Page 1

Clubblad

K.S.V. Fortissimo


www.colourprint.nl

Uitvoeren, maar ook bedenken. Nieuwe ideeën vormgeven én bestaande concepten verder ontwikkelen. Wij helpen u het geschikte medium, materiaal en de juiste uitvoering te kiezen. In elke gewenste oplage en voor elke presentatievorm.

Kortom, wij kunnen méér...

Newtonstraat 25 3902 HP Veenendaal Tel (0318) 544 666 Fax (0318) 544 661 info@colourprint.nl www.colourprint.nl

Drukwerk

Vormgeving

Digital Printing

Mailingen

En meer...


Clubblad KSV Fortissimo 39e jaargang nr. 2

2 oktober 2008

K.S.V. Fortissimo Opgericht: 10 augustus 1945 Accommodatie: Hoekelumse Eng, Sportparkweg 8, 6717 LD Ede Correspondentie: Monnetsingel 9, 6716 RA Ede Consul P.A.C. Konings

Nieuwe Kazernelaan 31, 6711 JA Ede

Hoofdbestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemene zaken Voetbalzaken

vacant Wilco Budding Marcel Möller Gerko van de Brink Gert van ‘t Zand

Tel: 614546

642141 639960 622705 641814

Contributie / Ledenadministratie Gert v.d. Blaak, Hoog Maanen 54, 6717 HZ te Ede, tel. 0318 - 631688 E-mailadres: fortissimo-leden@planet.nl Banknummer: Rabobank 30.93.45.928 tnv Penningmeester Fortissimo Contributie per 1 januari 2005 Betaling per Pupil Junior Maand € 7,75 € 9,75 Kwartaal € 23,25 € 29,25 Half jaar € 46,50 € 58,50 Jaar € 93,00 € 117,00

Senior € 12,75 € 38,25 € 76,50 € 153,00

Internet www.ksv-fortissimo.nl

1

Tel: 632408

N.Sp.lid € 5,75 € 17,25 € 34,50 € 69,00


(advertentie)

Philips 800 Mb CD spindle 25 stuks Philips DVD+R/-R spindle 25 stuks Videoband naar DVD omzetten

€ 10,€ 15,€ 10,-

ASUS moederbord, AMD 3000 512 Mb intern geheugen 256 Mb grafische kaart DVD RW (Dual Layer) 80 Gb Harddisk, toetsenbord en muis Windows XP home Speakers met subwoofer Incl 17 Inch TFT scherm

Compleet systeem

Nu voor € 899,-

Voor informatie: www.hoekscomputers.nl ( 06-51591409 * info@hoekscomputers.nl Adres: Pienemanstraat 71 6717 WC Ede 2


(advertentie)

Klus-Idee Klus en Onderhoudsbedrijf

Badkamers, Keukens en Wc’s Zolders en Kelders Uw adres voor al uw klussen in en om huis Tel. 0318 638943 Mob. 06 534 03680

Lutulistate 46 6716 NS Ede

U het Idee, wij de Klus 3


Van de redactie / algemeen Redactie Ton van der Meijden, Allendesingel 149, 6716 GN Ede, tel. 637971 e-mail: clubblad@ksv-fortissimo.nl of redactieclubbladksv@tiscali.nl Kopij Het volgende clubblad van het seizoen 2007-2008 verschijnt omstreeks 16 oktober a.s. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk donderdag 11 oktober insturen. Tot 25 oktober kunt u kopij aanleveren voor het daarop volgende clubblad dat verschijnt omstreeks 30 oktober. De redactie zal in voorkomende gevallen ingezonden berichten inkorten of weigeren. Aanleveringstips - Stuur kopij via bovenstaande mail-adressen - Stuur foto’s als losse bijlagen mee in het mailbericht, plaats ze niet in bijv. Word - De hoeveelheid tekst voor een pagina bedraagt circa 370 woorden of 2200 leestekens (incl. spaties). Voor elke foto (5x7 cm) rekent u 50 woorden of 250 tekens minder Afgelastingen Op pagina 603 van Teletekst bij Nederland 1, 2 en 3 wordt vermeld wanneer er een algehele afgelasting plaatsvindt door de KNVB. Al onze teams spelen in afdeling Oost. Op het TV-kanaal van de LOE op teletekst pagina 629 (teletekstpagina van KSV Fortissimo) wordt zodra er een algehele, maar ook een individuele afgelasting plaatsvindt deze hierop vermeld. Hou deze pagina’s dan ook goed in de gaten. Raadpleeg uw leider/trainer over alternatieven die misschien op die dag kunnen plaatsvinden. Aanbeveling verdient om per team hierover vaste afspraken te maken. Bezorging Mocht u toch het clubblad niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen achter de bar met vermelding van de wijk waarin u woont. Wilt u adreswijzigingen of andere meldingen betreffende de bezorging doorgeven aan Gert v.d. Blaak (zie pagina 1). U kunt het clubblad ook in kleur ontvangen per e-mail. Voor het lezen van het digitale clubblad heeft u Acrobat Reader nodig (gratis te downloaden van www.adobe.nl). Aanvragen is mogelijk via Gert v.d. Blaak. 4


