Page 1

MAGAZINE Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche | Jaargang 22 | nummer 13 | 1 november 2012 |

Special:

duurzaamheids­ initiatieven van FOSAG Drie

Winterschilderactie met kans op

vijf maal â‚Ź 2.000,- retour


Inhoudsopgave

Special: Drie duurzaamheidsinitiatieven Schilders- en onderhoudsbedrijven krijgen steeds vaker vragen uit de markt over wat de bedrijfstak doet met het fenomeen duurzaamheid. Daarom geeft FOSAG de term nu handen en voeten. Hoe? Door zelf met duurzaamheids­ initiatieven te komen. Daarnaast worden zulke initiatieven ondersteund als anderen daarmee voor de dag komen. In deze special geeft FOSAG haar visie weer over duurzaamheid. Daarnaast wordt tekst en uitleg gegeven over drie concrete duurzaamheidsinitiatieven.

4

Discussie over de hoogte van btw

Zowel in Nederland als op Europees niveau

5 Brandbrief naar de informateurs

FOSAG-NOA brengt branchethema’s in

6 Winterschilder­ actie tot 1/1/2013

Achtergronden van nieuwe opzet toegelicht

8 Glaszetcursus schadevrij ­‘inbreken’

2

Voor deuren en ramen openen bij noodsituaties

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

9

SOZP Onder­ nemersdag ­najaar 2012 Op zaterdag 1 december bij Nimeto Utrecht

10 Mega-opdracht voor zee­ platforms Tot eind 2015 werk voor bijna honderd man

22 ‘Dé gespreks­ partner voor renovatie’ Drijfveer Hans Boekema als SMV-bestuurder

23 Handige tips uitwisselen als collega’s Via ‘leren-van-elkaar’bijeenkomst Knap werk


Voorwoord

Impuls voor de werk­ voorraad 18 FOSAG-visie op duurzaamheid

De lat wordt hoger gelegd op drie punten

19 Voorstander van energiebesparing

Twee projecten om CO2-uitstoot te reduceren

20 Voorstander van duurzaam hout

Promoten van gebruik FSC- en PESC-hout

21 Voorstander duurzaam onderhoud

Samen met VVVF de keten in beweging brengen

25 ‘Geef meerjaren­ onderhouds­ advies’ Oproep van VvE ­richting onderhouds­ bedrijven

26 Twee opties bij ontslag ­personeel Met instemming of via een ontslagaanvraag

Ook úw verhaal had hier kunnen staan! De redactie van FOSAG Magazine staat altijd open voor suggesties vanuit de leden van FOSAG zelf. Is het niet om één van de rubrieken te vullen, dan wel om een thema uit te diepen die u van belang vindt. Bel in dat geval even met hoofdredacteur Tom Huizenga op 0182-556134 of e-mail naar huizenga@fosag.nl.

“Alhoewel in de bedoeling lag geen winterschilder­ campagne meer te voeren, is vanuit de eigen bestuurlijke achterban anders besloten. Aanleiding hiervoor is de tekort schietende werkvoorraad voor de komende wintermaanden. De krapte aan vraag laat zich zodanig zien dat een impuls naar de markt noodzakelijk is. Daarbij zoeken we met name de particuliere markt op. Een markt met nog enigszins perspectief. Wel hebben we de campagne opgefrist. Zowel qua uitstraling als qua inhoud. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. Verder is duurzaamheid een thema dat niet meer weg te denken is uit onze branche. Schilders- en onderhouds­ bedrijven krijgen steeds vaker vragen uit de markt over duurzaamheid. FOSAG heeft daarom besloten enkele initiatieven te ondersteunen. Zo heeft FOSAG samen met de VVVF een brede intentieverklaring voor duurzaam onderhoud ondertekend. Daarnaast gaat het om zogenaamde ‘Green Deals’, een vernieuwende manier om te werken aan groene groei. Het kabinet had als doel om honderd ‘Green Deals’ te sluiten. FOSAG sloot er, samen met een aantal andere brancheorganisaties, twee. Ten eerste over het gebruik van duurzame materialen (met name hout) en ten tweede over het stimuleren van de reductie van de uitstoot van CO2. U kunt zich kosteloos aanmelden voor één van de deelprojecten (zie pagina 19). Wij zien uit naar uw belangstelling.” Okke Spruijt directeur FOSAG

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

3


Lobby

TEKST PAUL RAASVELD|

Beeld NIBC BANK

Geen forensentaks, wel nieuwe discussie over de btw WADDINXVEEN - De onderhandelingen tussen VVD en PvdA om te komen tot een tweede kabinet Rutte lopen alweer enkele weken. Welke plannen zijn al bekend en welke gevolgen hebben deze plannen voor de onderhoudswereld? Het goede nieuws is dat de forensentaks van tafel is. Zorgen zijn er over de recente discussie over de hoogte van de btw. Op maandag 1 oktober 2012 hebben de informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) een amendement van de VVD en PvdA aan de Tweede Kamer gestuurd met een alternatief pakket aan bezuinigingen. Hierdoor wordt de gehate forensentaks in 2013 niet ingevoerd. FOSAG-NOA heeft verheugd gereageerd op dit goede nieuws. Deze maatregel werd als een ‘groene maatregel’ verkocht, maar was eigenlijk een belastingverhoging. Het zou het werken voor schilders- en onderhoudsbedrijven bijna onmogelijk

De verwachting is dat er tijdens de coalitievorming serieus wordt gekeken naar de aanbevelingen van de Commissie Van Dijkhuizen om de belasting op arbeid te verlagen en de btw te verhogen

4

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

maken, omdat de ritten van werknemers van huis naar de bouwplaats in een ­bedrijfsauto fiscaal belast zouden gaan worden. Dit betekent dat er in 2013 voor werknemers in een bedrijfsauto op het gebied van de fiscale behandeling niets verandert. Dat geldt ook voor de werk­ nemers die met een eigen auto naar de werkplek rijden. Wel is voor 2013 een potje van € 70 miljoen geschrapt dat het ­verduurzamen van gebouwen moest bevorderen. Discussie over btw In het adviesrapport van de Commissie Van Dijkhuizen staat centraal hoe er meer mensen aan het werk kunnen komen en hoe de overheid een stevigere inkomstenstroom kan verkrijgen. Het antwoord van deze onderzoekscommissie is het verlagen van de belasting op arbeid en het verhogen van de btw. De commissie stelt voor om in de komende kabinetsperiode tot 2017 zowel het lage btw-tarief van 6% als het hoge tarief van 21% met twee procenten te verhogen. De verwachting is dat tijdens de formatie zeer serieus naar dit rapport wordt gekeken. De discussie over de btw heeft inmiddels opnieuw een Europees tintje gekregen. Want de Europese Commissie heeft een onderzoek uitgeschreven onder belang­ hebbenden naar het nut en de noodzaak van de verlaagde btw-tarieven in de ­Europese lidstaten. De reden dat Europa dit onderzoek nu instelt, heeft ook te maken met het creëren van een betere inkomstenbron voor overheden. De btw-inkomsten voor overheden zijn steviger omdat zij ook in tijden van economische crises op peil blijven. Dit terwijl de inkomstenbelasting terugloopt als er veel ontslagen vallen. Dan wordt er immers minder belasting betaald. n


TEKST PAUL RAASVELD

|

lobby

Beeld FOSAG 

Brandbrief van FOSAG-NOA gestuurd naar informateurs WADDINXVEEN - Op 11 oktober verstuurde FOSAG-NOA een brandbrief richting de informateurs. Met als nood­ kreet dat de bouw uit het slop getrokken moet worden. Daarom ondertekende FOSAG-NOA, net als de gehele bouwketen, het Nationaal Stimuleringsprogramma ­Woningbouw. Hieronder staan verder enkele thema’s van de brandbrief, waarvan gehoopt wordt dat ze tijdens de informatiebesprekingen aan de orde zullen komen. Behoud van laag btw-tarief “Nederland is de laatste jaren opgeklommen in het rijtje Europese landen qua het terugdringen van zwartwerk. Het definitief maken van het lage btw-tarief voor de arbeidsintensieve diensten, in het bijzonder voor schilderen en stukadoren aan woonhuizen ouder dan twee jaar, heeft daar zeker aan bijgedragen. Onlangs kwam onderzoeksbureau Panteia EIM in opdracht van FOSAG-NOA met het rapport ‘Effecten btw-verandering op het gedrag van consumenten in de schilders- en stukadoorbranche’. Hieruit blijkt dat bij een hoog btwtarief het zwartwerken bij schilderen en stukadoren met 30 tot 40 procent zal toenemen. Reden te meer om in de komende kabinetsperiode het lage btw-tarief voor de arbeidsintensieve diensten te handhaven.” Ontzien van WW betalen “Het demissionaire kabinet Rutte heeft de voorstellen uit het Lenteakkoord verder uitgewerkt om het ontslagrecht te versoepelen en om de WW op een nieuwe leest te schoeien. Aangegeven is daarbij dat werkgevers in de seizoengevoelige sectoren – evenals de mkb-bedrijfstakken – ontzien moeten worden als de verplichte doorbetaling van de WW bij ontslag er echt komt.

bedrijf echt geen werk worden ­geleverd. FOSAG bereidt momenteel een dossier voor om goed beslagen ten ijs te komen. Begin november volgt een eerste gesprek met het ministerie van Economische Zaken, waarna stappen zullen volgen.” n

Onze schilders­ bedrijfstak is zo’n seizoengevoelige mkb-bedrijfstak. FOSAG is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een alternatief voor te stellen. Dit is nog eens onder de aandacht gebracht aan infor­ mateur Kamp, tevens minister van Sociale Zaken en Werk­ gelegenheid.” Tegen oneerlijke concurrentie “Steeds meer bedrijven merken dat de instroom van zeer goedkope arbeidskrachten de bedrijfstak ontwricht. Zelfstandigen uit de nieuwe EU-staten, schijnzelfstandigen, onduidelijke uitzendconstructies: ze zorgen allemaal voor een stroom aan nieuwe toe­treders en gelukszoekers die het met hoogwaardig schilderwerk niet zo nauw nemen. Voor € 15,- per uur kan door een goed schilders­

Dit is de eerste pagina van de brief waarin FOSAG-NOA punten aansnijdt die onder de aandacht worden gebracht tijdens de informatiebesprekingen van de VVD en de PvdA

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

5


WINTERSCHILDERACTIETEKST Tom Huizenga

|

Beeld FOSAG

Winterschilderactie tot 1 januari € 2.000,- retour voor schilderWADDINXVEEN – De Winterschilder­ campagne 2012/2013 loopt van 1 november 2012 tot 1 januari 2013 en heet Winterschilderactie. Gedurende die tijd kunnen particulieren vijfmaal kans maken op € 2.000,- retour. Dat geldt zo­wel voor schilderwerk als voor glas­ zetwerk. ‘Vanwege deze nieuwe aanpak is er ook een nieuw logo ontwikkeld’, zegt projectleider Fulco de Vente. ‘Verder ­hanteren we een nieuwe slogan, te weten ‘De Winterschilder levert weer Knap werk’.’

