Page 1

Història d’Adela i Lionel El sistema integrat de Qualificacions i Formació Professional Joan Estaràs


LES PERSONES


El sistema integrat en TAGS UNITAT DE COMPETÈNCIA

SISTEMA DE QUALIFICACIONS I FORMACIÓ PROFESSIONAL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

CATÀLEG NACIONAL

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

ACREDITACIONS

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

REFERENT ÚNIT

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LÓCUPACIÓ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL XARXA DE CENTRES

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL ACREDITACIÓ PARCIAL CICLE FORMATIU

TÍTOL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

GRAU INFORMACIÓ

ORIENTACIÓ

MÒDUL

ITINERARI PROFESSIONAL

PQPI

FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU USUARIS

NIVELL DE QUALIFICACIÓ QUALITAT FAMÍLIA PROFESSIONAL


SISTEMA GENERAL

COMPTABILITAT DE LA QUALIFICACIÓ REGULACIÓ ADMINISTRATIVA

LLOC DE TREBALL QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

SECTOR ECONÒMIC

ACTIVITAT ECONÒMICA

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL I REGISTRE

SISTEMA EDUCATIU

INSERCIÓ PROFESSIONAL

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

CONCERTACIÓ SOCIAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

QUALITAT I MILLORA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

OBSERVACIÓ DEL TREBALL

APRENENTATGE PERMANENT

VALORACIÓ EXPERIÈNCIA

PROMOCIÓ PROFESSIONAL ESVANIMENT/ECLOSIÓ

GESTIÓ DE L'OCUPACIÓ


INTERPRETACIÓ DEL SISTEMA INTEGRAT Una interpretació científica de la situació, ens permet identificar un sistema general format per un subsistema i un suprasistema. Hi ha un objectivo comú (*) i elements interactuant i interdepenents, identificables per la relació entre si, que mantenen el sistema unit i més o menys estable.

* La societat del coneixement i l’aprenentatge


Mapa bàsic

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICACIONS I FORMACIÓ PROFESSIONAL

5 4 3

CATÀLEG NACIONAL DE QQPP

2 1

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

TÍTOL D’FP

FP DEL SISTEMA EDUCATIU

Formació Associada

UNITAT DE COMPETÈNCIA

VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

CERTIFICACIÓ PARCIAL PER UNITATS

Formació Associada

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

FP x L’OCUPACIÓ


Família Professional. Conjunt de qualificacions en les quals s'estructura el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, atenent a criteris d'afinitat de la competència professional.

En realitat és un agrupament basat en una convenció del sistema. Per exemple: Algunes activitats professionals pròpies de la família professional MARÍTIMO PESQUERA estan en la família professional de TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES


Nivells de qualificació

3

2

NIVELL 3: Competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i que poden ser executades de forma autònoma. Comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

NIVELL 2: Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que es refereixen principalment a un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques citades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

NIVELL 1: Competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, amb coneixements teòrics i capacitats pràctiques per aplicar limitades.

1


L’ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

NIVELL 1

MÒDULS ESPECÍFICS

CICLES FORMATIUS

GRAU MITJÀ

MÒDULS PROFESSIONALS

GRAU SUPERIOR


L’ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE TREBALL

ADMINISTRACIÓ DE TREBALL

FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

FORMACIÓ DE DEMANDA

FORMACIÓ D'OFERTA

FORMACIÓ EN ALTERNANÇA

ACCIONS FORMATIVES VINCULADES AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

ACCIONS FORMATIVES NO VINCULADES AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

MÒDULS FORMATIUS

MÒDULS FORMATIUS O ACCIONS

ACCIONS DE REFORÇ I D'ACOMPANYAMENT


Procés de valoració de l’experiència professional “orientació / avaluació / valoració / acreditació / orientació / formació / acreditació” formació

orientació

no competent acreditació informació

diagnòstic

possible competent

no competent

valoració

avaluació competent


ACREDITACIONS DEL SISTEMA INTEGRAT

EL SISTEMA INTEGRAT TÉ TRES ACREDITACIONS: 1) EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 2) EL TÍTOL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (mobilitat en l’espai europeu) 3) L’ACREDITACIÓ PER UNITATS DE COMPETÈNCIA, IDENTIFICADA COM A ACREDITACIÓ PARCIAL (mobilitat en l’estat espanyol)


ACREDITACIONS DEL SISTEMA INTEGRAT


QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: CUINA Família Professional: Hoteleria i Turisme Nivell: 2 Codi: HOT093_2 Competència general:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: Cuina Família Professional: Hoteleria i Turisme Nivell de qualificació professional: 2 Codi: HOTR0408 Qualificació professional de referència: HOT093_2. Cuina. (RD. 295/2004 de 20 de febrer i modificacions publicades en el RD 1700/2007, de 14 de desembre

Desenvolupar els processos de preelaboració, preparació, presentació i conservació de tota Competència general: classe d'aliments i definir ofertes gastronòmiques, Desenvolupar els processos de aplicant amb autonomia preelaboració, preparació, les tècniques presentació i conservació de corresponents, tota classe d'aliments i definir aconseguint la qualitat i ofertes gastronòmiques, objectius econòmics aplicant amb autonomia les establerts i respectant les tècniques corresponents, normes i pràctiques de aconseguint la qualitat i seguretat i higiene en la objectius econòmics establerts i respectant les normes i manipulació alimentària. pràctiques de seguretat i Integració higiene en la manipulació De la qualificació al títol passant pel certificat de alimentària. professionalitat o viceversa

TÍT0L DE TÈCNIC en Cuina i Gastronomia. Nivell: Formació Professional de Grau Mig. Durada: 2.000 hores. Família Professional: Hoteleria i Turisme. Referent europeu: CINEMA-3 Competència general: La competència general d'aquest títol consisteix a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, terminació/presentació i servei de tot tipus d'elaboracions culinàries en l'àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Qualificacions professionals completes: a) b)

Cuina HOT093_2. (RD 295/2004, 20 febrer). Rebosteria HOT0223_2. (RD 295/2004, 20 febrer).

Qualificacions professionals incompletes: a) Forneria i Brioixeria INA015_2 (RD 295/2004,de 20 de febrer). b) b) Pastisseria i Confiteria INA107_2 (RD 1087/2005, de 16 de setembre).


Un itinerari professional en un sistema bancari de formació, reconeixement i acreditació

UNITAT DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE COMPETÈNCIA

UNITAT DE COMPETÈNCIA


Certificat de professionalitat

Certificat de professionalitat

Títol d’FP

Títol d’FP

5 4 3 2 1

UNITAT DE COMPETÈNCIA

Experiència Professional

Certificat de professionalitat

Títol d’FP

Certificat de professionalitat

Títol d’FP


... el sistema integrat té moltes justificacions, la més important: els usuaris, les persones ... Tenen ... ... un sistema d’oportunitats obert al llarg de la vida ... ... Una societat que facilita la participació en tots els àmbits ...


Història d'Adela i Lionel  

A cargo de Joan Estaràs, Director del "Institut de qualificacions professional de les Illes Balears"-IQPIB

Advertisement