Page 1

HØST 2010


P책melding:

!

t l f . 2 2 4 11 2 1 5

!

!

!

!

!

epost: forum@foa.no

!

!

!

!

!

o n l i n e : w w w. f o a . n o


KURS FOR OPPDRAGSGIVER forhandlinger? Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag Forbudet mot bruk av merkenavn Anskaffelser under terskelverdiene Valg av tildelingskriterier

Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj.

KURS FOR OPPDRAGSGIVERE HVORDAN VINNE ANBUD BASISKURS BASISKURS Kursleder: KURS FOR OPPDRAGSGIVERE KURS FOR LEVERANDØRER

Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

KURS FOR OPPDRAGSGIVERE BASISKURS

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester Det offentlige i Norge handler foranskaffelser 300 milliarder kroner i året. Fårforutsetninger være oppfylt. Kurset og byggeog anleggsarbeid. For alle må enkelte grunnleggende du din del på avde kaka? Synes du det som er vanskelig til har detnoe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig sikter både som ikke har erfaring innkjøpere, åogselge de som offentlige? Sliter du med og kompliserte og anbudsrutiner? kunnskap til gjennomføring av regelverk ordinæremå anbudskonkurranser konkurranser medog forhandlinger. Offentlige oppdragsgivere gjennomføre en forsvarlig reell KURS konkurranse omOPPDRAGSG alle anskaffelser Eller har du problemer med å finne oppdragene, eller i anbudet å få FOR og byggeognok anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være o fremhevet godt dine fortrinn? Kurset gir deg kunnskap om Innhold: Neste kurs: Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av va spillereglene, praktisk anbudsskriving. BASISKURS sikter både om på strategi de somogikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal g

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle BASISKURS og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetn sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetningermed være oppfy kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser forh kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

sikter både på de som ikke har erfaring som 16. innkjøpere, ogOffentlige de som noe må erfaring. skalog gi Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: mars 2010, kroppdragsgivere 4har 950,00 gjennomføreKurset en forsvarlig reelltilstr konk og byggeog anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleg kunnskap til gjennomføring avOslo: ordinære anbudskonkurranser og kr konkurranser Krav til begrunnelse og klagefrist 12. april 2010, 4 950,00med forhandlinger. sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som ha gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konku Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai 2010,kunnskap kr 4til 950,00 Innhold: Neste kurs: Innhold: Neste kurs: Planlegging av konkurransen Oslo: 3. juni 2010,Innhold: kr 4 950,00 Neste ku Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010,Hvordan kr 4 950,00 Stavange ■ Hva skjer med anbudet etter innlevering? 17. juniberegne 2010:terskelverdier Oslo Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: 16. mars 2010,Oslo: kr 4 Krav til begrunnelse16. og klagefrist Adgangen til suppleringskjøp beregne Stavanger: mars ■ Hvordan Hvordan få kunnskap om terskelverdier anbudskonkurranser i10 ditt 14. september 2010: Oslo 2010, Hvordan unngå klagesaker Oslo: Kl. 15.30 Anbudskonkurranse ellerKrav konkurranse med til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12.Trondheim april 2010, Oslo: kr 4 distrikt? 27. oktober 2010: Planlegging av konkurransen Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, Krav til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12. april 2010, k Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondhei ■ forhandlinger? Hvilke regler gjelder for forhandlinger? Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai 2010, kr 4 95 pauseservering og lunsj. Adgangen til suppleringskjøp ■ Utarbeidelse Hva betyr egentlig "det økonomisk mest fordelaktige Hvordan klagesaker Oslo:Oslo: 3. mai 2010, kr- 15 avunngå kunngjøring og Planlegging av konkurransen 3. konkurranse juni 2010, Anbudskonkurranse eller med kr Kl.41095 Klokken 10 15.20 Prisen inklu tilbud"? forhandlinger? konkurransegrunnlag pauseserve Kr. 4.950,-, inkl. lunsj, Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010, kr 4 9 av og konkurransen Oslo: Utarbeidelse av kunngjøring 3. juni Kursleder: og 2010, kr 4 ■ Planlegging Krav på begrunnelse klagerett pauseservering, kursmanual og Forbudet mot bruk av merkenavn konkurransegrunnlag Adgangen til suppleringskjøp Kursleder ■ Skriftlige Bruk av underleverandører kursdokumentasjon tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010, kr Forbudet mot bruk av merkenavn Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre Anskaffelser under terskelverdiene Kl. 10 15.30 ■ Taktisk prising Anbudskonkurranse eller konkurranse med Advokat/ Anskaffelser under terskelverdiene Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon Valg av tildelingskriterier Adgangen til suppleringskjøp Valg av tildelingskriterier

