Programbok Forum Jämställdhet 2022

Page 1

PROGRAM FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 DIGITALT 8–9 FEBRUARI

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 1


INNEHÅLL PRAKTISK INFO / 6 KVINNOR HAR INTE FÅTT MAKTEN ÄN! / 8 OM PROGRAMMET / 11 MÖT VÅRA PARTNERS / 17 PROGRAM / 18 PROGRAMÖVERSIKT / 32 SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET 2022 / 38 MÖT VÅR PRISKOMMITTÉ / 41 STOCKHOLM SMYGSTARTAR MED ETT FÖRPROGRAM / 46 SYFE OCH BAKGRUND / 49 VÄLKOMMEN TILL MALMÖ 2023 / 54 ORDLISTA / 57

2 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


VÄLKOMMEN TILL FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men utvecklingen har stannat upp och på vissa områden till och med gått bakåt. Inkomstskillnaderna mellan könen är lika stor som 1995. Flickor har bättre betyg än pojkar i nästan alla ämnen. Vålds- och sexualbrotten ökar, framförallt mot unga kvinnor och på nätet. Motståndet mot jämställdhet och kvinnors rättigheter kommer från olika håll och fortsätter växa. Då är det viktigt för oss som arbetar för jämställdhet att mötas och samlas runt en gemensam plan. Forum Jämställdhet erbjuder dessa möten och Agenda 2030 är en sådan plan. Årets konferens fokuserar liksom de senaste åren på Agendans 17 hållbarhetsmål, där jämställdhet är både ett eget mål och ett genomgående perspektiv. Programmet erbjuder ny kunskap, skarpa analyser, praktiska verktyg och inspiration i form av 20 seminarier, 5 brandtalsserier och 2 metodverkstäder. Alla programpunkter relaterar till ett eller flera av målen i Agenda 2030. Bland våra över 100 talare varvas politiker från höger och vänster med internationella experter, skarpa forskare och praktiker. I vår digitala utställning träffar du aktörer som vill dela med sig av sitt jämställdhetsarbete. Under fliken samarbetsorganisationer delar några av Forum Jämställdhets annonsörer från olika sektorer med sig av sitt ­jämställdhetsarbete. Genom chatt och videosamtal har deltagare och annonsörer möjlighet att interagera och nätverka med varandra. Forum Jämställdhet är ett tillfälle att hämta kraft, fördjupa sina kunskaper och få verktyg för att förändra organisationer och samhället i stort i en jämställd riktning. Tillsammans kan vi lära oss att göra mer och bättre. Välkommen till Sveriges största jämställdhetskonferens!

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 3


4 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


ELDRA JACKSON III FÖRELÄSARE OCH VERKSAMHETSLEDARE, INSIDE CIRCLE

”Jämställdhet är något som ger många visioner; den viktigaste är trygghet för alla och hur vi tillsammans kan skapa utrymmen som inte bara ger sken av jämställdhet, utan faktiska förändringar av gamla sätt att vara.” Eldra Jackson III har efter 24 år i amerikanskt fängelse lämnat gängen, kriminaliteten och våldet bakom sig och hjälper idag fler män att bryta sina destruktiva livsmönster. Onsdag 9 februari klockan 14.40 håller Eldra Jackson III föreläsningen Hur kan vi befria killar från kriminalitet?

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 5


PRAKTISK INFORMATION VAR HÅLLS KONFERENSEN? Konferensen genomförs via den digitala plattformen Invite People. Varje deltagare får en personlig inloggning och profil för att kunna medverka i seminarier, metodverkstäder och ta del av föreläsningar, nätverka, ha möten och utbyta kontakter med andra deltagare, samarbetspartners och talare. HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL KONFERENSENS PLATTFORM? Du får din deltagarlänk på eftermiddagen den 7 februari. Länken skickas av Forum Jämställdhet till den e-postadress du registrerade när du gjorde din anmälan. Länken är personlig och det är viktigt att du inte delar den med andra. Klicka på länken för att registrera din personliga profil. Vi rekommenderar att du loggar in i god tid om du har möjlighet, så att du kan bekanta dig med plattformen och är redo att ta till dig innehållet när konferensen väl drar igång! Mer information får du i deltagarlänken. HUR FUNGERAR PLATTFORMEN? Du kommer in på plattformen genom att klicka på din inloggningslänk. Ett dokument med tydliga anvisningar, steg för steg kommer ni kunna hitta via vår hemsida. Är det något du inte förstår kan du kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR KONFERENSEN? Programmet startar kl. 11.00 den 8 februari och slutar kl. 16.00 den 9 februari. Här finns hela programmet i en översikt. Vi erbjuder utöver ­huvudprogrammet en extra grundkurs du kan se när du vill via plattformen. Dessa finns tillgängliga på plattformen under hela konferensen. GRUNDKURS I JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Tips! Titta gärna på grundkursen på morgonen innan invigningen startar! VÄLJ SEMINARIUM OCH BRANDTAL PÅ PLATS I programmets olika spår varvas panelsamtal med fördjupande föreläsningar, intervjuer och brandtal. Som mest pågår fyra pass samtidigt och du väljer på plats vilka du vill se på. Du behöver med andra ord inte 6 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


f­ öranmäla dig till dessa programpunkter. Passen med drop-in är markerade med gul och orange färg i programöversikten. METODVERKSTÄDER KRÄVER FÖRANMÄLAN Forum Jämställdhet erbjuder två metodverkstäder i spår 4, markerade med turkos i programöversikten. I metodverkstäderna får du möjlighet att prova olika metoder och verktyg. För att metodverkstäderna ska kunna göras så interaktiva och verksamhetsnära som möjligt har vi ett begränsat antal platser. Föranmälan till metodverkstäderna öppnar den 18 januari. TILLGÄNGLIGHET Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se om du är i behov av extra stöd på grund av exempelvis hörselnedsättning, så ska vi göra vårt bästa för att göra programmet tillgängligt. VID PRESSFRÅGOR UNDER KONFERENSEN Kontakta Clara Berglund på Forum Jämställdhet, tel: 070-756 77 91 VID PRAKTISKA FRÅGOR UNDER KONFERENSEN Kontakta Forum Jämställdhet, tel: 08-33 52 47 STOCKHOLMS STADS FÖRPROGRAM 7 FEBRUARI Den 7 februari bjuder den lokala värden Stockholms stad in till ett förprogram med kostnadsfria seminarier kvällen före konferensen. FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER Ta del av bilder och filmer från konferensen genom att följa oss på Facebook: Forum Jämställdhet Instagram: forumjamstalld Twitter: forumjamstalld Använd gärna vår officiella hashtag #forumjämställdhet

VÄLKOMNA TILL VÅR DIGITALA UTSTÄLLNING! I Invite People hittar du fliken ”Samarbetsorganisationer”, där finnes vår digitala utställning. Här finns information om organisationer, deras jämställdhetsarbete, rapporter och verktyg som du kan ha stor nytta av i ditt arbete. Klicka dig in på deras montrar och se vad de kan erbjuda. Tips! Här kan du även boka möten eller chatta med dem.

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 7


KVINNOR HAR INTE FÅTT HALVA MAKTEN ÄN!

Riksdagskvinnornas entré, kollage från Idun

1921 fick svenska kvinnor rösta för första gången. Fem kvinnor valdes in i riksdagen. 2021, exakt 100 år senare, fick Sverige för första gången en kvinna som statsminister. Därmed krossades ett av de sista glastaken i politiken.

8 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


Men fortfarande är makten i Sverige inte jämnt fördelad mellan könen, även om många politiska församlingar vid första anblick är relativt jämställda. Viktiga utskott och nämnder domineras ofta av män, 50 kommuner har aldrig haft en kvinna som kommunstyrelseordförande, kvinnor som är politiker granskas hårdare av media och får oftare ta emot mer hat och hot. Riksdagen speglar heller inte befolkningen vad gäller ålder och födelseland. Oroande är att unga män tycks vara mer skeptiska till kvinnor som politiker. En attitydundersökning från Jämställdhetsmyndigheten visar att nästan hälften av männen mellan 16 och 24 år instämmer helt eller delvis i att män generellt är bättre politiska ledare än kvinnor. Det visar än en gång att utvecklingen mot ökad jämställdhet inte är vunnen och måste vinnas i varje generation. Inför årets riksdags-, region- och kommunval krävs ett aktivt och medvetet arbete av politiska partier, medier, olika civilsamhällesorganisationer med flera för att få upp jämställdhetsfrågorna på agendan och för att olika grupper av kvinnor och män ska kandidera, bli valda och kunna sitta kvar på sina förtroendeuppdrag. Det arbetet börjar här och nu under Forum Jämställdhet. Missa inte vår jämställdhetsdebatt med partiledarna den 8 februari klockan 16.00 Då ska partierna berätta vilka deras viktigaste jämställdhetsförslag inför nästa val är!

