Page 1

MAGAZINE Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 22 | nummer 7 | 31 mei 2012 |

Special: van de crisis een kans maken

Lobby tegen Lente-akkoord:

kostenverhoging bestelauto’s en reisvergoedingen


Inhoudsopgave

Special:

Crisis omzetten in nieuwe kansen Je kunt de huidige crisis ook aangrijpen om naar kansen te zoeken. Zo trekken een bouw- en onderhoudsbedrijf ­voortaan samen op. Bij het symposium ‘Hiep hoi het is crisis’ werd gezocht naar creatieve invalshoeken om corporaties te hulp te schieten. Hockeycoach Marc Lammers ziet de crisis als dé kans om je van je concurrenten te onderscheiden.

4 Reizen naar werk wordt duurder

5

‘Nee tegen extra kosten­ stijgingen’

7 Infosessies arbo en zelfstandigen

Vanwege nieuwe wet en uitspraak Hoge Raad

8 Actie tegen ­oneerlijke ­concurrentie

2

Impact van uitwerking van Lente-akkoord

Lobby FOSAG-NOA tegen Lente-akkoord

Noodkreet: cao-bedrijven delven het onderspit

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

12 ‘Stop met ouderdoms­ verklaring’ ACTAL-advies aan staatssecretaris ­Weekers

24 Opleiden in eigen werkplaats Elburgs bedrijf neemt VMBO-taak over

27 ‘Praktijkervaring is cruciaal’ Paul Alstein over stap naar leerlingschilder

28 Nieuwe bankrekening­ nummers Nu al van belang om dat snel te regelen


Voorwoord

18 Bouw en onderhoud gaan samen

Strategische keuze richting de toekomst

20 ‘Onderscheid je nú van collega’s’

Marc Lammers: crisis biedt je ook kansen

21 Kansen zoeken voor corporaties

Bij het symposium ‘Hiep hoi het is crisis’

29 Focus Knap werk! op ­particulieren Nieuwe imago­ campagne na de bouwvak

30 Afscheidsboek Erik Kruiderink

Branchebestuurdersboek overhandigd

Ook úw verhaal had hier kunnen staan! De redactie van FOSAG Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden van FOSAG zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen die u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-571444 of e-mail naar huizenga@fosag.nl.

Lente-akkoord: ­minder én meer ­zorgen “Over het Lenteakkoord is al veel gezegd en ­geschreven. Wij prijzen ons uiteraard gelukkig dat het lage btw-tarief overeind is blijven staan. Maar daar staan andere offers tegenover. Zo wordt het woon-werkverkeer in een bestelauto gezien als privé rijden. We houden ons hart vast als werk­ nemers de bestelauto laten staan. En bij de werkgever aankloppen voor extra reisuren en reiskosten in de éigen auto. Dezelfde zorg hebben we als de reiskostenvergoeding voortaan wordt gezien als inkomsten. Tot dusverre was 0,19 eurocent per kilometer belastingvrij. En bovendien hebben we nog de maatregel om ondernemers het eerste half jaar na het ontslag de WW-premie te laten betalen. Terwijl we daarvoor nu het Wachtgeldfonds hebben. Zo zijn er zorgen weggenomen, maar hebben we er ook weer zorgen bij gekregen. Ook nog andere dan hierboven ­beschreven: de gezamenlijke huis­ vesting van de secretariaten van FOSAG en NOA is op dit moment financieel onhaalbaar. Dat zal u niet verbazen. Daarom gaan we weer even een stapje terug naar de situatie van vorig jaar. Maar we blijven uiteraard samen­ werken! Over samenwerken gesproken: blijft u dat ook vooral doen met de samenwerkingsverbanden. Door waar mogelijk leerlingen een opleidingsplaats te bieden. We hebben ze straks hard nodig!” Ruud Maas, voorzitter FOSAG

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

3


DossierTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld Rijksoverheid

Lente-akkoord: reizen naar het werk wordt duurder DEN HAAG – Eén van de uitkomsten van het Lente-akkoord, waarbij vijf politieke partijen de handen ineen sloegen voor een bezuinigingsoperatie voor komend jaar, is dat het reizen naar het werk ­duurder wordt. Bestelautorijders krijgen eerder te maken met een fiscale bijtelling en reiskostenvergoedingen zijn niet meer belastingvrij. Voor wie in onze branche in een bestelauto rijdt, vervalt de uitzondering dat het woonwerkverkeer vanuit huis naar een project als zakelijke kilometers worden gezien. Dat zullen voortaan privékilometers zijn. Hierdoor is er eerder sprake van een fiscale

bijtelling. Dat begint als er jaarlijks meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. Een ander gevolg van het Lente-akkoord is dat er geen belastingvrijstelling meer geldt voor de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilo­ meter. De reiskostenvergoedingen vallen voortaan onder de Inkomstenbelasting. Ook de onbelaste vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer wordt afgeschaft. Uit de concepttekst van het Lente-akkoord, dat op 27 april is goedgekeurd door de Tweede Kamer, blijkt dat de boven­genoemde maatregelen worden genomen ter ­f inanciering van de permanente verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2 procent bij de aankoop van woningen. n

Uit de uitwerking van het Lente-akkoord blijkt dat woon-werkverkeer in bestelauto’s als privé rijden wordt gezien en dat de reiskostenvergoeding ­opgegeven moet worden bij de Inkomstenbelasting

4

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012


TEKST TOM HUIZENGA

|

Dossier

Beeld FOSAG

N E

M I C E

P S

FOSAG-NOA is verontrust over de dreigende kostenverhogingen voor het gebruik van bestelauto’s van de zaak en het betalen van inkomstenbelasting over reiskostenvergoedingen

Tegen kostenverhogingen bestelauto’s en reiskosten-

vergoeding

WADDINXVEEN – FOSAG-NOA ­ aarschuwt voor de dreigende kosten­ w verhogingen voor het gebruik van bestelauto’s van de zaak. Deze kosten­ verhogingen dreigen te o ­ ntstaan als de plannen van het Lente-akkoord verder worden uitgewerkt. ‘Onze branche, die al zwaar onder druk staat door de ­economische crisis, kan deze extra klap niet aan’, aldus voorzitter Ruud Maas. ‘De gevolgen zullen zeer negatief zijn.’ De waarschuwing spitst zich ten eerste toe op de maatregel om kilometers voor woon-werkverkeer van de (bestel-)auto van de zaak als privékilometers te gaan belasten. Tot nu toe mag een werknemer de kilometers in een bestelbus voor het woon-werkverkeer beschouwen als zakelijke kilometers. Het dagelijkse ritje naar het bedrijf of naar de bouwplaats telt niet als privé-kilometers. Als dit woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2013 voor privékilometers doorgaat, dan krijgen

werknemers die met een bestelauto rijden te maken met een forse bijtelling. FOSAG-NOA roept de partijen van het Lente-akkoord op om een uitzondering te maken voor de eerder genoemde woon-werk-ritten met bedrijfsbussen. Daling inkomen Ten tweede maakt FOSAG-NOA zich zorgen over een voorgenomen aanpassing van de reiskostenvergoeding voor werk­ nemers. Het Lente-akkoord brengt met zich mee dat deze vergoeding wordt gezien als inkomen. Werknemers worden verplicht om inkomstenbelasting te gaan betalen over de reiskostenvergoedingen. “De reiskostenvergoeding voor werknemers moet niet nog zwaarder worden belast”, zegt Ruud Maas. “Dat leidt tot een daling van het netto inkomen van de werknemer. Werkgevers zullen dat niet kunnen compenseren. Net zo min als dat geldt voor de bijtelling voor bestelauto’s. Of de extra reiskosten van personeel die de bestelauto voortaan niet meer mee naar huis gaan nemen. FOSAG-NOA zal zowel zélf als binnen het verband van MKB-Nederland fel ageren tegen de maatregelen.” n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

5


Stelling

TEKST TOM HUIZENGA|

Beeld FOSAG

Stelling:

extra kostenverhoging

‘Geen

voor bestelauto’s’ EENS: extra wrijving met personeel ‘Eerste reactie? Gelukkig heb ik maar drie bestelauto’s! Stel, ik heb een schilder die in Deventer woont en daar ook zijn werk heeft. Moet ie zeker eerst iedere dag naar mij in Enschede komen, onzin! Deze maatregel zorgt voor wrijving tussen werkgever en werk­ nemer. Flexkrachten worden hierdoor nóg interessanter dan vast personeel. De bedrijfsautoverkoop zal ook een flinke deuk gaan oplopen.’ Erwin Bakker, ‘Voogdgeert Schilders BV’, Enschede (SVSO)

EENS: extra reisuren en reiskosten ‘Alles weer op de schop! Vreselijk! Komen mijn mannen voortaan eerst met hun eigen auto hier om zo de bijtelling te ontlopen nu woon-werkverkeer bij de privékilometers wordt opgeteld. Kunnen ze daarna weer aan hun woonplaats voorbij rijden. Bij wie komen die extra reisuren en reiskosten op het bordje? Bij mij! Daar werk je dan dag en nacht voor. ‘Ik kap er gewoon mee’, denk ik wel eens. Ik heb bij mijn bedrijf trouwens niet eens de ruimte om al die auto’s te kunnen parkeren.’ Ton Zwemmer, ‘Groot-Breed BV’, Heerhugowaard (SVMB)

NEUTRAAL: geen last van maatregel ‘We willen al sinds jaar en dag geen enkel risico lopen dat de Belastingdienst met een claim komt voor privé rijden in onze bestelauto’s.

