Page 1

MAGAZINE Maandelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 23 | nummer 5 | 6 juni 2013 |

Special:

digitaliseringsmogelijkheden in onze bedrijfstak

Noodkreet richting minister Asscher over terugval

vast personeel

Foto: minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid


Inhoudsopgave

Profiteer van ­digitaliseringsmogelijkheden

 

Het tijdperk van de digitalisering doet zijn intrede, ook in onze bedrijfstak. OnderhoudNL schetst een twaalftal digitale toepassingen en functionaliteiten voor u. Zoals digitaal archiveren, digitaal de projectvoortgang doorgeven, digitaal de winst van resultaatgericht samenwerken inzichtelijk maken, digitaal werkplekinspecties uitvoeren, bewoners digitaal het onderhoudsmoment laten inplannen, digitaal glasschade melden en een herstelafspraak maken, 2QWZLNNHOLQJRP]HW2QGHUKRXG1/ digitaal uren registeren en‌ digitaal de werksituatie opnemen!

 

4 Noodkreet over terugval vaste krachten  Brandbrief verstuurd naar minister Asscher  SZW 

  

 12 Crisis treft ­bedrijfstak nu het hardst 

 Uitkomst van digitale enquĂŞte onder de leden

 

6 Nieuwe leidraad is nu verkrijgbaar

8

/DDJVHL]RHQ 

+RRJVHL]RHQ 

SBR-uitgave over resultaatgericht ­samenwerken

‘Meer en ­nieuwe regio­ gezichten ­scoren’

Drijfveer Ivana ­Kerk­hoven, secretaris regio Midden

9

2

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

Weer volop lof over Masterclass JM

Hoge cijfers voor directie- en ­middenkaderversie

nummer 5-2013

/DDJVHL]RHQ 

+RRJVHL]RHQ 

14 Kort sector­ nieuws in een notendop

/DDJVHL]RHQ 

+RRJVHL]RHQ 

/DDJVHL]RHQ 

Zes sectoren van ­OnderhoudNL stippen items aan

25 Ondersteuning digitalisering werkproces Verschillende bijdragen van OnderhoudNL Partners

26 OnderhoudNL naar papierloos kantoor Resultaat van een slag op het gebied van digitalisering


Voorwoord

19 Zoeken in digitale ordners met twee zoekwoorden 20 Digitale urenregistratie van de flexibele vaklieden 21 Digitale werkplekinspecties met de VGM Checklist 22 Bewoners plannen online het ­onderhoudsmoment 23 Digitaal glasschade melden en een ­afspraak maken 24 Offerte per PDF na digitaal verwerken werkopname

Agendatips 27 juni:

28 juni:

VGO bedrijvendag OnderhoudNL Totaal

Inspiratiemiddag & ­jaardiner OnderhoudNL Industrieel

Kasteel Woerden, W ­ oerden, 12.30-18.00 Voor meer informatie: Edwin Meeuwsen 0182-556123 of e.meeuwsen@onderhoudNL.nl

Oud London, Zeist, 15.00-18.00 Jaardiner vanaf 19.00 Voor meer informatie: Edwin Meeuwsen 0182-556123 of e.meeuwsen@onderhoudNL.nl

Ook úw project had hier kunnen staan! De redactie van OnderhoudNL Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen dat u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-556134 of mail naar t.huizenga@OnderhoudNL.nl.

Zorgelijke verschui­ ving naar flexwerkers “Dit magazine begint met onze brandbrief aan minister Asscher waarin we onze ernstige zorgen uiteenzetten over de haast onstuitbare verschuiving van vaste medewerkers naar flexwerkers. Uit ons USP-onderzoek blijkt dat - zeker als de crisis aanhoudt - we nog meer gebruik gaan maken van flexibele krachten ten koste van vaste medewerkers. Het is oud nieuws dat dit verregaande consequenties heeft voor draagvlak, collectiviteit en kwaliteit van onze bedrijfstak. Het voldoende en goed opleiden van vakkrachten bijvoorbeeld heeft nog nooit zo onder druk gestaan. Solidariteit is een zwaar bevochten eigenschap geworden. En omdat onze leden in de laatst gehouden enquête aangeven somber te zijn over het verloop van 2013, verwachten we voorlopig weinig verandering (overigens moet die prognose nog blijken: als rasechte optimist denk ik, misschien tegen beter weten in, dat de bodem van de crisis is bereikt en er weer een ‘teken van leven’ wordt gesignaleerd). Hoe dan ook rust er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van onze cao-onderhandelaars om een cao te bepleiten die kan concurreren met de voordelen van flexibele arbeid. Maar zeker ook goed nieuws in dit magazine: succesvolle JM-masterclasses, die aangeven dat onze sector zich steeds meer professionaliseert. Over toekomst en imago gesproken. Het VGO-Keur en de AF-erkenning zijn een gewild niveau. De digitalisering van onze ‘ambachtelijke’ bedrijfstak kent steeds meer toepassingen en metaalconservering is inmiddels een exportproduct geworden. Kortom, houd moed collega’s. Het zal de moeite waard zijn!” Ruud Maas, ­voorzitter OnderhoudNL

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

3


Lobby

TEKST TOM HUIZENGA|

Beeld ONDERHOUDNL

Brandbrief naar minister Asscher WADDINXVEEN – Zonder maatregelen komt in onze bedrijfstak een diepterecord in beeld van 15.000 man vaste werkkrach­ ten. De helft van het totale personeelsbe­ stand zal bestaan uit flexibele krachten. Dat is de uitkomst als de werkgevers de trend blijven volgen om extra flexkrachten in te zetten. ‘Het is alarmerend dat werk­ nemerschap, dat cruciaal is voor onze bedrijfstak, onbetaalbaar wordt’, aldus voorzitter Ruud Maas. ‘Reden waarom we minister Asscher van Sociale Zaken een brandbrief hebben gestuurd.’ Directe aanleiding voor de brandbrief zijn de uitkomsten van het Ondernemerspanel,

een enquête met vragen over de inhuur van flexibele arbeid onder de ruim 2.600 leden van OnderhoudNL. Circa een kwart heeft daar aan deelgenomen. “Hieruit blijkt dat veel ondernemers met de rug tegen de muur staan en moeten snoeien in arbeidskosten om te overleven”, aldus Maas, die de rapportage van onderzoeksbureau USP Consultancy er op naslaat. “Zowel bij een verslechterende als aantrekkende economie zal, als de trend zich voortzet, de ­f lexibilisering voortgaan. Omdat onze leden dan beter in staat zijn om pieken en dalen op te vangen. Alleen zo houden zij de risico’s voor de ondernemingen beheersbaar.”

Huidige en ideale verhouding personeel Indien meer dan 1 medewerker

4

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013


over

terugval vast personeel

Noodkreet Sinds 2005 daalt het aantal vaste krachten bij de schilders-, vastgoedonderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbedrijven. En zit flexibele arbeid in de lift. “Op 3 april 2013 hebben we minister Asscher aangeschreven dat we de leegloop van cao-contracten graag met hem willen bespreken. We maken ons grote zorgen over het steeds maar oplopen van de werkgeverslasten voor vast personeel”, meldt de voorzitter. “In het hart van de huidige economische crisis gaan die werkgeverslasten vanwege het Sociaal Akkoord ook nog eens met 1,5 procent omhoog: vanwege verhoging van de WWpremie in 2014 en het betalen van een transitievergoeding na onvrijwillig ontslag per (naar verwachting) 2016. Onverteerbaar omdat onze arbeidsintensieve bedrijfstak keihard wordt geraakt.” Scheefgroei Onze bedrijfstak wordt het hardst geraakt omdat de factor arbeid zo’n 85 à 90 procent van de kosten uitmaakt. “Dit kabinet moet inzien dat er terdege een scheefgroei in de arbeidsmarkt aan het ontstaan is. Het Ondernemerspanel laat dat duidelijk zien. Wettelijke regels zorgen er steeds meer voor dat vaste krachten uit de gratie raken en dat flexkrachten aan populariteit winnen”, vervolgt Ruud Maas. “Voor flexkrachten hoeven werkgevers soms geen pensioenpremie te betalen. En bij gebrek aan werk is gelijk afscheid nemen van elkaar veel gemakkelijker en goedkoper. Buiten dat word je bij zieke uitzendkrachten niet opgezadeld met een loondoorbetalingsverplichting. Let wel: ieder bedrijf moet sturen op kostenbeheersing.” Zorgen OnderhoudNL heeft bij minister Asscher aangekaart dat het over en uit moet zijn met het duurder maken van werknemers. “Onze insteek is dat kwalitatief goed

Ervaart u last van concurrentie qua arbeidskosten

Vormen van oneerlijke concurrentie waar men mee te maken heeft

vakmanschap gepaard gaat met een gezonde basis van werknemers in het bedrijf”, zo wordt het uitgangspunt namens de brancheorganisatie verwoord. “Dan bind je de mensen ook aan je bedrijf. De lange dienstverbanden in onze branche spreken wat dat betreft boekdelen. Vast personeel moet wel betaalbaar blijven. Daar ligt onze grote zorg.” Tijdens het onderhoud bepleit OnderhoudNL ook een drempel om de toestroom van goedkope zelfstandigen zonder enige vakkennis een halt toe te roepen. Omdat het aantal beunhazen hand over hand toeneemt. Zo’n drempel kan ook zijn het verplicht stellen van enkele basiseisen aan ondernemerschap. n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

5


OPDRACHTGEVERSSYMPOSIUM 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL

Leidraad resultaatgericht samenwerken nu verkrijgbaar WADDINXVEEN - Het Opdracht­ geverssymposium, dat op 28 maart in ‘De Doelen’ te Rotterdam plaatsvond, ademde op alle fronten het failliet van aanbesteden en de winst van resultaatgericht samenwerken uit. De werkwijze van resultaatgericht samenwerken staat voor opdracht­ gever en opdrachtnemer beschreven in de ­‘Leidraad Resultaatgericht ­Samenwerken bij Investeren en ­Onderhoud’. De SBR-­uitgave is nu uit voorraad leverbaar.

