Page 1

MAGAZINE Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 22 | nummer 1 | 31 januari 2012 |

Staatssecretaris Weekers

stelt vraagtekens bij permanent laag btw-tarief

Special:

Overwinteren met je personeel


Inhoudsopgave

Special:

Overwinteren Het is voor vrijwel iedere ondernemer weer een hele opgave om de winter goed door te komen. Hoe slaagden bedrijven daar deze keer in? Wisten ze doorwerkprojecten op de kop te tikken? En hoe wisten ze opdrachtgevers ­daarvoor te strikken? Tip: voer ook in uw bedrijf het jaarmodel in. Dan is er geen winter-WW-stress meer!

4 Waarom ­Weekers van laag btw af wil

9 Handzame ­uitleg isolatieglas plaatsen

Motivatie van ­staats­secretaris ­toegelicht

‘Doenersweergave’ NPR 3577 voor ­glaszetters

5 FOSAG-NOA blijft vechten voor laag btw

10 ‘Slechte markt zonder zicht op herstel’

Lobbystrategie wordt uit de doeken gedaan

Uitkomst van ­marktenquête onder leden

6 ‘Laag btw betekent minder werk’

12 Actie: oneerlijke concurrentie overheid

Mening van vijf leden van FOSAG gepolst

Werkplaatsen duiken onder marktprijzen

8 HR-glas: geef de U-waarden aan

Om verwarring te voorkomen bij klanten

2

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

26 Leerlingen­ promotie van schildersvak Alle Zeeuwse leerlingen op één project


Voorwoord

18 Zeven winterdoorwerkprojecten

Hoe kregen zeven leden dat voor elkaar?

20 Overwinter met een jaarmodel

Goed middel tegen mogelijk winterontslag

21 Makelaarsborden meest populair

Meest besteld bij Winterschildercampagne

22 Corporatie helpt met winterwerk

‘Vivare’ kiest voor doorwerkprojecten

28 ‘Extra kwaliteit tegen lagere kosten’

Branchetip ­corporatiedirecteur Ergin Borova

30 ‘Werkdagen te kort voor al het werk’ Okke Spruijt, ­verenigingsmanager van FOSAG

Ook úw verhaal had hier kunnen staan! De redactie van FOSAG Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden van FOSAG zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen die u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-571444 of e-mail naar huizenga@fosag.nl.

FOSAG pleit voor behoud laag btw ‘Allereerst wil ik u voor 2012 privé alle goeds toe­wensen. Zakelijk gezien wens ik u een succesvol jaar, ondanks de sombere bericht­ geving. Voor een beetje succes zullen we dit jaar weer flink de mouwen moeten opstropen. Maar ik blijf ervan overtuigd dat juist in een moeilijke periode echte ondernemers onvermoede krachten en oplossingen kunnen ontwikkelen. Daarnaast is een beetje geluk meegenomen: tot nu toe hebben we gelukkig niet geleden onder de voorspelde strenge winter. Ook FOSAG moet aan de bak: samen met onze sociale partners, huizenbezitters, corporaties en toeleveranciers laten we een krachtig en onderbouwd pleidooi horen voor het in stand houden van het 6% btw-tarief. Die lage btw wil staatssecretaris Weekers van Financiën mogelijk weer verhogen. In 2010 heeft het vorige kabinet, na een jarenlange FOSAG-lobby, dit lage tarief een permanente status gegeven. Amper twee jaar later staat het weer ter discussie. Over betrouwbaarheid gesproken. Nog even over deze uitgave: we spreken voortaan van FOSAG Magazine in plaats van FOSAG Actueel omdat we met een magazine meer de verdieping willen zoeken. Uw specifieke sectornieuws ontvangt u in uw sectornieuwsbrief, die aangepast is aan de stijl van dit nieuwe magazine. Het meest actuele nieuws komt voortaan via onze digitale nieuwsbrief en onze vernieuwde website. Kijk maar eens op de achterkant hoe die er voortaan uitziet!’ Ruud Maas, voorzitter FOSAG

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

3


DOSSIERTEKST Paul Raasveld

|

Beeld Rijksoverheid

Toekomst laag btw-tarief

staat ter discussie

in parlement

DEN HAAG – Op 15 februari wordt de beleidsnota van staatssecretaris Weekers van Financiën besproken in de Tweede Kamer. Dan wordt ook duidelijk of het lage btw-tarief voor alle arbeidsintensieve diensten, waaronder schilderen en ­stukadoren, onder druk komt te staan. Hij streeft namelijk een uniform btw-tarief van 19 procent na. De discussie over het lage btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten komt voort uit een grootschalig financieel plan. De kern van de zaak is dat de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Hierdoor houden mensen meer geld over om uit te

4

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

geven en kan er banengroei mee worden bereikt. Dat wordt gezien als een stimulans voor de economie die zich in een historische dip bevindt. De belastingverlaging moet wel worden betaald. Dat wil Weekers doen door het lage btwtarief in bepaalde gevallen te verhogen. Maar door de btw op arbeidsintensieve diensten te verhogen, ontstaat geen banengroei maar banenverlies. Weekers lanceert overigens ook nog andere plannen om ‘de fiscale kerstboom af te tuigen’. Hiermee zou de concurrentiekracht van Nederland verbeteren waardoor ons land economisch gezien beter zal presteren.  n Foto boven: Staatssecretaris Weekers van Financiën verdedigt zijn plannen in de Tweede Kamer op 15 februari 2012


TEKST Paul Raasveld

|

DOSSIER

Beeld Rijksoverheid

Nieuw pleidooi voor het b ­ ehoud

van laag btw-tarief WADDINXVEEN – Nu het kabinet inzet op bezuinigingen, kan ook de lage btw voor arbeidsintensieve diensten onder vuur komen te liggen. ‘Ten onrechte’, meent FOSAG-­voorzitter Ruud Maas. ‘Uit een nieuw onderzoek blijkt dat 6 procent btw 4.950 extra banen heeft opgeleverd voor schilders en stukadoors. Verlies van banen is volstrekt onacceptabel. De lage btw moet overeind blijven.’ Direct na het bekend worden van de plannen van Staatssecretaris Frans Weekers om het permanente lage btw-tarief op arbeids­ intensieve diensten ter discussie te stellen, staken de brancheverenigingen van de schilders, stukadoors, kappers, fietsenmakers, schoenherstellers en kleding­herstellers de koppen bij elkaar. “Sindsdien probeerden we Kamerleden ervan te over­tuigen dat het behoud van het lage btw-tarief van cruciaal belang is voor deze sectoren in de economie”, verklaart Maas. “Voor banenbehoud en om zwart werken tegen te gaan.” Lobby offensief Daarnaast ging FOSAG-NOA ook in gesprek met het ministerie van Financiën dankzij de goede contacten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. “Vanaf september vorig jaar waren we op het hoogste niveau in gesprek om het tij te keren”, vervolgt de praeses. Kijk op www.fosag.nl voor alle “Minister De Jager van dossiers Financiën is persoonlijk FOSAG heeft op de website een overzicht gesproken. Hij was gemaakt van alle dossiers. Dossiers waardegene die er in maart mee geprobeerd wordt om zo goed mogelijk 2009 in slaagde om de te laten zien hoe er voor uw belangen lage btw permanent te opgekomen wordt. De dossiers zijn keurig maken. We hopen dat voor u gerangschikt in ­alfabetische volgDe Jager om die reden orde. Kijk maar eens op www.fosag.nl Weekers op andere onder het kopje ‘Nieuws en dossiers’! gedachten zou kunnen brengen.”

Minister De Jager van Financiën slaagde er in 2009 in om de lage btw permanent te maken

Media offensief Al maanden stond een debat in de Tweede Kamer gepland over de financiële voorstellen van Weekers, waaronder een discussie over het lage btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten. Telkens werd dit uitgesteld. Nu vindt het gesprek met het parlement op 15 februari plaats. Hierdoor hadden de brancheorganisaties van de arbeids­ intensieve diensten meer tijd om zich op de discussie voor te bereiden. Met het huidige pleidooi als resultaat. Fors banenverlies “We willen het behoud van het lage btwtarief in de media naar voren brengen. Want het betekent minder zwart werken en het komt de werkgelegenheid ten goede. We moeten breed uitmeten dat Weekers het bij het verkeerde einde heeft dat afstappen van 6 procent btw goed is voor onze economie”, klinkt het strijdlustig. “We lieten vorig najaar een nieuw onderzoek uitvoeren. Conclusie: het einde van de lage btw betekent alleen al onder schilders en stukadoors 4.950 minder banen.”  n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

5


Dossier

TEKST Tom Huizenga|

Beeld geïnterviewde bedrijven

Stelling:

‘Terug naar een hoge btw betekent minder werk’ EENS: nog meer overleven dan nu ‘Absoluut. Bij 19 procent zoeken mensen weer eerder naar een alternatief voor een vakkracht. En hebben 30.000 schilders minder werk. Dat is het slechtste wat we nu kunnen gebruiken. Het is al overleven geblazen. Wat mij betreft reizen er op 15 februari per schilders- en stukadoorsbedrijf een werkgever met twee schilders af naar Den Haag. Allemaal in het wit want dat maakt indruk. Het moet wel echt een massale actie worden om het Weekers-verhaal gelijk in de kiem te smoren.’ Jan Hoogesteger, ‘Walter Hoogesteger Schilder BV’, Haren (SVSO)

EENS: zetje in de rug valt dan weg ‘Het lage btw-tarief is net dat zetje in de rug om mensen over de streep te kunnen trekken. Dat stukje belastingvoordeel is echt de motivatie om toch akkoord te gaan met een opdracht. Vooral bij particulieren is dat het geval. Niet iedereen zit even ruim bij kas. De kosten zijn bepalend voor de keuze voor vakwerk. Zelf vind ik ook dat 6 procent btw het ook makkelijker maakt om ’s winters in het werk te zitten. Dat doen we door aan de lage btw een winterkorting te koppelen.’ Pieter Wilhelm, ‘Glas- Schilder- Behang & Spuitwerk Wilhelm BV’, Zaamslag (SVG)

EENS: dan onderhoudsbezuiniging ‘We werken vooral voor corporaties. Met de komst van het lage btw-tarief was er een overschot op de corporatiebegrotingen. Dat is

6

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

gebruikt voor extra onderhoudsopdrachten. Gaan we terug naar 19 procent btw, dan zitten de corporaties met een gat. Ook wat betreft meerjarenbegrotingen die uitgingen van 6 procent btw. Als de budgetten straks niet meer kloppen, dan zal het aanvankelijk bezuinigen op uitgeven c.q. bezuinigen op het verstrekken van onderhoudsopdrachten zijn.’ Huibert den Hollander, ‘C. den Hollander BV’, Haarlem (SVSO)