6

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

Al onze twintig schilders en glaszetters komen daarom altijd eerst naar de zaak. Dan stappen ze over in onze bestelbusjes. Tegen het einde van de dag gaan die bestelbusje hier weer achter slot en grendel. Zo hebben we dus geen last van wat Den Haag nu weer heeft uitgedacht.’ Ruud Koemans, ‘Schildersbedrijf Wamazo’, Bruchem (SVG)

EENS: weer extra geld kwijt ‘Ik ben het er helemaal mee eens dat ons dit weer op kosten jaagt. We hebben tien bestelauto’s en elke dag vertrekken de jongens bepakt en bezakt rechtstreeks vanuit huis om naar het werk te gaan. Als dat wordt gezien als privékilometers, reken maar dat ze dan eerst naar ons bedrijf komen. We zien de bui al hangen. Dit gaat ons extra geld kosten in uren en kilometers. Het blijft echt gestoethaspel met de bestelauto’s.’ Gerrit-Jan Janssen, ‘De Vakschilder Rijssen’, Rijssen (SVSO)

EENS: werkgever direct getroffen ‘Woon-werkverkeer in de bestelauto zien als privékilometers? Den Haag weet niet wat het wil. Ik zie maar één alternatief: alle busjes op de zaak laten staan. Ik heb er elf en iedereen gaat gelijk naar een werk. Op het bedrijf hebben ze niets te zoeken. Nu dus meer reisuren en reiskosten. In plaats van ons tegemoet te komen, wordt de werkgever direct getroffen. Ik ben er echt helemaal niet blij mee!” Teun Gjaltema, ‘Schilderbedrijf Klaverblad’, Groningen (SMV) n


TEKST TOM HUIZENGA

|

Arbo

Beeld FOSAG

FOSAG Verzekeringsdienst ook aanwezig Tijdens de gratis sessies geeft de FOSAG Verzekeringsdienst aan dat hun aansprakelijkheidsverzekering ook de schade, en zelfs een ongeval, dekt bij het inhuren van een zelfstandige. Verder is er een speciaal verzekeringspakket voor ozp’ers. Uit te breiden met een verzekering tegen ongevallen bij het inhuren van een collega-ozp’er. Zelfstandige ondernemers mogen straks niet meer dan 25 kilo per persoon tillen als ze ingehuurd zijn om samen met vast personeel op één werkplaats aan het werk te zijn

arbeidsomstandigheden en inlenen Gratis sessies over WADDINXVEEN – Andere arboregels voor zelfstandigen die samen met werknemers van een bedrijf aan de slag zijn. Extra verantwoordelijkheden van de werkgever voor de veiligheid van zelfstandigen. Inlenen van en door ozp’ers. Redenen om zowel werkgevers als zelfstandigen gratis bij te laten praten door Inspectie SZW en de Belastingdienst. Dat kan op 5 juni bij FOSAG en op 7 juni bij NOA vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.

 Voor ozp’ers zelfde arboregels als werknemers Werkgevers kunnen, naast hun vast personeel, zelfstandigen inhuren voor werk op de bouwplaats. Tot dusverre vielen zelfstandigen niet onder de arboregels qua fysieke belasting. En mochten dus meer dan 25 kilo tillen. Per 1 januari 2013 verandert dat. Dan gelden voor een zelfstandige dezelfde arboregels als voor een werknemer met wie hij samenwerkt. Daarmee wil het kabinet arbeidsrisico’s voorkomen. Wat betekent dit voor de werkgever? Wat betekent dit voor een zelfstandige?

 Werkgever betaalt voor invaliditeit van ozp’er Eind maart gaf de Hoge Raad te kennen dat een werkgever,

net als bij zijn werknemers, óók bij het inhuren van een zelfstandige verantwoordelijk is voor veilig werken. Dus kan een bedrijf voortaan verantwoordelijk worden gesteld voor de invaliditeit van een zelfstandige. Het gaat hierbij dan wel om werk dat het personeel van de werkgever ook zelf had kunnen uitvoeren. Wat betekent dit voor de werkgever? Wat betekent dit voor een zelfstandige?

 Inleenclaims van de Belastingdienst voorkomen Inlenen van en door zelfstandige ondernemers zonder personeel moet zorgvuldig gebeuren om latere claims van de Belastingdienst te voorkomen. Wat betekent dit voor de werkgever? Wat betekent dit voor de zelfstandige? Ook dit vraagstuk komt aan bod. En medewerkers van de Belastingdienst zullen antwoord geven op de eerder genoemde vragen.  n Arbo-en inleenbijeenkomsten • 5 juni, bij FOSAG in Waddinxveen, 16.00-18.00 uur (afsluiting met soep en een broodje) • 7 juni, bij NOA in Veenendaal, 16.00-18.00 uur (afsluiting met soep en een broodje) Aanmelden: 0182-571444, receptie@fosag.nl of download het formulier op www.fosag.nl/stream/ aanmeldformulier-infobijeenkomst-5-7-juni

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

7


regioTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld Fosag

Schildersbedrijven bezorgd over

oneerlijke concurrentie DOETINCHEM - Luidde in de vorige editie van FOSAG Magazine al een aantal werkgevers de noodklok over de toekomst van bedrijven die zich aan de cao houden, nu is het weer raak. ‘We prijzen ons uit de markt’, zegt Fred Geerling als woord­ voerder van regionale bedrijven uit de Achterhoek die een flyer met de titel ‘U bent toch ook voor eerlijke concurrentie!?’ hebben verspreid. ‘Omdat wij ons aan de regels houden en de cowboys niet.’ Wat was de aanleiding voor deze actie? ‘Eind 2011 was de maat voor mij vol. Ooit had ik acht man vast in dienst. Nu heb ik nog steeds acht schilders: twee vaste en zes flexkrachten. Een door de markt gedwongen keuze, omdat ik anders niet tegen de prijsconcurrentie op kan. Met de flex­ krachten ben ik uiteindelijk goedkoper uit. Dit is toch niet zoals het hoort? Jarenlang heb ik mijn medewerkers namelijk in vaste dienst proberen te houden, maar op een gegeven moment houdt het op!’

Wat zijn zoal de reacties tot dusverre? ‘Onze noodkreet verspreidt zich als een olievlek. Er zijn artikelen verschenen in ‘Eisma’s Schildersblad’ en ‘Schilders­ Vakkrant’. Daarnaast hebben we talloze steunbetuigingen ontvangen. De hoop is erop gevestigd dat er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren om de scheefgroei tussen cao-bedrijven en marktvervuilers aan te pakken. Concurrentie is prima, maar niet als er ongelijke uitgangspunten zijn. De ­cowboys worden niet aangepakt.’ Welk bewijs is er van deze cowboys? ‘Leg mij maar eens uit waarom er op de schappen van de verfgroothandelaren zoveel synthetische zijdeglanslak staat. Particulieren kunnen dat niet kopen en ik heb weinig klanten die het buitenschilderwerk in zijdeglans uitgevoerd willen hebben. Dus zijn het de schildersbedrijven of klus­ bedrijven die zich niet aan de vervangingsplicht houden. Ze blijven gewoon binnen synthetisch schilderen, terwijl dat al sinds het jaar 2000 niet meer mag.’ Waar storen jullie je verder aan? ‘Klusbedrijven die hoofdzakelijk schilderwerk uitvoeren, maar niet bij A&O in­ geschreven staan. Ze hanteren bodemprijzen waaraan een cao-bedrijf niet kan tippen. Zonder pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheid, arbo enzovoort. Dat gaat ten koste van de kwaliteit, garanties en duurzaamheid. Bescherm deze bedrijven tegen zichzelf. Sommigen hebben absoluut geen ondernemerskwaliteiten. Uiteindelijk betalen wij met zijn allen het gelag!’ Wat moet er nu gaan gebeuren? ‘Ten eerste moeten de oneerlijke ­concurrenten meer gecontroleerd en bestraft worden. Iedereen die zich als

8

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012


schilder inschrijft bij de Kamer van Koophandel, zou een arbeidsongeschiktheids­ verzekering en een minimale pensioen­ voorziening moeten kunnen overleggen. Zodat ze zelf hun broek op kunnen houden en we geen armoede kweken. Verfgroot­ handels zouden zich bewust moeten zijn dat hun echte klanten uiteindelijk wel eens heel belangrijk kunnen worden. Gelukkig blijkt dat gerenommeerde verffabrikanten al heel goed met ons meedenken.’ Met het opleiden is alles verder ok? ‘Een ander punt is het plaatsen van leerlingschilders. Dit zou snel verholpen kunnen zijn als de instaplonen verlaagd worden. Het is erg treurig dat de loon- en functiestructuur voor de nieuwe instroom van tafel is, dit was de kans om een breder aanbod qua leerlingen aan te nemen en te plaatsen. Tallozen die zich na hun 23e willen laten omscholen, kunnen op die manier een kans krijgen om onze branche in te stromen. Nu zijn ze echt niet te betalen.’ Moet er nog meer actie komen? ‘Tot slot denk ik dat we nog een flinke slag kunnen slaan als er eens goed wordt gekeken naar welke schilders- en onderhoudsbedrijven ook daadwerkelijk geld afdragen aan A&O. Kortom: wie betaalt er mee aan het O&O Fonds, Pensioenfonds en Wachtgeldfonds? Geef daar maar eens openheid van zaken in. Dan kunnen opdrachtgevers ook zien wie een correct cao-bedrijf is en wie niet. Kennelijk mag het register van A&O niet openbaar worden. Echt te bizar voor woorden.’ Moet FOSAG nu wat doen? ‘In onze flyer geven we aan dat een brancheorganisatie als FOSAG aan zet zou moeten zijn om deze zaken te gaan bevechten. Ik denk dat met de talrijke reacties uit het hele land, die we inmiddels al ontvangen hebben, dit een mooie aanleiding voor FOSAG is om daadwerkelijk stappen te gaan ondernemen. Uiteindelijk zijn het de eigen lidbedrijven c.q. werkgevers van de branchevereniging die het dus duidelijk niet eens zijn met deze huidige manier van werken.’

Met deze flyer maken ‘Schildersbedrijf F. Geerling’, ‘Schildersbedrijf Janssen’, ‘Hendrixen Meester-schilders’, ‘Schildersbedrijf Regelink’, ‘Ridder Schilders’, ‘ABC Bessels Schilders­ bedrijf’ en een 80-tal bedrijven uit heel het land duidelijk dat zij zich zorgen maken over de oneerlijke concurrentie met cao-bedrijven en is bedoeld als bewustwording voor de branche

Nu gebeurt er dus te weinig? ‘Ja, anders was deze actie niet nodig geweest. Ik zou zeggen: FOSAG pak je kans en doe iets om – voor zover mogelijk – een eerlijke branche te creëren. Anders ben ik bang dat schilderend Nederland heel veel terrein gaat verliezen! Het zou dan ook mooi zijn als op de bijeenkomst, die in begin juni voor iedereen die tot nu toe heeft gereageerd wordt georganiseerd in Zutphen, FOSAG een actielijn kan presenteren. Om te laten zien waar onze brancheorganisatie voor staat!’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

9


Reactie van FOSAG “Ook FOSAG is van mening dat er sprake moet zijn van eerlijke concurrentie. In die zin onderstrepen wij heel veel punten uit de folder, zoals het versoepelen van het ontslagrecht en dat alle schildersbedrijven zich moeten inschrijven bij A&O Services. Ook klussenbedrijven die hoofdzakelijk schilderwerk uitvoeren. Waar nodig zal FOSAG dan ook stappen zetten om valse concurrentie tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan is de cao-afspraak dat we beter zullen kijken naar de naleving van onze cao en de werkingssfeer van onze cao. Daar wordt aan gewerkt.

