in de beker, instant volumeboost!

Tot slot ... een horoscoop! Waterman Een romantische relatie geeft steeds meer voldoening; uw zelfvertrouwen neemt toe. Wacht niet te lang met het uitspreken van uw gevoelens.

Stier Het gebeurt maar eens in de zoveel tijd dat u het perfecte kopje koffie krijgt. Niet te sterk, niet te slap, net zoals uw leven dus geniet ervan!

Leeuw Laat u agenda vandaag zo leeg als maar kan. Zie wat de dag u brengt en pas uw bedrijvigheden er op die moment op aan.

Schorpioen Vandaag gaat u denken aan 3 pinguïns die een hond in het water duwen. Het klinkt absurd maar dat is uw eigen probleem.

Vissen Ben je met je slechte been uit bed gestapt? Geen nood, de ochtenstond heeft goud in de mond, zwart goud in dit geval.

Tweelingen De ochtendstond heeft goud in de mond, zelfs indien u zichzelf de avond ervoren flink heeft laten gaan. Eens u de ochtend door bent, wordt de dag steeds boeiender.

Maagd Vandaag gaat u ten minste 1 deur open doen, minstens 3 keer knipperen met je ogen en 15 of meer haren verliezen.

Boogschutter Vandaag gaat een of andere horoscoop je in de maling nemen. Geloof er niet in. U heeft ook wat geluk en gaat de lotto winnen.

Ram Na gisterenavond roze olifantjes te hebben gezien, kan u vandaag het leven door een roze bril bekijken na een kleine onverwachte verwenning.

Kreeft U heeft vandaag een goed gesprek met iemand van de nationale structuur. Zet je beste beentje voor als u de FOS-ladder wil beklimmen.

Weegschaal Vandaag is één van die dagen waarop u zich gewoon niet kunt concentreren. U bent in een grappige bui en wil lol maken.

Steenbok Deze dag worden vriendschappen gesmeed. Een goed moment om na te denken over u relatie met bepaalde mensen in uw leven.

JaHoeiemorgen  
JaHoeiemorgen  

Licht verteerbare zondagskrant voor leiding van FOS Open Scouting

Advertisement