Leden van OnderhoudNL betalen voor de aanschaf van de nieuwe leidraad bij SBR geen € 125,-, maar slechts € 100,- als ze de kortingscode ‘leidraad-20-onderhoudnl’ gebruiken

De ‘Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhoud’ maakt duidelijk hoe je als opdrachtgever en opdracht­ nemer het beste te werk kunt gaan qua ketensamenwerking. De hoofdlijn is dat de opdrachtgever aangeeft wat hij wil met het vastgoed. En dat er met de opdrachtnemer op dat punt wordt gespart. Dan kan het onderhoudsbedrijf de eigen expertise aanwenden om met het meest geschikte onderhoudsscenario te komen. Om dat plan

6

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

vervolgens weer te gaan bespreken met de opdrachtgever. De winst is dat deze opzet veel goedkoper uitpakt dan regulier aan­ besteden. Dat levert gemiddeld namelijk een besparing op van zo’n 20 procent van de directe kosten en nog eens een besparing van zo’n 50 procent als het gaat om de indirecte kosten. Buiten dat leidt resultaatgericht samenwerken ook nog eens tot een kwalitatief gezien veel beter eindresultaat én een snellere doorlooptijd. Kortingscode Ten tijde van publicatie liggen de pallets klaar om u één of meerdere exemplaren van


de nieuwe leidraad per post op te sturen. Als lid van OnderhoudNL krijgt u per exemplaar een speciale korting van € 25,- op de basisprijs van € 125,- ex. 6 procent btw. U betaalt dus slechts €100,-. Als u belangstelling heeft, ga dan naar www.sbr.nl. Tik vervolgens ‘leidraad resultaatgericht samenwerken’ in als zoekwoord bij de bovenste rechterbalk van de homepage. U komt in aanmerking voor de kortingsactie als u bij de bestelling de kortingscode ‘leidraad-20-onderhoudnl’ intoetst. SBR controleert dan nog wel of u inderdaad lid bent van OnderhoudNL. Afgezien van een gedrukte versie, is er ook de optie om er een online versie op na te slaan via een persoonlijke inlogcode. Dan geldt weliswaar dezelfde aanschafprijs plus korting. Maar in plaats van 6 procent btw, betaalt u dan 21 procent btw bij de digitale versie. Trainingen Nu de ‘Leidraad Resultaatgericht Samen­ werken bij Investeren en Onderhoud’ is verschenen, zullen de trainingen van Savantis ook aangepast worden. Die waren nog op de oude leest geschoeid van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Drie trainingen worden gescreend om helemaal synchroon te gaan lopen met de inhoud van de nieuwe leidraad. Dat zijn de ‘Introductiemodule resultaatgericht samenwerken’, ‘Onderhoudsscenario’s en uitvoering resultaat­gericht samenwerken’ en ‘Resultaatgericht samenwerken in de praktijk’. Op voorspraak van OnderhoudNL is Savantis hiermee in 2010 gestart om gegadigden kennis te laten maken met resultaatgericht samenwerken of om daar verdiepingsslagen mee te maken. Menigeen heeft daar gebruik van gemaakt. De update van de trainingen zal in september voltooid zijn. Overleven Op donderdag 30 mei jongstleden is er door OnderhoudNL Totaal een informatiemiddag georganiseerd voor de 22 leden die – ­conform de eis van het lidmaatschap – ­binnen één jaar het VGO Keur willen halen. Afgezien van achtergrondinformatie over de VGO-eisen en het auditproces, was Savantis

Dick Keus, senior consultant van

ook in de persoon van Saskia Bakkenes van de partij om de aanwezigen te wijzen op de trainingen op het gebied van resultaat­ gericht samenwerken. Omdat daarmee dé winst te boeken is. “Geld dwarrelt weg bij aanbesteden”, zo liet Dick Keus nog tijdens het Opdrachtgeverssymposium weten. “We hebben het over een verspilling van zo’n 9 miljard euro op jaarbasis. Omdat een opdrachtgever een eigen ontwerp maakt en de uitvoerende partijen er niet bij betrekt. Juist daarom biedt het proces veranderen richting resultaatgericht samenwerken de uitkomst om te overleven voor opdracht­ gever én opdrachtnemer.” n

TNO (rechts) en hier in gesprek met dagpresentator Sven Kockelmann, presenteerde de leidraad tijdens het Opdracht­ geverssymposium

Impressie van het gehoor in ‘De Doelen’ te Rotterdam, dat er met een opkomst van zo’n 1.350 personen voor zorgde dat de zaal op donderdag 28 maart tot de nok toe gevuld was

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

7


ACTIEF VOOR Onderhoudnl 

TEKST TOM HUIZENGA

‘Meer en nieuwe gezichten scoren bij regiobijeenkomsten’

‘‘

Aanvankelijk werden we lid van OnderhoudNL om over goede algemene voorwaarden te beschikken. Toen we eenmaal lid waren, bleek dat de brancheorganisatie ons schildersbedrijf ontzettend veel meer te bieden had. Dat leidde weer tot het besef dat je meer kan profiteren van OnderhoudNL door jezelf ook actief op te stellen. De eerste stap was om naar een regiovergadering te gaan. Ik kwam een hechte kring tegen, waar je zelf moeilijk tussen kon komen. Dat vond ik jammer. Toen er zich een vacature aandiende in het regiobestuur, wilde ik me gelijk inzetten voor laagdrempeligheid. Gelukkig vond ik medebestuursleden aan mijn zij. We veranderden zowel de opzet als de locatie en gingen leden actief benaderen. Het grootste succes tot dusverre was dat we vorig jaar met zo’n vijftig man een veel grotere opkomst hadden. En dat we daar ook nieuwe gezichten mochten begroeten.

Ivana Kerkhoven zat eerst in de uitzendbranche. Nadat haar man in 2002 startte met ‘Schildersbedrijf Bloemendaal en Kerkhoven’ te De Meern, nam zij de administratieve taken op zich. Sinds 11 oktober 2010 zit Ivana in het bestuur van regio Midden. Eerst als penningmeester en tegenwoordig als secretaris.

8

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

Beeld ONDERHOUDNL


TEKST TOM HUIZENGA

|

Jong management

Beeld ONDERHOUDNL 

Zevende editie JM Master­ class weer doorslaand succes WADDINXVEEN – Voor het zevende jaar op rij zijn er weer vier gastcolleges verzorgd voor dertien deelnemers aan zowel de ­Masterclass Jong Management op directieniveau als op het niveau van het middenkader. Andermaal was de waardering hoog met een 8,3 als gemiddeld rapportcijfer. Per Masterclass-variant geven twee personen aan wat ze nu gelijk in de praktijk gaan brengen met datgene wat ze bijgebracht is.

‘Winst boeken met kracht van ons onderscheidend vermogen’ r:

rtcijfe

rappo

8,5

onder de loep nemen. Om zo op een structurelere manier te kijken waar en hoe we kunnen besparen. Deze punten staan op directieniveau op de kaart. We moeten samen even kijken wat we nu als eerste gaan oppakken.” Bob Lenferink, directielid ‘Lenferink Schilderwerken’ te Heino, over Masterclass A directieniveau

‘Projectmatig werken volgens het ‘lean’-concept uitwerken’ r:

rtcijfe

rappo

7,5

“Er valt nog wel winst te boeken als we stilstaan bij de vraag wat ons bedrijf uniek maakt en waarin we ons onder­ scheiden. Het is goed dat we ons daar van hoog tot laag heel goed van bewust zijn. Verder kreeg ik handvatten hoe we verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer kunnen leggen. Onze voorlieden stellen al zelf hun eigen teams samen. Veelal kiezen ze dan de mensen met wie het plezierig samenwerken is. Nu laat ik ze weten dat je voor het beste resultaat je team het beste kunt laten bestaan uit mensen met verschillende rollen, zoals denkers, doeners en kritische vragenstellers. Verder gaan we alle balansposten eens goed

“De belangrijkste punten die ik heb geleerd zijn inmiddels op directieniveau besproken. Zo willen we in ons bedrijf volgens de methode van ‘lean’ te werk gaan. Daarmee

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

9


denken we gelijk rendement te kunnen halen. Vandaar dat we projectmatig werken volgens het ‘lean’-concept helemaal gaan uitwerken. Onze projectleiders enthousiasmeren we al voor deze werkwijze. Daarnaast heb ik aangegeven hoe belangrijk het is om een visie te hebben op ons bedrijf en op onze bedrijfstak. Zitten we nog steeds op de goede weg? We zitten hoofdzakelijk in het onderhoud en zien dat de eerste ketenprojecten een meerwaarde bieden. Wellicht dat we ons daarop meer moeten gaan focussen. Dat vraagstuk ga ik verder uitdiepen door het volgen van de vier verdiepings­ colleges van Jong Management. Andere directieleden zetten hun schouders daar ook onder.” Joachim van Olst, controller ‘Pruis Schilderwerken’ te Elburg, over Masterclass A directieniveau

‘Eerst beter luisteren voordat ik zelf al een conclusie trek’ r:

rtcijfe

rappo

8

Masterclass A directieniveau

Deelnemers uit 2013

Doelgroep: (aankomende) directeuren, adjunct-directeuren en bedrijfsleiders Vier colleges 16.00-21.00 uur: strategie & beleid, communicatie, personeel & ­leiderschap, financieel ­management Belangstelling of meer informatie: Marianne Kortenbout 0182-556127 of m.kortenbout@OnderhoudNL.nl Vervolg: na deelname aan deze Masterclass kan komend najaar een extra serie van verdiepingscolleges worden gevolgd Kijk voor meer info over het programma en de gast­ docenten op www.OnderhoudNL.nl/jongmanagement of neem contact op met Marianne Kortenbout (0182-556127 of m.kortenbout@OnderhoudNL.nl)

10

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

“Juist als projectleider is het heel belangrijk om goed te communiceren. Enerzijds sta je tussen de directiedoelen en de praktijk van de werkvloer. Van alle kanten krijg je informatie toegespeeld. Mijn natuurlijke neiging is dan om heel snel te schakelen in mijn hoofd. Maar dan ga ik voorbij aan emoties en achterliggende gedachten. Voordat ik zelf een conclusie trek, doe ik er verstandiger aan om beter te luisteren, beter te informeren en vaker vragen te stellen. Om me er vervolgens van te vergewissen dat de ander ook goed begrepen heeft wat ik heb gezegd. Anderzijds is het ook een kwestie van geduld opbrengen om - voordat we van start gaan - bij de opdrachtgever nog even te checken of we wel het werk gaan uitvoeren dat men zelf in gedachten heeft. Het is een kwestie van het managen van verwachtingen. Dan kun je desnoods in overleg nog bijtijds bijsturen.” Martijn Gunneman, projectleider ‘SW Wolda BV’ te Amsterdam, over de Masterclass B Middenkader