Ruud Maas

Fosag Partner

Achter twee punten uit de flyer kan FOSAG om vooral wettelijke redenen niet staan. Op de eerste plaats het punt dat alle inleners (buitenlandse werknemers, zzp’ers, etc.) via de cao schilders verloond moeten worden. De cao regelt namelijk de arbeidsvoor­ waarden voor werknemers en niet voor ondernemers. Overigens zou FOSAG daar ook geen voorstander van zijn. Het tweede punt is het statement dat alle uitzend­ organisaties zich moeten houden aan de cao schilders. Dit is namelijk niet conform de huidige cao-afspraken over uitzendarbeid.” n Ruud Maas, voorzitter FOSAG

TEKST TOM HUIZENGA|

Beeld FOSAG

‘Wiltec’ start FOSAG Partnership met Demodoedagen Sinds kort is Wiltec als specialist in spuitapparatuur FOSAG Partner. De samenwerking werd officieel gestart met Demodoedagen in twee vestigingen van Schilder^sCOOL Rotterdam en Schilder^sCOOL Zutphen. Vooral de nieuwste pomp- en spuitapparatuur in combinatie met watergedragen lakken werden gedemonstreerd. Daarnaast werd tijdens deze Demodagen het belang van goed afplakken/maskeren benadrukt. De keuze voor de juiste tape is immers sterk

Verenigingsmanager Okke Spruijt (rechts) beklinkt de samenwerking met Ton van Kleef (links) van Wiltec

Een impressie van de Demodoedag die ‘Wiltec’ in maart organiseerde in Schilder^sCOOL Zutphen

10

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

afhankelijk van de toepassing. Naast het informeren omtrent de nieuwste ontwikkelingen, konden de deelnemers zoveel mogelijk zelf de voordelen van de apparatuur ervaren. ‘Wiltec’ verwacht meer van dit soort Demodoedagen te organiseren vanwege hun breed productenpakket op het gebied van filters, cabineproducten, beroepskleding, ­persoonlijke beschermingsmiddelen en applicatie-techniek. n


FOSAG PARTNER

FOSAG beveelt FOSAG Partners aan FOSAG geeft ondernemers een handreiking als het gaat om organisaties met een stukje extra dienstverlening die de brancheorganisatie zelf niet in huis heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan verzekeringen, softwarepakketten, ziekteverzuim en uitzendkrachten. Ze staan te boek als FOSAG Partners. Wie nieuws heeft, komt op deze pagina in beeld. Kijk voor het complete aanbod op www.fosag.nl onder het kopje ‘Over FOSAG’ bij ‘FOSAG Partners’.

Kwart aan verzuimkosten besparen bij ‘Remplooi’ ‘Remplooi’ wordt steeds populairder als alternatief voor arbodiensten. Omdat werkgevers al gauw een kwart kunnen besparen op hun verzuimkosten. Want bij een ziekmelding wordt iemand direct bezocht op de eerste ziektedag. Ligt de oorzaak bij privézaken, dan is een werknemer niet ziek. En hoeft de werkgever niet voor de

kosten op te draaien. Wetgeving zegt ook dat ziek zijn niet hetzelfde is als arbeidsongeschikt zijn. Wie ­onverhoopt thuis zit, kan zich namelijk nog steeds dienstbaar maken voor de werkgever. Voor meer informatie: 040-2961790 of info@remplooi.nl

Meer scholingsrendement bij maatwerk met Savantis

Overweeg bestuurders­ aansprakelijkheidsverzekering Onlangs zijn de bestuurders van een bouwbedrijf aansprakelijk gesteld vanwege hackers in het ­computersysteem. Hierdoor had men geen goed inzicht in de eigen financiën en is er te weinig belasting aangegeven en betaald. Het bestuur, dat hiervan niet op de hoogte was, is nu privé aan­ sprakelijk gesteld. En mocht een claim van meer dan € 100.000,- en meer dan € 20.000,- proceskosten betalen. Geld dat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering anders had gedekt. Kortom, denk eens na over zo’n verzekeringsvorm.

Overweegt u uw bedrijfsactiviteiten op termijn uit te breiden? Dan is het de vraag of u de kennis en de kunde daarvoor ook in huis hebt. Zo niet, dan kan Savantis u een op maat gesneden scholingspakket aanbieden dat helemaal toegespitst is op uw bedrijf. Zoals extra know-how over het renoveren van bad­ kamers als u het op totaalonderhoud hebt gemunt. Of extra expertise op het gebied van mutatieonderhoud als u zich in de corporatiemarkt wilt gaan begeven. Savantis denkt graag met u mee over uw wensen. Voor meer informatie: www.savantis.nl of 0182-641111

Voor meer informatie: Carola van der Meeren via 06-50811479

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

11


BELANGENBEHARTIGINGTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld TOM HUIZENGA

Lobbysucces: ­afschaffingsadvies voor

ouderdomsverklaring

Het scheelt zo’n 265.000 ouderdomsverklaringen per jaar als de Belastingdienst zélf checkt of een huis dat geschilderd is, ouder dan twee jaar is

WADDINXVEEN - FOSAG-NOA verzoekt staatssecretaris Weekers van Financiën om het advies van ACTAL als ‘anti-regeldruk’instantie van de overheid over te nemen om de ouderdomsverklaring af te schaffen als bewijsvoering voor het berekenen van de lage btw van 6 procent. Dit als gevolg van het feit dat FOSAG-NOA daarvoor zelf aan de deur klopte bij ACTAL.

Basisadministratie Gebouwen om zo van de ouderdoms­ verklaring af te zijn, maar het balletje rolde heel anders”, vertelt de verantwoordelijk secretaris Chris de Kruyf. “Want de ambtenaar van ACTAL vond gelijk dat de Belastingdienst aan zet is om de feiten te checken bij het overheidsbestand. Om zo de rompslomp voor schildersbedrijven uit handen te nemen. Dat advies is inmiddels uitgebracht aan staats­ secretaris Weekers. Zijn reactie hebben we nog niet binnen.” n

De actie voor de afschaffing van de ouderdomsverklaringen is in gang gezet nadat een schilder aan het werk was bij een hooggeplaatste ambtenaar. Die gaf te kennen dat deze administratieve taak helemaal niet thuis hoorde bij ­schilders. Want iedere overheidsinstelling – en dus ook de Belastingdienst – heeft sinds het begin van dit jaar toegang tot de Basisadministratie Gebouwen. Daar vind je de ­‘paspoortgegevens’, waaronder de ouderdom, van gebouwen. FOSAG-NOA pakte dat verder op. “Aanvankelijk was de insteek dat onze bedrijven ook te rade zouden kunnen bij de

Check zelf de ouderdom van een pand Als schilders- en onderhoudsbedrijf kunt u zelf via internet op https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger/secured/selectie het bouwjaar van een pand achterhalen. Helaas ontbreekt in sommige gevallen duidelijke informatie waarvoor het pand wordt gebruikt. Voor het hanteren van het lage btw-tarief van 6 procent is het noodzakelijk dat het pand in de afgelopen twee jaar een woonfunctie heeft.

12

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012


Leden

Samenwerking ‘Kloet Onderhoud’ en Schilder^sCOOL De Vlaardingse woningcorporatie ‘Waterweg Wonen’, ‘Kloet Onderhoud’ uit Vlaardingen en Schilder^sCOOL Rotterdam zijn een bijzondere samenwerking gestart in de Vlaardingse Westwijk. Door een grootschalig onderhoudsproject tot leerwerkplek te benoemen, wordt er anticyclisch gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen voor de onderhoudsbranche. Het gaat om een project van groot onderhoud aan 382 woningen. Eén van de acht te onderhouden complexen wordt beschikbaar gesteld voor het leerlingenproject. De leerlingen van Schilders^sCOOL Rotterdam, jongeren van 16 tot 20 jaar, krijgen de volledige verantwoordelijkheid, van werkvoor­ bereiding tot uiteindelijke oplevering. De leermeester van ‘Kloet Onderhoud’ zal hen waar nodig bijstaan met advies en waarborgt de kwaliteit van het af te leveren schilderwerk. Tegelijkertijd leren zij van de leermeester van ‘Kloet Onderhoud’ de hoge standaarden op het gebied van veiligheid, milieubewustzijn, kwaliteit en werktempo, die passen bij een professioneel onderhoudsbedrijf.

Ton de Rooij Verf-Spuiterijen ‘Zweihorn VIP Partner’ Onlangs is ‘Ton de Rooij Verf - Spuiterijen’ benoemd tot ‘Zweihorn VIP partner’. De officiële VIP plaquette werd overhandigd door Raymond Smitjes aan Ton de Rooij en diens jongste zoon Mathieu de Rooij. De overhandiging vond plaats tijdens de ‘Lely Coatings Infodag’. Het VIP partner concept is een systeem waarbij verfproducent ‘Zweihorn’ in samenwerking met leverancier ‘Lely Coatings’ ervoor zorgt dat de verwerker van de producten een optimaal eindresultaat kan garanderen. Hiervoor krijgen de VIP partners altijd als eerste de laatste productinformatie en uitgebreide technische feedback. Directeur Ton de Rooij is zeer content met deze toekenning: “In de 50 jaar dat ik in het vak zit, is het voor mij altijd belangrijk geweest dat de leverancier persoonlijk betrokken is en dat je altijd beschikt over de laatste technische kennis en inzichten. Dit hebben wij wel gevonden bij ‘Zweihorn’ en ‘Lely Coatings’, waar wij inmiddels al tien jaar zaken mee doen.” V.l.n.r. Mathieu en Ton de Rooij krijgen de officiële VIP plaquette overhandigd van Raymond Smitjes

Nieuwe algemeen directeur ‘Klaver Yachtpainting’ Per 1 maart 2012 is de heer Michiel van Duijvendijk benoemd tot algemeen directeur van ‘Klaver Yachtpainting BV’ uit Vollenhove. De heer Van Duijvendijk is afkomstig uit de scheepsbouw waar hij diverse leidinggevende functies heeft vervuld. Hij neemt bij ‘Klaver Yachtpainting BV’ de dagelijkse leiding van het bestaande managementteam op zich en is daarnaast actief in het onderhouden van contacten met relaties.

