Page 1

A Vebego company

De Wissewasser Jaargang 17 - nummer 1 - Januari 2013

Inhoud Pagina 2 Verzuimbarometer VGWM Ondernemingsraad Pagina 3 Is het bereikbaar en veilig? - Meander MC Pagina 4 Ingezonden Foto’s Pagina 5 De Wissewasser Mededelingen LPZ In & uit dienst Vacatures Verjaardagen Pagina 6 Toolbox nr. 1

Gelukkig & Gezond 2013! Artikelen, foto’s, bijzondere gebeurtenissen, enz. Kun je mailen naar: M.vdBogaard@fortron.nl


Verzuimbarometer Periode 12

De maand december is qua ziekteverzuim bij het ter presse gaan van deze Wissewasser nog niet afgesloten. Daarom kunnen wij geen verzuimpercentage vermelden. Wel is duidelijk dat wij onze doelstelling voor 2012 niet halen. Daarbij is het verzuim ten opzichte van 2011 ook nog eens gestegen. Dit betekent volop werk aan de winkel voor 2013.

We wensen jou voor 2013 12 maanden vreugde 52 weken plezier 365 dagen succes 8760 uren gezondheid Een gelukkig nieuw jaar!

In 2013 vindt een brancheonderzoek plaats naar het effect van de wachtdagen op het ziekteverzuim. Dit is zo afgesproken in de CAO 2012-2013. Ook Fortron doet mee aan dit onderzoek. Meer informatie hierover volgt in de komende dagen. Om het verzuim weer volledig onder controle te krijgen zal ook meer gelet worden op naleving van de bedrijfsregels ziekteverzuim. Veel voorkomende zaken zijn: het niet bereikbaar zijn tijdens ziekte, het door de Arbodienst niet thuis aantreffen van een zieke medewerker, het niet tijdig ziekmelden. Voorkom problemen en discussie en doe wat we afgesproken hebben.

Ziekmeldingen

Voor ziek- en herstelmeldingen bel je met; 06 - 55 77 09 75

VGWM

Ondernemingsraad

De medewerkers van Fortron kunnen contact opnemen met één van de leden van de commissie als zij vragen hebben over de genoemde onderwerpen. Daarnaast adviseert de commissie de leden van de OR over VGWM vraagstukken.

Onlangs zijn er OR verkiezingen geweest en is de nieuwe OR samen gesteld.

De leden van de commissie zijn: Hai Aerts, aanspreekpunt voor het district Limburg, gsmnr. 06 – 22 39 54 53 Herman Barmentloo, aanspreekpunt voor het district Zuid-Oost Nederland, gsmnr. 06 – 22 39 36 87 Rik Holdijk, aanspreekpunt voor het district Noord & Oost Nederland, gsmnr. 06 – 51 56 36 87 Jan Mulder, aanspreekpunt voor de districten Midden en Noord-West Nederland, gsmnr. 06 – 53 37 06 23 Auke Weber, aanspreekpunt voor het district Zuid-West Nederland, gsmnr. 06 – 53 26 79 03 n.b. deze indeling op korte termijn aangepast word aan de nieuwe regio indeling

2

OR bestuur

Tijdens de eerste OR vergadering zijn de functies als volgt verdeeld. Voorzitter:

Jan Hammer

Vice voorzitter:

Herman Barmentloo

secretaris:

Loek Doven

Vicesecretaris:

Corné Langendoen

Voorzitter VGWM:

Rick Wener

Samenstelling VGWM commissie De VGWM commissie dient na een OR verkiezing ook nieuw samengesteld te worden. Deze commissie staat voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Mocht je interesse hebben om aan deze commissie deel te nemen, kun je vóór 1 februari een mail sturen naar or@fortron.nl


Is het bereikbaar en veilig?

Fortron adviseerde architect over glas- en gevelonderhoud Meander MC (bron: Professioneel Schoonmaken, Jaargang 11 12/2012) Architect Hans van Beek van Atelier PRO en het facilitair bedrijf van Meander Medisch Centrum schakelden in de ontwerpfase van het nieuwe ziekenhuis in Amersfoort, specialistisch reiniger Fortron in voor advies over het glas- en gevelonderhoud. ‘Ver voordat de bouw begon hebben we Fortron alle tekeningen overhandigd’, vertelt René Bont, programmamanager faciliteiten bij Meander Medisch Centrum. De specialistisch reiniger werd door de architect van het nieuw te bouwen ziekenhuis en het facilitair bedrijf bij het ontwerp betrokken om te adviseren over glas- en gevelonderhoud. Deze procedure sluit aan bij het nieuwe Bouwbesluit, dat 1 april 2012 in werking is getreden. Deze bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen. Middels de checklist “Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012” beoordeelt de toetser welke gebouwsituaties van toepassing zijn, en of hierbij werkmethode(n) zijn benoemd.

