Page 1

MAGAZINE

Maandelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 23 | nummer 3 | 11 april 2013 |

Naamsverandering in

OnderhoudNL een feit

Winst van

resultaatgericht samenwerken belicht

‘De Doelen’ tot de nok toe gevuld tijdens

Opdrachtgeverssymposium


Inhoudsopgave

Winnen met resultaatgerichte ­samenwerking Met zo’n 1.350 personen was ‘De Doelen’ te Rotterdam tot aan de nok toe gevuld tijdens het Opdrachtgeverssymposium van donderdagmiddag 28 maart. De datum die ook de overgang markeert naar de marktnaam OnderhoudNL van uw ­brancheorganisatie. Dit nummer staat uitgebreid stil bij deze ­gedenkwaardige dag, waarbij de winst van resultaat­ gerichte samenwerking centraal stond. In dit nummer zijn ook verhalen uit de praktijk van alledag opgetekend om het bewijs te leveren dat zowel opdrachtgevers als opdracht­ nemers op zo’n manier te werk gaan.

4 ‘Resultaat­ gericht ­samenwerken loont’

10 ‘Markt voor ­regionaal o ­ nderhoudsplan’

Kansen voor de branche volgens Willem Vermeend

Werkwijze van de toekomst volgens Ruud Maas

5 Ruimte in ­Onderhoud

Boeiende blik op de aarde door astronaut André Kuipers

6 ‘Stop ­aanbesteden, koop in op ­kwaliteit’

Pleidooi Hans de Jonge voor ­ketensamen­werking

9

2

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

Fors besparen met een nieuwe leidraad

Dick Keus licht ­resultaatgericht ­samenwerken toe

nummer 3-2013

18 Zorginstelling zoekt RGVOpartners Beter resultaat en ook besparen op onderhoudskosten

19 Vervolgopdracht voor keten­ partners Corporatie tevreden over winst van de werkwijze

21 Onderhoud als basis voor nieuwbouw School goedkoper en beter uit met RGVO-partners


Voorwoord

22 Corporaties zoeken ­onderhoudskennis Vanwege streven naar kwaliteit tegen minder kosten

24 Zorggroep dwingt ­duurzame winst af

Lagere kosten door resultaatgericht renovatieteam

25 Vaste partners succesvol bij renovatie

Duurzamer, betere kwaliteit en tegen lagere kosten

28 Onderhoud centraal bij woning-ontwerp Onderdeel van ketensamenwerking van acht partners

Ook úw verhaal had hier kunnen staan! De redactie van OnderhoudNL Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden van OnderhoudNL zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen dat u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-556134 of e-mail naar t.huizenga@OnderhoudNL.nl.

OnderhoudNL als een huis op de kaart gezet “Terugblikkend op het Opdracht­ geverssymposium, kan ik alleen maar concluderen dat we OnderhoudNL als een huis op de kaart hebben gezet. Het is nooit eerder vertoond in de geschiedenis van onze brancheorganisatie dat we ons zo hebben geprofileerd voor leden en opdrachtgevers. En dat we daarmee ruimte hebben gecreëerd voor de expertise van onze leden: resultaat­ gericht, innovatief en met de focus op samenwerking in het gehele traject. Kennis en kunde verwerven en delen, dat is nu onze uitdaging. Het kan niet anders dan dat de gesprekken hierover met onze opdrachtgevers nu vaste grond onder de voet krijgen. In deze editie van OnderhoudNL Magazine volop aandacht hiervoor. En nu weer over tot de orde van de dag. Wat dacht u van de lopende cao-onder­ handelingen, waarover ik in mijn column in Eisma’s een voorschot heb gegeven? Of van de veelbesproken verhuurdersheffing voor de woning­ corporaties? Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, heeft mede op aandringen van ons een onderzoek uitstaan onder 75 corporaties over hun daadwerkelijke investeringsgedrag. Begin mei zijn de resultaten bekend. Wij zijn uitgenodigd hierover aan tafel te komen. De consequenties voor onze bedrijfstak in relatie tot de opbrengst voor de overheid zullen we in kaart brengen. En omdat de definitieve besluitvorming over de verhuurders­ heffing de komende maanden ­gefaseerd plaatsvindt, zullen we waar mogelijk de politiek hiermee beïnvloe­ den. Maar laten we niet afwachten en toch vooral zelf de mouwen opstropen om de markt open te breken.” Ruud Maas, ­voorzitter OnderhoudNL

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

3


OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL

Op het podium van ‘De Doelen‘ is Brandpunt-presentator Sven Kockelmann in gesprek met Ruud Maas als voorzitter van OnderhoudNL

‘Resultaatgerichte samenwerkers zijn toekomstige winnaars’ ROTTERDAM – Het is een stralende dag. En uitgerekend op deze dag kwamen er ruim 1.350 personen naar het Opdrachtgevers­ symposium in ‘De Doelen’ in Rotterdam. De grootste zaal, thuishaven van het ­Rotterdams Philharmonisch Orkest, is tot de nok toe gevuld. Het één na grootste projectiescherm van Nederland leidt een flitsende middag in. Een figuurlijke samen­ smelting van de logo’s van FOSAG en de WVB mondt uit in OnderhoudNL, de naam die sinds 28 maart 2013 in de markt staat. “Laat ik ten eerste zeggen dat we er enorm trots op zijn dat u in zo’n grote getale bent komen opdagen. U weet net als ik dat we in een dynamische tijd leven. Maar zelfs bij een getergde economie zijn er kansen. Kansen die wij willen benutten. Daarom slaan we een nieuwe weg in. Het is de hoogste tijd voor verandering. Het is de hoogste tijd voor OnderhoudNL”, zo opent voorzitter Ruud Maas rond 13.00 uur de middag, die ambitie, strijdlust en vertrouwen uitstraalt. Vervolgens maakt hij plaats voor een strak ­dynamisch decor van een soort Nieuwsuur-uitzending van OnderhoudNL met Brandpunt-presentator Sven Kockelmann. Hij ondervraagt Maas als eerste. “Met het samengaan van

4

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

FOSAG en de WVB zijn we een brancheorganisatie voor álle onderhoudsbedrijven”, start de voorzitter. “OnderhoudNL is trouwens ook veel meer dan een naamswijziging. Het is ook een nieuwe strategie om ons als organisatie op de opdracht­ geversmarkt te richten. Met een resultaatgerichte en ­innovatieve aanpak willen we ruimte creëren voor ­onderhoudswerk voor onze leden. Vooral door zélf in actie te komen, bijvoorbeeld door de organisatie van dit ­Opdrachtgeverssymposium.” Maatwerk Daarna geeft Maas aan dat opdrachtgevers binnen ­OnderhoudNL maatwerk wordt aangeboden via de zes bloedgroepen die er tot dusverre zijn, te weten OnderhoudNL Zelfstandigen, OnderhoudNL Schilders, OnderhoudNL Glas, OnderhoudNL Vastgoed, OnderhoudNL Totaal tot aan OnderhoudNL Industrieel. “Qua omzet mogen de leden van OnderhoudNL van elkaar verschillen van een ton tot aan een jaarlijkse omzet van tientallen miljoenen euro’s. Maar ze ­hebben stuk voor stuk gemeen dat ze koers zetten richting resultaatgericht samenwerken”, benadrukt de voorzitter, die zelf ook wordt afgebeeld op het projectiescherm zodat hij ook goed te zien is voor de mensen die op de achterste rij zitten. “Het is onze overtuiging dat de resultaatgerichte samenwer­ n kers van nu de winnaars van de toekomst zijn.”


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL 

OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM

Ketensamenwerking bepalend bij

onderhoud in de ruimte ROTTERDAM – Astronaut André Kuipers is niet voor niets speciale gast bij het ­Opdrachtgeverssymposium met de titel ‘Ruimte in onderhoud’. Want de lucht- en ruimtevaart staat bij uitstek te boek als toonbeeld van ketensamenwerking. Dank­ zij de intensieve internationale uitwisseling tussen leveranciers en fabrikanten wordt steeds voortgang geboekt. “De ruimtevaart staat en valt bij ­internationale samenwerking”, zo trapt Kuipers zijn ruim één uur durend betoog af als hij met een luid applaus wordt begroet. “Als astronaut reis je dan ook heel wat af. Om goed voorbereid de ruimte in te gaan, zit je gedurende een aantal jaar bijvoorbeeld in Canada, Rusland, Japan en Amerika. Dan ben je haast blij dat je een half jaar op één plek zit. Daarna begint het echte werk: de ruimte­ reis. Op 400 kilometer hoogte reis je dan met 8 kilometer per seconde rond de aarde. Nederland vlieg je in 30 seconde overheen. En je maakt 16 keer licht en donker mee in een etmaal.” Adem­benemende beelden laat Kuipers zien van het Noorderlicht, de zonsopkomsten en -ondergangen en uiteraard van markante plaatsen op de wereld, waar­onder natuurlijk Nederland.

André Kuipers stond uitgebreid stil bij de internationale ketensamenwerking, zowel in de voorbereidingsfase als bij het verblijf in een ruimtestation

Onderhouds­ werk “Veel mensen weten niet dat je fiks wat tijd kwijt bent aan onderhoud. Het ruimte­station is gebouwd in 1998 en kent modules die gebouwd zijn in Canada, Rusland, Japan en Amerika. De

high-tech apparatuur moeten de astro­ nauten zelf kunnen r­ epareren. Het is voorzichtig rondzweven om zelf niets kapot te maken.” Zonne­panelen koppelen aan het ruimtestation, onder andere met een robotarm, valt ook onder het takenpakket. Bij het onderhoud van de wc gaan ze bijna te werk als loodgieters: filters vervangen en nieuwe slangen aanleggen. “Urine wordt hergebruikt voor drinkwater”, wordt in een sneltreinvaart toegelicht. “Water in de ruimte kost namelijk € 20.000,- per liter. Verder is er altijd het gebrek aan zwaarte­ kracht. Alle materialen zweven en moeten dus worden ingepakt. Gereedschapskisten worden vastgezet met klittenband. En bij onderhoudswerk moet je jezelf soms goed vastzetten, bijvoorbeeld als je een elektrische schroevendraaier pakt. Anders draait niet de schroef, maar jij zelf met de richting van de schroevendraaier mee.” Experimenten Bij het onderhoudswerk is het voortdurend praten met collega-astronauten of met het grondpersoneel op aarde. Druk ­communicatieverkeer is er ook wat betreft de proeven die er ten bate van school­ kinderen worden uitgevoerd. De opzet is om hen voor techniek te interesseren, omdat er daar straks een groot gebrek aan personeel is. “Daarnaast voeren we nog eens zo’n 55 andere experimenten uit”, aldus Kuipers. “De ruimtevaart staat aan de basis van industriële innovatie, zoals niersteen­ vergruizers, remschijven tot aan kunst­ matige bloedvaten.” Na 193 dagen hangend slapen, was het bij aankomst op aarde wel weer even wennen. Het zweven was voorbij. Dus ineens weer traptreden gebruiken en flessen vasthouden in plaats van laten zweven. En fysiek gezien moesten de spieren en botten weer flink groeien. Dat duurt ongeveer een half jaar. n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

5


OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL

‘Ketensamenwerking wordt hoe je je geld verdient en hoe je ROTTERDAM – Hans de Jonge is hoogleraar vastgoed­onderhoud aan de Technische Universiteit te Delft en ­adviseur in één van de Bouwteams van minister Stef Blok om de bouw uit het slop te halen. Hij komt met een ­wervelende presentatie waarbij zijn missie overduidelijk is: stop met o ­ uderwets aan­besteden en begin vandaag nog met keten­ samenwerking. ‘Dat levert een beter en ­goedkoper product op’, kan hij niet vaak genoeg benadrukken. ‘Laat opdracht­ gevers daarom s­ toppen met ­inkopen van de laagste prijs. Koop liever ­kwaliteit in!’

