A-Z #161

Page 100

ΕΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η

Η συσκευασία αντεπιτίθεται! ΠΏΣ ΤΟ

PACK AGING ΠΡΟΩΘΕΊ ΤΙΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

Η συσκευασία από αρχαιοτάτων χρόνων αποτελεί αρωγό του ανθρώπου για τη διατήρηση και μεταφορά τροφίμων. Σήμερα, έχει μετεξελιχθεί σε ένα δυναμικό κλάδο της βιομηχανίας, που προσφέρει απτές λύσεις σε επαγγελματίες και καταναλωτές, προωθώντας μάλιστα τις πωλήσεις χάρη στο value που προσθέτει στο προϊόν. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική έχουν μπει στο πνεύμα της εποχής, επενδύοντας σε καινοτόμες εφαρμογές συσκευασίας. Κείμενο Πέτρος Πουλόπουλος

Η

πλειονότητα των επιχειρήσεων στον κλάδο τροφίμων και ποτών συμφωνούν ότι η ταυτόχρονη ανάπτυξη του brand και του packaging διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων. Κι αυτό γιατί ο πρωτότυπος και ξεχωριστός σχεδιασμός μιας συσκευασίας έχει την τάση να «αιχμαλωτίζει» τις εντυπώσεις και τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Επιπρόσθετα, μια συσκευασία που αναδεικνύει το brand επιτρέπει τη διαφοροποίηση του τελευταίου από τον ανταγωνισμό, αφού επιδρά τόσο σε επίπεδο B2B όσο και B2C, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα τη γνώμη που σχηματίζουν για το προϊόν οι εταιρείεςπελάτες, αλλά και ο καταναλωτής.

Το alter ego του brand Σύμφωνα με έρευνα της Mintel, η προτίμηση των καταναλωτών (σε ποσοστό που φτάνει το 94%) επηρεάζεται πρωτίστως από τη συσκευασία του προϊόντος. Επομένως, μια πρωτότυπη συσκευασία, που περιέχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εταιρικής ταυτότητας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση αγοράς. Άλλωστε

98 I Α-Ζ Νοέ μ β ριο ς 2021

σε περίπτωση που ένα brand κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, λόγω της ποιότητας και της αξίας του προϊόντος, τότε και η συσκευασία του οφείλει να επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. Επιπρόσθετα, η εκτύπωση υψηλής ποιότητας, το ξεχωριστό design που υποστηρίζει το πλάνο του branding και τα μοναδικά υλικά συμβάλλουν καθοριστικά προκειμένου οι δυνητικοί καταναλωτές να μπορέσουν να ξεχωρίσουν ένα brand από τα άμεσα ανταγωνιστικά.

Στόχος η ευχάριστη χρήση Η συσκευασία αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για τη δημιουργία ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ ενός (ή περισσότερων) brands και του καταναλωτή, γεγονός που ισχύει για εύλογο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Σ’ αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο η αισθητική όσο και η πρακτική πλευρά της συσκευασίας. Κι αυτό γιατί η προτίμηση του καταναλωτή για ένα προϊόν ενισχύεται μετά από μια ευχάριστη χρήση, με αποτέλεσμα να είναι συχνά διατεθειμένος/η να συνεχίζει να το προτιμά ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες (π.χ. αύξηση της τιμής).