De leerlingen van Schilder^sCOOL Rotterdam worden bijgestaan door leermeesters van ‘Kloet Onderhoud’

Adreswijzigingen Ligthart Schilderwerken & ­Onderhoud Anthony Fokkerstraat 3 3261 LB OUD-BEIJERLAND Tel. 0186-622301 Schumacher Schilders B.V. Rijksstraatweg 107a 3632 AB LOENEN A/D VECHT Tel. 0294-232240

Agenda op site Vanwege de driewekelijkse verschijning van het FOSAG Magazine, is het onmogelijk om op deze pagina een actuele agenda af te drukken. Wanneer u met uw smartphone deze QR-code scant, krijgt u gelijk de meest actuele versie van de FOSAG-agenda te zien. U kunt ook rechtsonder kijken op de startpagina van onze website onder het kopje ‘Agenda’ en klik dan op ‘meer agendaitems’.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

13


Verenigingsnieuws

Pilot met digitaal vergaderen Eind april is het SVSO-bestuur gestart met de pilot digitaal vergaderen. In de toekomst zal het SVSO-bestuur werken met een digitale bestuursmap. De bestuursleden kunnen via een App op hun iPad de vergaderstukken raadplegen. Ook is het

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

Beeld Fosag

mogelijk om met behulp van een App aantekeningen en opmerkingen te plaatsen bij de teksten. De SVSO-bestuursleden krijgen de iPads tot en met oktober in bruikleen. Als de proef bij het SVSO-bestuur slaagt, dan zal het digitaal vergaderen waarschijnlijk ook over de andere besturen uitgerold worden. Want vanuit kosten- en tijdsoogpunt is ‘digitaal vergaderen’ voor de gehele vereniging interessant. Bij de aftrap van de pilot verzorgde FOSAG bestuurslid Gian Ernes een iPad-instructie. • 14 juni, SVSO-bestuursvergadering, Waddinxveen 13.30 uur - 17.00 uur

Innoveren met duurzaam ­vastgoedbeheer De SMV heeft subsidie verkregen om met TNO een Branche Innovatie Agenda op te stellen. Doel is duurzaam vastgoedbeheer beter bereikbaar te maken voor onderhoudsbedrijven. Eind juni zal een strategische

Edwin Meeuwsen sectorsecretaris SMV

14

TEKST SECTORSECRETARISSENChris de Kruyf sectorsecretaris SVSO

sessie plaatsvinden met bestuur en leden. Ter voorbereiding wordt onder SMV-leden een enquête uitgezet over ketensamen­ werking in de sector. Doel is inzicht te krijgen hoe SMV-leden staan tegenover deze opkomende trend in vastgoedland en in hoeverre zij al actief zijn met ketensamenwerking. Daarnaast ontvangen VGO-­ bedrijven binnenkort de uitnodiging voor de jaarlijkse VGO-Bedrijvenmiddag op 12 juni. • 14 juni, SMV-bestuursvergadering, ‘De Cantharel’, Apeldoorn • 21 juni, VGO-bedrijvenmiddag, Kasteel Woerden, 14.30-18.00 uur


Hennie Holtman sectorsecretaris SVG

Korte impressie ALV Glas Op 26 april 2012 vond de Algemene ­Ledenvergadering van de SVG plaats in restaurant ‘De Blauwe Hoed’. Daarop kwamen 39 glaszettende leden af. In het formele ochtendgedeelte werden onder andere financiën, ontwikkelingen binnen

Bijeenkomst over garanties Tijdens de eerste bijeenkomst van het Kennisnetwerk op 12 juni licht de heer ­Schotanus (Kienhuis Hoving Advocaten) de mededingingsaspecten toe van garanties. De heren Kroon (Defensie) en Stelling (Rijkswaterstaat) vertellen over uitgangs­

Marianne Kortenbout sectorsecretaris SOZP

de AF-erkenningsregeling en specifieke cao-zaken voor de glaszetter besproken. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de kristalfabriek van Leerdam waar wij met eigen ogen de kunst van het glasblazen konden aanschouwen. Na de rondleiding gaf Leo de Jong van de Inspectie SZW een presentatie over actuele onderwerpen die glaszetters raken. In de tweede sectornieuwsbrief van dit jaar (planning eind juni 2012) zal uitgebreid worden stilgestaan bij de ALV. • 12 juni, SVG-bestuursvergadering, Mercure, Rosmalen, 14.00-17.00 uur

punten, keuzes en ervaringen van opdrachtgevers. De heer Buys (IRIS) brengt ervaringen en verbeterpunten in namens de SVMB. Tenslotte vertelt de heer Geelkerken ­(International Paint) de ervaringen en verbeterpunten vanuit het perspectief van de VVVF. Uitnodigingen zijn reeds per e-mail verzonden aan alle SVMB-leden. Aanmelden kan nog steeds via info@insector.nl. • 12 juni, ‘Garanties in de metaal­ conservering’, SS Rotterdam, 13.00-17.30 uur • 15 juni, cao-commissie SVMB, ­Waddinxveen, 11.00-14.00 uur

Infobijeenkomsten ­arbeidsomstandigheden FOSAG-NOA organiseert twee informatiebijeenkomsten over arbeidsomstandigheden en zelfstandigen. De Inspectie SZW en de Belastingdienst komen duidelijkheid verschaffen over de komende wetswijziging

Edwin Meeuwsen sectorsecretaris SVMB

in de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor zelfstandigen die op eenzelfde arbeidsplaats werken onder dezelfde arbobepalingen vallen als werknemers. Ook wordt stil gestaan bij de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de zorgplicht van werkgevers bij ingeschakelde zelfstandigen. De FOSAG-NOA Verzekeringsdienst vertelt over het nut en de noodzaak van ­verzekeringen voor risico’s voortvloeiend uit arboverplichtingen. Kijk op pagina 7 voor meer informatie over beide infosessies. • 5 en 7 juni, informatiebijeenkomsten arbeidsomstandigheden • 30 september, SOZP-bestuursvergadering

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

15


vakwerkTEKST Tom Huizenga

Schilderen tussen bliksemschichten van

380.000 volt

16

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

Beeld ‘H.J. V.D. WEIDE SCHILDERS’


Ook onderstations bij hoogspanningsmasten moeten wel eens een onderhoudsbeurt hebben. Qua schilderwerk in de energiemarkt is ‘H.J. v.d. Weide Schilderwerken BV’ dan een bekende speler. Schilders moeten wel eerst speciale opleidingen volgen vanwege het grote gevaar dat ze lopen tijdens het werk. Wanneer zij langs komen, wordt de hoogspanning eraf gehaald en worden er aardingen geplaatst om kortsluiting te voorkomen. Hierdoor lopen de schilders bij aanraking van de draden geen gevaar voor eigen leven. Gemiddeld genomen zijn zes tot acht man een week bezig per hoogspanningsveld, dat dan met een rood-witte ketting is afgezet. In elk bestelbusje gaat standaard een AED defibrillator mee voor calamiteiten. Het voltallige personeel, inclusief de ondernemer, is bedrijfshulpverlener. Na gedane zaken giert er weer, al naar gelang het type onderstation, 110.000 tot 380.000 volt door de draden. En knettert er weer een vlamboog in de vorm van een bliksemschicht.

Bedrijfsprofiel ‘H.J. v.d. Weide ­Schilderwerken BV’ Gestart: 1987 Directie: Henk van der Weide Personeel: 14 medewerkers in hoogtijdagen Plaats: Lutten Klanten: Enexis, Tennet en Twence Afval en Energie Specialiteit: schilderonderhoud aan onderstations, transformatoren en afvalverwerkings­ machines Website: www.weideschilders.nl

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

17


Special: MarktTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld ‘BOUW TOTAAL ONDERHOUD’

Nieuw toekomstperspectief als bouw- én onderhoudsbedrijf GEMERT – Twee familiebedrijven uit de gemeente Gemert-Bakel waren los van elkaar van mening dat je in de toekomst sterker staat door als bouw- en onderhoudsbedrijf gezamenlijk op te trekken. Omdat er winst te behalen is als één partij zowel het ontwerp, de bouw als het ­onderhoud voor zijn rekening neemt. Daarom trekken ‘Bouw Totaal Onderhoud’ en ‘Bouw­ bedrijf Ponjé’ nu sinds 1 januari 2012 gezamenlijk op. ‘Als opknippen het probleem is, dan is ­verbinden de oplossing’, zo luidt hun slogan. Hoe kwamen jullie als bedrijven tot elkaar? Jan Bouw: ‘Eigenlijk zijn we allebei bedrijven die al een tijdje geleden tot het inzicht kwamen dat je sterker staat als je het ontwerp, de bouw én het onderhoud in één hand hebt. Omdat we beide van mening zijn dat de traditionele aanbestedingswijze niet tot het beste eindresultaat leidt. Daarbij staat de

laagste prijs centraal en niet de beste oplossing. De hoofdaannemer knijpt de onderaannemers uit. Die op hun beurt weer op meerwerk uit zijn om toch nog wat te verdienen. Een ander groot nadeel is dat het werk wordt opgeknipt en iedere partij alleen maar bezig is met zijn eigen taak. De gezamenlijke expertise wordt niet aangesproken voor het beste resultaat. Omdat er niet als één team wordt gewerkt maar als los zand, leidt deze werkwijze tot veel faalkosten.’ Wat is jullie vernieuwende werkwijze dan? Jan Willem Ponjé: ‘Als opknippen het probleem is, dan is verbinden de oplossing. Wij willen samen als bouw- en onderhoudsbedrijf nadenken over de beste oplossing, die op termijn zorgt voor de laagste onderhoudskosten. Dat is onze kracht en dat is waarin we geloven. Traditioneel aanbesteden is een doodlopende weg en in deze tijd niet meer te verkopen. Met een ontwerp dat los staat van de uit­ voering en een uitvoering die los staat van onderhoud. Laatst waren we bij een corporatie. Na een nieuwbouwproject moest de onderhoudsafdeling eerst nog een extra groot bedrag uitgeven omdat er niet goed nagedacht was over het onderhoud. Dat is de prijs die je betaalt voor opknippen. Met het verbinden van het ontwerp, het bouwen en het onderhoud, kun je juist je winst pakken.’