EENS: zwartwerken neemt dan toe ‘Ten eerste vind ik het geweldig dat die regeling van 6% btw voor onderhoud aan woningen ouder dan twee jaar permanent geworden is. Dat is een sterk argument om het schilder- en onderhoudswerk niet door een buurman of een zwartwerker te laten uitvoeren, maar door een vakman. Die meevaller speelt vooral een rol bij particulieren. Bij een aantal van mijn vaste klanten denk ik dat ze afhaken bij een hogere btw omdat het onderhoud te duur wordt. Of ze zoeken andere oplossingen.’ Johan Bakker, ‘Schilders- en Afwerkingsbedrijf Johan Bakker’, Zwaagdijk (SOZP)

EENS: dan een terugval qua werk ‘Wij zitten vooral in de nieuwbouw, woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Alhoewel we slechts voor een klein gedeelte in de particuliere sector actief zijn, is het overduidelijk dat de impact van het lage btw-tarief daar het grootst is. Het is een geweldige binnenkomer als je aangeeft dat je 13 procent minder btw in rekening mag brengen. Terug naar 19 procent btw betekent minder werk. Tweehonderd procent zeker weten. Daar hoef je geen rekenwonder voor te zijn.’ Jac Dingenhouts, ‘Rima Schilderwerken BV’, Oudenbosch (SVSO) n


TEKST Tom Huizenga

|

Beeld Hennie Holtman

ARBO Een impressie van de instructiemiddag: in dit geval gaat het om het goed opbouwen van rolsteigers

Altrex-instructiemiddag leidt tot opfrissen en eye-openers ZWOLLE - Op donderdag 15 december maakten 25 leden van FOSAG gebruik van de mogelijkheid om een instructiemiddag van Altrex bij te wonen. Om zodoende wegwijs te worden gemaakt over het veilig omgaan met ladders, rolsteigers en modulaire triangelbruggen. FOSAG ­Magazine sprak met drie ondernemers over de reden waarom zij gebruik maakten van deze gratis sessie. En wat de eye-­ opener van de dag was. Dat verschilde per ondernemer, maar de gemene deler was kennis opfrissen.

Eye-opener: nieuwe opbouwtechniek rolsteigers Ook Jan Hoogesteger uit Haren kwam met een medewerker van zijn bedrijf langs. De reden om van de partij te zijn is alleen al ingegeven door de angst voor eventuele valpartijen van steigers. “We kwamen niet voor niets”, aldus de onder­ nemer. “Want ‘Altrex’ hanteert nu een andere opbouw: platformen worden op de derde sport van het frame gelegd tijdens het opbouwen. Hierdoor heb je altijd een veilige staplek met leuningen om je heen.” Verder liet hij de diagonaalschoren geel, de kortere horizontaalschoren rood en het aluminium loopplatform blauw maken. “Dat werkt namelijk praktisch en is met dezelfde drie kleuren als het logo van Hoogesteger ook nog PR”.

Eye-opener: triangelbrug makkelijk op te bouwen Voor Mark de Jonge, die samen met zijn collega Alexander Nijmeyer boekte voor de instructiemiddag, was het een thuiswedstrijd. Want zowel hun bedrijf ‘Glasbedrijf De Jonge Zn VOF’ als ‘Altrex’ is gevestigd in Zwolle. “Persoonlijk grijp ik iedere mogelijkheid van FOSAG aan om mijn kennis op te frissen”, vertelt Mark. “Natuurlijk weet je wel wat er bij het veilig werken op hoogte komt kijken, maar je bent nooit te oud om te leren. De haken en ogen rond het opbouwen van rolsteigers kwamen weer aan bod. Nieuw was dat ik erachter kwam dat een modulaire triangelbrug zo eenvoudig op te bouwen was. Zo zie je maar: toch weer iets geleerd!”

Eye-opener: sessie inzetten als toolbox-meeting ‘Schildersbedrijf J. Troost BV’ kwam met vijf man opdagen. Nadat de vooraankondiging in het verenigingsblad van FOSAG gelezen was, zag men de gratis instructiebijeenkomst als een uitgelezen kans om er een toolbox-meeting over veilig werken op hoogte van te maken. Met een certificaat ter afsluiting. “Als onderdeel van onze Risico Inventarisatie & Evaluatie leende deze bijeenkomst zich er goed voor om kennis op te frissen”, luidt de motivatie van de directeur van ‘Schildersbedrijf J. Troost BV’ te Papendrecht. “We weten weer hoe je een triangelbrug en een rolsteiger moet opbouwen. En dat je dan ook kantplanken en stabilisatoren gebruikt.” n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

7


Glas

GeefTEKST Martin Krul

|

Beeld Martin Krul

bij hoog rendement glas de isolatie(U-)waarde aan

WADDINXVEEN – Alle brancheorganisaties in de ­glassector geven glaszetters het advies om geen HR+ of HR++ meer te verkopen. Stoppen met isolatieglas ­verkopen? ‘Nee, het gaat erom dat u klanten duidelijk maakt welke U-waarde het hoog rendement glas heeft’, aldus glasspecialist Martin Krul. ‘De U-waarde geeft aan wat de isolatiewaarde is van het glas. Wees daar dus duidelijk in.’ Om een vergelijking te trekken met het kopen van een auto: je voelt je bekocht als je denkt dat je een 2 liter motor hebt gekocht en het blijkt een 1.8 liter te zijn. Zo is het ook bij de opdrachtgevers die in goed vertrouwen denken dat besteld HR++-glas ook daadwerkelijk de daarbij behorende isolatiewaarde heeft. Investeren in een extra isolerend glas is vooral ingegeven door het willen behalen van een hoger energielabel. Het is dan vervelend als later blijkt dat de investering leidt tot een lagere energie­ zuinigheid van je huis dan je had gehoopt.

Een smallere spouwbreedte dan 15 millimeter zorgt voor een lagere isolatiewaarde

Isolatieafname Wat is namelijk het geval? De standaard isolatiewaarde van HR++-glas is gebaseerd op een spouwbreedte van 15 mm. Echter, bij

het plaatsen van isolatieglas in draaiende delen, deuren of schuifpuien, is een spouwbreedte van 15 mm niet altijd mogelijk. Dan wordt er een spouwbreedte van 12 mm toegepast. Dan wordt de isolatiewaarde ook minder. Wie klanten open en eerlijk wil voorlichten, doet er dus verstandig aan om als glaszetter goed en duidelijk uit te leggen waar de isolatiewaarden van HR++ in een pand niet kan worden gehaald. Verwarring Waar en hoe ontstaan dan lagere isolatiewaarden? Juist op die plekken waarbij glas wordt gezet in een spouwbreedte van 12 mm. Als alle glaszetters deze lijn hanteren, komt er hopelijk ook snel een einde aan de verwarring die nog steeds bestaat. Veel glaszetbedrijven verkopen namelijk nog steeds HR++ alsof de daarbij behorende ­isolatiewaarden wél worden gehaald. Ze baseren zich daarbij echter op de oude gegevens uit de Nationale Beoordelings­ richtlijn ‘BRL 2202’. Maar niet op de nieuwe Europese richtlijn die al sinds 2008 van kracht is. Plicht Voor 2008 mocht je HR++ verkopen óók als je in plaats van 15 mm een spouwbreedte ging gebruiken van 12 mm. En de isolatiewaarde daarmee dus terug liep. Maar dat is vervallen sinds de komst van de nieuwe Europese Richtlijn. Boodschap: praat niet meer over HR+- of over HR++-glas, maar over hoog rendement glas waaraan de U-waarde is gekoppeld. Bij hoog rendement glas wordt dan aangegeven welke isolatiewaarde de ruit heeft. Dit is dus de taak én plicht van de glas­zetter om klanten ­daarover te infor­meren. Dat voorkomt veel n problemen. 

8

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012


TEKST Martin Krul

|

Beeld SVG 

GLAS Dit is de A-vier waarbij op twee kanten is ­aangegeven wat de praktische vertaal­slag is van de NPR 3577 om isolatieglas goed te plaatsen (en die als bijlage bij dit magazine mee­ gestuurd is voor 850 leden die glas zetten)

Visuele en praktische weergave van

goed plaatsen isolatieglas WADDINXVEEN - Het Kenniscentrum Glas (KCG), de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), de Vereniging van Lijmen en Kitten (VLK) en de Sector­ vereniging Glaszetbedrijven (SVG) van FOSAG hebben samen op een dubbel­ zijdige A-vier visueel aangegeven hoe isolerend dubbelglas geplaatst moet ­worden volgens de huidige normen. Zo wordt weergegeven hoe het isolerend dubbelglas geplaatst moet worden in vaste delen als buitenbeglazing, in een vast deel als binnenbeglazing en in een draaiend deel als binnenbeglazing. Ook wordt de plaatsing weergegeven van een ventilatierooster in een vast deel en in een draaiend deel. Via de verschillende tekeningen wordt getoond waar de steunen stelrubbers moeten worden aangebracht, welke lengte de schroeven en de nagels moeten hebben en op welke afstand ze van elkaar horen te staan. Daarnaast is er nog informatie

te vinden over het type kit, de afmetingen van glaslatten en de hielafdichting. De uitleg is hoofdzakelijk bedoeld voor de glaszetter, maar kan natuurlijk ook aan een opdrachtgever worden verstrekt. Plastic exemplaar De plaatsingsweergave is conform de NPR 3577. Deze norm geeft aanwijzingen voor de wijze waarop kan worden voldaan aan de functionele eisen voor de beglazing van kozijnen, ramen en deuren in buitengevels die vastgesteld zijn in NEN 3576. De NPR 3577 richt zich op de beglazing van gebouwen in nieuwe en bestaande kozijnen, ramen en deuren. Met verticaal in de sponning geplaatste ruiten met een oppervlakte van maximaal vijf vierkante meter per ruit. Glaszetters ontvangen als bijlage een geplastificeerd exemplaar van de uitleg NPR 3577. Extra uitgaven kunnen bij FOSAG worden besteld à vijf euro per tien stuks. Gratis downloaden kan ook onder het kopje ‘SVG-producten’ op het glaszetbedrijfgedeelte van www.fosag.nl. n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

9


Markt

TEKST Chris de Kruyf|

Beeld Fosag

Markt is verslechterd en lage verwachtingen over herstel

WADDINXVEEN - Vlak voor de jaarwisseling berichtte FOSAG u al dat een enquĂŞte onder de leden uitwees dat de markt verder was verslechterd en dat er niet al teveel hoop is op betere tijden. Nadere gegevens over het zogenaamde Ondernemerspanel wil FOSAG u niet onthouden. Vandaar dat de belangrijkste conjunctuurbeleving onder de achterban nog eens in woord en beeld wordt weergegeven.