Hans de Jonge: ‘Ook in de bouw kan het beter, sneller en goedkoper als opdrachtgevers en opdrachtnemers de handen ineen slaan voor ketensamenwerking’

6

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

Op wereldwijd niveau tekent zich een trend af dat mensen steeds meer naar de steden trekken. Om deze groei op te kunnen vangen, is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad de belangrijkste uitdaging voor de komende dertig jaar. “Onderhoud zal een derde tot de helft van de omzet gaan worden in de bouw. Het punt is dat het onderhoudsproces voor veel verbetering vatbaar is”, zo luidt de hoofd­ boodschap van De Jonge. Dan stelt hij de vraag aan zowel opdrachtgevers als opdracht­ nemers of het onderhoudsproces inderdaad verbeterd kan worden. Via de ruim 400 in de zaal aanwezige digitale stemkastjes, blijkt een ruime meerderheid het daarmee volmondig eens te zijn. “Waarom snijden we dan niet met z’n allen in faalkosten via ketensamenwerking? Dan doen we het slimmer én beter. En leveren we een ­bijdrage aan de bouw, die wel wordt gezien als dé groeimotor voor de economie”, opperde de hoogleraar. Dus luidde de vraag wie er nu al aan ketensamenwerking doet. Aan opdracht­


niets als je niet transparant maakt kwaliteit biedt’ Alles over het ­Opdrachtgeverssymposium online Kijk op www.OnderhoudNL.nl voor onder andere twee ­minidocumentaires van branches waar al jaren ketensamenwerking plaatsvindt. U vindt op onze website overigens nog veel meer informatie over het Opdrachtgeverssymposium zoals presentaties, foto’s en video­ verslagen.

geverskant is de score zo’n 50 procent en bij de opdrachtnemers is dat zo’n 75 procent. Dan geeft De Jonge aan dat uit onderzoek blijkt dat je met ketensamenwerking zeker 25 procent kunt besparen ten opzichte van traditioneel aanbesteden. Bovendien blijkt uit hetzelfde onderzoek dat de winstmarges voor de uitvoerende bedrijven dan met 6 procent stijgen.

Ketensamenwerking=toekomst “Waarom pakken we ketensamenwerking dan niet met beide handen aan?”, vraagt de spreker zich af. “Laten we eens kijken naar twee branches die al jarenlang keten­ samenwerking toepassen en wat de winst daarvan is.” Via een videoboodschap geeft drs. ir Sjoerd Vollebregt als lid van de Raad van Bestuur van ‘Stork BV’ en ‘Fokker Technologies’ aan hoe het ontwerp en het onderhoud al sinds jaar en dag samengaan. Omdat de vliegtuigen zo’n veertig tot zestig jaar meegaan, is niet de aanschaf maar het onderhoud aan onderdelen de grootste onkostenpost. Op wereldwijde schaal is middels ketensamenwerking het aantal onderdelen teruggebracht van 3 miljoen naar ‘slechts’ 700.000 onderdelen. “Waardoor het onderhoud sterk wordt teruggebracht in doorlooptijd. Het is dan wel een vak om als opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van gelijkwaardigheid rond de tafel te zitten”, meent hij. “En je moet steeds weer willen leren van een volgend project. Al was het maar dat elk nieuw vliegtuig 15 procent lichter en 15 procent efficiënter gemaakt

Op voorspraak van hoogleraar De Jonge reageerden zowel opdrachtgevers als opdracht­ nemers op vier stellingen omtrent ketensamenwerking via stemkastjes in de zaal

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

7


moet worden. Anders verliezen we het van de concurrentie. De bouw kan zich de ouderwetse manier van aanbesteden ook niet meer permitteren. Alleen met keten­ samenwerking heb je nog toekomst.” Ketensamenwerking=besparen De tweede videoboodschap komt van Cor van de Linde. Hij is als technical manager verantwoordelijk voor het onderhoud aan de 39 olietanks op de Maasvlakte van vijf olieproducenten. In zo’n terminal past een Airbus 380 vliegtuig en dan kan je er nog omheen rijden met een bus. En qua ­inhouds­capaciteit gaat het dan om 4,6 miljoen kubieke meter. Dat laatste is te vergelijken met een fles wijn per inwoner van de aarde. Vanuit zijn bedrijf, te weten ‘Maasvlakte Oil Terminal’, is een omslag in gang gezet van correctief naar preventief onderhoud. “We wilden af van ­aanbesteding voor groot onderhoud aan de olietanks omdat het niet de gewenste innovatie en besparing ­opleverde”, aldus de man die in 2012 werd uitgeroepen tot ‘Maintenance Manager van het jaar 2012’. “Nu werken we met vaste partners met dezelfde visie. Dat geeft niet alleen meer rust en vertrouwen. We werken nu ook al 10 procent goedkoper. Groot onderhoud vergt geen 52 weken, maar 40 weken. Dat is alleen nog terug te voeren op beter gezamenlijk plannen. De droom is dat we

op termijn uitkomen op 15 onderhouds­ weken.” Ketensamenwerking=winst “U ziet het: het kan beter, sneller en goed­ koper. Ook in de bouw”, zo sluit De Jonge aan bij de twee videoboodschappen. “Keten­ samenwerking heeft de toekomst. Waarom pakken we ketensamenwerking dan niet op?” Bij stemming blijkt dat aan de opdracht­ geverskant 40 procent geen gezamenlijk gevoel heeft over winst en verlies. En 46 procent van de opdrachtnemers denkt er net zo over. “Mijn reactie is heel simpel: het wordt niets als je niet duidelijk maakt hoe je je geld verdient en je de ander geen winst­ marge gunt. Maar wat heb je nog te kiezen? Het oude gedrag van inkopen op de laagste prijs levert niets op!”, aldus De Jonge. “Het inkopen van de toekomst is het inkopen van kwaliteit. Opdrachtgevers en opdrachtne­ mers: vind elkaar in ketensamenwerking! Ik wens beide partijen veel winstgevendheid en werkplezier toe.” Tot slot is de hoogleraar benieuwd wat zijn pleidooi voor keten­ samenwerking heeft opgeleverd. Dus vraagt hij of opdrachtgevers en opdrachtnemers nu ook anders te werk zullen gaan. Twee derde van de opdrachtgevers beaamt dat, terwijl dat bij 70 procent van de opdrachtnemers het geval is. “Een hoopvol gegeven. Voeg nu allebei ook de daad bij het woord!”, zo luidt n de slotzin.

Stemming over vier stellingen > Stelling: ‘het onderhoudsproces kan veel beter’ Reactie opdrachtgevers: 51% zeer eens en 45% eens Reactie opdrachtnemers: 54% zeer eens en 40% eens > Stelling: ‘wij doen aan ketensamenwerking’ Reactie opdrachtgevers: 17% zeer eens en 36% eens Reactie opdrachtnemers: 18% zeer eens en 57% eens > Stelling: ‘waarom pakken we ketensamenwerking niet op? Reactie opdrachtgevers: 40 procent heeft geen gezamenlijk gevoel over winst en verlies Reactie opdrachtnemers: 46 procent heeft geen gezamenlijk gevoel over winst en verlies > Stelling: ‘morgen gaan we anders te werk’ Reactie opdrachtgevers: 60% eens Reactie opdrachtnemers: 70% eens

8

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013


TEKST TOM HUIZENGA

|

OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM

Beeld ONDERHOUDNL

Nieuwe leidraad: meer kwaliteit leveren tegen lagere kosten ROTTERDAM - Dick Keus gaf als senior consultant van TNO opdrachtgevers en opdracht­ nemers dé ideale handreiking om met ketensamenwerking beter en goed­koper te werk te gaan. De aanpak staat namelijk omschreven in het nieuwe ­boekwerk ‘Leidraad Resultaat­ gericht ­Samenwerken bij ­investeren en onderhoud’. De leidraad is in opdracht van OnderhoudNL tot stand ­gekomen door intensieve ­samenwerking van SBR en TNO. Sinds 2008 heeft de bouw te maken met krimp. De omzet daalde van 90 miljard naar 50 miljard. Moeten we wachten totdat Den Haag wat gaat doen? “Nee”, zo luidt de stellige mening van Keus. “Want dan blijft het proces hetzelfde. En juist dáár valt de winst te boeken. Geld dwarrelt weg bij aanbesteden. We hebben het over een verspilling van 9 miljard op jaarbasis! Omdat een opdrachtgever een eigen ontwerp maakt en de uitvoerende partijen er niet bij betrekt. Het is juist cruciaal om dat in de ontwerpfase wél te doen, zowel qua nieuwbouw als onderhoud.” Geld ligt op straat Het geld ligt op straat als de opdrachtgever aangeeft wat hij wil en opdrachtnemers zitting laat nemen in een ontwikkelteam. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer wel zélf in beweging komen, bijvoorbeeld door over te gaan op resultaatgericht samenwerken. “Zo zijn er 32 projecten gevolgd op basis van resultaatgericht vastgoed­onderhoud. ­Berekeningen wijzen uit dat er 20 procent is bespaard op de exploitatieperiode. En dat er circa 52 procent bespaard is op de indirecte kosten. Ketensamenwerking is daarmee dé manier om te overleven in de bouw.” n

Dick Keus: ‘Er zijn volop kansen om te overleven in de bouw als zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer via ketensamenwerking leiderschap met lef tonen’

