Page 1

MAGAZINE Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 22 | nummer 15 | 13 December 2012 |

Special: Sneller geld

binnenkrijgen

van uw facturen

OnderhoudNL wordt 足merknaam richting de markt


Inhoudsopgave

Special: cash flow Sneller geld voor je factuur krijgen Ten tijde van de huidige economische crisis hebben bedrijven last van opdrachtgevers die (te) laat betalen. Door deze voorfinanciering komt de cash flow in gevaar. Vandaar dat u tips krijgt hoe u er zélf voor kunt zorgen dat uw rekeningen sneller worden betaald. Levert dat niets op, dan kunt u bij FOSAG terecht voor een incassotraject, al dan niet gevolgd door een gerechtelijke procedure. Tot wordt u verteld wat u kunt doen om onbetaalde rekeningen te voorkomen vanwege het faillissement van een opdrachtgever.

4

Uitkomst nieuw rapport verstuurd naar Weekers

5

Tegen hogere loonbelasting leerlingen

Vakkrachten opleiden komt hiermee in gevaar

6 ‘Corporatie­ heffing treft de bedrijfstak’

9

|

FOSAG MAGAZINE

|

11 OnderhoudNL als merknaam Introductie van ­marktgerichte naam bij ALV

13 Vijf gouden spelden ­uitgereikt Vanwege bijzondere FOSAG-verdiensten

24 Geslaagde SOZP Ondernemerdag

Vier workshops leveren ozp’ers nuttige tips op

Vier statuten­ wijzigingen ­toegelicht

25 ‘Onderscheid je met social ­media’

Andere statuten bij regio’s, sectoren en FOSAG

Menno Lanting tijdens JM Inspiratiemiddag

Zorgen van voorzitter Ruud Maas tijdens ALV

2

‘Hoge btw ­betekent meer zwartwerk’

nummer 15-2012


Voorwoord

De markt op met OnderhoudNL 18 Zelf sneller uw geld binnenhalen

Via vier vuistregels voor debiteurenbeheer

20 Incassoservice FOSAG gebruiken

Via acht uur gratis juridische dienstverlening

21 U wapenen tegen failliete klanten

Via acties voor en ook na een faillissement

26 Eerste cao-­ onderhandelaar gezocht

Vacature voor opvolger van Cees van Wijk

29 ‘Verbeter ademhalings­ bescherming’ Frans Geenjaar, ­salesmanager 3M, over bedrijfstak

Ook úw verhaal had hier kunnen staan! De redactie van FOSAG Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden van FOSAG zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen die u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-556134 of e-mail naar huizenga@fosag.nl.

“De ALV is achter de rug en belangrijke bestuurlijke vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd voor een slagvaardige branche-organisatie. Verder moet uw lidmaatschap bijdragen aan naamsbekendheid om werk te genereren. Het is dus niet verwonderlijk dat juist in deze moeilijke tijd ook ingestemd is met OnderhoudNL als merknaam voor onze activiteiten. Herkenbaarheid is van groot belang voor het herstel van de woningmarkt, contacten met de overheid en de arbeidsmarkt. Ik verwacht dat OnderhoudNL ook nieuwe bedrijven als lid zal aantrekken. We claimen een brede markt, we claimen Nederland. Wie wil daar niet bij horen? Een groots opdrachtgeverssymposium in maart 2013 zal het eerste ‘wapenfeit’ van OnderhoudNL zijn. Iets van een andere orde – wat ook onderhoud heet – is het onderhoud met uw medewerkers. De nieuwe functie- en loonstructuur brengt de komende weken een communicatietraject met zich mee. Met een website, handboek en trainingen die u ondersteunen in de communicatie met uw mensen. Dat traject is zorgvuldig met de werknemersorganisaties samen­ gesteld en zeer belangrijk voor het beoogde effect: loonkostenbeheersing en -besparing. Over kostenbeheersing gesproken. De gemiddelde debiteurentermijn is opgelopen naar 40 tot 52 dagen. U moet dus steeds langer op uw geld wachten. Wij helpen u graag bij een goede cashflow, bijvoorbeeld met gratis incassotrajecten. Hierover leest u meer in dit nummer.” Okke Spruijt, directeur FOSAG

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

3


LOBBYTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld RIJKSOVERHEID

Belang lage btw via onder­ zoek aangetoond richting politiek WADDINXVEEN – FOSAG-NOA heeft staatssecretaris van Financiën Frans ­Weekers een nieuw onderzoeksrapport gestuurd waaruit blijkt dat de lage btw met succes het zwartwerk tegengaat. ‘We lichten het rapport in een gesprek graag aan de bewindsman toe’, aldus FOSAG-voorzitter Ruud Maas. In de loop van 2011 en daarna ontstond een brede discussie over belastingen en de hoogte van de btw. De reden daarvoor was dat staatssecretaris Weekers met nieuwe plannen kwam, die hij had omschreven in zijn nota met de naam ‘De fiscale agenda’. Daarin plaatste de bewindsman ook vraagtekens bij het behoud van de lage btw voor de arbeidsintensieve diensten. “Door de val van het toenmalige kabinet is de discussie hierover verder niet meer gevoerd. Maar nu het nieuwe kabinet van start is gegaan, willen wij het belang van de lage btw voor onze schildersbedrijven graag onder de aandacht van de bewindsman brengen”, aldus Maas. “Via een brief willen we bij Weekers dan ook aandacht vragen voor de nieuwste cijfers van een onderzoeksrapport van EIM over de lage btw.” Cruciaal FOSAG-NOA gaf namelijk opdracht aan het onderzoeks­bureau EIM om via een steekproef onder vijfhonderd huis­eigenaren in

4

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

kaart te brengen hoe zij omgaan met de inhuur van zwartwerk. Het gaat om huiseigenaren die van plan zijn om de komende twee jaar schilder- of stukadoorswerk te laten uitvoeren. “Inhuur van zwartwerk komt nu vrij weinig voor dankzij het lage btw-tarief”, zo geeft Ruud Maas als belangrijkste conclusie aan. “Gaat het btw-tarief echter weer omhoog, dan gaat alsnog 40 procent van de particulieren op zoek naar een bedrijf zonder een factuur. Dit zou voor onze bedrijfstak en voor de schatkist desastreus zijn. De cijfers geven overduidelijk aan hoe cruciaal de lage btw van 6 procent is voor de blijvende terugdringing van zwartwerken in onze branche.”  n

‘Gaat de 6% btw naar het hoge tarief, dan gaat alsnog 40 procent van de particulieren op zoek naar zwartwerkers’ Het EIM-rapport met de naam ‘Effecten van btw-verandering op het gedrag van de schilders- en stukadoorsbranche’ is in zijn geheel na te lezen op de site van FOSAG. Ga hiervoor naar www.fosag.nl/document/btwrapport2012. FOTO BOVEN FOSAG-NOA zal het belang van het lage btw-tarief graag toelichten in een gesprek met staatssecretaris Weekers van Financiën


TEKST AAD BULER

|

Beeld FOSAG 

lobby

‘Lagere loonbelasting

voor leerlingen moet overeind blijven’ WADDINXVEEN - Het kabinet wil de ­regeling schrappen dat werkgevers via de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting een korting krijgen op de af te dragen loonbelasting. FOSAG is fel tegen het verdwijnen van de tegemoetkoming in de opleidingskosten. ‘Dat is een extra ­tegenslag en brengt het opleiden van vakkrachten verder in gevaar’, waarschuwt Aad Buller als FOSAG-secretaris die ­onderwijs in zijn portefeuille heeft. ­‘Daarom luiden we de noodklok.’ Voor een leerling-werknemer die het hele jaar in dienst is, hoeft de werkgever op dit moment € 2.753,- minder loon­ belasting af te dragen. In onze branche is een samen­ werkingsverband vaak de werkgever. Vanwege de afdrachtsvermindering kan een lager tarief in rekening worden gebracht bij een inlenend bedrijf. “De regeling schrappen brengt de samenwerkingsverbanden nog verder in de problemen dan nu al het geval is”, aldus Buller. “Het is al erg lastig om leerbedrijven te vinden voor leerlingen. Een extra kosten­stijging doorberekenen maakt de situatie nog

beroerder. Ook al omdat ons O&O-fonds minder subsidie voor opleiden van leerlingen beschikbaar heeft, brengt dat onze opleidings­infrastructuur in problemen.” Breed verzet FOSAG heeft de bezwaren tegen de overheidsplannen ingebracht bij VNO-NCW en MKB Nederland. En wordt daarbij gesteund door de andere (technische) branches die veel leerling-werknemers in dienst hebben. Inmiddels blijkt dat het verzet tegen het afschaffen van de afdrachts­ vermindering voor het opleiden van leerlingen breed wordt gedragen. “Zo steunt de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) het verzet”, vervolgt hij. “In deze stichting werken het beroepsonderwijs, werkgevers­organisaties en vakbonden op landelijk niveau samen. De SBB heeft een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, waarin opgeroepen wordt dit voornemen uit het regeerakkoord te schrappen.”