Hierboven en op de pagina hiernaast twee van de vier pagina’s uit de informatiefolder die ten tijde van publicatie al naar alle FOSAG-leden is gestuurd

6

|

FOSAG MAGAZINE

|

Waarom geen reguliere Winterschildercampagne? ‘De afgelopen drie jaar is de Winterschildercampagne nog uitgevoerd als daarvoor. Gedurende die tijd waren de Sectorvereniging Schilders- en Onderhoudsbedrijven en de Sectorvereniging Onder­ nemers Zonder Personeel nauw betrokken bij de vormgeving van de ­campagne. Sinds vorig jaar is er volop gediscussieerd over de vraag hoe de Winter­ schildercampagne er voor de komende winterperiode uit zou moeten zien. Moesten we het meer in de breedte hebben over winterwerk? Moesten we het weer gaan hebben over ‘4 seizoenen onderhoud’ of over het hele jaar rond werken? Ook de timing van de Winterschilder­ campagne kwam aan de orde. Ben je niet veel te laat als je het pas in het najaar gaat hebben over winterschilderwerk? Moet je daar eigenlijk niet al in het voorjaar mee beginnen?’

nummer 13-2012

Hoe kwam deze Winterschilderactie dan tot stand? ‘Het FOSAG-bestuur heeft zich laten leiden door drie ontwikkelingen. Vanwege de crisis hebben meerdere leden laten weten dat de nood erg hoog is. De werkvoorraad loopt terug en zo kan het voltallige personeel niet aan het werk gehouden worden. Dat maakt dat de roep om de Winterschilder erg groot is. Daarnaast is de Winterschilder al meer dan vijftig jaar een beproefd en uiterst succesvol marketinginstrument. Daar moeten we dus iets mee blijven doen. Ten derde is Knap werk al ruim drie jaar bezig om te werken aan een beter imago van onze bedrijfstak. Zo richt de aandacht zich nu op het bijstellen van het beeld van particulieren. Via advertenties in het huisorgaan van Vereniging Eigen Huis worden consumenten erop gewezen dat je beter kunt kiezen voor ontzorging dan voor de laagste prijs.’ Vanwaar de slogan met een koppeling aan Knap werk? ‘Als je deze drie ontwikkelingen bij elkaar optelt, dan ligt een combinatie voor de hand. Een combinatie van de roep om winterschilderwerk bij particulieren, het krachtige marketinginstrument van het merk van de Winterschilder én het gebruik maken van de imagocampagne Knap werk. Tel je dat bij elkaar op, dan kom je uit bij de slogan ‘De Winterschilder levert weer Knap werk!’. We voegen daar nog wel als extra werving een beproefde actie van de AF-Erkenningsregeling aan toe. De actie om particulieren zowel in het voorjaar als het najaar kans te laten maken op € 1.000,­retour, leverde een enorme respons op. Dezelfde particulieren maken nu vijf keer kans op € 2.000,- retour als ze schilder- of glaszetwerk laten uitvoeren. Dat geldt uitsluitend voor de Winterschilderactie-


met vijf keer en glaszetwerk periode tussen 1 november 2012 en 1 januari 2013.’ Hoe wordt de Winterschilderactie bekend gemaakt? ‘Aan de Winterschilderactie wordt ruchtbaarheid gegeven via de landelijke radio­zenders en alle regionale radiozenders. In totaal gaat het om zo’n duizend commercials. Het gebruikelijke fluitdeuntje is overeind gebleven, maar de tekst hebben we gewijzigd in ‘De Winterschilder levert weer Knap werk‘. En we voegen er ‘maak vijf keer kans op € 2.000,- retour’ aan toe. Dan volgen nog eens vijf seconden om de mensen erop te wijzen dat ze ook € 2.000,- retour kunnen krijgen voor werk dat tussen 1 november 2012 en 1 januari 2013 is uitgevoerd bij een glaszetbedrijf van FOSAG. De klant kan de factuur tot 15 januari versturen naar FOSAG. Of het uitvoerend bedrijf verzorgt dat als extra service. Eind januari verricht de notaris te Waddinxveen de trekking. De winnaars worden daarna persoonlijk benaderd.’ Is het weer mogelijk om te adverteren als bedrijf? ‘Ja, bedrijven kunnen ook weer meeliften met de Winterschilderactie. Ten eerste door hun naam te laten vermelden bij de advertenties in regionale dagbladen die de lezers wijzen op de schilders en glaszetters bij hen in de buurt. Daarvoor benadert COAD de FOSAG-leden. Daarnaast bestaat de optie om te adverteren in de regionale edities van Winterschilderkranten. Voor dat werk is het bedrijf Commercion ingeschakeld. Ook zij kunnen u bellen. De opzet is dat 1,1 miljoen particulieren de regionale Winterschilderkranten ontvangen. Dat staat en valt echter bij de vraag of er voldoende adverteerders gevonden kunnen worden om de productie

kans op van de regionale Winterschilderkranten te kunnen bekostigen. We wijzen in alle gevallen op de site www.winterschilder.nl, waar de consument FOSAGbedrijven kan vinden.’ Welk materiaal kunnen bedrijven verder bestellen? ‘Ik moet eerst zeggen dat we een nieuw logo lieten maken nu we met een Winterschilderactie van doen hebben. Het woord ‘alstublieft’ is de blikvanger om de mensen erop attent te maken dat ze € 2.000,- retour kunnen krijgen. Het schilder­ mannetje is verdwenen om plaats te maken voor een huis, waarbij ook de ramen goed zichtbaar zijn. Dat geeft aan dat de Winterschilderactie ook betrekking heeft op glaszetwerk. Dit logo is in twee vormen als sticker te bestellen. Enerzijds als grote sticker voor op de bedrijfsauto en anderzijds als kleine sticker voor op het briefpapier. Daarnaast is het weer mogelijk om acquisitieflyers te bestellen waarop uw bedrijfsgegevens worden afgedrukt. Eentje als interieurtest voor binnenwerk, eentje als onderhoudstest voor buitenschilderwerk en eentje als onderhoudstest voor glaszetwerk.’  n

Materiaal bestellen voor de Winterschilderactie Nog voordat dit FOSAG Magazine verscheen, kregen alle FOSAG-leden al een informatiebrochure. Hierin staat onder andere dat bedrijven zelf materiaal kunnen bestellen om mee te liften met de Winterschilderactie, zoals stickers en acquisitieflyers. U kunt alles tegen kostprijs bestellen op www.winterschilder/bedrijven.nl.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

7


svg

TEKST FULCO DE VENTE|

Beeld ‘BOUWRADIUS’

Subsidie bij training schade­ vrij openen deuren en ramen WADDINXVEEN – De Sectorvereniging Glaszetbedrijven (SVG) heeft een bijzon­ dere aanbieding. Vijftig procent subsidie op een cursus van één dag om te leren hoe men in opdracht van corporaties, politie of brandweer deuren en ramen schadevrij kan openen. In plaats van € 273,- kost u dat slechts € 136,50. Verzekeringsmaatschappijen zien het liefst dat er zo weinig mogelijk herstelkosten aan te pas komen als glaszetters ­ingeroepen worden in geval van nood. Denk daarbij aan een bevel tot huiszoeking, onderzoek vanwege een inbraak en een melding van brand. ‘Bouwradius Training & Advies BV’ heeft speciaal voor glaszetters de training ‘Schadebeperkend openen en sluiten’ ontwikkeld. Hierbij staat de vraag centraal hoe je snel, vakkundig en met zo min mogelijk schade deuren en ramen kunt openen. Dat wordt u uitgelegd. Daarnaast komt aan bod hoe je zó te werk kunt gaan dat er geen vervolgschade ontstaat door bijvoorbeeld inregenen of rondslingerend glas. Ten derde is het van belang dat de vakman weet aan welke wettelijke eisen en regels hij moet voldoen bij binnentreden van een woning. En dat hij niet verzeild raakt in gevaarlijke situaties. Praktijkopstelling Tijdens de training wordt er veel aandacht besteed aan een uniforme werkwijze. Er wordt onder andere gewerkt met praktijkopstellingen waarop de deelnemers kunnen oefenen met het openen en sluiten van deuren. Tegelijkertijd leren ze

8

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

wat er bij het noodherstel van glas komt kijken en hoe je ruitschade veilig kunt oplossen. De training van ‘Bouwradius Training & Advies BV’ wordt afgesloten met een toets. Deelnemers, die de toets met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een certificaat. Deze training wordt exclusief aangeboden aan de leden van de Sectorvereniging Glas­ zetten. Vanwege een vergoeding vanuit het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds van de bedrijfstak kunnen maximaal twee personen per bedrijf met vijftig procent subsidie naar de training, die normaal gesproken € 273,- kost. Extra personen zijn welkom, maar betalen de volle prijs.  n Boven Een instructeur van ‘Bouwradius Training & Advies BV’ toont de cursisten hoe je deurbeslag schadevrij kunt verwijderen, ook als dat blind gemonteerd is

Aanmelden via site van sectorvereniging Ten tijde van publicatie zijn de eerste cursussen al van start gegaan. De aanbieding van de Sectorvereniging Glaszetbedrijven blijft ook na deze publicatie van kracht. In vijf tot zes regio’s worden trainingen gegeven zodra er zich vijftien deelnemers hebben aangemeld. Hoe kunt u zich aanmelden? Ga op www.fosag.nl naar het leden­ gedeelte van de Sectorvereniging Glaszetten en klik op de link bij ‘SVG-Nieuws’. De facturering vindt plaats via ‘Bouwradius Training & Advies BV’. Als u de factuur naar FOSAG stuurt, dan wordt de helft van de prijs terugbetaald voor maximaal twee deelnemers per bedrijf.