Korting op leidraad voor leden ­OnderhoudNL Het boekwerk ‘Leidraad Resultaat­ gericht Samenwerken bij ­investeren en onderhoud’ geeft de manier aan hoe opdracht­­gevers en opdracht­ nemers beter en goedkoper te werk kunnen gaan. De b ­ estellingen van het boek, dat € 125,- kost, ­verlopen via de site van SBR, te weten www.sbr.nl/producten/ publicaties. Leden van ­OnderhoudNL krijgen 20 procent korting.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

9


OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL

Willem Vermeend (links) en Ruud Maas (rechts) bespraken de videoboodschap van minister Stef Blok (zie inzet)

‘Een integraal onderhoudsplan per regio heeft de toekomst’ ROTTERDAM – Minister Stef Blok van ­Wonen kon helaas niet lijfelijk aanwezig zijn bij het Opdrachtgeverssymposium omdat de ministerraad vanwege Goede Vrijdag naar deze dag was verplaatst. Via een speciale videoboodschap was hij toch aanwezig en liet hij weten dat hij hoopt dat de branche de weg naar het herstel inslaat nu het Woonakkoord voorziet in laag btw op verbouwingsarbeid en een fonds voor energiebesparing. ‘Wacht niet op Den Haag, kom zelf in actie!’, luidde de reactie van Willem Vermeend als oud-staats­ secretaris en oud-minister van Financiën. ‘Lanceer nu een onderhoudsplan per regio.’ Vermeend gaf al eerder aan dat hij de naam en de strategie van OnderhoudNL een schot in de roos vond. Hij stak ook de loftrompet over het feit dat er maar liefst ruim 1.350 mensen de weg hadden gevonden naar de grootste zaal van ‘De Doelen’. “De overheid geeft niets uit, net als de consument. En de bouw is de motor van de economie. Denk je dan echt dat je bij de politiek moet aankloppen? Echt niet!”, zo gaf Vermeend zijn mening onverbloemd weer toen dagpresentator Sven Kockel­ mann hem naar een reactie op de lezing van de minister vroeg. “De groei zit de komende jaren in de verbouwing en de

10

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

renovatie. In jullie bedrijfstak dus. Tegelijkertijd is de trend dat je in een onderhoudsaanpak per regio moet denken. Wacht niet te lang, ga er gelijk mee aan de slag. Laat je de kaas niet n van je boterham eten. Wees-de-rest-voor!”

Lobbygesprek over verhuurdersheffing Ruud Maas omarmde als voorzitter van OnderhoudNL de handreiking van Vermeend en beloofde dat zijn brancheorganisatie zeker aan de slag zal gaan met een regionaal onderhoudsplan. “Toch wil ik wijzen op een interessante passage uit het videobericht van minister Blok. Hij zei dat de onderhoudsbranche de belangrijkste is binnen de bouw. Dat zie ik toch als een uitnodiging om met hem rond de tafel te gaan zitten over de verhuurdersheffing”, zo liet Maas weten. “We sturen voortdurend aan op overleg met Blok. Dat deden we al via een brief en vorige week waren we nog bij de VVD-fractie. Corporaties moeten namelijk 1,7 miljard afdragen aan de overheid. Dat raakt onze bedrijfstak omdat de corporaties gaan snijden in hun onderhoudsbudget. Verder vinden we dat het Woonakkoord zo ingericht moet worden dat corporaties ook overgaan tot energiebesparing en onderhoud aan hun huurwoningen. We grijpen elke gelegenheid aan om hierover met minister Blok in gesprek te gaan.”


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL

OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM

Sfeerimpressie van het Opdrachtgeverssymposium

Linksboven 1.354 mensen kwamen naar de grote zaal van ‘De Doelen’ boven Bij de entree: heel veel strekkende meters met badges Links De inlooplunch op de eerste etage van ‘De Doelen’

Astronaut André Kuipers was de publiekstrekker

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

11


Eén van de vele gezellig onderonsjes

Eneco van energie-leverancier naar energie-partner Marc van der Linden gaf als lid van de Raad van Bestuur van energie­ Aandachtig luisteren naar de sprekers

maatschappij Eneco aan dat zijn bedrijf zich al voorbereidt op een overstap van energie-­leverancier naar energie-partner. Om samen met particulieren te investeren in duurzame energie. Huishoudens zullen steeds meer gebruik gaan maken van eigen winden zonne-energie. Daarmee worden zelf­ voorzienend. “We gaan dus van centrale energie-opwekking uit fossiele brandstoffen naar een decentrale energie-­opwekking uit bronnen als wind en water”, luidde de ­boodschap. Van der Linden liet zien dat anno 2030 de totale energie-markt is veranderd. De auto is een aanvullende energiebron voor thuis. In huis starten wasmachines en andere ‘slimme’ apparatuur pas bij het laagste tarief van de dag. Op de sportschool loop je je eigen energie bij elkaar voor je terugrit naar huis op je elektrische scooter. “Dit duurt niet eens meer tot 2030. Ik denk dat het rond 2020 al zo ver is.

Tot slot is het napraten bij de borrel

Zo hard gaat dat”.

Foto- en filmverslag op www.OnderhoudNL.nl Kijk voor een zeer uitvoerige fotoreportage en een filmverslag van het Opdrachtgeverssymposium op www.OnderhoudNL.nl.

12

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013


OnderhoudNL beveelt OnderhoudNL Partners aan OnderhoudNL geeft ondernemers een handreiking als het gaat om organisaties met een stukje extra dienstverlening die de brancheorganisatie zelf niet in huis heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan verzekeringen, softwarepakketten, ziekteverzuim en uitzendkrachten. Ze staan te boek als OnderhoudNL Partners. Wie nieuws heeft, komt op deze pagina in beeld. Kijk voor het ­complete aanbod op www.OnderhoudNL.nl onder het kopje ‘Over OnderhoudNL’ bij ‘Partners’.

CBBS heeft nieuwe HR-module voor een papierloos kantoor CBBS Salarisservice automatiseerde de invoering van de nieuwe functie- en loonstructuur voor haar relaties zoveel mogelijk. Maar de OnderhoudNL Partner gaat nog een stap verder! Bedrijven kunnen zich abonneren op een HR-module, die op internet staat. Via elke willekeurige PC, iPad of smartphone kan alle data worden geraadpleegd: van salaris, administratie, opleiding, verlof tot aan functione­ ringsinformatie. Zowel bedrijven als werknemers kunnen met een wachtwoord toegang krijgen tot het papierloze kantoor! Voor meer informatie of vrijblijvende demo: Anko Vooijs van CBBS Salarisservice BV (070-3353000 of verkoop@cbbs.nl)

Flexibele autoleasecontracten van Achilles juist nu een uit­ komst! Omdat het in de huidige tijd voor veel ondernemers lastig is om ver vooruit te kijken, zijn de flexibele leasecontracten van Achilles Autolease een goede oplossing. Ook voor uw specifieke bedrijfssituatie biedt de OnderhoudNL Partner u graag een maat­ werk schildersbus aan. Want ook voor de specifieke inrichting van uw bedrijfswagen denkt Achilles graag met u mee! Bovendien geldt er nu een speciale actie. Als u nu gaat leasen bij Achilles Autolease, dan krijgt u bovendien € 500,- korting op opties of accessoires naar keuze. Voor meer informatie: www.achillesautolease.nl

Alleen bij OnderhoudNL ­Verzekeringsdienst ­overlijdenskosten ­gedekt Volgens de cao is de werkgever verplicht om het m ­ aandloon volledig uit te betalen na de dag van het overlijden van een werknemer. Daarnaast moet nog eens twee keer een maandsalaris (ditmaal minus een aantal vergoedingen) overgemaakt worden aan de nabestaanden.

Deze extra – en veelal onverwachte – ­kosten worden gedekt als u een ziekte­ verzuimverzekering hebt ­afgesloten bij de OnderhoudNL Verzekeringsdienst. Bij alle andere verzekerings­ maatschappijen kunt u zelf opdraaien voor deze kosten.

Voor meer informatie: Carola van der Meeren via 06-50811479

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

13


onderzoek

TEKST Tom Huizenga|

Beeld ‘KLOET ONDERHOUD’

‘Besparing van 57 procent op indirecte kosten bij RGVO’ VLAARDINGEN - Voor het eerst is ook wetenschappelijk aangetoond dat ­resultaatgericht samenwerken leidt tot ­aanzienlijk minder indirecte kosten. ‘Met meer onderling vertrouwen bespaar je 57 procent’, luidt de conclusie van Chris Oerlemans. Hij rondde recentelijk zijn afstudeerscriptie af en is daarmee de eerste ‘Master of Real Estate’ in onze bedrijfstak. Oerlemans onderzocht de indirecte kosten van twaalf vastgoedexploitanten, die in totaal zo’n 230.000 huurwoningen in hun bezit hebben. In het ene geval is dat € 10,per jaar per woning, in het andere geval is dat € 70,-. Wantrouwen en elkaar voort­ durend controleren drijft de prijs op. Terwijl lotsverbondenheid om een resultaat te

behalen, een gedeelde visie en elkaars expertise aanboren juist een kosten­ besparing oplevert. “Dat laatste zie je sterk terug bij resultaatgericht vastgoed­ onderhoud, waarbij de opdrachtnemer de wensen vertaalt naar een slim onderhouds­ scenario”, aldus het directielid van ‘Kloet Onderhoud.’ “Een gebrek aan vertrouwen houdt het gunnen op de laagste prijs nog in stand, terwijl je met vertrouwen dus veel beter af bent. Daarom kreeg mijn weten­ schappelijk onderzoek de titel ‘Efficiënt Vastgoedonderhoud: controle is goed, vertrouwen is beter.’ Het is onze ambitie om alleen nog maar te werken vanuit resultaat­ gericht vastgoedonderhoud. Dat levert ons in te plannen werk voor de lange termijn op, terwijl resultaatgericht werken voor een klant slimmer en goedkoper is.” Traditioneel vastgoedonderhoud: duurste * Opdrachtgever stelt vooraf een bestek op * Via aanbesteding wordt gezocht naar laagste prijs * De inspanning staat centraal * Prestatiegericht vastgoed­ onderhoud: 46 procent goedkoper * De opdrachtgever stelt de detailafspraken op * Het onderhoudsbedrijf levert technische prestaties * De technische prestatie staat centraal * Ten opzichte van traditioneel aanbesteden 46 procent goedkoper *

Chris Oerlemans; ‘Alleen een gebrek aan vertrouwen houdt het gunnen op de laagste prijs nog in stand, terwijl je met vertrouwen veel beter af bent’

14

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

(foto: Ronald van den Heerik)

Resultaatgericht vastgoed­ onderhoud: 57 procent goedkoper * De bezitter van vastgoed maakt zijn wensen kenbaar als resultaat * Het onder­ houdsbedrijf vertaalt dat naar een onder­ houdsplan met een resultaatgarantie * De wensen van de vastgoedgebruiker staan centraal * Ten opzichte van traditioneel aanbesteden 57 procent goedkoper  n


Leden

‘Weijman Direct’ start 24-uurs o ­ nderhoudsservice

‘Weijman Direct’ staat sinds kort ook 24-uur klaar voor bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen in ­Veenendaal kunnen sinds kort ook gebruik maken van de 24-uurs ­onderhoudsservice van ‘Weijman Vastgoedonderhoud’. Onder de naam ‘Weijman Direct’ is een team van allround vakmensen actief voor herstel- en onderhoudswerk, dat direct of op korte termijn moeten worden opgepakt in en rondom een bedrijfs­ pand. “We hebben al jaren een 24-uurs onderhoudsdienst voor de woning­

corporaties waar we mee samen­ werken”, aldus William van de Pol. “Aangezien we hier helemaal op ingericht zijn, hebben we besloten deze service naar het Veenendaalse bedrijfsleven uit te breiden. Het kan gaan om het repareren van een klemmende deur of een loszittende tegel tot en met het acuut herstellen van storm-, inbraak- of waterschade. En als het nodig is, treffen we ook gelijk een nood­voorziening.”