‘Teams bewuster indelen met ­verschillende soorten mensen’ “Het was een bevestiging dat we op de goede weg zijn qua visie, missie en het koppelen van taken en bevoegdheden aan functies. Qua lean werken, waarmee we al een flinke stap hebben gezet, heb ik nieuwe handvatten gekregen. De


r:

rtcijfe

rappo

Masterclass B middenkader

8

Deelnemers uit 2013

Doelgroep: hoofden bedrijfsbureau, projectleiders, calculatoren, werkvoorbereiders, P&O-managers en officemanagers Vier colleges 16.00-21.00 uur: succesvol leiding geven, helder communiceren, middle­ manager & personeel, financieel projectmanagement grootste eye-opener is dat ik nog beter te weten ben gekomen hoe ik bij het maken van de planning het beste team samenstel. Dat moeten mensen zijn van verschillende pluimage qua karakter en vaardigheden. Je doet er niet verstandig aan om alleen maar stil te staan bij de vraag wie de beste schilder is. Een goede leider, die toch honderd procent productief is, is minstens zo belangrijk. Net als iemand die van een lolletje houdt en er zo de vaart in houdt. In deze moeilijke tijden is het waardevol om zo het verschil te maken. Bij het samenstellen van de ploegen is het dus geen kwestie meer van op de automatische piloot varen.” n Jacky Oele, uitvoerder ‘Gebroeders Van der Plas’ te Rosmalen, over de Masterclass B Middenkader

Belangstelling of meer informatie: Marianne Kortenbout 0182-556127 of m.kortenbout@OnderhoudNL.nl Vervolg: als vervolg op deze Masterclass wordt een speciale verdiepingscursus voor het middenkader ontwikkeld Kijk voor meer info over het programma en de gast­ docenten op www.OnderhoudNL.nl/jongmanagement of neem contact op met Marianne Kortenbout (0182-556127 of m.kortenbout@OnderhoudNL.nl)

Bestuursleden gezocht voor Jong Management Jong Management is op zoek naar nieuwe bestuurders om deze geleding van OnderhoudNL te versterken. Het streven is dat er een vertegenwoordiging tot stand kan komen van iedere sector, te weten Totaal, Vastgoed, Industrieel, Schilders, Glas en Zelfstandigen. Met de bestuurstaak zijn circa vier dagdelen per jaar gemoeid voor overleg. Verder moeten kandidaten jonger dan veertig jaar zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marianne Kortenbout (0182-556127 of m.kortenbout@OnderhoudNL.nl) als sectormanager OnderhoudNL Jong Management.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

11


LEDEN-ENQUETE

EnquĂŞte:

TEKST TOM HUIZENGAUit een eerdere meting over de afgelopen winterperiode, bleek al dat de neergang nog niet was gestopt. Na een nieuwe peiling in april van dit jaar, waar 541 bedrijven op reageerden oftewel 24 procent van OnderhoudNL, is de conclusie andermaal dat de algemene economische crisis zich goed laat voelen. De omzet ontwikkelde zich negatief in de winter van 2012/2013. Het was daarmee economisch nog moeilijker dan het eerdere dieptepunt van de winterperiode 2009/2010. Ook de verwachting voor de omzet en de werkgelegenheid voor de zomer 2QWZLNNHOLQJRP]HW2QGHUKRXG1/Uit deze grafische weergave blijkt dat de schilders- en onderhouds-

Beeld ONDERHOUDNL

branche wordt nu het

WADDINXVEEN - Uit een digitale enquĂŞte onder leden van OnderhoudNL over de ­economische situatie, blijkt dat het gaat om de slechtste winter sinds de economische crisis in 2008 uitbrak. De verwachtingen voor het hoogseizoen zijn ook het meest somber sinds 2008. ‘We hopen zelf het tij wat te keren met een ‘green deal’ voor houten ­kozijnen, voorstellen aan minister Blok voor de corporatiemarkt en een campagne richting de particuliere markt’, aldus Okke Spruijt als directeur van OnderhoudNL.|

2013, is somber. Bedrijven denken een nog groter dieptepunt tegemoet te gaan dan dat ze in de zomer van 2012 meemaakten. De grootzakelijke markt heeft wel betere verwachtingen dan vorig jaar. Zelfstandigen zijn het meest optimistisch over de zomerperiode 2013: 69% verwacht een gelijke of hogere omzet dan vorig jaar. Slechte prijzen Het is ronduit lastig om in de meting lichtpuntjes te ontdekken. In de schildersmarkt hebben bedrijven te kampen met terughoudende opdrachtgevers en hyperconcurrentie door zpp’ers en EU-werkers. In de vastgoedonderhoudsmarkt zijn de marktomstandigheden slecht en verlenen de woningcorporaties geen, of slechts mondjesmaat, opdrachten. Leden van OnderhoudNL Industrieel zien dat opdrachten worden uitgesteld en ook hier zijn de prijzen slecht. Met een gemiddelde orderportefeuille van 17 weken staan de onderhoudsbedrijven nu op het gemiddelde niveau van de bouwbedrijven. De onderhoudsbedrijven hebben van oudsher een

Ontwikkeling omzet OnderhoudNLbranche op dit moment het zwaarst getroffen wordt door deeconomische crisis  

  

 

 

 

 

  

 

12

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

/DDJVHL]RHQ 

nummer 5-2013

+RRJVHL]RHQ 

/DDJVHL]RHQ 

+RRJVHL]RHQ 

/DDJVHL]RHQ 

+RRJVHL]RHQ 

/DDJVHL]RHQ 


zwaarst getroffen door crisis langere werkvoorraad. Zij zijn daarmee wel beter af dan installateurs en afbouwbedrijven, die minder werk voorhanden hebben. n2QWZLNNHOLQJHQRP]HWODDJVHL]RHQWRYYRULJMDDU Ontwikkelingen omzet laagseizoen t.o.v. vorig jaar 7RWDDO Alle sectoren6FKLOGHUV 7RWDDO 9DVWJRHG

=HOIVWDQGLJHQ ,QGXVWULHHO

Turbulente tijd doet een appĂŠl op dynamiek van ondernemer

9HUZDFKWLQJHQRP]HWKRRJVHL]RHQWRYYRULJMDDU Verwachtingen omzet hoogseizoen t.o.v. vorig jaar

7RWDDO Alle sectoren   ‘Duitsland doet het absoluut en relatief gezien goed, 6FKLOGHUV    hoorden we eind mei tijdens 7RWDDO    een topontmoeting tussen 9DVWJRHG ons land en de buren. ,QGXVWULHHO  Een zorgvuldig economisch beleid en een groei van de =HOIVWDQGLJHQ    industriĂŤle takken zorgden =DOVWHUNWRHQHPHQ =DOWRHQHPHQ =DOJHOLMNEOLMYHQ =DODIQHPHQ =DOVWHUNDIQHPHQ :HHWQLHWJHHQPHQLQJ daar zelfs voor een grote verlaging van de werkloosheid. Beide elementen Oorzaken daling omzet 2RU]DNHQGDOLQJRP]HW ontbreken nog in Nederland voor een 2QGHUKRXG1/H[FO,QGXVWULHHO merkbare verbetering op de zakelijke markt. 6OHFKWHHFRQRPLVFKHRPVWDQGLJKHGHQ Ook vernamen we de laatste cijfers van 0HHUEHGULMYHQEUHQJHQRIIHUWHXLW Bouwkennis voor de ­particuliere markt. Die 2QYROGRHQGHRUGHUVZHUNELMSDUWLFXOLHUHQ geven aan dat het consumentenvertrouwen 0HHUFRQFXUUHQWLH gewoonweg nog ontbreekt. Kortom: impulsen 3DUWGRHQVWHHGVPHHUPHW]ZDUWZHUNHUV van de markt zelf komen er nog weinig. 2QYROGRHQGHZHUNLQZRQLQJERXZ Dus moeten we de beweging er zĂŠlf in zien te 6OHFKWHZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ krijgen. 2QGHUKRXGVF\FOLYHUOHQJGPLQGHURQGHUKRXG Door leden op hun eigen individuele manier met lokale en regionale marketing en door 3DUWJDDQPHHUHQPHHU'+= HQ OnderhoudNL met lobbyen op nationaal 2QYROGRHQGHZHUNLQGHXWLOLWHLWVERXZ niveau. Zo tekenen we binnenkort weer een *HHQRQGHUDDQQGLHZHUNNXQQHQXLWYRHUHQ ‘green deal’ (in dit geval voor hout), doen we 7HNRUWDDQYDNNXQGLJSHUVRQHHO een voorstel aan minister Blok in het kader van $QGHUV zijn plannen voor een verhuurdersheffing voor :HHWQLHWJHHQPHQLQJ corporaties vanuit de speciaal hiervoor opgezette Denktank en we bereiden een campagne naar de particuliere markt voor, Lees alle details na op OnderhoundNL.nl in samenwerking met het Sectoroverleg.’ Alle uitkomsten van het Ondernemerspanel over de economische situatie Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL kunt u bekijken op www.OnderhoudNL.nl/leden/ondernemerspanel

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

13


SectorNIEUWS

Fulco de Vente: sectormanager Schilders en Glas en secretaris AF-Erkenningsregeling

14

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|TEKST Sectormanagers

|

Beeld Onderhoudnl

Oproep voor deelname aan klankbord­ groep Bij het maken van beleid is de input van u als ondernemer van het grootste belang! Vandaar dat het bestuur een oproep doet aan alle leden om deel uit te maken van een klankbordgroep. Deze groep

zal periodiek worden benaderd om hun mening en visie te geven over onderwerpen die dan spelen, waar het bestuur vervolgens mee verder kan. Geen ellenlange enquêtes, maar korte vragen per e-mail die ook per e-mail beantwoord kunnen worden. Het zal u dus geen uren tijd kosten, hoogstens drie minuten. Opgeven voor de klankbordgroep kan door het sturen van een e-mail aan Fulco de Vente f.devente@OnderhoudNL.nl met als onderwerp ‘klankbordgroep’.