Omzetverdeling (rechts) Schilderen steekt er met kop en schouders uit qua omzet­ verdeling bij FOSAG-bedrijven, terwijl metaalconserveerders het vooral moeten hebben van stationair werk Context met de bouw (onder) Uit deze afbeelding blijkt dat de omzetontwikkeling bij de leden van FOSAG gemiddeld te noemen is als je dat afzet tegen andere segmenten in de bouw

Werkvoorraad: gemiddeld 12 weken (links en onder) In het najaar van 2011 gaven de ondernemers aan dat ze met de huidige orderportefeuille de werknemers gemiddeld nog 12 weken aan het werk konden houden

10

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012


Terugblik: daling van de omzet (links) Uit deze afbeelding blijkt dat 69 procent van de ondernemers aangaf dat de ontwikkeling van de omzet niet verbeterde ten opzichte van het hoogseizoen van 2010

Terugblik: daling van de werkgelegenheid (rechts) Uit deze afbeelding blijkt dat 71 procent van de ondernemers aangaf dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid niet is ­verbeterd ten opzichte van het hoogseizoen van 2010

Verwachting: omzetdaling (links) Uit deze afbeelding blijkt dat 43% van de ondernemers aangaf dat de omzet zich de komende tijd negatief zal gaan ontwikkelen

Verwachting: daling van de werkgelegenheid (onder) Uit deze afbeelding blijkt dat 42% van de ondernemers negatieve ­verwachtingen heeft ten opzichte van de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Basisgegevens ­Ondernemerspanel najaar 2011 • De ondernemersenquête is ­verstuurd naar alle leden van FOSAG • Er kwamen 533 goed invulde enquêtes binnen (112 meer dan najaar 2010) • De response kwam daarmee uit op de goede score van 24% • Het volledige rapport is te ­downloaden via www.fosag.nl onder ‘populaire downloads’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

11


LOBBYTEKST Chris de Kruyf

|

Beeld Tom Huizenga

Strijd tegen oneerlijke concurrentie van sociale werkplaatsen Sociale werkplaatsen moeten er dezelfde ­kostenberekeningen en loonkosten op nahouden als schildersbedrijven

WADDINXVEEN - Onlangs moest een FOSAG lid concurreren met een sociale werkplaats in het Noorden van het land. Het werk kreeg hij niet toegewezen omdat deze overheidsvoorziening veel goedkoper was. Met uurprijzen van € 19 tot € 26 per uur en schilders die niet eens gediplomeerd waren. ‘Dit is oneerlijke concurrentie’, luidt de reactie van FOSAG-secretaris Chris de Kruyf. ‘Wij stellen dit tot op het hoogste niveau aan de kaak.’ Sociale werkplaatsen die uurlonen hanteren die ver onder de uurlonen van de schilder-cao liggen. Hier kunnen FOSAG-leden niet tegen concurreren. En dat terwijl in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) staat dat ‘een vergoeding voor arbeid moet worden gehanteerd die de verhoudingen qua concurrentie niet onverantwoord mag beïnvloeden’. “Deze omschrijving is vaag”, meent De Kruyf. “Want wat is onverantwoord en hoe moet een rechter dit gaan beoordelen? FOSAG zou het liefst zien dat in een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de regels staan waaraan de overheid zich heeft te houden, wordt opgenomen dat ook de overheid zich moet houden aan de cao-uurlonen. Om zodoende de huidige oneerlijke concurrentie te bestrijden.” Oneerlijk overheidsgedrag Het goede nieuws is dat de ondernemerskoepels VNO-NCW en MKB Nederland het voorstel van FOSAG hebben overgenomen.

12

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

Beide organisaties is namelijk gevraagd om op 2 december 2011 te reageren op een concept van de Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking tot de vraag hoe de overheid in de markt mag opereren. “Het doel van deze ‘Wet Markt en Overheid’ is het voorkomen van ongelijke concurrentie tussen bedrijven en een overheid die commerciële activiteiten ontplooit”, vervolgt de secretaris Fiscale & Economische Zaken. “Oneerlijk is dat de overheid, zoals bij sociale werkplaatsen, goedkoper is omdat er minder kosten worden doorberekend. Ook beschikt men over informatie die niet toegankelijk is voor de concurrenten.”

Standpunt FOSAG-NOA: ­‘Overheden, zoals sociale ­werkplaatsen, moeten er ­dezelfde kostenberekeningen op nahouden als bedrijven. Inclusief de cao-lonen.’ Strijd nog niet gestreden VNO-NCW en MKB-Nederland sluisden het FOSAG-NOA-­ signaal door dat er in de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Markt & Overheid’ komt te staan dat overheden er dezelfde kostenberekeningen op na moeten houden als bedrijven. Inclusief de cao-lonen van de betreffende bedrijfstak. “De strijd is nog niet gestreden”, concludeert De Kruyf. “Bij de kosten­ berekening moeten nu weliswaar ‘objectief te rechtvaardigen economische principes’ worden toegepast. En er is uitgebreider ingegaan op de berekening die hierbij moet worden ­gehanteerd. Maar naar ons idee is dit nog te vrijblijvend en zo zal de oneerlijke concurrentie door overheidsbedrijven niet de wereld uit worden geholpen. Wij brengen onze kritiek dus n weer onder de aandacht bij de Tweede Kamer.”


Leden

Dankwoord directeur Erik Kruiderink Vanwege de grote belangstelling tijdens en na zijn ziekenhuisopname, is het voor Erik Kruiderink niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Vandaar dit dankwoord. “Halverwege oktober van het vorige jaar heb ik nood­ gedwongen mijn werkzaamheden voor FOSAG moeten beëindigen. Een scheur in mijn aorta en een daarop ­volgende zware operatie hebben er toe geleid dat ik mijn, toch al geplande, pensionering per 1 januari wat heb moeten vervroegen. Ik kan nu gelukkig berichten dat het met mij weer goed gaat. De operatie ie geslaagd en ik voel me iedere dag weer wat beter en sterker. De dokters voorspellen dat ik halverwege dit jaar weer ‘als nieuw’ zal zijn. Dat komt mede door de hartverwarmende reacties van heel veel leden van onze vereniging, maar ook van relaties en bekenden. Bloemen, kaarten, telefoontjes en e-mails. Het kon niet op! Ik weet zeker dat al deze steun mede heeft bij­ gedragen aan mijn herstel. Dat heel veel mensen ook mijn vrouw daarbij hebben betrokken heeft ons beiden heel goed gedaan. Het aantal reacties is zodanig dat het gewoon niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. Ik heb daarom maar gevraagd om gebruik te mogen maken van de FOSAGmedia en zo jullie allemaal heel hartelijk te bedanken voor de belangstelling en de aandacht. De komende maanden zullen er ongetwijfeld nog mogelijk­heden komen om elkaar nog te spreken en gedag te zeggen. Ik verheug me daar nu al op, maar vind het ook fijn jullie nu al te berichten en te bedanken.”

Oproep ­schilders­bedrijven Noord-Holland Heeft u tussen augustus 2002 en september 2011 leerlingen ingehuurd via SPOS Noord Holland Zuid of Schilder^sCOOL Amsterdam? Dan is het mogelijk dat u een deel van de door u gemaakte omzet terug krijgt. Heeft u hierover geen brief van SPOS Noord-Holland Zuid ontvangen? Meldt u dat dan voor 1 maart 2012 via sposnhz@gmail.com om ­informatie te ontvangen over de voorwaarden.

Adreswijzigingen & Naamswijziging Stap & Hendriks wordt: Hendriks Schilderwerken Esdoorndreef 17 6871 LK RENKUM, Tel: 06 55371037

agendaSchildersbedrijf Roeleveld Linderweg 16 6251 NG ECKELRADE Tel: 06 17562154 Schildersbedrijf Fa. J. van Dijk & Zn Eerste Brandenburgerweg 28 3721 MJ BILTHOVEN Tel: 030 2211484 Schilderwerken Van Tiggelen Onderhoud bv Jan Campertstraat 5 6416 SG HEERLEN, Tel: 045 5225355 Schildersbedrijf Joke Koning Kerkstraat 83 (postbus vervalt) 8471 CG WOLVEGA, Tel: 0561 617727 Firma L.H. Mulckhuyse Akkerstraat 4 2153 AZ NIEUW VENNEP Tel: 0252 686796

FEBRUARI 6 februari 2012: • spreekuren ‘Overname, Opvolging, Bedrijfsbeëindiging’ van MKB Adviseurs, locatie kantoor Flynth/GIBO, Entrada 200 Unit 204, Amsterdam, 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur • spreekuren ‘Overname, Opvolging, Bedrijfsbeëindiging’ van MKB Adviseurs, locatie kantoor Flynth/GIBO, Meander 261, Arnhem, 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 7 februari 2012: spreekuren ‘Overname, Opvolging, Bedrijfsbeëindiging’ van MKB Adviseurs, locatie kantoor Flynth/GIBO, Pettelaarpark 89, Den Bosch, 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 8 februari 2012: spreekuren ‘Overname, Opvolging, Bedrijfsbeëindiging’ van MKB Adviseurs, locatie kantoor Flynth/GIBO, Druivengaarde 5-7, Houten, 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 9 februari 2012: • spreekuren ‘Overname, Opvolging, Bedrijfsbeëindiging’ van MKB Adviseurs, locatie kantoor Flynth/GIBO, Hoefweg 205a, Bleiswijk, 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur • spreekuren ‘Overname, Opvolging, Bedrijfsbeëindiging’ van MKB Adviseurs, locatie kantoor Flynth/GIBO, ­Meeuwenlaan 8, Zwolle, 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 16 februari, FOSAG-regioraad, ­Waddinxveen, 12.30 uur

MAART 1 maart, bestuursvergadering, ­Waddinxveen, 13.30 uur 15 maart, sectoroverleg, Waddinxveen, 16.00 uur

APRIL 5 april, bestuursvergadering, ­Waddinxveen, 13.30 uur

MEI 10 mei, bestuursvergadering, ­Waddinxveen, 13.30 uur

JUNI 7 juni, regioraad, Waddinxveen, 12.30 uur

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

13


Verenigingsnieuws

Twee gratis acquisitiebijeenkomsten De SVSO organiseert op 2 februari de laatste van de twee bijeenkomsten over klanten­ werving en over het samenstellen van een goede verzekeringsportefeuille voor uw onderneming. Coach Richard van Houten zal de SVSO-

Chris de Kruyf sectorsecretaris SVSO

Nieuwe sectornieuwsbrief De SVG begint het nieuwe jaar goed door meteen een sectornieuwsbrief bij dit FOSAG Magazine mee te sturen. Die gaat naar alle 850 glaszettende FOSAG-leden. In die nieuwsbrief krijgt u een globaal overzicht van activiteiten die de SVG voor 2012 heeft

14

|

FOSAG MAGAZINE

TEKST Tom Huizenga|

nummer 1-2012

|

Beeld TOm huizenga

leden de helpende hand bieden om in crisistijd toch aan extra klanten te komen via slimme gesprekstechnieken. Carola van der Meeren, accountmanager van de FOSAGVerzekeringsdienst, zal ook nog een presentatie verzorgen over diverse verzekerings­ producten. De bijeenkomst start om 15.00 uur en zal, na een warm buffet, om circa 20.00 uur worden afgesloten. U kunt zich nog aanmelden bij kruyf@fosag.nl. • 2 februari: Sectorvereniging Schilders- en Onderhoudsbedrijven, regionale voorjaarsbijeenkomst, restaurant ‘De Koperen Hoogte’, Zwolle, 15.00-20.00 uur

gepland. In het FOSAG Magazine zelf staat een artikel over de problematiek rondom de benaming van HR-beglazing. Wij hopen u met dit artikel van dienst te zijn om ­toekomstige juridische conflicten te vermijden. Tot slot treffen de glaszettende FOSAG-leden als bijlage ook nog een ­geplastificeerd A-vier aan waarin de NPR 3577 kort en bondig wordt ­gevisualiseerd. Mocht u een toelichting willen op onze geplande activiteiten in 2012? Vindt u dat een ander onderwerp aandacht verdient? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw sector­ secretaris!

