__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGAZINE Koninklijke OnderhoudNL, ondernemersorganisatie van specialisten in totaalonderhoud, vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering

|

Jaargang 26

|

nummer 6

|

15 September 2016

|

www.OnderhoudNL.nl/magazine

|

Ook online te lezen én te delen

asbest­herkenning in beglazingskitten Workshops

Special :

Mega-conserveringsproject aan de

­Oosterscheldekering

Volg ons op Twitter www.twitter.com/OnderhoudNL

Volg ons op Facebook www.facebook.nl/OnderhoudNL

Volg ons op YouTube www.youtube.nl/OnderhoudNL


Inhoudsopgave

Twintig jaar onderhoud aan Oosterscheldekering Vanaf 2014 tot en met 2035 voeren ‘Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf BV’ (GSB) en ‘Van der Ende Steel Protectors Group BV’ onderhoudswerk uit aan de Oosterscheldekering. Het is de grootste conserveringsopdracht die ooit in Nederland gegeven is. En ook nog eens aan een object dat wereldwijd bekend staat als een waterbouwkundig hoogstandje. De Oosterscheldekering is het meest indrukwekkende, het grootste en ook het beroemdste Deltawerk. De zeearm kan bij dreigend hoog water en storm over een lengte van 9 kilometer worden afgesloten. Dan gaan de 62 schuiven van de waterkering namelijk dicht om Nederland te beschermen. OnderhoudNL-voorzitter Ruud Maas reisde af naar Zeeland om met eigen ogen te zien hoe die schuiven nu onderhouden worden.

4 Wervingsactie OnderhoudNL Personeel

Gericht op degenen die ooit contact met Faber hadden

5 Asbest­ herkenning in beglazingskitten

COLOFON

Drie workshops wijzen vooral op de financiële risico’s

Vormgeving & druk Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt GrafiMedia, Moordrecht

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding Zo’n 2.600 stuks worden verstuurd naar alle leden van OnderhoudNL en naar relaties. U kunt zich ook als niet-lid abonneren op OnderhoudNL Magazine. Dat kost € 50,- per jaar. Bij interesse kunt u bellen of e-mailen naar het redactieadres.

Redactieadres OnderhoudNL Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30 , 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556134 of t.huizenga@OnderhoudNL.nl

Onderhoud nu als keuzevak op het hbo In september start de eerste groep van 35 studenten

8 Tip: drie ­interessante glaspresentaties

Redactie

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt

6

Advertenties In elke uitgave van OnderhoudNL Magazine kunnen advertenties worden geplaatst. Hiervoor is een tarievenkaart beschikbaar. Adverteerders kunnen hun interesse kenbaar maken via l.kortenbout@OnderhoudNL.nl.

© Copyright 2016, Koninklijke OnderhoudNL, Waddinxveen ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnderhoudNL.

Tijdens vakbeurs ­Surface over oppervlakte­behandeling van glas

Onderhoudnl

Koninklijke OnderhoudNL, ondernemers­ organisatie van specialisten in totaalonderhoud, vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. Met ruim 2.100 aangesloten bedrijven in zeven markt­segmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-)gebouw­ onderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Bij deze bedrijven zijn circa 25.000 medewerkers werkzaam. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag OnderhoudNL zelf­standig cao-onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het kantoor in Waddinxveen werken ongeveer twintig medewerkers aan de belangenbehartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.OnderhoudNL.nl


Voorwoord

•O  osterscheldekering: het grootste en ook beroemdste Deltawerk • Criterium: ervaring hebben met ­omvangrijke waterprojecten • Eerst wordt er een hulpconstructie om de schuiven gebouwd • De schuiven worden vervolgens ­handmatig blank gestraald • Dan worden drie coatingsvarianten ­aangebracht op de schuiven • Er staan zeven weken conserveringswerk voor één schuif

9 Nieuwe statuten ­OnderhoudNL Schilders

Aangepast vanwege samengaan van de sector Schilders en de sector ­Zelfstandigen

10 Wetenswaardigheden over ­pensioen Achtergrondinformatie over pensioen en over BPF Schilders

19 Nieuw bij ­OnderhoudNL: Henk de Vlieger

Introductie van nieuwe manager Onderwijs Expertise Centrum (OEC)

28 Maatwerk­training ‘Palet Schilderwerken’ OnderhoudNL ­ontwikkelt ­competenties van teamleiders via in-companytraining

Aan de bak! Op dit moment van schrijven zijn de achterbanraad­ plegingen over een nieuwe cao in volle gang. Zowel voor onze leden als voor onze medewerkers. De bijeenkomsten voor onze medewerkers worden natuurlijk georganiseerd door de LBV, de vakbond waarmee OnderhoudNL een principe-akkoord heeft afgesloten over een gemoderniseerd arbeidsvoorwaardenpakket dat afgestemd is op de huidige branche-omstandigheden. Hiermee wordt een cao gecreëerd voor de onderneming waarin zowel de werkgever als de werknemers een belangrijke rol spelen. Wat mij betreft een evenwichtig pakket, waarvoor onze cao-commissie en onze cao-delegatie onder leiding van Marjolein van Olst bij onze leden het net heeft opgehaald voor de onderhandelingen. In haar column leest u meer over de keuze voor deze vakbond. In dit nummer ook veel aandacht voor kennisontwikkeling en opleiden. Henk de Vlieger, de manager van ons nieuwe Onderwijs Expertise Centrum wordt geïntroduceerd met zijn opdracht om te zorgen voor voldoende goed opgeleide instroom van vakmensen. En dat de tijd begint te dringen, is nu al voelbaar. Op dit moment in het jaar zijn er geen vakmensen meer te krijgen en de uitzendbureaus zijn ‘uitverkocht’. Alle reden dus voor onze sector OnderhoudNL Opleidingen, waarin de samenwerkingsverbanden zijn verenigd, om alle zeilen bij te zetten om ons mooie onderhoudsvak op een niet af te wijzen manier aan te bieden aan de toekomstige en huidige ­generatie leerlingen. Ruud Maas, ­voorzitter OnderhoudNL

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

3


ONDERHOUDNL PERSONEEL

TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD OnderhoudNL

Nieuwe wervingsactie gestart van

OnderhoudNL Personeel WADDINXVEEN – In september wordt er een mailing verstuurd naar de circa ­drieduizend vakkrachten die ooit eerder bij Faber Personeelsdiensten hebben ­gewerkt of er informatie hebben ­opgevraagd. ‘Met die mailing proberen we nog meer vakkrachten te werven voor OnderhoudNL Personeel als samen­ werkingsverband tussen onze branche­ organisatie en Faber Personeelsdiensten’, vertelt ­OnderhoudNL-directeur Okke Spruijt. ‘Dat doen we door schilders aan het woord te laten die de overstap al naar volle tevredenheid hebben gemaakt.’ OnderhoudNL Personeel mag zich ­verheugen in een groeiende belangstelling. Inmiddels zijn er bij OnderhoudNL ­Personeel een paar honderd schilders extra bijgekomen. OnderhoudNL leden hebben voorrang bij het aantrekken van (extra)

kwalitatieve vakkrachten uit deze poule van OnderhoudNL Personeel. “Die aanwas is te danken aan de unieke pluspunten”, ­verklaart Spruijt. “Met een groeiend werkaanbod, een goede betaling conform onze cao, een pensioen dat hoger ligt dan het STIP-uitzendpensioen, een jaarlijks opleidingsplan in de wintermaanden én een werkgevers­verklaring om in aanmerking te komen voor een hypotheek bij een koop­ woning. In de mailing laten we drie vakkrachten aan het woord die juist ­vanwege deze extra aantrekkelijke ­arbeidsvoorwaarden besloten om te gaan werken bij OnderhoudNL Personeel. We bieden dan ook gelijk een betere arbeidsovereenkomst aan. Net zoals we dat al eerder deden bij zelfstandigen en straks ook nog eens gaan herhalen richting zij-instromers.” n

T P E C N O C Een indruk van de mailing van OnderhoudNL Personeel

die verstuurd wordt naar drieduizend vakkrachten

4

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016


TEKST TOM HUIZENGA

|

ONDERHOUDNL TRAININGEN

BEELD ONDERHOUDNL

‘Asbest in beglazingskitten kan leiden tot faillissement!’

Yvonne Waterman,

Jan Kees Gijsbers,

Willem van Aken,

gastspreker voor werkgevers

gastspreker voor werkgevers

gastspreker voor werknemers

WADDINXVEEN – Dat de blootstelling aan asbest gevaar oplevert voor de gezondheid mag als bekend worden verondersteld. Een onderbelicht aspect is het onder­ nemersrisico. ‘Neem zoiets eenvoudigs als het vervangen van glas’, voert sector­ manager Fulco de Vente aan. ‘Bij het ­aannemen van de opdracht moet u er van verzekerd zijn dat er geen asbest in de oude beglazingskit zit. Anders draait u zelf op voor de torenhoge kosten voor het inhuren van een gecertificeerd asbest­ verwijderingsbedrijf.’ Dat is ook de waarschuwing van Willem van Aken, de nieuwe manager arbeidsomstandigheden en milieu van OnderhoudNL. “Zeker bij gebouwen uit de jaren ’70 en ’80 moeten alle alarmbellen afgaan. Het is van cruciaal belang om goed beslagen ten ijs te komen”, aldus Van Aken. “Daarbij hoort

Data workshops asbestherkenning in beglazingskitten • Dinsdag 11 oktober: Schilders^COOL Rotterdam, 16.00 – 19.00 uur • Woensdag 12 oktober: Schilders^COOL Nuenen, 16.00 – 19.00 uur • Donderdag 13 oktober: Van der Valk Hotel Assen, 16.00 – 19.00 uur

onder andere dat u aan de opdrachtgever de vraag stelt of er een asbestinventarisatie aanwezig is want u mag echt niet met asbest of asbesthoudende materialen aan de slag. Is zo’n inventarisatie er niet? Dan is het zaak om in onderling overleg met de opdrachtgever een voorstel te doen voor een monstername. Dat kan overigens niet zonder dat u daarvoor het protocol voor de aanpak en alle persoonlijke beschermings­ middelen in acht neemt.” Kortom: er komt nogal wat bij kijken. “Juist daarom organiseert OnderhoudNL voor de sectoren Glas, Schilders, Vastgoed en Totaal een workshop op drie locaties over asbestherkenning in beglazingskitten”, vult De Vente aan. “Deze gratis workshops zijn bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers. Beiden krijgen na afloop van de parallelsessies de checklist ‘Asbest in kitten’, waarmee het n bedrijf de financiële risico’s kan beheersen.”