vanuit de hotelgedachte en het geeft veel rust en privacy voor patienten.’ ‘we willen een open warme sfeer. een aangename sfeer werkt helend. Er is veel glas in verwerkt waardoor het een licht, open en toegankelijk gebouw is.’ Bont: ‘Wat ook afwijkt van veel andere ziekenhuizen is dat er veel aandacht is besteed aan kleur, vorm en materialisering. Dit heeft als doel een omgeving te creëren waarin het zorgproces zo goed mogelijk verloopt. Zo is er in het ontwerp nagedacht over wegvinding. Balies zijn direct herkenbaar als je een gang in kijkt, en de afdelingen worden door verschillende kleuren vloerbedekking en zebrapaden van elkaar gescheiden. Het idee was dat bordjes om de weg te wijzen bij wijze van spreken niet meer nodig zouden moeten zijn. We gaan deze wel gebruiken, het één vult het ander aan. ‘

Concessies Tijdens het ontwerp hebben verschillende aspecten ter discussie gestaan. Want een gebouw kan er mooi uitzien, maar is het ook praktisch als het pand in gebruik is? En is het goed te onderhouden? Bont:

Meander Medisch Centrum Aan de rand van Amersfoort bouwt Meander Medisch Centrum een nieuw topklinisch ziekenhuis met een oppervlak van bijna 100.000 vierkante meter. Bouwcombinatie 2MC3 is verantwoordelijk voor de bouw. Deze cominatie bestaat uit Heijmans, Burgers Ergon en Ballast Nedam. In 2010 werd de eerste paal geslagen en in september 2012 werd het hoogste punt bereikt. De bouw ligt op koers voor de ingebruikname eind 2013. De Amersfoortse locaties Lichtenberg en Elisabeth sluiten dan hun deuren. Het ontwerp is licht en open en het ziekenhuis moet een vriendelijke en professionele uitstraling krijgen. Aly Hassink, manager logistiek- hotelmatige zaken bij Meander Medisch Centrum: ‘Verschillende architecten hebben zich over een ontwerp gebogen. Wat moet het uitstralen. Meander heeft voor een architectenbureau gekozen dat nog nooit eerder een ontwerp maakte voor een ziekenhuis. Misschien kwam het bureau juist daarom wel met originele ideëen. Zo hebben wij straks éénpersoons patiëntenkamers. Iedere patiënt heeft een eigen sanitaire unit met douche en toilet. Dit

‘Het facilitair bedrijf was behoorlijk goed vertegenwoordigd in werkgroepen die door Meander waren opgezet om mee te denken over het nieuwe ziekenhuis. Er kwam een Programma van Eisen en de architect sloot bij het werkoverleg aan om te weten wat er speelde.’ Hassink: ‘In de werkgroepen participeerden medewerkers van verschillende afdelingen zodat zoveel mogelijk aspecten naar voren zouden komen. Vanuit het facilitair bedrijf werd veel aandacht aan bijvoorbeeld schoonmaakonderhoud besteed. Zo kwam ook het glas- en gevelonderhoud naar voren. De kamers zijn hoog met hoge ramen, hoe ga je dat schoonmaken? De architect wilde weten waarom iets problemen op zou kunnen leveren en kwam dan met nieuwe ideëen. ’ Van beide kanten zijn concessies gedaan, de hoge ramen met de lange

3


gordijnen hebben een warme uitstraing en een goede akoestiek. Maar lange gordijnen zijn moeilijker af te halen, te wassen en weer op te hangen. We hebben in dit geval echter toch voor de uitstraling gekozen.’ Bont: ‘Het was geven en nemen. De architect heeft altijd goed geluisterd. Niet dat we altijd onze zin kregen, maar daar waar het essentieel was voor goed facilitair beheer of de patiëntenzorg zijn aanpassingen gedaan. Aan de andere kant respecteerde het ziekenhuis ook de visie en ideeën van de architect.’