Hennie Holtman sectorsecretaris SVG


Paul Raasveld sectorsecretaris SMV

Bestuur maakt nieuw beleidsplan Per 1 januari 2012 trad Ludwig Smits aan als voorzitter van de SMV als opvolger van Cees van Wijk. Die bij de Algemene Ledenvergadering van de SMV op 8 november 2011 werd benoemd tot erelid van de SMV. Het SMV-bestuur heeft van de ALV een

SOZP Ondernemersdag op zaterdag 11 februari De SOZP organiseert op zaterdag 11 februari 2012 de tweede ‘SOZP Ondernemersdag’ in haar bestaan nadat de eerste versie in 2011 een groot succes bleek te zijn. Op de tweede Ondernemersdag kunnen leden van SOZP

Edwin Meeuwsen sectorsecretaris SVMB

mandaat gekregen om te werken aan een nieuw beleidsplan. Het bestuur komt op 16 februari 2012 bijeen om de contouren hiervan te schetsen. Ook zal er bekeken worden of projecten mogelijk zijn om SMV-bedrijven te ondersteunen. ­Ondersteunen in de moeilijke tijden die de zakelijke onderhouds- en nieuwbouw­ markten doormaken. • 26 januari: bestuursvergadering VGO Keur, Waddinxveen, 09.00-11.00 uur • 16 februari: bestuursvergadering SMV, De Cantharel, Apeldoorn, 13.30-16.00 uur

voor een zeer gereduceerd tarief deelnemen aan een cursus ‘Keuring Steigermateriaal en Arbeidsmiddelen’, een Linova cursus ‘Vergulden met bladgoud’ en ‘Decoratieve technieken met kalkverf en kalkstucco’. Daarnaast kan er een gratis workshop ‘Verfspuiten’ van Wagner worden bij­ gewoond. Aan de aanwezige leden wordt een goed verzorgde lunch aangeboden. Alle leden van SOZP hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. • 11 februari: SOZP Ondernemersdag, Nimeto, Utrecht, 9.00-17.30 uur

Einde persoonscertificering & Arbocatalogus gereed De SVMB heeft samen met VOM en Savantis een nieuwe opleidingsstructuur opgezet, waar ook opdrachtgevers achter staan. De nieuwe opleidingen bevatten branche­ certificaten. Die vervangen de huidige

Marianne Kortenbout sectorsecretaris SOZP

persoonscertificering, die eind dit jaar wordt beëindigd. Binnenkort zal ook de Arbo­catalogus Metaalconservering worden ondertekend door de SVMB en de bonden. Die wordt erna ter marginale toetsing aan de Arbeidsinspectie aangeboden. Dit traject zal naar verwachting rond april zijn afgerond. Daarna krijgt de bedrijfstak de Arbocatalogus. • 7 februari: Technische Commissie, Waddinxveen, 10.30-12.30 uur • 15 februari: Opleidingscommissie, Mercure, Nieuwegein, 13.00-18.00 uur • 20 februari: bestuursvergadering, videoconference, 14.00-17.00 uur

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

15


vakwerkTEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘Schilderwerken De Boer Obdam’

Glazen lift als loodzwaar gevaarte ­geplaatst

16

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012


In Alkmaar verzorgde ‘Schilderwerken De Boer Obdam’ zowel het schilderwerk als het glaswerk van de nieuwbouw van de vestiging van de Rabobank in Noord-Holland. Qua glaswerk moet je dan denken aan zo’n vijf tot zesduizend kilo. Met als absoluut zwaargewicht een glazen lift met een omtrek van vijf bij ruim drie meter. De lift, die omgeven is door een wenteltrap, verbindt twee vleugels met elkaar van elk vijf verdiepingen. Het glazen gevaarte hangt in vier stalen profielen. Profiel ‘Schilderwerken De Boer Obdam’ Gestart: 1929 Directie: Jaap, Robert en Ad de Boer Personeel: 60 vast en oplopend tot 90 man met flexkrachten in de zomer Plaats: Obdam Klanten: NS, corporaties en aannemers Specialiteit: op alle takken van sport actief Website: www.deboerobdam.nl

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

17


OVERWINTERENTEKST Tom Huizenga

|

Beeld van geïnterviewde bedrijven

Succesvol ­overwinteren met regelen van ­doorwerkprojecten WADDINXVEEN – Het laagseizoen is voor ieder bedrijf op zijn zachtst gezegd een uitdaging om iedereen aan het werk te kunnen houden. FOSAG Magazine ging op zoek naar leden die met succes een doorwerkproject op de kop wisten te tikken. Hoe? Door er vooral vroegtijdig op aan te sturen. ‘Ik ben nog geen opdrachtgever tegen gekomen die niet openstond voor een doorwerkproject om zo ons personeel in de winter aan het werk te kunnen houden’, aldus bedrijfsleidster Alja Burger van ‘Lenferink BV.’

1. Winterdeal gesloten met een lagere prijs “Als zelfstandige heb ik bij een bekend marktonderzoeks­ bureau een groot winterschilderproject op de kop kunnen tikken. Het kantoor, een oud herenhuis aan de Waalkade te Nijmegen, zou eigenlijk in augustus worden geschilderd. Ik gaf aan dat het voor mij handiger was om ook ’s winters werk te hebben. ‘Ik verdien het geld ’s zomers en wil ’s winters wel goedkoper inschrijven om ook dan aan de slag te kunnen zijn’, gaf ik te kennen. De enige voorwaarde was dat de kantoorruimte per 1 januari klaar moest zijn. Met wat extra inhuur is dat gelukt. Nu ben ik bezig met gangen en vergaderzalen. Het meest markante is loopbaar glas in de kelder. Met uitzicht op de oude stadsmuur.” Wilko Damen, ‘Damen Schilders’, Groesbeek 2. Klant wil graag werken tot en met winter “We hebben deze winter twee doorwerkprojecten in Utrecht. In beide gevallen gaat het om dezelfde woningbouw­ corporatie als opdrachtgever. In augustus kwam het werk vrij en de opdrachtgever wilde graag dat we direct van start gingen om zo voor 2012 klaar te zijn. De corporatie betaalde het afschermen om de kou buiten de deur te houden. Zo waren er veertien man onder de pannen. In januari kwam er een ander project bij voor een galerijflat voor verschillende onderhoudswerkzaamheden. Op dit project konden we drie glaszetters, vier timmerlui en tien schilders

18

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

inzetten. Op een bezetting van zo’n 35 man komen we de winter zo goed door.” Arno van Uden, ‘G & K Schilder- en Onderhoudswerken’, Gemert 3. Spontaan en zelf ingepland winterwerk “We werken al enige jaren voor ’Stichting Portaal’. Via een aanbesteding kwamen we in aanmerking voor een groot project in Utrecht om een flat met tien etages te gaan schilderen en diverse bouwkundige onderhouds­ werkzaamheden uit te voeren. De klant wilde graag gelijk van start gaan. Voor ons kwam dat goed uit omdat we zo ’s winters mankracht aan de slag konden houden. We delen de afschermkosten. Even verderop zijn we bij twee flats bezig met binnenwerk. We mochten de planning zelf bepalen. Vandaar dat we het onderhoudswerk aan alle trappenhuizen van januari tot en met maart uitvoeren. Zo heeft het ­merendeel van de zestig man werk in de winter.” Egbert Roza, ‘Roza Vastgoedonderhoud’, Culemborg 4. Winter opgenomen in corporatieopdracht “In 2003 hebben we zulk goed werk afgeleverd voor een Apeldoornse woningbouwcorporatie, dat er pas na acht jaar weer een volgende beurt nodig was. Kwaliteit leveren, nakomen wat je belooft en een redelijke prijs bieden, leiden tot de nieuwe opdracht. Met dien verstande dat, afgezien van het buitenschilderwerk, het enkelglas ook overal vervangen


1.

2.

5.

6.

moest worden. Zo gezegd, zo gedaan. Zelf stelde ik qua planning wel voor om de winter er in mee te laten lopen. Nadat ik wat foto’s liet zien hoe we dan afgeschermd te werk gaan, was de zaak beklonken. Zo heb ik voor zes van de 25 man werk. Het is super dat we deze winter ook weer kunnen overbruggen.” Erik Taken, ‘Taken Schilderwerken’, Apeldoorn 5. Corporaties bereid gekregen voor winterwerk “Onze ervaring is dat opdrachtgevers wel openstaan om projecten naar de winter door te schuiven als je aangeeft dat je dat helpt om de winterwerkloosheid tegen te gaan. Vooral corporaties willen graag een bijdrage leveren aan een sociaal belang. Over afschermingskosten maken we dan een gepaste afspraak. We renoveren nu in Groningen een flat met twaalf verdiepingen voor woningstichting ‘Nijestee’. Het werk zou eerst voorjaar 2011 starten. Nu gebeurt dat vanaf eind oktober tot eind maart. Zo zijn er gemiddeld zeven van de 35 man continue aan het werk. Ook voor de rest van het personeel vonden we gelukkig voldoende werk via doorwerkprojecten.” Alja Burger, ‘Lenferink BV’, Lemerveld 6. Bewust gezocht naar binnenwerk in winter “Onze aanpak bestaat eruit om al ruim voor de bouwvak te kijken waar er binnenwerk aan zit te komen. Om vervolgens

3.