Aanpak workshops asbestherkenning in beglazingskitten • Werkgeversgedeelte: gastsprekers Yvonne Waterman (advocaat en gespecialiseerd in asbest­ aansprakelijkheid) en Jan Kees Gijsbers (beleids­ medewerker corporatie De Alliantie) wijzen op de verplichtingen en aansprakelijkheden • Werknemersgedeelte: Willem van Aken (manager Arbeidsomstandigheden & Milieubeleid bij ­OnderhoudNL) geeft aan hoe u in de uitvoering het beste te werk kan gaan voor asbestherkenning bij beglazingskitten

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

5


Onderwijs

TEKST TOM HUIZENGAVoor het eerst

|

BEELD OnderhoudNL

onderhoud als k

UTRECHT – Op initiatief van het ‘Lectoraat ­Vernieuwend Vastgoedbeheer’ is er in september voor het eerst een keuzevak (minor) over ­onderhoud op hbo-niveau. ‘Het goede nieuws is dat er zich direct 35 studenten daarvoor hebben aangemeld’, vertelt projectleider Sebastian Fischer Baling van de Hogeschool Utrecht. ‘Over twee jaar komen er dan goed opgeleide hboingenieurs op de arbeidsmarkt bij, met kennis van onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving’, reageert Ruud Maas, lectoraat­ bestuurslid, verheugd. Wat is de link tussen lectoraat/keuzenvak? Maas: “Bij de bouwopleidingen in het hbo-onderwijs ligt de focus vooral op nieuwbouw. Dat is een mis­ kenning van de periode erna: van het onderhoud aan bestaand vastgoed. Daar ligt het meeste werk, maar het schort aan hbo-onderwijs op gebied van onderhoud en renovatie. Sinds 2009 wil het ‘Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer’, dat mede gefinancierd wordt door onder andere OnderhoudNL en corporaties, daar verandering in gaan brengen. Tot dusverre konden hbo-studenten onderhoudsonderzoek doen en daar ook eventueel op promoveren. Nieuw is dat onderhoud nu een keuzevak is op hbo-niveau. Te beginnen bij de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool Enschede.” Wat is de winst van het keuzevak? Fischer Baling: “Het ‘Lectoraat Vernieuwend ­Vastgoedbeheer’ krijgt een gezicht omdat de ­genoemde scholen gingen werven voor het keuzevak dat officieel ‘Asset management in the Built ­Environment’ heet. Dat deden ze met posters, brochures en door in de collegezalen uit te dragen wat de toegevoegde waarde is voor de verbreding en de verdieping van hbo-studenten met de richtingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde,

Raadpleeg OnderhoudNL-dossier over lectoraat Op www.OnderhoudNL.nl/dossier/lectoraat staat een dossier waarin – exclusief voor leden – alle relevante informatie is gebundeld over het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer.

6

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening & ­Planning. Het keuzevak staat overigens ook open voor álle hbo-studenten die kunnen motiveren wat de toegevoegde waarde is voor hun studie. Buitenlandse studenten zijn tot slot ook meer dan ­welkom.” Wat leverde de wervingsactie op? Maas: “Exact 35 aanmeldingen. Niet alleen vanuit de organiserende Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool Enschede, maar ook vanuit de Hogeschool Amsterdam en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Het leeuwendeel volgt de richting Bouwkunde of de richting Bouwtechnische Bedrijfskunde. Verder hebben we ook een studente Integrale Veiligheidskunde. Omdat ze nu al weet dat ze straks bij Rijkswaterstaat gaat werken, wil ze graag extra onderhoudsbagage. Zij is dus een voorbeeld van een goede motivatie om het keuzevak aan haar studie toe te voegen.” Wat gaan die studenten straks leren? Fischer Baling: “De centrale vraag zal zijn hoe je bestaand vastgoed, uiteenlopend van huurwoningen


euzevak op hbo-niveau De 35 hbo-studenten die op maandag 5 september op de Hogeschool van Utrecht als eerste begonnen zijn met onderhoud als keuzevak

Is er daarnaast ook praktijkonderwijs? Fischer Baling: “Zeker. Onze docenten hebben niet alle actuele kennis paraat om de studenten helemaal in te wijden op het gebied van vastgoedbeheer. De studenten krijgen bijvoorbeeld de opdracht om onderhoudsbedrijven, corporaties en Rijkswaterstaat te bezoeken in verband met hun strategisch onderhoudsplan. Dat is veel leuker dan dat ze dit tijdens colleges horen. Dezelfde organisaties, en ook adviesbureaus, vormen toegevoegde waarde voor het onderwijs door hun specialistische kennis én door het spiegelen van praktijk aan theorie. Leren van experts uit de praktijk gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag. De theorie wordt dan hoofdzakelijk op maandag en vrijdag gegeven.”

tot aan bruggen, voor de komende tien tot twintig jaar goed weet te onderhouden met een duidelijke visie. Dit heet assetmanagement. Dan moet je weten hoe je een goede strategie ontwikkelt voor renovatie en onderhoud. Dat betekent denken vanuit de lange termijn op basis van meerjarige onderhoudsplannen en met oog voor de hedendaagse uitvoerings­ technieken. Dit gebeurt vanaf september met een half jaar durend onderwijsprogramma, waarvoor dertig studiepunten staan.”

En wat gebeurt er na tien weken? Maas: “Dan gaan ze echt aan de slag met een concreet onderhoudsvraagstuk bij corporatie De Alliantie in Hilversum of in het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht. De studenten zitten daar ook idealiter om hun opdracht uit te voeren. Voor Rijkswaterstaat kan het gaan om een strategisch onderhoudsplan voor een sluis of een brug. Denk bij De Alliantie aan het renoveren van huurwoningen met een vaststaand budget naar label B binnen bepaalde tijd en met zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners. Of om onderhoud strategisch te koppelen aan een toekomstvisie voor waardevermeerdering.”

Waaruit bestaat het onderwijs exact? Maas: “Dat onderwijs bestaat enerzijds uit theorie, die verzorgd wordt door docenten van de bestaande richtingen, als de studenten de eerste tien weken roulerend aanwezig zijn op de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en Saxion. Denk dan aan aspecten als bouwtechniek, ketensamenwerking, strategisch assetmanagement en conditiemetingen. Geleerd wordt hoe de renovatie- en onderhouds­ opdrachten in elkaar grijpen en elkaar onderling beïnvloeden op die punten. Net zoals dat ook het geval is bij onder meer opnametechnieken, planning, budgettering en verschillende uitvoeringstechnieken.”

Wanneer gaan deze hbo’ers werken? Fischer Baling: “Na dat half jaar gaan de studenten terug naar de eigen richting op hun eigen hogeschool. In het vierde jaar volgt nog een half jaar theorie voordat de afstudeeropdracht begint. We hopen natuurlijk dat de studenten die afstudeeropdracht gaan uitvoeren voor één van de opdrachtgevers tijdens het keuzevak over assetmanagement. Als ze slagen, dan krijgen de studenten het hbo-diploma ‘Bachelor of the Built Environment’. Over twee jaar hebben we dan de eerste lichting van goed opgeleide hbo-ingenieurs met kennis van onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving.” n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

7


ONDERHOUDNL

TEKST TOM HUIZENGA|

BEELD ‘AGC’

opper­ vlaktebehandeling van glas

Drie presentaties over WADDINXVEEN – Van 4 oktober tot en met 6 oktober vindt de Week van de Oppervlakte­ technologie plaats in de Brabant­hallen te Den Bosch. Op woensdagochtend 5 oktober zal er speciaal voor glaszetters aandacht worden ­besteed aan de oppervlaktebehandeling van glas. Dat gebeurt in de vorm van drie interes­ sante presentaties. ‘Ze zijn, net als voor de ­gehele beurs, gratis bij te wonen als u zich van tevoren aanmeldt op www.surfacevakbeurs.nl’, vertelt Fulco de Vente, sectormanager Glas. ‘Op de dag zelf bedraagt de t­ oegangsprijs € 25,-.’ Tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie, waarbij 34 brancheorganisaties een uniek Beneluxevenement neerzetten, staan de Vakbeurs Surface en Oppervlaktetechnologie centraal. Er wordt stil gestaan bij het feit dat vrijwel alles wat we gebruiken en zien wel een oppervlaktebehandeling ondergaat. Van de carrosserie van een auto tot aan een fietsframe, de kraan, onderdelen van een mobiele telefoon, metalen gevelbeplating, kozijnen, hekwerken,

brugleuningen, machineonderdelen en proces­ installaties. Daarom zijn er 7 en 8 oktober 2016 ook open dagen bij diverse bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie. Op woensdagochtend zijn er drie ­presentaties over de oppervlaktebehandeling van glas. Sectormanager Fulco de Vente is dan zaal­voorzitter. 10.00 – 10.30 Vlakglas: productie en eindproducten Spreker Anton Peters (AGC Flat Glas Europe) geeft een presentatie over de productie en eindproductie van glas. Het betoog bestaat grofweg uit twee delen. Het gaat ten eerste over het basisproces, de productie van floatglas en de coatingtechnologie. Vervolgens wordt stil gestaan bij het veredelen van glas, zoals snijden, slijpen, harden, lamineren en isoleren. Het tweede deel over de eindproductie gaat vooral over de mogelijkheden van coatingtechnologie en verlijmen. 10.30 – 11.00 Fluorinated Film and Coating solutions for surface of highest quality Mark Robles (AGC Chemicals) dr. Carl Maywald (Vector Foiltec) Ben Runhaar (AGC Chemicals) Er is op dit moment nog geen gedetailleerde ­beschrijving beschikbaar van het programma tussen 10.30 en 11.00 uur. Op de website van OnderhoudNL zal dit zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

Anton Peters heeft het in zijn presentatie onder andere over The Edge in ­Amsterdam, waarvoor AGC het glas mocht leveren

8

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

11.00 – 11.30 Toegepaste coatings op glas Marieke Burghoorn (TNO) heeft het over de coatings die op glas kunnen worden aangebracht, die zorgen voor een extra economische waarde. Zo zijn er bijvoorbeeld anti-reflectie coatings en easy to clean coatings. Ook voor glas is het zeer interessant dat glas niet spiegelt, terwijl je er wel doorheen kunt blijven kijken. Minstens zo interessant is het dat glas heel gemakkelijk schoon te maken is vanwege een coating, die ervoor zorgt dat er niets aan kan blijven kleven. n


TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD OnderhoudNL

ONDERHOUDNL SCHILDERS

OnderhoudNL Schilders ‘2.0’ is

nu ook statutair geregeld WADDINXVEEN – Op woensdag 31 augustus is statutair geregeld dat de leden van OnderhoudNL Schilders en OnderhoudNL Zelfstandigen voortaan gezamenlijk onder de naam OnderhoudNL Schilders verder gaan. ‘Het was puur een juridische kwestie om hier nogmaals een Algemene Ledenvergadering voor uit te schrijven’, vertelt sector­manager Marianne Kortenbout. ‘Eerder stemden de leden al in met de samen­voeging. Het statutair instemmen gebeurde andermaal op 31 augustus.’ De laatste jaren groeiden OnderhoudNL Zelfstandigen en OnderhoudNL Schilders steeds verder naar elkaar toe. Omdat ze in feite met dezelfde zaken bezig zijn, bleken de aandachtspunten voor beide sectorverenigingen ook steeds meer parallel te lopen. Met als enige verschil dat de ­zelfstandige ondernemer geen personeel heeft en de ­schilderondernemer wel. “Als besturen gingen we daarom in 2014 ook al samen rond de tafel zitten”, vervolgt ­Marianne. “Vervolgens werd een jaar later de basis gelegd voor een gezamenlijk beleidsplan. Tijdens de Algemene Leden­ vergadering van 23 november 2015 in Theater Figi te Zeist stemden de leden van de sectorverenigingen ­OnderhoudNL Schilders en OnderhoudNL Zelfstandigen in met dit ­beleidsplan. Ook gaven ze hun akkoord om voortaan ­gezamenlijk onder de vlag van de sectorvereniging ­OnderhoudNL Schilders verder te gaan. Natuurlijk blijft er bij deze sectorvereniging aandacht voor de specifieke belangen van ondernemers met én zonder personeel.” Beleidsplan Verder samengaan als OnderhoudNL Schilders vereiste wel het ontbinden van OnderhoudNL Zelfstandigen en het aanpassen van de statuten van OnderhoudNL Schilders. Voor beide zaken was goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering vereist om juridisch gezien aan alle voorwaarden te voldoen. “Aan die eis is nu dus ook op 31 augustus voldaan en de verdere afhandeling zal bij de notaris plaatsvinden”, aldus de sectormanager. “Het accent ligt nu op de uitvoering van het gezamenlijke beleidsplan.

