Page 1


(advertentie)

Hoofdsponsor Internationaal Jeugdtoernooi

0318 - 67 27 67 Voor al uw: - Hypotheken - Pensioenverzekeringen - Beleggingsverzekeringen - Spaar- en Beleggingsrekeningen - Auto- en Motorverzekeringen - Woonhuisverzekeringen - Inboedelverzekeringen - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Alle zakelijke verzekeringen Voor de door u bij Stargroup afgesloten hypotheek storten wij â‚Ź 70,- in de jeugdkas van Fortissimo. Uiteraard wacht ook u een attentie.

WWW.STARGROUP.NL


Clubblad KSV Fortissimo 38e jaargang nr. 5 K.S.V. Fortissimo Opgericht: Accommodatie:

10 oktober 2006

10 augustus 1945 Hoekelumse Eng, Sportparkweg 8, 6717 LD Ede

Consul en correspondentie-adres P.A.C. Konings Nieuwe Kazernelaan 31, 6711 JA Ede Hoofdbestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemene zaken Voetbalzaken

Henny de Quay Piet Konings Marcel Möller Gerko van de Brink vacature

Tel: 614546

636540 614546 639960 622705 -

Contributie / Ledenadministratie Gert v.d. Blaak, Hoog Maanen 54, 6717 HZ te Ede, tel. 0318 - 668077 E-mailadres: fortissimo-leden@planet.nl Banknummer: Rabobank 30.93.45.928 Postbank 21 44 406 tnv Penningmeester Fortissimo Contributie per 1 januari 2005 Betaling per Pupil Junior Maand € 7,00 € 9,00 Kwartaal € 21,00 € 27,00 Half jaar € 42,00 € 54,00 Jaar € 84,00 € 108,00

Senior € 12,00 € 36,00 € 72,00 € 144,00

Internet www.ksv-fortissimo.nl

1

Tel: 632408

N.Sp.lid € 5,00 € 15,00 € 30,00 € 60,00


(advertentie)

A L T I J D 5 0 A P K - G E K E U R D E A U TO ’ S O P VO O R R A A D

IN- EN VERKOOP

INRUIL

W W W. A B M A - WO L T E R I N K . N L

FINANCIERING FRANKENENG 25B

0318-692222

ALUZON EDE

ZONWERING / ROLLUIKEN

• Binnen- en buitenzonwering • Garagedeuren • Kunststof ramen en deuren • Reparatie en onderhoud

• Rolluiken • Horren • Serrebouw • Airco’s

���������������

BEZOEK ONZE SHOWROOM! CA. 120 M2 Aan de Nieuwe Maanderbuurtweg 10 – 6717 AS EDE 0318 623803 info@aluzon.nl 2


(advertentie)

Molenstraat 138 6712 cc ede Tel. 0318 - 610492 www.bascoiffures.nl

Dera B.V.

JOBU Caravans onderhoud & reparatie

AUTO-ELECTRIC

Klomperweg 104 6741 PJ LUNTEREN

ELECTRO- en DIESELSERVICE SCHEEPSINSTALLATIES

telefoon mobiel fax e-mail internet

Verkoop - Inbouw - Reparaties Blaupunkt - Panasonic autoradio’s Bosch-dynamo’s, startmotoren, verstuivers, brandstofpompen AC Delco-filters, olie, remdelen Deta batterijen depot

FOCWA onderhoudsbeurt vanaf € 155,= Uit Ede (via Lunterseweg) na de Kerk linksaf ri. Ederveen. Na ± 700 m rechts. SVR camping

Veenderweg 119-121 Ede 0318 - 612621 Harselaarseweg 3 Barneveld 0342 - 491074 Vlamoven 29 Arnhem 026 - 3620311 www.dera-bv.com

: 0318 - 65 60 30 : 06 - 21 88 54 05 : 0847 - 14 19 88 : info@jobu-caravans.nl : www.jobu-caravans.nl

Ma-Di-Wo-Vr : 19.30 - 22.00 uur Wo: 14.00 - 17.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

dera@tech-center.com

3


Van de redactie / algemeen Redactie Ton van der Meijden, Allendesingel 149, 6716 GN Ede, tel. 637971 e-mail: clubblad@ksv-fortissimo.nl of redactieclubbladksv@tiscali.nl Kopij Het volgende clubblad van het seizoen 2006/2007 verschijnt omstreeks 7 november. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk vrijdag 3 november 18.00 uur insturen. Twee weken later is de deadline voor het daaropvolgende clubblad, dat omstreeks 21 november bij u op de mat zal liggen. De redactie zal in voorkomende gevallen ingezonden berichten inkorten of weigeren. Aanleveringstips - Stuur kopij via bovenstaande mail-adressen - Stuur foto’s als losse bijlagen mee in het mailbericht, plaats ze niet in bijv. Word - De hoeveelheid tekst voor een pagina bedraagt circa 370 woorden of 2200 leestekens (incl. spaties). Voor elke foto (5x7 cm) rekent u 50 woorden of 250 tekens minder Afgelastingen Op pagina 603 van Teletekst bij Nederland 1, 2 en 3 wordt vermeld wanneer er een algehele afgelasting plaatsvindt door de KNVB. Al onze teams spelen in afdeling Oost. Op het TV-kanaal van de LOE op teletekst pagina 629 (teletekstpagina van KSV Fortissimo) wordt zodra er een algehele, maar ook een individuele afgelasting plaatsvindt deze hierop vermeld. Hou deze pagina’s dan ook goed in de gaten. Raadpleeg uw leider/trainer over alternatieven die misschien op die dag kunnen plaatsvinden. Aanbeveling verdient om per team hierover vaste afspraken te maken. Bezorging Mocht u toch het clubblad niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen achter de bar met vermelding van de wijk waarin u woont. Wilt u adreswijzigingen of andere meldingen betreffende de bezorging doorgeven aan Gert v.d. Blaak (zie pagina 1)

4


Voorwoord Hallo beste lezers, leden, sponsoren en andere Fortissomo-aanhangers, Ik moet echt beginnen met het maken van complimenten. Het aanbod aan kopij is dit nummer erg groot. Veel wedstrijdverslagen soms zonder, maar zeker ook mét foto’s. Erg leuk om zo een clubblad te kunnen maken. Jammer genoeg is de meeste respons vanuit de hoek van de pupillen. Ik dacht toch echt dat Fortissimo meer teams heeft dan alleen maar junioren- en mini-teams. Volgende keer beter jongens en dames van de A, B, C, D en andere teams. Neemt niet weg dat dit clubblad eindelijk weer eens lekker dik is. Kost wat meer tijd om te maken, maar dat heb ik er graag voor over. Daarom wens ik jullie dan ook heel veel leesplezier en ... tot het volgende clubblad.