4.

7.

er op aan te sturen dat we dat bewust in de slappere wintermaanden kunnen uitvoeren. Dat doen we vooral bij de woningbouwcorporaties waarvoor we werken. Deze winter bestaat het binnenwerk uitsluitend uit trappenhuizen schilderen. Dat doen we op zes verschillende projecten. Gelukkig kunnen we zodoende onze vaste personeelskern van tien man, zes zzp’ers en twee timmerlieden aan het werk houden. Van januari tot en met maart. Daarna is het buitenwerk wat de klok slaat. Of zoveel eerder, nu het erop lijkt dat we dit jaar geen winter hebben.” Leo Niemantsverdriet, Vlaming Vastgoedzorg BV, Den Haag 7. Binnenwerk gekregen buitenwerk gepland “Afgezien van wat kleine projecten, zijn we vooral erg tevreden met twee andere plekken waar we onze leerlingen goed kwijt kunnen. Het kwam zo uit dat we een mannetje of zes vanaf half januari tot aan eind maart aan de slag zetten met binnenwerk aan een kerkje uit circa 1920 te Ny-Altenoa. Het werk loopt uiteen van plafonds, wanden, preekstoel tot aan de orgels. Verder verzorgen wij gedurende twee maal drie weken met afscherming het buitenwerk aan de verfgroothandels van Olyslager in Leeuwarden en Meppel. In Leeuwarden gaan we geforceerd drogen met watergedragen verf van SIGMA. In Meppel gebruiken we een andere verf: 4 seizoenenverf van Wyzonol.” Paul Alstein, ‘Schilder^sCOOL Friesland’, Leeuwarden n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

19


OverwinterenTEKST Tom Huizenga

|

Beeld geïnterviewde bedrijven

Moeiteloos met personeel ­overwinteren met een jaarmodel Extra gespaarde uren in de zomer betekent extra vrije dagen in de winter WADDINXVEEN – Het ei van Columbus om de winterwerkloosheid goed het hoofd te bieden is al jaren geleden bedacht. Met het zogenaamde jaarmodel worden er ’s zomers meer uren gemaakt die vervolgens als extra vrije dagen in de winter kunnen worden ingezet. Met als winst voor zowel de werkgever als de werknemer dat ontslag in de winterperiode voorkomen kan worden. Dat zorgt voor zorgeloos overwinteren. Raar maar waar: nog geen honderd bedrijven maken er gebruik van…

‘Rust en zekerheid voor ons bedrijf én onze schilders’ ‘We startten in 2011 met het jaarmodel. De aanleiding was dat we de twee winters ervoor een aantal schilders van onze vaste kern van acht man in de deeltijd WW moesten doen bij gebrek aan werk. Daarvan wil je geen gebruik maken als je uitgangspunt is dat je graag verder wil met je vaste krachten. Ook in de Geen winterzorgen over het ontslaan van personeel voor winter. We kwamen er via een verbetertraject bij ‘Schildersbedrijf Theussen’ nu men met een jaarmodel werkt ‘Knap werk’ achter dat het jaarmodel bestond. Het is voor ons echt een ideale constructie dat er nu in de zomer wat extra uren worden gewerkt. Dat levert netto drie extra vrije weken op in de winter. Het geeft ons als bedrijf rust dat we die extra vrije dagen, bovenop de wintersluiting, achter de hand hebben. En het neemt bij onze schilders de angst voor ontslag weg.’ Marijke Theussen, ‘Schildersbedrijf Theussen’, Moordrecht/ Waddinxveen

20

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

‘Thuis zittende schilders zijn geen schrikbeeld meer’ ‘Omdat FOSAG wees op het bestaan van het jaarmodel, besloten we in 2008 ook om zo de jaarlijkse winterproblematiek aan te pakken. We hadden al een eigen systeem ontwikkeld om wat extra te werken in de zomer om zo wat meer vrije dagen op te bouwen in de winter. Het voordeel van het jaarmodel voor onze vijftien schilders is dat ze de garantie krijgen dat ze de gespaarde uren uitbetaald krijgen mochten wij onverhoopt failliet gaan. Ons grote voordeel is nu dat we niemand in de winter hoeven te ontslaan. Dat doe je niet graag bij mensen die je al veertig jaar in dienst hebt. Het merendeel van onze mannen zit nu overigens thuis omdat er minder werk is. Vroeger was dat een schrikbeeld, nu heb ik rust in mijn hoofd.’ Geen winterzorgen over het ontslaan van Dirk Ganzinga, personeel voor ‘Ganzinga Schilderwerken’ ‘Ganzinga Schildernu men met een jaarmodel werkt werken’, Dronrijp

Servicedesk helpt u met een jaarmodel Ook interesse in een jaarmodel? De Servicedesk van FOSAG (0182-571444) helpt u daar graag verder mee. Tip: kijk eerst ook www.knap-werk.nl. Daar treft u een online toolkit aan om zelf een jaarmodel in uw bedrijf in te voeren. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u de Servicedesk van FOSAG bellen.


TEKST Fulco de Vente

|

Overwinteren

Beeld Winterschildercampagne 

Makelaarsborden

meest populair WADDINXVEEN – Hoe staat het met de vraag naar het materiaal dat ontwikkeld is voor de ­Winterschildercampagne 2011/2012? Wat blijkt? Vooral de makelaarsborden zijn populair. Gevolgd door Winterschilderstickers en acquisitieflyers. De verwachting was dat circa de helft van de bedrijfstak gebruik zou maken van het Winterschildermateriaal. Edoch, het gaat slechts om een fractie. 1 Makelaarsborden bij project: 117 bedrijven Absolute koploper qua Winterschilder­ bestelling zijn de makelaarsborden die dit seizoen voor het eerst aangeboden worden. Want 65 bedrijven en 52 ondernemers zonder personeel, oftewel 117 ondernemers, bestelden er 160 stuks. De borden, met de opdruk ‘hier werkt een winterschilder’, plaats je bij een project. Om erna te gaan folderen met acquisitieflyers. 2 Stickervellen van Winterschilder: 60 bedrijven Dan zijn er ten tweede nog 456 vellen met 25 stickers ‘De Winterschilder: voor binnen én buiten’ over de toonbank gegaan bij zo’n zestig bedrijven. Deze stickers zijn speciaal

gemaakt om op het briefpapier en de offertes te plakken. Om zodoende meer aandacht te vestigen op het fenomeen Winterschilder. Die dus niet alleen binnen, maar ook graag buiten werkt. 3 Acquisitieflyers binnenwerk: 45 bedrijven Op voorspraak van de Sectorvereniging Ondernemers Zonder Personeel zijn er, afgezien van acquisitieflyers voor buitenschilderwerk, ook acquisitieflyers voor binnenwerk gemaakt. Dat blijkt een schot in de roos te zijn. Van dit materiaal, dat in een minimale oplage van 250 stuks besteld kon worden, zijn er maar liefst 24.000 stuks afgenomen. Door in totaal 45 bedrijven. 4 Acquisitieflyers buitenwerk: 8 bedrijven Als laatste staan de acquisitieflyers voor buitenschilderwerk in de toplijst van de bestel­ lingen op Winterschilder­ campagne-gebied. Acht ­bedrijven bestelden 3.750 exemplaren. De flyers, met opdruk van de bedrijfsgegevens, zijn bedoeld voor verspreiding in de buurt waar een bedrijf met winterwerk bezig is. Want schilderwerk zien leidt eerder tot een opdracht.  n

• •

• •

Andere materialen ­multimediale ­Winterschildercampagne Zakelijke markt benaderd door mailing met Winterschilderflyers Prijsvraag met als prijs vier onderhoudscheques van € 1.000,Prijsvraag is online verspreid via ‘viral marketing’ Winterschilderreclame op de radio & televisie

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

21


OVERWINTERENTEKST Tom Huizenga

|

Beeld Beeld: ‘Vivare’

Corporatie ‘Vivare’ kiest bewust voor doorwerkprojecten

Teammanager Vastgoedbeheer. “Daar starten we nu in kwartaal drie en vier mee in plaats van de reguliere ­maanden aan het begin van een jaar. Zo maken we het mogelijk dat onderhoudswerk ook daadwerkelijk in de winter­maanden uitgevoerd kan worden.” Op dit moment lopen er drie doorwerkprojecten bij de woningbouwcorporatie. Alle wijkteams (werkvoorbereiders en opzichters) zijn ingelicht over de aparte aanpak die daarbij komt kijken. Het doel is dat ‘Vivare’ met een eigen draaiboek komt voor winter­ projecten die zowel intern als ook richting uitvoerende partijen als een handreiking gebruikt gaat worden. Zodat winterwerk helemaal in gaat bedden in de organisatie.

Rolf Rüthers: ‘Bij doorwerkprojecten stuurt ‘Vivare’ bewust aan op het inzetten van leerlingen’

VELP – Om zodoende de winterwerkloosheid te bestrijden. Meerdere corporaties borduren voort op eerder uitgevoerde proefprojecten met doorwerken, waar­ onder ‘Vivare’ te Arnhem. ‘Dat doen we bewust om de branche te laten overleven: nu en vooral in de toekomst’, aldus Teammanager Vastgoedbeheer Rolf Rüthers. Het eerste doorwerkproject bij ‘Vivare’ dateert van de winter van 2007/2008. Toen werd bij wijze van proef een rij huur­ woningen in een buurt in Duiven onder handen genomen. Destijds was Rolf Rüthers daarbij betrokken als fervente pleitbezorger van winterprojecten. Het project in Duiven verliep uiterst succesvol. De huurders waren niet alleen erg te spreken over de minimale overlast, maar ook het schilderwerk met doorwerkverf doorstond iedere toets. Uit een recente inspectie bleek dat het reguliere onderhoud met minimaal een jaar kon worden uitgesteld. Vanwege de positieve bevindingen is er sindsdien bij ‘Vivare’ een aanzet gegeven voor een nieuwe cultuur waarbij er oog is voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de bedrijfstak ook juist ’s winters aan werk te helpen. Winterwerkhandboek “Voor geschikte doorwerkprojecten schuiven we onze aanbestedingstrajecten bewust naar voren”, verklaart de