Daarin staan vijf gezamenlijke speerpunten. Aangevuld met verbreding en verdieping van het profiel zelfstandigen als specifiek speerpunt voor zelfstandigen en versterking van het ­management van schildersbedrijven als specifiek speerpunt voor schildersbedrijven met personeel. De website van beide sectoren is inmiddels samengevoegd tot één site met óók aandacht voor specifieke zelfstandigen-­ onderwerpen.” n

Beleidsplan OnderhoudNL Schilders • Vergroten onderscheidend vermogen van ­professionele schildersbedrijven • Aantrekkelijk profileren van het schildersvak • Kostenniveau binnen het bedrijf verlagen • Samenwerkingsmogelijkheden vergroten • Aanpakken van oneigenlijke concurrentie • Versterking management schildersbedrijven (specifiek voor schilders) • Verbreding en verdieping profiel zelfstandigen (specifiek voor zelfstandigen)

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

9


PENSIOENTEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHOUDNL/BPF SCHILDERS

Wetenswaardigheden over u WADDINXVEEN – In de volgende editie van OnderhoudNL Magazine wordt via meerdere artikelen stil gestaan bij wat u moet weten over uw pensioenopbouw bij BPF Schilders. Daarop vooruitlopend wordt pensioen nu alvast in zijn algemeenheid toegelicht. Met tekstblokjes die opgetekend zijn na een interview met Cathrin van der Werf. Zij zit namelijk namens OnderhoudNL in het bestuur van BPF Schilders. En daarbij komt heel wat kijken, zoals u uit deze tekst kunt opmaken.

noemen we het bedrijfstakpensioen of ook wel het tweede pijlerpensioen. In het laatste geval betalen de werknemer en de werkgever samen de premie. Die premie komt in onze bedrijfstak terecht bij BPF Schilders. De AOW en het opgebouwde pensioen zijn overigens niet altijd toe­ reikend. Daarom zorgen de meeste mensen ervoor dat ze zelf gedurende hun werkende leven ook een eigen extra pensioenpotje opbouwen. Dit wordt de derde pijler genoemd.

Drie pijlers voor pensioenopbouw In Nederland gaan werkende mensen op een gegeven moment met pensioen. Als ze stoppen met werken, moet er nog wel geld binnenkomen om van te kunnen wonen en leven. Daarom is het van belang dat u pensioen opbouwt. Dat gebeurt op drie manieren. Ten eerste krijgt u geld van de overheid in de vorm van de AOW. Dit is de eerste pijler. Daarnaast bouwt u pensioen op: zelfstandig of bij uw werkgever. Dit

Verplichte pensioenopbouw bij BPF In onze bedrijfstak is iedereen sinds 1951 verplicht om pensioen op te bouwen via BPF Schilders. Bijzonder aan onze bedrijfstak is dat deze regel óók geldt voor zelfstandigen. Die mogen zelf bepalen hoeveel pensioen ze willen opbouwen, maar daarvoor geldt wel een minimum- en een maximumbedrag. In 2016 is dit minimaal € 19.575,00 en maximaal € 48.311,10. Bij werken in dienstverband is het anders geregeld met de

Bij BPF Schilders bouwen op dit moment zo’n 29.000 deelnemers hun pensioen op en wordt het pensioen uitgekeerd aan zo’n 35.000 deelnemers

10

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016


uw pensioen en BPF Schilders pensioen­premie. Afgesproken is dat zowel de werknemers als de werkgevers ieder de helft afdragen aan BPF Schilders. Elk jaar ontvangen BPF Schilders-deelnemers via het Uniform Pensioenoverzicht een overzicht van de pensioenopbouw. Maar u kunt ook altijd op www.bpfschilders.nl/pensioenplanner kijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Loon opzij leggen voor BPF-pensioen Iedereen werkt in Nederland gemiddeld één dag per week om pensioen via de werkgever op te bouwen. De pensioenpremie is uitgesteld loon, waarover de Belastingdienst nog geen belasting heft. Dat gebeurt pas als het in de vorm van pensioen aan u wordt uitbetaald. Het gaat best wel om veel geld dat opzij wordt gelegd. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de ­gemiddelde levensverwachting nog steeds stijgt. Dat betekent dat er meer pensioen moet worden opgebouwd om vanaf de ­pensioenleeftijd van te kunnen leven. Op dit moment leven Nederlanders, die 65 jaar oud zijn, gemiddeld nog zo’n twintig jaar. Dat is ruim vijf jaar langer dan in 1957, toen de AOW werd ingevoerd. Veel schilders hebben overigens het beeld dat ze niet lang kunnen genieten van hun pensioen omdat ze een zwaar beroep hebben. Toch leven zij ook gemiddeld nog twintig jaar vanaf hun 65e jaar. Goed pensioen met extra pluspunten Het ene pensioen is wat duurder dan het andere. Dat staat en valt bij de vraag hoeveel er in een pensioenregeling voor u is geregeld. BPF Schilders is niet duur in vergelijking met andere pensioenfondsen en verzekeraars terwijl het wel belangrijke pluspunten kent. Wie bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, blijft nog steeds pensioen opbouwen zonder daarvoor zelf te hoeven betalen. Dat geldt onder voorwaarden ook voor zelfstandigen. In dit geval

schiet BPF Schilders dus te hulp om ervoor te zorgen dat u later ook het pensioengeld krijgt waarop u had gerekend. Ook is er een goed nabestaandenpensioen in het geval een deelnemer aan BPF Schilders komt te overlijden. De partner ontvangt dan het pensioen. Net zolang hij of zij leeft. 70% pensioengeld komt uit beleggen Wist u wel dat uw pensioen voor maar ongeveer dertig procent wordt betaald uit de premie die u samen met uw werkgever betaalt? Het grootste deel, ongeveer zeventig procent, wordt betaald uit de opbrengsten van beleggen met het pensioengeld. ­Pensioenfondsen beleggen uw geld niet voor niks. Alleen de premie is bij lange na niet voldoende voor een goed pensioen. Ook sparen levert veel te weinig op. Als pensioenfondsen uw geld de afgelopen dertig jaar op een spaarrekening hadden gezet, dan waren de pensioenen nu fors lager geweest. Al met al krijgt u vanwege beleggen twee tot drie keer zoveel pensioen terug voor de ingelegde premie bij BPF Schilders. Beleggingsrendement van 6 tot 7% Uiteraard gaat BPF Schilders zo zorgvuldig mogelijk om met de risico’s van beleggen. Vandaar dat over de hele wereld wordt belegd. Mogelijke tegenvallers worden zo gecompenseerd met meevallers. BPF ­Schilders heeft de afgelopen jaren goede zaken gedaan zodat beleggingsrendementen kunnen worden uitgekeerd als pensioen. Het gemiddelde rendement over de ­afgelopen tien jaar was 6,58%. Dat is individueel niet te realiseren, zelfs voor de aller slimste belegger niet. Met in totaal ruim 6 miljard achter de hand namens een bedrijfstak heb je volume. Zo kan BPF Schilders in contact komen met de beste beleggingsmanagers. Daar kun je als particulier niet terecht omdat ze een minimale inleg van enige miljoenen eisen.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

11


Beleggingsmanagers selecteren Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingsmanagers die zich hebben gespecialiseerd in de opkomende Afrikaanse landen. Een team van hen volgt de ontwikkelingen bij die bedrijven op voet. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar hun investeringen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen. Dat kost natuurlijk geld. Daarom kijkt BPF Schilders heel kritisch naar de beleggingsmanagers met wie ze in zee gaan. Zijn zij de aangewezen personen om een goed rendement te realiseren? En wegen de kosten daar tegenop? Over de kosten zijn de pensioenfondsen transparant als uitvloeisel van afspraken die in de Code Pensioenfondsen (een gedragscode) zijn vastgelegd. Alle beleggingskosten worden weergeven in het jaarverslag. Dat valt na te lezen op www.bpfschilders.nl. Nieuwe spelregels pensioenfondsen Zo wordt er alles aan gedaan om het vermogen van BPF Schilders te laten groeien om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Dat lukte zelfs in de afgelopen jaren toen het economisch beduidend minder ging. Zelfs toen er meer mensen afscheid namen van onze bedrijfstak en er dus minder premiegeld binnenkwam. BPF Schilders doet het dus hartstikke goed. Daarom zat BPF Schilders jarenlang boven de grens van 100%, het punt waarop er precies genoeg geld in kas is om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. De actuele dekkingsgraad is nu 94,3%. ‘Ze kunnen er niets van’ zou de argeloze buitenstaander kunnen denken. Maar het tegendeel is waar. Het beleggen gaat nog steeds even goed maar de spelregels voor het geld dat een pensioenfonds als vermogen moet hebben, zijn door nieuwe wetgeving veranderd.

