Snack & Coffee #76

Page 112

Έρευνα

Social media

Expert Secrets

που οδηγεί στην αύξηση των πωλήσεων, επιΤο Hotel Digital Marketing Agency Nelios και τυγχάνεται με το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης το New Media Agency Social Mind τοποθετούμε κοινό που πραγματικά ενδιαφέρεται για το νται στο Snack&Coffee σχετικά με τις βελτιώσεις προϊόν». Η project manager της Social Mind, που μπορούν να δρομολογηθούν, ώστε μια επιΠελαγία Καραϊλή, εξηγεί από την πλευρά της χείρηση να αποκτήσει πιο αποδοτική παρουσία ότι «σε μια στρατηγική πρέπει να είναι ξεκάθαστο διαδίκτυο. Σημαίνων παράγοντας εδώ είναι ρος ο προσδιορισμός του στόχου. Έτσι, επιλέγεις ο εντοπισμός του Niche Competitive Advantage, καταλληλότερα και πιο αποδοτικά εργαλεία. Για δηλαδή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος παράδειγμα, το Facebook συνιστάται περισσότερο που διαφοροποιεί μία επιχείρηση εάν ο στόχος της επιχείρησης είναι οι από όλες τις υπόλοιπες του αντίστοιπωλήσεις, ενώ για την αύξηση του χου κλάδου. Είτε πρόκειται για ένα Το σωστό branding brand awareness, ιδανικό θεωρείμεγάλο συνοικιακό κατάστημα, είτε μιας επιχείρησης, ται το Instagram». Η ίδια καταλήγει: για μια γνωστή αλυσίδα take away που οδηγεί «Σε κάθε επιχειρηματική ενέργεια καφέ, για έναν εξειδικευμένο barista σε πωλήσεις, είναι σημαντικό να εντοπίζονται τα που ψυχαγωγεί με τα latte art του επιτυγχάνεται με δυνατά και τα αδύνατα σημεία του τους χρήστες ή για μια εταιρεία με το χτίσιμο σχέσεων εφαρμοσμένου marketing, ώστε να single origin καφέδες υψηλής ποι- εμπιστοσύνης ξέρουμε πού να δίνουμε έμφαση και ότητας, θα πρέπει το ιδιαίτερο αυτό μεταξύ εταιρείας τι να προσέξουμε μελλοντικά». Ως χαρακτηριστικό να διατρανώνεται σε προς την επιλογή της online διακαι πελατών. κάθε έκφανση του online marketing. φήμισης και του κόστους αυτής ο «Η σωστή αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης Δημήτρης Σερίφης τονίζει: «Πλεονέκτημα της που διατίθενται δωρεάν στα social media, όπως online προώθησης είναι ότι προσφέρει το προο δείκτης “engagement”, είναι ο βασικότερος νόμιο συγκεκριμένης επιλογής και στόχευσης τρόπος βελτιστοποίησης μιας fan page. Έχοντας του όγκου των ανθρώπων, που θα μπορούσαν να δουν τη διαφήμιση, αλλά και τη δυνατότητα υψηλό engagement, αντιλαμβανόμαστε αμέσως ποιο περιεχόμενο είναι σαφώς πιο θελκτικό ή όχι καταγραφής της απόδοσης μιας διαφημιστικής στους followers», δηλώνει ο Δημήτρης Σερίενέργειας. Έτσι, αξιολογούμε τις προσπάθειες που φης, CEO & Founder της Nelios, ξεκαθαρίζοντας κάναμε, το διαφημιστικό ποσό που δαπανήθηκε ταυτόχρονα ότι «οι επιχειρήσεις θα πρέπει να και το αποτέλεσμα βάσει των στόχων που θέσαποντάρουν τόσο στην προσέλκυση κοινού όσο με», διασαφηνίζοντας ότι τα παραδοσιακά μέσα και στην αύξηση των πωλήσεων, καθώς μιλάμε διαφήμισης δεν παρέχουν ευελιξία και τα κόστη για μια αλυσιδωτή αντίδραση. Το σωστό branding, είναι φιξ ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Οι τρόποι βελτιστοποίησης ποικίλουν και σχετίζονται με τις επιδιώξεις και τους στόχους κάθε επιχείρησης. Τα social media εξυπηρετούν διαφορετικό λόγο ύπαρξης. Επιπλέον, διαμορφώνονται από περιέχομενο και ανθρώπους, οπότε η συμπεριφορά των ίδιων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλάζει διαρκώς.

Το καταλυτικό στοιχείο στα social media είναι η εικόνα. Κάθε φορά που ξεκινάμε τη διαχείριση ενός λογαριασμού το πρώτο που βελτιστοποιούμε είναι η εμφάνιση του account. Τόσο ο λογαριασμός όσο και οι αναρτήσεις πρέπει να ακολουθούν τη φιλοσοφία της εταιρείας και να έχουν ενιαία μορφή.

Δημήτρης Σερίφης CEO & Founder της Nelios

Πελαγία Καραϊλή Project Manager της Social Mind

110 SNACK & COFFEE