TEKST MARIANNE KORTENBOUT

|

Beeld FOSAG

SOZP

Tweede SOZP Ondernemersdag op zaterdag 1 december WADDINXVEEN – De Sectorvereniging Ondernemers Zonder Personeel organiseert op zaterdag 1 december de tweede SOZP Ondernemersdag van dit jaar. Dat gebeurt andermaal bij Nimeto te Utrecht vanaf 09.30 uur tot 16.30 uur. De schilders­ school leent zich er bij uitstek voor om zowel praktijk als t­ heorie aan te bieden. Er is weer een gevarieerd programma opge­ steld, w ­ aarvoor SOZP-leden per e-mail een uitnodiging krijgen. Hier volgt een korte impressie van het aanbod.

Vier gevarieerde ­workshops Toolkit particulieren Adviseurs van Knap werk leggen uit waaruit de toolkit bestaat die speciaal is ontwikkeld voor het succesvol benaderen van de particuliere markt. Van acquisitie tot nazorg: alles komt aan bod. Handig in deze moeilijke tijd. Aanpak: gratis groepssessie van circa anderhalf tot twee uur. De Ondernemersdag wordt georganiseerd omdat het SOZP-bestuur waarde hecht aan het vergroten van kennis, vakmanschap én ondernemersvaardigheden

Social media benutten Hoe werkt LinkedIN, Facebook en Twitter in de praktijk? En hoe kan een ondernemer zonder personeel dat nu benutten voor zijn werk? Wie deze workshop heeft gevolgd,

kan er na afloop ook nog eens gelijk mee aan de slag! Aanpak: gratis groepssessie van circa twee uur. Checken van contracten ‘MKB Huisjuristen’ is als FOSAG Partner aanwezig om SOZP-leden te informeren over het nut en de noodzaak van goede ­contracten om juridische problemen te voorkomen. Ter plekke is een juridische check mogelijk. Aanpak: gratis op individuele basis. Check verzekeringen & pensioenen Laat uw verzekeringsportefeuille als ozp’er doornemen door de FOSAG Verzekeringsdienst! Misschien is een overstap naar het speciaal ontwikkelde SOZP-verzekerings­ pakket wel veel beter en veel goedkoper. Aanpak: gratis op individuele basis.

Twee technische ­workshops Workshop houtrotrenovatie U leert de oorzaak van houtaantasting te herkennen en vervolgens de juiste methode te kiezen om deze schade te herstellen met de meest recente materialen en gereed­ schappen. Savantis verzorgt de workshop. Op de Ondernemersdag geldt een speciaal gereduceerd tarief voor SOZP-leden (meer info volgt in uitnodiging). Aanpak: met deze groepsworkshop bent u de hele dag bezig. Workshop glaszetten in de praktijk U leert de eigenschappen van glassoorten kennen. En u krijgt mee hoe u glasschade kunt herkennen en ook in de toekomst kunt voorkomen. Ook deze training wordt in samenwerking met Savantis verzorgd. Op de Ondernemersdag geldt een speciaal gereduceerd tarief voor SOZP-leden (meer info volgt in uitnodiging). Aanpak: met deze groepsworkshop bent u de hele dag bezig. n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

9


MetaalTEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘VENKO SCHILDERBEDRIJVEN’

Megacontract opknapbeurt offshore platforms

10

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012


voor van

HOOGEVEEN - ‘Venko Schilderbedrijven’ uit Hoogeveen heeft recentelijk de grootste conserveringsopdracht in de wacht weten te slepen in het vijfendertigjarig bestaan van het bedrijf. Vanaf 1 september van dit jaar tot en met eind 2015 wordt er dag en nacht gewerkt aan 35 onbemande platforms van Shell/NAM in de Noordzee. ‘Deze grondige opknapbeurt biedt wellicht de opening voor een nieuwe vestiging van ‘Venko’ in Engeland’, oppert Tom Herok voorzichtigjes als bedrijfsleider van de afdeling offshore. ‘Venko’ is al jarenlang een bekende speler in de markt voor het schilderen van platforms voor diverse oliemaatschappijen. Tot dusverre gebeurde dat vooral in de rol van onder­ aannemer. Nu is het bedrijf hoofdaannemer geworden voor grootschalig onderhoudswerk aan platforms die aan gaswinning doen. “Qua onderhoudsbeleid is het roer omgegaan bij Shell/NAM”, legt Herok uit. “Men kwam tot de slotsom dat je met rigoureus aan­ pakken van achterstallig onderhoud sneller, beter en goedkoper uit bent. Nu je niet meer bezig bent met lapwerk, betekent dat natuurlijk dat je veel meer eer van je werk hebt. We mogen alles strippen en die platforms weer helemaal tip top maken.” Isolatie Afgezien van regulier schilderwerk, wordt daarom nu ook de isolatie van de gas­ leidingen opgepakt. Het conserveringswerk omvat alles wat begint vanaf de zeelijn van de poten waarop de platforms staan. Na het stralen wordt eerst een primer aangebracht. Daarna volgen één tot twee lagen coating. Het eigen personeel vervangt ook de stalen wandplaten, daar waar dat nodig geacht wordt. ‘Venko’ zorgt daarnaast zelf voor steigerwerk. De opdrachtgever laat de specifieke mechanische werkzaamheden door een andere partij uitvoeren. Vijftien onbemande platforms bevinden zich in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee en zo’n twintig staan in het Engelse deel.

en een nachtploeg van elk 46 man, die elkaar afwisselen. Het is gedurende twee weken twaalf uur per dag werken geblazen. Na tweemaal 84 uur per week werken, gaan de eerste twee ploegen naar wal om weer bij te tanken. Ondertussen zijn er dan alweer twee andere ploegen aan het werk. Alle werknemers van ’Venko’ reizen voor het onbemande platformwerk eerst af naar Den Helder. Van daaruit worden zo’n twaalf man per keer in een half uur tot een uur naar één van de platforms gevlogen. De verblijfsplaats voor de werknemers is al die tijd een verplaatsbaar platform. Overtreffend Het is op alle fronten een project van de overtreffende trap. Per platform komt er bijvoorbeeld zo’n 30.000 liter coating aan te pas. “Vergis je niet”, benadrukt de werk­ nemer van ‘Venko’. “In totaal gaat het om een oppervlakte van zo’n 300.000 tot 400.000 vierkante meter. Even voor de beeldvorming: dat is te vergelijken met zo’n zestig tot tachtig voetbalvelden. Bovendien hangt circa een derde van de medewerkers als alpinisten aan klimtouwen om het werk

Eén van de onbemande platforms van Shell/NAM waarmee ‘Venko’ bezig is

Helikopters Gedurende ruim drie jaar wordt er 24 uur per dag gewerkt. Dat gebeurt met een dag-

LINKS Zo ziet dat platform eruit als het werk na zo’n drie maanden klaar is

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

11


te kunnen uitvoeren. De opleiding daarvoor duurt een week. Maar dan volgt nog een lange periode dat je onder supervisie in de praktijk bezig bent. Je bent een jaar verder voordat je zelfstandig aan de slag mag gaan.”

Een derde van de medewerkers hangt als alpinisten in ­klimtouwen

Internationaal Over het projectbedrag laat ‘Venko’ zich niet uit, maar het is geen geheim dat het gaat om zeven nullen. Als het werk klaar is, wordt er vijf jaar garantie gegeven. De platforms

Voordat het stralen en coaten in een hal begint, wordt een onderzeeboot eerst in de ­buitenlucht schoongespoten

12

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

moeten er sowieso weer vijftien tot twintig jaar tegenaan kunnen. Wellicht zit er meer werk aan te komen. “Het werken aan de platforms in het Engelse deel van de Noordzee is nieuw voor ons”, aldus de bedrijfsleider. “Zo hebben we ons te houden aan andere wettelijke regels dan in Nederland. Als we dit tot een succes weten te brengen, dan kunnen we in Engeland een nieuwe vestiging van ‘Venko’ gaan openen. Tot dusverre waren we alleen maar internationaal actief met een n ‘Venko’-bedrijf in België.”

Ook grote opdracht voor onderzeeboten Op vrijdag 21 september is er ook een overeenkomst ondertekend tussen ‘Venko’ en het ministerie van Defensie. Het beleid is om de onderzeeboten uit de zogenaamde Walrus-klasse een grote beurt te geven waardoor ze weer vijftien jaar mee kunnen. De dubbele huid wordt daarom helemaal gestraald en geconserveerd. Dat gebeurt in een hal op het marineterrein van Defensie te Den Helder. De voorbereidingen vergen ongeveer een half jaar. Er staat vervolgens zo’n anderhalf jaar voor de uitvoering, die in begin 2013 van start gaat. In hoogtijdagen zijn daar zo’n vijftien tot twintig werknemers van ‘Venko’ bij betrokken. De verwachting is dat ook de drie andere onderzee­ boten van hetzelfde type nog aan de opdracht worden toegevoegd.