Voorwoord Hallo beste lezers, leden, sponsoren en andere Fortissomo-aanhangers, Vorig weekend stond ik nog met volle teugen te genieten van het leuke voetbal wat mijn pupil en zijn teamgenootjes lieten zien. En bij het inleveren van de uitslagen heb ik nog even gekeken bij de voetbalschool en de D’tjes. De mini’s; gewoon aandoenlijk, die kleintjes met de shirts soms bijna op de enkels. Massaal rennen ze achter die bal aan met een grote glimlach op hun gezicht. De D-tjes komt al een stap dichter bij het echte spel, zij maken voor het eerst kennis met het grote veld en met nieuwe regels. Soms gaat dat goed, vaak ook moeizaam en worden nog behoorlijke verliezen geleden. Dat geeft dan even een boos gezicht, maar de leiders weten hen nog vaak op te beuren. Na de winter zal het met een andere indeling vast beter gaan. Het is ze gegund, want ze vinden het nog zo leuk, voetballen. Hoeveel minder leuk wordt het dan opeens als je woensdagavond in de krant (of eerder op het grote internet) leest wat er onlangs tijdens een wedstrijd van het eerste is gebeurd. Nog ver weg van de mini’s en de D-tjes, maar toch ook wel dicht bij huis omdat het onze eigen club betreft. In dit clubblad de reactie van het bestuur. Daarnaast gelukkig ook nog gezellige en leuke dingen te lezen in dit clubblad. De trainers van de mini’s stellen zich kort voor en nodigen u van harte uit om hun website eens te bezoeken. De site staat nog in de kinderschoenen (hoe toepasselijk bij de mini’s) maar vol vertrouwen op een fraai geheel blijf ik de site in de gaten houden. Verder diverse uitnodigingen, een wedstrijdverslag, aankondigingen van activiteiten en een hele leuke foto uit de oude doos. Ik ken de dame in kwestie niet, maar vele oudere leden zullen haar herkennen. De mini’s en oude foto’s; generaties ontmoeten elkaar in het clubblad. En na deze mooie woorden is het clubblad voor mij weer klaar en kijk ik weer uit naar het volgende nummer. Veel leesplezier gewenst en tot het volgende clubblad.

Ton van der Meijden

5


(advertentie)

SCHILDERSBEDRIJF Voorsterweg 7 - 6717 GS Ede Tel. (0318) 62 20 87 / 64 06 06

H.J. KERSTEN & ZONEN

Dera B.V. AUTO-ELECTRIC

ELECTRO- en DIESELSERVICE SCHEEPSINSTALLATIES Verkoop - Inbouw - Reparaties Blaupunkt - Panasonic autoradio’s Bosch-dynamo’s, startmotoren, verstuivers, brandstofpompen AC Delco-filters, olie, remdelen Deta batterijen depot Veenderweg 119-121 Ede 0318 - 612621 Harselaarseweg 3 Barneveld 0342 - 491074 Vlamoven 29 Arnhem 026 - 3620311 www.dera-bv.com

6

dera@tech-center.com


Wedstrijdverslag DTS’35 E7 - Fortissimo E4 Afgelopen zaterdag moest de E4 aantreden tegen het lager geplaatste DTS. Gezien de recente resultaten van DTS was er vooraf sprake van enige onderschatting. Er werden vooraf zelfs weddenschappen over de uitslag geplaatst; bij meer dan 10 doelpunten zou een traktatie volgen. Hoe anders was de werkelijkheid. Fortissimo speelde redelijk tot aan het doelgebied maar daarna was het redelijk dramatisch. De ene na de andere kans werd niet benut; net naast/net over/op de paal/op de lat/net voorlangs/net te zacht of de goede keeper stopte de (te zware!) bal. Toch kwam Fortissimo op een verdiende 1-0 voorsprong (doelpunt Daan), echter spoedig daarna volgde de teleurstellende 1-1. Gelukkig liep Fortissimo uit naar een 3-2 bij rust. Na een “donderspeech” van Ronald en Ronald werd er nog beter gecombineerd en kon Fortissimo uitlopen naar een zeer verdiende 6-2. De doelpunten werden gemaakt door Daan, Marco (2x), Jesse en uitblinker Tom van der Top (2x). Eind goed, al goed want zelfs de “ onverdiende” traktatie werd nog uitgereikt (bedankt Dick).