Hoog niveau van de Duitse ‘Meester­ brieven’ Daar waar in Nederland steen en been geklaagd wordt over het niveau van de glaszetters en het feit dat er zoveel theorie geleerd moet worden voor men aan de slag kan, is het in Duitsland heel anders

geregeld. Daar ligt de lat voor het verkrijgen van de zogenaamde ‘Meester­ brieven’ dus­danig hoog, dat van de 21 jonge aanmelders er slechts 9 de eindstreep halen. Maar die 9 beschikken dan ook wel over een vakmanschap waar men een puntje aan kan zuigen. De Duitsers zijn trots en vol vertrouwen op hun handwerk. Hun leuze spreekt voor zich: Am Anfang waren Himmel und Erde. Den ganzen rest haben wir gemacht.

nummer 5-2013


Opdrachtgevers positief over nieuwe opleiding De nieuw ­ontwikkelde opleiding voor stralers, spuiters en schilders is goed ontvangen bij opdrachtgevers. Gasunie heeft de nieuwe opleiding in de specificatie opgenomen, evenals Tata Steel.

Bij selectieprocedures op basis van EMVI zien de opdrachtgevers de opleiding als een goede onderbouwing van het vakmanschap van het uitvoerend personeel. Dit bleek uit een vergadering van OGOS waarbij OnderhoudNL Industrieel was uitgenodigd. Inmiddels hebben meer dan 130 mensen zich voor de nieuwe opleidingen ingeschreven dan wel hebben deze opleiding gevolgd.

Best practices ketensamenwer­ king/MVO gezocht OnderhoudNL Vastgoed laat richting opdrachtgevers, waaronder Aedes, graag zien waartoe onze bedrijven in staat zijn. Op www.onderhoudnl.nl/vastgoed/ketensamenwerking vindt

u een overzicht met allerlei voorbeelden van ketensamenwerking. Indien u zelf ook mooie voorbeeldprojecten heeft die op de website kunnen worden opgenomen, dan kunt u die aandragen bij Edwin Meeuwsen: e.meeuwsen@ OnderhoudNL.nl. Heeft u voorbeeldprojecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, meld deze dan aan Marianne Kortenbout, sectormanager OnderhoudNL Maatschappelijk: m.kortenbout@OnderhoudNL.nl.

Twee bijeenkom­ sten van Onder­ houdNL Totaal Alle leden van OnderhoudNL Totaal zijn uit­ genodigd voor de VGO-Bedrijvendag op 27 juni 2013 in Woerden. Tijdens de bijeenkomst staat naast de verdieping en

verbreding van VGO Keur, de nieuwe Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS) centraal. Medeauteur Geert Vijverberg geeft die dag een toelichting op de nieuwe leidraad. U kunt zich aanmelden via de website. Noteer ook in uw agenda: donderdagmiddag 3 oktober 2013 ledenbijeenkomst Totaal. Hier zal onder andere het beleid van ­OnderhoudNL Totaal op de agenda staan. Nadere informatie volgt nog.

Marianne Kortenbout: sectormanager Zelfstandigen en verantwoordelijk voor SMO en Jong Management

Werkgevers­ aansprakelijk­ heid bij inhuren collega Veel leden van onze sector Zelfstandigen huren – op al dan niet regelmatige basis – derden, zoals collega ondernemers zonder personeel, in om een grotere klus te klaren. Tenzij iedere zelfstandige zelf een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever, kan voor

Edwin Meeuwsen: sectormanager Vastgoed, Industrieel en Totaal en verantwoordelijk voor VGO Keur en Stichting Restauratie Schilders Nederland

een zelfstandige die een collega inhuurt werkgeversaansprakelijkheid om de hoek komen kijken. Denk hierbij aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk, ­veroorzaakte schade en bedrijfsongeval. Verzekeren tegen deze risico’s is een optie. Het speciale verzekeringspakket voor leden van OnderhoudNL Zelfstandigen van de OnderhoudNL Verzekeringsdienst biedt hier een goede aansprakelijkheids­ verzekering voor!

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

15


vakwerk

TEKST Tom Huizenga1

2

3

16

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

Beeld ‘Verwater’


eerste ­internationale

Succesvolle

­conserveringsopdracht

PCC Conserveringswerken kreeg haar eerste internationale opdracht van haar moederbedrijf Verwater, een wereldwijd opererend bedrijf voor nieuwbouw en onderhoud van opslagtanks en terminals. In de Caribbean, op Sint Eustatius, moesten vijf nieuwe opslagtanks (inzet 1) aan zowel de binnenkant als de buitenkant worden gestraald (inzet 2) en geconserveerd (inzet 3). Toen de deal gesloten was, kwamen er maar liefst 22 containers via zeetransport aan te pas. In die containers zaten niet alleen alle benodigde materialen, zoals straalmiddelen en conserveringsapparatuur, maar ook eenvoudige zaken, zoals toiletpapier, omdat er op Sint Eustatius niets voorhanden was. De vijf tanks, waar aan de buitenkant drie lagen verf werden aangebracht, waren na zestien weken klaar. Momenteel lonkt een nieuwe internationale opdracht in de Amerikaanse staat Louisiana. Bedrijfsprofiel ‘PCC Conserveringswerken B.V.’ Gestart: 1970 Directie: Perry Bertram Personeel: circa 40 vaste medewerkers Plaats: Heijningen Klanten: vooral petrochemische bedrijven Specialiteit: bescherming van industriële installaties en opslagtanks Website: www.pcc-conserveringen.nl

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

17


Special: DigitaliseringTEKST Tom Huizenga

|

Beeld BPO AXSYS

Schets van actuele praktische toepassingen van digitalisering WADDINXVEEN – Het tijdperk van automatisering ­nadert een nieuwe horizon. Dat is het tijdperk van ­digitalisering. Aan de vooravond van deze digitale ­revolutie schetst OnderhoudNL u een tiental digitale toepassingen en functionaliteiten die nu al in onze bedrijfstak worden toegepast. Om u een indruk te ­geven waarmee ook ú uw voordeel kunt doen.

Wat kun je met deze kleine helicopter, die Steven Oerlemans van ‘Kloet Onderhoud’ te Vlaardingen met zijn tablet bedient? Op het scherm van de tablet kun je zien én opslaan wat de ‘ogen’ van de helicopter waarnemen. Blader snel door naar pagina 23!

18

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013


Digitale tool voor milieubelasting per onderhoudsscenario

ROTTERDAM – De tool GPR Onderhoud geeft aan wat de milieubelasting van een onderhoudsscenario is bij resultaatgericht samenwerken. ‘Het is bij ons een stan­ daard werkwijze om de effecten van on­ derhoudsmaatregelen inzichtelijk te ma­ ken voor opdrachtgevers’, zegt Christian van Gruijthuijsen die regelmatig met de tool werkt als medewerker ontwikkeling bij ‘Smits Vastgoedzorg’ te Rotterdam. ‘Met GPR Onderhoud kan ook duurzaam­ heid worden meegewogen.’ “We werken altijd voorkeurscenario’s uit en rekenen die door. Dat doen we niet alleen in geld, maar ook op thema’s als leefbaarheid, wooncomfort, gezondheid, veiligheid en energie. Met de tool GPR Onderhoud kunnen we de impact qua milieubelasting aangeven”, schetst Van Gruijthuijsen. “Zo wordt het mogelijk om als opdrachtgever ook bewust een keuze te maken voor een onderhoudsscenario waarbij

Met

Uit deze diagram valt via GPR Onderhoud op te maken wat het broeikaseffect c.q. de milieubelasting is bij een onderhoudsscenario voor resultaatgericht samenwerken

duurzamere materialen en grondstoffen worden gebruikt. Daarmee kan ook bewust worden aangestuurd op een beoogde CO2-reductie. Het verschilt overigens erg per opdrachtgever of het milieuaspect bij de uiteindelijke keuze voor een onderhoudsscenario een doorslaggevende betekenis krijgt.” Leden van de sector OnderhoudNL Totaal kunnen een jaar lang gratis proef draaien met de tool GPR Onderhoud. Daar hoort ook een gratis instructiebijeenkomst bij voor hen en één opdrachtgever.

twee zoekwoorden alles te vinden in digitale ordners

RIJSWIJK - Geen ordners meer in je kast, maar in alle digitale apparaten die tot je beschikking staan. Met twee tot drie ­zoekwoorden vind je op elk moment van de dag alles wat in die orders staat. Dat is Evernote in een notendop. ‘Evernote is nu al mijn halsslagader omdat de papieren administratie wordt vervangen’, zegt Bas Hania als enthousiast gebruiker. De ­directeur van ‘Hania Vastgoedonderhoud’ uit Rijswijk dicht Evernote een grote ­toekomst toe. Bij het vastgoedonderhoudsbedrijf wordt alle post gescand en via een speciale koppeling automatisch in Evernote opgeslagen. “Alle andere papieren documenten en foto’s staan er in, tot aan de geoogste visitekaartjes toe”, aldus Hania. “De ingescande gegevens zijn op alle manieren digitaal te raadplegen: via je smartphone, laptop, tablet of pc. Zelfs bij het openen van een pc van een ander. Nog een

voordeel van Evernote: je kunt een ‘ordner’ delen met anderen door ‘m op je site te plaatsen. Bijvoorbeeld handig om door te geven aan je opdrachtgevers dat ze daar de documenten kunnen vinden voor de Wet Ketenaansprakelijkheid. Die leveren we niet meer ieder kwartaal schriftelijk aan. Dat doen we dus digitaal.” Evernote is het beste te vergelijken met een digitaal notitieblok. Met die kanttekening dat je er meer in kwijt kunt dan alleen documenten. In Evernote staat alles wat te scannen en te fotograferen is. Zelfs geluidsopnames kun je kwijt in de ordners die je digitaal aanmaakt. Bas Hania wijst naar de digitale ordner die aangemaakt is om alles te vinden wat met de Belastingdienst te maken heeft