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 9


PATRIK LUNDBERG

F OTO : ST E FA N T E L L

FÖRFATTARE OCH JOURNALIST

”På Forum Jämställdhet kommer jag att prata om lågutbildade kvinnors förväntade livslängd – och om varför det politiska är personligt.” Patrik Lundberg medverkar i seminariet Hur kan vi bekämpa den växande fattigdomen bland kvinnor? 8 februari klockan 14.20

10 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


OM PROGRAMMET Forum Jämställdhets program utgår från att jämställdhet är del av lösningen på samhällets utmaningar och ett perspektiv som bidrar till att utveckla organisationer och processer. Hur tar vi goda exempel och viktiga erfarenheter vidare för att med hjälp av jämställdhet förbättra våra verksamheter? Vad kan vi lära av varandra och göra ännu bättre? I programmet hittar du 20 seminarier, 5 brandtalsserier och 2 metodverkstäder Seminarier Våra seminarier består av fördjupande samtal om aktuella frågor som behandlas utifrån olika perspektiv. Ofta pågår tre seminarier samtidigt och du väljer på plattformen vilka du vill gå på. Du behöver med andra ord inte föranmäla dig till dessa programpunkter. Seminarier är markerade med gult i programmet. Brandtal väljs på plats I våra brandtalsserier blandas korta fristående föreläsningar om brännande frågor som grupperats under olika teman. Du väljer på plats vilka brandtalsserier du vill gå på. Brandtal är markerade med orange i programmet. Metodverkstäder Forum Jämställdhet erbjuder två metodverkstäder i spår 4, markerade med turkos färg i programöversikten.

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 11


ÅRETS TEMA ÄR AGENDA 2030! EKONOMISK HÅLLBARHET kan inte särskiljas från ekonomisk jämställdhet.

I ett hållbart samhälle är kvinnor och män ekonomiskt självständiga och har samma möjligheter och villkor i arbetslivet. Här ryms frågor om ägande och företagande, jämställda arbetsvillkor och ekonomiska krisers inverkan på jämställdheten. Missa inte seminarium 7. Hur kan vi bekämpa den växande fattigdomen bland kvinnor? där författaren Patrik Lundberg och forskaren Soheyla Yazdanpanah berättar om hur vi kan nå mål 1 om ingen fattigdom. Fler programpunkter om ekonomisk hållbarhet: Z 2. Pandemin och pengarna – så har den ekonomiska jämställdheten påverkats (Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) Z 5. Mer lönsamma och hållbara bolag med jämställda styrelser (Mål 9 Hållbar industri, innovationer och i nfrastruktur) Z 23. Är arbetsmiljölagen sexistisk? (Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) SOCIAL HÅLLBARHET handlar om jämställdhet och jämlikhet till exempel vad gäller förutsättningar för hälsa och rätten att erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Social hållbarhet innefattar också en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

12 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


F OTO : ST E FA N T E L L

Patrik Lundberg medverkar i Hur kan vi bekämpa den växande fattig­ domen bland kvinnor?

Eldra Jackson III medverkar i Hur kan vi befria killar från kriminalitet?

Missa inte seminarium 29. Hur kan vi befria killar från kriminalitet? där Eldra Jackson III föreläser och intervjuas om hur vi når mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Fler programpunkter om social hållbarhet: Z 19. Hur kan vården bli bättre på att upptäcka våld? (Mål 3 Hälsa och välbefinnande) Z 20. Framtidens socialtjänst – för jämställda och jämlika livsvillkor (mål 10 Minskad ojämlikhet) Z 25. Jämställdhet i fokus i Stockholms stads hållbarhets­ arbete (Mål 11 Hållbara städer och samhällen)

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 13


F OTO : E S K I L ST U N A KO M M U N

F OTO : A DA M K A R L S J O H A N S S O N

Parul Sharma medverkar i Brandtalsserien 24. Ett jämställt näringsliv

Tommy Malm medverkar i Spår 9. Hur ska­ par vi en långsiktig och jämställd styrning i offentlig sektor?

EKOLOGISK HÅLLBARHET handlar om att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på kilmatomställningen och arbetet mot miljöförstöring. Naturens resurser tillhör hela mänskligheten och måste användas på ett sätt som gör att kommande generationer kan försörjas.

Missa inte brandtal 21 b). Hur ska Sverige jämställdhets­ integrera genomförandet av parisavtalet? där Jennifer Unelius, klimatförhandlare, Naturvårdsverket berättar hur jämställdhet kan bidra till arbetet med att nå mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.

14 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


ARBETET MED OCH UPPFÖLJNINGEN AV AGENDA 2030 beskrivs

bland annat i mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen och mål 17 om genomförande och globalt partnerskap. För oss handlar det om hur ett jämställdhetsperspektiv systematiskt kan byggas in i och bidra till hållbarhetsarbetet. Och om hur jämställdhetsintegrering som strategi bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Missa inte seminarium 9. Hur skapar vi en långsiktig och jämställd styrning i offentlig sektor? som ger en fördjupning i vad vi vinner samhällsekonomiskt på att arbeta långsiktigt med jämställdhet och våldsprevention. Seminariet utgår bland annat från mål 17 om genomförande och globalt partnerskap. Fler programpunkter om arbetet med och uppföljningen av Agenda 2030: Z 17 a) Varför är det viktig att synliggöra kön? (Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen) Z 21 a) Ledarskap för jämställdhet och hållbarhet (Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap)

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 15


NORA BAVEY

F OTO : ST E FA N T E L L

GENERAL PARTNER, UNCONVENTIONAL VENTURES

”En hållbar, jämställd och jämlik framtid börjar med ägarskap. Sverige och Norden, faktiskt hela världen, missar enorm potential, innovationer och samhällsviktiga funktioner när vi inte tar tillvara den mångfald vi har.” Nora Bavey håller brandtalet Jämställt riskkapital – för en mer innovativ techbransch i serien Ett jämställt näringsliv den 9 februari klockan 12.20

16 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


MÖT VÅRA PARTNERS Vi är stolta över att presentera våra partners till konferensen. Jämställdhetsmyndigheten, TCO, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Unizon och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medverkar alla under konferensen med egna spännande programpunkter. • TCO: Låt inte distansarbetet bli en jämställdhetsfälla • Unizon: Hur drabbar bostadsbristen våldsutsatta kvinnor? • Jämställdhetsmyndigheten: Pandemin och pengarna – så har den ekonomiska jämställdheten påverkats • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): Framtidens socialtjänst – för jämställda och jämlika levnadsvillkor • Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland: Bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 17


F OTO : C A R O L I N A D I A Z

PROGRAM

TISDAG 8 FEBRUARI Grundkurs i jämställdhets­ integrering Finns tillgänglig hela konferensen Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap SEMINARIUM Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi vår uppskattade grundkurs i jämställdhetsintegrering. Här får du svar på frågor som: Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Hur bidrar jämställdhet till ökad lönsamhet, innovations- och konkurrenskraft? Grund­kursen ger dig en förståelse för hur ­jämställdhetsintegrering hänger ihop med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Fokus ligger på grunderna i jämställdhetsintegrering för att du lättare ska kunna ta till dig resten av konferensens innehåll. MEDVERKANDE: Marie Trollvik, jämställdhetsexpert, Jesper Jansson Hjerdt, jämställdhetsoch organisationskonsult

1. Invigning Tid: 11.00–12.00 SPÅR 1 Välkommen till invigningen av Forum Jämställdhet 2022! Katrine Marçal håller ett invigningsanförande om kvinnor, ekonomi och innovation. Artisten Janice uppträder. ­ Stockholms stad och Länsstyrelsen ­Stockholm hälsar välkomna. För tredje året i rad är temat för programmet Agenda 2030 och jämställdhet som förutsättning för och en del av arbetet för hållbar utveckling. MEDVERKANDE : Janice, artist, Katrine Marçal, författare och journalist, Magdalena Bosson, stadsdirektör, Stockholms stad, Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd,

18 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

Janice

Katrine Marçal

Stockholms stad (Mp), Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län, Magdalena Andersson, statsminister, Anna Giotas Sand­ quist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby, Mina Dennert, konferencier

2. Pandemin och pengarna – så har den ekonomiska jämställdheten påverkats Tid: 13.00–14.00 SPÅR 1 Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt PARTNERS SEMINARIUM Hur kommer Covid 19 påverka jämställd­heten mellan kvinnor och män på lång sikt? På vilket sätt har kvinnors och mäns ­inkomster och arbetsmarknaden förändrats under ­pandemin? Vilket stöd kan kvinnor och män få av socialförsäkringssystemen och vilka faller mellan stolarna? Vad har hänt med arbetsmiljön och fördelningen av hushålls­ arbetet? Jämställdhetsmyndigheten presen-


terar en färsk uppföljning av den ekonomiska jämställdheten med fokus på pandemins effekter. Kommissionen för jämställda livs­ inkomster presenterar också sin slutrapport. MEDVERKANDE : Sara Andersson, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten, Lise Bergh, ordförande, Kommissionen för jämställda livsinkomster. MODERATOR: Jens Sandahl, enhetschef på avdelningen