12

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

Strengere regels, lagere dekkingsgraad Wetgeving eist dat pensioenfondsen, en dus ook BPF Schilders, al die miljarden tot op een bepaalde hoogte in de portemonnee moeten hebben. Hoeveel dat exact moet zijn, werd nog niet zo lang geleden berekend met een jaarlijkse stijging van de totale pensioenpot met 4 procent. Vanuit de veronderstelling dat er makkelijk 4 procent groeirendement zou worden behaald op de beleggingen. Vanwege de economische crisis en dalende rentes is dat groeirendement eerst naar 2,2 en nu naar 1,2 procent bijgesteld. Het zijn met name deze bijstellingen die ervoor zorgden dat de dekkingsgraad van BPF Schilders zakte, ondanks de goede rendementen van de afgelopen jaren. Meer geld voor hogere ­dekkingsgraad De bijstellingen hebben een gigantisch effect op alle pensioenfondsen. Stel dat er over één jaar een pensioen van € 100,- moet zijn. Dan moest je bij 4% groeirendement nu € 96,- in kas hebben als pensioenfonds voor 100% dekking. Als de rente waarmee je moet rekenen maar 1,2% is, dan heb je nu al circa € 99,- op de bankrekening nodig. Dat betekent dus dat alle pensioenfondsen meer geld in kas moeten hebben om aan een hogere dekkingsgraad toe te komen. Twee keer zoveel als vóór de financiële crisis, die in 2008 los barstte. Niet omdat pensioenfondsen het slechter deden, maar omdat de regels strenger zijn geworden. Hier wringt de schoen voor alle pensioenfondsen omdat het nauwelijks mogelijk is om hier aan te voldoen met nóg betere beleggingsrendementen. Pensioen veilig, geen indexering De verwachting is dat het stilaan beter met de economie gaat. Dat betekent betere rendementen en, hopelijk, een hogere rente dan nu het geval is. In dat geval kan de dekkingsgraad van BPF Schilders weer omhoog schieten. Vooralsnog staat de actuele dekkingsgraad dus op 94,3%. De kritische grens ligt bij een actuele dekkingsraad van 88%. Dan moet BPF Schilders zowel de pensioenen in opbouw als ook de pensioenuitkeringen met een bepaald


percentage verlagen. Zover is het gelukkig nog niet, maar het komt wel dichterbij. De impact van de verscherpte spelregels is ook dat BPF Schilders al enige tijd de pensioenen niet mag indexeren. Een verzachting is dat de inflatie de afgelopen jaren niet hoog is geweest. Bezuinigen op organisatorische kosten Achter de schermen is BPF Schilders overigens al jarenlang bezig om te bezuinigen op de kosten voor het afwikkelen van alles wat met de pensioenen te maken heeft. Zo is er afscheid genomen van A&O Services. Tegenwoordig is PGGM de uitvoeringsorganisatie geworden. Met die overstap is ook gelijk begonnen met het digitaal aanleveren van alle persoonsgegevens. Daarvoor was het een enorme administratieve kluif om alle wijzigingen door te voeren. Denk dan aan nieuwe deelnemers en bestaande deelnemers die werkloos worden of afscheid van BPF Schilders nemen. Dat alles kostte veel tijd en dus ook veel geld. De digitale afwikkeling werkt kostenbesparend. In 2015 bedroegen de kosten € 189,- per jaar per deelnemer voor het besturen van het pensioenfonds, de

Cathrin van der Werf, voorzitter binnen BPF Schilders namens OnderhoudNL

pensioenadministratie en de pensioencommunicatie. De totale kosten voor deze activiteiten stegen niet, maar het aantal deelnemers daalde. Reële vergoeding voor ­bestuurders Tot slot nog iets over de beloning van bestuurders van pensioenfondsen. Die ontvangen alleen een vacatievergoeding voor hun bestuurswerk. Die vergoeding, waarover de Code Pensioenfondsen transparantie vereist, is niet hoog in verhouding tot de deskundigheid en de kennis die ervoor nodig is om een bedrijfstakpensioenfonds te kunnen besturen. Vanuit de wet worden hier hele strenge eisen aan gesteld. Voor alle duidelijkheid: van bonussen is dus geen sprake. Van leaseauto’s evenmin. Namens OnderhoudNL zitten Cathrin van der Werf (werkgever) en Aad Buller (secretaris OnderhoudNL) in het BPF Schilders-bestuur. Laatstgenoemde maakt per 1 oktober plaats voor een andere afgevaardigde namens OnderhoudNL omdat zijn maximale zittingstermijn van twaalf jaar dan verstrijkt. De Nederlandse Bank toetst of de nieuwe kandidaat over voldoende expertise beschikt.  n

Aad Buller, bestuurslid binnen BPF Schilders namens OnderhoudNL

Acht bestuurders van BPF Schilders In het bestuur van BPF Schilders zitten acht bestuurders. Hierin zitten twee afgevaardigden namens OnderhoudNL als werkgevers­organisatie en twee afgevaardigden namens FNV/CNV als werk­nemersorganisaties. Daarnaast is er één bestuurslid namens gepensio­neerden én één – uniek voor Nederland – namens zelf­standigen. Aan dit zestal zijn twee onafhankelijke deskundigen toegevoegd. Dat zijn twee experts in respectievelijk vermogens­beheer en risicomanagement. In alle gevallen moeten de bestuurders aan stringente eisen voldoen, die de Nederlandsche Bank heeft opgesteld. De Nederlandsche Bank bepaalt of een kandidaat geschikt is om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Het bestuur van BPF Schilders komt maandelijks bijeen met een roulerend voorzitterschap van de afgevaardigde namens OnderhoudNL en FNV. Kijk op www.bpfschilders.nl bij ‘over ons’ en ‘organisatie’ voor alle bestuursleden.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

13


SectorNIEUWSTEKST Sectormanagers

|

Beeld Onderhoudnl

Workshops asbestherkenning in beglazingskitten Op 11, 12 en 13 oktober wordt de workshop asbestherkenning in beglazingskitten gegeven (kijk op pagina 5 voor het programma en de locaties). Francesco van Ooyen, voorzitter van OnderhoudNL Glas, roept zijn leden op om deze kans met beide handen aan te grijpen om niet onverhoopt tegen de extra kosten voor asbestsanering aan te lopen. “Wij waren benaderd door een corporatie om enkelglas te vervangen door isolatieglas”, zo vertelt hij uit eigen ervaring. “Bij aankomst bij het pand rees het vermoeden bij ons dat er wel eens asbest in de oude kitten kon zitten. Het complex was gedateerd en niemand wist of er sprake was van asbesthoudende kitten. Bij navraag aan de corporatie bleek dat er geen

asbestinventarisatie was uitgevoerd. Dat is alsnog, op kosten van de corporatie, gedaan. Ook het verwijderen door een asbestverwijderaar kwam voor rekening van de opdrachtgever. Je moet er niet aan denken dat je zélf voor die kosten zou moeten opdraaien.”

Francesco van Ooyen

Extra kosten voor nieuwe KIWA-audit voorkomen Alle erkende restauratieschildersbedrijven zijn aangesloten bij de stichting ERM. KIWA verzorgt in het eerste jaar zowel een praktijkaudit als een administratieve audit (kosten circa € 1.000,-) om te checken of de erkenningsregels ook goed worden opgevolgd. Gevolgd door uitsluitend een administratieve audit (kosten circa € 500,-) in het tweede en derde jaar. Het vierde jaar is er weer een praktijk- én administratieve audit. Nu is het zo dat de ­Beoordelingsrichtlijn (BRL) en de Uitvoeringsrichtlijn (URL) per 1 januari van dit jaar zijn aangepast en/of uitgebreid. KIWA wilde daarom voor alle erkende restauratieschildersbedrijven

nog dit jaar én een praktijkaudit én een administratieve audit uitvoeren. Maar dat zou leiden tot extra kosten voor de bedrijven die daarvoor nog niet zo lang geleden ook al circa € 1.000,- moesten betalen. Afgesproken is nu dat de dubbele audit van KIWA pas plaatsvindt als dat, net als vanouds, na vier jaar daadwerkelijk aan de orde is. Fulco de Vente (0182-556131), sectormanager ­OnderhoudNL Glas, OnderhoudNL Industrieel en OnderhoudNL Restauratieschilders en ­verantwoordelijk voor OnderhoudNL Garantie (voorheen de AF-Erkenningsregeling)

Nieuwe energie- én milieu-indicator bij renovatie Bij verduurzamen van gebouwen kun je meer materiaal gebruiken. De energieprestatie verbetert, maar het extra materiaalgebruik zorgt wel voor meer milieubelasting. Deze redenering geldt ook andersom. Voorheen waren er voor de verduurzamingsaanpak twee aparte parameters: één voor de energie- én een voor de materiaalimpact. Maar een objectieve totale score was er niet. De nieuwe Duurzaamheids­Prestatie

14

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

Gebouwen (DPG), gemaakt door marktpartijen en enkele OnderhoudNL-leden,

De energie (blauw) én materiaalscore (rood)


legt een helder verband tussen energieverbruik en materiaalverbruik bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Zo kunnen er eindelijk onderhoudsscenario’s met een gezonde balans tussen energieprestatie en materiaalverbruik worden

gemaakt en besproken met opdrachtgevers. De ‘DPG’-indicator zal binnenkort opgenomen worden in GPR Gebouw. Dan is ‘DPG’ voor alle licentiehouders beschikbaar. Een licentie voor GPR Gebouw is één jaar gratis voor Totaal-leden.

Gebruik nieuwste RGS Magazine bij uw acquisitie

De tweede editie van het RGS Magazine kunt u uitstekend gebruiken om opdrachtgevers te overtuigen om resultaat­ gericht met u te gaan samenwerken. Het versturen ervan is ook een mooie aanleiding om het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers over resultaatgericht samenwerken (RGS). In het circa zestig pagina’s tellende boekje staan twaalf verhalen van opdrachtgevers die overgestapt zijn op RGS. Ze vertellen zelf waarom ze dat deden en wat de winst is van RGS ten opzichte van regulier aanbesteden. Aan het woord komen verschillende corporaties. Maar ook de gemeente Groningen en het UMC te Utrecht.

U kunt het RGS Magazine gratis downloaden via ­OnderhoudNL.nl/rgsmagazine. Maar het is ook mogelijk om gedrukte exemplaren te bestellen, waarbij u alleen maar de verzendkosten betaalt. Daarnaast zijn er ook andere RGS-hulpmiddelen, zoals een RGS-video, RGS-brochures, RGS-model-presentaties en RGS-modelovereenkomsten. 

Het nieuwe RGS Magazine

Edwin Meeuwsen (0182-556123), sectormanager OnderhoudNL Vastgoed, OnderhoudNL Totaal en verantwoordelijk voor VGO-keur

Training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ op verzoek leden

Leden van OnderhoudNL Schilders en Zelfstandigen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een training waarbij zij vaardigheden aanleren waardoor ze binnen het bedrijf leiderschap kunnen tonen en goede relaties kunnen opbouwen met opdrachtgevers. Naar aanleiding van deze vraag is de training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ ontwikkeld. Tijdens een driedaagse training gaat de ondernemer met zichzelf aan de slag. De training reikt tools aan om bewuster eigen gedrag in te zetten bij het aangaan van relaties met opdrachtgevers, gerichter opdrachten binnen te halen en opdrachtgevers op de langere termijn te behouden. Ook kunnen de mede­werkers beter worden meegenomen in de strategische bedrijfskeuzes.