Advies Specialistisch reiniger Voor een overwogen visie op het glas- en gevelonderhoud werd specialistisch reiniger Fortron ingeschakeld. De partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud bij de twee huidige locaties. Bont: ‘Fortron kon aan de hand van 3D-tekeningen goed inschatten wat er mogelijk en gewenst was. Dat heeft hen veel informatie gegeven om ons goed te kunnen adviseren.’ Hassink: ‘De voorkeur ging niet uit naar stellages op het dak. Vanwege de uitstraling van het pand, maar ook omdat een gevelonderhoudsinstallatie onevenredig duur bleek te zijn voor dit gebouw. Echter moet het glas wel op een veilige manier toegankelijk zijn. Was dat het geval? En zo niet, hoe kan dat dan wel? Aan welke voorwaarden moest het ontwerp voldoen? Fortron is een paar keer aangeschoven bij de gesprekken met de architect. Uit die gesprekken kwam naar voren dat er bij het gebruik van hoogwerkers een pad om het gebouw moest komen, waar deze de ruimte hebben om uit te stempelen en veilig te kunnen werken.’ Bont: ‘Uiteindelijk kwam Fortron met een document waarin tot in detail is beschreven

hoe we het glas- en gevelonderhoud binnen het ontwerp konden inrichten. Dit document ging in op het materiaal - een glazenwasspin -, het aantal meters dat het pad uit de gevel moest liggen en hoe breed dat het pad moest zijn, tot het advies om in het pand op een bepaalde plek een glazenwasbrug te plaatsen. Ook hebben zij ons geadviseerd over het soort brug en leveranciers. We hebben verschillende ontwerpen aan hen voorgelegd. Is het glas goed bereikbaar, maar vooral is het veilig? Voor de glazenwasser, maar ook gebruikers van het ziekenhuis die onder de brug door lopen?’

Goede sfeer Hassing: ‘Bij aanpassingen in het ontwerp hebben tussendoor nog checks plaatsgevonden. We hebben het nu over glasbewassing maar voor het gevelonderhoud willen we het met dezelfde voorzieningen kunnen doen.’ Bont: ‘Opvallend is dat het facilitair bedrijf van het ziekenhuis de juiste toon heeft gebruikt richting de architect. Een facilitair bedrijf is vaak kritisch en terecht, maar ze blazen soms de verkeerde trompet, waardoor ze niet meer uitgenodigd worden bij overleg met de architect. Op het juiste moment geven en nemen, dat is de kritische succesfactor.’ Hassink: ‘Iedereen was bereid om mee te denken, maar dat komt denk ik ook omdat iedereen blij is datwe een nieuw pand kunnen betrekken. Er is veel bereidheid. En de sfeer is altijd goed geweest. Het gaat er niet om dat je elkaar wilt overtuigen van je gelijk, maar dat je samen een mooi ziekenhuis wilt bouwen’. Als alles goed gaat wordt het nieuwe Meander Medisch Centrum eind 2013 in gebruik genomen.

Ingezonden Foto’s Is het weekend ga je lekker feesten met vrienden 75 km van huis en kom je collega’s tegen. Zoals je kunt zien was het bere gezellig. Op de foto Reinier van der Linden en Henk Hartmann. .

Ook dit jaar hebben wij weer prachtige kerstpakketten mogen ontvangen. Dit maal bestond het uit een pannekoekenset, compleet met pan! Zoals je hierboven kunt zien zijn ze goed gelukt!


De Wissewasser

Vacatures

Algemeen

Zoals jullie weten is de Wissewasser een blad voor, maar vooral door werknemers. Heb jij een interessante hobby, wat leuks meegemaakt tijdens het werk, of iets anders dat je graag met je collega’s wilt delen. Stuur het dan door naar de redactie van de Wissewasser. Wij staan ook open voor opmerkingen en suggesties! Fortron B.V. T.a.v Redactie Wissewasser Antwoordnummer 10504 6400 WG Hoensbroek Of mail het naar; M.vdBogaard@fortron.nl

Heb je interesse in een van deze vacatures of weet je iemand die interesse heeft in een van deze vacatures, neem dan contact op met de afdeling LPZ in hoensbroek of reageer via LPZ@fortron.nl Voor meer informatie over deze vacatures, ga naar www.fortron.nl

Deadline volgende Wissewasser

Verjaardagen

Maandag 21 januari

Bekijk de Wissewasser online!

facebook.com/FortronBV

3 Het mail adres van de afdeling LPZ is: lpz@fortron.nl

Roland de Jong Kenny Becks Henk Martensen Marco van den Bogaard Steffan van Veen Joyce Pregled Roy Mulkens Hai Aerts Benjamin Scholz Pricilla Klij

8 januari 11 januari 13 januari 13 januari 17 januari 17 januari 21 januari 26 januari 30 januari 31 januari

Mededelingen LPZ

Loonbetalingsdata 2012/2013 Periode Periode Periode Periode

1 2 3 4

1 februari 1 maart 29 maart 26 april

2013 2013 2013 2012

Bijzonderheden

Periode 13 heeft 21 werkdagen en periode 1 heeft 19 werkdagen, hierdoor kan het loon in periode 13 hoger zijn dan normaal en in periode 1 lager dan normaal.