3. Jämställd hälsa och sjukvård Tid: 12.30–13.20 SPÅR 2 Mål 3 God hälsa och välbefinnande BRANDTAL a) Hur förbättrar vi vården för sexualbrottsutsatta? Gita Rajan, ordförande, World of no sexual abuse (WONSA). I Sverige beräknas 45 000 våldtäkter per år begås, offren är oftast kvinnor. Hur påverkas deras hälsa på kort och lång sikt? Hur kan hälso- och sjukvården bli bättre på att möta deras behov? Vård för sexualbrottsutsatta bör vara en självklar del

av en jämställd hälso- och sjukvård. b) Ätstörningskultur på nätet Hanna Larsson, läkarstudent. Sociala ­medier och algoritmer på nätet sprider skeva ­skönhetsideal och triggar unga tjejer att ­utveckla ätstörningar. ”Selfies” hetsar andra att bli allt smalare i jakt på följare och likes. Vad ligger bakom utvecklingen? Hur kan ­vården och vuxna bli bättre på att se och hjälpa de utsatta? c) Incels – en mansroll i kris Stefan Krakowski, författare och överläkare psykiatri. Allt fler män identifierar sig som incels, det vill säga män som lever i ofrivillig ­celibat och sprider hat mot kvinnor på internet. Många av dem är isolerade och lider av psykisk ohälsa. Hur har de påverkats av samhällets maskulinitetsnormer? Hur kan de få hjälp på bästa sätt? KONFERENCIER : Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

4. Så rustar vi pojkar för jämställdhet Tid: 13.20–14.20 SPÅR 2 Mål 4 God utbildning, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen BRANDTAL

F OTO : SA R A I L E STA M

F OTO : GA B R I E L L I L J E VA L L

Magdalena Andersson

a) Hur lyfter vi pojkars skolresultat? Fredrik Zimmerman, lektor barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås. Under lång tid har pojkar presterat sämre än flickor i skolan. Om utvecklingen fortsätter riskerar stora grupper av pojkar och män att hamna i

Stefan Krakowski

Fredrik Zimmerman

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 19


F OTO : M A R I A Ö ST L I N

Maria Dufva

Andrew Suneson Meiling

utanförskap. Hur kan skolan arbeta för att höja pojkars förmåga att klara sina studier, och samtidigt skapa en bättre vardag för flickorna i klassen? b) Hur pratar vi med killar om porr och sexköp? Maria Dufva, kriminolog och författare. Pojkar börjar i snitt titta på pornografi när de är 12 år gamla. De möts av bilder som ofta sexualiserar våld och förnedring av kvinnor och som spär på våldtäktskulturen. Hur kan vi prata med pojkar om porr och ge dem förutsättningar att utveckla sin egen sexualitet och bidra till minskat sexuellt våld? c) Våldsprevention med spel som verktyg Sam Bäfvenberg, projektledare Samspel, Sverok. Barn lever i en alltmer digital värld. 83 procent av svenska 9–12-åringar uppger att de spelar digitala spel. De digitala miljöerna är ofta präglade av machokultur. Hur kan spel istället vara ett verktyg för att förebygga våld hos unga pojkar och främja jämställdhet? KONFERENCIER : Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

5. Mer lönsamma och hållbara bolag med jämställda styrelser Tid: 13.00–14.00 SPÅR 3 Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur SEMINARIUM Företag med jämställda styrelser och ledningsgrupper har högre lönsamhet och omsättning. Ändå är endast 15 procent av bolagsstyrelserna med fler än två ledamöter

20 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

Sandra Bourbon

jämställda. Hur kan styrelser arbeta aktivt för att öka jämställdheten, lönsamheten och tillväxten? Vilka kompetenser behövs för att styra och leda mot hållbarhet? Vilka metoder finns och vilka saknas? MEDVERKANDE: Andrew Suneson Meiling, entreprenör och grundare, MERIT500, Johanna Norberg, vd, Danske Bank, Thomas Floberg, vice vd, Microsoft Sweden, Anna Lundmark Lundbergh, vd, Almi Värmland, Nasdaq. Fredrik Ekström, VD, Nasdaq Stockholm, Katarina Berg, HR-chef, Spotify. MODERATOR: Sandra Bourbon, grundare, Framtidsfeministen

6. Grundkurs i jämställdhets­ budgetering (del 1) Tid: 13.00–14.00 SPÅR 4 Mål 5 Jämställdhet METODVERKSTAD (kräver föranmälan) Den här metodverkstaden är för dig som är nyfiken på jämställdhetsbudgetering. Här får du lära dig om varför det är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv i budget- och styrprocesser och hur arbetet kan organise-


ras. Du introduceras till och får testa metoder för att synliggöra och förändra en ojämställd fördelning av resurser. Metodverkstaden leds av Forum Jämställdhets utbildare som har flerårig erfarenhet av att utbilda och stödja bland annat myndigheter, regioner och kommuner att styra sina verksamheter mot jämställda resultat. MEDVERKANDE : Jenny Andersson, konsult, Forum Jämställdhet

7. Hur kan vi bekämpa den växande fattigdomen bland kvinnor? Tid: 14.20–15.20 SPÅR 1 Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 3 God hälsa och välbefinnande SEMINARIUM I Sverige riskerar en större andel kvinnor över 65 år fattigdom jämfört övriga Norden och sedan början på 90-talet har andelen ensamstående mammor med låg ekonomisk standard ökat från 12 till 38 procent. Ekonomisk utsatthet leder till ohälsa som i sin tur ökar de ekonomiska svårigheterna. Livslängden sjunker idag för lågutbildade kvinnor. Hur hamnade vi här? Vilka politiska reformer krävs för att bekämpa fattigdomen bland kvinnor för att inte lämna någon utanför i arbetet med att nå agenda 2030? MEDVERKANDE : Patrik Lundberg, författare och journalist, Soheyla Yazdanpanah, doktor ekonomisk historia, Södertörns högskola, Mats Persson, Ekonomisk-politisk talesperson (L), Ulla Andersson, Ekonomisk-politisk talesperson (V). MODERATOR: Camilla Wagner, ordförande, Fredrika Bremer-förbundet

8. Hur drabbar bostadsbristen våldsutsatta kvinnor? Tid: 14.40–15.40 SPÅR 2 Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen PARTNERS SEMINARIUM

Olga Persson

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hemmet. Bostadssituationen i Sverige gör det nästintill omöjligt att hitta en ny bostad för våldsutsatta kvinnor. Trots kommunernas ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för våld ska ha en trygg och egen bostad ger endast var sjätte kommun förtur i den kommunala bostadskön. Privata fastighetsbolag har nu börjat arbeta med frågan, men mer måste göras. I det här seminariet diskuterar vi lösningar för att ­kvinnor och barn ska få ett tryggt hem att bo i där de kan leva fria från våld. MEDVERKANDE: Lisa Palm, gruppledare Feministiskt initiativ, Stockholms stad, Mikael Gustafsson, vice ordförande, Unizon, Karolina Skog, särskild utredare, En socialt hållbar bostadsförsörjning, Mathilda Lundin, initiativtagare, Her house foundation, Pär Thomaeus, vd, Sveaviken Bostad, Jan Jönsson, socialborgarråd, Stockholm stad MODERATOR : Olga Persson, ordförande, Unizon

9. Hur skapar vi en långsiktig och jämställd styrning i offentlig sektor? Tid: 14.20–15.20 SPÅR 3 Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap SEMINARIUM För att nå hållbarhetsmålen behöver offentliga organisationer ställa om från kortsiktig styrning och budgetering till längre tidshorisonter. Jämställdhetsbudgetering kan hjälpa till i det arbetet. Vilka kostnader innebär våld, FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 21


F OTO : F R E D M A R VAU X

F OTO : E S K I L ST U N A KO M M U N

Tommy Malm

utanförskap och ojämställdhet på kort och lång sikt? Vad vinner vi samhällsekonomiskt på att arbeta långsiktigt med jämställdhet och våldsprevention? I den här föreläsningen med efterföljande kommentar fördjupar vi oss i hur offentlig sektor kan bli bättre på att planera och styra långsiktigt. MEDVERKANDE : Ingvar Nilsson, national-

ekonom, Tommy Malm, kommundirektör, Eskilstuna kommun. MODERATOR : Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

10. Hur styrs jämställdhets­ politiken på EU-nivå? Tid: 14.20–15.20 SPÅR 4 Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap SEMINARIUM EU-politiken och dess byråkrati uppfattas ofta som otillgänglig samtidigt som många beslut som påverkar vår vardag tas i ­EU-parlamentet. I vilken utsträckning styrs den nationella jämställdhetspolitiken av beslut tagna i Bryssel? Hur är gången för besluten, hur påverkar Sverige och våra EU-parlamentariker besluten som tas, och vilka viktiga jämställdhetspolitiska frågor står på agendan? I det här passet får du koll på beslutsprocesser och aktuella jämställdhetspolitiska frågor som avhandlas på EU-nivå.

Abir Al-Sahlani

MEDVERKANDE : Heléne Fritzon, europa­ parlamentariker (S), Abir Al-Sahlani, europa­ parlamentariker (C), Karolina Schlyter, socialråd, Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen. MODERATOR : Malin Hellström, analytiker, Oxford Research

11. Hur växlar vi upp det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck? Tid: 15.40–16.00 SPÅR 4 Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen BRANDTAL Amineh Kakabaveh, ordförande, Varken Hora eller Kuvad (VHEK). Hundratusentals flickor, pojkar och kvinnor lever under ­hedersförtryck i Sverige. Trots att nya lagförslag och satsningar mot våldet presentats utreddes exempelvis endast fem fall av 60 misstänkta barnäktenskap mot flickor 2020.

