Page 1


(advertentie)

Hoofdsponsor Internationaal Jeugdtoernooi

0318 - 67 27 67 Voor al uw: - Hypotheken - Pensioenverzekeringen - Beleggingsverzekeringen - Spaar- en Beleggingsrekeningen - Auto- en Motorverzekeringen - Woonhuisverzekeringen - Inboedelverzekeringen - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Alle zakelijke verzekeringen Voor de door u bij Stargroup afgesloten hypotheek storten wij â‚Ź 70,- in de jeugdkas van Fortissimo. Uiteraard wacht ook u een attentie.

WWW.STARGROUP.NL


Clubblad KSV Fortissimo 38e jaargang nr. 2 K.S.V. Fortissimo Opgericht: Accommodatie:

12 september 2006

10 augustus 1945 Hoekelumse Eng, Sportparkweg 8, 6717 LD Ede

Consul en correspondentie-adres P.A.C. Konings Nieuwe Kazernelaan 31, 6711 JA Ede Hoofdbestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemene zaken Voetbalzaken

Henny de Quay Piet Konings Marcel Möller Gerko van de Brink vacature

Tel: 614546

636540 614546 639960 622705 -

Contributie / Ledenadministratie Gert v.d. Blaak, Hoog Maanen 54, 6717 HZ te Ede, tel. 0318 - 668077 E-mailadres: fortissimo-leden@planet.nl Banknummer: Rabobank 30.93.45.928 Postbank 21 44 406 tnv Penningmeester Fortissimo Contributie per 1 januari 2005 Betaling per Pupil Junior Maand € 7,00 € 9,00 Kwartaal € 21,00 € 27,00 Half jaar € 42,00 € 54,00 Jaar € 84,00 € 108,00

Senior € 12,00 € 36,00 € 72,00 € 144,00

Internet www.ksv-fortissimo.nl

1

Tel: 632408

N.Sp.lid € 5,00 € 15,00 € 30,00 € 60,00


(advertentie)

A L T I J D 5 0 A P K - G E K E U R D E A U TO ’ S O P VO O R R A A D

IN- EN VERKOOP

INRUIL

W W W. A B M A - WO L T E R I N K . N L

FINANCIERING FRANKENENG 25B

0318-692222

ALUZON EDE

ZONWERING / ROLLUIKEN

• Binnen- en buitenzonwering • Garagedeuren • Kunststof ramen en deuren • Reparatie en onderhoud

• Rolluiken • Horren • Serrebouw • Airco’s

���������������

BEZOEK ONZE SHOWROOM! CA. 120 M2 Aan de Nieuwe Maanderbuurtweg 10 – 6717 AS EDE 0318 623803 info@aluzon.nl 2


(advertentie)

ALLES ALLES VOOR VOOR UW UW TUIN! TUIN!

www.tuincentrumkernhem.nl

* * * * * * * * * *

TUINPLANTEN SIERBESTRATING THUINHOUT & MEUBELS MESTSTOFFEN & & SPEELZAND GRASZODEN & ZADEN RIETMATTEN & HEIDEMATTEN KOI KARPERS & VIJVERPLANTEN KERSTBOMEN & VUURWERK BLOEMBAKKEN & TUINBEELDEN TUINARCHITECTUUR

HOVENIERS, A.J. HOUTMAN & Zn.

in Ede

TUINCENTRUM “KERNHEM EDE”

Houtman & Dochters - tel. 0318-613835

Autobedrijf G. Braber

Galvanistraat 59 – 6716 AE EDE – 0318-616047 www.autobraber.nl – info@autobraber.nl Autobedrijf G. Braber B.V., Daihatsu & Kia-dealer en één van de grootste occasioncentrums van Ede en omstreken. 3


Van de redactie / algemeen Redactie Ton van der Meijden, Allendesingel 149, 6716 GN Ede, tel. 637971 e-mail: clubblad@ksv-fortissimo.nl of redactieclubbladksv@tiscali.nl Kopij Het volgende clubblad van het seizoen 2006/2007 verschijnt ±26 september. De kopij hiervoor kunt u tot uiterlijk vrijdag 22 september 18.00 uur insturen. Twee weken later is de deadline voor het daaropvolgende clubblad, dat omstreeks 10 oktober bij u op de mat zal liggen. De redactie zal in voorkomende gevallen ingezonden berichten inkorten of weigeren. Aanleveringstips - Stuur kopij via bovenstaande mail-adressen - Stuur foto’s als losse bijlagen mee in het mailbericht, plaats ze niet in bijv. Word - De hoeveelheid tekst voor een pagina bedraagt circa 370 woorden of 2200 leestekens (incl. spaties). Voor elke foto (5x7 cm) rekent u 50 woorden of 250 tekens minder Afgelastingen Op pagina 603 van Teletekst bij Nederland 1, 2 en 3 wordt vermeld wanneer er een algehele afgelasting plaatsvindt door de KNVB. Al onze teams spelen in afdeling Oost. Op het TV-kanaal van de LOE op teletekst pagina 629 (teletekstpagina van KSV Fortissimo) wordt zodra er een algehele, maar ook een individuele afgelasting plaatsvindt deze hierop vermeld. Hou deze pagina’s dan ook goed in de gaten. Raadpleeg uw leider/trainer over alternatieven die misschien op die dag kunnen plaatsvinden. Aanbeveling verdient om per team hierover vaste afspraken te maken. Bezorging Mocht u toch het clubblad niet ontvangen, dan kunt u een exemplaar afhalen achter de bar met vermelding van de wijk waarin u woont. Wilt u adreswijzigingen of andere meldingen betreffende de bezorging doorgeven aan Gert v.d. Blaak (zie pagina 1)