De directeuren Jan Willem Ponjé (links) en Jan Bouw van het gelijknamige bouwbedrijf en totaalonderhoudsbedrijf uit Gemert

18

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012


Jullie hebben dus een ‘meedenk-­architect? Jan Bouw: ‘Een architect heeft bij ons niet de leidende rol zoals bij veel traditionele aanbestedingen. Het ontwerp moet namelijk ook onderhoudsvriendelijk zijn, om maar wat te noemen. We staan namelijk voor een beter gebouw tegen een lagere prijs in de tijd. We denken overigens dat er steeds meer grotere opdrachtgevers zijn, zoals beleggingsmaatschappijen, gemeenten en woningbouwcorporaties, die voor de langere termijn willen weten wat hun kosten zijn. En dus niet alleen willen weten wat de nieuwbouw kost, maar ook het onderhoud gelijk in hun commerciële exploitatie willen meenemen. We denken dat de behoefte aan een totaalvisie zich zal gaan doorzetten. Voor die marktvraag zijn wij klaar. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie.’ De bedrijfsculturen passen goed bij elkaar? Jan Willem Ponjé: ‘We waren allebei al bezig om bouw en onderhoud aan elkaar te koppelen. Als bouwbedrijf hadden we al een onderhoudspoot opgericht om opdrachtgevers langer vast te houden. Maar die groeide te langzaam. Bij Bouw Totaal Onderhoud zat al een bouwpoot. Op directieniveau wilden we al een kruisbestuiving van bouw en onderhoud. Ook bij het uitvoerend personeel was er een overeenkomst in bedrijfscultuur. Zo waren onze jongens ook actief in de renovatiemarkt, waardoor ook wij weten wat het is om rekening te houden met bewoners. Verder komen we allebei uit Gemert en zijn we van oorsprong een familiebedrijf. Een familiebedrijf dat met het samengaan van bouw en onderhoud de koers richting de toekomst met vertrouwen tegemoet gaat.’ Is er al een ontwerp/bouw/onderhoudsproject? Jan Bouw: ‘We kwamen in het najaar van 2009 voor het eerst met elkaar in contact omdat we als gezamenlijke combinatie dachten beter te kunnen meedingen naar een aanbesteding voor een nieuw multifunctioneel complex in Gemert. Dat moet onderdak bieden aan een basisschool, een gezondheidscentrum, een dorpsgebouw, een gymzaal, een jongeren- en ouderensoos, een kinderopvangcentrum en een peuterspeelzaal. Het bijzondere aan de aanbesteding was dat het prijskaartje zowel betrekking moest hebben op het ontwerp, de bouw als het onderhoud. Want het gemeentebestuur van Gemert-Bakel had zo de meeste financiële grip op hun nieuwe vastgoedwens. Dat sloot goed aan bij ons gedachtegoed om een dergelijk project integraal aan te pakken.’

Het bouw- en

Hoe schatten jullie destijds de kansen in? Jan Willem Ponjé: ‘We hadden heel sterk het gevoel dat wij als Gemertse combinatie hoge ogen konden gooien voor dit project. Omdat we dachten dat het gemeentebestuur welwillend staat tegenover het bedrijfsleven uit de eigen gelederen. Tegelijkertijd wisten we dat we met een hele sterke aanpak moesten komen. Want we moesten het opnemen tegen grote gerenommeerde bouwbedrijven als Van Wijnen, Structon en Van Straaten. We zochten zelf een architect en hebben het beste elftal geformeerd om de wedstrijd te winnen. Dat deden we als ‘Optimaal Lokaal’, zoals we ons samenwerkingsverband noemden. ‘Optimaal Lokaal’ was tegelijkertijd een woordspeling om garant te staan voor het beste lokale nieuwbouwproject van de twee beste lokale bedrijven.’

het onderhoudsbedrijf gaan gezamenlijk voor de beste bouw­ oplossing en de laagste onderhoudskosten: een gebouwleven lang!

‘Als het opknippen van het ontwerp, de bouw en het onderhoud het ­probleem is bij de traditionele werkwijze, dan is het verbinden van die drie aspecten de oplossing’ Waarom kregen jullie de grote opdracht? Jan Bouw: ‘We haalden de lokale opdracht met vlag en wimpel binnen. Nadat we eerst al bij de voorselectie bij de top vijf uitkwamen van de 23 kandidaten, bleek dat we uiteindelijk op afstand als winnaar uit de bus rolden. Omdat we als bouw- én onderhoudsbedrijf alles tot in detail hadden doorgenomen, konden we tot een snellere, betere én goedkopere werkwijze komen. Dat scheelde de gemeente zo’n € 600.000,-. Daarnaast was er veel lof voor ons communicatieplan. We stelden namelijk voor om met de gebruikers van het multifunctionele pand door te gaan nemen wat en hoe ze het wilden. Om tot een zo prettig mogelijke en zo onderhoudsarm mogelijke aanpak te komen. Om zo elke vierkante meter van dat multifunctioneel centrum zo goed mogelijk te benutten.’

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

19


dat het handig is om die ruimte ’s avonds voor andere doeleinden in te zetten, zoals voor de biljartclub of om computerles te geven aan senioren. Het doel was om te leren van de ervaringen van ­gebruikers van multifunctionele gebouwen. We zijn nu een jaar verder en de bouwvergunning is aan­ gevraagd. Na de bouwvak hopen we met de nieuwbouw te beginnen.’

Extra info op www.eensamenwerkingdiestaat.nl Tijdens de meest recente renovatiebeurs in de Brabanthallen, nodigden Bouw Totaal Onderhoud en Bouwbedrijf Ponjé haar belangrijkste opdrachtgevers op 7 maart uit voor een seminar. Tijdens dit seminar is de toekomstvisie uiteengezet van de beide bedrijven. Hierbij staat centraal dat ontwerp, bouw en onderhoud in één hand zitten. Drie sprekers, waaronder Dick Keus als senior consultant van TNO en Vincent Gruis als hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft, gaven aan wat de voordelen zijn van deze werkwijze. De visie van de twee bedrijven is na te slaan op de site www.eensamenwerkingdiestaat.nl. Op deze plek wordt ook de voortgang gemeld van projecten.

Wat was jullie sterke communicatiekant? Jan Willem Ponjé: ‘Een goed voorbeeld is dat we met zo’n 25 mensen op pad gingen met een bus om een bezoek te brengen aan vier multifunctionele centra. Waarbij het niet ging om het bevechten van je eigen vierkante meters, maar om de vraag hoe je in zo’n gebouw zoveel mogelijk van elkaars ruimte gebruik kunt maken. Zo kregen ze te horen dat een school niet vast hoeft te houden aan een eigen aula. Maar

Special: MarktBlijven jullie wel als twee bedrijven bestaan? Jan Bouw: ‘Onze bedrijven zijn twee bekende merken in de markt. Dus houden we voorlopig onze beide bedrijfsnamen aan. Het is wel zo dat Bouwbedrijf Ponjé in 2013 naar het pand van Bouw Totaal Onderhoud gaat. Dat komt een verdere kruisbestuiving ten goede. Wellicht dat we op termijn onder een andere naam verder gaan. Ten slotte is Bouw Totaal Onderhoud, met 58 werknemers, eind vorig jaar formeel eigendom geworden van Bouwbedrijf Ponjé dat 38 vaste krachten kent. Het belangrijkste is dat twee familiebedrijven elkaar versterken. Samen hebben we voor de komende jaren een ijzersterk totaalconcept van ontwerp, bouw tot aan onderhoud. Daarmee hebben we tegelijkertijd een ijzersterke visie op de bouw-, renovatie- en n onderhoudsbranche.’ 

TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld SPORTSPEAKERS

‘Crisis is kans om je van concurrenten te onderscheiden’ OVERBERG – Op vrijdag 20 april gaf ­hockeycoach Marc Lammers in Overberg een boeiende lezing tijdens de Inspiratiedag van de Sectorvereniging Metaal­ conserveringsbedrijven. ‘Je strijdt niet tegen de crisis, maar tegen je concur­ renten’, vertelde hij het gehoor van zo’n zeventig man. ‘En de crisis is de kans om je te onderscheiden van je concurrenten.’ Met de titel ‘De kunst van het Winnen’ stak de coach, die het Nederlands dameshockeyteam naar Olympisch Goud leidde in Peking, van wal. Zijn stelling is dat je noch de crisis noch de concurrenten kunt beïnvloeden. “Maar het proces in je eigen bedrijf wél. Richt je daar dus op”, luidde zijn advies. “Je hoeft niet harder te werken, maar wel slimmer dan je concurrenten. Hoe? Door medewerkers te betrekken bij je

20

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

doelstellingen en de manier waarop die bereikt kunnen worden. En spreek als extra motivatie ook van te voren af hoe bereikte doelstellingen gevierd zullen worden.” Volgens Lammers hoeft het verbeteren van bedrijfsprocessen niet ingewikkeld te zijn. Want de mensen weten zelf vaak het allerbeste waar verbeteringen mogelijk zijn. In de regel gaat het ook om kleine verbeteringen. ”Ook door steeds twee procent beter te werken, kun je excelleren”, is de stellige mening van de hockeycoach. “En dan win je het van je concurrenten.” n Volgens Marc Lammers zijn het je medewerkers die de bedrijfsprocessen met kleine stapjes kunnen verbeteren om je te onderscheiden van concurrenten


TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld PKBN

Special: Markt

Een deel van de circa 75 leden van het Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland dat nadenkt hoe het de corporaties het beste te hulp kan schieten ten tijde van de crisis

Crisis aangrijpen voor creatieve kansen bij corporaties GRONINGEN – Een bijeenkomst organiseren met de titel ‘Hiep hoi het is crisis’ is op zijn zachtst gezegd verrassend. Maar het dekt wel de lading van woensdagmiddag 18 april toen alle partijen binnen de bouw van Noord-Nederland met een andere bril ­gingen kijken naar de vraag waarmee ­corporaties zitten: een duurzame aanpak, onderhoudskosten verlagen en een hoge bewonersscore. Het idee van deze intrigerende studiemiddag kwam uit de koker van het Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen

Noord-Nederland. Er was bewust op aangestuurd om nu eens iets buiten de gebaande paden te organiseren. Omdat het juist de bedoeling was om de circa 75 aanwezigen tot creatieve ideeën te laten komen tijdens crisistijd. Daarvoor gaf hoogleraar Vincent Gruis de aftrap door weten­ schappelijke kennis in te brengen over de stand van zaken in corporatieland. “Corporaties zitten financieel gezien in zwaar weer”, zo luidde zijn boodschap in een notendop. “Ze zijn daarom gebaat bij onderhoudsbedrijven die meedenken over het besparen op onderhoudskosten, terwijl de aanpak duurzaam is en gepaard gaat met de minste bewoners­ overlast. Daar ligt dus de uitdaging want dat vraagt om anders kijken en anders doen.”