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

19


Betere ploegenafstemming via d ­ igitale projectvoortgang SPIJKENISSE – Bij ‘H. Hoogvliet Totaal­ onderhoud’ te Spijkenisse rapporteert de voorman digitaal over de voortgang van een project richting kantoor. Dat gebeurt via het inkloppen van een – in samenwer­ king met Knap werk ontwikkelde – rappor­ tage op een laptop. ‘Zo kunnen we het werk van verschillende teams met verschillende disci­ plines goed coördineren’, zegt financieel directeur Jacquot Odijk. ‘Want we willen dat verschillende teams goed op elkaar aansluiten.’ Het totaalonderhoudsbedrijf richt zich hoofdzakelijk op zakelijke opdrachtgevers, zoals corporaties en beheerders. Dan gaat het veelal om grote renovatieprojecten, waarbij er gelijktijdig meerdere disciplines aan de slag

zijn. “Om grip te houden op de voortgang van onze projecten ben ik gebaat bij een goede planning om bijvoorbeeld steigerwerk, schilderwerk, glaszetwerk en dakdekkerswerk naadloos op elkaar aan te laten sluiten”, vervolgt Odijk. “Maar dan heb ik ook per ploeg een voorman nodig die op scherp staat door de projectvoortgang te bewaken en dat terug te koppelen naar ons kantoor. Door dat digitaal met een laptop te doen, zijn we beter in staat om de vinger aan de pols te houden, dan dat we eerst op papieren aantekeningen moeten wachten om die alsnog handmatig te verwerken.” Schilder en voorman Niels van Rij wordt op zijn beurt ook ontlast. Alleen al het uren registreren per huis of per blok van zijn teamleden kostte hem al veel tijd. Deze gegevens gaan via internet linea recta naar kantoor. Niels van Rij klopt op zijn laptop de gegevens in over de projectvoortgang, die direct naar kantoor verstuurd worden

Per project digitale urenregistratie van flexibele vaklieden ROTTERDAM – Bij ‘Willems Vastgoed­ onderhoud’ te Rotterdam registreren ­zeven vaklieden hun uren per project via de app van Knap werk. ‘Het gaat om vak­ lieden die relatief flexibel inzetbaar zijn. Die de ene keer een paar weken op een werk zitten en de andere keer een paar uren’, zegt Tim Willems als mededirecteur. ‘Vanwege de nacalculatie willen we de handel en wandel wel exact weten. Dat gebeurt bij deze personen niet meer via briefjes, maar via digitale vast­ legging.’ Projectleiders geven de gewerkte uren van een complete ploeg iedere vrijdag door. “Zelfstandig opererend personeel gebruikt daarvoor de app van Knap werk”, legt Willems uit. “Per

20

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

project voeren onze steigerbouwers, kitters, betonreparateurs, een cleaner en een schilder die herstelwerkzaamheden uitvoert, dan iedere vrijdagmiddag zelf de gewerkte uren in. Dit komt dan per e-mail als Excelblad binnen bij ons kantoor.” De app van Knap werk heeft overigens meer functies dan de digitale urenregistratie. Per week kan ook het doktersbezoek, vrije dagen, gereden kilometers en gemaakte kosten vastgelegd worden. Met de App kan ook digitaal materiaal besteld worden, digitaal meerwerk gemeld worden, digitaal opgeleverd worden en het gebruik van verfkleuren digitaal geregistreerd worden. De tool is inmiddels zo’n 2.500 keer gedownload. De app is overigens ook aangeschaft door een Duitse zusterorganisatie van OnderhoudNL. Het beginscherm van de app, die gratis is te downloaden voor iPhone- en IOS-gebruikers, met een overzicht van verschillende functies


Winst van resultaatgericht samenwerken ­visueel inzichtelijk ALMELO – ‘Mulder Schilders Twente’ ontwikkelde zelf de software RVGOPlus om resultaatgericht samenwerken op een professionele en toegankelijke manier in de markt te zetten. ‘Wij zijn hier content mee omdat de financiële winst van resul­ taatgericht samenwerken ten opzichte van regulier aanbesteden visueel heel duidelijk wordt via grafieken’, vertelt Cees Boeg­ heim als financieel manager van ‘Pasman Integraal Vastgoedonderhoud’ uit Leiden. Na het gesprek met de opdrachtgever over de visie en strategie ten aanzien van het vastgoedcomplex, wordt deze input niet meer in mappen opgenomen maar in een digitale tool. Dat kost even wat tijd, maar dan doet de tool zijn werk. “Bij het gesprek met de klant laten we dan in grafieken zien hoeveel regulier aanbesteden kost en hoe voordeliger men op de lange termijn uit is met resultaatgericht samenwerken. Aan de hand van de grafieken wordt duidelijk of de grootste

Met deze grafieken, die na te slaan zijn op www.rgvoplus.com, wordt de financiële winst duidelijk gemaakt van resultaatgericht samenwerken

winst te boeken is bij een onderhoudsscenario van vijftien, twintig of dertig jaar”, aldus Boegheim. “Samen met je klant neem je dat door. Hier scoor je echt mee. En de grafieken lenen zich ook bij uitstek om een directie overstag te krijgen.” Bij ‘Pasman’ zijn de eerste opdrachten binnen en men heeft hoge verwachtingen over een verdere uitrol van onderhoudsopdrachten aan de hand van resultaatgericht samenwerken. De tool RVGOPlus is inmiddels al aangeschaft door zo’n 25 onderhoudsbedrijven en woningcorporaties.

Digitale werkplekinspectie voor VCA-gecertificeerde bedrijven ALPHEN AAN DEN RIJN - VCA-gecertifi­ ceerde bedrijven zijn vanwege de certifice­ ring verplicht om per project minimaal één keer per maand een werkplekinspectie uit te voeren. Dat kan nu ook digitaal met de VGM Checklist app. Deze app is zelfs buiten onze branche in gebruik. ‘Het neemt een hoop dubbel werk en administratieve romp­ slomp uit handen’, zegt Ruud Verberne als projectleider bij wegenbouwer ‘Van der Werff Infra’ uit Alphen aan den Rijn. De app geeft het moment aan wanneer gecheckt moet worden of er wel veilig, gezond en milieuvriendelijk wordt gewerkt. Dat hoeft een VGM-coördinator niet meer te doen. “Het belangrijkste is dat ik nu geen standaard uitdraai met de pen invul, waarvan ik hoop

dat die later nog leesbaar is en niet zoek raakt”, aldus Verberne. “De gegevens komen met de app na de inspectie gelijk als PDF bij de VGM-coördinator terecht. Die hoeft niets meer in te kloppen én op kantoor is men gelijk op de hoogte van riskante situaties. De VGM-coördinator kan daar desgewenst direct mee aan de slag gaan.” Van gevaarlijke situaties, zoals snoeren of een ontbrekende steigerleuning, kan gelijk een foto worden gemaakt. Dat fotomateriaal kan gespreksstof zijn bij de wettelijke plicht om minimaal twee keer per jaar met werknemers rond de tafel te zitten om veilig, gezond en milieuvriendelijk werken te bespreken. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitbreiding van de app naar een online dashboardfunctie (management­ overzicht in één oogopslag). Hoofdstukken en vragen zijn eenvoudig aan-, of uit te zetten (wat het gebruikersgemak verhoogt) en met één druk op de knop wordt de inspectie verstuurd naar een vooraf ingegeven e-mailadres

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

21


Digitaal inzicht klant en bewoner in r­ esultaatgerichte projecten NOOTDORP – NVT Onderhoudsgroep biedt sinds 2010 haar NVT-RGVOtool aan om alle gegevens van een project op basis van resultaatgericht samenwerken ook digitaal op een website te kunnen raadplegen. ‘Dat zien we als een extra service’, aldus ing. Martin van den Berg, die strategisch vastgoedmanager is. ‘Zo weten niet alleen wij, maar ook de bewoners c.q. gebruikers van panden altijd wanneer en waar het onderhoudsbedrijf aan het werk is.’ Per project, waarvan de NVT Onderhoudsgroep de hoofdaannemer is, wordt een aparte pagina gemaakt op de hoofdwebsite. Op het openbare gedeelte kunnen bewoners/gebruikers de contractpartijen vinden, maar ook de

planning en de bewonersbrief. Klant(on)tevredenheid kan desgewenst digitaal worden gemeld en komt direct bij de verantwoordelijke partij in z’n inbox. Het andere deel van de site is alleen door opdrachtgevers en ketenpartners te raadplegen via een inlogcode. Hier staan alle gegevens van het meerjarig onderhoud, zoals technische adviezen, contracten en vastgoedinformatie. Afgezien van gepland onderhoud kan een opdracht worden uitgezet bij inbraak of glasschade via een klachtenmodule. Klanten kunnen de onderhoudsinterval zelf uitstellen via het menu ‘Afstemming en Strategie’. Met deze tool kunnen de risico’s worden aangevinkt die niet in het geding mogen komen, zoals veiligheid. Onderhoud aan daken of liften wordt dan bijvoorbeeld niet uitgesteld. Voor een algemene indruk van de tool van de NVT Onderhoudsgroep kunt u kijken op www. nvt-rgvo.nl/OnderhoudendNederland

Bewoners plannen zelf online het t­ ijdstip van onderhoud TILBURG – ‘Schildersbedrijf Schilders’ uit Tilburg is één van de ondernemingen die het mogelijk maakt om als bewoner zelf een onderhoudsafspraak in te plannen. Dat is mogelijk via de website van het schildersbedrijf, waar op vooraf geselec­ teerde data in te tekenen is. ‘Waar nodig moest er wat geschoven wor­ den met de data, maar er kwam snel een werkbare planning van de grond die naar ieders tevredenheid was’, zegt Koen de Zeeuw. Koen is één van de 206 individuele woningeigenaren met een bijzondere architectuur, waarbij schilderwerk een dominante rol speelt bij de uitstraling van de wijk ‘Om de Haenen’ in Teteringen. “Een aparte schilderscommissie

22

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

benaderde zeven partijen voor een grootschalige onderhoudsbeurt”, vertelt De Zeeuw. “Bij de afweging ging het niet alleen om de laagste prijs, maar ook om de aanpak. Hierbij sprong ‘Schildersbedrijf Schilders’ in het oog, mede vanwege de digitale planning van het onderhoud. Op een apart deel van de website van het schildersbedrijf, toegankelijk via een inlogcode, stond alle informatie over de uitvoering. De planning voor de voorgevels stond vast. Bij de achtergevel kon binnen een bandbreedte van twee weken het meest ideale moment uitgekozen worden.” ‘Schildersbedrijf Schilders’ kreeg een 8,2 als rapportcijfer van de bewoners. Het idee van het bedrijf is om in de toekomst voor de circa vierhonderd jaarlijkse particulieren klanten ook een digitale planning te maken. Bewoners van de woonwijk ‘Om de Haenen’ bepaalden zelf online het onderhoudsmoment