Ton van der Meijden

Grote Club Actie Lever ZO SPOEDIG MOGELIJK je lijst in bij je leider of trainer. Verkoop loten vo onze clu or b

Er zijn nog TE VEEL lijsten En win zelf ook!

Kidz: kijk op

ly.nl www.kidzon idzoneely.nl www.k

Doe mee m Kijk op w et de wedstrijd vo ww.cluba or lotenv ctie.nl erkopers !

in omloop. Niet ingeleverde lijsten betekenen géén loten. Geen loten betekent minder activiteiten voor de jeugd! 5


(advertentie)

Autobedrijf G. Braber

Galvanistraat 59 – 6716 AE EDE – 0318-616047 www.autobraber.nl – info@autobraber.nl Autobedrijf G. Braber B.V., Daihatsu & Kia-dealer en één van de grootste occasioncentrums van Ede en omstreken.

Voor midden- en kleinbedrijf maar ook de particulier

Uw administraties en uw belastingen zijn onze zorg

Proosdijerveldweg 86 te Ede. Tel. 0318-650267 Fax 0318-619151 E-mail DIB@euronet.nl

6


(advertentie)

7


Van het bestuur Voorbereidingen voor de JAV gestart. Het bestuur heeft de voorbereidingen voor de JAV inmiddels in gang gezet. Het is duidelijk dat er ook binnen het bestuur een aantal mutaties zullen gaan plaatsvinden. Voor de vacature van Bestuurslid Voetbalzaken is een opvolger gezocht en gevonden. Het bestuur zal Gert van’t Zand voordragen om deze functie te gaan vervullen. In de vergadering van vorig jaar was reeds aangegeven dat Piet Konings als secretaris zou stoppen na de komende vergadering. Het gehele jaar heeft Wilco Buddingh dan ook al meegedraaid als 2e secretaris. Het bestuur zal dan ook voorstellen dat hij de taak van secretaris op zich gaat nemen. Piet Konings zal wel zijn taken als wedstrijdsecretaris senioren blijven uitvoeren. Een derde mutatie betreft de functie van voorzitter. Hennie de Quay heeft aangegeven dat zij prive, werk en Fortissimo niet langer kan combineren. Het heeft haar veel moeite gekost om tot de eindconclusie te komen dat in dat geval de voorzittersrol bij Fortissimo de eerste was die zou moeten sneuvelen. Alle medebestuursleden respecteren echter voor 100% de keuze die Hennie heeft gemaakt. Er wordt inmiddels gezocht naar een geschikte opvolger voor deze belangrijke functie binnen de vereniging. Kandidaten die zelf vinden dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen wordt verzocht via een van de overige bestuursleden contact op te nemen. Ook zelf zal het bestuur actief gaan zoeken naar een geschikte opvolger. Tips vanuit de leden met betrekking tot mogelijke kandidaten zijn uiteraard altijd welkom. In de JAV zal aan de vergadering een nieuwe, wat modernere, versie van de statuten worden voorgelegd. Gelet op de noodzakelijke meerderheid van stemmen is het waarschijnlijk dat voor dit punt vervolgens een extra vergadering in de winterperiode moet worden uitgeschreven. Naast het huishoudelijk reglement wil het bestuur ook meer aandacht voor het aspect omgangsvormen binnen de vereniging. Ook hiervoor zal een voorstel worden gedaan tijdens de vergadering.

8


BEV - Belangenbehartiging Edese Voetbalverenigingen In de kantine van voetbalvereniging Advendo werd de halfjaarlijkse vergadering van de BEV gehouden. Vertegenwoordigers van alle Edese verenigingen komen hier bij elkaar om algemene en overkoepelende zaken te bespreken. Bij de vergadering waren ook vertegenwoordigers van Sportservice Ede aanwezig. Vanuit Sportservice Ede wordt er binnenkort gestart met een cursus voor Jeugdleiders. Het gaat hierbij niet om techniek, tactiek etc. Doel is om met Jeugdleiders te spreken over het omgaan met probleemsituatie en -gevallen zoals die zich binnen ieder team voor kunnen doen. Hoe houden we de ouder wordende jeugd toch enthousiast en betrokken bij de club. Deelname is gratis. In het clubhuis hangt een poster waar meer informatie opstaat. Belangstellenden kunnen zich via Henk Maliepaard aanmelden. Tevens werden de problemen rond de kwaliteit van de velden besproken. Door de extreme weerssituatie in de zomermaanden heeft het gras zich niet goed kunnen herstellen. Vakmensen praten dan over wortelstructuren etc. Voor ons betekent dit dat wij in de winterperiode voorzichtig met onze velden zullen moeten omgaan. Verder werd gesproken over de Ede Cup in de nieuwe uitvoering. Er worden nu thuis en uitwedstrijden gespeeld met een knock-out systeem. Fortissimo heeft inmiddels de eerste wedstrijd ruim verloren van Advendo. Na de return in Ederveen weten we of er voor ons een snel einde aan het toernooi komt.

9


Wedstrijdverslag F2 Het is zaterdagmorgen 7 oktober 2006 als wij onder genot van een warm najaarszonnetje naar Ederveen afreizen om het aldaar op te nemen tegen de F2 van Advendo. De eerste drie wedstrijden zijn op rij gewonnen maar toch wordt er benadrukt onze tegenstander niet te onderschatten. De stevige wind kan ook roet in het eten gooien. De dames en heren hebben er echter zin in en na een paar minuten staat het al 0-1 door Martijn na een goed uitgevoerde corner. Voor de rust wordt de stand nog naar 0-4 getild door goals van Daan (0-2), Sylvain (0-3) en Marco. Het is erg druk binnen de lijnen en er wordt nog niet echt lekker overgespeeld. Dat zal in de tweede helft echter stukken beter gaan! Al naar enkele minuten pegelt Martijn de 0-5 binnen. Timo zorgt vervolgens voor de 0-6 en de 1-7 (ook de tegenstander weet het net te vinden). Dan zorgt Marco voor het mooie slot van een goede tweede helft. Hij scoort 3 goals op een rij waarvan er één strak in de kruising verdwijnt. Einduitslag 1-10. Wij hebben laten zien dat we niet zomaar bovenaan staan. De volgende tegenstander is gewaarschuwd!