Vak leren De partijen denken dat het kabinet af wil van de afdrachtsvermindering omdat de regeling misschien niet altijd goed wordt toegepast. En dat hierdoor de kosten teveel zijn gestegen. “Onjuist gebruik moet bestreden worden. Daarvan is FOSAG ook een voorstander”, erkent de FOSAG-secretaris. “Vast staat echter dat in het beroepsonderwijs, zoals wij dat kennen, de afdrachtsvermindering precies wordt toegepast waarvoor deze bedoeld is: om meer leerlingen een plek in de beroepspraktijk te kunnen bieden om het vak te kunnen leren. Een kabinet dat beweert dat beroepsonderwijs voor ons land belangrijk is, zou die mogelijkheid om een vak te kunnen leren juist in stand moeten houden. Hierover is het Het opleiden van vakkrachten loopt gevaar als het voornemen niet verdwijnt uit het ­regeerakkoord om voor laatste woord nog lang niet leerlingen minder loonbelasting af te dragen gezegd.” n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

5


AlvTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld FOSAG

‘Corporatieheffing ni

Ruud Maas uitte zijn zorgen over krimp, een dalende werkvoorraad, een toenemende prijsdruk en oneerlijke concurrentie

6

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012


iet bevorderlijk voor

herstel woningmarkt’ ERMELO – FOSAG-voorzitter Ruud Maas blikte, zoals te doen gebruikelijk bij een ­Algemene Ledenvergadering, terug en vooruit. De belang­ rijkste passages van de aftrap van de bijeenkomst op 23 november te Ermelo zijn in dit artikel verwerkt. ‘De vraag is of de regering genoeg doet om de woning­ markt te h ­ erstellen’, schetste hij in zijn vooruitblik. ‘De plannen om corporaties een extra heffing van twee miljard euro op te leggen raken onze bedrijfstak. Die zorgen voor nog minder ­onderhoudsuitgaven.’ “Nederland scoort Europees gezien het hoogst met 13 procent bebouwde ­oppervlakte. Het vastgoed vertegenwoordigt een waarde van zo’n 3.000 miljard euro. Daarvan zijn er zo’n 7 miljoen woningen. Dat is het bewijs dat er wel degelijk een grote onderhoudsmarkt is. Het is zaak om die markt vlot te trekken. Ten opzichte van 2009 constateren we namelijk een krimp van circa 15 procent. Ook in 2012 zien we helaas geen licht in de tunnel. De werk­voorraad daalt en de prijsdruk neemt toe. Daarnaast is er sprake van oneerlijke concurrentie door bedrijven die tarieven hanteren die veel lager zijn dan op grond van de loonkosten op basis van onze cao mogelijk is. Daar komt nog eens bij dat de markt het doorwerken in de winter nog steeds niet vanzelfsprekend vindt. Dus stijgt de winterwerkloosheid. En de cash flow stagneert. Onderhouds­ bedrijven moeten het werk steeds langer voorfinancieren.”

Duurzaamheidsmarkt “Hoe kun je in deze moeilijke tijd nu het hoofd boven water houden als je al de stofkam door al je uitgaven van je bedrijf hebt gehaald? Je kunt inspelen op de renovatiebehoefte bij woningbouw­ corporaties. Vooral door je te onderscheiden met een duurzame aanpak. Want die duurzaamheidsmarkt is al lang geen hobby meer van milieufanaten. Duurzaamheid heeft de toekomst. Kijk maar eens naar landen als Duitsland en Scandinavië. Hier zijn bedrijven met veel succes in de markt gestapt waarbij duurzaamheid tot een vak verheven is. Daarnaast kun je je als bedrijf meer op maatwerk richten. Zoals u hebt kunnen lezen in FOSAG Magazine bestaat er nu de nachtschilder om overdag niet tot overlast te zijn. Ik denk dat we nog veel kunnen winnen door de klantvraag centraal te gaan stellen.” Winterschilderactie “Wat kan een branche­ organisatie als FOSAG voor u betekenen? Het is ook aan ons om de focus meer op de markt dan op de vereniging te richten. Dan doen we met het vierjarige brancheproject ‘Knap werk!’ om ons qua imago beter op de kaart te zetten. Zoals u weet is de externe imagocampagne van start gegaan, onder andere richting woning­ corporaties. Daarnaast probeert FOSAG u te helpen om de winter goed door te komen. Dit keer hebben we het niet over de

Voor het eerst leveren twaalf verfleveranciers een gezamenlijke bijdrage van € 30.000,- aan de

FOSAG MAGAZINE

huidige Winterschilderactie

|

nummer 15-2012

|

7


­ interschildercampagne, maar over de W Winterschilderactie. Om uw opdrachtgevers extra aan te sporen tot winteropdrachten, kunnen uw klanten vijf keer meedingen naar het winnen van € 2.000,-. Voor het eerst hebben we de VVVF-leden bereid gevonden om de Winterschilderactie mede te financieren. We hebben al een toezegging van € 30.000,- gekregen.” Houten kozijn promoten “Verder zijn we al enige tijd druk bezig met de Nederlandse Bond van Timmer­ fabrikanten om het houten kozijn te promoten. Het is voor de toekomstige markt immers van het grootste belang dat het kunststof kozijn niet de overhand krijgt. Om u aan meer werk te helpen, hebben we als FOSAG-bestuur ook te werken aan een grotere herkenbaarheid van onze branche­ organisatie. Ik vervolg met een andere FOSAG-taak. Door een daling van het aantal vaste medewerkers in de bedrijfstak met zo’n 25 procent, daalden ook de inkomsten voor het O&O-fonds. Dat is dan ook de reden dat FOSAG het wenselijk acht dat er met een vergrootglas aan de knoppen wordt gezeten bij Savantis, Arbouw en A&O Services.” Opleidingszorgen “Qua opleiden spreek ik mijn zorg uit over het gebrek aan leerwerkplekken bij leer­ bedrijven. Dit heeft tot schrijnende situaties geleid bij Schilder^sCOOL-vestigingen en SPOS’en. Zo zijn er al veel leerlingen teruggestuurd door bedrijven. Nog voordat de winter goed en wel begonnen is worden leerlingen betaald zonder dat er betaald werk tegenover staat. Het is niet ondenkbeeldig dat we moeten bijspringen om onze opleidingscentra niet om te laten vallen. Daarom doe ik een dringend beroep op u om zoveel waar mogelijk te investeren in de vakkrachten van de toekomst. Want

daaraan hebben we al rond 2014/2015 – zo wijzen de berichten uit – een schreeuwend tekort.” Lobbysuccessen “Samen met Zwitserland zijn de schilders in ons land het beste georganiseerd. Dat nodigt ons uit om ook op Europees niveau actief aan de weg te timmeren om belemmeringen te voorkomen voor onze bedrijfstak. Toch wil ik u de successen niet onthouden die we nationaal geboekt hebben. Zo hebben we de lage btw voor woningen ouder dan twee jaar overeind weten te houden. De administratieve rompslomp van de ouderdoms­ verklaringen is opgeheven om juist die lage btw aan te moeten tonen. En we prijzen ons gelukkig dat de gewraakte forensentaks voor het rijden in de bestelauto van de zaak van de baan is. Evenzo verheugd zijn we over het feit dat wij als werkgevers niet ook nog eens WW moeten betalen na het ontslag. Toch zijn er volop zorgen.” Corporatieheffing “De val van het vorige kabinet luidde stilstand in. Ik betwijfel of de huidige regering van VVD en PvdA genoeg kan doen om onze economie weer te herstellen. Zo krijgen de corporaties te maken met een extra heffing van twee miljard euro. Dat is niet bevorderlijk voor het investeren in onderhoud. Vandaar dat ‘Aedes’ als ­belangenbehartiger van de Nederlandse corporaties op onze steun kan rekenen om de regering aan te sporen om meer te doen aan het herstel van de woningmarkt. Ik wil graag afsluiten met goed nieuws. Ons pensioenfonds heeft door goed bestuur, onder andere dankzij onze vorige voorzitter Jan van Walsem een relatief goede dekkingsgraad van 108 procent. Dat betekent dat de premie voor het BPF n schilders in 2013 niet omhoog gaat.”

Positief nieuws is dat de pensioenpremie van BPF Schilders in 2013 niet omhoog zal gaan vanwege een relatief goede ­dekkingsgraad

8

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012


TEKST TOM HUIZENGA

|

ALV

Beeld FOSAG 

Toelichting op de vier belangrijkste

statutenwijzigingen ERMELO - De Algemene Ledenvergadering heeft op vrijdag 23 november volledig ingestemd met de nieuwe statuten voor de FOSAG vereniging. Alle sectoren – behalve SVSO – stemden in met de wijzigingen van de sectorstatuten. Alle regio’s – behalve Noord-Holland – gingen akkoord met de wijziging van de regio-statuten. Hieronder staat opgesomd welke statuten op welke punten zijn gewijzigd.

Aangepast in de statuten van FOSAG Stemrecht bij ALV van sector en FOSAG Er is voortaan geen ‘getrapte’ besluitvorming meer door eerst in de regio’s en sectoren te stemmen en daarna nog eens in de Algemene Ledenvergadering van FOSAG. Stemmen kan nog op twee manieren: tijdens de Algemene Ledenverga-

dering van de sectoren over sectorbeleid én tijdens de Algemene Ledenvergadering van FOSAG over het verenigingsbeleid. Alleen degene die daadwerkelijk aanwezig is, kan zijn of haar stem uitbrengen. Bij zowel de Algemene Leden­ vergadering van de sector als bij die van FOSAG kan één stemgerechtigd lid maximaal twee volmachten namens andere FOSAG-leden meenemen. Verder onderzoekt FOSAG de mogelijkheid voor leden om over bepaalde onderwerpen digitaal hun stem uit te brengen. Raad van Toezicht in plaats van Regioraad Het FOSAG-bestuur krijgt voortaan te maken met een Raad van Toezicht in plaats van de Regioraad. De Regioraad wordt daarom opgeheven. Hiermee komt een einde aan het principe van een regionale vertegenwoordiging. Want bij de Raad van Toezicht gaat het om een landelijke vertegenwoordiging die gebaseerd is op iemand zijn persoonlijke kwaliteiten. Het gaat er namelijk om dat het FOSAG-bestuur goed te toetsen en te controleren is. De Raad van Toezicht

Van de stemgerechtigden in de regio’s was een overgrote meerderheid (zie de groene cijfers) voor de statuten­ wijziging van de vereniging FOSAG

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

9


selectie van nieuwe sectorbestuursleden. Aan de andere kant krijgen sectorbesturen voortaan ook een stem in de beoordeling van de sectormanagers.