Historische kleurenwaaier ­Vlaardingen uitgereikt Op 14 februari zijn de eerste ­exemplaren van de historische ­kleurenwaaier van Vlaardingen uitgereikt. De kleurenwaaier legt dertig kleuren vast die 150 jaar geleden in de binnenstad van ­Vlaardingen zijn toegepast. Het initiatief ligt bij ‘Kloet Onderhoud’ en ‘Stichting Stadsherstel Vlaardingen’. Door middel van een historisch geïnspireerd kleurenpalet kan het schilderwerk van de gebouwen

uitgevoerd worden in authentieke kleuren. De waaier is gebaseerd op kleur historisch onderzoek dat door architect Kees Rouw – in samen­ werking met opleidingsinstituut ­Nimeto uit Utrecht – is uitgevoerd. De waaier is samengesteld door Annemarie Broek, die werkzaam is bij ‘Kloet Onderhoud’. De historische kleurenwaaier is in beperkte oplage verkrijgbaar bij de ‘Stichting Stads­ herstel Vlaardingen’.

Annemarie Broek (links) en Jacques ­Oerlemans, respectievelijk ontwerpster en bedenker van de historische kleurenwaaier

Bedrijfsgroei bij ‘Van Vulpen ­Vastgoedonderhoud’ Ruim drie jaar geleden begon Ron van Vulpen vanuit huis met het opzetten van zijn eigen vastgoedonderhouds­ bedrijf. Het bedrijf richtte zich voor­

Het nieuwe bedrijfspand van ‘Van Vulpen ­Vastgoedonderhoud’ te Hilversum

namelijk op de zakelijke markt en bouwde snel een professionele klanten­ kring op, die bestaat uit vastgoed­ beheerders, administratie­kantoren, aannemers en stichtingen. ‘Van Vulpen Vastgoedonderhoud’ huurde daarom een kleine bedrijfsruimte en ging vanuit hier aan de slag. Drie jaar na dato besloot het bedrijf om zich vanaf maart 2013 te vestigen aan de Franciscusweg 20e te Hilversum. Met de keuze voor dit bedrijfspand kunnen de klanten beter bediend worden. ‘Van Vulpen Vastgoedonderhoud’ is trots dat groei via de verhuizing mogelijk is

In memoriam • Op 19 februari 2013 is de heer W. Kleinsman uit ­Haaksbergen op 78-jarige leeftijd overleden. • Op 19 februari 2013 is de heer H. Broeders, o ­ prichter en mede-directeur van Baril Coatings uit ’s-Hertogenbosch, overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

ondanks de crisis. Inmiddels werken er gemiddeld 15 tot 20 medewerkers, die het ontzorgen van klanten hoog in het vaandel hebben staan.

Agenda op site Vanwege de maandelijkse verschijning van het OnderhoudNL Magazine, is het onmogelijk om op deze pagina een ­actuele agenda af te drukken. Wanneer u met uw smartphone deze QR-code scant, krijgt u gelijk de meest actuele versie van de OnderhoudNLleden­agenda te zien. Deze kunt u na inloggen ook raadplegen via ‘Nieuws’ > ‘Agenda’ > ‘Overzicht Agenda’.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

15


vakwerk‘Willems Vastgoedonderhoud’ te Rotterdam profileert zich als ­energetische renovatiespecialist. Zo kregen 52 woningen in Hoek van Holland van corporatie ‘Woningbouwvereniging Hoek van Holland’ (zie inzet) niet alleen een compleet ander uiterlijk, maar zorgde een serie van energiebesparende maatregelen ervoor dat het energie-onzuinige label F werd verruild voor het super-energiezuinige A++ label. De energiebesparing is zo groot, dat de huurkostenstijging er tegen weggestreept kan worden. Dat komt omdat ‘Willems Vastgoed­ onderhoud’ al in de ontwerpfase kon meedenken over de beste en de slimste aanpak. Zo kwam het bedrijf ook zélf met innovatieve vondsten, zoals kleine ventilatoren die zorgen voor een warmtegordijn. De unieke vondst is ontwikkeld samen met TNO en geproduceerd door leverancier ‘Jaga’. Als hoofdaannemer zocht het bedrijf vervolgens vaste partners op het gebied van de bouw en de installatie om het uitvoerend werk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Tijdens de renovatie­ werkzaamheden hoefden de huurders daarom slechts twee weken door te brengen in een ander huis. Op voorhand ging 84 procent van de huurders al akkoord met de renovatieplannen, daar waar een minimum van 70 procent vereist is.

Bedrijfsprofiel ‘Willems Vastgoedonderhoud’ Directie: Piet, Edu, Tim, Sander en Sjors Willems Personeel: circa 90 vaste mede­werkers Plaats: Rotterdam Klanten: woningcorporaties en VvE’s Specialiteit: energetische renovatie­ specialist en prestatie­ gericht vastgoedonderhoud Website: www.willemsvgo.nl

16

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

TEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘Willems vastgoedonderhoud’

Huurverhoging ­wegstrepen tegen energie­

besparende ­renovatie

Aan de noordkant van het zolderdak zijn speciale dakpannen neergelegd die stikstof uit de lucht kunnen filteren om de CO2-uitstoot te reduceren


Een extra goed ventilatie­ systeem – n ­ odig voor vocht­ afvoer en de invoer van frisse lucht – is zowel CO2- als vocht-gestuurd

Bovenop de woningen zijn nieuwe kappen als zolders aangebracht als extra woon­ ruimte én om de duurzame energie-installatie te plaatsen voor een veel zuinigere ­verwarming

Aan de zuidkant van het ­zolderdak zijn zonnepanelen geplaatst als energievoorziening voor de ­elektriciteit

Via extra overstekken wordt het houtwerk extra beschermd tegen weers- en windinvloeden waardoor er bespaard kan worden op onderhoudskosten

Als alternatief voor radiatoren bedacht ‘Willems Vastgoedonderhoud’ een zuiniger alternatief met kleine warmteventilatoren op de convectoren die zorgen voor een warmtegordijn

De oude kozijnen met enkelglas glas zijn in de gehele woning vervangen door duurzame LAMIKON-kozijnen van vurenhout met driedubbel glas

Achter het stucwerk van de buitengevel zijn duurzame houtvezelplaten aangebracht voor isolatie en extra beplating voor geluidswering

Bij zes woningen kijkt de corporatie de komende twee jaar naar het energieverbruik nu er twee bronnen zijn geslagen van 100 meter diepte voor de grondgebonden warmtepomp

Bij vijf woningen kijkt de corporatie de komende twee jaar naar het energieverbruik nu de warmte van vervuilde lucht wordt hergebruikt, terwijl vervuiling wordt afgevoerd

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

17


MEER MET MINDER QUA Onderhoud 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ‘SCHILDERWERKEN VAN DE VELDE’

Zorginstelling kiest consortia om op onderhoud te besparen GOUDA – ‘Zorgpartners Midden-Nederland’ gaat met vier verschillende consortia in zee om goedkoper uit te zijn bij het ­onderhoud aan zeventien zorginstellingen. Voor de komende 25 jaar gebeurt dat bij het nieuwbouwpand ‘Gouwestein’ te ­Gouda aan de hand van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Die opdracht werd ­gegund aan de drie partners binnen het consortium ‘Service Partners Midden-­ Nederland’, waaronder ‘Schilderwerken Van de Velde’ uit Bergambacht.

Gert van de Velde is blij met de eerste grote opdracht voor resultaatgericht vastgoedonderhoud omdat hij met ‘Schilderwerken Van de Velde’ die ommezwaai wil maken

18

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

‘Bouwbedrijf De Vries & ­Verburg’ en ‘Installatie­bedrijf UNICA’ zijn de andere twee partners. Samen waren ze in 2009 al betrokken bij de nieuwbouw van de zorginstelling. Toen was het bouwbedrijf nog de hoofd­ aannemer. Nu trekt het drietal op basis van gelijk­ waardigheid op. Nadat de opdracht­ gever zorgvuldig had gescreend of de drie bedrijven het ­gedachtegoed van resultaat­ gericht vastgoed­ onderhoud daadwerkelijk in de genen hadden zitten, ging de opdracht voor een

25-jarig onderhoudscontract naar het trio met de consortiumnaam ‘Service Partners Midden-Nederland’. Voor ‘Schilderwerken Van de Velde’ is hiermee een kleine 1 miljoen euro gemoeid. Besparing De drie bedrijven hebben het onderhoud aan het gebouw, de installatie en het schilderwerk op elkaar afgestemd. Voor de buitenkant is een onderhoudsscenario opgesteld dat het meest economisch verantwoord is. Daarnaast vindt er een jaarlijkse monitoring van de binnenkant van de zorginstelling plaats. De prestatieeis is dat de beleving fris en fruitig moet zijn. Het gezamenlijke plan van ‘Service Partners Midden-Nederland’ levert de opdrachtgever een totale besparing van zo’n 20 tot 30 procent op. Die besparing heeft enerzijds te maken met directe kosten. Anderzijds met indirecte kosten omdat de opdrachtgever minder geld kwijt is aan de aansturing. Stap Directeur Gert van de Velde is maar wat blij met de nieuwe opdracht. “Als onderhouds­ bedrijf denken en werken we altijd al vanuit een duurzaam resultaat. Maar nu doen we dat voor het eerst onder de vlag van ­resultaatgericht vastgoedonderhoud”, laat hij weten. “Omdat ik die kant op wil gaan met mijn bedrijf, zie ik deze opdracht als eerste stap van servet naar het tafellaken.” ­Momenteel wordt een bouwkundige afdeling opgetuigd. Want ‘Zorgpartners Midden-Nederland’ vergeeft nog eens vier tot vijf opdrachten aan het consortium. En ‘Schilderwerken Van de Velde’ is ook solo bij meerdere corporaties in beeld om resultaat­ gericht vastgoedonderhoud uit te gaan voeren. n


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ‘onderhoudnl’

MEER MET MINDER BIJ Renovatie

beloond met vervolgopdracht van

Ketensamenwerking corporatie WAALWIJK – In september 2011 startte ketensamen­ werking van een bouwbedrijf, installatiebedrijf, dakdekkers­ bedrijf én onderhoudsbedrijf voor de renovatie van 180 huurwoningen van de Tilburgse corporatie ‘Tiwos’. Samen bedachten ze de beste oplossingen voor de langere termijn. ‘De beloning is dat we samen aan de slag mogen gaan bij de renovatie van nog eens 82 huurwoningen in een ­andere wijk’, aldus directeur Jan van Son van het gelijk­ namige onderhoudsbedrijf uit Waalwijk. Hij schetst wat er bij ketensamenwerking komt kijken.

