Page 1

od wydawcy Szanowni Państwo, Jesteśmy z Wami od 66 lat. To zobowiązuje. Fakt, że kolejne pokolenia studentów i lekarzy korzystają z naszych książek stanowi zarówno powód do dumy i satysfakcji, jak i ogromne wyzwanie do oferowania coraz lepszych publikacji. Od lat współpracujemy z wybitnymi polskimi specjalistami z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych, a także z uznanymi wydawnictwami zagranicznymi. W naszej tegorocznej ofercie znajdą Państwo ponad 550 tytułów, wśród nich wiele nowości. Z przyjemnością prezentujemy serie wydawnicze, tworzone we współpracy z towarzystwami naukowymi zarówno te, które istnieją już od dawna (Biblioteka Lekarza Praktyka, Biblioteka Pediatry), jak i nowe, ale już cieszące się dużym Państwa uznaniem (Złota Seria Interny Polskiej, Praktyka Lekarza Rodzinnego, Biblioteka Położnej). Bardzo ważnym adresatem są dla nas studenci wszystkich kierunków medycznych (również studiów licencjackich), dla których co roku wzbogacamy ofertę o nowe podręczniki i książki językowe. Z myślą o studentach akademii wychowania fizycznego we współpracy z Komitetem Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN stworzyliśmy cykl, skierowany przede wszystkim do studentów wydziałów fizjoterapii. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dział Czasopisma, w którym znajdą Państwo znane już periodyki (Postępy Żywienia Klinicznego i Położna. Nauka i praktyka), a także czasopismo Magazyn Pielęgniarki i Położnej, które od jesieni 2009 roku wydajemy wspólnie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Państwa opinie i propozycje nowych tematów są zawsze źródłem inspiracji oraz zachętą do pracy przy tworzeniu nowych tytułów. Agata Góra

Redaktor naczelna


Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. 22 695 40 33, fax 22 695 40 32 Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, KRS: 0000124932 NIP: 526-015-17-67, REGON: 010155284 Kapitał zakładowy: 500 000 złotych (w całości wpłacony) e-mail: promocja@pzwl.pl www.pzwl.pl Dział Handlowy/Sales Department: Kierownik/Manager – Małgorzata Reniec, tel./fax 22 695 44 86, e-mail: malgorzata.reniec@pzwl.pl Dział Marketingu/Marketing Department: Kierownik/Manager – Dorota Rożek, tel. 22 695 44 84, e-mail: dorota.rozek@pzwl.pl Dział Reklamy/Advertisements Department: Kierownik/Manager – Monika Gramek, tel. 504 221 444, 22 695 40 45, fax 22 695 42 19, e-mail: monika.gramek@pzwl.pl Dział Współpracy z Zagranicą/Foreign Rights Manager: Agnieszka Piotrowska, tel./fax 22 695 44 97, e-mail: agnieszka.piotrowska@pzwl.pl Księgarnia firmowa/Company Book-shop: Warszawa, ul. Długa 23/25, tel. 22 831 42 83, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10 -18 oraz w sobotę w godzinach 9 -14 Księgarnia Wysyłkowa/Mail-Order Services: 02-696 Warszawa 113, skr. poczt. 16 tel. 22 831 42 83, fax 22 695 40 32 e-mail: wysylkowa@pzwl.pl Zapraszamy na serwisy internetowe Wydawnictwa Lekarskiego PZWL: www.pzwl.pl, www.nursing.com.pl


spis treści

Alergologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Anatomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Anestezjologia i intensywna terapia . . . . . . 9 Biochemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Biofizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Biologia i mikrobiologia . . . . . . . . . . . . . . 14 Chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Choroby wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Choroby zakaźne i parazytologia . . . . . . . 32 Dermatologia i wenerologia . . . . . . . . . . . 33 Diabetologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Diagnostyka laboratoryjna . . . . . . . . . . . . 36 Embriologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Endokrynologia i andrologia . . . . . . . . . . 38 Farmacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Farmakologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Filozofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Fizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Gastroenterologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Genetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ginekologia i położnictwo . . . . . . . . . . . . 52 Hematologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Higiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Histologia i cytologia . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Homeopatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Immunologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Języki obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kardiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kosmetyka i kosmetologia . . . . . . . . . . . . 70

Medycyna ratunkowa . . . . . . . . . . . . . . . 71 Medycyna rodzinna . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Medycyna sportowa . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Nefrologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Neurologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Okulistyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Onkologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ortopedia i traumatologia . . . . . . . . . . . . 88 Otorynolaryngologia . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Patofizjologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Patologia z patomorfologią . . . . . . . . . . . 92 Pedagogika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Pediatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pielęgniarstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Psychiatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Psychologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Pulmunologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Radiologia i diagnostyka obrazowa . . . . 127 Rehabilitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Reumatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Seksuologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Stomatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Toksykologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Urologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zdrowie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Żywienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Książki na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Indeks autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Indeks tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170


Alergologia

Alergologia Alergie pokarmowe Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.) Zob. s. 147

Astma dziecięca Wybrane zagadnienia Iwona Stelmach (red.) Zob. s. 125

Astma oskrzelowa Grażyna Bochenek, Zbigniew Doniec, Elżbieta Kryj-Radziszewska Zob. s. 76

ISBN 978-83-200-4364-8, wydanie VIII, format: 16,5 × 23,5 cm, 864 strony, 535 ilustracji, 4 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 139 zł

Anatomia człowieka Tom 1–5 Adam Bochenek, Michał Reicher Wiesław Łasiński (red.) Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. Stowarzyszenie autorów książek medycznych – skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny – uznało tę książkę za najlepsze dzieło medyczne XX wieku. Tom 1

Anatomia ogólna Kości Stawy i więzadła Mięśnie Tom 2

Astma u młodzieży i dorosłych Wacław Droszcz, Alicja Grzanka Zob. s. 125

Układ trawienny Układ oddechowy Układ moczowo-płciowy Układ wewnątrzwydzielniczy Tom 3

Układ naczyniowy Tom 4

Ośrodkowy układ nerwowy Tom 5

Anatomia Anatomia człowieka Janina Sokołowska-Pituchowa (red.)

www.pzwl.pl

Jest to podręcznik cieszący się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny. Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów, a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny. Mogą z niej również korzystać lekarze rozpoczynający samodzielną pracę zawodową.

4

Układ nerwowy obwodowy Układ nerwowy autonomiczny Powłoka wspólna Narządy zmysłów ISBN: 978-83-200-4323-2 (tom 1), 978-83-200-4152-1 (tom 2), 978-83-200-4251-1 (tom 3), 978-83-200-4293-1 (tom 4), 978-83-200-3258-1 (tom 5), format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – wydanie XII (VIII), 952 strony, 588 ilustracji, tom 2 – wydanie IX (VII), 800 stron, 495 ilustracji, tom 3 – wydanie VIII (V), 504 strony, 235 ilustracji, tom 4 – wydanie V (VI), 476 stron, 226 ilustracji, tom 5 – wydanie V (IV), 596 stron, 261 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa: tom 1 – 135,45 zł, tom 2 – 103,95 zł, tom 3 – 77,70 zł, tom 4 – 84 zł, tom 5 – 89,25 zł, komplet (tomy 1–5) – 472,50 zł


Anatomia Anatomia człowieka 1500 pytań testowych Florian Czerwiński, Grzegorz Sławiński, Wojciech Kozik Książka zawiera 1500 pytań wielokrotnego wyboru, o różnym stopniu trudności, z zakresu anatomii prawidłowej, podzielonych na dwie części. Pierwsza część dotyczy poszczególnych układów, druga zaś – wybranych okolic typograficznych. Podział taki ma umożliwić wykorzystanie podręcznika do kontroli nowopoznanego materiału i powtórzenia całości. Na końcu podręcznika zamieszczono klucz z prawidłowymi odpowiedziami. Głównymi adresatami są studenci pierwszego roku wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych. Książka będzie również przydatna lekarzom przygotowującym się do LEP i egzaminów specjalizacyjnych, studentom wydziałów pielęgniarstwa i rehabilitacji oraz wychowania fizycznego. ISBN 978-83-200-3488-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 384 strony, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś (red.) Tom 1

Anatomia ogólna, ściany tułowia Tom 2

Kończyna górna, kończyna dolna Tom 3

Układy narządów wewnętrznych, jama klatki piersiowej, jama brzuszna, jama miednicy Tom 4

Szyja, głowa, mózgowie

tom 2 – 288 stron, 89 ilustracji; tom 3 – 336 stron, 108 ilustracji; tom 4 – 404 strony, 153 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa: tom 1 – 56,70 zł, tom 2 – 61,95 zł, tom 3 – 61,95 zł, tom 4 – 56,70 zł, komplet (tomy 1–4) – 237,30 zł

Anatomia czynnościowa Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej i dietetyki Ryszard Maciejewski, Kamil Torres (red.) Zob. s. 101

Anatomia i fizjologia człowieka Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski Podręcznik ten jest kontynuacją wydań ukazujących się w poprzednich latach pod redakcją Witolda Sylwanowicza, Aleksandra Michajlika i Witolda Ramotowskiego. Obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące budowy i czynności organizmu ludzkiego. Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy. Wprowadzono w nim znaczne zmiany dotyczące przede wszystkim fizjologii. Gruntownie zmieniono i unowocześniono rozdziały poświęcone krwi i gruczołom dokrewnym. Fizjologię układu trawiennego wzbogacono o omówienie regulacji hormonalnej i nerwowo-mięśniowej przewodu pokarmowego. Duża liczba rycin uatrakcyjnia materiał i ułatwia jego przyswajanie. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół medycznych i studentów. ISBN 978-83-200-3982-5, wydanie V popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 626 stron, 254 ilustracje, 25 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 114,45 zł

Przedmiotem podręcznika jest anatomia człowieka z uwzględnieniem elementów anatomii czynnościowej i wyróżnionych w tekście przykładów anatomii klinicznej. Podręcznik cechuje świetne usystematyzowanie materiału, a wzbogaca obszerny materiał ilustracyjny. Przygotowano go z myślą o studentach medycyny, wydziałów lekarsko-dentystycznych i nauk paramedycznych, w szczególności początkowych lat studiów.

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-3247-5 (komplet), 978-83-200-4106-4 (tom 1), 978-83-200-4107-1 (tom 2), 978-83-200-4108-8 (tom 3), 978-83-200-4109-5 (tom 4), wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 246 stron, 76 ilustracji;

5


Anatomia Anatomia kliniczna głowy i szyi

Anatomia ultrasonograficzna

Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek

Kolorowy atlas

Autorzy w sposób wyczerpujący i nowoczesny przedstawili zagadnienia dotyczące anatomii głowy i szyi w odniesieniu do zabiegów klinicznych, co jest niezmiernie ważne dla procesów dydaktycznych. Przedstawiony materiał uwzględnia obowiązujące programy nauczania. Książka jest bogato ilustrowana schematami, rycinami typu atlasowego, zdjęciami preparatów, dokumentacją radiologiczną. Ułatwia to czytelnikowi przyswojenie zawartych w niej treści. Jest przeznaczona dla studentów kierunków medycznych oraz lekarzy specjalizujących się w stomatologii, szczególnie w chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, oraz chirurgii plastycznej, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, anestezjologii, radiologii, onkologii. Podręcznik znajduje się na liście literatury zalecanej do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z chirurgii szczękowo-twarzowej. ISBN 978-83-200-3243-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 768 stron, 450 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 157,50 zł

Anatomia radiologiczna Rtg, TK, MR, USG, SC Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński

www.pzwl.pl

Podręcznik ma charakter kompleksowy – uwzględnia wszystkie stosowane współcześnie techniki obrazowe. Oprócz analizy anatomicznej zdjęć, podano w nim najczęściej występujące odmiany budowy narządów oraz informacje dotyczące pomiarów stosowanych do oceny wyników badań. Główną część książki stanowią obrazy anatomiczne uzyskane za pomocą różnych, współcześnie stosowanych metod obrazowania. Ponieważ są prezentowane w ujęciu narządowym, kolejność omawianych struktur anatomicznych współgra z układami nowoczesnych podręczników poświęconych radiologii klinicznej. Ułatwia to także codzienne korzystanie z książki przy opisywaniu przypadków klinicznych. Wszystkie struktury anatomiczne zostały czytelnie i dokładnie oznaczone oraz opisane z uwzględnieniem obowiązujących mian polskich i łacińskich. Podręcznik adresowany jest do studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych oraz uczelni licencjackich. Uwzględnia również program specjalizacji w zakresie diagnostyki obrazowej. ISBN 978-83-200-3545-2, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 454 strony, 579 ilustracji, 46 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 153,30 zł

6

Berthold Block Zob. s. 128

Atlas anatomii człowieka Wolfa-Heideggera Tom 1–2, indeksy/słowniki: łacińskopolsko-angielski, polsko-łacińsko-angielski, angielsko-łacińsko-polski Petra Köpf-Maier Tytuł oryginału: Wolf-Heideggers Atlas der Anatomie des Menschen, 5. Auflage Z jęz. niemieckiego tłumaczyli: Radosław Michalik, Agnieszka Andrzejczak, Aleksandra Kwolczak pod redakcją Ryszarda Aleksandrowicza Jest to tłumaczenie piątego wydania atlasu Wolfa-Heideggera. Tom 1 obejmuje anatomię systematyczną, anatomię ścian tułowia oraz kończyny górnej i dolnej, tom 2 – anatomię głowy i szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, ośrodkowego układu nerwowego, oka i ucha. Wydanie to zostało wzbogacone o liczne, starannie dobrane i nienagannie wykonane najnowszymi technikami obrazowania, zdjęcia poszczególnych części ciała, naczyń i przewodów narządów wewnętrznych, które odpowiadają kolorowym rycinom, uzupełniając ich wartość poznawczą. Bardzo wartościowy jest także zwięzły opis rycin, uwzględniający obecnie obowiązujące mianownictwo anatomiczne w języku polskim, angielskim i łacińskim. Zestawienie rysunków ze zdjęciami radiologicznymi i z obrazami z rezonansu magnetycznego lub ultrasonografii ułatwi naukę poszczególnych struktur anatomicznych. Stanowi to największą wartość tego atlasu, wyróżniającą go spośród innych publikacji tego typu. Atlas przeznaczony jest dla studentów uczelni medycznych. ISBN: 83-200-2852-3 (komplet), 83-200-2862-0 (tom 1), 83-200-2863-9 (tom 2), 83-200-2864-7 (indeksy), wydanie I, format: 21 × 28 cm, tom 1 – 304 strony, 586 ilustracji (w tym 452 kolorowe), tom 2 – 440 stron, 866 ilustracji (w tym 677 kolorowych), indeksy/słowniki – 256 stron, oprawa twarda cena katalogowa kompletu – 299,25 zł


Anatomia

Tom 1 – Szyja, tułów i kończyna górna Tom 2 – Kończyna dolna Serge Tixa Tytuły oryginału: Atlas d’anatomie palpatoire. Tom 1: Cou, tronc, membre supérieur. Tom 2: Membre inférieur Z jęz. francuskiego tłumaczyła Joanna Józefowicz-Pacuła Jest to drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie atlasu, w którym przedstawiono metodę manualnego wyszukiwania poszczególnych struktur anatomicznych: kości, ścięgien, mięśni, naczyń i nerwów. Prezentacja metody została wsparta bogatym materiałem ilustracyjnym, co sprawia, że książka jest bardzo konkretną i precyzyjną pomocą diagnostyczną oraz terapeutyczną. Tom 1. podzielono na siedem rozdziałów, w których omówiono szyję, tułów wraz z okolicą krzyżową, bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek i dłoń. W tomie 2. podzielonym na pięć rozdziałów, omówiono biodro, udo, kolano, goleń oraz stęp i stopę. Każdej fotografii towarzyszy opis dydaktyczny stosowanej techniki, często w wersji nigdy wcześniej niepublikowanej. Terminy anatomiczne są podane zgodnie z obowiązującą nomenklaturą międzynarodową i polską. Atlas odgrywa jednocześnie rolę podręcznika i zbioru ćwiczeń praktycznych, a jego adresatami są zarówno studenci, jak i praktykujący specjaliści z dziedziny osteopatii, kinezyterapii, fizjoterapii, ergoterapii i medycyny manualnej. ISBN: 978-83-200-3533-9 (komplet), 978-83-200-3531-5 (tom 1), 978-83-200-3532-2 (tom 2), wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 230 stron, 412 ilustracji, tom 2 – 232 stron, 410 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 198,45 zł

Atlas funkcjonalny mózgu William W. Orrison, jr. Tytuł oryginału: Atlas of Brain Function Redakcja naukowa tłumaczenia: Jerzy Walecki Prezentowany atlas jest przewodnikiem po strukturalnych i funkcjonalnych związkach poszczególnych części mózgu. Jego czynność można analizować w niespotykany dotychczas sposób. Publikacja umożliwia poznanie jego budowy i struktury, jest zilustrowana doskonałej jakości rycinami, w tym obrazami MRI z wykorzystaniem najnowszej techniki 3T. Wykorzystanie obrazów uzyskanych za pomocą aparatów 3T daje możliwość precyzyjnego wskazania struktur anatomicznych.

Słownik umieszczony na początku książki zawiera definicje pojęć neuroanatomicznych, dzięki którym można zrozumieć podstawowe funkcje lub związki funkcjonalne różnych części mózgu oraz zapoznać się ze szczegółowym opisem każdej struktury Atlas będzie niewątpliwie przydatny dla radiologów, neurologów, neurochirurgów, psychiatrów oraz psychologów. Jest także doskonałą pomocą dla studentów medycyny. ISBN 978-83-200-4028-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 320 stron, 174 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Atlas treningu siłowego Frédéric Delavier Zob. s. 130

Fotograficzny atlas anatomii człowieka Chihiro Yokochi, Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb Tytuł oryginału: Photographic Anatomy of the Human Body, 3rd edition Z jęz. angielskiego tłumaczyła Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska Redakcja naukowa tłumaczenia: Ryszard Aleksandrowicz Atlas zawiera liczne, starannie dobrane fotografie przedstawiające wzajemne relacje poszczególnych struktur anatomicznych. Przedstawione w nim obrazy preparatów anatomicznych, niejednokrotnie trudnych do uzyskania na stole sekcyjnym, są niespotykane i doskonałe. Obecnie dostępne atlasy zawierają jedynie tradycyjne fotografie i rysunki, a ponieważ preparowanie jest nadal najlepszą metodą studiowania anatomii, możliwość dokładnego przyjrzenia się tym preparatom ułatwia naukę i zapamiętanie. Atlas jest pożytecznym, a nawet niezbędnym uzupełnieniem podręczników anatomii i fizjologii, wykorzystywanych przez studentów medycyny, wydziałów lekarskodentystycznych, farmacji i kierunków paramedycznych. ISBN 83-200-3374-8, wydanie I, format: 21 × 29,7 cm, 148 stron, 302 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

www.pzwl.pl

Atlas anatomii palpacyjnej

7


Anatomia Ilustrowana anatomia człowieka Feneisa

Mały atlas anatomiczny Ryszard Aleksandrowicz

Wolfgang Dauber Tytuł oryginału: Pocket Atlas of Human Anatomy, 5th edition Z jęz. angielskiego tłumaczyła Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska Redakcja naukowa tłumaczenia: Ryszard Aleksandrowicz Jest to nowe, zaktualizowane i rozszerzone, polskie wydanie bardzo przydatnej książki, która jest źródłem informacji o anatomii człowieka. Wydanie to zostało dostosowane do obowiązującego nowego wydania mianownictwa anatomicznego przyjętego przez Światowy Komitet ds. Mianownictwa Anatomicznego (FCAT). Tym samym zostały w nim uwzględnione najnowsze dane z aktualnego piśmiennictwa. Zwiększono także liczbę rycin. Szczególną wartość książki stanowi układ całości polegający na tym, że rysunki umieszczone są na stronach parzystych, a na stronach nieparzystych znajdują się terminy łacińskie i polskie oraz zwięzłe definicje struktur anatomicznych. Umożliwia to łatwe porównanie tekstu z rycinami. Książka jest przeznaczona dla studentów medycyny i lekarzy, ale mogą z niej także korzystać słuchacze szkół medycznych. ISBN 978-83-200-3658-9, wydanie V uzupełnione, format: 16,5 × 23,5 cm, 674 strony, 907 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 159,60 zł

Kieszonkowa anatomia topograficzna. Kości, stawy, więzadła

Jest to rozszerzone i uzupełnione wydanie cieszącego się ogromną popularnością atlasu. Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny i jednocześnie usystematyzowany. Książka jest bogato ilustrowana. Zawiera 83 barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. Jest to publikacja szczególnie przydatna nie tylko uczniom, lecz także słuchaczom studiów licencjackich. Powinna również zainteresować wszystkich, którzy chcą poznać budowę i mechanizmy funkcjonowania ciała ludzkiego. ISBN 978-83-200-4020-3, wydanie V, format: 16,5 × 23,5 cm, 180 stron, 83 barwne tablice, oprawa plastykowa cena katalogowa 40,95 zł

Podstawy anatomii człowieka Bogusław K. Gołąb Jest to znakomity podręcznik, niezbędny do nauki anatomii przede wszystkim na kierunkach paramedycznych. Niewątpliwym atutem książki jest syntetyczne ujęcie materiału i jego przejrzysty układ. Wspaniałą pomocą w przyswojeniu wiadomości jest bogaty materiał ilustracyjny. ISBN 978-83-200-3756-2, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 292 strony, 150 ilustracji, 7 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

www.pzwl.pl

Przewodnik polsko-łaciński

Zarys anatomii człowieka

Jerzy Stanisław Gielecki (red.)

Adam Krechowiecki, Florian Czerwiński

Książka zawiera szczegółowe miana anatomiczne z zakresu osteologii i artrologii. Omówiono w niej także klasyfikację stawów i zakresy ich ruchów, wyczuwalność punktów kostnych oraz miejsca przyczepów mięśni na strukturach kostnych. Hierarchię ważności struktur anatomicznych zaznaczono za pomocą odcieni czerwieni i szarości oraz różnych krojów pisma i wcięć umożliwiających precyzyjną lokalizację mian. Topograficzny układ pozwala na przygotowanie się do ćwiczeń prosektoryjnych. Alfabetyczny indeks nazw polskich i łacińskich ułatwia szybkie odszukanie danej struktury w tekście. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz studentów fizykoterapii.

Jest to podręcznik anatomii od wielu lat cieszący się dużą popularnością wśród studentów uczelni medycznych. W zwięzły sposób przedstawiono w nim najważniejsze wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej. Może służyć jako repetytorium dla każdego, kto chce powtórzyć i ugruntować swoją wiedzę z tej dziedziny.

ISBN 978-83-200-3733-3, wydanie I, format: 11,8 × 16,5 cm, 198 stron, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

8

ISBN 978-83-200-3873-6, wydanie VIII uaktualnione, format: 16,5 × 23,5 cm, 644 strony, 314 ilustracji, 31 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 135,49 zł


Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia Seria: Wykłady z Anestezjologii i Intensywnej Terapii Publikacje w serii skierowane są do lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii, specjalistów pracujących na oddziałach intensywnej terapii i szpitalnych oddziałach ratunkowych, lekarzy anestezjologów, a także lekarzy specjalizacji ginekologiczno-położniczej, internistów i  pneumonologów. W  książkach omówione zostały problemy anestezji położniczej, zagadnienia postępowania lekarskiego w stanach zagrożenia życia, związanych z ciążą i połogiem, przedstawiono etiopatogenezę oraz postępowanie kliniczne we wstrząsie septycznym i w zespole ostrych zaburzeń oddechowych. Odbiorcy publikacji znajdą także na ich łamach podstawowe aspekty znieczulenie ogólnego, mechanizmy znieczulenia, jak również farmakokinetykę i farmakodynamikę leków anestetycznych. Poruszone zostały również kwestie praktycznego rozwiązywania problemów klinicznych na oddziałach intensywnej terapii.

Zdzisław Kruszyński

problemów klinicznych, w tym racjonalne użycie leków wazopresyjnych. Omówiono również zasady znieczulenia z użyciem małych przepływów. Ta technika znieczulenia zyskuje na popularności z przyczyn zarówno ekonomicznych (zmniejszenie zużycia drogich anestetyków wziewnych), jak i ekologicznych (mniejsze zanieczyszczenie atmosfery).

Pierwszy z wykładów poświęcono jednej z rzadszych przyczyn przyjęć chorych na oddział intensywnej terapii, jednak leczenie stanu astmatycznego jest jednym z trudniejszych zadań dla anestezjologa. Omówione zagadnienia to m.in. objawy napadu astmy, zatrzymanie krążenia podczas niego, stan astmatyczny w ciąży. Drugą część publikacji poświęcono zagadnieniom związanym z przeszczepianiem narządów od dawcy zmarłego. Są to m.in.: śmierć mózgu, neurologiczne kryteria śmierci, pobieranie narządów oraz podstawy prawne przeszczepiania narządów w Polsce.

ISBN 978-83-200-3590-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 172 strony, 11 ilustracji, 24 tabele, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-3856-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 192 strony, 8 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka

Zdzisław Kruszyński

cena katalogowa 70,35 zł

Wstrząs septyczny. Znieczulenie z użyciem małych przepływów Zdzisław Kruszyński W książce w sposób zwięzły przedstawiono etiopatogenezę oraz postępowanie kliniczne we wstrząsie septycznym. Wstrząs septyczny należy do najczęstszych stanów zagrożenia życia praktycznie na wszystkich oddziałach szpitalnych, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii. Położono nacisk na praktyczne rozwiązywanie

cena katalogowa 70,35 zł

Zespół ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS). Postępowanie w trudnej intubacji

W książce w sposób zwięzły przedstawiono etiopatogenezę oraz postępowanie kliniczne w zespole ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS) – jednego z najtrudniejszych problemów klinicznych na oddziałach intensywnej terapii. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne aspekty wentylacji mechanicznej u chorych z głębokimi zmianami mechaniki oddychania. Omówiono również zasady postępowania w trudnej intubacji. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zagrażających trudności oraz techniki alternatywne intubacji tchawicy.

www.pzwl.pl

Intensywna terapia stanu astmatycznego. Przygotowanie dawcy narządów

ISBN 978-83-200-3794-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 180 stron, 40 ilustracji, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 70,35 zł

9


Anestezjologia i intensywna terapia Znieczulenie ogólne. Zatorowość płucna Zdzisław Kruszyński W pierwszym wykładzie zwięźle przedstawiono podstawowe aspekty znieczulenia ogólnego, przede wszystkim mechanizmy znieczulenia, oraz farmakokinetykę i farmakodynamikę leków anestetycznych. Drugi wykład jest poświęcony patofizjologii i postępowaniu klinicznemu w zatorowości płucnej, która należy do częstych stanów zagrożenia życia na oddziałach intensywnej terapii. Autor zwraca szczególną uwagę na praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych.

Anestetyczne środki wziewne Przewodnik Marcin Rawicz W książce jest opisany współczesny stan wiedzy z zakresu wziewnych środków anestetycznych – leków służących do usypiania i podtrzymywania anestezji, mechanizmy anestezji, farmakologia, sposoby podawania oraz zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej. Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie środków wziewnych jest wprowadzenie szybko działających, słabo rozpuszczalnych leków wziewnych, podawanych metodą anestezji z małymi przepływami. Środki te są dokładnie omówione w publikacji. Książka jest przeznaczona dla lekarzy anestezjologów, lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie, studentów medycyny i pielęgniarek anestezjologicznych. ISBN 978-83-200-3692-3, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 128 stron, 6 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 25,20 zł

Anestezja bariatryczna Postępowanie anestezjologiczne z chorym otyłym Tomasz Gaszyński

www.pzwl.pl

W książce omówiono zagadnienia postępowania anestezjologicznego z chorym otyłym. Anestezja bariatryczna staje się coraz bardziej istotnym problemem z powodu wrastającej liczby pacjentów otyłych. Właściwe postępowanie z takim pacjentem wymaga znajomości odrębnej fizjologii i farmakologii oraz specyficznego postępowania zwiększającego bezpieczeństwo okołooperacyjne. Przedstawiono m.in. przygotowanie pacjenta do znieczulenia, przeprowadzenie znieczulenia, opiekę pooperacyjną,

10

ISBN 978-83-200-3614-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 256 stron, 20 ilustracji, 36 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Dostępne w druku na żądanie:

Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące Zdzisław Kruszyński Zob. s. 155

intensywną terapię i postępowanie ratunkowe, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowanie w przypadku tzw. trudnych dróg oddechowych. Książka jest adresowana do specjalistów i przygotowujących się do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii. ISBN 978-83-200-3763-0, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 152 strony, 10 tabel, 10 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Anestezja geriatryczna Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska (red.) Liczebność populacji ludzi starszych w Polsce stale rośnie. Coraz większe są ich oczekiwania dotyczące komfortu zdrowotnego i długości życia. Równocześnie wymagają oni specjalnych zasad postępowania anestetycznego, określanych jako anestezja geriatryczna. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów. Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych. ISBN 978-83-200-3813-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 344 strony, 8 ilustracji, 43 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 77,70 zł


Anestezjologia i intensywna terapia Anestezja praktyczna Neville Robinson, George Hall Tytuł oryginału: How to Survive in Anaesthesia, 2nd edition Z jęz. angielskiego tłumaczył Marcin Kołacz Redakcja naukowa tłumaczenia: Ewa Mayzner-Zawadzka Książka jest podzielona na 3 części. W części pierwszej opisano 10 podstawowych czynności anestezjologicznych, w drugiej – wybrane stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji oraz niektóre powikłania występujące w związku z anestezją. Część trzecia dotyczy specyfiki anestezjologii w różnych dziedzinach zabiegowych. Całość stanowi syntetyczny przegląd anestezji klinicznej, pozwalający na poznanie charakteru specjalności i zakresu postępowania. Autorzy w sposób przystępny przybliżają trudne, codzienne sytuacje kliniczne w anestezjologii, co sprawia, że rozwiązanie staje się osiągalne. Książka będzie przydatna początkującym anestezjologom oraz innym lekarzom szkolącym się w anestezjologii, personelowi bloku operacyjnego oraz studentom wyższych lat medycyny. ISBN 83-200-3328-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 204 strony, 13 ilustracji, 11 tabel, 127 tablic, oprawa miękka cena katalogowa 49,35 zł

Anestezjologia i intensywna opieka Klinika i pielęgniarstwo Podręcznik dla studiów medycznych Laura Wołowicka, Danuta Dyk (red.) Zob. s. 101

z anestezją. W anestezji szczegółowej uwagę zwrócono na specyfikę postępowania anestezjologicznego w różnych grupach pacjentów oraz w różnych dziedzinach medycyny. Omówiono mechanizmy powstawania bólu i jego leczenie. Zagadnienia tomu drugiego to problemy intensywnej terapii – począwszy od organizacji, funkcjonowania, ekonomiki, problemów etycznych związanych z intensywną terapią, przez postępowanie w stanach ostrych, monitorowanie funkcji różnych układów, leczenie różnych zaburzeń aż po stany sepsy, wstrząsu i anafilaksji oraz rozpoznanie śmierci mózgowej. Jest to unikatowa publikacja uwzględniająca specyfikę polskiej anestezjologii i intensywnej terapii, przeznaczona dla specjalistów tych dziedzin, lekarzy w trakcie specjalizacji, terapeutów zajmujących się problemem zwalczania bólu oraz lekarzy wszystkich innych specjalności, w pracy których stosowane jest znieczulenie lub leczenie bólu. ISBN: 978-83-200-3199-7 (komplet), 978-83-200-3946-7 (tom 1), 978-83-200-3947-4 (tom 2), wydanie I, format: 16,5 × 23,5, tom 1 – 894 strony, 96 ilustracji, 119 tabel; tom 2 – 680 stron, 53 ilustracje, 88 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 366,45 zł

Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej Repetytorium Wojciech Gaszyński Zob. s. 73

Leczenie bólu Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski Zob. s. 45, 46

Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu Tom 1–2 Ewa Mayzner-Zawadzka (red.)

Leki w intensywnej terapii Henry Paw, Rob Shulman zob. s. 46

Medycyna ratunkowa na dyżurze Samuel M. Keim (red.)

www.pzwl.pl

Pierwsza publikacja całościowo przedstawiająca zagadnienia anestezji i intensywnej terapii oraz problemy leczenia bólu, napisana wyłącznie przez polskich autorów. Zawarto w niej tematy z zakresu anestezjologii ogólnej i szczegółowej z odniesieniem ich do fizjologii i patofizjologii. We wprowadzeniu do intensywnej terapii omówiono etiopatogenezę zaburzeń. Przedstawiono nowoczesne metody badania i leczenia bólu. W pierwszym tomie zawarto dwie części – podstawy anestezjologii i anestezję szczegółową. Omówiono takie tematy, jak środki stosowane w anestezjologii, problemy anestezji ogólnej, anestezji regionalnej oraz ryzyko związane

Zob. s. 73

11


Anestezjologia i intensywna terapia Ogólne powikłania pooperacyjne

Podstawy intensywnej terapii dzieci

Ewa Karpel, Przemysław Jałowiecki (red.)

Charles Stack, Patric Dobbs

Zob. s. 18

Zob. s. 99

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

Położnictwo dla anestezjologów

Jerzy Strużyna (red.)

Alexander Heazell, John Clift (red.)

Zob. s. 72

Tytuł oryginału: Obstetrics for Anaesthetists Z jęz. angielskiego tłumaczył Jarosław W. Ciechanowicz

Podręcznik doraźnej pomocy medycznej J. P. Wyatt i wsp. Zob. s. 74

Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze Praktyczny przewodnik Chandra M. Kumar, Chris Dodds (red.) Tytuł oryginału: Practical Guide to Common Clinical Procedures and Emergencies Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Franciszka Kokota

www.pzwl.pl

Poradnik – napisany przez 62 specjalistów z zakresu medycyny klinicznej i stanów nagłych – został przygotowany jako podręczna książka do stosowania przez lekarza bezpośrednio przy łóżku chorego. Przedstawiono w nim zabiegi diagnostyczne i kliniczne w sposób przystępny, opisując kolejne etapy postępowania. Są to opisy najczęściej wykonywanych zabiegów – zarówno prostych, jak i zabiegów o dużym stopniu trudności. W ośmiu z dziewięciu części poradnika opisano różne procedury diagnostyczne i kliniczne, a ostatnia zawiera algorytmy postępowania w stanach nagłych. Autorzy przedstawiają problemy wynikające z opieki nad chorym w stanie krytycznym, resuscytację noworodka, a także obsługę aparatów diagnostycznych, sprzętu medycznego oraz przygotowania do wykładu naukowego. Książka jest przeznaczona dla początkujących i doświadczonych anestezjologów, lekarzy i pielęgniarek z oddziałów zabiegowych oraz intensywnego nadzoru medycznego, lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych, studentów medycyny i pielęgniarstwa. ISBN 978-83-200-3437-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 548 stron, 132 ilustracje, 38 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 82,95 zł

12

W książce są omówione wszystkie ważniejsze zagadnienia z zakresu położnictwa, mające wpływ na postępowanie anestezjologiczne w okresie okołoporodowym. Każdy rozdział ma bardzo czytelny i przejrzysty układ. Starannie dobrane ryciny, tabele i algorytmy postępowania ilustrują najistotniejsze zagadnienia z zakresu praktyki anestezjologicznej w położnictwie. Książka będzie przydatna dla anestezjologów pracujących na oddziałach położniczych oraz lekarzy położników i ginekologów, a dla także położnych. ISBN 978-83-200-4114-9, wydanie I, format: 12,5 × 18,6 cm, 192 strony, 35 ilustracji, 15 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 49 zł

Rola tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu w leczeniu bólu u chorych na nowotwory Wojciech Leppert Zob. s. 46

Stany nagłe w położnictwie Malcolm Woollard, Kim Hinshaw, Helen Simpson, Sue Wieteska, Patric Dobbs Zob. s. 58


Biochemia Stany nagłe w zarysie Richard M. Leach, Jeremy P. T. Ward, James T. Sylvester Tytuł oryginału: Critical Care Medicine at a Glance Seria: … at a Glance

Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Ewy Kucewicz-Czech

rozwiązania. Cechuje ją przejrzystość, zwarta forma, jasno sprecyzowane cele postępowania lekarskiego. Jest ona adresowana głównie do anestezjologów, lecz będzie również przydatna dla chirurgów, ortopedów, ginekologów, lekarzy medycyny ratunkowej, internistów, stomatologów oraz studentów medycyny. ISBN 978-83-200-3793-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 128 stron, 7 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Zawartość książki została podzielona na trzy części. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia ogólne, charakterystyczne dla intensywnej terapii. W części drugiej omówiono zagadnienia związane z intensywną terapią schorzeń niezabiegowych, np. zaburzenia krążenia, oddechowe, czynności przewodu pokarmowego, ostra niewydolność nerek, zatrucia i zaburzenia odporności organizmu. Część trzecia dotyczy medycyny zabiegowej, głównie urazów, a także ostrych stanów chirurgicznych i położniczych. Wszystkie zagadnienia są omówione w jednolitej formie. Na jednej stronie przedstawiono rysunki, schematy i algorytmy, a na drugiej – krótkie objaśnienia i definicje. Ponieważ intensywna terapia ma charakter interdyscyplinarny, repetytorium będzie przydatne zarówno dla studentów wydziałów lekarskich i anestezjologów, jak i dla lekarzy specjalizujących się w innych dyscyplinach. ISBN 978-83-200-3455-4, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 112 stron, 45 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Zaburzenia świadomości u dzieci Jacek Grygalewicz (red.) Zob. s. 94

Zakrzepica żył głębokich i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych Maciej Szczepański Zob. s. 17

Biochemia

Urazy klatki piersiowej

Biochemia

Jerzy Kołodziej (red.)

Ilustrowany przewodnik

Zob. s. 17

Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm Tytuł oryginału: Taschenatlas der Biochemie, 3. Auflage

Podręcznik dla ratowników medycznych Susan M. Briggs, Kathryn H. Brinsfield (red.) Zob. s. 75

Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii Ewa Mayzner-Zawadzka, Dariusz Kosson (red.) Książka jest zbiorem procedur anestezjologicznych zalecanych w wybranych sytuacjach klinicznych. W przeciwieństwie do innych publikacji z tej dziedziny w tej książce są podane w skondensowanej formie konkretne

Z jęz. niemieckiego tłumaczył zespół pod redakcją Ludmiły Węglarz i Tadeusza Wilczoka W publikacji w zwięzły sposób przedstawiono wiadomości z zakresu biochemii. Omówiono fizykochemiczne podstawy biochemii, z uwzględnieniem metod stosowanych w nowoczesnej biochemii, genetykę molekularną, biochemiczne podstawy fizjologii tkanek, mechanizmy działania hormonów, sposoby przekazywania sygnałów w komórce. Każde omawiane zagadnienie jest ilustrowane kolorowym schematem, co znacznie ułatwia przyswojenie materiału. Książka może odgrywać rolę repetytorium, pomagając w uporządkowaniu wiadomości przyswojonych z innych, obszerniejszych podręczników. Publikacja jest adresowana do studentów medycyny, wydziałów lekarsko-dentystycznych, farmacji i nauk biologicznych. ISBN 83-200-3110-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 454 strony, 215 ilustracji kolorowych, oprawa twarda cena katalogowa 114,45 zł

13

www.pzwl.pl

Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach


Biofizyka Biochemia Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich Kazimierz Pasternak Zob. s. 102

Biochemia Harpera Ilustrowana Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell Tytuł oryginału: Harper’s Illustrated Biochemistry. 27th edition Redaktorzy naukowi tłumaczenia: Franciszek Kokot, Aleksander Koj, Andrzej Kozik, Tadeusz Wilczok Kolejne polskie wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny obejmuje – podobnie jak wydania poprzednie – podstawy biochemii, przedstawione w zwięzłej, przyjaznej dla czytelnika i bardzo interesującej formie. Autorzy zadbali, aby uwzględniało ono najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie nauki, mające szczególne znaczenie w medycynie. Cały materiał książki został unowocześniony oraz uzupełniony o nowe ryciny i pozycje piśmiennictwa. Nowością jest rozdział dotyczący bioinformatyki i biologii komputerowej – coraz intensywniej rozwijających się dyscyplin nauki. Dużo więcej miejsca poświęcono też nowoczesnym metodom projektowania nowych leków, opartym na postępach genomiki i proteomiki. Położono również większy nacisk na znaczenie spektrometrii mas w diagnostyce chorób metabolicznych. Cennym dodatkiem są zamieszczone na końcu książki spisy użytecznych stron internetowych oraz czasopism z dziedziny biochemii lub pokrewnych. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów medycyny, farmacji, biologii i kierunków pokrewnych. ISBN 978-83-200-4087-6, wydanie VI, format: 16,5 × 23,5 cm, 790 stron, 563 ilustracje, 164 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 135,45 zł

Biochemia jamy ustnej Lilla Lachowicz, Ewa Turska Zob. s. 138

www.pzwl.pl 14

Biofizyka Biofizyka Feliks Jaroszyk „Biofizyka” to uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych. Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych, akademii wychowania fizycznego, wydziałów biologii i fizyki uniwersytetów oraz wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych. ISBN 978-83-200-3676-3, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 912 stron, 505 ilustracji, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 155,40 zł

Biologia i mikrobiologia Biotechnologia farmaceutyczna Oliver Kayser, Rainer H. Müller (red.) Zob. s. 39

Mikrobiologia Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych Piotr B. Heczko (red.) Zob. s. 107


Chemia Mikrobiologia lekarska Fritz H. Kayser, Kurt A. Bienz, Johannes Eckert, Rolf M. Zinkernagel Tytuł oryginału: Medical Microbiology Redakcja naukowa tłumaczenia z jęz. angielskiego: Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk Podręcznik zawiera szczegółową wiedzę o drobnoustrojach, z uwzględnieniem chorobotwórczości i ich znaczenia w medycynie. Podkreślono w nim rolę nowoczesnych metod diagnostycznych, chemioterapii, a także profilaktyki zakażeń wywołanych przez drobnoustroje. Książka ma systematyczny, przejrzysty układ. Zawiera materiał niezbędny do opanowania wiadomości z zakresu mikrobiologii ogólnej i szczegółowej. Kolorowe ryciny, wykresy, tabele stanowią doskonałą pomoc w przyswojeniu wiedzy z zakresu mikrobiologii. Publikacja jest adresowana do studentów medycyny oraz lekarzy. ISBN 978-83-200-3154-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 630 stron, 177 ilustracji, 95 tabel, oprawa miękka

Chemia Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej Tadeusz W. Hermann (red.) Jest to nowoczesny podręcznik adresowany do studentów farmacji, analityki medycznej, biologii i kierunków pokrewnych. Omówiono w nim różne procesy fizykochemiczne, z którymi na pewno spotka się farmaceuta w swojej przyszłej pracy. Dotyczy to przede wszystkim farmakokinetyki leków, zjawisk dotyczących roztworów elektrolitów, elektrochemii, zjawisk powierzchniowych i układów dyspersyjnych, spektroskopii i radiofarmacji. ISBN 978-83-200-3398-4, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 684 strony, 264 ilustracji, 68 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 109,20 zł

cena katalogowa 177,45 zł

Chemia leków

Lakshman P. Samaranayake Zob. s. 141

Podstawy molekularne biologii komórki Aspekty medyczne Gerald M. Fuller, Dennis Shields Tytuł oryginału: Molecular Basis of Medical Cell Biology Z jęz. angielskiego tłumaczyła Hanna Kozłowska W przejrzystej i nowoczesnej formie autorzy zapoznają czytelnika z najnowszymi odkryciami w dziedzinie biologii komórki, a jednocześnie dają interpretację zagadnień w aspekcie klinicznym. Wysokiej jakości elektronogramy są ogromnym atutem tego podręcznika. Układ dzieła (tabele, schematy) czyni je bardzo przydatnym w trakcie ćwiczeń i seminariów, a także podczas powtarzania materiału przed egzaminem przedmiotowym lub specjalizacyjnym. Książka przeznaczona jest dla lekarzy, studentów uczelni medycznych – wydziałów: lekarskich, farmaceutycznych, analitycznych, pielęgniarskich oraz biotechnologii.

Alfred Zejc, Maria Gorczyca (red.) Obecne wydanie zostało zmienione i rozszerzone. Książka zawiera bardzo obszerny materiał – opisy poszczególnych grup leków, ich właściwości fizykochemiczne, mechanizmy działania, metabolizm, zasady działania proleku, co zostało zilustrowane licznymi (ponad 1000) wzorami. Materiał ten jest przedstawiony w układzie farmakologicznym lub farmakologiczno-terapeutycznym według powszechnie stosowanych systemów. W publikacji zastosowano zasady polskiej pisowni nazw międzynarodowych zgodnie z wytycznymi Komisji Nomenklatury Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów farmacji, farmaceutów, jak i studentów pokrewnych dziedzin nauki, a także pracowników przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoriów analitycznych. ISBN 978-83-200-3652-7, wydanie III, format: 16,5 × 23,5 cm, 856 stron, 284 ilustracje, 22 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 132,30 zł

www.pzwl.pl

Podstawy mikrobiologii dla stomatologów

ISBN 83-200-3259-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 300 stron, 141 ilustracji, 74 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 57,75 zł

15


Chemia Chemia medyczna

Chemia organiczna

Podręcznik dla studentów medycyny

Krótki kurs

Władysław Gałasiński

Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hart, Christopher M. Hadad

Podręcznik zawiera zwięzłe i niezbędne wiadomości z zakresu chemii. Omawiane zagadnienia podzielono na dwie zasadnicze części. Część pierwsza obejmuje chemię ogólną i termodynamiczną, a część druga – chemię organiczną i statykę biochemiczną. Treść przedstawiono w sposób przystępny. Tekst wzbogacają liczne ryciny i wzory chemiczne. Każdy rozdział kończy się streszczeniem, zawiera przykłady i sposoby rozwiązywania różnych zadań, a także pytania i odpowiedzi. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów wydziałów lekarskich, lekarsko-dentystycznych i farmacji, a także analityki medycznej. Stanowi cenne źródło wiadomości niezbędnych nie tylko do zdania egzaminu z chemii, lecz także do opanowania innych nauk medycznych, m.in. biochemii klinicznej i farmakologii, przydatnych w następnych latach studiów medycznych.

Tytuł oryginału: Organic Chemistry. A Short Course. 12th edition

ISBN 83-200-3017-X, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 464 strony, 66 ilustracji, 398 wzorów, 41 tabel, układ okresowy pierwiastków, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-3491-2, wydanie II, format: 21,5 × 26 cm, 586 stron, 131 ilustracji, 44 tabele, oprawa miękka

cena katalogowa 61,95 zł

www.pzwl.pl 16

Redakcja naukowa tłumaczenia: Leszek Szmigiero Jest to podręcznik chemii organicznej przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów biologicznych, tzn. medycyny, farmacji, biologii, rolnictwa itp. Omawiane zagadnienia są podawane w formie wykładu i nawiązują do praktycznych aspektów chemii organicznej. W książce przedstawiono wszystkie klasy związków organicznych oraz cztery główne rodzaje związków o znaczeniu biologicznym: lipidy, węglowodany, białka i kwasy nukleinowe. Przyswojenie przedstawionych zagadnień na pewno ułatwią liczne zadania i przykłady. Obecne wydanie zostało zmienione i uaktualnione.

cena katalogowa 177,45 zł


Chirurgia

Chirurgia Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa Seria ta ma służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych, trudnych i naglących problemów. Skierowana jest do lekarzy specjalizujących się w zabiegowych dziedzinach medycyny, medycynie ratunkowej, nefrologii, radiologii, anestezjologii, a także do studentów medycyny. Publikacje poświęcone są zagadnieniom dotyczącym opieki okołooperacyjnej – m.in. w ujęciu oceny chorych kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, postępowania w ostrych okołooperacyjnych stanach dekompensacji ustroju, patologii okołooperacyjnych. Omówiona została diagnostyka i leczenie: guzów i torbieli – zarówno łagodnych, jak i złośliwych; urazów i złamań rusztowania kostnego klatki piersiowej, tchawicy i oskrzeli, serca, przepony; żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Przedstawione zostały problemy intensywnej terapii, a  także najnowsze kierunki w  leczeniu schorzeń z  użyciem tworzyw sztucznych.

Piotr Andziak Autor w sposób całościowy przedstawia tematykę diagnostyki i leczenia chirurgicznego zwężeń i niedrożności tętnic łuku aorty. Uwzględnia nowe techniki diagnostyki obrazowej i przedstawia najnowsze wyniki wieloośrodkowych badań potwierdzających konieczność wykonywania operacji tętnic szyjnych i łuku aorty. Omawia także wskazania oraz technikę wewnątrznaczyniowych zabiegów poszerzania zwężeń oraz zakładania stentów do tętnic szyjnych wewnętrznych i tętnic łuku aorty. ISBN 978-83-200-3452-3, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 375 stron, 95 ilustracji, 7 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Nowotwory i torbiele nerek Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki (red.) W książce omówiono guzy nerek zarówno łagodne, jak i złośliwe, ze szczególnym uwzględnieniem ich diagnostyki i leczenia. Przedstawiono także klasyfikację i genetyczne uwarunkowania torbieli nerek we wrodzonych oraz nabytych zespołach chorobowych. ISBN 83-200-2612-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 462 strony, 175 ilustracji, 34 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Urazy klatki piersiowej Jerzy Kołodziej (red.) Jest to kompendium aktualnej wiedzy na temat urazów klatki piersiowej, bardzo często zdarzających się w czasie różnego typu wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych. Czytelnik otrzyma sprawdzone w praktyce algorytmy postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych. Szczegółowo omówiono diagnostykę urazów. Przedstawiono też specyfikę urazów u dzieci. Istotną część publikacji stanowi omówienie problemów intensywnej terapii. ISBN 83-200-2747-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 200 stron, 53 ilustracje, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Zakrzepica żył głębokich i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych Maciej Szczepański Zakrzepica żył głębokich i związane z nią powikłania (zatorowość płucna, przewlekła niewydolność żył kończyn dolnych) należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób. Tematyka II wydania książki odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy w zakresie rozpoznawania, leczenia i powikłań żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Na szczególne podkreślenie, zasługują wartości praktyczne książki. Rozszerzono opis diagnostycznych sposobów rozpoznawania zakrzepicy żył głębokich z uwzględnieniem: ultradźwiękowej oceny przepływu krwi żylnej i oceny struktur wewnątrzi okołożylnych, pletyzmografii oporowej i radiologicznych badań flebograficznych oraz omówiono współczesne możliwości leczenia zachowawczego tej choroby. ISBN 83-200-3238-5, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 160 stron, 7 ilustracji, 17 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 57,75 zł

17

www.pzwl.pl

Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych


Chirurgia

Seria: Powikłania w chirurgii Książki wydane w ramach tej serii mają na celu kompleksowe przedstawienie najczęstszych powikłań występujących w chirurgii zabiegowej. Doświadczenia zespołu autorskiego zebrane w cykl monografii mają zapoznać czytelnika z obecnym stanem wiedzy w danym zakresie i wytycznymi służącymi zapobieganiu tego rodzaju zdarzeniom, ich rozpoznawaniu i leczeniu.Każda ze specjalności chirurgicznych ma swoją specyfikę, co znajduje odzwierciedlenie w doborze autorów do każdego z tomów. Jak podkreślają oni sami – ze względu na unikalność niektórych przypadków gromadzenie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania powikłaniom jest procesem ciągłym.

Ogólne powikłania pooperacyjne Ewa Karpel, Przemysław Jałowiecki (red.) Książka stanowi kompendium najnowszej wiedzy o powikłaniach okołooperacyjnych występujących w różnych grupach chorych operowanych z różnych powodów i w zakresie różnych narządów. W publikacji omówiono wpływ procedur chirurgicznych wykonywanych w znieczuleniu na funkcje narządowe ze wskazaniem niepożądanych, czasem nieprzewidywalnych zaburzeń wymagających odpowiedniego postępowanie diagnostyczno- terapeutycznego. Autorzy wskazali najczęściej występujące w okresie okołooperacyjnym zaburzenia krytyczne i powikłania oraz podali aktualne możliwości profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia. Interdyscyplinarny charakter opracowania pozwala lekarzom różnych dyscyplin chirurgicznych na poznanie mechanizmów, objawów i metod postępowania leczniczego w różnych przypadkach powikłań związanych z szeroko rozumianym postępowaniem chirurgicznym. ISBN 978-83-200-3672-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 376 stron, 21 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Powikłania pooperacyjne w ginekologii Beata Śpiewankiewicz (red.)

www.pzwl.pl

Książka jest kompleksowym omówieniem najczęstszych i możliwych powikłań występujących we współczesnej ginekologii operacyjnej. Porusza problemy występujące zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i w przebiegu okresu pooperacyjnego – wczesnego i odległego w czasie. Zawarte w opracowaniu uwagi i informacje pozwolą na ograniczenie liczby powikłań pooperacyjnych w razie ich wystąpienia. Autorzy, eksperci w ginekologii operacyjnej, przedstawiają metody i techniki naprawcze możliwe do zastosowania w sytuacji, gdy do takich powikłań doszło.

18

Książka przeznaczona jest dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ginekologicznej, ginekologów, lekarzy rodzinnych oraz studentów kierunków medycznych. ISBN 978-83-200-3930-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 256 stron, 42 ilustracje, 18 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 99,75 zł

Powikłania w chirurgii dziecięcej Jerzy Czernik (red.) Jest to pierwsze tego typu opracowanie w polskim piśmiennictwie medycznym, które kompleksowo ujmuje problem powikłań w chirurgii dziecięcej. Publikacja jest poświęcona powikłaniom występującym w leczeniu operacyjnym noworodków i niemowląt oraz dzieci i młodzieży. Zawiera wiedzę z etiologii, patofizjologii i techniki chirurgicznej, którą należy uwzględnić przy leczeniu pacjentów. Ogromną jej zaletą są informacje dotyczące rozpoznania, obrazowania i leczenia powikłań pooperacyjnych, a także cenne wskazówki, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wielu powikłań. Książka jest przeznaczona dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej, chirurgów ogólnych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, a także dla studentów uczelni medycznych. ISBN 978-83-200-3722-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 568 stron, 100 ilustracji, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł


Chirurgia Powikłania w chirurgii jamy brzusznej

Powikłania w chirurgii naczyniowej

Jan Kulig, Wojciech Nowak

Piotr Myrcha

W książce w kompleksowy sposób omówiono najczęstsze powikłania występujące w chirurgii jamy brzusznej zarówno przy konkretnych zabiegach operacyjnych, jak i wspólne dla wielu typów zabiegów. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały przyczyny poszczególnych powikłań, sposoby ich rozpoznania i leczenia, a także zapobiegania ich wystąpieniu.

W książce kompleksowo omówiono najczęstsze powikłania występujące w chirurgii naczyniowej i wewnątrznaczyniowej oraz sposoby ich leczenia. W części I autorzy przedstawili ogólnie problematykę zakażeń, hiperplazji oraz powikłań farmakologicznych. W części II szczegółowo omówiono powikłania charakterystyczne dla operacji klasycznych oraz operacji małoinwazyjnych. Książka adresowana jest do specjalistów chirurgii naczyniowej, chirurgów ogólnych i lekarzy przygotowujących się do egzaminu z tej dziedziny oraz innych specjalistów pokrewnych specjalności zabiegowych.

ISBN 978-83-200-3469-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 296 stron, 52 ilustracje, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 89 zł

ISBN 978-83-200-4039-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 170 stron, ok. 40 ilustracji, oprawa miękka

Chirurgia

Chirurgia

Tom 1–2

Podręcznik dla studentów wydziału nauk o zdrowiu

Wojciech Noszczyk (red.)

Stanisław Głuszek (red.)

ISBN: 978-83-200-3983-2 (komplet), 978-83-200-3984-9 (tom 1), 978-83-200-3985-6 (tom 2), format: 20,5 x 29 cm, wydanie I, tom 1 – 544 strony, 377 ilustracji, 58 tabel, tom 2 – 616 stron, 614 ilustracji, 43 tabele, oprawa twarda

Zob. s. 103

Chirurgia Repetytorium Jan Fibak Jest to rzeczowy, zwięzły i przystępny podręcznik, ułatwiający powtórzenie i utrwalenie najważniejszych zagadnień dotyczących chirurgii. Szerzej zostały omówione jedynie choroby i powikłania częściej występujące i stanowiące w chirurgii istotne problemy. Po każdym rozdziale znajduje się zbiór haseł służących do powtórzenia, sprawdzenia i pamięciowego utrwalenia wiadomości. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów medycyny, którym w czasie studiów może być pomocny w przygotowywaniu się do zajęć, a przed egzaminem końcowym może służyć do usystematyzowania posiadanych wiadomości. ISBN 978-83-200-4153-8, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 480 stron, 120 ilustracji, oprawa miękka

www.pzwl.pl

Podręcznik daje pełny obraz aktualnej chirurgii polskiej. Jest bogato ilustrowany – zawiera wiele schematów, tabel i rycin, w tym barwnych. Zarówno treść, jak i ryciny przedstawiono w nowoczesny, przejrzysty sposób. Treść podzielono na dwa tomy. Tom 1 obejmuje podstawy chirurgii, zakażenia i chirurgię urazową, a tom 2 – chirurgię gruczołów wydzielania wewnętrznego, klatki piersiowej, serca i naczyń obwodowych, przełyku i jamy brzusznej oraz niektóre wybrane zagadnienia, takie jak: chirurgia piersi, chirurgia ręki, chirurgiczne leczenie otyłości, podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgia dziecięca i wieku podeszłego. W książce uwzględniono wiele tematów, które dotychczas nie były omawiane w podręcznikach chirurgii: przepisy prawne dotyczące tej dziedziny medycyny oraz zastosowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych. Na uwagę zasługuje szczegółowe omówienie chirurgii urazowej, z uwzględnieniem postępowania w przypadku katastrof i wypadków. Książka uzyskała nagrodę główną w konkursie na najlepszą książkę akademicką Atena’2006.

cena katalogowa 93,45 zł

cena katalogowa 282,45 zł

19


Chirurgia Chirurgia Repetytorium Wojciech Noszczyk Książka zawiera podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które nastąpiły w ostatnich latach. Wiadomości przedstawione zostały w bardzo przejrzystej i czytelnej formie oraz uzupełnione dużą liczbą rycin pomagających opanować materiał. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych. ISBN 978-83-200-3843-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 740 strony, 169 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

Książka przeznaczona jest dla studentów medycyny, lekarzy specjalizujących się w chirurgii oraz dla chirurgów pragnących wprowadzić zabiegi laparoskopowe do swojej praktyki. ISBN 83-200-2440-4, wydanie I, format: 21 × 29,7cm, 460 stron, 360 ilustracji, 66 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 156,45 zł

Chirurgia ogólna dla stomatologów Wojciech Rowiński, Maciej Kosieradzki (red.) Zob. s. 139

Chirurgia onkologiczna Tom 1– 4

Chirurgia endokrynologiczna

Arkadiusz Jeziorski, Andrzej W. Szawłowski, Edward Towpik (red.)

Stanisław Cichoń, Lech Pomorski (red.) W książce są zawarte aktualne informacje na temat rozpoznawania i operacyjnego leczenia chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, w ujęciu operacji klasycznych oraz zabiegów minimalnie inwazyjnych. Potrzeba opracowania tego rodzaju wynika z dynamicznego rozwoju chirurgii endokrynologicznej oraz braku takiej publikacji w języku polskim. Książka składa się z sześciu części: tarczyca, przytarczyce, nadnercza, guzy endokrynne trzustki, guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, nużliwość mięśni. Jest to praktyczny, bogato ilustrowany poradnik rozpoznawania i leczenia chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego. Książka jest adresowana przede wszystkim do chirurgów i internistów specjalizujących się w endokrynologii. ISBN 978-83-200-3863-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 480 stron, 138 ilustracji, 56 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 99 zł

Chirurgia laparoskopowa Waldemar Kostewicz (red.)

www.pzwl.pl

W książce zaprezentowano chirurgię laparoskopową, której popularność stosowania wzrasta dynamicznie. Przedstawiono zagadnienia dotyczące sprzętu i szkolenia, znieczulenia, podstawowych technik operacyjnych. Szczegółowo omówiono kliniczne zastosowanie laparoskopii w leczeniu chorób narządów jamy brzusznej. Jest to pierwsze całościowe opracowanie chirurgii laparoskopowej w piśmiennictwie polskim.

20

Nowoczesny podręcznik z zakresu chirurgii onkologicznej, napisany przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, onkologii ogólnej, patomorfologii, radioterapii, biologii molekularnej i genetyki. Tom 1: Wstęp do chirurgii onkologicznej i podstawy chirurgii onkologicznej Tom 2: Diagnostyka nowotworów oraz inne aspekty chirurgii onkologicznej Tom 3: Chirurgia narządowa Tom 4: Nowotwory układu pokarmowego, moczowego i kobiecego narządu płciowego, guzy neuroendokrynne oraz chirurgiczne leczenie przerzutów. Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: chirurgów ogólnych, chirurgów onkologów, lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej i onkologów ogólnych. ISBN: 978-83-200-3719-7 (komplet), 978-83-200-3720-3 (1 tom), 978-83-200-3721-0 (2 tom), 978-83-200-4014-2 (tom 3), 978-83-200-4015-9 (tom 4), wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, tom 1– 270 stron, 96 ilustracji, 77 tabel, tom 2 – 326 stron, 102 ilustracji, 13 tabel, tom 3 – 486 stron, 242 ilustracje, 77 tabel, tom 4 – 460 stron, 249 ilustracji, 84 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 630 zł


Chirurgia Chirurgia tętnic i żył obwodowych

Kardiologia interwencyjna

Tom 1–2

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Marek Dąbrowski, Witold Rużyłło, Adam Witkowski (red.)

Wojciech Noszczyk (red.) Autorzy przedstawiają współczesne sposoby rozpoznawania i leczenia chorób naczyń. Omawia zmiany związane z rozwojem nauk podstawowych oraz technik diagnostycznych i operacyjnych stosowanych w chirurgii naczyniowej. W tym wydaniu do niektórych rozdziałów dodano komentarze, w których przedstawiono własne poglądy na sposoby rozwiązywania omówionych problemów chirurgicznych. To pozwala na zapoznanie się ze stosowaniem w chirurgii różnych metod, a tym samym w ogromnym stopniu wzbogaci wiedzę odbiorcy. ISBN: 978-83-200-3252-9 (komplet), 978-83-200-3486-8 (tom 1), 978-83-200-3487-5 (tom 2), wydanie II, format: 20,5 × 29 cm, tom 1 – 516 stron, 625 ilustracji, 61 tabel, tom 2 – 490 stron, 457 ilustracji, 28 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 199 zł

Zob. s. 69

Kawał życia z chirurgią w tle Stanisław Zieliński Wybitny chirurg transplantolog z gawędziarskim zacięciem opowiada o swej pracy, rodzinie, podróżach, ciekawych ludziach, których spotkał, o doniosłych wydarzeniach, których był świadkiem i uczestnikiem, oraz o przełomowych momentach w karierze lekarza. Liczne anegdoty i barwny język sprawiają, że wspomnienia profesora Stanisława Zielińskiego to wciągająca lektura nie tylko dla osób ze środowiska medycznego. ISBN 83-200-2999-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 272 strony, 78 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Guzy śródpiersia Diagnostyka i leczenie

Leczenie ran w praktyce

Jacek Gawrychowski (red.)

Joseph E. Grey, Keith G. Harding

Publikacja jest pierwszą polską monografią, w której kompleksowo omówiono problematykę zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu określanych mianem guzów śródpiersia. Autorzy – specjaliści w tej dziedzinie – przygotowali opracowanie prezentujące aktualną i interdyscyplinarną wiedzę z tego zakresu. Treść książki została ujęta w dwóch częściach. W części ogólnej znalazły się informacje z zakresu anatomii śródpiersia i różnych metod diagnostyki. Omówiono także specyfikę znieczuleń i dostępy chirurgiczne w diagnostyce i leczeniu guzów śródpiersia oraz rolę radio- i chemioterapii w leczeniu nowotworów pierwotnych śródpiersia. Część druga publikacji została poświęcona szczegółowemu omówieniu różnych zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu takich jak m.in.: torbiele, pierwotne guzy zarodkowe, guzy neurogenne, mezenchymalne, wole, chłoniaki i guzy serca. Oddzielne rozdziały poświęcono nowotworowym zmianom umiejscowionym w grasicy oraz guzom śródpiersia u dzieci. Całość napisana jest przejrzyście, a doskonałe ryciny ilustrujące poszczególne rozdziały podnoszą wartość dydaktyczną publikacji. Książka adresowana jest do chirurgów, w tym do torakochirurgów, kardiochirurgów, chirurgów ogólnych, a także do onkologów, internistów, patomorfologów, lekarzy zajmujących się diagnostyką (radiologiczną, USG, TK, PET), pediatrów oraz lekarzy innych specjalności niezabiegowych.

Tytuł oryginału: ABC of Wound Healing Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Ryszard Mądry jr, Marcin Sierociński, Jerzy Strużyna Redakcja naukowa tłumaczenia: Jerzy Strużyna Tematykę książki stanowi leczenie ran i owrzodzeń różnego pochodzenia, w tym występujących w zespole stopy cukrzycowej. Nacisk został położony na metody chirurgicznego opracowywania ran. Układ książki jest przejrzysty; jest ona łatwa w korzystaniu. Książka będzie najbardziej przydatna młodym chirurgom, ponieważ zawiera opisy i świetne ryciny ilustrujące techniczne wykonywanie zabiegów. Zainteresuje również lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. ISBN 978-83-200-3900-9, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 74 strony, 185 ilustracji, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach

www.pzwl.pl

Andrzej Gabriel, Ewa Kluczewska (współpr.)

Jerzy Strużyna (red.) Zob. s. 72

ISBN 978-83-200-4223-8, wydanie I, format: 21 × 29,7 cm, ok. 144 strony, ok. 113 ilustracji, oprawa miękka

21


Chirurgia Ostry brzuch Jan Kulig, Wojciech Nowak (red.) Pojęcie „ostrego brzucha” obejmuje wiele objawów wywołanych przez liczne patologie, które prowadzą do powstania stanu bezpośredniego zagrożenia życia chorego. Decyzja o podjęciu lub zaniechaniu leczenia operacyjnego, postawienie właściwego rozpoznania lub sposób leczenia chirurgicznego – mają podstawowe znaczenie dla losu chorego. W książce przedstawiono problemy związane z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej i przewodu pokarmowego oraz współczesne zasady diagnostyki i postępowania. Uwzględniono również aktualnie stosowane metody diagnostyczne, zastosowanie chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz współczesne metody leczenia operacyjnego i zachowawczego. Książka jest przeznaczona dla lekarzy w trakcie specjalizacji chirurgicznej, studentów medycyny oraz lekarzy innych specjalności. Uwzględniona na liście literatury zalecanej do PES w dziedzinie chirurgii ogólnej. ISBN: 978-83-200-3234-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 412 stron, 141 ilustracji, 46 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 89,25 zł

Pielęgniarstwo w chirurgii Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej

Książka jest adresowana głównie do młodych chirurgów pracujących na bloku operacyjnym, może stanowić też atrakcyjną formę przypomnienia dla praktykujących chirurgów ortopedów. ISBN 83-200-2948-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 170 stron, 204 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze Praktyczny przewodnik Chandra M. Kumar, Chris Dodds (red.) Zob. s. 12

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego Elżbieta Walewska (red.) Zob. s. 115

Procedury pielęgniarskie w chirurgii Elzbieta Walewska, Lucyna Ścisło (red.) Zob. s. 116

Wojciech Kapała Zob. s. 112

Podręcznik dostępów operacyjnych w ortopedii i traumatologii Frédéric Dubrana, Dominique Le Nen, Christian Lefevre, Marc Prud’homme Tytuł oryginału: Manuel des voies d’abord en chirurgie orthopédique et traumatologique Z jęz. francuskiego tłumaczył Roman Nowak

www.pzwl.pl

W publikacji w sposób bardzo przejrzysty przedstawiono anatomiczne i chirurgiczne aspekty operacyjnych dostępów do kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa. Niewątpliwą zaletą książki jest odrębny rozdział przedstawiający dostępy artroskopowe w obrębie kończyn górnych i dolnych. Ważnym elementem książki są dwukolorowe ryciny, obrazujące omawiany temat.

22

Stany zagrożenia życia w neurologii klinicznej Jennifer A. Frontera (red.) Zob. s. 86

Stymulacja serca Andrzej Krupienicz Zob. s. 69

Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni Klaus Buckup Zob. s. 90


Chirurgia Tracheotomia

Wczesne leczenie oparzeń

Stanisław Iwankiewicz

Jerzy Strużyna (red.)

Tracheotomia jest zabiegiem ratującym życie, dlatego publikację tę polecamy wszystkim lekarzom, jednak adresowana jest przede wszystkim do chirurgów. Może być również przydatna lekarzom pracującym w pogotowiu ratunkowym i w izbach przyjęć oraz ratownikom medycznym. W publikacji szczegółowo przedstawiono anatomię dróg oddechowych i szyi. Omówiono także następujące zagadnienia związane z tracheotomią: wskazania, rodzaje i techniki wykonywania, trudności wykonania operacji, dekaniulację, powikłania w trakcie i po operacji.

Pierwsza pomoc i postępowanie w pierwszych 48 godzinach po urazie oparzeniowym mają zasadniczy wpływ na gojenie się oparzeń i przeżycie osób rozlegle oparzonych. W książce opisano zmiany zachodzące po urazach oparzeniowych różnego typu (cieplnych, elektrycznych, chemicznych), a także ujednolicone zasady postępowania na miejscu zdarzenia, w czasie transportu poszkodowanego, w szpitalach niespecjalistycznych i specjalistycznych oraz w leczeniu ambulatoryjnym. Omówiono problemy związane ze wstrząsem oparzeniowym, oparzenia dróg oddechowych, leczenie zachowawcze oraz wczesne chirurgiczne leczenie rany oparzeniowej. Odrębne rozdziały są poświęcone oparzeniom u dzieci oraz rehabilitacji.

ISBN 978-83-200-3857-6, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 72 strony, 30 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 21 zł

ISBN 83-200-3228-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 328 stron, 11 ilustracji, 8 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Transplantologia kliniczna Wojciech Rowiński, Janusz Wałaszewski, Leszek Pączek (red.) W książce podano ogólne wiadomości z zakresu immunologii, omówiono też aspekty prawne, etyczno-obyczajowe i organizacyjne pobierania narządów i doboru biorców. Zaprezentowano również leki immunosupresyjne oraz szczegółowe protokoły leczenia chorych po przeszczepieniu narządu, z uwzględnieniem wariantów odpowiednio do sytuacji klinicznej. W części szczegółowej omówiono techniki operacji przeszczepiania narządów unaczynionych, szpiku i komórek krwiotwórczych, a także opiekę pooperacyjną i odległą nad pacjentami z przeszczepami. Publikacja adresowana jest do lekarzy transplantologów, internistów, chirurgów i anestezjologów pragnących pogłębić wiedzę w tej dziedzinie. Może także zainteresować lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, coraz częściej spotykających w swojej praktyce pacjentów z przeszczepionym narządem.

Zapalenie kości Janusz Bielawski, Jan Sygnatowicz, Małgorzata Olszewska-Konarska Książka przedstawia rozwiązania terapeutycznych sprawdzone w praktyce klinicznej, zilustrowane licznymi przykładami. Autorzy odnieśli się w sposób krytyczny do stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji narządu ruchu, kładąc nacisk na zastosowanie miejscowe w określonych sytuacjach, przyjmując jednocześnie zasadę: antybiotyki niezależnie od sposobu zastosowania nie zastępują leczenia operacyjnego tam, gdzie jest ono wskazane. ISBN 978-83-200-3361-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 232 strony, 158 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 51,45 zł

ISBN 83-200-2746-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 808 stron, 176 ilustracji, 66 tabel, oprawa twarda

www.pzwl.pl

cena katalogowa 208,95 zł

23


Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne Seria: ABC Seria skierowana jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ma służyć im pomocą w codziennej pracy. Na łamach kolejnych publikacji zostały omówione zagadnienia związane z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów zgłaszających się do przychodni z powodu różnych dolegliwości. Omówione zostały m.in. zaburzenia układu pokarmowego, układu krążenia, chorób metabolicznych oraz chorób nowotworowych. Prezentowane tematy charakteryzują się jasnym, praktycznym ujęciem.

ABC otyłości

ABC reumatologii

Naveed Sattar, Mike Lean (red.)

Michael L. Snaith

Tytuł oryginału: ABC of obesity

Tytuł oryginału: ABC of Reumatology

Z jęz. angielskiego tłumaczył Paweł Bogdański

Z jęz. angielskiego tłumaczyły: Sylwia Szafraniec, Edyta Konopińska, Małgorzata Socik

Redakcja naukowa tłumaczenia: Danuta Pupek-Musialik ABC otyłości to praktyczny przewodnik napisany przez grono wybitnych specjalistów brytyjskich. Jest on oparty na wynikach najnowszych badań naukowych i obejmuje całokształt zagadnienia, w tym m.in. epidemiologię, patogenezę, prewencję i leczenie otyłości oraz kwestie dotyczące powikłań otyłości i prognoz jej wpływu na stan zdrowotny ludności. Zaletą książki jest zwięzłość i nowoczesny, przejrzysty układ typograficzny. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia, którzy są zaangażowani w leczenie i zapobieganie otyłości.

ISBN 978-83-200-3809-5, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 66 stron, 23 tabele, 62 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Redakcja naukowa tłumaczenia: Anna Filipowicz-Sosnowska Jest to syntetyczne kompendium poświęcone najistotniejszym, aktualnym problemom z zakresu chorób reumatycznych. Układ książki jest następujący: model opieki nad chorymi na choroby reumatyczne w UE, ból jako objaw dominujący w chorobach układu ruchu, kliniczna prezentacja najczęstszych chorób reumatycznych oraz charakterystyka przydatności badań dodatkowych, w tym głównie immunologicznych, zasady opieki nad chorymi, epidemiologia najczęstszych chorób reumatycznych. Wartość opracowania podnoszą bardzo starannie dobrane barwne fotografie objawów klinicznych chorób, tabele kryteriów klasyfikacyjnych, wyników badań laboratoryjnych, powikłań narządowych oraz schematy postępowania terapeutycznego. Publikacja będzie przydatna jako repetytorium dla lekarzy reumatologów oraz dla internistów, lekarzy rodzinnych, a także rehabilitantów. ISBN 978-83-200-3397-7, wydanie I, format: 20,5 × 29,0 cm, 170 stron, 147 ilustracji barwnych, 218 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 102,90 zł

www.pzwl.pl 24


Choroby wewnętrzne

Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka Seria skierowana jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ma za zadanie służyć im pomocą w codziennej pracy. Na łamach kolejnych publikacji omówione zostały zagadnienia związane z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów z problemem cukrzycy, z zaburzeniami układu pokarmowego, z rozpoznaniem chorób nowotworowych, chorób czynnościowych, alergii czy chorób pasożytniczych, jak również najważniejsze aspekty związane ze współczesną neurologią kliniczną. Seria obejmuje także publikacje poświęcone tematyce rozpoznawania objawów klinicznych i przyczyn nadciśnienia tętniczego, ukazane zostały zasady i metody leczenia choroby u pacjentów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami; poruszono także kwestie występowania przewlekłej niewydolności nerek i związanych z nią wszelkich zaburzeń, będących konsekwencją występowania tej choroby.

Gastroenterologia w praktyce

Neurologia praktyczna

Antoni Gabryelewicz (red.)