22

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

Branchebelang “De basisambitie is om als woningbouwcorporatie garant te staan voor onderhoudswerk gedurende het gehele jaar”, zo verwoordt Rüthers de beoogde strategie. “Niet alleen om de huidige vaklieden aan de slag te houden. Onze pijlen richten zich vooral en voornamelijk op leerlingen. Binnen de komende vijf jaar is er sprake van een grote uitstroom terwijl de instroom van jongeren te wensen overlaat. Willen we ook zelf als opdrachtgevers verzekerd zijn van genoeg en ­kwalitatief goed opgeleide vakkrachten, dan moeten we investeren in de aanwas. Jongeren knappen natuurlijk gelijk af bij een beroep waarbij ze op voorhand weten dat ze in de wintermaanden in de WW lopen. Die spiraal doorbreken is een taak en een missie voor iedereen. En dus ook voor ons als één van de grotere opdrachtgevers.” Leerlingprojecten Gezien het voorgaande is de strikte eis van ‘Vivare’ dat er bij doorwerkprojecten minimaal voor een vijfde deel leerlingen aan het werk gezet worden. Vanwege de zorg vanuit de woningbouwcorporatie voor een branche die voldoende basis heeft om te overleven. Daarnaast is er al enkele jaren geleden een convenant gesloten met Schilder^sCOOL Arnhem-­ Nijmegen dat er bij reguliere onderhoudsprojecten van ‘Vivare’ ook minimaal twintig procent leerlingen meedraaien. “Wat wij zowel in het hoogseizoen als in het laagseizoen doen voor het behoud van een bedrijfstak die voor ons onderhoud uitvoert, lijkt me iets waar meerdere opdracht­ gevers de schouders onder zouden moeten zetten”, meent de ‘Vivare’-werknemer. “Anders betalen we daarvoor straks als opdrachtgevers zelf de prijs.” n


TEKST Tom Huizenga

|

ACTIEF VOOR FOSAG

Beeld Edwin Meeuwsen

‘Een

grote vereniging is een

‘‘

sterkere vereniging’

Ik ben een clubjesmens. Daarmee bedoel ik te zeggen dat ik vóór het bestaan ben van organisaties als FOSAG en de Sectorvereniging Metaalconserveringsbedrijven. De één is breed georiënteerd, de ander is juist specifiek bezig. Beide zijn in mijn ogen even belangrijk. Omdat beide type organisaties belangrijk zijn, moeten we zowel FOSAG als de Sectorvereniging Metaalconserveringsbedrijven groter en sterker maken. Meer leden betekent meer draagvlak en de versterking van je positie als gespreks- en onderhandelingspartner. Ik denk dat dat ik me daarom vooral ga richten op PR en ledenwerving. Hoofdzaak blijft dat we duidelijk maken wat we als sectorvereniging allemaal voor onder­ nemers betekenen. Afgezien van belangenbehartiging en aanverwante zaken, vind ik dat onze achterban vooral terug moet kunnen vallen op alledaagse vraagstukken. ­Uiteen­lopend van bedrijfsvoering, technische vraagbaak, juridische ondersteuning en qua arbo en milieu. Dat alles vanuit de gedachte dat we de aangesloten ondernemers als sector­vereniging op pad helpen.

Eugène Hoogervorst (60) is vestigingsleider van ‘Straco Waspik’, een werkmaatschappij van ‘De Brabant Groep’. Bestuurlijk gezien is hij sinds 15 november 2011 bestuurslid geworden van de Sectorvereniging Metaalconserverings­ bedrijven (SVMB).

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

23


Fosag PartnerFOSAG beveelt FOSAG Partners aan FOSAG geeft ondernemers een handreiking als het gaat om organisaties met een stukje extra dienstverlening die de brancheorganisatie zelf niet in huis heeft. Denk dan ­bijvoorbeeld aan verzekeringen, softwarepakketten, ziekteverzuim en uitzendkrachten. Ze staan te boek als FOSAG Partners. Wie nieuws heeft, komt op deze pagina in beeld. Kijk voor het complete aanbod op www.fosag.nl onder het kopje ‘Over FOSAG’ bij ‘FOSAG Partners’.

Personeels‘besparings’actie bij ‘Faber’ ‘Faber Personeelsdiensten’ berekent graag hoe u op uw personeelskosten kunt besparen met hun dienstverlening. U kunt besparen op wachtgeldpremies op kortdurende contracten die in 2012 met 32% zullen stijgen en uw risico’s beperken bij de aanname van nieuw vast personeel. Daarnaast kunt u uw kosten van ziekteverzuim reduceren. Bij het huidige FOSAG Magazine is een kortingscoupon toegevoegd om de huidige actie onder de aandacht te brengen. U kunt nu al langskomen voor een besparingsafspraak. Faber Personeelsdiensten: 033-4892380 of info@faberpersoneel.nl

Gratis bedrijfsovername­ spreekuren

Start op tijd met uw debiteurenbeheer Een surseance van betaling of een faillissement bij een ander, kan een forse impact hebben op de financiële positie van uw bedrijf. Dat geldt ook voor forse betalingsachterstanden of uitgevoerd werk dat ter discussie wordt gesteld. Incasso- en adviesbureau ‘Graydon’ verwacht geen afname van het aantal faillissementen. Ook banken en kredietverzekeraars zien sombere signalen. Zorg daarom dat u uw debiteurenbeheer goed op orde hebt. Met lage premies van uw FOSAG Verzekeringsdienst! FOSAG Verzekeringsdienst: 030-2549191, info@fosagverzekeringsdienst of www.fosagverzekeringsdienst.nl

24

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

Zit u met bedrijfsovername, bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging? MKB Adviseurs biedt gratis spreekuren aan voor FOSAG-leden. Vrijblijvende gesprekken zijn er begin februari in de kantoren van Flynth/GIBO te Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Houten, Bleiswijk en Zwolle. Nadere gegevens kunt u opvragen bij MKB Adviseurs. Een unieke kans voor een oriënterend gesprek! Interesse? Mail uw komst naar dan pchoverwater@mkbadviseurs.nl of gbjvangelder@mkbadviseurs.nl. MKB Adviseurs: 015-2191350 of www.mkbadviseurs.nl


TEKST Fulco de Vente

|

Beeld Stichting af

AF-ERKENNINGSREGELING

Consumentenfolders

aangepast aan

nieuw ­reclame-offensief WADDINXVEEN - De nieuwe reclamecampagne van ­Stichting AF, waarin mensen zelf aangeven waarom ze zo blij zijn met Af-erkende ­bedrijven, komt nu duidelijk terug in twee nieuwe ­consumentenfolders. Bij die nieuwe lijn hoort ook dat de termen ‘kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen’ gekoppeld ­worden aan het logo. Want uit onderzoek blijkt dat klanten daar vooral ontvankelijk voor zijn. Rechts: De voorkanten van de nieuwe ‘persoonlijke’ ­consumentenfolders voor AF-erkende schilders en glaszetters

In de nieuwe consumentenfolder voor AF-­erkende schilders vertelt Inez van Houten dat kiezen voor een AF-bedrijf een logische keuze was vanwege de garantie voor kwaliteit en vakmanschap. ‘Mijn AF-erkende glaszetter was een tip van vrienden’, zegt Chantal van de Biese in de folder voor AF-erkende glaszetters. ‘Dat gaf me dubbel vertrouwen.’ Die zin staat niet op zichzelf. Want – zo blijkt wederom uit een onderzoek – mensen laten zich bij de keuze voor een onderhoudsbedrijf hoofdzakelijk leiden door suggesties van familie en bekenden. AF-erkende bedrijven kunnen de folders bestellen via www.af-erkend.nl. De eerste vijfhonderd stuks zijn overigens gratis. In het voorjaar start de landelijke promotiecampagne voor AF-erkende bedrijven. Op dat moment zal de website van AF ook helemaal op de nieuwe leest geschoeid zijn. Tegelijkertijd start een wervings­ campagne op de radio en kunnen AF-bedrijven meeliften met advertenties in de regionale dagbladen volgens de bekende COAD-formule. De cirkel is helemaal rond als AF-bedrijven dan ook massaal de nieuwe consumenten­ folders gaan verspreiden. n

Het kwaliteitsonderscheid maken in de markt Met de AF-Erkenningsregeling kunt u zich onder­ scheiden in de onderhoudsmarkt als een vakman op het gebied van schilderen, glaszetten of behangen. Dan moet u wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Voor de consument biedt een AF-erkend bedrijf ook extra zekerheid qua garantie. Want bij een geschil over het geleverde werk staat de AF-Erkenningsregeling ervoor garant dat de klant het werk krijgt dat over­ eenkomt met wat je van een vakman mag verwachten.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

25


OPLEIDENTEKST Tom Huizenga

|

Beeld Vakcentrum Schilderen Zuid-West

Promotie van schildersvak op een verfgroothandelGOES - Het Vakcentrum Schilderen Zuid-West te Goes rondde vlak voor de jaarwisseling een bijzonder leerlingenproject af. Met twintig leermeesters en zestien leerlingen van niveau 2 en 3 van elf verschillende bedrijven. ‘Het is niet alleen een unieke teamprestatie, maar vooral het bewijs dat we er als Zeeuwse bedrijven gezamenlijk tijd, geld en energie in steken om de bedrijfstak aan jonge instroom te helpen’, meent Leen Geluk als voorzitter van het vakcentrum.

De locatie van het Zeeuwse leerlingenproject: verfgroothandel ‘Luyten VVZ’

Wat doe je als je een verfgroothandel bent in Zeeland en je zoekt schilders voor je nieuwbouwpand? Dan weet je dat je per definitie je vaste klanten voor het hoofd stoot als je de opdracht bij één van de Zeeuwse schildersbedrijven neerlegt. “Dat was de reden dat de verfgroothandel ‘Luyten VVZ’ eens met ons ging spreken over de optie om het werk uit te besteden aan ons vakcentrum”, licht Leen Geluk toe. “Dan zouden alle leerbedrijven, waarbij er leerlingen werden opgeleid, in aanmerking komen voor werk. Ik zag dat gelijk als een uitgelezen kans om als vakcentrum een goed signaal richting de bedrijfstak af te geven. Het opleiden van leerlingen is namelijk geen individuele aangelegenheid, maar een gemeenschappelijke taak. En wat is er dan mooier dat je als verschillende schildersbedrijven als één team optrekt om dat te onderstrepen?”

Baanbrekend Een afzonderlijk schildersbedrijf had nooit zoveel ­homogeniteit van de grond gekregen als het vakcentrum nu als neutraal intermediair wel van de grond wist te krijgen. Uitgerekend dat gegeven is iets waar de vakcentrumvoorzitter in één woord lyrisch over is. “Hier zijn schildersbedrijven aan de slag die elkaars concurrenten zijn. En elkaar soms het verlies nog niet eens gunnen. Binnen dit unieke project zijn er geen concurrenten. Elf bedrijven, elf verschillende bloedgroepen trekken gebroederlijk samen op. Met een gezamenlijke missie: investeren in de vak­ krachten van de toekomst. Een betere PR kun je je toch niet indenken?”, zo vertolkt de directeur én voorzitter van het vakcentrum de euforie. “Het is echt een baanbrekend branchegebaar.”