Ronald Jansen, leider F2

Agenda Voor een afspraak met (één van) de bestuursleden kunt u een afspraak maken met de secretaris (0318614546). Hij zorgt dan dat het juiste bestuurslid aanwezig is. Agendapunten voor een commissievergadering inleveren bij de secretaris van de desbetreffende commissie.

Oktober 2006 24 okt vergadering hoofdbestuur 25 okt pupillendag (zie informatie elders in dit clubblad) 31 okt vergadering hoofdbestuur November 2006 1 nov Vergadering Commissie Veluwse Fietsvierdaagse 7 nov vergadering hoofdbestuur 10


Wedstrijdverslag E3 14 oktober 2006 Barneveld E2-Fortissimo E3 Dit keer moest Fortissimo E3 uit naar Barneveld E2. Tot nu toe hadden we zes punten uit 3 gespeelde wedstrijden. We hadden de uitslagen gezien van de eerdere wedstrijden van Barneveld en het beloofde spannend te worden. Nico was nog steeds ziek, dus de leiders moesten nu voor de wedstrijd al een plannetje bedenken over de juiste speelwijze. Zou Fortissimo met 7 spelers voetballen of met alle 8 spelers zonder wissel. Er werd gekozen voor 8 spelers. Theo stond in het doel en de verdedigers waren Delano, Daan en dit keer als laatste man Jeroen. Kristian, Mike stonden op het middenveld en de spitsen waren nu Wesley en Sjors. Barneveld kreeg de aftrap en scoorde gelijk 1-0. We waren even beduusd van deze start en Barneveld kreeg nog een paar kleine kansen maar langzaam en zeker kwamen wij steeds beter in de wedstrijd. De aanvallen werden mooi vanuit de verdediging opgebouwd en via het middenveld werden de spitsen aangespeeld. Sjors en Wesley vonden elkaar blindelings en er volgden nu een groot aantal kansen voor de E3. De keeper van Barneveld hield echter bijna alles tegen. Maar na de zoveelste kans was het dan toch raak en kwamen wij op de terechte 1-1. We gingen door met goed voetbal en al gauw werd het 1-2 voor Fortissimo. Kristian was de stofzuiger op het middenveld en pakte veel ballen af van de tegenstander. Dit konden sommige spelers van Barneveld niet hebben en schopten Kristian bewust op de hakken. Na een blessurebehandeling konden we verder. Wesley nam daarna een corner en deze vloog in 1 keer in het doel dus 1-3, Sjors ging er weer vandoor en scoorde ook nog de 1-4. We hadden er zin in want we bleven doorgaan maar hadden nu pech want we schoten tegen de paal en tegen de lat. De scheidsrechter vergat de tijd en toen scoorde Barneveld in de 35ste minuut de 2-4. De 2e helft was net begonnen en weer scoorde Barneveld 3 -4. Tijd voor Fortissimo om wakker te worden. De ballen werden weer goed naar voren gespeeld en we scoorden nog 3 doelpunten zodat het 3-7 werd. Barneveld scoorde nog 1 doelpunt waardoor de eindstand 4-7 werd voor Fortissimo. Dit was een van de beste wedstrijden van de E3, goed gevoetbald en samen fel gestreden om te winnen. De spelers kregen een verdiend applaus van de meegekomen supporters en ook nog een zakje chips van de vader van Kristian. Jongens ga zo door want het is echt genieten langs de lijn.

Groeten van de walrus 11


(advertentie)

Luxaflex inspiration dealer dealer Roma-rolluiken en garagedeuren

dealer van Velux-dakraambekleding dealer Hamstra raam- en deurhorren

Kortom voor al uw rolgordijnen, vouwgordijnen, lamellen, jaloeziën, plisse’s, paneelgordijnen het juiste adres.

van Ewijk Zandlaan 22C, 6717 LP EDE Tel. (0318) 64 33 76 info@vanewijk-zonwering.nl

www.ambiance-zonwering.nl

12


Fortissimo D2 in het nieuw Wij willen graag Guus Brouwer en Aalt Bakker bedanken voor sponsoren van onze nieuwe Tenue’s.

Boven: Angelo, Laurens, Kristian, Jelle, Daan , Robin en Kevin M Onder: Ghazal, Sander, Ceylan, Tim Kevin K en Rick Op deze foto ontbreekt Lasjer

Bedankt namens Spelers en Begeleiding D2

Uitnodiging Wij willen graag de vrijwilligers van de Veluwse fietsvierdaagse uitnodigen op woensdag 1 november om het een of ander te evalueren met elkaar. Als u punten heeft om iets te verbeteren of eventueel iets wat u tegen stond dan willen wij dit graag van u horen. Onder het genot van een kopje koffie of een drankje willen wij dit graag met u bespreken. Wij zien u dan graag om 20.00 uur in de kantine bij Fortissimo. Met vriendelijke groeten,

de commissie

13


mo K.S.V. Fortissi

nen in

en bij nooi van

Wedstrijden Voetbalschool

9.00 uur. jn als je

Eng

Derde speelronde van de Champions League Barcelona – Manchester United 5 – 10 Deze wedstrijd ging tussen de ongeslagen koploper Barcelona en de ploeg die vooralsnog de laatste plek bezet houdt in de Champions League. Vanaf de aftrap liet Manchester United zien dat het lak had aan de tussenstand want in de eerste helft werd Barcelona compleet overrompeld door de fanatiek spelende Engelsen Met de rust was het verschil al 5 doelpunten Barcelona wist 1 maal doel te treffen, terwijl Manchester United het doel maar liefst 6 keer wist te vinden. In de tweede helft kwam Barcelona een beetje terug, maar Manchester United speelde de wedstrijd beheerst uit en bleef het fel knokkende Barcelona ruim voor. De eindstand in deze wedstrijd werd dan ook 5 – 10 voor Manchester United. Sec1:19