Antoni Prusiński

Książka ma za zadanie ułatwienie lekarzowi rozpoznania i podjęcia decyzji co do dalszego leczenia w przypadku chorób przewodu pokarmowego: nowotworowych, krwawienia z przewodu pokarmowego, chorób czynnościowych, alergii, chorób pasożytniczych, stanów nagłych wymagających interwencji chirurgicznej oraz nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego. Omówione w niej zostały kolejno: żołądek, drogi żółciowe, wątroba, trzustka i jelito cienkie. Ogromną zaletą książki jest jej zwięzłość i praktyczne ujęcie. W książce dobrano informacje i przedstawiono je pod kątem przydatności dla lekarzy pierwszego kontaktu.

W książce oprócz omówienia problemów codziennej praktyki lekarskiej zawarto wszystko to, co jest ważne we współczesnej neurologii klinicznej. Tekst podzielono na trzy części. W części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego. Część druga zawiera opis jednostek chorobowych, a w części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych. Kolejne wydanie książki jest zmienione i unowocześnione. Książka jest przeznaczona dla lekarzy rodzinnych, internistów i studentów medycyny. Będzie również przydatna dla lekarzy specjalizujących się w neurologii.

ISBN 83-200-2628-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 372 strony, 38 ilustracji, 25 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

ISBN 978-83-200-3546-9, wydanie III uaktualnione, format: 14,5 × 20,5 cm, 500 stron, 117 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 89,25 zł

Nadciśnienie tętnicze Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajderman (red.)

Publikacje dostępne w druku na żądanie:

W publikacji omówiono przyczyny nadciśnienia tętniczego, objawy kliniczne, badanie chorego, a następnie grupy leków stosowanych w leczeniu. Podano zasady leczenia nadciśnienia tętniczego występującego u chorych w młodym oraz w starszym wieku, u chorych z otyłością, cukrzycą, hiperlipidemią, dną i niewydolnością nerek. Omówiono podstawy edukacji chorego oraz jakość życia chorego z nadciśnieniem tętniczym. Omówiono też interakcje leków hipotensyjnych z innymi lekami. W książce ograniczono do niezbędnego minimum podstawy teoretyczne, koncentrując się na praktycznych aspektach rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Alergologia praktyczna Krystyna Obtułowicz (red.)

Niewydolność serca Henryk Chlebus

www.pzwl.pl

Zob. ss. 154, 160

ISBN 83-200-2634-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 248 stron, 11 ilustracji, 46 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 19 zł

25


Choroby wewnętrzne

Seria: Złota Seria Interny Polskiej Serię tworzą dzieła, które na trwałe wpisały się w dzieje medycyny polskiej. Publikacje te stanowiły i stanowią podstawę wykształcenia kolejnych pokoleń lekarzy. Uaktualnione wersje najważniejszych publikacji naukowych z zakresu medycyny, nadal są najbardziej poszukiwaną lekturą współczesnych lekarzy, zarówno rodzinnych, podstawowej opieki zdrowotnej, jak i poszczególnych specjalności. W serii znalazły się m.in. publikacje z zakresu interny, kardiologii, nefrologii, gastroenterologii i hepatologii. Autorami są najwybitniejsi specjaliści i autorytety medyczne uznane w kraju i za granicą, wybitni polscy klinicyści z wiodących ośrodków naukowych.

Choroby nerek Michał Myśliwiec (red.)

Gastroenterologia i hepatologia kliniczna Stanisław J. Konturek (red.)

Jest to podstawowy podręcznik nefrologii praktycznej, w którym omówiono najważniejsze, istotne klinicznie, zagadnienia z tej dziedziny. Podręcznik stanowi repetytorium podstawowej wiedzy klinicznej dla nefrologów. Mogą z niego także korzystać lekarze podstawowej opieki medycznej, interniści i studenci medycyny. ISBN 978-83-200-3528-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 652 strony, 57 ilustracje, 118 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 199 zł

Książka jest kompleksowym podręcznikiem z dziedziny gastroenterologii i hepatologii. Zawiera klasyczne kliniczne wiadomości z tych dziedzin, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk przyrodniczych użytecznych w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu trawiennego. Obecne wydanie zostało znacznie zmienione i rozszerzone. Podręcznik jest adresowany do lekarzy ogólnych, gastrologów, hepatologów oraz studentów medycyny. ISBN 83-200-3188-5, wydanie V zm. i unow., format: 16,5 × 23,5 cm, 852 strony, 227 ilustracji, 126 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 166,95 zł

Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych Franciszek Kokot (red.)

Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych Zagadnienia wybrane

W każdym rozdziale podano zwięzłą informację na temat patofizjologii określonego objawu przedmiotowego i podmiotowego, stanowiącej niezbędną podstawę racjonalnego postępowania diagnostycznego. Tylko w ten sposób można uzyskać prawidłowe rozpoznanie w możliwie krótkim czasie przy najmniejszym obciążeniu fizycznym i psychicznym chorego, a także finansowym. Lekarz każdej specjalności uzyska w tej książce pomoc w codziennej pracy i w trudnych przypadkach diagnostycznych. ISBN 978-83-200-3295-6, wydanie III zm. i unow., format: 20,5 × 29 cm, 794 strony, 212 ilustracji, 212 tabel, oprawa twarda

www.pzwl.pl

cena katalogowa 119 zł

Andrzej Ciechanowicz, Franciszek Kokot (red.) W części ogólnej tej pionierskiej publikacji omówiono podstawy genetyki molekularnej człowieka, genetycznomolekularne podstawy rozwoju nowotworów, mechanizmy interakcji hormonów i receptorów, a także farmakogenetykę i farmakogenomikę chorób wewnętrznych oraz terapię genową chorób układu krążenia. W części szczegółowej opisano aspekty genetyczno-molekularne chorób serca i naczyń krwionośnych, nerek, tkanki łącznej, układu trawiennego, chorób endokrynologicznych i alergicznych, a także zaburzeń hematopoezy oraz hemostazy. Książka jest przeznaczona dla lekarzy internistów. Może być również przydatna dla studentów wyższych lat studiów medycznych, biologicznych i biotechnologicznych oraz dla uczestników szkoleń podyplomowych. ISBN 978-83-200-3085-3, wydanie I, format: 21 × 29 cm, 304 strony, 45 ilustracji, 73 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 79 zł

26


Choroby wewnętrzne Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii

Kardiologia

Franciszek Kokot

Jest to uaktualnione wydanie cieszącego się ogromnym uznaniem podręcznika z zakresu kardiologii. W książce zawarto najnowszą wiedzę z dziedziny kardiologii. W nowoczesny sposób omówiono wszystkie najczęściej spotykane choroby serca i zaburzenia z nimi związane, zwracając szczególną uwagę na konkretne problemy diagnostyczne i odrębności w sposobie leczenia poszczególnych jednostek chorobowych. Ułatwi to lekarzowi podjęcie prawidłowej decyzji, np. doboru odpowiednich badań.

ISBN 978-83-200-4040-1, wydanie VI unow., format: 16,5 × 23,5 cm, 608 stron, 80 ilustracji, 56 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 156,45 zł

Interna Tom 1–3 Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot (red.) Jest to drugie, zmienione i unowocześnione wydanie podręcznika chorób wewnętrznych dla lekarzy. Omówiono w nim wyczerpująco patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najważniejszych chorób wewnętrznych. Przedstawiono również szczegółowo problemy o dużym znaczeniu społecznym, np. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzycę i ostre stany zagrożenia życia. Dużym walorem książki, zwłaszcza przy omawianiu diagnostyki, jest bogaty materiał ilustracyjny. W porównaniu z pierwszym wydaniem treść podręcznika została uaktualniona zgodnie z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki i praktyki klinicznej oraz znacznie poszerzona, szczególnie w części poświęconej chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzieło uzupełniono o nowy rozdział, dotyczący zasad medycyny opartej na dowodach (EBM). ISBN: 83-200-3249-0 (komplet), 83-200-3411-6 (tom 1), 83-200-3412-4 (tom 2), 83-200-3413-2 (tom 3), wydanie II rozsz. i uakt., format: 21 × 29 cm, tom 1 – 768 stron, 233 ilustracje, 158 tabel; tom 2 – 632 strony, 91 ilustracji, 103 tabele; tom 3 – 516 stron, 82 ilustracje, 97 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 418,95 zł

ISBN 83-200-2912-0, wydanie II zm. i uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 644 strony, 123 ilustracje, 113 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

Ostra niewydolność nerek Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (red.) Jest to pierwsza w Polsce monografia dotycząca ostrej niewydolności nerek, przeznaczona nie tylko dla internistów i nefrologów, lecz także dla lekarzy innych specjalności – anestezjologów, pediatrów, chirurgów, położników, lekarzy zajmujących się intensywną opieką medyczną, transplantologów i hepatologów. Przedstawiono w niej m.in. opisy 34 różnorodnych przypadków klinicznych tego zespołu, które opatrzono bogatym komentarzem. ISBN 83-200-3571-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 314 stron, 13 ilustracji, 39 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 78,75 zł

Reumatologia kliniczna Tom 1–2 Irena Zimmermann-Górska (red.) Jest to podręcznik z dziedziny reumatologii klinicznej. Tekst podzielono na sześć części. Oprócz rozdziałów poświęconych poszczególnym działom reumatologii klinicznej podręcznik zawiera słownik rzadkich chorób reumatycznych, które nie zostały omówione w tekście. Bogaty materiał ilustracyjny stanowi ważne uzupełnienie dydaktyczne przekazanych treści i pomaga w lepszym przyswojeniu materiału. Podręcznik jest przeznaczony dla reumatologów, internistów i lekarzy rodzinnych. ISBN: 978-83-200-3979-5 (komplet), 978-83-200-3980-1 (tom 1), 978-83-200-3981-8 (tom 2), wydanie I, format: 21 × 29 cm, tom 1 – 554 strony, 162 ilustracje, 50 tabel, tom 2 – 596 stron, 146 ilustracji, 202 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 313,95 zł

27

www.pzwl.pl

W monografii zawarto wyczerpujące wiadomości na temat patofizjologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Omówiono także zespoły kliniczne przebiegające z zaburzeniami tej gospodarki. Wydanie obecne uzupełniono najnowszymi osiągnięciami wiedzy w tym zakresie, wprowadzono kilka nowych rozdziałów. Książka stanowi źródło niezbędnych informacji dla lekarzy anestezjologów i chirurgów. Powinna być również polecana jako literatura uzupełniająca dla studentów. Publikacja umieszczona jest w wykazie podręczników zalecanych przy przygotowaniach do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Tadeusz Mandecki (red.)


Choroby wewnętrzne Angiologia Tomasz Pasierski, Zbigniew Gaciong, Adam Torbicki, Jacek Szmidt (red.) Autorzy wyczerpująco omawiają problemy patofizjologii chorób naczyń, ich symptomatologię, diagnostykę i terapię. Dzieło ma charakter podręcznika dla lekarzy praktyków, niezbędnego w ich codziennej pracy, ale zawiera również najnowszą wiedzę z nauk podstawowych w stopniu koniecznym do zrozumienia patogenezy i leczenia chorób naczyń. Publikacja jest adresowana do wszystkich internistów, a szczególnie do lekarzy przygotowujących się do specjalizacji w dziedzinie angiologii. ISBN 83-200-2633-4, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 498 stron, 204 ilustracje, 86 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

Astma u młodzieży i dorosłych Wacław Droszcz, Alicja Grzanka Zob. s. 125

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych oraz dla młodych lekarzy rozpoczynających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. ISBN 83-200-2909-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 322 strony, 269 ilustracji, 48 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Borelioza w praktyce klinicznej Anna Grzeszczuk Borelioza to najczęściej przenoszona choroba przez kleszcze na półkuli północnej. Powoduje ciężkie następstwa chorobowe, a od jej szybkiego rozpoznania zależy przebieg choroby. Autorka w sposób zwięzły i przystępny omawia zagadnienia z zakresu epidemiologii, diagnostyki, kliniki i leczenia boreliozy, uwzględniając najnowsze wytyczne towarzystw naukowych. To nowoczesne kompendium powinno pomóc lekarzom pierwszego kontaktu w szybkim rozpoznaniu i prawidłowym leczeniu tej choroby. ISBN 978-83-200-4209-2, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 64 strony, 9 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 19,95 zł

Badania laboratoryjne Zakres norm i interpretacja

Choroby wewnętrzne

Franciszek Kokot, Stefan Kokot

Podręcznik akademicki

Zob. s. 36

Tom 1–2 Franciszek Kokot (red.)

Badanie kliniczne Jane Dacre, Peter Kopelman Tytuł oryginału: Handbook of Clinical Skills Z jęz. angielskiego tłumaczył Bogdan Kamiński

www.pzwl.pl

Jest to praktyczny podręcznik podstaw diagnostyki klinicznej, w którym przedstawiono zasady zbierania wywiadu lekarskiego, przeprowadzania badania przedmiotowego oraz wykonywania niektórych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych układów organizmu. Autorzy książki szczególny nacisk położyli na umiejętność właściwego zebrania wywiadu i odpowiedniego komunikowania się z pacjentem. Krok po kroku prowadzą młodego medyka, udzielając mu wskazówek, w jaki sposób nawiązywać kontakt z pacjentem, jak się zachowywać i na co zwracać uwagę przy formułowaniu hipotez diagnostycznych. Podają też przykłady pytań zadawanych pacjentom i sposób interpretacji odpowiedzi na nie. Dodatkowym dydaktycznym walorem publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny, obejmujący liczne kolorowe zdjęcia i schematy.

28

Jest to kolejne, uzupełnione wydanie podstawowego podręcznika interny. Wyczerpująco omówiono patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najczęściej występujących chorób wewnętrznych, w tym chorób zawodowych i stanów ostrych zatruć, oraz diagnostykę różnicową najważniejszych objawów chorobowych. Całkowicie zmieniono wiele rozdziałów, szczególnie dotyczących chorób naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego, chorób układu krwiotwórczego, skaz krwotocznych, chorób alergicznych, chorób przewodu pokarmowego i układu moczowego. Zmieniono również podrozdziały dotyczące chorób wewnątrzwydzielniczych (cukrzyca) i przemiany materii (otyłość). Pozostałe rozdziały zostały uzupełnione zgodnie ze stanem wiedzy. Podręcznik został uzupełniony o rozdział omawiający zasady medycyny opartej na faktach (EBM). ISBN: 83-200-3368-3 (komplet), 83-200-3450-7 (tom 1), 83-200-3451-5 (tom 2), wydanie VIII zm. i unow., format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 880 stron, 111 ilustracji, 71 tabel, tom 2 – 728 stron, 91 ilustracji, 83 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 206,85 zł


Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne

Intensywne leczenie cukrzycy typu 1

Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

Rekomendacje dla lekarzy praktyków

Zob. s. 103

Choroby zawodowe Kazimierz Marek (red.) Jest to książka z dziedziny medycyny pracy, obejmująca etiologię, objawy, leczenie i profilaktykę chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najczęściej występujących. Jest niezbędna nie tylko dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z medycyny pracy, lecz także dla lekarzy rodzinnych, radiologów, laryngologów, dermatologów, alergologów i internistów oraz dla studentów medycyny. ISBN 83-200-2789-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 600 stron, 78 ilustracji, 66 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Diabetologia kliniczna Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas Zob. s. 35

Diagnostyka internistyczna Podręcznik dla lekarzy i studentów Jan Tatoń, Anna Czech Jest to kolejne wydanie podręcznika diagnostyki internistycznej. W sposób systematyczny i całościowy, a jednocześnie zwięzły przedstawiono w nim te metody badania fizykalnego, które zachowały swoją wartość nawet w konfrontacji z osiągnięciami techniki medycznej. Podręcznik został skonstruowany zgodnie z przebiegiem badania pacjenta. Kolejno omówiono w nim wywiad i badania laboratoryjne: EKG, USG, rtg, testy analityczne. Objawy chorób przedstawione są w ujęciu patofizjologicznym, co ułatwia pogłębioną i indywidualną interpretację wyników badania. Praktyczne wskazówki i uwagi dotyczące różnych metod diagnostycznych oraz bogaty materiał ilustracyjny sprawiają, że jest to publikacja interesująca i przydatna nie tylko dla studentów medycyny, lecz także dla lekarzy internistów. ISBN 83-200-3156-7, wydanie III, format: 16,5 × 23,5 cm, 552 strony, 217 ilustracji, 73 tabele, oprawa miękka

Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas Zob. s. 35

Interesujące przypadki internistyczne Eugene C. Toy, John T. Patlan jr., Fabrizia Faustinella, S. Elizabeth Cruse Seria: Interesujące przypadki

Tytuł oryginału: Case Files: Internal Medicine, 2nd edition Redakcja naukowa tłumaczenia: Eugeniusz Józef Kucharz Autorzy opisali sześćdziesiąt przypadków klinicznych z zakresu medycyny wewnętrznej. Każdy opis rozpoczyna się od przedstawienia objawów choroby oraz postawienia diagnozy. W dalszej części przypadek jest szczegółowo analizowany. Omawiane są charakterystyczne symptomy schorzenia, wyniki badań, sposoby różnicowania z innymi chorobami. Przedstawione są także sposoby leczenia omawianego schorzenia. Opis każdego przypadku kończy się pytaniami dotyczącymi omawianej tematyki – podaniu właściwej odpowiedzi towarzyszy jej wytłumaczenie. Książka pomaga wykorzystać podręcznikową wiedzę w praktyce. Kształtuje odpowiedni sposób myślenia, przedstawia zasady postępowania i jest odpowiednikiem wykładu prowadzonego przy łóżku chorego przez doświadczonego klinicystę. Została napisana w taki sposób, aby można ją było wykorzystać w różnych sytuacjach: doraźnie, szukając odpowiedzi na konkretne pytanie, lub chcąc zgłębić problemy analizy klinicznej. Publikacja powstała z myślą o studentach medycyny i lekarzach. ISBN 978-83-200-3300-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 584 strony, 31 ilustracji, 80 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Interna dla stomatologów Gerd Oehler, Walter H. Krause Zob. s. 140

www.pzwl.pl

Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz (red.)

Leczenie ran w praktyce Joseph E. Grey, Keith G. Harding Zob. s. 21

cena katalogowa 80,85 zł

29


Choroby wewnętrzne Medycyna w pigułce

Nadciśnienie tętnicze

Lawrence M. Tierney, Sanjay Saint, Mary A. Whooley (red.)

Mirosław Jarosz, Wioleta Respondek Zob. s. 149

Tytuł oryginału: Current Essentials of Medicine, 3rd edition Redakcja naukowa tłumaczenia z jęz. angielskiego: Jan Duława W 22 rozdziałach autorzy omówili ponad 500 jednostek chorobowych z dziedziny medycyny wewnętrznej, położnictwa i ginekologii, chirurgii i pediatrii oraz innych. Na każdej stronie w porządku alfabetycznym przedstawiono omówienie jednej choroby, podając kompletne i zgodne z obowiązującymi standardami wiadomości dotyczące najważniejszych objawów choroby, rozpoznania różnicowego i leczenia oraz jednozdaniową kwintesencję do zapamiętania. Książka stanowi niezbędną pomoc dla młodych lekarzy wszystkich specjalności, zarówno zabiegowych, jak i niezabiegowych, stażystów i studentów medycyny. ISBN 978-83-200-3420-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 584 strony, oprawa plastykowa cena katalogowa 69 zł

Medycyna wewnętrzna Repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy Tom 1–2 Gerd Herold i wsp. Tytuł oryginału: Innere Medizin Z jęz. niemieckiego tłumaczył Jan Duława Książka zawiera syntetyczne omówienie wszystkich działów medycyny wewnętrznej. Zwięzła formuła repetytorium oraz przejrzyste, hasłowe przedstawienie poszczególnych chorób ułatwiają studentom przyswojenie nowych wiadomości. a lekarzom przypomnienie już zdobytej wiedzy. Piąte wydanie polskie jest tłumaczeniem wydania niemieckiego z 2007 r., w którym autorzy uwzględnili najnowsze osiągnięcia medycyny, a także wprowadzili nowe teksty. Omówiono m.in. zaburzenia spowodowane mobbingiem w miejscu pracy.

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-3579-7 (komplet), 978-83-200-3942-9 (tom 1), 978-83-200-3943-6 (tom 2), wydanie V uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 776 stron, 73 ilustracji, 135 tabel; tom 2 – 542 strony, 24 ilustracje, 56 tabel, oprawa miękka cena katalogowa: tom 1 – 103,95 zł, tom 2 – 103,95 zł, komplet (tomy 1–2) – 187,95 zł

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych Franciszek Kokot (red.) W książce opisano różnego pochodzenia stany zagrażające życiu, spotykane w praktyce internistycznej, oraz zasady postępowania przedszpitalnego i szpitalnego w przypadku ich wystąpienia. Informacje zawarte w publikacji są niezwykle istotne, ponieważ znajomość objawów wskazujących na zagrożenie życia oraz umiejętność jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia może decydować o uratowaniu życia lub o śmierci chorego. Obecne wydanie zostało uaktualnione zgodnie z rozwojem wiedzy na temat postępowania w stanach nagłych. Jest to książka niezbędna dla wszystkich lekarzy pracujących w szpitalach na oddziałach chorób wewnętrznych. a także dla lekarzy pierwszego kontaktu, m.in. lekarzy rodzinnych. Powinna też zainteresować studentów medycyny oraz lekarzy stażystów. ISBN 978-83-200-3991-7, wydanie III popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 368 stron, 51 ilustracji, 47 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Otyłość Zapobieganie i leczenie Mirosław Jarosz, Longina Kłosiewicz-Latoszek Zob. s. 149

Otyłość Zespół metaboliczny Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas Otyłość często towarzyszy innym groźnym schorzeniom – miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu, cukrzycy oraz zmianom zwyrodnieniowym kości i stawów. W monografii omówiono przyczyny, skutki oraz najnowsze metody leczenia i zapobiegania otyłości. Autorzy obalają mity i fałszywe poglądy na te tematy oraz udowadniają szkodliwość wielu leków i pseudodiet. Książka jest przeznaczona dla lekarzy praktyków, a także specjalistów zajmujących się leczeniem chorób związanych z otyłością i jej powikłaniami. ISBN 83-200-3198-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 466 stron, 95 ilustracji, 92 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

30


Choroby wewnętrzne Pielęgniarstwo internistyczne

Stany nagłe w gastroenterologii

Podręcznik dla studiów medycznych

Tony C. K. Tham, John S. A. Collins, Roy M. Soetikno (red.)

Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda (red.) Zob. s. 110

Pielęgniarstwo internistyczne Podręcznik dla studiów medycznych Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (red.) Zob. s. 110

Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM Jason N. Katz, Chetan B. Patel, M. Kamran Aslam (red.) Tytuł oryginału: Parkland Manual of In-Patient Medicine. An Evidence-Based Approach Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Franciszka Kokota Jest to praktyczny podręcznik z zakresu medycyny wewnętrznej, omawiający zagadnienia związane z terapią hospitalizowanych pacjentów, w tym szczególnie w stanach nagłych. Autorzy, rezydenci z renomowanej jednostki dydaktycznej Parkland Memorial Hospital w Dallas, w sposób zwięzły i przejrzysty zawarli w nim informacje na temat diagnostyki oraz leczenia chorego od chwili przyjęcia do szpitala aż do wypisu. Nowoczesny, dydaktyczny układ książki z licznymi wyróżnieniami w formie wypunktowań, tabel oraz wyróżnionych ważnych tekstów ostrzegawczych ułatwia szybkie odszukanie potrzebnych wskazówek w konkretnej sytuacji klinicznej. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny ostatnich lat studiów oraz stażystów przygotowujących się do państwowych egzaminów lekarskich, którzy nie mają doświadczenia klinicznego, a jedynie podstawy teoretyczne. Może być również przydatna dla lekarzy różnych specjalności.

Zob. s. 50

Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych Poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec (red.) Głównym celem publikacji jest upowszechnienie wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej problematyki tej szczególnej kategorii pacjentów – młodocianych i dorosłych z wrodzonymi wadami serca, po leczeniu chirurgicznym lub przeskórnym. W Polsce zwiększa się liczba pacjentów, którzy w różnych okresach życia byli leczeni z powodu wady wrodzonej serca. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał z nimi kontakt z różnych przyczyn medycznych. Autorzy w syntetyczny sposób przedstawiają najważniejsze aspekty leczenia osób, które mają lub miały wadę wrodzoną serca, od noworodka do wieku dorosłego. ISBN 978-83-200-3502-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 256 stron, 22 ilustracje, 25 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Wskazania do badań obrazowych Bogdan Pruszyński (red.) Zob. s. 130

ISBN 978-83-200-3644-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 604 strony, 67 ilustracji, 173 tabele, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 79 zł

31


Choroby zakaźne i parazytologia Wywiad lekarski oparty na zasadach EBM Lawrence M. Tierney, Mark C. Henderson (red.)

Choroby zakaźne i parazytologia

Tytuł oryginału: The Patient History: Evidence Based Approach, 3rd edition

Bioterroryzm

Redakcja naukowa tłumaczenia: Leszek Pączek

Zasady postępowania lekarskiego

W książce przedstawiono zasady poprawnego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, który mimo niezwykle szybkiego rozwoju różnych metod diagnostyki medycznej wciąż pozostaje podstawowym narzędziem w procesie rozpoznawania choroby. Autorzy tej oryginalnej publikacji zrezygnowali z prezentowania zagadnień związanych z badaniem podmiotowym z tradycyjnej perspektywy poszczególnych jednostek chorobowych i w kolejnych rozdziałach książki omówili 55 najczęściej występujących objawów, które przyporządkowali poszczególnym dziedzinom medycyny. W każdym przypadku zaproponowali algorytm wywiadu, w którym odpowiedzi udzielone na kolejno postawione pytania są podstawą ustalenia wstępnego rozpoznania, przeprowadzenia różnicowania, a także oceny stopnia zaawansowania procesu chorobowego oraz zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Podręcznik jest przede wszystkim przeznaczony dla lekarzy pierwszego kontaktu, a także dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych i absolwentów tych wydziałów przygotowujących się do LEP. ISBN 978-83-200-3281-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 686 stron, 72 ilustracje, 51 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa

Krzysztof Chomiczewski, Janusz Kocik, Marek Tomasz Szkoda Zob. s. 71

Borelioza w praktyce klinicznej Anna Grzeszczuk Zob. s. 28

Choroby zakaźne i pasożytnicze Zdzisław Dziubek (red.) Popularny podręcznik dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności. Książka zawiera rozdziały o chorobach nowopowstających (np. zakażenia Borna wirusami, Hantan wirusami) i powracających (tzw. Emerging disease). Uwzględnia potrzeby lekarza rodzinnego, np. wskazania do hospitalizacji lub dobór leków w leczeniu domowym. ISBN 83-200-3369-1, wydanie III uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 544 strony, 30 ilustracji, 36 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 145,95 zł

Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Jadwiga Daniluk, Grażyna Jurkowska (red.)

Zdzisław Dziubek (red.)

Zob. s. 120

www.pzwl.pl 32

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika opracowanego przez zespół autorów z głównych polskich ośrodków leczenia chorób zakaźnych. W części ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, etiopatogenezę tych chorób oraz metody ich leczenia. W części szczegółowej omówiono poszczególne jednostki chorobowe, zarówno występujące w kraju od lat, jak i „egzotyczne”, przenoszone z terenów odległych wskutek coraz większej migracji ludności. Podręcznik uwzględnia najnowsze zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono kilka tematów kontrolnych, mających służyć za sprawdzian przyswojonego materiału.


Dermatologia i wenerologia Jest przeznaczona dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności. ISBN 978-83-200-3768-5, wydanie IV uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, 672 strony, 61 ilustracji, 43 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 152,25 zł

kwalifikacji członków szpitalnych zespołów kontroli zakażeń. Publikacja jest dostosowana do programu specjalizacji z mikrobiologii medycznej, w którym zawarto szczegółową wiedzę z zakresu kontroli zakażeń. ISBN 978-83-200-3474-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 248 stron, 10 ilustracji, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 78,75 zł

Choroby zakaźne u dzieci Carol J. Baker (red.) Zob. s. 95

Dermatologia i wenerologia

Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym

Choroby skóry

Zbigniew S. Pawłowski, Jerzy Stefaniak (red.)

Anna Zalewska-Janowska, Honorata Błaszczyk

Książka obejmuje w sposób całościowy zagadnienia parazytologii klinicznej. Jej treść podzielono na trzy części. Pierwsza część zawiera podstawowe wiadomości dotyczące epidemiologii, diagnostyki i leczenia inwazji pasożytniczych. W części drugiej przedstawiono główne objawy chorobowe i ich związek z inwazjami pasożytniczymi, a także problemy, z jakimi mogą się zetknąć lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach medycznych. Określono też, którzy pacjenci wymagają szczególnej opieki. W części trzeciej opisano najważniejsze inwazje pasożytnicze. Publikacja jest adresowana do lekarzy pierwszego kontaktu i innych specjalistów, którzy w praktyce stykają się z inwazjami i chorobami pasożytniczymi. Może być również przydatna jako podręcznik dla studentów wydziałów medycznych, ponieważ zawiera treść objętą programami nauczania obowiązującymi na uczelniach medycznych. ISBN 83-200-2869-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 368 stron, 31 ilustracji, 34 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Zakażenia szpitalne Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach (red.)

Zob. s. 76

Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski Jest to znakomity podręcznik z zakresu dermatologii i wenerologii, który w pełni odpowiada nowym kierunkom zintegrowanej medycyny. Oprócz wnikliwego omówienia klasycznych chorób skóry publikacja zawiera informacje o chorobach z pogranicza innych dziedzin medycyny, w których zmiany skórne stanowią istotną część składową lub mają znaczenie rozpoznawcze. Szeroko rozbudowano immunopatologię kolagenoz oraz chorób pęcherzowych, stanowiącą podstawy nowoczesnej diagnostyki. Przekazano najnowsze dane o mechanizmach patogenetycznych i leczeniu chorób układowych, autoimmunologicznych, wirusowych, nowotworowych i genetycznych, w których występują zmiany skórne. Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych oraz do lekarzy dermatologów. ISBN 978-83-200-4154-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5, 528 stron, 279 ilustracji, 17 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 151,20 zł

www.pzwl.pl

Jest to podstawowa publikacja na temat zakażeń szpitalnych przeznaczona dla lekarzy specjalizujących się w mikrobiologii lekarskiej, chorobach zakaźnych, epidemiologii i zdrowiu publicznym oraz dla pielęgniarek specjalizujących się w epidemiologii. Książka zawiera wszystkie wiadomości niezbędne dla prawidłowego prowadzenia programu kontroli zakażeń w szpitalu, a zatem powinna być obecna w podręcznej bibliotece każdego szpitala. Omawiane zagadnienia są zgodne z zarządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym

33


Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek

Książka będzie pomocna przede wszystkim dla internistów i pediatrów, ale także dermatologów, nawet z dużym doświadczeniem.

Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu

ISBN 978-83-200-3744-9, wydanie I, format: 24,5 × 17 cm, 416 stron, 701 ilustracji, 15 tabel, oprawa miękka

Elżbieta Krajewska-Kułak (red.) Zob. s. 103

Dermatologia w praktyce Maria Błaszczyk-Kostanecka, Hanna Wolska (red.) Książka jest źródłem wiedzy na temat chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. Zawiera praktyczne wskazówki postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego. Poszczególne rozdziały mają ten sam, spójny układ: wprowadzenie, definicja choroby, epidemiologia, patogeneza, leczenie. Obraz choroby jest opisany bardzo dokładnie, z podkreśleniem najczęściej występujących postaci klinicznych. Cennym uzupełnieniem są barwne zdjęcia, obrazujące lokalizacje wykwitów, tzw. miejsca predylekcyjne. W nowym wydaniu zostały uaktualnione wszystkie rozdziały, dodane są dwa nowe: Wskazówki do leczenia zewnętrznego. Immunomodulatory do stosowania zewnętrznego i Wskazówki do leczenie ogólnego. Adresatem książki są przede wszystkim lekarze ogólni i lekarze rodzinni, jednak wysoki poziom merytoryczny przedstawionych zagadnień sprawia, że będzie ona niezwykle pomocna i przydatna również dla dermatologów. ISBN 978-83-200-3715-9, wydanie II uaktualnione, format: 16,5 × 23,5 cm, 392 strony, 292 ilustracje, 33 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 135,45 zł

Diagnostyka różnicowa w dermatologii Richard Ashton Tytuł oryginału: Differential Diagnosis In Dermatology Z jęz. angielskiego tłumaczyły: Maria Błaszczyk-Kostanecka, Anna Pura-Rynasiewicz, Hanna Wolska Redakcja naukowa wydania polskiego: Hanna Wolska

www.pzwl.pl

Diagnostyka różnicowa w dermatologii stanowi unikatową pozycję na polskim rynku wydawniczym. Zawarto w niej algorytmy pomagające w przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej zmian skórnych. Zmiany te zostały omówione według okolic ciała, w których dominują, co w dużym stopniu ułatwia rozpoznanie. Wartość książki znacząco zwiększa kilkaset barwnych ilustracji obrazujących zmiany skórne. Zawiera ona też wskazówki dotyczące postępowania z chorym: od zbierania wywiadu po zabiegi pielęgnacyjne.

34

cena katalogowa 194,25 zł

Kosmetologia i farmakologia skóry Marie-Claude Martini Zob. s. 70

Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska Maria Noszczyk (red.) Zob. s. 71

Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową Jacek Szepietowski, Adam Reich (red.) Autorzy dokładnie omówili leczenie farmakologiczne poszczególnych chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. Przedstawili również podstawy zastosowania fizykoterapii w leczeniu tych chorób. W obecnie dostępnych na rynku klasycznych publikacjach z tej dziedziny jest szczegółowo omówiona patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka, natomiast leczenie – ogólnie. W proponowanej przez nas książce proporcje te uległy odwróceniu: podana jest krótka definicja danej jednostki chorobowej i obszerny opis leczenia. Publikacja jest adresowana do lekarzy dermatologów i wenerologów. Będzie również przydatna dla wszystkich lekarzy stykających się na co dzień z chorobami dermatologicznymi i wenerycznymi. Obecne wydanie zostało uaktualnione zgodnie z postępem wiedzy oraz uzupełnione nowo wprowadzonymi lekami. ISBN 978-83-200-3435-6, wydanie II uaktualnione, format: 14,5 × 20,5 cm, 536 stron, 20 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł


Diabetologia

Diabetologia ABC otyłości Naveed Sattar, Mike Lean (red.)

Endokrynologia w praktyce klinicznej Diagnostyka i leczenie Frank Herrmann, Peter Müller, Tobias Lohmann Zob. s. 38

Zob. s. 24

Cukrzyca Krzysztof Strojek (red.)

Intensywne leczenie cukrzycy typu 1 Rekomendacje dla lekarzy praktyków Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas

Zob. s. 78

Zapobieganie i leczenie Mirosław Jarosz, Longina Kłosiewicz-Latoszek (red.) Zob. s. 148

Diabetologia kliniczna Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas Wczesne rozpoznanie cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 2. oraz zastosowanie optymalnego leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego stanowią warunek efektywnej walki z tą chorobą. Jednak w dalszym ciągu nie osiągnięto na tym polu zadowalających wyników, ponieważ w momencie rozpoznania cukrzycy u połowy pacjentów już stwierdza się powikłania choroby. Zgodnie z tezą zawartą w książce nowoczesne metody leczenia, udoskonalona kontrola wyników leczenia i edukacja terapeutyczna stwarzają realne perspektywy zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy. W publikacji, uwzględniającej wyniki badań naukowych, zawarto informacje niezbędne dla każdego lekarza praktyka. Spełnia ona także oczekiwania specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi przez cukrzycę. ISBN 978-83-200-3370-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 922 stron, 162 ilustracje, 209 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 153,30 zł

ISBN 83-200-2920-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 220 stron, 39 ilustracji, 59 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 19,95 zł

Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach Standardy dla lekarzy Jan Tatoń Cukrzyca typu 2 jest przewlekłą, postępującą chorobą i w przypadku niewłaściwego leczenia powodującą wiele powikłań. Przewodnik ma za podstawę metodyczną zasady EBM. Wykorzystano w nim także własne opracowania i doświadczenia autora. Książka ułatwi lekarzowi wczesne rozpoznawanie cukrzycy typu 2, intensywne jej leczenie, zapobieganie powikłaniom oraz edukację terapeutyczną pacjentów. Książka jest przeznaczona dla każdego lekarza, ponieważ w praktyce cukrzycą typu 2 zajmują się wszystkie rodzaje i szczeble opieki zdrowotnej. Książka znajduje się na liście lektur zalecanych w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej. ISBN 83-200-2943-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 176 stron, 11 ilustracji, 45 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 34,65 zł

35

www.pzwl.pl

Cukrzyca

Z jednej strony nagromadzono wiele niezaprzeczalnych dowodów (EBM – poziom A i B) epidemiologiczno-terapeutycznych i biologicznych wskazujących, że intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 1 zapobiega powstawaniu powikłań i uszkodzeń narządowych – poprawia w ten sposób – bardzo istotnie – prognozę i losy chorych. Z drugiej strony udoskonalenia dotyczące insulinoterapii, kontroli glikemii i technologii instrumentalnej umożliwiają obecnie prowadzenie intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 1 na coraz szerszą skalę. Metodologia ta ulega więc – dla dobra chorych – upowszechnieniu. Powinni tę szansę w pełni wykorzystać i realizować lekarze praktycy wszystkich specjalności.


Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna 250 badań laboratoryjnych Kiedy zlecać. Jak interpretować René Caquet Tytuł oryginału: 250 examens de laboratoire. Prescriptions et interprétation. 9e edition Z jęz. francuskiego tłumaczyła Agnieszka Tomaszewska W książce omówiono badania z zakresu każdej dziedziny medycyny – od najbardziej rutynowych do wysoko specjalistycznych testów immunologicznych, genetycznych, hormonalnych, mikrobiologicznych i toksykologicznych z uwzględnieniem ich interpretacji. ISBN 978-83-200-4064-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 516 stron, 9 ilustracji, 40 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 89,25 zł

Atlas osadu moczu Irena Węgrowicz-Rebandel, Henryk Rebandel Badanie mikroskopowe osadu moczu stanowi jedno z klasycznych badań laboratoryjno-diagnostycznych. Publikacja ta stanowi cenną pozycję w codziennej rutynowej pracy laboratorium. Atlas zawiera liczne kolorowe ryciny elementów zarówno morfologicznych, jak i patologicznych oraz przypadkowych zanieczyszczeń moczu. Tak różnorodny materiał ilustracyjny powinien pomóc analitykom medycznym w prawidłowym wykonaniu badania. ISBN 83-200-3294-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 128 stron, 174 ilustracje, oprawa twarda cena katalogowa 40,95 zł

Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej Małgorzata I. Srebniak, Agnieszka Tomaszewska

www.pzwl.pl

Cytogenetyka stanowi dzisiaj podstawę badań genetycznych u bardzo wielu pacjentów. Autorki w prosty i przystępny sposób omawiają przyczyny powstawania aberracji chromosomowych, a także przedstawiają przebieg badania cytogenetycznego oraz jego rodzaje i techniki. Pokazują również, kogo i kiedy należy kierować na badania cytogenetyczne oraz jak wybrać i pobrać odpowiedni do nich materiał. W książce można znaleźć wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób napisać skierowanie na

36

badanie cytogenetyczne, aby osiągnąć jak największe korzyści diagnostyczne, oraz jak odczytywać i interpretować otrzymane wyniki badań. Znalazły się w niej również ogólne algorytmy postępowania diagnostycznego po otrzymaniu wyniku badania cytogenetycznego. Książka jest przeznaczona dla lekarzy różnych specjalności, którzy w swojej codziennej praktyce klinicznej mają do czynienia ze schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie, oraz dla diagnostów laboratoryjnych. ISBN 978-83-200-3489-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 216 stron, 24 ilustracje, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Badania laboratoryjne Zakres norm i interpretacja Franciszek Kokot, Lidia Hyla-Klekot, Stefan Kokot W książce omówiono interpretację wyników badań laboratoryjnych surowicy krwi, moczu i płynu mózgowordzeniowego. Przedstawiono także patofizjologiczne podstawy racjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń metabolicznych oraz chorób poszczególnych układów i narządów. Wydanie V wzbogacono o nowe rozdziały (diagnostyka płynu pobranego z jamy opłucnej, z worka osierdziowego lub ze stawów) oraz liczne nowe hasła odzwierciedlające postęp wiedzy, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Jest to pożyteczny i zwięzły poradnik dla każdego praktykującego lekarza, niezależnie od jego specjalności. ISBN 978-83-200-4301-3, wydanie V uakt. i rozsz., format: 12,5 × 19,5 cm, 376 stron, 42 ilustracje, 15 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 52 zł

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek Bonita Morrow Cavanaugh Zob. s. 101


Embriologia Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej

Podręcznik jest adresowany do studentów medycyny, studentów pielęgniarstwa, lekarzy, a także do studentów fizjoterapii, weterynarii, biologii, pedagogiki oraz innych szkół o profilu biologiczno-medycznym.

J. Vandepitte, J. Verhaegen i wsp.

ISBN 978-83-200-4279-5, wydanie IV zm. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 564 strony, 276 ilustracji, 11 tabel, oprawa miękka

Tytuł oryginału: Basic laboratory procedures in clinical bacteriology, 2nd edition

cena katalogowa 135,45 zł

Z jęz. angielskiego tłumaczyła Katarzyna Fleischer Redakcja naukowa tłumaczenia: Anna Przondo-Mordarska W podręczniku kompleksowo omówiono procedury stanowiące podstawę do prawidłowej identyfikacji drobnoustroju chorobotwórczego, oceny jego lekowrażliwości oraz właściwej interpretacji wyniku. Wymienione procedury diagnostyczne są zgodne z programem nauczania mikrobiologii na kierunku analityka medyczna. Książka jest adresowana do studentów kierunku analityka medyczna. Może być również przydatna w praktyce laboratoryjnej w zakresie diagnostyki bakteriologicznej i analityki medycznej. ISBN 83-200-3133-8, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 184 strony, 27 ilustracji, 29 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej Ewa Straburzyńska-Migaj Zob. s. 70

Embriologia

Embriologia medyczna Ilustrowany podręcznik Hieronim Bartel Jest to nowe, oryginalne opracowanie podręcznika do embriologii. W sposób zwięzły i przystępny omówiono budowę i czynności układu rozrodczego żeńskiego i płciowego męskiego, embriogenezę, z uwzględnieniem wad wrodzonych, oraz organogenezę. Forma tego podręcznika odbiega od dotychczas wydanych. Na jednej stronie znajduje się kolorowy schemat, a na drugiej – opis ilustrowanego zagadnienia. Kolorowe ryciny ułatwią zrozumienie złożonych przekształceń morfologicznych, jakie zachodzą w zarodku i płodzie. Pomocne w czasie nauki są również zestawy pytań zamieszczone na końcu każdego rozdziału. Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków licencjackich uczelni medycznych, jak: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, a także kierunków uniwersyteckich, jak: biologia, pedagogika i psychologia. ISBN 978-83-200-3337-3, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 336 stron, 112 kolorowych tablic, oprawa miękka cena katalogowa 173,25 zł

Embriologia Podręcznik dla studentów Hieronim Bartel

www.pzwl.pl

W podręczniku autor zwięźle i przystępnie omawia wszystkie etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Wiele miejsca poświęca wadom wrodzonym, które współcześnie stały się ważnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Oddzielne rozdziały poświęcono klonowaniu i komórkom macierzystym. Książka jest bogato ilustrowana kolorowymi schematami, obrazami ultrasonograficznymi płodu prawidłowego i płodu z niektórymi wadami wrodzonymi, a także archiwalnymi preparatami histologicznymi zarodka we wczesnym stadium rozwoju oraz po raz pierwszy publikowanymi rycinami zarodka uzyskanego metodami zapłodnienia in vitro.

37


Endokrynologia i andrologia

Endokrynologia i andrologia Chirurgia endokrynologiczna Stanisław Cichoń, Lech Pomorski (red.) Zob. s. 20

Endokrynologia w praktyce klinicznej Diagnostyka i leczenie Frank Herrmann, Peter Müller, Tobias Lohmann Henri Wallaschofski (wsp.) Tytuł oryginału: Endokrinologie für die Praxis. Diagnostik und Therapie von A–Z  Z jęz. niemieckiego tłumaczyła Barbara Rabska-Pietrzak

Endokrynologia ciąży Błażej Męczekalski (red.) W pierwszej części są prezentowane najnowsze wiadomości dotyczące endokrynologii ciąży w aspekcie wydzielania wewnętrznego płodu, matki oraz zagadnień klinicznych. W drugiej części, w sposób praktyczny, omówione są zagadnienia dotyczące endokrynologii, ciąży i porodu i połogu. W tej części znajdzie się przewodnik postępowania z kobietami mającymi choroby endokrynologiczne, rozdział mówiący o możliwości rozrodu przy współwystępowaniu endokrynopatii, na temat endokrynologicznych aspektach poronienia oraz połogu i laktacji. Publikacja jest adresowana do ginekologów-położników, endokrynologów i neonatologów. ISBN 978-83-200-4231-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 352 strony, 86 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka

Endokrynologia ginekologiczna

Jest to pierwsze polskie wydanie podręcznika cieszącego się w krajach niemieckojęzycznych ogromną popularnością. Książka jest pomocna w codziennej praktyce, gdyż umożliwia szybkie spojrzenie na schorzenia endokrynologiczne. Została podzielona na trzy części. W części pierwszej omówiono schorzenia oraz ich objawy, druga część obejmuje metody diagnostyczne dla najważniejszych chorób, natomiast trzecia część zawiera wykaz leków ułożonych w kolejności alfabetycznej. Przejrzysty układ pozwala na szybkie odnalezienie informacji dotyczących symptomów, przyczyn, a także diagnostyki i metod terapeutycznych omówionych schorzeń. Pomaga również w podjęciu decyzji, czy wymagane postępowanie lekarz może przeprowadzić sam, czy też powinien skierować pacjenta do specjalisty endokrynologa. Publikacja jest adresowana do lekarzy; także tych, którzy nie specjalizują się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii. ISBN 978-83-200-3835-4, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 298 stron, 103 ilustracje, 24 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 91,35 zł

Piotr Skałba Ze względu na zmiany, które dokonały się w zakresie endokrynologii ginekologicznej w ciągu ostatnich lat, obecne wydanie zostało uaktualnione i rozszerzone. W publikacji przedstawiono zaburzenia hormonalne dotyczące różnych okresów życia kobiety: dojrzewania, wieku dorosłego oraz menopauzy, a także diagnostykę w endokrynologii ginekologicznej i zasady leczenia różnych chorób endokrynologicznych. Obecne wydanie wzbogacono o szczegółowe omówienie problemów dotyczących antykoncepcji hormonalnej. Książka jest adresowana do ginekologów oraz endokrynologów.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3166-9, wydanie III, format: 16,5 × 23,5 cm, 344 stron, 70 ilustracji., 41 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 88,20 zł

38

Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii Podręcznik diagnostyki i terapii Edda Weimann, Gerd Horneff Zob. s. 96

Hormony. Witaminy. Leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne. Autakoidy  Zbigniew S. Herman Zob. s. 42


Farmacja Otyłość

Chemia fizyczna

Zespół metaboliczny

Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas Zob. s. 30

Tadeusz W. Hermann (red.) Zob. s. 15

Otyłość u dzieci Patrick Tounian (red.) Zob. s. 98

Chemia leków Alfred Zejc, Maria Gorczyca (red.) Zob. s. 15

Farmacja

English for Pharmacists Podręcznik

Biotechnologia farmaceutyczna Oliver Kayser, Rainer H. Müller (red.)

Anna W. Kierczak Zob. s. 63

Tytuł oryginału: Pharmazeutische Biotechnologie

Autorzy – wybitni specjaliści – opisali m.in. zasady formułowania leków wytwarzanych metodami biotechnologicznymi, metody biologii molekularnej wykorzystywane do otrzymywania nowych substancji leczniczych, terapię genową somatyczną i mitochondrialną oraz problemy społecznej akceptacji stosowania biotechnologii farmaceutycznej. Książka przeznaczona jest dla studentów farmacji, farmaceutów, biologów, biotechnologów i technologów procesów farmaceutycznych. ISBN 83-200-2751-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 416 stron, 82 ilustracje, 29 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 61,95 zł

Bromatologia Zarys nauki o żywności i żywieniu Henryk Gertig, Juliusz Przysławski Zob. s. 151

Farmacja praktyczna Renata Jachowicz (red.) Jest to publikacja dotycząca praktyki farmaceutycznej, zwłaszcza w aptece ogólnodostępnej. Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania w zakresie wykonywania leków, dystrybucji, udzielania porad dotyczących stosowania leków OTC, prowadzenia opieki farmaceutycznej w celu optymalizacji farmakoterapii, praktyczne aspekty wynikające z interakcji leków oraz interakcji leków z żywnością. Uwzględniono również zagadnienia z zakresu farmakoepidemiologii i promocji oraz wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu farmaceuty. Publikacja wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi spotykają się farmaceuci w codziennej praktyce aptecznej. Będzie niezmiernie pomocna w kontakcie aptekarza z pacjentem w nowoczesnej obsłudze chorego. Jest adresowana do aptekarzy oraz studentów wydziałów farmaceutycznych. ISBN 978-83-200-4181-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 616 stron, 68 ilustracji, 84 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

www.pzwl.pl

Z jęz. niemieckiego tłumaczyli: Katarzyna Kieć-Kononowicz i Tadeusz Kononowicz

39


Farmacja Farmacja stosowana

Fitoterapia i leki roślinne

Podręcznik dla studentów farmacji

Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok (red.)

Stanisław Janicki, Adolf Fiebig, Małgorzata Sznitowska (red.) Obecne wydanie podręcznika zostało zmienione i dostosowane do przepisów Farmakopei Polskiej VI, a w konsekwencji definicje, opisane metody badań i wymagania są w znacznym stopniu zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zmiany w treści dotyczą przede wszystkim szczegółowego opisu otrzymywania określonych preparatów, aspektów biofarmaceutycznych, a więc postaci leku gwarantującej oczekiwane przez klinicystów jego działanie w określonym czasie i miejscu. Jest to podstawowy podręcznik dla studentów farmacji. Zainteresuje z pewnością wszystkie osoby związane zawodowo z lekiem na różnych etapach jego wytwarzania i oceny. ISBN 978-83-200-3778-4, wydanie IV popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 720 stron, 237 ilustracji, 85 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 135,45 zł

Zob. s. 44

Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii Eliza Lamer-Zarawska (red.) Zob. s. 44

Kompendium farmakologii Waldemar Janiec (red.) Zob. s. 45

Lingua Latina pharmaceutica Małgorzata Bugaj, Włodzimierz Bugaj, Anna Kierczak

Farmakodynamika

Zob. s. 65

Tom 1–2 Podręcznik dla studentów farmacji Waldemar Janiec (red.) Zob. s. 43

Farmakognozja, farmacja galenowa i aptekarstwo w renesansowych zielnikach polskich Jan Szostak

www.pzwl.pl

Niniejsza monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki lekoznawstwa i aptekarstwa, zawartej w pierwszych polskich zielnikach i herbarzach. Autor przedstawił w sposób syntetyczny stan wiedzy o znanych wówczas środkach leczniczych i ich preparatyce. Jako uzupełnienie swych niezwykle interesujących rozważań Autor podaje liczne cytaty pochodzące z oryginalnych zielników renesansowych, a także z prac dwóch botaników polskich, którzy na przełomie XIX i XX w. prowadzili badania nad zielnikami. Monografia jest ilustrowana reprodukcjami drzeworytów pochodzących z oryginalnych herbarzy. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w książce bardzo obszernej bibliografii i licznych przypisów bibliograficznych. Książka jest adresowana do czytelników, których interesuje problematyka farmaceutyczno-medyczna w aspekcie historycznym. ISBN 83-200-3212-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 432 strony cena katalogowa 52,50 zł

40

Praktyczne obliczenia farmaceutyczne Michael Bonner, David Wright Tytuł oryginału: Practical Pharmaceutical Calculations, 2nd edition Z jęz. angielskiego tłumaczyła Berenika Kluczykowska-Sienkiewicz Pierwsza na naszym rynku wydawniczym publikacja z dziedziny obliczeń farmaceutycznych o takim podejściu do tematu. Autorzy starają się aktywnie rozwijać umiejętność posługiwania się podstawowymi działaniami arytmetycznymi w celu prawidłowej oceny uzyskanego wyniku. Służą temu przykłady – od prostych do bardziej skomplikowanych – w każdym rozdziale, obejmujące jednostki pomiarów, stężenia – ich rozumienie i wyrażanie, przepisy do improwizowanego sporządzania i wydawania produktu farmaceutycznego, obliczenia związane z rozcieńczeniami roztworów i preparatów półstałych, ich mieszaniem oraz dodawaniem substancji do preparatów półstałych, obliczenia dawek i szybkości wlewów dożylnych, obliczenia farmakokinetyczne oraz stosowane w preparatyce czopków. Na końcu każdego rozdziału znajduje się test sprawdzający. Książka adresowana jest do studentów wydziałów farmaceutycznych, szkół medycznych oraz farmaceutów pracujących w zawodzie. ISBN 978-83-200-3931-3, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 144 strony, oprawa miękka cena katalogowa 34,65 zł


Farmacja Receptura apteczna

Rośliny lecznicze

Podręcznik dla studentów farmacji

Bożena Kowalczyk, Barbara Bacler

Jest to nowoczesny podręcznik poświęcony całokształtowi zagadnień związanych z wytworzeniem leków recepturowych w aptece. Książka zawiera najnowsze doniesienia naukowe, a jednocześnie jest dostosowana do realiów pracy w aptece i obowiązujących aktualnie przepisów. Charakteryzuje się nowoczesną formą i logicznym układem, zawiera też liczne przykłady. Wiele danych zestawiono w niej w postaci tabel, które będą przydatne nie tylko do pracy dydaktycznej, lecz znajdą także zastosowanie praktyczne, podczas przygotowywania leków recepturowych w aptece. ISBN 978-83-200-4261-0, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 454 strony, 21 ilustracji, 62 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Publikacja adresowana do studentów farmacji. Podręcznik zawiera szczegółowe monografie wszystkich gatunków roślin leczniczych, których surowce opisane są w Farmakopei Polskiej VIII. Poszczególne gatunki omówiono według określonego schematu, co ułatwia wyszukiwanie potrzebnych wiadomości. Rośliny lecznicze przedstawiono w nowoczesnym układzie systematycznym (wg Reveala), a ich monografie poprzedzone są charakterystyką rodzin botanicznych. ISBN 978-83-200-4206-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 500 stron, 80 ilustracji, oprawa miękka

Rośliny w kosmetologii i kosmetyce przeciwstarzeniowej Eliza Lamer-Zarawska, Cezary Chwała, Antoni Gwardys Zob. s. 71

www.pzwl.pl

Renata Jachowicz (red.)

41


Farmakologia

Farmakologia Seria: Farmakologia i farmakoterapia dla lekarzy W kolejnych publikacjach serii autor omówił najważniejsze, aktualnie stosowane w farmakoterapii, leki wpływające na obwodowy układ nerwowy, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz leki psychotropowe. Przedstawione zostały także chemioterapeutyki stosowane w  leczeniu zakażeń bakteriami, grzybami wirusami i  pasożytami. Opisane zostało działanie, dawkowanie i interakcje tych leków, a także wskazania i przeciwwskazania do ich podawania. W  publikacjach zwrócono uwagę na efekty lecznicze oraz niepożądane działanie leków. Autor oparł się w  równej mierze na wynikach najnowszych badań naukowych, jak i  na swoim bogatym doświadczeniu klinicznym. Seria skierowana jest do lekarzy wszystkich specjalności.

Hormony. Witaminy. Leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne. Autakoidy

Leki: wpływające na obwodowy układ nerwowy, przeciwzapalne i przeciwbólowe, psychotropowe

Zbigniew S. Herman

Zbigniew S. Herman

W książce zwięźle opisano działanie, dawkowanie i interakcje leków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych oraz hormonów, witamin i autakoidów, a także wskazania i przeciwwskazania do ich podawania.

W tym tomie omówiono najważniejsze aktualnie stosowane leki wpływające na obwodowy układ nerwowy, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz leki psychotropowe. Zwięźle opisano działanie, dawkowanie i interakcje leków tych leków, a także wskazania i przeciwwskazania do ich podawania. Dużym walorem książki jest osobiste podejście autora do prezentowanych zagadnień.

ISBN 978-83-200-3818-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 220 stron, 11 ilustracji, 15 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

ISBN 978-83-200-3419-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 220 stron, 24 ilustracje, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego, krwi, przewodu pokarmowego, układu oddechowego

Podstawy farmakologii ogólnej. Zakażenia

Zbigniew S. Herman

Zbigniew S. Herman

Autor omawia leki stosowane w chorobach krwi, przewodu pokarmowego oraz układów: sercowo-naczyniowego i oddechowego. Zwraca uwagę na efekty lecznicze, działania niepożądane oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania tej grupy leków.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3575-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 288 stron, 31 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 49,35 zł

Autor zwraca przede wszystkim uwagę na efekty lecznicze oraz niepożądane działanie leków, z czego logicznie wynikają wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Jako internista, farmakolog i farmakolog kliniczny przedstawia wiedzę z punktu widzenia lekarza praktyka. Książka składa się z 2 części. Część I zawiera wprowadzenie do farmakologii ogólnej, a część II – omówienie chemioterapeutyków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteriami, grzybami, wirusami i pasożytami. ISBN 83-200-3152-4, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 192 strony, 24 ilustracje, 17 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

42


Farmakologia Anestetyczne środki wziewne

Farmakodynamika

Przewodnik

Podręcznik dla studentów farmacji

Marcin Rawicz

Tom 1–2

Antybiotyki w medycynie rodzinnej Sławomir Chlabicz, Paweł Grzesiowski, Iwona Łętowska Zob. s. 76

Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży Krystyna Bożkowa, Ewa Kamińska Piąte, unowocześnione wydanie książki zawiera przejrzyście i zwięźle przedstawiony wykaz dostępnych na polskim rynku środków stosowanych w leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18. Autorki podają jednorazowe i dobowe dawki dla poszczególnych grup wiekowych (ze szczególnym uwzględnieniem okresu noworodkowego), liczbę dawek na dobę, drogę podania i postać leku oraz inne, ważne dla lekarza informacje. Wszystkie leki są zamieszczone w kolejności alfabetycznej, według nazw międzynarodowych (niekiedy zwyczajowych, jeśli nie ma nazwy międzynarodowej), bez wydzielania grup terapeutycznych. Książka jest przeznaczona dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, a także pielęgniarek pediatrycznych i położnych. Może być też przydatna dla internistów i studentów uczelni medycznych. ISBN 978-83-200-3819-4, wydanie V uakt., format: 20,5 × 14,5 cm, 200 stron, oprawa miękka cena katalogowa 34,65 zł

Waldemar Janiec (red.) Autorzy książki to zespół znanych i cenionych farmakologów z różnych ośrodków akademickich. Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, farmakogenetyki i chronofarmakologii. Osobny rozdział poświęcono klasyfikacji receptorów i mechanizmom ich działania. Zwięzły opis właściwości farmakodynamicznych leków, obejmujący wszystkie grupy terapeutyczne, został podany w usystematyzowanej formie, co ułatwia przyswojenie wiadomości. Książka jest adresowana do studentów farmacji i medycyny. Może być również wykorzystana w stałym dokształcaniu się magistrów farmacji i lekarzy. ISBN: 978-83-200-3245-1 (komplet), 978-83-200-3909-2 (tom 1), 978-83-200-3910-8 (tom 2), wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 720 stron, 47 ilustracji, 103 tabele, tom 2 – 640 stron, 40 ilustracji, 64 tabele, oprawa twarda cena katalogowa kompletu (t. 1–2) – 187,95 zł

Farmakologia Podstawy farmakoterapii Tom 1–2 Wojciech Kostowski, Zbigniew S. Herman (red.) Podręcznik składa się z trzech głównych części: Farmakologia ogólna. Farmakologia szczegółowa i Elementy farmakoterapii. Umożliwia zapoznanie się z praktycznymi aspektami farmakoterapii. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów medycyny. Stanowi także podstawowe źródło wiadomości farmakologicznych dla lekarzy. ISBN: 978-83-200-4164-4 (komplet), 978-83-200-4185-9 (tom 1), 978-83-200-4186-6 (tom 2), wydanie III popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 812 stron, 88 ilustracji, 78 tabel, 103 wzory, tom 2 – 804 strony, 63 ilustracje, 119 tabel, 39 wzorów, oprawa twarda, cena katalogowa kompletu (t. 1–2) – 166,95 zł

www.pzwl.pl

Zob. s. 10

43


Farmakologia Farmakologia Zbiór pytań testowych dla studentów medycyny i stomatologii Jacek Petrusewicz, Iwona Gągało, Ewa Hać, Halina Strzałkowska-Grad Przedmiotem publikacji są zagadnienia farmakologii, wykładane na uczelniach medycznych, których znajomość jest wymagana od studentów medycyny. Zakres tematyczny publikacji jest zgodny z podręcznikiem pod red. prof. W. Kostowskiego Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Materiał jest przedstawiony w formie pytań i kilku odpowiedzi do wyboru. Zbiór pytań testowych umożliwia sprawdzenie przed egzaminem zdobytej wiedzy z zakresu farmakologii. Odbiorcami książki są studenci medycyny i wydziałów lekarsko-dentystycznych, a także lekarze przygotowujący się do egzaminów z farmakologii w specjalnościach niezabiegowych. ISBN 978-83-200-3936-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 616 stron, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Farmakologia Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych Grażyna Rajtar-Cynke (red.) Zob. s. 104

Farmakologia w zarysie

tów medycyny i nauk pokrewnych. Może także stanowić inspirację dla wykładowców tego przedmiotu na uczelniach medycznych. ISBN 83-200-3117-6, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 104 strony, 45 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Farmakoterapia dzieci i młodzieży Marian Krawczyński (red.) Zob. s. 96

Fitoterapia i leki roślinne Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok (red.) Autorzy publikacji zapoznają nas z nowoczesną fitoterapią, znaczeniem leku roślinnego w leczeniu wielu schorzeń. Pierwsza część zawiera charakterystykę chemiczną, biochemiczną i farmakologiczną podstawowych grup substancji roślinnych oraz surowców zielarskich stosowanych we współczesnej fitoterapii. W części drugiej omówiono terapeutyczne zastosowanie surowców zielarskich, przetworów ziołowych oraz środków farmaceutycznych. Uwzględniono ich działanie farmakologiczne, trwałość, kierunek rozpadu i jego konsekwencje, interakcje, toksyczność. Szczegółowe omówienie preparatów dostępnych na naszym rynku stanowi cenną pomoc w codziennej pracy lekarza i farmaceuty. Książka adresowana jest do lekarzy, farmaceutów oraz studentów medycyny i farmacji. ISBN 978-83-200-3401-1, wydanie I, format: 14,5 × 23,5 cm, 500 stron, 34 ilustracji, 4 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

Michael J. Neal Seria: … at a Glance

Tytuł oryginału: Medical Pharmacology at a Glance, 4th edition Redakcja naukowa tłumaczenia: Waldemar Janiec

www.pzwl.pl

Omawiane zagadnienia są ujęte w postaci 47 rozdziałów, z których każdy jest poprzedzony odpowiednią ryciną, obrazującą schematycznie takie problemy, jak: zasady działania leków, interakcje, podstawowe pojęcia z farmakokinetyki, działanie poszczególnych grup leków, środków uzależniających i toksycznych. Autor uważa, że treść każdego rozdziału może stanowić bazę godzinnego wykładu farmakologii. Ponieważ książka obejmuje podstawowe zagadnienia, będzie na pewno cenną pomocą zarówno dla tych studentów, którzy z tą nauką spotykają się po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć lub powtórzyć przyswojone wiadomości. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studen-

44

Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii Eliza Lamer-Zarawska (red.) Publikacja poświęcona zastosowaniu leku roślinnego w chorobach wieku podeszłego. Pierwsza część dotyczy biologicznych aspektów i biochemicznych mechanizmów komórkowych starzenia się organizmu. W części drugiej uwzględniono profilaktyczne i terapeutyczne zastosowanie surowców zielarskich, przetworów ziołowych, leków roślinnych oraz suplementów żywnościowych, jak witaminy, minerały oraz niektóre składniki roślin czynne biologicznie, w wielu schorzeniach wieku starszego. Publikacja adresowana jest do lekarzy, farmaceutów, dietetyków, a także do osób zainteresowanych fitoterapią. ISBN 978-83-200-3839-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 324 strony, 16 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 69 zł


Farmakologia Intensywne leczenie cukrzycy typu 1 Rekomendacje dla lekarzy praktyków

Kompendium farmakologii

Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas

Waldemar Janiec (red.)

Zob. s. 35

Interakcje leków w praktyce klinicznej Elżbieta Kostka-Trąbka, Jarosław Woroń Nowe, zmienione wydanie książki przedstawiającej najczęściej występujące interakcje leków stosowanych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego. hiperlipidemii. cukrzycy, leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych. przeciwhistaminowych, neurologicznych, przeciwnowotworowych, przeciwbólowych i przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych i najczęściej stosowanych leków ziołowych Książka jest przede wszystkim adresowana do lekarzy podstawowej opieki medycznej. Muszą oni pamiętać, że nie ma leków obojętnych dla organizmu człowieka, a czasami nieodpowiednie ich połączenie może powodować działania niepożądane lub zastosowane leczenie może się okazać nieskuteczne. ISBN 978-83-200-3636-7, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, ok. 270 stron, 56 tabel, oprawa miękka

Nowe, kolejne i uaktualnione wydanie podręcznika. W książce omówiono właściwości terapeutyczne najważniejszych leków dopuszczonych do obrotu w Polsce, zarejestrowanych w Unii Europejskiej, sprowadzanych w imporcie docelowym i równoległym, a także najnowszych leków zarejestrowanych w USA i wprowadzanych obecnie na rynki europejskie. Zwięźle scharakteryzowano podstawy patofizjologiczne lub kliniczne aspekty procesów chorobowych, w których poszczególne grupy leków znajdują zastosowanie, oraz mechanizmy działania leków. W opisach leków uwzględniono wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie oraz najważniejsze działania niepożądane. W celu ułatwienia praktycznego wykorzystania farmaceutyków w terapii podano nazwy i dostępne postaci wybranych produktów handlowych, a także międzynarodowe nazwy substancji czynnych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i farmaceutycznych uczelni medycznych oraz dla lekarzy w trakcie specjalizacji. ISBN 978-83-200-3956-6, wydanie III uaktualnione i rozszerzone, format: 16,5 x 23,5 cm, 608 stron, 32 ilustracje, 20 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 116,55 zł

Leczenie bólu Waldemar Janiec (red.) Podręcznik charakteryzuje się zwięzłą i przejrzystą formą. Opisano w nim wszystkie podstawowe leki należące do poszczególnych grup terapeutycznych. Opisy wielu grup leków poprzedzono omówieniem podstaw patofizjologicznych lub charakterystyką kliniczną procesów chorobowych, w których dana grupa leków znajduje zastosowanie. Szeroki zakres tematyczny zagadnień farmakologicznych umożliwia zapoznanie się z praktycznymi aspektami terapii. Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni medycznych – wydziałów farmacji i lekarskich. ISBN 83-200-3944-3, wydanie II uaktualnione, format: 16,5 × 23,5 cm, 540 stron, 28 ilustracji, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 114,45 zł

Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski (red.) Jest to II, znacznie zmienione i uaktualnione wydanie książki na temat zagadnień związanych z leczeniem ostrych i przewlekłych zespołów bólowych u dorosłych i u dzieci. W publikacji zawarte są także podstawowe informacje dotyczące mechanizmów powstawania poszczególnych zespołów bólowych, niezbędne do uzasadnienia i zrozumienia przez czytelnika zastosowania określonych metod terapii, a także najnowocześniejsze farmakologiczne i pozafarmakologiczne metody leczenia bólu. Autorzy – w celu usystematyzowania wiadomości – wiele informacji przedstawili w formie rycin oraz tabel. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do lekarzy klinicystów, a także do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Powinna zainteresować również studentów medycyny. ISBN 978-83-200-3498-1, wydanie II zmienione i uaktualnione, format: 14,5 × 20,5 cm, 480 stron, 69 ilustracji, 50 tabel, oprawa miękka

www.pzwl.pl

Kompendium farmakologii

45


Filozofia Leczenie bólu Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski Marta Ciupik, Maciej Hilgier, Krzysztof Kobylarz, Małgorzata Krajnik, Iwona Szlachta-Jezioro (wsp.) W książce szczegółowo omówiono problematykę związaną z leczeniem zespołów bólowych, zarówno ostrych, jak i przewlekłych, u dorosłych oraz dzieci. Podręcznik zawiera także podstawowe informacje dotyczące mechanizmów powstawania poszczególnych zespołów bólowych, niezbędne do uzasadnienia i zrozumienia przez czytelnika zastosowania określonych metod terapii. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do lekarzy klinicystów, a także do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. ISBN 978-83-200-3498-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 428 stron, 33 ilustracje, 45 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową Jacek Szepietowski, Adam Reich (red.) Zob. s. 34

Leki w intensywnej terapii Henry Paw, Rob Shulman Tytuł oryginału: Handbook of Drugs in Intensive Care Z jęz. angielskiego tłumaczyły: Agata Janecka, Maja Grzanka, Aleksandra Misiołek Redakcja naukowa tłumaczenia: Hanna Misiołek Publikacja zawiera jednolite i uporządkowane opisy leków stosowanych współcześnie w anestezjologii i intensywnej terapii. Publikacja zawiera liczne tabele i algorytmy. Książka adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: lekarzy różnych specjalności oraz studentów medycyny. ISBN 978-83-200-4224-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, ok. 350 stron, oprawa miękka

www.pzwl.pl 46

Rola tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu w leczeniu bólu u chorych na nowotwory Wojciech Leppert Książka opiera się na badaniach własnych autora mających na celu porównanie efektów analgetycznych dihydrokodeiny i tramadolu u chorych na nowotwory oraz ocenę wpływu tych leków na jakość życia leczonych pacjentów. Autor podaje definicję oraz zasady leczenia bólu nowotworowego. Omawia szczegółowo farmakokinetykę, dawkowanie, objawy niepożądane oraz badania kliniczne tramadolu i dihydrokodeiny. W drugiej części książki czytelnie prezentuje przebieg oraz wyniki badań własnych dotyczących obu tych leków, koncentrując się m.in. na badaniu korelacji ich dawek i stężeń z natężeniem bólu i ulgą w bólu. Książkę uzupełniają obszerny wykaz piśmiennictwa oraz streszczenia w języku polskim i angielskim, a także załączniki, obejmujące kwestionariusze dotyczące jakości życia i skale aktywności chorych, Krótki Inwentarz Bólu oraz Zmodyfikowany ESAS. ISBN 978-83-200-4351-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, ok. 220 stron, ok. 41 rycin, ok. 85 tabel, oprawa miękka

Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki Interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.) Zob. s. 150

Filozofia Etyka lekarska Tadeusz Brzeziński Jest to nowoczesny, zmieniony i uaktualniony podręcznik etyki i deontologii lekarskiej. Omówiono w nim ważną problematykę prawno-etyczną dotyczącą między innymi prokreacji, transplantologii, tanatologii, eksperymentów medycznych (głównie z zakresu genetyki), błędu lekarskiego oraz tajemnicy lekarskiej. Przedstawiono także najważniejsze współczesne dokumenty polskie i międzynarodowe związane z etyką lekarską. Przykłady z praktyki zawodowej autora oraz innych lekarzy i pielęgniarek wzbogacają książkę i podnoszą jej wartość dydaktyczną.


Fizjologia Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy i studentów medycyny, ale może być przydatna także innym pracownikom służby zdrowia. 

Polecamy go również uwadze studentów etnologii i psychologii oraz osób interesujących się współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi.

ISBN 978-83-200-3967-2, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 450 stron, 15 ilustracji, oprawa twarda

ISBN 978-83-200-4134-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 402 strony, oprawa miękka

Etyka w pracy pielęgniarskiej Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich Irena Wrońska, Janusz Mariański (red.) Zob. s. 104

cena katalogowa 90,30 zł

Fizjologia Anatomia i fizjologia człowieka Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski Zob. s. 5

Filozofia i teorie pielęgniarstwa Jolanta Górajek-Jóźwik (red.) Zob. s. 105

Fizjologia Wiliam F. Ganong Tytuł oryginału: Review of Medical Physiology, 22nd edition

Filozofia w medycynie Jan Tatoń Filozofia życia człowieka i kultury nadają sens działaniom medycznym, przeobrażają zawód lekarza w misję dobra, mądrości i miłości do ludzi. Książka służy przybliżeniu tej problematyki, którą przecież musi przeżywać każdy medyk. ISBN 83-200-3000-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 232 strony, 52 ilustracje, oprawa twarda cena katalogowa 40,95 zł

Problemy wielokulturowości w medycynie Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska (red.)

Redakcja naukowa tłumaczenia: Joanna Lewin-Kowalik Podręcznik stanowi tłumaczenie dzieła amerykańskiego Review of Medical Physiology, przetłumaczonego na 18 języków. Składa się z 39 rozdziałów, każdy ze spisem piśmiennictwa, wyodrębnionego rozdziału z pytaniami i odpowiedziami, dodatku oraz indeksu. W książce przedstawiono czynności wszystkich tkanek, narządów i układów ustroju ludzkiego. Treść i układ podręcznika jest zgodny z programem nauczania fizjologii na wydziałach lekarskich uczelni medycznych. Liczne ilustracje są dobrane i rozmieszczone w sposób ułatwiający naukę, a także powtórzenie wcześniej zapamiętanych wiadomości. W każdym rozdziale zawarte są pytania i odpowiedzi, które znakomicie pomogą zarówno w prawidłowym zrozumieniu wykładu, jak i utrwaleniu materiału. ISBN 978-83-200-3989-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 822 strony, 703 ilustracje, 170 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 156,45 zł

www.pzwl.pl

Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy. W książce omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i eutanazji, a także problemy etyczne w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia.