4


Voorwoord Hallo beste lezers, leden, sponsoren en andere Fortissomo-aanhangers, De kop is er nu echt weer af. Alle teams hebben hun eerste optreden iin de competitie achter de rug. Het is vooral bij de pupillen altijd weer even spannend. Hoe zullen onze kinderen het er van afbrengen? Spannend voetbal of grote klasseverschillen? Hebben ze al veel geleerd van de trainingen? Blijft het nog een seizoen kluitjesvoetbal? De tijd zal het leren. Zolang het weer meewerkt, blijft het altijd een genot om langs de lijn naar een stel fanatieke voetballertjes te kijken. In dit nummer veel leesvoer. Over gezellige uitjes, een paar wedstrijdverslagen. Informatie van enkele commissies. En natuurlijk ontbreken de wedstrijden voor de komende weken niet. En veel leuke KLEURENfotos. Wilt u deze ook echt in kleur zien? Vraag dan de digitale versie van uw clubblad op bij de redactie. Veel lees- en kijkplezier. Tot het volgende clubblad.

Ton van der Meijden

(advertentie)

Het is tijd voor sport. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging. En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank Ede T (0318) 660 660 E particulieren@vallei-en-rijn.rabobank.nl I www.rabobank.nl

5


(advertentie)

Molenstraat 138 6712 cc ede Tel. 0318 - 610492 www.bascoiffures.nl

Voor midden- en kleinbedrijf maar ook de particulier

Uw administraties en uw belastingen zijn onze zorg

Proosdijerveldweg 86 te Ede. Tel. 0318-650267 Fax 0318-619151 E-mail DIB@euronet.nl

6


(advertentie)

Zandlaan 22C 6717 BS Ede Tel. 0318 - 631181 Ook voor uw zonwering en projectstoffering

Fytalis Centrum voor Fysio-, Manuele Therapie Revalidatie en Reïntegratie Hesselink van Suchtelenweg 6 6703 CT Wageningen tel.nr 0317 420552 • deskundige behandeling • binnen 48 uur afspraak • multidisciplinaire aanpak mogelijk Timon van Ginkel, fysiotherapeut Martin van Veen, fysiotherapeut, manueel therapeut 7


Van de bestuurstafel Vrijwilligers bedankt De hectiek van het opstarten van de vereniging na de vakantieperiode is weer bijna voorbij. Er is veel werk verzet. Vaak achter de schermen, en soms ondankbaar, is er alles aan gedaan om de aanloop naar de competitie goed te laten verlopen. Toch zullen er in de hectiek ook zaken niet goed zijn gelopen. Iedereen die iets te melden heeft over zaken die niet goed zijn gelopen of beter kunnen wordt gevraagd zich te richten tot de verantwoordelijke commissie of het bestuur. Alleen dan kunnen we er met zijn allen aan werken het de volgende keer weer beter te doen. Een bijzonder woord van dank is hier op zijn plaats aan alle vrijwilligers die de afgelopen weken bergen werk hebben verzet en de gaten hebben opgevuld die her en der in de organisatie naar boven kwamen. Sponsorsituatie Zoals ook in het vorige clubblad aangekondigd zijn er zes sponsoren geworven. Afgelopen zaterdag heeft voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd van het eerste de ofďŹ ciĂŤle presentatie plaatsgevonden. Omdat de vorige keer niet alle namen helemaal correct zijn weergegeven volgt hieronder nogmaals een overzicht: - Autobedrijf G. Braber - Ambiance zonwering Van Ewijk - Afvalcombinatie Vallei - A-krediet - Hapro - Cafe Premier Nieuw is dat de thuiswedstrijden van het eerste in de Ede Stad zullen worden aangekondigd met een advertentie. Ook andere sponsoren kunnen natuurlijk met hun naam mee adverteren. Informatie hierover is te verkrijgen bij Dick Gerressen. Nieuwe jeugdleden vragen meer vrijwilligers Dat de jeugdvrijwilligers goed aan de weg timmeren wordt nog eens bevestigd door het grote aantal nieuwe leden dat zich ook dit jaar heeft aangemeld bij Fortissimo. De aanwezige vrijwilligers, coordinatoren, trainers en commissieleden doen hun uiterste best alles in goede banen te leiden en te regelen. Na de eerste opvang is het dan de bedoeling dat er nieuwe vrijwilligers komen die taken kunnen gaan overnemen. 8