Aangepast in de statuten van regio’s

Met de statutenwijziging gingen alle regio’s akkoord (zie de groene cijfers) en alleen in Noord-Holland was een meerderheid daar tegen

kan ook instemmen met een tussentijdse ­benoeming voor een vacature in het hoofdbestuur. Maar de Algemene Leden­vergadering geeft pas het definitieve akkoord. Om te komen tot een Raad van Toezicht, wordt een drietal mensen uit de huidige Regioraad betrokken bij de opstelling van de ­profielen en de selectieprocedure. Mochten er binnen FOSAG geen geschikte kandidaten worden gevonden, dan is iemand van buiten FOSAG ook een optie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven personen.

Ontmoetingsplaats ondersteuning regio’s De regio’s blijven bestaan, maar dit is niet meer de plek waar gestemd wordt. Regio’s zijn van groot belang als ontmoetingsplaats voor leden van FOSAG. Een regio krijgt voor deze taak een budget van € 10.000,- per jaar. Het is het FOSAGsecretariaat dat de regio­activiteiten rechtstreeks betaalt. Anders dan bij de sectoren, komen bij regiobijeenkomsten verschillende bloedgroepen uit verschillende sectoren bijeen. Het FOSAG-­ secretariaat biedt extra ondersteuning aan voor de sociale binding voor de invulling van de voorjaars- en najaarsprogramma’s met onder­ werpen en/of sprekers. Verder is het aan de regio’s zelf om te bepalen of een regiobestuur nodig dan n wel zinvol is. 

Vaste zittingstermijnen voor FOSAG-­ bestuurders Een aanpassing in zowel de statuten van FOSAG, de sectoren en de regio’s is dat bestuurders eerst een vierjarige zittingstermijn hebben. Bij herbenoeming komen daar nog eens drie jaar bij. Er is wel een overgangsregeling voor huidige ­bestuurders waarvoor deze nieuwe zttingstermijnen nog niet gelden.

Aangepast in de statuten van sectoren Eigen budget voor eigen beleid sectoren De sectorbesturen bepalen het beleid van de vereniging. Hiervoor krijgen ze van FOSAG een bestuursbudget voor het betalen van de vacatiegelden en een communicatiebudget om met de leden te communiceren. Daarnaast is het mogelijk om projectsubsidies aan te vragen uit het O&O-fonds, om een extra eigen sectorcontributiebijdrage vast te stellen of om op zoek te gaan naar sponsoring. Het is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de sectoren dat aanwezigen hun stem kunnen laten horen over het beleid dat de sectorbesturen willen gaan voeren. Verder is het zo dat de sectorbesturen voortaan niet zonder meer nieuwe sectorbestuurders kunnen benaderen. Het FOSAG-bestuur loopt n ­ amelijk mee bij de

10

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

Alle sectorverenigingen gingen unaniem akkoord met de sectorstatutenwijziging, behalve SVSO waar geen driekwart meerderheid gehaald werd


TEKST TOM HUIZENGA

|

ALV

Beeld FOSAG 

FOSAG krijgt OnderhoudNL als marktgerichte merknaam ERMELO – FOSAG gaat met de naam ­OnderhoudNL de herkenbaarheid van de schilders- en onderhoudsbedrijven ­vergroten. De eerste activiteit is een groot opdrachtgeverssymposium in maart 2013. Nadat FOSAG-bestuurslid Frits Smits meer tekst en uitleg gaf over de toedracht, ­stemde de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november met applaus in met de nieuwe marktgerichte naam. “Als ik zeg dat ik bestuurslid ben van FOSAG, dan hebben de meeste mensen geen idee bij wat voor branche-organisatie ik zit. ‘Vergelijk het maar een beetje met Bouwend Nederland, maar dan voor de onderhoudsbedrijven’, zeg ik dan vaak. ‘Zoiets als Onderhoud Nederland’. Dan begrijpen de mensen het ineens wél”, zo luidde de aftrap van het betoog van Smits. Een naamsverandering kaartte hij vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in Vaals ook al aan. “De huidige naam FOSAG is namelijk een intern gerichte verenigingsnaam”, voegde hij er nu aan toe. “En geen merknaam waarbij de klant centraal staat. En dat is nu juist wel een voorwaarde voor een moderne branche-organisatie. Het is daarom volgens mij niet zo’n verrassing als we hier de naam OnderhoudNL introduceren.” Frits Smits maakte de naam OnderhoudNL bekend en kondigde een groot opdracht­ geverscongres aan als officiële aftrap van de marktgerichte merknaam

Afkortingen Frits Smits gaf verder te kennen dat de afkortingen van de sectoren binnen FOSAG, te weten SVSO, SVG, SVMB, SOZP en SMV, niet gemaakt zijn voor de markt. Het voorstel richting de sectorbesturen is om het te hebben over OnderhoudNL schilders, OnderhoudNL glas, OnderhoudNL metaal, OnderhoudNL ozp, OnderhoudNL vastgoed en OnderhoudNL totaal. “Met de laatste groep hebben we het over de bedrijven die totaalonderhoud in hun mars hebben en ook het VGO-Keur in huis hebben. Dat is het aantoonbare bewijs dat men over de expertise van resultaatgericht vastgoedonderhoud beschikt”, zo werd uitgelegd. “Bij OnderhoudNL totaal zullen zich ook de WVB-bedrijven aansluiten. Een bestuur voor deze bloedgroep is recentelijk al opgericht, waarin overigens zeven man zitting hebben.” Opdrachtgeverscongres In maart staat er een groot opdrachtgeverscongres gepland. Dat zal de officiële aftrap van OnderhoudNL zijn. “André Kuipers zal dan sowieso onze speciale gast zijn”, verklapte de ondernemer uit Rotterdam alvast. “We proberen uiteraard nog meer aansprekende namen te strikken. De opzet is dat er zo’n vijfhonderd opdrachtgevers over de vloer zullen komen. Na een ­gezamenlijke aftrap, gaan de verschillende bloedgroepen van OnderhoudNL apart verder met hun eigen congres. Om zo in de diepte te gaan over de vraag wat deze bedrijven de opdrachtgevers te bieden hebben. OnderhoudNL totaal presenteert dan één methodiek van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Om zo de verwarring in de markt weg te nemen over de ­verschillende interpretaties die er nu in omloop zijn.” n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

11


RUBRIEKTEKST TOM HUIZENGA

Wetenswaardigheden de ALV in vogelvlucht

|

Beeld FOSAG

van

Benoemingen hoofdbestuur Jacq van Aarle is benoemd tot nieuw lid van het FOSAG-bestuur voor een eerste zittingstermijn van vier jaar. Herman de Groot heeft er al een termijn op zitten en is herbenoemd tot bestuurslid van FOSAG voor een tweede zittingstermijn van drie jaar. Indexering basiscontributie Gezien de crisis wordt alleen de basis­ contributie verhoogd met 2,45 procent als indexering voor gestegen kosten. Hiermee ging de Algemene Ledenvergadering akkoord. Regio IJsselland is tegen iedere vorm van contributieverhoging omdat elke euro telt. Geen lid meer van VNO-NCW Voor 2013 zal FOSAG het lidmaatschap opzeggen bij VNO-NCW. Dat scheelt € 60.000,- op jaarbasis. FOSAG blijft lid van de werkgeverskoepel MKB-Nederland, maar door een opschoning van het ledenbestand wordt vanaf 2013 € 50.000,minder contributie betaald. Van rode naar zwarte cijfers De verwachting is dat 2012 een verlies oplevert van zo’n € 500.000,- als gevolg van een verlies aan contributies, commerciële inkomsten, minder subsidies en ontslagvergoeding van acht FOSAG-medewerkers. In 2013 en 2014 zal deze aderlating gladgestreken worden.

Impressie van de bestuurstafel van FOSAG

Verfonderzoek onder leden De Stichting Arbouw kost veel geld. Vanwege bezuinigingen is het budget voor Arbouw met 15 procent beperkt. Verder doet FOSAG onderzoek onder leden hoe zij de huidige verven ervaren. De resultaten daarvan worden in maart 2013 bekend gemaakt. Donatie voor Gambia-project Rob van Dijk stelde als voorzitter van SMO FOSAG voor om een donatie te doen voor een opknapbeurt van een ziekenhuis in Gambia door leerlingen van Schilder^sCOOL Den Bosch. Geld kan overgemaakt worden op rekeningnummer 11.71.31.296. Van Apeldoorn SVSO-bestuurslid Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sectorvereniging Schilders- en Onderhoudsbedrijven is John van Apeldoorn benoemd tot sectorbestuurder. Dit ter aanvulling van de vertrekkende SVSO-bestuursleden Ton de Rooij en Walter Hoogesteger. n

Insteek cao-onderhandelingen Bij de nieuwe cao-onderhandelingen in 2013 is FOSAG tegen verdere kostenverhogingen, voor maatwerkafspraken tussen werkgevers en werknemers, voor afschaffing van het Vakantiefonds en voor de duurzame inzetbaarheid van personeel. Van boven naar beneden: Herman de Groot: herbenoeming in hoofdbestuur; Jacq van Aarle: benoeming in hoofdbestuur; Donatieverzoek van SMOvoorzitter Rob van Dijk; John van Apeldoorn als nieuw SVSO-bestuurslid

12

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

Gerrit Jan van den Berg deed als oud-voorzitter JM het woord


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld FOSAG 

Onderscheidingen

Vijf gouden speldjes ­gegeven voor FOSAG-­ verdiensten WADDINXVEEN - Ook dit jaar werden er weer gouden spelden en oorkondes ­verstrekt vanwege bijzondere verdiensten. De aanvragen die hiervoor dit keer binnen­ kwamen bij het FOSAG-bestuur hadden zowel betrekking op regionale, sectorale of FOSAG-brede verdiensten. Op voorhand wordt opgemerkt dat de gouden speld en oorkonde ditmaal wél kon worden uit­ gereikt aan oud-directeur Erik Kruiderink tijdens de ALV. Vanwege een ziekbed was dat vorig jaar niet mogelijk.