Digitale film- en foto-opnames op hoogte via een drone VLAARDINGEN – ‘Kloet Onderhoud’ uit Vlaardingen is een enthousiaste gebruiker van een drone: een kleine ’helicopter’ met film- en foto-opties. Besturing vindt plaats via een tablet of smartphone, waarop je gelijktijdig ziet wat de drone ziet. ‘Zakelijk gezien super handig voor de werkvoorbe­ reiding en veiligheidsplannen omdat je nu op plekken komt die je vanaf de straatkant niet kunt waarnemen’, aldus technisch directeur Steven Oerlemans. ‘PR-technisch laten we klanten via de drone de oude en nieuwe situatie na het onderhoud zien.’ Volgens Oerlemans heb je de investering van een kleine € 300,- bij het eerste project al terugverdiend. “Geen verrassingen meer die we pas tegenkomen als de uitvoerende schilders in een hangbak zitten of op een steiger staan. We kunnen nu al te weten komen waarom verf van een dakgoot of dakkapel aan het bladderen is. Dat neemt een calculator nu alvast

Steven Oerlemans gebruikt de drone voor een werkopname bij Ahoy

mee”, aldus de man die alleen nog maar de eerste voordelen kan opsommen. “Het is een grote winst dat je met de haarscherpe films en foto’s, die overigens ook op te slaan zijn in je tablet of smartphone, een perfect veiligheidsplan kunt maken als VCA**-gecertifieerd bedrijf. Dakluiken kun je bijvoorbeeld zo traceren, zonder dat er sleutelbossen en halsbrekende toeren aan te pas komen. Desnoods door de drone een vlucht over een complete wijk te laten maken voor overzichtsopnames.” De drone, waarmee ‘Kloet Onderhoud’ nu werkt, heeft een maximale vlieghoogte van 50 meter en een reikwijdte van 250 meter. Er zijn ook andere versies te koop.

Glasschade digitaal melden en gelijk een afspraak maken LANDGRAAF - Speciaal voor het melden van glasschade heeft ‘Glashandel Van Ooyen’ te Landgraaf, die 24-uursservice biedt, de eerste glasapp van Nederland ontwikkeld. ‘Dit is een extra service rich­ ting onze klanten’, zegt Hans van Leenen als manager netwerkbeheer van verzekeringsmaatschappij Achmea. ‘Want glasschade melden én een afspraak maken kan nu ook via een app. We juichen zulke vooruitstrevende initiatieven alleen maar toe.’ Eigenlijk wil Achmea alleen maar de factuur van de schade betalen en er verder geen omkijken naar hebben. Daarentegen is het voor Achmea wel cruciaal dat ‘Van Ooyen’ binnen een half uur contact opneemt met een klant. “We zijn er erg content mee dat via een

sms-service een afspraak voor het verhelpen van de glasschade wordt bevestigd”, aldus Van Leenen. “Voor Achmea is meedenken over lange termijnoplossingen van het grootste belang. Ontzorging is voor ons het toverwoord. Deze nieuwe app draagt bij aan ontzorging.” De glashandel kan overigens zelf ook nog eens veel efficiënter werken voor corporaties en verzekeraars. Omdat ‘Glashandel Van Ooyen’ vraagt om van de schade ook een foto te maken, krijgt de glashandel op voorhand al een goed beeld wat eraan schort. De plek wordt duidelijk, maar ook het type glas dat vervangen moet worden. Dat scheelt het bedrijf onnodige kosten, zoals terugrijden naar de zaak voor een ander type ruit. De eerste app waarmee aangegeven kan worden waar glasschade is ontstaan en wanneer een afspraak gewenst is met ‘Glashandel Van Ooyen’

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

23


Offerte per PDF na digitale verwerking van werkopname UFFELTE - Schildersbedrijven kunnen – door simpelweg vragen aan te vinken en maten in te geven bij de software van Intrisio – automatisch een document vul­ len dat geheel in hun huisstijl opgemaakt is. ‘Ik ben er erg enthousiast over’, zegt Jeroen Grit van het gelijknamige schilders­ bedrijf uit Uffelte. ‘Met een app kan je via een smartphone of tablet ook nog eens ter plekke de opname van een werk in­ voeren en gelijk als PDF naar de opdrachtgever sturen.’ “Het calculeren is makkelijk omdat je met vaste meterprijzen calculeert, ook bij een meerjaren onderhoudsplanning”, vervolgt hij. “Onlangs heb ik zo’n opdracht gekregen vanwege de nette,

Gemak van d ­ igitaal

Het eerste contact met Galaxy kwam voort uit de kennis­ making met Janine Jansen tijdens een netwerkbijeenkomst. Na een vrijblijvend gesprek en een gratis factuuranalyse bleek Galaxy de voordeligste provider te zijn voor de twaalf mobiele telefoons die bij Ooms in gebruik zijn. “Bij de contractverlenging is de combinatie van prijs én service doorslaggevend geweest”, vervolgt Ooms zijn verhaal. “Als er wat met een mobiele telefoon is, dan wordt het direct

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

Jeroen Grit, hier bezig vanuit zijn kantoor in Uffelte

mobiel internetten en je agenda bijhouden

DEVENTER - Nick Ooms koos in 2009 in eerste instantie voor Galaxy omdat deze aanbieder van mobiele telefonie er prijs­ technisch positief uitsprong. ‘Inmiddels hebben we niet alleen op basis van prijs een contract voor twee jaar afgesloten, maar ook vanwege de goede service en de vertrouwde relatie die we hebben opge­ bouwd met adviseur Janine Jansen’, aldus Nick Ooms als directeur van ‘Schilders- en Afwerkingsbedrijf Ooms BV’ te Deventer.

24

professionele en goed onderbouwde offerte. Terwijl de prijs gelijk was aan die van mijn concurrent. Door de combinatie van de offerte met de module factureren, is een factuur ook snel gemaakt als de opdracht eenmaal binnen is gehaald. Dan geeft de tool ook nog eens inzicht in de planning en de voortgang van het werk, de bestelling van de materialen en het gebruik van de verftypes en verfkleuren.” De vragen die bij Intrisio ingevuld moeten worden, zijn afgestemd op de schilderondernemer die het liefst op de steiger staat. En voor wie het aanstellen van een calculator een financiële brug te ver is. Of voor het wat grotere schildersbedrijf dat wil besparen op loonkosten van kantoorpersoneel. Intrisio is als softwareleverancier voor de schilders- en onderhoudsbranche voortgekomen uit een schildersbedrijf.

nummer 5-2013

opgelost zonder dat er gezeur aan te pas komt. Verder worden we op onze wenken bediend. Zo hebben mijn ­uitvoerder en ik er een extra bundel bijgekregen voor dataverkeer. Mobiel internetten en digitaal je agenda bijhouden is daarmee een stuk aantrekkelijker geworden. Maatwerk per toestel is in een handomdraai geregeld.”

Nick Ooms met zijn mobiele telefoon waarmee hij mobiel kan internetten en de agenda digitaal kan bijhouden


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ONDERHOUDNL 

OnderhoudNL partners

Ondersteuning bij digitalisering van werkprocessen WADDINXVEEN ­OnderhoudNL is de samenwerking aan­ gegaan met partners die extra expertise in huis hebben. In het kader van de special over digitaliseren, geeft een aantal van hen aan wat ze u te bieden hebben als het gaat om het digitali­ seren van uw werk­ processen. Dat wordt in het kort aangestipt. U kunt zelf met deze partners contact ­opnemen voor meer tekst en uitleg. Bartels Datastore Automatisering Digitaal beheer en online raadplegen van documenten, zowel voor relaties als de projecten. Medewerkers en projectleiders kunnen online uren registreren op een project. Facturen digitaal versturen naar uw klanten, maar ook het digitaal verwerken van inkoopfacturen per project en in de boekhouding behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: 0299-630630 of www.bartelsdatastore.nl. BPO Axsys Digitaliseren van de bedrijfsprocessen van verkoop tot en met nazorg en het digitaliseren van processen die betrekking hebben op normen, zoals VGO-Keur, ISO 9001, OHSAS, VCA en CO2 Prestatieladder. Voor de normen voor VGO-Keur, VCA en de CO2 Prestatieladder zijn speciaal voor de schilders- en onderhoudsbranche apps gemaakt. Voor meer informatie: Kees Keizer, 06-53395619 of kees.keizer@bpo-axsys.nl CBBS Salarisservice Online module voor het geheel digitaal beheren van de personeelsadministratie die helemaal gekoppeld is aan de salarisadministratie van CBBS voor werkgevers, inclusief de nieuwe functie- en loonstructuur. Uw medewerkers hebben

daarnaast digitaal inzage in hun eigen afgesloten gedeelte van de module. Voor meer informatie: www.cbbs.nl. Galaxy Bij Galaxy rekent u spraak per seconde en dataverkeer per kilobyte af. Abonnementen zijn per dag opzegbaar. U gaat pas een contract aan als u het abonnement uitbreidt met een extra dienst of kiest voor een databundel. Voor meer ­informatie: Galaxy Servicedesk (088-42 52 900) of kijk op www.galaxy.nl/onderhoudnl. Gilde Software BV Digitaliseren van calculatie, offerte en nacalculatie per project voor zelfstandigen en kleine bedrijven via het programma HandSoft Compact en eventuele uitbreiding naar een integrale boekhouding, waaronder het digitaal verwerken van inkoopfacturen, via het programma HandSoft Pro voor grotere schilders- en onderhoudsbedrijven. Voor meer informatie: Henkjan Buddingh, 0316-345050 of www.gildesoftware.nl Nehem Consultants Digitalisering van handboek kwaliteitszorg als internetpagina bij uw bedrijf, digitale tool voor projectleiders om hun project beter te beheersen (inclusief dashboard), digitale locatie­ kaarten van gevaarlijke stoffen en een online platform voor bewonerscommunicatie en -participatie. Voor meer ­informatie: www.nehem.nl of info@nehem.nl of 0418-683610. Softstar Automatisering BV EasyTotaal biedt een digitale totaaloplossing van offerte-­ aanvraag tot aan nacalculatie. Aan ieder project kunnen alle documenten, zoals uren en facturen, opgehangen worden. U kunt checken of uw klanten uw digitale offerte hebben geopend, de nota hebben gezien en de aanbetaling via iDeal hebben voldaan. Alles is te volgen via tablet, laptop en pc. n Voor meer informatie: 024-3881188 of www.softstar.nl.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