Amineh Kakabaveh 22 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


100 år med kvinnors rösträtt Tid: 15.56 SPÅR 1 Med filmen ”Suffragetterna” vill vi fira demokrati­ året och att det var 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Filmen bygger på en koreografi från en föreställning om kvinnliga förebilder som dansas av eleverna från Kulturskolans avancerade program, där de utbildas i balett, jazz- och modern dans.

Annie Lööf

F OTO : M O D E R AT E R N A

12. Partiledardebatt inför valet 2022 Tid: 16.00–17.00 SPÅR 1 Mål 5 Jämställdhet SEMINARIUM

MEDVERKANDE : Ulf Kristersson, partiledare,

Prisutdelning för Svenska Jämställdhetspriset 2022. Tid: 17.00–17.25 Årets finalister är Arbetsförmedlingen, Danske Bank, Eskilstuna United DFF, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala kommun. Priset delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag. ­Konferencier för prisutdelningen är Mina Dennert. MEDVERKANDE : Clara Berglund, ordförande priskommittén och Forum Jämställdhets styrelse ­

F OTO : A N N A TÄ R N H U V U D

Moderaterna, Annie Lööf, partiledare, ­Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet, Märta Stenevi, språkrör ­Miljöpartiet, Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna, Eva Nordmark, Arbetsmarknadsoch jämställdhetsminister (S), Linda Lindberg, jämställdhetspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna, Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna. MODERATOR: Lisa Bjurwald, journalist och författare.

Ulf Kristersson

F OTO : J O N ATA N F E R N ST R Ö M

Inkomstskillnaderna mellan könen är lika stora som 1995. Flickor har bättre betyg än pojkar i nästan alla ämnen. Kvinnor är sjukskrivna nästan dubbelt så mycket som män. Vålds- och sexualbrotten ökar, framförallt mot unga kvinnor och särskilt på nätet. Vilka svar har partierna på dagens stora jämställdhetsutmaningar? Med ett drygt halvår kvar till valet bjuder Forum Jämställdhet in till partiledardebatt.

Nooshi Dadgostar

Lena Ag

Mina Dennert

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 23


Tid: 08.00–09.00 SPÅR 1 Mål 5 Jämställdhet, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap SEMINARIUM Vi inleder konferensens andra dag med en övergripande omvärldsbevakning av politiken, arbetet och forskningen för jämställdhet på nationell nivå. Vilka utredningar, processer och frågor är viktiga för dig som arbetar med jämställdhet att ha koll på just nu? Ta del av Regeringskansliets, Jämställdhets­ myndighetens, genusforskningens och kvinnorörelsens tips och spaningar. MEDVERKANDE : Fredrik Bondestam, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten, Astrid Hovslagare, kansliråd, Arbetsmarknadsdepartementet, Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby. MODERATOR : Susannah Sjöberg, vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby

14. Hur ska regeringen undanröja hindren för en jämställd arbetsmarknad? Tid: 09.00–09.20 SPÅR 1 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt UTFRÅGNING Trots att kvinnor sedan 90-talet är mer väl­ utbildade än män har ojämställdheten bitit sig fast på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar i genomsnitt 10 procent mindre än män, har svårare att nå höga positioner och få heltidsarbete. Utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta och får inte det stöd de har rätt till. Hur ska regeringen göra upp med ojämställdheten på arbetsmarknaden? Hur säkerställs exempelvis att reformen av Arbetsförmedlingen inte

24 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

F OTO : R E G E R I N G S K A N S L I E T

13. Få koll på jämställdhetsfältet!

Eva Nordmark

ökar ojämställdheten och att kvinnors arbete uppvärderas till samma nivå som mäns? MEDVERKANDE : Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister (S). MODERATOR : Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad, Sveriges Kvinnolobby

15. Hur ska DO skydda kvinnor och flickor från diskriminering och trakasserier? Tid: 09.20–09.40 SPÅR 1 Mål 5 Jämställdhet UTFRÅGNING Arbetsgivare och utbildningsanordnare är enligt lag skyldiga att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier utifrån kön. Men efterlevnaden av lagen är svag. Fortfarande är sexuella trakasserier och lönediskriminering vardag på många arbetsplatser och i skolan. Skarp kritik har riktats mot DO för att tillsynen över lagen brister och att få av offren får upprättelse. Vad är DO:s roll och mandat? Hur kan myndigheten få fler arbetsgivare och utbildningsanordnare att följa lagen och bli en kraft att räkna med

F OTO : TO M A S G U N N A R S S O N

ONSDAG 9 FEBRUARI

Lars Arrhenius


MEDVERKANDE : Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO. MODERATOR : Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad, Sveriges Kvinnolobby

F OTO : A L E X P U L S F O R D

i arbetet med hållbarhetsdelmålet att utrota diskriminering av kvinnor och flickor?

16. Låt inte distansarbetet bli en jämställdhetsfälla

F OTO : E VA E D S J Ö

Under pandemin arbetade en stor del av tjänstepersonerna i Sverige hemma från köksbordet, gästrummet eller det provisoriska hemmakontoret. Då var villkoren samma för alla. Men vilka blir effekterna för jämställd­ heten när arbetsplatserna nu öppnar upp igen? Kommer valfriheten och flexibiliteten påverka kvinnor och mäns arbetsvillkor och karriärmöjligheter olika? Är distansarbete lösningen på livspusslet eller riskerar det att förstärka ojämställda strukturer på arbets­ platserna och i hemmen?

Therese Svanström MEDVERKANDE: Therese Svanström, ordfö-

rande, TCO, Linda Widar, doktorand arbetshälsovetenskap och psykologi, Högskolan i Gävle, Christian Sundin, arbetsmiljöexpert, Forena, Maral Babapour Chafi, Projektledare, forskningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt, Västra Götaland, Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources and Sustainability, Getinge. MODERATOR : Petteri

F OTO : J O S H UA K I S S I

Tid: 10.00–11.00 SPÅR 1 Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt PARTNERS SEMINARIUM

Yağmur Uygarkızı

Barakat Ghebrehawariat

Flanagan ­Karttunen, chef kommunikation och yrkesfrågor, Journalistförbundet

17. Språket om jämställdhet Tid: 09.40–10.40 Spår 2 Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap BRANDTAL a) Varför är det viktig att synliggöra kön? Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby. Går det att bedriva ett köns­ neutralt jämställdhetsarbete? Finns en konflikt mellan att benämna kön och att inkludera alla? När och hur kan olika grupper av kvinnor och män synliggöras på olika nivåer i organisationen och i verksamheten? b) Kvinna – subjekt eller objekt? Yağmur Uygarkızı, medlem, European Network of Migrant Women. Hur påverkar den manliga språknormen samhällets syn på kvinnor och kvinnors syn på sig själva? Hur används språket för att plocka isär kvinnors kroppar, identiteter och sammanhang? Vad kan vi göra för att bjuda motstånd i ord och handling?

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 25


c) Inkluderande kommunikation Barakat Ghebrehawariat, statsvetare och föreläsare. Är du rädd för att säga fel trots att du vill göra rätt i jämställdhets- och mångfalds­arbetet? Hur kan vi råda bot på ängsligheten och teoriångesten och istället bedriva en inkluderande kommunikation för ökad demokrati och jämställdhet? KONFERENCIER : Shahab Ahmadian, ­ordförande, MÄN

18. Hedersnormer, extremism och gängkriminalitet – hur hänger det ihop? Tid: 10.00–11.00 SPÅR 3 Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen SEMINARIUM Är risken större att män och pojkar som växer upp i hederskulturer hamnar i kriminalitet? Och i så fall, hur kan samhället hjälpa dem på bästa sätt? Innebär det att flickor och kvinnor i dessa sammanhang är dubbelt utsatta – dels för att deras liv begränsas av heder, och dels för att de lever nära grov kriminalitet och andra typer av mäns våld mot män? Hur ska samhället skydda dem? Kan utökande insatser mot hedersförtryck även förbygga extremism och viss gängkriminalitet? Hur ska ett sådant arbete i så fall bedrivas?