Erik Kruiderink Tijdens de ALV van FOSAG op 23 november te Ermelo kreeg Erik Kruiderink de gouden speld en oorkonde voor zijn grote verdiensten voor de bedrijfstak en voor de vereniging FOSAG

Regiospeld voor Rob de Visser Rob de Visser heeft afscheid genomen van het regio­ bestuur van Noord-Holland. Daarvoor kreeg hij een speld voor zijn bijzondere verdiensten van de regio NoordHolland. De regio nam tegelijkertijd ook afscheid van Ton Ligthart en Henk Zoontjes. Terwijl er gezocht wordt naar nieuwe bestuurders, blijft Leo Keur ­vooralsnog regiovoorzitter.

Henk Zoontjes Henk Zoontjes moet de gouden speld en oorkonde nog in ontvangst nemen voor zijn vele verdiensten voor de bedrijfstak en voor de vereniging FOSAG

Rob Smeets Tijdens de najaarsvergadering van Regio Limburg op 8 november kreeg Rob Smeets een gouden speld en oorkonde voor zijn grote verdiensten voor de regionale afdeling FOSAG Limburg

Ton de Rooij Tijdens de ALV van de Sectorvereniging Schildersen Onderhoudsbedrijven op 23 november kreeg Ton de Rooij een gouden speld en een oorkonde voor zijn vele sectorverdiensten

Walter Hoogesteger Tijdens de ALV van de Sectorvereniging Schildersen Onderhoudsbedrijven op 23 november kreeg Walter Hoogesteger een gouden speld en een oorkonde voor zijn vele sectorverdiensten n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

13


VerenigingsNIEUWSJubileum Vlakglasrecycling Stichting Vlakglas Recycling Nederland vierde op 21 november jongstleden haar

TEKST Sectormanagers

|

Beeld Fosag

tienjarig bestaan. In het NBC Nieuwegein stond de middag in het kader van kennisoverdracht, bedrijfsbezoeken en informatievoorziening. Om 12.00 uur werd het ­jubileum officieel geopend door VRN-­ directeur Cor Wittekoek, waarna Helga van Leur een presentatie gaf over het weer en het klimaat. ’s Middags kregen de bezoekers de gelegenheid om deel te nemen aan een bedrijfsbezoek of workshop. Ook was in de middag een educatieve beurs georganiseerd.

Fulco de Vente sectormanager SVSO en SVG en secretaris AF-Erkenningsregeling

VRN-directeur Cor Wittekoek (links) ontvangt de speciale glazen FOSAG presse-papier uit handen van Fulco de Vente als SVG-secretaris (rechts)

14

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012


Oprichting OnderhoudNL Totaal Op 15 november is het bestuur geïnstalleerd van OnderhoudNL Totaal. Dat is een ­verbijzondering van de SMV en is ontstaan vanuit de samenvoeging van de WVB met FOSAG. De WVB houdt per 1 januari 2013 op te bestaan. OnderhoudNL Totaal is bedoeld voor bedrijven met het VGO Keur. Het bestuur bestaat uit Ludwig Smits

Activiteiten voor jachtschilders In een gezamenlijk overleg met de SVMB-leden die actief zijn als jachtschilder, is besproken welke activiteiten SVMB voor deze doelgroep kan ontwikkelen.

(voorzitter), Bas van de Geest, Carel ­Hagemans, Hans van der Krogt, Dennis Rutges, Hans Nijssen en Edu W ­ illems. Op 18 januari zal de eerste l­ edenvergadering van OnderhoudNL Totaal plaatsvinden. Hiervoor zullen alle bedrijven met VGO Keur worden benaderd, alsmede bedrijven die hebben aangegeven het VGO Keur te willen gaan halen. • 13 december: Bestuursvergadering SMV, Waddinxveen, 08.30-11.00 uur • 18 januari 2013: Leden­vergadering OnderhoudNL Totaal, 15.00-17.00 uur

Op het gebied van opleidingen en cao zijn de wensen geïnventariseerd. Zo zal worden onderzocht of een gezamenlijke opleiding jachtschilder kan worden georganiseerd op een scheepswerf in het noorden van het land. Ren van der Horst zal dit als bestuurlijk aanspreekpunt binnen de SVMB voor zijn rekening nemen. Binnen het bestuur zijn vaste aanspreekpunten ­aangesteld voor de overige vier bloed­ groepen, te weten stationaire bedrijven, mobiele bedrijven, scheepsschilders en toeleveranciers.

Edwin Meeuwsen sectormanager SMV en SVMB en verantwoordelijk voor VGO Keur en Stichting Restauratie Schilders Nederland

met slechts één stem tegen, ook ingestemd.

Marianne Kortenbout sectormanager SOZP en verantwoordelijk voor SMO en Jong Management

ALV SOZP Op vrijdag 23 november jongstleden vond in Ermelo de ALV van SOZP plaats. De aanwezige SOZP leden stemden unaniem in met de wijziging van de sectorstatuten van SOZP en de begroting voor 2013. Met de statutenwijziging van FOSAG werd,

Geslaagde SOZP Ondernemersdag Op zaterdag 1 december jongstleden vond bij Nimeto Utrecht de tweede SOZP ­Ondernemersdag van 2012 plaats, met specifieke aandacht voor social media, juridische onderwerpen, de benadering van de particuliere markt en speciale verzekeringen voor SOZP. Op pagina 24 van dit FOSAG Magazine treft u een kort verslag aan van deze dag.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

15


vakwerkTEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘Mens-Zeist’

Puzzelen bij isolatieproject voor monumentale woningen 16

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012


Het handelsmerk van ‘Mens-Zeist’ is dat het bedrijf alle facetten van ­totaalonderhoud in huis heeft en dit met een grote groep eigen vaklieden invult. Daarvan is het renoveren van 136 Amsterdamse portiekwoningen en 8 aanleunwoningen van corporatie ‘Stadgenoot’ een goed bewijs. Vooral het upgraden van energielabel F naar energielabel B zorgde voor behoorlijk wat puzzelwerk. Vooral omdat de aanblik van het gemeentelijk monument uit 1949 op geen enkele manier teloor mocht gaan. Daarom werden aan de binnenkant van de gevels hoogwaardige isolatieplaten gemonteerd (zie foto). Van slechts 51 millimeter omdat nu eenmaal elke vierkante centimeter telt bij de hoogte van de huuroppervlakte. Al het enkelglas moest worden vervangen door dubbelglas om de beoogde isolatiegraad te halen. Maar aan het uiterlijk – een ‘stopverflook’ van 45 graden plus roedeprofielen – mocht niets veranderen. Voor het eerst zijn er daarom compleet nieuwe ramen, deuren en erkerkozijnen gemaakt die goedgekeurd zijn door Monumentenzorg. Vanaf september van dit jaar tot de zomer van 2013 zijn er voor dit project zo’n 15 eigen timmerlieden en circa 8 eigen schilders aan de slag. Dan zijn de huurwoningen weer klaargestoomd voor de komende veertig jaar. De energiekosten zullen maandelijks zo’n € 30,- lager uitpakken. De service­ kosten dalen ook vanwege de photovoltaïsche panelen op het geïsoleerde dak. De opgevangen zonne-energie zorgt namelijk voor de verlichting van de trappenhuizen en bergingen. Bedrijfsprofiel ‘Mens-Zeist’ Gestart: 1901 Directie: Rob de Vos, Ed van Zijl en Ingrid Brokx Personeel: circa 200 medewerkers Plaats: Zeist Klanten: woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren, overheid en professionele vastgoed eigenaren Specialiteit: in staat zijn om alle facetten van totaalonderhoud bij bestaande bouw in te vullen met behulp van eigen en goed opgeleide vaklieden Website: www.mens-zeist.nl

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

17


Special: cash flowTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld GEURDS CREDITMANAGEMENT

Charles Geurds (zie inzet) heeft er zijn werk van gemaakt om bedrijven te helpen bij het tijdig laten betalen van uitstaande facturen

Vier vuistregels om uw geld op tijd binnen te krijgen DOETINCHEM – Charles Geurds geeft advies om uw geld op tijd binnen te krijgen. FOSAG organiseerde samen met hem de gratis training debiteurenbeheer tijdens het begin van de crisisjaren. ‘Uzelf op dat punt goed organiseren resulteert in goed betalings­ gedrag’, is zijn stellige mening. ‘Zoek de schuld bij uzelf als ­anderen u geld schuldig zijn. Dan hebt u zich niet gehouden aan de vier allerbelangrijkste vuistregels.’

Helpdesk bij ‘Geurds Creditmanagement’ Werkgevers kunnen voor € 150,- per jaar lid worden van het Debiteurenhuis van ‘Geurds Creditmanagement’ te Doetinchem. Dan kunnen ze zeven dagen per week en 24 uur per dag een online vraag stellen. Overdag is het tijdens kantoortijden ook mogelijk om persoonlijk te woord te worden gestaan door Charles Geurds. Aanmelden kan via www.debiteurenhuis.nl. Na het invoeren van een inlogcode en een wachtwoord komt u er ook achter welke andere organisaties vragen stellen over debiteurenbeheer. Daarmee heeft u ook toegang tot een online netwerk. Voor meer informatie kunt u bellen naar ‘Geurds Creditmanagement’ op 0314-384167.

18

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012


Tip: maak goede afspraken “Zorg altijd voor het goed omschrijven van de werkzaamheden in de offerte. Voeg ook altijd de leveringsvoorwaarden van FOSAG toe aan de offerte. Grote kans – zeker in deze tijd – dat het tot onderhandelen over de uiteindelijke prijs komt. Gebruik dat onderhandelings­moment om goede betalingsafspraken te maken. Stel bijvoorbeeld voor dat de factuur al binnen veertien dagen wordt betaald. Of dat er bij lang­ durige projecten eerst 10 procent wordt aanbetaald, 50 procent halverwege de rit wordt overgemaakt en de rest bij de oplevering. Zet alles zwart op wit en zorg ervoor dat zowel de handtekening van u als die van de opdrachtgever eronder komt te staan.”