25


Special: Digitalisering

TEKST Tom Huizenga|

Beeld Onderhoudnl

OnderhoudNL naar papierloos kantoor via digitalisering WADDINXVEEN - Bij OnderhoudNL zelf staan de digitale ontwikkelingen ook niet stil. De brancheorganisatie streeft uiteindelijk naar een papierloos kantoor. Sinds begin 2012 neemt de werkgroep digitalisering, waarvan Gian Ernes vanuit het hoofdbestuur voorzitter is en Fulco de Vente de rol van secretaris vervult, daar­ voor het initiatief. Dat gebeurt vanuit het oogpunt van duurzaamheid én besparing van kosten. Digitale vergader­ stukken Vergaderstukken worden niet meer standaard per post verstuurd, maar komen binnen op een iPad. Zo zijn de teksten niet alleen digitaal te lezen, maar kan men tijdens het vergaderen digitaal aantekeningen maken. Actie- en besluiten­ lijsten kunnen gelijk digitaal worden verstuurd en gedeeld, bijvoorbeeld vanuit een sectorsecretaris ­richting de sector­ bestuursleden.

Digitaal vergaderen in opkomst Sinds 2012 draait het sectorbestuur van OnderhoudNL Schilders een proef met digitaal vergaderen met iPads. Dan gaat het om het digitaal ontvangen van de vergaderstukken, het digitaal lezen, het digitaal notuleren én het over en weer communiceren als bestuursleden. Leerpunten worden verwerkt ter vervolmaking van het digitaal ­vergaderen. Inmiddels zijn vele andere besturen en commissies met veel enthousiasme overgestapt op een vorm van digitaal vergaderen.

26

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

Online vergaderen Voor het nemen van snelle en korte ­besluiten maken steeds meer besturen gebruik van de mogelijkheid om online te vergaderen. Dan is het een kwestie van inloggen op een pc, laptop of tablet. Je kunt elkaar zien via het beeldscherm en internet verzorgt de audioverbinding. Online vergaderen voorkomt reistijden en reisuren. Over kostenbesparing gesproken! Digitale administratie Alle ledendossiers hangen nu nog in een grote paternosterkast bij de administratie op het secretariaat. Deze gegevens worden de komende tijd digitaal opgeslagen. Dat geldt ook voor de correspondentie met leden. Op dit moment wordt ook onderzocht hoe binnengekomen facturen digitaal kunnen worden verwerkt en met een digitale fiattering kunnen worden betaald. Digitale communicatie OnderhoudNL Magazine is, afgezien van de schriftelijke versie, al geruime tijd digitaal te lezen en door te bladeren via de website. Al jarenlang wordt het actuele nieuws iedere woensdag per digitale nieuwsbrief verstuurd naar de leden. De nieuwste stap is dat sectornieuwsbrieven in de regel ook als een digitale nieuwsbrief worden verstuurd. Digitale uitgaven Nog niet zolang geleden was het een gebruik om leden schriftelijke uitgaven van OnderhoudNL te sturen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Loonkompas en het cao-boekje. De omslag is nu dat dergelijke uitgaven digitaal worden aangeboden. Alleen op verzoek wordt een schriftelijke versie opgestuurd. Dat levert een besparing op van duizenden euro’s. n


Vakmensen zitten goed bij Faber

Persoonlijke personeelsdiensten in de schildersbranche www.faberpersoneel.nl | 033 489 23 80 advertorial

Met CBBS naar een papierloos kantoor Een papierloos kantoor is de toekomst! De tijd dat uw archiefruimte groter is dan uw kantoor is voorbij. Alle informatie rond salarissen en personeelsinformatie kan vanaf heden met één druk op de knop op uw beeld­ scherm verschijnen. Met de nieuwe HR software van CBBS kunt u voortaan vanaf uw computer, smartphone of tablet ongeacht waar u zich bevindt altijd uw eigen gegevens inzien. Printen is hiermee overbodig geworden. Dit alles wordt mogelijk met de nieuwe HR Software van CBBS. Al uw documenten zijn digitaal toegankelijk voor u geworden. Door het verstrekken van een persoonlijke login aan uw werknemers geeft u hen toegang tot de voor hen belangrijke documenten. Uw werknemers zullen dus nooit meer loonstroken of hun jaaropgave kwijtraken. Versturen van loon­ stroken op papier is hiermee niet meer nodig. Naast deze archieffunctie biedt onze HR software u nog tal van extra mogelijkheden. Denkt u maar aan het vastleggen en het bewaken van aflopende arbeidscontracten, diploma’s en functionerings­ gesprekken. Dit laatste vormt gelijk ook de basis voor de nieuwe functie- en loonstructuur. Elk gesprek met uw werknemer legt u met één druk op de knop vast.

Ook het verzamelen van verlofbriefjes is niet meer nodig. Uw werknemer kan vanuit zijn persoonlijke login verlof bij u aanvragen. Deze aanvraag kunt u vervolgens goed- of afkeuren. Het goedgekeurde verlof wordt uiteraard automatisch op het verloftegoed van de werknemer in mindering gebracht. Om het u nog makkelijker te maken is deze module volledig geïntegreerd met onze salarisverwerking bij CBBS. Alle gegevens uit de salarisadministratie zijn dus volledig gesynchroniseerd met de HR Software!

Nieuwsgierig? Stuurt u een e-mail met uw contactgegevens naar het CBBS! Wij nemen dan contact met u op voor een v­ rijblijvende demonstratie van deze software bij u aan huis.

Nadere Informatie: Internet: www.cbbs.nl/informatie/hrsoftware.php E-mail: info@cbbs.nl Tel. 070-3353000 (afdeling verkoop)


Leden

Jubilarissen ‘Kerbof schilders’, Delfzijl zonnetje gezet. Gerard Roemeling is inmiddels tien jaar bij de zaak en mocht naar traditie van ‘Kerbof schilders’ een horloge in ontvangst nemen. Reinie Bakker is inmiddels (ruim) 25 jaar bij de zaak en kreeg uit V.l.n.r.: Anne Helder, Gerard Roemeling, Reinie Bakker, Jan Oostland en handen van Albert Jansen bedrijfsleider Anne Helder een Op 13 april tijdens de feestavond van geldbedrag. Jan Oostland oogstte ‘Kerbof schilders’ uit Delfzijl, werd een eervolle vermelding voor zijn een aantal medewerkers in het inmiddels 30-jarig dienstverband.

Albert Jansen was de uitschieter door inmiddels (ruim) 40 jaar bij ‘Kerbof schilders’ te werken. Hij begon in 1971 bij Bé Kerbof, die als toenmalige startende zelfstandige met ‘Kerbof schilders’ begon. Albert Jansen was één van de eerste medewerkers. Bé Kerbof was aanwezig om de jubilaris toe te spreken, waarna ook Albert Jansen een geldbedrag mocht ­ontvangen en een mooi aandenken in de vorm van een kunstwerk. Uiteraard was alles omlijst met bloemen en een certificaat voor alle jubilarissen. ‘Kerbof’ is onderdeel van de ‘Sanders Groep’ met vestigingen in Emmen, Stadskanaal, Coevorden en Delfzijl.

VGO Keur biedt vastgoedeigenaren zekerheid ‘Sommer Schilderwerken b.v.’ uit Emmen heeft het keurmerk VGO-keur behaald (VGO staat voor vastgoed onderhoud). VGO Keur is het eerste en enige onafhankelijke keurmerk dat vastgoedeigenaren en beheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Sommer is trots bij deze selecte groep onderhoudsbedrijven te behoren. Het geeft aan dat het bedrijf zowel bestuur-

lijk, technisch als financieel de zaak op orde heeft. ‘Sommer Schilderwerken’ is beoordeeld middels diverse competentiescans op het gebied van kennis en organisatie, financiële draagkracht, opdrachtgevers- en medewerkerstevredenheid. Deze toetsing is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie KIWA. ‘Sommer Schilderwerken’ streeft naar partnership met haar opdrachtgevers in de profit, non-profit en particuliere

markt. Op basis van strategische bedrijfsvoering wordt hierbij gericht en efficiënt schilder-, glas en geveltimmerwerk, met de daarbij behorende activiteiten, aan onroerend goed uitgevoerd.

Eenduidige profilering met merknaam Klok De naam Klok is al tachtig jaar een begrip in Noord-Nederland. Klok heeft zich, met haar diverse dochterondernemingen (waaronder Klok Schilderwerken BV), in de laatste decennia ontwikkeld tot een veelzijdig multi-

28

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

functioneel vastgoedonderhouds­ bedrijf. Specialiteiten binnen de ondermingen zijn onder andere schilderwerken, beglazing, project­ stoffering, plafond- en wandsystemen, bouwkundig onderhoud en 24-uurs service. Om zich eenduidig te ­profileren heeft Klok besloten om al haar ondernemingen hetzelfde beeldmerk en naam te geven.

nummer 5-2013

De dochterondernemingen van Klok Afbouw- en Onderhoudsgroep zijn: Klok Schilderwerken BV, Klok Glas­ centrale BV, Klok Projekt totaal BV en Klok Onderhoudsystemen BV. Klok is op deze wijze een merk geworden en zal zich vanaf nu als ‘Klok’ ­presenteren. Meer informatie vindt u op www.klok.nl.


‘Everts’ behaalt wederom VCA** nieuwe norm ‘Everts Vastgoedonderhoud’ uit Leidschendam meldt trots dat het wederom hun VCA** certificering nieuwe norm 2008/5.1 heeft behaald. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheer-

systeem. ‘Everts’ wil met dit kwaliteitskeurmerk laten zien dat ze voldoet aan alle normen voor veiligheid en gezond werken. Het certificaat staat garant voor een professionele en veilige aanpak bij het schilderwerk, onderhoud en bouw­ kundige werkzaamheden. Het certificaat geldt voor de werk­ maatschappijen ‘Everts Onderhouds-

schilders B.V.’, ‘EVG Projecten & Onderhoud B.V.’ en ‘VHTO Vastgoed Totaal Onderhoud B.V.’