Vandaar hier een beroep op A- en Bjunioren, senioren en ouders van leden om een stukje van de taak over te nemen. Meld je aan bij een van de leden van het Bestuur of Jeugdcommissie. Iedere hulp is hard nodig. Inloopavonden Bestuur Vorig jaar heeft het bestuur iedere twee weken een inloopavond gehouden waar leden gebruik van konden maken om een onderwerp met bestuursleden te bespreken. Hiervan is niet veel gebruik gemaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten deze inloopavonden te laten vervallen. Leden die iets willen bespreken kunnen nu via de secretaris, Piet Konings, een afspraak maken. Voorlopig vergadert het bestuur nog iedere week op de dinsdagavond. Zodra de opstart van het nieuwe seizoen voorbij is zal dit weer om de week worden. Gebruik maken van de accommodatie Veel leden maken gelukkig met veel plezier gebruik van onze accommodatie. Omtrent dit gebruik zaijn een aantal aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Allereerst is het de vastlegging van activiteiten in de grote agenda achter de bar. Door vastleggen van activiteiten worden terleurstellingen voorkomen. De medewerekrs van de kantine zijn graag bereid om activiteiten te ondersteunen. Maar dan moet wel bekend zijn dat ze er zijn. Vandaar het verzoek aan alle team-vertegenwoordigers om mogelijke activiteiten buiten de reguliere trainingen en wedstrijden om te melden in de agenda achter de bar. Een ander aspect van accomodatiegebruik betreft de netheid waarin kleedkamers en gangen worden achtergelaten. Ook hier zullen we er samen voor moeten zorgen dat alles in een nette staat blijft. Hoewel het door een drukke bezetting niet altijd makkelijk is om misbruikers aan te spreken zullen we er met zijn allen allert op moeten blijven dat teams en of spelers die er een zootje van maken worden aangesproken. Aan trainers en leiders de ondankbare, maar noodzakelijk, taak om ook tijdens het omkleden te zorgen voor toezicht in de kleedkamers.

Wilco Buddingh 9


Zwaluwen Jeugd Actie Op zaterdagochtend 16 september staat het pupillenvoetbal in het teken van de Zwaluwen Jeugd Actie. Op deze dag worden er geen wedstrijden vastgesteld, maar spelen de pupillen (zowel de jongens als de meisjes) in toernooivorm onder het motto:

“Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes” Van alle deelnemertjes wordt verwacht dat zij € 1,00 (meer mag ook) inleveren voor het goede doel. In district Oost nemen bijna alle 500 verenigingen deel aan deze actie, hetgeen betekent dat bijna 4000 pupillenteams (zo’n 40.000 pupillen) acte de présence geven. De opbrengst komt ten goede aan het Prinses Beatrix Fonds, dat zich ten doel stelt om mensen met een beschadiging van het centrale zenuwstelsel en/of spieren, veroorzaakt door o.a. polio, spasticiteit en multiple sclerose, in staat te stellen zo goed en zelfstandig mogelijk te leven. De opbrengst van deze jeugdactie zijn echter speciaal voor sport, spel en recreatievoorzieningen voor de gehandicapte jeugd Wij hopen dat jullie allemaal op 16 september om 09.00 uur aanwezig zullen zijn, om er een fijne voetbalochtend van te maken en een heel goed doel te steunen. Jullie, de pupillen van Fortissimo kunnen na afloop dan ook zeggen: “Wij als gezonde maatjes hebben gevoetbald voor onze gehandicapte kameraadjes”. Veel (voetbal)plezier allemaal. De Jeugdcommissie ZIE OOK VERDER IN HET CLUBBLAD >>>

10


(advertentie)

Philips 800 Mb CD spindle 25 stuks Philips DVD+R/-R spindle 25 stuks Videoband naar DVD omzetten

€ 10,€ 15,€ 10,-

ASUS moederbord, AMD 3000 512 Mb intern geheugen 256 Mb grafische kaart DVD RW (Dual Layer) 80 Gb Harddisk, toetsenbord en muis Windows XP home Speakers met subwoofer Incl 17 Inch TFT scherm

Compleet systeem

Nu voor € 899,-

Voor informatie: www.hoekscomputers.nl ( 06-51591409 * info@hoekscomputers.nl Adres: Pienemanstraat 71 6717 WC Ede 11


Van de Sponsorcommissie In het seizoen 2005/2006 is er aan “oud papier “ een bedrag ontvangen van € 1.735.-. Het heeft dus wel degelijk zin om uw oude papier bij ons in te leveren. De opbrengst van de club van 50 is besteedt aan o.a.: - Goaltjes voor de mini’s - Trainingsgoals - Ballen en activiteiten t.b.v. de jeugd - Cursussen t.b.v. onze club Hartelijk dank namens de vereniging en mogen we het komende seizoen weer op jullie rekenen?

Dick en Joke Gerressen

Agenda Voor een afspraak met (één van) de bestuursleden kunt u een afspraak maken met de secretaris (0318-614546). Hij zorgt dan dat het juiste bestuurslid aanwezig is. Agendapunten voor een commissievergadering inleveren bij de secretaris van de desbetreffende commissie.