Ac Milan – Bayern Munchen 4 – 13 Deze wedstrijd was er een tussen twee ploegen waarvan de winnaar vandaag de aansluiting met de top zou bewerkstelligen. Bayern Munchen liet vanaf de aftrap zien dat zij wel heel graag richting de bovenste regionen van de ranglijst wilde klimmen. Met een ruststand van 1 – 7 was de wedstrijd eigenlijk al in de eerste helft beslist. De tweede helft was eigenlijk een kopie van de eerste helft alleen scoorde Ac Milan nu 3 keer en Bayern Munchen wisten nog 6 keer het netje te laten bollen. Daardoor eindigde deze wedstrijd met een 4 – 13 overwinning voor Bayern Munchen. 14


(advertentie)

Fytalis Centrum voor Fysio-, Manuele Therapie Revalidatie en Reïntegratie Hesselink van Suchtelenweg 6 6703 CT Wageningen tel.nr 0317 420552 • deskundige behandeling • binnen 48 uur afspraak • multidisciplinaire aanpak mogelijk Timon van Ginkel, fysiotherapeut Martin van Veen, fysiotherapeut, manueel therapeut

Zandlaan 22C 6717 BS Ede Tel. 0318 - 631181 Ook voor uw zonwering en projectstoffering 15


Wedstrijdverslag F1 Fortissimo F1 – RVW F 1

Zaterdag 14 oktober 2006

De verrassing was deze morgen groot toen ik de leider van RVW in de kantine tegenkwam. Het bleek een oude schoolmaat te zijn. Reden om de jongens extra gemotiveerd het veld in te laten gaan, tenslotte wilde ik laten zien wat voor een toppers er bij F 1 rondlopen.

Het eerste begin was erg voorzichtig. We waren, zo bleek al vrij snel, erg aan elkaar gewaagd. Zelf was ik behoorlijk blij dat er eindelijk weer eens “ echt “ gevoetbald moest worden. Het bleek niet van zelf te gaan. De eerste minuten waren voor de tegenstander, had ik ze niet te zenuwachtig gemaakt deze keer? We kwamen meer in het spel en dat leverde gelijk onze eerste corner van de wedstrijd op. Hoewel de bal al gevaarlijk dicht langs het doel van RVW rolde, leverde het niet gelijk een doelpunt op. Omdat we nu meer de aanval zochten had RVW ook de mogelijkheid om te counteren. In de eerste helft hadden we een aantal keren pech, Sylvano schoot de bal richting het doel, maar net niet over de lijn, hetzelfde gebeurde met een bal van Jesse, die zag dat zijn bal van de doellijn werd gehaald. Gelukkig voor ons had de keeper van RVW in de 17e minuut van 16


de 1e helft een slechte uittrap. De bal werd door Ian vakkundig onderschept en met een professionele afronding ging de bal over de achterlijn van de doelman. Eindelijk de 1-0 voor Fortissimo. Met een gevaarlijke 1-0 voor ons gingen we de rust in. Onze trainer Bert gaf nog de laatste aanwijzingen voor de 2e helft. Vanaf het moment van het fluitsignaal werd er gelijk op de aanval gespeeld.Tom bereikte met een prachtige voorzet Ian die helaas net naast schoot. Sven werd door Jasper vakkundig vrij gespeeld en had de mogelijkheid om te passen maar zag dat hij zelf ook een kans had om te scoren. Helaas voor hem en ons team ging zijn bal net naast. Omdat we nu zo aanvallend voetbalden waren er ook veel kansen voor RVW. Gelukkig bleek de “Edesche Muur” (Björn, Jesse en Jasper) ook nu weer bestand tegen de druk van RVW. Ze stonden ook nu weer hun mannetje en waren in staat om de aanval van achteren op te bouwen. Kwam een tegenstander er toch door heen dan was er altijd nog Romy om de bal tegen te houden. In de 4e minuut van de 2e helft was het via de corner van Demian toch raak, 2-0. RVW bracht al snel de spanning terug, 2-1. Jasper liep halverwege de 2e helft van achteren over het veld, passeerde een aantal tegenstanders en bracht Ian in stelling: 3-1. Ons doelpunt werd vrijwel gelijk beantwoord met een tegendoelpunt, 3-2. Hoewel we nog een aantal kansen hadden, Sylvano schoot net over, Tom probeerde voor het doel van RVW met kappen en draaien de doelman te ontwijken, Demian die een afstandsschot net gestopt zag, het bleef 3-2. Onze scheidsrechter blies weer een zeer strakke partij en na 20 minuten klonk het eindsignaal. De wedstrijd was gestreden, de punten bleven bij Fortissimo. Na afloop alleen maar blije gezichten! Deze week speelden Romy, Björn,Jesse, Jasper, Sylvano, Demian, Sven, Tom en Ian

Groeten en tot de volgende keer! Johan Derriks Op onze website www.geocities.com/fortissimof1 kunt u wekelijks het wel en wee van ons team volgen. Ook de vele foto’s zijn zeker de moeite van een bezoek waard 17


(advertentie)

Philips 800 Mb CD spindle 25 stuks Philips DVD+R/-R spindle 25 stuks Videoband naar DVD omzetten

€ 10,€ 15,€ 10,-

ASUS moederbord, AMD 3000 512 Mb intern geheugen 256 Mb grafische kaart DVD RW (Dual Layer) 80 Gb Harddisk, toetsenbord en muis Windows XP home Speakers met subwoofer Incl 17 Inch TFT scherm

Compleet systeem

Nu voor € 899,-

Voor informatie: www.hoekscomputers.nl ( 06-51591409 * info@hoekscomputers.nl Adres: Pienemanstraat 71 6717 WC Ede

Jelco Kamstra bestratingen ook voor particulieren

J. Kamstra Paulus Potterstraat 8 6717 TE EDE 0318-639587 18


(advertentie)

ALLES ALLES VOOR VOOR UW UW TUIN! TUIN!

www.tuincentrumkernhem.nl

* * * * * * * * * *

TUINPLANTEN SIERBESTRATING THUINHOUT & MEUBELS MESTSTOFFEN & & SPEELZAND GRASZODEN & ZADEN RIETMATTEN & HEIDEMATTEN KOI KARPERS & VIJVERPLANTEN KERSTBOMEN & VUURWERK BLOEMBAKKEN & TUINBEELDEN TUINARCHITECTUUR

HOVENIERS, A.J. HOUTMAN & Zn.