De training op de OnderhoudNL-site

De training staat gepland op 3, 4 en 5 november 2016. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.OnderhoudNL.nl/trainingen. Op deze website staan overigens nog veel meer trainingen die speciaal ontwikkeld zijn voor de sector Schilders en Zelfstandigen. Marianne Kortenbout (0182-556127), sectormanager OnderhoudNL Schilders, OnderhoudNL Zelfstandigen en verantwoordelijk voor Jong Management en Maatschappelijk

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

15


vakwerkBijdrage leveren aan unieke

TEKST TOM HUIZENGA

­‘huizenfabriek’ in Terneuzen

Op de voorgrond van links naar rechts Eric Zegers (directeur Wilhelm Vastgoed), Miranda van Iwaarden (vestigingsmanager Faber Personeelsdiensten Vlissingen) en Huib Zandee (uitvoerder Wilhelm Vastgoed)

16

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

BEELD ‘Wilhelm Vastgoed’


‘Wilhelm Vastgoed’ begint waar een constructief aannemersbedrijf stopt. Met stukadoorswerk, beglazing, kozijnen, schilderwerk, plafond- en wandafwerkingen, renovatie- en/of restauratiewerk, maar ook allerlei energiebesparende maatregelen. Vanwege dit totaalpakket kwam het bedrijf in beeld bij opdrachtgever CascoTotaal voor de afwerking van 105 huurwoningen. In een ‘huizenfabriek’ in Terneuzen worden, afgekeken van de autobranche, telkens twintig betonnen huiscomponenten onder handen genomen. Ze staan op rails zodat elke onderaannemer op zijn eigen vaste plek zijn eigen werk kan uitvoeren. Binnen tien werkdagen worden aan de lopende band compleet afgebouwde én ingerichte huisonderdelen afgeleverd. Inclusief al het maatwerk qua trappen, sanitair, meterkast tot aan de magnetron en gordijnen toe. Eén huis kan binnen één dag geplaatst worden op de locatie die de corporatie op het oog heeft. De taak van ‘Wilhelm Vastgoed’ is om met een team van gemiddeld vijftien tot twintig vakmensen de betonnen huisonderdelen aan de buitenkant te voorzien van een gevelisolatiesysteem van 14 centimeter. Daarna volgt afwerking met stenen strips en voegwerk. Aan de binnenzijde wordt alles behangklaar gemaakt, plafonds worden voorzien van een structuurkorrel en al het houtwerk wordt geschilderd. De doorlooptijd van bijvoorbeeld een woonkamer, keuken of slaapkamer bedraagt steeds één werkdag. Soms vergt die deadline de inzet van een dubbele werkploeg. Dat wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vakkrachten van OnderhoudNL Personeel powered by Faber Personeelsdiensten. Bedrijfsprofiel ‘Wilhelm Vastgoed’ Gestart: 1936 Directie: Eric Zegers Personeel: 80 Locatie: Zaamslag Klanten: particulieren, verenigingen van eigenaren, corporaties, aannemers, zorginstellingen Specialisme: opdrachtgevers langdurig ontzorgen met maatwerk­oplossingen Website: www.wilhelmbv.nl

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

17


LEDEN

Werkgeversprijs voor ‘Takkenkamp Gevelonderhoud’ ‘Takkenkamp Gevelonderhoud BV’ is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot winnaar van 2016 in de metsel- en voegbranche. Het bedrijf heeft zich volgens de nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering. ‘Takkenkamp Gevelonderhoud weet zijn enorme knowhow op het gebied van metselen en voegen te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klant­

tevredenheid’, aldus het juryrapport. ‘Een betrouwbare partner in projecten die met ingenieursbureaus kan meedenken en meewerken aan de beste oplossingen.’ Succesvol Nederland presenteert de beste bedrijven van Nederland elke zondag op RTL7 om 10:30 uur. Het logo dat ‘Takkenkamp Gevelonderhoud’ mag voeren

Dezelfde werkgeversprijs uitgereikt aan ‘De Variabele’ ‘De Variabele Groot Onderhoud BV’ realiseert grootschalige renovatie- en verduurzamingsprojecten en is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot Best Presterende Werk­ gever 2016 in de grootonderhoudsbranche.

i­ nnovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid’, luidt het oordeel. ‘Een absolute topwerkgever.’ Kijk voor meer informatie over de prijs, de achtergronden én de tv-uitzending op de LinkedIn-pagina: http://bit.ly/2bIA75V

Het bedrijf ontwikkelde zich volgens de jury tot een toonaangevende onderneming met een zeer sterke positionering. ‘De Variabele Groot Onderhoud BV weet zijn enorme knowhow op het gebied van groot onderhoud en strategisch voorraadbeheer uitstekend te combineren met een

Het beeldje dat ook bij de werkgeversprijs hoort

Bijdrage van ‘Exterio’ aan openluchtexpositie Vijf leden van OnderhoudNL (Hemink, SW, Lenferink, Gebr. van der Geest en Van Heek) werken via het samen­ werkingsverband ‘Exterio Vastgoedpartners’ voor corporatie Domijn uit Enschede. Binnenkort vindt er een renovatie plaats van een appartementencomplex in Enschede. Juist op die plek worden de komende twee jaar openlucht­exposities georganiseerd met ‘blow ups’ van werken van diverse kunstenaars. Dat wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede, Domijn én ‘Exterio Vastgoedpartners’. Laatst­ genoemde hangt de ‘blow ups’ op en verwisselt ze ook.

De expositie waaraan ‘Exterio Vastgoedpartners’ bijdraagt

In memoriam Koos Kamsma Koos Kamsma, jarenlang het gezicht van Gilde Software, is op 23 juli overleden. Inmiddels is hij in besloten kring gecremeerd. OnderhoudNL wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

18

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

Agenda OnderhoudNL Ledenagenda


TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD OnderhoudNL

ONDERWIJS EXPERTISE CENTRUM

Henk de Vlieger manager Onderwijs Expertise Centrum (OEC) WADDINXVEEN - Henk de Vlieger is op maandag 27 juni begonnen als manager Onderwijs Expertise Centrum (OEC) om vanuit OnderhoudNL zorg te dragen voor zowel voldoende als goed opgeleide vak­ krachten. ‘Op 22 juni was ik al bij het eerste overleg met alle directeuren van de samenwerkingsverbanden’, vertelt hij. ‘Ik zie veel mogelijkheden om gezamenlijk onder één paraplu te gaan werken.’ Na de directeurenbijeenkomst is de ervaren onderwijsman het land door getrokken om iedereen persoonlijk te ontmoeten. Twee van de dertien directeuren staat nog een bezoek te wachten. “Ik moet zeggen dat ik overal met open armen ben ontvangen”, laat de nieuwe manager weten. “Ik vond het heel prettig om te merken dat de samenwerkingsverbanden stuk voor stuk openstaan voor samenwerking. Daar waar er tegelijkertijd regionale verschillen zijn en ook verschillen zijn qua bedrijfsvoering en organisatie. Naar mijn mening heeft onze sector een goede opleidingsstructuur en zijn er voldoende mogelijkheden om jonge vakkrachten op te leiden. Die structuur kan nog beter worden benut door nog meer samen te werken en nog meer met elkaar te delen. Dat vraagt wel om een bepaald klimaat. Daaraan wordt nu gewerkt.”

Samenwerking gestart via kenniskringen Alle dertien directeuren van de samenwerkingsverbanden zitten in drie kenniskringen. In de kenniskring over bedrijfsvoering buigt men zich gezamenlijk bijvoorbeeld over de tarieven voor leerlingen, model­ begrotingen en leerarbeidsovereenkomsten. Bij de kenniskring onderwijs en kwaliteit staat vooral de vraag centraal hoe er vanwege de invoering van een herziene kwalificatiestructuur het beste omgegaan kan worden met verplichte keuzemodules. De kenniskring PR en Communicatie denkt onder andere na over de naamgeving en wervingscampagnes.

Henk de Vlieger is telefonisch te bereiken op 06-22875557 en zijn e-mailadres is h.devlieger@OnderhoudNL.nl

Ervaring De hoofddoelstelling is om met één gezamenlijk gezicht naar buiten te treden. Bijvoorbeeld bij landelijke campagnes die gericht zijn op de instroom van nieuwe vakkrachten. Die kennisdeling kan overigens ook op andere terreinen worden opgepakt, bijvoorbeeld bij onderwijs, kwaliteit en bedrijfsvoering. “Ik heb erg veel zin in deze taak om de sector te dienen”, aldus De Vlieger. “Ik zal al mijn ervaring inzetten om iedereen op één lijn te krijgen voor het opleiden van vakkrachten. Zo was ik van 2014 tot 2016 verantwoordelijk voor het aansturen van zeventien van de in totaal 31 loopbaanadviseurs van kenniscentrum Fundeon. Daarvoor was ik ook nog werkzaam als onderwijsmanager Bouw & Wonen bij het Albeda College in Rotterdam.” n

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

19


SPECIAL: METAALCONSERVERING 

TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD ONDERHLOUDNL/VAN DER ENDE STEEL PROTECTORS GROUP BV/RWS

NEELTJE JANS - Aan de Oosterscheldekering wordt een onderhoudsopdracht u ­ itgevoerd die zijn weerga niet kent. ‘Gelders ­Staalstraal- en Schildersbedrijf BV’ (GSB) en ‘Van der Ende Steel Protectors Group BV’ voeren daar in opdracht van ­Rijkswaterstaat de grootste conserveringsopdracht uit die ooit in Nederland is gegeven. ‘Ik ben enorm trots dat leden van ons in aanmerking ­komen voor zo’n object van wereldformaat’, concludeert voorzitter Ruud Maas als hij ter plekke zelf poolshoogte neemt door het gesprek aan te gaan met projectmanager Arjen Jeras. ‘En dat de O ­ osterscheldekering bij hen twintig jaar lang in onderhoud is.’

Door een combinatie van storm en springvloed braken op 31 januari 1953 de dijken door in Zeeland. Na deze watersnoodramp, waarbij circa 1.800 mensen omkwamen, werkte Nederland decennia lang aan de Deltawerken om het laag gelegen Nederland te beschermen tegen de zee. Zo werd tussen 1978 en 1986 ook de Oosterscheldekering gebouwd. De negen kilometer lange stormvloedkering laat vanaf Schouwen-Duiveland tot aan Noord-Beveland zeewater vanuit de Oosterschelde binnen. Maar de kering wordt in werking gezet bij een waterstandvoorspelling van drie meter boven NAP. Dat gebeurt gemiddeld eens per jaar. Eén druk op de knop vanuit het ir. J.W. Topshuis op het eiland Neeltje Jans volstaat om alle 62 schuiven naar beneden te laten

20

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

zakken. Deze schuiven zijn ongeveer 42 meter lang en 6 tot 12 meter hoog en wegen tussen de 260 en 480 ton. Ze hangen tussen kolossale pijlers. Het duurt 82 minuten tot ze allemaal dicht zijn. Gaat de kering om de één of andere reden niet dicht, dan gebeurt dit alsnog automatisch met een nood­ systeem. Dit gebeurde nog nooit. Hoogstandje De Oosterscheldekering kan een volledige zeearm afsluiten. Het bouwproject is uniek omdat nooit eerder een dergelijke constructie werd gemaakt op zo’n grote schaal en met zulke afmetingen. De stormvloedkering staat wereldwijd bekend als een waterbouwkundig hoogstandje. Het is het meest