Innhold:

Neste kurs:

Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: 16. ma Krav til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12. ap Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai Planlegging av konkurransen Oslo: 3. juni Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. jun forhandlinger? pauseservering og lunsj. Kl. 10 15.30 Anbudskonkurranse eller konkurranse av kunngjøring med og Adgangen til Utarbeidelse suppleringskjøp Prisen inkluderer kursmanual, dokumen konkurransegrunnlag Kl. 10 - 15.30 forhandlinger? Kursleder: Anbudskonkurranse eller konkurranse med pauseservering og lunsj.


KURS FOR OPPDRAGSGIVER forhandlinger? Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag Forbudet mot bruk av merkenavn Anskaffelser under terskelverdiene Valg av tildelingskriterier

Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj.

KURS FOR OPPDRAGSGIVERE BASISKURS BASISKURS

Kursleder: KURS FOR OPPDRAGSGIVERE KURS FOR OPPDRAGSGIVERE

Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Fordypningskurs for leverandører (morgenkurs)

KURS FOR OPPDRAGSGIVERE BASISKURS

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester Kurset girog kunnskap om hvilke som må gjelder og byggeanleggsarbeid. For alleregler anskaffelser enkeltefor grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger. I noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har anbudskonkurranser vilavforbehold, avvik og alternative tilbud ofte kunnskap til gjennomføring ordinæremå anbudskonkurranser ogen konkurranser medog forhandlinger. Offentlige oppdragsgivere gjennomføre forsvarlig reell KURS konkurranse omOPPDRAGSG alle anskaffelser bli avvist. Det er derfor viktig å kjenne spillereglene. For å kunne FOR og bygge- gode og anleggsarbeid. alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være o gjennomføre forhandlinger, måFor du også vite hvordan du skal Innhold: Neste kurs: Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en og reell konkurranse om alle anskaffelser av va forstå signaler oghar tilbakemeldinger, og hva som forsvarlig BASISKURS sikter oppdragsgivers både på de som ikke erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal g og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfy forventes av deg.

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle BASISKURS og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetn sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forh kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