47


Fizjologia Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów kierunków medycznych i wychowania fizycznego Jan Górski (red.) Podręcznik ten zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów. Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne. Układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, stosownie do potrzeb studentów obu stopni kształcenia oraz koncepcji wykładu. Studentom medycyny podręcznik może służyć do powtórzenia materiału. Publikacja jest przeznaczona dla studentów m.in. następujących kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, logopedia z fonoaudiologią, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne. ISBN 978-83-200-4000-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 328 stron, 127 ilustracji, 42 tabele, oprawa miękka

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej Władysław Z. Traczyk, Andrzej Trzebski (red.) Książka jest kolejnym wydaniem poszukiwanego podręcznika zawierającego obszerny zasób wiedzy niedostępnej w żadnych innych publikacjach dotyczących fizjologii, które znajdują się na polskim rynku wydawniczym. Całość została dopełniona bogatym materiałem ilustracyjnym, co podnosi jej walory dydaktyczne. Podręcznik przeznaczony jest nie tylko dla studentów medycyny i lekarzy, ale również dla studentów innych kierunków, takich jak: wychowanie fizyczne, psychologia, żywienie człowieka. ISBN 978-83-200-4102-6, wydanie III zm. i unow., format: 20,5 × 29,0 cm, 960 stron, 735 ilustracji, 71 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 187,95 zł

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego Jan Górski (red.)

cena katalogowa 72,45 zł

Fizjologia człowieka w zarysie Władysław Z. Traczyk Jest to podręcznik, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród studentów uczelni medycznych i innych szkół o tym profilu. Książka ułatwia przyswojenie i powtórzenie przed egzaminem podstawowych praw i procesów fizjologicznych odnoszących się do czynności organizmu człowieka. Zamieszczone w niej liczne ryciny mają ogromną wartość dydaktyczną. Podręcznik został napisany jako kompendium i w tej formie spełnia należycie swoją funkcję. ISBN 978-83-200-4156-9, wydanie VIII uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 516 stron, 274 ilustracje, 42 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat wpływu wysiłku i treningu na ustrój zdrowego człowieka. Zasób wiadomości jest zgodny z programem nauczania na takich kierunkach studiów, jak wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia. Elementy fizjologii wysiłku fizycznego są wykładane również na kierunku pielęgniarstwo, zdrowie publiczne i dietetyka. W książce omówiono główne zasady i formy treningu oraz metody oceny wydolności fizycznej. Znalazły się w niej także rozdziały poświęcone wysiłkowi: dzieci i młodzieży, osób w starszym wieku, kobiet (z uwzględnieniem okresu ciąży), osób niepełnosprawnych ruchowo i cierpiących na różne choroby, a także wysiłkowi w różnych temperaturach otoczenia i w warunkach wysokogórskich. W publikacji omówiono również problematykę: treningu zdrowotnego, wpływu niedoboru aktywności ruchowej na organizm, dopingu, żywienia sportowców oraz genetyki w sporcie. Podręcznik, przygotowany przez zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, jest adresowany do studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, a także do lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, trenerów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób zajmujących się rekreacją.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-4146-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 296 stron, 37 ilustracji, 40 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 74 zł

48


Gastroenterologia Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego

Wykłady z fizjologii człowieka Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe (red.)

Jan Górski (red. )

ISBN 978-83-200-3753-1, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 568 stron, 214 ilustracji, 67 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Ilustrowana fizjologia człowieka Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos Tytuł oryginału: Taschenatlas Physiologie 7th edition Z jęz. niemieckiego tłumaczył Dariusz Gołka Redakcja naukowa tłumaczenia: Joanna Lewin-Kowalik Podręcznik od blisko 25 lat cieszy się ogromną popularnością i dużym uznaniem wśród czytelników wielu krajów, w tym Polski. Kolejne wydania są przez autorów uzupełniane o nowe odkrycia i poglądy naukowe, dzięki czemu podręcznik nie traci na nowoczesności i aktualności. Dwanaście z trzynastu rozdziałów zawiera omówienie funkcjonowania poszczególnych układów, m.in.: fizjologię komórki, autonomicznego układu nerwowego, krwi, układu oddechowego, nerek, serca i układu krążenia, czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, procesy trawienia, reprodukcji, fizjologię centralnego układu nerwowego i narządów zmysłów. Do rozdziału 1, dotyczącego podstaw fizjologii, zostały włączone zagadnienia najnowszych osiągnięć biologii molekularnej. W ostatniej części książki zgromadzono jednostki, wartości liczbowe różnych wielkości oraz użyteczne wzory. Ogromnym atutem książki są przejrzyste, zrozumiałe ryciny, ściśle powiązane z treścią, stanowiące w zasadzie podstawową formę przekazu informacji. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków medycznych: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarskiego, ratownictwa medycznego, farmacji i fizjoterapii. ISBN 978-83-200-3709-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 420 stron, 195 ilustracji, 11 tabel, oprawa miękka

W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób – od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów – omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej. Wszystko to na bazie najnowszych danych i odkryć naukowych. Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszej z nich zawarto informacje o elektrofizjologii komórki nerwowej i mięśniowej, omówiono mechanizm skurczu mięśni i funkcjonowania receptorów oraz znaczenie tlenku azotu w organizmie. Część druga to fizjologia wybranych układów, w której omówiono zagadnienia fizjologii czucia i percepcji, reakcji emocjonalnych, mechanizmów uczenia się i pamięci, snu i chronofizjologii, termoregulacji. W celu przygotowania do nauki interny i patofizjologii szczególną uwagę zwrócono na procesy fizjologiczne poszczególnych układów. W części trzeciej przedstawiono cykl życiowy – od narodzin do śmierci. Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych. Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach. ISBN 978-83-200-3194-X, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 1152 strony, 237 ilustracji, 69 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 160,65 zł

Gastroenterologia Diagnostyka obrazowa Układ trawienny Stanisław Leszczyński, Joanna Pilch-Kowalczyk (red.) Zob. s. 127

Endoskopia przewodu pokarmowego www.pzwl.pl

W podręczniku omówiono wydolność fizyczną, metody jej pomiaru oraz profilaktyczne znaczenie wysiłku. Walory dydaktyczne książki podnosi właściwa selekcja materiału oraz odpowiedni układ treści. Każdy rozdział jest poświęcony czynności danego narządu lub układu i podzielony na dwie części. W części 1 przedstawiono prawidłowe funkcjonowanie narządu lub układu w spoczynku, a w części 2 – zmiany funkcjonowania w czasie wysiłku. Podręcznik jest adresowany do studentów akademii wychowania fizycznego, uczelni medycznych, wydziałów rehabilitacji, fizjoterapii, a także turystyki i rekreacji.

Diagnostyka różnicowa Zdeněk Mařatka Zob. s. 128

cena katalogowa 145,95 zł

49


Genetyka Gastroenterologia i hepatologia kliniczna

Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży

Stanisław J. Konturek (red.)

Józef Ryżko, Jerzy Socha (red.)

Zob. s. 26

Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego należą do najczęstszych problemów, z którymi stykają się pediatrzy i lekarze rodzinni. W publikacji zawarto dogłębną wiedzę na temat obrazu klinicznego, poglądów na etiopatogenezę, diagnostykę i postępowanie w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Szczególny nacisk położono na diagnostykę różnicową. W przystępny sposób opisano techniki i interpretację badań diagnostycznych. Omówiono też farmakoterapię i zalecenia dietetyczne w poszczególnych jednostkach chorobowych. Nie pominięto roli psychologa w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych. Odbiorcami publikacji są gastroenterolodzy, pediatrzy i lekarze rodzinni.

Małgorzata Palka, Grzegorz Margas, Mirosław Jarosz, (red.)

ISBN 83-200-2775-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 280 stron, 33 ilustracje, 39 tabel, oprawa miękka

Gastroenterologia w praktyce Antoni Gabryelewicz (red.) Zob. s. 25

Zob. s. 77

Stany nagłe w gastroenterologii Tony C. K. Tham, John S. A. Collins, Roy M. Soetikno (red.) Tytuł oryginału: Gastrointestinal Emergencies Z jęz. angielskiego tłumaczyły: Jolanta Majka i Aleksandra Szlachcic

www.pzwl.pl

Część pierwsza zawiera opisy najczęściej spotykanych objawów chorób przewodu pokarmowego, stanowiących lub mogących stanowić objawy zespołów zagrażających życiu, takie jak: zaburzenia połykania, masywne wymioty, krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zespół ostrego brzucha, żółtaczka, biegunka. W części drugiej omówione są najczęściej przeprowadzane inwazyjne procedury diagnostyczne i lecznicze. W części trzeciej przedstawione są najczęstsze jednostki i choroby zaliczane do stanów zagrożenia życia, m.in.: ciało obce w przełyku, niedrożność jelit, ostre zapalenie trzustki, ostre i alkoholowe uszkodzenie wątroby, zapalenie otrzewnej, powikłania infekcji HIV. Publikacja jest adresowana głównie do lekarzy SOR, chirurgów oraz gastroenterologów pracujących w warunkach ostrego dyżuru, izbach przyjęć i pogotowia ratunkowego. Godna polecenia również lekarzom specjalizującym się w zakresie chorób wewnętrznych, gastroenetrologii i chirurgii. ISBN 978-83-200-4088-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 420 stron, 20 tabel, 63 ilustracje, oprawa twarda

50

cena katalogowa 68,25 zł

Genetyka Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej Małgorzata I. Srebniak, Agnieszka Tomaszewska Zob. s. 36

Dziecko z zespołem wad wrodzonych Diagnostyka dysmorfologiczna Lech Korniszewski Zob. s. 96


Genetyka Genetyka

Genetyka medyczna

Ilustrowany przewodnik

Notatki z wykładów

Eberhard Passarge

John Bradley, David Johnson, Barbara Pober

Tytuł oryginału: Color Atlas of Genetics, 2nd edition

Tytuł oryginału: Lecture Notes: Medical Genetics. 3rd edition

Jest to kompendium wiedzy genetycznej. Autor omawia zagadnienia czysto akademickie, tj.: molekularne podstawy genetyki, budowę komórek, chromosomów i genów, przypomina też reguły genetyki klasycznej. Wykorzystując zdobycze nauki, wprowadza pojęcie genomiki i znacznie bardziej rozbudowuje genetykę kliniczną. Zaburzenia poszczególnych mechanizmów są omówione na podstawie konkretnych zespołów klinicznych, co czyni książkę przydatną nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy, którzy pragną uaktualnić swą wiedzę lub przygotowują się do egzaminów podyplomowych. Niepodważalną zaletą książki jest jej ciekawe rozwiązanie graficzne. Każde zagadnienie ilustrowane jest kolorowymi rycinami lub zdjęciami, co ułatwia przyswojenie materiału. ISBN 83-200-2908-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 448 stron, 5 ilustracji, 194 kolorowe tablice, 4 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 156,45 zł

Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod kierunkiem Tadeusza Mazurczaka W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia genetyki medycznej. Uwzględniono zarówno podstawy biologii molekularnej, mechanizmy dziedziczenia, opis metod badawczych, jak i aspekty genetyki klinicznej z omówieniem poszczególnych kategorii chorób genetycznych. Zwięzła, przystępna forma prezentowania wiedzy, liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią przyswojenie omawianych zagadnień. ISBN 978-83-200-3708-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 178 stron, 70 ilustracji, 7 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych Zagadnienia wybrane Andrzej Ciechanowicz, Franciszek Kokot (red.) Zob. s. 26

www.pzwl.pl

Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Tadeusza Mazurczaka

51


Ginekologia i położnictwo

Ginekologia i położnictwo Seria: Biblioteka Położnej Seria jest wydawana pod patronatem i przy współpracy Polskiego Towarzystwa Położnych. Autorami są lekarze i położne z różnych środowisk akademickich. Wiadomości i informacje praktyczne z dziedziny położnictwa, ginekologii i neonatologii są przedstawione w sposób odpowiadający tokowi myślenia, jaki powinien towarzyszyć położnej przy wypełnianiu zadań wynikających z jej roli zawodowej w stosunku do podopiecznych w każdym wieku i stanie zdrowia – kobiet i ich rodzin, kobiet ciężarnych, rodzących, położnic i noworodków, niemowląt, kobiet chorych ginekologicznie i zagrożonych chorobą – od okresu pokwitania, poprzez okres dojrzałości płciowej, przekwitania do okresu senium. Książki z tej serii są adresowane do studentów kierunku położnictwo różnych poziomów kształcenia, uczestników różnych form kształcenia podyplomowego oraz położnych podnoszących swoją wiedzę w ramach samokształcenia.

Opieka nad kobietą ciężarną

Opieka nad wcześniakiem

Agnieszka Bień (red.)

Anna B. Pilewska-Kozak (red.)

Książka porusza m.in. zagadnienia ciąży prawidłowej, opieki przedporodowej, stylu życia kobiety ciężarnej, diety w okresie ciąży, dolegliwości w okresie ciąży i sposobów radzenia sobie nimi, psychoprofilaktyki, wybranych stanów ryzyka ciążowego oraz udziału położnej w opiece.

W książce omówiono zasady oceny stanu zdrowia noworodka przedwcześnie urodzonego, odrębności opieki nad nim i rolę w niej położnej. W publikacji poruszone są m.in. następujące zagadnienia: wcześniactwo jako problem medyczny, osobisty i społeczny, ocena stopnia dojrzałości noworodka urodzonego przedwcześnie, opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, opieka nad wcześniakiem z wybranymi problemami klinicznymi.

ISBN 978-83-200-3649-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 368 stron, 33 ilustracje, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 89,25 zł

Opieka nad noworodkiem

ISBN 978-83-200-3840-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 292 strony, 38 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Agnieszka Bałanda (red.) W tym tomie omówiono m.in. badanie i pielęgnowanie noworodka, wykonywanie wybranych zabiegów, testy przesiewowe, wybrane stany zagrożenia życia oraz metody i techniki karmienia. ISBN 978-83-200-3645-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 216 stron, 61 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 67,20 zł

Opieka przedkoncepcyjna Grażyna Stadnicka (red.)

www.pzwl.pl

W publikacji zawarto najnowszą wiedzę z zakresu opieki przedkoncepcyjnej, której celem jest redukcja występowania wad wrodzonych i porodów patologicznych, będących najczęstszą przyczyną umieralności okołoporodowej noworodków. Wybrane zagadnienia, którym poświęcono poszczególne rozdziały to m.in.: naturalne metody planowania rodziny i antykoncepcja hormonalna, planowanie rodziny z uwzględnieniem czynników ryzyka, propagowanie zachowań prozdrowotnych w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie ciąży. ISBN 978-83-200-3647-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 200 stron, oprawa miękka cena katalogowa 65,10 zł

52


Ginekologia i położnictwo Praktyka zawodowa Jenny Edwins (red.) Tytuł oryginału: Community Midwifery Practice Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Ewy Dmoch-Gajzlerskiej

Psychologia w położnictwie i ginekologii Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus (red.)

Książka jest adresowana przede wszystkim do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. położnej środowiskowej. Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. W książce omówione są problemy dotyczące porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodków wizytowanych w domu, karmienie piersią, a także psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.

Umiejętności psychologiczne mają podstawowe znaczenie w pracy położnej. Zdolność do empatycznego, a zarazem profesjonalnego podejścia do pacjentek decyduje często o ich samopoczuciu i zdrowiu. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, stresem, opieką nad kobietą w różnych okresach jej życia, a także opisano problemy psychologiczne kobiet, z jakimi najczęściej stykają się położne. Położne znajdą w książce liczne wskazówki pomagające nawiązać właściwą relację z pacjentką i wspierać ją w trudnych sytuacjach, niejednokrotnie związanych z cierpieniem fizycznym i psychicznym.

ISBN 978-83-200-3958-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 304 strony, 18 ilustracji, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-3648-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 312 stron, 10 tabel, oprawa miękka

Prowadzenie porodu Vicky Chapman, Cathy Charles (red.) Tytuł oryginału: The Midwife’s Labour and Birth Handbook Z jęz. angielskiego tłumaczyła Jolanta Jaskowska Redakcja naukowa wydania polskiego: Grażyna Iwanowicz-Palus W książce są przedstawione teoretyczne i praktyczne zagadnienia ciąży, porodu i oceny noworodka w aspekcie opieki sprawowanej przez położne. Omówione są też istotne aspekty praktyki położniczej, które w innych publikacjach występują w mniejszym zakresie, m. in.: poród domowy, poród w wodzie, pozycje wertykalne, algorytmy postępowania podczas cięcia cesarskiego, postępowanie pozafarmakologiczne i niekonwencjonalne w indukowaniu porodu. Publikacja ma dużą wartość dydaktyczną. Odbiorcami publikacji będą studenci położnictwa, studiów doktoranckich i praktykujące położne. ISBN 978-83-200-4081-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 504 stron, 49 ilustracji, 27 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 135,45 zł

cena katalogowa 80,85 zł

Stany nagłe w okresie okołoporodowym Maureen Boyle (red.) Tytuł oryginału: Emergencies Around Childbirth. A Handbook for Midwives Z jęz. angielskiego tłumaczyła Sylwia M. Gradowska-Burczyk Redakcja naukowa tłumaczenia: Grażyna Iwanowicz-Palus Podręcznik stanowi cenne źródło wiadomości dla położnych pracujących z rodzącą w warunkach szpitalnych, ale także domowych, oraz dla studentek położnictwa. Omówione są w nim nagłe sytuacje, mogące zagrozić zdrowiu, a nawet życiu rodzącej i jej dziecka. Poszczególne rozdziały zawierają m.in. definicję pojęć, epidemiologię, patofizjologię, rozpoznanie, czynniki ryzyka, powikłania, sposoby zapobiegania oraz metody postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Bardzo cenne są przejrzyste, dydaktyczne ryciny, obrazujące techniki wykonywania zabiegów. ISBN 978-83-200-3478-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 272 stron, 71 ilustracji, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 85 zł

cena katalogowa 72,45 zł

53


Ginekologia i położnictwo Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące

Ginekologia

Zdzisław Kruszyński

Zbigniew Słomko (red.)

Tom 1–2

Zob. s. 155

Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański (red.) Zob. s. 102

Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde Podręcznik Maciej Ganczar, Barbara Rogowska Zob. s. 61

Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych Tom 1–3 Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik (red.) Zob. s. 104

Endokrynologia ciąży Błażej Męczekalski (red.) Zob. s. 38

Endokrynologia ginekologiczna Piotr Skałba Zob. s. 38

Obecne, dwutomowe wydanie uznanego podręcznika zostało znacznie zmienione i rozszerzone o nowe rozdziały. Szczegółowo przedstawiono problemy m.in. ginekologii endokrynologicznej, onkologicznej, urologicznej, leczenia niepłodności oraz metod planowania rodziny. Opisano nowe metody diagnostyki ginekologicznej i leczenia. Wiele uwagi poświęcono epidemiologii. Obszernie omówiono prawno-etyczne problemy w ginekologii. Dużym walorem książki jest bogaty materiał ilustracyjnyoraz zamieszczony na końcu zestaw pytań do samodzielnego sprawdzenia stopnia opanowania materiału. Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu lekarzy, zarówno dla przygotowujących się do tej specjalności, jak i doświadczonych specjalistów, lekarzy rodzinnych oraz studentów wydziałów lekarskich. ISBN: 978-83-200-3153-9 (komplet), 978-83-200-3608-4 (tom 1), 978-83-200-3609-1 (tom 2), wydanie II, format: 20,5 × 29 cm, tom 1 – 668 stron, 264 ilustracje, 91 tabel; tom 2 – 740 stron, 129 ilustracji, 80 tabel, oprawa twarda cena katalogowa kompletu (tom 1–2) – 260,40 zł

Ginekologia Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów Tomasz Opala (red.) Zob. s. 105

Kardiotokografia kliniczna Zbigniew Słomko, Krzysztof Drews, Zbyszko Malewski (red.)

www.pzwl.pl

Monitorowanie biochemiczne i biofizyczne stanowi przełom w nadzorowaniu płodu w czasie ciąży, a szczególnie w czasie porodu. Z metod fizycznych najczęściej jest stosowana kardiotokografia, polegająca na okresowej rejestracji czynności serca płodu w czasie ciąży. Pomaga to m. in. rozpoznać niedotlenienie płodu. Kardiotokografia i ultrasonografia ułatwiają zrozumienie fizjopatologii płodu i pozwalają korygować dotychczasowa taktykę położniczą w prowadzeniu patologicznej ciąży i porodu. Książka jest przeznaczona dla lekarzy, ginekologów, położników i neonatologów. ISBN 978-83-200-3767-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 288 stron, 72 ilustracje, 36 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

54


Ginekologia i położnictwo Krwotoki położnicze Zbigniew Słomko, Krzysztof Drews (red.)

Opieka nad pacjentkami niepełnosprawnymi Ciąża, poród, połóg

Krwotok okołoporodowy jest w położnictwie stanem naglącym, więc bardzo ważne jest przygotowanie lekarzy położników i ginekologów do właściwego postępowania w przypadku wystąpienia tego powikłania. W publikacji znajdują się aktualne rekomendacje i algorytmy postępowania w krwotokach okołoporodowych opracowane przez towarzystwa naukowe. Książka jest skierowana przede wszystkim do lekarzy położników i ginekologów, ale może także zainteresować położne, ratowników medycznych, transfuzjologów i anestezjologów. ISBN 978-83-200-3621-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 392 strony, 21 ilustracji, 37 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 123,90 zł

Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza Hilary Lumsden, Debbie Holmes (red.)

Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska (red.) W piśmiennictwie polskim i światowym brak jest publikacji na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. Opieka ta musi być dostosowana do potrzeb tej grupy pacjentek. Ich potrzeby są związane z deficytami fizycznymi i sensorycznymi. Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci ISBN 978-83-200-4354-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 272 strony, 50 ilustracji, oprawa miękka

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii Celina Łepecka-Klusek (red.) Zob. s. 113

Tytuł oryginału: Care of the Newborn by Ten Teachers

Redakcja naukowa tłumaczenia: Grażyna Iwanowicz-Palus W książce są omówione zagadnienia okresu noworodkowego ukazane pod kątem badań skriningowych i patologii oraz postępowania w aspekcie opieki sprawowanej przez położne, w tym m. in.: badania diagnostyczne i ich interpretacja, postępowanie farmakologiczne i pozafarmakologiczne, resuscytacja noworodka i postępowanie z noworodkiem wymagającym wspomagania oddychania. Poruszone są też zagadnienia rzadko omawiane w innych publikacjach, jak psychologiczne przygotowanie rodziców do rodzicielstwa oraz uwarunkowania kulturowe i religijne. Głównymi odbiorcami będą studenci pielęgniarstwa i położnictwa, praktykujące pielęgniarki i położne. Publikacja zainteresuje także studentów medycyny oraz neonatologów i pediatrów. ISBN 978-83-200-4296-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 340 stron, 20 tabel, 66 ilustracji, oprawa twarda

Położnictwo Ćwiczenia Michał Troszyński Podręcznik ten stanowi bogato ilustrowane kompendium praktycznej wiedzy położniczej. W przejrzysty sposób przedstawia podstawowe wiadomości i najnowsze techniki stosowane w tej dziedzinie. Nowe wydanie podręcznika zawiera szczegółowe omówienie teoretycznych zagadnień dotyczących położnictwa: badań lekarskich, przygotowania do porodu oraz czuwania nad jego przebiegiem, a także ćwiczeń położniczych, popartych licznymi ilustracjami, które ułatwiają opanowanie materiału. Książka została wzbogacona o nowe tendencje w zakresie technik prowadzenia porodu. Nowością jest także aneks zawierający rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dotyczący opieki przedporodowej w ciąży, prawidłowego jej przebiegu oraz cięcia cesarskiego. Publikacja przeznaczona jest dla studentów medycyny. Może być również przydatna lekarzom położnikom i położnym. ISBN 978-83-200-3830-9, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 304 strony, 134 ilustracje, 13 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

55

www.pzwl.pl

Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Anna Pilewska-Kozak i Łukasz Kozak


Ginekologia i położnictwo Położnictwo

Położnictwo i ginekologia

Podręcznik dla położnych i pielęgniarek

Repetytorium

Grzegorz H. Bręborowicz (red.)

Grzegorz H. Bręborowicz (red.)

Przedmiotem podręcznika są zagadnienia związane z rozrodem człowieka. Zawiera wiadomości z zakresu położnictwa, ale także z zakresu opieki przedkoncepcyjnej, które powinna wynieść ze szkoły położna i pielęgniarka. Podręcznik jest ściśle adresowany do tych właśnie odbiorców. Zawiera precyzyjne standardy postępowania w różnych sytuacjach klinicznych. Jest przeznaczony dla studentek wydziałów dla położnych i pielęgniarek uczelni medycznych oraz licencjackich studiów medycznych.

Repetytorium nawiązuje do podręcznika akademickiego wydanego pod tą samą redakcją naukową. Składa się z działów: położnictwo i ginekologia. Omówione są w nich m.in. następujące zagadnienia: w części ogólnej – rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych oraz cykl miesiączkowy; w położnictwie – badanie położnicze, przebieg ciąży, choroby współistniejące z ciążą, poród, badanie noworodka; w ginekologii – wady wrodzone żeńskich narządów płciowych, zakażenia, urologia ginekologiczna, endokrynologia ginekologiczna, onkologia ginekologiczna, diagnostyka oraz ginekologia dziecięca i dziewczęca. Publikacja jest adresowana do studentów medycyny i stażystów przygotowujących się do LEP.

ISBN 83-200-2986-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 480 stron, 55 ilustracji, 45 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 89,25 zł

Położnictwo dla anestezjologów Alexander Heazell, John Clift (red.) Zob. s. 12

Położnictwo i ginekologia Tom 1–2 Grzegorz H. Bręborowicz (red.) Jest to nowy podręcznik położnictwa i ginekologii dla studentów medycyny, zgodny z programem nauczania tego przedmiotu określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz z Syllabusem Medycznym. Książka jest źródłem niezbędnej lekarzom wiedzy na temat zdrowia kobiety i płodu oraz najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w tym technik operacyjnych. W tomie 1 omówiono zagadnienia związane z położnictwem, jak: ciąża o przebiegu prawidłowym, ciąża o przebiegu nieprawidłowym, choroby współistniejące z ciążą, poród i połóg oraz diagnostyka stanu płodu, a w tomie 2 – problemy z zakresu ginekologii, jak: budowa i wady kobiecych narządów płciowych, zakażenia kobiecych narządów płciowych, choroby przenoszone drogą płciową, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku dziecięcego, niepłodność, onkologia ginekologiczna i operacje ginekologiczne. Dydaktyczną wartość podręcznika podnosi zamieszczony na końcu zestaw pytań do samokontrolnego sprawdzania stopnia opanowania materiału.

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-4191-0 (komplet), 978-83-200-4193-4 (tom 1), 978-83-200-4192-7 (tom 2), wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 594 strony, 85 ilustracji, 41 tabel, tom 2 – 608 stron, 80 ilustracji, 51 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 186,90 zł

56

ISBN 978-83-200-3678-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 520 stron, 63 ilustracje, 46 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

Położnictwo i ginekologia błyskawicznie Misha Datta, Louise Randall, Naomi Holmes, Natasha Karunaharan Redaktorzy naukowi wydania angielskiego: Allan MacLean, Paul Hardiman Tytuł oryginału: Rapid Obstetrics and Gynaecology Z jęz. angielskiego tłumaczył Rafał Kocyłowski Redakcja naukowa tłumaczenia: Grzegorz H. Bręborowicz Autorzy przedstawiają 87 najczęstszych chorób spotykanych w położnictwie i ginekologii, opisanych wg jednolitego schematu: definicja, etiologia, czynniki ryzyka oraz schorzenia współwystępujące, epidemiologia, patologia, badania, które należy wykonać, zasady leczenia pacjenta, powikłania i prognoza. Następnie opisują 23 procedury, najczęściej związane z omówionymi wcześniej chorobami. W dodatku zawarte są informacje na temat zasad opieki przedporodowej, zasad antykoncepcji, leków, zakażeń położniczych, zasad opieki w trakcie porodu i po porodzie oraz wartości referencyjne dla wybranych parametrów biochemicznych. Zasady postępowania, organizacja opieki nad pacjentką oraz leki zostały dostosowane do warunków polskich. Książka stanowi bardzo dobre repetytorium dla studentów, a młodym lekarzom rozpoczynającym pracę doda pewności w ich pierwszych krokach. ISBN 83-200-3232-6, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 296 stron, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł


Ginekologia i położnictwo Położnictwo i ginekologia w zarysie

Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

Errol Norwitz, John Schorge

Joachim W. Dudenhausen, Willibald Pschyrembel

Seria: ...at a glance

Tytuł oryginału: Praktische Geburtshilfe mit geburtshilflichen Operationen, 19. Auflage

Tytuł oryginału: Obstetrics and Gynecology at a Glance Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Bogdan Chazan, Jerzy Leibschang, Anna Świątek Redakcja naukowa tłumaczenia: Bogdan Chazan Książka jest rodzajem zwięzłego, bogato ilustrowanego repetytorium, w którym omówiono zagadnienia z zakresu ginekologii, endokrynologii rozrodczości i niepłodności, onkologii ginekologicznej i położnictwa. Podręcznik jest przede wszystkim przeznaczony dla studentów medycyny, którym może być przydatny do lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień w czasie przygotowań do egzaminu, a także dla młodych lekarzy i położnych. ISBN 83-200-3118-4, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 148 stron, 117 ilustracji, 17 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 29 zł

Z jęz. niemieckiego tłumaczył Krystian Powolny Książka ta od 1944 r., tj. od I wydania oryginału niemieckiego, należy do najpopularniejszych i bardzo cenionych publikacji z zakresu położnictwa. Przedstawione w niej zagadnienia dotyczą w zasadzie wszystkich problemów położniczych – od fizjologii przez ciążę, poród, połóg aż do okresu karmienia i opieki nad noworodkiem. Omówione są w sposób zwięzły, jednoznaczny, niebudzący wątpliwości, a liczne ilustracje ułatwiają przyswojenie omawianych problemów, z którymi można się spotkać w praktyce położniczej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy położników oraz dla studentów medycyny. ISBN 978-83-200-3993-1, wydanie V, format: 16,5 × 23,5 cm, 472 strony, 473 ilustracje, 38 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 156,45 zł

Położnictwo praktyczne i operacje położnicze

Poronienia nawracające

Joachim W. Dudenhausen

Jan Skrzypczak (red.)

Twórca dzieła: Willibard Pschyrembel

W publikacji omówione są zasady postępowania w przypadkach par z nawracającymi utratami wczesnych ciąż; możliwości leczenia, standardy postępowania (wg SIG ESHRE) w pierwszym trymestrze w ciąży nieprawidłowej oraz badania, jakie należy wykonać. Często postępowanie diagnostyczne jest wyrywkowe i niekompletne, a leczenie zbyt agresywne. Książka jest adresowana do lekarzy położników, ginekologów, endokrynologów i innych specjalistów współuczestniczących w procesie diagnostyczno-leczniczym par.

Tytuł oryginału: Praktische Geburtshilfe mit geburtshliflichen Operationen, 20. Auflage Z jęz. niemieckiego tłumaczył Krystian Powolny Obecne wydanie jest tłumaczeniem 20. wydania bardzo popularnego i cenionego podręcznika z zakresu położnictwa. W przystępny sposób omówiono w nim zagadnienia dotyczące ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem. Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną zmieniono treści dotyczące chorób kobiety w ciąży, chorób płodu, powikłań ciąży oraz nieprawidłowego przebiegu porodu. Na ponad 500 rycinach przedstawiono m.in. najważniejsze rękoczyny i zabiegi położnicze. W tekście rozdziałów wyróżniono precyzyjnie sformułowane reguły położnicze i praktyczne wskazówki. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy położników, neonatologów oraz dla studentów medycyny.

ISBN 978-83-200-4115-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 192 strony, 34 ilustracje, oprawa miękka

Powikłania pooperacyjne w ginekologii Beata Śpiewankiewicz (red.) Zob. s. 18

www.pzwl.pl

Współpraca: Michael Obladen

ISBN 978-83-200-4032-6, wydanie VI uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 528 stron, 504 ilustracje, 38 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 138,60 zł

57


Hematologia Praktyczny niemiecki dla położnych Poradnik językowy Agnieszka Herzig Zob. s. 67

postępowanie w niepołożniczych stanach nagłych, zatrzymaniu akcji serca i we wstrząsie w ciąży. Książka adresowana jest do personelu pozaszpitalnego, będzie pomocna także dla pielęgniarek, położnych i lekarzy rodzinnych. ISBN 978-83-200-4228-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 42 ilustracje, 9 tabel cena katalogowa 59 zł

Radiologia interwencyjna w leczeniu chorób u kobiet Gary P. Siskin Zob. s. 129

Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie Arthur C. Fleischer Tytuł oryginału: Sonography in Gynecology and Obstetrics

Rak szyjki macicy

Redakcja naukowa tłumaczenia z jęz. angielskiego: Mariusz Dubiel, Rafał Kocyłowski

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie Marek Spaczyński, Witold Kędzia, Ewa Nowak-Markwitz (red.) Wraz z rozwojem badań naukowych lekarze dysponują coraz doskonalszymi narzędziami profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy rozwija się stosunkowo powoli, a wykrycie go wystarczająco wcześnie pozwala na powstrzymanie procesu nowotworzenia. Badania cytologiczne są bezpłatne i łatwo dostępne, ale ciągle za mało wykorzystywane w profilaktyce. Monografia poświęcona jest profilaktyce pierwotnej i wtórnej, rozpoznawaniu oraz leczeniu raka szyjki macicy. Zainteresuje lekarzy ginekologów, położne oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. ISBN 978-83-200-3960-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 396 stron, 118 ilustracji, oprawa twarda

Ogromnym walorem tej publikacji jest przedstawienie dużej liczby obrazów ultrasonograficznych wraz z ich interpretacją. Zamieszczono zarówno obrazy niezmienionych narządów miednicy mniejszej, jak i ultrasonograficzną diagnostykę rozwoju ciąży, nieprawidłowości dotyczące macicy oraz jej błony śluzowej, ze szczególnym uwzględnieniem patologicznych zmian. Czytelników zapoznano także z technikami wykonywania badań oraz z wymaganiami co do aparatury. Jest to niewątpliwie cenna publikacja dla osób zajmujących się diagnostyką ultrasonograficzną. ISBN 83-200-3090-0, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 266 stron, 186 ilustracji, 4 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

Hematologia

cena katalogowa 129 zł

Hematologia kliniczna Stany naglące w położnictwie

Drew Provan, Charles R. J. Singer, Trevor Baglin, John Lilleyman

Malcolm Woollard, Kim Hinshaw, Helen Simpson, Sue Wieteska, Patric Dobbs

Tytuł oryginału: Oxford Handbook of Clinical Haematology, 2nd edition

Tytuł oryginału: Pre-Hospital Obstetric Emergency Training

Redakcja naukowa tłumaczenia z jęz. angielskiego: Jerzy Hołowiecki

Redakcja naukowa tłumaczenia z jęz. angielskiego: Ewa Dmoch-Gajzlerska

www.pzwl.pl

W podręczniku omówiono zagadnienia związane m.in. z anatomicznymi i fizjologicznymi zmianami w ciąży, prawidłowym porodem, ogólnym podejściem do ciężarnej pacjentki, postępowaniem w stanach nagłych we wczesnej i późnej ciąży oraz podczas porodu, opieką nad noworodkiem i położnicą. Przedstawiono również

58

Książka ma formę wypunktowanego przewodnika. Jest krótkim, syntetycznym zestawieniem, pozwalającym lekarzowi praktykowi na szybkie przypomnienie sobie wiadomości z dziedziny hematologii, zweryfikowanie rozpoznania i zaplanowanie zestawu koniecznych badań oraz zaproponowanie sposobu leczenia jeszcze przed skierowaniem chorego do ośrodka specjalistycznego. Jest źródłem wiedzy dla lekarzy niebędących specjali-


Higiena stami z zakresu chorób krwi, lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie i studentów medycyny. Spośród innych opracowań dotyczących chorób krwi książka wyróżnia się zwięzłością, prostotą przekazu i nastawieniem na możliwość szybkiego zastosowania zawartych w niej informacji w praktyce. Dużą wartość merytoryczną i praktyczną mają rozdziały poświęcone hematologicznym stanom zagrożenia życia, transfuzjologii oraz protokołom i procedurom leczniczym. ISBN 978-83-200-3938-2, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 752 strony, 39 ilustracji, 132 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 171,15 zł

Hematologia w praktyce Kazimierz Sułek, Ewa Wąsak-Szulkowska Zob. s. 78

Leczenie krwią Podręcznik dla studiów medycznych Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk Zob. s. 107

Higiena Higiena Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa Jan Kazimierz Karczewski (red.) Zob. s. 105

Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych Jerzy T. Marcinkowski (red.)

mowym lekarzy, pielęgniarek i analityków medycznych oraz w pracy placówek medycznych, a szczególnie szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych. ISBN 83-200-2759-4, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 324 strony, 6 ilustracji, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Histologia i cytologia Atlas histopatologii Atlas of Histopathology Wenancjusz Domagała, Maria Chosia, Elżbieta Urasińska Atlas został przygotowany zgodnie z osiągnięciami naukowymi w tej dziedzinie (m.in. z klasyfikacją WHO i Bethesda). Zawiera najwyższej jakości kolorowe mikrofotografie zmienionych chorobowo tkanek (ułożone w kolejności alfabetycznej łacińskich nazw zmian patologicznych), przejrzyste opisy preparatów tkankowych w języku polskim i angielskim, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich najistotniejsze cechy morfologiczne oraz skorowidz nazw preparatów oraz nazw zmian chorobowych wg lokalizacji narządowej – w języku polskim i angielskim. Autorzy zastosowali wiele przydatnych zabiegów dydaktycznych, m.in. nazwy zmian chorobowych podane są w trzech kolorach. Czerwony oznacza nowotwory złośliwe, zielony – nowotwory łagodne, a czarny – inne zmiany. Szczegółowe wyjaśnienia (za pomocą mikrofotografii i opisu) mikroskopowej budowy tkanek i narządów umożliwiają zrozumienie podstaw patogenezy – również na poziomie molekularnym, a także pozwalają na trafniejsze diagnozowanie i różnicowanie objawów chorób. Podręcznik jest przeznaczony dla lekarzy, a także studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych. ISBN 978-83-200-3476-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 388 stron, 672 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

www.pzwl.pl

Podręcznik jest poświęcony następującym głównym kierunkom działalności profilaktycznej w zawodach medycznych: zmniejszaniu ekspozycji personelu na zagrożenia zawodowe, a więc profilaktyce chorób zawodowych o etiologii zakaźnej, zagrożeń zdrowia psychicznego i zagrożeń uzależnieniami. Drugim kierunkiem działalności jest zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Każdy rozdział uzupełniono wykazem przepisów prawnych. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków medycznych, ale będzie przydatny w szkoleniu podyplo-

59


Homeopatia Histologia

Homeopatia

Wojciech Sawicki

Porady na co dzień

Jest to kolejne, poprawione i unowocześnione wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu klasycznej histologii oraz ogólnej i szczegółowej cytofizjologii. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk w książce dokonano istotnych zmian. zarówno w tekście, jak i w materiale ilustracyjnym. Rozszerzono zakres odniesień do patologii człowieka, a w związku z rozwojem proteomiki wprowadzono najważniejsze i niezbędne nazwy białek. Treść podręcznika została wzbogacona nowymi rycinami, wiele zaś dotychczasowych zmodyfikowano. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów medycyny, weterynarii, biologii oraz akademii wychowania fizycznego. ISBN 978-83-200-4103-3, wydanie V uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 640 stron, 259 ilustracji, 7 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 140,70 zł

Homeopatia

Michele Boiron, Alain Payre-Ficot Tytuł oryginału: Homéopathie. Le Conseil au quotidien Z jęz. francuskiego tłumaczyła Krystyna Rutkowska Konsultacja medyczna: Joanna Dziubińska Autorzy są farmaceutami pasjonującymi się homeopatią. Ich książka, będąca sumą praktycznego doświadczenia autorów, została napisana z myślą o farmaceutach, którym ma ułatwić szybkie udzielenie skutecznych porad w aptece. Część pierwsza książki – poświęcona leczeniu – jest napisana w formie porad schematów, które są wzbogacone o tabelki podsumowujące. Taki układ pozwala na szybkie znalezienie właściwych leków homeopatycznych na podstawie wyboru jednego lub kilku objawów lub też nazwy choroby. Część drugą stanowią krótkie wskazania lecznicze najczęściej stosowanych leków z homeopatycznej materia medica, będące cenną pomocą dla lekarzy i farmaceutów. ISBN 978-2-85742-210-5, wydanie III uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 264 strony, 86 ilustracji barwnych, oprawa miękka ze spiralą cena katalogowa 82,95 zł

Badania w homeopatii Philippe Belon Tytuł oryginału: Recherche en homéopathie Z jęz. francuskiego tłumaczyła Elżbieta Łukasik-Drzewiecka W publikacji przedstawiono najbardziej reprezentatywne badania kliniczne i laboratoryjne z zakresu homeopatii. Opisano również historię i perspektywy rozwoju badań oraz przeprowadzono analizę medyczno-ekonomiczną oceny leku homeopatycznego. Książka jest adresowana do lekarzy, farmaceutów i naukowców. ISBN 2-85742-163-X, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 136 stron, 46 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 50,40 zł

Zastosowanie homeopatii w ginekologii Aime Holtzschrerer, Maria Legros Z jęz. francuskiego tłumaczyła Joanna Dziubińska

www.pzwl.pl

Ginekologia jest dziedziną medycyny, w której homeopatia odgrywa ważną rolę jako metoda szczególnie użyteczna w leczeniu chorób przewlekłych, ponieważ oddziałuje w sposób nieagresywny na całokształt procesów zachodzących w organizmie. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentek, homeopatia może okazać się przydatna w leczeniu kobiet w ciąży oraz dziewcząt w okresie dojrzewania. Autorzy poświęcili odrębny rozdział najnowszym osiągnięciom w tej dziedzinie. Bardzo przydatny dla lekarza ogólnego jest także rozdział, w którym omówiona została indywidualizacja antykoncepcji. Szczególne podejście pedagogiczne autorów i przejrzystość w przekazywaniu wiedzy z homeopatii, sprawiają, że podręcznik ten pozwoli czytelnikowi – lekarzowi ogólnemu, a przede wszystkim specjaliście ginekologowi – wzbogacić wiedzę i rozszerzyć możliwości terapeutyczne. ISBN 2-85742-119-2, wydanie I, format: 16 × 22 cm, 250 stron, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

60


Języki obce

Immunologia w zarysie John H. L. Playfair, Benjamin M. Chain Seria: … at a Glance

Tytuł oryginału: Immunology at a Glance, 7th edition Redakcja naukowa tłumaczenia: Jan Żeromski Jest to zwięzłe wprowadzenie do immunologii w postaci 41 poglądowych rycin ze szczegółowymi wyjaśnieniami prezentowanych na nich zagadnień. Syntetyczne ilustracje oraz przejrzysty układ i jasne, zwięzłe ujęcie treści pozwalają na szybkie przyswojenie sobie podstawowych pojęć i poznanie najważniejszych procesów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz jego zaburzenia. Książka ta stanowi znakomitą pomoc nie tylko dla studentów rozpoczynających naukę immunologii na wydziałach biologii, medycyny, weterynarii i kierunków pokrewnych, lecz także może być przydatna dla lekarzy i biologów różnych specjalności pragnących uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie. ISBN 83-200-3124-9, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 100 stron, 43 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Podstawy immunologii Włodzimierz Ptak, Maria Ptak, Marian Szczepanik W podręczniku w sposób zwięzły i przystępny omówiono podstawowe zasady i mechanizmy działania układu immunologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych. Właśnie dysfunkcja tych mechanizmów może prowadzić do wielu zjawisk patologicznych. Autorzy uwzględnili w podręczniku najbardziej aktualne zagadnienia w tej nieustannie rozwijającej się dziedzinie. Zrozumienie zagadnień z zakresu immunologii ułatwiają liczne schematy, ryciny i tabele. Publikacja jest adresowana do studentów medycyny, farmacji, lekarzy oraz biologów. ISBN 978-83-200-4252-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 320 stron, 102 ilustracje, 16 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 71,40 zł

Języki obce Angielski w praktyce ratownika medycznego Anna W. Kierczak Przedmiotem książki-samouczka jest angielski język specjalistyczny dla ratowników medycznych. Zakres leksykalny podręcznika obejmuje wybraną tematykę z: anatomii; wywiadu medycznego z poszkodowanym/pacjentem i z jego rodziną oraz ze świadkami wypadku; zabiegów i interwencji ratowniczych w różnych przypadkach oraz sprzętu medycznotechnicznego. Pozwala poznać specjalistyczne słownictwo i wypracować umiejętności rozumienia tekstu pisanego. Tematyczny układ podręcznika, wyczerpujący zakres potrzebnego słownictwa i jego uproszczona transkrypcja fonetyczna dają możliwość szybkiego skorzystania z pomocy językowej w ekstremalnych warunkach. Publikacja adresowana jest do studentów uczelni medycznych na kierunku ratownictwo medyczne oraz praktyków, chcących podjąć pracę w krajach anglojęzycznych. Jest również napisana z myślą o wszystkich uczących się, którzy na co dzień w życiu zawodowym mają do czynienia z językiem angielskim z tej dziedziny i pragną usystematyzować oraz utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę. ISBN 978-83-200-4220-7, wydanie I, format: 14,8 x 21 cm, ok. 160 stron, oprawa miękka

Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde Podręcznik Maciej Ganczar, Barbara Rogowska Podręcznik obejmuje wybraną tematykę z zakresu pielęgniarstwa oraz położnictwa. Książka składa się z czternastu rozdziałów z tekstami, ćwiczeniami i zadaniami, poświęconymi wybranemu tematowi. Poza słownictwem i wypracowaniem umiejętności rozumienia tekstu pisanego podręcznik kształci praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji zawodowej, a nagrania audio pozwalają rozwinąć umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Znajdujące się na marginesach każdego rozdziału glosariusze niemiecko-polskie oraz umieszczone na końcu książki słowniczki: niemiecko-polski oraz polsko-niemiecki umożliwiają samodzielną pracę z tekstem. W końcowej części podręcznika znajdują się transkrypcje nagranych tekstów i klucz rozwiązań, które umożliwiają uczącym się samodzielnie, sprawdzenie postępów w nauce. ISBN 978-83-200-4029-6, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 276 stron, 4 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 CD) – 111,30 zł

61

www.pzwl.pl

Immunologia


Języki obce Deutsch für Mediziner

English for Beauty Therapists

Podręcznik

Język angielski dla kosmetyczek i kosmetologów

Marceli Szafrański

Tamara Gotowicka-Wolińska, Zofia Patoka Zadaniem podręcznika jest kształcenie sprawności językowych niezbędnych do prawidłowego komunikowania się zarówno z pacjentem, jak i z innymi osobami ze środowiska medycznego, korzystanie z literatury specjalistycznej, a także opracowywanie i pisanie artykułów, przygotowanie plakatu lub wygłoszenie referatu. Książka adresowana do osób, które wcześniej opanowały już język niemiecki w stopniu podstawowym. Niewątpliwą zaletą tej publikacji jest różnorodność ćwiczeń wdrażających, a także liczne przykłady najbardziej typowych konstrukcji językowych. Na końcu każdego rozdziału znajdują się krótkie teksty o charakterze informacyjnym. Do książki dołączone są dwie płyty CD. ISBN 978-83-200-3527-8, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 292 strony, 36 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 płyty CD) – 103,34 zł

Jest to pierwszy podręcznik do nauki języka angielskiego przeznaczony dla kosmetologów, kosmetyczek, manikiurzystek i pedikiurzystek. Każdy z rozdziałów składa się z 2 tekstów przedstawiających określony temat, a także z ćwiczeń wzbogacających słownictwo, ćwiczeń gramatycznych oraz dialogów i słowniczka. Podręcznik zawiera bogate i ciekawe słownictwo z zakresu języka codziennego i komunikacji z klientem, a także nazewnictwa specjalistycznego. Pozwala to na ćwiczenie sprawności mówienia. W podręczniku zamieszczono klucz do ćwiczeń, tematyczny słowniczek angielsko-polski, wykaz preparatów stosowanych w terapiach kosmetycznych i do wyrobu kosmetyków oraz spis chorób skóry. ISBN 978-83-200-4258-0, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 352 strony, 29 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 80,85 zł

Deutsch für Zahnmediziner Podręcznik Marceli Szafrański

English for Dentistry Podręcznik dla studentów i lekarzy Genowefa Anna Wawer, Ewa Stańska-Bugaj

Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych oraz lekarzy dentystów pragnących pogłębić znajomość specjalistycznego języka niemieckiego. Uwzględniono w nim zarówno tematykę ogólnomedyczną, jak i specjalistyczną z zakresu stomatologii. Jego zadaniem jest kształcenie sprawności językowych niezbędnych do prawidłowego komunikowania się z pacjentem i innymi osobami ze środowiska medycznego, a także do korzystania z literatury specjalistycznej oraz opracowywania materiałów w specjalistycznym języku niemieckim. Każdy z 22 rozdziałów zawiera bogate słownictwo, ciekawe ćwiczenia gramatyczne, teksty do samodzielnego czytania, dialogi oraz słowniczki. Dołączone do książki płyty CD umożliwiają, przećwiczenie i opanowanie prawidłowej wymowy.

Jest to nowoczesny podręcznik języka specjalistycznego, przeznaczony dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych oraz lekarzy dentystów, którzy opanowali język angielski w stopniu średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Podręcznik jest napisany zgodnie z programem nauczania. Został poszerzony o treści niezbędne do pełnej komunikacji w środowisku zawodowym. Składa się z 30 jednostek tematycznych, podzielonych na pre-reading (1–3 pytania), tekst wraz z pytaniami na rozumienie (zdania prawdziwe, fałszywe, poprawa błędnych informacji), użycie języka w praktyce (dialogi, modele zdań), ćwiczenia (nowe słownictwo) oraz słownik nowych pojęć i wyrażeń. Wszystkie teksty i dialogi znalazły się na płytach CD dołączonych do podręcznika.

ISBN 978-83-200-3924-5, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 280 stron, 53 ilustracje, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-3523-0, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 412 stron, 90 ilustracji, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa kompletu (książka + 2 płyty CD) – 103,95 zł

62

cena katalogowa kompletu (książka + 2 płyty CD) – 103,40 zł


Języki obce English for Medicine

English for Paramedics

Podręcznik dla studentów medycyny

Iwona Okulicz, Zofia M. Patoka

Jest to podręcznik języka specjalistycznego przeznaczony dla studentów medycyny i lekarzy, którzy opanowali język angielski w stopniu średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Zadaniem podręcznika jest kształcenie sprawności językowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym, które pozwolą na ustne i pisemne komunikowanie się z pacjentem i innymi lekarzami, korzystanie z literatury specjalistycznej, pisanie artykułów, opracowywanie i prezentację plakatu naukowego, opracowywanie i wygłaszanie referatu. Wszystkie teksty i dialogi są zamieszczone na płycie CD. ISBN 978-83-200-4276-4, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 412 stron, 44 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) – 72,45 zł

English for Nurses Podręcznik dla studentów i pielęgniarek David Austin, Tim Crossfield Tytuł oryginału: English for Nurses. Student’s Book Celem podręcznika jest zapoznanie studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarskich ze specjalistycznym językiem angielskim. Autorzy przedstawiają praktyczne sytuacje, z jakimi stykają się pielęgniarki w pracy zawodowej, tj. komunikowanie się z pacjentami i personelem medycznym, podstawowe zabiegi, najczęstsze obrażenia i dolegliwości, instrumenty oraz opis przypadku. Dodatkowym atutem książki są liczne ćwiczenia, pomocne w utrwalaniu gramatycznych struktur, słownictwa, budowaniu dialogów dotyczących m.in. zbierania dokumentacji, wywiadu i wydawania poleceń w trakcie badania. ISBN 978-83-200-3497-4, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 180 stron, 76 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) – 51,24 zł

Podręcznik do nauki specjalistycznego języka z zakresu ratownictwa medycznego. Zawarty w nim materiał przeznaczony jest na 4 semestry pracy ze studentem, który opanował język angielski w stopniu średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Całość materiału została podzielona na cztery części. Pierwsza obejmuje słownictwo z zakresu anatomii i fizjologii; druga – sprzętu, leków i procedur w ratownictwie medycznym; trzecia – medycznych czynności ratunkowych. W części czwartej znalazły się: typowe przypadki z praktyki zawodowej reprezentatywne dla poszczególnych systemów i rodzajów ratownictwa, sporządzanie dokumentacji oraz gry symulacyjne. Każda jednostka lekcyjna ma przejrzysty układ, co ułatwia naukę. Ich tematyka i słownictwo podporządkowane zostały przyszłym potrzebom zawodowym. Nagrania audio pozwalają rozwinąć umiejętności rozumienia ze słuchu oraz umożliwiają przećwiczenie i opanowanie prawidłowej wymowy. ISBN 978-83-200-4145-3, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, ok. 304 strony, oprawa miękka

English for Pharmacists Podręcznik Anna W. Kierczak Podręcznik zawiera słownictwo, teksty oraz typowe konstrukcje gramatyczne używane w języku farmaceutycznym naukowym i potocznym, z uwzględnieniem różnorodnych zastosowań: konferencje, korespondencje, prezentacje leków, rozmowy handlowe, wykorzystanie nowoczesnych form wymiany informacji, jak: faks, e-mail, internet. Książka zawiera oryginalne teksty ze źródeł fachowych, ćwiczenia gramatyczne, apendyksy z tabelami językowymi i wskazówkami dotyczącymi codziennej pracy farmaceuty. Do podręcznika załączono dwie płyty CD z nagranymi tekstami. ISBN 978-83-200-3834-7, wydanie III uakt. i zmienione, format: 18,5 × 23 cm, 412 stron, 39 ilustracji, 47 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 CD) – 140,70 zł

www.pzwl.pl

Joanna Ciecierska, Barbara Jenike

63


Języki obce English for Physioterapy Podręcznik

English in Medical Practice

Joanna Ciecierska

Język angielski w medycynie

Jest to podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego przeznaczony dla studentów kierunku fizjoterapia na uczelniach medycznych, akademiach wychowania fizycznego i wyższych szkołach zawodowych. W podręczniku uwzględniono słownictwo ogólne z zakresu anatomii i fizjoterapii oraz słownictwo specjalistyczne związane z zabiegani fizjoterapeutycznymi stosowanymi w wybranych schorzeniach. Szczególny nacisk położono na umiejętne posługiwanie się nazwami specjalistycznymi i ich potocznymi odpowiednikami. Dołączona do podręcznika płyta CD umożliwia przećwiczenie i opanowanie prawidłowej wymowy zawartej w nim terminologii; pozwala też na doskonalenie rozumienia ze słuchu i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych. Zamieszczone na marginesach słowniczki oraz słownik z fonetyczną transkrypcją wymowy i klucz do ćwiczeń ułatwiają samodzielną naukę. ISBN 978-83-200-3272-7, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, ok. 180 stron, ok. 110 ilustracji, oprawa miękka

English for Public Health Podręcznik

Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski Przewodnik do nauki medycznego języka angielskiego, przygotowany przez brytyjsko-polski zespół lekarzy, adresowany jest do lekarzy i studentów medycyny, którzy znają język angielski przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym i mają zamiar studiować lub pracować w jednym z krajów anglojęzycznych. Książka stanowi doskonałe źródło wiedzy o języku i zwyczajach panujących w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Zawiera zwroty, terminy i skróty medyczne, m.in. z zakresu medycyny ratunkowej, interny, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, pediatrii i chirurgii oraz przydatne w izbie przyjęć. Ostatnią część poświęcono potocznemu językowi angielskiemu związanemu z tematyką medyczną. Obecne wydanie zostało uzupełnione m.in. o słownictwo dotyczące uzależnień, a także genetyki i poradnictwa genetycznego, wzbogacono też słownictwo naukowe. Układ książki ułatwia samodzielną naukę, a dołączone dwie płyty CD z nagraniami umożliwiają doskonalenie wymowy. ISBN 978-83-200-3806-4, wydanie II, format: 18,5 × 23 cm, 484 strony, 28 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 CD) – 103,95 zł

Zofia Patoka

Język angielski dla pielęgniarek

Jest to podręcznik języka specjalistycznego przeznaczony dla studentów kierunku zdrowie publiczne w uczelniach medycznych, którzy opanowali język angielski w stopniu średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Ze względu na specyficzny charakter studiów na tym kierunku oraz na potrzeby przyszłego miejsca pracy jego absolwentów powstała potrzeba stworzenia podręcznika do języka angielskiego, który łączyłby w sobie elementy języka medycznego i języka ekonomii oraz zarządzania systemem opieki zdrowotnej, dając studentom umiejętności językowe pozwalające na swobodny kontakt ustny (prezentacje, udział w spotkaniach, negocjacjach) i pisemny (notatki służbowe, pisma. sprawozdania, materiały promocyjne i informacyjne). Wszystkie teksty i dialogi zamieszczono na płytach CD.

Kurs podstawowy

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3402-8, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 380 stron, 18 ilustracji, 5 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 CD) – 92,82 zł

64

Ewelina Małko, Christopher Govender-Kubiec Podręcznik przeznaczony jest do nauki języka angielskiego ogólnego i zawodowego na poziomie elementarnym. Publikacja umożliwia doskonalenie języka ogólnego z uwzględnieniem podstawowego zakresu słownictwa używanego w medycynie. W książce uwzględniono potrzeby edukacyjne pielęgniarek planujących podjęcie pracy zawodowej za granicą. Układ materiału oraz proponowane ćwiczenia są pomyślane tak, że przez stopniowe rozwijanie zasobu słownictwa prowadzą do poziomu umożliwiającego swobodne porozumiewanie się zarówno w sytuacjach codziennych, jaki i zawodowych. Powtórzenia, przykłady oraz nagrania audio stanowią solidną podstawę wielopłaszczyznowej, szybkiej i skutecznej nauki. Materiał zgromadzony na płytach CD pozwala stopniowo i efektywne przełamywać bariery mówienia i rozumienie języka obcego. Autorzy polecają zastosowanie podręcznika nie tylko jako książki kursowej dla szkół medycznych oraz szkół językowych prowadzących kursy specjalistyczne, ale również jako podstawę do nauki indywidualnej.


Języki obce ISBN 978-83-200-4090-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 176 stron, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 CD) – 57,75 zł

Język włoski dla pielęgniarek Jolanta Bielińska Jest to pierwszy na polskim rynku wydawniczym praktyczny podręcznik do nauki języka włoskiego dla pielęgniarek wyjeżdżających na kontrakty. Jest przeznaczony dla osób, które opanowały już język w zakresie podstawowym i chciałyby poszerzyć swą znajomość o włoską terminologię medyczną. Książka ułatwi pielęgniarkom przygotowanie się do pracy i pobytu we Włoszech, ponieważ oprócz bogatego słownictwa medycznego (anatomia, fizjologia, choroby i ich objawy, opieka i dokumentacja pielęgniarska) czytelniczki znajdą w niej również użyteczne słownictwo dotyczące różnych dziedzin życia codziennego. ISBN 83-200-3564-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 304 strony, 41 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Lingua Latina ad usum medicinae studentium Sabina Filipczak-Nowicka, Zofia Grech-Żmijewska Jest to podręcznik do nauki języka łacińskiego dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych. Zawiera podstawy gramatyki łacińskiej. Uwzględniono w nim słownictwo z zakresu anatomii, histologii, chemii, diagnostyki lekarskiej i receptury. Zaletą jego jest dobór tekstów związanych treściowo z różnymi dyscyplinami medycznymi. ISBN 978-83-200-4019-7, wydanie IX, format: 14,5 × 20,5 cm, 256 stron, 19 ilustracji, oprawa miękka

metodą uczenia się języka, konieczną w poznawaniu i tworzeniu nowych wyrazów oraz logicznym odróżnianiem form poprawnych od błędnych. ISBN 978-83-200-4312-9, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 108 stron, oprawa miękka cena katalogowa 17,85 zł

Lingua Latina medicinalis Podręcznik dla studentów medycyny Anna Kołodziej, Stanisław Kołodziej Jest to nowoczesny, uniwersalny podręcznik, przeznaczony dla wszystkich typów uczelni medycznych. Autorzy stworzyli narzędzie do nauki tego języka, odpowiadające najnowszym tendencjom metodycznym i edukacyjnym w tej dziedzinie. Podręcznik obejmuje część teoretyczną. W osobnej książce zamieszczono część praktyczną – ćwiczenia. Zasadnicza część podręcznika to materiał gramatyczny, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa, a także formuły rozpoznań medycznych i opisów zabiegów. Przejrzyste tabele i zestawienia gramatyczne z pewnością ułatwią studentom przyswojenie specjalistycznej terminologii łacińskiej i opanowanie podstawowych form i struktur językowych. Interesującą nowością jest wybór łacińskich tekstów medycznych, który stanowi przegląd autorów z różnych epok – od starożytności do współcześnie piszących na te tematy. W podręczniku zamieszczono też podręczny słownik łacińsko-polski i polsko-łaciński. ISBN 978-83-200-3919-1, wydanie I, format: 18,5 × 23 cm, 292 strony, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Lingua Latina pharmaceutica Małgorzata Bugaj, Włodzimierz Bugaj, Anna W. Kierczak

Lingua Latina medicinalis Ćwiczenia z terminologii medycznej Anna Kołodziej, Stanisław Kołodziej Książka uzupełniająca do podstawowego podręcznika nauki łaciny – Lingua Latina medicinalis. Podręcznik dla studentów medycyny, napisanego przez tych samych autorów. Jest to zestaw ćwiczeń – w większości polegających na wpisywaniu bądź zaznaczaniu poprawnych wypowiedzi językowych. Tak sformułowane ćwiczenia mają na celu wyrobienie umiejętności posługiwania się analogią, jako

Jest to nowoczesny podręcznik do nauki języka łacińskiego przez studentów farmacji, analityki medycznej, medycyny laboratoryjnej i kosmetologii na uczelniach medycznych. Słownictwo specjalistyczne, zawierające terminologię związaną z przedmiotami wykładanymi na tych uczelniach, ujęto w tematycznych rozdziałach, materiał gramatyczny zaś ograniczono do niezbędnego minimum. Książka zawiera liczne ćwiczenia praktyczne, tabele, ryciny, podręczny słowniczek, a także klucz pomagający sprawdzić nabyte wiadomości. Konstrukcja podręcznika sprawia, że może być wykorzystywany zarówno do samodzielnej nauki języka, jak i pod kierunkiem nauczyciela. ISBN 83-200-3083-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 512 stron, 65 ilustracji, 123 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 57,75 zł

65

www.pzwl.pl

cena katalogowa 45,15 zł


Języki obce Lingua Latina pro usu medico Witold Fałdrowicz, Zofia Grech-Żmijewska

Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski Przemysław Słomski, Piotr Słomski

Jest to podręcznik do nauki języka łacińskiego dla studentów medycyny i wydziałów lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych. Jego celem jest ułatwienie przyswojenia przez studentów specjalistycznej terminologii łacińskiej, wchodzącej w zakres nauk medycznych, opanowanie podstawowych form gramatycznych, nabycie umiejętności posługiwania się poprawną łacińską terminologią medyczną w czasie studiów i w praktyce lekarskiej. Podręcznik składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera teksty łacińskie i gramatykę. Została podzielona na 24 jednostki ćwiczeniowe, z których każda przedstawia w przystępny sposób jedno zagadnienie tematyczne, ćwiczenia uzupełniające, ćwiczenia gramatyczne, rozpoznanie chorób oraz ważniejsze sentencje. Część druga przedstawia zbiór zdań polskich do tłumaczenia na język łaciński, zasady prawidłowego stosowania przyimków w praktyce lekarskiej, a także wiadomości dotyczące recept, ich przykłady oraz skróty recepturowe. Część trzecia podręcznika zawiera słownik łacińsko-polski i polsko-łaciński. ISBN 83-200-2765-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 216 stron, 80 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Niemiecki w praktyce ratownika medycznego

Podręczny słownik medyczny jest oparty na poprzednim. dużym słowniku, który miał dwa wydania. Autorzy, opracowując nową wersję słownika, zrezygnowali z tych haseł z dziedziny medycyny, które są niepotrzebne czytelnikowi w codziennej praktyce. W słowniku nie uwzględniono również eponimów. Zawarto w nim około 100 000 haseł. ISBN 978-83-200-4086-9, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 1088 stron, oprawa twarda cena katalogowa 152,25 zł

Podręczny słownik medyczny łacińsko-polski i polsko-łaciński Barbara Dąbrowska Słownik zawiera 40 000 haseł. W obecnym wydaniu zrezygnowano z haseł pozamedycznych, natomiast uwzględniono obowiązujące miana ze zbiorów terminologicznych oraz aktualną terminologię kliniczną, anatomiczną, histologiczną i cytofizjologiczną. ISBN 83-200-3088-9, wydanie II uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 1104 strony, oprawa twarda cena katalogowa 156,45 zł

Maciej Ganczar, Barbara Rogowska

www.pzwl.pl

Podręcznik w formie samouczka, obejmuje słownictwo m.in. z zakresu: anatomii i fizjologii, postępowania w stanach zagrożenia życia, zaopatrywania ran, rodzajów wypadków, transportu chorych oraz sprzętu medyczno-technicznego. Pozwala poznać specjalistyczne słownictwo i wypracować umiejętności rozumienia tekstu pisanego. Ponadto umożliwia kształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji oraz podstawowych zagadnień gramatycznych. Samodzielną pracę z książką z pewnością ułatwią glosariusze niemiecko-polskie kończące każdą jednostkę lekcyjną. Publikacja adresowana jest do studentów uczelni medycznych na kierunku ratownictwo medyczne oraz praktyków, chcących podjąć pracę w krajach niemieckojęzycznych. Jest również napisana z myślą o wszystkich uczących się, którzy na co dzień w życiu zawodowym mają do czynienia z językiem niemieckim z tej dziedziny i pragną usystematyzować oraz utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę. ISBN 978-83-200-4225-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 190 stron, oprawa miękka

66

Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek Klawe Słownik obejmuje około 100 000 terminów medycznych. Autorzy starali się uwzględnić w nim nowe określenia z zakresu nauk podstawowych, metod diagnostycznych oraz podstawowe terminy biochemiczne i farmaceutyczne. Świadomie zostały pominięte nazwy anatomiczne, które w języku niemieckim nie różnią się od swoich odpowiedników łacińskich. Niektóre określenia niemieckie, nie mające odpowiedników polskich, zostały pozostawione w niemieckiej wersji językowej. ISBN 83-200-3385-3, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 1244 strony, oprawa twarda cena katalogowa 135,45 zł


Języki obce Podręczny słownik medyczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski

Praktyczny niemiecki dla położnych

Jan Zaniewski, Roman Hajczuk

Poradnik językowy

Słownik zawiera ważniejsze miana ze wszystkich dziedzin medycyny i nauk pokrewnych. Oprócz klasycznych dyscyplin medycyny uwzględniono także terminy z zakresu medycyny biocybernetycznej, kosmicznej, biologii i biofizyki, statystyki lekarskiej, techniki laboratoryjnej, organizacji służby zdrowia. Na słownik składają się: alfabet polski i rosyjski, wskazówki dla użytkownika, skróty stosowane w tekście, skróty używane w medycynie i ich rosyjsko-polskie odpowiedniki, piśmiennictwo oraz ok. 75 000 haseł. Jest przeznaczony dla lekarzy, pracowników nauki, tłumaczy literatury medycznej oraz studentów uczelni medycznych. ISBN 83-200-3384-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 960 stron, oprawa twarda cena katalogowa 135,45 zł

Praktyczny angielski dla pielęgniarki

Agnieszka Herzig Autorka publikacji jest położną – na stałe mieszka i pracuje w Austrii. Książka została napisana z myślą o położnych znających język niemiecki na poziomie podstawowym, które planują podjęcie pracy w krajach niemieckojęzycznych. Poradnik zawiera praktyczne słownictwo i fachową terminologię związaną z ciążą, porodem i połogiem. Dialogi zamieszczone w książce związane z codziennymi sytuacjami pomagają w prowadzeniu swobodnej rozmowy z kobietą w ciąży oraz w czasie porodu. Książka daje możliwość stopniowego poznawania fachowego słownictwa, które ułatwi komunikację z lekarzami i pozostałym personelem medycznym. ISBN 978-83-200-4091-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 348 stron, 21 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 99,75 zł

Ewa Orawczak

ISBN 83-89309-62-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 300 stron, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + 2 CD) – 51,45 zł

Русский язык в медицине Podręcznik Roman Hajczuk Podręcznik składa się z pięciu części. Część pierwsza zawiera wybrane zagadnienia z życia codziennego z elementami kulturoznawczymi, część druga – tematykę ogólnomedyczną (anatomia, fizjologia, higiena itp.), a część trzecia – oryginalne teksty specjalistyczne, przygotowujące do komunikacji klinicznej. W części czwartej zawarto podstawowe wiadomości gramatyczne, a w części piątej – klucz do trudniejszych ćwiczeń leksykalno-gramatycznych oraz słownik rosyjsko-polski. Zaletą tej publikacji jest graficzne oznaczenie w niej miejsca akcentu, co niewątpliwie pomoże uczącym się opanować skomplikowany system akcentuacji języka rosyjskiego. Do książki jest dołączona płyta CD. Odbiorcy to studenci szkół medycznych oraz lekarze przygotowujący się do specjalizacji. ISBN 978-83-200-3631-2, wydanie I, format: 18,5 × 23,0 cm, 464 strony, 51 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) – 103,54 zł

www.pzwl.pl

Jest to podręcznik do nauki języka angielskiego przygotowany specjalnie dla pielęgniarek – zarówno pracujących w kraju, jak i tych, które zamierzają podjąć pracę za granicą. Podręcznik obejmuje szeroki zakres słownictwa medycznego. Materiał podzielono na 25 lekcji tematycznych; każda poświęcona jest innej sytuacji, a całość obejmuje najczęściej wykonywane czynności pielęgniarskie i rozmowy z pacjentami. Lekcje zawierają rozmówki, komentarz gramatyczny, a także ćwiczenia utrwalające materiał. Osobne rozdziały zapoznają z angielską terminologią dotyczącą anatomii i fizjologii, nazw chorób i podstawowych objawów. Wszystkie dialogi nagrane są na dołączonych do podręcznika płytach CD, co jest ogromną pomocą dla uczącego się. Praktyczny angielski dla pielęgniarki pozwala zdobyć znajomość języka na poziomie, który umożliwia funkcjonowanie zawodowe w anglojęzycznym środowisku medycznym: sprawne porozumiewanie się z personelem oraz kontakt z pacjentami.

67


Kardiologia

Kardiologia Angiologia Tomasz Pasierski, Zbigniew Gaciong, Adam Torbicki, Jacek Szmidt (red.) Zob. s. 28

i omdleń, bólu w klatce piersiowej i duszności. Porusza również problem wpływu różnych stanów i chorób ogólnoustrojowych oraz leków na elektrokardiogram. Zamieszcza też nowe zasady postępowania w stanach nagłych. ISBN 83-200-2911-2, wydanie III uzup., format: 12,5 × 18,5 cm, 420 stron, 294 ilustracje, 15 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Echokardiografia

Interpretacja EKG

Kompendium

Dale Dubin

Thomas Böhmeke Tytuł oryginału: Checkliste Echokardiographie, 3. Auflage Z jęz. niemieckiego tłumaczył Andrzej Przybylski Jest to kompendium wiedzy kardiograficznej, w którym wiadomości są podane w sposób jasny i przystępny. Tekst jest ilustrowany licznymi rycinami o doskonałej jakości. Przedstawiono opis wszystkich zmian narządowych i jednostek chorobowych rozpoznawanych w badaniu echokardiograficznym z uwzględnieniem techniki jednoi dwuwymiarowej, fali ciągłej, pulsacyjnej i kolorowego badania dopplerowskiego. Podano również zalecenia dotyczące dalszego postępowania, opracowane dla każdej jednostki chorobowej. W obecnym wydaniu tekst został uaktualniony, a ryciny uzupełnione o nowe przypadki chorobowe. Dodano też nowy rozdział Wskazówki, mający przestrzec przed popełnianiem w praktyce typowych błędów. ISBN 83-200-3038-2, wydanie II zm. i rozsz., format: 12,5 × 19,5 cm, 256 stron, 592 ilustracje, 10 tabel, oprawa plastykowa

Tytuł oryginału: Rapid Interpretation of EKG’s Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Tadeusza Mandeckiego Ponieważ elektrokardiografia odgrywa nadal podstawową rolę w diagnostyce kardiologicznej, opanowanie przez lekarzy jej zasad jest zadaniem bardzo ważnym. Zakres podręcznika obejmuje wszystkie zagadnienia, z którymi musi się zapoznać student medycyny, aby nauczyć się podstaw odczytywania i interpretacji zapisu EKG. Książka jest napisana jasno i przejrzyście. Szczególnym jej walorem są bardzo dydaktyczne rysunki. Pokazują one zależność między zmianami morfologicznymi i fizjologicznymi w sercu i ich odzwierciedleniem w zapisie EKG. Podręcznik jest adresowany do osób początkujących, głównie studentów, lecz także do młodych lekarzy. ISBN 978-83-200-3588-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 364 strony, 350 barwnych ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 98,70 zł

cena katalogowa 61,95 zł

Kardiologia EKG w praktyce John R. Hampton

Tadeusz Mandecki (red.) Zob. s. 27

Tytuł oryginału: The ECG in Practice, 4th edition Z jęz. angielskiego tłumaczył Cezary Ścibiorski

www.pzwl.pl

Jest to już trzecie, znacznie rozszerzone wydanie podręcznika skierowanego do lekarzy rodzinnych, stażystów i lekarzy specjalizujących się w medycynie wewnętrznej oraz studentów uczelni medycznych. Oprócz uaktualnienia wiadomości zawartych w poprzednim wydaniu wprowadzono nowy materiał ilustracyjny. Układ podręcznika ułatwia korzystanie z niego wówczas, gdy zachodzi konieczność szybkiego rozwiązania określonego problemu – podczas dyżurów na oddziałach, w izbach przyjęć lub w pomocy doraźnej. W kolejnych rozdziałach autor omawia warianty EKG u osób zdrowych, a następnie EKG w diagnostyce kołatań serca

68

Kardiologia dla lekarzy rodzinnych Cezary Ścibiorski, Tomasz Pasierski Zob. s. 78


Kardiologia Kardiologia interwencyjna

Podręcznik elektrokardiografii

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Marek Dąbrowski, Witold Rużyłło, Adam Witkowski (red.)

Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski

Jest to pierwsza polska publikacja obejmująca całościowo problematykę kardiologii interwencyjnej. Omówiono w niej zagadnienia diagnostyczne, jako wstęp definiujący potrzebę i wybór metody terapeutycznej. Szeroko omówiono techniki leczenia stosowane w chorobach serca i dużych naczyń oraz wad wrodzonych i nabytych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uwzględniono zagadnienia związane z najnowocześniejszymi kierunkami leczenia – metody pobudzania angiogenezy, przeszczepy komórkowe, brachyterapia. Książka jest przeznaczona dla kardiologów, kardiochirurgów (pracujący specjaliści i w trakcie specjalizacji) oraz internistów zatrudnionych na oddziałach kardiologicznych i wewnętrznych. Omawiane zagadnienia są objęte programem specjalizacji z kardiologii, realizowanym przez CMKP. Książka uzyskała akceptację Sekcji Kardiologii Interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książka otrzymała nagrodę główną w konkursie na najlepszą książkę naukową i akademicką Akademia ‘2009 oraz wyróżnienie w Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2009” w kategorii „Książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne”. ISBN 978-83-200-3329-8, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 788 stron, 307 ilustracji, 119 tabel, oprawa twarda cena katalogowa kompletu (książka + DVD) – 275,67 zł

Zob. s. 128

Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Clive Handler, Gerry Coghlan Tytuł oryginału: Management of Cardiac Problems in Primary Care Z jęz. angielskiego tłumaczyła Julita Zalewska Redakcja naukowa tłumaczenia: Tomasz Pasierski W książce zawarte są zasady postępowania w opiece podstawowej w przypadkach chorób kardiologicznych. Omówione są zasady zbierania wywiadu, badania fizykalnego oraz postępowanie w najczęstszych jednostkach chorobowych jak nadciśnienie, niewydolność serca, choroba wieńcowa, choroby naczyń obwodowych, choroby zastawek i arytmie. Omówione są choroby serca m. in. u kobiet w ciąży, osób w starszym wieku, problemami seksualnymi u mężczyzn z chorobami serca. Przedstawione są badania diagnostyczne i testy czynnościowe. Książka jest przeznaczona dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w tym dla lekarzy rodzinnych. ISBN 978-83-200-3959-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 432 strony, 11 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Zbigniew S. Herman Zob. s. 42

Nadciśnienie tętnicze Adam Windak, Tomasz Grodzicki (red.) Zob. s. 77

Pielęgniarstwo kardiologiczne Dorota Kaszuba, Anna Nowicka (red.) Zob. s. 110

Stymulacja serca Andrzej Krupienicz Jest to pionierska w polskiej literaturze medycznej książka, poświęcona zagadnieniom stymulacji serca. Uwzględniono w niej zarówno zagadnienia teoretyczne oraz podstawowe pojęcia związane z elektrostymulacją serca, jak i szeroko rozumiane zagadnienia kliniczne, obejmujące m.in. wskazania do tego typu terapii, technikę implantacji, wyposażenie sal zabiegowych, powikłania i nieprawidłowości funkcjonowania układów stymulujących oraz kontrole chorych z wszczepionym rozrusznikiem. W jednym z rozdziałów omówiono specyfikę i odmienności tego zagadnienia u dzieci. Publikacja jest adresowana głównie do kardiologów i kardiochirurgów, lecz także do internistów, szczególnie przygotowujących się do specjalizacji. ISBN 83-200-3403-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 296 stron, 89 ilustracji, 23 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 114,45 zł

69

www.pzwl.pl

Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego, krwi, przewodu pokarmowego, układu oddechowego


Kosmetyka i kosmetologia Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej Ewa Straburzyńska-Migaj Badania spiroergometryczne (wysiłkowe badania sercowo-płucne, tzw. CPET) są powszechnie wykonywanie na całym świecie jako podstawowe badanie w ocenie chorych z niewydolnością serca. Dzięki temu badaniu można ocenić reakcje organizmu podczas dynamicznego wysiłku o wzrastającej intensywności. W sposób zwięzły i nowoczesny przedstawiono wiadomości dotyczące techniki wykonywania badania, wskazania i interpretację wyników na podstawie piśmiennictwa i bogatego doświadczenia autorki. Publikacja adresowana do kardiologów, pulmunologów, internistów, specjalistów medycyny sportowej i rehabilitacji oraz fizjoterapeutów. ISBN 978-83-200-4008-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 210 stron, 56 ilustracji, 59 tabel, oprawa miękka

Kosmetyka i kosmetologia English for Beauty Therapists Język angielski dla kosmetyczek i kosmetologów Tamara Gotowicka-Wolińska, Zofia Patoka Zob. s. 62

Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska Zob. s. 132

cena katalogowa 51,45 zł

Kosmetologia i farmakologia skóry Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych

Marie-Claude Martini

Poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Tytuł oryginału: Introduction a la dermopharmacie et a la cosmétologie

Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec (red.)

