Page 1

FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kurskatalog VISUELL PROFIL Høst 2010 NOVEMBER 09

Oppdragsgiverkurs


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Basiskurs

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurset tar for seg: • • •

• • •

VISUELL PROFIL

Neste kurs: 09 •NOVEMBER 25. august 2010: Bergen • 6. september 2010: Oslo • 13. oktober 2010: Oslo • 17. november 2010: Trondheim • 1. desember 2010: Oslo

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• •

hvordan beregne terskelverdier krav til begrunnelse og klagefrist skriftlige tilbud/ muntlige presentasjoner adgangen til suppleringskjøp valg av konkurransetype utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag forbudet mot bruk av merkenavn anskaffelser under terskelverdiene valg av tildelingskriterier


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Deltakerne får førstehånds kjennskap til ulike evalueringsmodeller og poengsystemer, og kurset viser fallgruber som må unngås.

• • • • •

Evalueringsmodeller og poengsystemer VISUELL PROFIL

• Neste kurs: •NOVEMBER 9. september 2010:09 Oslo • 19. oktober 2010: Trondheim • 22. november 2010: Oslo • 7. desember 2010: Bergen

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

Kurset tar for seg: Prinsipper for poengfordeling Poengsetting av tildelingskriteriene Prissetting av tildelingskriteriene Tildelingskriterier veid opp mot pris


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Fordypningskurs for innkjøpere

Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses. Kurset er særlig relevant for gjennomføring av anbudskonkurranser, siden spørsmålet om et anbud skal avvises eller ikke ofte viser seg å bli aktuelt i slike konkurranser, samtidig som muligheten for å reparere feil i tilbudene er begrenset.

VISUELL PROFIL

• Neste kurs: 09 •NOVEMBER 14. oktober 2010: Oslo • 9. desember 2010: Stavanger

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• • • • • • •

Kurset tar for seg: Ufullstendige tilbud Feilprising i tilbudene Alternative tilbud Avvisning av avvikende tilbud Håndtering av forbehold Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kurset gjennomgår de viktigste reglene i forsyningsforskriften, og er derfor beregnet på oppdragsgivere innenfor post, vannforsyning, energi, transport olje og gass.

Forsyningsforskriften VISUELL PROFIL

• Neste kurs: •NOVEMBER 29. november 2010:09 Oslo

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• Kurset tar for seg: • Forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser • Hvilke kontrakter gjelder reglene for? • Hvilke muligheter er det for egenregi i forsyningssektoren? • Konkurranser med forhandlinger • Bruk av prekvalifiseringssyste mer • Anskaffelser under terskelverdiene • Beregning av terskelverdier


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kurset gjennomgår regler knyttet til klagebehandling, krav om innsyn og hvilke opplysninger som skal regnes som forretningshemmeligheter. Videre gjennomgår kurset krav til begrunnelse, og hvordan dette skal håndteres i praksis av oppdragsgiver.

Hvordan håndtere klager og krav om begrunnelse og VISUELL PROFIL innsyn NOVEMBER 09 • Neste kurs: 16. september 2010: Bergen 18. oktober 2010: Trondheim 24. november 2010: Oslo

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• Kurset tar for seg: • • • • • • •

Hvem har klagerett? Hvilken betydning har klagefristen? Hvordan skal klager saksbehandles? Når kan det klages til KOFA? Hva kan det kreves innsyn i? Hvilke opplysninger er taushetsbelagt? Hva skal være med i begrunnelsen for valg av tilbud? Hva skal være med i den nærme re

begrunnelsen?


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kurset gjennomgår det du trenger å vite om rammeavtaler. Det vil både fokuseres på enkle rammeavtaler, og parallelle rammeavtaler.

Rammeavtaler VISUELL PROFIL NOVEMBER 09 Neste kurs: 27. september 2010: Bergen 23. november 2010: Oslo

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• Kurset tar for seg: • Hva er rammeavtaler? • Hvordan skal minikonkurranser gjennomføres? • Hvordan skal bestillinger fordeles i parallelle rammeavtaler? • Er det adgang til å gjøre endringer i avtalene? • Hvordan skal man tolke avtalenes innhold? • Bør det inngås enkle eller parallelle rammeavtaler? • Hvilken informasjon

må gis i konkurransegrunnl aget? • Hva må stå i


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kurset viser hvordan du lager et godt konkurransegrunnlag, med hovedvekt på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag VISUELL PROFIL NOVEMBER 09

Neste kurs: 13. desember 2010: Oslo

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• Kurset tar for seg: • Systematisering av konkurransegrunnlage t • Hvilke kvalifikasjonskrav kan du stille? • Hvilke tildelingskriterier kan du velge? • Hvilken dokumentasjon må du kreve fra leverandørene • Kontraktsvilkårenes plass • Kravspesifikasjonen • Forbudet mot merkenavn • Bruk av rådgivere for utarbeidelse av konkurransegrunnlag


FORUM FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

I kurset fokuseres det på kjøp av drifts- og konsulenttjenester. Kurset gjennomgår de begrensninger som følger av KOFAs praksis og EF-domstolen, men viser også hvordan man innenfor regelverket kan oppnå valg av riktig leverandør.

Kjøp av tjenester VISUELL PROFIL NOVEMBER 09 Neste kurs: 25. oktober 2010: Oslo

kl. 10 - 15.30. Pris kr. 4.950,-. Prisen inkluderer kursmanual, dokumentasjon, pauseservering og lunsj. Foredragsholder: Advokat/tidl. sekr. leder i KOFA Robert Myhre

• Kurset tar for seg: • Konkurransetype anbud eller forhandling? • Krav til lønns- og arbeidsvilkår • Innhenting av referanser • Vektlegging av leverandørens erfaring • Egne erfaringer med leverandøren • Tilbyders deltakelse i forprosjekter - er det tillatt? • Utforming av kravspesifikasjonen • Valg av tildelingskriterier


Høst 2010 Kommende kurs

Kommende kurs

Kommende kurs

Datoer

Kurs

Sted

Datoer

Kurs

Sted

Datoer

Kurs

Sted

25. aug

Basiskurs

Bergen

25. okt.

Kjøp av tjenester

Oslo

24. nov.

Oslo

1. sept

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

Stavanger

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

17. nov.

Basiskurs

Oslo

29. nov.

Forsyningsforskriften

Oslo

6. sept.

Basiskurs

Oslo

22. nov.

Evalueringsmodeller og poengsystemer

Oslo

1. des.

Basiskurs

Oslo

9.sept.

Evalueringsmodeller og poengsystemer

Oslo

23. nov.

Rammeavtaler

Oslo

7. des.

Evalueringsmodeller og poengsystemer

Bergen

16. sept.

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

Bergen

16. sept.

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

Bergen

27. sept.

Rammeavtaler

Bergen

27. sept.

Rammeavtaler

Bergen

Påmelding:

13. okt.

Basiskurs

Oslo

13. okt.

Basiskurs

Oslo

www.foa.no

14. okt.

Fordypningskurs for innkjøpere

Oslo

14. okt.

Fordypningskurs for innkjøpere

Oslo

18. okt

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

Trondheim

18. okt

Hvordan håndtere klager, krav om begrunnelse og innsyn

Trondheim

Epost: forum@foa.no Telefon: 22 411 215

Kurskatalog Oppdragsgiver  

Kurskatalog Oppdragsgiver

Advertisement