sikter både på de som ikke har erfaring som 16. innkjøpere, ogOffentlige de som noe må erfaring. skalog gi Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: mars 2010, kroppdragsgivere 4har 950,00 gjennomføreKurset en forsvarlig reelltilstr konk og byggeog anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleg kunnskap til gjennomføring avOslo: ordinære anbudskonkurranser og kr konkurranser Krav til begrunnelse og klagefrist 12. april 2010, 4 950,00med forhandlinger. sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som ha gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konku Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai 2010,kunnskap kr 4til 950,00 Innhold: Neste kurs: Innhold: Neste kurs: Planlegging av konkurransen Oslo: 3. juni 2010,Innhold: kr 4 950,00 Neste ku Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010,Hvordan kr 4 950,00 beregne terskelverdier Stavange ■ Kontraktsperiodens lengde 15. september 2010: Oslo Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: 16. mars kr 4 Krav til begrunnelse16. og klagefrist Oslo: Adgangen til suppleringskjøp beregne Stavanger: mars2010, 2010, ■ Hvordan Må rammeavtalen brukes?terskelverdier Kl. 10 - 15.30 Hvordan unngå klagesaker Oslo: ellerKrav konkurranse med til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12. april 2010, Oslo: kr 4 ■ Anbudskonkurranse Kan andre bruke avtalen? Planlegging av konkurransen Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, Krav til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12. april 2010, k Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondhei ■ forhandlinger? Når kan man kjøpe utenfor avtalen? Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai 2010, kr 4 95 pauseservering og lunsj. Adgangen til suppleringskjøp ■ Utarbeidelse Ulike typer av forhandlinger Hvordan unngå klagesaker Oslo:Oslo: 3. mai 2010, kr- 15 kunngjøring og Planlegging av konkurransen 3. juni 2010, Anbudskonkurranse eller konkurranse med kr Kl.41095 Prisen inklu Kl. 9 11.30. Pris kr. 2.150,inkl. ■ konkurransegrunnlag Utvelgelse til forhandlinger forhandlinger? pauseserve Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010, kr 4 konkurransen Kursleder: Oslo:kursmanual, 3. juni 4 kursdokumentasjon og kr 9 Utarbeidelse avog kunngjøring og 2010, ■ Planlegging Gjennomføring avav forhandlinger Forbudet mot bruk av merkenavn pauseservering. konkurransegrunnlagKursleder: advokat og Adgangen suppleringskjøp Kursleder ■ Skriftlige Siste tilbud -tilbud/muntlige hva innebærer det? tilpresentasjoner Trondheim: 14. 2010, kr Forbudet mot bruk av merkenavn Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre tidl. sekretariatsleder i juni KOFA Robert Anskaffelser under terskelverdiene Kl. 10 15.30 Anbudskonkurranse eller konkurranse med Advokat/ Anskaffelser under terskelverdiene Myhre Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon Valg av tildelingskriterier Adgangen til suppleringskjøp Valg av tildelingskriterier

Innhold:

Neste kurs:

Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: 16. ma Krav til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12. ap Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai Planlegging av konkurransen Oslo: 3. juni Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. jun forhandlinger? pauseservering og lunsj. Kl. 10 15.30 Anbudskonkurranse eller konkurranse av kunngjøring med og Adgangen til Utarbeidelse suppleringskjøp Prisen inkluderer kursmanual, dokumen konkurransegrunnlag Kl. 10 - 15.30 forhandlinger? Kursleder: Anbudskonkurranse eller konkurranse med pauseservering og lunsj.


KURS FOR OPPDRAGSGIVER forhandlinger? Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag Forbudet mot bruk av merkenavn Anskaffelser under terskelverdiene Valg av tildelingskriterier

Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj.

KURS FOR OPPDRAGSGIVERE BASISKURS BASISKURS

Kursleder: KURS FOR OPPDRAGSGIVERE KURS FOR OPPDRAGSGIVERE

Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Klagerett, innsynskrav og krav på begrunnelse

KURS FOR OPPDRAGSGIVERE BASISKURS

(formiddagskurs)

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester Iog kurset kunnskap om hvilke klagemuligheter du har, dersom bygge-får og du anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset du ikke blir tildelt kontrakt i en konkurranse. Videre får du sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskaper om hva duav kan kreveanbudskonkurranser innsyn i, herunder hvilke delermed av forhandlinger. kunnskap til gjennomføring ordinære ogen konkurranser Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre forsvarlig og reell KURS konkurranse omOPPDRAGSG alle anskaffelser konkurrentenes tilbud du har krav på. Videre blir det i kurset gått FOR og byggeog anleggsarbeid. alle anskaffelser må grundig igjennom hvilke krav du harFor på begrunnelser, og hva du enkelte grunnleggende forutsetninger være o Innhold: Neste kurs: Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av va kan be både om av på nærmere begrunnelser mht valg av tilbud. BASISKURS sikter de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal g