Z jęz. francuskiego tłumaczyły: Maria Bobrowska i Krystyna Romańska-Gocka

Zob. s. 31

Redakcja naukowa wydania polskiego: Waldemar Placek W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane. Jest to wyjątkowy podręcznik dla wszystkich farmaceutów aptecznych i pracujących w przemyśle, dermatologów, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujących się dermatologią estetyczną, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków, a także dla studentów farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii. ISBN 978-83-200-4018-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 472 strony, 51 ilustracji, 15 tabel, oprawa twarda

www.pzwl.pl

cena katalogowa 124,95 zł

70


Medycyna ratunkowa Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska

Rośliny w kosmetologii i kosmetyce przeciwstarzeniowej

Maria Noszczyk (red.)

Eliza Lamer-Zarawska, Cezary Chwała, Antoni Gwardys

Książka jest poświęcona kosmetologii stosowanej – zasadom pielęgnacji codziennej skóry i zasadom pielęgnacji profesjonalnej w gabinecie kosmetycznym. Jest to pierwsza polska publikacji z tej dziedziny. Zawiera podstawy kosmetologii, omówienie najczęstszych chorób dermatologicznych oraz zarys dermatologii estetycznej. Odbiorcami jej są studenci kosmetologii, kosmetolodzy, kosmetyczki, lekarze zajmujący się medycyną estetyczną oraz dermatolodzy prowadzący gabinety o kierunkach estetycznych. ISBN 978-83-200-4344-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 380 stron, 107 ilustracji, 72 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 99 zł

Nowa, niezwykle cenna publikacja na rynku wydawniczym. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej części omówiono zagadnienia ogólne dotyczące skóry i jej starzenia, część druga dotyczy surowców i substancji roślinnych w kosmetologii i kosmetyce przeciwstarzeniowej, w części III przedstawiono. produkty kosmetyczne stosowane w kosmetykach przeciwstarzeniowych oraz w leczeniu dermatologicznym. Podręcznik adresowany jest do studentów kierunku kosmetologia, będzie również pomocny w codziennej praktyce dla tej grupy zawodowej. ISBN 978-83-200-4337-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 350 stron, oprawa miękka

Medycyna ratunkowa Seria: Medycyna ratunkowa i katastrof Cykl ten ma za zadanie zwięzłe, praktyczne przedstawienie zasad postępowania medycznego w  przypadku wystąpienia masowych zdarzeń i  katastrof, będących wynikiem czynników naturalnych, awarii oraz aktów terroru. Książki adresowane są do lekarzy (ogólnych, pogotowia ratunkowego, oddziałów chorób wewnętrznych, szpitalnych oddziałów ratunkowych), do służb ratownictwa medycznego, a  także do studentów i  stażystów. W  publikacjach przedstawiono typowe choroby wywołane przez broń chemiczną (m.in. ospę prawdziwą, wąglik, dżumę, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gorączki krwotoczne). Omówiono mechanizm postępowania z pacjentem, pierwszą pomoc przedlekarską i lekarską jaką należy udzielić poszkodowanym, a także diagnostyczne metody analityczne służące rozpoznaniu substancji, zasady postępowania w przypadku zatruć masowych oraz środki i zestawy niezbędne do zabezpieczenia akcji ratowniczej. Podano informacje o toksykologicznych ośrodkach specjalistycznych (leczniczych i informacyjnych).

Zasady postępowania lekarskiego Krzysztof Chomiczewski, Janusz Kocik, Marek Tomasz Szkoda Jest to publikacja dotycząca zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej. W części ogólnej przedstawiono historię broni biologicznej, aktualne zagrożenia i metody przeciwdziałania im, sposoby wykrywania ataku biologicznego i identyfikacji użytego czynnika, zasady postępowania

lekarskiego w przypadku masowych ofiar, a w części szczegółowej – typowe choroby wywołane przez broń biologiczną. Szczególny nacisk położono na zagadnienia szybkiej diagnozy i epidemiologii w zakresie niezbędnym dla lekarza pierwszego kontaktu, lekarza pogotowia oraz lekarza w szpitalu. ISBN 83-200-2684-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 232 strony, 8 ilustracji, 8 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 51,45 zł

71

www.pzwl.pl

Bioterroryzm


Medycyna ratunkowa Medycyna katastrof chemicznych Marek Kowalczyk, Sławomir Rump, Zbigniew Kołaciński Przedmiotem książki jest organizacja pomocy i postępowanie medyczne w przypadkach awarii z uwolnieniem najczęściej występujących, wysoce toksycznych substancji chemicznych w zakładach przemysłowych i magazynach, podczas transportu oraz w wyniku akcji terrorystycznych, w tym również z użyciem bojowych substancji trujących. Omówiono mechanizm działania i diagnostyczne metody analityczne służące rozpoznaniu substancji, zasady postępowania leczniczego w przypadku zatruć masowych oraz środki i zestawy niezbędne do zabezpieczenia akcji ratowniczej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy ogólnych, lekarzy pogotowia ratunkowego, oddziałów chorób wewnętrznych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Może być wykorzystywana w kształceniu studentów medycyny i specjalistów ratownictwa medycznego, a także przydatna sekcjom ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. ISBN 83-200-2760-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 234 strony, 5 ilustracji, 17 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 51,45 zł

Medycyna wypadków w transporcie Krzysztof Klukowski (red.) Przedmiotem książki jest analiza wypadków i katastrof komunikacyjnych w transporcie lądowym, morskim i powietrznym, zależnych od tzw. czynnika ludzkiego oraz niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego. Omówiono m.in.: zabezpieczenie medyczne w różnych rodzajach transportu, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa podróży, kierunki doskonalenia działalności służb zabezpieczających, organizacja pomocy i zabezpieczenia medycznego poszkodowanych, medyczne aspekty badania wypadków i katastrof komunikacyjnych, zalecenia dla działalności profilaktycznej. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy zainteresowanych medycyną transportu i medycyną ratunkową, lekarzy pogotowia ratunkowego oraz pracowników zarządzania kryzysowego. Może być wykorzystana również w kształceniu studentów medycyny i specjalistów ratownictwa medycznego. Będzie też przydatna lekarzom jednostek służby zdrowia działających w komunikacji drogowej i kolejowej, morskiej oraz lotniczej.

www.pzwl.pl

ISBN 83-200-3108-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 292 strony, 16 ilustracji, 30 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 51,45 zł

72

Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych Marek K. Janiak, Andrzej Wójcik (red.) Książka jest przeznaczona dla lekarzy i średniego personelu medycznego stosujących źródła promieniowania do celów diagnostycznych i leczniczych, służb ratowniczych oraz studentów medycyny i fizyki jądrowej. Może być w pełni wykorzystana w ramach szkoleń z ochrony radiologicznej przy ekspozycjach zawodowych i medycznych oraz z zakresu medycyny zagrożeń radiacyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: wybuchy jądrowe, wypadki radiacyjne i akty terroru. Omówiono w niej mechanizmy działania promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i tkankowonarządowym, zespoły choroby popromiennej, zagrożenia zdrowotne oraz zasady ochrony radiologicznej i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń masowych. ISBN 83-200-2958-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 182 strony, 20 ilustracji, 26 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 51,45 zł

Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach Jerzy Strużyna (red.) W publikacji omówiono zasady postępowania w przypadku oparzeń w katastrofach i masowych zdarzeniach, pierwszą pomoc przedlekarską oraz lekarską, jaką należy udzielić poszkodowanym z urazem oparzeniowym cieplnym, elektrycznym, chemicznym i mieszanym, na miejscu zdarzenia oraz w trakcie transportu. Przedstawiono także organizację, zabezpieczenie lecznicze i standardy postępowania w izbie przyjęć szpitala ogólnego, oddziale ogólnochirurgicznym i ratownictwa medycznego, współpracę interdyscyplinarną oraz odrębności postępowania u dzieci. Publikacja jest adresowana do służb ratownictwa medycznego, lekarzy pogotowia ratunkowego, na izbach przyjęć oraz na oddziałach ogólnochirurgicznych i ratowniczych. ISBN 83-200-2959-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 332 strony, 19 ilustracji, 38 tabel, oprawa plastykowa cena katalogowa 51,45 zł


Medycyna ratunkowa

Anna W. Kierczak Zob. s. 61

Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej

Podręcznik jest adresowany do studentów wszystkich kierunków uczelni medycznych, na których jest wykładany ten przedmiot. Będzie przydatny również dla osób już pracujących w służbach ratownictwa medycznego. ISBN 978-83-200-4345-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 458 stron, 33 ilustracje, 32 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 109 zł

Repetytorium

Medycyna ratunkowa na dyżurze

Wojciech Gaszyński

Samuel M. Keim (red.)

Jest to zwięzłe repetytorium z dziedziny ratownictwa medycznego i medycyny katastrof. Obejmuje zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez studentów w czasie studiów oraz przez stażystów w trakcie cząstkowego stażu podyplomowego z tego zakresu (6 tygodni). Książka ułatwi przygotowanie się do LEP (21 pytań). Będą mogli korzystać z niej również zdający L-DEP. Treść jest zgodna z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza i Programem stażu cząstkowego z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Repetytorium może być również przydatne dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Pytania testowe ułatwią przygotowującym się do egzaminów w opanowaniu materiału.

Tytuł oryginału: Emergency Medicine On Call

ISBN 978-83-200-4168-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 312 stron, 48 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

Medycyna ratunkowa i katastrof Podręcznik dla studentów uczelni medycznych Andrzej Zawadzki (red.) Jest to pierwszy polski podręcznik akademicki z dziedziny medycyny ratunkowej i katastrof. Autorzy uwzględniają w nim specyfikę warunków polskich, ale odwołują się również do doświadczeń innych państw, szczególnie amerykańskich. Podręcznik zawiera podstawy medycyny ratunkowej i medycyny katastrof wykładane na uczelniach medycznych. Czytelnicy znajdą w nim zarówno wiadomości teoretyczne, jak i wskazówki dotyczące czynności praktycznych z zakresu postępowania w sytuacjach wystąpienia nagłych wypadków lub zdarzeń masowych, podane na poziomie i w zakresie wymagań egzaminacyjnych.

Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Franciszka Kokota W poradniku autorzy przedstawiają w sposób syntetyczny najczęściej występujące przypadki chorobowe i możliwe przyczyny ich wystąpienia. Wskazują, jak należy dochodzić do prawidłowego rozpoznania, dobrać badania mogące potwierdzić diagnozę i przeprowadzić diagnostykę różnicową, stawiając sobie kolejne pytania i szukając na nie odpowiedzi. Wskazówki są podane w formie procedur postępowania z pacjentami z objawami występującymi w danej sytuacji klinicznej. Poszczególne rozdziały są poświęcone nagłym stanom występującym u dorosłych pacjentów, dzieci oraz u osób w podeszłym wieku. Omówione są również urazy, zatrucia i medyczne skutki ataków terrorystycznych. Szybkie wyszukanie potrzebnej informacji ułatwia układ alfabetyczny zagadnień w obrębie rozdziału oraz zbiorczy indeks zamieszczony na końcu książki. Publikacja jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy, którzy udzielają pierwszej pomocy w pogotowiu ratunkowym, na dyżurze w izbie przyjęć lub na oddziale szpitalnym, a także w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Poradnik jest adresowany do osób mających już przyswojony zasób wiadomości potrzebny lekarzowi pierwszego kontaktu. ISBN 978-83-200-4358-7, wydanie I, format: 14,5 cm × 20,5 cm, 598 stron, 7 ilustracji, 17 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 119 zł

Niemiecki w praktyce ratownika medycznego Maciej Ganczar, Barbara Rogowska

www.pzwl.pl

Angielski w praktyce ratownika medycznego

Zob. s. 66

73


Medycyna ratunkowa Podręcznik doraźnej pomocy medycznej

Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze

J. P. Wyatt i wsp.

Praktyczny przewodnik

Tytuł oryginału: Oxford Handbook of Accident and Emergency Medicine Z jęz. angielskiego tłumaczyły: Aurelia Szpiro-Żurkowska i Teresa Korta Autorami podręcznika są klinicyści z wiodących ośrodków naukowych Wielkiej Brytanii. Wydanie polskie zostało wzbogacone informacjami dotyczącymi polskiej służby zdrowia. Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych. Materiał zawarty w podręczniku oparto na najnowszych osiągnięciach wiedzy z zakresu stanów zagrożenia życia, pierwszej pomocy i wskazań do dalszego leczenia. Publikacja jest niezastąpionym źródłem wiedzy dla lekarzy praktyków wszystkich specjalności. ISBN 83-200-2830-2, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 674 strony, 118 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 93,45 zł

Podręcznik pierwszej pomocy Michael Buchfelder, Albert Buchfelder Tytuł oryginału: Handbuch der Ersten Hilfe Z jęz. niemieckiego tłumaczyła Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Jest to kolejne wydanie podręcznika, w którym są omówione zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Autorzy uwzględnili wszystkie podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonywania prawidłowych czynności, często ratujących życie poszkodowanego w wypadku. Ze względu na przejrzystą formę, czytelny sposób przedstawiania informacji oraz dydaktyczne, dwubarwne ryciny książka jest przydatna nie tylko dla uczniów szkół medycznych, lecz powinna także zainteresować szeroki krąg czytelników. W najnowszym wydaniu publikacji wprowadzono wiele zmian, wynikających z nowych zaleceń postępowania w ratowaniu osób poszkodowanych, m.in. w resuscytacji. ISBN 978-83-200-4372-3, wydanie V uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 336 stron, 91 ilustracji, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 49 zł

www.pzwl.pl 74

Chandra M. Kumar, Chris Dodds (red.) Zob. s. 12

Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia Podręcznik dla studiów medycznych Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak (red.) Zob. s. 118

Stany naglące u noworodka Richard M. Cantor, P. David Sadowitz Zob. s. 100

Stany nagłe u dzieci Sönke Müller, Matthias Thüns Zob. s. 100


Medycyna ratunkowa Stany nagłe w gastroenterologii

Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach

Tony C. K. Tham, John S. A. Collins, Roy M. Soetikno (red.)

Podręcznik dla ratowników medycznych

Zob. s. 50

Stany nagłe w neurologii Od objawu do rozpoznania Gregory L. Henry, Neal Little, Andy Jagoda, Thomas R. Pellegrino Zob. s. 85

Stany nagłe w położnictwie Malcolm Woollard, Kim Hinshaw, Helen Simpson, Sue Wieteska Zob. s. 58

Stany nagłe w zarysie Richard M. Leach, Jeremy P. T. Ward, James T. Sylvester

Susan M. Briggs, Kathryn H. Brinsfield (red.) Tytuł oryginału: Advanced Disaster Medical Response. Manual for Providers Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Wojciech Rowiński, Justyna Domienik Redaktorki publikacji są zaangażowane w działania amerykańskiego narodowego systemu medycznego od początku jego istnienia. Katastrofy i zdarzenia masowe nie podlegają żadnym zasadom, przez co sprawiają wrażenie, że różnią się od siebie. Redaktorki książki podkreślają jednak, że poszczególne rodzaje katastrof o podobnej etiologii charakteryzują się podobnymi następstwami medycznymi i społecznymi. W podręczniku zostały przedstawione opisy postępowania, procedury i techniki wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, których naczelną zasadą jest powodowanie jak największych korzyści dla jak największej liczby poszkodowanych w katastrofach. Układ podręcznika jest przejrzysty, a bogaty materiał ilustracyjny podnosi jego walory dydaktyczne. ISBN 978-83-200-3503-2, wydanie I, format: 20,5 × 29,0 cm, 194 stron, 89 ilustracji barwnych, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 67,20 zł

www.pzwl.pl

Zob. s. 13

75


Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna Seria: Praktyka Lekarza Rodzinnego Seria zalecana przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polce, adresowana do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy z pacjentami mają styczność na co dzień. W kolejnych tomach zwięźle i w ujęciu praktycznym przedstawiane są zagadnienia, z którymi lekarz rodzinny styka się najczęściej: profilaktyka, promocja zdrowia, badania okresowe, szczepienia, choroby przewlekłe i ostre, stany nagłe. Nad jakością poszczególnych pozycji z serii czuwa Rada programowa, w skład której wchodzą uznane autorytety medycyny rodzinnej. Zasadą doboru autorów książek jest udział zarówno doświadczonych lekarzy rodzinnych, jak i specjalistów z zakresu konkretnych, omawianych w danym tomie, zagadnień.

Antybiotyki w medycynie rodzinnej Sławomir Chlabicz, Paweł Grzesiowski, Iwona Łętowska W książce omówiono antybiotyki stosowane w praktyce ambulatoryjnej, rodzaje i mechanizmy działania oraz zasady antybiotykoterapii. Scharakteryzowano główne patogeny bakteryjne, zakażenia poszczególnych układów i narządów oraz stosowanie antybiotyków w sytuacjach szczególnych, np. u kobiet w ciąży i u dzieci. ISBN 978-83-200-4054-8, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 200 stron, 30 tabel, 60 ilustracji, oprawa miękka

Astma oskrzelowa Grażyna Bochenek, Zbigniew Doniec, Elżbieta Kryj-Radziszewska W książce są przedstawione zagadnienia związane z astmą oskrzelową w perspektywie praktyki lekarza rodzinnego. Omówiono m. in.: obraz kliniczny astmy, klasyfikacja, leczenie przewlekłe i leczenie zaostrzeń, edukacja pacjentów i astma w stanach szczególnych – w ciąży, zawodowa, aspirynowa i innych. Autorami są pulmonolodzy i lekarz rodzinny.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-4142-2, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 15 tabel, 52 ilustracje, oprawa miękka

76

Choroby skóry Anna Zalewska-Janowska, Honorata Błaszczyk W publikacji omówiono zagadnienia dermatologiczne, z którymi lekarz rodzinny może spotkać się w codziennej praktyce, m.in. najczęściej występujące choroby skóry, zmiany skórne charakterystyczne dla okresu noworodkowego i niemowlęcego, stany przednowotworowe i raki skóry oraz chłoniaki, zmiany typowe dla skóry starczej, samouszkodzenia skóry. Autorki opisały czynności diagnostyczne i terapeutyczne z zakresu dermatologii, które mogą podejmować w swoich gabinetach lekarze rodzinni. Bogaty materiał ilustracyjny oraz syntetyczne ujęcie elementów najistotniejszych dla obrazu klinicznego i różnicowania objawów pomagają w dokonaniu właściwego rozpoznania i podjęciu leczenia lub skierowaniu pacjenta do specjalisty. ISBN 978-83-200-3760-9, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 160 stron, 33 tabele, 202 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani J. Bożydar Latkowski, Katarzyna Kosiek, Maciej Godycki-Ćwirko, Marcin Durko W książce zawarto główne zagadnienia z zakresu otorynolaryngologii – wybrane z myślą o lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, do których zgłaszają się pacjenci z problemami laryngologicznymi. Składa się ona z 7. rozdziałów wzajemnie się uzupełniających, dotyczących: chorób uszu, chorób nosa i zatok przynosowych, chorób jamy ustnej i gardła, chorób krtani, bólów związanych z chorobami uszu, nosa, gardła i krtani, zasad wykonywania podstawowych zabiegów w otorynolaryngologii,


Medycyna rodzinna

ISBN 978-83-200-3705-0, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 96 stron, 35 ilustracji, 40 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 45,15 zł

Choroby wieku podeszłego Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska Ze względu na starzenie się społeczeństwa ważne jest dobre przygotowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do diagnozowania i leczenia chorób występujących u pacjentów z grupy wiekowej powyżej 65 lat oraz zapobiegania im. W książce omówiono m.in. zagadnienia: całościowej oceny geriatrycznej, cukrzycy u osób starszych, problemy pielęgnacyjne, wybrane problemy zaburzeń poznawczych i chorób w obrębie układów: sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i układu ruchu. ISBN 978-83-200-3762-3, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 184 strony, 49 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Cukrzyca Krzysztof Strojek (red.) Autorzy przygotowali tę książkę na podstawie własnych doświadczeń oraz najnowszych osiągnięć światowej diabetologii, w ścisłej współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia dotyczące wczesnego rozpoznawania i profilaktyki cukrzycy, niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia cukrzycy, ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy, jakości życia chorych na cukrzycę, cukrzycy u kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży oraz osób starszych, edukacji i samokontroli pacjenta, otyłości i zespołu metabolicznego, badań klinicznych w diabetologii. ISBN 978-83-200-3820-0, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 196 stron, 90 tabel, 14 ilustracji, 9 tablic kolorowych, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Nadciśnienie tętnicze Adam Windak, Tomasz Grodzicki (red.) Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych występujących u pacjentów lekarzy rodzinnych. W książce omówiono m.in. epidemiologię nadciśnienia, obraz kliniczny, kontekst społeczny i rodzinny, postępowanie diagnostyczne i diagnostykę różnicową, leczenie nadciśnienia, ciągłość, zespołowość i koordynację opieki nad pacjentem, tj. rolę pielęgniarki, współpracę ze specjalistami oraz monitorowanie przebiegu choroby. ISBN 978-83-200-4002-9, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 136 stron, 58 tabel, 82 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 67,20 zł

Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego Małgorzata Palka, Grzegorz Margas, Mirosław Jarosz (red.) W książce przedstawiono zagadnienia chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego w zakresie niezbędnym w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. Omówiono epidemiologię występowania dyspepsji, choroby refluksowej, choroby wrzodowej oraz nowotworów górnego odcinka pokarmowego oraz patofizjologię, diagnostykę i leczenie. Wiele miejsca poświęcono na omówienie roli lekarza rodzinnego w wykrywaniu i leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz współpracy ze specjalistami. ISBN 978-83-200-3761-6, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 180 stron, 70 ilustracji,  66 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 87,15 zł

Opieka paliatywna Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik (red.) W książce omówiona jest rola i udział lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad terminalnie i przewlekle chorym oraz nad jego rodziną – w trakcie choroby i rodziną osieroconą. Uwzględnione zagadnienia: ból nowotworowy, duszność, nudności i wymioty, zaparcia, odleżyny i owrzodzenia, podskórna droga podawania leków. Jasny i przejrzysty układ książki ułatwia znalezienie potrzebnych informacji. ISBN 978-83-200-3841-5, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 120 stron, 26 ilustracji, 29 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 47,25 zł

77

www.pzwl.pl

opieki nad chorym po laryngektomii. W książce uwzględniono tzw. koszyk świadczeń zdrowotnych i zawarte tam propozycje procedur diagnostycznych i leczniczych, które mogą być wykonywane w gabinecie przez lekarza rodzinnego za dodatkową opłatą.


Medycyna rodzinna Ostre zatrucia Lech Panasiuk (red.)

Wybrane zagadnienia medycyny sportowej Anna Jegier, Jarosław Krawczyk (red.)

Temat jest przedstawiony pod kątem potrzeb lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: charakterystyka najczęstszych objawów zatruć, zatrucia i zalecenia postępowania zależnie od rodzajów substancji, która była przyczyną zatrucia. Są to m.in. substancje chemiczne, leki, alkohol, grzyby. W oddzielnym rozdziale opisano specyfikę zatruć u dzieci. W książce są podane adresy ośrodków toksykologicznych.

Lekarze rodzinni kwalifikują do uprawiania określonych dyscyplin sportowych, kierują do konsultacji specjalistycznych i interpretują wyniki badań. Uprawnienia uzyskują na specjalnych kursach. Zagadnienia są przedstawione pod kątem potrzeb lekarzy rodzinnych. Redaktor naukowy i współautorzy są specjalistami z dziedziny medycyny sportowej. Współredaktorem jest lekarz rodzinny.

ISBN 978-83-200-3862-0, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 196 stron, 77 ilustracji, 47 tabel, oprawa miękka

ISBN 978-83-2004249-8, wydanie I, format: 20,5 × 29,5 cm, 156 stron, 30 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka

cena katalogowa 93,45 zł

Seria: Biblioteka Lekarza Rodzinnego Seria jest przeznaczona dla lekarzy podstawowej opieki medycznej, w tym dla lekarzy rodzinnych, ale także dla specjalistów innych dziedzin medycyny – kardiologów, hematologów, ginekologów, położnych psychologów, studentów medycyny. W ramach serii omówione zostały badania diagnostyczne, stosowane leki oraz standardy postępowania wykorzystywane przy leczeniu pacjentów z chorobami krwi; najważniejsze problemy praktyczne, jakie mogą wystąpić w  chorego z  zaburzeniami układu krążenia; terapia najczęściej występujących zaburzeń i  chorób u kobiet. W poszczególnych publikacjach zwrócono uwagę na epidemiologię nowotworów w Polsce, kładąc nacisk na edukację w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przez lekarzy pierwszego kontaktu, a także nauczenie ich właściwego merytorycznie leczenia wstępnego przewleczeniem w  specjalistycznych ośrodkach onkologicznych. Przedstawiona została także problematyka roli lekarza w kreowaniu zdrowego stylu życia i żywienia w rodzinie, w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym, w pomocy dziecku choremu i niepełnosprawnemu oraz pomocy jego rodzinie.

Hematologia w praktyce Kazimierz Sułek, Ewa Wąsak-Szulkowska

Kardiologia dla lekarzy rodzinnych Cezary Ścibiorski, Tomasz Pasierski

www.pzwl.pl

Ideą książki jest dostarczenie lekarzom wiedzy niezbędnej do umiejscowienia konkretnego stanu hematologicznego wśród olbrzymiej liczby jednostek nozologicznych przez przybliżenie różnorodnej problematyki hematologicznej. Autorzy zaproponowali proste szlaki myślenia i etapy praktycznego rozwiązywania problemów, aby przełamać opory przed angażowaniem się w udzielanie pomocy pacjentom z chorobami krwi przez lekarzy niebędących hematologami. Omówili badania diagnostyczne, stosowane leki oraz standardy postępowania wykorzystywane w opiece ambulatoryjnej, przed- i poszpitalnej. ISBN 978-83-200-3418-9, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 284 strony, 20 ilustracji, 5 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 56,70 zł

Książka została napisana przez duet: kardiolog oraz internista. W kardiologii ścisła współpraca tych dwóch lekarzy, zwłaszcza w przypadkach wątpliwej diagnozy lub ewentualnego skierowania na leczenie specjalistyczne jest bardzo ważna. W publikacji omówiono najważniejsze problemy praktyczne, jakie mogą się pojawić u pacjenta z zaburzeniami układu krążenia. Uwzględniono w niej specyfikę pracy w przychodni oraz realną dostępność metod diagnostycznych. Jest to niezastąpiona lektura dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy chorób wewnętrznych bez specjalizacji kardiologicznej. ISBN 83-200-3122-2, wydanie II uakt., format: 12,5 × 19,5 cm, 340 stron, 7 ilustracji, 101 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

78


Medycyna rodzinna Onkologia w praktyce Andrzej Deptała (red.) Jest to kompendium nowoczesnej wiedzy o profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu guzów litych. W książce omówiono najważniejsze z punktu widzenia lekarza pierwszego kontaktu i lekarza rodzinnego problemy: epidemiologię nowotworów w Polsce, badanie podmiotowe i przedmiotowe ze szczególnym ukierunkowaniem na nieprawidłowości świadczące o wystąpieniu nowotworu, prewencję pierwotną i badania przesiewowe, stany nagłe w onkologii, powikłania po leczeniu onkologicznym, poszczególne jednostki chorobowe, zwalczanie bólu nowotworowego i opiekę terminalną oraz ocenę stanu sprawności i działań niepożądanych w onkologii. Głównym celem jej autorów jest zwiększenie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przez lekarzy pierwszego kontaktu, a także nauczenie ich właściwego merytorycznie leczenia wstępnego przed leczeniem w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych. ISBN 83-200-3225-3, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 412 stron, 8 ilustracji, 29 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem

kontaktu z chorym człowiekiem, przeznaczony jest dla lekarzy wszystkich specjalności, ale przede wszystkim dla lekarzy rodzinnych, oraz studentów medycyny. ISBN 83-200-3307-1, wydanie II, format: 12,5 × 19,5 cm, 136 stron, 5 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 29,40 zł

Publikacje dostępne w druku na żądanie:

Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego Bogdan Chazan (red.)

Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu Tadeusz Sz. Gaździk

Położnictwo w praktyce lekarza rodzinnego Bogdan Chazan (red.) Zob. ss. 158–161

Marek Hebanowski, Joanna Kalisz, Barbara Trzeciak

www.pzwl.pl

W książce przedstawiono zasady prawidłowego porozumiewania się lekarza z pacjentem. Omówione zostały m.in. zagadnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znaczenie wywiadu lekarskiego, rola komunikacji lekarzpacjent w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. Poradnik, który ułatwia lekarzowi nawiązanie właściwego

79


Medycyna rodzinna Badanie kliniczne

Medycyna rodzinna

Jane Dacre, Peter Kopelman

Repetytorium

Zob. s. 28

Choroby zawodowe Kazimierz Marek (red.) Zob. s. 29

Depresje i zaburzenia afektywne Stanisław Pużyński Zob. s. 124

EKG w praktyce John R. Hampton Zob. s. 68

J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.) Książka zawiera podstawowe zagadnienia z najważniejszych dziedzin medycyny rodzinnej, ujęte skrótowo, jednak bez spłycania problemów. Po każdym rozdziale znajdują się pytania kontrolne, ułatwiające samokontrolę przyswojonych wiadomości. Zakres tematyczny książki jest zgodny z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza, Programem stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej oraz Programem kształcenia z medycyny rodzinnej. Jest to więc podręczne vademecum, zawierające informacje przydatne do powtórzenia przed egzaminem specjalizacyjnym i LEP, a także do szybkiego przypomnienia ich sobie podczas codziennej pracy zawodowej. Podstawowy podręcznik na liście lektur do specjalizacji z medycyny rodzinnej. ISBN 978-83-200-3781-4, wydanie I, format: 16,5 cm × 23,5 cm, 516 stron, 28 ilustracji, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Hematologia kliniczna Drew Provan, Charles R. J. Singer, Trevor Baglin, John Lilleyman Zob. s. 58

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych Franciszek Kokot (red.) Zob. s. 30

Medycyna rodzinna Tom 1–2 J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas (red.)

Postępowanie lekarzy rodzinnych w wybranych stanach nagłych J. Bożydar Latkowski (red.)

Jest to kolejne wydanie publikacji obejmującej zagadnienia, które wchodzą w zakres obowiązków lekarza rodzinnego. Cennym uzupełnieniem książki są filmy instruktażowe na CD Wybrane czynności diagnostycznolecznicze, na którym przedstawiono procedury obowiązujące lekarza rodzinnego. Jest to zapis czynności, które wykonuje lekarz w swoim gabinecie. Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i lekarzy, którzy przygotowują się i przystępują do egzaminu z medycyny rodzinnej oraz wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-3578-0 (komplet), 978-83-200-3585-8 (tom 1), 978-83-200-3586-5 (tom 2), format: 20,5 × 29,0 cm, wydanie II, tom 1 – 648 stron, 116 ilustracji, 174 tabele; tom 2 – 556 stron, 42 ilustracje, 122 tabele, oprawa twarda cena katalogowa kompletu (książka + DVD) – 226,80 zł

80

Jest to praktyczny poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Omówione są w nim najczęściej występujące stany nagłe, wymagające od lekarza podjęcia szybkiej decyzji, dotyczącej rozpoznania i dalszego postępowania. Obejmuje zagadnienia z 15 podstawowych działów medycyny, w zakresie przydatnym dla potrzeb praktyki lekarza rodzinnego. Publikacja będzie przydatna również dla lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinie medycyna rodzinna. Poradnik jest zalecany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. ISBN 978-83-200-4075-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 344 stron, 22 ilustracje, 16 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł


Medycyna sportowa Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Clive Handler, Gerry Coghlan Zob. s. 69

Rodzina – zdrowie – choroba Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego Zofia Kawczyńska-Butrym Zob. s. 118

Szczepienia ochronne Ewa Bernatowska (red.) Zob. s. 100

Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych Poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec (red.) Zob. s. 31

Medycyna sportowa Antropomotoryka Przewodnik do ćwiczeń Adam Wilczewski, Ireneusz Chaliburda, Jerzy Saczuk Książka stanowi pomoc dydaktyczną ułatwiającą przyswojenie wiadomości z zakresu motoryczności człowieka, jej struktury oraz procesu motorycznego uczenia się. W przystępny sposób przedstawiono zagadnienia związane z zależnością pomiędzy budową somatyczną i tempem wzrastania, a sprawnością fizyczną w aspekcie uwarunkowań środowiskowych, na tle długookresowych zmian. W przewodniku zamieszczono najczęściej stosowane testy pomiarowe, normy i układy odniesienia ułatwiające ocenę aktualnego potencjału motorycznego dzieci i młodzieży. Publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów AWF oraz kierunków pokrewnych związanych z edukacją fizyczną i zdrowotną dzieci i młodzieży. Pełni rolę notatnika przydatnego w przyszłej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, fizjoterapeuty, instruktora czy trenera. ISBN 978-83-200-4221-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 176 stron, ok. 80 rycin, ok. 30 tabel i schematów, oprawa miękka cena katalogowa 39 zł

Antropomotoryka Teoria motoryczności człowieka w zarysie Joachim Raczek

Bogdan Pruszyński (red.) Zob. s. 130

W książce w kompleksowy sposób zostały przedstawione zagadnienia związane z motorycznością człowieka. Omówiono w niej m.in. mechanizmy leżące u podstaw motorycznego zachowania człowieka, analizę ruchu, motorycznych kompetencji, a także współczesne teorie i modele dotyczące tej dziedziny. Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów AWF oraz wydziałów wychowania fizycznego innych uczelni, a także dla doktorantów. Może być również użyteczny dla nauczycieli, trenerów i instruktorów. ISBN 978-83-200-3845-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 338 stron, 117 ilustracji, 11 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 78,75 zł

www.pzwl.pl

Wskazania do badań obrazowych

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego Jan Górski Zob. s. 49

81


Medycyna sportowa Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego

Narciarstwo Józef Czopik, Małgorzata Pasławska

Jan Górski (red.) Zob. s. 48

Medycyna sportowa Współczesne metody diagnostyki i leczenia Patrick J. McMahon (red.) Tytuł oryginału: Current Diagnosis in Sports Medicine Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Jolanta Wilkans i Krzysztof Klukowski Redakcja naukowa tłumaczenia: Krzysztof Klukowski

Książka przeznaczona jest dla uprawiających narciarstwo i snowboard, jak również dla opiekunów dzieci uprawiających te sporty. W sposób praktyczny i przystępny autor przedstawia fizjologiczne aspekty wysiłku fizycznego związanego z uprawianiem sportów zimowych. Ukazuje ich walory zdrowotne oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia niewłaściwych treningów. Omawia najczęstsze urazy stawu kolanowego, barków i głowy. Proponuje również ćwiczenia poprawiające kondycję i czucie nart podczas jazdy. ISBN 978-83-200-3832-3, wydanie I, format:16,5 × 23,5 cm, 124 strony, 88 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 34 zł

W podręczniku są zawarte informacje z zakresu medycyny sportowej. Medycyna sportowa, inaczej medycyna aktywności ruchowej, jest dziedziną interdyscyplinarną. Obejmuje ona działy medycyny takie jak: traumatologia i ortopedia sportowa, neurotraumatologia, neuropsychologia, radiologia, kardiologia sportowa, rehabilitacja. Zagadnienia te dotyczą osób uprawiających sport wyczynowo lub rekreacyjnie. Materiał jest ujęty w pięciu grupach zagadnień: medyczne aspekty sportu, problemy i urazy poszczególnych części ciała, najczęstsze urazy u dzieci i młodzieży, typowe urazy u kobiet, zasady rehabilitacji. Zagadnienia opisywane w podręczniku są zgodne z programami nauczania na uczelniach medycznych oraz AWF. ISBN 978-83-200-4218-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 410 stron, 146 ilustracji, 33 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 115,50 zł

Młody tenisista

Nordic walking Po zdrowie marsz Janusz Mastalerz, Anna Łodygowska Nordic walking zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawiania tego sportu w zasadzie przez każdego – bez względu na wiek, kondycję, tuszę. Czytelnicy znajdą w poradniku odpowiedzi na pytania począwszy od tego czym jest NW, jaki sprzęt wybrać, jak nauczyć się techniki chodu. Autorzy umieścili również praktyczny zestaw ćwiczeń rozgrzewkowych, siłowych rozciągających i uspokajających. Do tego załączono zbilansowany plan żywieniowy, który w połączeniu z ruchem Nordic walking jest najlepszym przepisem na zdrowie. ISBN 978-83-200-4247-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 150 stron, oprawa miękka

Jak uniknąć urazów Józef Czopik

www.pzwl.pl

Popularność tenisa jest coraz większa i coraz więcej młodych ludzi trenuje. W związku z tym książka ta jest niezwykle cenna ze względu na jej walory metodyczne, edukacyjne i profilaktyczne. Autor przedstawia w niej specyfikę treningu tenisa oraz omawia przeciążenia narządu ruchu występujące u dzieci i młodzieży uprawiających ten sport. Publikacja jest przeznaczona dla trenerów tenisa, lekarzy sportowych, fizjoterapeutów, lekarzy rodzinnych i rodziców. ISBN 978-83-200-3681-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 108 stron, 53 ilustracje, 9 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 19,95 zł

82

Wybrane zagadnienia medycyny sportowej Anna Jegier, Jarosław Krawczyk (red.) Zob. s. 78

Żywienie w sporcie Irena Celejowa Zob. s. 153


Neurologia

Nefrologia Atlas osadu moczu Irena Węgrowicz-Rebandel, Henryk Rebandel Zob. s. 36

Choroby nerek Michał Myśliwiec (red.) Zob. s. 26

Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek Poradnik dla pielęgniarek Dorota Koper, Grzegorz Senatorski Zob. s. 108

Nowotwory i torbiele nerek Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki (red.) Zob. s. 17

Badanie neurologiczne To proste! Geraint Fuller Tytuł oryginału: Neurological Examination Made Easy. 3rd edition Z jęz. angielskiego tłumaczył Mariusz Górnicz Książka jest przykładem na to, jak trudny i skomplikowany temat można przedstawić w sposób jasny, przejrzysty i interesujący. Zapewnia to specyficzna szata graficzna. Każdy rodzaj badania zilustrowano schematem lub ryciną, najważniejsze elementy zaznaczono kolorem. Jest to więc nieoceniony przewodnik dla lekarza neurologa zaczynającego pracę w swojej specjalności, a także studenta medycyny i każdego młodego lekarza, który uważa, że badanie neurologiczne jest trudne. ISBN 83-200-3171-0, wydanie III uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 240 stron, 104 ilustracje, 12 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Interesujące przypadki neurologiczne Eugene C. Toy, Ericka Simpson, Milvia Pleitez, David Rosenfield, Ron Tintner Tytuł oryginału: Case Files: Neurology

Ostra niewydolność nerek

Seria: Interesujące przypadki

Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (red.)

Autorzy przedstawili 53 przypadki neurologiczne. Każdy przypadek jest tak pomyślany, aby przypominał kontakt z realnym pacjentem - zawiera pytania otwarte. Omawiane są: charakterystyczne objawy, wyniki badań, różnicowanie z innymi chorobami, a także sposoby leczenia. Opis przypadku kończy się pytaniami dotyczącymi omawianej tematyki; podana jest też właściwa odpowiedź z komentarzem. Wszystkie przypadki opatrzono także informacjami do zapamiętania, ciekawostkami klinicznymi - materiałem, który stanowi powtórzenie treści, co ułatwia utrwalanie wiedzy przed egzaminem Publikacja powstała z myślą o studentach medycyny i lekarzach. Praktyczne wskazówki w niej zawarte będą przydatne zarówno dla młodych, jak i doświadczonych neurologów, a także dla lekarzy ogólnych, którzy w związku ze starzeniem się społeczeństwa na co dzień spotykają się w swojej praktyce z zaburzeniami neurologicznymi.

Zob. s. 27

Neurologia Atlas funkcjonalny mózgu William W. Orrison, jr. Zob. s. 7

ISBN 978-83-200-3968-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 462 strony, 25 ilustracji, 28 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 139 zł

83

www.pzwl.pl

Redakcja naukowa tłumaczenia: Adam Stępień


Neurologia Klinimetria w neurorehabilitacji

Neurologia

Ocena wyników rehabilitacji neurologicznej

Peter Berlit

Józef Opara Zob. s. 134

Leki: wpływające na obwodowy układ nerwowy, przeciwzapalne i przeciwbólowe, psychotropowe Zbigniew S. Herman Zob. s. 42

Mózgowe porażenie dziecięce Roman Michałowicz (red.) Zob. s. 97

Neurogeneza wieku dorosłego Mariusz Sacharczuk Jest to monografia poświęcona osiągnięciom w zakresie badań nad komórkami dorosłego mózgu. Rozwój biologii molekularnej, a szczególnie badania dotyczące przeciwciał identyfikujących fenotypy komórek, zmienił dotychczasowy pogląd o niemożności tworzenia się nowych neuronów w mózgu dorosłych osobników. Obecnie wiemy, że w dorosłym mózgu mogą się tworzyć nowe komórki nerwowe. Na podstawie doniesień z piśmiennictwa światowego i własnych badań autor sugeruje, że głównym czynnikiem powodującym zaburzenia funkcjonowania sieci neuronów związane ze starzeniem się organizmu jest ich atrofia, ale proces ten można zatrzymać bądź opóźnić, stosując odpowiednio dobraną strategię postępowania klinicznego. Książka jest adresowana do neurologów, studentów medycyny i biologii oraz lekarzy i naukowców zajmujących się problematyką neurobiologii. ISBN 83-200-3041-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 100 stron, oprawa miękka cena katalogowa 25,20 zł

www.pzwl.pl 84

Kompendium

Tytuł oryginału: Memorix Neurologie. 4. Auflage Z jęz. niemieckiego tłumaczył Antoni Prusiński Repetytorium składa się z 16 rozdziałów, w których omówiono ocenę kliniczną i przyczyny najważniejszych objawów neurologicznych, badania wykorzystywane w diagnostyce neurologicznej, choroby neurologiczne, wieloogniskowe uszkodzenia układu nerwowego oraz specyficzne problemy terapeutyczne w neurologii. Można w nim znaleźć aktualne klasyfikacje chorób układu nerwowego, kryteria ich rozpoznawania i skale pozwalające na określenie stopnia zaawansowania chorób. Dzięki przejrzystemu układowi, licznym tabelom, rycinom i schematom książka pozwala na szybkie znalezienie informacji potrzebnych w diagnostyce różnicowej i podjęcie działań terapeutycznych. Książka może być przydatna dla neurologów, lekarzy dyżurnych na oddziałach neurologii lub innych oddziałach przyjmującym chorych z zaburzeniami układu nerwowego i mięśni, a także dla lekarzy pracujących na oddziałach ratunkowych. ISBN 97-883-200-3521-6, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 440 stron, 140 ilustracji, 278 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 135,45 zł

Neurologia Podręcznik dla studentów medycyny Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski (red.) Jest to nowoczesny podręcznik dotyczący neurologii klinicznej dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych. Książka składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera wiadomości z neuroanatomii i neurofizjologii oraz omówienie badań neurologicznych i najważniejszych objawów i zespołów klinicznych układu nerwowego. W części drugiej omówiono najistotniejsze jednostki nozologiczne i zespoły objawowe – ich etiologię. patogenezę, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki oraz możliwości terapii i profilaktyki. Część trzecia obejmuje wiadomości fakultatywne, przeznaczone dla studentów szczególnie zainteresowanych neurologią – objawy neurologiczne w chorobach narządów wewnętrznych, objawy psychopatologiczne w chorobach układu nerwowego i niepożądane objawy neurologiczne wywołane stosowaniem leków, a także podstawowe wiadomości o najczęściej spotykanych encefalopatiach. Do podręcznika jest dołączona płyta CD, zawierająca test dotyczący wiadomości z neurologii oraz filmy z wybranymi zespołami i objawami neurologicznymi.


Neurologia ISBN 978-83-200-4348-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 748 stron, 172 ilustracje, 66 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) – 149 zł

Neurologia praktyczna Antoni Prusiński Zob. s. 25

Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych Kazimiera Adamczyk Zob. s. 113

Rehabilitacja neurologiczna Przypadki kliniczne Tarek A.– Z. K. Gaber

Neuropediatria

Zob. s. 136

Marek Kaciński (red.) Jest to pierwsza w Polsce publikacja, w której wszechstronnie omówiono zagadnienia neurologii dziecięcej, m.in.: zaburzenia snu, urazy i zatrucia układu nerwowego, śpiączkę i śmierć mózgu, choroby układu wegetatywnego, a także diagnostykę dopplerowską i neurorehabilitację. Na szczególną uwagę zasługują rozdziały poświęcone encefalopatiom, które zostały przedstawione przez autorów w sposób kompleksowy, Odbiorcami książki są neurolodzy, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej, a także psychiatrzy, psychologowie, rehabilitanci oraz studenci medycyny. ISBN 978-83-200-3255-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 464 strony, 97 ilustracji, 135 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

Neurorehabilitacja

Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu Sophie Levitt Zob. s. 136

Stany nagłe w neurologii Od objawu do rozpoznania Gregory L. Henry, Neal Little, Andy Jagoda, Thomas R. Pellegrino Tytuł oryginału: Neurologic Emergencies. A SymptomOriented Approach, 2nd edition Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Maria Łukasik, Sławomir Michalak Redakcja naukowa tłumaczenia: Wojciech Kozubski

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zob. s. 135

Pielęgniarstwo neurologiczne Kazimiera Adamczyk Zob. s. 111

Pielęgniarstwo neurologiczne Podręcznik dla studiów medycznych Krystyna Jaracz, Wojciech Kozubski (red.)

Książka nie stanowi typowego podręcznika klinicznego, w którym są opisane poszczególne jednostki chorobowe. Ideą autorów było skonstruowanie przewodnika ujmującego zagadnienia neurologiczne wg schematu: od objawów, przez procedury diagnostyczne, do terapii – każdorazowo z szerokim uwzględnieniem diagnostyki różnicowej. Omówiono najczęstsze dolegliwości neurologiczne, z jakimi trafiają pacjenci do izby przyjęć. Głównym adresatem książki są lekarze pracujący w warunkach ostrego dyżuru, niezależnie od tego, jaką dziedzinę reprezentują, a także lekarze stażyści i początkujący neurolodzy. Może też stanowić lekturę uzupełniającą dla studentów medycyny. ISBN 978-83-200-3233-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 400 stron, 49 ilustracji, 107 tabel, oprawa miękka

www.pzwl.pl

Emilia Mikołajewska

cena katalogowa 88,20 zł

Zob. s. 111

85


Okulistyka Stany zagrożenia życia w neurologii klinicznej Jennifer A. Frontera (red.) Tytuł oryginału: Decision Making in Neurocritical Care, 1st edition

Okulistyka Okulistyka Podstawy kliniczne

Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Wojciech Ambrosius, Andrzej Kędzierski

Maria Hanna Niżankowska

Nowoczesna publikacja niezwykle przydatna w codziennej praktyce klinicznej dla neurologów, neurochirurgów i anestezjologów. Jest to doskonały przewodnik diagnostyczny i terapeutyczny w stanach zagrożenia życia w chorobach układu nerwowego. Szczególny nacisk położono na diagnostykę z uwzględnieniem najnowszych metod obrazowania oraz na diagnostykę różnicową.

Przedmiotem podręcznika jest współczesna wiedza na temat anatomii, fizjologii oraz chorób i urazów układu wzrokowego człowieka. W podręczniku autorka uwzględniła nowości podyktowane m.in. postępami w diagnostyce i leczeniu chorób z autoagresji, chorób nowotworowych, neuropatii nerwu wzrokowego (szczególnie jaskry), rozwojem technik operacyjnych i chirurgii szklistkowo-siatkówkowej oraz terapii zwyrodnień siatkówkowo-naczyniówkowych. Zagadnienia omówiono w zakresie wystarczającym dla wykonywania zawodu lekarza okulisty. Podręcznik będzie też przydatny dla lekarza rodzinnego. Tematy omówione w podręczniku są zgodne z programami tego przedmiotu, realizowanymi na wydziałach lekarskich uczelni medycznych. Podręcznik stanowi literaturę uzupełniającą również na innych wydziałach tychże uczelni.

ISBN 978-83-200-4139-2, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 38 ilustracji, 86 tabel, oprawa miękka

Stwardnienie rozsiane Chris H. Polman, Alan J. Thompson, T. Jock Murray, Allen C. Bowling, John H. Noseworthy Tytuł oryginału: Multiple Sclerosis Z jęz. angielskiego tłumaczył Sławomir Kaczorowski Redakcja naukowa tłumaczenia: Jerzy Kotowicz Stwardnienie rozsiane (SM) jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego na podłożu zapalnodemienilizacyjnym. Jest najczęstszą przyczyną niesprawności ludzi młodych między 20. a 40. rokiem życia. W poradniku znajdują się wyczerpująco i prosto przedstawione liczne zagadnienia dotyczące leczenia SM. Są one szczegółowo omówione i przedstawione informacje nie są opiniami jednego autora, lecz stanowią pewien konsensus i reprezentują wiele opinii odnośnie przydatności i skuteczności terapii. W książce omówiono tradycyjne leczenie, szczegółowo omówiono różne stosowane grupy leków, metody leczenia alternatywnego, leczenia objawowego i rehabilitacji w przypadku wystąpienia zaburzeń z różnych sfer oraz metody niekonwencjonalnej terapii, diety itp. ISBN 978-83-200-4059-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 194 strony, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

www.pzwl.pl

Zespoły bólowe kręgosłupa Zagadnienia wybrane Kazimierz Rąpała (red.) Zob. s. 91

86

ISBN 978-83-200-4157-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 588 stron, 572 ilustracje, oprawa twarda cena katalogowa 182,70 zł

Stany nagłe w okulistyce Jerzy Szaflik, Iwona Grabska-Liberek, Justyna Izdebska W poszczególnych rozdziałach książki są opisane przyczyny, objawy przedmiotowe i podmiotowe, diagnostyka oraz leczenie m.in. urazów oka, gwałtownie przebiegających chorób infekcyjnych narządu wzroku, jaskry, nagłego zaniewidzenia. Książka ma na celu ujednolicenie procedur diagnostycznych i terapeutycznych w naszym kraju, wzorem procedur stosowanych w krajach zachodnich. Przejrzyste i zwięzłe informacje zawarte w książce ułatwią lekarzowi właściwe postępowanie z pacjentem na ostrym dyżurze okulistycznym. Książka jest adresowana do okulistów, lekarzy przygotowujących się do specjalizacji w zakresie okulistyki oraz do lekarzy innych specjalności, mających do czynienia z urazami narządu wzroku. ISBN 83-200-3100-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 216 stron, 36 ilustracji, 24 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 50,40 zł


Onkologia

Onkologia Chirurgia onkologiczna Tom 1–4 Arkadiusz Jeziorski, Andrzej W. Szawłowski, Edward Towpik (red.) Zob. s. 20

Onkologia i hematologia dziecięca Tom 1–2 Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska (red. ) Zob. s. 97

Onkologia w praktyce Andrzej Deptała (red.) Zob. s. 79

Guzy śródpiersia Diagnostyka i leczenie

Opieka paliatywna

Jacek Gawrychowski (red.)

Krzysztof Buczkowski, Małgorzata Krajnik (red.)

Onkologia

Zob. s. 77

Podręcznik dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Arkadiusz Jeziorski (red.)

Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz (red.)

Zob. s. 108

Zob. s. 113

Onkologia

Podstawy opieki paliatywnej

Podręcznik dla studentów medycyny

Krystyna de Walden-Gałuszko (red.)

Andrzej Kułakowski, Anna Skowrońska-Gardas (red.) W książce w zwięzły i przystępny sposób przedstawiono podstawowe wiadomości z zakresu chorób nowotworowych dotyczące epidemiologii, profilaktyki, podstawowych badań i metod leczenia oraz szczegółowo omówiono nowotwory występujące u dzieci i u dorosłych. Charakterystykę poszczególnych nowotworów uzupełnia klasyfikacja TNM, na której podstawie można ocenić stopień ich zaawansowania. Osobny rozdział poświęcono opiece paliatywnej i sposobom zapewnienia chorym na nowotwory odpowiedniego komfortu życia. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni medycznych i wszystkich lekarzy zainteresowanych problematyką onkologiczną. ISBN 83-200-2737-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 264 strony, 11 ilustracji, 23 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 71,40 zł

Onkologia dla stomatologów Arkadiusz Jeziorski (red.) Zob. s. 141

W publikacji przedstawiono ważniejsze objawy somatyczne i psychiczne, występujące u pacjentów w zaawansowanej i terminalnej fazie chorób przewlekłych o ciężkim przebiegu, w tym szczególnie chorób nowotworowych, oraz metody ich leczenia, możliwości pomocy psychologicznej chorym i ich rodzinom, a także sposoby oceny jakości życia i jakości opieki paliatywnej nad pacjentami w terminalnym okresie choroby. Omówiono m.in. metody zwalczania bólu oraz przywracania w miarę prawidłowych czynności organizmu za pomocą radioterapii, chemioterapii, leczenia hormonalnego, chirurgicznego i in. Publikacja zawiera schematy i standardy postępowania w opiece paliatywnej. Całość przygotowano pod kątem potrzeb osób zdających LEP. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla studentów medycyny i pielęgniarstwa. Będzie również przydatna dla pielęgniarek i innych osób opiekujących się chorymi w ostatnim okresie choroby oraz dla pielęgniarek środowiskowych. Znajduje się na liście lektur zalecanych w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej. ISBN 978-83-200-3634-3, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 320 stron, 27 ilustracji, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

87

www.pzwl.pl

Zob. s. 21


Ortopedia i traumatologia Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową Materiały pomocnicze dla pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych Anna Koper, Irena Wrońska (red.) Zob. s. 115

Ortopedia i traumatologia Diagnostyka w ortopedii Wolfgang Rudiger Hepp, Hans U. Debrunner Tytuł oryginału: Ortopädisches Diagnostikum

Psychoonkologia w praktyce klinicznej Krystyna de Walden-Gałuszko Psychoonkologia jest dyscypliną, która powstała i rozwinęła się dzięki postępowi w zakresie onkologii. Swoje cele realizuje w dwóch kierunkach: pierwszy to promocja zdrowego trybu życia, drugi to łagodzenie i usuwanie skutków choroby onkologicznej zarówno u chorych, jak i ich najbliższego otoczenia. Jest to ważna dziedzina wiedzy na każdym etapie zmagania się z procesem nowotworowym – od momentu rozpoznania choroby, przez okres leczenia, etapy życia po pokonaniu nowotworu lub w okresie zaawansowanej, nieuleczalnej choroby, prowadzącej do śmierci. Książka jest podsumowaniem własnych ponad 20-letnich doświadczeń autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera propozycje konkretnej pomocy psychologicznej zarówno chorym, jak i ich rodzinom w różnych sytuacjach życiowych. Publikacja ta będzie pomocna dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, onkologów, psychologów, pielęgniarek, pracowników hospicjów oraz studentów szkół medycznych i psychologii. ISBN 978-83-200-4379-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 246 stron, 7 ilustracji, oprawa miękka

Z jęz. niemieckiego tłumaczył Rafał Rokicki Redakcja naukowa tłumaczenia: Tadeusz Sz. Gaździk Książka ma ugruntowaną pozycję na rynku niemieckim (7 wydań) i jest wznawiana od roku 1966. Swoją treścią obejmuje diagnostykę ortopedyczną z uwzględnieniem najnowszych metod obrazowania. Została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia dotyczące dokumentacji medycznej, badania ogólnego, badania neurologicznego i badania naczyń krwionośnych. W części drugiej zawarto tematy szczegółowe: specyfikę badania ortopedycznego oraz patologię poszczególnych odcinków szkieletu oraz choroby stawów i kości. Wartość książki podnosi ścisłe powiązanie badania ortopedycznego ze zmianami patologicznymi narządu ruchu, co pozwala na szybkie rozpoznanie. W książce przedstawiono również diagnostykę różnicową, co znacznie ułatwia właściwe rozpoznanie. Podręcznik może być wykorzystywany przez ortopedów, specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, a także lekarzy rodzinnych i studentów wydziałów lekarskich oraz fizjoterapii. ISBN 978-83-200-3416-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 312 stron, 191 ilustracji, 106 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

cena katalogowa 73 zl

Kompendium ortopedii Rak szyjki macicy

Damian J. Kusz (red.)

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie

Jest to nowoczesne, praktyczne i zwięzłe opracowanie z zakresu ortopedii, w którym kompleksowo omówiono zasady badania ortopedycznego, wady wrodzone i nabyte, stany zapalne, w tym gruźlicę kostną, choroby zwyrodnieniowe i zniekształcenia, oraz zagadnienia z diagnostyki klinicznej i obrazowej, a także podstawowe zasady rehabilitacji i zaopatrzenia ortopedycznego. Podręcznik zawiera aktualne mianownictwo i terminologię ortopedyczną. Jest adresowany do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych oraz AWF, a także lekarzy niebędących ortopedami.

Marek Spaczyński, Witold Kędzia, Ewa Nowak-Markwitz (red.) Zob. s. 58

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3765-4, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 160 stron, 101 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

88


Ortopedia i traumatologia Kompendium traumatologii Damian J. Kusz (red.) Jest to nowoczesne, praktyczne i zwięzłe opracowanie z zakresu traumatologii, w którym kompleksowo omówiono standardy postępowania na miejscu wypadku i w czasie transportu chorego do szpitala, urazy głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyn górnych i dolnych, miednicy, urazy wielomiejscowe i narządowe oraz urazy występujące u dzieci, a także podstawowe zasady rehabilitacji w traumatologii. Autorzy uwzględnili współcześnie stosowane podziały, sposoby leczenia oraz standardy postępowania w traumatologii. Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych oraz AWF, a także lekarzy niespecjalizujących się w zakresie ortopedii i traumatologii. ISBN 978-83-200-3766-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 232 strony, 128 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej

treści. Znakomitym uzupełnieniem tekstu są liczne zdjęcia rentgenowskie, a także rysunki obrazujące badania ortopedyczne. Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni medycznych oraz AWF. Może być również przydatna dla chirurgów różnych specjalności. ISBN: 978-83-200-4165-1 (komplet), 978-83-200-4188-0 (1 tom), 978-83-200-4189-7 (2 tom), wyd. III uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 368 stron, 224 ilustracje, 5 tabel, tom 2 – 336 stron, 228 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (tom 1– 2) – 145,95 zł

Patologia narządu ruchu Krzysztof Spodaryk Zob. s. 135

Podręcznik dostępów operacyjnych w ortopedii i traumatologii Frédéric Dubrana, Dominique Le Nen, Christian Lefevre, Marc Prud’homme Zob. s. 22

Przemysław Nawrot

ISBN 978-83-200-3999-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 120 stron, 59 ilustracji, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 39 zł

Ortopedia i traumatologia Tom 1–2 Tadeusz Sz. Gaździk (red.) Podręcznik zawiera informacje dotyczące etiologii, patogenezy, diagnostyki oraz leczenia chorób i urazów narządu ruchu. W obecnym, dwutomowym wydaniu zaprezentowano najnowsze techniki diagnostyczne i operacyjne. Walory publikacji podnosi przejrzysty układ

Szybka diagnoza w ortopedii Seyed Behrooz Mostofi Tytuł oryginału: Rapid Orthopedic Diagnosis Z jęz. angielskiego tłumaczył Bogusław Solecki Redakcja naukowa tłumaczenia: Tadeusz Sz. Gaździk Jest to kompendium diagnostyki stanów patologicznych narządu ruchu. Autor przedstawia podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu oraz badania klinicznego i najważniejsze, najczęściej stosowane testy diagnostyczne. Liczne kolorowe zdjęcia obrazują poszczególne techniki badania kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa. Zestawienia tabelaryczne i uwagi praktyczne ułatwiają przyswojenie omawianych zagadnień. Publikacja umożliwia szybkie odszukanie informacji dotyczących problemu, z jakim diagnosta spotyka się u pacjenta, bez konieczności wertowania obszernych podręczników z zakresu badań klinicznych. Książka godna polecenia dla studentów medycyny i fizjoterapii, praktykujących fizjoterapeutów oraz ortopedów, neurologów, reumatologów i lekarzy pierwszego kontaktu. ISBN 978-83-200-4227-6, wydanie I, format: 13 × 20,4 cm, ok. 368 stron, 267 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

89

www.pzwl.pl

Jest to pierwsza w Polsce publikacja, w której możliwie wszechstronnie omówiono zagadnienia neuropatii uciskowych nerwów kończyny górnej, m.in. nerw pośrodkowy, łokciowy, promieniowy oraz zespół podwójnego ucisku. Autor opierając się na własnym doświadczeniu oraz bogatym piśmiennictwie, podaje niezbędne informacje do postawienia właściwej diagnozy i postępowania zarówno nieoperacyjnego, jak i operacyjnego. Liczne ryciny i tabele ułatwiają zrozumienie omawianych problemów. Książka jest szczególnie przydatna dla ortopedów i chirurgów; mogą z niej także korzystać interniści, fizjoterapeuci oraz studenci wydziałów lekarskich uczelni medycznych.


Ortopedia i traumatologia Techniki operacyjne stosowane w leczeniu neuropatii uciskowych kończyny górnej Przemysław Nawrot To kolejna publikacja tego autora poświęcona neuropatiom kończyny górnej. Tym razem skupił się on na leczeniu operacyjnym. Przedstawił i szczegółowo omówił metody leczenia operacyjnego neuropatii uciskowych łokcia, nadgarstka i przedramienia. W książce obok wiadomości teoretycznych jest wiele uwag praktycznych niezwykle przydanych w czasie wykonywania operacji. Liczne, precyzyjnie wykonane ryciny ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Cennym uzupełnieniem publikacji, podnoszącym jej wartość merytoryczną i dydaktyczną, jest płyta DVD zawierająca fotografie i filmy przedstawiające techniki operacyjne stosowane w chirurgii nerwów. Książka będzie szczególnie przydatna dla ortopedów i chirurgów, mogą z niej także korzystać studenci wydziałów lekarskich uczelni medycznych. ISBN 978-83-200-4204-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 104 strony, 158 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + DVD) – 59,85 zł

Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa Poradnik ilustrowany Janina Mars-Pujszo Zob. s. 137

Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni Klaus Buckup Tytuł oryginału: Klinische Tests an Knochen. Gelenken und Muskeln. 3. Auflage Z jęz. niemieckiego tłumaczył Tadeusz Sz. Gaździk

www.pzwl.pl

Jest to podręcznik testów do badania układu ruchu, układu nerwowego i naczyniowego w praktyce klinicznej i ambulatoryjnej. Oprócz wyjaśnienia dokładnego znaczenia testów, ich zastosowania i przebiegu wykonania autor wzbogaca publikację przejrzystymi ilustracjami oraz interpretuje wyniki badań. Przedstawia również metody badania kręgosłupa oraz stawu ramiennego i kolanowego, omawia objawy prowokacyjne w różnych zespołach chorobowych układu motorycznego. Autor

90

opisuje także sposoby oceny sprawności naczyń żylnych i tętniczych kończyn oraz tętnic dogłowowych. Podręcznik umożliwia sprawne diagnozowanie różnicowe dysfunkcji układu ruchu bez uciekania się do czasochłonnych i kosztownych badań radiologicznych, tomograficznych i innych, nieobojętnych dla zdrowia pacjenta. Książka jest przeznaczona dla ortopedów, chirurgów, neurologów, rehabilitantów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny sportowej. Może być pomocna dla studentów medycyny i fizjoterapii. ISBN 978-83-200-3937-5, wydanie III, format: 14,5 × 20,5 cm, 252 strony, 535 ilustracji, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja Tom 1–2 Witold Marciniak, Andrzej Szulc (red.) Jest to nowoczesny podręcznik z dziedziny ortopedii i rehabilitacji, przygotowany przez przedstawicieli kolejnego pokolenia szkoły ortopedycznej prof. Wiktora Degi. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia dotyczące patofizjologii narządu ruchu, jego diagnostyki i leczenia ortopedycznego oraz rehabilitacji. Podręcznik wyróżnia się najwyższym poziomem i aktualnością przedstawianej wiedzy. Jest przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i rehabilitacji, studentów medycyny, a także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. ISBN: 83-200-3792-0 (komplet), 83-200-3790-6 (tom 1), 83-200-3791-3 (tom 2), wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, tom 1 – 330 stron, 294 ilustracje, 29 tabel, tom 2 – 270 stron, 535 ilustracji, 39 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 280,40 zł

Zapalenie kości Janusz Bielawski, Jan Sygnatowicz, Małgorzata Olszewska-Konarska Zob. s. 23


Otorynolaryngologia

Tadeusz Sz. Gaździk (red.)

Otorynolaryngologia

Jest to opracowanie zagadnień związanych z zespoleniem śródszpikowym stosowanym w terapii złamań. W książce przedstawiono bogate doświadczenie polskich i zagranicznych specjalistów w tym zakresie oraz omówiono kierunki rozwoju tego sposobu terapii. Wiadomości zawarte w książce stanowią podstawę właściwego zaopatrywania złamań na wszystkich oddziałach urazowo-ortopedycznych. Książka jest przeznaczona dla ortopedów oraz chirurgów i rehabilitantów.

Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani

ISBN 83-200-3094-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 348 stron, 207 ilustracji, 4 tabele, oprawa miękka

Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii

cena katalogowa 82,95 zł

Zespoły bólowe kręgosłupa Zagadnienia wybrane Kazimierz Rąpała (red.) Bóle kręgosłupa zostały uznane za schorzenie cywilizacyjne, co świadczy o randze problemu, zarówno pod względem medycznym, jak i społecznym oraz ekonomicznym. W książce przedstawiono problemy związane z zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego w następstwie choroby dyskowej, wąskiego kanału kręgowego, niestabilności segmentów ruchowych kręgosłupa, zwłaszcza w przebiegu kręgozmyku. Szczegółowo opisano stany zapalne kręgosłupa, a także leczenie usprawniające w chorobie dyskowej. Publikacja ta powinna stać się cennym uzupełnieniem fachowej biblioteczki każdego klinicysty – od ortopedy, przez neurologa, neurochirurga, anestezjologa pracującego w poradni leczenia bólu, do lekarza rodzinnego włącznie. ISBN 83-200-3423-X, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 188 stron, 131 ilustracji, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 42 zł

J. Bożydar Latkowski, Katarzyna Kosiek, Maciej Godycki-Ćwirko, Marcin Durko Zob. s. 76

Ćwiczenia z otolaryngologii

Stanisław Iwankiewicz Jest to podręcznik dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Autor omówił w sposób przystępny metody badania narządu słuchu i równowagi, nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej i gardła, krtani, tchawicy i oskrzeli oraz przełyku. W osobnych rozdziałach przedstawił kontrolowane oddychanie oraz intubację i tracheotomię. W tym wydaniu dodał rozdziały, w których omówił szumy uszne i hałasy związane z cywilizacją, nowe techniki badania słuchu, SISI, badania przesiewowe słuchu, implanty ślimakowe. Szerzej zaprezentował protezowanie słuchu, audiometrię mowy i testy słowne używane przed protezowaniem, kinezyterapię, punkcję zatoki wg Becka oraz badania przed zastosowaniem intubacji. Wartość dydaktyczną podręcznika wzbogacają przejrzyste ilustracje. ISBN 978-83-200-3494-3, wydanie VI uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 196 stron, 220 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii J. Bożydar Latkowski (red.) Jest to kolejne, zmienione wydanie podręcznika zawierającego najważniejsze informacje o leczeniu chorób uszu, nosa, gardła i krtani. W części ogólnej, po wiadomościach dotyczących rozwoju otorynolaryngologii w Polsce, następuje krótkie przypomnienie anatomii i fizjologii tych narządów oraz omówienie metod badania, poczynając od wywiadu, przez technikę badań, na wykonywaniu niektórych zabiegów kończąc. W części szczegółowej przedstawiono najczęstsze choroby tych narządów i sposoby ich leczenia. ISBN 83-200-2913-9, wydanie III zm. i uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 384 strony, 157 ilustracji, 12 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

91

www.pzwl.pl

Zespolenia śródszpikowe


Patofizjologia Otorynolaryngologia Kompendium dla studentów medycyny i stomatologii J. Bożydar Latkowski W kompendium są opisane najczęściej spotykane jednostki z zakresu chorób ucha, nosa, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani. Informacje są podane w zwięzłej formie i mają służyć do szybkiego przypomnienia sobie przyczyn, objawów i postępowania w wybranych jednostkach. Opisane są też podstawowe zasady badania poszczególnych narządów. Walory dydaktyczne kompendium podnoszą streszczenia w języku angielskim oraz pytania kontrolne – po polsku i po angielsku – zamieszczone po każdym rozdziale. ISBN 978-83-200-3628-2, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 144 strony, 30 ilustracji, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 36,75 zł

Tracheotomia Stanisław Iwankiewicz

re będą przydatne nie tylko dla studentów, lecz także dla absolwentów uczelni medycznych przygotowujących się do LEP lub do L-DEP oraz dla młodych lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych. ISBN: 978-83-200-3632-9 (komplet), 978-83-200-3997-9 (tom 1), 978-83-200-3998-6 (tom 2), wydanie IV, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1- 582 strony, 134 ilustracje, 57 tabel, tom 2 – 614 stron, 227 ilustracji, 47 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu 187,95 zł

Patofizjologia człowieka w zarysie Jan W. Guzek Jest to podręcznik z zakresu patofizjologii przeznaczony dla studentów uczelni medycznych – wydziałów lekarskich, lekarsko-dentystycznych i farmacji, także kierunków związanych z ochroną zdrowia. Książka podzielona jest na 21 rozdziałów, które odpowiadają poszczególnym działom włączonym do programu nauczania patofizjologii. Ułatwia ona zrozumienie powiązania nauk podstawowych z zagadnieniami medycyny klinicznej. W podręczniku po raz pierwszy położono szczególny nacisk na zrozumienie podstawowych mechanizmów patogenetycznych.

Zob. s. 23

Patofizjologia

ISBN 978-83-200-3549-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 700 stron, 90 ilustracji, 10 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 93,45 zł

Patofizjologia Tom 1–2 Sławomir Maśliński, Jan Ryżewski (red.)

www.pzwl.pl

Jest to nowoczesny, dwutomowy podręcznik z dziedziny patofizjologii dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Omówiono w nim zagadnienia zdrowia i choroby, chorób genetycznych, zaburzeń układów regulacyjnych ustroju, endogennych związków biologicznie czynnych, procesów zapalnych, termoregulacji, defektów metabolizmu, patofizjologii chorób krwi i układu krwiotwórczego, patofizjologię chorób układów krążenia, oddechowego i trawiennego, a także nerek i tkanki łącznej, etiopatogenezę nowotworów, patofizjologię rytmów biologicznych człowieka, procesy starzenia się, działanie czynników środowiskowych na organizm człowieka, problemy medycyny lotniczej. Większość rozdziałów została uaktualniona zgodnie z postępem wiedzy. Najbardziej znaczące zmiany wprowadzono w rozdziałach omawiających termoregulację, zaburzenia przemiany materii, patofizjologię tkanki łącznej oraz patofizjologię układów: dokrewnego, immunologicznego, oddechowego, krążenia i wydalniczego. Podręcznik zawiera również zestaw pytań testowych, któ-

92

Patologia z patomorfologią Atlas histopatologii Atlas of Histopathology Wenancjusz Domagała, Maria Chosia, Elżbieta Urasińska Zob. s. 59

Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia Podręcznik dla studentów stomatologii Zbigniew Jańczuk, Jadwiga Banach Zob. s. 139


Pedagogika Choroby przyzębia Zapobieganie, diagnostyka i leczenie Zbigniew Jańczuk (red.) Zob. s. 139

Patomorfologia kliniczna

Liczne ryciny, schematy oraz tabele ułatwią zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień. Książka jest adresowana do studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. ISBN 978-83-200-3499-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 736 stron, 146 ilustracji,  122 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 134,40 zl

Podręcznik dla studentów Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury (red.) Jest to trzecie, zmienione, udoskonalone i uaktualnione wydanie podręcznika. W publikacji szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii patologicznej. Rozszerzono informacje z takich dziedzin, jak: hematologia, endokrynologia, patologia nowotworów, a także rozbudowano rozdział na temat HIV. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów wyższych lat medycyny, lecz także dla lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych. Dydaktyczną wartość publikacji podnosi duża liczba rycin oraz zamieszczony na końcu książki skorowidz. ISBN 978-83-200-4324-2, wydanie III uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 920 stron, 517 ilustracji,  7 tabel, oprawa twarda

Pedagogika Narkomania Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców Zygfryd Juczyński Zob. s. 143

Pedagogika Wiesława Ciechaniewicz (red.)

cena katalogowa 159 zł

Wenancjusz Domagała, Maria Chosia, Elżbieta Urasińska Książka zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu patomorfologii ogólnej i szczegółowej w świetle osiągnięć współczesnej biologii. Zwrócono szczególną uwagę na wyjaśnienie związku między wykładnikami morfologicznymi choroby a objawami klinicznymi, rokowaniem, niekiedy również (głównie w nowotworach) sposobem leczenia. Opis poszczególnych jednostek chorobowych zawiera niezbędne dane dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, morfologii i objawów klinicznych. Taki sposób opisu pozwala lepiej zrozumieć dynamikę procesu chorobowego oraz nauczyć się prawidłowej interpretacji związków między zmianami struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów, co jest głównym założeniem minimum programowego w nauczaniu patologii.

