Page 25

staat en valt dpunt’

ntie

bij de Kamers van Koophandel natrekt welke schilders- en onderhoudsbedrijven daar ingeschreven staan. Dan wordt premie­ afdracht gecheckt bij A&O Services. Nieuw is dat er navraag wordt gedaan naar bestanden van het UWV en er op internet naar ­schilders- en onderhoudsbedrijven wordt gezocht. Bij onraad bezoeken inspecteurs van A&O Services de bedrijven om de boekhouding na te gaan trekken. Uitzeven “Omdat we nu net het puntje van de ijsberg te pakken hebben, ligt er nog volop werk voor het meldpunt”, zo roept Van Apeldoorn op. “Wat mij betreft gaan we door totdat de hele markt is uitgezeefd. En iedereen alsnog een nota plus boete krijgt als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van het bewust ontduiken van de cao. Wie oneerlijk handelt weet dan dat de kans supergroot is dat je gepakt wordt. Met een schone bedrijfstak hebben we het dan ook over een mooie bedrijfstak. Voor die mooie bedrijfstak is vooral iedereen zélf verantwoordelijk. Kom dus massaal in beweging!” Aanpakken Het netto resultaat van de proef is dat iedereen nu al ‘knetterhard’ met het meldpunt oneerlijke concurrentie te maken krijgt die zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel als klussenbedrijf en ondertus­ sen voor meer dan 50 procent aan het schilderen is. “We zijn er nog lang niet”, vindt Van Apeldoorn. “Zo zijn er legio zelfstandigen die eigenlijk een verkapte arbeidsrelatie met hun opdrachtgever hebben. Maar de werkgever draagt geen sociale premies af. Dat aanpakken staat en valt bij het massaal melden van oneerlijke concurrentie. Anders zeg ik andermaal: zeur dan ook niet!” n

Melden van oneerlijke concurrentie Om wat voor meldingen gaat het? • Als bedrijven vallen onder onze bedrijfstak, dan moeten ze de in onze cao vastgelegde premies betalen Hoe kunt u het meldpunt bereiken? • Bel A&O Services op 070 - 33 66 332 • Mail A&O Services via moc@ao-services.nl • Schrijf A&O Services aan via MOC, Antwoordnummer 1585, 2280 VB Rijswijk • U kunt een meldingsformulier downloaden via de banner ‘meldpunt oneerlijke concurrentie’ op de rechterkant van de homepage van www.ao-services.nl Welke gegevens moet u doorgeven? • De naam en adresgegevens van de onderneming of persoon • Welk werk er wordt gedaan en waar gebeurt dat • Waarom u vermoedt dat de regels van cao en/of BPF Schilders niet worden nageleefd • Uw eigen naam en uw eigen adres

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2013

|

25

Magazine 6 2013  

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- e...

Magazine 6 2013  

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- e...