19. Hur kan vården bli bättre på att upptäcka våld? Tid: 10.00–11.00 Spår 4 Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen SEMINARIUM Kvinnor som är utsatta för mäns våld och hedersrelaterat våld söker ofta vård flera gånger, utan att orsaken till att de mår dåligt upptäcks. Det kan leda till ökad ohälsa, kostsam vårdkonsumtion och i värsta fall döden. Ofta saknar regioner och andra organisationer ­insikt om hur hållbarhetsmålen om god hälsa och minskat våld hänger ihop. Hur kan hälsooch sjukvården bli bättre på att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövare i mötet med medborgare? MEDVERKANDE : Goldina Smirthwaite, konsult kvinnofridssatsning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Åsa Witkowski, enhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Ulrika Hafvenström, kurator ungdomsmottagning, Region Västernorrland, Karolina Qvarfordt, kurator ungdomsmottagning, Region Västernorrland, Per Löfgren, samordnare och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, Utväg södra Älvsborg. MODERATOR : Lena Landén Jonas, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

F OTO : A N N A R E H N B E R G

F OTO : N AT I O N E L LT CENTRUM FÖR KVINNOFRID

MEDVERKANDE : Mikael Thörn, enhetschef, Jämställdhetsmyndigheten, Hoshi Kafashi, grundare, Shanazi Hjältar, Jeanette Stål,

planeringsledare mänskliga rättigheter, ­Göteborgs stad, Polisen, Martin Lazar, polis och föreläsare, region Stockholm, Rafi Farouq, ­verksamhetschef, Safe Space. MODERATOR : Elaf Ali, journalist och författare

Mikael Thörn

26 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

Åsa Witkowski


F OTO : K A R L STA D U N I V E R S I T E T

21. Mot agenda 2030 Tid: 11.00–12.00 SPÅR 2 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap BRANDTAL Birgitta Persdotter

20. Framtidens socialtjänst – för jämställda och jämlika levnadsvillkor Tid: 11.20–12.20 SPÅR 1 Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet PARTNERS SEMINARIUM Socialtjänstlagen är i det närmaste könsblind. Översynen av lagen landade i förslaget att tydliggöra jämställdhet som en del av socialtjänstens uppdrag, och vikten av ett förebyggande och främjande perspektiv. ­Tidiga insatser kan minska enskilda människors lidande, men innebär också en stor besparing för samhället. Vad innebär en jämställd socialtjänst för utvecklingen mot ett jämställt samhälle? Hur kan jämställdhetsintegrering vara en strategi för att stärka det förebyggande och främjande arbetet? Välkommen till ett seminarium om framtidens socialtjänst.

1. Ledarskap för jämställdhet och hållbarhet Gabriel Wikström, regeringens nationella ­samordnare för Agenda 2030. Hur kan organisationen styras och ledas mot ökad jämställdhet och hållbarhet? Vad kännetecknar ett hållbart ledarskap? Hur kan vi som ledare få med oss medarbetarna på resan mot jämställdhet och hållbarhet? 2. Hur ska Sverige jämställdhetsintegrera genomförandet av parisavtalet? Jennifer Unelius, klimatförhandlare, Naturvårdsverket Män och kvinnor bidrar till och drabbas olika av klimatförändringar. Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i klimatarbetet kan omställningen till ett hållbart samhälle både bli mer effektiv och rättvis.

Gabriel Wikström

socialt arbete och vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ­Socialtjänstchef, Arion Chryssafis, kommunalråd Solna och ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg. MODERATOR : Magnus Jacobson, kommunikationsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

F OTO : TO N Y H U LT K V I ST T

MEDVERKANDE : Birgitta Persdotter, lektor

Shahab Ahmadian

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 27


22. Framgångsrika metoder som stärker utrikes födda kvinnors väg till arbete och egenmakt Tid: 11.20–12.20 SPÅR 3 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt SEMINARIUM Utrikes födda kvinnor med kort utbildning är en grupp som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I det här seminariet får du ta del av konkreta framgångsrika metoder för att stödja kortutbildade kvinnor till arbete. Du får bland annat veta hur Arbetsförmedlingen inom projektet Jämställd etablering lyckades öka andelen kvinnor som gått till arbete med 30 procent och hur Stockholms stad, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Stockholm tagit ett helhetsgrepp kring kvinnornas livssituation för att öka deras egenmakt och välbefinnande. MEDVERKANDE : Hanna Zaid, samordnare ESF-projektet Hållbar Etablering, Stockholms stad, Sati Icho, samordnande ESF-projektet Hållbar Etablering, Stockholms stad, Ayse Andersson, skapare Matchning från dag 1, Arbetsförmedlingen, Petra Ornstein, kvalificerad handläggare utvärderingsenheten, Arbetsförmedlingen. MODERATOR : Jenny ­Andersson, sakkunnig arbetsmarknad, ­Sveriges Kvinnolobby

28 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

F OTO : A N N E L I N YGÅ R D H S

3. Hur kan jämställdhet få hela Sverige att leva? Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert. Små samhällens och landsbygdens utveckling hotas av att fler kvinnor flyttar till större städer. Vad kan kommuner, företag och övriga samhället göra för att både kvinnor och män ska vilja bo och verka utanför staden? KONFERENCIER : Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

Silvia Kakembo

23. Är arbetsmiljölagen sexistisk? Tid: 11.20–12.20 SPÅR 4 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt SEMINARIUM Dagens arbetsmiljölag grundades på 70-talet med industrisamhället och en manlig arbetstagare som norm. Det gör att skyddet för personer inom mansdominerade branscher är betydligt bättre än inom exempelvis välfärdsområdet där många kvinnor arbetar. En offentlig utredning arbetar just nu med att se över delar av lagen bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv. Är dagens arbetsmiljölag sexistisk? Hur borde en jämställd arbetsmiljölagstiftning se ut för att Sverige ska leva upp till Agenda 2030-målet om en trygg och säker arbetsmiljö för alla? MEDVERKANDE : Maria Steinberg, docent arbetsmiljörätt, Lenita Granlund, regeringens utredare för direktivet ”Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö”, Magnus Pettersson, ordförande, Fastighetsanställdas Förbund, Veronica Magnusson, ordförande, Vision, Jeanette Hedberg, förhandlingschef, Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR), Marcus Lindström, Chef ­Almega serviceföretagen. MODERATOR : ­Silvia Kakembo, byråchef, Arena Opinion


24. Ett jämställt näringsliv Tid: 12.20–13.40 SPÅR 2 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion BRANDTAL a) Att styra företag mot jämställdhet utvecklar affärerna. Erik Ringertz, partner, Netlight. Att få in olika grupper av kvinnor och män kan utveckla företaget och dess affärer. Men jämställdhet kommer inte av sig självt. Vad krävs för att styra företag mot ökad jämställdhet? Vilken roll spelar ledarskapet? b) Nya hållbarhetskrav för jämställda värde­ kedjor. Parul Sharma, människorättsjurist EU-kommissionen har beslutat om att införa ett lagstadgat krav på genomlysning, due diligence, av riskerna vad gäller mänskliga rättigheter och miljö i företags värdekedjor. Hur kan företag säkerställa att deras jämställdhets­arbete når ut till underleverantörer, samarbetspartners och kunder?

c) Jämställt riskkapital – för en mer innovativ techbransch. Nora Bavey, general partner, Unconventional Ventures Ohållbara investeringar bromsar utvecklingen mot jämställdhet och hållbarhet i techbranschen. Är det möjligt att kanalisera riskkapital till en större mångfald av människor som kan utveckla andra, bättre och mer hållbara produkter, tjänster och bolag? Hur kan riskkapital investeras mer jämställt? d) Hur kan jämställdhet säkra kompetens­ försörjningen i framtidens industri? Katrina Borstedt, expansionschef, Northvolt Northvolt är en nyetablerad batterifabrik i Skellefteå med mål att anställa xx tusen nya anställda inom en xx årsperiod. För att säkerställa kompetensförsörjningen behöver Northvolt ha ett tydligt jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv redan från start. KONFERENCIER : Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

25. Jämställdhet i fokus i Stockholms stads hållbarhetsarbete

F OTO : A DA M K A R L S JOHANSSON

Tid: 13.20–14.20 SPÅR 1 Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen SEMINARIUM

Parul Sharma

Erik Ringertz

Pandemin har synliggjort och förstärkt ojämställdhet och ojämlikhet. Stockholms stads nya hållbarhetsrapport belyser utmaningar, synergieffekter och målkonflikter i hållbarhetsarbetet. För att öka takten i genomförandet av Agenda 2030 har staden identifierat målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbara städer som särskilt viktiga. Lyssna till hur Stockholm arbetar stadsövergripande och hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklar metoder och arbetssätt för att ­uppnå jämställdhet och jämlikhet. MEDVERKANDE : Heidi Englund, samordnare Agenda 2030 och mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Helen Slättman, utvecklingssekreterare stadsledningskontoret,

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 29


Stockholms stad, Linda Truvered, utredare arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, Joanna Millares Rosell, utredare socialförvaltningen, Stockholms stad. MODERATOR : Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

26. Bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor Tid: 13.40–14.40 SPÅR 2 Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen PARTNERS SEMINARIUM Flickor och kvinnors kroppar könsstympas ­ med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexualitet. 38 000 flickor och kvinnor i Sverige uppskattas leva med konsekvens­ erna av könsstympning. Hur kan regioner, kommuner och myndigheter arbeta för att förebygga, upptäcka och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor och arbeta för att utsatta ska få stöd och hjälp? Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtrycks nya uppdrag från januari 2022 presenteras också. MEDVERKANDE : Bayan Nasih, sakkunnig, Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

Alice sullivan

27. Hur mår den könsuppdelade statistiken? Tid: 13.20–14.20 SPÅR 3 Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap SEMINARIUM Myndigheter är skyldiga att bryta ned sin statistik på kön för att leva upp till statistik-­ och budgetförordningar och bekönade personnummer gör det möjligt att upptäcka och analysera skillnader mellan kvinnors och mäns liv på befolknings- och gruppnivå. Samtidigt står den könsuppdelade statistiken inför stora utmaningar. Vad händer när svarsfrekvensen sjunker i undersökningar? Hur kan ytterligare perspektiv utöver kön anläggas systematiskt? Varför redovisas inte alltid statistiska undersökningar efter kön? MEDVERKANDE: Alice Sullivan, professor sociologi, University College London, Xstatssekreterare, Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB), Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), Gabriella Bremberg, avdelningschef analys och prognos, Försäkringskassan, Torbjörn Sjöström, vd, Novus Group International AB. MODERATOR: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