September 2006 12 sep vergadering hoofdbestuur 18 sep vergadering commissie Internationaal Jeugdtoernooi (20.00 uur) 19 sep vergadering hoofdbestuur 21 sep leiders-trainersvergadering (pupillen) 20.00 uur in de multi 26 sep vergadering hoofdbestuur 28 sep leiders-trainersvergadering (junioren) 20.30 uur Oktober 2006 3 okt vergadering hoofdbestuur 25 okt pupillendag (nadere informatie volgt nog)

12


� 20e Internationaal “

” Jeugdtoernooi

Voor de twintigste keer, een lustrum, gaan we dit toernooi organiseren. Voor de vereniging een belangrijk en groot toernooi. In de samenstelling van de commissie is er maar een wijziging. Dineke van de Pol treedt aan als coördinator voeding: • Voorzitter: Ed O’Brien • Secretaresse (Omroepster/tolk): Marian van Weiden • Penningmeester: Jan van Aalst • Coördinator Wedstrijdzaken: Mark van Aalst • Coördinator Huisvesting: Pitrik Honig • Coördinator Voeding: Dineke van de Pol • Coördinator Sponsorzaken: Dick Geressen • Coördinator Veld: John van Weiden • Coördinator Scheidrechters/Activiteiten: Dik Hols • Lid algemeen ondersteunend: Henk van de Wetering Het toernooi wordt geopend op 17 mei 2007 en de wedstrijddagen vallen op 18 en 19 mei 2007. We hebben er weer veel zin in. Als commissie gaan we proberen om dit toernooi nog beter te laten zijn als de voorgaande. Een moeilijke opdracht maar die uitdaging willen we aangaan. Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Mocht u ideeën hebben of wilt u op een andere wijze een bijdrage leveren kunt u ons altijd benaderen. We gaan we er weer vanuit dat Leiders het ook dit jaar weer gaat lukken en hopen dan ook dat / Trainersonze sponsoren en al die vrijwilligers die altijd klaar vergadering staan om te helpen, dat ook dit jaar weer doen. Wij houden u in ieder geval op de hoogte.

JUNIOREN

De commissie heeft zijn eerstvolgende vergadering op maandag 18 september 2006. Aanvang 20.00 uur.

Op donderdag 28 september om 20.30 uur in de multi van ons clubhuis. Alle leiders en trainers van de junioren worden verzocht aanwezig te zijn.

Voorzitter commissie Internationaal Jeugdtoernooi

Ed O’Brien.

13


14

Tijd 17.30-18.30 uur 20.15-21.30 uur

Woensdag Ede/Vic PTC+

PTC+

Tijd 18.00-19.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur 19.30-21.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur

Tijd 17.00-18.15 uur 17.45-18.45 uur 18.30-19.30 uur 18.00-19.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.15 20.15-21.30 uur

Dinsdag trainingsveld

B-veld trainingsveld

Maandag Ede/Vic

Team D1 A1

Team D4-F3-F4 G1-C3 1e–2e Scheidsrechters Dames 3e

Team D1 D2 E1-E2-E4-F1-F2 C2 D3 C1-B2 B1-A1

Trainingsschema seizoen 2006-2007

Kleedkamer 2 1

Kleedkamer 1-6 2-5 1-6 3 4 multi

Kleedkamer 8 10 1-4 5 2 6-3 5-2


15

Tijd 18.00-19.00 uur 17.45-18.45 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 20.15-21.30 uur 18.00-19.00 19.30-21.00 uur 19.00-20.15 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 20.15-21.30 uur Tijd Tijd 18.30-19.30 uur 17.30-18.30 uur 19.30-21.00 20.15-21.30 uur

Dinsdag Donderdag trainingsveld Ede/Vic PTC+ trainingsveld

Vrijdag Woensdag trainingsveld Ede/Vic PTC+

PTC+

Tijd 17.00-18.15 uur 17.30-18.30 uur 17.45-18.45 uur 20.15-21.30 18.30-19.30 uur 17.30-18.30 18.00-19.00 uur 18.30-19.30 18.00-19.00 uur 19.00-20.15 uur 20.15-21.30 uur

Maandag Woensdag Ede/Vic PTC+ B-veld trainingsveld trainingsveld

PTC+

Team D4-F3-F4 D2-D4 G1-C3 4e 1e–2e C3-E4 Scheidsrechters 3e-B2 Dames 2e -dames e 3 Team Team D1 D1 1e A1

Team Team D1 D2 A1 E1-E2-E4-F1-F2 mini’s C2 E1-E2-F1-F2 D3 D3-E3-E5 C1-B2 C1-C2 B1-A1 B1-4e/5e

19.00-20.15 uur G1-C3 20.15-21.30 uur 1e–2e 19.30-21.00 uur Scheidsrechters 19.00-20.15 uur Dames Trainingsschema seizoen 2006-2007 20.15-21.30 uur 3e

Kleedkamer 1-6 1-4 2-5 4 1-6 2-6 3 5-3 4 6-1 multi Kleedkamer Kleedkamer 6 12 1

Kleedkamer 8 2 110 1-4 multi 5 1-6 2 5 6-3 3-4 5-2 5-6

2-5 1-6 3 4 multi


(advertentie)

HAIRSTYLE PAATS Dames en Heren Kapsalon Bonita Paats Stationsweg 107 6711 PN Ede ☎ 0318-614494

zonder afspraak

SCHILDERSBEDRIJF Voorsterweg 7 - 6717 GS Ede Tel. (0318) 62 20 87 / 64 06 06

H.J. KERSTEN & ZONEN 16


(advertentie)