ISBN 978-83-200-3675-6, wydanie II uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, 380 strony, 8 schematów, 11 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

www.pzwl.pl

Podstawy patologii

Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki. Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie. Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.

93


Pediatria

Pediatria

Seria: Biblioteka Pediatry Książki wydawane w tej serii mają charakter praktyczny i obejmują zagadnienia, z którymi lekarz pediatra i lekarz rodzinny stykają się w swojej praktyce najczęściej. Autorzy poszczególnych tomików – znani i cenieni specjaliści – przedstawiają najnowszą wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży. W serii omówiono zagadnienia z różnych dziedzin medycyny, m.in. alergologii, diabetologii, immunologii, nefrologii, gastroenterologii, kardiologii, neurologii i pulmonologii.

Gorączka u dzieci

Zaburzenia świadomości u dzieci

Jacek Grygalewicz (red.)

Jacek Grygalewicz (red.)

Publikacja zawiera wiedzę na temat mechanizmów termoregulacji i roli reakcji gorączkowej u człowieka w wieku rozwojowym. Zagadnienia omówiono zarówno od strony patofizjologii, jak i kliniki wraz z uwzględnieniem obowiązujących zasad postępowania lekarskiego. Autorzy zwracają szczególną uwagę na nadal liczne przypadki tradycyjnie niewłaściwego podejścia do roli gorączki (m.in. fever phobia) i jej znaczenia diagnostycznego u chorych dzieci w różnym wieku oraz na nieprawidłowe metody postępowania z gorączkującymi dziećmi.

Stany utraty świadomości często kończą się zgonem z powodu niewłaściwego lub zbyt późnego rozpoznania ich przyczyny. W książce omówiono mniej znane i trudne diagnostycznie przyczyny utraty przytomności, takie jak: urazy czaszkowe, choroby układu krążenia oraz wrodzone wady metaboliczne. Cenne są praktyczne wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem nieprzytomnym. Niezwykle istotne jest bowiem szybkie reagowanie na zaistniałą sytuację. Publikacja może być przydatna w pracy lekarzy pracujących w pogotowiu ratunkowym lub w szpitalnej izbie przyjęć.

ISBN 978-83-200-4010-4, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 112 stron, 7 ilustracji, 17 tabel, oprawa miękka

ISBN 83-200-3072-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 144 strony, 7 ilustracji, 14 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

cena katalogowa 30,45 zł

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender (red.)

www.pzwl.pl

Celem książki jest zapoznanie lekarzy z najczęstszymi zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi u dzieci i młodzieży. W Polsce w związku ze zmianami w funkcjonowaniu rodziny i zmianami w systemie szkolnym częstość zaburzeń emocjonalnych wzrasta. Pierwszym lekarzem, do którego trafia młody człowiek „sprawiający problemy”, jest pediatra lub lekarz rodzinny. To on właśnie powinien postawić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić diagnostykę różnicową i podjąć decyzję co do dalszego leczenia lub skierować pacjenta do specjalisty. ISBN 83-200-3136-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 376 stron, 8 ilustracji, 60 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym Anna M. Romicka, Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (red.) W książce przedstawiono najnowsze zdobycze wiedzy dotyczącej chorób reumatycznych o podłożu zapalnym występujących w wieku rozwojowym. Szczegółowo omówiono młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, spondyloartropatie, infekcyjne i reaktywne zapalenia stawów, choroby tkanki łącznej, osteoporozę oraz zapalenia naczyń. Tematyka obejmuje podłoże genetyczne, patomechanizm, wczesne rozpoznawanie, obraz i przebieg kliniczny, rokowanie, a także postępowanie terapeutyczne w przypadku tych chorób. Książka jest adresowana do pediatrów, reumatologów i lekarzy rodzinnych, mogą z niej także korzystać studenci wydziałów lekarskich uczelni medycznych. ISBN 83-200-3126-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 284 strony, 14 ilustracji, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

94


Pediatria Publikacje dostępne w druku na żądanie:

Ostre zatrucia u dzieci

Choroby układu oddechowego

Irena Szajner-Milart, Elżbieta Wójcik-Skierucha (red.)

Andrzej Milanowski (red.)

Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej

Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci Zbigniew Rudkowski

Ewa Dilling-Ostrowska (red.) Zob. ss. 156–164

Gastroenterologia praktyczna Jerzy Socha (red.)

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii

Książka będzie przydatna dla lekarzy pediatrów w codziennej praktyce lekarskiej oraz studentów przygotowujących się do egzaminu z pediatrii.

Anna Obuchowicz (red.)

ISBN 978-83-200-3902-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 640 stron, 1121 rycin, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-4283-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 152 stron, 14 ilustracji, 16 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Choroby wieku dziecięcego Stephan Strobel, Stephen D. Marks, Peter K. Smith, Magdi H. El Habbal, Lewis Spitz Tytuł oryginału: Paediatrics and Child Health Redakcja naukowa wydania polskiego: Andrzej Milanowski Autorzy – znani specjaliści na świecie z renomowanego ośrodka pediatrycznego – w sposób zwięzły i przystępny omawiają najważniejsze zagadnienia z zakresu chorób wieku dziecięcego. Poszczególne jednostki chorobowe omówiono według ustalonego schematu; etiologia, objawy kliniczne, badania diagnostyczne, leczenie oraz rokowanie. Ogromnym atutem publikacji jest bardzo bogaty materiał ilustracyjny – ponad 1100 kolorowych zdjęć. Będą niezwykle pomocne w diagnostyce poszczególnych jednostek chorobowych.

cena katalogowa 208,95 zł

Choroby zakaźne u dzieci Carol J. Baker (red.) Tytuł oryginału: Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases Z jęz. angielskiego tłumaczyła Katarzyna Fleischer Doskonały atlas chorób zakaźnych, zawierający bogatą dokumentację fotograficzną dotyczącą 125 najczęściej występujących jednostek chorobowych. Każda jednostka chorobowa omówiona jest według określonego schematu, obejmującego etiologię, obraz kliniczny, epidemiologię, okres wylęgania, diagnostykę i zasady leczenia. Materiał ilustracyjny przedstawia obraz kliniczny, a zwłaszcza zmiany – skórne, na błonach śluzowych, a także zawiera obrazy rentgenowskie i mikroskopowe. Książka jest przeznaczona dla lekarzy w codziennej praktyce lekarskiej. Może być doskonałą pomocą dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych. ISBN 978-83-200-3838-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 446 stron, 546 kolorowych ilustracji, 27 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 145,95 zł

www.pzwl.pl

Najważniejszym źródłem informacji o stanie pacjenta jest dla lekarza wywiad, czyli badanie podmiotowe, oraz badanie fizykalne, nazywane przedmiotowym. Autorzy, opierając się na bogatym własnym doświadczeniu oraz dostępnym piśmiennictwie, stworzyli podręcznik, który pomoże studentom lepiej przygotować się do zajęć i ułatwi przyswojenie praktycznych umiejętności w czasie ćwiczeń klinicznych. Podręcznik z pewnością będzie również przydatny młodym lekarzom w uporządkowaniu wiedzy z zakresu metod postępowania diagnostycznego w czasie codziennej praktyki lekarskiej.

95


Pediatria Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży Krystyna Bożkowa, Ewa Kamińska Zob. s. 43

Książka jest adresowana do lekarzy różnych specjalności, którzy w swej praktyce spotykają dzieci z wadami wrodzonymi. ISBN 83-200-3042-0, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 260 stron, 154 ilustracje, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 56,70 zł

Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej Protokoły postępowania Wanda Kawalec, Andrzej Milanowski (red.) Założeniem autorów jest omówienie zasad różnicowania i leczenia najczęstszych objawów przedmiotowych i podmiotowych u dzieci. Wszystkie rozdziały mają jednakowy schemat (definicja, objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie) oraz są wzbogacone o tabele i algorytmy. Umożliwia to szybkie podjęcie decyzji dotyczącej badań diagnostycznych i metod postępowania terapeutycznego. Dla ułatwienia zastosowano alfabetyczny układ najważniejszych objawów oraz dodatkowo hasła tematyczne na marginaliach książki. Publikacja stanowi uzupełnienie specjalistycznych opracowań dotyczących chorób wieku rozwojowego. Będzie pomocna w ustalaniu przyczyn obserwowanych u dzieci objawów, głównie wówczas, gdy konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań. Książka przeznaczona jest dla pediatrów, zwłaszcza opieki podstawowej oraz w trakcie specjalizacji, lekarzy rodzinnych i studentów. ISBN 83-200-2770-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 308 stron, 16 ilustracji, 61 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Dziecko z zespołem wad wrodzonych Diagnostyka dysmorfologiczna Lech Korniszewski

www.pzwl.pl

Jest to pierwszy polski podręcznik diagnostyki dysmorfologicznej. Zasadniczym celem tej publikacji jest ułatwienie diagnostyki w przypadku dziecka z zespołem wad wrodzonych, co uchodzi za najtrudniejszą dziedzinę diagnostyki medycznej. Obecne wydanie uzupełniono o rozdział poświęcony metodom diagnostycznym opartym na genetyce molekularnej. Największą zaletą publikacji jest proste przedstawienie skomplikowanego problemu oraz zamieszczenie licznych, unikatowych fotografii ze zbiorów autora.

96

Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii Podręcznik diagnostyki i terapii Edda Weimann, Gerd Horneff Tytuł oryginału: Endokrinologische und immunologische Krankheitsbilder in der Pädiatrie. Leitfaden zu Diagnostik und Therapie Z jęz. niemieckiego tłumaczyła Barbara Rabska-Pietrzak Autorzy w zwięzłej i przystępnej formie przedstawiają bogatą wiedzę z zakresu endokrynologii i immunologii dziecięcej. Omawiają patomechanizm, występowanie, objawy kliniczne, diagnostykę i terapię zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz zaburzenia gospodarki mineralnej. Przedstawiają również zaburzenia różnicowania płci, obojnactwo prawdziwe i rzekome, problematykę otyłości. Opisują szczegółowo stany naglące w endokrynologii, wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Podają ich przyczyny, objawy i współczesne metody leczenia. Cennym uzupełnieniem książki jest wyczerpująca charakterystyka testów diagnostycznych stosowanych w różnych chorobach endokrynologicznych oraz interpretacja otrzymanych wyników. Książka z pewnością ułatwi lekarzowi właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Jest ona przede wszystkim adresowana do pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz pierwszego kontaktu. ISBN 83-200-2956-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 246 stron, 28 ilustracji, 145 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Farmakoterapia dzieci i młodzieży Marian Krawczyński (red.) Jest to praktyczny poradnik, niezbędny w pracy lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz specjalistów różnych dziedzin. Składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono farmakokinetyczne i farmakogenetyczne aspekty stosowania leków, ich interakcje, odrębności farmakoterapii u dzieci, ogólne zasady wyboru leku i dawkowania oraz zasady leczenia objawowego i przyczynowego.


Pediatria W części szczegółowej omówiono najczęściej stosowane leki w pediatrii z uwzględnieniem różnych sytuacji klinicznych. ISBN 978-83-200-4155-2, wydanie I,  format: 14,0 × 23,0 cm, 520 stron, 2 ilustracje, 39 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

problemy, z którymi może się spotkać lekarz pierwszego kontaktu, sprawujący opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą. Celem książki jest wskazanie lub różnicowanie pogranicza normy i patologii dla dokonania optymalnych wyborów w postępowaniu diagnostycznoleczniczym u dzieci. ISBN 83-200-3019-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 504 strony, 29 ilustracji, 117 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego Grażyna Cepuch, Bożena Krzeczowska, Mieczysława Perek, Krystyna Twarduś Zob. s. 108

Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza Hilary Lumsden, Debbie Holmes (red.) Zob. s. 55

Roman Michałowicz (red.) W części pierwszej omówiono problemy kliniczno-diagnostyczne, m.in. etiologię, patogenezę, objawy kliniczne i przebieg mózgowego porażenia dziecięcego oraz diagnostykę. Część druga poświęcona jest kinezyterapii, rehabilitacji logopedycznej i leczeniu farmakologicznemu. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne zostały przedstawione w części trzeciej. Omówiono również rolę rodziny w procesie leczenia, adaptację społeczną oraz korekcyjne oddziaływanie przystosowawcze dzieci z mózgowym porażeniem. Opracowanie to jest przeznaczone dla specjalistów różnych dziedzin, głównie lekarzy pediatrów, neurologów, a także psychologów, rehabilitantów, socjologów, pedagogów, logopedów oraz studentów. ISBN 83-200-2565-6, wydanie III popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 492 strony, 285 ilustracji, 42 tabele, oprawa twarda cena katalogowa 135,45 zł

Neuropediatria Marek Kaciński (red.) Zob. s. 85

Norma kliniczna w pediatrii Marian Krawczyński (red.) W książce omówiono całokształt problematyki dotyczącej dojrzewania fizycznego, umysłowego i emocjonalnego. Przedstawiono problematykę okulistyczną, laryngologiczną, chirurgię dziecięcą, ginekologię wieku rozwojowego i specyfikę diagnostyki radiologicznej w pediatrii –

Onkologia i hematologia dziecięca Tom 1–2 Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska (red.) Książka stanowi przegląd najważniejszych wiadomości dotyczących onkologii i hematologii dziecięcej. Przedstawiono w niej nowoczesną diagnostykę obrazową i radiologiczną, poszerzając ją o badania cytogenetyczne, immunologiczne i biomolekularne. Uwzględniono metody identyfikacji komórek układu krwiotwórczego i komórek nowotworowych przy użyciu metod immunologicznych, a także nowoczesne techniki badania stanu układu odpornościowego. Omówiono również występowanie, rozpoznawanie i leczenie chorób układu krwiotwórczego i najczęstszych nowotworów u dzieci. Znaczna część książki została poświęcona organizacji leczenia ww. chorób w Polsce oraz programom leczniczym niektórych nowotworów. Przedstawiono również podstawowe aspekty opieki paliatywnej, łagodzenie bólu i zmniejszenie natężenia objawów choroby w procesie umierania, włącznie z problematyką opieki psychologicznej i socjalnej. Zwrócono także szczególną uwagę na zachowanie czujności onkologicznej przez lekarzy pierwszego kontaktu, gdyż oni najczęściej pierwsi mogą zaobserwować niepokojące objawy u dziecka. Publikacja jest adresowana do pediatrów specjalizujących się w onkologii, hematologii, transplantologii szpiku, chirurgii dziecięcej oraz do lekarzy pierwszego kontaktu i studentów medycyny. ISBN: 978-83-200-3334-2 (komplet), 978-83-200-3824-8 (tom 1), 978-83-200-3825-5 (tom 2), wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 698 stron, 75 ilustracji, 99 tabel; tom 2 – 562 strony, 90 ilustracji, 42 tabel, oprawa twarda

www.pzwl.pl

Mózgowe porażenie dziecięce

cena katalogowa 249 zł

97


Pediatria Otyłość u dzieci

Pediatria

Patrick Tounian (red.)

Pytania i odpowiedzi

Tytuł oryginału: L’obésité de l’enfant

Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe

Z jęz. francuskiego tłumaczyła Zuzanna Wnuk-Zdeb Autorzy książki omawiają wszystkie najważniejsze problemy związane ze zjawiskiem otyłości u dzieci i młodzieży. Otyłość dotyka coraz większej liczby dzieci i jest praźródłem wielu poważnych chorób i patologii występujących w wieku dorosłym. Publikację podzielono na dwie części. Część pierwsza jest poświęcona zagadnieniom fizjopatologii i epidemiologii otyłości u dzieci, a część druga – różnym aspektom klinicznym oraz prewencji i leczeniu otyłości u dzieci. Obejmuje rozdziały dotyczące m.in. oceny klinicznej, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka otyłego, opieki psychologicznej, metod terapii farmakologicznej i chirurgicznej oraz roli lekarza rodzinnego. Odbiorcami tego zwięzłego opracowania, które nie ma swego odpowiednika w polskiej literaturze medycznej, są pediatrzy, endokrynolodzy, interniści, a także lekarze pierwszego kontaktu. ISBN 978-83-200-3671-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 212 stron, 23 ilustracje, 16 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 54,60 zł

Tytuł oryginału: Pediatric Imaging. Rapid-Fire Questions and Answers Z jęz. angielskiego tłumaczyły: Anna Niemirska, Joanna Śladowska-Kozłowska Redakcja naukowa tłumaczenia polskiego: Ryszard Grenda Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy pediatrycznej w postaci pytań i odpowiedzi. Powinna również ułatwić szybkie rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości diagnostycznych w codziennej praktyce lekarskiej. Wyczerpująco omówiono zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny. W każdym rozdziale wiele miejsca poświęcono metodom obrazowania – szczególnie wartościowym w diagnostyce klinicznej, przydatnym nie tylko lekarzom klinicystom, ale także radiologom. Książka adresowana do studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, przygotowujących się do egzaminów z pediatrii i chorób zakaźnych. ISBN 978-83-200-3907-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 568 stron, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Pediatria Tom 1–2 Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec (red.) Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o dziecku zdrowym i chorym. W książce omówiono zarówno problemy dotyczące rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, żywienia i diagnostyki prenatalnej, jak i choroby leczone internistycznie, chirurgicznie, a także choroby nowotworowe. Szczegółową wiedzę z zakresu genetyki, patofizjologii i mechanizmów molekularnych wiążących się z rozwojem i zaburzeniami zdrowia dziecka wzbogacono najnowocześniejszymi metodami i technikami diagnostycznymi. Obecne, dwutomowe wydanie zostało zmienione oraz rozszerzone o nowe zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny, pediatrów i lekarzy różnych specjalności.

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-4169-9 (komplet), 978-83-2004170-5 (tom 1), 978-83-200-4171-2 (tom 2), wydanie III zm. i uzup., format: 20,5 × 29 cm, tom 1 – 492 strony, 153 ilustracje, 173 tabele, tom 2 – 402 strony, 88 ilustracji, 114 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 207,90 zł

Pediatria błyskawicznie Helen Brough, Rola Alkurdi, Ram Nataraja, Ajenthan Surendranathan Redaktorzy naukowi wydania angielskiego: Brent Taylor i Alastair Sutcliffe Tytuł oryginału: Rapid: Pediatrics Child Health Z jęz. angielskiego tłumaczył Andrzej Cedro W publikacji omówiono 150 jednostek chorobowych ze wszystkich dziedzin pediatrii. Każda jednostka opisana jest według określonego schematu: definicja, etiologia, związek z innymi chorobami czynnikami ryzyka, epidemiologia, badanie podmiotowe i przedmiotowe, patologia, patofizjologia, badania dodatkowe, postępowanie, powikłania i rokowanie. Ujednolicona, syntetyczna i przystępna forma prezentowania zagadnień sprawia, że książka jest przydatna dla lekarzy podczas dyżuru, a także powinna zainteresować studentów medycyny. ISBN 83-200-3338-1, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 444 strony, oprawa miękka cena katalogowa 49 zł

98


Pediatria Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscari

Powikłania w chirurgii dziecięcej Jerzy Czernik (red.) Zob. s. 18

Zob. s. 109

Pielęgniarstwo pediatryczne Bogusław Pawlaczyk (red.) Zob. s. 111

Podstawy intensywnej terapii dzieci Charles Stack, Patric Dobbs Tytuł oryginału: Essentials of Pediatric Intensive Care Redakcja naukowa tłumaczenia: Krystyna Kubicka W publikacji w sposób zwięzły przedstawiono zagadnienia z zakresu intensywnej opieki pediatrycznej. W pierwszej części omówiono zasady intensywnej terapii, część druga poświęcona jest stanom naglącym dotyczącym poszczególnych układów i narządów, a część trzecia zawiera omówienie leków stosowanych w tych stanach. Książka adresowana jest do lekarzy rozpoczynających pracę na oddziałach intensywnej terapii. Powinna być przydatna również dla lekarzy dyżurujących na oddziałach pediatrycznych oraz dla personelu pielęgniarskiego. ISBN 978-83-200-3327-4, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 272 strony, 16 ilustracji, 92 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Profilaktyka w pediatrii Barbara Woynarowska (red.) Wiek rozwojowy, obejmujący prawie dwie dekady życia, decyduje w istotnym stopniu o potencjale zdrowotnym społeczeństwa. W okresie tym powstaje lub ujawnia się wiele zaburzeń, które utrzymują się w dalszych latach życia. Wychodząc z założenia, że lepiej zapobiegać chorobom niż je potem leczyć, autorzy pragną dostarczyć lekarzom sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą informacji o podstawowych działaniach profilaktycznych dotyczących chorób najczęściej występujących lub stanowiących szczególne zagrożenie. W obecnym wydaniu została rozszerzona część dotycząca działań profilaktycznych w okresie przedkoncepcyjnym i prenatalnym. Zamieszczono rozdział poświęcony poradnictwu genetycznemu. Omówiono też zapobieganie otyłości i osteoporozie oraz przedstawiono narzędzia do badań przesiewowych, mających na celu wykrycie zaburzeń zdrowia psychospołecznego. Podręcznik znajduje się na liście zalecanych lektur w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej. ISBN 978-83-200-3622-0, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 372 strony, 38 ilustracji, 61 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Propedeutyka pediatrii

Podstawy neonatologii Jerzy Szczapa (red.) W podręczniku omówiono wszystkie istotne zagadnienia dotyczące okresu noworodkowego. Zwrócono szczególną uwagę na specyficzne problemy tego okresu życia oraz sposób ich rozwiązywania z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej. Zwięzła forma publikacji, liczne ilustracje oraz tabele powinny stanowić cenną pomoc w przyswojeniu prezentowanych zagadnień. Podręcznik jest adresowany do studentów medycyny oraz lekarzy. ISBN 978-83-200-4161-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 616 stron, 30 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

Jest to nowoczesny podręcznik, w którym zawarto wiedzę dotyczącą profilaktycznej i leczniczej opieki nad dzieckiem, przedstawiono zasady organizacyjne tej opieki, szczegółowo omówiono podstawy fizjopatologii rozwoju dziecka, zasady zbierania wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz zróżnicowaną symptomatologię wieku rozwojowego. Dużo miejsca poświęcono zasadom zdrowego żywienia, a zwłaszcza wyższości naturalnego karmienia niemowląt nad karmieniem sztucznym. Przedstawiono także historię pediatrii jako dyscypliny klinicznej. Obecne, zaktualizowane wydanie uwzględnia dane z ostatnich lat, załączono również obowiązujący kalendarz szczepień. Rozdział dotyczący badań i poradnictwa genetycznego został napisany na nowo. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni medycznych, ale może być także przydatny pediatrom i lekarzom zajmującym się medycyną rodzinną. ISBN 978-83-200-3858-3, wydanie II uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, 488 stron, 36 ilustracji, 60 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 145,95 zł

99

www.pzwl.pl

Marian Krawczyński


Pediatria Psychiatria dzieci i młodzieży Irena Namysłowska (red.) Zob. s. 123

ISBN 978-83-200-4144-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 252 strony, 102 ilustracje, 47 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 119 zł

Radiologia pediatryczna

Stany nagłe u dzieci

Christopher Schelvan, Annabel Copeman, Jane Young, Jacqueline Davis

Sönke Müller, Matthias Thöns

Zob. s. 129

Repetytorium z pediatrii Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka (red.) W skondensowanej i przejrzystej formie przedstawiają najważniejsze zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny dziecięcej, takich jak: choroby tarczycy, wady metaboliczne, gastroenterologia, choroby układu krążenia, otorynolaryngologia, choroby genetyczne, choroby reumatyczne, hematologia, onkologia, choroby zakaźne, choroby układów: nerwowego, moczowego i oddechowego, neonatologia oraz immunologia i alergologia. Układ treści (wyróżnienia, tabele, zestawienia) ułatwia szybki dostęp do poszukiwanych wiadomości i ułatwia ich przyswojenie. Repetytorium stanowi kwintesencję materiału zawartego w podstawowym podręczniku, jakim jest Pediatria pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec (patrz s. 98). Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczelni medycznych. ISBN 83-200-3006-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 500 stron, 20 ilustracji, 53 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

Stany naglące u noworodka Richard M. Cantor, P. David Sadowitz

Tytuł oryginału: Memorix Kinderhotfälle Z jęz. niemieckiego tłumaczył Karol Heinz Bressler Redakcja naukowa tłumaczenia: Urszula Kapłon-Kostowska, Kamila Gumprecht Zwięzły poradnik dotyczący metod postępowania w stanach nagłych u dzieci. Zawiera również informacje na temat diagnostyki różnicowej najczęściej spotykanych objawów chorobowych, opis 26 stanów nagłych występujących u uprzednio zdrowych dzieci. Podano również charakterystykę leków oraz wyposażenie walizki pierwszej pomocy zalecanej do ostrych stanów. Doskonały poradnik dla pediatrów, lekarzy rodzinnych oraz ratowników medycznych. ISBN 978-83-200-4117-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 300 stron, 220 ilustracji, oprawa miękka

Szczepienia ochronne Ewa Bernatowska (red.) Praktyczny przewodnik dla lekarzy rozdzinnych i pediatrów. Zawiera niezbędne, aktualne wiadomości na temat szczepień. W książce omówiono bezpieczeństwo wykonywania szczepień, regulacje prawne, ogólne zasady ich wykonywania. Szczegółowo przedstawiono szczepienia w różnych stanach, jednostkach chorobowych oraz grupach ryzyka, w tym zagrożenia zawodowe. ISBN 978-83-200-4140-8, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, ok. 200 stron, oprawa miękka

Tytuł oryginału: Neonatal Emergencies Redakcja naukowa tłumaczenia: Jerzy Szczapa

www.pzwl.pl

W publikacji omówiono różne sytuacje kliniczne u noworodka wymagające pilnej interwencji. Przystępny, zwięzły sposób omówienia tych zagadnień jest ogromnym atutem tej publikacji. Autorzy są znanymi i cenionymi specjalistami. Książka adresowana jest do szerokiego kęgu odbiorców: pediatrów, neonatologów, lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek i położnych.

Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży Józef Ryżko, Jerzy Socha (red.) Zob. s. 50

Zarys pediatrii Podręcznik dla studiów medycznych Bogusław Pawlaczyk (red.) Zob. s. 120

100


Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo Anatomia czynnościowa

ISBN 978-83-200-4254-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 584 strony, 44 ilustracje, 43 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej i dietetyki

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek

Ryszard Maciejewski, Kamil Torres (red.)

Bonita Morrow Cavanaugh

Anatomia jest fundamentem wszystkich nauk klinicznych. W podręczniku podjęto próbę pogodzenia niezbędnej ilości informacji z utrzymaniem zwięzłości formy. Podanie informacji w postaci punktów, ograniczenie do niezbędnego minimum terminologii łacińskiej oraz syntetyczne przedstawienie klinicznych zastosowań wiedzy anatomicznej pozwoli na łatwiejsze przyswojenie treści. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały kolejno wybrane zagadnienia z historii rozwoju wiedzy o anatomii człowieka, budowie komórek i tkanek, czynności i roli układów funkcjonalnych organizmu, terminologii oraz anatomii topograficznej i rentgenowskiej poszczególnych części ciała, a także odmienności anatomicznych u dzieci. Nowością jest duża liczba rycin obrazujących zastosowanie anatomii palpacyjnej w rozpoznawaniu struktur anatomicznych ważnych w codziennej pracy pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz ratowników medycznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, analityki medycznej, dietetyki oraz elektroradiologii. ISBN 978-83-60608-70-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 400 stron cena katalogowa 72,45 zł

Anestezjologia i intensywna opieka Klinika i pielęgniarstwo Podręcznik dla studiów medycznych Laura Wołowicka, Danuta Dyk (red.)

Tytuł oryginału: Nurse’s Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 4th edition Z jęz. angielskiego tłumaczył Wojciech Rowiński W podręczniku zawarto informacje niezbędne do prawidłowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem, u którego wykonywane są badania laboratoryjne oraz testy diagnostyczne, powszechnie stosowane w codziennej praktyce klinicznej. Tekst podzielono na dwie części. W części pierwszej przedstawiono najważniejsze testy i badania laboratoryjne. W części drugiej omówiono powszechnie wykonywane procedury diagnostyczne, np. badania endoskopowe, radiologiczne, ultrasonograficzne, z wykorzystaniem izotopów, tomografii komputerowej oraz testów skórnych. Pięć dodatkowych rozdziałów zawiera natomiast informacje o zasadach prawidłowego uzyskiwania różnego typu próbek krwi i moczu, a także izolacji chorych w szpitalu i planowania postępowania pielęgniarskiego w stosunku do pacjentów, u których będą wykonywane badania diagnostyczne. Atutami podręcznika są: przejrzysty i zrozumiały układ materiału, połączenie teorii z praktycznym zastosowaniem każdego z badań, liczne tabele i rysunki uzupełniające tekst oraz szczegółowy skorowidz, który umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. Publikacja jest przeznaczona dla studentów studiów pielęgniarskich wszystkich typów. Szeroki zakres omawianych problemów sprawia, że będzie ona również bardzo przydatna w kształceniu podyplomowym na różnego rodzaju kursach specjalistycznych. ISBN 978-83-200-3084-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 924 strony, 50 ilustracji, 353 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

www.pzwl.pl

Podręcznik stanowi źródło aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, przydatnych w nauce i praktyce w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii i opieki. Treść podręcznika jest zgodna z obowiązującymi, ujednoliconymi programami nauczania na poziomie licencjackim i magisterskim. Książka jest przeznaczona dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i innych kierunków nauki o zdrowiu, kształcących się na studiach wszystkich typów, na studiach podyplomowych i dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego.

101


Pielęgniarstwo Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

Bandażowanie Anna Chrząszczewska

Podręcznik dla studiów medycznych Danuta Dyk (red.) Kompendium wiedzy z zakresu badania fizykalnego dziecka i osoby dorosłej opracowane przez pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące nauczania badania podmiotowego i przedmiotowego z uwzględnieniem odrębności fizjologicznych związanych z wiekiem. Dla łatwiejszego przyswojenia wiedzy poszczególne techniki badań będą zestawione w tabelach i dokładnie zilustrowane. Podręcznik będzie poprzedzony rozdziałem, który uwzględni uwarunkowania kulturowe, społeczne i zdrowotne w ocenie stanu zdrowia. Każdy rozdział badania szczegółowego będzie się kończył przykładem dokumentacji wyników. Książka adresowana zarówno do studentów pielęgniarstwa, położnictwa, będzie również przydatna w codziennej pracy pielęgniarce i położnej. ISBN 978-83-200-3817-0, wydanie I,  format: 16,5 × 23,5 cm, 320 stron, 156 rycin, 93 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański (red.) Rola pielęgniarki i położnej jest nadal stosunkowo nisko oceniana i utożsamiana z wykonywaniem jedynie czynności pielęgnacyjnych. Tymczasem pielęgniarki i położne są nie tylko dobrymi informatorami i rzecznikami spraw chorego, ale także osobami czynnie uczestniczącymi w badaniu fizykalnym. Praktyka pielęgniarska obejmuje bowiem obecnie także szeroki zakres działań w przeszłości zarezerwowanych dla lekarza. Znajomość badania fizykalnego pozwala pielęgniarce być równoprawnym partnerem w zespołach terapeutycznych, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – szybko poinformować o nich lekarza. Ważnym uzupełnieniem przedstawionej w książce wiedzy są arkusze pielęgniarskiej i położniczej dokumentacji klinicznej oraz karta pielęgniarskiej oceny stanu chorego. Podręcznik jest bogato ilustrowany. Duża część materiału znajduje się na dołączonej do książki płycie CD.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-60608-82-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 564 strony, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) 61,95 zł

102

Autorka przedstawia różne techniki wykonywania opatrunków i bandażowania poszczególnych części ciała człowieka. Zasadniczą częścią publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny. Ryciny szczegółowo obrazują kolejne etapy prawidłowo wykonanych czynności bandażowania. Pokazano rodzaje obwojów opatrunkowych, np. obwój kłosowy, rodzaje opasek itp. Autorka omówiła także obecnie stosowany materiał opatrunkowy. ISBN 978-83-200-4163-7, wydanie VI, format: 14,5 × 20,5 cm, 100 stron, 298 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 22,05 zł

Biochemia Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich Kazimierz Pasternak Biochemia jest jednym z podstawowych przedmiotów, od których rozpoczyna się nauka na studiach medycznych. Publikacja ta jest kompendium, które uwzględniając minimalne wymagania programowe studiów medycznych, w systematyczny sposób przedstawia najważniejsze związki chemiczne i ich przemiany oraz umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie ludzkim. Książka dzieli się na część teoretyczną i doświadczalną. Pierwsza obejmuje główne zagadnienia, których znajomość jest wymagana w programie studiów pielęgniarskich licencjackich i magisterskich, natomiast w części drugiej zamieszczono opisy wybranych doświadczeń, które mogą być wykonywane przez studentów w czasie zajęć praktycznych. ISBN 83-89309-48-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 236 stron, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł


Pielęgniarstwo Chirurgia Podręcznik dla studentów wydziału nauk o zdrowiu Stanisław Głuszek (red.) Zadaniem autorów tej publikacji było przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu chirurgii, włączając najnowsze wytyczne postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego. W części rozdziałów przekroczono zakres podstawowych wiadomości z danej tematyki, ale przyjęliśmy zasadę, aby w przypadku najczęściej występujących chorób możliwe było poszerzenie wiedzy przez korzystających z podręcznika. Ważną część książki stanowi wstęp do rozważań klinicznych, a więc rozdziały o metabolizmie i zakażeniach. Przy omawianiu zagadnień chorób poszczególnych układów zwrócono uwagę na najważniejsze problemy związane z opieką lekarską i pielęgniarską. ISBN 978-83-60608-79-1, wydanie I, 612 stron, format: 16,5 × 23,5 cm, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu Elżbieta Krajewska-Kułak (red.) Książka ta powstała, by wypełnić istniejącą lukę dotyczącą tematyki dermatologicznej w podręcznikach dla pielęgniarek. Pielęgniarki kontrolując stan higieny skóry u pacjentów muszą wiedzieć, jak postępować w przypadku chorób skóry i wenerologicznych oraz umieć przekazać tę wiedzę pacjentom. W pierwszej części książka zawiera opis objawów i leczenia chorób skóry oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Drugą część poświęcono pielęgnowaniu i edukacji pacjentów ze zmianami skórnymi. Przydatnym uzupełnieniem są fotografie przedstawiające wybrane dermatozy, pomagające rozpoznawać schorzenia. ISBN 978-83-89309-23-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 468 stron, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz (red.) Książka zawiera kurs interny w zakresie wykładanym na studiach licencjackich i magisterskich o specjalnościach pielęgniarstwo oraz położnictwo. Obejmuje tematykę z zakresu chorób układów: krążenia (w tym naczyń mózgu), oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i krwiotwórczego oraz chorób zakaźnych i tkanki łącznej, a także transplantologii, potraktowanej jako metoda leczenia schyłkowego niewydolności narządów. Końcowe rozdziały są poświęcone diagnostyce obrazowej i laboratoryjnej w chorobach wewnętrznych. Podręcznik może być również przydatny dla studentów innych kierunków medycznych, jak ratownictwo medyczne. ISBN 978-83-200-4066-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 716 stron, 96 ilustracji, 107 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde Podręcznik Maciej Ganczar, Barbara Rogowska Zob. s. 61

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Podręcznik dla studiów medycznych Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko (red.) Inspiracją do przygotowania tej publikacji była taksonomia diagnoz pielęgniarskich opracowana przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich (NANDA). Autorki przyjęły za pielęgniarkami amerykańskimi definicję diagnozy pielęgniarskiej oraz podstawowy schemat jej konstruowania. W pierwszej części książki przedstawiły obowiązujące w Polsce podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i kompetencje zawodowe. Drugą część poświęciły zagadnieniom procesu pielęgnowania jako zindywidualizowanej metody opieki oraz szczegółowo omówiły formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i klasyfikację diagnoz. W części trzeciej zamieściły własne opracowanie 53 kategorii diagnoz, z którymi najczęściej spotykają się pielęgniarki w praktyce klinicznej. Książka jest adresowana zarówno do studentów pielęgniarstwa, jak i pracujących pielęgniarek. ISBN 978-83-200-4256-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 360 stron, 53 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 78,75 zł

103

www.pzwl.pl

Choroby wewnętrzne


Pielęgniarstwo Dietetyka dla pielęgniarek

English for Nurses

Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska

David Austin, Tim Crossfield

Podręcznik zawiera informacje z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki oraz dietoterapii. W poszczególnych rozdziałach omówiono metabolizm człowieka, zapotrzebowanie na składniki pokarmowe dla różnych grup populacyjnych, żywienie kobiet w ciąży, karmiących oraz osób aktywnych fizycznie i osób starszych. Wiele uwagi poświęcono klasyfikacji diet, postępowaniu dietetycznemu oraz zaleceniom dietetycznym w wybranych schorzeniach. Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób pracujących w tych zawodach. ISBN 978-83-200-4126-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 300 stron, oprawa miękka

Embriologia medyczna Ilustrowany podręcznik Hieronim Bartel Zob. s. 37

Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych

Podręcznik dla studentów i pielęgniarek

Zob. s. 63

Etyka w pracy pielęgniarskiej Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich Irena Wrońska, Janusz Mariański (red.) Etyka w pracy pielęgniarek i położnych ma ścisły związek z działaniem. Obie kwestie są warunkiem jakościowo sprawnej opieki, która nie może być oceniana tylko w kategoriach wąsko rozumianej skuteczności działań, ale musi uwzględniać godność pacjenta jako osoby. Książka – napisana przez wykładowców z różnych dziedzin nauki: etyki, filozofii, socjologii i pielęgniarstwa – wprowadza w teoretyczne podstawy etyki jako nauki. Zapoznaje z aspektami filozoficznymi i socjologicznymi moralności, jak również z historią etyki pielęgniarstwa. Porządkuje wartości i wskazuje zasady etyczne, a także określa formalny wymiar pracy pielęgniarki zawarty w kodeksie etyki zawodowej. ISBN 83-88063-88-X, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 256 stron, oprawa miękka cena katalogowa 46,20 zł

Tom 1–3 Teresa Widomska-Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik (red.) Autorzy to znani i cenieni specjaliści z różnych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa. Publikacja zawiera 6000 haseł ze wszystkich dziedzin medycyny i pielęgniarstwa, a także psychologii, socjologii i prawa. Treść haseł została dostosowana do potrzeb współczesnych pielęgniarek, które – współpracując w zespołach terapeutycznych – powinny rozumieć zasady postępowania wszystkich członków zespołu i posługiwać się tą samą terminologią. Poszczególne hasła formułowane są zwięźle i jasno, zawierają łacińskie i angielskie odpowiedniki terminów polskich. Publikacja niezwykle przydatna zarówno dla studentów pielęgniarstwa, jak i w codziennej pracy zawodowej.

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-3417-2 (komplet), 978-83-200-4198-9 (tom 1), 978-83-200-4199-6 (tom 2), 978-83-200-4200-9 (tom 3), wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 438 strony, tom 2 – 434 strony, tom 3 – 386 stron, 28 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 192,15 zł

104

Farmakologia Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych Grażyna Rajtar-Cynke (red.) Pielęgniarki stanowią tę część personelu medycznego, która ma najbliższy kontakt z pacjentami, dlatego powinny znać leki, mechanizmy ich działania czy wskazania lecznicze i efekty uboczne. Tę właśnie wiedzę daje niniejszy podręcznik. W każdym rozdziale zawarto ogólną charakterystykę odpowiedniej grupy leków oraz wskazania do ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na niepożądane działania leków oraz interakcje. Uwzględniono także farmakokinetyczne dane leków. Autorzy poruszyli też problem uzależnienia od leków. Książkę wzbogacają liczne ryciny i tabele. ISBN 978-83-60608-77-7, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 430 stron, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł


Pielęgniarstwo Filozofia i teorie pielęgniarstwa

Ginekologia

Jolanta Górajek-Jóźwik (red.)

Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów

Pielęgniarstwo to znacznie więcej niż sprawność w pielęgnacji chorych, znajomość procedur i aparatury medycznej. Bez refleksji filozoficznej, bez pogłębionej samoświadomości pielęgniarka nie podoła zadaniom, jakie przed nią stoją. Podręcznik przedstawia istotę zawodu pielęgniarskiego z perspektywy filozofii, jego kształtowanie się na przestrzeni czasu, uwarunkowania socjologiczne, psychologiczne i społeczne. Zawiera też przegląd wybranych teorii pielęgniarstwa, na przykładzie najważniejszych postaci: Florence Nightingale, Virginii Henderson, Dorothei Orem, Betty Neuman czy Madeleine Leininger, a także rozdział poświęcony refleksji nad współczesnym wymiarem i rolą tego zawodu.

Tomasz Opala (red.)

cena katalogowa 50,40 zł

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Podręcznik dla studiów medycznych Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska (red.) Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Publikacja została podzielona na trzy części. Część pierwsza zawiera charakterystykę procesu starzenia. w części drugiej omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część trzecia poświęcona jest organizacji opieki nad starszym pacjentem. ISBN 978-83-200-3500-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 424 strony, 57 tabel, 8 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

ISBN 83-200-3353-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 464 strony, 77 ilustracji, 24 tabele, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) – 77,58 zł

Higiena Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa Jan Kazimierz Karczewski (red.) Obecnie często używa się terminologii „medycyna środowiskowa” czy też „medycyna zapobiegawcza”, jednakże termin „higiena” jest określeniem uniwersalnym, które dobrze oddaje sens i cel tej dyscypliny naukowej. W publikacji tej szczególną uwagę zwrócono na te działy higieny, które są najbardziej związane z praktyką pielęgniarską, na jej aspekt praktyczny i zawodowy, ale nie pominięto również zagadnień i działów, które pozwolą lepiej zrozumieć rolę czynników mających bezpośredni i długofalowy wpływ na zdrowie. Dotyczy to rozdziałów omawiających zagadnienia szeroko rozumianego środowiska pracy, higieny wieku rozwojowego i podeszłego oraz higieny żywności i żywienia, ponieważ te problemy są najczęściej obecne w codziennej praktyce pielęgnacyjnej. ISBN 83-88063-89-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 806 stron, oprawa miękka cena katalogowa 98,70 zł

105

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-89309-95-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 424 strony, oprawa miękka

Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii ginekologicznej oraz chorób ginekologicznych. Dużo miejsca poświęcono endokrynologii i onkologii ginekologicznej. Jest to unikatowy na polskim rynku podręcznik ginekologii, ponieważ zawiera współczesne standardy postępowania w opiece pielęgniarskiej i położniczej, uwzględniające jakość świadczonych usług i respektowanie praw chorego człowieka. Szczególną wagę autorzy przywiązują do przekazania praktycznych zasad postępowania położnej, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty w ostrych i przewlekłych stanach chorobowych w ginekologii. Ponadto podręcznik zawiera niezbędne w pracy pielęgniarki informacje na temat organizacji i zarządzania oddziałami szpitalnymi, podstaw prawnych opieki medycznej, dokumentacji medycznej i przepływu informacji itp. Na załączonym do podręcznika CD znajdują się filmy i zdjęcia instruktażowe, testy sprawdzające, słowniczek terminów łacińskich, literatura uzupełniająca oraz linki do medycznych stron www.


Pielęgniarstwo Język angielski dla pielęgniarek

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Kurs podstawowy

Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek (red.)

Ewelina Małko, Christopher Govender-Kubiec Zob. s. 64

Język włoski dla pielęgniarek Jolanta Bielińska Zob. s. 65

Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik (red.) Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Część pierwsza zawiera podstawowe wiadomości o starzeniu się organizmu człowieka w aspekcie biologicznym i psychospołecznym, zagadnienia profilaktyki przedwczesnego starzenia się oraz najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie. W książce zaprezentowano także formy opieki nad osobami starszymi w Polsce i na świecie, omówiono specyfikę przebiegu chorób w podeszłym wieku oraz rolę zespołu terapeutycznego w leczeniu, rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów. Szeroko przedstawiono też zagadnienie „całościowej oceny geriatrycznej”, a także odrębności farmakoterapii osób starszych. Zaprezentowano specyfikę procesu pielęgnowania osób w starszym wieku, ogólne oraz specjalistyczne aspekty pielęgnowania pacjentów z najczęściej występującymi problemami zdrowotnymi. Część pierwszą kończy rozdział omawiający opiekę nad pacjentem nieuleczalnie chorym oraz opiekę terminalną. Część druga – praktyczna – zawiera materiały dydaktyczne dla studentów, propozycje tematów samokształceniowych, schematy wywiadów, arkusze obserwacji i pielęgnacji pacjentów, a także propozycje standardów postępowania w pielęgniarstwie. ISBN 978-83-60608-13-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 414 stron, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 68,25 zł

106

Publikacja ta całościowo ujmuje problematykę komunikacji w praktyce pielęgniarskiej. Rozmowa z chorym to jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakim stają lekarze, pielęgniarki i rodziny chorych. Nawiązanie kontaktu z osobą chorą jest umiejętnością, która powinna być rozwijana już w trakcie studiów i stale pogłębiana w pracy zawodowej. Znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej pozwala pielęgniarce lepiej zrozumieć pacjenta i jego potrzeby, pacjent zaś ma zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. Zespół redakcyjny złożony z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, logopedów i filozofów w przystępny sposób przedstawił sposoby komunikowania w pielęgniarstwie, wyróżniając zasady obowiązujące w porozumiewaniu się z osobami w różnych stanach chorobowych. Uwzględniono tu pacjentów z uszkodzonym słuchem, osoby niedowidzące i niewidome, ludzi starszych, dzieci, pacjentów chorych psychicznie i neurologicznie, ale także pacjentów onkologicznych i umierających. Przedstawiono także prawne i etyczne podstawy komunikowania pielęgniarki z pacjentem. ISBN 83-89309-11-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 290 stron, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Komunikowanie się z chorym psychicznie Ewa Wilczek-Rużyczka Komunikowanie się z człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi wymaga odpowiednich predyspozycji osobowościowych ze strony osoby komunikującej się i wiedzy zarówno z zakresu komunikowania się, jak i dotyczącej jego problemów, wynikających z sytuacji choroby. Zaliczyć do tego można szczególnie wrażliwość, empatię i autentyczność oraz umiejętność stosowania technik komunikowania się w kontakcie terapeutycznym. W psychiatrii kontakt z chorym i rozmowa z nim pozostają nadal podstawowymi narzędziami w procesie terapii; odnosi się to zarówno do pracy lekarza, jak i pielęgniarki czy psychologa. Książka jest skierowana do wszystkich osób, które chcą pomagać chorym psychicznie, również do studentów kierunków medycznych i humanistycznych, którzy w trakcie studiów podejmą próby kontaktu z tymi pacjentami, a w przyszłości pragną im pomagać. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi.


Pielęgniarstwo Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych. ISBN 978-83-60608-15-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm,122 strony, oprawa miękka

Mikrobiologia Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych Piotr B. Heczko (red.)

cena katalogowa 30,45 zł

Leczenie krwią Podręcznik dla studiów medycznych Teresa Niechwiadowicz-Czapka, Anna Klimczyk Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu krwiolecznictwa. Omawia zasady postępowania w trakcie przetaczania krwi i jej preparatów. Przedstawia podstawowe wiadomości dotyczące zapobiegania i leczenia powikłań poprzetoczeniowych. Uwzględnia także aspekty prawne transfuzji, historię krwiolecznictwa, preparatykę i przechowywanie krwi oraz popularyzuje honorowe krwiodawstwo. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów oraz absolwentów wydziałów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego, pragnących pogłębić wiedzę na temat leczenia krwią, a także dla uczestników wielu kursów podyplomowych. ISBN 978-83-200-4241-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 120 stron, oprawa miękka cena katalogowa 29 zł

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Jest to nowoczesny podręcznik mikrobiologii, napisany w prosty i przystępny sposób. Przedstawiono w nim niezbędną wiedzę z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii i parazytologii. Uwzględniono także zagadnienia z zakresu immunologii w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, epidemiologię i profilaktykę zakażeń szpitalnych. Wiele uwagi poświęcono sposobom pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych, a także procesom dezynfekcji i sterylizacji, dostarczając wielu praktycznych informacji. Liczne ryciny oraz tabele ułatwiają zrozumienie omawianych problemów, a pytania sprawdzające, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, umożliwiają sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Podręcznik został napisany z myślą o studentach pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego. ISBN 978-83-200-3561-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 380 stron, 64 ilustracje, 43 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym Podręcznik dla studiów medycznych Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko (red.)

Podręcznik dla studiów medycznych

Jest to pierwszy na polskim rynku podręcznik metodologii badań naukowych przeznaczony dla pielęgniarek. Autorki opisują w nim zagadnienia dotyczące określania problemów badawczych, doboru właściwych metod i technik badawczych, krytycznego czytania naukowych tekstów i samodzielnego pisania artykułów naukowych. Podręcznik jest skierowany do studentów pielęgniarstwa, ale może być przydatny także dla nauczycieli metodologii oraz promotorów prac dyplomowych na studiach pielęgniarskich i innych kierunkach prowadzonych w ramach nauk o zdrowiu. ISBN 978-83-200-4346-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 144 strony, 5 ilustracji, 6 tabel, oprawa miękka

W dwóch pierwszych częściach książki przedstawiono podstawowe założenia teorii D. Orem, opisano chorobę jako sytuację trudną dla pacjenta, psychospołeczne następstwa choroby oraz znaczenie wsparcia społecznego i edukacji w przygotowaniu chorego do samoopieki. W trzeciej części zamieszczono opisy przypadków pacjentów z wybranymi schorzeniami oraz modele pielęgnowania, a także wyjaśnienia zmian patofizjologicznych w danym układzie oraz wynikających z nich objawów. Książka adresowana jest zarówno do studentów pielęgniarstwa, jak i pracujących pielęgniarek. ISBN 978-83-200-3957-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 400 stron,13 tabel, oprawa miękka

www.pzwl.pl

Helena Lenartowicz, Maria Kózka

cena katalogowa 100,80 zł

cena katalogowa 41 zł

107


Pielęgniarstwo Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego

Onkologia

Podręcznik dla studiów medycznych

Arkadiusz Jeziorski (red.)

Grażyna Cepuch, Bożena Krzeczowska, Mieczysława Perek, Krystyna Twarduś W podręczniku omówiono teorię pielęgnowania według D. Orem, zagadnienia etyczne w opiece nad dzieckiem, wpływ choroby przewlekłej na jego rozwój i funkcjonowanie oraz funkcję edukacyjną pielęgniarki. Przedstawiono etiopatogenezę wybranych schorzeń, opisy przypadków oraz modele pielęgnowania dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Książka jest adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek. ISBN 978-83-200-3975-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 366 stron, 2 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 79 zł

Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek

Podręcznik dla pielęgniarek

Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka dotycząca kształcenia w zakresie opieki onkologicznej adresowana do pielęgniarek. Informacje z zakresu onkologii ogólnej, klinicznej i pielęgniarstwa onkologicznego, omówione w tym podręczniku, są oparte na standardach postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii oraz aktualnych zaleceniach krajowych i zagranicznych towarzystw lekarskich. Publikacja adresowana jest do pielęgniarek zarówno rozpoczynających pracę na różnych oddziałach, jak i pracujących na oddziałach onkologicznych. Na pewno powinni z niej skorzystać także studenci wydziałów pielęgniarstwa uczelni medycznych oraz – ze względu na wagę omawianego problemu – młodzi lekarze. ISBN 978-83-200-3899-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 260 stron, 44 ilustracje, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 67,20 zł

Poradnik dla pielęgniarek

Opieka nad kobietą ciężarną

Dorota Koper, Grzegorz Senatorski

Agnieszka Bień (red.)

www.pzwl.pl

Poradnik zawiera dane na temat nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami nerek. Zagadnienie przedstawiono w sposób optymalny dla potrzeb kształcenia na wydziałach nauki o zdrowiu, pielęgniarstwa czy ratownictwa medycznego. Autorzy przedstawiają informacje ogólne, kryteria rozpoznania, metody leczenia, zadania wynikające z funkcji wychowawczej i terapeutycznej pielęgniarki. W pracy podano definicję nadciśnienia tętniczego, sytuację epidemiologiczną, omówiono etiologię i podział nadciśnienia tętniczego, zasady prawidłowego pomiaru RR, klasyfikację ciśnienia tętniczego. Zapoznano czytelnika także z anatomią i fizjologią nerek, rolą nerek w powstawaniu nadciśnienia tętniczego, wybranymi chorobami nerek przebiegającymi z objawowym nadciśnieniem tętniczym. W książce omówiono niebezpieczeństwa związane z nadciśnieniem tętniczym. Zwrócono uwagę na uszkodzenie przez nadciśnienie tętnicze mózgu, nerek, serca, naczyń, narządu wzroku oraz płodu. Praca może wspomóc merytorycznie pielęgniarki w prowadzeniu edukacji wśród pacjentów, uświadamianiu, uczeniu samokontroli i samoobserwacji oraz – jako zwięzłe kompendium wiedzy – powinna służyć studentom pielęgniarstwa do nauki zawodu. ISBN 978-83-60608-17-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 82 strony, oprawa miękka cena katalogowa 23,10 zł

108

Zob. s. 52

Opieka nad noworodkiem Agnieszka Bałanda (red.) Zob. s. 52

Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi Podręcznik dla opiekunów medycznych Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz (red.) W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach


Pielęgniarstwo chorobowych oraz związanych z niesprawnością. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz rodzinie. ISBN 978-83-200-4250-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 312 strony, 88 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Opieka nad wcześniakiem Anna B. Pilewska-Kozak (red.) Zob. s. 52

Opieka przedkoncepcyjna Grażyna Stadnicka (red.) Zob. s. 52

Pamiętnik norweski Beata Babiarczyk Książka zawiera relacje polskiej pielęgniarki, która jako jedna z pierwszych zdecydowała się skorzystać z możliwości podjęcia legalnej pracy w Norwegii, dokąd wyjechała po ukończeniu kursu językowego. W latach 2000-2002 dzieliła się swoimi przeżyciami z czytelniczkami kolejnych numerów Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Listy te zostały zebrane i wydane w wersji książkowej. W publikacji zamieszczono także 30 fotografii wykonanych przez autorkę w czasie pobytu w Norwegii. Dodatkowo zaletą Pamiętnika norweskiego są przygotowane przez autorkę podstawy języka norweskiego. ISBN 978-83-89309-96-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 128 stron, oprawa miękka cena katalogowa 25,20 zł

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscari

Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu

Tytuł oryinału: Pediatric nursing

Poradnik dla opiekunów

Z jęz. angielskiego tłumaczyli: Sylwia Zawada-Targoni, Marek Kowrach

Emilia Mikołajewska

Redakcja naukowa wydania polskiego: Krystyna Bernat

Elżbieta Krajewska-Kułak (red. nauk.)

W książce omówiono zagadnienia dotyczące edukacji terapeutycznej, wzrostu i rozwoju dziecka, odżywiania, leczenia, budowy i funkcji narządów oraz patofizjologii. W każdym rozdziale przedstawiono zabiegi pielęgniarskie dotyczące konkretnego układu lub grupy zaburzeń, tabele farmakologiczne z klasyfikacją leków, wskazaniami i wybranymi środkami ostrożności odnośnie do ich stosowania oraz pytania kontrolne i odpowiedzi pozwalające sprawdzić postępy w nauce.

Osoba chora w domu wymaga pomocy i opieki. Nie zawsze jej opiekunowie przygotowani są do jej udzielenia w sposób fachowy. Poradnik ten pomoże im, ale także i pielęgniarkom środowiskowym oraz pracownikom opieki społecznej wesprzeć chorych w codziennym funkcjonowaniu i usunąć napotykane na co dzień bariery w sytuacjach, które tylko pozornie są bez wyjścia. W książce podpowiedziano wiele prostych sposobów na radzenie sobie z niepełnosprawnością oraz wskazano wiele urządzeń ułatwiających wykonywanie codziennych czynności. Aby sprawniej poruszać się po poradniku wszystkie tematy omówiono według stałych punktów: informacje wstępne, warto wiedzieć, najczęściej popełniane błędy, trzeba pamiętać.

ISBN 978-83-200-4158-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 560 stron, 37 ilustracji, 61 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 90,30 zł

ISBN 978-83-200-4104-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 108 stron, 131 ilustracji, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 28,35 zł

109


Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo Podręcznik dla studiów medycznych Kazimiera Zahradniczek (red.) Jest to nowoczesny podręcznik, który zawiera najnowszą wiedzę z zakresu pielęgniarstwa. Autorzy uświadamiają przyszłej pielęgniarce jej rolę i miejsce w systemie opieki zdrowotnej oraz oczekiwania społeczne wobec niej. Kładą nacisk na promowanie zdrowia, uwzględniają zagadnienia komunikowania się pielęgniarki z pacjentem oraz proces pielęgnowania. Treść podręcznika jest zgodna z zatwierdzonymi programami dla studiów licencjackich, magisterskich oraz uzupełniających studiów pielęgniarskich. ISBN 83-200-3383-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 656 stron, 135 ilustracji, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Pielęgniarstwo Tom 1–2 Ćwiczenia Wiesława Ciechaniewicz (red.) Ten nowoczesny podręcznik jest podstawowym źródłem wiedzy dla studentów wydziałów pielęgniarstwa. Napisany został przez doświadczonych dydaktyków z różnych ośrodków akademickich w kraju. Obecne wydanie zostało dostosowane do aktualnych programów nauczania. Omówiono w nim zakres i charakter zadań zawodowych pielęgniarki, wynikających ze współczesnego rozumienia pielęgniarstwa, a także wyjaśniono zasady obowiązujące w praktyce działalności zawodowej. Zabiegi i procedury wykonywania zadań opiekuńczych przedstawiono w postaci algorytmów, których przyswojenie dodatkowo ułatwia bogaty materiał ilustracyjny. ISBN: 978-83-200-4159-0 (komplet), 978-83-200-4280-1 (tom 1), 978-83-200-4281-8 (tom 2), wydanie III zm. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 438 stron, 143 ilustracje, 41 tabel, tom 2 – 512 stron, 120 ilustracji, 14 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 135,45 zł

Pielęgniarstwo internistyczne Podręcznik dla studiów medycznych

www.pzwl.pl

Grażyna Jurkowska, Katarzyna Łagoda (red.) Obszerny podręcznik pielęgniarstwa internistycznego. Omówiono w nim pielęgnowanie w chorobach układu pokarmowego, moczowego, endokrynologicznych, sercowo-naczyniowych, układu oddechowego, alergicznych, hematologicznych i reumatologicznych.

110

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pielęgniarek pracujących na oddziałach o profilu internistycznym. Może być jednak przydatna również dla opiekunów medycznych, pracowników socjalnych i asystentów osób przewlekle chorych. ISBN 978-83-200-4092-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 280 stron, 13 ilustracji, 78 tabel, oprawa miękka

Pielęgniarstwo internistyczne Podręcznik dla studiów medycznych Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz (red.) Publikacja zawiera opis postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem najważniejszych problemów pielęgnacyjnych. W każdym rozdziale uwzględniono przygotowanie do badań diagnostycznych oraz wskazówki edukacyjne dla pacjentów. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące usprawniania chorych, reakcji pacjentów na hospitalizację oraz higieny pracy pielęgniarki. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pielęgniarek pracujących na oddziałach o profilu internistycznym. Może być również pomocna dla osób sprawujących profesjonalną opiekę, np. dla pracowników socjalnych lub asystentek osób przewlekle chorych. ISBN 978-83-200-4342-6, wydanie I,  format: 16,5 × 23,5 cm, 392 strony, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Pielęgniarstwo kardiologiczne Podręcznik dla studiów medycznych Dorota Kaszuba, Anna Nowicka (red.) Nowoczesny podręcznik dotyczący zagadnień pielęgniarstwa kardiologicznego. Zawiera praktyczną wiedzę z zakresu zapobiegania, rozpoznawania, opieki pielęgniarskiej, udziału pielęgniarki w postępowaniu terapeutycznym oraz rehabilitacji w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Książka adresowana jest do studentów pielęgniarstwa oraz praktykujących pielęgniarek. ISBN 978-83-200-4058-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 306 stron, 17 ilustracji, 12 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 73 zł


Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo neurologiczne Kazimiera Adamczyk Problemy neurologiczne pacjenta wymagają od pielęgniarki umiejętności nawiązania kontaktu oraz motywowania pacjentów do aktywności i pracy nad sobą poprzez udzielenie wsparcia emocjonalnego. W odróżnieniu od dotychczasowych publikacji z tej dziedziny, w omawianiu relacji jednostka chorobowa – pielęgnowanie, nacisk położono na elementy pielęgnowania, zaś aspekty kliniczne chorób podano tylko w zarysie. Pielęgnowanie opisano w oparciu o trzy podstawowe jego funkcje: opiekuńczą, psychoterapeutyczną i edukacyjną. W przypadku każdej przedstawionej choroby neurologicznej wyraźnie zostały określone czynności, jakie należy wykonać przy pacjencie, aby wdrożyć go do samoobsługi oraz wesprzeć emocjonalnie. Zwrócono uwagę na kształtowanie postaw prozdrowotnych u chorych. W książce zamieszczony został rozdział na temat jakości w pielęgniarstwie, wiodących koncepcji teoretycznych i metod pracy oraz przykłady standardów i procedur pielęgniarskich. Autorka przedstawiła propozycję uproszczonej dokumentacji pielęgniarskiej dla każdej z omówionych chorób. ISBN 83-88063-06-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 118 stron, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Pielęgniarstwo neurologiczne Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo onkologiczne Podręcznik dla studiów medycznych Anna Koper (red.) Książka zawiera kompleksowy i profesjonalny obraz pielęgniarskiej opieki onkologicznej. W podręczniku omówiono rolę pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych oraz we wszystkich stosowanych obecnie terapiach onkologicznych, wyodrębniając przy tym procesy pielęgnacyjne przy schorzeniach podstawowych układów i narządów człowieka. W osobnym rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem z nowotworem. Wiele miejsca poświęcono również opiece psychologicznej i rehabilitacji pacjenta. Ponadto poruszono problematykę opieki paliatywnej i terminalnej nad chorym oraz jego rodziną. Przybliżono też istotne działania podejmowane na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego i zapewnienia jakości w tej dziedzinie. Pozycja adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, a także do pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego. ISBN 978-83-200-4093-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 500 stron, 26 ilustracji, 13 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 109 zł

Krystyna Jaracz, Wojciech Kozubski (red.)

Pielęgniarstwo pediatryczne Bogusław Pawlaczyk (red.) W publikacji omówiono zagadnienia związane z podstawami pielęgniarstwa pediatrycznego, kompleksowe działanie pielęgniarskie i edukacyjne w przypadku różnych chorób, fizjoterapii i rehabilitacji. Uwzględniono również zagadnienia z zakresu psychologii dziecka i relacji interpersonalnych pielęgniarka-dziecko-rodzic w aspekcie obowiązującego modelu kompleksowej opieki nad chorym dzieckiem z czynnym całodobowym udziałem rodziców dziecka. ISBN 978-83-200-3305-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 356 stron, 43 ilustracje, 45 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 79 zł

www.pzwl.pl

Jest to pierwszy, nowoczesny podręcznik, który uwzględnia aktualną wiedzę w dziedzinie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego. Obejmuje zakres wiedzy zgodny z obowiązującym programem nauczania tego przedmiotu na uczelniach polskich i w krajach Unii Europejskiej. Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego, stanowiące podstawę do zrozumienia zaburzeń czynności układu nerwowego, a cześć druga – metody i procedury badania układu nerwowego. W części trzeciej omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące pielęgnowania pacjenta z najczęstszymi chorobami i zespołami neurologicznymi. Na końcu podręcznika zamieszczono wzór dokumentacji procesu pielęgnowania chorego neurologicznego oraz formularze klinimetrycznych narzędzi oceny pacjenta, wykorzystywane w specjalistycznej opiece pielęgniarskiej. Publikacja jest adresowana do studentów pielęgniarstwa, ale może być również przydatna dla pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych oraz przygotowujących się do specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego. ISBN 978-83-200-3466-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 448 stron, 83 ilustracje, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

111


Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo psychiatryczne Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybkowski (red.) Nowoczesny podręcznik uwzględniający aktualną wiedzę z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Podręcznik składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono podstawy neuro- i psychofizjologiczne, pozwalające zrozumieć mechanizmy regulujące zachowanie człowieka i występowanie zaburzeń psychicznych. W części drugiej omówiono: badanie psychiatryczne, relacje terapeutyczne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, wywiad psychiatryczny. Część trzecia dotyczy podstaw klinicznych najczęstszych zaburzeń i chorób psychicznych oraz problemy, cele opieki i interwencje pielęgniarskie. Na końcu podręcznika zamieszczono wzory dokumentacji procesu pielęgnowania chorego z zaburzeniami psychicznymi. ISBN 978-83-200-3976-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 450 stron, oprawa miękka

Pielęgniarstwo transkulturowe Podręcznik dla studiów medycznych Anna Majda, Beata Ogórek-Tęcza, Joanna Zalewska-Puchała (red.) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo oraz doprowadziło do wzrostu liczby imigrantów i uchodźców asymilujących się w Polsce. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarek nowych umiejętności i postrzegania pacjenta nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych, ale także potrzeb duchowych i praktycznych uwarunkowań związanych z wyznawaną religią i pochodzeniem etniczno-kulturowym. Autorki zapoznają czytelników z założeniami najważniejszych światowych religii, a następnie w jasny i zwięzły sposób przedstawiają zadania pielęgniarki i zasady postępowania w stosunku do wyznawców różnych religii, a także mniejszości etnicznych. Publikacja adresowana jest do pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa. Może być również przydatna dla położnych, lekarzy, psychologów, rehabilitantów, ratowników medycznych, dietetyków i pracowników socjalnych. ISBN 978-83-200-4035-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 184 strony, 5 ilustracji, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 51,45 zł

Pielęgniarstwo w chirurgii Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej Wojciech Kapała Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz opieka pozabiegowa obejmują zarówno sferę psychiczną, jak i fizyczną. W publikacji przedstawiono m.in. przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, powikłania operacyjne, opiekę pielęgniarską i ocenę stanu chorego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, ryzyko zakażeń na oddziale, opiekę medyczną nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, nad człowiekiem starszym, usprawnianie po zabiegach operacyjnych, kaniulację obwodowych naczyń żylnych, leczenie żywieniowe enteralne i drogą naczyń żylnych, błędy przedlaboratoryjne w praktyce pielęgniarskiej oraz pobieranie krwi do analiz laboratoryjnych. Na uwagę zasługuje również omówienie zagadnień związanych z opieką pielęgniarską w wybranych jednostkach chorobowych. Na końcu podręcznika zamieszczono Dodatek, w którym zaprezentowano m.in. najczęściej używane terminy medyczne w chirurgii ogólnej, skale ryzyka powstania odleżyn, dobowy bilans wodny u osoby dorosłej, kryteria wezwania zespołu ratunkowego szpitala. ISBN 978-83-89309-67-9, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 220 stron, oprawa miękka cena katalogowa 45 zł

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska (red.) Jest to nowoczesny podręcznik przygotowujący do opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Książka została napisana przez zespół specjalistów – lekarzy, pielęgniarek i psychologów – zajmujących się tą tematyką. Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe wiadomości dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem opieki długoterminowej. W części szczegółowej opisano zagadnienia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, psychologicznych i społecznych osób przewlekle chorych. Omówione zostały aspekty opieki długoterminowej nad pacjentami w starszym wieku, problemy osób upośledzonych umysłowo oraz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. ISBN 978-83-200-4094-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 404 strony, 38 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 115 zł

112


Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych

Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz (red.)

Kazimiera Adamczyk

Ponieważ świadczenie opieki paliatywnej chorym u kresu ich życia staje się coraz powszechniejsze, występuje konieczność przygotowania odpowiednio wyszkolonych kadr. Podręcznik ten jest adresowany do słuchaczy studiów licencjackich, specjalizujących się w medycynie paliatywnej i studentów wydziału pielęgniarstwa kształcących się na poziomie magisterskim. Materiał w nim przedstawiony będzie również pomocny w podnoszeniu kwalifikacji przez osoby już pracujące w zespołach opieki paliatywnej i hospicjach. Autorzy przedstawili rolę pielęgniarki na wszystkich płaszczyznach jej działania. Opisano objawy występujące u pacjentów w terminalnym okresie chorób, sposoby postępowania farmaceutycznego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwalczanie bólu), zabiegi pielęgnacyjne, działania mające na celu udzielenie zarówno wsparcia psychoduchowego, jak i socjalnego. Dużo miejsca poświęcono współpracy z rodziną pielęgnującą chorego i rodziną osieroconą. Jest to pierwszy podręcznik traktujący całościowo zagadnienie roli i zadań pielęgniarstwa w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Książka stworzona z myślą o pracy pielęgniarki opiekującej się chorym po udarze mózgu, obejmująca odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeciwdziałania powikłaniom występującym po udarze. Zawiera także wytyczne, jak motywować chorego i egzekwować od niego odpowiednie zachowania prozdrowotne, mające zapobiegać ponownemu zachorowaniu

cena katalogowa 72,45 zł

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii Podręcznik dla studiów medycznych Celina Łepecka-Klusek (red.) Publikacja stanowi przegląd najważniejszych wiadomości z zakresu pielęgniarstwa w położnictwie i ginekologii. W podręczniku omówiono zagadnienie płodności kobiety, fizjologiczny przebieg ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad kobietą w okresie okołoporodowym. Przedstawiono fizjopatologię oraz pielęgnowanie noworodka dojrzałego i urodzonego przedwcześnie. Wiele miejsca poświęcono powikłaniom ciąży, chorobom i operacjom ginekologicznym oraz opiece pielęgniarskiej w tych sytuacjach. Książka adresowana jest do studentów pielęgniarstwa i położnictwa, będzie przydatna również dla pielęgniarek i położnych.

cena katalogowa 29,40 zł

Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych Podręcznik dla studentów nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich Leon Jabłoński, Irena Dorota Karwat (red.) Epidemiologia jest podstawowym narzędziem rozpoznania sytuacji zdrowotnej i działania wszystkich działów zdrowia publicznego – ochrony sanitarnej kraju, planowania środków na leczenie i profilaktykę czy kształcenia kadr medycznych. Podręcznik przedstawia podstawy epidemiologii z elementami nauki o zdrowiu publicznym zalecane w większości krajów Unii Europejskiej w programie podstawowych studiów na kierunkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarskich studiów licencjackich oraz kierunków położnictwo i dietetyka kliniczna. Kolejne rozdziały zawierają podstawy epidemiologii ogólnej, wybrane zagadnienia epidemiologii chorób niezakaźnych, epidemiologia chorób zakaźnych, oraz epidemiologii w położnictwie i dietetyce klinicznej. Na końcu książki umieszczony został słownik podstawowych pojęć i definicji. ISBN 83-88063-76-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 470 stron, 7 ilustracji, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Podstawy opieki paliatywnej Krystyna de Walden-Gałuszko (red.) Zob. s. 87

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3884-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 272 strony, 6 ilustracji, 5 tabel, oprawa miękka

ISBN 83-88063-74-X, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 106 stron, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-4130-9, wydanie II uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 424 strony, 83 ilustracje, 8 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

113


Pielęgniarstwo Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej Podręcznik dla studentów studiów licencjackich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu Anna Ksykiewicz-Dorota (red.) Zagadnienia przedstawione w tej publikacji dotyczą istoty organizacji i organizowania, podstaw sprawnego działania, kierowania i organizowania stanowisk pielęgniarskich i pracy własnej, usprawniania opieki pielęgniarskiej, oceny jej jakości, standardów praktyki pielęgniarskiej, kontraktowania świadczeń, a także negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów oraz pielęgniarek pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących bezpośrednio z osobami zdrowymi i chorymi, a także dla osób zdobywających specjalizację w zakresie organizacji zarządzania i uzupełniających wiedzę na studiach menedżerskich dla kierujących zakładami opieki zdrowotnej. ISBN 83-89309-29-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 288 stron, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Podstawy pielęgniarstwa Tom 1. Założenia teoretyczne Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek (red.)

www.pzwl.pl

Współczesna pielęgniarka działa w środowisku pracy uwarunkowanym wieloma specyficznymi czynnikami, zatem adepci pielęgniarstwa potrzebują wzorców działań zrozumiałych i skutecznych, sprawdzonych w praktyce. Kolejne wydanie podręcznika wzbogacone zostało o aktualne wyniki badań i nowoczesne metody pracy w pielęgniarstwie. Książka uwzględnia systematyczny rozwój pielęgniarstwa i wskazuje na to, co w zakresie kształcenia zawodowego pielęgniarki jest niezbędne, czyli podstawowe wiadomości o pielęgnowaniu oraz jego uwarunkowaniach, podstawowe stany i problemy pacjentów oraz propozycje ich rozwiązania, sytuacje, z którymi pielęgniarka może się spotkać na każdym stanowisku pracy, świadcząc opiekę zróżnicowanym pacjentom. Opisuje też kształtowanie umiejętności pielęgniarskich koniecznych do wykonywania zawodu. Każdy rozdział kończy zestaw pytań, natomiast na końcu poszczególnych części zamieszczono pytania testowe. Autorzy poszczególnych rozdziałów wywodzą się z różnych środowisk akademickich – stąd książka jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej doświadczenia wielu ośrodków.

114

ISBN 978-83-200-4317-4, wydanie II poprawione i uzupełnione, format: 16,5 × 23,5 cm, 856 stron, 61 ilustracji, 58 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 89 zł

Podstawy pielęgniarstwa Tom 2. Wybrane działania pielęgniarskie Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek (red.) Nurtem przewodnim rozważań stanowiących podstawę opracowania książki są wybrane działania pielęgniarki realizowane w praktyce zawodowej. Szeroki przekrój poszczególnych zadań realizowanych przez pielęgniarki ułatwi czytelnikowi dobór odpowiednich metod i sposobów postępowania w zależności od stanu pacjenta, co stanowi jednocześnie swego rodzaju uniwersalność wydania, do którego mogą sięgać także osoby posiadające pełne kwalifikacje zawodowe. Treści właściwe drugiego, uzupełnionego wydania poprzedza rozdział poświęcony opisowi samokierowania procesem kształcenia umiejętności pielęgniarskich. W strukturze podręcznika konsekwentnie przedstawiono kolejno działania wynikające z bezpośrednich funkcji zawodowych pielęgniarki. Każdy z bloków tematycznych zawiera podstawowe uwarunkowania realizacji tych działań i odniesienie do aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie. Szeroko rozbudowany jest dział dotyczący postępowania opiekuńczego pielęgniarki. W części tej zaprezentowane zostały najnowocześniejsze i dostępne na rynku materiały, środki i sprzęt wykorzystywany do pielęgnacji pacjentów z ograniczoną wydolnością samoobsługową. Wartościowym uzupełnieniem 2. tomu podręcznika jest nowe opracowanie zestawu filmów z serii Wybrane umiejętności pielęgniarskie, w których wizualizacja obrazu wykonania czynności w sposób aktywny tworzy warunki wspierające samokierowanie procesem uczenia się przez studentów umiejętności zawodowych. ISBN 978-83-200-4318-1, wydanie II poprawione i uzupełnione, format: 16,5 × 23,5 cm, 1088 stron, 334 ilustracje, 68 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka+ 2 DVD) – 99 zł


Pielęgniarstwo Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego Elżbieta Walewska (red.) Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów pielęgniarstwa na poziomie licencjatów oraz pracujących już pielęgniarek. Autorzy przedstawiają metody opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie, niezbędne w codziennej pracy zawodowej. Podręcznik ma przejrzysty, logiczny układ rozdziałów, w których wyodrębniono słowa kluczowe, ułatwiające korzystanie z jego treści. Kolejno omówiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody operacyjnego leczenia, możliwości powikłań oraz działania pielęgnacyjne, które należy podjąć bezpośrednio po zabiegu i w czasie rekonwalescencji. ISBN 978-83-200-4237-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 388 stron, 32 ilustracje, 21 tabel, oprawa miękka

Praktyczny angielski dla pielęgniarki Ewa Orawczak Zob. s. 67

Praktyka zawodowa Jenny Edwins (red.) Zob. s. 53

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową Materiały pomocnicze dla pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych Anna Koper, Irena Wrońska (red.)

cena katalogowa 82,95 zł

Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego Ewa Wilczek-Rużyczka (red.) Praca w zespole terapeutycznym i kompleksowe leczenie stanowią dzisiaj standard w diagnostyce i opiece nad pacjentem psychiatrycznym. Aby pokazać, na czym polega pielęgniarstwo psychiatryczne, autorzy stopniowo przechodzą od problemów ogólnych – takich jak etyczne i prawne aspekty opieki nad pacjentem psychicznie chorym, pojęcie zdrowia psychicznego i jego promocja, modele relacji międzyludzkich i opieka nad osobami chorymi – do zagadnień bardziej szczegółowych. W książce omówiono również problematykę pacjentów geriatrycznych, stanowiących wśród chorych grupę wymagającą specyficznego traktowania. Czytelnik może poznać także różne metody leczenia – od biologicznego, poprzez psychoterapię kreatywną, do postępowania rehabilitacyjnego. Książka porządkuje wszystkie ważne dla pielęgniarek psychiatrycznych problemy związane z szeroko rozumianą terapią i rehabilitacją. Szczególnie istotne są rozdziały poświęcone współpracy pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego oraz opisujące udział pielęgniarek w leczeniu kompleksowym. Na końcu każdego rozdziału umieszczono bibliografię i pytania sprawdzające.