30 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


28. Agera mot våld i nära relationer – ett verktyg för dig som kollega och chef Tid: 13.00–14.00 SPÅR 4 Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen METODVERKSTAD (kräver föranmälan) För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra behöver arbetet bedrivas på flera arenor ­ och av många olika aktörer. Jämställdhets­ myndig­heten vill lyfta arbetsplatsens roll i ­arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke, både vid våldsutsatthet och våldsutövande. Under denna metodverkstad får du inblick i hur du som kollega eller chef kan bidra till att upptäcka och motverka våld i nära relationer. MEDVERKANDE : Kerstin Kristensen, utredare, Jämställdhetsmyndigheten, Lisa Lindström, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

29. Hur kan vi befria killar från kriminalitet? Tid: 14.40–15.20 SPÅR 1 Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen FÖRELÄSNING OCH INTERVJU

MEDVERKANDE : Eldra Jackson III, föreläsare och verksamhetsledare, Inside Circle. MODERATOR : Shanga Aziz, ordförande, Locker Room Talk

30. Avslutning Tid: 15.20–16.00 SPÅR 1 Tack för i år! Under avslutningen inspireras vi av Elaf Ali och hennes resa mot att bli fri från hedersförtryck. Vi samlar ihop våra viktigaste lärdomar och blickar framåt. Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Vi ses i Malmö 7–8 februari 2023! MEDVERKANDE: Elaf Ali, journalist och författare, Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad (Mp), Frida Trollmyr (S), kultur och fritidskommunalråd, Malmö stad, Region Skåne, Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinno­lobby, Lisa Friberg (S), ordförande jämställdhetsberedningen, Eskilstuna kommun, och Ewa Pihl Krabbe (S), 2e vice ordförande regionfullmäktige Skåne, Mina Dennert, konferencier

F OTO : H U G O T H A M B E R T

Det dödliga våldet ökar. Förövarna är nästan alltid killar och män. Kriminaliteten och rädslan som sprids begränsar kvinnors, mäns och barns liv och påverkar hela samhället. Varför

lockas killar av gangsterkultur som romantiserar våld och kriminella livsstilar? Vilken roll spelar maskulinitetsnormer? Hur kan vi befria unga pojkar från gangsterkulturens och de kriminella gängens destruktiva ideal? Föreläsningen hålls på engelska av Eldra Jackson III som efter 24 år i amerikanskt fängelse har lämnat gängen, kriminaliteten och våldet bakom sig och numera hjälper fler män att bryta sina destruktiva livsmönster.

Eldra Jackson III

Elaf Ali

Anna Giotas Sandquist FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 31


SPÅR 1

TISDAG 8 FEB

SPÅR 2 0. Grundkurs i

11.00–12.00

1. Invigning

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.00

2. Pandemin och pengarna – så har den ekonomiska jämställdheten påverkats

14.00–14.20 14.20–14.40 14.40–15.40 15.40–16.00

7. Hur kan vi bekämpa den växande fattigdomen bland kvinnor? (14.20–15.20)

8. Hur drabbar bostadsbristen våldsutsatta kvinnor? (14.40–15.40)

12. Partiledardebatt Utdelning av Svenska

17.00–17.25

SPÅR 1

ONSDAG 9 FEB

SPÅR 2

08.00–09.00

13. Få koll på jämställdhetsfältet

09.00–09.20

14. Hur ska regeringen undanröja hindren 15. Hur ska DO skydda kvinnor och flickor

09.20–09.40 09.40–10.00

16. Låt inte distansarbetet bli en jämställdhetsfälla

11.00–11.20 11.20–12.20

4. BRANDTAL: Så rustar vi pojkar för jämställdhet (13.20–14.20)

Filmvisning: Suffragetterna (15.56–16.00)

16.00–17.00

10.00–11.00

3. BRANDTAL: Jämställd hälsa och sjukvård (12.20–13.20)

20. Framtidens socialtjänst – för jämställda och jämlika levnadsvilkor

12.20–13.20 13.20–14.20 14.20–14.40 14.40–15.20 15.20–16.00 32 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

Lunch 25. Jämställdhet i fokus i Stockholms stads hållbarhetsarbete

17. BRANDTAL: Språket om jämställdhet (09.40–10.40)

21. BRANDTAL: Mot Agenda 2030 (11.00–12.00)

24. BRANDTAL: Ett jämställt näringsliv (12.20–13.40) 26. Bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (13.40–14.40)

29. Hur


SPÅR 3

SPÅR 4

jämstäldhetsintegrering (Spår 1) Lunch

Lunch

5. Mer lönsamma och hållbara bolag med jämställda styrelser

6. Metodverkstad: Grundkurs i jämställdhetsbudgetering

9. Hur skapar vi en långsiktig och jämställd styrning i offentlig sektor? (14.20–15.20)

10. Hur styrs jämställdhetspolitiken på EU-nivå? (14.20–15.20)

11. Hur växlar vi upp det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck? inför valet 2022 (Spår 1) Jämställdhetspriset 2022 (Spår 1)

SPÅR 3

SPÅR 4

(Spår 1) för en jämställd arbetsmarknad? (Spår 1) från diskriminering och trakasserier? (Spår 1)

18. Hedersnormer, extremism och gäng­ kriminalitet – hur hänger det ihop?

19. Hur kan vården bli bättre på att upptäcka våld?

22. Framgångsrika metoder som stärker utrikes födda kvinnors väg till arbete och egenmakt

23. Är arbetsmiljölagen sexistisk??

Lunch

Lunch

27. Hur mår den könsuppdelade statisktiken?

28. Metodverkstad: Agera mot våld i nära relationer – ett verktyg för dig som kollega och chef

r ska vi befria killar från 30. Avslutning

kriminalitet (Spår 1) (Spår 1) FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 33


Jämställt, jämlikt, jämt Akademikerförbundet SSR arbetar mot alla former av diskriminering. Vi ser nämligen att det handlar om strukturella problem som drabbar enskilda individer. Vi anser att de kvinnodominerade yrkena är utsatta för en systematisk värdediskriminering. Olika diskrimineringsgrunder samverkar och förstärker varandra. Därför måste jämställdhets­ arbete bedrivas ur ett intersektionellt perspektiv. Kom gärna till vår monter och prata lönegap, mångfald och arbetsliv. Eller för att bli medlem i Sveriges ledande samhällsvetarförbund.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi är 75 000 akademiker i offentlig, privat och idéburen verksamhet. Inte medlem än? Välkommen in på akademssr.se

34 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


EVA NORDMARK

F OTO : R E G E R I N G S K A N S L I E T

ARBETSMARKNADS- OCH JÄMSTÄLLDHETSMINISTER

”Arbete lägger grunden för jämställdheten eftersom en egen inkomst ger självständighet och makt över ens eget liv. Men arbets­livet måste bli mer jämställt. Då behöver kvinnors arbets­miljö förbättras och det måste bli lättare att få ihop jobb och familjeliv. Fler utrikes födda kvinnor behöver komma in på arbetsmarknaden och få chansen att stå på egna ben.” Eva Nordmark medverkar i utfrågningen Hur ska regeringen undanröja hindren för en jämställd arbetsmarknad? den 9 februari klockan 09.00 FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 35


MARIA DUFVA

F OTO : M A R I A Ö ST L I N

KRIMINOLOG OCH FÖRFATTARE

”Om vi vuxna inte pratar med barn och unga om deras liv på det vidöppna internet som vi förser dem med, hur ska barnen då någonsin kunna ifrågasätta och tänka kritiskt kring allt de matas med och som tidigt skapar deras normer och värderingar. Porren är där tidigare än vi vill och ansvaret för samtalet är vårt!” Maria Dufva håller brandtalet Hur pratar vi med killar om porr och sexköp? i serien Så rustar vi pojkar för jämställdhet den 8 februari klockan 13.20

36 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


Möter du unga? Vill du få stöd i hur du kan samtala med unga och stärka ungas rätt till en trygg och meningsfull fritid? Besök då MUCF:s hemsida för att ta del av våra metod- och kunskapsmaterial.

På mucf.se berättar vi bland annat om vårt uppdrag att stärka den öppna fritidsverksamhetens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet. Här finns också information om webbutbildningen Rätt att veta! som ger konkreta tips till dig som har viktiga samtal med unga.

Jag blev slagen och rånad på stan, måste jag polisanmäla?

Mina föräldrar vill att jag ska gifta mig fast jag inte vill. Vad ska jag göra?

Hur vet jag vilken sexuell läggning jag har?