Wat was de vraag van de woningbouw­ corporatie? “Dat we via ketensamenwerking niet alleen meer met minder doen, maar dat de renovatie van de huurderswoningen ook nog eens met maatwerk kwalitatief beter ter hand wordt genomen. Hoe? Door vooraf samen het werk door te nemen en elkaars kennis en kunde in te brengen. Dat leidt Het team van onderhouds-, installatie-, dakdekkers- en bouwmedewerkers met dezelfde niet alleen tot een efficiënte planning, maar werkkleding, dezelfde uurtarieven en dezelfde werktijden ook tot het uitbannen van faalkosten en meerwerk. Niet m ­ inder belangrijk was dat er een hoge score qua bewoners­tevredenheid uit moest resultaat leidt, begon de speurtocht naar een gelijkgezind rollen gedurende de renovatie.” installatiebedrijf, dakdekkersbedrijf én onderhoudsbedrijf. ‘Van Son Schilderwerken’ kwam in beeld voor het onderhoud omdat we in de regio bekend staan qua meedenken, kwaliteit Hoe wist jullie bedrijf gesprekspartner te worden? en als specialist op ons vakgebied. Bovendien zijn we bekend “De aannemer had van oudsher al een relatie met de met bouwteams: daar halen we zo’n 50 procent van onze woningcorporatie. Omdat ze samen tot de conclusie kwamen omzet uit.” dat ketensamenwerking op alle fronten tot een beter

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

19


Hoe maak je een beter product met minder geld? “Nieuw is dat je met drie andere uitvoerende bedrijven én de opdracht­ gever gezamenlijk het hele proces van een renovatie gaat doorspitten. Feitelijk breng je vier verschillende culturen bij elkaar. Dat vereist dat je op ieder denkbaar niveau aan samen­ werking moet denken. Belangrijk is dat alle partijen een volstrekte ­openheid van zaken geven. Je laat echt het achterste van je tong zien. Zo breng je stuk voor stuk te berde wat jouw bedrijfskosten, jouw loonkosten en jouw inkoopkosten zijn. Je bent dus open en transparant.”

v­ erantwoordelijk voor het eind­ resultaat. Onze mensen willen eigen niet anders meer werken.” Wat is de winst van werken vanuit een vast bouwteam? “Als ik het alleen heb over de ­uit­voerende bedrijven zélf, dan is de betrokkenheid van de vier partijen veel groter omdat eigen expertise is ­ingebracht, in plaats van het domweg uitvoeren van een bestek. Als keten trekken de jongens onderling prettiger samen op omdat ze samen ­verant­woordelijk zijn voor het ­eind­resultaat. Vanwege een op elkaar afgestemde werkwijze, werd de ­beoogde bewonerstevredenheid gehaald, de faalkosten eruit gesneden en was er geen sprake van meerwerk. Uiteindelijk waren we ook zes weken sneller klaar dan gepland: 42 weken in plaats van 48.”

Welke expertise bracht jullie Jan van Son: ‘We halen inmiddels zo’n 50 procent van onze totale omzet uit onderhoudsbedrijf in? ketensamenwerking en onze mensen willen “Eigenlijk kwam ‘Tiwos’ met een eigenlijk niet veel anders meer werken’ globaal renovatieplan. Daar hebben we stuk voor stuk vanuit onze eigen expertise naar gekeken. Daarom is het uiteindelijke plan Wat zorgde voor de vervolgopdracht van de c ­ orporatie? volstrekt anders geworden. Zo stelden wij voor om de helft “Een betere prestatie tegen minder geld. Verder staken we de van de kozijnen helemaal niet te gaan vervangen. winst van zes weken eerder klaar zijn niet in eigen zak, zoals Duurzame sanering was een veel betere en ook nog eens een dat wel gebeurt bij traditioneel aanbesteden. De helft ging veel goedkopere optie. Voor de levenstermijn van de naar de opdrachtgever. Verder gaven we een exact inzicht in ­huurwoningen voor de komende dertig jaar stelden we ook de feitelijke kosten. Dat gebeurt ook niet bij aanbesteden, een onderhoudsplan voor op basis van resultaatgericht waarbij de laagste bieder het project krijgt. Waarom doen wij vastgoedonderhoud.” dat? Het doel van een keten is om een langdurige werkrelatie op te bouwen. Openheid van zaken biedt de meeste kans op Wat is de grote verandering bij ketensamenwerking? een vervolgopdracht. Dat is gebeurd nu we in de Vogeltjes­ “Het allerbelangrijkste is dat je als bedrijf wílt veranderen. buurt 82 huurwoningen gaan renoveren.” n Dat staat bovenaan. Vervolgens moet die verandering tussen de oren zitten bij je gehele organisatie. Zodat er op elk niveau wordt samengewerkt met de andere bedrijven. Voor Extra informatie op www.onderhoudnl.nl de opdracht in Tilburg hadden we daarom een structuur van • Kijk voor een uitvoerig artikel over de manier drie groepen: een stuurgroep, een werkgroep én een waarop vier bedrijven de renovatie ter hand ­bewonersgroep. Deze groepen communiceerden onderling namen van de huurwoningen van ’Tiwos’ op met elkaar op vaste tijden om het verloop te evalueren.” www.OnderhoudNL.nl onder ‘Nieuws’ > ‘Magazine’ > ‘Archief FOSAG Actueel’ en klik dan op uitgaveHoe begeleid je uitvoerend personeel naar teamwork? nummer 11 uit 2011 “Voor onze onderhoudsmedewerkers organiseerden we • Kijk voor een uitvoerig artikel over de keten­ speciale bijeenkomsten nu we niet als onderhoudsbedrijf, samenwerking, zoals dat in 2012 is toegelicht maar als keten gingen opereren met dezelfde werkkleding. tijdens het najaarscongres in Vaals, op Dat betekent niet alleen samen opstarten, samen schaften www.OnderhoudNL.nl onder ‘Nieuws’ > ‘Magazine’ en samen opruimen. Het betekent ook en vooral dat > ‘Archief OnderhoudNL’ en klik dan op uitgave­bouwers, installateurs, dakdekkers en onderhoudsvaklui nummer 20 uit 2012 elkaar onderling de helpende hand bieden. Want je denkt niet meer vanuit je eigen hokjesgeest. Je bent samen

20

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013


TEKST TOM HUIZENGA

|

MEER MET MINDER BIJ Nieuwbouw

Beeld ‘VASTBOUW’

Onderhoudsbudget vormt basis voor nieuwbouw van school BOXMEER – Sinds juni 2012 beschikt de ­Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen over een ­nieuwe school in Boxmeer. ­Gemaakt en ­ontworpen door een architect, aannemer, ­installatiebedrijf én een o ­ nderhoudsbedrijf op basis van een onderhouds­budget van één ton per jaar. Nog voordat er een steen werd gelegd, had ‘Jacobs Beheersbaar Vastgoed­onderhoud’ uit Elst als één van de ­meedenkende partijen een onderhoudscontract voor veertig jaar op zak.

• De opdrachtgever wist niet hoe ze een nieuwe praktijkschool voor zo’n 140 leerlingen met leer­ problemen moesten bouwen. Wel dat er een ­constante binnentemperatuur en een bepaalde luchtkwaliteit moest zijn. En dat de ruimtes geluids­ werend moesten zijn. Uit kostenoogpunt was het wenselijk om voor de meest onderhoudsarme en meest onderhoudsvriendelijke materialen te kiezen. Voor nieuwbouw was 3,2 miljoen euro beschikbaar, voor jaarlijks onderhoud één ton. De opdracht was door de Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen op vijf A-viertjes vastgelegd. Overleg Aan de hand van prestatie-eisen werd gezocht naar bedrijven die bekend waren met resultaatgericht werken. Dat was namelijk een eis van de opdracht­

• • • •

Zo onderhoudsarm m ­ ogelijke nieuwbouw Voor de buitenschil is gekozen voor standaard metselwerk omdat dit nauwelijks onderhoud vereist. Men zag af van het voor­stel van de architect om met decoratieve tegels trespa te gaan werken die elke drie tot vier jaar moeten worden gereinigd. Aluminium kozijnen waren duurder in aan­schaf, maar wel onderhoudsvriendelijker en op de lange termijn goedkoper dan hout. De wanden zijn niet afgewerkt met glasweefsel en muurverf zoals de architect dat voorstelde omdat dat eens per zes jaar sausen betekent. Wasbaar behang is weliswaar in aanvang wat duurder, maar verdient zich in de tijd qua onderhouds­ kosten terug. Tegels rolden uit de bus als de beste vloerbedekking die veertig jaar meegaat. Hemelwaterafvoeren zijn onderhoudsarm omdat ze inwendig zijn aangelegd. Luifels zijn zo ontworpen dat er geen hekwerkafrastering nodig is. Alle constructies zijn makkelijk bereikbaar voor onderhoud en glazenwassers.

gever. Want alleen dan – zo luidde de redenering – proberen de architect, het bouwbedrijf, het ­installatiebedrijf en het onderhoudsbedrijf niet ieder voor zichzelf een zo gunstig mogelijk resultaat binnen te halen. Onder leiding van TNO zijn de partners geselecteerd. Ze bogen zich over de vraag hoe er gezamenlijk een beter product tegen lagere kosten kon worden gerealiseerd. Hierboven staat het resultaat van vijftien overlegsessies. n

De school in Boxmeer die tot stand gekomen is door resultaatgerichte samenwerking in de ontwerpfase