Opieka pielęgniarska na oddziałach onkologicznych powinna obejmować wszystkie sfery życia chorego: somatyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Pielęgniarka musi współpracować z innymi członkami zespołu medycznego, aby sprawować stałą opiekę na jak najlepszym poziomie. Materiały przedstawione w tej pozycji – przygotowane przez pielęgniarki – zawierają przykładowe problemy u pacjentów na oddziałach chemioterapii, radioterapii, ginekologii, chirurgii, intensywnej terapii, brachyterapii, nowotworów płuc i klatki piersiowej. Oddzielną część poświęcono problemom pielęgnacyjnym dzieci. Każde zagadnienie zostało omówione z uwzględnieniem podejmowanych w celu jego rozwiązania czynności i oczekiwanego wyniku działań. ISBN 83-89309-15-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 126 stron, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Problemy wielokulturowości w medycynie Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska (red.) Zob. s. 47

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-60608-71-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 240 stron, oprawa miękka cena katalogowa 66,15 zł

115


Pielęgniarstwo Procedury pielęgniarskie Podręcznik dla studiów medycznych Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko (red.) Nowoczesny podręcznik opracowany przez zespół doświadczonych nauczycieli akademickich. W pierwszej części książki przedstawiono obowiązujący stan prawny wykonywania zawodu przez pielęgniarki. Scharakteryzowano dwie najbardziej znane klasyfikacje procedur pielęgniarskich obowiązujące w pielęgniarstwie światowym oraz przedstawiono metodologię i klasyfikację procedur własnych. W kolejnych częściach podręcznika zamieszczono opis procedur, grupując je według przyjętej klasyfikacji: procedury podstawowe, profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne. Książka adresowana jest zarówno do studentów pielęgniarstwa, jak i pracujących pielęgniarek. ISBN 978-83-200-3656-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 704 strony, 303 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

Procedury pielęgniarskie w chirurgii Elzbieta Walewska, Lucyna Ścisło (red.) Książka zawiera procedury pielęgniarskie związane z leczeniem schorzeń chirurgicznych. Każda procedura będzie omówiona według określonego schematu: definicja, rodzaje zabiegu, cele, wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie sprzętu oraz opisy procedury z uzasadnieniem. Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w zawodzie. ISBN: 978-83-200-4313-6, wydanie I, format: 14,5 × 23,5 cm, ok. 300 stron, oprawa miękka

Procedury zabiegowe Tim Nutbeam, Ron Daniels Tytuł oryginału: ABC of Practical Procedures

odmy lub płynu czy punkcji lędźwiowej. Procedury te są zgodne z najnowszymi współczesnymi standardami. Przejrzysty układ książki, bogaty materiał ilustracyjny ułatwia „krok po kroku” zrozumienie zasad wykonywania poszczególnych procedur. Książka przydatna będzie w codziennej praktyce lekarskiej oraz pielęgniarskiej. ISBN 978-83-200-4269-6, wydanie I, format: 20,5 × 29,0 cm, ok. 200 stron, 292 ilustracje kolorowe, oprawa miękka

Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Tom 1 Teoretyczne podstawy promocji zdrowia Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz (red.) Promocja zdrowia to podstawowy aspekt pielęgniarstwa i innych profesji związanych z opieką zdrowotną oraz jedno z najważniejszych zadań w dziedzinie ochrony zdrowia. Perspektywy rozwoju promocji zdrowia wyznaczają nowe zadania dla pielęgniarek i położnych. Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Czynne zawodowo pielęgniarki i położne również znajdą tu informacje, które będą użyteczne w ich pracy. Podręcznik powstał przy udziale pracowników naukowodydaktycznych ośrodków akademickich z całej Polski, co pozwoliło na ukazanie zagadnień z perspektywy różnych doświadczeń. Tom 2. poświęcono promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej. ISBN 978-83-60608-67-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 280 stron, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Tom 2 Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej

www.pzwl.pl

Redakcja naukowa tłumaczenia: Leon Drobnik, Irena Trojanowska

Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz (red.)

Publikacja zawiera przegląd wielu bardzo potrzebnych w kontakcie z pacjentem aktualnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Uwzględniono zarówno najprostsze, jak mycie rąk podczas pobierania krwi, znieczulenia miejscowego czy szycia ran, jak i szczególnie precyzyjne, jak udrażnianie dróg oddechowych, kaniulacja żył obwodowych i tętnic, żył centralnych, nakłucia jamy brzusznej, klatki piersiowej w razie stwierdzenia

Promocji zdrowia we współczesnych systemach ochrony zdrowia przypisuje się coraz większe znaczenie. Jest to podstawowy aspekt pielęgniarstwa i innych profesji związanych z opieką zdrowotną oraz jedno z najważniejszych zadań ochrony zdrowia. W tomie 2. omówiono m.in. zagadnienia promocji zdrowia w kształtowaniu świadomych postaw rodzicielskich, w chorobach cywilizacyjnych, w psychiatrii i w geriatrii,

116


Pielęgniarstwo a także takie tematy, jak minimalna interwencja w praktyce pielęgniarki i położnej, aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia, ocena stanu zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia i wybrane elementy epidemiologii opisowej. ISBN 978-83-200-4095-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 432 strony, 11 ilustracji, 49 tabel, oprawa miękka

Psychologia w położnictwie i ginekologii Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus (red.) Zob. s. 53

cena katalogowa 103,95 zł

Vicky Chapman, Cathy Charles (red.) Zob. s. 53

Psychiatria

Podręcznik dla zawodowych studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa Elżbieta Rutkowska (red.)

Podręcznik umożliwia przyswojenie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i zasadach interwencji psychiatrycznej. Zaburzenia psychiczne są prezentowane na podstawie konkretnego przypadku, a nie od strony teoretycznych rozważań. Książka zawiera również aktualną terminologię diagnostyczną oraz przepisy prawne dotyczące opieki psychiatrycznej. Jest to pierwszy podręcznik pisany z myślą o studentach wydziału pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i fizjoterapii, dostosowany do obowiązującego programu nauczania.

Liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce szacuje się na kilkanaście procent społeczeństwa. Złożone problemy osób niepełnosprawnych wymagają interdyscyplinarnego, kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego, zmierzającego do możliwie najpełniejszej aktywizacji i integracji tych osób z całym społeczeństwem. Autorzy omawiają m.in.: zagadnienia rehabilitacji kompleksowej, problemy psychologiczne i socjologiczne osób czasowo i trwale niepełnosprawnych, metody leczenia czynnościowego w opiece medycznej. W książce podane zostały również metody przydatne w pracy pielęgniarki w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach leczenia uzdrowiskowego, w środowisku zamieszkania i miejscu pracy podopiecznych.

ISBN 978-83-200-3097-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 332 strony, 5 ilustracji, 22 tabele, oprawa miękka

ISBN 83-88063-77-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 280 stron, 11 ilustracji, 10 tabel, oprawa miękka

Podręcznik dla studiów medycznych Janusz Heitzman (red.)

cena katalogowa 72,45 zł

Psychologia środowiskowa Jacek Formański Podręcznik został napisany z myślą o pielęgniarkach i pielęgniarzach dokształcających się po ukończeniu szkoły, zwłaszcza specjalizujących się w pracy środowiskowej. Może być przydatny studentom wydziałów pielęgniarskich na uczelniach medycznych oraz studentom innych wydziałów, kształcących się w zakresie różnego rodzaju interwencji środowiskowych. Ukazuje zagadnienia przydatne w praktycznych działaniach na rzecz zdrowia w środowisku. Istotnym elementem publikacji jest omówienie funkcjonowania w środowisku osób w podeszłym wieku. Wiele miejsca poświęcono psychoprofilaktyce omawianych problemów. ISBN 83-200-2946-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 324 strony, 20 ilustracji, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

cena katalogowa 51,45 zł

Repetytorium z pielęgniarstwa Podręcznik dla studiów medycznych Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska (red.) Podręcznik ułatwiający podsumowanie zagadnień z różnych dziedzin medycyny, m.in. z pielęgniarstwa internistycznego, chirurgicznego, pediatrycznego. Uwzględniono zarówno zagadnienia dotyczące kliniki, jak i pielęgniarstwa – diagnoza pielęgniarska i interwencje pielęgniarskie. Uzupełnienie treści stanowią wybrane materiały dydaktyczne – m.in. karty obserwacji i pielęgnacji pacjenta. Książka adresowana do studentów pielęgniarstwa. ISBN 978-83-200-4096-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 496 stron, oprawa miękka cena katalogowa 99,75 zł

117

www.pzwl.pl

Prowadzenie porodu

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych


Pielęgniarstwo Rodzina – zdrowie – choroba Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego Zofia Kawczyńska-Butrym Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami w ich miejscu zamieszkania. To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o chorych i niepełnosprawnych. Książka ta jest poświęcona teoretycznym i praktycznym problemom pielęgniarstwa rodzinnego. Znaleźć tu można usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa środowiskowego i jego związków z rodziną, modeli współpracy z rodziną, zadań pielęgniarki, a także definicje zdrowia oraz prognozy i kierunki rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego. W ostatniej części książki znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań w opiece nad zdrowiem rodziny w postaci dokumentacji pielęgniarskiej. ISBN 83-88063-32-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 196 stron, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia Podręcznik dla studiów medycznych Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak (red.) W książce przedstawiono główne zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorymi w stanach zagrożenia życia. Autorzy kładą nacisk na aspekty szczególnie użyteczne w praktyce pielęgniarskiej. Podręcznik zawiera cenne informacje i wskazówki praktyczne dotyczące wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących pielęgnowania chorych i umożliwia zapoznanie się z procedurami najczęstszych zabiegów. Dodatkowym walorem książki są liczne zdjęcia obrazujące prezentowane procedury. Książka adresowana jest do studentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego oraz pielęgniarek pracujących na oddziałach intensywnej terapii medycznej. ISBN 978-83-200-3861-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 440 stron, 101 ilustracji, 6 tabel, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 97,65 zł

Stany nagłe w okresie okołoporodowym Maureen Boyle (red.) Zob. s. 53

Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki Stan prawny: 1 kwietnia 2009 r. Anna Stychlerz Autorka jest prawnikiem, specjalizuje się w przepisach prawa ochrony zdrowia. Książka zawiera wybrane uregulowania prawne z zakresu wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce. Uwzględniono także kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w państwach Unii Europejskiej. Przystępnie omówione podstawowe zagadnienia prawne rozwieją wątpliwości, jakie mogą pojawić się podczas pracy zawodowej pielęgniarek i ułatwią im orientację w niejednokrotnie skomplikowanych przepisach dotyczących wykonywania zawodu. Praktyczne wskazówki będą cennym źródłem w rozwiązaniu wielu spraw, takich jak: powrót do zawodu po przerwie, dokonanie rejestracji praktyki pielęgniarek, wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia, w których będzie wykonywania praktyka, do kogo można się odwołać w przypadku wydania niekorzystnej dla pielęgniarki decyzji. Wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego ułatwią zrozumienie tych zagadnień. Praca opiera się na omówieniach obowiązujących aktów prawnych dotyczących tej grupy zawodowej. ISBN 978-83-200-4343-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 72 strony, oprawa miękka cena katalogowa 23,10 zł

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Jolanta Górajek-Jóźwik (red.) W tej publikacji ukazano dorobek pielęgniarstwa w zakresie diagnozowania i kategoryzowania diagnoz. Autorzy przedstawiają dwie najbardziej znane i obowiązujące na świecie listy diagnoz pielęgniarskich: opracowanej przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Pielęgniarskie (NANDA) i europejskiej Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP). Szczególną uwagę poświęcają diagnozie ICNP. Omawiają również zagadnienia dotyczące możliwości przetwarzania i transmitowania danych, a także kształtowania umiejętności dla potrzeb racjonalnego korzystania z przyjętej listy diagnoz pielęgniarskich. ISBN 978-83-200-3324-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 218 stron, 24 ilustracje, 13 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

118


Pielęgniarstwo Wstrzyknięcia domięśniowe Podręcznik dla studiów medycznych Alina Dzirba Jest to praktyczny przewodnik po wszystkich aktualnie dostępnych metodach podawania leku drogą domięśniową. W książce w przejrzysty sposób przedstawiono wiadomości dotyczące wstrzyknięć: zasady pobierania leków, przygotowania miejsca wkłucia, wskazania i przeciwwskazania oraz powikłania iniekcji, dobór igieł, objętości leków, czas wchłaniania oraz algorytm wykonania zabiegu. Zaprezentowano też nową, bezpieczną technikę wyboru miejsca wstrzyknięcia do mięśni pośladka po stronie grzbietowej z wykorzystaniem kostnego punktu odniesienia. Bogaty materiał ilustracyjny doskonale obrazuje poszczególne etapy wykonania iniekcji domięśniowych. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz dla pracującego personelu medycznego i nauczycieli wyżej wymienionych zawodów. ISBN 978-83-200-4267-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 72 strony, 35 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 22,05 zł

Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne Podręcznik dla studiów medycznych

Wybrane elementy socjologii Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych Anita Majchrowska (red.) Socjologia jest jedną z dyscyplin naukowych, których osiągnięcia są bardzo przydatne w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Treści zawarte w tej książce wyselekcjonowano tak, aby przekazać podstawowe informacje na temat społeczeństwa, grup społecznych, zjawisk, procesów i przemian zachodzących w życiu społecznym oraz uwarunkowań działalności jednostek i grup. Przeważającą część podręcznika stanowią zagadnienia z zakresu socjologii ogólnej: informacje o społeczeństwie i życiu społecznym, więziach społecznych, podstawowych zbiorowościach, kulturowych podstawach życia społecznego oraz najważniejszych procesach w nim zachodzących. Znalazły się tutaj również zagadnienia dotyczące osobowości społecznej kształtowanej poprzez wpływ społeczeństwa i kultury, dewiacji i kontroli społecznej, rodziny – przeprowadzono jej analizę socjologiczną, przemiany i zachowania w sytuacji choroby. Książka zapoznaje także z podstawowymi technikami badań socjologicznych oraz metodyką ich prowadzenia. W dalszej części podręcznika zaprezentowano wybrane zagadnienia socjologii zdrowia pozwalające zrozumieć społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby oraz wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy z pacjentem i jego rodziną. ISBN 83-89309-04-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 328 stron, oprawa miękka cena katalogowa 35,70 zł

Wiesława Ciechaniewicz, Elżbieta Grochans, Ewa Łoś

ISBN 978-83-200-3236-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 232 strony, 55 ilustracji, 42 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 49,35 zł

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego Irena Wrońska, Elżbieta Krajewska-Kułak (red.) Książka, której autorzy wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się nauczaniem pielęgniarstwa europejskiego, jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej wieloośrodkowe spojrzenie na prezentowane problemy. Autorzy omówili zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, strukturę i zasoby pielęgniarstwa europejskiego, ustawodawstwo zawodowe i kształcenie pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej, europejskie organizacje pielęgniarskie oraz badania naukowe, zawodowe zagrożenia zdrowia pielęgniarek, a także dowody naukowe w opiece zdrowotnej. Każdy rozdział kończy się pytaniami sprawdzającymi. Książka adresowana jest do osób poszukujących przewodnika prezentującego rozwój pielęgniarstwa w Europie. ISBN 978-83-60608-73-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 216 stron, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

119

www.pzwl.pl

W podręczniku zawarto wiadomości na temat zasad i procedur wykonywania wstrzyknięć. Omówiono zagadnienia teoretyczne – uregulowania prawne dotyczące tych zabiegów, uprawnienia pracowników służby zdrowia do ich wykonywania oraz przedstawiono opis używanego do nich sprzętu. Szczegółowo, w postaci algorytmu, omówiono sposoby pozajelitowego podawania leków, płynów odżywczych i szczepionek, pobierania krwi do badań laboratoryjnych, a także przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych. Walory dydaktyczne książki podnoszą celnie dobrane ilustracje i zamieszczony na końcu zestaw pytań sprawdzających poziom przyswojonej wiedzy.


Pielęgniarstwo Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa

Zarys pediatrii

Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu

Bogusław Pawlaczyk (red.)

Jadwiga Daniluk, Grażyna Jurkowska (red.) W podręczniku przedstawiono w nowoczesny sposób etiopatogenezę, przebieg kliniczny, diagnostykę i sposoby farmakoterapii chorób wewnętrznych w zakresie odpowiednim dla studentów pielęgniarstwa. Opracowany został w oparciu o nowe wymagania programowe, zgodne z kształceniem pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej. ISBN 83-89309-60-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 766 stron, oprawa miękka

Podręcznik dla studiów medycznych

Jest to pierwszy akademicki podręcznik pediatrii adresowany do studentów pielęgniarstwa. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące fizjologii i patologii dziecka od okresu prenatalnego aż do zakończenia okresu dojrzewania. Ujęcie zagadnień psychologicznych, etycznych i dotyczących jakości życia stanowi cenne uzupełnienie problematyki bezpośrednio odnoszącej się do sfery somatycznej. Nie pominięto tak ważnych spraw, jak nowoczesne metody obrazowania. ISBN 83-200-3123-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 676 stron, 105 ilustracji, 47 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

cena katalogowa 72,45 zł

Zarys mikologii dla studentów pielęgniarstwa Elżbieta Krajewska-Kułak (red.)

Zarządzanie w pielęgniarstwie Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu Anna Ksykiewicz-Dorota (red.)

Pielęgniarki mają ogromne możliwości zastosowania skutecznych metod w likwidacji lub ograniczaniu szerzenia się grzybic. Pierwsza część publikacji poświęcona patomechanizmowi, epidemiologii, etiologii, objawom i leczeniu zakażeń grzybiczych. Zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak grzyby jako alergeny, grzybicze zakażenia szpitalne, trudności diagnostyczno-terapeutyczne grzybic oraz powietrze jako źródło zakażeń grzybiczych. Przedstawiono także podstawy diagnostyki mikologicznej i terapii grzybic. W drugiej części książki, dotyczącej postępowania pielęgniarskiego wobec pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem grzybicy, zaprezentowano m.in. problemy związane z zakażeniami grzybiczymi w pracy pielęgniarek, udział pielęgniarki w diagnostyce i farmakoterapii grzybic oraz w profilaktyce zakażeń grzybiczych. W publikacji zamieszczono również atlas kolorowych rycin, przedstawiających poszczególne rodzaje grzybic, co niewątpliwie ułatwi rozpoznawanie chorób tego typu u pacjentów. ISBN 83-89309-54-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 220 stron, oprawa miękka cena katalogowa 37,80 zł

Książka została napisana z myślą o osobach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem pielęgniarstwa; podaje wiadomości, które są przydatne w pełnieniu funkcji zarządczych. Przedstawione w niej zagadnienia podzielono na dwie części: wybrane problemy nauki o zarządzaniu oraz ekonomika i finanse w ochronie zdrowia. Część pierwsza prezentuje podsystem pielęgniarstwa, naukę i praktykę zarządzania, funkcje kierownicze, proces decyzyjny, style zarządzania, zarządzanie strategiczne, marketing usług zdrowotnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, nabór i dobór pracowników, adaptację społeczno-zawodową, doskonalenie zawodowe, system ocen pracowniczych, projektowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych, zarządzanie jakością, doskonalenie organizacji, sytuację zmiany i konfliktu, usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa, wartościowanie pracy, ergonomiczną analizę pracy. W drugiej części omówiono takie zagadnienia, jak modele finansowania opieki zdrowotnej, planowanie, budżetowanie i monitoring usług zdrowotnych oraz wybrane analizy finansowe i ekonomiczne.

www.pzwl.pl

ISBN 83-89309-37-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 582 stron, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

120


Psychiatria Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

w naszym kraju. Omówione zostały również założenia i zadania medycyny pracy czyli inspekcję pracy: sanitarną i farmaceutyczną, profilaktykę chorób zawodowych i prozawodowych oraz zagadnienia prawne.

Krystyna Kimak

ISBN 83-88063-96-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 312 stron, oprawa miękka

Książka obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej – zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy, jakie stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej i sposoby ich realizacji. Każdy z modułów zawiera wskazówki dotyczące oceny efektywności działań pielęgniarskich. W opracowaniu omówiono postępowanie wobec pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi, afektywnymi, lękowymi, jak i specyficznej podgrupy, którą stanowią pacjentki z zaburzeniami odżywiania. Wszystkie moduły spełniają kryteria współczesnych procedur terapeutycznych typowych dla nowoczesnego pielęgniarstwa klinicznego. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w postaci punktów do realizacji lub tabel ułatwiających poznanie problemów. Szczególnie istotny jest praktyczny aspekt książki, która ułatwia pielęgniarkom pracującym na psychiatrii postępowanie z pacjentami. ISBN 83-88063-95-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 102 strony, oprawa miękka cena katalogowa 18,90 zł

cena katalogowa 61,95 zł

Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku Andrzej Wojtczak Zob. s. 146

Psychiatria Atlas funkcjonalny mózgu William W. Orrison Zob. s. 7

Depresja wieku podeszłego Jill Manthorpe, Steve Iliffe

Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych Teresa Bernadetta Kulik, Maciej Latalski (red.) Główne zagadnienia tej publikacji koncentrują się wokół koncepcji zdrowia w medycynie, standardów opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz opieki medycznej nad uczniem i młodzieżą szkolną. Poruszono tu także tematy z zakresu patologii rodzinnej i jej związku ze zdrowiem. W dalszej części podręcznika omówiono wybrane czynniki kształtujące stan zdrowia społeczeństwa, przemiany społeczno-kulturowe zachodzące pod wpływem uznania zdrowia za szczególnie cenną wartość. Podjęto problematykę polityki ochrony zdrowia w krajach europejskich i w Polsce oraz podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny i jej wpływem na zdrowie, przedstawiono formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi, poruszono kwestie wychowania prozdrowotnego dzieci i młodzieży

Zob. s. 124

Depresje i zaburzenia afektywne Stanisław Pużyński Zob. s. 124

www.pzwl.pl

Zdrowie publiczne

121


Psychiatria Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Rolf-Dieter Stieglitz Tytuł oryginału: Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, 11. Auflage Z jęz. niemieckiego tłumaczyli: Bernadetta Olszyńska, Michał Lew-Starowicz Redakcja naukowa tłumaczenia: Adam Bilikiewicz Jest to przekład znanego niemieckiego podręcznika psychiatrii i psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia medycyny psychosomatycznej. Poszczególne rozdziały książki zostały opracowane z uwzględnieniem ogromnego postępu, jaki nastąpił w tych dziedzinach medycyny. Koncepcja kompendium opiera się na systemie ICD-10, tak więc przedstawiono w nim europejski sposób postrzegania zaburzeń psychicznych, oddzielający aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologiczno-patogenetycznego. Aby ułatwić czytelnikowi korzystanie z podręcznika, podzielono go na pięć części: podstawy ogólne, grupy zaburzeń, metody leczenia, dziedziny medycyny psychospołecznej oraz zagadnienia specjalne. Książka jest adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników społecznych i innych osób związanych zawodowo z psychiatrią, psychoterapią lub medycyną somatyczną. Może zainteresować również studentów medycyny i psychologii. Lektura zalecana do specjalizacji z psychiatrii. ISBN 83-200-3091-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 526 stron, 14 ilustracji, 196 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Komunikowanie się z chorym psychicznie Ewa Wilczek-Rużyczka Zob. s. 106

Pielęgniarstwo psychiatryczne Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Janusz Rybkowski Zob. s. 112

Psychiatria Podręcznik dla studentów Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska (red.) Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez doświadczonych polskich psychiatrów - uznanych dydaktyków i pracowników, ekspertów w różnych specjalnościach tej dziedziny - którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny i aktualność publikacji.  W książce przedstawiono niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania psychicznego człowieka, a przede wszystkim objawów zaburzeń tego funkcjonowania. Opisano najważniejsze jednostki i zespoły chorobowe, ich genezę, diagnostykę oraz różne metody leczenia. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów medycyny, a także pielęgniarstwa, psychologii i pedagogiki. Wiadomości w nim zawarte stanowią cenną pomoc w codziennej praktyce medycznej. ISBN 978-83-200-4180-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 706 stron, 21 ilustracji, 76 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 129 zł

Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny Adam Bilikiewicz (red.) Jest to podstawowy podręcznik psychiatrii, rekomendowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W obecnym, trzecim już wydaniu książki uwzględniono aktualne osiągnięcia psychiatrii w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz przedstawiono rozwój nowych kierunków w tej dziedzinie. Omówiono najistotniejsze zagadnienia psychiatrii klinicznej, a także wybrane problemy psychiatrii stosowanej (m.in. zasady kierowania chorego na leczenie, sprawy dobrowolności i przymusu leczenia, zagadnienia psychiatrii środowiskowej, sądowej. wojskowej). Uwzględniono także kryteria klasyfikacyjno-diagnostyczne światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10), a także kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV). Na końcu książki zamieszczono krótki słownik terminów psychiatrycznych z ich definicjami. ISBN 978-83-200-4359-4, wydanie III zm. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 748 stron, 19 ilustracji, 54 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 119 zł

www.pzwl.pl

Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego Ewa Wilczek-Rużyczka (red.) Zob. s. 115

122


Psychiatria Psychiatria Podręcznik dla studiów medycznych Janusz Heitzman (red.) Zob. s. 117

Psychiatria Repetytorium Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz Jest to nowoczesne repetytorium, pozwalające na usystematyzowanie wiadomości z zakresu psychiatrii. Zwięzłe, systemowe ujęcie tematu sprawia, że książka jest bardzo przydatna przy powtarzaniu materiału przed egzaminem. Przedmiotem publikacji są informacje dotyczące klasyfikacji, etiologii, obrazu klinicznego, rozpoznawania oraz postępowania w najczęściej występujących zaburzeniach psychicznych. W obecnym wydaniu znajduje się nowy rozdział poświęcony psychopatologii ogólnej i syndromologii. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów medycyny, lekarzy stażystów, lekarzy przygotowujących się do LEP, osób przystępujących do egzaminu I stopnia z psychiatrii, jak i lekarzy rodzinnych, ogólnych, psychologów klinicznych oraz pielęgniarek psychiatrycznych. ISBN 978-83-200-3789-0, wydanie II popr. i uzup., format: 14,5 × 20,5 cm, 292 strony, 24 ilustracje, 57 tabel, oprawa miękka

praktyce lekarzom rodzinnym, psychiatrom i internistom. Lektura zalecana do specjalizacji z psychiatrii. ISBN 978-83-200-4394-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 528 stron, 11 ilustracji, 37 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 129 zł

Zaburzenia osobowości Andrzej Jakubik Jest to monograficzny podręcznik poświęcony jednemu z najbardziej spornych zagadnień współczesnej psychiatrii. Składa się z dwóch podstawowych części. Część pierwsza zawiera krytyczne omówienie klinicznego ujęcia zaburzeń osobowości, natomiast część druga – przede wszystkim własne przemyślenia, idee i koncepcje dotyczące tego zagadnienia. Obecne wydanie książki zostało rozszerzone, głównie w części poświęconej systemowemu ujęciu zaburzeń osobowości, stanowiącemu pionierski, teoretyczny i praktyczny dorobek własny autora w zakresie tej problematyki. Podręcznik, niezbędny dla studentów medycyny i psychologii, może być również interesującą lekturą dla psychiatrów, psychologów klinicznych, lekarzy rodzinnych, a także socjologów i prawników. ISBN 83-200-2672-5, wydanie III uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 312 stron, oprawa miękka cena katalogowa 68,25 zł

cena katalogowa 61,95 zł

Irena Namysłowska (red.) W książce przedstawiono całościową problematykę zagadnień rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Opisano zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, jak: fobie, lęk separacyjny i społeczny, moczenie się, zaburzenia karmienia, jąkanie się oraz zaburzenia okresu dorastania. Wiele miejsca poświęcono uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie, maltretowaniu fizycznemu i wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich. Wśród polecanych metod leczenia na uwagę zasługuje psychoterapia, zwłaszcza psychoanalityczna i behawioralno-poznawcza, poza tym terapia rodzin. tzw. interwencja kryzysowa, oddziaływanie biologiczne, a ponadto niektóre metody farmakologiczne. Zaburzenia emocjonalne omówiono w powiązaniu z takimi uwarunkowaniami, jak np.: czynniki społeczne, kulturowe, wpływ grup rówieśniczych, szkoły, telewizji, niekontrolowanego i coraz powszechniejszego dostępu do narkotyków. W tym kontekście autorzy podstawowe znaczenie w rozwoju w okresie dziecięcym i adolescencji przypisują prawidłowym, niezaburzonym relacjom w rodzinie. Podręcznik jest przede wszystkim przeznaczony dla studentów medycyny. Może także służyć w codziennej

Zarys psychiatrii Michael I. Levi Tytuł oryginału: Basic Notes in Psychiatry Z jęz. angielskiego tłumaczył Roman Krysztofiak Redakcja naukowa tłumaczenia: Stanisław Pużyński Książka zawiera kompendialny, nowoczesny zestaw informacji z zakresu psychiatrii klinicznej, skupiony wokół problemów rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych. Jest to pozycja adresowana zarówno do lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, jak i lekarzy pierwszego kontaktu, studentów medycyny przygotowujących się do egzaminu, ale także psychologów czy personelu pielęgniarskiego. Do polskiego wydania wprowadzono wiele uzupełnień; dotyczą one głównie leków psychotropowych, załączono również zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dotyczące stosowania klozapiny oraz leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji, co wzbogaci zakres zawartych w książce informacji. ISBN 978-83-200-4236-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 170 stron, oprawa miękka cena katalogowa 47,25 zł

123

www.pzwl.pl

Psychiatria dzieci i młodzieży


Psychologia

Psychologia Depresja wieku podeszłego Jill Manthorpe, Steve Iliffe

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wenancjusz Panek (red.) Zob. s. 106

Tytuł oryginału: Depression in Later Life Z jęz. angielskiego tłumaczył Robert Andruszko

Psychologia środowiskowa

Depresja obok otępienia jest najczęstszym schorzeniem psychicznym wieku podeszłego. Ponadto objawy depresji w wieku podeszłym, takie jak problemy z pamięcią, zaburzenia uwagi, zobojętnienie i utrata energii są interpretowane jako starzenie się. Trudności w diagnozowaniu wynikają też z tego, że oba zaburzenia – depresja i demencja – często występują jednocześnie. Książka łączy w sobie cechy poradnika dla opiekuna z podstawowymi informacjami przeznaczonymi dla terapeuty (lekarza POZ, psychologa, pracownika socjalnego). Jest całościowym opracowaniem problemów depresji w starszym wieku.

Jacek Formański

ISBN 978-83-200-3904-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 192 strony, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Depresje i zaburzenia afektywne Stanisław Pużyński Depresje nie są jedynie przykrymi stanami przygnębienia i złego nastroju. To jedne z najbardziej powszechnych obecnie zaburzeń psychicznych, które, podobnie jak inne choroby afektywne, niełatwo jest rozpoznać i leczyć. Jest to już kolejne wydanie książki. Autor zawarł w niej podstawowe informacje na temat obrazu klinicznego, przyczyn oraz leczenia tych ważnych społecznie chorób. W obecnym wydaniu poszerzono i uaktualniono informacje dotyczące form klinicznych nawracających zaburzeń afektywnych oraz leków antydepresyjnych. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy ogólnych i rodzinnych, a także dla psychologów klinicznych. ISBN 978-83-200-3828-6, wydanie V rozszerzone i uaktualnione, format: 12,5 × 19,5 cm, 252 strony, 25 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

www.pzwl.pl

Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Rolf-Dieter Stieglitz Zob. s. 122

124

Zob. s. 117

Psychologia w położnictwie i ginekologii Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus (red.) Zob. s. 53

Psychologia w praktyce medycznej Anna Jakubowska-Winecka, Dorota Włodarczyk (red.) Publikacja stanowi kompendium wiedzy psychologicznej niezbędnej w praktyce medycznej. Napisana jest w sposób przystępny i zrozumiały dla osób, które nie są specjalistami w dziedzinie psychologii. Autorzy szczególny nacisk położyli na aspekty użyteczne w praktyce medycznej, jak: wpływ czynników psychospołecznych na zdrowie i leczenie, zrozumienie zachowania pacjenta i lekarza w specyficznej sytuacji stresowej, jaką jest choroba i proces leczenia, psychologiczne aspekty bólu. W publikacji zaproponowano standardy postępowania z chorym w wybranych sytuacjach, np. w trakcie przeprowadzania wywiadu z chorym, przekazywania informacji o chorobie i leczeniu oraz opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby. Publikacja jest adresowana do osób pracujących w zawodach medycznych – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, położnych, dietetyków, ratowników medycznych oraz studentów uczelni medycznych. ISBN: 978-83-200-3524-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 218 stron, 6 ilustracji, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Psychoonkologia w praktyce klinicznej Krystyna de Walden-Gałuszko Zob. s. 88


Pulmunologia Vademecum psychoterapeuty Jacek Kubitsky Celem tej publikacji jest dostarczenie początkującym psychoterapeutom i psychologom praktycznych porad i wskazówek podczas ich spotkań z pacjentami. Omówiono zasady „standardowych” wizyt oraz sytuacje szczególne, m.in. jak się należy zachować podczas pierwszego spotkania, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, jakie podjąć próby kontaktu, gdy pacjent uparcie milczy itp. Dokładnie przedstawiono procedury techniki terapeutycznej, zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia, opór i mechanizmy obronne, a także typy interwencji psychoterapeutycznych (interwencji kryzysowej, pourazowego zespołu stresowego, zaburzeń psychosomatycznych, myśli samobójczych). Książka jest adresowana do psychologów, psychoterapeutów i psychoanalityków. Będzie również niezwykle przydatna dla studentów psychologii i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii. ISBN 978-83-200-3713-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, oprawa miękka cena katalogowa 35,70 zł

Pulmunologia Astma dziecięca Wybrane zagadnienia Iwona Stelmach (red.) Astma oskrzelowa jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą wieku dziecięcego. Objawy występują u około 10– 15% populacji dzieci, ale rozpoznanie choroby jest ustalane tylko u połowy chorych. Błędne rozpoznanie prowadzi do nieprawidłowego postępowania leczniczego, często pogarszającego stan kliniczny i przyszłe rokowanie dla chorego. Autorzy książki, w sposób rzetelny, opierając się na zasadach EBM, odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące astmy dziecięcej. Dostarczają praktycznych wskazówek, jak postępować z dzieckiem chorym na astmę oskrzelową. Książka jest przeznaczona dla lekarzy pediatrów, alergologów, pulmonologów oraz dla lekarzy rodzinnych. ISBN 978-83-200-3308-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 296 stron, 26 ilustracji, 29 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 72,45 zł

Vademecum terapeuty rodzinnego Jacek Kubitsky

Astma oskrzelowa

W książce omówiono teoretyczne podstawy terapii oraz jej podstawowe kierunki, dając terapeucie wiele praktycznych wskazówek dotyczących sposobu organizacji sesji terapeutycznych. Jest ona adresowana głównie do studentów psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Może stanowić także źródło informacji i punkt wyjścia do własnych refleksji dla osób rozważających podjęcie szkolenia w zakresie terapii rodzinnej, czy też tych, którzy już w takim szkoleniu uczestniczą bądź też rozpoczynają właśnie praktykę terapeutyczną.

Grażyna Bochenek, Zbigniew Doniec, Elżbieta Kryj-Radziszewska

cena katalogowa 47,25 zł

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender (red.) Zob. s. 94

Astma u młodzieży i dorosłych Wacław Droszcz, Alicja Grzanka W książce opisano czynniki wywołujące astmę u młodzieży i dorosłych, jej obraz kliniczny, różnicowanie i badania dodatkowe. Szczegółowo przedstawiono najnowsze osiągnięcia i najskuteczniejsze metody leczenia astmy. Uwzględniono również najczęściej popełniane błędy lekarskie. Dużo miejsca poświęcono genetycznym uwarunkowaniom tej choroby, a także zagadnieniom występowania jej u sportowców. Omówiono też działania podejmowane w celu szkolenia chorych na astmę. Publikacja jest przeznaczona dla internistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem astmy, a także dla pneumonologów, alergologów i lekarzy sportowych. ISBN 978-83-200-4284-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 392 strony, 73 ilustracje, 15 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 82,95 zł

125

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-4060-9, wydanie I, format: 14,5 cm × 20,5 cm, 224 strony, oprawa miękka

Zob. s. 76


Pulmunologia Badania czynnościowe układu oddechowego

Diagnostyka obrazowa

Anna Doboszyńska, Katarzyna Wrotek

Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński (red.)

Grzegorz Benke, Dorota Brzostek, Piotr Gutkowski (wsp.) W książce omówiono anatomię i fizjologię układu oddechowego, mechanikę oddychania, wymianę gazową, czynność mięśni oddechowych, a także próby wysiłkowe. Wiele miejsca poświęcono zasadom przeprowadzania badań czynnościowych układu oddechowego, z uwzględnieniem problematyki wykonywania tych badań w różnych chorobach i stanach, takich jak: astma, katar alergiczny, cukrzyca. Przedstawiono też odrębności badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci. Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy specjalizujących się w pneumonologii oraz dla personelu medycznego wykonującego badania czynnościowe. Będzie również przydatna dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz jako lektura uzupełniająca dla studentów wydziałów lekarskich i nauki o zdrowiu. ISBN 83-200-2915-5, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 116 stron, 39 ilustracji, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

Choroby układu oddechowego Ewa Rowińska-Zakrzewska, Jan Kuś (red.) Książka została opracowana przez wielu autorów, w znacznym stopniu na podstawie własnego doświadczenia. Zostały w niej uwzględnione prawie wszystkie zagadnienia związane z pneumonologią i opisane w dosyć wyczerpujący sposób oraz zalecenia międzynarodowych gremiów dotyczące leczenia chorób płuc. ISBN 83-200-2884-1, wydanie III zm., format: 16,5 × 23,5 cm, 712 stron, 256 ilustracji, 50 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 145,95 zł

www.pzwl.pl 126

Płuca i śródpiersie

Zob. s. 127

Guzy śródpiersia Diagnostyka i leczenie Jacek Gawrychowski (red.) Zob. s. 21

Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej Ewa Straburzyńska-Migaj Zob. s. 70


Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radiologia i diagnostyka obrazowa Seria: Diagnostyka obrazowa Seria wydana pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, adresowana jest do radiologów, osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej oraz lekarzy różnych specjalności. Książki powinny stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej. Autorzy są cenionymi specjalistami z różnych ośrodków w kraju. Poszczególne jednostki chorobowe są omówione według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy diagnostyczne.

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa

Płuca i śródpiersie

Układ trawienny

Bogdan Pruszyński, Stanisław Leszczyński (red.)

Stanisław Leszczyński, Joanna Pilch-Kowalczyk (red.)

Publikacja dotyczy diagnostyki obrazowej narządów klatki piersiowej. Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów klatki piersiowej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki. Każda jednostka chorobowa omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Każdy temat jest bogato ilustrowany.

Publikacja obejmuje choroby gardła, przełyku, żołądka, jelit oraz wątroby, trzustki i śledziony. W jej opracowaniu wzięło udział wielu wybitnych specjalistów reprezentujących różne dziedziny patologii układu trawiennego. Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, szczególnie tych, którzy przygotowują się do egzaminu specjalistycznego. Zainteresować może również lekarzy innych specjalności, głównie gastroenterologów oraz lekarzy pracujących w podstawowej opiece medycznej, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą patologii układu trawiennego.

cena katalogowa 291,90 zł

ISBN 978-83-200-3743-2, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, ok. 600 stron, 1200 ilustracji, oprawa twarda

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3688-6, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 644 strony, 1295 rycin, 57 tabel, oprawa twarda

127


Radiologia i diagnostyka obrazowa Anatomia radiologiczna Rtg, TK, MR, USG, SC

Endoskopia przewodu pokarmowego

Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński

Diagnostyka różnicowa

Zob. s.

Anatomia ultrasonograficzna Kolorowy atlas Berthold Block Tytuł oryginału: Color Atlas of Ultrasound Anatomy Z jęz. angielskiego tłumaczył Maciej Jędrzejczyk Jest to podręczny atlas przeznaczony dla osób wykonujących badania USG. Zawiera zestaw typowych obrazów ultrasonograficznych z odpowiadającymi im schematami graficznymi, pomagającymi zlokalizować poszczególne narządy. Cenną rzeczą jest podanie prawidłowych wymiarów i objętości tych narządów. Publikacja ta może być przydatna nie tylko w pracy radiologów, lecz także stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów medycyny. ISBN 978-83-200-4406-5, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 282 strony, 544 ilustracje, oprawa miękka

Zdeněk Mařatka Tytuł oryginału: Differential diagnosis in gastrointestinal endoscopy Z jęz. angielskiego tłumaczyła Agnieszka Budzyńska Olbrzymią zaletą tej publikacji, oprócz znakomitych i czytelnych kolorowych fotografii, są jej walory dydaktyczne. Każde zdjęcie endoskopowe jest opatrzone odpowiednim komentarzem. Dokonano rozpoznania i przeprowadzono różnicowanie najczęściej występujących schorzeń w gastroenterologii. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono klasyfikację obrazów endoskopowych i definicje terminów endoskopowych, zagadnienia dotyczące choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej, omówiono charakterystykę endoskopową wrzodów trawiennych żołądka, niespecyficzne choroby zapalne jelit oraz guzy przewodu pokarmowego. Publikacja jest adresowana do lekarzy gastroenterologów, internistów, chirurgów i pediatrów. ISBN 83-200-3115-X, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 112 stron, 221 ilustracji kolorowych, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

cena katalogowa 81,90 zł

Pediatria Atlas funkcjonalny mózgu

Pytania i odpowiedzi

William W. Orrison, jr.

Frank Quattromani, Gilbert A. Handal, Richard Lampe

Zob. s. 7

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek Bonita Morrow Cavanaugh Zob. s. 101

Zob. s. 98

Podręcznik elektrokardiografii Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski

www.pzwl.pl

Jest to znakomity podręcznik dla internistów oraz lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia związane z badaniem EKG, zmiany elektrokardiograficzne obserwowane w różnych stanach chorobowych, a także elektrokardiograficzne próby czynnościowe. Opisano też inne metody oceny czynności elektrycznej serca, wpływ leków na elektrokardiogram oraz diagnostyczną stymulację serca. W obecnym wydaniu wprowadzono nowy rozdział dotyczący rokowniczej wartości EKG. ISBN 978-83-200-3548-3, wydanie V uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 404 strony, 344 ilustracje, 23 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 101,85 zł

128


Radiologia i diagnostyka obrazowa Radiologia

Radiologia pediatryczna

Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna

Christopher Schelvan, Annabel Copeman, Jane Young, Jacqueline Davis

Jest to nowoczesny, uaktualniony podręcznik radiologii przygotowany przez wybitnych specjalistów z wielu ośrodków akademickich w kraju. Przedstawiono w nim najnowsze osiągnięcia w dziedzinie radiologii. Oprócz klasycznej rentgenodiagnostyki omówiono podstawy metodyczne i znaczenie kliniczne ultrasonografu, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i diagnostyki radioizotopowej. Uwzględniono również rolę nowej i szybko rozwijającej się specjalności – radiologii interwencyjnej. Osobny rozdział poświęcono radiologii pediatrycznej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, lekarzy różnych specjalności, a także radiologów. ISBN 978-83-200-4325-9, wydanie II, format: 20,5 × 29 cm, 536 stron, 742 ilustracje, 89 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 169 zł

Radiologia interwencyjna w leczeniu chorób u kobiet Gary P. Siskin Tytuł oryginału: Interventional Radiology in Women’s Health Redakcja naukowa tłumaczenia: Grzegorz H. Bręborowicz Poza podstawowymi informacjami związanymi z radiologią interwencyjną tematyka książki obejmuje wykorzystanie tej specjalizacji w postępowaniu terapeutycznym. Szczegółowo omówiono metody leczenia mięśniaków macicy, przede wszystkim embolizację, leczenie niepłodności związanej z niedrożnością jajowodów, zespołu przekrwienia miednicy mniejszej oraz chorób jajników, interwencje dotyczące kręgosłupa konieczne z powodu osteoporozy, leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych i wykorzystanie technik radiologicznych w chorobach sutka Książka przeznaczona jest dla radiologów interwencyjnych oraz dla lekarzy opiekujących się kobietami, szczególnie dla ginekologów i położników. ISBN 978-83-200-4143-9, wydanie I, format: 21 × 29,7 cm, 278 stron, 96 ilustracji, 35 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 159 zł

Tytuł oryginału: Paediatric Radiology for MRCPCH and FRCR Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod kierownictwem Andrzeja Marcińskiego Książka zawiera oprócz zasad stosowania podstawowych metod diagnostyki radiologicznej 101 prezentacji kliniczno-radiologicznych, obejmujących przypadki chorób układu oddechowego i śródpiersia, ośrodkowego układu nerwowego, układu kostnego, a także poświęconych diagnostyce chorób układu pokarmowego i moczowego. Dobór powyższych typów patologii odpowiada częstości ich występowania spotykanej w praktyce pediatrycznej. Każda z prezentacji zajmuje dwie strony. Na stronie nieparzystej są umieszczone zdjęcia radiogramów i podstawowe informacje kliniczne dotyczące danego przypadku. Na jej odwrocie zaś znajdują się odpowiedzi na zadane pytania i krótkie komentarze. Taki układ podręcznika jest niezwykle praktyczny podczas powtarzania materiału przez lekarzy specjalizujących się w radiologii i pediatrii. ISBN 83-200-2916-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 250 stron, 195 ilustracji, 39 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 72,45 zł

Radiologia stomatologiczna T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, a także osób specjalizujących się w stomatologii. Składa się z trzech części. W części pierwszej omówiono techniki badań obrazowych. Część druga dotyczy anatomii rentgenowskiej. Część trzecia jest poświęcona zagadnieniom szczegółowym, jak: rozwój zębów, zaburzenia rozwojowe oraz zmiany chorobowe, a mianowicie: zapalenia kości, guzy oraz przerzuty nowotworowe w części szczękowo-twarzowej. Omówiony zakres materiału pomoże w odpowiednim stosowaniu procedur diagnostycznych dotyczących części twarzowej czaszki. Poszczególne działy są wzbogacone o materiał ilustracyjny, który ułatwi przyswojenie wiedzy. Podręcznik zalecany do PES ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz z protetyki stomatologicznej. ISBN 978-83-200-3256-7, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 380 stron, 552 ilustracji, 11 tabel, oprawa twarda

www.pzwl.pl

Bogdan Pruszyński (red.)

cena katalogowa 126 zł

129


Rehabilitacja Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie Arthur C. Fleischer Zob. s. 58

Wskazania do badań obrazowych Bogdan Pruszyński (red.) Jest to praktyczny poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu i specjalistów z różnych dziedzin. W publikacji w sposób zwięzły i praktyczny przedstawiono możliwości racjonalnego wykorzystania badań obrazowych. Omówiono sposób postępowania w różnych dolegliwościach i zespołach objawowych, z uwzględnieniem inwazyjności badań, zagrożenia, jakie stanowią dla pacjentów, skuteczności rozpoznawania, a także konsekwencji finansowych. Zamieszczono najnowsze zalecenia postępowania rozpoznawczego opracowane przez organizacje międzynarodowe, towarzystwa naukowe i własne doświadczenia autorów. ISBN 978-83-200-3525-4, wydanie I,  format: 16,5 × 23,5 cm, 512 stron, 270 ilustracji, 14 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 117 zł

Rehabilitacja Atlas anatomii palpacyjnej Tom 1 – Szyja, tułów i kończyna górna Tom 2 – Kończyna dolna Serge Tixa Zob. s. 7

Atlas treningu siłowego Frédéric Delavier Tytuł oryginału: Guide des mouvements de musculation. 4th édition

www.pzwl.pl

Z jęz. francuskiego tłumaczyli: Ryszard Jasiński i Urszula Zemełko Atlas cieszy się dużą popularnością nie tylko w Europie, lecz także w Ameryce, Australii i Nowej Zelandii. Został przetłumaczony na 15 języków. Jest adresowany do ludzi czynnie zajmujących się sportem, planowo trenujących swoje mięśnie. Liczne ilustracje obrazują zaangażowanie poszczególnych grup mięśniowych w czasie wykonywania

130

ćwiczeń na przyrządach. Na podkreślenie zasługuje fakt podziału ćwiczeń na odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Książka powinna dotrzeć zarówno do studentów uczelni medycznych, AWF, jak i akademii sztuk pięknych (wydziały malarstwa i rzeźby). ISBN 978-83-200-3996-2, wydanie I, format: 19,5 × 25,5 cm, 144 strony, 555 ilustracji, oprawa miękka ze skrzydełkami cena katalogowa 88,20 zł

Atlas zabiegów stawowych w osteopatii kończyn Serge Tixa, Bernard Ebenegger Tytuł oryginału: Atlas de techniques articulaires ostéopathiques des membres. Diagnostic, causes, tableau clinique, réductions Z jęz. francuskiego tłumaczyła Joanna Józefowicz-Pacuła Atlas jest przewodnikiem po zabiegach osteopatycznych. Zawiera propozycje oryginalnych technik i poświęca wiele miejsca strukturom anatomicznym pobieżnie tylko opisanym w literaturze. Omawiane zabiegi są zilustrowane licznymi fotografiami, dobranymi według precyzyjnego dydaktycznego klucza. Kolejno przedstawiają one pozycję terapeuty i pacjenta, ułożenie rąk terapeuty, dokładne rozmieszczenie punktów oddziaływania terapeutycznego oraz proces korekcji ograniczenia ruchomości. Atlas jest adresowany zarówno do praktykujących osteopatów, kinezyterapeutów i specjalistów w dziedzinie medycyny manualnej, którzy zyskują dzięki niemu znakomity punkt odniesienia w swojej codziennej pracy, jak i studentów kształcących się w tych dyscyplinach. ISBN 83-200-2887-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 272 strony, 140 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

Diagnostyka fizjoterapeutyczna Aleksander Ronikier W podręczniku zostały opisane najnowocześniejsze, zweryfikowane i obecnie obowiązujące metody diagnostyki pacjenta na poszczególnych etapach procesu usprawniania w podstawowych grupach schorzeń dotyczących aparatu ruchu, układu nerwowego, krążenia i oddychania oraz chorób metabolicznych. Oddzielny rozdział został poświęcony systemowi Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonalnej (ICF) i jego zastosowaniu w praktyce. Podręcznik adresowany jest do studentów kierunku fizjoterapia oraz dla fizjoterapeutów. ISBN 978-83-200-4330-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok.176 stron, ok. 25 ilustracji, oprawa miękka


Rehabilitacja Diagnostyka w ortopedii Wolfgang Rudiger Hepp, Hans U. Debrunner Zob. s. 88

Elektroterapia Zasady i zastosowanie Joseph Kahn Tytuł oryginału: Principles and Practice of Electrotherapy, 4th edition

ISBN 978-83-200-4302-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 240 stron, 87 ilustracji, 3 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 49 zł

English for physiotherapy Joanna Ciecierska Zob. s. 64

Z jęz. angielskiego tłumaczył Mariusz Górnicz

Fizjoterapia kliniczna

Jest to znakomity podręcznik elektroterapii, który oprócz wiadomości teoretycznych zawiera także wiadomości praktyczne. W każdym rozdziale, poświęconym określonej metodzie elektroleczniczej, podano w przystępny sposób wiadomości z fizyki, omówiono mechanizmy działania na organizm, dane techniczne i metodyczne oraz zbiór podstawowych wskazań, z uwzględnieniem metodyki zabiegów.

Wojciech Kasprzak (red.)

ISBN 83-200-3105-2, wydanie II uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 232 strony, 190 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

Elementy fizjoterapii Fizykoterapia dla praktyków Emilia Mikołajewska

Podręcznik został napisany przez specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny klinicznej. W publikacji uwzględniono najnowsze osiągnięcia i możliwości fizjoterapii klinicznej. W pierwszej części omówiono główne działy fizjoterapii: fizykoterapię, kinezyterapię, masaż, terapię uzdrowiskową. Druga część poświęcona została stosowaniu metod fizjoterapeutyczny w konkretnych dziedzinach medycyny z uwzględnieniem m.in. szczegółowych zaleceń i instrukcji dotyczących ich optymalnego wykorzystania. Podręcznik adresowany jest do studentów medycyny oraz fizjoterapii na wszystkich poziomach kształcenia, lekarzy wszystkich specjalności stosujących metody fizjoterapeutyczne, a także do fizjoterapeutów. ISBN 978-83-200-4007-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 614 stron, 102 ilustracje, 38 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 156,45 zł

www.pzwl.pl

W publikacji w sposób zwięzły i przejrzysty opisano najważniejsze czynniki i zabiegi fizykalne, jakimi posługuje się dzisiejsza fizykoterapia m. in.: elektrolecznictwo, promieniowanie UV, promieniowanie podczerwone, biostymulację laserową, pole magnetyczne małej częstotliwości, magnetoledoterapię, ultradźwięki, hiperbarię, parafinoterapię, krioterapię, kinezyterapię, masaż, wodolecznictwo, borowiny, haloterapię, inhalacje. Przedstawiono charakterystykę danej metody, wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania, metodykę przeprowadzania zabiegu z uwzględnieniem zasad bhp, zagrożenia, jakie stwarza stosowanie jej dla pacjenta i personelu medycznego oraz najczęściej popełniane błędy. Książka stanowi zwięzły i dobrze przygotowany materiał dydaktyczny. Adresowana jest szczególnie do studentów fizjoterapii rozpoczynających praktyki zawodowe oraz fizjoterapeutów stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Będzie również przydatna studentom studiów medycznych (lekarskich i pielęgniarskich), lekarzom specjalizującym się w rehabilitacji medycznej oraz lekarzom i pielęgniarkom oddziałów rehabilitacji – jako literatura wprowadzająca.

131


Rehabilitacja Fizjoterapia po mastektomii

Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej

Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne

Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska

Emilia Mikołajewska Mastektomia to najbardziej rozpowszechniony i jeden z bardziej skutecznych sposobów leczenia nowotworów piersi. W publikacji autorka omawia m.in.: rodzaje operacji chirurgicznych, operacje odtwórcze, zaopatrzenie ortopedyczne i protetyczne, rehabilitację psychologiczną, rehabilitację fizjoterapeutyczną przed operacją i w kolejnych okresach po niej. Przykłady ćwiczeń zalecanych w poszczególnych fazach rehabilitacji opatrzone są bogatym materiałem ilustracyjnym. W publikacji można znaleźć opis sposobu wykonania automasażu limfatycznego, informacje o bieliźnie protetycznej oraz inne ważne informacje dla samych pacjentów. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa. Będzie także przydatna kobietom po zabiegu odjęcia piersi w odzyskaniu ogólnej sprawności i równowagi psychicznej. ISBN 978-83-200-4216-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 96 stron, 32 ilustracje, oprawa miękka

Współczesna fizjoterapia dysponuje bogatym arsenałem środków służących naprawianiu różnych defektów skóry oraz modelowaniu sylwetki – metody fizjoterapeutyczne są coraz częściej wykorzystywane w salonach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej (zastosowanie technik laserowych jest tego najlepszym przykładem). Niniejsza książka jest unikatową na polskim rynku pozycją ze w względu na kompleksowe ujęcie problematyki. Omówiono w niej zarówno podstawy naukowe, jak i metodykę najważniejszych zabiegów fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w kosmetologii i medycynie estetycznej. Publikacja jest przeznaczona dla fizjoterapeutów, kosmetyczek i kosmetologów oraz dermatologów i lekarzy innych specjalności zainteresowanych tą tematyką. ISBN 978-83-200-3871-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 320 stron, 79 ilustracji, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Fizjoterapia w pediatrii

cena katalogowa 26,25 zł

Włodzimierz Kuliński, Teresa Orlik, Krzysztof Zeman

Fizjoterapia w geriatrii Krystyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna M. Borowicz (red.) Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu fizjoterapii geriatrycznej. Jego autorzy są jednocześnie wykładowcami i praktykami zajmującymi się osobami starszymi. W publikacji zawarli aktualną wiedzę m.in. na temat wpływu aktywności fizycznej na proces starzenia, sprawności funkcjonalnej chorych starszych, zasad ich usprawniania oraz roli innych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii wyższych uczelni medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz wyższych szkół zawodowych. Będzie również pomocna w codziennej praktyce lekarzy, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów chorych starszych.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-4076-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 192 strony, 53 ilustracje, 13 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 58,80 zł

132

W podręczniku w kompleksowy sposób zostały przedstawione informacje z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. Jest to pierwsza tego typu publikacja napisana przez polskich autorów. Poza postępowaniem fizjoterapeutycznym uwzględniono również aspekt kliniczny pozwalający zrozumieć istotę omawianych schorzeń i symptomatyczną dla każdego schorzenia fizjoterapię. Najważniejsze schorzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego omówiono w działach obejmujących: neonatologię, neurologię, ortopedię, reumatologię, pulmonologię, kardiologię, onkologię oraz fizykoterapię i balneologię. Autorzy poświęcili również dużo uwagi problemom niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Podręcznik spełnia wymogi programowe wydziałów fizjoterapii studiów licencjackich. Biorąc jednak pod uwagę zakres omawianych tematów, będzie również przydatny dla studentów fizjoterapii wyższych poziomów nauczania, ponadto może stanowić cenną pomoc w pracy zawodowej każdego fizjoterapeuty i lekarza rehabilitacji medycznej. ISBN 978-83-200-4077-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 260 stron, oprawa miękka


Rehabilitacja Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA

Kompendium

Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska

Jurek Olszewski (red.) Pierwsze tak obszerne, syntetyczne opracowanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, znajdującej zastosowanie w wybranych dziedzinach medycyny: pediatrii, ortopedii i traumatologii, kardiologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej, pulmonologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwie, urologii, reumatologii oraz geriatrii. W książce przedstawiono możliwości wykorzystania do celów profilaktycznych i leczniczych wiedzy z dziedziny kinezyterapii, balneologii, medycyny fizykalnej, dietetyki oraz masażu leczniczego i edukacji zdrowotnej. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez wybitnych polskich specjalistów – nauczycieli akademickich o ogromnym doświadczeniu dydaktycznym i naukowym. Pozycja jest adresowana przede wszystkim do studentów medycyny i fizjoterapii, a także do fizjoterapeutów i lekarzy wszystkich specjalności. ISBN 978-83-200-4147-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 500 stron, 66 ilustracji, 34 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 119 zł

Fizjoterapia z elementami klinicznymi Tom 1–2 Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński W podręczniku omówiono podstawy teoretyczne działania zabiegów fizjoterapeutycznych, sposoby ich wykonywania, dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania do nich. Przedstawiono wszystkie metody stosowane w fizjoterapii, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z tej dziedziny. Szczegółowo opisano zastosowanie metod fizjoterapeutycznych w leczeniu chorób układu krążenia, oddechowego, układu ruchu, w leczeniu dzieci i osób starych. Podano wykaz polskich uzdrowisk i ich profil leczniczy. Książka jest adresowana do lekarzy rodzinnych i uzdrowiskowych, fizjoterapeutów, studentów wydziałów fizjoterapii AWF i szkół licencjackich, specjalistów odnowy biologicznej.

Jest to unikatowy podręcznik, w którym uwzględniono różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu chorób, a także w terapii estetycznej i kosmetologii. Autorzy bardzo wnikliwie przedstawili najnowsze informacje m.in. z dziedziny termoterapii, hydroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i medycyny uzdrowiskowej. Cennym uzupełnieniem publikacji jest omówienie zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych, wspomagających zdrowie i urodę, stosowanych w ośrodkach typu SPA. Książka jest przeznaczona zarówno dla fizjoterapeutów, jak i lekarzy różnych specjalności. ISBN 978-83-200-4187-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 424 strony, 90 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 88,20 zł

Kinesiotaping Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych Emilia Mikołajewska Popularność metody kinesiotapingu oraz jej pozytywny odbiór wśród personelu medycznego i pacjentów sprawia, że jest ona coraz szerzej stosowana. W książce – będącej w zamiarze autorki podręczną i praktyczną „ściągą” – przedstawiono najczęściej spotykane problemy funkcjonalne, z jakimi spotka się fizjoterapeuta podczas codziennej praktyki klinicznej i sposoby ich rozwiązania z użyciem technik kinesiotapingu. Przyswojenie prezentowanego materiału ułatwia przejrzysty układ, przedstawione krok po kroku procedury aplikacji oraz bogaty materiał zdjęciowy. Książka jest przeznaczona głównie dla personelu medycznego (lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii, fizjoterapeuci) oraz dla studentów medycyny i fizjoterapii. ISBN 978-83-200-4266-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 160 stron, 310 ilustracji, 3 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 39 zł

www.pzwl.pl

ISBN: 978-83-200-3454-7 (komplet), 978-83-200-3770-8 (tom 1), 978-83-200-3771-5 (tom 2), wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1– 650 stron, 100 ilustracji, 67 tabel; tom 2 – 426 stron, 7 ilustracji, 33 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 177,45 zł

133


Rehabilitacja Kinezyterapia

Młody tenisista

Kazimiera Milanowska

Jak uniknąć urazów

Jest to już VI wydanie podręcznika obejmującego całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem, czyli kinezyterapią. W książce omówiono zasady przeprowadzania ćwiczeń leczniczych oraz zaprezentowano wiele ciekawych zestawów ćwiczeń usprawniających poszczególne części ciała. Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy wydziałów fizjoterapii AWF, studentów uczelni medycznych oraz lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji. ISBN 978-83-200-3780-7, wydanie VI, format: 14,5 × 20,5 cm, 272 strony, 167 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 57,75 zł

Klinimetria w neurorehabilitacji Ocena wyników rehabilitacji neurologicznej Józef Opara Publikacja zawiera aktualną wiedzę na temat skal klinimetrycznych służących do oceny wyników rehabilitacji neurologicznej. W rozdziałach 1 – 3 zostały omówione podstawy podziału skal klinimetrycznych na różne rodzaje oraz skale uniwersalne dla wielu schorzeń neurologicznych. Rozdziały 4 – 9 stanowią kompleksowe omówienie skal stosowanych w najbardziej rozpowszechnionych chorobach układu nerwowego. Przejrzysty i uporządkowany sposób prezentowania wiedzy ułatwia jej przyswojenie. Książka adresowana jest do lekarzy specjalistów oraz specjalizujących się: w neurologii i rehabilitacji neurologicznej, pediatrii, neurochirurgii oraz fizjoterapeutów, organizatorów i zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, a także orzeczników ZUS. Będzie również przydatna dla studentów medycyny i fizjoterapii zainteresowanych tą tematyką. ISBN 978-83-200-4319-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 224 strony, ok. 80 ilustracji, oprawa miękka

Medycyna sportowa Współczesne metody diagnostyki i leczenia Patrick J. McMahon (red.)

www.pzwl.pl

Zob. s. 82

134

Józef Czopik Zob. s. 82

Modelowanie sylwetki Atlas ćwiczeń dla kobiet Frédéric Delavier Tytuł oryginału: Exercices pour une belle ligne Z jęz. francuskiego tłumaczyli: Ryszard Jasiński i Urszula Zemełko Redakcja naukowa tłumaczenia: Ryszard Jasiński Książka w całości poświęcona jest ćwiczeniom dla osiągnięcia ładnej sylwetki. Precyzyjnie wykonane ryciny doskonale pokazują, które grupy mięśniowe zaangażowane są w dane ćwiczenia. Trenowanie według szczegółowych wskazówek zawartych w książce pozwoli ćwiczącym poznać anatomię własnego ciała, w sposób przemyślany i efektywny wzmocnić mięśnie oraz uniknąć kontuzji wynikających z nieprawidłowo dobranych ćwiczeń. Szczegółowe ryciny anatomiczne sprawiają, że publikacja powinna zainteresować studentów wydziałów fizjoterapii uczelni medycznych, AWF oraz wydziałów malarstwa i rzeźby akademii sztuk pięknych. ISBN 978-83-200-3965-8, wydanie I, format: 19,5 × 25,5 cm, 136 stron, 356 ilustracji, oprawa miękka ze skrzydełkami cena katalogowa 77,70 zł

Modelowanie sylwetki metodą Delaviera Część 1 Ćwiczenia i programy domowego treningu siłowego Ferederic Delavier, Michael Gundill Tytuł oryginału: La methode Delavier de musculation, 200 exercices & 50 programmes pour s’entraîner chez soi Z jęz. francuskiego tłumaczyli: Ryszard Jasiński, Urszula Zemełko Redakcja naukowa tłumaczenia: Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak Książka przedstawia metodę treningu według Delaviera, która najskuteczniej pozwala nabrać siły oraz masy mięśniowej, a także pięknie ukształtować sylwetkę. Dodatkową jej zaletą jest możliwość ćwiczenia w domu, a jedyny potrzebny sprzęt to sztangielki, taśma elastyczna, drążek i zwykłe krzesło.


Rehabilitacja Publikacja jest owocem ponadpiętnastoletniej współpracy między Frédérikiem Delavierem i Michaelem Gundillem, światowej sławy specjalistami w zakresie kulturystyki i fitnessu. Opisana w niej rewolucyjna metoda kształtowania sylwetki została przedstawiona w sposób niezwykle obrazowy, z licznymi fotografiami i rysunkami. W przystępny sposób zaprezentowano ponad 200 ćwiczeń i 50 programów treningowych służących modelowaniu mięśni wszystkich części ciała. Gotowe programy ćwiczeń dla ponad 30 dyscyplin sportowych będą niezwykle przydatne dla sportowców oraz pomocne w pracy zawodowej trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. ISBN 978-83-200-4079-1, wydanie I, format: 19,5 × 25,5 cm, 256 stron, 1330 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 109 zł

Narciarstwo

Patologia narządu ruchu Krzysztof Spodaryk Książka jest podstawowym podręcznikiem do nauki patologii narządu ruchu. Składa się z czterech części dotyczących układów: szkieletowego, mięśni szkieletowych, kontroli ruchu (nerwowego) oraz tkanki łącznej. W poszczególnych częściach omówiono fizjologię danego układu oraz szczegółowo przedstawiono choroby i inne patologie związane z tym układem, na przykład wrodzone i metaboliczne choroby kości, choroby zwyrodnieniowe i nowotwory stawów, miopatie, patologie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, choroby autoimmunologiczne, reumatyzm tkanek miękkich. Książka przeznaczona jest dla słuchaczy policealnych szkół fizjoterapii i studentów fizjoterapii. ISBN 83-200-2567-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 288 stron, 63 ilustracje, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Józef Czopik, Małgorzata Pasławska Zob. s. 82

Podstawy masażu leczniczego Zygmunt Prochowicz

Neurorehabilitacja Zaopatrzenie ortopedyczne Emilia Mikołajewska W książce przedstawiono nowoczesne i tradycyjne rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem aparatu ruchu w przypadku uszkodzenia układu nerwowego. Omówiono działania zmierzające do zniesienia lub zmniejszenia powstałych trudności przy użyciu sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego jako jednego z elementów kompleksowej rehabilitacji. Przykłady konkretnych rozwiązań – wraz z ich zaletami i niedogodnościami – są bogato ilustrowane fotografiami i szkicami. Odbiorcy to personel medyczny pracujący z osobami niepełnosprawnymi (lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedzi, neurolodzy, fizjoterapeuci) oraz studenci medycyny, fizjoterapii i pielęgniarstwa.

Jest to kolejne wydanie książki, w której przedstawiono techniki wykonywania różnych rodzajów masażu leczniczego w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami anatomicznymi i fizjologicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na techniki i metodykę masażu leczniczego klasycznego oraz zastosowanie tej formy masażu w wybranych chorobach. Omówiono również inne odmiany masażu, np. masaż w środowisku wodnym i masaż chiński. Walorem książki jest całościowe ujęcie tematu, zgodne z zakresem nauczania w medycznych studiach zawodowych i szkołach licencjackich, oraz bogaty materiał ilustracyjny. Publikacja jest przeznaczona dla słuchaczy licencjackich studiów fizjoterapii, studentów wydziałów rehabilitacji AWF oraz dla masażystów. ISBN 978-83-200-3992-4, wydanie IV, format: 16,5 × 23,5 cm, 164 strony, 115 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

ISBN 978-83-200-4027-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 136 strony, 234 ilustracje, oprawa miękka

www.pzwl.pl

cena katalogowa 47,25 zł

135


Rehabilitacja Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny

Rehabilitacja neurologiczna

Zdzisława Wrzosek, Janusz Bolanowski (red.)

Przypadki kliniczne

Jest to nowoczesny podręcznik, przedstawiający podstawowe zagadnienia związane z rehabilitacją, napisany przez wykładowców i zarazem praktyków-specjalistów w tej dziedzinie. W publikacji omówiono przede wszystkim problematykę rehabilitacji leczniczej (medycznej), ale Czytelnik znajdzie w niej również wiadomości dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej. W książce zostały opisane aktualnie obowiązujące procedury postępowania usprawniającego m.in. w reumatologii, neurologii, kardiologii, onkologii, diabetologii, chirurgii. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów medycyny, ale będzie niezmiernie przydatny dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, balneologii i medycynie fizykalnej oraz dla specjalistów z innych dziedzin, jako literatura wprowadzająca. ISBN 978-83-200-4243-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 350 stron, ok. 70 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych Podręcznik dla zawodowych studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa Elżbieta Rutkowska (red.) Zob. s. 117

Rehabilitacja medyczna Jerzy Kiwerski (red.)

www.pzwl.pl

Jest to podręcznik rehabilitacji, zgodny z obecnym stanem wiedzy medycznej, odpowiadający aktualnym programom nauczania tego przedmiotu oraz adresowany zarówno do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych, jak i słuchaczy szkół licencjackich o profilu fizjoterapii i rehabilitacji. Publikacja w sposób wyczerpujący przedstawia całość zagadnień związanych z rehabilitacją medyczną. W części ogólnej przedstawiono historię oraz współczesne poglądy na rehabilitację. Nie pominięto problemów psychologicznych oraz zagadnień dotyczących protezowania. Omówiono również problemy rehabilitacji u dzieci i u osób starszych. ISBN 978-83-200-3563-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 700 stron, 248 ilustracji, 38 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 134,40 zł

136

Tarek A.–Z. K. Gaber Tytuł oryginału: Case Studies in Neurological Rehabilitation Z jęz. angielskiego tłumaczyła Małgorzata Łukowicz Redakcja naukowa tłumaczenia:  Jan Talar W książce omówiono zasady i metody prowadzenia rehabilitacji chorych na choroby układu nerwowego: różnych rodzajach uszkodzenia mózgu (po urazie, w chorobach o przebiegu progresywnym, upośledzeniu sprawności w przebiegu powikłań terapeutycznych itp.). W założeniu autora nie jest ona podręcznikiem wyczerpującym wszystkie kwestie czy też większość problemów spotykanych w rehabilitacji neurologicznej. Powstała w konwencji opisu przypadków klinicznych. Dużo miejsca poświęcono konkretnym zagadnieniom, takim jak ból przewlekły, spastyczność, zaburzenia czucia oraz wskazówkom, w jaki sposób chory może być bardziej samodzielny w życiu. Książkę kończy test wyboru, składający się z 50 pytań. Przedstawiono w nim ważne schematy kliniczne, które nie zostały omówione wcześniej w prezentacji przypadków. Pytania mogą być przydatne dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Głównymi odbiorcami książki są neurolodzy i rehabilitanci, ale również lekarze rodzinni i specjaliści medycyny paliatywnej. ISBN 978-83-200-3973-3, wydanie I, format: 15,5 × 20,5 cm, 222 strony, 46 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 56,70 zł

Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu Sophie Levitt Tytuł oryginału: Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay. 4th edition Z jęz. angielskiego tłumaczył Andrzej Cedro Autorka książki swoją wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem przekazuje w przystępny sposób. Treść poszczególnych rozdziałów stanowi profesjonalne, rzetelne omówienie mechanizmów rozwoju ruchowego dziecka, ich zaburzeń, sposobów leczenia oraz planowania metod terapeutycznych. W obecnym, zmienionym wydaniu autorka kontynuuje wypracowywanie zasad nauczania rozwoju czynności motorycznych. Duży nacisk kładzie na procedury usprawniające zwykłe czynności codzienne, które mogą poprawić jakość życia. Przedstawia usprawniające sposoby czynnego wypoczynku. Ustosunkowuje się także do alternatywnych i uzupełnia-


Rehabilitacja jących metod leczenia. W tym wydaniu dodano nowy rozdział, poświęcony problemom starszych pacjentów z porażeniem mózgowym. Jest to kompendium wiedzy niezbędnej zarówno fizjoterapeutom, lekarzom zajmującym się tą problematyką, jak i rodzicom dzieci niepełnosprawnych, biorącym czynny udział w procesie rehabilitacji. ISBN 978-83-200-3422-6, wydanie II popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 468 stron, 265 ilustracje, 6 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych Adam Rosławski, Tadeusz Skolimowski W książce w prosty i nieskomplikowany sposób omówiono szczegółowo rodzaje i technikę wykonywania ćwiczeń leczniczych. Liczne, schematyczne ryciny dokładnie ilustrują tekst i ułatwiają jego przyswojenie. Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla kinezyterapeutów i rehabilitantów, ale może być także bardzo pomocna dla innych osób, które chcą kontynuować zalecone ćwiczenia lecznicze i usprawniające. ISBN 978-83-200-3994-8, wydanie VIII, format: 16,5 × 23,5 cm, 140 stron, 251 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 34,65 zł

Terapia manualna Poradnik wykonywania ćwiczeń Herbert Frisch, Jacques Roex Tytuł oryginału: Einführung in die Technik der Manuellen Therapie. Grundlagen und Ubungsanleitung Z jęz. niemieckiego tłumaczyła Wanda Stryła Jest to znakomity praktyczny podręcznik terapii manualnej, która od wieków stanowi skuteczny środek w walce z chorobami układu ruchu, będąc często metodą leczenia alternatywną dla farmakoterapii lub jej uzupełnieniem. W książce omówiono podstawy medycyny manualnej, zasady badania ruchomości stawów, diagnostykę manualną oraz – przede wszystkim – techniki terapii manualnej: mobilizację, manipulację i stabilizację. Bogaty i dobrze opracowany materiał ilustracyjny podnosi wartość merytoryczną podręcznika, przeznaczonego dla lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i rehabilitacji, a także fizjoterapeutów. ISBN 978-83-200-4360-0, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 192 strony, 342 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 59 zł

Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej Ewa Straburzyńska-Migaj

Poradnik ilustrowany

Zob. s. 70

Janina Mars-Pujszo

Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja

Tytuł oryginału: Traitement des cervicalgies. Guide illustré

Tom 1–2

Z jęz. francuskiego tłumaczyli: Grzegorz Rawicz-Mańkowski, Agnieszka Straszak W książce przedstawiono oryginalną metodę terapii bólów szyjnego odcinka kręgosłupa i obręczy barkowej powodowanych przez różne schorzenia reumatologiczne i neurologiczne. Chory przy pomocy terapeuty wykonuje w różnych pozycjach serię specjalnych ćwiczeń, które mają na celu zwiększenie ruchomości poszczególnych części kręgosłupa i rozwijanie sprawności ruchowej całego ciała. Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla terapeutów praktycznie zajmujących się kinezyterapią i masażem, ale również lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, neurologii, reumatologii i ortopedii oraz absolwentów wychowania fizycznego.