Regie vakcentrum De vraag dringt zich dan gelijk op hoe elf verschillende schildersbedrijven, die er ieder natuurlijk weer een iets andere manier van opleiden op nahouden, nu volgens één werkwijze met het nieuwbouwpand van verfgroothandel ‘Luyten VVZ’ aan de slag gingen. Het antwoord is even verrassend als voor de hand liggend. Bram Vijfhuize trad als directeur van het vakcentrum op als projectleider. Zijn rechterhand was Hans Sonke: de instructeur van de werkplaats op het vakcentrum was nu uitvoerder. “Beiden slaagden erin om de neuzen van elf verschillende bedrijven dezelfde kant op te laten wijzen, aldus Geluk. “Wel kon ieder bedrijf zijn ei kwijt bij een bepaald vakgebied, zoals glas plaatsen, vloeren coaten, glasvliesweefsels aanbrengen tot aan het volledig plamuren van alle binnenkozijnen.”

Prestatie Starten met zo’n bijzonder leerlingenproject is één, het ook nog goed af weten te ronden is twee. Wat dat betreft waren er vele hoofdbrekens. Ten eerste moest in de praktijk eerst nog blijken of de elf bloedgroepen wel tot één team ­omgevormd konden worden. Dat was een absolute ­voorwaarde om niet alleen te voldoen aan de eisen die er aan het eindresultaat werden gesteld. Die waren net zo hoog als er ervaren vakkrachten aan te pas waren gekomen. “Dat is dan ook de reden dat er meer leermeesters ­rondliepen dan leerlingen”, vervolgt Geluk. “Desalniettemin heb ik er lange tijd een hard hoofd in gehad of we de deadline van vrijdag 16 december wel zouden halen. We waren een dag eerder klaar. Ook dat is een prestatie van formaat.”

26

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012


door alle Zeeuwse leerlingen -project te zetten

Qua binnenwerk ging het om gigantische

Qua binnenwerk ging het om gigantische

Qua binnenwerk ging het om gigantische

­hoeveelheden kozijnschilderwerk

­hoeveelheden spuitwerk aan muren

­hoeveelheden witten met muurverf

Uitdaging Wat is er nu spic en span bij de nieuwe verfgroothandel? Binnenschilderwerk aan wanden, deuren en kozijnen. Goed voor ruim vijftienhonderd vierkante meters. Met als bijzonder gegeven dat alle deuren en kozijnen eerst allemaal geplamuurd werden. Om vervolgens na een grondlaag in twee lagen watergedragen verf te worden gezet. Daarnaast lag er nog een lap werk te wachten bij een oppervlakte van zo’n drieduizend vierkante meter gelijmde betonblokken. Over deze grauwe muur moesten witte vlakken van glasvliesweefsel aangebracht worden. Bij het zusterbedrijf ‘Automotions’, waar auto’s worden verkocht en onder­ houden, lag een andere uitdaging te wachten: een garagevloer van zo’n drieduizend vierkante meter in water­ gedragen epoxy zetten. Ook daar is mooi schilderwerk uitgevoerd. Promotieproject Missie ‘Luyten VVZ’ is al breed uitgedragen als het Zeeuwse toonbeeld om gezamenlijk de schouders te zetten onder het veilig stellen van de instroom. Waarbij tegelijkertijd ­geprobeerd werd het schildersvak te promoten. Zo berichtte ‘De Zeeuwsche Courant’ over het bijzondere leerlingen­ project. “Op die manier probeerden we te bereiken dat ouders beseffen dat hun kind ook kan kiezen voor ons prachtige schildersvak”, zo trekt de bestuursvoorzitter van het vakcentrum die lijn door. “Verder grepen we het project aan om een groepje van zo’n vijftien vierdejaars VMBO’ers zelf met eigen ogen te laten zien hoe veelzijdig en boeiend het schildersvak is. In de hoop dat die jongens straks als schoolverlaters voor onze branche kiezen.”

Perspectieven Het project, dat maandag 31 oktober startte en eindigde op vrijdag 16 december, wordt ook de komende tijd gebruikt als wervingsmiddel. Gedurende de zeven werkweken kwam er ook een filmploeg langs om het project vast te gaan leggen. Om er een promotiefilm van te maken die ingezet zal worden om leerlingen te gaan werven op de VMBO-scholen in en rondom Zeeland. “We zitten niet stil en zullen nooit stil gaan zitten als het om werving gaat”, klinkt het strijdlustig. “Bij het Da Vinci College te Roosendaal proberen we dat te bereiken door daar de complete schildersopleiding te verzorgen. Halverwege december besloten we om samen met andere bouwopleidingen bij VMBO-scholen te laten zien welke beroepsperspectieven er bij ons zijn.” n

Leerlingen: Toby de Bruin, Sander de Hoon, Jorina Mulder, Marnix van de Slikke, Thijs de Bruin, Leon van den Hoek, Remi Labrujere, Bryan Rijsdijk, Maurice Kosten, Lorenz Nieuwenhuize, Art-Jan ­Koppejan, Laurence Oostdijk, Remco van Ruiten, Luuk Hulskamp, Paul Schitelkatte en Roy Wijs Bedrijven: ‘Boot Schilders’, ‘Schilders- en Afwerkingbedrijf Franse BV’, ‘Geluk Schilders BV’, ‘Iwaarden Schilders’, ‘Lindhout S­ childer- en Vastgoedonderhoud’, ‘Meesters de Koeijer’, ‘Noom Schildersbedrijf BV’, ‘De Schijver Vastgoed­onderhoud’, ‘Schults Schilders BV’, ‘Schildersbedrijf A.v.d. Velde’ en ‘Wilhelm BV’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

27


SPiegelTEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘De Alliantie’

‘Bied extra kwaliteit met ­ontzorging tegen lagere kosten’ Ergin Borova, directeur VvE bij woningbouwcorporatie ‘De Alliantie’ HILVERSUM – Ergin Borova is directeur van de Alliantie VvE Diensten BV bij woningbouwcorporatie ‘De ­Alliantie’. Hij heeft ook veel te maken met onderhoudsbedrijven die het technische beheer bij ­Verenigingen van Eigenaren uitvoeren. ‘Stijg uit boven een offerte uitbrengen en het werk uitvoeren’, luidt zijn tip aan de branche. ‘Bied ontzorging met een hogere kwaliteit tegen lagere kosten.’ Hoe kwam u in aanraking met onze branche? ‘Sinds 1 november 2008 zit ik in mijn huidige functie. Onze afdeling verzorgt het financiële, juridische, administratieve én technische beheer van zo’n negenhonderd VvE’s. Circa zeshonderd zijn gelieerd aan ‘De Alliantie’ en ongeveer driehonderd hebben ons vanuit de externe markt ingeschakeld. Qua technisch beheer verzorgen wij dagelijks en planmatig onderhoud. Dus werken we best veel met onderhoudsbedrijven.’ Wat voor werk voerde onze branche voor u uit? ‘Tachtig procent van het planmatige Ergin Borova onderhoud bestaat uit schilderwerk. De rest bestaat uit zaken als voegwerk, coating of dakwerkLink met imagocampagne zaamheden. We hebben zelf Knap werk een tiental vaste partners in In de rubriek ‘Spiegel’ komen steevast de onderhoudsbusiness personen aan het woord die als geselecteerd. Het meeste externen tegen onze branche werk verstrekken we aan de ­aankijken. Het gaat hierbij om de eerste vijf geselecteerde doelgroepen van het vierjarige bedrijven. Voor alle geldt brancheproject ‘Knap werk’ dat tot overigens dat we ze jaarlijks doel heeft om de branche een beter of tweejaarlijks onder de imago te geven. Kijk maar eens op loep nemen met een www.knap-werk.nl. ­evaluatie. Tot zover ken ik de branche.’

28

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

Wat is volgens u het sterke punt van onze branche? ‘Dat vind ik een beetje lastig om te zeggen. Want binnen die tien geselecteerde ­onderhoudsbedrijven zijn de verschillen onderling best wel groot. Niet dat de technische kant te wensen overlaat. Maar het gaat om alles wat het uitvoerende werk en het uitbrengen van een offerte overstijgt. Zoals je onderscheidende vermogen, je kwaliteitscertificaten en je communicatie-aanpak met zowel ons als met de bewoners.’ Wat is het belangrijkste verbeterpunt denkt u? ‘Als ik vanuit ‘De Alliantie’ spreek, dan weet ik dat we onderhoudsbedrijven zoeken aan wie we het planmatig onderhoud volledig kunnen toevertrouwen vanuit een ‘lean’achtige basis. Dat we anderhalve keer de huidige kwaliteit krijgen tegen zeg maar twintig procent minder kosten. Voorspelbaar onderhoud tegen lagere kosten. Dat is wat we willen. Haak daar op in want dit is mijn inziens het onderhoudsscenario van de toekomst.’ Wat is uw tip om dat verbeterpunt te realiseren? ‘Wie het bovenstaande begrijpt, weet ook dat wij dus maar wat graag het bewijs zien dat we op de lange termijn vertrouwen in elkaar kunnen uitspreken. Dat kan via certificaten op het gebied van kwaliteit, van ontzorging én van een doordacht plan over een zorgvuldige omgang met de bewoners. Liefst nog aangevuld met het aantoonbare bewijs dat de betreffende bedrijven ook nog eens op een duurzame manier te werk gaan.’ n


TEKST Servicedesk

|

Beeld Tom Huizenga

Vraag & antwoord

Wat moet ik als werkgever nu doen als…? Een schilder-ondernemer wil een medewerker de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de nieuwe verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik’ voor een bestelauto. Deze medewerker is echter in dienst van een payrollbedrijf. Hoe moet de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ingediend worden? ‘De medewerker moet de verklaring invullen en ­ondertekenen. Daarnaast moet het payrollbedrijf een ­handtekening zetten en de verklaring naar de Belastingdienst opsturen. Omdat het payrollbedrijf geen zicht heeft op het gebruik van de bestelauto, is er wel een (klein) risico aanwezig dat bij misbruik van de regeling het payrollbedrijf wordt aangesproken voor een naheffing. Eén en ander nádat de Belastingdienst eerst heeft aangeklopt bij de medewerker. Om nu te voorkomen dat het payrollbedrijf geen hand­ tekening wil zetten, kan de schilder-ondernemer ­bijvoorbeeld, in de overeenkomst met het payrollbedrijf, het payrollbedrijf voor dit risico vrijwaren. En de plicht op zich nemen dat bij ­veranderingen rond het zakelijk gebruik van de bestelauto dit direct wordt gemeld bij het payrollbedrijf’. Chris de Kruyf, secretaris ­economische en fiscale zaken