Verslag seniorendagen 2013 Assen

Adreswijzigingen

Op 16 en 17 april kwamen de oudbestuurders van OnderhoudNL bijeen in Assen. Op het programma stond een bezoek aan het Vlechtmuseum in Noordwolde. In het museum, een oude opleidingsschool om het rietvlechten te leren, werd verteld hoe het rietvlechten was ontstaan en hoe het zich in Noordwolde had ontwikkeld tot een ware industrie. Inmiddels is die industrie teruggelopen tot een eenmansbedrijf. Je wordt zo dan toch geconfronteerd met je eigen bedrijfstak. Het is jaren geleden dat elke stad een opleiding voor schilders had. De animo om schilder te worden is wel erg gedaald. Terug in het hotel in Assen werden tijdens het buffet oude herinneringen opgehaald. Vroeger is niet meer zo goed als we dat jaren hebben gedacht. Wij waren als ondernemer best wel goed in onze tijd. De tijden zijn veranderd, de zorg om het

Schildersbedrijf H. van den Hoever Iliumstraat 8 5631 JJ EINDHOVEN Tel. 06 54716336 Schildersbedrijf D. Scheltens Speenkruidhof 34 2215 DD VOORHOUT Tel. 06 18815267 De oud-bestuurders van OnderhoudNL bijeen in het Vlechtmuseum in Noordwolde

vak is gebleven. De waardering en het respect voor hen die het vak voortzetten is groot en nog steeds stijgende. Ook deze dagen zijn weer voorbij. Het is toch wel leuk nog even te snuiven aan de lijnolie, de alkydhars, de acrylaten en als sambal van ons vak de geest van salmiak. Al is het alleen maar figuurlijk. Jaap Bogaards, Arnhem

In memoriam Op 10 mei 2013 is de heer Leo Coolen uit Veldhoven op 75-jarige leeftijd overleden. De heer Coolen was jarenlang actief bestuurder in de regio NoordBrabant. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 17 mei te Veldhoven. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

Van Beek Schilderwerken Oudenmansstraat 473 2522 TB DEN HAAG Tel. 070 3473325

Agenda op site Door de maandelijkse verschijning van het OnderhoudNL Magazine, is het onmogelijk om op deze pagina een actuele agenda af te drukken. Scan met uw smartphone deze QR-code en zie gelijk de meest actuele versie van de OnderhoudNLledenagenda. Deze kunt u na inloggen op de website ook raadplegen via ‘Nieuws’ > ‘Agenda’ > ‘Overzicht Agenda’.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

|

29


AF-ERKENNINGSREGELING

TEKST TOM HUIZENGA|

Beeld AF

AF-klant: kans op € 1.000,maandelijks, € 100,- wekelijks WADDINXVEEN – Speciaal voor de AF-er­ kende bedrijven is een reclamecampagne opgetuigd om hen aan extra werk te hel­ pen. Want het hele jaar maken klanten maandelijks kans op € 1.000,- netto en wekelijks op € 100,- netto. ‘Dit zijn extra verkoopargumenten om een opdrachtge­ ver over de streep te trekken’, zegt AFsecretaris Fulco de Vente. ‘Zeker als je beseft dat de kans op winnen veel groter is dan bij welk ander kansspel dan ook in Nederland.’ Via 1.200 spotjes op Radio 1, Radio 2 en de regionale zenders, is er in de maanden april en mei ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat er alle reden is om bij AF-erkende bedrijven aan te kloppen voor onderhoudsopdrachten. Afgezien van de gegarandeerde kwaliteit, is het maandelijks mogelijk om € 1.000,- te winnen. Mits van het opgeleverde werk een beoordeling in het kader van het klantentevredenheidsonderzoek wordt gegeven, een foto wordt gemaakt van het eindresultaat én een kopie van de factuur wordt gestuurd naar Stichting AF. “Speel u zelf in de kijker met deze actie”, drukt De Vente de AF-bedrijven op het hart. “Vergeet ook

Peter Cobet, directeur van ‘Hofstra Schildersgroep’, gebruikt het winnen van de wekelijkse € 100,- door zijn klant als een manier om zich op Twitter en Facebook in de kijker te spelen

30

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 5-2013

Deze sticker is door AF-bedrijven te bestellen op www.af-erkend.nl om via de bedrijfsauto ruchtbaarheid te geven aan de € 1.000,- die maandelijks te winnen is bij AF-werkzaamheden

niet dat u grote stickers via de webshop van AF kunt bestellen om de kans op het winnen van € 1.000,- op uw bedrijfsauto uit te dragen.” Extra werk Via het wekelijks vergeven van € 100,- aan een AF-klant wordt ook geprobeerd om AF-erkende bedrijven aan meer werk te helpen. Bij de oplevering moet een klant dan wel online via www.af-erkend.nl een klantentevredenheidsonderzoek invullen. Afgezien van een oordeel over de kwaliteit van het werk, de communicatie van het bedrijf en de medewerkers van het bedrijf, wordt ook om een digitale foto van het eindresultaat gevraagd. “De vervolgstap is dat opdrachtgevers hun eigen netwerk gaan aanboren om te kijken naar hun beoordeling. Wie daar per week het beste in slaagt, kan € 100,- verdienen. Zo willen we meer bezoekers naar de site van AF trekken”, aldus de secretaris. “Zodat ook derden erop gewezen worden dat AF-bedrijven uitstekend vakwerk afleveren.” n


OnderhoudNL PARTNER

Gegarandeerd binnen een half jaar het VGO Keur bij bpo-axsys

Olde Hartman Advies: overname­ advies op maat in bouwnijverheid

Hebt u ook liever een praktijkgerichte aanpak van een partner die uw bedrijfstak kent in plaats van een theoretische verhandeling? Dan biedt bpo-axsys u graag de helpende hand. Met zo’n twintig jaar branche-ervaring krijgt u de garantie dat u bijvoorbeeld binnen een half jaar over VGO Keur beschikt. De zeven bpo-axsys­ medewerkers gaan net zo slagvaardig te werk als het gaat om eisen die aan uw bedrijf gesteld worden qua rendement, kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en milieu. Dus bent u aan het goede adres voor de CO2-Prestatieladder, VCA en OHSAS. Voor meer informatie: Kees Keizer, 06 53395619 of kees.keizer@bpo-axsys.nl

Olde Hartman Advies B.V. is een landelijk opererend advies­bureau, dat zich heeft gespecialiseerd in bedrijfs­ overname in de bouwnijverheid aan derden, maar ook binnen het bedrijf of de familie. Inmiddels heeft Olde Hartman Advies B.V. de overname van meer dan driehonderd schilders-, onderhouds- en bouwbedrijven succesvol begeleid. Persoonlijke begeleiding en ­vertrouwelijkheid staan centraal bij de werkwijze. Voor leden van OnderhoudNL is een eerste oriënterend adviesgesprek gratis. Voor meer informatie: 033 4555889 of www.bouwbedrijvenbeurs.nl

OPstap: payrollkorting & gratis arbeidsrechtelijke ondersteuning OPstap is sinds 1997 gespecialiseerd in het verlenen van personeelsdiensten aan de schilders- en bouwbranche. Het dienstenpakket omvat uitzenden, detachering, payrollservice, juridisch advies & outplacement. OPstap biedt de branche optimale flexibiliteit op basis van de cao, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van

COLOFON

subsidiemogelijk­heden. De landelijk opererende organisatie kent regio­ kantoren met zeer ervaren adviseurs. OPstap is NEN 4400-1 gecertificeerd en heeft een samenwerkingsovereenkomst met Schilder^sCOOL Next. Voor meer informatie: Henk van Oene, 053 4850548 of info@opstapnaarwerk.nl

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt GrafiMedia, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding Zo’n 3.000 stuks worden verstuurd naar alle leden van OnderhoudNL en naar relaties. U kunt zich ook als niet-lid abonneren op OnderhoudNL Magazine. Dat kost € 50,- per jaar. Bij interesse kunt u bellen of e-mailen naar het redactieadres.

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt Redactieadres OnderhoudNL Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30 , 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556134 of t.huizenga@OnderhoudNL.nl

Advertenties In elke uitgave van OnderhoudNL Magazine kunnen advertenties worden geplaatst. Hiervoor is een tarievenkaart beschikbaar. Adverteerders kunnen hun interesse kenbaar maken via l.kortenbout@OnderhoudNL.nl.

© Copyright 2013, OnderhoudNL, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderhoudNL.

Onderhoudnl

OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-) schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven en glaszet­ bedrijven. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in vijf marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Gezamenlijk hebben zij zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelfstandig cao-onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer twintig medewerkers aan de belangenbehartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.OnderhoudNL.nl


Online doorbladeren van OnderhoudNL Magazine Het archief van OnderhoudNL Magazine is compleet online door te bladeren. U vindt het archief op de homepage van www.OnderhoudNL.nl onder het kopje ‘Nieuws’ of via www.onderhoudnl.nl/leden/magazine. U ziet als eerste de meest recente uitgave van OnderhoudNL Magazine. Wat moet u doen om een magazine digitaal door te lezen?

Open een magazine • dit is de boekenplank met de digitale uitgaven van het OnderhoudNL Magazine • klik op de voorkant van een OnderhoudNL Magazine om een uitgave te kiezen

Beeldvullend lezen • nog een keer klikken op de voorkant van het magazine en het magazine wordt beeldvullend • met de linker- en rechterpijltjes op het beeldscherm kunt u door het magazine bladeren • met een muisklik zoomt u in, met een volgende muisklik zoomt u weer uit

Zoeken en delen • druk op het loepje om binnen deze editie te zoeken of vink ‘Search all’ om in elke online gepubliceerde uitgave van OnderhoudNL Magazine te zoeken • met het envelopje kunt u deze uitgave of pagina op ­verschillende manieren met anderen delen

Magazine 5 2013  

Maandelijks verenigingsblad van OnderhoudNL. OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- e...