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle BASISKURS og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetn sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetningermed være oppfy kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser forh kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

sikter både på de som ikke har erfaring som 16. innkjøpere, ogOffentlige de som noe må erfaring. skalog gi Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: mars 2010, kroppdragsgivere 4har 950,00 gjennomføreKurset en forsvarlig reelltilstr konk og byggeog anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleg kunnskap til gjennomføring avOslo: ordinære anbudskonkurranser og kr konkurranser Krav til begrunnelse og klagefrist 12. april 2010, 4 950,00med forhandlinger. sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som ha gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konku Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai 2010,kunnskap kr 4til 950,00 Innhold: Neste kurs: Innhold: Neste kurs: Planlegging av konkurransen Oslo: 3. juni 2010,Innhold: kr 4 950,00 Neste ku Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010,Hvordan kr 4 950,00 beregne terskelverdier Stavange ■ Hvordan skal en klage til oppdragsgiver utformes? 22. sept. 2010: Bergen Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: 16. mars kr 4 Krav til begrunnelse16. og klagefrist Oslo: Adgangen til suppleringskjøp beregne terskelverdier Stavanger: mars2010, 2010, ■ Hvordan Hva kan du klage på til KOFA? Hvordan unngå klagesaker Oslo: 25. nov. 2010: Oslo Kl. 10 15.30 ellerKrav konkurranse med til begrunnelse klagefrist Oslo: 12. april 2010, Oslo: kr 4 ■ Anbudskonkurranse Når kantildubegrunnelse miste klagemulighetene dine? og konkurransen Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, Kl.Planlegging 12.30 -av15. Krav og klagefrist Oslo: 12. april 2010, k Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondhei ■ forhandlinger? Hva kan du kreve innsyn i, og hva er taushetsbelagt? Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai 2010, kr 4 95 pauseservering og lunsj. Adgangen til suppleringskjøp ■ Utarbeidelse Hvordan krever du innsyn? Hvordan klagesaker Oslo:Oslo: 3. mai 2010, kr- 15 avunngå kunngjøring og Planlegging av konkurransen 3. konkurranse juni 2010, Anbudskonkurranse eller med kr Kl.41095 Prisen inklu ■ konkurransegrunnlag Hva kan du kreve av begrunnelser fra oppdragsgiver? forhandlinger? Pris kr. 2.150,inkl. kursmanual, pauseserve Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. juni 2010, kr 4 9 Planlegging av konkurransen Kursleder: Oslo: 3. juni Utarbeidelse av kunngjøring og 2010, kr 4 og kursdokumentasjon. Forbudet mot bruk av merkenavn konkurransegrunnlag Adgangen tilpresentasjoner suppleringskjøp Skriftlige tilbud/muntlige Trondheim: 14. juni kr Kursleder: og tidl. 2010, sekr. Kursleder Forbudet mot advokat bruk av merkenavn Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre Anskaffelser under terskelverdiene Kl. 10 15.30 Anbudskonkurranse eller konkurranse med Advokat/ Anskaffelser underRobert terskelverdiene leder i KOFA, Myhre Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon Valg av tildelingskriterier Adgangen til suppleringskjøp Valg av tildelingskriterier

Innhold:

Neste kurs:

Hvordan beregne terskelverdier Stavanger: 16. ma Krav til begrunnelse og klagefrist Oslo: 12. ap Hvordan unngå klagesaker Oslo: 3. mai Planlegging av konkurransen Oslo: 3. juni Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner Trondheim: 14. jun forhandlinger? pauseservering og lunsj. Kl. 10 15.30 Anbudskonkurranse eller konkurranse av kunngjøring med og Adgangen til Utarbeidelse suppleringskjøp Prisen inkluderer kursmanual, dokumen konkurransegrunnlag Kl. 10 - 15.30 forhandlinger? Kursleder: Anbudskonkurranse eller konkurranse med pauseservering og lunsj.


Forum for offentlige anskaffelser R책dhusgt. 9 0151 Oslo

Tlf. 22 411 215 Epost: forum@foa.no Online: www.foa.no

Leverandørkurs høst 2010  

Leverandørkurs 2010. Forum for offentlige anskaffelser