‘Hebt u zelf alles goed georganiseerd in uw bedrijf, dan kunt u er op rekenen dat 80 procent van alle facturen ook wordt betaald’

Tip: leg meerwerk altijd vast “Mocht u eenmaal bezig zijn en er blijkt sprake te zijn van meer werk dan wat u beide overeen bent gekomen, zorg er dan voor dat u het meerwerk eerst voorlegt aan uw opdrachtgever. Vraag vervolgens om een schriftelijke bevestiging waarvoor de opdrachtgever tekent. Dat kan ook via het versturen van een e-mailbericht waarna de opdrachtbevestiging wordt gegeven. Het is cruciaal dat meerwerk wordt vastgelegd, in welke vorm dan ook. Daarmee ontloopt u het risico om later een discussie te hebben over wat u wel en niet geacht werd uit te voeren. Een discussie leidt er in de regel toe dat een factuur niet – of pas veel later – wordt betaald.”

Tip: verstuur de factuur snel “Het is zaak dat u de interne organisatie zo optuigt dat alle werk­ bonnen en materiaaluitgaven op tijd binnen zijn om de factuur ook op tijd te kunnen versturen. U maakt het zich al een stuk makkelijker als de factuur binnen één à twee dagen na de oplevering bij de opdrachtgever op de deurmat ligt. Veel particulieren willen graag gelijk betalen mits het beloofde werk is uitgevoerd en er netjes is gewerkt. Dan wordt zo’n 80 procent van alle facturen tijdig betaald. Helaas – en dan heb ik het over ieder denkbare sector – ­worden de facturen vaak pas een maand later verzonden. Daarmee krijgt u uw geld veel later binnen. Zo snijdt u zich dus echt onnodig in de ­vingers.”

Tip: doe aan debiteurenbeheer

‘Houdt u vast aan twee uur debiteurenbeheer per week voor de resterende 20 procent, dan sluit u bijna alle debiteurenrisico’s uit’

“Investeer consequent twee uur per week in de circa 20 procent facturen die nog openstaan. Brieven belanden bij de debiteuren in het ronde archief: de prullenbak. Bel bij voorkeur. Dat levert zeven keer zoveel resultaat op. Zorg nog wel voor een schriftelijke herinnering of aanmaning. Dat is belangrijk voor uw dossieropbouw. Houd u vast aan die wekelijkse twee uur debiteurenbeheer. Dan sluit u nagenoeg alle risico’s van onbetaalde facturen uit. Het probleem is dat ­debiteurenbeheer veelal een sluitpost is. Zonde als u liever doorwerkt en af en toe eens de schoenendoos met openstaande bedragen doorneemt. Dan ligt de schuld van uitstaand geld bij uzelf.”

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

19


Special: cash flowTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld FOSAG

Gratis* incasso bij FOSAG om uw factuur te laten betalen WADDINXVEEN - Iedere ondernemer heeft er wel eens mee te maken. U hebt uw werk gedaan, maar de factuur wordt niet betaald. Het is dan van belang om zelf de eerste stappen te zetten. ‘Bij Ledenadvies kunt u terecht als dat niets oplevert’, schetst jurist Roeland Meertens. ‘We ­kunnen dan gratis een incassotraject in gang zetten. In veel gevallen wordt er dan direct betaald.’

Het is onderdeel van uw FOSAG-lidmaatschap om per kalenderjaar gratis recht te hebben op acht uur juridische dienstverlening

Gerechtelijke FOSAG-procedure ook f­ inancieel interessant Het in gang zetten van een gerechtelijke procedure bij FOSAG kan voor u voordeliger uitpakken als u nog gratis uren aan juridische dienst­ verlening tegoed hebt. De kosten die hiermee normaal gesproken gepaard gaan liggen om en nabij € 1.000,-. Ze worden o ­ verigens zoveel mogelijk verhaald op uw debiteur. Bij vordering boven de € 25.000,wordt uw zaak overgedragen aan een advocaat.

* Mits u per kalenderjaar niet de acht gratis uren aan juridische dienstverlening vanuit FOSAG hebt overschreden. Bij FOSAG komen jaarlijks enkele tientallen aanvragen binnen voor het starten van een incassotraject.

20

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

Het is aan u zelf om de eerste factuur met een uiterlijke betalingsdatum te versturen. Mocht dat niets opleveren, dan is een herinnering op zijn plaats. Als een debiteur dan nog steeds niet het openstaande bedrag heeft betaald, dan is het moment aangebroken waarop u gelijk met een incassotraject kunt beginnen. “Dat kan FOSAG voor u uitvoeren”, aldus Meertens. “In de regel maakt het meer indruk als een debiteur ziet dat het incasseren van het factuurbedrag uit handen is gegeven aan een externe partij. Dan wordt een signaal afgegeven dat u het er niet bij laat zitten. Dat signaal is minder sterk door zelf aanmaningen te blijven versturen. Geloof het of niet, maar sommige debiteuren wachten totdat een externe incassobrief op de mat valt.” Voordelen Een bijkomend voordeel voor uw debiteur is dat FOSAG in eerste instantie geen extra incassokosten in rekening brengt. Dit verkleint de kans dat de debiteur inhoudelijk gaat protesteren tegen de factur om maar aan de incassokosten te ontkomen. Een extra voordeel voor u is dat FOSAG zo’n incassotraject gratis kan aanbieden. Ieder lid heeft namelijk ieder kalenderjaar gratis recht op acht uur juridische ­advisering. “In de regel gaat er zo’n kwartier van die jaarlijkse acht uur af als we tot tweemaal toe sommeren bij uw debiteur om de rekening te betalen”, vervolgt de jurist. “Als dat nog niet tot betaling leidt, dan wordt er met u overlegd. Het is ­namelijk aan u om FOSAG toestemming te geven voor het in gang gaan zetten van een gerechtelijke procedure.” n


TEKST ROELAND MEERTENS

|

Beeld FOSAG 

Special: cash flow

Hoe voorkom je onbetaald werk bij failliete opdrachtgevers? WADDINXVEEN – Het is wrang om erachter te komen als uw opdrachtgever failliet blijkt te zijn gegaan terwijl u nog een fikse rekening hebt uitstaan. De hamvraag is hoe u zich als ondernemer kunt wapenen tegen dergelijk onheil. ­‘Waterdichte oplossingen zijn er niet’, erkent Roeland ­Meertens, jurist bij FOSAG. ‘Wel valt aan te geven welke voorzorgsmaatregelen u kunt treffen en wat u nog na een faillissement kunt doen.’

Vooraf voorzorgs­ maatregelen treffen Het is helaas niet mogelijk om de risico’s van een faillissement voor honderd procent af te dekken. Een kredietcheck, die u tegen betaling kunt laten uitvoeren door het Bureau Krediet Registratie of de Kamer van Koophandel naar de vermogenspositie van een klant, kan wel een indicatie en zelfs positieve cijfers geven. Maar het is geen garantie dat een bedrijf niet failliet gaat. Maar u kunt wel wat voorzorgsmaatregelen treffen.

Voor meer informatie om u te wapenen tegen onbetaalde facturen bij het faillissement van een opdrachtgever, kunt u contact opnemen met FOSAG-jurist Roeland Meertens (0182-556128 of meertens@fosag.nl)

• W  ees kritisch ten opzichte van uw opdrachtgever, ook als dat een relatie is met wie u al jaren zaken doet. U zult niet de eerste zijn die na meer dan twintig jaar zaken doen – met bijvoorbeeld een bouwonderneming die als solide bekend staat – in vertrouwen een werk van tienduizenden euro’s voorfinanciert. En achteraf het nakijken heeft. Want er zijn al veel bouwbedrijven omgevallen. Leg uw oren dus te luister als u praat met ­collega’s, leveranciers en andere ­zakelijke relaties.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

21


• Zorg er zeker voor dat u grote werken tussentijds mag factureren. Het advies is ook om de betalingstermijnen in de gaten te houden. Dan weet u in elk geval zeker dat u het risico beperkt. Verder kunt u overwegen om pas van start te gaan na een aanbetaling. • Kijk uit met spoedklussen. Het komt niet zelden voor dat een bedrijf een faillissement al aan ziet komen, maar dat er toch nog snel een schildersbedrijf in de arm genomen wordt. Zo wordt u daar als onderaannemer de dupe van.

Wat u na een faillissement kunt doen In de regel hebt u het nakijken als u uw werk klaar hebt en de opdrachtgever blijkt failliet te zijn gegaan. Uit de faillissementsboedel worden namelijk eerst het salaris van de curator, de achterstallige huurpenningen en de werknemerssalarissen en de verzekeringspremies Minder interesse in werken voldaan. Daarna komen de voor bouwbedrijf vorderingen van de BelastingEr tekent zich een trend af dat er steeds dienst, het UWV, de hypominder animo is om voor bouw­ theekhouder, de verhuurders bedrijven te werken. Afgezien van het en de leveranciers van feit dat er tijdens een ­economische nutsvoorzieningen als eerste recessie een verhoogd risico is voor in beeld. Als u als zogenaamhet faillissement van opdracht­gevers, de ‘concurrente crediteur’ is FOSAG meerdere keren ter ore dan aan de beurt bent, is de gekomen dat een hoofdaannemer – ruif vaak al leeg gegeten. Toch vaak een bouwaannemer – bewust naar zijn er nog wel wat mogelijkklachten heeft gezocht. Terwijl het heden om wat van uw schildersbedrijf ervan overtuigd is dat vordering binnen te halen. er als onderaannemer goed werk is • Zorg altijd dat de opdrachtafgeleverd. De reden voor het zoeken gever heeft ingestemd met naar klachten door de hoofdaannemer de zakelijke leveringsvoorkomt veelal voort uit de constatering waarden. Dan staat dat er te laag gecalculeerd is. Het doel namelijk ook zwart op wit is om de financiële tegenvaller(s) te dat u een eigendoms­ compenseren door rekeningen van voorbehoud kunt inroepen onderaannemers (deels) niet te voor de roerende zaken die betalen. Diverse leden hebben aan­ nog op het terrein staan gegeven niet meer als onderaannemer van het failliete bedrijf, te willen werken. De voorkeur gaat uit zoals nog niet geplaatste naar een één op één contact met de ruiten of een pallet met opdracht­gever zodat er wel gelijk verf. Verder geldt dat hoe betaald wordt na gedane zaken. eerder betrokkenen op de