Mega-conserveringsproject aan de

Oosterscheldekering

Op deze luchtfoto is goed te zien hoe één van de 62 schuiven van de Oosterscheldekering via een hulpconstructie wordt ingepakt

indrukwekkende, het grootste en ook het beroemdste Deltawerk. Dat is dan ook de reden dat beroemdheden, zoals koningen, staatshoofden en premiers vanuit de hele wereld, de Oosterscheldekering met eigen ogen wilden zien. Verder zijn de Deltawerken ook hét visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwers. Over de hele wereld zijn ze actief. Naar voorbeeld van onze aanpak is in New Orleans 560 kilometer aan doorgebroken dijken opgehoogd en opgeknapt nadat orkaan Katrina op 29 augustus 2005 huis hield en de laaggelegen stad vol liep. Voor Venetië is een stormvloedkering in ontwikkeling, waarbij met belangstelling is gekeken naar de Oosterscheldekering. Rondom Jakarta is een afsluitdijk gemaakt omdat de zee stijgt en de stad zakt. In Engeland

staan verplaatsbare stormmuren langs de kust en voor New York werden de stranden en duinen opgespoten na twee verwoestende orkanen. Maar de absolute topper is de 25 kilometer lange stormvloedkering van Sint Petersburg. Dat is de meest complexe kering ter wereld en bevat vrijwel alle elementen die voorkomen in de Oosterscheldekering. Onderhoud Voormalig koningin Beatrix opende de Oosterscheldekering op 4 oktober 1986. Maar sindsdien heeft ook dit object, vaak het achtste wereldwonder genoemd, behoefte aan onderhoud. Dat kost de overheid jaarlijks 17 miljoen euro. Om ervoor te zorgen dat de Oosterscheldekering Nederland goed blijft

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

21


Hoe kom je voor zo’n groot project in aanmerking? “Om voor zo’n grote en belangrijke opdracht in aanmerking te komen, moet je wel over bepaalde ervarings- en geschiktheidseisen beschikken. Een belangrijk criterium is dat je omvangrijke waterprojecten eerder naar volle tevredenheid van de opdrachtgever hebt weten uit te voeren. In het verlengde daarvan moet de bedrijfsgrootte toereikend zijn om aan de omzeteisen te kunnen voldoen. Voor dat doel hebben ‘Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf BV’ (GSB) en ‘Van der Ende Steel Protectors Group BV’ de OSK Conser­ veringsgroep BV opgericht voor zowel de inschrijving op de aanbesteding als het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan de Oosterscheldekering.” Projectmanager Arjen Jeras (rechts) legt aan Ruud Maas uit dat de behandeling van één schuif zeven weken conserveringswerk kost

beveiligen, zocht Rijkswaterstaat ook recentelijk ­professionele onderhoudsbedrijven die het boegbeeld van de water­bescherming van Nederland goed kunnen onderhouden. Twee gerenommeerde bedrijven van OnderhoudNL, te weten ‘Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf BV’ (GSB) en ‘Van der Ende Steel Protectors Group BV’, zijn daar momenteel bezig met een mega-opdracht. Het betreft hier de grootste conserveringsopdracht die ooit in Nederland is gegeven. Met de opdracht, startend in 2014 en eindigend in 2035, is een bedrag gemoeid van 45 miljoen euro. Ruud Maas stelt vragen aan project­manager Arjen Jeras wat er zoal bij komt kijken.

‘De Oostersc heldekering is het meest indrukwekkende, het grootste en ook het ­beroemdste Deltawerk’ Waaruit bestaat de feitelijke onderhoudsopdracht? “Het gaat om het totale onderhoud aan de Oosterscheldekering. In 2014 begonnen we met het schilderen van de twee peilmeetstations aan de voor- en achterkant van de stormvloedkering. Die meten het peil en geven dat vervolgens door aan het bedieningsstation van de Oosterscheldekering. Sinds 2015 werken we aan alle 65 pijlers en alle 62 schuiven. In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we voor deze onderdelen van de stormvloedkering vanaf 2014 tot en met 2022 grootschalig en klein onderhoud uit om alles op het gewenste basisniveau te krijgen. Als we daarmee klaar zijn, dan zorgen we er tot en met 31 december 2035 voor dat de gehele constructie weer veilig twintig jaar mee kan gaan. Dat maakt dat het om de grootste conserveringsopdracht die ooit in Nederland is gegeven gaat.”

22

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

Met hoeveel man zijn jullie hier aan het werk? “Ten eerste opereert er een vijfkoppig projectteam vanaf het eiland Neeltje Jans. Daarnaast zijn er momenteel zo’n zestig tot tachtig man actief om aan de Oosterscheldekering te werken. Het gaat om een internationaal gezelschap, waarvan het personeel van ‘Van der Ende’ in de regel op en neer reist naar Barendrecht. De vakkrachten van ‘GSB’ zitten door de weeks vooral in vakantiehuisjes om het woon- en werkverkeer van en naar de thuisbasis Ochten te beperken. Het meest tijdrovende werk zit in het onderhoud aan de 62 immense schuiven. Niet zozeer in het klein onderhoud aan de 30 stuks die eerder al eens flink onderhanden zijn genomen. Maar wel in de 32 andere schuiven die zo zijn aangetast door het zoute water dat ze handmatig blank gestraald moeten worden.” Maar dan moeten de schuiven wel openstaan! “Dat klopt. In overleg met Rijkswaterstaat worden ze naar de hoogste stand opgetild zodat we er het beste bij kunnen. ‘Loop je dan geen gevaar bij dreigend hoog water?’, zou je dan kunnen denken. Je moet dan ten eerste beseffen dat we alleen tussen 1 april en 1 oktober met de schuiven aan het werk zijn. De rest van het jaar is het te riskant vanwege kans op storm. Ten tweede zijn we slechts met twee schuiven tegelijk bezig. Te weten dertien weken per schuif. Zo doen we er sinds 2016 vier per jaar. Dat betekent dat we in 2022 de laatste vier schuiven behandelen om zo vervolgens in totaal op 32 opnieuw geconserveerde schuiven uit te komen. Dan loopt dit groot onderhoud dus af.”

‘De schuiven zijn zó ­aangetast door het zoute water dat ze handmatig blank g­ estraald moeten worden’


Ruud Maas kijkt naar één van de zwarte onbehandelde schuiven die wordt aangepakt door er eerst een hulpconstructie omheen te bouwen (zie ook de foto op de cover)

Hoe voorkomen jullie dat afval in zee belandt? “Het afval bestaat uit een combinatie van grit, waarmee wordt gestraald, én de oude coating van het epoxy-systeem. Dat laatste bevat het zeer milieuonvriendelijke koolteer. De OSK Conserveringsgroep BV heeft speciaal voor het groot onderhoud aan de schuiven een afgeschermde hulpconstructie bedacht en geconstrueerd. Per keer worden twee hulpconstructies om twee schuiven heen gebouwd. Dat gebeurt gedurende drie weken vanaf een smalle parallelweg, die naast de N57 over de Oosterscheldekering ligt. De stalen constructie telt drie tot vier steigervloeren, al naar gelang de hoogte van zo’n schuif. Als de hulpconstructie eenmaal hermetisch is afgesloten met sandwich panelen, is er geen enkele mogelijkheid dat afval in zee belandt. De schuiven worden eerst schoongespoten om ze bijvoorbeeld te ontdoen van vooral zouten, die door het stralen op het oppervlak kunnen komen.” Hoe wordt het afval dan door jullie afgevoerd? “Het afval wordt vanaf de steigervloeren en de bodem van de hulpconstructie via slangen opgezogen in een zuigwagen. Aan de kant van de weg staat overigens ook materiaal met leidingen die zorgen voor voldoende ventilatie in de hulpconstructie. Maar er staat ook apparatuur voor de meest ideale klimatologische omstandigheden: stofvrij en niet te vochtig. Door middel van conditioneren wordt de lucht­ vochtigheid zo laag mogelijk gehouden, waardoor het gestraalde staal niet opnieuw gaat roesten. Al deze aspecten checken we dagelijks zelf en dat doet een ­onafhankelijke conserveringsspecialist ook nog eens. Het werk begint pas als zowel wij als ook de externe expert concluderen dat het klimato­logisch verantwoord is.”

Dus dertien weken werk per schuif? “Inderdaad. Dertien weken werk voor één schuif van de stormvloedkering, waarmee zo’n twintig tot dertig man aan het werk zijn. Grofweg bestaan die dertien weken uit drie weken voor het aanbrengen van de hulp­constructie. Zo’n zeven weken voor het stofdicht schoonspuiten met een hogedrukspuit, het stralen met grit, het spuiten van een hechtingslaag, het spuiten van een laagdikte én het spuiten van een beschermende laag. Bij deze drie coatingsvarianten gaat het dan om een nieuw twee componenten epoxysysteem dat géén koolteer bevat. De totale laagdikte komt uit op 560 Mu. Vervolgens is het dan drie weken afbreken van de hulp­ constructie.”

‘Er staan dertien weken werk voor één schuif van de ­stormvloedkering, waarmee zo’n twintig tot dertig man aan het werk zijn’ Die dertien weken worden dan steevast gehaald? “Wind, golven, waterstanden. Het speelt ons zeker parten en het heeft ook tot het nodige oponthoud geleid. Het is hier

Deze close up geeft een goed beeld in welke onderhoudsstaat de schuiven van de Oosterscheldekering kunnen verkeren

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

23


alsof je op volle zee aan het werk bent. Het is dagelijks kijken wat mogelijk is. Dat bepalen het getij en de golven. Maar we proberen vertraging door het weer uiteraard tot een minimum te beperken. Het voordeel van de totaal afgeschermde hulpconstructie is dat je in principe altijd kunt doorwerken. Neem nu de onderkant van de hulpconstructie. Die bestaat uit een rooster van kunststof met daar bovenop een zeil en een rubberen mat. Die fluctueren mee met de verschillende golfhoogtes. Bij het op- en afbouwen van de constructie zijn we kwetsbaarder. Zo mogen we hier bijvoorbeeld boven windkracht 6 niet met kranen en hoogwerkers aan de slag.” Gelden er strenge eisen bij keringswerk? “Absoluut. Het gaat om welgeteld 121 strenge eisen. Twee licht ik eruit. Ten eerste gelden er talloze regels met betrekking tot alle onderdelen van de stormvloedkering zelf van wat je wel en niet mag doen. Het goed blijven functioneren van iedere schuif mag uiteraard nooit in het geding zijn. Ten tweede speelt veiligheid een hoofdrol. Afgezien van alle persoonlijke beschermingsmiddelen bij stralen en spuiten voor adem- en stofbescherming, moet je ook maatregelen treffen tegen val- en verdrinkingsgevaar. Als we de hulp­ constructie bijvoorbeeld op- of afbouwen, dan moet er altijd een motorvlet in de buurt zijn mocht er onverhoopt iemand te water raken. Let wel: de hardste stroming van het zeewater onder de stormvloedkering-schuiven kan wel oplopen tot 6 meter per seconde.”