Ronald Jansen Leider/Coach E4

7


Van het bestuur Wangedrag bedreiging voor hele vereniging Tijdens de wedstrijd SC Oranje 1 - Fortissimo 1 heeft een speler van Fortissimo de scheidsrechter een schop gegeven. Voor het bestuur is dit wangedrag aanleiding geweest om het betreffende lid met directe ingang te royeren als lid van de vereniging. Het bestuur heeft tijdens de Bijzondere Algemene ledenvergadering en via het clubblad al eerder duidelijk gemaakt dat wangedrag niet getolereerd zal worden. Het gepresenteerde beleid rond normen en waarden is ook bedoeld om hieraan meer inhoud te geven. Middels het royeren van de betreffende speler wil het bestuur duidelijk maken dat wangedrag door leden van de vereniging absoluut niet getolereerd wordt. Hoewel ook wij van mening zijn dat in een derelijke aanpak ook de goedwillende spelers onder de slchten moeten leiden staan wij als bestuur volledig achter de aanpak van de KNVB om wangedrag rond het voetballen aan te pakken. Nevenstaande brief, ontvangen van de KNVB, brengt hopelijk duidelijk over dat het ons allemaal ernst is. Wangedrag rond het voetbalveld is niet te accepteren en brengt het voortbestaan van onze vereniging op ernstige wijze in gevaar.

8


Brief Bestuur amateurvoetbal KNVB Naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens wedstrijd SC Oranje 1 – Fortissimo 1. Het bestuur van de KNVB amateurvoetbal betreurt in hoge mate de ongeregeldheden die tijdens bovengenoemde wedstrijd plaats hebben gevonden. Dit brengt de naam van Fortissimo, en van de KNVB in diskrediet. De KNVB wijst er in haar brief op dat recent is besloten sneller over te gaan tot het in mindering brengen van winstpunten. Bij herhaling kan dit aan eht eidne van het seizoen zelfs leiden tot terugplaatsing in een lagere klasse. Bovendien heeft er een reglementswijziging plaatsgevonden, op grond waarvan de tuchtcommissie de mogelijkheid krijgt molestaties zodanig te bestraffen, dat verenigingen die zich hieraan herhaaldelijk schuldig maken tijdens de loop van de competitie uit het resterende gedeelte van het programma kunnen worden genomen. Voorts wijzen wij met nadruk de aandacht op artikel 7 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, waarvan de inhoud als volgt luidt: 1. Elke vereniging is verplicht al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om voor, tijdens en na de wedstrijd de orde te handhaven en de persoolijke veiligheid van spelers en functionarissen te waarborgen. 2. De bezoekende vereniging, haar leden en haar aanhang zullen zich onthouden van ieder gedrag waardoor schade aan enig onderdeel van de accommodatie in gebruik bij de ontvangende vereniging kan ontstaan. 3. Het bestuur amateurvoetbal kan iedere vereniging voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de naleving van die voorschriften. Het bestuur amateurvoetbal kan deze bevoegdheid delegeren aan het districtsbestuur.

9


(advertentie)

Voor midden- en kleinbedrijf maar ook de particulier

Uw administraties en uw belastingen zijn onze zorg

Proosdijerveldweg 86 te Ede. Tel. 0318-650267 Fax 0318-619151 E-mail DIB@euronet.nl

10


Dit onverlet de, mogelijke, tuchtrechtelijke consequenties in dit soort aangelegenheden. Het bestuur amateurvoetbal wenst binnen 14 dagen te worden geïnformeerd over de verdere maatregelen die het bestuur van KSV Fortissimo denkt te treffen ter voorkoming van eerdergenoemde ongeregeldheden in de toekomst. Hangende het tuchtrechtelijke onderzoek, hetgeen binnen drie weken zal plaatsvinden wordt de wedstrijd Fortissimo 1 – Union 1 d.d. 30-09-2007 uitgesteld. Gedurende deze periode is het eveneens niet toegestaan met uw eerste elftal aan een vriendschappelijke wedstrijd deel te nemen. Hoogachtend, Namens het bestuur KNVB district Oost R. Korthagen districtsmanager

We verwachten dat alle leden, van hoog tot laag, zich beseffen dat het voor zowel het bestuur van Fortissimo, alsmede voor de KNVB, een serieuze aangelegenheid is om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen.

Bestuur KSV Fortissimo G. van den Brink G. van ’t Zand M. Möller W. Buddingh

11


ALS OPENINGFEEST VAN HET NIEUWE SEIZOEN

OP ZATERDAGAVOND

Met gezellige oer-Hollandse muziek en natuurlijk diverse versnaperingen. Voor iedereen van 16 jaar en ouder 12


(advertentie)

Wienholts Kerkweg 41 Ede tel. 0318 - 612760

Parketvloeren A L T I J D 5 0 A P K - G E K E U R D E A U TO ’ S O P VO O R R A A D

IN- EN VERKOOP

INRUIL

W W W. A B M A - WO L T E R I N K . N L

FINANCIERING FRANKENENG 25B 13

0318-692222


(advertentie)

KLEDINGSPONSOR KSV FORTISSIMO

Maanderweg 44 6711 NE Ede T (0318) 615589 I www.sportvisionede.nl E info@sportvisionede.nl

Fytalis Centrum voor Fysio-, Manuele Therapie Revalidatie en Reïntegratie Hesselink van Suchtelenweg 6 6703 CT Wageningen tel.nr 0317 420552 • deskundige behandeling • binnen 48 uur afspraak • multidisciplinaire aanpak mogelijk Timon van Ginkel, fysiotherapeut Martin van Veen, fysiotherapeut, manueel therapeut 14


Oproep voor digitale teamfoto’s Bij de teamindelingen op de website willen we ook graag de foto’s van de teams plaatsen. Hierbij dan ook het verzoek aan leiders/ trainers of ouders om zo snel mogelijk een digitale foto van hun team te mailen naar de website of naar secretaris@ksv-fortissimo.nl

Aankondiging Jaarvergadering 2007 Het bestuur heeft woensdag 14 november vastgesteld als datum voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van KSV Fortissimo. Agenda en beschrijvingsbrief zullen over enkele weken in het clubblad en op de website worden geplaatst.

Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda.

Uitnodiging Leidersvergadering Hierbij nodigt het jeugdbestuur alle leiders (A tm F) uit voor de vergadering, welke wordt gehouden op 29 oktober 2007 om 20.00 uur. 15


www.ksv-fortissimo.nl

Zoals vorige keer al geschreven is de site van onze club weer in de lucht. Een groep enthousiastelingen doet er alles aan om de site toegankelijk te maken, maar bovenal actueel! Dat lukt redelijk goed en de komende tijd zal nog verder aan de site gewerkt worden. Belangrijke te verwachten verbeteringen zijn een overzichtelijke agenda, een aantal contactformulieren en natuurlijk het clubblad. Op de site is veel informatie te vinden. Beginnend op de voorpagina staat daar de vier meest recente belangrijke nieuwsberichten. Verder een lijst van de laatst geplaatste onderwerpen, die niet noodzakelijk op de voorpagina hoeven te staan. Diverse teams hebben inmiddels een eigen website en op de home-page van de clubsite staan koppelingen naar deze team-sites. De komende tijd wordt u in het clubblad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zal iedere keer een ander item van de site nader belicht worden. Wat mij betreft is www.ksv-fortissimo.nl zeker een regelmatig bezoekje waard!

16


Op donderdag 25 oktober wordt er een voetbalclinic gegeven door

SC Heerenveen. De kantine is open vanaf 9.45 uur. Aanvang van de clinic 10.30 uur einde rond 15.30 uur Deze dag is bedoeld voor alle C Junioren, D,E,F-pupillen en de kinderen van de voetbalschool. Broertjes en zusjes kunnen deze keer niet deelnemen. De kinderen moeten zelf voetbalschoenen, scheenbeschermers, sportkleding, spullen om te douchen, evt. reserve kleren en een goed humeur meebrengen De kinderen krijgen eten, drinken en een voetbalclinic, kortom genoeg ingrediĂŤnten voor een gezellige dag. Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 6 oktober via het strookje onder aan de pagina. Deze graag volledig ingevuld inleveren bij je trainer of leider. Inschrijven nĂĄ 6 oktober is niet mogelijk omdat SC Heerenveen de gegevens van de deelnemers vroegtijdig wil hebben Ik kom op 25 oktober naar pupillendag (alle velden verplicht invullen): Naam:..................................................................... Elftal: .......................................... Adres:..................................................................... Postcode/woonplaats: ........................................... Mobiel tel.nr.: ....................................................... (indien geen 06 nummer het tel.nummer waar de ouders/verzorgers te bereiken zijn)

17


Bericht van de mini’s Sinds dit seizoen trainen Marcel Spek en ik (Serena Suitela) de mini’s van Fortissimo (4 tot 6 jaar). Voor ons, kinderloze leken een enorme uitdaging!! We zijn op 1 september begonnen met 8 mini’s. Natuurlijk erg nieuw en wennen voor zowel ons, als voor de mini’s.. We zijn nu 4 weken verder en wij zijn nu de trotse trainers van een groep van maarliefst 18 kids!! Op spelende wijze leren we de mini’s kennis maken met de bal en zijn bewegingen. We hebben er ongelooflijk veel schik in en hopen natuurlijk dat de aanmeldingen binnen blijven stromen! Gewoon nieuwsgierig geworden of heeft u ook een voetballende dreumes thuis rond stuiteren?? Kom dan eens kijken, wij trainen op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00. Ook de mini’s hebben een eigen website: http://ksv-fortissimominis.t83.net

18


Activiteitenkalender

2007 13 oktober 27 oktober 10 november 30 november 22 december

BIngo avond Hollandse Avond Bingo avond Sinterklaas op bezoek Kerstbal

2008 13 januari 2 februari 1 maart 29 maart

Oliebollencup Bingoavond Bingoavond Bingoavond

19


Wedstrijdverslag C2 Wedstrijd: 22 september 2007 VVO < -> Fortissimo C -2 Hoi Voetbal vrienden, Op verzoek van een bevriende ouder werd mij verzocht een verslagje te schrijven van de wedstrijd van de C-2 tegen Hoevelaken. Met plezier wil ik hier aan voldoen. Coach Kevin had voor de wedstrijd nog goed gekeken naar Maikel die de E-2 naar de overwinning kon loodsen. Dit moest toch ook kunnen voor de C-2?? De start van de wedstrijd was enigszins vreemd. De aftrap werd gegeven maar de grensrechter van VVO stond nog aan de kofďŹ e. Niet veel later was alles aan de zijlijn kompleet. De 1e kans van de wedstrijd was voor Fortissimo. De C-2 was duidelijk beter op dreef dan vorige week. Strijdlustig werd de bal zelfs de bestuurskamer in geschopt.