Leden

Open deur dagen bij ­‘Schildersbedrijf Willems’

‘Manders Totaal’ neemt ‘Toon Kateman’ over Per 1 oktober heeft ‘Manders Totaal’ uit Helmond de ­bedrijfsvoering overgenomen van ‘Schildersbedrijf Toon Kateman BV’, dat door financiële problemen zelf haar faillissement heeft moeten aanvragen. Met de overname van dit bedrijf uit Venray completeert Manders haar klanten­ bestand. Voor Manders is Venray geen onbekend terrein door de vele vaste opdracht­gevers in deze regio. Met de overname door ‘­Manders Totaal’ is het voortbestaan van het zeer goed bekend staande ‘Schildersbedrijf Toon Kateman’ ­gegarandeerd. Voor opdrachtgevers is dat een geruststelling omdat de werkzaamheden direct zijn hervat en het ­personeel hun baan heeft kunnen houden. De overname is van harte ondersteund door Toon Kateman, de zoon van de oprichter en oud-eigenaar van het bedrijf. De huidige bedrijfsleider Rob van Hengel blijft ­verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Calculatie en administratie worden centraal vanuit Helmond verzorgd, maar de feitelijke vestiging in Venray blijft behouden.

Adreswijzigingen Kuurman West BV Eemhavenweg 26 3089 KG ROTTERDAM Postbus 91 3200 AB SPIJKENISSE Tel. 010 2457165 Fresco Schilderwerken Leunseweg 24, 5809 AA LEUNEN Tel. 0478 533876 Sleper Schilder- en Houtwerken Lange nieuwstraat 34 (kantoor) 3512 PH UTRECHT Hooghiemstraplein 201 (ongewijzigd adres werkplaats) Tel. 030 2723004

‘Glas-, spuit- en schildersbedrijf Willems’ uit Rijkevoort heeft op 6 en 7 oktober de deur letterlijk opengezet voor al haar relaties en klanten om een kijkje te komen nemen in de wereld van kleur, sfeer en comfort. Bezoekers werden rondgeleid en geïnformeerd over alle verschillende facetten die ‘Willems’ hen te bieden heeft op gebied van beglazing, spuitwerk, houtrot­sanering en schilderwerk waarbij ook de voordelen van de HuisSchilderPlan-garantie® van Sikkens werden aangekaart. De ruime collectie behang en het speciale stucwerk zoals o.a. Frescolori Concrete® en Frescolori Spatulata® was te bekijken terwijl mensen zich aan de hand van meegebrachte interieurfoto’s konden laten inspireren en adviseren op het gebied van kleur en interieurstyling door een adviseur van ‘Schilder Willems’. Bezoekers waren verrast over de mogelijkheden binnen het bedrijf. De open dagen bij ‘Willems’ vonden plaats in het kader van de ‘OpenDeurDagen’ van Maasvallei Wonen, een portaal van een ruime selectie gerenommeerde bedrijven op het gebied van wonen en bouwen. ‘Schildersbedrijf Willems’ is een bedrijf met 35 jaar ervaring en werkt met vijftien gedreven mensen op zowel de particuliere, als de zakelijke markt. Zij zien het samen­werken met verschillende bedrijven en het bundelen van krachten als must om het beste resultaat te bereiken.

Schildersbedrijf W.P. Brandsen De Dries 41 6666 HV HETEREN Tel. 026 4722384 S.B.S. Schilderwerken Klokhuisdijk 21, 8425 SK LANGEDIJKE Tel. 06 12679590 Schildersbedrijf Van der Grift BV Veenendaalsestraatweg 11 3921 EA ELST Tel 0317 612001 Schildersbedrijf Eichhorn Verbindingsweg 14 2061 EK BLOEMENDAAL Tel 06 51819189

Agenda op site Vanwege de driewekelijkse verschijning van het FOSAG Magazine, is het onmogelijk om op deze pagina een ­actuele agenda af te drukken. Wanneer u met uw smartphone deze QR-code scant, krijgt u gelijk de meest actuele versie van de FOSAG-ledenagenda te zien. Deze kunt u ook raadplegen, door na het inloggen via het menu-item ‘Nieuws & Dossiers’, te klikken op ‘Overzicht agenda’.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

13


VerenigingsNIEUWSTEKST Sectormanagers

|

Beeld Fosag

Op de internationale glasbeurs ‘Glasstec’ in Düsseldorf komt de hele glaswereld bij elkaar. Bedrijven en personen uit 43 landen toonden hier van 23 tot en met 26 oktober hun nieuwste innovaties op het gebied van glas, hulpmiddelen en glaskunst. Ook de FOSAG Sectorvereniging Glaszetbedrijven was met een stand aanwezig en sprak met veel bezoekers, leden en geïnteresseerden. Met name de Europese inspanningen in normcommissies was een veelbesproken onderwerp. De vertegenwoordiging van SVG in die commissies werd zeer gewaardeerd!

Fulco de Vente sectormanager SVSO en SVG en secretaris AF-Erkenningsregeling

SVG-agenda: • 5 november, SVG-bestuur, Rosmalen, 14.00 uur • 23 november, ALV SVG, Hotel de Heerlickheijd, Ermelo, 13.00-15.00 uur

14

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012


Green-deal project duurzame gebouwschil Mede op initiatief van SMV start binnenkort een project waarmee de invloed van renovatie- en onderhoudsingrepen op het energieverbruik van een gebouw of woning inzichtelijk wordt gemaakt. Zo kunnen bedrijven

Green-deal project CO2-Prestatieladder Wordt u geconfronteerd met de CO2-­ prestatieladder bij aanbestedingen? Wordt u gevraagd om uw CO2-footprint? Verwacht u hierover vragen of wilt u weten wat uw winst kan zijn bij CO2-reductie? Mede op initiatief van de SVMB is een project opgezet

Marianne Kortenbout sectormanager SOZP en verantwoordelijk voor SMO en Jong Management

zich duurzamer onderscheiden. Het project wordt uitgevoerd met subsidie vanuit de Green Deal. Daardoor kunnen bedrijven zich kosteloos aanmelden voor één van de deelprojecten, te weten een onderzoek naar de impact van de gebouwschil op het energielabel of een training medio 2013 voor het gebruik van een impactmodel gebouwschil. Kijk voor info ook op pagina 19. Aanmelden kan via meeuwsen@fosag.nl. • 23 november, Algemene Ledenvergadering SMV, Ermelo, 13.00-15.00 uur • 23 november, Algemene Ledenvergadering FOSAG, Ermelo, 15.30-17.30 uur

met subsidie vanuit de Green Deal. Zonder kosten kunt u deelnemen aan drie deel­ projecten: het onder begeleiding opstellen van een CO2-footprint met een CO2-reductieplan, het implementeren van de CO2-prestatieladder en medio 2013 deelname aan een training voor het zelf opstellen van een CO2-footprint. Kijk voor info op www.svmb.nl. Aanmelden kan via meeuwsen@fosag.nl. • 7 november, Expertgroep CO2-ladder, Waddinxveen, 13.00-15.00 uur • 20 november, Technische Commissie, Waddinxveen, 10.30-13.00 uur • 23 november, Algemene Ledenvergadering SVMB, Ermelo, 13.00-15.00 uur

ALV SOZP en ALV FOSAG Op de agenda van de FOSAG-ALV staat het wijzigingsvoorstel van de verenigings­ statuten. Tijdens de ALV van SOZP komen de statuten van de sectorvereniging aan de orde. Niet alleen de statuten komen aan bod. Belangenbehartiging, ondernemers-

Edwin Meeuwsen sectormanager SMV en SVMB en verantwoordelijk voor VGO Keur en Stichting Restauratie Schilders Nederland

vaardigheden, kennis en vakmanschap, en identiteit en imago zijn de speerpunten van het beleidsplan SOZP voor 2010-2013. Het bestuur wil op de ALV op 23 november aanstaande nadrukkelijk vragen mee te denken over het (toekomstig) beleid en de activiteiten. Rest nog een herinnering aan de mogelijkheid om uw verzekerings­ portefeuille te laten checken door de FOSAG Verzekeringsdienst. SOZP-leden hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. • 23 november: FOSAG Verzekeringsdienst, Hotel de Heerlickheijd, Ermelo, 10.00 uur • 23 november: ALV SOZP, Hotel de ­Heerlickheijd, Ermelo, 13.00 uur

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

15


vakwerkTEKST Tom Huizenga

Prototype project tijdens honderdjarig jubileum Op 23 november wordt het honderdjarig jubileum gevierd van ‘Winnubst Meesterschilders sinds 1912’. In 1912 startte Klaas Winnubst zijn schildersbedrijf in Wassenaar nadat hij decoratiewerk had voltooid in de St. Willibrorduskerk. De kerkgangers in Wassenaar zorgden voor veel werk. En in de jaren daarna werden vele monumentale panden en grote villa’s in en rondom Wassenaar geschilderd. Juist dat is anno 2012 de specialiteit van het bedrijf, dat nu door Edgar Winnubst als vierde generatie wordt geleid. Het opknappen van een monumentaal pand uit 1880 in de oude dorpskern van Wassenaar is dan ook typerend voor het schildersbedrijf. Het pand is nu in gebruik door drie ­notarissen, een architect en een advocaat. Nadat twee timmerlui een week werk hadden aan het herstellen van kozijnen en daklijsten, waren drie schilders nog eens een maand bezig. Een bijzonder gegeven is dat uitgerekend dit pand als referentie is opgegeven bij een potentiële klant in Den Haag. Toen de eigenaar van dat monumentale pand naar Wassenaar afreisde, mondde dat gelijk uit in een nieuwe opdracht. Bedrijfsprofiel ‘Winnubst Meesterschilders sinds 1912’ Gestart: 1912 Directie: Edgar Winnubst Personeel: zes tot twaalf medewerkers Plaats: Wassenaar Klanten: hoofdzakelijk particulieren en daarnaast zijn aannemers, beheerders, bedrijven en VvE-diensten ook opdrachtgevers Specialiteit: monumentale panden en grote villa’s Website: www.winnubst-bv.nl

16

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

Beeld ‘Winnubst Meesterschilders sinds 1912’


FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

17


SPECIAL: DUURZAAMHEIDTEKST PAUL RAASVELD

|

Beeld FOSAG

Initiatieven voor en onder­ steuning van duurzaamheid WADDINXVEEN - Duurzaamheid is een thema dat steeds breder in onze economie handen en voeten krijgt. Schilders- en onderhoudsbedrijven krijgen steeds vaker vragen uit de markt over duurzaamheid. Op bedrijfstakniveau is het daarom tijd voor FOSAG om enkele initiatieven te nemen en te ondersteunen. Veel bedrijven herinneren zich wellicht nog de discussie over duurzame inkoopcriteria van de rijksoverheid. Vele bedrijfssectoren konden in 2009 met het kabinet meepraten. FOSAG wist in de criteria te laten opnemen dat prestatiecontracten de voorkeur genoten bij grote projecten. Ook kwam de winterschilder voor de overheid weer om het hoekje kijken. “Maar ondertussen vroegen onze bedrijven zich af: wat merken we nu eigenlijk van die inkoopcriteria?”, aldus FOSAG-voorzitter Ruud Maas. “Eerlijk gezegd heel weinig. Binnen onze vereniging bespraken ondernemers hoe het begrip ‘duurzaamheid’ kon worden vertaald, zonder aan ‘green washing’ te doen. Dat laatste betekent dat duurzaamheid alleen maar als marketinginstrument wordt gebruikt. Dit heeft er toe geleid dat FOSAG nu een drietal initiatieven voor duurzaam onderhoud gaat ondersteunen.” Visie De essentie van het werk van FOSAG-­ bedrijven is het behouden en mooi houden van alles dat van waarde is. Het bijzondere

FOSAG verbindt zich aan duurzaamheid door het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen, het stimuleren van de reductie van de uitstoot van CO2 en het stimuleren van het overgaan tot duurzaam onderhoud

18

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

van onze bedrijfstak is dat verduurzamen geen hype is, maar al eeuwen in onze genen zit. Omdat verduurzamen van vastgoed onze business is. Veel schilders vinden verduur­ zamen zo vanzelfsprekend, dat zij er geen woorden aan willen vuil maken. Bescheidenheid is een kenmerk van onze bedrijfstak. Ondanks bescheidenheid, is het goed om te laten zien hoe schilders- en onderhouds­ bedrijven bezig zijn. Maar ook is het zaak om als bedrijfstak de lat wat hoger te leggen. Dat gaat dan over: • het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen (met name hout) • het stimuleren van de reductie van de uitstoot van CO2 • het stimuleren van het overgaan tot duurzaam onderhoud Steun Samen met diverse ketenpartners in de wereld van houten bouwmaterialen, zal FOSAG een convenant ondertekenen om te bevorderen dat er steeds meer duurzaam hout wordt gebruikt. Maar FOSAG wil ook meewerken aan het terug­dringen van CO2-uitstoot. Daarom is een ‘Green Deal MKB’ ondertekend, waardoor FOSAG-leden ondersteuning krijgen om energie­ prestatieadviezen te gaan afgeven. Ook krijgen zij steun om hun eigen CO2-uitstoot te verminderen volgens het systeem van de CO2-ladder. Vervolgens ondertekende FOSAG op 24 oktober samen met de koepel voor de verf­industrie een brede intentieverklaring voor duurzaam onderhoud. FOSAG streeft in al deze projecten naar het halen van meetbare doelen. En naar ondersteuning van bedrijven, die zich met duurzaam onderhoud nog verder willen onderscheiden. “Want als er een bedrijfstak is waar ­duurzaamheid in de genen zit, dan is het wel de onze”, zo meent Ruud Maas.  n


TEKST EDWIN MEEUWSEN

|

Beeld MKB-NEDERLAND 

SPECIAL: DUURZAAMHEID

Op naar energiebesparing door reductie CO2-uitstoot WADDINXVEEN - Wilt u zelf uw CO2-­ uitstoot terugdringen in uw eigen bedrijf of bij een project? Of wilt u zich laten certificeren volgens de CO2-Prestatie­ ladder? Wilt u objectief kunnen onder­ bouwen welke labelsprong een vastgoed­ bezitter kan maken door een energieprestatieadvies af te geven? Meld u dan zo snel mogelijk aan bij sectormanager Edwin Meeuwsen (meeuwsen@fosag.nl) voor één van de twee kosteloze projecten op het gebied van energiebesparing. Gratis uw eigen CO2-uitstoot terugdringen Bij dit project worden hulpmiddelen ontwikkeld voor het opstellen van een CO2-footprint en een stappenplan om als bedrijf tot certificering volgens de CO2-Prestatieladder te komen. Deze hulpmiddelen worden samen met enkele FOSAG-bedrijven ontwikkeld. U kunt uw bedrijf aanmelden voor: • Het onder begeleiding opstellen van een CO2-footprint en een CO2-reductieplan. Hiervoor zijn zes plaatsen ­beschikbaar. De uitvoering start in november 2012. • Het onder begeleiding uitrollen van de CO2-Prestatieladder in uw bedrijf (gereed voor certificering tot trede drie). Hiervoor zijn twee plaatsen beschikbaar. De uitvoering start in november 2012. • Het volgen van een training voor het werken met het branchemodel voor een CO2-footprint. In totaal kunnen 24 tot 30 bedrijven aan deze training deelnemen. De uitvoering vindt medio 2013 plaats. Gratis tool voor energieprestatieadvies FOSAG-leden maken vastgoed duurzamer, waarbij ook het energielabel van een woning kan worden verbeterd. Het is echter niet altijd heel direct en objectief te onderbouwen hoe groot de invloed van elke onderhouds- of renovatie­ maatregel daadwerkelijk is op het label. Dit project levert een tool op, waarmee bedrijven deze onderbouwing wél kunnen leveren. U kunt uw bedrijf aanmelden voor: • Meedoen aan een onderzoeksproject voor de ontwikkeling van de tool, te weten het ‘Impactmodel’. Hiervoor zijn twee vastgoedobjecten nodig, waarvan tenminste één kantoor-

FOSAG is in staat om twee duurzaamheidsinitiatieven voor energie­ besparing aan te bieden omdat er in de persoon van bestuurder Rob Veraart (links) een zogenaamde ‘green deal’ is ondertekend met MKB Nederland (rechts voorzitter Hans Biesheuvel). Met subsidie van het ministerie van EL&I wordt ernaar gestreefd om bij vijfhonderd MKBbedrijven de energie-efficiency met twintig procent te verbeteren.

gebouw. Deze gebouwen worden geanalyseerd, waarbij de invloeden van onderhouds- en renovatie-ingrepen worden berekend. Uit de aanmeldingen zullen de twee meest geschikte objecten worden geselecteerd. De uitvoering start november 2012. • Gebruik maken van de tool ‘Impactmodel Gebouwschil’. In totaal kunnen 24 tot 30 bedrijven deelnemen aan trainingen om te leren werken met dit model. De ­uitvoering vindt medio 2013 plaats.  n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

19


SPECIAL: DUURZAAMHEIDTEKST PAUL RAASVELD

|

Beeld FSC & PEFC

uitsluitend gebruik maken van duurzaam hout Op naar

WADDINXVEEN - Het terugbrengen van de CO2-uitstoot realiseer je onder andere door duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Hout met het FSC- en PEFCkeurmerk staan voor verantwoord ­bosbeheer. Alle partijen in de houtketen – waaronder FOSAG – streven ernaar dat er in 2020 alleen nog maar duurzaam hout toegepast wordt. Voor dat doel zal FOSAG voorlichting in de bouw en onderhoud geven om duurzaam hout als de beste keuze aan te prijzen. Dit betekent ­overigens niet dat alle bedrijven FSC-­ gecertificeerd moeten worden. Duurzaam FSC-hout De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen worden gecertificeerd. Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden. En hoe meer de mensen en dieren, die van het bos afhankelijk zijn, hiervan zullen profiteren. De Stichting FSC Nederland kent inmiddels zo’n driehonderd partners die werken aan een eerlijke markt en verantwoord bosbeheer. Duurzaam PEFC-hout Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) opereert ook wereldwijd als onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het ultieme doel is dat álle bossen ter wereld op een duurzame wijze worden

20

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

beheerd. De jaarlijkse Nederlandse behoefte aan hout en papier ligt ongeveer op 16 miljoen kubieke meter. Ruim 90 procent wordt geïmporteerd. De import komt voornamelijk uit landen die PEFC gecertificeerde bossen hebben zoals België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Canada. De vraag vanuit de markt naar duurzame PEFC-producten neemt toe. Inkopers, voorschrijvers en consumenten willen steeds vaker dat het product het PEFC keurmerk heeft om zeker te zijn van de duurzame herkomst. n

Wie kiezen voor duurzaam hout? Bouwend Nederland, Centrale Bond van Meubelfabrikanten, Algemene Vereniging Inlands Hout, Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland, FNV Meubel & Hout, Vereniging van Verf- en drukinkt Fabrikanten, ­Nederlandse Vereniging van ­Houtagenten, Nederlands Verbond van de Groothandel, Koninklijke Vereniging van Nederlandse ­Houtondernemingen, Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, ­Vereniging van Nederlandse ­Projectontwikkeling Maatschappijen, CBW MITEX (brancheorganisatie voor ondernemers in mode, wonen, schoenen en sport), HIBIN (branche­ organisatie van handelaren, ­fabrikanten en importeurs in ­bouwmaterialen), Verduurzaamd Hout Nederland en FOSAG