in Ede

TUINCENTRUM “KERNHEM EDE”

Houtman & Dochters - tel. 0318-613835

SCHILDERSBEDRIJF Voorsterweg 7 - 6717 GS Ede Tel. (0318) 62 20 87 / 64 06 06

H.J. KERSTEN & ZONEN 19


20

Tijd 17.30-18.30 uur

Woensdag Ede/Vic

PTC+

Tijd 18.00-19.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur 19.30-21.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur

Tijd 17.00-18.15 uur 18.00-19.00 uur 18.30-19.30 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur

Dinsdag Ede/Vic trainingsveld

trainingsveld

Maandag Ede/Vic

Team D1

Team D4 E1-F3-F4 G1-C3 1e–2e Scheidsrechters Dames 3e

Team D1 D2 E2-E4-F1-F2 C2-D3 C1-B2 B1-A1

Trainingsschema seizoen 2006-2007

Kleedkamer 5

Kleedkamer 6 1 2-5 1-6 3 4 multi

Kleedkamer 10 1 4 5-2 6-3 5-2

Trainingsschema


21

Vrijdag trainingsveld

PTC+ trainingsveld

Donderdag Ede/Vic

PTC+ trainingsveld

Woensdag Ede/Vic

Tijd 18.30-19.30 uur 19.30-21.00 uur

Tijd 18.00-19.00 uur 18.15-19.15 uur 20.15-21.30 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur

Tijd 17.30-18.30 uur 18.00-19.00 uur 20.15-21.30 uur 17.15-18.15 uur 18.15-19.15 uur 19.15-20.15 uur 20.15-21.30 uur

20.15-21.30 uur

Team D1 1e

Team D2 E1-E4 4e C3-D4 3e-B2 2e -dames

Team D1 D3 5e mini’s-F5 E2-E3-E5-F1-F2 C1-C2 B1-A1

3e

Kleedkamer 6 1

Kleedkamer 1 4 4 2-6 5-3 6-1

Kleedkamer 5 2 6 multi 1-6 3-4 5-1

multi

winterperiode 2006-2007


Wedstrijdverslag E3 7 oktober 2006 Blauw Geel E5 - Fortissimo E3 Om 9 uur stond de uitwedstrijd tegen Blauw Geel op het programma. We stonden ruim op tijd op het veld om te beginnen maar Blauw Geel had geen scheidsrechter en kwam bij ons vragen of iemand de wedstrijd wilde fluiten. Arend wilde wel fluiten maar toen moest er eerst een fluit in de kantine gehaald worden. De leidster kwam 5 minuten later terug rennen en zei opgelucht: nu kunnen we beginnen. De reactie hierop was; waar is de wedstrijdbal dan, we hebben soms voor het voetbal ook een bal nodig. En weer rende ze terug naar de kantine maar nu voor een bal. Tien minuten later kon dan toch de wedstrijd beginnen. Theo stond in de goal en de verdediging bestond uit Delano, Daan en Jesse van de F1. Het middenveld werd gevormd door Jeroen. Kristian en Tom (ook weer van de F1) en de voorhoede waren Mike en Sjors. We begonnen zeer aanvallend en het werd gauw 0 -1 voor ons. We lieten daarna een aantal kansen onbenut waardoor Blauw Geel uit het niets zomaar de 1 - 1 kon maken en voor rust zelfs op een 2 - 1 voorsprong kwam. In de rust werd door de leiders Eddy en Ben een tactisch praatje gehouden wat er fout ging en wat we konden verbeteren. Dit heeft inderdaad geholpen want we speelden goed over en waren zeer agressief naar de tegenstander toe. Al gauw werd het 2 -2 en binnen enkele minuten scoorden we ook nog de 2 - 3 en de 2-4. We waren op dat moment oppermachtig en speelden Blauw Geel helemaal de mat af. Toch kwamen ze terug tot 3 - 4 maar dat werd gelijk vanaf de aftrap weer rechtgezet tot 2 doelpunten verschil want Sjors scoorde de 3 - 5 eindstand. Een compliment en een dank je wel voor Tom en Jesse van de F1 die zeker hebben bijgedragen aan deze overwinning van de E3

Groetjes van de walrus

22


Van de TJC Mijn eerste 3 maanden als technisch jeugd coördinator (=TJC) bij de KSV Fortissimo zitten er op, en het was een hectische start! In de voorbereiding op het seizoen 2006-07 waren er nogal wat ‘losse eindjes’ te overgebleven na de afsluiting van vorig seizoen. Zo was het kader voor diverse teams nog niet compleet, bleek menigeen het niet eens te zijn met trainingstijden, was het trainingsmateriaal niet compleet, en meer van dit soort zaken. Ik zeg expres: dit soort zaken, want de genoemde knelpunten waren vooral van organisatorische aard en ik ben niet aangesteld bij Fortissimo om die op te lossen. Maar omdat het onmogelijk was om mijn taak naar behoren uit te voeren als de ‘organisatie niet staat’ hebben we met een aantal mensen de schouders onder deze klus gezet en op dit moment staat de Fortissimo-jeugdtrein aardig op de rails. Wat is dan wel mijn taak? Mijn belangrijkste doelstelling is om op alle fronten de voetbaltechnische kwaliteiten bij de D-pupillen en de A- t/m C-junioren te bevorderen, met het spelplezier van deze jeugdige spelers als belangrijk aandachtspunt. Om dit te bereiken geef ik de betreffende trainers instructie op tal van terreinen. Zo zijn we gestart met de trainingsopbouw en het spelsysteem en zullen zeker ook de taken binnen de verschillende linies in een team en de coaching tijdens de wedstrijden aan bod komen. Daarnaast mag ik van het bestuur trainers en leiders van alle pupillenteams (dus D, E en F) aanbieden om de module “D-pupillen” van de KNVB te volgenvoor nog meer theoretische onderbouwing van de praktijk. De inventarisatie van deelname is bijna rond, wie nog mee wil doen moet zich snel, liefst via de coördinator, bij mij melden. Het selecteren welke jongen of meisje in welk team speelt, het bepalen wie geschikt is om (evt tijdens het seizoen) door te schuiven naar een ander team of zelfs naar een volgende leeftijdsgroep: dat alles is mijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden: dit gebeurt niet zonder dat ik hiervan weet en mijn toestemming heb gegeven. Dat geldt natuurlijk niet voor het oplossen van een tijdelijk probleem bij een jeugdteam waar veel zieken of geblesseerden zijn: het is de bedoeling dat trainers/leiders dit soort zaken onderling oplossen. Ik ben enthousiast aan mijn nieuwe job begonnen en merk dat een veel mensen dit enthousiasme met mij delen. We zien op alle fronten resultaat en ik hoop dat de komende periode blijkt dat we op de geode weg zijn bij de jeugd van KSV Fortissimo. Met sportgroeten,