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

21


Walt Disney Met die uitdaging gingen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven aan de slag. Consulenten van ‘De Baak’ deelden het gezelschap in vier groepen in. Die weer onderverdeeld werden in vier subgroepen. Daar waar iedere subgroep ging brainstormen over hoe tegemoet te komen aan de wensen van de corporaties, ging de volgende subgroep daar juist weer kritische kanttekeningen bij zetten. Subgroep drie maakte dan van de voors en tegens van de vorige twee groepen een concept waarna subgroep vier daaraan tenslotte concrete actiepunten koppelde. “Zo werkt de Walt Disneyonderneming in de VS”, vertelden de consulenten. “Je schiet dus niet gelijk in de uitvoering, maar je doorloopt eerst heel bewust deze vier stappen. Met deze aanpak kun je tot creatieve concepten komen waar de crisis op dit moment ook om vraagt. Pas dit maar eens toe in je eigen onder­ neming.” Kansen Wat leverde het overstappen van denken in ‘ellende’ naar ‘kansen zoeken’ nu concreet op? Een paar voorbeelden. Voor lagere onderhoudskosten meer aansturen op innovatieve ketensamenwerking, met echt andere rolverdelingen, inclusief marktpartijen voor de financiering. Meer tevreden bewoners bereik je door hen direct te betrekken bij zowel het ontwerp, de renovatie als het onderhoud. Een betere kwaliteit? Meer standaardiseren van maatwerk en onderhoud monitoren via in kozijnen geplaatste chips. Bij iedere groep wierp zich één persoon op om één actiepunt verder op te pakken en uit te werken. Het resultaat wordt later in een nieuwe bijeenkomst van het Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland verder gezamenlijk besproken. Zo worden creatieve concepten gemaakt én ook gedeeld en daadwerkelijk opgepakt. Ombuigen Voor het einde van het doe-seminar was overigens een toepasselijke spreker gevonden in de persoon van onder­ nemer Leen Zevenbergen. Hij is auteur van de managementboeken ‘En nu laat ik mijn baard staan’ en ‘Het is groen en groener wordt het niet’. Zevenbergen beschrijft hierin hoe hij bij zo’n twintig bedrijven een crisis wist om te buigen naar een succes door vooral op vier zaken aan te sturen: creativiteit, ondernemerschap, sprankeling en plezier in je werk. “Het is bizar dat zo’n 70 procent van de mensen werk doen dat ze eigenlijk niet leuk vinden”, verklaarde Zevenbergen. “Dat is funest. Bij Google weten ze dat maar al te goed. Daar mag je als werknemer een vijfde van je tijd werken aan het realiseren van je éigen ideeën en je éigen concepten, waarvan je zélf heel veel verwacht. Dat komt de creativiteit en innovatie bij Google ten goede!”

22

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

Energie Volgens dezelfde gastspreker kun je in crisistijd ook een duidelijk onderscheid maken tussen managers en onder­ nemers. “Een manager snijdt alleen maar in de kosten. Een ondernemer let wel op de kosten, maar loert vooral op kansen”, aldus Leen Zevenbergen. “Kansen vinden lukt dus alleen als je in je bedrijf creativiteit en spontaniteit aanboort. Stap dus uit je keurslijf en stap dus uit je kokers. Verbaas je als een kind en kijk met een open vizier.” Zo eindigde het symposium ‘Hiep hoi het is crisis’ in het Hanze Plaza te Groningen. Waarbij iedereen vol energie het pand verliet. Om met dezelfde energie een vervolg te geven aan de aftrap om anders te leren kijken en denken over de actuele vraagstukken bij corporaties. Om zo van een crisis een kans te maken. n

‘Ketensamenwerking sowieso als ­oplossing’ ‘Je hoort natuurlijk een hoop ellende om je heen vanwege de huidige econo­ mische crisis. De kunst is om zélf anders te leren en kijken. Alleen dan kun je een crisis ombuigen in een kans. Ik moet zeggen dat de middag voor mij enorm inspirerend was. Al was het maar dat je gelijk met de Disneymanier aan de slag kunt gaan in je eigen bedrijf. De wereld verandert natuurlijk niet gelijk nu we ons met 75 man over nieuwe concepten voor corporaties hebben gebogen. Maar er is wel degelijk een eerste beweging in die richting in gang gezet. Het Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland gaat dit het komende jaar verder stimuleren en helpen uitbouwen. Daarvoor hebben de aanwezigen zich tijdens de bijeenkomst uitgesproken voor vervolgworkshops voor groepjes ketenpartijen, die zich daarvoor aan­ melden. De interesse daarvoor bleek groot te zijn.’ Hans Boekema, voorzitter Platform Ketensamenwerking Bouwpartijen Noord-Nederland


TEKST Tom Huizenga

|

Actief voor Fosag

Beeld ‘VAN OLST SCHILDERS BV’

‘Liever

meedenken in oplossingen’

‘‘

“Ik ben gevraagd om zitting te nemen in de Commissie Arbeidsvoorwaarden. Daarop ‘ja’ zeggen, heeft in eerste instantie te maken met het goede werk dat FOSAG aflevert. Omdat ik personeelszaken doe binnen ons bedrijf, sta ik dicht op mijn medewerkers. Goed werkgeverschap staat hoog bij ons in het vaandel. Goede arbeidsvoorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Ik loop nog wel eens vast op cao-regelingen. Of op de wijze waarop ze worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door A&O Services. Een cao komt tot stand na overleg met de bonden. En er zijn grenzen aan wat FOSAG voor werkgevers kan bereiken. Ik geloof dat ik in staat ben om goed te verwoorden en te onderbouwen wat de consequenties ‘in de praktijk’ zijn van cao-regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. En waar aanvullingen, wijzigingen of volledige afschaffing van regelingen gewenst zijn. Ik denk graag mee in oplossingen! Zeker nu onze bedrijfstak flinke klappen krijgt, is het belangrijk om ‘gehoord’ te worden en goed te worden geïnformeerd over wat FOSAG voor hen kan betekenen.”

Op 10 mei is Marjolein van Olst benoemd tot nieuw lid van de Commissie Arbeidsvoorwaarden. Sinds 1998 doet ze personeelszaken bij ‘Van Olst Schilders BV’ (Apeldoorn en Barchem) en ‘Van Olst & van de Veen Schilders BV’ (Amersfoort), na eerder in het uitzendwezen te hebben gewerkt.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

23


Opleiden

TEKST TOM HUIZENGA|

Beeld ANTON VAN WEZEP

Schildersbedrijf start

schilders­opleiding voor VMBO-school

Leermeester Jan Karssen verzorgt de schilderlessen voor het VMBO in Elburg

ELBURG – Het Nuborgh College te Elburg verzorgt onderwijs voor het VMBO, HAVO en VWO. Deze school heeft één van de grootste bouwopleidingen van Nederland. Toch ontbreekt er een schildersopleiding. Totdat ‘Pruis Schilderwerken’ dat in september 2011 ging oppakken. In de eigen werkplaats en met een eigen schilder. ‘Het is voor mij dé manier om aan mogelijke leerlingen te komen als antwoord op de vergrijzing in mijn bedrijf’, zo verklaart directeur Koos van Olst zijn opmerkelijke en unieke initiatief. Wat is er mis met het schilderonderwijs? “Over de hele linie zie je natuurlijk dat VMBO-scholen er nauwelijks meer een schildersopleiding op na houden. Of beter gezegd op na kúnnen houden. Als er al een schilders­ opleiding is, dan gaat het om een luttel aantal scholieren. Ook scholen moeten bezuinigen. Wat zie je dan? Als een schilderdocent met pensioen gaat, dan stopt de opleiding. Ook in Elburg komt geen enkele scholier in contact met het schildersvak. Omdat er binnen de Bouwopleiding van het tweede jaar nog nooit een schildersopleiding heeft bestaan.

24

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

Dat is wel opmerkelijk als je weet dat we het over één van de grootste bouwopleidingen van Nederland hebben.” Waarom zelf een opleiding verzorgen? “Kijk, wij hebben een personeelsbestand van zo’n tachtig man. Ongeveer een kwart van hen loopt tegen de vijftig. Ik moet die uitstroom natuurlijk wel weer kunnen compen­ seren met jong bloed. Maar waar haal ik die vandaan? Er is geen enkele VMBO-scholier die bij het Nuborgh College kennis maakt met ons vak. Dat was mij al jaren een doorn in het oog. Daarom heb ik contact gezocht met de directeur hoe dat nu in vredesnaam mogelijk is. Dan gaat het om geld. Met één klein klasje houd je één schoollokaal slechts gedeeltelijk bezet. Terwijl je er ook nog eens een docent voor moet betalen. Opleidingen met meer scholieren zijn lucratiever.” Wat was uw belangrijkste overweging? “Het was overduidelijk dat er een betaalbaar alternatief gevonden moest worden om het tij te keren. Na enig beraad had ik het ei van Columbus te pakken: mijn werkplaats en één schilder ter beschikking stellen. Sinds september vorig jaar zijn we gestart. In de tweede klas van het VMBO staat praktijkgerichte sectororiëntatie op het programma. Zo’n tweehonderd leerlingen komen hiervoor nu ook voor een