20


Strijdlustig waren we wel maar het oogde wel wat onrustig. VVO was echt aan het “voetballen” en tikte goed over. Al in de 10e minuut van de 1e helft was het VVO die de openingstreffer maakte, 1-0. We bleven wel voetballen maar vonden elkaar niet altijd. VVO had hier minder problemen mee en het werd 2-0 voor VVO. Gelukkig wist Sander de aansluitingstreffer te maken voor Fortissimo., 2-1. De mannen voelden zich steeds sterker worden, Brandon stond manmoedig te keepen. Niet lang na de aansluitende treffer was het Fortissimo die een loepzuivere pass gaf dwars door het midden van de verdediging heen van VVO. De scheids (ook maar een mens) floot direct voor buitenspel maar was vergeten dat er nog een verdediger stond van VVO en wel ruim 10 meter voor onze aanvallers. Van alle kanten kwam er protest maar de scheidsrechter bleef bij zijn beslissing en maakte nog een gebaar en opmerking die de aanwezigen zich nog goed kunnen herinneren. Na de theepauze was het al in de 1e minuut van de 2e helft raak. VVO scoorde de 3-1. Toch bleven we voetballen en hopen op weer die aansluitende treffer. Helaas de doel pogingen gingen of over of naast en was het weer VVO die scoorde, 4-1. Dit was tevens de eindstand van de wedstrijd. De uitslag en de wedstrijd wordt ieder weekend wat beter, ik als gast journalist geloof heilig in jullie kunnen en weet zeker dat de 1e 3 punten zeer binnenkort bij Fortissimo kunnen worden bijgeschreven. Mannen, succes met het vervolg van de competitie! Ik hoop dat de C-2 met deze journalistieke start wat vaker in Ons Clubblad mag komen. Ik geef hiermee de virtuele pen door aan Ria Dorrestein. Veel succes Ria !

Sportieve groet, Johan Derriks

21


(advertentie)

Zandlaan 22C 6717 BS Ede Tel. 0318 - 631181 Ook voor uw zonwering en projectstoffering

22


‘Uit de oude doos’ Met enige regelmaat zullen we proberen wat foto’s of artikelen uit ‘de oude doos’ te publiceren. Bijgaande foto is afkomstig uit het archief van Alex Kersten. Hier zien we Mies Smeets achter de bar in het oude houten clubhuis

23


Wedstrijdprogramma Tijd THUIS 12:45 14:30 11:15 11:15 10:00 10:00 10:00 10:00 9:00 8:45 THUIS 12:00 12:30 10:00 12:00 THUIS 12:45 12:45 14:30 10:30 9:45 10:00 10:00 9:00 8:45 15:00

Wed.nr. 73220 78014 83417 88566 97425 98218 98217 97636 108373 109054 30896 30895 30660 120018 66303 73312 78156 125414 88717 98550 98438 110085 109904 81995

THUIS 14:30

20077

12:00

23045

Wedstrijd Zaterdag 6 oktober Fortissimo C1 Fortissimo C4 Fortissimo D2 Fortissimo D3 Fortissimo E1 Fortissimo E2 Fortissimo E3 Fortissimo E6M Fortissimo F1 Fortissimo F3 Zondag 7 oktober Fortissimo 3 Fortissimo 4 Fortissimo 5 Fortissimo/Ede-Victoria DA1 Zaterdag 13 oktober Fortissimo B1 Fortissimo C2 Fortissimo C3D Fortissimo D1 Fortissimo D4 Fortissimo E4 Fortissimo E5 Fortissimo F2 Fortissimo F3 Fortissimo G1 Arik, S. Zondag 14 oktober Fortissimo 1 Özcayan, M. Fortissimo 2

24

Scheidsrechter -

WAVV C1 Sparta Nijkerk C4 Veensche Boys D1 Hoevelaken D4 Wageningen E1 DTS ‘35 E4 Harskamp E1 Bennekom E11 Sparta Nijkerk F2 Advendo ‘57 F1

-

Orderbos 3 Jonge Kracht 7 Veensche Boys 7 WWNA DA1

-

Lunteren B1 Paasberg De C1 SDV Barneveld C4 Albatross D1 Lunteren D3 Veluwse Boys E2 SDS ‘55 E2 DTS ‘35 F5 Bennekom F6 Victoria Boys G1

-

Quick 1888 1

-

WAVV 2

Benali, M.