Jelco Kamstra bestratingen ook voor particulieren

J. Kamstra Paulus Potterstraat 8 6717 TE EDE 0318-639587 17


Grote Clubactie Als het goed is hebben alle D, E en F spelers, via leiders en/of trainers weer de intekenlijsten ontvangen. De loten kosten, net als vorig jaar, € 2,50 waarvan € 2,00 voor de club is. De overige € 0,50 is voor de organisatie van de GCA en dus niet voor de verkoper. Denk er dus Kidz:: kijk op Kidz aan dat je € 2,50 per onely.nl www.kid www.kidzzonely.nl verkocht lot afdraagt. D oe mee m Zoals jullie weten Kijk op w et de wedstrijd v oor loten ww.club zal de opbrengst actie.nl verkopers ! voor het grootste gedeelte gebruikt worden voor het pupillenkamp in 2007. Diegene die daar al eens aan hebben deelgenomen weten dat dit een fantastische happening is, die echter ook heel veel geld kost. Zonder het geld van de clubactie zou de eigen bijdrage dan ook een stuk hoger zijn. Reden te meer om dus extra goed jullie best te doen. Ik verzoek jullie de intekenlijsten met verkochte loten uiterlijk 16 oktober in te leveren, daarna krijg je zo snel mogelijk de loten.

Verkoop loten vo onze clu or b

En win zelf ook!

Gezien de (verkoop-) resultaten van afgelopen jaren zal ik ook dit jaar geen intekenlijsten aan de spelers van de A, B en C uitdelen. Indien er teams zijn die toch willen deelnemen, dan verneem ik dat wel. Jullie kunnen bijvoorbeeld geld op halen 18


voor een van tevoren te bepalen bestemming. Denk aan bijvoorbeeld trainingspakken. Het is echter ook denkbaar dat men van het geld, in combinatie met het per team ter beschikking gestelde bedrag door de activiteitencommissie, een dagje uit organiseert of een barbecue regelt. Aan jullie de keuze. De loten kosten â‚Ź 2,50 per stuk, waarvan â‚Ź 2,00 voor de club is. Ongeveer 70 % komt direct ten goede aan het team dat de loten verkoopt. Verkoop loopt van 9 september tot en met 15 oktober. Indien er belangstelling voor bestaat, dan verneem ik dat wel. Namens de Jeugdcommissie

Sjaak Kalfs

Bedankje Dankwoord Fortissimo 3 Nog even terugkijkend op vorig seizoen willen wij Maucice Molenaar, Tommy Aartsen en de spelersraad bedanken voor hun inzet voor het derde elftal. Het was voor ons allemaal een zeer gezellig en geslaagd seizoen. Hierbij te denken aan de uitjes zoals het weekendje weg, Prins Bernard Kazerne, de barbecue. En ook met het halen van de tweede plek was het sportief een goed seizoen. BEDANKT!

Alle spelers van Fortissimo 3 uit het seizoen 2005-2006

19

Verko


(advertentie)

Klus-Idee Klus en Onderhoudsbedrijf

Badkamers, Keukens en Wc’s Zolders en Kelders Uw adres voor al uw klussen in en om huis Tel. 0318 638943 Mob. 06 534 03680

Lutulistate 46 6716 NS Ede

U het Idee, wij de Klus

Wienholts Kerkweg 41 Ede tel. 0318 - 612760

Parketvloeren 20


(advertentie)

Iedere zaterdag in Ede op de markt! Telefoon: 06 - 295 66 336

21


(advertentie)

22


Fortissimo 3, een weekendje uit Kempervennen, 16 - 19 juni 2006) Enkele maanden geleden werd besloten om als teamuitje een weekend weg te gaan. Jaap, lid van de spelersraad, zorgde dat alles geregeld werd. Waar we gelijk hem nog maar even bedanken voor het gezellige weekendje! Vrijdag om 1 uur werd verzameld op de parkeerplaats bij Fortissimo. Daar werd met tien man vertrokken richting Brabant. Na een rit van ongeveer twee uur kwamen we dan uiteindelijk aan op de bestemming, De Kempervennen. Daar werd door Jaap ingecheckt en werd er gezocht naar de huisjes. Waarschijnlijk had Centerparcs eerst op onze website (www.fortissimoyouth.nl , red.) gekeken, want de huisjes stonden helemaal achterin. Eerst werden de kamers verdeeld, en de spullen uitgepakt. Ook werden de boodschappen, die Jaap in Ede had gehaald, verdeeld over de huisjes. Daarna werden de eerste biertjes gedronken. Niet veel later kwam de elfde man aan, Van de Top. Deze begon gelijk te zoeken naar een goed visplekje voor de volgende dag. Vrijdag moest ook het Nederlands elftal aantreden tegen Ivoorkust. De wedstrijd werd met zijn allen bekeken in één van de huisjes. Natuurlijk eerst versierd met een grote vlag en een paar kleine vlaggetjes. Tijdens de wedstrijd kwam ook de volgende weer binnen vanuit zijn werk, B. Plomp. Door de goede uitslag zat de sfeer er erg goed in. Later lieten sommige nog even balkunsten zien met hooghouden. Intussen besloot een viertal even de ‘Market Dome’ te bezoeken, daar groette Van Aalst gelijk een serveerster. Na wat gedronken te hebben werd er ook alvast een souvenir meegenomen voor thuis. Rond een uur of tien werd een taxi gebeld om richting Valkenswaard te gaan, alleen bleek de taxicentrale pas om 1 uur weer over taxi’s te beschikken. Dus werd er besloten 23