Witold Marciniak, Andrzej Szulc (red.) Zob. s. 90

www.pzwl.pl

Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa

ISBN 83-200-2570-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 252 strony, 353 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 102,90 zł

137


Reumatologia

Reumatologia

Seksuologia

ABC reumatologii

Podstawy seksuologii

Michael L. Snaith

Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec (red.)

Zob. s. 24

Atlas zabiegów stawowych w osteopatii kończyn Serge Tixa, Bernard Ebenegger Zob. s. 130

Choroby reumatyczne Podręcznik dla studentów Irena Zimmermann-Górska Hanna Chwalińska-Sadowska, Iwona Kraśny, Zofia Lemańska, Andrzej Seyfried (wsp.) Podręcznik składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono budowę i fizjologię tkanki łącznej, mechanizmy patogenetyczne w chorobach reumatycznych, badania diagnostyczne i zasady postępowania leczniczego. W części szczegółowej omówiono choroby reumatyczne, które lekarz pierwszego kontaktu spotyka najczęściej, a więc już w ostatnim okresie studiów student nabywa umiejętności ich wstępnego rozpoznania, różnicowania i leczenia. Bogaty materiał ilustracyjny stanowi ważne uzupełnienie dydaktyczne treści i pomaga studentowi w przyswojeniu materiału. ISBN 83-200-2918-X, wydanie IV uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 304 strony, 162 ilustracje, 25 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 86,10 zł

Reumatologia kliniczna Tom 1–2 Irena Zimmermann-Górska (red.) Zob. s. 27

www.pzwl.pl

Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym Anna M. Romicka, Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (red.) Zob. s. 94

138

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu seksuologii. Przedstawiono w niej seksualność człowieka od poczęcia, przez okres dojrzewania aż do starości. Omówiono najnowsze zagadnienia dotyczące metod diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń seksualnych. Zaprezentowano też problemy związane z cyberseksualnością, przestępczością seksualną (w tym molestowania seksualnego dzieci), kształtowaniem się tożsamości i orientacji seksualnej człowieka. Autorzy zaprezentowali również nowe zagrożenia, które mogą być związane z internetem. Całość przedstawionych zagadnień uzupełnia omówienie metod i narzędzi badawczych stosowanych w diagnostyce zaburzeń seksualnych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni medycznych i uniwersytetów (wydziałów: psychologii, pedagogiki, socjologii) oraz lekarzy, psychologów, socjologów i pedagogów. ISBN 978-83-200-3618-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 376 stron, 25 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

Stomatologia Biochemia jamy ustnej Lilla Lachowicz, Ewa Turska Jest to jedyny na polskim rynku książki medycznej podręcznik obejmujący kompleksowe opracowanie zagadnień biochemicznych w aspekcie stomatologicznym. Zawiera najnowsze wiadomości na temat procesów biochemicznych, zachodzących w czasie fizjologicznego rozwoju zębów, oraz zaburzeń w poszczególnych szlakach metabolicznych, mających odbicie w różnych nieprawidłowościach i chorobach jamy ustnej. Przedstawia także różne możliwości terapii tych chorób, uwzględnione w bieżącej światowej literaturze fachowej. Publikacja będzie przydatna nie tylko studentom wydziałów lekarsko-dentystycznych, lecz także praktykującym lekarzom stomatologom. ISBN 978-83-200-3872-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 152 strony cena katalogowa 48,30 zł


Stomatologia Chirurgia ogólna dla stomatologów Wojciech Rowiński, Maciej Kosieradzki (red.)

Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia Podręcznik dla studentów stomatologii

ISBN 83-200-3229-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 404 strony, 56 ilustracji, 40 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Chirurgia szczękowotwarzowa Podręcznik dla studentów Leszek Kryst (red.) Obecne wydanie podręcznika jest całkowicie zmienione i uzupełnione. Treść jego jest zgodna z programem nauczania przed- i podyplomowego. Wiele miejsca poświęcono chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, a także replantacji zębów, Rozszerzono omówienie zagadnień dotyczących najnowszych kierunków leczenia w zakresie onkologii, urazów twarzowej części czaszki i ich następstw oraz współczesnych metod obrazowania radiologicznego. Szerzej przedstawiono problemy, których znajomość umożliwia skuteczne wykonanie specjalistycznych czynności diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Podręcznik został wzbogacony w ilustracje – fotogramy, radiogramy, scyntygramy i inne metody obrazowania, które niewątpliwie przyczynią się do przyswojenia wielu zawiłych problemów chirurgicznych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych, a także dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii szczękowotwarzowej. Może być również przydatny w pracy lekarzy innych specjalności, neurochirurgów, okulistów itp. Jest jedną z podstawowych pozycji na liście podręczników zalecanych do PES z chirurgii szczękowo-twarzowej. ISBN 978-83-200-3986-3, wydanie V zm. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 656 stron, 403 ilustracji, 29 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 145,95 zł

Zbigniew Jańczuk, Jadwiga Banach Jest to uaktualnione wydanie publikacji obejmującej całokształt problematyki chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej – przedmiotu wyodrębnionego w programie nauczania studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych. W podręczniku zawarto ponadto podstawowe wiadomości z zakresu epidemiologii, etiologii, diagnostyki, kliniki, profilaktyki i leczenia tych chorób. Książka jest przeznaczona dla studentów i lekarzy stomatologów. Podręcznik zalecany do PES ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. ISBN 83-200-2784-5, wydanie III popr. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 280 stron, 162 ilustracje, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 71,40 zł

Choroby przyzębia Zapobieganie, diagnostyka i leczenie Zbigniew Jańczuk (red.) W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w klasyfikacji chorób przyzębia, jakie zostały przyjęte przez Amerykańską Akademię Periodontologiczną. Opracowano nowy rozdział dotyczący tego zagadnienia. Przedstawiono również nowe poglądy na temat zależności między węzłami urazowymi a stanem przyzębia. Publikacja zalecana jako literatura do PES z protetyki stomatologicznej. ISBN 83-200-3099-4, wydanie V, format: 14,5 × 20,5 cm, 316 stron, 191 ilustracji, 25 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Ćwiczenia z otolaryngologii Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii Stanisław Iwankiewicz Zob. s. 91

www.pzwl.pl

W podręczniku przedstawiono problemy z zakresu chirurgii ogólnej z onkologią dla studentów wydziału lekarsko-dentystycznego oraz dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii dentystycznej i szczękowo-twarzowej. Podręcznik dzieli się na część ogólną i szczegółową. Tematyka poszczególnych rozdziałów, uwzględnia wiedzę z zakresu patologii, diagnostyki i leczenia. Niewątpliwą zaletę podręcznika stanowią pytania podsumowujące i porządkujące wiedzę, kończące każdy rozdział, oraz zamieszczone w nim tablice, fotografie i wykresy, które ułatwią przyswojenie wiadomości.

Deutsch für Zahnmediziner Podręcznik Marceli Szafrański Zob. s. 62

139


Stomatologia Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa

English for Dentistry

Od diagnozy – po szynę zgryzową

Podręcznik dla studentów i lekarzy

Pierre-Hubert Dupas

Genowefa Anna Wawer, Ewa Stańska-Bugaj

Tytuł oryginału: Nouvelle approche du dysfocionnement cranio-mandibulaire Z jęz. francuskiego tłumaczyła Adrianna Bańkowska-Afshartchi W książce przedstawiono aktualne informacje z dziedziny nauki o zwarciu, dotyczące układu stomatognatycznego człowieka w powiązaniu z układem ruchu oraz narządem wzroku. Dokładnie omówiono wywiad, badania kliniczne, sposób diagnozowania oraz leczenie dysfunkcji (zarówno leczenie ortopedyczne, jak i stabilizujące). Dodatkowo uwzględniono symptomatologię i terapię także innych stanów patologicznych, np. bólowych dysfunkcji narządu żucia. Praktyczne i dydaktyczne walory tej publikacji niewątpliwie wzmacnia jeszcze znakomity, bogaty materiał ilustracyjny. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych oraz lekarzy dentystów. ISBN 978-83-200-3643-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 204 strony, 170 ilustracji, 18 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Endodoncja kliniczna

Zob. s. 62

Gnatofizjologia stomatologiczna Stanisław Majewski W podręczniku w zwięzły i przejrzysty sposób omówiono złożone zagadnienia związane z gnatofizjologią układu stomatognatycznego. Przedstawiono okluzyjne relacje międzyszczękowe, w tym normy okluzji. Zamieszczone w opracowaniu pytania kontrolne, słownik terminów stosowanych dawniej i obecnie w stomatologii oraz bogaty materiał ilustracyjny – ułatwiają przyswojenie materiału. Publikacja jest znakomitym źródłem wiedzy zarówno dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, jak i dla lekarzy praktyków. Podręcznik zalecany jako lektura do PES z protetyki stomatologicznej. ISBN 978-83-200-3990-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 168 stron, 121 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Leif Tronstad Tytuł oryginału: Clinical Endodontics, 2nd edition Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod redakcją Zbigniewa Jańczuka

www.pzwl.pl

Autor odrzuca tradycyjne podejście do problemów endodoncji, wprowadza podział na zapalenia objawowe i bezobjawowe miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Całość zagadnień ujęto w 17 rozdziałach, poczynając od budowy miazgi i przyzębia poprzez objawy chorób, badania endodontyczne i diagnostykę, leczenie, narzędzia i materiały endodontyczne do morfologii zębów i wytycznych leczenia poszczególnych zębów. Osobne rozdziały dotyczą ponownego leczenia endodontycznego, wybielania zębów i odbudowy zębów leczonych endodontycznie. Przyswojenie treści książki ułatwia bogaty materiał ilustracyjny. Książka przeznaczona jest dla lekarzy stomatologów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych. Jeden z podstawowych podręczników do specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją (PES). ISBN 83-200-2961-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 312 stron, 311 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

140

Interna dla stomatologów Gerd Oehler, Walter H. Krause Tytuł oryginału: Innere Medizin für Zahnmediziner Z jęz. niemieckiego tłumaczył Stanisław Filipecki Autorzy dokonali starannego wyboru najczęstszych schorzeń internistycznych, które mają szczególne znaczenie w pracy lekarza stomatologa. Książka, opracowana w sposób kompendialny, ułatwi studentom wydziałów lekarsko-dentystycznych przygotowanie się do egzaminu z interny, a praktykującym już lekarzom pozwoli uzupełnić wiedzę internistyczną. ISBN 83-200-3057-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 560 stron, 145 ilustracji, 96 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł


Stomatologia Modelowanie w protetyce dentystycznej

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Andrzej Krocin, Dorota Dargiewicz, Małgorzata Grodner

Zbigniew Jańczuk (red.)

ISBN 978-83-200-4001-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 232 strony, 179 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa kompletu (książka + CD) – 76,65 zł

Onkologia dla stomatologów Arkadiusz Jeziorski (red.) Jest to nowoczesny podręcznik z zakresu onkologii adresowany do studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych oraz do lekarzy stomatologów. W zwięzły i przystępny sposób omówiono w nim przyczyny powstawania nowotworów jamy ustnej, zapobieganie im oraz wczesne ich wykrywanie. Według określonego schematu: epidemiologia, etiologia i czynniki ryzyka, objawy kliniczne i rozpoznanie, leczenie oraz rokowanie – omówiono także nowotwory różnych układów. Osobny rozdział poświęcono nowotworom głowy i szyi, uwzględniając również leczenie. Zagadnienia z zakresu onkologii klinicznej przedstawiono zwłaszcza pod kątem pierwszych objawów wczesnych choroby nowotworowej, możliwych do wykrycia w czasie rutynowej kontroli jamy ustnej. ISBN 83-200-3277-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 240 stron, 184 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Otorynolaryngologia Kompendium dla studentów medycyny i stomatologii J. Bożydar Latkowski Zob. s. 92

Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii J. Bożydar Latkowski (red.)

W części pierwszej książki omówiono m.in.: wyposażenie i organizację pracy w poradni stomatologicznej, dokumentację stomatologiczną, materiały sanitarne, antyseptykę i aseptykę oraz fizykoterapię w stomatologii, a także zagadnienia dotyczące etyki zawodowej higienistki i asystentki stomatologicznej. Szczegółowo omówiono zasady bezpieczeństwa pracy w gabinecie stomatologicznym, a także przepisy i regulacje prawne dotyczące pracy higienistek i asystentek stomatologicznych. W części drugiej przedstawiono aktualne wiadomości na temat epidemiologii, etiologii, diagnostyki, rehabilitacji i profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Część trzecią poświęcono omówieniu zagadnień dotyczących wychowania zdrowotnego. Zadaniem podręcznika jest przygotowanie asystentek i higienistek stomatologicznych do profesjonalnego wykonywania zawodu. ISBN 978-83-200-4371-6, wydanie III zm. i uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 536 stron, 210 ilustracji, 44 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

Podstawy mikrobiologii dla stomatologów Lakshman P. Samaranayake Tytuł oryginału: Essential Microbiology for Dentistry, 2nd edition Z jęz. angielskiego tłumaczył zespół pod kier. Mirosława Łuczaka W programie mikrobiologii obowiązującym na oddziałach lekarskich i lekarsko-dentystycznych pokrywa się tylko część wiadomości. Dotyczy to zwłaszcza mikrobiologii ogólnej oraz immunologii, a więc tych działów, które umożliwiają zrozumienie mechanizmów rządzących życiem drobnoustrojów. Pozostała i przeważająca część materiału (tzn. mikrobiologia szczegółowa) jest dostosowana do potrzeb przyszłych lekarzy-dentystów. Bogaty materiał ilustracyjny, liczne tabele i schematy, składające się na bardzo interesującą szatę graficzną podręcznika, ułatwią zrozumienie i zapamiętanie materiału, czyniąc go przystępnym nie tylko dla studentów stomatologii, lecz także dla słuchaczy studiów licencjackich kierunku higiena stomatologiczna i techniki dentystyczne. ISBN 83-200-2919-8, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 322 strony, 174 ilustracje, 76 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 61,95 zł

Zob. s. 91

141

www.pzwl.pl

Podręcznik prezentuje aktualną wiedzę oraz techniki z zakresu modelarstwa i rysunku stosowane w protetyce dentystycznej. Wartość merytoryczną i dydaktyczną książki podnoszą bogaty materiał ilustracyjny oraz płyta CD z kolorowymi zdjęciami, a także zestaw testów sprawdzających, który będzie pomocny w kontrolowaniu stopnia przyswojenia wiedzy. Odbiorcami publikacji są studenci i uczniowie specjalistycznych szkół medycznych oraz nauczyciele zawodu.


Stomatologia Protetyka stomatologiczna Podręcznik dla studentów stomatologii Eugeniusz Spiechowicz

Stomatologia wieku rozwojowego Maria Szpringer-Nodzak, Magdalena Wochna-Sobańska (red.)

Jest to kolejne wydanie podręcznika cieszącego się dużą popularnością wśród studentów wydziałów lekarskodentystycznych i lekarzy pragnących pogłębić wiedzę o leczeniu protetycznym uzębienia. W podręczniku, oprócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych, omówiono także metody leczenia, materiały, profilaktykę i rehabilitację stomatologiczną. Nie pominięto tak ważnych spraw, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe. Wydanie to zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w protetyce stomatologicznej. Podręcznik zalecany do PES ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz z protetyki stomatologicznej.

W książce uwzględniono psychiczny i fizyczny rozwój dziecka. Przedstawiono różnice w przebiegu chorób w obrębie jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz sposób ich leczenia. Omówiono patologię i epidemiologię jamy ustnej oraz leczenie wad rozwojowych narządu żucia. Autorzy zwrócili uwagę na najnowsze metody obrazowania w diagnostyce radiologicznej schorzeń, a także na niektóre metody leczenia ortodontycznego. Odbiorcami książki są studenci uczelni medycznych i lekarze stomatolodzy. Podręcznik zalecany do PES ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

ISBN 978-83-200-4162-0, wydanie VI uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, 704 strony, 372 ilustracje, 9 tabel, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-4166-8, wydanie IV popr., format: 16,5 × 23,5 cm, 844 strony, 463 ilustracje, 33 tabele, oprawa miękka

cena katalogowa 145,95 zł

cena katalogowa 156,45 zł

Protezy szkieletowe

Stomatologia zachowawcza

Andrzej Budkiewicz

Zarys kliniczny Podręcznik dla studentów stomatologii

W kolejnym wydaniu książki szczegółowo omówiono sposoby wykonywania protez szkieletowych oraz przykłady ich zastosowania klinicznego. Materiał ilustracyjny obrazuje obecnie stosowane metody projektowania protez. Książka jest przeznaczona dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Podręcznik zalecany do PES z protetyki stomatologicznej. ISBN 83-200-2899-X, wydanie V, format: 16,5 × 23,5 cm, 172 strony, 154 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Radiologia stomatologiczna T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska Zob. s. 129

Zbigniew Jańczuk (red.) Jest to podstawowy podręcznik dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych. Został opracowany przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych ośrodków akademickich w kraju. Autorzy pominęli nieaktualne już poglądy i oparli się na nowych, ale pewnych sformułowaniach, potwierdzonych naukowymi badaniami, stawiając na praktyczność, nowe techniki i metody oraz materiały w zakresie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób zębów. Jest to więc podręcznik obejmujący współczesne wiadomości z dziedziny stomatologii zachowawczej, zgodnie z poziomem wiedzy obowiązującej w świecie. Jest jednym z podstawowych podręczników do specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją (PES). ISBN 978-83-200-4299-3, wydanie III rozsz. i uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 524 strony, 279 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 114,45 zł

www.pzwl.pl 142


Toksykologia

Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów Irena Karłowska (red.) W książce zostały omówione zagadnienia dotyczące współczesnej diagnostyki i lecznictwa ortodoncyjnego w różnych okresach rozwojowych człowieka. Obecne wydanie zostało uzupełnione o nowe zagadnienia, takie jak: opis wieku kostnego na podstawie zdjęć teleradiologicznych uwidaczniających kręgi szyjne, nowe metody terapii ortodontycznej, aparaty termoformowalne itp. Podręcznik w pełni odpowiada programowi nauczania ortodoncji na wydziałach lekarsko-dentystycznych. Jest zgodny ze standardami nauczania przedmiotu w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów oraz lekarzy stomatologów specjalizujących się w ortodoncji. Podręcznik zalecany do PES ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. ISBN 978-83-200-3995-5, wydanie III uakt. i rozsz., format: 16,5 × 23,5 cm, 370 stron, 316 ilustracji, 17 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 114,45 zł

Zdrowie jamy ustnej Edukacja i promocja Ann Felton, Alison Chapman, Simon Felton Tytuł oryginału: Basic Guide to Oral Health Education and Promotion Z jęz. angielskiego tłumaczył Bogusław Solecki Redakcja naukowa tłumaczenia: Urszula Kaczmarek Podręcznik z zakresu profilaktyki stomatologicznej obejmujący nowoczesne zasady edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej. Autorzy to doświadczeni higieniści stomatologiczni, edukatorzy i nauczyciele kliniczni w szpitalu stomatologicznym w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Wydanie polskie wzbogacono o aktualne informacje na temat organizacji edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej w naszym kraju (w formie licznych wyczerpujących przypisów, przede wszystkim autorstwa Danuty Kaczmarskiej – przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Higienistek Dentystycznych). Książka zawiera podstawową wiedzę o anatomii i fizjologii jamy ustnej oraz występujących w niej zmianach patologicznych i chorobach. Praktyczne zalecenia sformułowano dla potrzeb edukacji prozdrowotnej oraz promocji zdrowia różnych grup docelowych: kobiet ciężarnych, matek małych i starszych dzieci, młodzieży, pacjentów ortodontycznych, osób w starszym wieku lub

obciążonych schorzeniami systemowymi oraz pacjentów specjalnej troski. Publikacja jest przeznaczona dla higienistek stomatologicznych oraz pracowników medycznych zajmujących się profesjonalną promocją zdrowia jamy ustnej. ISBN 978-83-200-4118-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 330 stron, 52 ilustracje, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

Toksykologia Narkomania Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców Zygfryd Juczyński Autor przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Problem ten został przedstawiony w szerokim kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych w Polsce. Omówiono: kryteria medyczne i psychologiczne rozpoznawania zażywania środków psychoaktywnych, podstawowe rodzaje zażywanych środków oraz zapobieganie i leczenie, na które położono szczególny nacisk. Każdy rozdział kończy podsumowanie oraz pytania do dyskusji, będące dodatkową zaletą poradnika, ponieważ ułatwiają syntezę problemu, krytyczną analizę przedstawionych zagadnień, zachęcają do poszukiwania nowych form oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców, ale będzie również bardzo przydatna dla pracowników organizacji państwowych i pozarządowych zajmujących się zapobieganiem i skutkami narkomanii. ISBN 978-83-200-3898-9, wydanie II uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 156 stron, 4 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 34,65 zł

Ostre zatrucia Lech Panasiuk (red.) Zob. s. 78

www.pzwl.pl

Zarys współczesnej ortodoncji

143


Urologia Toksykologia narządowa Andrzej Starek W książce omówiono zmiany patologiczne w narządach i układach wywołane przez substancje toksyczne z uwzględnieniem właściwości organizmu i substancji chemicznych oraz mechanizmów ich działania. Uwzględniono aktualną wiedzę na temat mechanizmów działania toksycznego na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i układowym. Książka jest adresowana do lekarzy, farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych. ISBN 978-83-200-3314-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 268 stron, 22 ilustracje, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

Toksykologia współczesna Witold Seńczuk (red.) W książce omówiono zagadnienia związane z toksykologią m.in.: czynniki wpływające na toksyczność, interakcje leków, zatrucia lekami, pestycydy, szkodliwe działanie kosmetyków i preparatów chemicznych stosowanych w życiu codziennym, toksyczność żywności oraz toksykologię środowiska. Przedstawiono problemy bezpieczeństwa chemicznego. Działania w tym zakresie są oparte na ustawach i dyrektywach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz ustaleniach krajowych zharmonizowanych w tym zakresie z prawem unijnym. Uzupełnieniem książki jest Glosariusz, zawierający definicje licznych haseł i ułatwiający czytelnikowi zrozumienie trudniejszych problemów. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni medycznych. Może również służyć lekarzom i farmaceutom. ISBN 83-200-3445-0, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 996 stron, 256 ilustracji, 110 tabel, oprawa twarda

Urologia Urologia Podręcznik dla studentów medycyny Andrzej Borkowski (red.) W podręczniku omówiono problemy ogólne, takie jak: definicje, symptomatologia, badania diagnostyczne, a także wszystkie podstawowe działy urologii. Omówiono szczegółowo podstawowe zabiegi urologiczne, a także sprzęt niezbędny do ich wykonania, co ma wielkie znaczenie praktyczne dla lekarzy udzielających pierwszej pomocy np. w pogotowiu, a także dla lekarzy ogólnych i rodzinnych. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie zaawansowanych technologicznie metod leczenia, chirurgię małoinwazyjną i laparoskopową, stosowane w leczeniu nowotworów nerek, chorób prostaty i wad wrodzonych. Książka jest przeznaczona dla studentów medycyny i lekarzy. ISBN 978-83-200-3758-6, wydanie II unow., format: 16,5 × 23,5 cm, 280 stron, 130 ilustracji, 13 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 72,45 zł

Zdrowie publiczne English for Public Health Podręcznik Zofia Patoka Zob. s. 64

cena katalogowa 140,70 zł

Epidemiologia w zdrowiu publicznym Jerzy Bzdęga, Anita Gębska-Kuczerowska (red.)

www.pzwl.pl

W podręczniku w sposób zwięzły i prosty przedstawiono zagadnienia z dziedziny epidemiologii, biostatystyki i demografii, których obszary zainteresowań nakładają się na siebie w wielu aspektach. Taka wiedza umożliwia monitorowanie stanu zdrowia jednostki i populacji. Podręcznik dostosowany jest do programu nauczania na wydziałach zdrowia publicznego i nauk o zdrowiu. Liczne przykłady i zadania powinny pomóc w zrozumieniu omawianych zagadnień. Pytania sprawdzające pozwolą ocenić stopień przyswojenia wiedzy.

144


Zdrowie publiczne Podręcznik adresowany do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwa. Może być wykorzystany w szkoleniu przed- i podyplomowym. ISBN 978-83-200-3906-1, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 432 strony, 80 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu

Rodzina – zdrowie – choroba Koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego Zofia Kawczyńska-Butrym Zob. s. 118

Statystyka medyczna w zarysie Aviva Petrie, Caroline Sabin

Poradnik dla opiekunów

Seria: … at a Glance

Emilia Mikołajewska

Tytuł oryginału: Medical Statistics at a Glance, 2nd edition

Elżbieta Krajewska-Kułak (red. nauk.)

Z jęz. angielskiego tłumaczył Jerzy Moczko

Zob. s. 109

Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej Podręcznik dla studentów studiów licencjackich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu Anna Ksykiewicz-Dorota (red.) Zob. s. 114

Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Tom 1. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz (red.) Zob. s. 116

Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Tom 2. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej

W książce w prosty i przystępny sposób przedstawiono zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i analizy statystycznej, poparte właściwie dobranymi przykładami praktycznymi. Zagadnienia zostały podzielone na kilka grup tematycznych, uwzględniających rodzaj danych, rozkłady, testowanie hipotez, planowanie doświadczeń oraz interpretacje uzyskanych danych. Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu osób, które potrzebują prostych narzędzi statystycznych do analizy wyników w codziennej praktyce zawodowej. Szczególnie jest polecana studentom uczelni medycznych, lekarzom, farmaceutom, epidemiologom, a także żywieniowcom. ISBN 83-200-3312-8, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 160 stron, 49 ilustracji, 43 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 88,20 zł

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego Irena Wrońska, Elżbieta Krajewska-Kułak (red.) Zob. s. 119

Zakażenia szpitalne Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach (red.) Zob. s. 33

www.pzwl.pl

Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz (red.) Zob. s. 116

145


Zdrowie publiczne Zarys współczesnej promocji zdrowia Danuta Cianciara Publikacja poświęcona jest najważniejszym elementom promocji zdrowia. Stanowi równocześnie wprowadzenie w tę problematykę, jak i podsumowanie najważniejszych pojęć i zagadnień z tej dziedziny. Książka została podzielona na krótkie rozdziały, z których początkowe dotyczą idei promocji zdrowia, następne zajmują się bazą teoretyczną, stanowiskami wobec praktyki oraz regułami pracy, zaś kolejne omawiają problematykę infrastruktury promocji zdrowia, w tym m.in. kształcenie pracowników i regulacje prawne; ostatni rozdział poświęcony jest efektywności. Publikacja adresowana jest do lekarzy odbywających specjalizacje podstawowe. Będzie przydatna dla wszystkich lekarzy – zwłaszcza pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – którzy z racji wykonywanej pracy mają obowiązki związane z promocją zdrowia. Może być również wykorzystywana przez studentów kierunków medycznych oraz w trakcie studiów dyplomowych. ISBN 978-83-200-4141-5, wydanie I,  format: 16,5 × 23,5 cm, 248 stron, 10 ilustracji, 11 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Zarządzanie w pielęgniarstwie Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu Anna Ksykiewicz-Dorota (red.) Zob. s. 120

Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego Krystyna Kimak Zob. s. 121

Zdrowie publiczne Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych Teresa Bernadetta Kulik, Maciej Latalski (red.) Zob. s. 121

Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku Andrzej Wojtczak Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia związane ze stylem życia, czynnikami genetycznymi i in. Zagadnienia omówione w publikacji zgodne z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji programem z zakresu propedeutyki zdrowia publicznego. Publikacja adresowana do studentów kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo na poziomie licencjackim, magisterskim i w czasie studiów specjalizacyjnych. Może być również wykorzystana w czasie studiów podyplomowych. ISBN 978-83-200-3860-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 226 stron, 12 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

www.pzwl.pl 146


Żywienie

Żywienie Seria: Instytut Żywności i Żywienia zaleca Autorami książek, które znalazły się w  serii są specjaliści – lekarze i  dietetycy – z  Instytutu Żywności i  Żywienia w Warszawie. Kolejne publikacje omawiają szczegółowo przyczyny, diagnostykę i postępowanie przy bardzo często występujących zaburzeniach układu pokarmowego i krwionośnego. Ponadto opisują epidemiologię oraz podstawowe zasady profilaktyki i leczenia farmakologicznego chorób powstających na skutek nie właściwego trybu życia i nieprawidłowości w odżywianiu. Wskazówki żywieniowe, zawarte w tytułach serii pozwolą uniknąć lub złagodzić problemy układu krążenia (nadciśnienie), niekorzystne objawy gastroenterologiczne (choroby wątroby, trzustki). Na łamach publikacji zwarte zostały istotne uwagi dotyczące prawidłowego żywienia kobiet w ciąży, chorych ze stomią, a także praktyczne wskazówki i uwagi dotyczące dostosowania diety do przyjmowanych leków, tak by nie wchodziły w interakcje. Uzupełnieniem treści książek, wchodzących w  skład serii, są przykładowe jadłospisy wskazane przy konkretnych jednostkach chorobowych. Seria skierowana jest do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Może być również źródłem informacji dla pacjenta.

Alergie pokarmowe

Celiakia

Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.)

Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.)

Autorzy zamieszczają wykazy alergenów odpowiedzialnych za rozwój alergii: od mleka, jaj, ryb, ziół i przypraw po barwniki, emulgatory, przeciwutleniacze i substancje konserwujące oraz dołączają spisy produktów, w których te alergeny występują. Podają także przykładowe jadłospisy przeznaczone dla osób z najczęściej spotykanymi alergiami pokarmowymi. Ułożenie odpowiedniej diety wraz z ewentualną terapią farmakologiczną umożliwi zlikwidowanie źródła choroby.

Celiakia jest chorobą wrodzoną, utrzymującą się przez całe życie. Czasami ujawnia się pod wpływem dodatkowych czynników, takich jak infekcje, stres lub ciąża, i może wystąpić w różnym wieku. W poradniku przedstawiono najważniejsze informacje o przyczynach i ryzyku wystąpienia tej choroby oraz wskazania dotyczące prawidłowej diety. Główną część książki stanowią jadłospisy.

ISBN 83-200-3045-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 228 stron, 16 tabel, oprawa miękka

ISBN 83-200-3062-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 108 stron, 13 tabel, oprawa miękka

Biegunki Zalecenia dietetyczne Mirosław Jarosz Istnieje wiele sposobów na opanowanie niegroźnej biegunki, a najprostszym jest właściwa dieta. W poradniku autorzy opisują, z jaką biegunką możemy poradzić sobie za pomocą diety, jak właściwie zbilansować jadłospis i jak nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Wskazują również, kiedy bezwzględnie powinniśmy się udać do lekarza, gdy biegunka się przedłuża, bądź przyjmuje niepokojącą formę. ISBN 978-83-200-3955-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, oprawa miękka

cena katalogowa 16,80 zł

Choroba stłuszczeniowa wątroby Mirosław Jarosz Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby występuje nie tylko u osób dorosłych, lecz także – coraz częściej – u dzieci w wieku szkolnym (szczególnie otyłych). W poradniku omówiono przyczyny rozwoju stłuszczeniowej choroby wątroby oraz jej objawy, leczenie i profilaktykę. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym stylu życia (zwłaszcza aktywności fizycznej) i właściwego odżywiania. Przykładowe jadłospisy z pewnością ułatwią przyrządzanie posiłków zgodnie ze wskazaniami dietetyków. ISBN 978-83-200-3702-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 104 strony, oprawa miękka cena katalogowa 17,85 zł

147

www.pzwl.pl

cena katalogowa 24,15 zł


Żywienie Choroby trzustki

Dna moczanowa

Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.)

Lucyna Pachocka, Mirosław Jarosz

Autorzy przekazują podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu trzustki oraz o najczęściej występujących schorzeniach. Omawiają przyczyny, objawy i możliwości leczenia chorób tego narządu – również dzęki stosowaniu odpowiedniej diety. Opracowane przy współpracy z dietetyczkami jadłospisy zamieszczone w poradniku są jego bardzo cennym uzupełnieniem.

Autorzy informują o przyczynach schorzenia, czynnikach ryzyka wystąpienia choroby oraz o chorobach najczęściej towarzyszących dnie moczanowej. Główną część książki stanowią jadłospisy oraz informacje o prawidłowej diecie.

ISBN 978-83-200-3876-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 158 stron, 9 ilustracji, 16 tabel, oprawa miękka

ISBN 978-83-200-4051-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 124 strony, 15 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 23 zł

cena katalogowa 19,95 zł

Gazy jelitowe Choroby żołądka i dwunastnicy

Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.)

Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.)

Nieprawidłowa dieta i stres są najczęstszą przyczyną gromadzenia się gazów w przewodzie pokarmowym. Autorzy pokazują, jak zmienić swój sposób odżywiania (co jeść, a jakich potraw unikać), aby złagodzić przykre objawy lub nawet im zapobiec. Przedstawiają również metody leczenia farmakologicznego.

Autorzy omawiają objawy, diagnozowanie oraz leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także refluksu żołądkowo-przełykowego i niestrawności czynnościowej. Udzielają praktycznych wskazówek dotyczących żywienia i stylu życia. Stosowanie się do nich może złagodzić dolegliwości towarzyszące omawianym chorobom. Cennym uzupełnieniem są przykładowe jadłospisy ułożone dla chorych. ISBN 978-83-200-3774-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 132 strony, 6 ilustracji, 5 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 17,85 zł

Cukrzyca Zapobieganie i leczenie Mirosław Jarosz, Longina Kłosiewicz-Latoszek (red.) Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Na jej powstawanie i leczenie mają ogromny wpływ dieta i styl życia. Autorzy przybliżają mechanizm powstawania oraz sposoby leczenia tej choroby, zwracając szczególną uwagę na możliwość leczenia dietetycznego. Ważnym uzupełnieniem publikacji jest wykaz produktów zalecanych i przeciwwskazanych u chorych na cukrzycę.

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-4215-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 188 stron, 24 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 19,95 zł

148

ISBN 978-83-200-3775-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 116 stron, 13 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 16,80 zł

Kamica żółciowa Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.) Powstające w drogach żółciowych złogi mogą wywoływać zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, napady ostrego bólu (zwanego kolką wątrobową) i groźne powikłania. Autorzy pokazują, jak należy zmodyfikować sposób odżywiania: co jeść, a jakich potraw unikać, aby zapobiec dolegliwościom lub doprowadzić do zmniejszenia złogów. Książka zawiera również najważniejsze informacje dotyczące przyczyn i mechanizmów powstania kamicy żółciowej oraz zwięzłe omówienie farmakologicznych i chirurgicznych metod jej leczenia. ISBN 83-200-3206-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 120 stron, 9 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 18,90 zł


Żywienie

Mirosław Jarosz, Wioleta Respondek Ponieważ nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, zawału lub udaru mózgu, skuteczne obniżanie ciśnienia jest ważne w profilaktyce tych chorób. Jedną z metod jest stosowanie niefarmakologicznych środków oraz odpowiednia dieta. Autorzy poradnika radzą, jak zmienić styl życia, żeby ustrzec się nadciśnienia lub skutecznie wspomóc leczenie konwencjonalne. ISBN 83-200-3332-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 148 stron, 6 ilustracji, 27 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 17,85 zł

Nowotwory złośliwe Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? Mirosław Jarosz Zachorowalność na większość nowotworów systematycznie wzrasta. Dużą rolę w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia nowotworów odgrywa dieta. Autorzy w przejrzysty i prosty sposób omawiają przyczyny powstawania nowotworów złośliwych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tryb życia i sposób odżywiania. Czytelnicy znajdą tu przykładowe jadłospisy, które pomogą im zaplanować codzienne menu. ISBN 978-83-200-3574-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 72 strony, 26 ilustracji, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 18,90 zł

Osteoporoza Mirosław Jarosz Liczbą zachorowań na osteoporozę systematycznie wzrasta. Przyczyniają się do tego niezdrowy tryb życia, przede wszystkim nieprawidłowy sposób żywienia, a także brak lub zbyt małe natężenie aktywności fizycznej oraz palenie tytoniu. Działania profilaktyczne, między innymi systematyczny wysiłek fizyczny oraz właściwa dieta, mogą okazać się niezwykle skuteczne – szczególnie u osób, które przekroczyły 60. rok życia, mają jeden lub więcej czynników ryzyka. Pożywienie powinno zawierać wystarczająco dużo wapnia i witaminy D – składników niezbędnych do budowy kości. W poradniku przedstawiono najważniejsze informacje o ryzyku wystąpienia tej choroby oraz wskazania dotyczące prawidłowej diety. Znaczącą część książki stanowią właściwie zbilansowane jadłospisy.

ISBN 978-83-200-3964-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 168 stron, 7 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 26,25 zł

Otyłość Zapobieganie i leczenie Mirosław Jarosz, Longina Kłosiewicz-Latoszek Nieprawidłowe odżywianie oraz mała aktywność fizyczna to główne czynniki prowadzące do nadwagi i otyłości. Autorzy radzą, jak zmienić dietę i tryb życia, jakich produktów unikać, a z jakich przyrządzać posiłki, aby zachować prawidłową masę ciała i sprawność. Przykładowe jadłospisy są pomocne dla osób z różnym stopniem zaawansowania nadwagi i otyłości w wykorzystaniu wskazówek dietetycznych. Oprócz leczenia dietetycznego omówiono również leczenie farmakologiczne i chirurgiczne oraz zalety i wady wynikające ze stosowania różnych diet i leków bardzo rozpowszechnionych na naszym rynku. ISBN 978-83-200-4022-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 140 stron, 17 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 19,95 zł

Suplementy diety a zdrowie Mirosław Jarosz (red.) Suplementy diety są coraz bardziej popularne, szczególnie wśród osób starszych. W wielu przypadkach mogą mieć znaczenie w profilaktyce chorób. Niestety, niekiedy ich przyjmowanie jednocześnie z lekami może być niebezpieczne dla zdrowia. Wiedza na temat interakcji miedzy lekami, suplementami diety a żywnością jest w społeczeństwie bardzo mała. Autorzy wyjaśniają, na czym polega działanie suplementów, kiedy należy je stosować oraz kiedy trzeba koniecznie skonsultować się z lekarzem. ISBN 978-83-200-3701-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 184 strony, 5 ilustracji, 13 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 30,45 zł

www.pzwl.pl

Nadciśnienie tętnicze

149


Żywienie Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki Interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami

ISBN 978-83-200-3889-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, 12 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 19,95 zł

Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.) Stosowanie preparatów witaminowych, mineralnych i suplementów diety zawierających substancje roślinne lub zioła może powodować występowanie różnego rodzaju interakcji z przepisanymi przez lekarza preparatami. Niejednokrotnie interakcje te są bardzo złożone i mogą zachodzić na poziomie wchłaniania, dystrybucji, eliminacji lub uwalniania leku. Interakcje dotyczą też przemian biochemicznych leku w wątrobie lub w przewodzie pokarmowym. W rezultacie z powodu wzajemnych oddziaływań leków i suplementów diety efekt terapeutyczny przepisanego przez lekarza środka może być nieprzewidywalny. Autorzy udzielają wskazówek i praktycznych porad, kiedy przyjmować leki, czym nie wolno ich popijać, jakie produkty spożywcze osłabiają działanie leku lub je wzmacniają. ISBN 978-83-200-4300-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, 13 ilustracji, 49 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 26,25 zł

Zespół jelita nadwrażliwego Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.) Objawy, takie jak: bóle w obrębie brzucha, wzdęcia, biegunka na przemian z zaparciami, to klasyczny przykład zespołu nadwrażliwego jelita. Zmiana trybu życia i stosowanie zaleceń dietetycznych mogą w istotny sposób pomóc w leczeniu. Autorzy omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące tego zespołu. Dużym atutem tej publikacji są jadłospisy, według których łatwiej można przygotować codzienne menu. ISBN 978-83-200-4045-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 104 strony, 9 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 19,95 zł

Żywienie chorych ze stomią Mirosław Jarosz (red.)

Zaburzenia lipidowe Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Aleksandra Cichocka Nieprawidłowe wartości stężenia lipidów we krwi są przyczyną wielu chorób, m.in. układu krążenia, lub występowania otyłości. Autorzy wyjaśniają, jak dochodzi do tego schorzenia i w jaki sposób styl życia i odpowiednia dieta mogą zmienić jakość życia pacjentów. ISBN 83-200-3315-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, 5 ilustracji, 22 tabele, oprawa miękka

Poradnik został napisany z myślą o chorych, u których wykonano operację brzuszną z wytworzeniem stomii. Autorzy poruszają w nim najważniejsze problemy, z którymi borykają się pacjenci, i radzą, jak należy zmodyfikować dietę, żeby uniknąć przykrych dolegliwości – biegunki, bólów brzucha lub wzdęcia. Czytelnicy znajdą też tabele produktów zalecanych i przeciwwskazanych u chorych ze stomią, dzięki którym będą mogli zaplanować swój jadłospis. ISBN 978-83-200-3517-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 108 stron, 6 ilustracji, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 17,85 zł

cena katalogowa 19,95 zł

Żywienie kobiet w ciąży Zaparcia Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski (red.)

www.pzwl.pl

Najczęstszą przyczyną zaparć są: stres, nieprawidłowe odżywianie i nieregularny tryb życia. Nadużywanie środków przeczyszczających może spowodować poważne powikłania zdrowotne, natomiast odpowiednia dieta i zmiana trybu życia, o czym piszą autorzy, przyniosą oczekiwane efekty. Przykładowe jadłospisy oraz wskazówki dietetyczne pomogą w zwalczaniu tej dolegliwości. Książka zawiera również informacje o środkach farmakologicznych stosowanych w leczeniu zaparć, które mogą być zażywane wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Dorota Szostak-Węgierek, Aleksandra Cichocka Książka informuje przyszłe matki o tym, co jeść, jak jeść, a czego unikać, aby zachować dobre zdrowie, umożliwić prawidłowy rozwój płodu i uniknąć komplikacji podczas porodu. Łatwiej jest przestrzegać zaleceń lekarza, wiedząc, jakie znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży mają poszczególne składniki pokarmowe. Przykładowe jadłospisy dla kobiet w początkowym i końcowym okresie ciąży, do których dołączono proste przepisy, dodatkowo ułatwiają to zadanie. ISBN 83-200-3131-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 144 strony, 12 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 17,85 zł

150


Żywienie

Mirosław Jarosz Wraz z upływem lat zmienia się przemiana materii i przyswajalność składników pokarmowych z pożywienia, co prowadzi do niedoborów, m.in. witamin i mikroelementów, a to z kolei jest przyczyną zwiększonego ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i nowotworów. Odpowiednio dobrana dieta pozwala dostosować potrzeby energetyczne do wieku.

Bromatologia Zarys nauki o żywności i żywieniu Henryk Gertig, Juliusz Przysławski W podręczniku omówiono podstawowe składniki odżywcze, witaminy i składniki mineralne oraz ich przemiany w organizmie. Przedstawiono też główne grupy produktów żywnościowych, ich wartość odżywczą, występowanie i pożądaną wielkość spożycia. Cenne jest uwzględnienie problemu interakcji witamin z lekami. Szczególną uwagę zwrócono na racjonalny sposób odżywiania się różnych grup ludności, metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz rolę dietetyki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Jeden z rozdziałów poświęcono różnym rodzajom diet, stosowanym współcześnie, oraz alternatywnym sposobom żywienia. Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych i innych uczelni, które w swych programach nauczania uwzględniają naukę o żywności i żywieniu, np. dietetycy, pielęgniarki, studenci uczelni rolniczych. ISBN 978-83-200-3603-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 468 stron, 134 ilustracje, 101 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 97,65 zł

Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka Helena Ciborowska, Anna Rudnicka Jest to nowoczesny podręcznik skierowany do słuchaczy Wydziałów Dietetyki Medycznych Studiów Zawodowych, dostosowany do obowiązującego programu nauczania. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące podstaw żywienia człowieka, a także żywienie w różnych jednostkach chorobowych. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione rodzaje diet i sposoby ich zastosowania. Przejrzyste i klarowne omówienie zagadnień oraz zawarte w podręczniku informacje o nowościach na rynku

Autor radzi, co jeść i jak zmodyfikować swoją dietę, aby żyć zdrowo i długo cieszyć się dobrą formą zarówno fizyczną, jak i psychiczną ISBN 978-83-200-4407-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, 12 ilustracji, 22 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 23 zł

farmakologicznym i spożywczym sprawiają, że książka może być przydatna także dla osób zawodowo niezwiązanych z tym tematem. ISBN 978-83-200-4257-3, wydanie III uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 672 strony, 87 ilustracji, 199 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 124,95 zł

Dietetyka dla pielęgniarek Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska Zob. s. 104

Niedożywienie związane z chorobą Występowanie. Rozpoznanie Bruno Szczygieł (red.) W książce omówiono podstawowe problemy dotyczące niedożywienia związanego z chorobą. Zebrano i omówiono wszystkie dostępne metody oceny odżywienia niezależnie od sytuacji klinicznej. W całej książce dobrze wywarzono proporcje między informacjami ściśle naukowymi a praktycznymi wskazówkami postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych. Część informacji podana została w formie przejrzystych tabel, które mogą być łatwo wykorzystane w praktyce klinicznej. Książka adresowana jest do lekarzy wszystkich specjalności zabiegowych, pediatrów i internistów, do średniego personelu medycznego oraz dietetyków. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i dietetyki. ISBN 978-83-200-4333-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, ok. 144 strony, ok. 40 ilustracji, oprawa miękka

151

www.pzwl.pl

Żywienie osób w wieku starszym


Żywienie Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych Mirosław Jarosz, Barbara Bułhak-Jachymczyk (red.) Książka jest dziełem obejmującym aktualne normy żywienia dla ludności Polski. Jest wynikiem badań i analiz Instytutu Żywności i Żywienia, popartych doświadczeniami i osiągnięciami uczonych z całego świata. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza jest w całości poświęcona podstawowym składnikom pokarmowym oraz witaminom, składnikom mineralnym oraz wodzie i elektrolitom. W części drugiej autorzy odnoszą się do następujących zagadnień: zastosowanie norm w ocenie spożycia na poziomie indywidualnym i grupowym, normy żywienia w planowaniu spożycia żywności, normy na energię, rola żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu nadwadze oraz chorobom przewlekłym, suplementy diety, żywność genetycznie zmodyfikowana. ISBN 978-83-200-3421-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 464 stron, 23 ilustracje, 10 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 119,70 zł

Podstawy żywienia klinicznego

Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu Anna Rogulska Autorka jest dietetykiem medycznym, specjalistą do spraw żywienia. W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problem niedożywienia, pojawiający się u przewlekle chorych w okresie hospitalizacji i po jego zakończeniu. Autorka omawia przyczyny niedożywienia oraz sposoby jego rozpoznania, a także sposoby leczenia poprzez stosowanie odpowiedniej diety. W publikacji czytelnicy znajdą charakterystykę diet specjalnych i przemysłowych. Książka adresowana jest do lekarzy oraz do wszystkich osób uczestniczących w opiece nad przewlekle chorym w czasie i po hospitalizacji. ISBN 978-83-200-4374-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 80 stron, 5 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 17 zł

Tabele składu i wartości odżywczej żywności Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Krystyna Iwanow

Luboš Sobotka (red.) Simon P. Allison, Peter Furst, Remy Meier, Marek Pertkiewicz, Peter Soeters (współred.) Redakcja nauk. wydania polskiego: Teresa Korta, Małgorzata Łyszkowska Leczenie żywieniowe odrywa ogromną rolę w opiece nad pacjentem. W celu upowszechnienia żywienia klinicznego w szerokiej działalności lekarskiej, a także poprawy standardów tego leczenia, niezbędne jest odpowiednie kształcenie. Książka pozwala czytelnikowi uzyskać podstawowe informacje dotyczące żywienia klinicznego, a także zapoznać się z najnowszą wiedzą naukową i doświadczeniem klinicznym wszystkich współautorów. Jest podstawą wszelkich działań edukacyjnych Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Omówiono w niej: niedożywienie, fizjologię i biochemię żywienia, substraty stosowane w żywieniu pozajelitowym i dojelitowym, żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe, monitorowanie leczenia żywieniowego, leczenie żywieniowe dostosowane do choroby oraz powikłania leczenia żywieniowego

www.pzwl.pl

ISBN 978-83-200-3885-9, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 494 strony, 82 ilustracje, 131 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

152

Książka zawiera dane na temat wartości odżywczej żywności. Są one wykorzystywane przez epidemiologów, ekonomistów oraz dietetyków, opracowujących diety, a także producentów żywności przy znakowaniu produktów spożywczych wartością odżywczą. ISBN 83-200-3112-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 672 strony, 228 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 187,95 zł

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow, Beata Przygoda Książka zawiera dane o wartości energetycznej i zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych i potrawach, wyrażone w 100 g produktu jadalnego i w 100 g potrawy gotowej do spożycia. Obecne wydanie uzupełniono o nowe składniki odżywcze: kwasy tłuszczowe jednonienasycone i wielonienasycone, cholesterol, sacharozę, a także rozszerzono asortyment produktów i potraw.


Żywienie ISBN 978-83-200-4341-9, wydanie V rozsz., format: 20,5 × 28,5 cm, 160 stron, 29 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 43 zł

Wegetarianizm Zalety i wady Maria Halina Borawska, Magdalena Malinowska Wegetarianizm nie jest jednorodnym rodzajem diety, w jego obszarze istnieją różne odmiany tego sposobu odżywiania, mniej lub bardziej rygorystyczne. Autorki opisują każdy rodzaj diet wegetariańskich oraz produkty znajdujące się w diecie. Wskazują na wiele zalet związanych z takim sposobem odżywiania, ale też podkreślają wszelkie zagrożenia związane ze źle zbilansowaną dietą wegetariańską. ISBN 978-83-200-3865-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 112 stron, oprawa miękka

Żywienie w sporcie Irena Celejowa Wysiłek sportowy pociąga za sobą wielkie wydatki energetyczne. Przy wyrównanym poziomie wyszkolenia zawodników w sporcie wysoko kwalifikowanym żywienie często staje się czynnikiem decydującym o zwycięstwie w rywalizacji sportowej. Dlatego tak ważne staje się odpowiednie komponowanie jadłospisów dla osób uprawiających poszczególne dyscypliny sportowe, trenujących, przygotowujących się do zawodów i biorących w nich udział, a także podróżujących po całym świecie zgodnie z terminarzem imprez sportowych. Książka jest przeznaczona dla sportowców, trenerów i studentów AWF. ISBN 978-83-200-3691-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 296 stron, 12 ilustracji, 270 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 65,10 zł

www.pzwl.pl

cena katalogowa 30,45 zł

153


Książki na żądanie

Książki na żądanie Alergologia praktyczna Krystyna Obtułowicz (red.) Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka

W książce przedstawiono podstawy patomechanizmu procesów alergicznych, diagnostykę oraz zasady doraźnego i długotrwałego leczenia chorób alergicznych w zakresie pulmonologii, laryngologii, dermatologii i pediatrii. Podstawa: wydanie z r. 2000 ISBN 978-83-200-4233-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 272 strony, 40 ilustracji, 49 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

ośrodkowego układu nerwowego w sposób prosty, a jednocześnie obrazowy. Walory dydaktyczne podnosi bogaty materiał ilustracyjny, w przejrzysty sposób uzupełniający prezentowane zagadnienia. W podręczniku szczegółowo omówiono budowę i funkcje poszczególnych struktur anatomicznych oraz wyższe czynności nerwowe. Publikacja przeznaczona dla studentów medycyny, może być również przydatna dla lekarzy klinicystów – neurologów i neurochirurgów. Podstawa: wydanie z r. 2004 ISBN 978-83-200-4084-5, wydanie V uzup., format: 16,5 × 23,5 cm, 270 stron, 144 ilustracje, 16 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 97 zł

Anatomia i fizjologia zwierząt domowych Klaus Loeffler

Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych

Tytuł oryginału: Anatomie und Physiologie der Haustiere

John E. Skandalakis, Panajiotis N. Skandalakis, Lee John Skandalakis

Jest to nowoczesny interdyscyplinarny podręcznik zawierający elementy cytologii, histologii, biochemii, farmakologii i anatomii patologicznej. Dodatkowym walorem są liczne, znakomicie powiązane z tekstem ryciny i schematy. Odbiorcami są przede wszystkim studenci medycyny weterynaryjnej, bioinżynierii zwierząt i kierunków pokrewnych. Podstawa: wydanie z r. 2002

Tytuł oryginału: Surgical Anatomy and Technique. 2nd edition Z jęz. angielskiego tłumaczył Wojciech Rowiński Jest to znakomity podręcznik z dziedziny anatomii. Przedstawiono w nim anatomiczne aspekty działań chirurga ogólnego w zakresie wszystkich podstawowych narządów. Materiał podzielono na 18 rozdziałów. Pierwsza część każdego rozdziału zawiera najistotniejsze chirurgiczne kwestie anatomii, druga poświęcona jest technice zabiegów najczęściej stosowanych na oddziałach chirurgii ogólnej. Książka przeznaczona jest głównie dla lekarzy chirurgów. Stanowi również niezastąpioną pomoc dydaktyczną dla studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych. Podstawa: wydanie z r. 2003 ISBN 978-83-200-3795-1, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 688 stron, 735 ilustracji, 16 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego www.pzwl.pl

Bogusław Gołąb ,Kazimierz Jędrzejewski (wsp.) Jest to kolejne wydanie podręcznika cieszącego się powodzeniem wśród studentów medycyny. Jego wielką zaletą jest przystępność wykładu – przedstawienie dość trudnych zagadnień związanych z budową i czynnością

154

Z jęz. niemieckiego tłumaczył Mariusz K. Majewski

ISBN 978-83-200-4365-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 464 strony, 234 ilustracje, 54 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 89 zł

Andrologia Marian Semczuk, Maciej Kurpisz (red.) Jest to drugie wydanie publikacji, której poprzedni nakład (mimo niewielkiej liczby andrologów w Polsce) zyskał pozytywne opinie czytelników. W książce wnikliwie i wyczerpująco przedstawiono: patofizjologię męskiego układu rozrodczego – od okresu rozwoju embrionalnego do okresu starczego, diagnostykę andrologiczną – z uwzględnieniem technik badawczych, testów funkcjonalnych, badań endokrynologicznych, genetycznych, radiologicznych i innych obrazowych, problemy kliniczne, w tym: niepłodność męską, jej genetyczne podłoże i leczenie, andrologię endokrynologiczną oraz nowotwory jądra, antykoncepcję męską – metody hormonalne, niehormonalne, chirurgiczne oraz szczepionki antykoncepcyjne, zagadnienia prawne w andrologii, m.in. dochodzenie ojcostwa i etyczne aspekty wspomaganego rozrodu.


Książki na żądanie

ISBN 978-83-200-4366-2, wydanie II uakt., format: 16,5 × 23,5 cm, 496 stron, 146 ilustracji, 37 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 159 zł

Anestezjologia dziecięca Tadeusz Szreter (red.) Książka obejmuje całość problemów anestezjologii dziecięcej. Omówiono w niej wszystkie zagadnienia organizacyjne i merytoryczne dotyczące znieczuleń dzieci w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Osobny rozdział poświęcono leczeniu pooperacyjnemu oraz zagadnieniom znieczuleń w „chirurgii jednego dnia”. Podstawa: wydanie z r. 1999 ISBN 83-200-3479-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 428 stron, 24 ilustracje, 65 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Anestezjologia i intensywna terapia Podręcznik dla studentów medycyny Bogdan Kamiński, Andrzej Kübler (red.) Podręcznik zawiera podstawy anestezjologii ogólnej i szczegółowej. Książka jest adresowana do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych. Podstawa: wydanie z r. 2003 ISBN 978-83-200-4046-3, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, wydanie I, 268 stron, 64 ilustracje, 15 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące Zdzisław Kruszyński Seria: Wykłady z Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W książce w sposób zwięzły przedstawiono problemy anestezji położniczej oraz postępowania lekarskiego w stanach zagrożenia życia, związanych z ciążą i połogiem. Głównymi jej adresatami są lekarze specjalizujący się w anestezjologii i intensywnej terapii oraz lekarze anestezjolodzy pracujący we wszystkich szpitalach wielospecjalistycznych. Książka powinna także zainteresować lekarzy specjalności ginekologiczno-położniczej. Podstawa: wydanie z r. 2007 ISBN 978-83-200-4173-6, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 168 stron, 26 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 77 zł

Astma Wacław Droszcz Poznanie uwarunkowań astmy oraz nowoczesnych i skutecznych sposobów jej leczenia umożliwia właściwe rozpoznawanie i leczenie, a tym samym zmniejszenie uciążliwości tej przewlekłej choroby dla pacjentów. W publikacji różne teorie powstawania tej choroby, czynniki przyczynowe, obraz kliniczny, różnicowanie i badania dodatkowe. Szczegółowo omówiono osiągnięcia w leczeniu astmy, krajowe i międzynarodowe wytyczne postępowania w różnych postaciach astmy, najskuteczniejsze metody leczenia i najczęściej stosowane grupy leków, a także typowe błędy w leczeniu astmy. Duży rozdział poświęcono genetycznym uwarunkowaniom tej choroby. Autor przedstawił też zagadnienia związane z występowaniem astmy u sportowców oraz działania podejmowane w celu szkolenia chorych na astmę. Książka jest przeznaczona dla pulmonologów, alergologów oraz internistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem astmy oraz lekarzy sportowych. Podstawa: wydanie z r. 2007 ISBN 978-83-200-3623-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 364 stron, 72 ilustracje, 11 tabel, oprawa twarda cena katalogowa 103,95 zł

www.pzwl.pl

Publikacja zainteresuje zarówno andrologów, endokrynologów, ginekologów, lekarzy innych specjalności, jak i studentów medycyny. Podstawa: wydanie z r. 2006

155


Książki na żądanie Badania laboratoryjne w hematologii

Chirurgia

Podręcznik dla słuchaczy studiów medycznych

Jan Fibak (red.)

Bożena Mariańska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Jerzy Windyga Książka stanowi źródło wiedzy z zakresu zagadnień metodycznych związanych z laboratoryjną diagnostyką hematologiczną. Materiał został podzielony na 5 części, w których kolejno przedstawiono: hematologię podstawową, zarys hematologii klinicznej, zasady funkcjonowania laboratorium, hemostazę oraz serologię grup krwi. Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy studiów licencjackich z zakresu analityki medycznej oraz średniego i wyższego personelu laboratoriów hematologicznych. Publikacja umieszczona jest w wykazie podręczników zalecanych przy przygotowaniach do egzaminu specjalistycznego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Podstawa: wydanie z r. 2006 ISBN 978-83-200-4367-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 296 stron, 69 ilustracji, 45 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 74 zł

Podręcznik dla studentów medycyny

Znakomity podręcznik, w którym przedstawiono stan szeroko rozumianej nauki i techniki chirurgicznej. Przystępny układ tekstu, a także liczne ryciny i tabele ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie przedstawionych zagadnień. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów medycyny, a także dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii. Wiele cennych wskazówek znajdą też wszyscy lekarze współpracujący z kliniką chirurgiczną. Podstawa: wydanie z r. 2005 ISBN 978-83-200-4031-9, wydanie III, format: 16,5 × 23,5 cm, 776 stron, 279 ilustracji, 46 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 204,75 zł

Chirurgia plastyczna Jürgen Holle Tytuł oryginału: Plastische Chirurgie

Biomechanika kliniczna Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii Janusz Błaszczyk  Biomechanika kliniczna obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące diagnostyki zaburzeń ruchu oraz metod oceny postępu rehabilitacji w różnych stanach pourazowych. Ponieważ jest połączona z diagnostyką medyczną, ortopedią, protetyką narządu ruchu i treningiem usprawniającym, stała się podstawowym narzędziem klinicznym wykorzystywanym przez ortopedów. Podręcznik będzie pomocny studentom medycyny podczas nauki ortopedii. Jest również skierowany do studentów kształcących się w dziedzinie fizjoterapii. Autor omawia zagadnienia dotyczące biomechaniki i neurofizjologii ruchu, metod diagnostycznych oraz sposobów oceny stanów patologicznych narządu ruchu.   Podstawa: wydanie z r. 2004 ISBN 978-83-200-4368-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 284 strony, 64 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 69 zł

Z jęz. niemieckiego tłumaczył Józef F. Schier Chirurgia plastyczna jest działem medycyny o charakterze interdyscyplinarnym. Przedstawione tu metody operacyjne znajdują powszechnie zastosowanie w chirurgii ogólnej, dziecięcej, ortopedycznej, twarzowo-szczękowej, traumatologii i w innych specjalnościach zabiegowych. Podstawa: wydanie z r. 1996 ISBN 83-200-3260-1, wydanie I, format: 20,5 × 29 cm, 192 strony, 138 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Choroby układu oddechowego Andrzej Milanowski (red.) Seria: Biblioteka Pediatry

www.pzwl.pl

W książce omówiono rozwój i budowę układu oddechowego, jego obronne mechanizmy, a także charakterystykę i leczenie chorób układu oddechowego. Dużo miejsca poświęcono ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej, ostrym chorobom górnych i dolnych dróg oddechowych, zapaleniu płuc, chorobom przewlekłym (m.in. gruźlicy), guzom płuc, śródpiersia i klatki piersiowej, a także wadom wrodzonym układu oddechowego. Podstawa: wydanie z r. 2002 SBN 83-200-3340-3, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 360 stron, 67 ilustracji, 34 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

156


Książki na żądanie Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci Zbigniew Rudkowski

ISBN 978-83-200-3591-0, wydanie III, format: 16,5 × 23,5 cm, 416 stron, 68 ilustracji, 76 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Seria: Biblioteka Pediatry

W książce omówiono zagadnienia dotyczące etiologii, patogenezy, objawów i leczenia najczęściej występujących chorób zakaźnych i pasożytniczych u dzieci. Na uwagę zasługuje przejrzysty i zwięzły sposób przedstawienia poszczególnych jednostek chorobowych występujących zarówno w Polsce, jak i przenoszonych z terenów odległych wskutek migracji ludności. Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych. Podstawa: wydanie z r. 2001 ISBN 978-83-200-3939-9, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 376 stron, 23 ilustracje, 44 tabele,  oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Diagnostyka obrazowa Bogdan Pruszyński (red.) W książce omówiono podstawy teoretyczne i technikę wykonywania różnego typu badań obrazowych. Obejmuje ona wszystkie działy radiologii. Szczegółowo opisano techniki wykonywania poszczególnych badań oraz podano wyczerpujące wiadomości dotyczące obsługi aparatury i zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Podstawa: wydanie z r. 2000 ISBN 978-83-200-3749-4, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 576 stron, 391 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 137,55 zł

Deutsch für Medizinstudenten Podręcznik dla studentów wydziałów lekarskich Edeltrauta Janik Jest to podręcznik do nauki języka niemieckiego na wydziałach lekarskich uczelni medycznych. Obejmuje repetytorium gramatyki niemieckiej, słownictwo z zakresu anatomii, fizjologii oraz słownictwo dotyczące chorób poszczególnych narządów, a także materiał dydaktyczny dostosowany do układu zajęć na uczelni. Podstawa: wydanie z r. 1998 ISBN 83-200-3010-2, wydanie III, format: 14,5 × 20,5 cm, 208 stron, 13 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 37,80 zł

Diagnostyka laboratoryjna

English in Medicine Podręcznik dla studentów akademii medycznych Joanna Ciecierska, Barbara Jenike, Krystyna Tudruj Podręcznik jest podzielony na trzy części. Część I jest przeznaczona dla studentów przystępujących do lektoratu języka angielskiego w trakcie kursu anatomii i łaciny lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Zadaniem części II jest dalsze powtórzenie materiału gramatycznego, a część III jest przeznaczona dla studentów lat starszych. Podstawa: wydanie z r. 2005 ISBN 978-83-200-3969-6, wydanie VI, format: 14,5 × 20,5 cm, 448 stron, 63 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 82,95 zł

Podręcznik dla studentów medycyny Jeremiasz J. Tomaszewski

www.pzwl.pl

W podręczniku przedstawiono podstawy patobiochemiczne różnych chorób, których wykrycie umożliwiają specjalistyczne badania laboratoryjne. Wyniki tych badań ułatwiają nie tylko diagnostykę, lecz także postępowanie lecznicze i jego monitorowanie, przyczyniając się do szybkiego powrotu do zdrowia. Podręcznik jest adresowany do studentów medycyny, fachowych pracowników laboratoriów analitycznych oraz lekarzy. Podstawa: wydanie z r. 2001

157


Książki na żądanie Farmakognozja

Ginekologia praktyczna

Podręcznik dla studentów farmacji

Willibald Pschyrembel, Günter Strauss, Eckhard Petrie (red.)

Stanisław Kohlmünzer

Tytuł oryginału: Praktische Gynäkologie, 5. Auflage Dodruk zmienionego i uzupełnionego wydania cenionego podręcznika. Zmiany objęły zarówno wprowadzenie nowych surowców według FP V, jak i uaktualnienie danych fitochemicznych i farmakologicznych wynikające z najnowszych badań. Wprowadzono też ponad 130 wzorów. Podręcznik jest zgodny z programem nauczania na wydziałach farmaceutycznych uczelni medycznych. Podstawa: wydanie z r. 1998 ISBN 978-83-200-4369-3, wydanie V popr., format: 16,5 × 23,5 cm, 672 strony, 12 tabel, 1000 wzorów, oprawa miękka cena katalogowa 129 zł

Z jęz. niemieckiego tłumaczył Krystian Powolny Podręcznik stanowi dopełnienie wydanego przez Wyd. Lekarskie PZWL Położnictwa praktycznego i operacji położniczych J. W. Dudenhausena i W. Pschyrembla. Obie te książki razem udostępniają czytelnikowi podstawową wiedzę z dziedziny położnictwa i ginekologii w pełnym zakresie. Podstawa: wydanie z r. 1994 ISBN 978-83-200-4217-7, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 844 strony, 407 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 126 zł

Farmakokinetyka Teoria i praktyka Tadeusz W. Hermann

Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego Bogdan Chazan (red.)

Autor omawia problemy farmakokinetyki, która jest niezbędna we właściwym zrozumieniu działania leków, dawkowania i ich eliminacji. Przystępnie przedstawia tak ważne i trudne zagadnienia, jak: dystrybucja, klirens, dostępność biologiczna leku oraz jego wiązanie z białkami. Poznanie tych mechanizmów działania jest podstawą terapeutycznego monitorowania leku. Podstawa: wydanie z r. 2001 ISBN 978-83-200-3607-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, 40 ilustracji, 24 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

Seria: Biblioteka Lekarza Rodzinnego

Autorzy omawiają m.in. badanie ginekologiczne, fizjologię narządów płciowych, zagadnienia związane z dojrzewaniem i przekwitaniem, podstawy badań ultrasonograficznych i endoskopowych, a także diagnostykę i terapię najczęściej występujących u kobiet zaburzeń i chorób. Podstawa: wydanie z r. 1997 ISBN 978-83-200-4370-9, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 226 stron, 22 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 59 zł

Gastroenterologia praktyczna Jerzy Socha (red.)

Homoseksualizm Zbigniew Lew-Starowicz, Michał Lew-Starowicz

Seria: Biblioteka Pediatry

W książce omówiono najczęściej występujące choroby przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki (wraz z diagnostyką różnicową) u dzieci. Podano także schematy diagnostyczne i metody leczenia. Podstawa: wydanie z r. 1999

www.pzwl.pl

ISBN 83-200-2994-5, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 360 stron, 36 ilustracji, 97 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 59,85 zł

158

W publikacji zawarto wiele informacji o tej orientacji płciowej. Napisana jest prostym, łatwym do zrozumienia językiem, mimo że zawiera pokaźny ładunek erudycyjny. Podstawa: wydanie z r. 1999 ISBN 83-200-3319-5, wydanie l, format: 14,5 × 20,5 cm, 224 strony, 19 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł


Książki na żądanie

Andreas Huber, Barbara Karasek-Kreutzinger, Ursula Jobin-Howald Tytuł oryginału: Checkliste Krankenpflege Z jęz. niemieckiego tłumaczył Józef F. Schier Jest to poradnik codziennego pielęgnowania, dotyczący zarówno opieki nad człowiekiem chorym, jak i zdrowym. Poszczególne zagadnienia-hasła są ułożone alfabetycznie. Układ treści w haśle jest zwięzły: cel, uwagi ogólne (dotyczące określonego zabiegu czy problemu), zastosowanie/metoda postępowania, ewentualne komplikacje. Podstawa: wydanie z r. 1997 ISBN 978-83-200-4297-9, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 504 strony, 126 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Mieszaniny do żywienia pozajelitowego Standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów Maria Ciszewska-Jędrasik, Marek Pertkiewicz Jest to zbiór standardów rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Zawiera opisy procedur przygotowywania i warunków przechowywania składników leku oraz leku gotowego do podania. Książka przeznaczona jest dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych i studentów farmacji (kierunek apteczny). Podstawa: wydanie z r. 2004 ISBN 83-200-3511-2, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 96 stron, 7 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 14,70 zł

Leczenie w neurologii

Mikrobiologia lekarska

Kompendium

Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski

Anna i Andrzej Członkowscy

W podręczniku przedstawiono dokonujące się zmiany w mikrobiologii lekarskiej. Oprócz podstawowych informacji o strukturach i czynnościach życiowych drobnoustrojów zamieszczono szczegółowe informacje o bakteriach, wirusach, grzybach i pasożytach oraz ich chorobotwórczości dla człowieka. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów medycyny, jak i lekarzy. Podstawa: wydanie z r. 2004

Książka zawiera wskazówki dotyczące terapii podstawowych chorób neurologicznych (m.in. padaczki, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego) i objawów neurologicznych (m.in. bólów i zawrotów głowy). Autorzy przedstawili także podstawowe informacje na temat objawów klinicznych i metod diagnostycznych poszczególnych jednostek chorobowych. Publikacja jest przeznaczona dla neurologów, internistów i lekarzy praktyków. Podstawa: wydanie z r. 2005 ISBN 83-200-3086-2, wydanie II rozsz. i uakt., format: 14,5 × 20,5 cm, 288 stron, 21 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

ISBN 978-83-200-3821-7, wydanie III, format: 16,5 × 23,5 cm, 864 strony, 158 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 159 zł

Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej Andrzej Krocin Jest to podręcznik z zakresu propedeutyki odontologii. Obejmuje zagadnienia ukształtowania zębów, ich odmiany, wzajemny układ zębów stałych, typy uzębienia oraz metody modelowania zębów w protetyce stomatologicznej. Bogaty materiał ilustracyjny umożliwia czytelnikowi zapoznanie się zarówno z kształtem zębów, jak i z techniką oraz metodami ich odtwarzania w różnym materiale. Podstawa: wydanie z r. 1998, ISBN 978-83-200-3698-5, wydanie V, format: 16,5 × 23,5 cm, 136 stron, 170 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 35,70 zł

159

www.pzwl.pl

Kompendium pielęgniarstwa


Książki na żądanie Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce

Obrazowanie magnetycznorezonansowe

Aldona Gąsienica-Szostak

Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne

Książka stanowi praktyczne kompendium ćwiczeń ruchowych o charakterze terapeutycznym, rozwojowym i wychowawczym. Przedstawiono w niej szeroki zakres ćwiczeń do stosowania w profilaktyce ogólnorozwojowej oraz w rehabilitacji chorób narządów ruchu oraz wzroku u dzieci i młodzieży. Są to ćwiczenia rytmiczne, gimnastyczne, ogólnorozwojowe oraz zabawy i gry z wykorzystaniem rekwizytów plastycznych i przyrządów gimnastycznych, a przede wszystkim – muzyki. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami i rysunkami, na których zademonstrowano kolejne sekwencje ćwiczeń. Podstawa: wydanie z r. 2003 ISBN 978-83-200-3699-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 124 strony, 264 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 40,95 zł

Bolesław Gonet W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono  zagadnienia fizyczne i medyczne związane z obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym. W poszczególnych rozdziałach autor omawia zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego, leżące u podstaw spektroskopii i tomografii NMR, metody skanowania i rekonstrukcji obrazu, budowę tomografu NMR, a także opisuje tomografy różnych narządów zarówno prawidłowe, jak i patologiczne. Szczególną uwagę poświęcono czasom relaksacji, bardzo ważnym z biologicznego punktu widzenia. Podstawa: wydanie z r. 1997 ISBN 978-83-200-4378-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 112 stron, 82 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 49 zł

Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna

Ostre zatrucia u dzieci

Podręcznik dla studentów i lekarzy

Irena Szajner-Milart, Elżbieta Wójcik-Skierucha (red.)

Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś

Seria: Biblioteka Pediatry

Jest to podręcznik neuroanatomii ułatwiający przyswojenie najtrudniejszego działu anatomii. Uwzględniono w nim najnowsze normy z tego zakresu medycyny, obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Przedmiotem książki jest budowa oraz czynność ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zaburzeń i wynikających z nich objawów klinicznych. Podstawa: wydanie z r. 2003

Publikacja jest poświęcona specyfice zatruć występujących u dzieci. Najczęściej są to przypadkowe zatrucia lekami lub związkami chemicznymi używanymi w gospodarstwie domowym. Autorzy omawiają epidemiologię, przyczyny, objawy kliniczne i diagnostykę zatruć oraz pierwszą pomoc i postępowanie medyczne. Podstawa: wydanie z r. 2000

ISBN 978-83-200-4210-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 364 strony, 173 ilustracje, oprawa miękka

ISBN 83-200-3187-7, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 380 stron, 27 ilustracji, 20 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

cena katalogowa 109 zł

Niewydolność serca Henryk Chlebus Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka

www.pzwl.pl

Autor w sposób syntetyczny przedstawia przyczyny, patogenezę, diagnostykę i leczenie niewydolności serca, opierając się na doniesieniach piśmiennictwa światowego. Uwzględnia także najprostsze, sprawdzone sposoby postępowania w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu. Podstawa: wydanie z r. 1998 ISBN 83-200-3316-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 284 strony, 54 ilustracje, oprawa miękka cena katalogowa 51,45 zł

160

Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu Tadeusz Szymon Gaździk Seria: Biblioteka Lekarza Rodzinnego

W książce omówiono etiologię, patogenezę, objawy i leczenie najczęściej występujących chorób ortopedycznych i urazów narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości terapii w gabinecie lekarza rodzinnego. Podstawa: wydanie z r. 2001 ISBN 83-200-3317-9, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 492 strony, 77 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł


Książki na żądanie Położnictwo w praktyce lekarza rodzinnego Bogdan Chazan (red.)