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

21


MEER MET MINDER BIJ CORPORATIES 

TEKST TOM HUIZENGA

Corporaties zoeken

‘Wonion’: via keten­ samenwerking 30 tot 40 procent besparen ULFT - ‘We zoeken partijen die energie steken in kwaliteit in plaats van de laagste prijs’, aldus vastgoed­ manager Roderik van Lith van corporatie ‘Wonion’ te Ulft. ‘Zo besparen we 30 tot 40 procent op de kosten.’ Die kosten­ besparing komt tot stand omdat het over en uit is met faal­ kosten, risico-opslagen en premies. ‘Wonion’ geeft alleen de ­begroting voor meerjarig onderhoud af. Binnen dat budget is het aan vier ­onderhoudsbedrijven, te weten vastgoed­ onderhoudsbedrijf Lenferink, vastgoed­ onderhoudsbedrijf Burgers Van der Wal, totaalonderhouds­ Jan Bon, afdelingshoofd vastgoedprojecten ‘Woonwaard’: bedrijf Rudie Jansen en ‘We stoppen met bestekken maken en stelden aan vaste timmerbedrijf ­Temebel, partners om vanwege hun expertise al in het begin met ons om een integraal mee te denken vanuit een efficiencyslag’ onderhoudsplan op te

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

Beeld ONDERHOUDNL & ‘DE ALLIANTIE’

kennis en ku

WADDINXVEEN - Er zijn steeds meer corporaties die bewust het voortouw nemen om de kennis en de ­kunde van onderhoudsbedrijven te benutten, al dan niet in combinatie met andere uitvoerende partijen. De reden daarvoor is dat gebruik maken van de externe expertise leidt tot een beter en goedkoper product. Daarnaast leidt deze vorm van samenwerking veelal tot meer bewonerstevredenheid. In dit artikel worden de corporaties opgesomd die wat dat betreft de daad bij het woord hebben gevoegd.

22

|

stellen voor de komende twintig jaar. ‘Wonion’ wil maximaal gebruik maken van de onderhoudskennis van de vier bedrijven.

‘Woonwaard’: alleen nog maar onderhoud via ­ketensamenwerking ALKMAAR – Woningbouwcorporatie ­‘Woonwaard’ te Alkmaar heeft al jaren geleden het traditioneel aanbesteden failliet verklaard. Bestekken worden niet meer gemaakt omdat het beter en goedkoper kan als bedrijven hun eigen kennis en kunde inbrengen via ketensamenwerking. ­‘Woonwaard’ werkt met vaste prijzen voor vaste partners die meedenken over waar ze goed in zijn: bouw, installatie, schilderwerk, dakwerk of voegwerk. Samen moeten ze het uitvoerend werk onderling zo goed mogelijk afstemmen. Om zo in de voorbereiding de winst te pakken van het snijden in faal­kosten. En bij de uitvoering wordt verwacht dat de uitvoerende bedrijven elkaar onderling de helpende hand bieden als één bouwteam. Hierdoor versnelt ook de doorlooptijd. Kijk op www.OnderhoudNL.nl onder ‘Nieuws’ > ‘Magazine’ > ‘Archief FOSAG Actueel’ en klik dan op uitgavenummer 15 uit 2010, voor een uitvoerig artikel over de manier waarop corporatie ‘Woonwaard’ aan de slag is gegaan met vaste partners qua ketensamenwerking.

‘Domijn’: voor 25 jaar samenwerken met vier onderhoudspartners ENSCHEDE – Woningbouwcorporatie ‘Domijn’ te Enschede heeft op 3 mei 2012 haar handtekening gezet onder een ­resultaatgerichte samenwerking met vier vaste onderhoudspartners met een looptijd van 25 jaar. Binnen vooropgestelde rand­


nde van onderhoudsbedrijven voorwaarden van de corporatie, staat het vier onderhoudsbedrijven vrij om het buiten­schilderwerk van gevels, goten en kozijnen aan huurwoningen naar eigen inzicht ter hand te nemen. De opzet is dat 70 procent van de woningen van corporatie ‘Domijn’, te weten 15.000 huurwoningen, via vernieuwend opdrachtgeverschap wordt ondergebracht bij vier partners. Dat zijn ‘Hemink Groep BV’ te Borne, ‘Gebroeders Van der Geest BV’ te Enschede, ‘SW BV’ te Almelo en ‘Van Heek Schilderwerken BV’ te Hengelo.

Alfred van den Bosch, directeur Vastgoed ‘De Alliantie’: ‘We zoeken onderhoudsbedrijven die samen met andere partijen het mes zetten in faalkosten en dezelfde kwaliteit realiseren tegen minder kosten’

‘Oosterpoort’: vijf jaar vaste partners om 20 procent te besparen GROESBEEK – Woningcorporatie ­‘Oosterpoort’ uit Groesbeek gaat een partnership aan met Dua Vermeer, Hurks Vastgoedontwikkeling en bouwbedrijf Klokbouw. Met deze samenwerking wil de corporatie binnen vijf jaar 20 procent besparen op nieuwbouw, woningverbetering, beheer en onderhoud. Zo moeten de huren betaalbaar blijven. Het uitgangspunt is dat de drie partijen in de arm worden genomen voor het complete huizenbezit van corporatie ‘Oosterpoort’ in Groesbeek, Heumen en Ubbergen. De drie partners zijn betrokken bij het ontwerp tot aan de exploi­tatie. Samen moeten ze zoeken naar de optimale verhouding van de beste kwaliteit, de beste prijs en het meest duurzame product. Het voordeel voor huurders een betere aanpak en meer betrokkenheid.

‘De Alliantie’: minder geld, slimmer werken en minimaal dezelfde kwaliteit HUIZEN – ‘We zoeken bedrijven die samen weten te snijden in faalkosten’, zo luidt het

statement van Alfred van den Bosch als directeur Vastgoed van corporatie ‘De Alliantie’ te Huizen. Daarom zoeken we ­onderhoudsbedrijven die rond de tafel gaan zitten met andere uitvoerende partijen om met minder geld dezelfde kwaliteit te leveren.’ Laat maar zien dat je voor de lange termijn met ons kunt meedenken over slimmer en goedkoper werken. Want we willen de komende drie jaren de productie­ kosten verlagen, terwijl we aan de andere kant een enorme slag moeten slaan om onze huurwoningen energie­zuiniger te maken. Dat kan als er innovatief wordt gewerkt met teams die hun expertise inbrengen en zorgen voor minimale overlast voor huurders.’ Kijk op www.OnderhoudNL.nl onder ‘Nieuws’ > ‘Magazine’ > ‘Archief FOSAG Actueel’ en klik dan op uitgavenummer 17 uit 2010, voor een uitvoerig artikel over de manier waarop corporatie ‘De Alliantie’ aan de slag wil gaan met vaste partners qua ketensamenwerking. n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

23


MEER MET MINDER BIJ renovatie

Zorggroep

TEKST TOM HUIZENGA|

Beeld MAX DE KRIJGER

dwingt duurzame

winst af via een renovatieteam HARDENBERG – Een zorggroep zocht b ­ ewust naar partijen die met lage kosten een duurzaam eind­ resultaat wisten neer te zetten bij de ­verbouwing van twee zorg­woningen in Hardenberg. De ­panden zijn nu van energielabel C opgekrikt naar A++ en ‘Lennips Vastgoedonderhoud’ sleept er als één van de partners ook nog een onderhouds­ contract van twintig jaar uit. Binnen die termijn verdient de klant de investering van € 970.000,ruimschoots terug. ‘De Baalderberg Groep’ is gespecialiseerd in ­gehandicapten- en ouderenzorg in Drenthe en Overijssel. In totaal zijn er tachtig locaties met voorzieningen van wonen, werken, logeren, dag­ activiteiten en recreatie. Traditioneel aanbesteden met een bestek en dan azen op de laagste prijs bracht de zorggroep tot dusverre niets dan ellende. Met minder kwaliteit en meer faalkosten. Reden om aan te sturen op uitvoerende partijen die van ontwerp tot en met uitvoering met elkaar aan het sparren zijn. Samen moeten ze een plan indienen waarna selectie mede plaats vindt aan de hand van het verbouwings­ voorstel, woon­ comfort van bewoners en samenwerking met de zorggroep.

Peter Kuiper zit als directeur van ‘Lennips Vastgoed­ onderhoud’ in het consortium ‘All Together’ om duurzame renovatie te realiseren tegen lagere kosten 

24

(foto: Max de Krijger)

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

Twintig jaar garantie De opdracht werd gegund aan het consortium ‘All Together’. Daarin zaten afgezien van

‘Lennips Vastgoedonderhoud’ ook een aannemer en een installatiebedrijf. Het vergde een voor-investering van vier maanden om met een goed doordacht plan te komen. Zo werd er onder andere uitgebreid gesproken met de bewoners van de zorginstellingen om maximaal te scoren op wooncomfort. Voor een termijn van twintig jaar werd garantie gegeven voor onderhoud en energiebesparing. Voor dat laatste doel werd HR++-isolatieglas voorgesteld. Glas­ leverancier Pilkington verlengde de Benelux-garantie op lek- en blindslag van het glas vanwege dit project van vijftien jaar naar twintig jaar. Fikse kostenbesparing Dankzij de isolatie-investering zullen de energie­ kosten de komende jaren beduidend lager uitvallen. Het onderhoudsplan van twintig jaar levert ook een fikse besparing op. Zo wordt de duurzame aanpak gefinancierd. Inmiddels is al duidelijk geworden dat ‘De Baalderberg Groep’ bij andere verbouwingen voortaan alleen maar met meedenkende keten­ partners in zee wil gaan die zich als een consortium aanbieden. En de partners van ‘All Together’? Die hebben een mooie winstmarge kunnen halen omdat alles van tevoren was doorgesproken. Geen ­vervelende discussies zoals dat bij traditioneel aanbesteden veelal wel het geval is. Oftewel: deze faalkosten speelden niet op. n

• • • •

Duurzame renovatie tegen lage kosten’ Plaatsing van HR++-glas om beoogde energiebesparing te halen. Houtwerk niet kaal gehaald omdat ­bestaande verflaag nog 20 jaar mee kan. Duurzame verf gebruikt om onderhouds­ cyclus op te krikken van 6 naar 7 tot 8 jaar. Onderhoudscontract à la resultaatgericht vastgoedonderhoud om de klant de zorg weg te nemen voor het onderhoud voor de komende twintig jaar.