Tijd UIT 11:00 11:00 12:00 8:30 10:30 9:00 10:30 9:00 9:00 14:30

Wed.nr. 66214 73064 78009 83407 88286 97608 97470 109078 109138 81990

UIT 14:00

19921

11:00

22977

UIT 14:30 10:15 10:00 9:00 9:00 10:15 9:00 9:00 9:00 10:00 9:00 UIT 10:00 11:00 12:00

60760 73331 78344 83634 88832 98499 98882 98797 99048 109581 109592 31920 31397 120019

Wedstrijd Zaterdag 6 oktober SDV Barneveld B2 AVW ‘66 C2 Bennekom C4 SDOO D1D Rood-Wit ‘58 D2 SDV Barneveld E5 Ede/Victoria vv E1 Veensche Boys F2 Blauw Geel’55 F4 Dierense Boys G1 Delen, D.J. van Zondag 7 oktober ONA ‘53 1 Avci, I. VDZ 3 Dordievski, B. Zaterdag 13 oktober Vitesse 1892 A1 DTS ‘35 C2 VVOP C5 SDC Putten D3 DTS ‘35 D4 OVC ‘85 E1 Terschuurse Boys E1 DTS ‘35 E6 SDV Barneveld E10 Hoevelaken F2 VVOG F9 Zondag 14 oktober Be Quick Z. 5 VVOG 10 Cupa DA1

25

Scheidsrechter -

Fortissimo B1 Fortissimo C2 Fortissimo C3D Fortissimo D1 Fortissimo D4 Fortissimo E4 Fortissimo E5 Fortissimo F2 Fortissimo F4 Fortissimo G1

-

Fortissimo 1

-

Fortissimo 2

-

Fortissimo A1 Fortissimo C1 Fortissimo C4 Fortissimo D2 Fortissimo D3 Fortissimo E1 Fortissimo E2 Fortissimo E3 Fortissimo E6M Fortissimo F1 Fortissimo F4

-

Fortissimo 3 Fortissimo 5 Fortissimo/Ede-Victoria DA1


Leiders en trainers A1

B1

C1

C2

C3

C4 D1

D2 D3

D4

Trainer Leider Verzorger Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider Trainer Leider Trainer Trainer Leider Trainer Leider Trainer Trainer Trainer Leider Leider Leider Trainer Leider

Willy Bijsterveld Theo Oostenrijk Jerry Schuurman Adrie Lubbers Leo Hoeks Dedde Jansen Harm-Jan van Omme Michel van Dijk Henk Donkervoort Kevin de Quay Freek Kosakoy Cees Rorijs Paul Kerkhoffs Akkie Schuurman Alois Vervaart Gerard Koerntjes Bart Beune Anton Keller Peter Ruhulesin Dick van Wijk Aalt Bakker P. Vollbehr Petra Zonneveld Robert van â&#x20AC;&#x2DC;t Westeneind Ronald van de Ent-Braat Hendrik-Jan Vos Eddy Buitenhuis Ben Bruxvoort Marcel MĂśller Henk Philippi vacature

26

06 -

06 -

06 06 06 -

06 06 -

06 06 -

630593 654185 637044 42107958 621378 610931 624607 21715949 636833 636540 624924 50428792 17392209 52091527 621556 653559 418298 634740 625144 635056 12430299 23118116 638768 637538 637149 41177620 20420974 639960 641885 -


seizoen 2007 - 2008 E1

E2

E3 E4 E5

E6

F1

F2 F3 F4 G1 Miniâ&#x20AC;&#x2122;s

Trainer Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider Trainer Leider Trainer Leider Trainer Leider Leider Trainer Leider Leidster Trainer Trainer Leider Trainer Leider Trainer Leider Trainer Leider Trainer Leider Trainer Trainer

Chris Hiemstra Alex Maassen van den Brink John Bos Ton van der Meijden Maikel Hols Bert van Engelenburg Johan Derriks Martin van Asselt Eric Plate Jan van den Biezen Ronald van Vliet Ronald Jansen Stanley Debevere Otto van de Water Edward Reede Jan Zeggelaar Arno Jansen Marjo Vermeulen Dick Verstegen Jeffrey van de Pol RenĂŠ Scheffers Wout van de Peppel Rene Van Leeuwen Moad el Hassnaoui Willem Kreuzen Henk Philippi P.Lookman Peter de Visser Jeroen Lentink Marcel Spek Serena Suitela

27

06 -

06 06 06 -

06 -

06 -

06 06 -

840778 611535 613995 637971 638001 51669036 645033 624503 51145940 631572 46155527 22508606 653394 616154 624492 641688 28248328 640883 622033 624935 612929 641820 45744562 630409 644885 621554 655161 636932 48017017 10907823


(advertentie)

Iedere zaterdag in Ede op de markt! Telefoon: 06 - 295 66 336

Jelco Kamstra bestratingen ook voor particulieren

J. Kamstra Paulus Potterstraat 8 6717 TE EDE 0318-639587 28


(advertentie)

29


Agenda Voor een afspraak met (ĂŠĂŠn van) de bestuursleden kunt u een afspraak maken met de secretaris (0318-642141). Hij zorgt dan dat het juiste bestuurslid aanwezig is. Agendapunten voor een commissievergadering inleveren bij de secretaris van de desbetreffende commissie.