TEKST PAUL RAASVELD

|

Beeld VVVF

SPECIAL: DUURZAAMHEID

Op naar uitsluitend uitvoeren van duurzaam onderhoud GORINCHEM – Op woensdag 24 oktober hebben de voorzitters van FOSAG en de vereniging van verf- en drukinktfabrikanten (VVVF) tijdens de SGA Vak­dagen een ­intentieverklaring ondertekend om ­duurzaam onderhoud op de kaart te ­zetten. Ruud Maas en Marlies van Wijhe deden dat onder andere in het bijzijn van Willem Lageweg als directeur van MVO Nederland, de organisatie waar zowel FOSAG als de VVVF partner van zijn. Duurzaam vastgoedonderhoud is geen vrijblijvende zaak meer. Opdrachtgevers eisen van spelers in de onderhouds­ keten een duidelijke invulling van het begrip duurzaamheid en de mogelijkheden om hierop in te spelen. In de visie van FOSAG over duurzaamheid is dan ook onder andere ­opgenomen dat er met ketenpartners resultaten behaald moeten worden. De VVVF is zo’n partij. Beide organisaties onderkennen dat verf bijdraagt aan het verduurzamen van de leefomgeving. Gebouwen, huizen, schepen, hoogspannings-

masten en bruggen worden hierdoor jarenlang beschermd. Dat is het resultaat van regulier onderhoud, waarbij er op een professionele wijze verf aangebracht wordt. De wens is dat er nog een stap verder gegaan wordt richting duurzaam onderhoud. Dat kan worden bereikt als álle schakels – van grondstofleverancier tot en met schilder – duurzaam te werk gaan. Daarom hebben Ruud Maas als voorzitter van FOSAG en Marlies van Wijhe als voorzitter van de VVVF de volgende intentieverklaring ondertekend: • Het realiseren van een erkende definitie van het begrip duurzaam onderhoud; • Het bevorderen van duurzaam onderhoud, bijvoorbeeld via overheidsmaatregelen of duurzaamheidsklasses van verfproducten; • Het ervoor zorgen dat duurzaam onderhoud gemeengoed wordt, door als FOSAG en VVVF overleg te voeren tussen alle schakels in de verfketen.  n BOVEN Duurzaam onderhoud kan worden bereikt als álle schakels – van grondstofleverancier tot en met schilder – duurzaam te werk gaan

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

21


Actief voor FosagTEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘BOEKEMA, VISIE OP VASTGOEDONDERHOUD’

gespreks­ partner worden voor duurzame renovatie’ ‘Dé

‘‘

Ruim twee jaar geleden ben ik als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Sectorvereniging Multifunctionele Vastgoedonderhoudsbedrijven. Ik zet me hier met veel plezier en enthousiasme voor in. Er waren genoeg drijfveren om de uitnodiging voor deze bestuursfunctie te aanvaarden. Allereerst doet zich de gelegenheid voor om invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van je eigen sectorvereniging en kennis met elkaar te delen. Ten tweede vind ik het een verrijking om als collega´s met elkaar te sparren. Wat dat betreft maak ik deel uit van een goed team dat op een plezierige manier samenwerkt. Tot slot is het nuttig om te weten wat er speelt in de branche. Ik weet heel goed waarvoor ik me hard wil maken. Tot dusverre verliezen multifunctionele vastgoedonderhoudsbedrijven het qua imago nog wel eens van bouw­ bedrijven. Mijn missie is geslaagd als onze bedrijven dé gesprekspartner zijn geworden voor de duurzame renovatie van de bestaande woningvoorraad.

Hans Boekema is directeur van ´Boekema, visie op vastgoedonderhoud´ in Groningen. Het bedrijf streeft de complete ontzorging van opdrachtgevers na. Sinds 25 januari 2010 bekleedt Hans de functie van penningmeester binnen het bestuur van de Sectorvereniging Multifunctionele Vastgoedonderhoudsbedrijven.

22

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012


TEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘DEN HAAN’ & FOSAG

Knap werk

Waardevolle tips ­uitwisselen bij

Knap werk-bijeenkomst

NOOTDORP – ­Bedrijven kunnen bij het vierjarige branche­programma ‘Knap werk!’ m ­ eedoen aan ­zogenaamde ‘leren-van-elkaar’-bijeenkomsten. Het hoofddoel is om als groep ondernemers k ­ ennis te delen. Zo stonden recentelijk zes bedrijven stil bij het thema ­personeelsbeleid. ‘We bespraken herkenbare ­situaties en ­wisselden waardevolle tips uit’, ­zeggen Mark den Haan en Marijke Theussen. Ze geven allebei aan wat ze aan de sessie van Knap werk hebben gehad.

‘Eye-opener gekregen voor beter managen van ons bedrijf’ “Over werk hebben mijn broer en ik niet te klagen sinds we op 1 januari 2010 samen ‘Den Haan Schilders & Vastgoedservice’ runnen. Onze veertien jongens zijn ook geliefd bij onze klanten. Ze zijn goed gemotiveerd en betrouwbaar. Maar op de één of andere manier lopen we voortdurend op onze tenen. We zoeken al een poosje naar het antwoord op de vraag hoe we een project zo kunnen laten verlopen dat we sowieso binnen de gecalculeerde uren blijven en het liefst nog efficiënter draaien. De ‘leren van elkaar’-bijeenkomst verschafte mij de eye-opener. We geven ons personeel te weinig verantwoordelijkheid. Tot dusverre bezoekt mijn broer de koppels bij een werk een paar keer per dag.

Het is veel beter dat één van hen de leiding krijgt bij een project. Hij is dan het aanspreekpunt voor alle anderen én voor mijn broer. Dan houdt mijn broer meer tijd over. Wat we wel overeind willen houden is dat één van ons zowel bij het opstarten van een werk als bij de oplevering aanwezig is. Voor het delegeren van verantwoordelijkheden moeten we nog wel een slag slaan. Want meer dan ooit moeten we investeren in een goede werk­ voorbereiding. Pas als die informatie op papier staat, kunnen we zo’n projectmap bespreken met de verantwoordelijke schilder. Ik zie niet hoe ik, die de acquisitie doet, dat voor elkaar moet krijgen. Ik werk al zo’n tachtig uur per week. Of ík moet anders gaan werken óf er moet iemand anders bijkomen. Het is dus nog even zoeken naar een oplossing. In ieder geval was de ‘leren-van-elkaar’-bijeenkomst super leerzaam. Het was heel fijn dat iedereen heel openhartig was en zijn zegje deed. Je begrijpt al wel wat voor waardevolle tip wij eraan overgehouden hebben. Je moet niet vergeten dat ik op mijn 21e van de schildersschool kwam. Dan heb je een diploma op zak voor het vak, maar van bedrijfsvoering is je nog niets bijgebracht. Wat voor mij de grote toegevoegde waarde van Knap werk dan ook is, is dat je nu ook leert wat managen is.”

Johan (derde van links) en Mark (rechts) runnen het bedrijf ‘Den Haan Schilders & Vastgoedservice’

Mark den Haan, mede-directeur ‘Den Haan Schilders & Vastgoedservice’, Honselersdijk

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

23


‘Later nog eens gaan sparren over de beste contractkeuze’ “In 2009 ben ik bij mijn vader in de zaak gaan werken. Ik merkte dat hij alles in zijn hoofd had opgeslagen. Dat maakt je als bedrijf kwetsbaar als mijn vader ineens wegvalt. Dus zijn we een ­verbetertraject gestart bij Knap werk. Eén van de resultaten was dat er sindsdien werkmappen per project zijn gemaakt. Daarna vond ik het belangrijk om personeelsbeleid op te zetten. Mijn overtuiging is dat in gesprek zijn en blijven met onze acht schilders van belang is om hun capaciteiten zo goed mogelijk te benutten.” Sinds 2011 voer ik nu om die reden functioneringsgesprekken. Ik ben ervan overtuigd dat je met investeren in je schilders het verschil kunt maken. Zeker in deze tijd zijn ze meer dan ooit het visitekaartje van je bedrijf. Sinds de bouwvak praten onze schilders om 07.00 uur bij de koffie met elkaar. Iedereen zegt wat hij gisteren deed, vandaag gaat doen, wat beter kan en wat juist goed ging. Het is delen en elkaar proberen te helpen. Dat bevordert de sfeer, vergroot de betrokkenheid en vermindert de faalkosten. Ik vind het jaarmodel ook onderdeel uitmaken van personeelsbeleid. Met wat extra werken in de zomer voorkom je ontslag in de winter. We zijn er zo enthousiast over, dat we nieuwe krachten er gelijk op wijzen dat ze ook geacht worden mee te doen aan het jaarmodel. Niet dat we werk hebben om nieuwe schilders aan te trekken. Maar er lopen al wel oriënterende gesprekken. Want als er ruimte is voor nieuw personeel, dan willen we wel een

Uitwisseling met zes bedrijven Afgezien van ‘Schildersbedrijf Theussen’ uit ­Moordrecht en ‘Den Haan Vastgoedservice’ uit ­Honselersdijk, deden er nog vier andere schilders- en onderhouds­bedrijven mee aan de ‘leren-van-elkaar’-bijeenkomst van Knap werk. Dat waren ‘Sibbing Schilderwerken’ uit Den Haag, ‘Hania Vastgoed­onderhoud’ uit Rijswijk, ‘Sosef Schilderwerken’ uit Honselersdijk en ‘Koeverma Schilders’ uit Rotterdam.

24

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

Marijke te midden van de zeven schilders van ­‘Schildersbedrijf Theussen’ (haar vader zit links op de grond)

kandidaat die goed past bij ons team en bij onze werkwijze. Bij mijn collega’s vond ik de bevestiging dat ik op de goede weg zit met de ingeslagen koers. Bij een toekomstige ‘leren-van-elkaar’-bijeenkomst zou ik wat meer samen richting de toekomst willen kijken. Zo nemen we zelf het liefste vast personeel aan, maar dat gaat gepaard met steeds meer bedrijfs­ risico’s: twee jaar lang doorbetalen bij ziekte en straks ook nog eens maximaal zes maanden WW betalen. Dan zoek je het eerder in flexkrachten. Ik denk dat meer werkgevers met die contractkeuze n zitten.” Marijke Theussen, ‘Schildersbedrijf Theussen’, Moordrecht

Meld u hiervoor zelf ook aan Knap werk biedt ook andere gegadigden de ­mogelijkheid om in een kleine setting te bespreken waar je zelf tegen aanloopt. En welke ervaring en waardevolle tips andere bedrijven kunnen inbrengen. Dat gebeurt onder de leiding van een adviseur van Knap werk. Die zorgt ook voor de organisatie, zoals de gesprekslocatie. Bel bij interesse naar 030-2631491 of mail naar info@knap-werk.nl.