22

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

hoogte worden gesteld van uw beroep daarop, hoe effectiever het is. Verder bestaat het recht om de spullen die van u zijn te reclameren. Het recht van reclame is een wettelijk recht dat ook zonder eigendomsvoorbehoud kan worden ingeroepen voor roerende zaken die nog niet zijn betaald. Ook hier geldt dat hoe eerder betrokkenen op de hoogte worden gesteld van uw beroep daarop, hoe effectiever het is. Bent u hoofdaannemer van een bouwplaats waarvan de eigenaar als uw opdrachtgever failliet is gegaan, dan hebt u het recht van retentie. De curator kan dan niets met de onroerende en roerende zaken die zich op de bouwplaats bevinden zonder dat uw schuld eerst wordt voldaan. Als onderaannemer kunt u retentie uitoefenen op bijvoorbeeld hekwerken of kozijnen die nog, al dan niet afgewerkt, in uw werkplaats liggen. Om het retentierecht in te roepen, moet u wel actie ondernemen. Denk dan aan het (laten) plaatsen van een hek om de bouwplaats om uw eigen eigendommen in bescherming te nemen. En het informeren van betrokkenen zodat die aangesproken kunnen worden als zij het retentierecht niet in acht nemen. Verder is het nog mogelijk de bestuurders van een BV privé aan te spreken als het ontstaan van het faillissement daartoe aanleiding geeft. Dit wordt in de praktijk echter niet zonder een gerechtelijke procedure vastgesteld. Als er een doorstart wordt gemaakt – wat doorgaans betekent dat de bestuurder van de failliete BV met voorraden, inventaris en dergelijke in een nieuwe BV werkzaamheden gaat verrichten – is het raadzaam uit te laten zoeken wat uw rechtspositie is. Dan gaat het om uw rechtspositie voor opgeschorte werkzaamheden die onderdeel zijn van een project dat de doorstart-BV wil afronden. Voor zover de btw niet verlegd is, kunt u bij de fiscus een verzoek tot teruggave doen van de omzetbelasting die is betaald vanwege uw oninbaar gebleken facturen. n


TEKST Tom Huizenga

|

Actief voor Fosag

Beeld ‘SANDERS SCHILDERWERKEN BV’

‘Energie krijgen van sparren met soort- en ­leeftijdsgenoten’

‘‘

Ik geloof dat ik nu zo’n drie jaar regio Drenthe heb vertegenwoordigd binnen Jong Management. Per 1 januari 2013 zal ik de voorzittershamer overnemen van Gerrit Jan van den Berg. Voor het eerst zal Jong Management via vijf sectoren vertegenwoordigd worden. Dat doe ik zelf al namens de Sectorvereniging Multifunctionele Vastgoed­onderhoudsbedrijven. Andere kandidaten vanuit andere sectoren zijn van harte welkom nu de reguliere regiovertegenwoordigers andere prioriteiten stellen. Of inmiddels ouder dan veertig jaar zijn geworden. Zelf put ik er enorm veel energie en voldoening uit om met soortgenoten en leeftijdsgenoten te sparren over de dagelijkse dingen die je als leidinggevende tegenkomt. Daarnaast organiseren wij regelmatig hele inspirerende en leerzame bijeenkomsten die je in je bedrijf toe kan passen. Is het ook jouw grootste drijfveer om te delen door elkaar te ontmoeten en te spreken? Laat het weten aan Marianne Kortenbout als onze secretaris via 0182-556127 of kortenbout@fosag.nl. Dan maken we er samen een geslaagd eerste sectorjaar van!

Bertus Sanders zit al enige tijd in het bedrijf. Vanaf 1 januari neemt hij samen met zijn zus Hilde de directiefunctie van zijn vader en zijn oom over. ‘Sanders Schilderwerken’ kent zo’n honderd vaste krachten. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit vier locaties, te weten Emmen, Delfzijl, Coevorden en Stadskanaal.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

23


sOZPTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld FOSAG

SOZP Ondernemersdag: workshops leveren nuttige tips op UTRECHT - Op zaterdag 1 december ­kwamen zo’n twintig ondernemers zonder personeel naar NIMETO te Utrecht om de tweede SOZP Ondernemersdag van dit jaar bij te wonen. Vier workshops leverden een open gesprek op met de gastsprekers. Op die manier kregen ozp’ers nuttige tips over social media, afspraken vastleggen, klanten doorvragen en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. ­Hieronder een greep uit de eye-openers. Mond-tot-mond reclame volstaat? Voordat Dorothee Vos over social media ging spreken, zeiden de ozp’ers dat mond-tot-mond reclame volstaat voor het krijgen van werk. ‘Social media ís de huidige mond-tot-mond reclame’, kregen ze te horen. ‘Hoezo ouderen die niets doen met social media? Vergis je niet in je doelgroep. Bij hun zoektocht naar een goede vakkracht gaan ze bij hun ­kinderen te rade die wél Twitteren en op Facebook zitten. Dus zijn social media belangrijk.’ Doorvragen is je klant lastig vallen? ‘Vragen of je naar de wc kan of dat je een mobiel toilet moet huren? Met zo’n manier van doorvragen val je iemand toch alleen maar lastig?’, opperde een ozp’er toen Marco ­Groenveld namens Knap werk! wees op een reeks van

24

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

formulieren van de toolkit om de particuliere markt te benaderen. ‘Doorvragen en zwart-op-wit zetten wat je klant wil is juist dé manier om je professioneel te onderscheiden. Ook door bijvoorbeeld een huis gewassen op te leveren.’ Mondelinge afspraken toereikend? Veel animo was er niet om de veelal particuliere opdracht­ gevers nog eens lastig te vallen met papierwerk. ‘MKB Huisjuristen’ wees erop dat alles goed vastleggen vooral een kwestie is van een zakelijke benadering. ‘Zorg voor een opdrachtbevestiging en stuur de algemene voorwaarden mee’, luidde het dringende advies. ‘Bouw bij een geschil ook een dossier op. Herinner een klant zowel per brief als per mail aan het betalen van de factuur.’ Niet aansprakelijk bij inhuur ozp’er? De FOSAG Verzekeringsdienst ontzenuwde de gedachte dat je als ozp’er niet aansprakelijk bent voor de collega-ozp’er die je inhuurt. ‘Als die met je meewerkt, ben je feitelijk een werkgever’, vertelde Carola van der Meeren. ‘Bij schade of een ongeval ben je dan terdege aansprakelijk voor de ingehuurde ozp’er. Vul het speciale SOZP-verzekeringspakket dus aan met een extra verzekering à € 52,- per maand. Dan is je aansprakelijkheid gedekt.’ n BOVEN Een luisterend gehoor van ozp’ers voor de nuttige tips die Marco Groeneveld (zie inzet) gaf als adviseur van Knap werk!


TEKST MARIANNE KORTENBOUT

|

Beeld FOSAG 

JONG MANAGEMENT

‘Onderscheid je met social media van je concurrenten’ UTRECHT – Op 31 oktober vond de jaarlijkse Inspiratie­ middag van FOSAG Jong Management plaats. De ­Inspiratiemiddag werd dit jaar in het kader van het 90-jarig bestaan van Nimeto Utrecht georganiseerd in samenwerking met OLNS, de vereniging van oud-­ leerlingen. Gastspreker op de Inspiratiemiddag was Menno Lanting, auteur van Managementboek van het jaar 2011. ‘Onderscheid je met social media van je concurrenten’, luidde zijn belangrijkste boodschap.

Menno Lanting lokte een levendige discussie uit over social media met de circa 45 leden van Jong Management tijdens de jaarlijkse Inspiratiemiddag

Menno Lanting is niet zomaar de eerste de beste op zijn vakgebied. Hij schreef namelijk het Managementboek van het Jaar 2011 over social media. De auteur staat in zijn uitgave ‘Connect! De impact van sociale netwerken en organisatievormen’ vooral stil bij de vraag welke organisatie­ vormen en leiderschapskwaliteiten nodig zijn bij social media. Lanting was als ‘ondersteuner van ­organisaties om aangesloten te blijven bij een veranderende wereld’ dan ook de inspirator bij uitstek voor de circa 45 jonge

Overige tips van Menno Lanting • Ga er even goed voor zitten om je te verdiepen in het werken met social media en een website en neem de tijd om een en ander goed op poten te zetten. Als toekomstige opdrachtgevers je bedrijf eenmaal via social media kunnen vinden, dan is het van groot belang dat je website en social media up-to-date blijven! • Niet alleen extern zijn de social media te gebruiken. Ook intern kan het gebruik van social media de communicatie in de schilders­ bedrijven met en tussen medewerkers vergemakkelijken. ­Opdrachten, aanwijzingen en onderling overleg zijn op eenvoudige wijze te realiseren en werken zeker tijdbesparend.