paar uur bij ons over de vloer om te weten wat de schildersen onderhoudssector te bieden heeft. In het derde jaar kiezen er zo’n 70 leerlingen voor de Bouwafdeling. Die maken eerst op school een houten werkstuk om dat hier te gaan schilderen.” Vinden de scholieren het hier ook leuk? “Je merkt ten eerste dat de scholieren het natuurlijk ­gigantisch fijn vinden dat ze even weg zijn van school. En op een plek zijn waar het echte werk ook wordt uitgevoerd. Die werksfeer draagt al enorm bij aan het enthousiasme bij de doe-kinderen. De eerste jongens en meisjes hebben al gevraagd of ze hier stage kunnen lopen. Natuurlijk hoop ik zo aan mijn jonge aanwas te komen. Daarnaast is mijn schilder Jan Karssen, die als voetbaltrainer ook goed met de jeugd kan omgaan, ook iemand die jongens en meisjes met passie het vak bijbrengt. Het kan niet anders dan dat er ook van mijn bevlogen kant een vonk overspringt richting de VMBO-scholieren.” Wat kost uw eigen werkplaats-opleiding? “Waar hebben we het over? Voor het gebruik van mijn werkruimte krijg ik een symbolisch bedrag van het Nuborgh College. De scholieren nemen zelf wat materiaal mee van school. En wij hebben hier nog wel potten staan met ­bodempjes verf. Potten verf waarvoor we anders geld hadden moeten betalen voor de afvalverwerking. Dus daar zit het geld ook niet in. Veel belangrijker is dat we een jonge garde kunnen laten zien wat schilderen is. Verder doet het me erg deugd dat onze schilder er een nieuwe taak bij heeft. Gemiddeld zo’n zes uur per week brengt Jan Karssen zijn liefde voor het vak over op die jonge jongens en meisjes van het Nuborgh College.” Waarom springt SPOS Zwolle u niet bij? “In het recente verleden heb ik contact gehad met de oude directeur van SPOS Zwolle. Daar is ook een rapport uit voortgekomen. De opzet was en is dat mensen van SPOS Zwolle hier op locatie komen helpen om die schilders­ opleiding te verzorgen. Die jongens en meisjes naar Zwolle laten afreizen is geen optie. Want die twintig kilometer heen en twintig kilometer terug rijden zal een te hoge drempel vormen. Nu gebeurt nog steeds alles op rekening van ‘Pruis Schilderwerken’. Dus is alle extra hulp hier meer dan welkom. Het samenwerkingsplan met SPOS Zwolle ligt er nog steeds, maar het is wachten tot de nieuwe directeur het weer gaat oppakken.” Wordt uw naamsbekendheid ook groter? “Ik merk al wel dat we met onze scholing in de werkplaats in en rondom Elburg wel reclame voor ‘Pruis Schilderwerken’

In de werkplaats van ‘Pruis Schilderwerken’ worden werkstukken afgewerkt

maken. Daar is het ons niet om te doen, maar je inzetten voor het belang van een school en voor de scholieren wordt toch wel maatschappelijk omarmd. Verder horen we geluiden dat scholieren, die hier eenmaal bij ons bedrijf zijn geweest, hun enthousiaste verhalen ook weer overbrengen naar andere schoolmaatjes. ‘Hartstikke vet om in een écht bedrijf te werken’, zo geven ze over het uitstapje op. Dat zijn hoopvolle signalen.” Wat heeft uw opleiding u opgeleverd? “Eén jongen heeft nu de keuze gemaakt voor het schildersvak. Via SPOS Zwolle wordt hij nu opgeleid. Het geeft dus aan dat ik niet blind kan varen op onze ‘werkplaats-instroom’. Daarom bewandel ik ook andere paden voor de verjonging van mijn bedrijf. Uiteraard loopt er een lijn met SPOS Zwolle. Daarnaast gebruik ik ‘Faber Personeelsdiensten’ om de VUT’ers te vervangen. Zo’n uitzendkracht loopt hier maximaal twee jaar mee. Gebeurt dat naar volle tevredenheid, dat bieden we zo’n jonge schilder een vast dienstverband aan. Dat gebeurt het meest.” n

Initiatief dat landelijke navolging verdient “Ik vind dit echt een prachtig initiatief. Vooral omdat het een betaalbare manier is om een groot deel van de VMBO-scholieren toch te laten ruiken aan het ­schildersvak. Het is in mijn ogen ook dé manier om als bedrijf aan nieuwe en gemotiveerde vaklui te komen. Dit is een voorbeeld dat in andere delen van ons land navolging verdient. Want schildersbedrijven te over die een werkplaats hebben en een wat oudere schilder die maar wat graag zijn kennis en kunde wil overdragen op een nieuwe generatie. Ik ben dus heel erg benieuwd wat dit artikel teweeg brengt.”  Anton van Wezep

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

25


AF-ERKENNINGSREGELING

 TEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld STICHTING AF

consumentenvoorwaarden voor AF-bedrijven

Gewijzigde

WADDINXVEEN – Alle AF-erkende ­bedrijven wordt aangeraden om zo snel ­mogelijk de nieuwe algemene ­consumentenvoorwaarden gratis te ­bestellen via 0182-571660 of te down­ loaden via www.af-erkend.nl. Want in die nieuwe voorwaarden staat een belangrijke verandering, te weten een plafondbedrag van € 10.000,- bij de nakomingsgarantie. AF-bedrijven zijn verplicht om de leverings­ voorwaarden aan de offertes toe te voegen.

Op het deelnemersgedeelte van www.af-erkend.nl kunnen de gewijzigde consumentenvoorwaarden worden gedownload

Aanleiding voor de nieuwe voorwaarden is een nieuwe wet. Die zegt dat alle organisaties, die er een nakomingsgarantie van meer dan € 10.000,- op nahouden, gelijk worden gesteld aan een verzekeringsmaatschappij. Dat brengt gelijk heel veel extra ­administratieve rompslomp met zich mee. Daar zit AF, en ook de circa veertig andere organisaties die aangesloten zijn bij de Geschillencommissie, niet op te wachten.

Alle vier de prijswinnaars krijgen deze waardecheque die hen persoonlijk wordt overhandigd in het formaat van 90 cm lang en 35 cm breed

26

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

Juist daarom is er aan artikel 15 over de nakomingsgarantie toegevoegd dat er een plafondbedrag van € 10.000,- geldt. Dat is de Geschillencommissie overeengekomen met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Samen met hen zijn de voorwaarden namelijk opgesteld. Anders moesten de veertig organisaties dat allemaal apart voor elkaar zien te krijgen met de twee consumentenorganisaties.  n

Succesvolle terugstortactie van € 1.000,Het terugstorten van € 1.000,- netto bij opdrachten boven de € 1.000,- aan AF-bedrijven is een nieuw onderdeel van de nieuwe mediacampagne van AF. Een heel succesvol onderdeel! Er kwamen namelijk meer dan driehonderd facturen binnen om mee te dingen naar de actie. De vier winnaars zijn mevrouw M. Jansen in Limbricht (bij ‘Leo Meures BV’), mevrouw A. Spronk in Oldebroek (bij ‘Schildersbedrijf Mendel’), mevrouw M. Stouwdam in Oldebroek (bij ‘Schildersbedrijf Mendel’) en mevrouw H. Treurniet in Zwolle (bij ‘Pruis Schilderwerken’).


TEKST TOM HUIZENGA

|

Spiegel

Beeld FOSAG

‘Praktijkervaring bepalend bij vak-interesse scholier’ LEEUWARDEN – Paul Alstein is directeur van Schilder^sCOOL Friesland. Als werk­ gever van jonge schilders in opleiding, komt hij vaak in contact met school­ verlaters. ‘Ik kom vooral in gesprek met deze groep jongeren als ze al praktijk­ ervaring hebben opgedaan’, zegt hij. ‘Het is daarom van belang om aan zoveel ­mogelijk scholieren ons vak te laten zien.’ Hoe zien schoolverlaters onze branche? ‘Uit de intakegesprekken met potentiële leerlingen maak ik op dat ze stuk voor stuk eerst zelf ervaring hebben op­gedaan met het schildersvak. Via een vriend, hun vader, hun opa of een snuffelstage bij een bedrijf. Met name die praktijkervaring is dé aanleiding om de stap te zetten naar verdere ­scholing. Met als voordeel dat je veel buiten werkt, dat je het resultaat uit je eigen handen ziet komen en dat je er gevarieerd werk op nahoudt.’ Paul Alstein

Wat is het zwakke punt van onze branche? ‘Het probleem van deze tijd is dat heel veel jongeren niet meer zien hoe het er bij een technisch vak aan toe gaat. Vroeger speelde ik op de bouw, zag hoe de slager een koe slachtte en hoe een smid op een aambeeld sloeg. De jeugd is sowieso veel minder buiten. Daarnaast staan er allemaal hekken of dichte deuren rondom datgene wat je vroeger met eigen ogen kon waarnemen. Da’s ook een nadeel voor instroom in onze bedrijfstak.’

Wat is uw grootste tip voor onze branche? ‘Laat het werk zien. Dat is een hele opgave. Want op VMBO’s mag je al van geluk spreken als er een bouwbrede opleiding wordt aangeboden. Schilderdocenten zijn zeldzaam en al té vaak vervangen door techniekdocenten die daarnaast ook wat schilderles geven. Dat is jammer, want ‘zij hebben geen peut in de neus’. Met andere woorden, de passie voor het schildersvak ontbreekt. Het is duidelijk dat het alle hens aan dek is om het tij te keren.’ Hoe laat je scholieren het vak dan wél zien? ‘Wij zijn actief aanwezig op voorlichtings­ dagen van de VMBO’s, waar scholieren zich kunnen inschrijven om een dagje mee te lopen bij schildersbedrijven. Verder ­organiseren wij open dagen en doen we met tien basisscholen mee aan de Tronenwedstrijd. Daarnaast willen we dat onze schilderdocent op het VMBO actief wordt. Als iemand die de vonk kan laten over­ springen op de scholieren vanwege zijn grote liefde voor het vak.’  n

Link met imagocampagne ‘Knap werk!’ In de rubriek ‘Spiegel’ komen de doelgroepen aan het woord van het vierjarige brancheproject ‘Knap werk’, dat tot doel heeft om de branche een beter imago te geven. Dat zijn werkgevers, werknemers, leerlingen, schoolverlaters, toeleveranciers, particulieren en zakelijke opdracht­ gevers. Kijk voor meer info op www.knap-werk.nl.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

27


wet- en regelgevingTEKST Tom Huizenga

|

Beeld FOSAG

Bereid u voor op nieuwe ‘Europese’ rekeningnummers WADDINXVEEN - Voor 1 februari 2014 moeten alle consumenten en bedrijven een langer internationaal bankrekeningnummer hebben. Zodoende wordt het internationale betalingsverkeer vergemakkelijkt tussen de landen die de euro als muntstuk hebben. Het is nu al mogelijk om dat nieuwe nummer met achttien tekens heel gemakkelijk te regelen. Het is van belang om het nieuwe internationale bank­ rekeningnummer, dat International Bank Account Number (IBAN) heet, tijdig in te voeren. Want steeds meer bedrijven, organisaties en overheden gaan de komende jaren met IBAN werken. Ze kunnen dus ook om úw IBAN vragen. Let wel, IBAN is niet nieuw. U vindt dit nummer al op uw bank­ afschrift of de site van uw bank. IBAN bestaat in Nederland uit achttien tekens. Het is uw huidige rekeningnummer dat vooraf gegaan wordt door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden én een aanvulling met nullen. Alleen het controlegetal is echt nieuw.