Arjen Jeras laat Ruud Maas vervolgens een witte schuif zien die met drie coatingslagen opnieuw geconserveerd is

Leidt het werk eigenlijk tot verkeersoverlast? “Schepen kunnen zoals gewoonlijk door de Roompotsluis naar zee varen en ondervinden dus geen hinder. De N57 over de Oosterscheldekering is ook gewoon open voor het regu-

De aanleg van de Oosterscheldekering

24

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

liere autoverkeer. Alleen op de smallere parallelweg aan de zeezijde van de N57 hebben fietsers en automobilisten af en toe wat hinder van ons werk. Onder meer omdat we daar

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

nummer 6-2016

Overzicht van de gehele stormvloedkering


overlast het grootste omdat er dan ook, zoals ik al eerder aangaf, kranen en hoogwerkers aan te pas komen. Juist om die reden worden er dan verkeersregelaars ingezet.” En wat is het onderhoudswerk aan de pijlers? “Die 62 schuiven hangen dus tussen 65 pijlers. Rijks­ waterstaat heeft aangeven voor welke pijlers we klein onderhoud of bijwerken moeten uitvoeren. Dat geldt ook voor de buitenkant van de 124 cilinderhuizen in de pijlers, die ervoor zorgen dat de schuiven omhoog en omlaag gaan. Bij klein onderhoud moet je denken aan ploegen van zo’n vier tot vijf man die circa zes tot zeven weken bezig zijn met het behandelen van roestplekken en beschadigingen. Vervolgens brengen we een compleet nieuwe coatingslaag aan, dezelfde als bij de schuiven. Bij bijwerken gaat het alleen om plekjes behandelen. Dat duurt ongeveer een maand. Met dit werk zijn we dus ook tot en met 2022 zoet.”

Een close up van de twee metaalconserveerders die bezig zijn met de laatste bijwerking van een schuif die wel 12 meter hoog kan zijn

met onze bedrijfsauto’s en vrachtauto’s rijden en er ook materiaal van ons langs de kant van de weg staat. Bij het monteren en demonteren van de hulpconstructie is de

Opening door voormalig koningin Beatrix https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/Harry van Reeken

Vanaf 2022 is het dan verder goed onderhouden? “Ja, dan begint ons meerjarig onderhoudsplan voor de Oosterscheldekering dat doorloopt tot en met 31 december 2035. Voor ons schilderwerk aan de schuiven, pijlers, cilinderhuizen en peilmeetstations heeft Rijkswaterstaat functionele eisen opgesteld. Het is onze taak om aantoonbaar te maken dat het door ons geschilderde deel van de Oosterscheldekering weer twintig jaar mee kan. Elk jaar verzorgen wij voor dat doel zelf een eenmalige inspectie. En aan de hand daarvan zullen we tot onderhoudswerkzaamheden overgaan. Het moge duidelijk zijn dat we daarvoor onze huidige bezetting van 60 tot 80 man niet nodig zullen hebben. Tussen 1 oktober en april zal die bezetting de komende jaren overigens al veel lager zijn omdat we dan niet werken aan de schuiven.” n

Dichte schuiven beschermen Nederland https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

25


SPECIAL: METAALCONSERVERING 

Conserveringswerk aan de Oosterscheldekering • geheel vervangen van de conservering: circa 85.000 m2 • herstellen van de conservering door middel van plekken en ­overlagen: circa 35.000 m2 • bijwerken van de conservering door middel van plekken: circa 110.000 m2

Trainingsprogramma Metaalconservering • Constructieschilder Vakbekwaamheid: metalen objecten conserveren via kwast- en rolapplicatie • Verfspuiter Vakbekwaamheid: metalen objecten voorbehandelen via diverse s­ puittechnieken • Straler Vakbekwaamheid: metalen objecten voorbehandelen via diverse s­ traaltechnieken • Basismodule Metalliseerder: met ISO 14918-certificaat voldoen aan internationale eisen voor thermisch spuiten Voor alle trainingen geldt als instroom-eis dat de metaalconserveerder over minimaal een half jaar werkervaring beschikt. Een in-company training bij uw bedrijf – al dan niet via maatwerk – ­behoort ook tot de mogelijkheden. Voor deze training schakelt OnderhoudNL de beste deskundigen uit de bedrijfstak in door de samenwerking met de collega-organisatie ION. Via www.OnderhoudNL.nl/trainingen kunt u zich aanmelden.

COLUMN ‘ONDERHANDS’

TEKST TOM HUIZENGA

|

BEELD OnderhoudNL

Eindelijk weer bouwen?!

Marjolein van Olst m.vanolst@OnderhoudNL.nl

"In een brief van FNV gedateerd 17 mei jongstleden, wijst zij het Eindbod (van 12 april jl.) van OnderhoudNL af. FNV ­concludeert, net zoals CNV Vakmensen dat in háár afwijzingsbrief van 18 mei jl. doet, dat partijen zijn uit-onderhandeld. Een bijzonder moment. Officieel ‘uit-onderhandeld’ met FNV en CNV Vakmensen. Nu het zwart op wit staat, staat de deur wagenwijd open om te onderzoeken of wij wellicht met een andere vakvereniging een cao kunnen afsluiten want alléén een nieuwe cao beëindigt de nawerking van de oude. En dat is écht noodzakelijk! De Landelijke Belangen Vereniging (LBV), die o.a. betrokken is bij de cao’s voor uitzendkrachten ABU en NBBU, neemt contact met ons op. LBV sluit sinds 1969 (!) maatwerk cao’s af. Geen standaard cao’s, maar cao’s die rekening houden met de belangen van werknemers en werkgevers in een specifieke

26

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

bedrijfstak. Het maakt dat de zo noodzakelijke uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid voor onze ‘seizoensgevoelige branche’ ineens bespreekbaar wordt. LBV begrijpt en onderkent de desastreuze uitwerking van de zes maanden onder­ breking in deze wet voor onze bedrijfstak. LBV begrijpt dat de ingezette richting voor de vernieuwing van deze cao nood­ zakelijk is om de concurrentiepositie van de bedrijven met vaste medewerkers te versterken en om de vlucht van bedrijven in uitzend- en payrollconstructies te beteugelen. LBV deelt de mening dat een cao toekomstbestendig gemaakt moet worden. Gesprekken worden dan ook voortgezet en ­OnderhoudNL en LBV komen tot een Principeakkoord. Op 16 september weten wij of het Principeakkoord wordt omgezet in een cao. Dát zou écht een enorme stap voorwaarts zijn!"


TEKST Tom Huizenga

|

BESTUURLIJK ACTIEF

BEELD ONDERHOUDNL

‘Meer

glazeniers

interesseren voor

‘‘

OnderhoudNL Glas’

Ik ben benaderd door OnderhoudNL Glas omdat ze het een waardevolle aanvulling vonden als ik met mijn 24-jaar zitting zou nemen in het bestuur. Vooral om met een frisse kijk met nieuwe ideeën te komen. Je moet weten dat ons bedrijf tot voor kort lid was van de Ondernemersverenging voor Glazeniers (OVG). We zagen daar te weinig tot stand komen en besloten lid te worden van OnderhoudNL Glas. Ik ben ingegaan op het verzoek omdat ik graag actief meedenk en discussieer over zaken als cao, normen en richtlijnen voor het plaatsen van glas. Een actueel punt is ons beleids­ speerpunt om meer jongeren te interesseren voor het vak van glasplaatsen. Zo denken we er over om filmpjes te maken van bijzondere glasprojecten bij leden van OnderhoudNL. Om die dan via social media te ver­ spreiden. Mijn eigen missie is dat er zich meer glazeniers gaan aansluiten bij OnderhoudNL Glas. Afgezien van eenmanszaken, zijn er in ons land zo’n vijftig professionele bedrijven met personeel. Die kunnen de grotere glas in lood- en restauratieprojecten aan, zoals bij kerken. In de loop van dit najaar gaan we brainstormen hoe we die voor OnderhoudNL Glas kunnen interesseren.

Robin Schoonenberg runt samen met zijn ouders ­‘Schoonenberg Glazeniers’. Het bedrijf in Den Bosch is, afgezien van een reguliere glashandel, gespecialiseerd in glas in lood en voert restauratieprojecten uit. Soms schieten twee zelfstandigen te hulp als het extra werk daarom vraagt. Per 20 april 2016 is Robin tijdens de ALV van OnderhoudNL Glas toegetreden tot het bestuur van de sectorvereniging.

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

27


ONDERHOUDNL TRAININGEN TEKST TOM HUIZENGA

Competentie-ontwikkeling GENEMUIDEN – Vlak voor de bouwvak hebben tien teamleiders van ‘Palet ­Schilderwerken’ te Genemuiden een ­maatwerktraining van OnderhoudNL ­afgerond. ‘We zijn uiterst tevreden over deze training omdat het ons bedrijf helpt om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen’, zeggen de directieleden Jan en Sjaak Pleijsier. ‘Zo maken we momenteel de omslag naar resultaatgericht samenwerken en we willen daarvoor ook het VGO-keur halen.’ De directe aanleiding voor de in-company training was de constatering dat verschillende corporaties een nieuwe koers gaan varen. Steeds meer grotere opdrachtgevers kiezen voor een select aantal partners voor langdurige samenwerking. “Deze partners denken mee op strategisch niveau en dragen verschillende onderhoudsscenario’s aan”, leggen de broers uit. “Deze kant gaan wij ook steeds meer op. Wij willen op die manier ook

|

Beeld ONDERHOUDNL

teamle

in de toekomst een strategische gesprekspartner blijven voor corporaties. We weten als geen ander dat ons personeel het meest waardevolle kapitaal is. De loyaliteit richting hen is erg groot en andersom is dat ook het geval. Daarom investeren we graag in de verdere opleiding van onze medewerkers gezien de koerswijziging bij corporaties.” Extra verantwoordelijkheden Op voorhand had ‘Palet Schilderwerken’ al besloten om de organisatiestructuur te wijzigen. Tussen de directie en de teamleiders zaten twee uitvoerders. Die uitvoerderslaag is er tussenuit gehaald om zo meer verantwoordelijkheid bij de ervaren teamleiders neer te leggen. “Daarom besloten we dat de eerste prioriteit bij de verdere ontwikkeling van de vereiste competenties van onze tien teamleiders ligt”, klinkt het gedecideerd. “Als partner voor de langere termijn bij corporaties is het ook bij ons van belang dat de taken en verantwoordelijkheden op de juiste plaats worden neergelegd. Vanwege

‘Goede training die duidelijk was afgestemd op onze situatie’ “In de oude situatie was ik als teamleider vooral meewerkend voorman. Nu heb ik er extra taken bij gekregen omdat de uitvoerder er tussenuit is gehaald. Dus neem ik nu de werkmap met alle ­relevante details per project door met de werkvoorbereider. Nieuw is dat ik zelfstandig meer voor­ Rijk Hammer bereidingen moet treffen, zoals vergunningen en al het materieel. Vervolgens zorg ik ervoor dat het juiste schilder- en klimmateriaal klaar staat om mee te nemen. Ik stuur de jongens aan om het afgesproken resultaat te behalen en in een iPad staat onder andere hoeveel uren er voor een project staan. Het is aan mij om tijdig aan de bel te

28

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

trekken als de geplande uren dreigen te worden ­overschreden. Profileren Nieuw is ook het bewonerscontact. Ik licht ze in dat we komen. Is een huis aan de beurt, dan volgt nog eens een afspraakbevestiging met mijn telefoonnummer. Dan weten bewoners bij wie ze kunnen aankloppen. Klachten van bewoners krijg ik binnen via de opdrachtgever. Ik sta bovenop het werk en kan gelijk ingrijpen, bijvoorbeeld als een schilder onverhoopt een struik heeft platgetrapt. Zo profileren we ons beter richting corporaties. Ook omdat we totaalonderhoud gaan aanbieden. Dan kunnen we ook gelijk een lekkende dakgoot oppakken. Betonrenovatie en houtrotherstel deden we al. Zijn we eenmaal klaar, dan bel ik de opzichter. Samen doorlopen we dan de oplevering.”


eiders ‘Palet Schilderwerken’ het belang dat corporaties hechten aan de bewonerstevredenheid, geven we onze teamleiders bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid voor de bewonerscommunicatie: voor, tijdens en na de uitvoering.” Extra vaardigheden Ook op een ander vlak krijgen de teamleiders extra communicatieverantwoordelijkheid, te weten richting de corporatie zélf. Het gaat dan vooral om het proactief informeren over de voortgang van de werkzaamheden. “Het mag duidelijk zijn dat het in onze optiek niet alleen maar draait om de technische kwaliteiten van teamleiders”, vervolgen Jan en Sjaak Pleijsier. “Om het nog duidelijker te maken: het gaat er niet alleen om dat je de beste schilder bent. Andere vaardigheden zijn minstens zo belangrijk: overzicht houden, organiseren én communiceren. Een teamleider moet daarnaast ook perfect weten hoe je het eigen team coacht in de uitvoering, hoe je goed omgaat met de huurders én hoe je

De directieleden Jan (links) en Sjaak Pleijsier

goed het gesprek weet te voeren met de corporaties als opdrachtgevers.”