om maar te gaan lopen, dat dit iets verder was als gedacht bleek al snel. Toch werd er na een ruim half uur het centrum bereikt. Door sommige al wat eerder, want die vonden een lift onderweg. Daar aangekomen zijn diverse kroegen met een vluchtig bezoek vereerd, todat uiteindelijk dan toch een “normale” kroeg werd gevonden, de B & N. Daar werd natuurlijk wat gedronken. Tegen een uur of half drie werd de kroeg verlaten (ging dicht) en werd er nog wat gegeten door sommige en met taxi’s naar huis gegaan. Rond een uur of half zes werd het daarna pas rustig in en rond de huisjes. De volgende dag werd om een uur of tien opgestaan (ja, ja dat zal wel , red.). Waarna het ontbijt het zwembad werd bezocht. Een enkeling bleef achter in het huis op schoon te maken (Klasse Mike). Na het zwemmen werd de sommige voetbal gekeken, de ander ging zwemmen, of genieten van Leiders de zon op het terras. Later op de middag kwam ook de / Trainerstweede groep aan op ‘De Kempervennen’. (Damhuis, vergadering Bart-Jan, Tommy en Elmar. Nu waren er dus zestien. Doordat IJsselmeervogels het algeheel kampioenschap won kwam de sfeer er door Elmar goed in. Op donderdag 21 september Deze avond zorgde de groep die vandaag om 20.00 uur in de multi van aangekomen was voor het eten. Dit werd ons clubhuis. patat met frikadellen en kroketten. Alle leiders en trainers van de pupillen worden verzocht Hoe gezellig het verder was, is te lezen en te aanwezig te zijn. zien op www.FortissimoYouth.nl

PUPILLEN

24


Nog meer over het ...

ZWALUWENTOERNOOI 2006

NIEUWSBRIE

GEZONDE MAATJES VOETBALLEN VOOR HUN GEHANDICAPTE KAMERAADJES !!

Ook dit jaar doen de pupillen van K.S.V Fortissimo mee aan het zwaluwentoernooi. Op Zaterdag 16 September worden alle E en F pupillen en de kinderen van de voetbalschool om 9.00 uur bij Fortissimo verwacht daar zal dan om 9.30 uur de aftrap zijn van het zwaluwen 4 x 4 toernooi, het toernooi zal eindigen rond 12.00 uur. De D pupillen gaan in overleg met hun trainers/leiders iets doen dus voor info die zich wenden Ieder éénmoeten collectant en tot hun trainer/leider. Voor elk kind wat mee doet wordt 1 euro gevraagd die geheel ten goede komt aan het prinses Beatrix Fonds vorig één donateur extra? jaar brachten alle deelnemende pupillen in het hele land 162.000 euro bijeen voor hun Een spannend ‘Beatrix’ jaar vol activiteigehandicapte leeftijdsgenootjes

Wat een ‘Beatrix’

ten! Het Prinses Beatrix Fonds heeft een Nationaal Geschenk gerealiseerd bij het De wedstrijden zijn onderling, 25-jarig Regeringsjubileum van onze de kinderen dienen die dag hun eigen sportkleding mee Beschermvrouwe. volledig te nemen naEen afloop is er aangegelegenheid om te douchen paste zeilboot van 18 meter voor mensen met een handicap. Koningin Beatrix vond dat zo’n geweldig idee dat ze graag bereid was haar naam aan de boot te geven. Wij hopen dat veel gehandicapten van de ‘Beatrix’ gebruik zullen maken en wensen hen behouden vaart.

Oproep

Dit project werd mogelijk door de Sponsor Loterij en het bedrijfsleven Voor wijk 20 (19 adressen, omg. Valkenstein, waaronder Ahold, KLM, P&O Nedlloyd, Utermöhlen, Hubo, C&A en Volvo Penta. Arendshorst) wordt een bezorger gezocht. Begeleid door luid getoeter van schepen in de Urker have Dank aan onze sponsors voor hun steun. van de ‘Beatrix’ vanaf Scheepswerf Balk feestelijk Belangstellenden kunnen contact opnemen te water Al deze acties worden vanuit het kanovergevaren naar Elburg om te worden afgebouwd en van all toor in Den Haag gecoördineerd. met Het Gert v.d. worden voorzien. fantastisch cadeau dat via onze jubiler Blaak. Tot“Een een nieuwe bezorger Prinses Beatrix Fonds kreeg onlangs een Beatrix Fonds voor Spierziekten aan gehandicapten wordt gege ISO-certificatie dat garant staat voor is gevonden, uit deze wijk het vankunnen het Comitéleden van Aanbeveling. Voorzitter Eppo Horlings, zel goede bedrijfsvoering. Het Fonds bezit gebroken voet, benadrukte dat de boot een belangrijke bijdra al het CBF Keurmerk voor verantwoorde clubblad afhalen achter de bar. liteit van leven van mensen met een handicap. “Een aandacht fondsenwerving. Zo gaan we op weg Fonds 25dat van groot belang is zolang spierziekten de wereld n naar het 50-jarig jubileum van het 20 augustus tijdens SAIL in Amsterdam door het Prinses Beat Prinses Beatrix Fonds in 2006. geboden en overgedragen aan mensen met een handicap. Dat willen we vieren met een jubileum-