September 2007 10 sept 20.30 uur Eerste vergadering Intern. Jeugdtoernooicommissie 18 sept Clubblad nr. 1 in de brievenbus 27 sept 18.00 uur deadline aanlevering kopij clubblad nr 2 Oktober 2007 1 okt Vergadering Jeugdcommissie 2 okt Clubblad nr. 2 in de brievenbus 11 okt 18.00 uur deadline aanlevering kopij clubblad nr 3 13 okt Eerste bingo avond 16 okt Clubblad nr. 3 in de brievenbus 27 okt Hollandse Avond 29 okt Vergadering voor alle leiders A t/m F (20.00 uur) November 2007 5 nov Vergadering Jeugdcommissie 10 nov Bingo avond 14 nov Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 30 nov Sinterklaasfeest December 2007 3 dec Vergadering Jeugdcommissie 18 dec Leiders/trainers vergadering 22 dec Kerstbal 25-26 dec Kerst Januari 2008 13 jan Nieuwjaarsreceptie / oliebollencup Februari 2008 2 feb Bingo avond 30


(advertentie)

Autobedrijf G. Braber

Galvanistraat 59 – 6716 AE EDE – 0318-616047 www.autobraber.nl – info@autobraber.nl Autobedrijf G. Braber B.V., Daihatsu & Kia-dealer en één van de grootste occasioncentrums van Ede en omstreken.

31


(advertentie)

What do you do? Bij Manpower Ede krijg je altijd een basisplaats Maak via Manpower de transfer naar een nieuwe werkgever. Wij hebben volop werk voor administratief, technisch en industrieel personeel

MANPOWER EDE Nieuwe Stationstraat 4 in Ede (voormalig Primafoonpand) telefoon: 0318 - 653644 32


Uit de archieven van Alex Kersten

33


(advertentie)

ALUZON EDE

ZONWERING / ROLLUIKEN

• Binnen- en buitenzonwering • Garagedeuren • Kunststof ramen en deuren • Reparatie en onderhoud

• Rolluiken • Horren • Serrebouw • Airco’s

���������������

BEZOEK ONZE SHOWROOM! CA. 120 M2 Aan de Nieuwe Maanderbuurtweg 10 – 6717 AS EDE 0318 623803 info@aluzon.nl

Het is tijd voor sport. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging. En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank Ede T (0318) 660 660 E particulieren@vallei-en-rijn.rabobank.nl I www.rabobank.nl

34


(advertentie)

ALLES ALLES VOOR VOOR UW UW TUIN! TUIN!

www.tuincentrumkernhem.nl

* * * * * * * * * *

TUINPLANTEN SIERBESTRATING THUINHOUT & MEUBELS MESTSTOFFEN & & SPEELZAND GRASZODEN & ZADEN RIETMATTEN & HEIDEMATTEN KOI KARPERS & VIJVERPLANTEN KERSTBOMEN & VUURWERK BLOEMBAKKEN & TUINBEELDEN TUINARCHITECTUUR

HOVENIERS, A.J. HOUTMAN & Zn.

in Ede

TUINCENTRUM “KERNHEM EDE”

Houtman & Dochters - tel. 0318-613835 35


Commissies Seniorencommissie Voorzitter Secretaris Spelerszaken Wedstrijdsecretaris

Maurice Molenaar Tamara Elings André Braber Piet Konings

06 - 29566336

Jeugdcommissie: Voorzitter Secretaris Wedstrijdsecretaris Junioren Technisch jeugdcoördinator Wedstrijdsecretaris Algemeen lid

Pitrik Honig Sjaak Kalfs Rijk van de Kaa Henk Maliepaard Dineke van de Pol Jan Baggel

06 - 22433543 639148 06 - 19182231 622316 622033 630292

Coordinatoren: Coördinator D-Pupillen Coördinator E-Pupillen Coördinator F-Pupillen Coördinator voetbalschool

Arend van Wakeren Martin van Asselt Martin van Asselt Harry Sparnaay

631920 624503 624503 842977

Internationaal toernooi Voorzitter Secretaresse/omroep/tolk Penningmeester Wedstrijdzaken Huisvesting Voeding Sponsorzaken Veld Scheidsrechters Activiteiten Algemeen lid

Ed O’Brien Marian van Weiden Jan van Aalst VACATURE Erik v. Aalst / Pitrik Honig Dineke van de Pol Dick Gerressen John van Weiden Arnold Verbruggen Dik Hols Henk van de Wetering