Henk Maliepaard

23


De wedstrijden - THUIS Tijd Wedstr.nr Zaterdag 28 oktober 2006 14:30 116187 Fortissimo A1 ONA ‘53 A1 13:00 17193 Fortissimo B1 Blauw Geel’55 B1 Scheidsrechter: Welsen, J. van 11:15 11:00 10:00 10:00 08:45 10:00 09:00 09:00 Zondag 12:00 12:30 10:00 Zaterdag 11:30 14:30 09:00 10:15 10:00 10:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:15 Zondag 14:30

32032 45607 54471 66761 66225 76996 71868 123457 90189 90318 90059 17225 43057 50593 53291 57559 67311 67446 69581 69582 123458 49295 81030

12:00

90686

10:30

104079

Fortissimo B2 Bennekom B4 Fortissimo C2 Jeugd FC C1 Fortissimo D3 DTS ‘35 D6 Fortissimo E1 Blauw Geel’55 E2 Fortissimo E3 Terschuurse Boys E2 Fortissimo F3 SKV F4 Fortissimo F4 SDV Barneveld F3 Fortissimo F5 ONA ‘53 F4 29 oktober 2006 Fortissimo 3 Reaal Dronten 2 Fortissimo 4 Presikhaaf FC 4 Fortissimo 5 Barneveld 3 04 november 2006 Fortissimo B1 SML B1 Fortissimo C3 Uchta C2D Fortissimo D1 Blauw Geel’55 D1 Fortissimo D2 DTS ‘35 D4 Fortissimo D4 Hoevelaken D4 Fortissimo E1 SML E3 Fortissimo E4 SDC Putten E6 Fortissimo F1 AVW ‘66 F2 Fortissimo F2 Bennekom F6 Fortissimo F5 SKV F8 Fortissimo G1 Jonge Kracht G3 05 november 2006 Fortissimo 1 ONA ‘53 1 Scheidsrechter: Dollenkamp, H.A. Fortissimo 2 AZ 2000 5 Scheidsrechter: Baars, F.J.G. Fortissimo DA1 24

-

HC ‘03 DA1


De wedstrijden - UIT Tijd Wedstr.nr Zaterdag 28 oktober 2006 10:15 39846 DTS ‘35 C3 Fortissimo C1 09:00 45312 Bataven C3 Fortissimo C3 09:00 50511 SDC Putten D2 Fortissimo D1 09:00 56920 Bennekom D3 Fortissimo D2 10:00 54434 Veluwse Boys D1 Fortissimo D4 10:15 66821 Otterlo E1 Fortissimo E2 09:00 66777 SDV Barneveld E5 Fortissimo E4 09:00 66796 Hoevelaken E6 Fortissimo E5 11:00 75289 Blauw Geel’55 F1 Fortissimo F1 10:00 75029 Edesche Boys F1 Fortissimo F2 10:00 49287 Victoria Boys G1 Fortissimo G1 Zondag 29 oktober 2006 14:30 80766 Veluwezoom 1 Fortissimo 1 Scheidsrechter: Peeters, P.A.M. 11:00

90024

12:30

104059

Zaterdag 12:15 14:30 11:00 11:00 09:30 09:15 09:00 09:00 10:00 10:30 Zondag 10:00 10:00 10:00

CHRC 2 Fortissimo 2 Scheidsrechter: Hoeve, M. ter Woezik DA1 Fortissimo DA1 Scheidsrechter: Hermsen, J.A.M.

11991

04 november 2006 Zeewolde A2 Fortissimo A1 Scheidsrechter: Foppen, W.

32343 39926 43053 55835 67162 67054 67183 71309 72908

Fortissimo B2 Fortissimo C1 Fortissimo C2 Fortissimo D3 Fortissimo E2 Fortissimo E3 Fortissimo E5 Fortissimo F3 Fortissimo F4

Blauw Geel’55 B3 Bennekom C2 Dodewaard C1 Harskamp D2 SDS ‘55 E1 Glind De E2 Terschuurse Boys E3 SDOO F2 ONA ‘53 F2 05 november 2006 91155 Epe 4 91017 RVW 3 91284 Eerbeekse Boys 4 25

Fortissimo 3 Fortissimo 4 Fortissimo 5


(advertentie)

Klus-Idee Klus en Onderhoudsbedrijf

Badkamers, Keukens en Wc’s Zolders en Kelders Uw adres voor al uw klussen in en om huis Tel. 0318 638943 Mob. 06 534 03680

Lutulistate 46 6716 NS Ede

U het Idee, wij de Klus

Iedere zaterdag in Ede op de markt! Telefoon: 06 - 295 66 336

26


Van de Kantinecommissie Voor het clubhuis van de K.S.V. Fortissimo zoeken wij

BARPERSONEEL M/V SCHOONMAAKPERSONEEL M/V Functie-eisen:

- Een goed humeur - Betrokkenheid bij onze club - Een beetje exibiliteit - Bereid tot het ruilen van diensten indien nodig - Af en toe tussendoor ook beschikbaar willen zijn

Wij bieden u:

- Een spannende bezigheid in uw vrije tijd - Leuke kontakten met andere leden. - Veel gezelligheid, dus veel lachen en dat is gezond - Eens per jaar een gezellige vrijwilliggersavond - Dit seizoen willen we ook gezellige inloopavonden houden, waar jullie nieuwe informatie krijgen als dat zich voordoet

Voor de bar is er als eerste personeel nodig voor de dinsdagavonden om de week, een keer in de vier weken op donderdagavond en een keer in de vier weken op zaterdagmiddag. Voor het schoonmaken van het clubhuis op maandag kunnen we nog heel wat mensen gebruiken. Dit wordt nu gedaan door een paar leden die dit al meer dan tien jaar doen en een beetje jong bloed is zeer welkom. Voor inlichtingen kunnen jullie terecht bij Ingrid Schuurman-Barra, Tel 0318 - 642659, mobiel 06 46233401of via email ingridschuurman@chello.nl 27