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 vrijwel volledig afgeschaft. Moet ik dan als werkgever nog steeds de levensloopvergoeding betalen voor mijn werknemers? Of kan ik daar mee stoppen als de levensloopregeling nu ook ten einde loopt? ‘De levensloopvergoeding blijft gewoon van toepassing. Deze vergoeding was namelijk altijd al gebruikt om calamiteiten en kortverzuimverlof af te kopen. In art. 38 van de cao staat dat werknemers in de sector geen recht op loondoorbetaling hebben tijdens periodes van ­calamiteiten en kortdurend verzuimverlof. De vergoeding voor deze Richard Vervoorn, informatiedagen is opgenomen in de consulent Servicedesk cao levensloopvergoeding (1,7% / 1,5% voor UTA werk­ nemers) over het brutoloon. Wat zijn voorbeelden van gebeurtenissen die onbetaald zijn? Een bruiloft van de werknemer of diens ouders, broers, zusters, kinderen of schoonfamilie. Een jubileum of huwelijksfeest van werk­ nemer of (schoon)ouders. Een bezoek aan een arts of een tandarts. De tijd die nodig is voor het verhelpen van ­calamiteiten, zoals een gesprongen waterleiding, een lekke dakgoot of autopech. Of de eerste twee dagen van kraam­ verlof. Erna volgen drie doorbetaalde dagen, die overigens niet gedeclareerd kunnen worden.’  n

Kijk ook op de site voor vragen en antwoorden! Bij FOSAG komen maandelijks honderden telefoontjes binnen van leden. Wat zijn hun meest gestelde vragen? En welke antwoorden kregen ze? FOSAG Magazine tekent de meest relevante vragen op. De Servicedesk van FOSAG, bestaande uit Richard Vervoorn en Corry van der Slik, is de eerste ingang als u vragen hebt. U kunt bij hen terecht via 0182-571444 of servicedesk@fosag.nl. Als het vanwege de aard van de vraag nodig is, dan wordt u daarna doorverwezen naar een van de andere FOSAG-medewerkers. Even voor de weet: op www.fosag.nl/servicedesk staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen!

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

29


werkweekTEKST Okke Spruijt

|

Beeld Tom Huizenga

‘Werkdagen volstaan niet

om het werk af te ronden’

De werkweek van Okke Spruijt, verenigingsmanager van FOSAG WADDINXVEEN – Wat doen de medewerkers van FOSAG eigenlijk voor u? Ditmaal beschrijft Okke Spruijt wat het betekent om ­verenigingsmanager FOSAG te zijn. Iedere dag is tot de nok toe gevuld. ‘Vanwege de drukte ­volstaan werkdagen niet’, schrijft hij. ‘Daarom lig ik niet eerder dan rond middernacht in m’n bed.’ Maandag 9 januari: ‘Ook op de eerste werkdag van 2012 begin ik als vanouds om 08.00 uur. Nu in m’n nieuwe kantoor op de eerste etage, waar ik vlak voor de Kerst naar Okke Spruijt toe ben verhuisd. ’s Morgens doe ik even een rondje ­nieuwjaarswensen en bekijk mijn mailbox en post. ’s Middags rij ik naar Veenendaal voor de ­gezamenlijke nieuwjaarsborrel met de NOA-medewerkers. Toch nog rond 19.00 uur thuis aan tafel. Daarna neem ik meegebracht ‘leesvoer’ door.’ Dinsdag 10 januari: ‘Ik heb mijn eerste gesprek als verenigingsmanager met de personeelsvertegenwoordiging van FOSAG. Daarna bespreek ik de promotie-agenda van de Galaxy Group als FOSAG Partner. Dan neem ik met hoofdredacteur Tom Huizenga de dummy voor het nieuwe FOSAG Magazine door. Voor ik het weet is het alweer bijna vijf uur. Zoals gewoonlijk rond ik de dag af rond 18.00 uur met de voorbereidingen voor de volgende dag. ’s Avonds een uurtje tennissen in de binnenhal en erna nog even wat meegenomen post lezen.’ Woensdag 11 januari: ‘Eerst schrijf ik voorstellen voor de aanstaande bestuursvergadering van het hoofdbestuur van

30

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

FOSAG. Dan is er spoedoverleg over een AF-kwestie. Overdag kan ik alleen nog de beleids­ rapportage van FOSAG van commentaar voorzien. Het werk gaat ’s avonds door met bellen, agendastukken voor het managementteam van FOSAG bepalen en een in de Kerst begonnen stuk afronden. De drukte van dit moment maakt dat ik telkens rond middernacht m’n bed induik.’ Donderdag 12 januari: ‘Mijn oudste dochter wordt vandaag 18 jaar en start met haar eerste rijles. Ik rijd achter haar aan naar Waddinxveen. Daarna heb ik overleg met organisaties die graag FOSAG Partner willen worden. Eindelijk tijd om talloze nieuwjaarsuitnodigingen te lezen. En overleg met Frank Rohof over interne zaken. Dat is sinds de samenwerking met NOA bijna een dagelijkse routine geworden. ’s Middags spreek ik Erik Kruiderink. Het gaat gelukkig weer goed met de ex-directeur van FOSAG. ’s Avonds natuurlijk de visite voor mijn dochter op bezoek.’ Vrijdag 13 januari: ‘Veel nieuws bij het tweewekelijkse managementteam-overleg. Dus we lopen uit naar 2,5 uur ­vergaderen. De besproken zaken zet ik gelijk uit. Verder bekijk ik de uniforme opzet van de sector­ begroting, die voor iedere sector moet gaan gelden. Na werk direct door naar een theater-restaurant in Rotterdam. Hier organiseert Bouwkennis/USP marketing voor haar relaties een nieuwjaars­ bijeenkomst. Ik ontmoet interessante tafelgasten en geniet van de show. Na middernacht zit mijn eerste werkweek van dit jaar er op.’ n


TIps & NieuwsTips & Nieuws

van uw branchevereniging Facelift met FOSAG Magazine FOSAG Actueel is vanaf 2012 ingeruild voor FOSAG Magazine. Deze driewekelijkse uitgave spitst zich vooral toe op achtergrondartikelen. Het accent ligt nog meer op wat FOSAG voor u probeert te bereiken. Tevens komen de ondernemers zelf prominenter in beeld. Het blad is opgefrist en schenkt meer ruimte aan fotografie. Zie de hartpagina. Info: Tom Huizenga (0182-571444 of huizenga@fosag.nl)

Vernieuwde website van FOSAG Een nieuw verenigingsblad, nieuwe sectornieuwsbrief en dagelijks nieuws op de site. Een site die ook geheel vernieuwd is. U komt na het inloggen gelijk op de site uit van úw sector. Met daarop verenigingsnieuws en úw sectornieuws. U kunt online uw gegevens aanpassen, producten bestellen en u aanmelden voor activiteiten van FOSAG. Kijk op www.fosag.nl

Sectornieuwsbrieven nieuwe stijl Specifieke informatie over de vijf sectoren die binnen FOSAG actief zijn, wordt voortaan weergegeven in een sectornieuwsbrief. Die als bijlage meegestuurd wordt met het FOSAG Magazine. Die nieuwsbrief is qua vormgeving gestroomlijnd met het Magazine. Het eerste exemplaar is al gereed voor glaszetters. Voor derden te downloaden. Kijk op het SVG-deel van www.fosag.nl onder ‘Sectornieuwsbrief’

Bestel Winterschildermateriaal In dit FOSAG Magazine wordt uitgebreid stilgestaan bij overwinteren. Onder andere door gebruik te maken van materiaal dat voor de Winterschildercampagne is ontwikkeld. Zoals makelaarsborden, acquisitieflyers, stickervellen en logo’s. Dergelijk materiaal is tot 1 februari via de website te bestellen. De levertijd bedraagt circa een week. Kijk op www.winterschilder.nl/bedrijven

Regel dagelijks FOSAG-nieuws Actueel nieuws krijgt u vanaf dit jaar vooral via de vernieuwde site van FOSAG. Is er nieuws, dan krijgt u daarvan per e-mail een bericht. Een nieuw e-mailadres gekregen? Geef dat dan onderaan het e-mailbericht door. Of wijzig uw e-mailadres op de nieuwe website van FOSAG bij ‘Mijn profiel’. Dan bent u ook verzekerd van digitaal nieuws. Kijk op uw sectorgedeelte van www.fosag.nl bij ‘mijn profiel’

Digitaal FOSAG Loonkompas Totdat later een gewijzigd percentage vastgesteld is voor het O&O-fonds, zal het loonkompas alleen digitaal beschikbaar zijn. De berekeningen in de digitale versie zijn correct zolang er nog geen nieuw premiepercentage is. Is dit het geval, dan wordt de digitale versie direct aangepast en wordt er een gedrukte versie naar de leden verstuurd. Kijk op de homepage van www.fosag.nl onder ‘Handig voor leden’ n

COLOFON

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt Grafisch Facilitair BV, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage 3.450

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt

ADRESWIJZING/OPZEGGEN

Redactieadres FOSAG, Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen 0182-571444 of huizenga@fosag.nl

U kunt hiervoor het redactieadres gebruiken. Of u neemt contact op met de receptie via telefoonnummer 0182-571444, faxnummer 0182-572083 of mail receptie@fosag.nl.

© Copyright 2012. FOSAG, Waddinxveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of over­genomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOSAG.

Koninklijke FOSAG FOSAG is één van de grootste branche­ organisaties van Nederland. De koninklijke vereniging komt al sinds 1880 op voor de belangen van een kleine drieduizend schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserverings­ bedrijven. Gezamenlijk hebben ze zo’n dertigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het leden­tal mag FOSAG zelfstandig CAO-­onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het secre­tariaat in ­Waddinxveen werken ongeveer 25 medewerkers aan de belangen­ behartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.fosag.nl.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 1-2012

|

15


Extra gemakken van uw nieuwe

persoonlijke FOSAG-site • Dagelijks op de hoogte van het allerlaatste nieuws • U komt uit op úw sectorpagina met úw sectornieuws • De sectorpagina kunt u zelf inrichten en indelen • Direct digitaal contact met uw eigen sectorsecretaris • Online wijzigingen van uw lidmaatschap doorgeven

• Online producten en diensten bestellen bij FOSAG • Online aan- of afmelden voor FOSAG-bijeenkomsten • Dossiers – en de actie van FOSAG - gemakkelijk inzien • Doorbladeren van alle nieuwsuitgaven van FOSAG • Klanten in de buurt kunnen uw bedrijf makkelijk vinden

Ga naar www.fosag.nl en geef uw mening over de nieuwe site!

Magazine 1 2012  

Magazine van de Koninklijke FOSAG, één van de grootste branche organisaties van Nederland. De Koninklijke Vereniging komt al sinds 1880 op...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you