In en uit dienst Uit dienst:

Corina Stapper-Ringelberg

7-12-2012 Direct

5


Toolbox nummer 1 Bescherming tegen giftige en agressieve stoffen Uit tal van producten kunnen bedwelmende en gezondheidsschadelijke dampen vrijkomen. Of ze kunnen bij aanraking de huid irriteren of beschadigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor lijm, verf, zuren en logen. Veel producten bevatten stoffen die tijdens het verwerken verdampen. Dikwijls vormen ze een bedreiging voor de gezondheid van de verwerker. Het is de plicht van de werkgever om de gezondheid van werknemers doeltreffend te beschermen. Volgens de Arbowet moet de werkgever allereerst ongevaarlijke of minder gevaarlijke stoffen inzetten (maatregelniveau 1: bronbestrijding). Als die er niet zijn of als daarmee de risico’s niet voldoende zijn uitgebannen komt ventilatie en afzuiging aan de orde (maatregelniveau 2). Als ook die maatregel niet mogelijk is of niet voldoet, worden mens en bron gescheiden (maatregelniveau 3). Dit kan op veel manieren: bijvoorbeeld door de plek waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt met schotten te scheiden van de rest van de ruimte. Dan wordt de groep blootgestelden beperkt gehouden. Pas als laatste uitwijkmogelijkheid wordt naar de persoonlijke beschermingsmiddelen gegrepen (maatregelniveau 4).

ste ventilatiemethode is de natuurlijke ventilatie: ramen en deuren open. Bij koud en nat weer kan dat op problemen stuiten. Dan kan een mechanische mobiele ventilator gebruikt worden. Er zijn verschillende typen. Een type is in het raam te plaatsen. Een ander is verrijdbaar. Het heeft een slang waarmee de vluchtige stoffen tot tien meter van de werkplek afgevoerd kunnen worden.

Verf en lijm. Verf en lijm lijken qua samenstelling erg op elkaar. En daardoor komen ook de gezondheidsrisico’s overeen. Beide hebben als hoofdbestanddelen bindmiddel (kunsthars), oplosmiddel (organisch oplosmiddel of water) en hulpstoffen. In verf zitten daarnaast nog pigmenten. Een deel van die stoffen kan makkelijk worden ingeademd doordat ze vluchtig zijn. Oplosmiddelen zijn het meest berucht. Om milieu- en gezondheidsredenen worden er steeds meer oplosmiddelvrije producten gebruikt. Ook die producten zijn niet zonder risico. Ventilatie en beschermingsmiddelen blijven nodig.

Organische oplosmiddelen. Organische oplosmiddelen zijn stoffen als terpentine, peut, tolueen, trichloorethyleen, xyleen, thinner en styreen. Verf, lak, lijm en schoonmaakmiddelen bestaan soms voor meer dan 50% uit oplosmiddelen. De meeste alkydharsverven zijn op basis van oplosmiddelen. De meest gebruikte oplosmiddellijmen zijn polyesterlijm, kunstrubberlijm en PVC lijm.

S51 = ventileren. Op het etiket van onder andere verf- en lijmproducten tref je dikwijls de veiligheidszin S51 aan: „uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.” Bij het werken met vluchtige stoffen is ventilatie van de ruimte een mogelijkheid om de concentratie schadelijke stoffen te beperken en daarmee de gezondheidsrisico’s te verkleinen. De vluchtige stoffen zijn vaak oplosmiddelen. Maar het kan ook gaan om andere stoffen. Ook om veiligheidsredenen is ventilatie belangrijk.