TEKST Tom Huizenga

|

Beeld ‘VVE DE HOEFSMIDT’

SPIEGEL

‘Kom zelf met meerjarig ­onderhoudsadvies voor VvE’s’ AMSTERDAM - Rob Wiedeman is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de 210 appartementen van ‘De Hoefsmidt’. Toen hij toe­ trad tot het bestuur van de Amsterdamse Vereniging van Eigenaren, koos hij gelijk voor ‘De Toekomst Schilderwerken’ als een vaste partner met vak­ werk van nette vakkrachten. ‘We hebben het enorm op prijs gesteld dat we ongevraagd een maatwerkadvies kregen voor een meerjarenonderhouds­ plan’, aldus Wiedeman. Hoe kijkt u zelf tegen onze branche aan? ‘We eisen kwaliteitswerk en willen ook dat Aanblik van het appartementencomplex van de Vereniging van Eigenaren ‘De Hoefsmidt’ te Amsterdam er hier netjes en beschaafd wordt gewerkt. Zonder herrie, zoals een radio. We gaan daarom het liefst een langdurige relatie aan met een partij die weet onderhoudsplan. Het is prettig om te vernemen wat de en doet wat wij willen. Sinds vier jaar doen wij zaken met onderhoudsstatus is van ons vastgoed. In lijn daarmee ‘De Toekomst Schilderwerken’ uit Amsterdam. Daarmee kunnen we ook de uitvoering van het onderhoud uitsmeren hebben wij een heel goede relatie opgebouwd. De vaklui over een aantal jaren. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we komen hier met de regelmaat van de klok over de vloer: voor namelijk tijdig de servicekosten wat ophogen met een goede binnen- en buitenschilderwerk, betonreparatie tot aan bewijsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het groot onderhoud. gevelrestauratie.’ We weten nu dat dat ons al snel € 300.000,- tot € 350.000,gaat kosten.’  n Wat is het zwakke punt van onze branche? ‘Het realiseren van de afgesproken planning. We vinden het onplezierig als er geen schilders op de beloofde maandag over de vloer komen, maar bijvoorbeeld pas drie dagen later. Het strak naleven van de werkplanning hebben we dan ook Link met imagocampagne Knap werk goed met ons onderhoudsbedrijf besproken. Verder was en is In de rubriek ‘Spiegel’ komen de doelgroepen aan het het hebben van een vast contactpersoon voor ons een woord van het vierjarige brancheproject ‘Knap werk’, belangrijk aandachtspunt. We hebben zo’n aanspreekpunt dat tot doel heeft om de branche een beter imago te bij ‘De Toekomst Schilderwerken’ gekregen, die zowel onze geven. Dat zijn werkgevers, werknemers, leerlingen, opvattingen, als onze woningen goed kent.’ schoolverlaters, toeleveranciers, particulieren en zakelijke opdrachtgevers. Kijk voor meer info op Wat is uw grootste tip voor onze branche? www.knap-werk.nl. ‘Kom – net zoals ons schilders- en onderhoudsbedrijf dat deed – zelf met een voorstel voor een meerjaren­

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

25


WET- EN REGELGEVINGTEKST ROELAND MEERTENS & RICHARD VERVOORN

|

Beeld FOSAG

Twee routes richting ontslag van WADDINXVEEN - Bij FOSAG Ledenadvies komen veel vragen binnen van werkgevers die afscheid moeten nemen van hun medewerkers vanwege een tekort aan werk. Volgens FOSAG-jurist Roeland Meertens en Richard Vervoorn van Ledenadvies is de eenvoudigste manier om met instemming van uw medewerker uit elkaar te gaan. Als u niet verwacht dat de werknemer daaraan meewerkt, dan bent u aangewezen op een andere optie: het aanvragen van een ontslag­ vergunning.

Ontslag met instemming Als werkgever stelt u een beëindigingsovereenkomst op. U legt uw werknemer(s) uit dat de vooruitzichten qua werk niet rooskleurig zijn, ondanks de nodige inspanningen die u hebt gedaan de orderportefeuille gevuld te krijgen. Vervolgens legt u uit dat er twee manieren zijn waarop u de bezuinigingen op personeelskosten kunt realiseren: beëindiging met wederzijds goedvinden of een ontslagvergunning aanvragen. In beide ­gevallen komt het recht op een sociale uitkering niet in het gedrang zolang er rekening wordt gehouden met de opzegtermijn. Het kan wel voorkomen dat een werknemer pas instemt met ontslag als duidelijk is dat hij of zij ook buiten de boot zou vallen als het afspiegelings­ beginsel bij een ontslagaanvraag zou worden toegepast. Feitelijk komt zo’n verzoek neer op het controleren van de juiste en eerlijke ontslagvolgorde. Het is aan de werkgever dat verzoek te honoreren. Als werknemers geen voorwaarde aan hun instemming verbinden, bent u overigens niet verplicht om op eigen initiatief met een ontslagvolgorde volgens afspiegeling voor de dag te komen. Concept instemming met ontslag op FOSAG-site • U kunt bij FOSAG terecht voor een tekstuele voorzet voor een ­beëindigingsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen • Ga dan naar www.fosag.nl en scroll via ‘producten & diensten’, ­‘juridisch’ en ‘arbeidsrecht’ naar ‘Beëindigingsovereenkomst bedrijfs­economisch‘ • Voor nadere tekst en uitleg over een ontslagaanvraag kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Ledenadvies (ledenadvies@fosag.nl of 0182-571444)

Bij een gebrek aan werk zijn er twee routes: of u kiest voor ontslag met instemming van uw medewerker(s) of u kiest voor een ontslagaanvraag bij het UWV

26

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012


wege een

tekort aan werk Ontslagaanvraag bij UWV Als u niet verwacht dat al uw werknemers zullen instemmen met ontslag met wederzijds goedvinden, dan doet u er verstandig aan tijdig een onderbouwde ontslagaanvraag in te dienen bij UWV WERKbedrijf. U moet dan wel eerst alle contracten van aan u uitgeleend of gedetacheerd personeel beëindigen. Verder is het zo dat u bij de ontslagaanvraag géén rekening hoeft te houden met de arbeidscontracten voor bepaalde tijd van de werknemers, die vanaf het moment van de ontslagaanvraag minder dan 26 weken duren en niet verlengd worden. Om de evenwichtigheid te bewaken van het personeelsbestand dat toch nog bij u als werkgever in dienst kan blijven, hanteert het UWV het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat de werknemers in uitwisselbare functies worden ingedeeld in zes leeftijdscategorieën. En dat telkens uit de talrijkste categorie degene met het kortste dienstverband de eerst(volgend)e is die voor ontslag in aanmerking komt. Zo ontstaat een correcte ontslag­ volgorde. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk, mits daarvoor de juiste argumenten worden aangedragen. Bij de ontslagaanvraag bij het UWV moet rekening gehouden worden met een behandelingsduur van zes tot acht weken. Verder is het zaak dat u – zoals al eerder is aangegeven – de opzegtermijnen in acht neemt. Die zijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband (zie kader). Als er wordt opgezegd ná het verkrijgen van een ontslagvergunning van het UWV, dan wordt de opzeg­ termijn met één maand verkort. Met dien verstande dat minimaal één maand opzegtermijn resteert. Opzeggen moet in de regel gebeuren voor en tegen het einde van de kalendermaand. Concept ontslagaanvraag op FOSAG-site • U kunt bij FOSAG terecht voor een tekstuele voorzet om een ontslag­ aanvraag in te dienen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen • Ga dan naar www.fosag.nl en scroll via ‘producten & diensten’, ‘juridisch’ en ‘arbeidsrecht’ naar ‘Aanvr. ontslagverg. bedrijfseconom. redenen’ • Voor nadere tekst en uitleg over een ontslagaanvraag kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Ledenadvies (ledenadvies@fosag.nl of 0182-571444) n

Opzegtermijnen bij beide vormen van ontslag • Dienstverband korter dan vijf jaar? Dan geldt een opzegtermijn van één maand. • Dienstverband tussen vijf en tien jaar? Dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. • Dienstverband tussen tien en vijftien jaar? Dan geldt een ­opzegtermijn van drie maanden. • Dienstverband van vijftien jaar of langer? Dan geldt een ­opzegtermijn van vier maanden.

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

27


FOSAG PARTNER

FOSAG beveelt FOSAG Partners aan FOSAG geeft ondernemers een handreiking als het gaat om organisaties met een stukje extra dienstverlening die de brancheorganisatie zelf niet in huis heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan verzekeringen, softwarepakketten, ziekteverzuim en uitzendkrachten. Ze staan te boek als FOSAG Partners. Wie nieuws heeft, komt op deze pagina in beeld. Kijk voor het complete aanbod op www.fosag.nl onder het kopje ‘Over FOSAG’ bij ‘FOSAG Partners’.

Verzekeringscheck levert SMV-leden premievoordeel op Via post van FOSAG zijn alle 170 SMV-leden erop gewezen dat ze bij de FOSAG- Verzekeringsdienst een vrijblijvende verzekeringsanalyse kunnen laten uitvoeren. Daarna worden ze gebeld of ze daarvoor interesse hebben. De eerste resultaten zijn verbluffend. In sommige gevallen levert een verzekeringsanalyse een premiebesparing van 25 procent tot 30 procent op bij de aansprakelijkheidsverzekeringen en CAR. Bij wagenparkverzekeringen liggen de premievoordelen rond de 15 procent. Afgezien van de concurrerende premie, scoren de verzekeringsvoorwaarden ook veel beter dan de rest van de markt. Voor meer informatie: Carola van der Meeren via 06-50811479

Gratis workshops RGVO+ van ­Gilde Software BV Gilde Software organiseert op 7 en 21 november workshops RGVO+. Op dit moment is de markt veel in beweging en is Resultaatgericht Vastgoed­ onderhoud al dan niet in ­combinatie met NEN 2767, sterk in opkomst. Met RGVO+ kunt u online RGVO-projecten beheersen in negen stappen. Van de basisgegevens, strategie, inventarisatie en