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ‘onderhoudnl’

MEER MET MINDER BIJ Renovatie

‘A3Hoogland Vastgoedonderhoud’ is hoofdaannemer van een rigoureuze renovatie van 92 huurwoningen voor corporatie ‘Eemland Wonen’ te Baarn

Vaste duurzame partners zijn succesvol in renovatiemarkt EEMNES – Het vastgoedonderhoudsbedrijf ‘A3Hoogland’ te Eemnes is betrokken bij verschillende renovatieprojecten. Samen met vaste partners wordt het bewijs ­geleverd dat het mogelijk is om met ­minder kosten een kwalitatief veel beter eindproduct aan de dag te leggen. Een renovatieproject te Baarn, waar 92 huur­ woningen onder handen worden genomen, is een toonbeeld van de winst van ­duurzaam vastgoedbeheer. Het vastgoedonderhoudsbedrijf ‘A3Hoogland’ te Eemnes werkt steevast met vaste partners als het gaat om renovatieprojecten, waarbij energiebesparende maatregelen veelal een belangrijke rol spelen. De ene keer wordt gewerkt vanuit een consortium en de andere keer treedt één van de partijen op als hoofdaan­

nemer, zoals het vastgoedonderhoudsbedrijf, het bouwbedrijf, het installatiebedrijf of de architect. In alle gevallen staat gelijkwaardigheid centraal. Bij ieder project brengt elke partij de eigen kennis en kunde in. Voor uitvoerend werk wordt er gewerkt met een eigen begroting per partner zonder dat er sprake is van opslag. Prijstechnisch kan zo de concurrentie aangegaan worden met aannemers die wél op basis van een opslag van tien procent onderaannemers inhuren. Terwijl het bouwteam kwalitatief gezien garant staat voor een beter en duurzamer eindresultaat. Zonder faalkosten en meerwerk. Hoofdaannemer Zo wist ‘A3Hoogland’ als hoofdaannemer de renovatie van 92 huurwoningen van woningbouwcorporatie ‘Eemland Wonen’ in de wacht te slepen. Er lag een plan om die huurwoningen op te waarderen van energielabel F naar B. De panden moesten weer vijftig jaar mee kunnen gaan en

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

25


Doorslaggevend voor het gunnen van de opdracht aan het team van vaste partners, was de veel betere en goedkopere oplossing om af te zien van nieuwe hardhouten kozijnen en de keuze te laten vallen op duurzame LAMIKONkozijnen (links) én dat er geen nieuwe stalen maar betonnen galerijvloeren worden aangelegd (rechts)

minimaal een kwart moest ook geschikt worden gemaakt voor verkoop. Op de daken van de portiekflats moesten ook nog eens twintig nieuwe starterswoningen met energielabel A worden gebouwd. Drie consortia konden op het ontwerp schieten. De opdracht ging naar het vaste bouwteam, waarin ‘A3Hoogland’ als vastgoedonderhoudsbedrijf actief is. Sinds september 2012 is de renovatie in volle gang. Rond de zomer moet het werk afgerond zijn. Nu al staat vast dat men drie maanden eerder klaar is. Van de huurders niets dan lof: voor de communicatie kreeg het team een 9,1 als rapportcijfer.

Goedkoper Corporatie ‘Eemland Wonen’ is ook tevreden omdat er met minder geld een betere prestatie wordt neergezet. Zo gaf ‘A3Hoogland’ als vastgoedonderhoudsbedrijf het advies om af te zien van de beoogde aanschaf van nieuwe hardhouten kozijnen. Het gebruik van hardhout werkt namelijk ­ontbossing in de hand. Dat is niet het geval bij de LAMIKONkozijnen van vurenhout, die ‘A3Hoogland’ en ‘Verweij Houttechniek’ hebben ontwikkeld. Deze kozijnen zijn niet alleen duurzaam gefabriceerd, maar zijn qua onderhoud 35 Een onderdeel van de renovatie was de aanleg van twintig nieuwe starters­ woningen bovenop de de daken van portiekflats met huurwoningen

26

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013


tot 40 procent goedkoper. De input van de aannemer voor het renovatieproject zorgde niet alleen voor kostenbesparing, maar ook voor meer woongenot. ‘A3 Hoogland’ stelde voor om af te zien van het ontwerp van stalen galerijvloeren. Een betonnen variant is namelijk niet alleen voordeliger, maar leidt ook tot veel minder geluidsoverlast. Duurzamer ‘A3Hoogland’ trad ditmaal op als hoofdaannemer omdat het bedrijf al een goede relatie had met Ook bij de starterswoningen werden de duurzame LAMIKON-kozijnen gebruikt, die een onderhoudsbesparing ‘Eemland Wonen’. opleveren van 35 tot 40 procent Ruim 25 jaar geleden kreeg het bedrijf uit Eemnes bij dezelfde flats in Baarn de eerste kans om aan te tonen dat ­traditionele werkwijze. De feiten wijzen uit dat je goed onderhoud gepaard kan gaan met veel lagere kosten. goedkoper uit bent bij een duurzaam kozijn en een Sinds dit eerste referentieproject timmert ‘A3Hoogland’ aan ­duurzame renovatie. Samen met de kozijnenfabrikant wordt de weg als duurzaam vastgoedonderhoudsbedrijf. Om meer duurzaam vastgoedbeheer – populair gezegd: meer met met minder te promoten, is er onder andere een ‘groen minder – aan de man gebracht via het uitdragen van boekje’ gemaakt. Hier wordt de winst van een duurzame ‘Het nieuwe denken’. Dat gebeurde onlangs nog tijdens de aanpak afgezet tegen de duurdere aanpak van een Bouwbeurs.  n

Meer renoveren voor minder geld • Geen aanschaf van nieuwe hardhouten kozijnen, maar wel LAMIKON-kozijnen van vurenhout die op termijn een onderhoudsbesparing van 35 tot 40 procent opleveren. • In combinatie met de aanschaf van LAMIKON-­ kozijnen, werd ook gelijktijdig het enkel glas ­vervangen door dubbelglas. • Alleen de buitengevel plus de zijmuren zijn overeind blijven staan voor een nieuwe inrichting van binnenmuren met nieuwe elektra. • Zowel de plafonds, spouwmuren als de buitenmuur op de kopgevel zijn voorzien van extra isolatiemateriaal. • Geen aanleg van stalen galerijvloeren maar van beton omdat deze variant veel voordeliger is en leidt tot minder geluidsoverlast. • Bij de nieuwe dakwoningen komt er driedubbelglas aan te pas plus radiatoren die minder heet hoeven te worden voor hetzelfde rendement.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

27


MEER MET MINDER BIJ NIEUWBOUW 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ‘NATUHOME’

Onderhoudsvriendelijk ontwerp van BERGEN - Luxe wonen met respect voor de natuur in ­extreem energiezuinige wonin­ gen. In de koopprijs zit ook nog eens een garantie voor vijftien jaar op onderhoud plus installatie, tien jaar op de ­keuken en vijf jaar op de bad­ kamer. Aan de wieg van dit initiatief staan acht partners die een bouwwijze voorstaan die minder ten koste gaat van ­natuur en milieu. ‘SW Specialist in Vastgoedbetering’ maakt daar ook onderdeel van uit. Jasper Zwemmer is het commerciële aanspreekpunt voor de Natuhome-woningen, zoals de energiezuinige woningen heten. Hij zocht al in de ontwerpfase naar co-partners, die bekend zijn met ketensamenwerking, een landelijke dekking hebben en financieel sterk zijn. Zo zaten architect, constructeur, funderingsbedrijf, installa­ teur, onderhoudsbedrijf en leveranciers van zowel een houten als een betonnen skeletbouw samen rond de tafel. Om samen garant te staan voor 100 procent zekerheid voor de koper van een Natuhome, die al wordt geleverd vanaf € 137.000,- exclusief kavel.

De keuken van de Natuhome-woningen, waarop bij aankoop een garantie van tien jaar wordt gegeven

28

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

10 jaar keukengarantie De klant bepaalt of de uit herbruikbare of ­recyclebare materialen opgebouwde woning bestaat uit een houten, betonnen prefab of een combinatie van beide. Baksteen is gebaseerd op cradle to cradle, terwijl hout recyclebaar en FSCgecertificeerd is. De toiletspoeling is teruggebracht van 6 naar 3,5 liter. De keuken, die vanaf € 7.700,wordt aangeboden door Siemens of Miele, verbruikt minder water en energie. De koper weet op voorhand dat er een garantie van tien jaar wordt afgegeven door de leveranciers van de apparatuur. Voor de badkamer geldt een andere garantie­ termijn, te weten vijf jaar. 15 jaar installatiegarantie Het installatiebedrijf geeft vijftien jaar garantie. Ten eerste voor een gezond binnenklimaat. Is er iets niet in orde, dan volgt een gratis reparatie plus een bloemetje als excuus voor de veroorzaakte overlast.


nieuwe eco-woning

Dit zijn twee varianten van de door ketenpartners ontwikkelde Natuhome-woning, die scherp geprijsd is omdat er zo’n 50 procent gesneden is in faalkosten, die 25 tot 30 procent energiezuiniger is en circa 10 procent goedkoper uitpakt qua onderhoud

Hetzelfde installatiebedrijf zorgt er overigens ook in de aankoopfase voor dat er, al naar gelang iemands portemonnee, wordt geïnvesteerd in energie­ besparende maatregelen. Dat maatwerk komt tot stand via speciaal ontwikkelde software. Een bijzonder gegeven is dat de installateur een eigen toegangsdeur tot de Natuhome-installatie heeft. Iemand hoeft niet thuis te zijn bij reparatie. 15 jaar onderhoudsgarantie Kozijnfabrikant ‘Verweij Houttechniek’ levert een speciaal ontworpen kozijn met een dubbele kier­ afdichting en driedubbel glas. Op voorspraak van ‘SW BV’ is gekozen voor een lichte verfkleur en extra overstekken om het kozijn zo min mogelijk te belasten. Juist daarom kan het vastgoedonderhouds­ bedrijf, net als het installatiebedrijf, vijftien jaar garantie geven op onderhoud. Elk voorjaar wordt het schilderwerk gemonitord en waar nodig aangepakt.

Gelijktijdig worden de ramen en kozijnen schoon gemaakt en de goten geleegd. Eens per acht jaar wordt de Natuhome-woning geschilderd. Garantie zit in de verkoopprijs ‘SW BV’ berekende dat het onderhoud per woning jaarlijks op circa € 130,- uitkomt. Dat is, evenals de andere garanties, ­verdisconteerd in de aankoopprijs. Volgens initiatiefnemer Jasper Zwemmer zijn ­Natu­homes vooral interessant voor starters en senioren omdat daarvoor subsidie­mogelijkheden bestaan. De bouw gaat van start als er minimaal gelijk vijf stuks gemaakt kunnen worden. De eerste relatief goedkope woning, met lage energielasten en zonder nodeloze belasting van zowel de natuur als het milieu voor toekomstige generaties, moet nog gebouwd worden. In verschillende gemeenten in Nederland is al interesse getoond voor de Natuhomen woning. 