(advertentie)

What do you do? Bij Manpower Ede krijg je altijd een basisplaats Maak via Manpower de transfer naar een nieuwe werkgever. Wij hebben volop werk voor administratief, technisch en industrieel personeel

MANPOWER EDE Nieuwe Stationstraat 4 in Ede (voormalig Primafoonpand) telefoon: 0318 - 653644 28


(advertentie)

HAIRSTYLE PAATS Dames en Heren Kapsalon Bonita Paats Stationsweg 107 6711 PN Ede ☎ 0318-614494

zonder afspraak 29


Sinterklaas

Ook dit jaar komt sinterklaas onze club weer bezoeken, hij zal op vrijdag 1 december bij ons clubhuis langskomen. half 7 gaat de zaal open en we beginnen om 7 uur. Het feest is dit jaar alleen voor de mini’s en de F-jes. De inschrijfformulieren komen zo snel mogelijk via de leiders van de teams. Opa’s en oma’s en papa’s en mama’s zijn ook welkom en zelfs broertjes en zusjes t/m 8 jaar! Als je een broertje of zusje tot 8 jaar meeneemt, moet die ook op het inschrijfformulier vermeldt worden. LET OP: HET IS EEN KINDERACTIVITEIT, DUS EEN ROOKVRIJE AVOND!!

30


mo K.S.V. Fortissi

nen in

en bij nooi van

Wedstrijden Voetbalschool

9.00 uur. jn als je

Eng

Speelronde 4 van de Champions League Ac Milan – Barcelona 4 – 5 Vandaag waren de returns van ronde 1 en speelden de teams voor het eerst in hun nieuwe outfits. Was de eerste wedstrijd nog een makkelijke prooi voor Barcelona nu moesten ze vol aan de bak want Milan wilde koste wat kost de 3 punten binnen halen. De wedstrijd ging gelijk op en de ruststand was dan ook terecht 3 – 3 . Na de limonade veranderde het spelbeeld nauwelijks. En bleef het spannend tot op de laatste seconde, net voor dat de scheidsrechter affloot besliste Barcelona de wedstrijd in hun voordeel door de 4 – 5 op het scorebord te zetten. Milan kreeg niet eens meer de tijd om af te trappen want gelijk na het doelpunt floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Sec1:19

Bayeren Munchen – Manchester United 10 – 4 Deze wedstrijd ging in de eerste 10 minuten gelijk op allebei de teams waren aan elkaar gewaagd en niemand durfde te voorspellen wie er met de 3 punten vandoor zou gaan. Na 10 minuten kreeg Bayeren Munchen er een speler bij en dat bleek het grootte verschil te worden in deze wedstrijd. Na een ruststand van 4 – 1 liepen de Duitsers in de tweede helft uit naar een 10 – 4 overwinning. Helaas doet de uitslag vermoeden dat het een eenzijdige partij was maar Manchester United had deze wedstrijd ook best wel wat pech. Paal en lat stond een aantal doelpunten in de weg anders had de uitslag zeker dichter bij mekaar gelegen. 31


Commissies Seniorencommissie Voorzitter Secretaris Spelerszaken Wedstrijdsecretaris

Maurice Molenaar Tamara Elings André Braber Piet Konings

639203 614546

Jeugdcommissie: Voorzitter Secretaris Wedstrijdsecretaris Junioren Technisch jeugdcoördinator Wedstrijdsecretaris Algemeen lid

Pitrik Honig Sjaak Kalfs Rijk van de Kaa Henk Maliepaard Dineke van de Pol Jan Baggel

06 - 14286084 639148 621351 622316 622033 630292

Coordinatoren: Coördinator D-Pupillen Coördinator E-Pupillen Coördinator F-Pupillen Coördinator voetbalschool

vacant Arend van Wakeren Martin van Asselt Harry Sparnaay

631920 624503 622914

Internationaal toernooi Voorzitter Secretaresse/omroep/tolk Penningmeester Voeding Wedstrijdzaken Huisvesting Sponsorzaken Veld Activiteiten/scheidsrechters Algemeen

Ed O’Brien Marianne van Weiden Jan van Aalst Edna Boerleider Mark van Aalst Peter Wildekamp Dick Gerressen John van Weiden Dik Hols Henk van de Wetering

619593 646230 638001 625525

Activiteitencommissie Voorzitter Secretaresse

Walter van Ewijk Petra Abma

06 - 53650574 623615

32

621857 646230 621312 840078 621312


Veluwse Fiets Vierdaagse Voorzitter/ penningmeester Secretaris Leden

Jan van Aalst Ria Dorrestein Riny Möller Marian Hovestad

621312 611121 617554 437810

Kantinecommissie Voorzitter Planner Floormanager Locatiebeheerder

Theo Alberts Ingrid Schuurman Barra Riny Möller Marinus Kusters

06 - 23621013 06 - 46233401 617554 630556

Sponsorcommissie Voorzitter Penningmeester Lid Lid

Dick Gerressen Joke Gerressen André Braber André van Offeren

619593 619593 639203 620863

Stand en programma Voetbalschool 1 2 3 4

Barcelona Bayern Munchen Manchester United A C Milan

Gspld 4 4 4 4

Winst Gelijk 3 0 3 0 1 0 1 0

Verlies 1 1 3 3

Pnt 9 9 3 3

Voor 39 35 22 22

Tegen 24 28 31 34

De eerstvolgende wedstrijden: Datum 28 - 10 - 2006 28 - 10 - 2006

Tijd 10.00 uur 10.00 uur

Veld 1 2

Team 1 Bayern Munchen Manchester United -

33

Team 2 Ac Milan Barcelona


Leiders en trainers A1

B1

B2 C1 C2

C3

D1

D2

D3

D4 E1

E2

Trainer Leider Verzorger Trainer Leider Leider Trainer Leider Trainer Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider Trainer Trainer Trainer Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Trainer Leider Trainer Leider Trainer Leider Leider Trainer Leider