ISBN 978-83-200-4005-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 296 stron, 13 ilustracji, 37 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 103,95 zł

Seria: Biblioteka Lekarza Rodzinnego

ISBN 83-200-3429-9, wydanie I, format: 12,5 × 19,5 cm, 320 stron, 19 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 38,85 zł

Poradnik dyżuranta Monika Maciejewska, Adam Torbicki (red.) Jest to kolejne wydanie poradnika poświęconego problemom, z jakimi styka się lekarz w czasie dyżuru. Pozwala na szybką weryfikację postępowania, ułatwia podejmowanie decyzji, zmniejsza ryzyko przeoczenia istotnych objawów. Głównym zadaniem poradnika jest przypomnienie najważniejszych poczynań diagnostycznych i terapeutycznych, których zasadność lekarz powinien szybko rozważyć w poszczególnych sytuacjach klinicznych. Poradnik jest przeznaczony dla lekarzy i studentów medycyny. Podstawa: wydanie z r. 2001 ISBN 978-83-200-4328-0, wydanie III uakt., format: 12,5 × 19,5 cm, 400 stron, 23 ilustracje, 46 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

Postępowanie okołooperacyjne Witold Jurczyk, Roman Szulc (red.) Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa

Książka uwzględnia interdyscyplinarny charakter opieki okołooperacyjnej. Omówiono w niej przedoperacyjną ocenę chorych kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące opieki okołooperacyjnej, z uwzględnieniem analgezji i sedacji, a także postępowanie w ostrych okołooperacyjnych stanach dekompensacji ustroju. Zwrócono także uwagę na patologie okołooperacyjne, które występują u chorych z obrażeniami obejmującymi podstawowe układy organizmu. Książka przeznaczona jest dla anestezjologów i lekarzy specjalizujących się w zabiegowych dziedzinach medycyny. Podstawa: wydanie z r. 2002

Przebieg operacji od A do Z  Praktyczny przewodnik dla instrumentariuszek Gertraud Harmsen Tytuł oryginału: Operationsabläufe von A–Z  Z jęz. niemieckiego tłumaczył Marek Orkiszewski W książce przedstawiono m.in. sposoby ułożenia pacjenta na stole operacyjnym, obłożenie pacjenta, instrumentarium (łącznie z endoskopowym), przygotowanie do zabiegu i postępowanie po zabiegu. Omówiono przebieg operacji z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, przewodu pokarmowego, klatki piersiowej i chirurgii pediatrycznej. Zaprezentowano przebieg zabiegów wykonywanych metodą tradycyjną i endoskopową. Podstawa: wydanie z r. 1999 ISBN 978-83-200-4071-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 304 strony, 57 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 72,45 zł

Psychologia Jacek Formański W podręczniku przedstawiono wiadomości z psychologii niezbędne do przygotowania słuchacza szkoły medycznej do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Podkreślono również ogromną rolę samokształcenia w tym zawodzie. Podręcznik jest bogato ilustrowany przykładami zrozumiałymi i przystępnymi dla odbiorcy. Każdy rozdział kończy zestaw pytań, umożliwiający własną ocenę poziomu przyswojenia wiedzy oraz osiągniecie wskazanych we wstępie celów. Podstawa: wydanie z r. 2003 ISBN 978-83-200-3736-4, wydanie II, format: 14,5 × 20,5 cm, 380 stron, 38 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

www.pzwl.pl

W książce przedstawiono nowoczesny styl opieki położniczej, uwzględniający przede wszystkim potrzeby ciężarnych, lub też rodzącej kobiety i jej rodziny. Szczególną uwagę zwrócono na problemy edukacji promocji zdrowia, a także organizacji opieki medycznej. Podstawa: wydanie z r. 1997

161


Książki na żądanie Psychoterapia

Rehabilitacja w chirurgii

Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów

Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej (red.)

Jerzy Aleksandrowicz

W książce zebrano wiedzę dotyczącą sposobów przygotowania i przeprowadzenia chorego przez najbardziej inwazyjną, a nierzadko okaleczającą metodę leczenia, jaką jest operacja chirurgiczna. Układ treści obejmuje wiadomości od ogólnych do szczegółowych, związanych ze specyfiką danego działu medycyny lub wręcz rodzajem operacji. Szczegółowe plany i zalecenia dotyczące rehabilitacji, bogato ilustrowane schematami i dokumentacją fotograficzną, stanowią cenny materiał dla studentów medycyny i fizjoterapii oraz lekarzy. Podstawa: wydanie z r. 2006

Dodruk kolejnego wydania publikacji adresowanej do studentów medycyny, psychologii, a także psychiatrów i pielęgniarek, którzy zamierzają zdobyć umiejętności psychoterapeuty i specjalizować się w tej dziedzinie lecznictwa. Lektura zalecana do specjalizacji z psychiatrii. Podstawa: wydanie z r. 2000 ISBN 978-83-200-3342-7, wydanie III, format: 14,5 × 20,5 cm, 292 strony, oprawa miękka cena katalogowa 78,75 zł

Rachunek różniczkowy i całkowy Teoria, przykłady, ćwiczenia Podręcznik dla studentów

ISBN 978-83-200-4278-8, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 248 stron, 87 ilustracji, 35 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 93,45 zł

Jerzy Chmaj Książka została napisana z myślą o przystępnym przekazaniu i wyjaśnieniu pojęć oraz metod rachunku różniczkowego i całkowego studentom wydziałów przyrodniczych szkół wyższych, szczególnie wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych. Materiał teoretyczny jest ilustrowany rysunkami oraz rozwiązanymi przykładami. Duża liczba ćwiczeń do samodzielnego wykonania umożliwia opanowanie technik rachunkowych i przyswojenie zawartego w podręczniku materiału. Podstawa: wydanie z r. 2000 ISBN 83-200-3410-8, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 456 stron, 313 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 94,50 zł

Rehabilitacja po udarze mózgu Polly Laidler Tytuł oryginału: Stroke Rehabilitation. Structure and Strategy Z jęz. angielskiego tłumaczył Andrzej Cedro

www.pzwl.pl

Jest to podręcznik poświęcony rehabilitacji chorych, głównie po udarze mózgu. Dostarcza interdyscyplinarnej wiedzy medycznej potrzebnej w zawodzie fizjoterapeuty. Skierowany jest także do studentów i słuchaczy szkół o kierunku rehabilitacja oraz specjalistów z tego zakresu. Jest również przydatny dla rodzin i opiekunów chorych. Podstawa: wydanie z r. 2000 ISBN 978-83-200-3717-3, wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, 244 strony, 61 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł

162

Schorzenia i urazy kręgosłupa Jerzy Kiwerski (red.) W książce omówiono zagadnienia związane zarówno z powszechnie spotykanymi wadami wrodzonymi, jak i schorzeniami kręgosłupa występującymi w wieku dziecięcym, młodzieńczym oraz u dorosłych. Przedstawione zostały: patomechanika, obraz kliniczny, metody diagnozowania oraz kompleksowe leczenie zachowawcze i operacyjne, z uwzględnieniem specyfiki postępowania usprawniającego. Obecne wydanie zostało uzupełnione o rozdziały omawiające boczne skrzywienia kręgosłupa, chorobę Scheuermanna, wady postawy. Książka przeznaczona jest dla lekarzy ortopedów, chirurgów urazowych, neurochirurgów, studentów medycyny oraz wydziałów rehabilitacji. Podstawa: wydanie z r. 2001 ISBN 978-83-200-4380-8, wydanie II  zm. i unowocz., format: 16,5 × 23,5 cm, 380 stron, 182 ilustracje, 23  tabele, oprawa miękka cena katalogowa 109 zł


Książki na żądanie Sekcja zwłok Podręcznik Shearera

Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego

John C. Weber (red.)

Marek Pertkiewicz i wsp.

Tytuł oryginału: Shearer’s Manual of Human Dissection

Żywienie odpowiednie do potrzeb chorego stanowi integralną część leczenia. W książce  poruszono problemy związane z żywieniem poza- i dojelitowym. Podano nowoczesne standardy oceny stanu odżywienia, leczenia żywieniowego w szpitalu, w domu, monitorowania leczenia oraz standardy dotyczące praktycznych problemów związanych z żywieniem poza- i dojelitowym. Omówiono także standardy postępowania w przypadkach powikłań, np. zakażeń. Książka powinna się znaleźć w biblioteczkach na wszystkich oddziałach, gdzie jest prowadzone żywienie pozai dojelitowe, szczególnie na oddziałach chirurgicznych. Podstawa: wydanie z r. 2005

Z jęz. angielskiego tłumaczył Jerzy Gielecki Jest to połączenie podręcznika anatomii człowieka ze wskazówkami niezbędnymi do preparowania zwłok podczas ćwiczeń prosektoryjnych. Oprócz praktycznych wskazówek dotyczących techniki preparowania książka zawiera wiele informacji z zakresu topografii. Bardzo dobre schematy ilustrują takie sposoby wykonywania sekcji, które uwidaczniają struktury anatomiczne w różnych okolicach ciała człowieka. Podstawa: wydanie z r. 2000 ISBN 978-83-200-3797-5, wydanie I, format: 21,5 × 23,5 cm, 336 stron, 137 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 70,35 zł

Seksuologia sądowa Zbigniew Lew-Starowicz

ISBN 83-200-4410-2, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 76 stron, 10 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 18 zł

Traumatologia narządu ruchu Tom 1–2 Donat Tylman, Artur Dziak (red.)

ISBN 978-83-200-4409-6, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 428 stron, 44 tabele, oprawa miękka cena katalogowa 99 zł

W tomie 1. przedstawiono zasady leczenia uszkodzeń narządu ruchu, leczenie złamań powikłanych i patologicznych, amputacje i wyłuszczenia, urazy i uszkodzenia naczyń i nerwów, stany zapalne kości i stawów, zaburzenia wzrostu kości, zrosty i zesztywnienia pourazowe, przeszczepianie tkanek i plastyka stawów oraz rehabilitacja i zasady orzecznictwa. W tomie 2. szczegółowo omówiono przypadki urazów, sposoby leczenia poszczególnych obrażeń i ich powikłań oraz postępowanie operacyjne. Podstawa: wydanie z r. 1996 ISBN: 978-83-200-3798-2 (komplet), 978-83-200-3804-0 (tom 1), 978-83-200-3805-7 (tom 2), wydanie II, format: 16,5 × 23,5 cm, tom 1 – 720 stron, 504 ilustracje, tom 2 – 846 stron, 1036 ilustracji, oprawa twarda cena katalogowa 299 zł

www.pzwl.pl

Jest to monografia z zakresu seksuologii sądowej autorstwa wybitnego seksuologa i znawcy tematu. Przedstawiono w niej szerokie spektrum patologii seksualnej i specyfikę pracy biegłego seksuologa, coraz częściej powoływanego w Polsce do wydawania ekspertyz. Podstawa: wydanie z r. 2000

163


Książki na żądanie Trzy spojrzenia na barwę Włodzimierz Pastuszak

Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej Ewa Dilling-Ostrowska (red.)

Autor łączy w książce trzy podstawowe aspekty barwy: jej wymiar artystyczny, medyczny (percepcja barw) i informatyczny (reprodukcja barw). Książka ma charakter interdyscyplinarny. W przystępny sposób przedstawia zjawisko synestezji, wpływ barwy na percepcję dzieła, psychologię postrzegania i fizjologię widzenia barw oraz zagadnienia związane z odtwarzaniem i kalibracją toru reprodukcji barw w urządzeniach cyfrowych, metody kompresji barw, standardy zapisu informacji kalibracyjnych i sposoby zarządzania kolorem. Szczególnie ciekawy i nowatorski wątek dotyczy właściwości oka obserwatora w torze reprodukcji barw. Propozycja autora „kalibracji oka obserwatora” stanowi oryginalne rozwinięcie teorii barw. W książce jest opisany specjalistyczny program komputerowy do oceny widzenia barw. Może mieć zastosowanie w medycynie, do testowania percepcji barw, lecz także pozwala na wygenerowanie pliku wyjściowego do stworzenia cyfrowej charakterystyki oka w postaci profilu ICC. Książka zainteresuje informatyków, plastyków oraz lekarzy okulistów i orzeczników, ale również szeroki krąg czytelników, ponieważ wywód jest prowadzony w formie eseju i czyta się go łatwo. Podstawa: wydanie z r. 2005 ISBN 83-200-3210-5, wydanie I, format: 16,5 × 23,5 cm, 192 strony, 160 ilustracji, oprawa miękka cena katalogowa 105 zł

www.pzwl.pl 164

Seria: Biblioteka Pediatry

Dolegliwości bólowe pochodzenia neurologicznego są częstym objawem sygnalizowanym przez pacjentów lub ich opiekunów podczas wizyt u pediatry lub lekarza rodzinnego. W publikacji tej zostały omówione różnego pochodzenia bóle głowy, zespoły bólowe w uszkodzeniach kręgosłupa i aparatu więzadłowego, bóle w guzach kanału kręgowego i chorobach rdzenia oraz uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona tym problemom, mogąca bardzo pomóc w pracy pediatrom, lekarzom rodzinnym, a nawet neurologom dziecięcym. Podstawa: wydanie z r. 2004 ISBN 978-83-200-4063-0, wydanie I, format: 14,5 × 20,5 cm, 164 strony, 11 ilustracji, 11 tabel, oprawa miękka cena katalogowa 61,95 zł


Czasopisma

Postępy Żywienia Klinicznego Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Redaktorem Naczelnym pisma jest prof. Ireneusz W. Krasnodębski Czasopismo ukazuje się od 2006 roku; jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,04 pkt), posiada punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2 pkt). Stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji dorobku naukowego środowiska związanego z żywieniem klinicznym – lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i dietetyków. Znajdują się w nim artykuły poświęcone aktualnym problemom żywienia klinicznego lub dziedzinom pokrewnym. W Postępach Żywienia Klinicznego zamieszczane są oryginalne prace badawcze i artykuły poglądowe oraz tłumaczenia i doniesienia kliniczne dotyczące przedmiotu zainteresowań Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Warunki prenumeraty: Prenumerata roczna obejmuje 4 numery • prenumerata instytucjonalna (dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą) – 95 zł, • prenumerata indywidualna (dla osób fizycznych) – 47 zł, • prenumerata studencka – 38 zł. Kontakt z redakcją: e-mail: zywienie.kliniczne@pzwl.pl, tel.: 22 695–44–91

Położna Nauka i praktyka Redaktorem Naczelnym pisma jest prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska Kwartalnik jest skierowany do położnych, studentów uczelni medycznych o kierunku położnictwo oraz do tych osób, które są zainteresowane zdobywaniem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu położnictwa. Prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków i komentarze są zamieszczane w następujących działach pisma: Nauka i dydaktyka, Praktyka, Historia, Wywiad/Sylwetka, Aktualności i kalendarium, Angielski dla położnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,25 pkt).

Warunki prenumeraty: Prenumerata roczna obejmuje 4 numery • prenumerata instytucjonalna (dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą) – 103 zł, • prenumerata indywidualna (dla osób fizycznych) – 55 zł, • prenumerata studencka – 42 zł. Kontakt z redakcją: e-mail: polozna@pzwl.pl, tel.: 22 695–44–91

Czasopismo zawodowośrodowiskowe Magazyn Pielęgniarki i Położnej Miesięcznik wydawany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. Redaktorem naczelnym jest Bożena Czerwińska Magazyn Pielęgniarki i Położnej ukazuje się od listopada 1995 roku pod patronatem merytorycznym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zawiera aktualne informacje o najważniejszych wydarzeniach środowiska zawodowego. Prezentuje rezultaty naukowych badań, nowe koncepcje i trendy pracy, zapoznaje z działaniami pielęgniarek i położnych w Europie i na świecie, informuje o możliwościach kształcenia, jak również o projektach społeczno-zawodowych uwzględniających udział pielęgniarek i położnych. Jest indeksowane w bazie Index Copernicus (2,30 pkt.). W 2009 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przyznał Magazynowi Pielęgniarki i Położnej odznakę honorową „Za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa”.

Warunki prenumeraty: Prenumerata roczna obejmuje 10 numerów. Koszt prenumeraty rocznej – 86 zł, półrocznej – 46 zł, studenckiej – 74 zł. Kontakt z redakcją: e-mail: mpip@pzwl.pl, tel.: 22 695–44–96, 22 695–44–38 Adres do korespondencji z redakcjami czasopism: ul. Domaniewska 41, 02–672 Warszawa Pełna informacja o warunkach prenumeraty oraz formularze zamówień (wraz z opcją płatności internetowej) znajdują się na stronie www.pzwl.pl oraz www.ksiegarnia.nursing.com.pl Wpłaty za prenumeratę można dokonywać na konto: Bank Handlowy SA, w Warszawie I o/Warszawa nr 30 1030 1016 0000 0000 0453 7001

165

www.pzwl.pl

Czasopisma naukowe


Indeks autorów

Indeks autorów Adamczyk Kazimiera 85, 111,113 Aleksandrowicz Jerzy 162 Aleksandrowicz Ryszard 6, 8 Alkurdi Rola 98 Allison Simon P. 152 Andruszkiewicz Anna 116, 145 Andziak Piotr 17 Ashton Richard 34 Aslam M. Kamran 31 Austin David 63, 104

www.pzwl.pl

Babiarczyk Beata 109 Bacler Barbara 41 Baglin Trevor 58, 80 Baker Carol J. 33, 95 Bałanda Agnieszka 52, 108 Banach Jadwiga 92, 139 Banaszkiewicz Mariola 116, 145 Bartel Hieronim 37, 104 Belon Philippe 60 Benke Grzegorz 126 Berlit Peter 84 Bernas Małgorzata 29, 30, 35, 39, 45 Bernatowska Ewa 81, 100 Bielawski Janusz 23, 90 Bielińska Jolanta 65, 106 Bienz Kurt A. 15 Bień Agnieszka 52, 108 Bilikiewicz Adam 122, 123 Block Berthold 6, 128 Błaszczyk Honorata 33, 76 Błaszczyk Janusz 156 Błaszczyk-Kostanecka Maria 34 Bochenek Adam 4 Bochenek Grażyna 4, 76, 125 Böhmeke Thomas 68 Boiron Michele 60 Bolanowski Janusz 136 Bonner Michael 40 Borawska Maria Hanna 153 Borkowski Andrzej 17, 83, 144 Borowski Jerzy 159 Bowling Allen C. 86 Boyle Maureen 53, 118 Bożkowa Krystyna 43, 96 Bradley John 51 Bręborowicz Grzegorz H. 56 Briggs Susan M. 13, 75 Brinsfield Kathryn H. 13, 75 Brough Helen 98 Brzezińska-Rajszys Grażyna 21, 69 Brzeziński Tadeusz 46 Brzostek Dorota 126 Buchfelder Albert 74 Buchfelder Michael 74 Buckup Klaus 22, 90 Buczkowski Krzysztof 77, 87 Budkiewicz Andrzej 142 Bugaj Małgorzata 40, 65 Bugaj Włodzimierz 40, 65 Bułhak-Jachymczyk Barbara 152 Bzdęga Jerzy 144

166

Cantor Richard M. 74, 100 Caquet René 36 Cavanaugh Bonita Morrow 36, 101, 128 Celejowa Irena 82, 153 Cepuch Grażyna 97, 108 Chain Benjamin M. 61 Chaliburda Ireneusz 81 Chapman Alison 143 Chapman Vicky 53, 117 Charles Cathy 53, 117 Chazan Bogdan 79, 158, 161 Chlabicz Sławomir 43, 76 Chlebus Henryk 25, 160 Chmaj Jerzy 162 Chomiczewski Krzysztof 32, 71 Chosia Maria 59, 92, 93 Chrząszczewska Anna 102 Chwalińska-Sadowska Hanna 138 Chwała Cezary 41, 71 Chybicka Alicja 87, 97 Cianciara Danuta 146 Ciborowska Helena 151 Cichocka Aleksandra 150 Cichoń Stanisław 20, 38 Ciechaniewicz Wiesława 93, 110, 119 Ciechanowicz Andrzej 26, 51 Ciecierska Joanna 63, 64, 131, 157 Ciszek Bogdan 6 Ciszewska-Jędrasik Maria 159 Ciupik Marta 11, 46 Clift John 12, 56 Coghlan Gerry 69, 81 Collins John S. A. 31, 50, 75 Copeman Annabel 100, 129 Craine Leslie E. 16 Crossfield Tim 63, 104 Cruse S. Elisabeth 29 Cybulska Barbara 150 Czaplicki Maciej 17, 83 Czech Anna 29, 30, 35, 39, 45 Czernik Jerzy 18, 99 Czerwiński Florian 5, 8 Członkowska Anna 159 Członkowski Andrzej 159 Czopik Józef 82, 134, 135 Dacre Jane 28, 80 Daniel Bohdan 6, 128 Daniels Ron 116 Daniluk Jadwiga 32, 120 Dargiewicz Dorota 141 Datta Misha 56 Dauber Wolfgang 8 Davis Jacqueline 100, 129 Dąbrowska Barbara 66, 69, 128 Dąbrowski Andrzej 69, 128 Dąbrowski Marek 21, 69 Debrunner Hans U. 88, 131 Delavier Frédéric 7, 130, 134 Deptała Andrzej 79, 87 Despopoulos Agamemnon 49 Dilling-Ostrowska Ewa 95, 164

Dmoch-Gajzlerska Ewa 55 Dobbs Patric 12, 58, 75, 99 Doboszyńska Anna 126 Dobrogowski Jan 11, 45, 46 Dodds Chris 12, 22, 74 Domagała Wenancjusz 59, 92, 93 Doniec Zbigniew 4, 76, 125 Drews Krzysztof 54, 55 Droszcz Wacław 4, 28, 125, 155 Dubin Dale 68 Dubrana Frédéric 22, 89 Dudenhausen Joachim W. 57 Dupas Pierre-Hubert 140 Durko Marcin 76, 91 Dyk Danuta 11, 101, 102 Dziak Artur 163 Dzieniszewski Jan 4, 46, 147, 148, 150 Dzirba Alina 119 Dziubek Zdzisław 32 Ebenegger Bernard 130, 138 Eckert Johannes 15 Edwins Jenny 53, 115 El Habbal Magdi H. 95 Fabijańska-Mitek Jadwiga 156 Fałdrowicz Witold 66 Faustinella Fabrizia 29 Felton Ann 143 Felton Simon 143 Fibak Jan 19, 156 Fiebig Adolf 40 Filipczak-Nowicka Sabina 65 Fleischer Arthur C. 58, 130 Formański Jacek 117, 124, 161 Foroncewicz Bartosz 29, 103 Freyberger Harald J. 122, 124 Frisch Herbert 137 Frontera Jennifer A. 22, 86 Fuller Geraint 83 Fuller Gerald M. 15 Furst Peter 152 Gaber Tarek Abouzeid Khalifa 85, 136 Gabriel Andrzej 21 Gabryelewicz Antoni 25, 50 Gaciong Zbigniew 28, 68 Gałasiński Władysław 16 Ganczar Maciej 66, 73 Ganczar Marceli 54, 61, 103 Ganong Wiliam F. 47 Gaszyński Tomasz 10 Gaszyński Wojciech 11, 73 Gawrychowski Jacek 21, 87, 126 Gaździk Tadeusz Sz. 79, 89, 91, 160 Gągało Iwona 44 Gąsienica-Szostak Aldona 160 Gertig Henryk 39, 151 Gębska-Kuczerowska Anita 144 Gielecki Jerzy S. 8 Głuszek Stanisław 19, 103 Godycki-Ćwirko Maciej 76, 91 Gołąb Bogusław 8, 154


Indeks autorów

Hać Ewa 44 Hadad Christopher M. 16 Hajczuk Roman 67 Hall George 11 Hampton John R. 68, 80 Handal Gilbert A. 98, 128 Handler Clive 69, 81 Hardiman Paul 56 Harding Keith G. 21, 29 Harmsen Gertraud 161 Hart David J. 16 Hart Harold 16 Heazell Alexander 12, 56 Hebanowski Marek 79 Heczko Piotr B. 14, 33, 107, 145 Heitzman Janusz 117, 123 Henderson Mark C. 32 Henry Gregory L. 75, 85 Hepp Wolfgang Rudiger 88, 131 Herman Zbigniew S. 38, 42, 43, 69, 84 Hermann Tadeusz W. 15, 39, 158 Herold Gerd 30 Herrmann Frank 35, 38 Herzig Agnieszka 58, 67 Hilgier Maciej 11, 46 Hinshaw Kim 12, 58, 75 Holle Jürgen 156 Holmes Debbie 55, 97 Holmes Naomi 56 Holtzschrerer Aime 60 Horneff Gerd 38, 96 Huber Andreas 159 Iwankiewicz Stanisław 23, 91, 92, 139 Iwanow Krystyna 152 Iwanowicz-Palus Grażyna 53, 117, 124 Izdebska Justyna 86 Jabłońska Stefania 33 Jabłoński Leon 113 Jachowicz Renata 39, 41 Jagoda Andy 75, 85 Jakubik Andrzej 123 Jakubowska-Winecka Anna 124 Jałowiecki Przemysław 12, 18

Janiak Marek K. 72 Janicki Stanisław 40 Janiec Waldemar 40, 43, 45 Janik Edeltrauta 157 Jankowiak Barbara 74, 118 Januszewicz Włodzimierz 25, 27 Jańczuk Zbigniew 92, 93, 139, 141, 142 Jaracz Krystyna 85, 111, 112, 122 Jarema Marek 122 Jarosz Mirosław 4, 30, 35, 46, 50, 77, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Jaroszyk Feliks 14 Jegier Anna 78, 82 Jenike Barbara 63, 157 Jeziorski Arkadiusz 20, 87, 108, 141 Jędrzejewski Kazimierz 154 Jobin-Howald Ursula 159 Johnson David 51 Juczyński Zygfryd 93, 143 Jurczyk Witold 161 Jurkowska Grażyna 31, 32, 110, 120 Kaciński Marek 85, 97 Kahn Joseph 131 Kalisz Joanna 79 Kamińska Ewa 43, 96 Kamiński Bogdan 155 Kapała Wojciech 22, 112 Kaptacz Anna 87, 113 Karasek-Kreutzinger Barbara 159 Karczewski Jan Kazimierz 59, 105 Karłowska Irena 143 Karpel Ewa 12, 18 Karunaharan Natasha 56 Karwat Irena Dorota 113 Kasprzak Wojciech 70, 131, 132 Kasprzek Wojciech 133 Kaszuba Dorota 69, 110 Katz Jason 31 Kawalec Wanda 31, 70, 81, 96, 98, 100 Kawczyńska-Butrym Zofia 81, 118, 145 Kayser Fritz H. 15 Kayser Oliver 14, 39 Keim Samuel M. 11, 73 Kędzia Witold 58, 88 Kędziora-Kornatowska Kornelia 47, 106, 112, 115, 117 Kierczak Anna W. 39, 40, 61, 63, 65, 73 Kimak Krystyna 121, 146 Kiwerski Jerzy 136, 162 Klawe Jacek 66 Klawe Jacek J. 49 Klimczyk Anna 59, 107 Kluczewska Ewa 21 Klukowski Krzysztof 72 Kłosiewicz-Latoszek Longina 30, 35, 148, 149, 150 Kobylarz Krzysztof 11, 46 Kocik Janusz 32, 71 Kohlmünzer Stanisław 158 Kokot Franciszek 26, 27, 28, 30, 36, 51, 80 Kokot Stefan 28, 36 Kołaciński Zbigniew 72 Kołodziej Anna 65 Kołodziej Jerzy 13, 17 Kołodziej Stanisław 65 Komender Jadwiga 94, 125

Konturek Stanisław J. 26, 50 Koolman Jan 13 Kopelman Peter 28, 80 Koper Anna 88, 111, 115 Koper Dorota 83, 108 Köpf-Maier Petra 6 Korniszewski Lech 50, 96 Kosiek Katarzyna 76, 91 Kosieradzki Maciej 20, 139 Kosson Dariusz 13 Kostewicz Waldemar 20 Kostka Tomasz 77 Kostka-Trąbka Elżbieta 45 Kostowski Wojciech 43 Kowalczyk Bożena 41 Kowalczyk Marek 72 Kowal-Gierczak Barbara 40, 44 Koziarska-Rościszewska Małgorzata 77 Kozik Wojciech 5 Kozłowska Lucyna 104, 151 Kozubski Wojciech 84, 85, 111 Kózka Maria 103, 107, 116 Krajewska-Kułak Elżbieta 34, 47, 54, 74, 102, 103, 106, 109, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 145 Krajnik Małgorzata 11, 46, 77, 87 Kraśny Iwona 138 Krause Walter H. 29, 140 Krawczyk Jarosław 78, 82 Krawczyński Marian 44, 96, 97, 99 Krechowiecki Adam 8 Krocin Andrzej 141, 159 Krupienicz Andrzej 22, 69 Kruszyński Zdzisław 9, 10, 54, 155 Kruś Stefan 93 Kryj-Radziszewska Elżbieta 4, 76, 125 Kryst Leszek 139 Krzeczowska Bożena 97, 108 Ksykiewicz-Dorota Anna 114, 120, 145, 146 Kubicka Krystyna 31, 70, 81, 98, 100 Kubitsky Jacek 125 Kübler Andrzej 155 Kulig Jan 19, 22 Kulik Teresa Bernadetta 121, 146 Kuliński Włodzimierz 132 Kułakowski Andrzej 87 Kumar Chandra M. 12, 22, 74 Kunachowicz Hanna 152 Kurpisz Maciej 154 Kusz Damian J. 88, 89 Kuś Jan 126 Kwiatkowska Anna 106, 124 Lachowicz Lilla 14, 138 Laidler Polly 162 Lamer-Zarawska Eliza 40, 41, 44, 71 Lampe Richard 98, 128 Landowski Jerzy 123 Lange Ewa 104, 151 Latalski Maciej 121, 146 Latkowski J. Bożydar 76, 80, 91, 92, 141 Le Nen Dominique 22, 89 Leach Richard M. 13, 75 Lean Mike 24, 35 Lefevre Christian 22, 89 Legros Marie 60 Lemańska Zofia 138

www.pzwl.pl

Gonet Bolesław 160 Gorczyca Maria 15, 39 Gotowicka-Wolińska Tamara 62, 70 Govender-Kubiec Christopher 64, 106 Górajek-Jóźwik Jolanta 47, 54, 104, 105, 118 Górna Krystyna 112, 122 Górski Jan 48, 49, 81, 82 Grabska-Liberek Iwona 86 Granner Daryl K. 14 Grech-Żmijewska Zofia 65, 66 Grey Joseph E. 21, 29 Grochans Elżbieta 119 Grodner Małgorzata 141 Grodzicki Tomasz 69, 77 Grygalewicz Jacek 13, 94 Grzanka Alicja 4, 28, 125 Grzesiowski Paweł 43, 76 Grzeszczuk Anna 28, 32 Gundill Michael 134 Gutkowski Piotr 126 Guzek Jan W. 92 Gwardys Antoni 41, 71

167


Indeks autorów Lenartowicz Helena 107 Leppert Wojciech 12, 46 Leszczyński Stanisław 49, 126, 127 Levi Michael I. 123 Levitt Sophie 85, 136 Lew-Starowicz Michał 158 Lew-Starowicz Zbigniew 138, 158, 163 Liberski Paweł 84 Lilleyman John 58, 80 Little Neal 75, 85 Loeffler Klaus 154 Lohmann Tobias 35, 38 Lukas Witold 80 Lumsden Hilary 55, 97 Łagoda Katarzyna 31, 110 Łasiński Wiesław 4 Łepecka-Klusek Celina 55, 113 Łętowska Iwona 43, 76 Łodygowska Anna 82 Łoś Ewa 119

www.pzwl.pl

Maciejewska Monika 161 Maciejewski Ryszard 5, 101 MacLean Allan 56 Majchrowska Anita 119 Majda Anna 112 Majewski Sławomir 33 Majewski Stanisław 140 Makara-Studzińska Marta 53, 117, 124 Malewski Zbyszko 54 Malinowska Magdalena 153 Małko Ewelina 64, 106 Mandecki Tadeusz 27, 68 Manthorpe B. Jill 121, 124 Mańkowska Agata 70, 132, 133 Mařatka Zdeněk 49, 128 Marciniak Witold 90, 137 Marcinkowski Jerzy T. 59 Marek Kazimierz 29, 80 Margas Grzegorz 50, 79 Mariańska Bożena 156 Mariański Janusz 46, 104 Marks Stephen D. 95 Mars-Pujszo Janina 90, 137 Martini Marie-Claude 34, 70 Mastalerz Janusz 82 Maśliński Sławomir 92 Matuszkiewicz-Rowińska Joanna 27, 83 Mayzner-Zawadzka Ewa 11, 13 Mazurkiewicz Barbara 55 McMahon Patrick J. 82, 134 Meier Remy 152 Męczekalski Błażej 38, 54 Michajlik Aleksander 5, 47 Michałowicz Roman 84, 97 Mikołajewska Emilia 85, 109, 131, 132, 133, 135, 145 Milanowska Kazimiera 134 Milanowski Andrzej 95, 96, 156 Moryś Janusz 5, 160 Mostofi Seyed Behrooz 89 Mucha Krzysztof 29, 103 Müller Peter 35, 38 Müller Rainer H. 14, 39 Müller Sönke 74, 100 Murray Jonathan P. 64

168

Murray Robert K. 14 Murray T. Jock 86 Muscari Mary M. 99, 109 Muszalik Marta 106, 112, 117 Myrcha Piotr 19 Myśliwiec Michał 26, 83 Nadolna Irena 152 Namysłowska Irena 100, 123 Narkiewicz Olgierd 5, 160 Nataraja Ram 98 Nawrot Przemysław 89, 90 Neal Michael J. 44 Niechwiadowicz-Czapka Teresa 59, 107 Niedworok Jan 40, 44 Niżankowska Maria Hanna 86 Norwitz Errol 57 Noseworthy John H. 86 Noszczyk Maria 34, 71 Noszczyk Wojciech 19, 20, 21 Nowak Wojciech 19, 22 Nowak-Markwitz Ewa 58, 88 Nowicka Anna 69, 110 Nutbeam Tim 116 Obladen Michael 57 Obtułowicz Krystyna 25, 154 Obuchowicz Anna 95 Oehler Gerd 29, 140 Ogórek-Tęcza Beata 112 Okulicz Iwona 63 Olszewska-Konarska Małgorzata 23, 90 Olszewski Jurek 133 Opala Tomasz 54, 105 Opara Józef 84, 134 Orawczak Ewa 67, 115 Orlik Teresa 132 Orrison William W. 7, 83, 121, 128 Pachocka Lucyna 148 Palka Małgorzata 50, 77 Panasiuk Lech 78, 143 Panek Wenancjusz 106, 124 Pasierski Tomasz 28, 78, 68 Pasławska Małgorzata 82, 135 Passarge Eberhard 51 Pasternak Kazimierz 14, 102 Pastuszak Włodzimierz 164 Patel Chetan B. 31 Patlan John T. jr 29 Patoka Zofia 62, 63, 64, 70, 144 Paw Henry 11, 46 Pawlaczyk Bogusław 99, 100, 111, 120 Pawłowski Zbigniew S. 33 Payre-Ficot Alain 60 Pączek Leszek 23, 29, 103 Pellegrino Thomas R. 75, 85 Perek Mieczysława 97, 108 Pertkiewicz Marek 152, 159, 163 Petrie Aviva 145 Petrie Eckhard 158 Petrusewicz Jacek 44 Pilch-Kowalczyk Joanna 49, 127 Pilewska-Kozak Anna B. 52, 109 Playfair John H. L. 61 Pleitez Milvia 83 Płaszewska-Żywko Lucyna 103, 107, 116 Pober Barbara 51

Polman Chris H. 86 Pomorski Lech 20, 38 Prochowicz Zygmunt 135 Provan Drew 58, 80 Prud’homme Marc 22, 89 Prusiński Antoni 25, 85 Pruszyński Bogdan 6, 31, 81, 126, 127, 128, 129, 130, 157 Przygoda Beata 152 Przysławski Juliusz 39, 151 Pschyrembel Willibald 57, 158 Ptak Maria 61 Ptak Włodzimierz 61 Pużyński Stanisław 80, 121, 124 Quattromani Frank 98, 128 Rabe-Jabłońska Jolanta 122 Raczek Joachim 81 Radomski Jerzy 64 Radziwiłłowicz Piotr 123 Rajtar-Cynke Grażyna 44, 104 Ramotowski Witold 5, 47 Randall Louise 56 Rawicz Marcin 10, 43 Rąpała Kazimierz 86, 91 Rebandel Henryk 36, 83 Reich Adam 34, 46 Reicher Michał 4 Respondek Wioleta 30, 149 Rinikier Aleksander 130 Robinson Neville 11 Rodwell Victor W. 14 Roex Jacques 137 Rogowska Barbara 54, 61, 66, 73, 103 Rogulska Anna 152 Rohen Johannes W. 7 Röhm Klaus-Heinrich 13 Rolka Hanna 74, 118 Romicka Anna M. 94, 138 Rosenfield David 83 Rosławski Adam 137 Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna 94, 138 Rowińska-Zakrzewska Ewa 126 Rowiński Wojciech 20, 23, 139 Różyło T. Katarzyna 129, 142 Różyło-Kalinowska Ingrid 129, 142 Rudkowski Zbigniew 95, 157 Rudnicka Anna 151 Rump Sławomir 72 Rutkowska Elżbieta 117, 136 Rużyłło Witold 21, 69 Rybkowski Janusz 112, 122 Ryżewski Jan 92 Ryżko Józef 50, 100 Sabin Caroline 145 Sacharczuk Mariusz 84 Saczuk Jerzy 81 Sadowitz P. David 74, 100 Saint Sanjay 30 Samaranayake Lakshman 15, 141 Sattar Naveed 24, 35 Sawicki Wojciech 60 Sawicz-Birkowska Krystyna 87, 97 Schelvan Christopher 100, 129 Schneider Wolfgang 122, 124 Schorge John 57


Indeks autorów Szczygieł Bruno 151 Szepietowski Jacek 34, 46 Szkoda Marek Tomasz 32, 71 Szlachta-Jezioro Iwona 11, 46 Szmidt Jacek 28, 68 Sznajderman Marek 25 Sznitowska Małgorzata 40 Szostak Jan 40 Szostak-Węgierek Dorota 150 Szpringer-Nodzak Maria 142 Szreter Tadeusz 155 Szulc Andrzej 90, 137 Szulc Roman 161 Szwałkiewicz Elżbieta 108 Szyszkowski Włodzimierz 64 Ścibiorski Cezary 78, 68 Ścisło Lucyna 22, 116 Ślusarska Barbara 114 Śpiewankiewicz Beata 18, 57 Tafil-Klawe Małgorzata 49, 66 Talarska Dorota 31, 105, 108, 110 Tatoń Jan 29, 30, 35, 39, 45, 47 Taylor Brent 98 Tham Tony C. K. 31, 50, 75 Thompson Alan J. 86 Thüns Matthias 74, 100 Tierney Lawrence M. 30, 32 Tintner Ron 83 Tixa Serge 7, 130, 138 Tomaszewska Agnieszka 36, 50 Tomaszewski Jeremiasz J. 157 Torbicki Adam 28, 68, 161 Torres Kamil 5, 101 Tounian Patrick 39, 98 Towpik Edward 20, 87 Toy Eugene C. 29, 83 Traczyk Władysław Z. 48 Trojanowska Iwona 10 Tronstad Leif 140 Troszyński Michał 55 Trzebski Andrzej 48 Trzeciak Barbara 79 Tudruj Krystyna 157 Turska Ewa 14, 138 Twarduś Krystyna 97, 108 Tylman Donat 163

Wilczek-Rużyczka Ewa 106, 115, 122 Wilczewski Adam 81 Windak Adam 77, 69 Windyga Jerzy 156 Witkowski Adam 21, 69 Włodarczyk Dorota 124 Włodarek Dariusz 104, 151 Wochna-Sobańska Magdalena 142 Wojtczak Andrzej 121, 146 Wolańczyk Tomasz 94, 125 Wolska Hanna 34 Wołowicka Laura 10, 11, 101 Woollard Malcolm 12, 58, 75 Wordliczek Jerzy 11, 45, 46 Woroń Jarosław 45 Woynarowska Barbara 99 Woźniewski Marek 162 Wójcik Andrzej 72 Wójcik-Skierucka Elżbieta 95, 160 Wójkowska-Mach Jadwiga 33, 145 Wright David 40 Wrońska Irena 46, 47, 88, 104, 115, 117, 119, 145 Wrotek Katarzyna 126 Wrzosek Zdzisława 136 Wyatt J.P. 12, 74 Yokochi Chihiro 7 Young Jane 100, 129 Zahradniczek Kazimiera 110, 114 Zalewska-Janowska Anna 33, 76 Zalewska-Puchała Joanna 112 Zaniewski Jan 67 Zaremba Maria Lucyna 159 Zarzycka Danuta 114 Zawadzki Andrzej 73 Zejc Alfred 15, 39 Zeman Krzysztof 132 Zieliński Stanisław 21 Zimmermann-Górska Irena 27, 138 Zinkernagel Rolf M. 15 Zozulińska-Ziółkiewicz Dorota 31, 110

Urasińska Elżbieta 59, 92, 93 Vandepitte J. 37 Verhaegen J. 37 Walden-Gałuszko Krystyna de 87, 88, 113, 124 Walewska Elżbieta 22, 115, 116 Wałaszewski Janusz 23 Ward Jeremy P. T. 13, 75 Wawer Genowefa Anna 62, 140 Wąsak-Szulkowska Ewa 59, 78 Weber John C. 163 Weimann Edda 38, 96 Weinreb Eva Lurie 7 Węgrowicz-Rebandel Irena 36, 83 Whooley Mary A. 30 Widomska-Czekajska Teresa 54, 104 Wieczorowska-Tobis Katarzyna 105, 108, 132 Wieteska Sue 12, 58, 75

www.pzwl.pl

Semczuk Marian 154 Senatorski Grzegorz 83, 108 Seńczuk Witold 144 Seyfried Andrzej 138 Shields Dennis 15 Shulman Rob 11, 46 Silbernagl Stefan 49 Simpson Ericka 83 Simpson Helen 12, 58, 75 Singer Charles R. J. 58, 80 Siskin Gary P. 58, 129 Skałba Piotr 38, 54 Skandalakis John E. 154 Skandalakis Lee John 154 Skandalakis Panajiotis N. 154 Skolimowski Tadeusz 137 Skolmowska Edyta 112 Skowrońska-Gardas Anna 87 Skrzypczak Jana 57 Skrzypek-Fakhoury Ewa 93 Skrzypulec Violetta 138 Sławiński Grzegorz 5 Słomko Zbigniew 54, 55 Słomski Piotr 66 Słomski Przemysław 66 Smith Peter K. 95 Snaith Michael L. 24, 138 Sobotka Luboš 152 Socha Jerzy 50, 95, 100, 158 Soeters Peter 152 Soetikno Roy M. 31, 50, 75 Sokołowska-Pituchowa Janina 4 Spaczyński Marek 58, 88 Spiechowicz Eugeniusz 142 Spitz Lewis 95 Spodaryk Krzysztof 89, 135 Srebniak Małgorzata I. 36, 50 Stack Charles 12, 99 Stadnicka Grażyna 52, 109 Stańska-Bugaj Ewa 62, 140 Starek Andrzej 144 Stefaniak Jerzy 33 Stelmach Iwona 4, 125 Stieglitz Rolf-Dieter 122, 124 Straburzyńska-Lupa Anna 133 Straburzyńska-Migaj Ewa 37, 70, 126, 137 Straburzyński Gerard 133 Strauss Günter 158 Strobel Stephan 95 Strojek Krzysztof 35, 77 Strużyna Jerzy 12, 21, 23, 72 Strzałkowska-Grad Halina 44 Stychlerz Anna 118 Sułek Kazimierz 59, 78 Surendranathan Ajethan 98 Sutcliffe Alastair 98 Sygnatowicz Jan 23, 90 Sylvester James T. 13, 75 Szaflik Jerzy 86 Szafrański Marceli 62, 139 Szajner-Milart Irena 95, 160 Szawłowski Andrzej 20, 87 Szczapa Jerzy 99 Szczepanik Marian 61 Szczepański Maciej 13, 17 Szczepański Marek 54, 102

169


Indeks tytułów

Indeks tytułów 250 badań laboratoryjnych 36 ABC otyłości 24, 35 ABC reumatologii 24, 138 Alergie pokarmowe 4, 147 Alergologia praktyczna 25, 154 Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych 154 Anatomia człowieka [Bochenek, Reicher] 4 Anatomia człowieka [Narkiewicz, Moryś] 5 Anatomia człowieka [Sokołowska-Pituchowa] 4 Anatomia człowieka. 1500 pytań testowych 5 Anatomia czynnościowa 5, 101 Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego 154 Anatomia i fizjologia człowieka 5, 47 Anatomia i fizjologia zwierząt domowych 154 Anatomia kliniczna głowy i szyi 6 Anatomia radiologiczna 6, 128 Anatomia ultrasonograficzna 6, 128 Andrologia 154 Anestetyczne środki wziewne 10, 43 Anestezja bariatryczna 10 Anestezja geriatryczna 10 Anestezja praktyczna 11 Anestezjologia dziecięca 155 Anestezjologia i intensywna opieka 11, 101 Anestezjologia i intensywna terapia 155 Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu 11 Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące 10, 54, 155 Angielski w praktyce ratownika medycznego 61, 73 Angiologia 28, 68 Antropomotoryka. Przewodnik do ćwiczeń 81 Antropomotoryka. Zarys motoryczności człowieka w zarysie 81 Antybiotyki w medycynie rodzinnej 43, 76 Astma 155 Astma dziecięca 4, 125 Astma oskrzelowa 4, 76, 125 Astma u młodzieży i dorosłych 4, 125, 28 Atlas anatomii czlowieka Wolfa-Heideggera 6 Atlas anatomii palpacyjnej 7, 130 Atlas funkcjonalny mózgu 7, 83, 121, 128 Atlas histopatologii 59, 92 Atlas osadu moczu 36, 83 Atlas treningu siłowego 7, 130 Atlas zabiegów stawowych w osteopatii kończyn 130, 138

www.pzwl.pl

Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej 36, 50 Badania czynnościowe układu oddechowego 126 Badania laboratoryjne 28, 36 Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek 36, 101, 128 Badania laboratoryjne w hematologii 156 Badania podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii 95 Badania w homeopatii 60 Badanie fizykalne w pielęgniarstwie 102

170

Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych 54, 102 Badanie kliniczne 28, 80 Badanie neurologiczne 83 Bandażowanie 102 Biegunki 147 Biochemia. Ilustrowany przewodnik 13 Biochemia. Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich 14, 102 Biochemia Harpera 14 Biochemia jamy ustnej 14, 138 Biofizyka 14 Biomechanika kliniczna 156 Biotechnologia farmaceutyczna 14, 39 Bioterroryzm 32, 71 Borelioza w praktyce klinicznej 28, 32 Bromatologia 39, 151 Celiakia 147 Chemia fizyczna 15, 39 Chemia leków 15, 39 Chemia medyczna 16 Chemia organiczna 16 Chirurgia. Podręcznik dla studentów medycyny 156 Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziału nauk o zdrowiu 19, 103 Chirurgia. Repetytorium [Fibak] 19 Chirurgia. Repetytorium [Noszczyk] 20 Chirurgia. T. 1–2 19 Chirurgia endokrynologiczna 20, 38 Chirurgia laparoskopowa 20 Chirurgia ogólna dla stomatologów 20, 139 Chirurgia onkologiczna 20, 87 Chirurgia plastyczna 156 Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych 17 Chirurgia szczękowo-twarzowa 139 Chirurgia tętnic i żył obwodowych 21 Choroba stłuszczeniowa wątroby 147 Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia 92, 139 Choroby nerek 26, 83 Choroby przyzębia 93, 139 Choroby reumatyczne 138 Choroby skóry 33, 76 Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową 33 Choroby trzustki 148 Choroby układu oddechowego 126 Choroby układu oddechowego [seria: Biblioteka Pediatry] 95, 156 Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani 76, 91 Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki T. 1–2. 28 Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa 29, 103 Choroby wieku dziecięcego 95 Choroby wieku podeszłego 77 Choroby zakaźne i pasożytnicze 32 Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci 95, 157 Choroby zakaźne u dzieci 33, 95 Choroby zawodowe 29, 80

Choroby żołądka i dwunastnicy 148 Cukrzyca [seria: Praktyka Lekarza Rodzinnego] 35, 78 Cukrzyca. Zapobieganie i leczenie 35, 148 Ćwiczenia z otorynolaryngologii 91, 139 Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży 43, 96 Depresja wieku podeszłego 121, 124 Depresje i zaburzenia afektywne 80, 121, 124 Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek 34, 103 Dermatologia w praktyce 34 Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde 54, 61, 103 Deutsch für Mediziner 62 Deutsch für Medizinstudenten 157 Deutsch für Zahnmediziner 62, 139 Diabetologia kliniczna 29, 35 Diagnostyka fizjoterapeutyczna 130 Diagnostyka internistyczna 29 Diagnostyka laboratoryjna 157 Diagnostyka obrazowa 157 Diagnostyka obrazowa. Płuca i śródpiersie 126, 127 Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny 49, 127 Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej 96 Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych 26 Diagnostyka różnicowa w dermatologii 34 Diagnostyka w ortopedii 88, 131 Diagnozy i interwencje pielęgniarskie 103 Dietetyka 151 Dietetyka dla pielęgniarek 104, 151 Dna moczanowa 148 Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa 140 Dziecko z zespołem wad wrodzonych 50, 96 Echokardiografia 68 EKG w praktyce 68, 80 Elektroterapia 131 Elementy fizjoterapii 131 Embriologia 37 Embriologia medyczna 37, 104 Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych 54, 104 Endodoncja kliniczna 140 Endokrynologia ciąży 38, 54 Endokrynologia ginekologiczna 38, 54 Endokrynologia w praktyce klinicznej 35, 38 Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii 38, 96 Endoskopia przewodu pokarmowego 49, 128 English for Beauty Therapists 62, 70 English for Dentistry 62, 140 English for Medicine 63 English for Nurses 63, 104 English for Paramedics 63 English for Pharmacists 39, 63 English for Physioterapy 64, 131 English for Public Health 64, 144 English in Medical Practice 64 English in Medicine 157


Indeks tytułów

Farmacja praktyczna 39 Farmacja stosowana 40 Farmakodynamika 40, 43 Farmakognozja 158 Farmakognozja, farmacja galenowa i aptekarstwo w renesansowych zielnikach polskich 40 Farmakokinetyka 158 Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych 44, 104 Farmakologia. Podstawy farmakoterapii 43 Farmakologia. Zbiór pytań testowych dla studentów medycyny i stomatologii 44 Farmakologia w zarysie 44 Farmakoterapia dzieci i młodzieży 44, 96 Filozofia i teorie pielęgniarstwa 47, 105 Filozofia w medycynie 47 Fitoterapia i leki roślinne 40, 44 Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii 40, 44 Fizjologia 47 Fizjologia człowieka 48 Fizjologia człowieka w zarysie 48 Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej 48 Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego 48, 82 Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego 49, 81 Fizjoterapia kliniczna 131 Fizjoterapia po mastektomii 132 Fizjoterapia w geriatrii 132 Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej 70, 132 Fizjoterapia w pediatrii 132 Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny 133 Fizjoterapia z elementami klinicznymi 133 Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA 133 Fotograficzny atlas anatomii człowieka 7 Gastroenterologia i hepatologia kliniczna 26, 50 Gastroenterologia praktyczna 95, 158 Gastroenterologia w praktyce 25, 50 Gazy jelitowe 148 Genetyka 51 Genetyka medyczna 51 Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych 26, 51 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 105 Ginekologia. T. 1–2 54 Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów 54, 105 Ginekologia praktyczna 158 Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego 79, 158 Gnatofizjologia stomatologiczna 140 Gorączka u dzieci 94 Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowozasadowa w stanach fizjologii i patologii 27 Guzy śródpiersia 21, 81, 126 Hematologia kliniczna 58, 80 Hematologia w praktyce 59, 78 Higiena 59, 105 Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych 59 Histologia 60

Homeopatia 60 Homoseksualizm 158 Hormony. Witaminy. Leki: przeciwnowotworowe, immunosupresyjne. Autakoidy 38, 42 Ilustrowana anatomia człowieka Feneisa 8 Ilustrowana fizjologia człowieka 49 Immunologia w zarysie 61 Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej 11, 73 Intensywna terapia stanu astmatycznego. Przygotowanie dawcy narządów 9 Intensywne leczenie cukrzycy typu 1 29, 35, 45 Interakcje leków w praktyce klinicznej 45 Interesujące przypadki internistyczne 29 Interesujące przypadki neurologiczne 83 Interna dla stomatologów 29, 140 Interna 27 Interpretacja EKG 68 Język angielski dla pielęgniarek 64, 106 Język włoski dla pielęgniarek 65, 106 Kamica żółciowa 148 Kardiologia 27, 68 Kardiologia dla lekarzy rodzinnych 68, 78 Kardiologia interwencyjna 21, 69 Kardiotokografia kliniczna 54 Kawał życia z chirurgią w tle 21 Kieszonkowa anatomia topograficzna. Kości, stawy, więzadła 8 Kinesiotaping 133 Kinezyterapia 134 Klinimetria w neurorehabilitacji 84, 134 Kompendium farmakologii 40, 45 Kompendium ortopedii 88 Kompendium pielęgniarstwa 159 Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku 106 Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej 122, 124 Kompendium traumatologii 89 Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 106, 124 Komunikowanie się z chorym psychicznie 106, 122 Kosmetologia i farmakologia skóry 34, 70 Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska 34, 71 Krwotoki położnicze 55 Leczenie bólu 11, 45, 46 Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową 34, 46 Leczenie krwią 59, 107 Leczenie ran w praktyce 21, 29 Leczenie w neurologii 159 Leki stosowane w chorobach: układu sercowonaczyniowego, krwi, przewodu pokarmowego, układu oddechowego 42, 69 Leki w intensywnej terapii 11, 46 Leki: wpływające na obwodowy układ nerwowy, przeciwzapalne i przeciwbólowe, psychotropowe 42, 84 Lingua Latina ad usum medicinae studentium 65 Lingua Latina medicinalis. Ćwiczenia z terminologii medycznej 65 Lingua Latina medicinalis. Podręcznik dla studentów medycyny 65

Lingua Latina pharmaceutica 40, 65 Lingua Latina pro usu medico 66 Mały atlas anatomiczny 8 Medycyna katastrof chemicznych 72 Medycyna ratunkowa i katastrof 73 Medycyna ratunkowa na dyżurze 11, 73 Medycyna rodzinna. T. 1–2 80 Medycyna rodzinna. Repetytorium 80 Medycyna sportowa 82, 134 Medycyna w pigułce 30 Medycyna wewnętrzna 30 Medycyna wypadków w transporcie 72 Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych 72 Metodologia badań w pielęgniarstwie 107 Mieszaniny do żywienia pozajelitowego 159 Mikrobiologia 14, 107 Mikrobiologia lekarska 15, 199 Młody tenisista 82, 134 Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej 159 Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym 107 Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego 97, 108 Modelowanie sylwetki 134 Modelowanie sylwetki metodą Delaviera 134 Modelowanie w protetyce dentystycznej 141 Mózgowe porażenie dziecięce 84, 97 Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce 160 Nadciśnienie tętnicze [seria: Biblioteka Lekarza Praktyka] 25 Nadciśnienie tętnicze [seria: IŻiŻ zaleca] 30, 149 Nadciśnienie tętnicze [seria: Praktyka Lekarza Rodzinnego] 69, 77 Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek 83, 108 Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego 50, 77 Narciarstwo 82, 135 Narkomania 93, 143 Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna 160 Neurogeneza wieku dorosłego 84 Neurologia. Kompendium 84 Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny 84 Neurologia praktyczna 25, 85 Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej 89 Neuropediatria 85, 97 Neurorehabilitacja 85, 135 Niedożywienie związane z chorobą 151 Niemiecki w praktyce ratownika medycznego 66, 73 Niewydolność serca 25, 160 Nordic walking 82 Norma kliniczna w pediatrii 97 Normy żywienia człowieka 152 Noworodek i jego rodzina 55, 97 Nowotwory i torbiele nerek 17, 83 Nowotwory złośliwe 149 Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe 160 Ogólne powikłania pooperacyjne 12, 18 Okulistyka 86 Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek 87, 108 Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny 87 Onkologia dla stomatologów 87, 141

171

www.pzwl.pl

Epidemiologia w zdrowiu publicznym 144 Etyka lekarska 46 Etyka w pracy pielęgniarskiej 46, 104


Indeks tytułów Onkologia i hematologia dziecięca 87, 97 Onkologia w praktyce 79, 87 Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach 12, 21, 72 Opieka nad kobietą ciężarną 52, 108 Opieka nad noworodkiem 52, 108 Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi 108 Opieka nad pacjentkami niepełnosprawnymi 55 Opieka nad wcześniakiem 52, 109 Opieka paliatywna 77, 87 Opieka przedkoncepcyjna 52, 109 Ortopedia i traumatologia 89 Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu 109, 145 Osteoporoza 149 Ostra niewydolność nerek 27, 83 Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych 30, 80 Ostre zatrucia 78, 143 Ostre zatrucia u dzieci 95, 160 Ostry brzuch 22 Otorynolaryngologia 92, 141 Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii 91, 141 Otyłość. Zapobieganie i leczenie 30, 149 Otyłość. Zespół metaboliczny 30, 39 Otyłość u dzieci 39, 98

www.pzwl.pl

Pamiętnik norweski 109 Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym 33 Patofizjologia 92 Patofizjologia człowieka w zarysie 92 Patologia narządu ruchu 89, 135 Patomorfologia kliniczna 93 Pedagogika 93 Pediatria. Pytania i odpowiedzi 98, 128 Pediatria. T. 1–2 98 Pediatria błyskawicznie 98 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 99, 109 Pielęgniarstwo. Ćwiczenia T. 1–2 110 Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych 110 Pielęgniarstwo internistyczne 31, 110 Pielęgniarstwo kardiologiczne 69, 110 Pielęgniarstwo neurologiczne 85, 111 Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych 85, 111 Pielęgniarstwo onkologiczne 111 Pielęgniarstwo pediatryczne 99, 111 Pielęgniarstwo psychiatryczne 112, 122 Pielęgniarstwo transkulturowe 112 Pielęgniarstwo w chirurgii 22, 112 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 112 Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej 87, 113 Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii 55, 113 Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych 85, 113 Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych 141 Podręcznik doraźnej pomocy medycznej 12, 74 Podręcznik dostępów operacyjnych w ortopedii i traumatologii 22, 89 Podręcznik elektrokardiografii 69, 128

172

Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM 31 Podręcznik pierwszej pomocy 74 Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski 66 Podręczny słownik medyczny łacińsko-polski i polsko-łaciński 66 Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski 66 Podręczny słownik medyczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski 67 Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze. Praktyczny przewodnik 12, 22, 74 Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej 37 Podstawy anatomii człowieka 8 Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych 113 Podstawy farmakologii ogólnej 42 Podstawy immunologii 61 Podstawy intensywnej terapii dzieci 12, 99 Podstawy masażu leczniczego 135 Podstawy mikrobiologii dla stomatologów 15, 141 Podstawy molekularne biologii komórki 15 Podstawy neonatologii 99 Podstawy opieki paliatywnej 87, 113 Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej 114, 145 Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu 77, 160 Podstawy patologii 93 Podstawy pielęgniarstwa. T. 1. Założenia teoretyczne 114 Podstawy pielęgniarstwa. T. 2. Wybrane działania pielęgniarskie 114 Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego 22, 115 Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego 115, 122 Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny 136 Podstawy seksuologii 138 Podstawy żywienia klinicznego 152 Położnictwo. Ćwiczenia 55 Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek 56 Położnictwo dla anestezjologów 12, 56 Położnictwo i ginekologia. T. 1–2 56 Położnictwo i ginekologia. Repetytorium 56 Położnictwo i ginekologia błyskawicznie 56 Położnictwo i ginekologia w zarysie 57 Położnictwo praktyczne i operacje położnicze 57 Położnictwo w praktyce lekarza rodzinnego 79, 161 Poradnik dyżuranta 161 Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem 79 Poronienia nawracające 57 Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu 152 Postępowanie lekarzy rodzinnych w wybranych stanach nagłych 80 Postępowanie okołooperacyjne 161 Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach 35 Powikłania pooperacyjne w ginekologii 18, 57 Powikłania w chirurgii dziecięcej 18, 99 Powikłania w chirurgii jamy brzusznej 19 Powikłania w chirurgii naczyniowej 19

Praktyczne obliczenia farmaceutyczne 40 Praktyczny angielski dla pielęgniarki 67, 115 Praktyczny niemiecki dla położnych 58, 67 Praktyka zawodowa 53, 115 Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 69, 81 Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową 88, 115 Problemy wielokulturowości w medycynie 47, 115 Procedury pielęgniarskie 116 Procedury pielęgniarskie w chirurgii 22, 116 Procedury zabiegowe 116 Profilaktyka w pediatrii 99 Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia 116, 145 Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej 116, 145 Propedeutyka pediatrii 99 Protetyka stomatologiczna 142 Protezy szkieletowe 142 Prowadzenie porodu 53, 117 Przebieg operacji od A do Z 161 Psychiatria. Podręcznik dla studentów 122 Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny 122 Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych 117, 123 Psychiatria. Repetytorium 123 Psychiatria dzieci i młodzieży 100, 123 Psychologia 161 Psychologia środowiskowa 117, 124 Psychologia w położnictwie i ginekologii 53, 117, 124 Psychologia w praktyce medycznej 124 Psychoonkologia w praktyce klinicznej 88, 124 Psychoterapia 162 Rachunek różniczkowy i całkowy 162 Radiologia. Diagnostyka obrazowa 129 Radiologia interwencyjna w leczeniu chorób u kobiet 58, 129 Radiologia pediatryczna 100, 129 Radiologia stomatologiczna 129, 142 Rak szyjki macicy 58, 88 Receptura apteczna 41 Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych 117, 136 Rehabilitacja medyczna 136 Rehabilitacja neurologiczna 85, 136 Rehabilitacja po udarze mózgu 162 Rehabilitacja w chirurgii 162 Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu 85, 136 Repetytorium z pediatrii 100 Repetytorium z pielęgniarstwa 117 Reumatologia kliniczna 27, 138 Rodzina – zdrowie – choroba 81, 118, 145 Rola tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu w leczeniu bólu u chorych na nowotwory 12, 46 Rośliny lecznicze 41 Rośliny w kosmetologii i kosmetyce przeciwstarzeniowej 41, 71


Indeks tytułów

Tabele składu i wartości odżywczej żywności 152 Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych 137 Techniki operacyjne stosowane w leczeniu neuropatii uciskowych kończyny górnej 90 Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa 90, 137 Terapia manualna 137 Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni 22, 90 Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej 37, 70, 126, 137 Toksykologia narządowa 144 Toksykologia współczesna 144 Tracheotomia 23, 92 Transplantologia kliniczna 23 Traumatologia narządu ruchu 163

Trzy spojrzenia na barwę 164 Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie 58, 130 Urazy klatki piersiowej 13, 17 Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki 118 Urologia 144 Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki 46, 150 Vademecum psychoterapeuty 125 Vademecum terapeuty rodzinnego 125 Wady wrodzone serca u młodocianych i dorosłych 31, 70, 81 Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 152 Wczesne leczenie oparzeń 23 Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach 13, 75 Wegetarianizm 153 Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja 90, 137 Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej 118 Wskazania do badań obrazowych 31, 81, 130 Wstrząs septyczny. Znieczulenie z użyciem małych przepływów 9 Wstrzyknięcia domięśniowe 119 Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne 119 Wybrane elementy socjologii 119 Wybrane zagadnienia medycyny sportowej 78, 82 Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego 119, 145 Wybrane zalecenia postępowania w anestezjologii 13 Wykłady z fizjologii człowieka 49 Wywiad lekarski oparty na zasadach EBM 32 Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży 50, 100 Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci 94, 125 Zaburzenia lipidowe 150 Zaburzenia osobowości 123

Zaburzenia świadomości u dzieci 13, 94 Zakażenia szpitalne 33, 145 Zakrzepica żył głębokich i zakrzepowe zapalenia żył powierzchniowych 13, 17 Zapalenie kości 23, 90 Zapalne choroby reumatyczne w wieku rozwojowym 94, 138 Zaparcia 150 Zarys anatomii człowieka 8 Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa 32, 120 Zarys mikologii dla studentów pielęgniarstwa 120 Zarys pediatrii 100, 120 Zarys psychiatrii 123 Zarys współczesnej ortodoncji 143 Zarys współczesnej promocji zdrowia 146 Zarządzanie w pielęgniarstwie 120, 146 Zastosowanie homeopatii w ginekologii 60 Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego 121, 146 Zdrowie jamy ustnej 143 Zdrowie publiczne 121, 146 Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku 121, 146 Zespolenia śródszpikowe 91 Zespoły bólowe kręgosłupa 86, 91 Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej 95, 164 Zespół jelita nadwrażliwego 150 Zespół ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS). Postępowanie w trudnej intubacji 9 Znieczulenie ogólne. Zatorowość płucna 10 Żywienie chorych ze stomią 150 Żywienie kobiet w ciąży 150 Żywienie osób w wieku starszym 151 Żywienie w sporcie 82, 153 Руский язык в медицине. Podręcznik 67

www.pzwl.pl

Schorzenia i urazy kręgosłupa 162 Sekcja zwłok 163 Seksuologia sądowa 163 Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia 74, 118 Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego 163 Stany naglące u noworodka 74, 100 Stany nagłe u dzieci 74, 100 Stany nagłe w gastroenterologii 31, 50, 75 Stany nagłe w neurologii 75, 85 Stany nagłe w okresie okołoporodowym 53, 118 Stany nagłe w okulistyce 86 Stany nagłe w położnictwie 12, 58, 75 Stany nagłe w zarysie 13, 75 Stany zagrożenia życia w neurologii klinicznej 22, 86 Statystyka medyczna w zarysie 145 Stomatologia wieku rozwojowego 142 Stomatologia zachowawcza 142 Stwardnienie rozsiane 86 Stymulacja serca 22, 69 Suplementy diety a zdrowie 149 Szczepienia ochronne 81, 100 Szybka diagnoza w ortopedii 89

173


Zapraszamy na serwisy internetowe Wydawnictwa Lekarskiego PZWL: www.pzwl.pl, www.nursing.com.pl Zalety dokonywania zakupów w księgarni wysyłkowej na stronach www.pzwl.pl oraz www.ksiegarnia.nursing.com.pl:

Ceny książek podane w Katalogu są aktualne do wyczerpania nakładu. Wznowienia mogą mieć cenę zmienioną.

• Każda książka jest dokładanie opisana – podane są każdorazowo: numer wydania, liczba stron, format i cena katalogowa. • Przed włożeniem książki do koszyka, można się jej z nią zapoznać. Książki prezentujemy poprzez wybrany przez nas fragment i spis treści każdej pozycji • Stali klienci dokonując zakupów w księgarni mają prawo do dodatkowych rabatów, uzależnionych od wielkości składanych zamówień. • Wydawnictwo Lekarskie PZWL organizuje często specjalne promocje, dzięki którym nasi klienci mogą kupować wybrane książki po obniżonych cenach. • Na specjalne warunki dokonywania zakupów mogą liczyć zwłaszcza prenumeratorzy naszych czasopism: „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” oraz kwartalnika „Położna”

Jak zapłacić za przesyłkę?

Warunki realizacji zamówień Zryczałtowany koszt przesyłki wynosi 9 zł. Przy zamówieniach opiewających na kwotę powyżej 150 zł koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

Standardową formą płatności za przesyłkę jest zaliczenie pocztowe, czyli uiszczenie opłaty przy odbiorze paczki. Kupując książki w księgarni internetowej można również skorzystać z opcji szybkiego przelewu internetowego, płatności kartą lub otrzymać dane do tradycyjnego przelewu bankowego. Czas realizacji zamówienia Na czas, po jakim paczka trafi do Państwa rąk, składa się okres realizacji zamówienia przez księgarnię wysyłkową (3 dni robocze) oraz okres, jaki jest potrzebny poczcie na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres. Jak zamówić książki za granicę? Realizujemy również zamówienia na wysyłkę naszych książek za granicę. Zamówienia realizuje firma International Publishing Service (22) 628 60 89, e-mail: export@ips.com.pl Wysyłka jest dokonywana pocztą zwykłą lub lotniczą (na życzenie klienta za dodatkową opłatą).

Księgarnie współpracujące z Wydawnictwem:

www.pzwl.pl

Białystok: Księgarnia Medyczna DK, ul. Warszawska 39; Księgarnia Medyk, ul. Mickiewicza 2c; Księgarnie PWN, ul. Białówny 1 lok. 8 Bielsko-Biała: Księgarnia Stankiewicz, ul. 3 Maja 9 Bydgoszcz: Księgarnia W. Michałowska, ul. Skłodowskiej-Curie 9, Hurtownia Power, ul. Szajnochy 11 Chojnice: Wiedza, ul. Tadeusza Kościuszki 6 Gdańsk: Polskie Księgarnie Specjalistyczne, www.medicon.pl, ul. Grunwaldzka 58, ul. Grota-Roweckiego 4a; Księgarnie PWN, ul. Korzenna 33/35, ul. Narutowicza 11/12 (Politechnika Gdańska); Księgarnia Medyceusz, ul. Śniadeckich 33; Gdański Dom Książki, ul. Miszewskiego 16 Gdynia: Gdański Dom Książki, ul. Starowiejska 35 Gliwice: Księgarnia Mercurius, ul. Stefana Wyszyńskiego 14 B Gorlice: Księgarnia Bajka, Rynek 11 Grudziądz: Przedsiębiorstwo Gotex-Plus, ul. Sienkiewicza 20 Kartuzy: Biały Kruk, ul. Dworcowa 16 Katowice: Księgarnia Nauka, ul. Warszawska 11; Księgarnia Wysyłkowa Tomasz Dyląg, tel. 32 256 43 46, ul. 1 Maja 92; Śląska Księgarnia Kultury, ul. Mikołowska 72; Księgarnie PWN, ul. Francuska 2 Kętrzyn: PH-D Księgarnia Verso, ul. Sikorskiego Kielce: Księgarz, ul. Sienkiewicza 30; Księgarnie PWN, ul. Sienkiewicza 60 Kraków: Główna Księgarnia Naukowa, ul. Podwale 6; Księgarnia Skarbnica, Os. Centrum C bl. 1, ul. Kopernika 7; Księgarnie PWN, ul. Piłsudskiego 3/1; Krakowska Księgarnia Kultury Fizycznej. Al. Jana Pawła II 78, Księgarnia Abuk, ul. Wielicka 265

Lublin: Księgarnia Medisquad, ul. Lubartowska 56, ul. Chodźki 1; Księgarnia Sentencja, ul. Krakowskie Przedmieście 41; Księgarnia Ambulans, ul. Jaczewskiego 4, ul. Staszica 5, ul. Lubartowska 75a; Księgarnia Uniwersytecka, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5; Księgarnie PWN, ul. Narutowicza 19 Łódź: Księgarnia Naukowo-Medyczna Popławscy, ul. Piotrkowska 102a; Księgarnie PWN, ul. Więckowskiego 13, ul. Kopcińskiego 31; Księgarnia Akademicka – Antykwariat, ul. Narutowicza 50 Mrągowo: PH-D Księgarnia Współczesna, ul. Ratuszowa 4 Nidzica: PH-D Księgarnia Errata, ul. XXX-lecia PRL Nowy Sącz: Alfabet, ul. Jagiellońska 5; Księgarnia Medyczna, ul. Batorego 77 Olsztyn: PH-D Książnica Polska, ul. Jana Pawła II 2/3; Księgarnia Logos, ul. Kołobrzeska 5; Żak, ul. Oczapowskiego 6 Ostróda: PH-D Księgarnia Lexica ul. Zamkowa 2 Poznań: ABC Władysław Kondej, ul. Marcelińska 18; Księgarnia Medyczna, ul. Półwiejska 11; Księgarnie PWN, ul. Mielżyńskiego 27/29; Księgarnia Trans, ul. Przybyszewskiego 49/C Radom: Księgarnia Naukowo-Techniczna BIS, ul. 25 Czerwca 26/32; Księgarnia Sonet BiM, ul. Żeromskiego 27 Racibórz: Księgarnia Oficyna, ul. Odrzańska 1 Rybnik: Księgarnia Orbita, Rynek 12 Rzeszów: Księgarnia Kolumbus, ul. Piłsudskiego 40, Kapron ul. Warszawska 26 a Siedlce: Księgarnia Wiedza, ul. Piłsudskiego 66 Słupsk: Księgarnia Ratuszowa, ul. Filmowa 5 Sopot: Gdański Dom Książki, ul. Boh. Monte Cassino 26

Projekt okładki: QStudio Wiktor Kuc, Projekt graficzny: Agnieszka Sierakowska

Przygotowanie do druku:

174

Druk: Pabianickie Zakłady Graficzne SA

Stary Sącz: Księgarnia Janko, ul. Rynek 12 Szczecin: „Porębscy” Małgorzata Porębska, ul. Milczańska 45; Księgarnie PWN, ul. Jagiellońska 2/2; Księgarnia Medyczna, Al. Powstańców Wielkopolskich 72; Księgarnia Medyczna D. Wypych, ul. Powstańców Wielkopolskich 72 Szczytno: PH-D Fraszka, ul. Polska 1 Tarnów: Księgarnia Współczesna, ul. Wałowa 20; Toruń: Księgarnia Lekarz, ul. Chopina 20, Wydawnictwo Bea, ul. Koniuchy 15/2 Warszawa: Księgarnia Akademia, ul. Krakowskie Przedmieście 5; ul. Kopernika 32; Księgarnia Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim, ul. Hoża 29/31; Księgarnia MDM, ul. Piękna 31/37; Księgarnia Nowości, ul. Szaserów 128; ul. Wołoska 137; Księgarnie PWN, ul. Polna 48, ul. Krakowskie Przedmieście 62; Księgarnia Wiedza, al. Jana Pawła II 66; Księgarnia Warszawianka, ul. Senatorska/pl. Bankowy; Księgarnia Żak, przejście podziemne Al. Jerozolimskie/ul. Jana Pawła II, pawilon 49; ul. Lindleya 4; Ordynator - Odzież medyczna, ul. Oleandrów 6; Księgarnia Nowości, Międzylesie, al. Dzieci Polskich 20; Księgarnia Medyczna, al. Jana Pawła II 72 Wejherowo: Księgarnia Feniks, ul. Pucka 16 Wrocław: Księgarnia Aktyka ul. Św. Mikołaja 56/57; Księgarnia Pod Arkadami, ul. Świdnicka 49; Księgarnia Akademicka, ul. Skłodowskiej-Curie 39; Księgarnie PWN, ul. Kuźnicza 56, ul. Szczytnicka 51; Księgarnia Sportowo-Medyczna Al. I. J. Paderewskiego 35; MWM Mirosław Matoga, Al. Paderewskiego 35 Zabrze: Składnica Medyczna LSM, ul. 3 Maja 2 Sieć księgarń POLANGLO w całej Polsce

ISBN 978-83-200-4383-9

Katalog Zawodowy PZWL 2011  

Oferta wydawnicza Wydawnictwa Lekarskiego PZWL 2011

Katalog Zawodowy PZWL 2011  

Oferta wydawnicza Wydawnictwa Lekarskiego PZWL 2011

Advertisement