28

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

Voorbereiden Vanaf februari 2014 zijn betalingen namelijk alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN. En gebruikt iedereen dat voor overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld administraties, systemen en software van bedrijven. Maar het is – nogmaals – verstandig om niet te wachten tot 1 februari 2014 en nu al maatregelen te treffen. Wilt u weten wat er verandert en hoe u het beste actie onderneemt om uw bedrijf op tijd gereed te krijgen? Ga dan naar www.overopiban.nl. Hier leest u hoe u zich goed op IBAN kunt voorbereiden. En hoe u uw IBAN op drie manieren kunt regelen. • Vraag uw IBAN telefonisch op via 0900-4226242 (lokaal tarief) en meldt uw huidige bankrekeningnummer • Vraag uw IBAN op via een sms bericht naar 4226 en meldt uw huidige bankrekeningnummer • Ga naar www.overopiban.nl en toets uw huidige rekeningnummer in op de banner ‘Wat is mijn IBAN’ n FOTO BOVEN De site www.overopiban.nl loodst u zo naar uw nieuwe bankrekeningnummer met achttien tekens


TEKST TOM HUIZENGA

|

Werkweek

Beeld TOM HUIZENGA

‘Na bouwvak imagocampagne richting particulieren’ De werkweek van Fulco de Vente, AF-secretaris en projectleider WADDINXVEEN – Fulco de Vente is AF-secretaris en is daarnaast voor FOSAG verantwoordelijk voor diverse projecten. Uit zijn werkweek valt op te tekenen dat hij gemiddeld twee dagen per week met AF bezig is. Qua FOSAG-projecten komen op dit moment de Winterschildercampagne en ‘Knap werk!’ om de hoek kijken. Zo blijkt dat er na de bouwvak een externe imagocampagne komt die zich richt op particulieren. Maandag: digitalisering ‘Ik geef namens de ‘Werkgroep Digitali­sering’ tekst en uitleg aan zeven secreta­resses hoe ze voortaan digitale vergader­ mappen kunnen maken voor de verschillende bloedgroepen die binnen FOSAG actief zijn. Verder werk ik de evaluatie uit van de Winterschilder­ campagne. Die input wordt besproken door het bestuur van SVSO en SOZP.’

Fulco de Vente

Dinsdag: AF-dag ‘Als AF-secretaris ben ik bij de notaris in Waddinxveen getuige van de trekking van vier onderhouds­ cheques voor ­particulieren die voor minimaal € 1.000,-

werk hebben laten uitvoeren bij een AF-erkend bedrijf. AF-bestuurders zullen de uitreiking verzorgen. De rest van de dag werk ik aan de bestuursmap van AF. Over een week bespreken we onder andere het nieuwe AF-beleidsplan van 2012 tot en met 2015.’ Woensdag: social media ‘Eerst is er een voorbespreking op het ‘Knap werk’-bureau in Utrecht om de nieuwe externe imagocampagne door te nemen. Die zal zich na de bouwvak gaan richten op particuliere woningbezitters. ’s Middags ben ik bij ‘Beeld & Geluid’ in Hilversum om social media in te zetten bij branche­ organisaties. Meestal laten we dit soort evenementen aan ons voorbij gaan, maar de input is nu zeer bruikbaar voor FOSAG en AF.’ Donderdag: AF-film ‘De tweede AF-dag van de week. Samen met cameraman Jan-Willem Schouten maken we een filmpje van drie minuten voor de AF-site. Het gaat erom dat duidelijk wordt wat Dick Overvoorde als procesbeoordelaar doet als hij bij een AF-bedrijf over de vloer komt. We filmen op locatie bij zowel een schilders- als glaszetbedrijf.’ Vrijdag: Knap werk! ‘Nu staat ‘Knap werk!’ weer centraal. Er ligt een concept voor de externe imago­campagne richting particulieren dat ook wordt besproken in de ‘Werkgroep Communicatie’ met de bonden, Savantis, Schilder^sCOOL en Arbouw. Het plan wordt goed ontvangen en de individuele benadering van woning­ eigenaren wordt erg gewaardeerd.’ n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012

|

29


AFSCHEIDTEKST PAUL RAASVELD

|

Beeld FOSAG

Brancheboek als afscheids­ cadeau voor Erik Kruiderink LOCHEM – Op donderdag 10 mei over­ handigde Ruud Maas namens het FOSAGbestuur als afscheidscadeau het eerste exemplaar van het boek ‘Branchebestuur in perspectief’ aan oud-directeur Erik Kruiderink in zijn woonplaats Lochem. In deze publicatie geven achttien professionals hun visie op het besturen van bedrijfstakken als vakgebied. Bij de overhandiging was, naast het FOSAG-bestuur en de achttien auteurs, het hele gezin van Erik Kruiderink aanwezig.

Ruud Maas (rechts) overhandigde het afscheidscadeau aan Erik Kruiderink namens het FOSAG-

Toen duidelijk werd dat Erik Kruiderink per 1 januari 2012 zou stoppen met zijn baan als directeur van FOSAG, besloot het FOSAG-bestuur om hem bij zijn afscheid een boekwerk aan te bieden over zijn vak: het branchebestuur. Destijds zijn achttien

bestuur

branchebestuurders en -professionals benaderd met wie Erik Kruiderink in zijn lange carrière had samengewerkt, zoals Jan ten Hoopen (voorzitter ACTAL) en Marcel Braakman (directeur verenigingszaken MBK Nederland). Allen zorgden voor een tekstuele bijdrage over het besturen van bedrijfstakken. Het uiteindelijke resultaat is een fraai boekwerk van ruim tweehonderd pagina’s geworden. Imago ‘Branchebestuur in perspectief’, zoals de titel luidt, is niet alleen gemaakt voor verspreiding in kleine kring. Het boek, dat onder redacteur Paul Raasveld tot stand kwam, is ook in de boekhandel te koop voor professionele branchebestuurders, politici en andere beslissers. Dat gebeurt via Uitgeverij Verenigings Management, dat bekend staat om kwaliteitsproducties. Daarmee is ’Branchebestuur in perspectief’ meer dan een afscheidscadeau voor Erik Kruiderink. Het toont tevens dat FOSAG, als vooruitstrevende branche, wil bijdragen aan de ontwikkeling van ons vak, het branche­ bestuur. Wat dat betreft draagt het ook bij aan het imago van FOSAG.  n

‘Branchebestuur in perspectief’ is ook in de boekhandel te koop voor professionele branchebestuurders

30

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 7-2012


TIps & NieuwsPak uw korting met uw FOSAG-lidmaatschap! Advocaten Uurtarief MKB Huisjuristen: € 20,- korting (€ 170,- per uur i.p.v. € 190,-) Bedrijfsoverdracht MKB Adviseurs: korting per advies en verkoop Bellen Galaxy Group: kortingen verschillen per model Brandstof Brandstofpassen: korting van 4,5 tot bijna 6 cent per liter

Software Gilde Groep: gratis opleidingsdag à € 225,Uitzendkrachten Faber Personeelsdiensten: € 250,- korting Randstad Bouw: eerste twee uur gratis Verzuimmanagement Remplooi: 3 maanden gratis verzuiminterventie, gratis scan van uw oude en lopende verzuim en gratis kostenovername van uw lopende arbo-contract

Lease-auto’s Achilles Autolease: € 500,- korting op accessoires of opties per lease-auto

Vlakglascontainers Vlakglas Recycling Nederland: 30 procent korting (€ 95,bij een kleine container tot bijna € 500,- bij een grote container per jaar)

Salarisverwerking CBBS Salarisservice: 50 procent korting bij inwerkgesprek Easylon Loon & Salaris: tot € 350,- korting

Verzekeringen FOSAG Verzekeringsdienst: gratis verzekeringsscan en korting tot 40 procent

Kijk voor alle details op www.fosag.nl

COLOFON

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt Grafisch Facilitair BV, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding 3.450 stuks worden verstuurd naar alle leden van FOSAG en naar relaties. U kunt zich ook abonneren op FOSAG-magazine. Stuur dan een mail naar het redactieadres.

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt

Redactieadres FOSAG Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen 0182-571444 of huizenga@fosag.nl

Advertenties Vier keer per jaar verschijnt er een Themanummer waarin advertenties kunnen worden geplaatst. Hiervoor is een tariefkaart beschikbaar. Belangstellende adverteerders kunnen contact opnemen met spruijt@fosag.nl

© Copyright 2012. FOSAG, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of over­genomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOSAG.

Koninklijke FOSAG FOSAG is één van de grootste branche­ organisaties van Nederland. De koninklijke vereniging komt al sinds 1880 op voor de belangen van een kleine drieduizend schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserverings­ bedrijven. Gezamenlijk hebben ze zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het leden­tal mag FOSAG zelfstandig cao-­onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het secre­tariaat in ­Waddinxveen werken ongeveer 25 medewerkers aan de belangen­ behartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.fosag.nl.


nieuw NIEUWS op de site van FOSAG! Elke week

De driewekelijkse uitgave FOSAG Magazine is er vooral voor bedoeld om u achtergrond­informatie te ­verstrekken. Voor het actuele nieuws krijgen alle leden ­iedere week een digitale nieuwsbrief toegestuurd, die links heeft naar de site. Dat betekent dat u op de homepage van www.fosag.nl altijd te rade kunt gaan voor de laatste wetenswaardig­heden! Hieronder staat de meest ­recente digitale nieuwsbrief die voor het drukken van dit FOSAG Magazine verscheen.

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet?

De ervaring leert dat niet ieder bedrijf elke week de digitale nieuwsbrief ontvangt. Omdat een mailadres is verouderd, ­veranderd of niet opgegeven is. Wilt u ook over de meest actuele informatie beschikken? Geef dan uw mailadres door aan de receptie van FOSAG via receptie@fosag.nl.

Magazine 7 2012  
Magazine 7 2012  

Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche. Koninklijke FOSAG is é...