Willy Bijsterveld Theo Oostenrijk Jerry Schuurman Adrie Lubbers Leo Hoeks Dedde Jansen Willem Hanegraaf AndrĂŠ Hulzinga Harm-Jan van Omme Henk Donkervoort Danny van de Pol Freek Kosakoy John van Weiden Erik van Aalst Remco Maassen Alois Vervaart Gerard Koerntjes Peter Ruhulesin Rob Pieters Dick van Wijk Carel Aalbers Kevin de Quay Aalt Bakker Sylvia Bootsma Jack van de Biezen Nettie Haalboom Virgie Linssen Anton Keller Jeffrey Velthuizen Hendrik-Jan Vos Pieter-Willem Vollbehr Petra Baars Marcel MĂśller Edwin Speijers Wilco Buddingh 34

06 06 06 -

06 -

630593 654185 637044 638274 621378 610934 620675 621084 624607 636833 622033 624924 55790456 23230376 24487168 621556 653559 634740 616316 625144 624681 636540 635056 840086 624906 20543912 633474 637078 640836 637149 690444 621808 639960 641733 642141


Leiders en trainers E3

E4 E5

F1

F2 F3

F4

F5 G1 Mini’s

Trainer Leider Leider Trainer/leider Trainer/leider Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer/leider Trainer/leider Trainer Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Trainer Leider Trainer

Arend van Wakeren Eddy Buitenhuis Ben van Bruxvoort Robert van ‘t Westwinde Bert Herikhuizen Michel van Dijk Jan van de Biezen Erwin Lamers Bert van Engelenburg Martin van Asselt Johan Derriks Ronald van Vliet Ronald Jansen Dick Verstegen Jeffrey van de Pol Edward Reede René Scheffers Wout van de Peppel Anna-Pauwlona van de Dries Ernest David Ramon Hanssens Edwin Buitenhuis Peter de Visser Jeroen Lentink Harry Sparnaay

631920 634638 06 - 20420974 638768 623637 631572 614225 638142 624503 645033 841331 655655 640883 622033 616154 615008 612929 625522 639866 625576 655161 636932 06 - 22401288

Gelieve aanvullingen of wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven.

35


(advertentie)

Het is tijd voor sport. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging. En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank Ede T (0318) 660 660 E particulieren@vallei-en-rijn.rabobank.nl I www.rabobank.nl

36


(advertentie)

Wienholts Kerkweg 41 Ede tel. 0318 - 612760

Parketvloeren 37


Hoofdsponsor • • • • • •

Ambiance zonwering van Ewijk Afvalcombinatie Vallei A-Krediet Autobedrijf G. Braber bv Café Premier Hapro Internationaal bv

Kledingsponsor •

Sport Vision

Intern. toernooisponsor •

Stargroup Financieel Advies

Stersponsors • • • • • • • • • •

Administratie en belastingadviesburo D.A. Jansen Kodijko Schilders- en behangersbedrijf H.J. Kersten & Zonen Grolsch Bierbrouwerij Poeliersbedrijf Middendorp Gordijnenboetiek Gorvita Autobedrijf Abma & Wolterink bv Houtman Tuincentrum Rabobank Vallei en Rijn Café de Pineut 38


Overige sponsors Overige bedrijven in diverse sponsorvormen van zoals materieel, advertentie, reclamebord, club van 50 enz. Aannemersbedrijf Maassen BV Aannemersbedrijf Zeggelaar Administratiekantoor DIB Aluzon Zonweringen Asito Schoonmaak bv Autobedrijf van Wijk Ede Autorijschool Eric.nl Autoschadebedrijf Velbo Avinom BV Bas Coiffures BDU (Ede Stad) Bloemenhandel Gert van de Born Bouwbedrijf de Bondt BV Brush Burg Bennekom bv Café Premier Dera Auto-Electric bv Disco Holiday Dragt bv Eijlander Electronics Engelenburg BV Extran Foto HECO Fytalis

Gordijnenboetiek Gorvita Grand Prestige Hairstyle Paats Hardeman Loodgietersbedrijf en Gasfitter Hemels van der Hart Hoeks Computers Ede Jelco Kamstra, bestratingen Jobu Caravans Manpower Uitzendorganisatie Meuris & Van den Brink Assurantiën Middendorp Poeliersbedrijf Noot Holding bv Opperman Webdesign Pizzeria Sole D’Italia Repro Mercurius Rijsemus Visgilde Slagerij Jongenotter Sport Vision Ede Stargroup Financieel Advies Sysqa Almere Trelleborg Velp bv Wienholts Parket en Hout Zonnenberg Makelaardij

Denk bij het doen van uw boodschappen of het realiseren van uw wensen aan onze sponsors. 39


Onze privé-sponsors van de club van 50 Aalst, Jan van Albers, Theo Blaak, Gert v.d. Boomen Til en Toon van de Bondt, Hans de Bos, Caroline en John Bosma, Frits Braber, André Brink, Heidi en Gerko van de Buitenhuis, Eddie en Bart Gerressen, Dick Geus, Sem de Gieles, Opa Graaf, Dieneke de Grim, Peter en Laurens Harten, Piet van Hoekstra, Pake Bauke Horst, Hans van de Hovestad, Marian Jeugdvoorzitter Jonkers, Wim Jooren, Wil & Cees Kersten, Alex

Kersten, Harry Koenders, Piet en Fook Kwaaitaal, A.J.M. Lammers, Peter Mien Molenaar, Maurice Möller, Theo en Rinie † Möller, Wim Nijburg, J. Offeren, André van Offeren, Gonnie van Platschorre, Loek Ribbens, Richard Ruhulesin, Peter Schuurman-Barra, Ingrid Seelt, Megan en Jenson Smeels, Hans Top, Dries van de Vermeer, Jan Vries, Barend de Zonnenberg, Wistik

Steun uw vereniging door middel van financiële of materiële sponsoring. Of wordt gewoon lid van de club van 50

40


(advertentie)

KLEDINGSPONSOR KSV FORTISSIMO

Sport Vision Ede Maanderweg 44 6711 NE Ede T (0318) 615589 I www.sportvisionede.nl E info@sportvisionede.nl


Voor al uw bloemen en planten

Bloemenhandel

Gert vd Born

schiet elke week in de roos Stationskiosk Ede-Wageningen Tel. 0318 - 613535

Kerkweg 31c Ede Tel. 0318 - 631779 Eikenlaan 3 Bennekom Tel. 0318 - 416880

0605_KSV_clubblad  
0605_KSV_clubblad  
Advertisement