621857 06 - 13245902 621312

36

639203 614546

06 - 22433543 622033 619593 646230 nnb 638001 625525


Activiteitencommissie Voorzitter Secretaresse

Walter van Ewijk Petra Abma

06 - 53650574 623615

Jan van Aalst Ria Dorrestein Riny Möller Marian Hovestad

621312 611121 617554 437810

Kantinecommissie Voorzitter Planner Floormanager Locatiebeheerder

Theo Albers Ingrid Schuurman Barra Riny Möller Marinus Kusters

06 - 23621013 06 - 46233401 617554 630556

Sponsorcommissie Voorzitter Penningmeester Lid Lid

Dick Gerressen Joke Gerressen André Braber André van Offeren

619593 619593 639203 620863

Veluwse Fiets Vierdaagse Voorzitter/ penningmeester Secretaris Leden

37


Sponsors Hoofdsponsor • • • • • •

Ambiance zonwering van Ewijk Afvalcombinatie Vallei A-Krediet Autobedrijf G. Braber bv Café Premier Hapro Internationaal bv

Kledingsponsor •

Sport Vision

Intern. toernooisponsor •

Stargroup Financieel Advies

Stersponsors • • • • • • • • • • • • •

Administratie en belastingadviesburo D.A. Jansen Kodijko Schilders- en behangersbedrijf H.J. Kersten & Zonen Grolsch Bierbrouwerij Poeliersbedrijf Middendorp Woning- en projectinrichting Gorvita Autobedrijf Abma & Wolterink bv Houtman Tuincentrum Rabobank Vallei en Rijn Café de Pineut Meegdenburg recycling BDU Uitgevers (Ede Stad) Colour Print 38


Overige sponsors Overige bedrijven in diverse sponsorvormen van zoals materieel, advertentie, reclamebord, club van 50 enz. Aannemersbedrijf Maassen BV Administratiekantoor DIB Aluzon Zonweringen Asito Schoonmaak bv Autobedrijf van Wijk Ede Autoschadebedrijf Velbo Avinom BV Bloemenhandel Gert van de Born Bostik BV Bouwbedrijf de Bondt BV Brush Burg Bennekom bv Café Premier CROP registeraccountants Dera Auto-Electric bv Disco Holiday Dragt bv Eijlander Electronics Engelenburg BV Foto HECO Fytalis Gordijnenboetiek Gorvita Grand Prestige

Hardeman Loodgietersbedrijf en Gasfitter Hemels van der Hart Hoeks Computers Ede Jelco Kamstra, bestratingen Klus-Idee Kon. Landmacht Manpower Uitzendorganisatie Meuris & Van den Brink Assurantiën Middendorp Poeliersbedrijf Noot Holding bv Opperman Webdesign Pizzeria Sole D’Italia Repro Mercurius Rijsemus Visgilde Slagerij Jongenotter Sport Vision Ede Stargroup Financieel Advies Sysqa Almere Trelleborg Velp bv VSR Van Slobbe Reclame Wien Voeg en Renovatiewerken Wienholts Parket en Hout Zonnenberg Makelaardij

Denk bij het doen van uw boodschappen of het realiseren van uw wensen aan onze sponsors. 39


Onze privé-sponsors van de club van 50 Aalst, Jan van Albers, Theo Blaak, Gert v.d. Boomen Til en Toon van de Bondt, Hans de Bos, Caroline en John Bosma, Frits Braber, André Brink, Heidi en Gerko van de Buitenhuis, Eddie en Bart Dames 1e elftal Gerressen, Dick Geus, Sem de Gieles, Opa Graaf, Dieneke de Grim, Peter en Laurens Heren, 1e elftal Heren, 2e elftal Hoekstra, Pake Bauke Horst, Hans van de Hovestad, Marian Jeugdvoorzitter Jonkers, Wim

Kersten, Alex Kersten, Harry Koenders, Piet en Fook Kwaaitaal, A.J.M. Lammers, Peter Mien Molenaar, Maurice Möller, Theo en Rinie † Möller, Wim Offeren, André van Offeren, Gonnie van Platschorre, Loek Ribbens, Richard Ruhulesin, Peter Schreuder, Dick Schuurman-Barra, Ingrid Seelt, Megan en Jenson Smeels, Hans Top, Dries van de Vermeer, Jan Vries, Barend de Zand, Gert van ‘t Zonnenberg, Wistik

Steun uw vereniging door middel van financiële of materiële sponsoring. Of wordt gewoon lid van de club van 50

40


Hoofdsponsor Internationaal Jeugdtoernooi

0318 - 67 27 67 Voor al uw: - Hypotheken - Pensioenverzekeringen - Beleggingsverzekeringen - Spaar- en Beleggingsrekeningen - Auto- en Motorverzekeringen - Woonhuisverzekeringen - Inboedelverzekeringen - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Alle zakelijke verzekeringen Voor de door u bij Stargroup afgesloten hypotheek storten wij â&#x201A;Ź 70,- in de jeugdkas van Fortissimo. Uiteraard wacht ook u een attentie.

WWW.STARGROUP.NL


Voor al uw bloemen en planten

Bloemenhandel

Gert vd Born

Kerkweg 31c Ede Tel. 631779

Stationskiosk Ede-Wageningen Tel. 613535

Eikenlaan 3 Bennekom Tel. 416880

0702_KSV_clubblad  
Advertisement