Oplosmiddeldamp kan worden ingeademd en de vloeistof kan door de huid dringen. Eenmaal in het lichaam zijn met name de hersenen en de zenuwen erg gevoelig voor oplosmiddelen. Al bij inademing van kleine hoeveelheden treedt een lichte bewustzijnsdaling op, zelfs al tijdens het werk. Concentratievermindering en slaperigheid zijn een snel optredend gevolg. Deze verschijnselen verdwijnen echter ook weer snel. Mensen die regelmatig worden blootgesteld aan kleine of grote hoeveelheden oplosmiddel, zoals bijvoorbeeld de schilder die in niet goed geventileerde huizen werkt, kunnen blijvende hersenschade oplopen. Dat uit zich onder andere in vergeetachtigheid en vermoeidheid.

Mobiele ventilatie Met name in de bouw is ventilatie vaak een probleem. Immers, de bouw is een mobiele werkplaats zonder permanente voorzieningen. Toch zijn ook daar mogelijkheden tot ventilatie. De eenvoudig-

Toolboxmeeting nummer: 1/2013

Water is geen limonade. Lijmen en verven op waterbasis zijn in opkomst. Het relatief lage gehalte organische oplosmiddel is een

Bescherming tegen giftige en agressieve stoffen


Toolbox nummer 1 Bescherming tegen giftige en agressieve stoffen winst voor de gezondheid van de schilder en voor het milieu. Dat het product water als oplosmiddel heeft wil niet zeggen dat het daarmee limonade is. Ook de watergedragen producten bevatten stoffen die gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Zorgvuldig werken en goede ventilatie blijven dus noodzakelijk. Acrylaatverven bijvoorbeeld bevatten vluchtige bestanddelen die de slijmvliezen en de luchtwegen kunnen irriteren en hoofdpijn kunnen veroorzaken. Het gaat om stoffen als monomeren, aminen, ammoniak en formaldehyde. Sommige stoffen uit de verf kunnen leiden tot huidirritatie.

Zuurspatten kunnen de huid en de ogen beschadigen. Ze hebben een zogenoemd „corrosief” of bijtend effect. Het etiket geeft dat ook aan. Met name de „organische zuren”, zoals azijnzuur, citroenzuur, sulfaminezuur en mierezuur zijn hier om bekend. Deze zuren veroorzaken makkelijk brandwonden.

Verdun verstandig. De zuren die in de schoonmaak gebruikt worden, zijn vaak sterk geconcentreerd. Om ze minder schadelijk te maken worden ze vaak verdund met water. Dit moet wel op de goede manier gebeuren anders worden de risico’s eerder groter dan kleiner. De regel is daarom: voeg het te verdunnen zuur toe aan een ruime hoeveelheid water. En dus niet andersom: niet een ruime hoeveelheid water toevoegen aan het zuur of loog.

Maar er zijn tal van andere producten op waterbasis waarmee u voorzichtig moet zijn. Verven en lijmen met polyurethaan (PUR) bijvoorbeeld. Deze stof kan overgevoeligheid veroorzaken. Bestanddelen uit de stof verdampen makkelijk. Niet alleen inademing van te veel damp is schadelijk, maar ook inademing van te veel nevel of fijn verdeeld stof.

Zuren en logen. Zuren en logen worden op tal van plaatsen gebruikt. Bijvoorbeeld als grondstoffen voor veel industriële processen. Zuren en logen kunnen ook gebruikt worden als reinigingsmiddel. Voegers reinigen nieuw metselwerk doorgaans met zoutzuur voordat er gevoegd wordt. Ook voor het reinigen van verontreinigde of bekladde gevels kunnen zuren en logen worden gebruikt. De middelen worden als vloeistof of als pasta, met spuitapparatuur of borstels, op de gevel gebracht. Het werken ermee kan risico’s opleveren.

Zuren. Zuren zijn vloeistoffen zoals fosforzuur, zoutzuur, waterstoffluoride of azijnzuur. Zuren verdampen bij temperaturen boven kamertemperatuur. Dan is de kans op inademing groot. De ingeademde dampen kunnen de luchtwegen beschadigen. Oplossingen van zuren in water worden vaak verneveld of verspoten. Dat gebeurt onder andere bij schoonmaakwerkzaamheden. De vloeistofdruppeltjes kunnen ook worden ingeademd. De ingeademde zuurnevel kan tot diep in de longen doordringen en daar schade aanrichten.

Toolboxmeeting nummer: 1/2013

7

Bescherming tegen giftige en agressieve stoffen




  

 

  

 

 Toolboxmeeting nummer: 13/2012  Onderwerp: Wet op de Identificatieplicht

                            

   

  

                           

8

De Wissewasser, nr 1, 2013  

De eerste Wissewasser van 2013!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you