Läs mer om våra verktyg och metoder på mucf.se/verktyg FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 37


SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET 2022 Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet har bidrag till ett mer jämställt samhälle. Årets fem finalister kan du läsa mer om här. Vinnaren väljs ut av en extern priskommitté och priset delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag. Prisutdelning i spår 1 kl 17.00 den 8 februari

2022 ÅRS FINALISTER ARBETSFÖRMEDLINGEN ”Våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet för många kvinnor. Arbetsförmedlingen har därför ändrat rutiner och ökat kompetensen för att upp­ täcka och stötta arbetssökande som har en hotbild mot sig. För att öka kunskapen om våld i nära relationer erbjuds arbetssökande en webbkurs samt poddar på olika språk där vi bland annat synliggör ekonomiskt våld.” Åsa Frostfeldt, införandeledare, Arbetsförmedlingen

38 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


DANSKE BANK ”För mig handlar det om att ta tillvara på alla människors fulla potential och skapa en miljö där alla har möjlighet att utvecklas. Jämställda företag presterar bättre. Adderar man mångfald och tillhörighet så får man ett framgångsrecept. Som VD för Danske Bank har jag fått en plattform där jag kan göra skillnad. Det är viktigt för mig.” Johanna Norberg, vd, Danske bank

ESKILSTUNA UNITED DFF ”Vårt nationella jämställdhetsupprop JAG2030 vill vi skapa en jämställdare nationalsport, ett jämställdare Eskilstuna och ett jämställt Sverige. Fler aktörer från både offentlig, ideell & privat sektor sluter sig nu starkt upp bakom JAG2030 och vi ser att vi kan vara en konkret kraft och visa på konkreta sätt att förbättra jämställdheten i Sverige.” Emre Gurler, hållbarhetsansvarig, Eskilstuna United DFF

F OTO : DA N P E T T E R S S O N

KTH, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN ”KTH har fyra mål för jämställdhetsarbetet: samlad organisering, kunskap och medvetenhet, lika villkor samt inkluderande kultur. Att öka kunskap om genus och jämställdhet i hela organisationen så att kunskaperna kan omsättas i praktiken, på KTH och i samhället, är nyckeln till förändring.” Anna Wahl, vice rektor jämställdhet och värdegrund, KTH

UPPSALA KOMMUN ”Uppsala är en feministisk kommun där långsiktiga satsningar på jämställdhet och jämställdhets­­integrering hjälper oss att skapa god kvalitet och ett jämställt Uppsala. Det gäller allt från fysisk stadsplanering, långsiktiga avtal med civilsamhällets organisationer, trygghet, arbetsmarknadsåtgärder och utbildning, till idrott och kultur.” Mohamad Hassan, kommunalråd och ordförande jämställdhetsrådet, Uppsala kommun

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 39


FÖRRA ÅRETS VINNARE YALLA TRAPPAN: ”Med ökad jämställdhet kommer bättre utbildning, större självkänsla, möjligheter till arbete och rättvisa.” ­ Yalla Trappan vann Svenska Jämställdhets­ priset 2021 och mottog gratulationer från hela landet. Under året har de även uppmärksammats i reportage av media och UNCHR och övertygelsen att de arbetar för kanske världens viktigaste sak, jämställd­heten, har stärkts. Vilka utmaningar för jämställdhets­arbetet har Yalla Trappan mött under Covid-19 pandemin? – Varje dag är en utmaning för oss på Yalla Trappan, här finns inget man kan ta för givet. Vi har arbetat vidare med jämställdheten i alla våra verksamhetsgrenar och i vårt arbete med Yalla Lotsar. Trots pandemin har vi haft alla verksamheter i gång med i lite mindre omfattning inom restaurangdelen. Vi har ställt om och inte lagt ner. Idag arbetar vi med hjälp av Yalla Lotsar för att få fler kvinnor i Rosengård att vaccinera sig och är en

40 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

motkraft till alla felaktiga uppfattningar om vaccinationer. Vad planerar ni framöver? – Vi går enade tillsammans mot framtiden. Vi ser stora behov i hela Sverige att arbeta för målgruppen efter Yalla Trappans modell. Kvinnorna finns runt om i landet och det är nödvändigt att arbeta med jämställdhet för att lyckas både utifrån samhällsnyttan och individens nytta. Med ökad jämställdhet kommer bättre utbildning, större självkänsla, möjligheter till arbete och rättvisa. Varje vecka kommer förfrågningar med förhoppningar om att kunna starta något liknande i andra kommuner. Planen för framtiden är att vår modell ska sprida sig och för Yalla Trappan att fortsätta att utveckla befintliga verksamheter och skapa nya efter de behov som finns. Vi är alltid på väg, med siktet inställt på ett mer jämlikt och jämställt samhälle.


MÖT VÅR PRISKOMMITTÉ Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2022 utses med hjälp av en särskild priskommitté. Forum Jämställdhet ansvarade för den första bedömningen av nomineringarna i flera steg. I år har fem starka bidrag gått vidare till final. Den priskommitté som tillsammans utser vinnare består av experter och representanter från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället.

F OTO : SA M A N A M E L

Mikael Ribbenvik

F OTO : TO N Y H U LT K V I ST

Anna Serner

Clara Berglund

Shahab Ahmadian

F OTO : T H O M A S C A R LG R E N

F OTO : M A R I E -T H E R E S E KARLBERG

F OTO : B J Ö R N B J A R N E S J Ö

Anna Serner, f.d. vd, Svenska Filminstitutet Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket Deqa Abukar, grundare, BLING Startup Clara Berglund, ordförande, Forum Jämställdhet Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner Susannah Sjöberg, vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby

Deqa Abukar

Staffan Isling

Susannah Sjöberg

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 41


Forumets mål är att försäkra jämställdhetsintegrering, att jämställdhet mellan kvinnor och män säkerställs i alla modeller och metoder som används för innovation, entreprenörskap och tillväxt. Projektet fokuserar på att implementera jämställdhetsintegrering på en makro regional nivå och med ett multigovernance perspektiv.

Läs mer på vår hemsida!


NYAMKO SABUNI

F OTO : M AG N U S F R Ö D E R B E R G

PARTILEDARE, LIBERALERNA

”På många sätt har arbetet för jämställdhet kommit långt i Sverige. Men jämställdheten når inte alla. För kvinnor och flickor som bor i utsatta områden är ofriheten som störst. Ska Sverige bli ett möjligheternas land för alla måste vi bekämpa hederskulturen och utanförskapet.” Nyamko Sabuni medverkar i partiledardebatten den 8 februari klockan 16.00

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 43


LARS ARRHENIUS

F OTO : TO M A S G U N N A R S S I N

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN, DO

”Som DO vill jag skapa ett mer jämställt samhälle genom att se till att diskrimineringslagen följs. Det handlar om diskriminerings­ förbuden men också om arbetsgivares skyldighet att bedriva ett effektivt förebyggande- och främjandearbete.” Lars Arrhenius medverkar i utfrågningen Hur ska DO skydda kvinnor och flickor från diskriminering och trakasserier? den 9 februari klockan 09.20

44 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


Ett MENSkligare arbetsliv – en fråga för fack och arbetsgivare

IF Metall är ett feministiskt förbund som arbetar aktivt mot diskriminering i arbetslivet och samhället. Varje år lanserar vi ett särskilt tema för att stärka jämställdheten inom industrin. Ett MENSkligare arbetsliv var temat för 2021 och flera lokala kollektivavtal tecknades mellan IF Metall och arbetsgivare. Från IF Metall berättar: • fackligt förtroendevalda hur de förhandlat fram lokala avtal på arbetsplatsen om bättre hygienförhållanden, mensskydd, höjd kunskap om mens m.m. • representanter om förbundets jämställdhetsarbete och det årliga temat.


Ammorna sitter invid barnens sängar. Allmänna barnhuset. Norrtullsgatan 14. Bild från Stadsmuseet, Fotonummer F 49323.

STOCKHOLM SMYGSTARTAR MED ETT FÖRPROGRAM Konferensen startar med ett förprogram som arrangeras av Stockholms stad för Forum Jämställdhets deltagare på eftermiddagen och kvällen den 7 februari. Där hittar du även plats för varje programpunkt.

46 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


Forum Jämställdhets förprogram bjuder på inspiration och lärande exempel från olika verksamheter i Stockholms stad. Livesändningen startar den 7 februari kl. 16. Du kan välja att se hela programmet eller de programpunkter som intresserar dig mest. PROGRAMMET BESTÅR AV SEX OLIKA DELAR: • Jämställd styrning och uppföljning • Film av Kulturskolans elever: Demokratital • Samtal med Relationsvåldscentrum Innerstaden • Jämställdhet inom idrotten – hur kan kommunen påverka? • Stadsarkivet med genusglasögon • Stadsutveckling kan bidra till ökad jämställdhet Förprogrammet är skapat för konferensdeltagare och kan även spridas till andra intresserade. Det krävs ingen föranmälan och det är gratis att titta. Länk till förprogrammet finns att hitta på Forum Jämställdhets hemsida.