Casco ‘Beatrix zeilboot feestelijk


Wedstrijdprogramma competitie BEKER

THUIS

THUIS

dinsdag 12 september DTS’35 B1 - Fortissimo B1 woensdag 13 september Fortissimo D2 - SDV Barneveld D3 Scheidsrechter Henk v/d Weteringen

18.30

18.30

zaterdag 16 september Fortissimo A1 - De Glind A1 14.30 Scheidsrechter Theo Beumer Fortissimo C1 - Kesteren C1 12.30 Scheidsrechter Maikel Hols

UIT

zaterdag 16 september Vitesse 1892 B1 - Fortissimo B1 ESA B5 - Fortissimo B2 Eldenia C4 - Fortissimo C2 Blauw Geel ‘55 C5 - Fortissimo C3

12.30 13.30 12.45 10.15

THUIS zondag 17 september 80034 FORTISSIMO 1 - QUICK 1888 1 Scheidsrechter: G. de Graaf

14.30

86253 FORTISSIMO 2 Scheidsrechter: A. Marantika

-

E.S.C.A. 2

12.00

86733 103995

FORTISSIMO 5 FORTISSIMO DA1

-

EDESCHE BOYS 3 DVC ’26 DA1

10.00 10.30

UIT 86645 86513

zondag 17 september WWNA 3 - FORTISSIMO 3 VDZ 7 - FORTISSIMO 4

zaterdag 23 september Fortissimo B1 - Bennekom B2 Scheidsrechter A.W. Niels

09.30 12.00

THUIS

26

12.30


Bekerprogramma THUIS

zaterdag 23 september (vervolg) Fortissimo C2 - Wodanseck C1 D Scheidsrechter Arnold v/d Bruggen

11.00

Fortissimo C3 Scheidsrechter Pascal Linssen

-

Lienden C2

15.00

57558 Fortissimo D3 Scheidsrechter Maikel Hols

-

Lunteren D3

10.00

63246 63380 71095 78225 123454

Fortissimo E1 Fortissimo E4 Fortissimo F3 Fortissimo F4 Fortissimo F5

-

RVW E1 Rood-Wit ‘58 E2 RVW F4 Bennekom F10 SKV F7

10.00 08.45 09.00 09.00 09.00

UIT 50141 56673 54359 63120 63117 72074 72280 49244

zaterdag 23 september Lienden C1 - Fortissimo C1 Advendo’57 D1 - Fortissimo D1 Lunteren D2 - Fortissimo D2 Bennekom D8MD - Fortissimo D4 Advendo ‘57 E2 - Fortissimo E2 Veluwse Boys E2 - Fortissimo E5 Eldenia F2 - Fortissimo F1 Blauw Geel’55 F3 - Fortissimo F2 Jonge Kracht G3 - Fortissimo G1

11.00 09.45 09.00 11.30 11.00 10.00 12.00 12.00 13.00

THUIS 86985 87113

zondag 24 september FORTISSIMO 3 - VOORWAARTS T. 6 FORTISSIMO 4 - SML 4

12.00 12.30

UIT 80176 87366 87543 104007

zondag 24 september OVERASS.BOYS 1 - FORTISSIMO 1 O.N.A ’53 3 - FORTISSIMO 2 ALBATROSS 4 - FORTISSIMO 5 LOENERMARK DA1 - FORTISSIMO DA1

14.30 10.30 11.30 13.00

27


(advertentie)

What do you do? Bij Manpower Ede krijg je altijd een basisplaats Maak via Manpower de transfer naar een nieuwe werkgever. Wij hebben volop werk voor administratief, technisch en industrieel personeel

MANPOWER EDE Nieuwe Stationstraat 4 in Ede (voormalig Primafoonpand) telefoon: 0318 - 653644 28


(advertentie)

Luxaflex inspiration dealer dealer Roma-rolluiken en garagedeuren

dealer van Velux-dakraambekleding dealer Hamstra raam- en deurhorren

Kortom voor al uw rolgordijnen, vouwgordijnen, lamellen, jaloeziën, plisse’s, paneelgordijnen het juiste adres.

van Ewijk Zandlaan 22C, 6717 LP EDE Tel. (0318) 64 33 76 info@vanewijk-zonwering.nl

www.ambiance-zonwering.nl

29


Jeugdafdeling Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Alle teams hebben de eerste wedstrijden er op zitten. Na een toch wel moeizame start in de voorbereiding, heeft de jeugdcommissie een hele hoop vacatures binnen de jeugd weten in te vullen. Echter zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Mocht u interesse hebben, dan kunt contact met mij opnemen. Heeft u vragen / opmerkingen / uitdagingen? Ga dan in eerste instantie naar de betreffende coördinator of secretaris. Ik wens iedereen een heel sportief en gezond voetbaljaar toe. Samen moeten we er een mooi, succesvol en spetterend seizoen van zien te maken.