Een impressie van de Inspiratiemiddag is te zien op FOSAG webtv:

directeuren en jong middenkader die op de bijeenkomst afkwamen. Lanting wist direct een discussie uit te lokken bij zijn gehoor. “De impact van de digitalisering, zoals social media en internet, kunnen een belangrijke rol spelen voor schilders­ bedrijven”, luidde het devies. “Je kunt een voorsprong creëren bij (­toekomstige) klanten en medewerkers door de passie voor het vakmanschap te laten zien.” Profileren “Vooral in een bedrijfstak als bij jullie, waar social media nog geen gemeengoed is, kun je je snel onderscheiden van je concurrenten”, zo vervolgde Lanting zijn betoog. “Gebruik je website, twitter, Linkedin en Facebook om bijvoorbeeld te laten zien hoe je een project hebt afgerond. Maak er foto’s of een filmpje van. En laat vooral een tevreden opdrachtgever aan het woord. Twitter als mensen er zo’n fotoverslag of een film­ verslag op na kunnen slaan. Zo laat je namelijk zien wat jij als bedrijf aan extra’s te bieden hebt ten opzichte van anderen. Mensen zijn namelijk erg ontvankelijk voor een mening van een ander om ook voor jouw bedrijf te kiezen. Acquisitie van nieuwe klanten kan op deze manier door social media ondersteund worden.” Na afloop werden er tien door Menno Lanting gesigneerde boeken van ‘Connect! De impact van sociale netwerken en ­organisatievormen’ verloot onder de aanwezige JM’ers.  n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

25


Oproep

26

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012
Leden

‘Van Wonderen BV’ honderd jaar in Utrecht ‘Van Wonderen BV’ is in 1912 opgericht door de heer Doesburg en viert dit jaar dus haar eeuwfeest! Na de Tweede Wereldoorlog is de heer Nico van Wonderen in 1946 in het bedrijf gekomen. Hij heeft het bedrijf weer opgebouwd onder de naam ‘Schilders- en afwerkingsbedrijf Van Wonderen BV’. De huidige directeur Frank van Wonderen zette zijn eerste schreden in het bedrijf in 1971. En nam het schildersbedrijf in 1985 van zijn vader over. Net als zijn vader, was Frank ook een actief bestuurslid van de NCOS/FOSAGregio Midden Nederland. Samen met mede-bestuurslid Wim Zeddeman was hij onder andere de initiator van de roemruchte ‘Happy Painters Hours’ in de jaren negentig. Inmiddels is het bedrijf afgelopen november voor de vierde keer in haar 100-jarig bestaan verhuisd. ‘Van Wonderen’ kent een zeer trouw personeelsbestand. Al vele medewerkers, inclusief directeur Frank van Wonderen zelf, hebben hun veertigjarig dienstverband bij het bedrijf gevierd. ‘Van Wonderen’ heeft op dit moment vier vaste personeelsleden en twee flexkrachten. Glas- en schilderwerk wordt uitgevoerd in onderhoud, renovatie en utiliteitsbouw. Voor zowel de particuliere sector als het bedrijfsleven.

‘Winnubst Schilders’ honderd jaar in Wassenaar In 1912 startte Nicolaas Winnubst zijn schildersbedrijf in Wassenaar nadat hij decoratiewerk had voltooid in de St. Willibrorduskerk. De kerkgangers in Wassenaar zorgden voor veel werk en in de jaren daarna werden vele villa’s en huizen geschilderd. In de jaren ’20-’30 telde het bedrijf circa 60 medewerkers. Inmiddels staat de vierde generatie Winnubst aan het roer. Sinds 1997 werkt huidig directeur Edgar Winnubst bij het bedrijf en in 2003 neemt hij de dagelijkse leiding van de schilders en projecten

over. Edgars vriendin – nu inmiddels zijn echtgenote – komt in 2008 in het bedrijf en verzorgt de boekhouding, de auto­ matisering van het bedrijf en het ontwerp van de website. Momenteel is de hoofd­ activiteit van ‘Schildersbedrijf Winnubst’ het onderhoudsschilderwerk voor particulieren, bedrijven en instellingen, zowel binnen als buiten. De opdrachten zijn qua aard en omvang zeer divers: van het schilderen van een tussenwoning

MVO-actie voor school ‘Kranendonk Schilders’ Op uitnodiging van ‘Kranendonk Schilders’ uit Noordwolde bracht groep acht van de Vensterschool op donderdag 1 november een educatief bezoek aan de mestvergistingsinstallatie van Kees Gorter uit Makkinga. Daar wordt biogas gewonnen uit mest en plantaardig afval. Duurzaamheid is een onderwerp waar regelmatig aandacht aan besteed wordt bij de school. Duurzaamheid staat ook bij ‘Kranendonk Schilders’ centraal. Als betrokken ‘buurman’ van de school - en mogelijk toekomstig werkgever van de leerlingen - organiseerde ‘Kranendonk Schilders’ daarom de excursie. Zo konden de kinderen met eigen ogen zien hoe biogas vlak bij hun eigen regio wordt gewonnen. De reden om juist een bezoek te brengen aan de mestvergistingsinstallatie in Makkinga is dat ‘Kranendonk Schilders’ onlangs twee bedrijfsauto’s heeft aangeschaft die op Groengas rijden.

Agenda op site Vanwege de driewekelijkse verschijning van het FOSAG Magazine, is het onmogelijk om op deze pagina een ­actuele agenda af te drukken. Wanneer u met uw smartphone deze QR-code scant, krijgt u gelijk de meest actuele versie van de FOSAG-ledenagenda te zien. Deze kunt u ook raadplegen, door na het inloggen via het menu-item ‘Nieuws & Dossiers’, te klikken op ‘Overzicht agenda’.

tot het restaureren van monumentale panden en winkels. Ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan heeft Winnubst een jubileumboek laten maken. Dat werd uitgereikt aan alle bezoekers van hun eeuwfeest op 23 november jongstleden. De voorkant van het jubileumboek dat Winnubst uitbracht vanwege het 100-jarig bestaan

Hendriks SGR huldigt haar jubilarissen

Hendriks SGR (Schilder-, Gevel- en Renovatiewerken) uit Berghem feliciteerde tijdens een feestelijke jubilarisavond op 15 november jongstleden twee medewerkers met een 25-jarig dienstverband en twee met een 12½-jarig dienstverband. Op de foto staan de ‘Hendriks SGR’-jubilarissen, te weten (vlnr) Leonne Hendriks (12½ jaar), Bart Schalkwijk (12½

Kinderen uit groep 8 voor de mestvergister met

jaar), Maurits Schuurmans (25 jaar) en Wichert

de beide Groengasauto’s van Kranendonk

Spanjers (25 jaar).

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

27


AF-ERKENNINGSREGELINGTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld STICHTING AF

AF-Erkenning nu ook mogelijk via onafhankelijke audit WADDINXVEEN – Vanaf 1 november is het mogelijk om een AF-erkend bedrijf te worden via een speciaal ­ontwikkelde audit-procedure. ‘Die procedure is door AF ­opgesteld om tegemoet te ­komen aan de vele bedrijven die niet beschikken over de gebruikelijke diploma’s’, zo legt AF-secretaris Fulco de Vente de nieuwe ingeslagen weg uit. ‘Maar die op grond van hun ervaring wél kunnen ­aantonen dat ze de kwaliteit aan de dag kunnen leggen waarvoor AF staat.’ AF ontstond op het moment dat de overheid het in 1995 mogelijk maakte dat iedereen zonder vakdiploma’s met een schildersbedrijf mocht beginnen. Om zo het kaf van het koren te scheiden als vakbekwame bedrijven. Het was alleen mogelijk om AF-deelnemer te worden als de diploma’s

Onderdelen welke getoetst worden bij de AF-audit • Goede bedrijfsvoering kennis op gebied van cao, P&O, administratie, algemene wetgeving, arbo + vragen over de invulling van werkprocessen, procedures, archivering, administratie • Goed imago bedrijfspresentatie (logo, briefpapier, bedrijfs­ kleding, webpagina e.d.), bereikbaarheid (tele­ fonisch, e-mail e.d.), het voorkomen van overlast voor zowel de klant als de omgeving, arbo & milieu, het toepassen van de cao en relevante wetgeving en de kwaliteit van het werk (inclusief de klanten­ tevredenheidsmetingen) • Waarborgen voor opdrachtgevers opzetten van offertes, meerwerkprocedures, omgang met klachten, garantieregeling en het toepassen van de algemene voorwaarden

28

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

Via een audit kunnen bedrijven voortaan ook AF-deelnemer worden

konden worden getoond van ondernemerschap, bedrijfstakgerichte vaardigheden en het gezel-diploma. “In de loop der jaren is duidelijk geworden dat de AF erkenning op meer berust dan alleen diploma’s”, aldus De Vente. “Andere waardevolle pijlers zijn een goede bedrijfsvoering, een goed imago en het op een goede manier verzorgen van waarborgen richting opdrachtgevers. Het AF-bestuur en de Deelnemersraad constateren dat er veel bedrijven zijn die aan deze pijlers voldoen, maar de benodigde diploma’s missen. Voortaan omarmt AF deze ondernemingen als de vakmanschap-vereisten op basis van ervaring – of wat officieel ‘elders verworven competenties’ wordt genoemd – kunnen worden aangetoond.” Audit Voor dat doel kan er momenteel een audit à € 250,- worden aangevraagd. De audit is gebaseerd op twee graadmeters die een diploma kunnen vervangen. “Enerzijds wordt gekeken in hoeverre het bedrijf de leerpunten van het kwaliteitstraject van FOSAG, dat gebaseerd is op het INK-model, onder de knie heeft. Anderzijds wordt doorgelicht in hoeverre de leerpunten vanuit het imagoproject Knap werk! in de bedrijfsvoering zijn opgenomen”, zo wordt uitgelegd. “Een onafhankelijk inspecteur komt een dagdeel kijken in het bedrijf. Er wordt gelijk uitsluitsel gegeven. Er zijn drie opties. Het is ‘ja’, ‘nee’ of ‘twijfel’. En bij twijfel wordt aangegeven op welke punten hogere ogen moeten worden gescoord. Dan is er over een half jaar een nieuwe audit à € 250,- en wordt opnieuw in het bedrijf gekeken of voldaan is aan de vereisten. Voor alle duidelijkheid: er wordt geen enkele concessie gedaan met betrekking tot de kwaliteit die AF verwacht van haar deel­ nemers!” n


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ‘3M’ 

Spiegel

betere ademhalings­ bescherming is wenselijk’ ‘Een

ZOETERWOUDE – Het bedrijf 3M is een internationaal technologiebedrijf dat al meer dan honderd jaar nieuwe producten ontwikkelt. Sales manager Frans Geenjaar is verantwoordelijk in de Benelux voor onder andere schuurmaterialen, ­afplaktapes en ademhalingsbeschermings­ producten. ‘Ik vind jullie branche nog niet zo traditioneel’, luidt zijn visie op onze branche. ‘Maar qua ademhalings­ bescherming tegen stof, gassen en ­schadelijke dampen ligt er nog wel een taak.’