‘Meeste geleerd van tips over omgang met opdrachtgevers’ “Ik denk voortaan mee met de calculator over de beste aanpak, bijvoorbeeld over steigers of een hoogwerker. Een ander aspect is de werkvolgorde. Mijn advies wordt gevraagd of we bij een blok huurwoningen het beste eerst de volledige voorkant en pas daarna de volledige achterkant gaan aanpakken. Vervolgens overleggen we over de grootte van het team. Bij het opstarten kunnen namelijk eerst twee man volstaan. Uiteindelijk krijg ik van de werkvoorbereider de werkmap, die we samen doorspreken. Vanaf dat moment ben ik 100% verantwoordelijk. Voorbereidingen treffen voor het opstarten van een project kan zo een halve dag duren, waardoor je dan even niet meewerkt met je team. Winst Eén duidelijk aanspreekpunt op het werk, dat is de grootste winst nu de verantwoordelijkheid is

neergelegd bij de teamleiders. Vroeger belde een bewoner de corporatie, de corporatie belde kantoor, kantoor belde de ­uitvoerder en de uitvoerder belde naar het project. Nu hebben zowel de bewoners als de corporaties rechtstreeks contact met de teamleider. Die weet precies wat er Henk van den Berg speelt. En met bewoners kan rechtstreeks een afspraak gemaakt worden als ze liever op een ander moment de ramen en deuren willen openen. Richting de corporaties zijn de teamleiders ook het beste in staat om de voortgang van een project door te geven. Ook dit is toe te schrijven aan rechtstreeks contact.”

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

29


De teamleiders van ‘Palet

Goede voorbereiding Getriggerd door het lezen van de nieuwe trainingscatalogus van OnderhoudNL, waarin onder andere de training ‘Teamleiders’ werd aangeboden, besloot ‘Palet Schilderwerken’ contact op te nemen met OnderhoudNL. Vooral om een eigen draai te kunnen geven aan deze training zodat die helemaal toe­ gespitst zou worden op de eigen situatie en de eigen wensen. “We zijn zeer te spreken over de uitstekende voorbereiding voor onze in-company training”, zeggen ze. “Zo is er in aanloop naar de training niet alleen met ons gesproken over onze wensen, maar ook de tien teamleiders zelf zijn benaderd om hun eigen leerbehoeften in kaart te brengen.

Schilderwerken’ (ééntje ontbrak vanwege vakantie)

Ook uw bedrijf kan deze training volgen! De maatwerktraining voor teamleiders kan ook voor uw bedrijf gegeven worden! Als u daarvoor interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met trainingscoördinator Gerrie van der Breggen (0182-556126 of g.vanderbreggen@OnderhoudNL.nl). Kijk op www.OnderhoudNL.nl/trainingen voor het reguliere trainingsaanbod. Zo kunt u zich bijvoorbeeld inschrijven voor de open training ‘Teamleiders’, die op 23 november in Nieuwegein wordt gegeven.

30

|

OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

Daarna waren er in ons kantoor vijf trainingsbijeenkomsten. Die stonden vooral in het teken van het gezamenlijk doornemen van het werkproces (wie doet wat en hoe?), de verandering in de taken van de teamleider (inclusief de te gebruiken instrumenten) en de persoonlijke effectiviteit van de teamleider.” Goede vervolgstap Iedereen kijkt uitermate tevreden terug op de maatwerktraining van OnderhoudNL. Die tevredenheid kwam overigens niet uit de lucht vallen omdat de voortgang tussentijds ook al besproken werd met zowel de directie als de teamleiders. “We zijn heel blij met deze stap richting onze nieuwe koers”, concludeert de directie dan ook. “We weten goed wat we van de teamleiders vragen die op basis van resultaatgericht samenwerken aan de slag gaan bij corporaties. We hebben nu een goed beeld van welke teamleiders zich lenen voor de grotere corporatieopdrachten. En we praten nu al over een vervolg met onze calculatoren en werkvoorbereiders. Met hen willen we namelijk vervolgstappen in gang zetten voor het maken van verschillende onderhoudsscenario’s voor de corporaties.” n


OnderhoudNL PARTNER Arbodienstverlener

drie maanden gratis verzuiminterventie, overname kosten lopend arbo-contract en gratis scan oud en lopend verzuim. Bekijk ook de bedrijfsvideo op www.remplooi.nl/over-ons/bedrijfsvideo.html

Houten gevelelementen

per project één gratis deur inclusief tien jaar geen-gezeur-garantie

korting uurtarief jurist en advocaat, intakegesprek (telefonisch) kosteloos en vrijblijvend

sterk gereduceerde tarieven juridisch advies op maat door gespecialiseerde advocaten op gebied van ondernemings-, arbeids-, bouw-, vastgoed-, vervoer-, personen-, familie- en erfrecht.

Automatisering

bij aanschaf Handsoft Compact één opleidingsdag ter waarde van € 225,- gratis dertig dagen gratis testen digitale werkbonnen en formulieren

5% korting op ALERT software en gratis toegang ALERT klant- en relatiedagen

de eerste drie maanden gratis Easysis Voorcalculatie & Easy Facturatie.

Juridisch MKB

HUISJURISTEN

Materiaalverkoop c.q. -verhuur

Bedrijfsovername

eerste dag (7,5 uur) 50% korting op het tarief bij minimale inleen van vier weken

www.tijdigstartenmetstoppen.nl en gratis workshop, online verkoopscan, (door)plaatsing anoniem bedrijfsprofiel www.schildersbedrijvenbeurs.nl, eerste adviesgesprek gratis en korting op adviestarief gratis eerste adviesgesprek, 10% korting dagdeeltarief en korting plaatsen aan- of verkoopprofielen op www.bouwbedrijvenbeurs.nl

gratis check van uw huidige vloot klimmaterialen

20% korting op gehele machineverhuur assortiment en 25% korting op drie productgroepen naar keuze

vraag naar de actietarieven

15% korting op het jaarlijkse WAGNER Kompas, bij aanschaf van spuitapparatuur voor de bouw (Het Kompas: dé Wagner gids voor de bouw) Info: www.wsb-benelux.eu

Bedrijfsvoering

informeer naar onze resultaatgerichte projectafspraken om RGS te implementeren en/of het VGO-keur te halen. Garanties zijn mogelijk!

vraag naar de actietarieven

10% korting dagdeeltarief Insector-adviseurs

Logo Festool: drie jaar lang gratis verzekerd van het beste gereedschap

10% korting individuele tarieven en kosteloze intake (quick scan) en ondersteuning CO2-toolkit en CO2-Prestatieladder

gratis eerste adviesgesprek en organisatiescan van de bedrijfsvoering, 10% korting dagdeeltarief i.v.m. organisatie advies en interim management

op al onze dienstverlening een korting van 10%

Mobiele communicatie veilig verbonden

Printers & copiers

Bedrijfswagens

totaalleverancier op het gebied van mobiliteit, landelijke dekking met 22 automerken waarvan acht bedrijfswagenmerken. Een auto kopen, leasen of huren, bedrijfswageninrichting, verzekering, onderhoud & reparatie; Stern biedt het allemaal. Speciale actie op een Volkswagen Caddy en een Volkswagen Transporter: www.stern.nl/onderhoudnl

6% korting Eneco EcoStroom en AardGas, slimme Toon thermostaat voor € 99,- euro (gratis montage t.w.v. € 275) en een vast contactpersoon voor al uw energievragen!

Flexibel personeel

korting op Multifunctionele Printers, Document Management Software en Visual Solution Systemen plus introductie-aanbiedingen: Sharp MX-C300W (printer/kopieer/scanner/fax) voor € 990,- en Sharp MX-3114N voor maar € 2.990,-!

Salarisadministratie en -systemen

50% korting op een inwerkgesprek

5% korting op Persmaster/Paymaster software en gratis toegang tot Centric HR & salaris klant- en relatiedagen

op al onze trainingen een korting van 10%

25% korting op lidmaatschap

premievoordeel tot 40% en een uitgebreid OZP-verzekeringspakket voor slechts € 57,50 per maand

Energiebesparing

Voordelig overstappen op glasvezel: bespaar jaarlijks duizenden euro’s op razendsnel internet!

Trainingen

Verfrestanten

€ 250,- korting per aangemelde nieuwe werknemer

hoogseizoen actiekorting, actie-tarieven voor nieuwe relaties en beloning trouwe relaties van week 13 t/m 44. Uw korting kan oplopen tot meer dan € 5.000,(van toepassing op max 2 werknemers).

Verzekeringen

Kijk voor de complete aanbiedingen en alle voorwaarden op www.OnderhoudNL.nl/partners OnderhoudNL MAGAZINE

|

nummer 6-2016

|

31


‘Meest gevraagde spreker 2015’ op Ondernemersdag OnderhoudNL Zoals u weet vindt op maandag 7 november de Ondernemersdag plaats in Apeldoorn. Het laatste nieuws is dat het OnderhoudNL gelukt is om Richard van Hooijdonk als ‘meest gevraagde spreker van 2015’ te boeken. De inspirator, trendwatcher én futurist neemt u in Theater Orpheus mee op weg naar 2020. Zijn multimediapresentatie krijgt een 9,2 als gemiddelde waardering. Een goede reden dus om 7 november alvast te noteren in uw agenda! Een vooraankondiging kunt u overigens binnenkort in uw brievenbus verwachten.

Profile for Koninklijke OnderhoudNL

Magazine 06 2016  

Maandelijks verenigingsblad van Koninklijke OnderhoudNL, ondernemersorganisatie van specialisten in totaalonderhoud, vastgoedonderhoud, reno...

Magazine 06 2016  

Maandelijks verenigingsblad van Koninklijke OnderhoudNL, ondernemersorganisatie van specialisten in totaalonderhoud, vastgoedonderhoud, reno...

Profile for fosag