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 47


48 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


SYFTE OCH BAKGRUND Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Konferensen syftar till att ge människor som arbetar med och ansvarar för jämställdhet kraft, kunskap och verktyg att förändra sina organisationer och samhället i stort. I praktiken innebär det att vi vill bidra till förverkligandet av jämställdhetsintegrering som strategi. Forum Jämställdhet är ett aktiebolag som ägs av Sveriges Kvinnolobby, som är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen. 2014 arrangerade Sveriges Kvinnolobby tillsammans med sina nordiska systerorganisationer Nordiskt Forum. Konferensen var vårt sätt att uppmana till handling i en tid då kvinnors rättigheter ifrågasattes i Sverige och världen. Nordiskt Forum följde också upp tidigare regionala samlingar som gjorts inför FN:s fyra kvinnokonferenser. Under Nordiskt Forum märkte Sveriges Kvinnolobby av behovet av en professionell konferens med fokus på just jämställdhetsintegrering. Ur denna efterfrågan föddes Forum Jämställdhet. Genom en årligen återkommande konferens vill vi erbjuda ett tillfälle för kompetensutveckling inom jämställdhet för förtroendevalda, chefer och experter i privat och offentlig sektor. Vi vill bidra till att implementera, förstärka och utveckla jämställdhetsintegrering som strategi. 2017 genomfördes Forum Jämställdhet 31 januari–1 februari i Örebro. 2018 genomfördes Forum Jämställdhet 6–7 februari i Karlstad och 2019 genomfördes konferensen 30–31 januari i Luleå. 2020 arrangerades Forum Jämställdhet i Jönköping 5–6 februari. 2021 genomfördes Forum Jämställdhet digitalt till följd av Coronapandemin 2–3 februari. 2023 kommer konferensen att genomföras i Malmö 7–8 februari.

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 49


Forum Jämställdhet 2023

Varmt välkommen till

malmo.se 50 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


Vet du hur du ska prata med killar om våld?

NYHET!

MÄN:s nya utbildningar och metodhandbok hjälper dig och dina kollegor att upptäcka våld i ungas nära relationer och att samtala med killar om våld. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER ELLER SCANNA KODEN


Forum Jämställdhet 2022 Välkommen till Stockholm!

start.stockholm


FREDRIK ZIMMERMAN

F OTO : SA R A I L E STA M

LEKTOR BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAP, HÖGSKOLAN I BORÅS

”Betygen i skolan är avgörande för en elevs framtid. För jämställda livsvillkor behövs en jämställd skola. Hur påverkar det pojkar att de får sämre betyg i samtliga ämnen? Hur kan skolan hjälpa?” Fredrik Zimmerman håller brandtalet Hur lyfter vi pojkars skolresultat i serien Så rustar vi pojkar för jämställdhet den 8 februari klockan 13.20

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 53


VÄLKOMMEN TILL MALMÖ 7–8 FEBRUARI 2023! Nästa år arrangeras Forum Jämställdhet den 7–8 februari på konferensanläggningen Malmömässan. Under två fullspäckade dagar får deltagarna uppleva föreläsningar med internationella talare, fördjupande seminarium, praktiska metodverkstäder och spännande möten. Under våren 2022 kommer vi att påbörja arbetet med konferensens program. Den 1 juni öppnar anmälan och möjligheten att boka utställning. Vi söker värdstad till Forum Jämställdhet 2024 och 2025 Varje år arrangeras Forum Jämställdhet i en ny stad. Genom att förflytta konferensen vill vi ta tillvara engagemang och erfarenheter från olika delar av landet och bidra till att växla upp jämställdhetsarbetet på den plats konferensen kommer till. Från den 1 mars till den 1 maj finns möjlighet för nya kommuner och regioner att ansöka om att få stå värd för Forum Jämställdhet 2024 och 2025. För att kunna bli värdstad krävs både att det finns en konferensanläggning som kan ta emot konferensen och ett starkt engagemang för jämställdhet i organisationen. Läs mer om ansökningsprocessen på forumjamstalldhet.se/vardstad

54 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022Är du orolig för att någon är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? Behöver du råd och stöd i din yrkesroll? Kontakta vår nationella stödtelefon tfn 010-223 57 60. Vi har öppet alla helgfria vardagar mellan kl. 9-16. Läs mer på vår webbplats www.hedersförtryck.se.

56 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


ORDLISTA Här har vi samlat några av de uttryck och förkortningar som används under Forum Jämställdhet. Tveka inte att fråga talare och andra deltagare om det är något ord du inte förstår! Jämlikhet – Alla människors lika värde, rättvisa förutsättningar och villkor för alla individer och grupper i samhället. Jämställdhet – Jämlikhet mellan könen. Kön – Jämställdhetsarbetet och arbetet med könsuppdelad statistik utgår från juridiskt kön. Sverige har två juridiska kön – kvinna och man. Jämställdhetsintegrering – Den strategi stora delar av världen har valt för att nå jämställdhet. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamheter, processer och beslut i en organisation. Intersektionalitet – Att beakta hur andra maktordningar och former av diskriminering samvarierar med jämställdhet, till exempel att kvinnor med funktionsnedsättning löper särskilt stor risk att utsättas för mäns våld. CEDAW – Förkortning för FN:s Kvinnokonvention, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women. DO – Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som arbetar mot diskriminering samt bevakar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. Beijing Platform for Action – Handlingsplanen för kvinnors rättigheter som antogs av 189 länder 1995.

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 57


Vi ger kommunerna i Norrbotten en gemensam röst, hemma och ute i världen

ww.norrbottenskommuner.se 58 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022


Mäns våld gör tusentals kvinnor och barn hemlösa varje år Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. På Forum Jämställdhet vill Unizon sätta fokus på frågan om bostad för kvinnor och barn som tvingas fly sina egna hem.

Välkommen på ett seminarium där du får verktyg för vad du kan göra för att kvinnor och barn ska få ett tryggt hem att bo i där de kan leva fria från våld! Hur drabbar bostadsbristen våldsutsatta kvinnor? Datum: 8 februari Tid: 14:40-15:40

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. 2020 hade jourerna över 138 000 stödkontakter med kvinnor och barn. Besök oss på www.unizonjourer.se

Annons_Bostad_Forumjämställdhet.indd 1

2022-01-26 11:35:44


Vi måste skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och jämställt arbetsliv. Therese Svanström, ordförande TCO

Låt inte distansarbetet bli en jämställdhetsfälla Onsdag 9 februari, kl. 10.00, Spår 1

”Under pandemin arbetade en stor del av tjänstemännen i Sverige hemma från köks­ bordet, gästrummet eller det provisoriska hemmakontoret. Då var villkoren liknande för alla. Men vilka blir effekterna för jämställdheten när arbetsplatserna nu öppnar upp igen? Kommer valfriheten och flexibiliteten påverka kvinnor och mäns arbetsvillkor och karriärmöjligheter olika? Är distansarbete lösningen på livspusslet eller riskerar det att förstärka ojämställda strukturer på arbetsplatserna och i hemmen?”

Detta och mycket mer kommer vi att prata om på seminariet. 60 / FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022

Medverkande

• Therese Svanström, ordförande TCO • Petteri Flanagan Karttunen, kommunikations­ chef Journalistförbundet och moderator • Linda Widar, doktorand vid Högskolan i Gävle. • Maral Babapour Chafi, Projektledare i forsk­ • •

ningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götaland. Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources and Sustainability, Getinge. Christian Sundin, arbetsmiljöexpert och ombudsman på fackförbundet Forena.


KATARINA LUHR

F OTO : K A R I N R Ö S E

MILJÖ- OCH KLIMATBORGARRÅD, STOCKHOLMS STAD

”Jämställdhet är ett eget mål i Agenda 2030, men också ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med alla målen. Det är viktigt för att alla stockholmare, oavsett kön, ska få sina behov tillgodosedda och för att de ska kunna förverkliga sina drömmar. Bara så kan vi uppnå de globala målen och en hållbar värld.” Katarina Luhr (MP) medverkar i invigningen kl. 11.00 den 8 februari

FORUM JÄMSTÄLLDHET 2022 / 61


Ny bok om LEDARSKAP & JÄMSTÄLLDHET Din handbok till makten Konkreta råd hur vi kan bli inkluderande ledare.

Digital studiehandledning ingår.

GREEN

KONTAKT

Erfarenheter från ledande kvinnor i politik och näringsliv.


Stödtelefon för dig som är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp.

VILL DU VETA MER? BESÖK GÄRNA KVINNOFRIDSLINJEN.SE

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Behöver du stöd och inspiration i ditt arbete med våldsutsatta kvinnor? Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har tagit fram en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskap om våld

Kursen vänder sig till personal som i sitt yrke kan komma att möta våldsutsatta och deras barn. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande. I webbkursen får du en introduktion till ämnet genom text, bilder, filmer och interaktioner.

Öppen för alla

Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Den ger grundläggande kunskap om våld och om samhällets ansvar. Fakta varvas med filmade inslag med experter och yrkesverksamma från hela landet.

Gruppspår för arbetsplatsen Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Allt som behövs är en dator eller en mobil och en internetuppkoppling.

Läs mer på: www.webbkursomvald.se


Jämställd förskola, skola, hälso- och sjukvård, makt och inflytande, socialtjänst, funktionshinderomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid, räddningstjänst, arbetsgivarpolitik, samhällsplanering, kollektivtrafik, regional utveckling, arbetsmarknad:

Jämställdhet skapas lokalt