Frans Geenjaar

Hoe kijkt u tegen onze branche aan? ‘Commercieel gezien staan we positief tegenover de afname van onze producten voor de professionele schilders- en onderhoudsbedrijven. Producttechnisch gezien is het ook een markt waarin we kunnen innoveren. Dat is belangrijk om de schildersbranche te kunnen voorzien van producten, die bijdragen aan een betere kwaliteit en een hoger rendement. Innovatie past in het 3M-bedrijfsbeleid met als doelstelling dat minimaal 30 procent van de omzet bestaat uit producten die er vijf jaar geleden nog niet waren. We geven juist om die reden als 3M jaarlijks veel uit aan research en development.’

Link met imagocampagne Knap werk In de rubriek ‘Spiegel’ komen de doelgroepen aan het woord van het vierjarige brancheproject ‘Knap werk’, dat tot doel heeft om de branche een beter imago te geven. Dat zijn werkgevers, ­werknemers, leerlingen, school­ verlaters, toeleveranciers, particulieren en zakelijke opdracht­ gevers. Kijk voor meer info op www.knap-werk.nl.

Wat is een sterk punt van onze ­branche? ‘Ik vind de Nederlandse schilder niet zo traditioneel als wordt beweerd. Het getuigt van vooruitstrevendheid dat we hier met watergedragen verven schilderen, of dat nu door de overheid is afgedwongen of niet. Net zo sterk vind ik het dat Nederlandse schilders veel verder zijn met spuit­ technieken dan schilders in veel andere Europese landen.’ Wat kan er beter in onze branche? ‘Qua bewustwording omtrent het gebruik van de juiste ademhalingsbeschermings­ middelen is er volgens mij nog wel het nodige te doen. Bij het schuren zie je dat er nauwelijks stofmaskers tegen fijnstof worden gebruikt. De bescherming tegen gassen en dampen laat bij spuitwerk te wensen over. Dat is ook zo bij oplosmiddelhoudende verven en twee componenten producten. Uiteraard is ook de juiste ademhalingsbescherming nodig bij het verwerken van watergedragen producten.’ n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 15-2012

|

29


werkweekTEKST LEONORE HOOIMEIJER

|

Beeld FOSAG

‘Alles hens aan dek voor zes ­Algemene Ledenvergaderingen’ WADDINXVEEN - Leonore Hooimeijer is office manager. Op zich heeft ze een heel gevarieerd takenpakket. Maar dit keer staat eigenlijk alleen het organisatiewerk van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november te Ermelo centraal. Tenslotte worden voor het eerst de leden­ vergaderingen van alle vijf sectoren én die van FOSAG gecombineerd. ‘Het is dan voor iedereen op het secretariaat alle hens aan dek’, laat de officemanager weten. ‘Dus ook voor mij.’ Maandag: partnerprogramma afstemmen ‘Helga van Leur belt. Zij is ’s werelds beste weerpresentatrice en verzorgt voor het partnerprogramma een workshop over het weer. We nemen de details voor vrijdag door. Ook mijn collega Corry van der Slik, die het partnerprogramma be­ geleidt, wordt geïnformeerd. Er is tussendoor veel contact met vergaderlocatie ‘De Heerlickheijd’, zoals over de indeling van de zalen en de geluidsvoorzieningen. Gezien het aantal aanmeldingen wordt één en ander aangepast. Vanuit het werk rijd ik daarna naar de sportschool voor een uurtje spinning.’ Dinsdag: ALV-aanmeldingen doorgeven ‘MKB Adviseurs belt als FOSAG Partner over de aanmeldingen voor de workshop bedrijfsbeëindiging die zij op dinsdag 27 november geven. Ik geef MKB Adviseurs door welke bedrijven zich hebben aangemeld, zodat zij zich kunnen voorbereiden op deze workshop. ’s Middags tellen we alle aanmeldingen voor de zes ALV’s. Voor het eerst dit jaar kunnen leden zich ook digitaal aanmelden. Deze aanmeldingen, plus die via de mail, fax en telefoon zijn binnen­ gekomen, geef ik vervolgens door aan ‘De Heerlickheijd’.’

30

|

FOSAG MAGAZINE

|

Leonore Hooimeijer

nummer 15-2012

Woensdag: ALV-presentaties maken ‘Vandaag is de deadline voor het aanleveren van de ­presentaties tijdens de ALV van FOSAG. ’s Ochtends werk ik de presentatie uit voor onze voorzitter Ruud Maas. We starten alvast met het verzamelen van alle spullen die vrijdag mee moeten. Tussen twaalf uur en half één neem ik de receptie waar. ’s Middags is Ruud Maas op kantoor om de ALV met Okke Spruijt als FOSAG-directeur door te spreken. Na hun overleg pas ik nog het één en ander in de presentaties aan. Om 17.00 uur sta ik weer in de sportschool. Nu voor een uurtje body pump.’ Donderdag: een ‘laatste loodjes-dag ‘Het is nu een kwestie van de laatste loodjes voordat de leden­vergaderingen morgen in Ermelo beginnen. Iedereen op het FOSAG-kantoor is ermee bezig. De laatste aanmeldingen worden verwerkt, badges worden geprint, presentielijsten worden gemaakt, presentaties worden op stick gezet, laptops worden gecontroleerd, stembiljetten worden geprint, vergadermappen worden geprint en twee auto’s worden volgeladen. De dag vliegt echt voorbij.’ Vrijdag: planning ter plekke doornemen ‘Om kwart voor negen is het ­vertrekken naar Ermelo. Het is gelukkig rustig op de weg. Met de ­contactpersoon van ‘De Heerlickheijd’ neem ik de planning nog eens door. Vele handen maken licht werk en we zijn organisatorisch helemaal op tijd klaar om de eerste leden te verwelkomen. Na de lunch gaan alle sector­vergaderingen van start en om vier uur, iets later dan gepland, vindt de FOSAG- ledenvergadering plaats. Om half negen ben ik terug in Waddinxveen. Weekend!!!’ n


FOSAG PARTNER

Fors besparen op uw ziekte­ verzuimkosten bij ‘Remplooi’

Op 23 /1/2013 gratis Nehemworkshop ‘Reduceren faalkosten’

‘Remplooi’ wordt steeds populairder als alternatief voor arbodiensten. Omdat werkgevers al gauw een kwart kunnen besparen op hun verzuimkosten. En dus gaat het om veel geld. Bij iedere ziekmelding wordt iemand direct bezocht op de eerste ziektedag en daarna zit ‘Remplooi’ er bovenop. Want ziek is lang niet altijd hetzelfde als arbeidsongeschikt. Het is een complexe wetgeving die ‘Remplooi’ u graag uit handen neemt. Hoe? Dat wordt u tijdens een persoonlijk gesprek bij u op het kantoor uitgelegd. Voor meer informatie: 040-2961790 of info@remplooi.nl

De prijzen in de schilders- en onderhoudsbranche staan onder druk. Het wordt steeds moeilijker om binnen de uren een werk op te leveren. Het voor­ komen van onnodige faalkosten wordt dan ook steeds belangrijker. Nehem organiseert op woensdagmiddag 23 januari 2013 een gratis introductieworkshop ‘Reduceren faalkosten’. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u faalkosten kunt opsporen en hoe u deze kunt voorkomen. Interesse? Neem dan even contact op met Nehem! Voor meer informatie en inschrijvingen: 0418-683610 of info@nehem.nl

Per 2013 adviestarief voor arbeids­ongeschiktheidsverzekering Voor pensioenen en levensverzekeringen gold al per 1 januari van dit jaar dat provisie van de baan is en dat daar een uurtarief voor advisering voor in de plaats komt. Vanaf 1 januari 2013 gaat dit ook op voor een ander belangrijk financieel product, te weten de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Uiteraard kunt u van de FOSAG Verzekeringsdienst een passend advies over de meest geschikte arbeidsongeschiktheids­verzekering

COLOFON

verwachten. Plus een concurrerende vergoeding ten opzichte van andere tussenpersonen! Voor meer informatie: Carola van der Meeren via 06-50811479

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt Grafisch Facilitair BV, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding 3.450 stuks worden verstuurd naar alle leden van FOSAG en naar relaties. U kunt zich ook abonneren op FOSAG-magazine. Stuur dan een mail naar het redactieadres.

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt

Redactieadres FOSAG Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen 0182-571444 of huizenga@fosag.nl

Advertenties Vier keer per jaar verschijnt er een Themanummer waarin advertenties kunnen worden geplaatst. Hiervoor is een tariefkaart beschikbaar. Belangstellende adverteerders kunnen contact opnemen met spruijt@fosag.nl

© Copyright 2012. FOSAG, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of over­genomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOSAG.

Koninklijke FOSAG FOSAG is één van de grootste branche­ organisaties van Nederland. De koninklijke vereniging komt al sinds 1880 op voor de belangen van een kleine drieduizend schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserverings­ bedrijven. Gezamenlijk hebben ze zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het leden­tal mag FOSAG zelfstandig cao-­onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het secre­tariaat in ­Waddinxveen werken ongeveer 20 medewerkers aan de belangen­ behartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.fosag.nl.


Informatiesite over

functie- en loonstructuur FOSAG en de bonden lieten een website maken met veel nuttige informatie over de nieuwe functie- en loonstructuur. Denk daarbij onder andere aan praktijkvoorbeelden, een stappenplan en een (digitaal) ‘handboek’. In dat handboek staan onder andere ­hulpmiddelen om uw personeel in te delen volgens nieuwe referentiefuncties. Kijk voor meer informatie op www.mijnvakmijnfunctie.nl.

Informatiebijeenkomsten bij u in de buurt Dezelfde site geeft ook aan wanneer er in uw regio een bijeenkomst wordt georganiseerd waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de nieuwe functie- en loonstructuur. Kijk voor meer informatie op www.mijnvakmijnfunctie.nl.

Magazine 15 2012  

Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche. Koninklijke FOSAG is é...