28

|

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

Regionale aandacht van Savantis Om te blijven werken aan een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk, past Savantis haar organisatie aan. In de nieuwe ­organisatie werkt Savantis aan een verdere professionalisering van het serviceniveau, met borging van specifieke vakkennis en ingericht op de belangen van de sector. Opleidingsadviseurs gaan daarbij regionaal werken, zodat nog meer bedrijven worden bereikt. Voor alle vragen over het opleiden van leerlingen in de praktijk kunnen bedrijven bij het nieuwe Servicepunt terecht. Het Servicepunt is iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 0182 641111. Voor meer informatie: Servicepunt Savantis, 0182 641111

i­ nspectie tot de uitvoering en contractfase. RGVO+ is een applicatie via internet waar deze onderhoudsplannen kunnen worden opgesteld en waar alle betrokken partijen te allen tijde inzicht hebben in de status van het plan. Uiteraard gebeurt dat via een beveiligde verbinding. Voor meer informatie of aanmelding: Gilde Software via 0316-345050 of h.buddingh@gildesoftware.nl


TEKST TOM HUIZENGA

|

werkweek

Beeld FOSAG

‘Drukste week voor regionale najaarsvergaderingen’ WADDINXVEEN – Het is de drukste week van het jaar voor Karin Gunst als mede­ werkster P&O en regio-ondersteuning. Tenminste, als het gaat om het regelen van de twaalf regionale najaarsvergaderingen van 1 tot en met 14 november. Rond de 2.650 uitnodigingen gaan er namelijk de deur uit omdat FOSAG de verzending voor haar rekening neemt. Het zijn de secretarissen van de regio’s die het groene licht moeten geven voor de tekstuele voorzet van de uitnodigingen. Maandag: regioverslag zoeken ‘De eerste aanmeldingen voor de regio­ vergaderingen druppelen binnen. Vanochtend ben ik vooral bezig met regio Twente/ Achterhoek. Het is aan secretaris Maurits Janssen om te bepalen of de tekstuele voorzet voor de uitnodiging voor zijn regio goed is. Het is even zoeken naar het regio­ verslag van het vorige najaar, dat altijd meegestuurd wordt als bijlage. Dat hebben we nog niet voor elkaar als ik om 12.30 vrij neem. Maar dinsdag gaan de ruim tweehonderd brieven wel de deur uit.’

Karin Gunst

Dinsdag: uitnodigings­ brieven ‘Het is eerst even bloemen bestellen voor een collega die jarig is. Het is een traditie dat we dat doen namens FOSAG. Dan richt ik me op regio Midden-Nederland om fiat te vragen voor hun uitnodigings­ brief. Met Leon Coolen van regio Noord-Brabant doe ik hetzelfde. Daar moeten ook nog wat open eindjes van het

verslag van vorig jaar afgehandeld worden. Vandaag ontvang ik altijd allerlei digitale nieuwsbrieven van P&O-organisaties. Ik ben altijd erg selectief. Zo tip ik alleen een collega voor een training op het gebied van social media.’ Woensdag: vrije dag ‘Dit is mijn vrije dag. ’s Morgens doe ik het huishouden en ’s middags ben ik als vrijwilliger bezig met PR-activiteiten voor een cultureel café in Ammerstol. Ik verzorg de persberichten en de nieuwsbrieven voor de muziek die eens per twee weken op zondagmiddagen ten gehore wordt ­gebracht. Aanstaande zondag is dat ska.’ Donderdag: tekst aanpassen ‘Nog een keer bloemen bestellen voor een jarige collega. Dan heb ik contact met Henk Zoontjes en Gert-Jan Bos als secretarissen van respectievelijk regio Noord-Holland en regio Groningen. Bij regio Noord-Brabant vraag ik me af of de FOSAG-leden wel de hoofdingang van het ‘Parktheater ­Eindhoven’ moeten nemen. Nee dus. Dus pas ik de uitnodigingstekst gelijk aan. Voor regio Limburg verstuur ik een concept zodat ook die mailing de deur uit kan.’ Vrijdag: digitaal aanmelden ‘Het is een enorme opluchting als de ­mailingen voor regio Noord-Brabant en Noord-Holland met de post mee kunnen. Het zijn grote regio’s en mijn collega Hermien Talakua heeft er haar handen vol aan om dat uitvoerende werk te regelen. Verder stort ik me op de website, waar leden zich ook digitaal kunnen aanmelden. Mijn collega Marc Bouvier leerde me gisteren hoe dat moet. Het is een tijdrovende klus. Nog even kijken op de presentielijsten: het loopt nog niet storm voor de regiovergaderingen…’ n

FOSAG MAGAZINE

|

nummer 13-2012

|

29


AF-ERKENNINGSREGELINGTEKST TOM HUIZENGA

|

Beeld STICHTING AF

Nieuwe interactieve AF-website met ‘prikbord’-berichten WADDINXVEEN – Vanaf 1 januari van volgend jaar zal de Stichting AF met een geheel vernieuwde website voor de dag komen, waarbij de interactie tussen ­opdrachtgever en een AF-bedrijf centraal staat. Het is dan gedaan met een statische homepage. Want het zijn ‘prikbord’-­ berichten met foto’s van uitgevoerd werk die de boventoon voeren. Omdat ze steeds ververst worden, verandert de aanblik voortdurend. Nog niet zo lang geleden heeft onderzoek uitgewezen dat de consument zich bij de keuze voor een bedrijf vooral laat leiden door familie, kennissen en vrienden. Hun beoordeling telt zwaar mee. Verder kijkt een consument bij de keuze voor schilder-, glaszet- en behangwerk vooral naar ­kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen.

De nieuwe site van AF is gestoeld op deze twee ontwikkelingen. De nieuwe homepage bestaat straks vooral uit foto’s van panden, die bij de ­oplevering zijn gemaakt door de opdrachtgever. Daarbij vermeldt de klant zijn reactie en zijn rapport­ cijfer. Op het geplaatste prikbord­ onderdeel kan geklikt worden op een link om meer werk van het bedrijf te zien, meer informatie over het bedrijf te krijgen en een offerte aan te vragen. Kennissen van klanten kunnen reageren, waardoor een dynamische site ontstaat. Deze reacties leveren potentiële klanten op! Omdat er dagelijks nieuwe ‘prikbord’-berichten bij­ komen, is de nieuwe site niet statisch meer. De meest actuele berichten schuiven de oudere berichten namelijk steeds verder door naar n beneden. 

Dit is een conceptversie van hoe de nieuwe website van AF eruit komt te zien met ‘prikbord’berichten

30

|

FOSAG MAGAZINE

|

Tot slot is het handig als het betreffende bedrijf ook in de buurt actief is. Daarnaast is er op internet – vooral door toedoen van Hyves en Facebook – een trend ontstaan om een afbeelding plus een begeleidende tekst op een online prikbord te zetten. Als gevolg hiervan is de site www.pinterest.com opgericht. Met een prikker maak je bekend wat je bezighoudt. Dat deel je dan met iedereen. Iedereen kan daar dan ook op reageren.

nummer 13-2012


OproepAanmelden kan via www.fosag.nl/bedrijfsoverdracht, via hooimeijer@fosag.nl, per fax naar 0182-572083 of per post naar FOSAG, Antwoordnummer 10047, 2740 VB Waddinxveen.

COLOFON

Vormgeving & druk

Redactie

Idee & Concept Tom Huizenga

Hoofdredactie Tom Huizenga

Vormgeving, opmaak en druk Twigt Grafisch Facilitair BV, Waddinxveen

Redactieassistente Lydia Kortenbout-van Honschoten

Oplage en verspreiding 3.450 stuks worden verstuurd naar alle leden van FOSAG en naar relaties. U kunt zich ook abonneren op FOSAG-magazine. Stuur dan een mail naar het redactieadres.

Eindverantwoordelijkheid Okke Spruijt

Redactieadres FOSAG Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen 0182-556134 of huizenga@fosag.nl

Advertenties Vier keer per jaar verschijnt er een Themanummer waarin advertenties kunnen worden geplaatst. Hiervoor is een tariefkaart beschikbaar. Belangstellende adverteerders kunnen contact opnemen met spruijt@fosag.nl

© Copyright 2012. FOSAG, Waddinxveen | ISSN: 2213-0144 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of over­genomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOSAG.

Koninklijke FOSAG FOSAG is één van de grootste branche­ organisaties van Nederland. De koninklijke vereniging komt al sinds 1880 op voor de belangen van een kleine drieduizend schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserverings­ bedrijven. Gezamenlijk hebben ze zo’n vijfentwintigduizend werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt circa drie miljard euro per jaar. Gezien het leden­tal mag FOSAG zelfstandig cao-­onderhandelingen voeren met de vakbonden. Vanuit het secre­tariaat in ­Waddinxveen werken ongeveer 20 medewerkers aan de belangen­ behartiging. Kijk voor meer ­informatie op www.fosag.nl.


FOSAG ledenwebsite:

agenda en direct online inschrijven Na het inloggen op mijnFOSAG, uw persoonlijke startpagina van www.fosag.nl, treft u ook een agendablok aan met bijeenkomsten die specifiek voor uw sector bedoeld zijn. Hiervoor kunt u zich direct online aanmelden. De hele agenda raadplegen kan door in het blok agenda te klikken op ‘Alle agenda-items’. Dit kan ook via het hoofdmenu ‘Nieuws’ en vervolgens ‘Overzicht agenda’.

Online inschrijven Nadat u een agenda-item heeft aangeklikt, krijgt u specifieke details te zien over deze bijeenkomst. Als er een ­inschrijfmogelijkheid is, dan kunt zich aanmelden in de periode die bij de ‘aanmelddatum’ staat vermeld. Binnen deze periode verschijnt er links onderaan een rode knop ‘Inschrijven’. Bij het inschrijven worden de meeste gegevens voor het gemak vooraf voor u ingevuld. U ontvangt op het door u aangegeven e-mailadres een kopie van uw inschrijving.

Op dit moment kunt u zich nog onder andere inschrijven voor: • Algemene ledenvergadering FOSAG via www.fosag.nl/alvaanmelden2012 • Workshop bedrijfsoverdracht of –beëindiging via www.fosag.nl/bedrijfsoverdracht

Magazine 13 2012  
Magazine 13 2012  

Driewekelijks verenigingsblad voor ondernemers in de schilders-, onderhouds-, glaszet- en metaalconserveringsbranche. Koninklijke FOSAG is é...