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

29


AF-ERKENNINGSREGELINGTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld STICHTING AF

Klanten reikten de KTO Award uit aan de AF-bedrijven met de hoogste klantentevredenheid per vijf categorieën

Een hoge klantentevredenheids­ score levert extra werk op OUD ZUILEN - Op woensdag 6 maart ­ontvingen vijf AF-erkende bedrijven in ‘Grand Restaurant Belle’ te Oud Zuilen een prijs omdat ze in 2012 de hoogste klantentevredenheid scoorden in één van de vijf categorieën. Het resultaat van de verkiezing – die nu voor het derde jaar wordt gehouden – is dat het de winnaars werk oplevert.

9,2 voor AF-erkende schilder “We gebruikten het persbericht plus de foto van AF om de lokale kranten in De Zuidplas te benaderen. Mijn grossier c.q. verfgroothandel uit Vlaardingen feliciteert me daarnaast via een advertentie in de eerstvolgende uitgave van Schilders­ Vakkrant. En ik vermeld de AF-prijs natuurlijk ook op mijn eigen website.” Marco Vis, ‘Schilderwerk Van Vis’, Nieuwerkerk a/d IJssel

9,5 voor AF-erkend schilder/glaszetter/behanger “We hebben de foto van AF en het persbericht over het behalen van de KTO Award alleen naar het ‘Langedijker Nieuwsblad’ gestuurd. Dit blad wordt in Oudkarspel en omgeving huis-aan-huis bezorgd. Zo willen we aan onze bestaande klanten laten zien dat we de prijs aan hen te danken hebben. Dat vinden we toereikend.” Rob Stoop, Coloury Schilders-, Glas- en Afwerkingsbedrijf, Oudkarspel

9 voor AF-erkende schilder/glaszetter “We schreven zelf over de KTO-Award en maakten een foto van ons vierkoppig team. Dat stuurden we naar vijf lokale kranten in Volkel. Mensen kwamen ons spontaan feliciteren toen we aan het werk waren bij het gemeenschapshuis van Volkel. Daar kwam ook de lokale tv-zender langs om een reportage te maken.” Ruud van der Locht, ‘Ruud van der Locht Schilders- en Glasbedrijf’, Volkel

9,4 voor AF-erkende schilder/behanger “Voor de derde keer als beste uit de bus rollen: dat geeft veel voldoening. Net als vorig jaar stuur ik alle klanten weer de oorkonde in de vorm van een chocoladeplak omdat ik de KTO Award aan hen te danken heb. De achterkant van mijn bestelbus, waarop de 9,4 als score van 2012 staat, werkt als een rijdend reclamebord.” Willem Hollestein, Schildersbedrijf W. Hollestein, Ridderkerk

8,5 voor AF-erkende glaszetter “Om onze naamsbekendheid te vergroten, gebruiken we de KTO Award als we gaan adverteren in de lokale kranten. Verder hebben we wat ideeën om de prijs ook te gaan vermelden op onze website. Maar we hebben nog geen concrete stappen gezet qua publiciteit. We hebben onze handen ook vol aan uitvoerend werk.” Rein Coolen, ‘Glasbedrijf Smits’, Gerwen  n

30

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013


CAO

TEKST HARRY KLEVERWAL

‘Harde cao-noten kraken voor behoud van cao-bedrijven’ APELDOORN – Harry Kleverwal klom als werkgever in de pen om een duidelijk s­ ignaal af te geven richting de cao-onderhandelaars: geen enkele vorm van loonkostenverhoging is ­bespreekbaar. Anders prijzen de schilders- en onderhoudsbedrijven, die de cao volgen, zich nog verder uit de markt. ‘Het is tijd om harde noten te kraken voor het behoud van onze cao-bedrijven’, meent Kleverwal. ‘Niet alleen door de cao-onderhandelaars, maar ook door u als onder­nemer!’ Hieronder staat zijn noodkreet. Gehele brief met noodkreet staat op www.OnderhoudNL.nl Kijk op www.OnderhoudNL.nl onder het tabblad ‘Nieuws’ bij ‘Nieuwsarchief’ en klik dan op het nieuwsbericht met de titel ‘Harde cao-noten kraken’ van 13 maart 2013. 

n

“Het jaar 2013 kent een slechte start in de schildermarkt. Bedrijven zitten met weinig of geen werk. Of hebben wel werk, maar geen verdiensten. Ik denk dat bijna iedere schilder ermee te maken heeft dat de marges al jaren onder druk staan. En dat er eigenlijk geen marge meer is, maar ‘overlevingsgeld’. Het midden- en kleinbedrijf krijgt klap na klap. Zijn het niet de Polen, dan zijn het wel de zelfstandigen die genoegen nemen met zeer lage uurlonen. En verzekeringen en arbeidsomstandigheden aan de laars lappen. Volgend jaar komen de Roemenen en Bulgaren ons ook nog eens ‘versterken’. Duitsland zal bij veto tegen stemmen als het nodig is, hebt u al een standpunt van onze regering gehoord? Dit is Europese scheefgroei ten opzichte van de schilder met zijn cao en bedrijfstakeigen regelingen. Dit kan allemaal niet de bedoeling zijn. Onderhandelaarstaak Vandaar mijn oprecht gemeende noodkreet naar u als ondernemer, maar zeker ook naar FOSAG, FNV en CNV: zorg ervoor dat de kosten in de nieuwe cao drastisch verlaagd worden. Verhoging van de uurlonen mag in zijn geheel niet aan de orde komen. Kom op voor de schilder en zorg dat er werk is en blijft voor zowel werkgever als de werknemer. De cao-onderhandelaars zijn ervoor verantwoordelijk dat de schilder goedkoper en concurrerender wordt. Zodat werkgever én werknemer gereed zijn voor de toekomst. Ondernemerstaak Maar het zijn niet alleen de cao-onderhandelaars die verantwoordelijk zijn voor toekomstsperspectief. Gezien het verleden van onze organisatie roep ik ook en vooral de ondernemers van onze branchevereniging op. Laten we gezamenlijk de vinger aan de pols houden. Bezoek de cao-achterbanraadplegingen, praat mee, denk mee en laat u bovenal leiden door uw eigen mening. Want dat er harde noten gekraakt moeten worden bij de komende cao-onderhandelingen, dat moge voor iedereen wel duidelijk zijn. Discussies Vormgeving & druk Onderhoudnl COLOFON Ik was zelf bij de cao-achterbanraadpleging van 31 januari te Zutphen en vond het een goede vergadering. Met ongeveer twintig

OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de

Redactie Hoofdredactie Tom Huizenga

vannamen. (restauratie-) FOSAG-leden natuurlijk een veel opkomst. Maar wél zeker twaalf tot dertienondernemersorganisatie werkgevers die het woord Dat vind Ideete&lage Concept schildersen (totaal-)onderhoudsbedrijven, ik persoonlijk - vergeleken met de vele vergaderingen die ik eerder bezocht héél veel. Die inbreng leverde ook levendige Tom Huizenga industriële onderhoudsbedrijven en glaszetbe­ discussies op. De daar gemaakte afspraken werden met applaus begroet. Het lijkt weer dat FOSAG met goede en sterke punten drijven. Door het professioneel onderhoud wordt de onderhandelingen ingaat. alles waar mensen in wonen, werken, leren, Vormgeving, opmaak en druk Twigt GrafiMedia, Waddinxveen

recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en

Okke Spruijt

Stuur dan een e-mail naar het redactieadres.

dienst. De totale omzet bedraagt circa drie

0182-571444 of t.huizenga@OnderhoudNL.nl

maken via l.kortenbout@OnderhoudNL.nl.

20 medewerkers aan de belangenbehartiging.

Loonsverlaging behouden voor de toekomst. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in vijf marktsegmenten Maar ik ben zo bang dat het weer eenmalig is en dat we straks met hele andere voorstellen te maken krijgen. Ik snap dus best c.q. sectoren OnderhoudNL de grootste Redactieassistente dat er tegenvoorstellen komenOplage en verspreiding van de vakbonden. Zo staat er al vermeld in de cao-voorstellen vanis FOSAG - zie punt 7 in het het (totaal-)gebouwonderhoud Lydia Kortenbout-van Honschoten stuks worden verstuurd naar Ik alleblijf leden midden - dat er ruimte is voor3.500 een bescheiden loonsverbetering. erbij - en de vereniging vergaderinginheeft zich ook zo uitgesproken en het onderhoud van industriële installaties en - dat van enige loonsverhogingvan geen sprake kan zijn. Gezien de tijd waarin zou een loonsverlaging gewoon OnderhoudNL en naar relaties. U kunt zichwe verkeren, kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben bespreekbaar moeten zijn. Eindverantwoordelijkheid ook abonneren op OnderhoudNL Magazine. zij zo’n vijfentwintigduizend werknemers in Vergissing miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal Een aandachtspunt vind ik het steeds terugkerende fenomeen dat wij zelf de prestatietoeslag hebben Advertenties mag OnderhoudNL veroorzaakt en/of wij daar de werknemer mee op mogen zadelen. Vroeger, in de jaren zeventig, was de Redactieadresprestatietoeslag belastingvrij voor In elke uitgave van OnderhoudNL Magazine zelfstandig werkgevers. Totdat FNV en CNV wakkerder waren dan onze cao-onder­ FOSAGhandelingen voeren met OnderhoudNL kunnen geplaatst. Hiervoor We komen onderhandelaars en het omgezet werd advertenties in belastbaarworden loon. Over fout gesproken. echt nergens als de vakbonden. Vanuit het Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN een tarievenkaart we deze vergissing van 30 jaaristerug nu nog steedsbeschikbaar. niet willen Belangstellende erkennen met elkaar en het gewoon van vader kantoor in Waddinxveen Postbus 30 , 2740 AA WADDINXVEEN adverteerders kunnen hun interesse kenbaar op zoon verder gaat. Of zorg dat het weer een belastingvrije toeslag wordt. Dan wordt recht ongeveer gedaan aan de werken © Copyright 2013, OnderhoudNL, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderhoudNL.

Kijk voor meer ­informatie op www.OnderhoudNL.nl OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 3-2013

|

31


Deze advertentie verscheen op 28 maart in het dagblad van de bouw Cobouw en op 30 maart in de Paaseditie van de Telegraaf. Daarnaast verschijnt deze nog op 26 april in de Renovatiespecial van Cobouw.

Magazine 3 2013  

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you