Pitrik Honig Jeugdvoorzitter Jeugdcommissie: Voorzitter Secretaris Wedstrijdsecretaris Junioren Technisch jeugdcoördinator Ondersteunend lid Junioren Wedstrijdsecretaris Pupillen Coördinator Pupillen Algemeen lid

Pitrik Honig Sjaak Kalfs Rijk van de Ka Henk Maliepaard vacant Dineke van de Pol vacant Jan Baggel

Coordinatoren: Coördinator D-Pupillen Coördinator E-Pupillen Coördinator F-Pupillen Coördinator voetbalschool

vacant Arend van Wakeren Martin van Asselt Harry Sparnaay

06 - 14286084 639148 621351 622316 622033 630292

631920 624503 622914

Materiaal: Er is heel veel nieuw materiaal aangeschaft, wat veel geld gekost heeft. Ga zorgvuldig en netjes met het materiaal om. Mochten er vragen, problemen, dingen stuk zijn, dan is John van Weiden, telnr 641376, het aanspreekpunt. Samen met Henk Donkervoort is John van Weiden ook verantwoordelijk voor de uitgifte van het materiaal. 30


Toernooien: Marianne van Weiden zal zich komend seizoen bezig houden met de thuis- en uittoernooien. Dit is heel veel werk. Verzoek van haar kant is, middels de lijsten die in de postvakken liggen, aan te geven wie naar welk toernooi u wilt. U kunt haar bereiken op telnr 641376. Mocht u vragen hebben, schroom niet om haar aan te spreken. Opleiding: Henk Maliepaard is aangesteld als technisch coördinator Junioren. Henk zal zich voorlopig bezig houden, vanaf de D teams tot de A1, met het technisch beleid van Fortissimo. Mocht u technische vragen of problemen hebben, dan bent u bij Henk aan het juiste adres. Mocht u een voetbaltrainerscursus bij de KNVB willen volgen, Henk heeft hiervoor de juiste formulieren Wedstrijdzaken: Dineke van de Pol en Rijk van de Ka zijn aanspreekpunt voor de pupillen en junioren. Mochten er wedstrijden, competitie of vriendschappelijk, geregeld of omgezet moeten worden, zij zijn hier verantwoordelijk voor. Ga niet zelf wedstrijden regelen of verzetten, maar doe een verzoek aan Dineke of Rijk. Zo weten zij wie, waar en wanneer voetbalt en kunnen dubbele wedstrijden voorkomen worden. Mocht u willen trainen op zaterdag, dan kan dit ook in overleg met Dineke en Rijk. Scheidsrechters: Een wedstrijd kan niet gespeeld worden zonder scheidsrechters. Coördinator van de scheidsrechters is Dik Hols, telefoonnummer 638001. Ouders, leiders, trainers, spelers, houd uw mond tegen de scheidsrechters, op het veld en langs de lijn dicht. De scheidsrechters steken ook hun vrije tijd in Fortissimo. Mocht u op zaterdag willen fluiten, de KNVB heeft hier speciale opleidingen voor. Mocht u informatie willen, bespreek dit met Dik. Leiders / trainersvergadering: De leiders en trainersvergadering voor de pupillen is op donderdag 21 september om 20.00 uur in de multi van ons clubhuis. Voor de junioren zal deze worden gehouden op 28 september om 20.30 uur. Iedere leider en trainer worden verzocht aanwezig te zijn op deze vergadering. Zie de uitnodiging in het postvak. 31


Vervolg Jeugdafdelings Trainingsschema: Ook dit seizoen is er weer heel veel energie gestoken om aan alle wensen van de trainers te voldoen. Het trainingsschema dat er nu is, is tijdelijk. Eind september zal er een definitief schema klaar zijn, omdat we dan niet meer op het B-veld kunnen trainen. Iedereen dient zich te houden aan de aangegeven tijden, kleedkamers en veld.

(advertentie)

JOBU Caravans

Dera B.V.

onderhoud & reparatie

AUTO-ELECTRIC

Klomperweg 104

ELECRO- en DIESELSERVICE SCHEEPSINSTALLATIES

6741 PJ LUNTEREN telefoon mobiel fax e-mail internet

Verkoop - Inbouw - Reparaties Blaupunkt - Panasonic autoradio’s Bosch-dynamo’s, startmotoren, verstuivers, brandstofpompen AC Delco-filters, olie, remdelen Deta batterijen depot

: 0318 - 65 60 30 : 06 - 21 88 54 05 : 0847 - 14 19 88 : info@jobu-caravans.nl : www.jobu-caravans.nl

FOCWA onderhoudsbeurt vanaf € 155,=

Veenderweg 119-121 Ede Tel. 0318 - 612621 Harselaarseweg 3 Barneveld Tel. 0342 - 491074 Vlamoven 29 Arnhem Tel. 026 - 3620311

Ma-Di Wo

www.dera-bv.com E-mail: dera@tech-center.com

Vr Za

Komend vanuit Ede (via Lunterseweg) voorbij de Kerk in Lunteren linksaf richting Ederveen. Na ongeveer 700 meter rechtsaf. SVR camping

32

: 19.30 - 22.00 uur : 14.00 - 17.00 uur en : 19.30 - 22.00 uur : 19.30 - 22.00 uur : 09.00 - 13.00 uur


(advertentie)

Hoofdsponsor • • • • • •

Ambiance zonwering van Ewijk Afvalcombinatie Vallei A-Krediet Autobedrijf G. Braber bv Café Premier Hapro Internationaal bv

Kledingsponsor • Sport Vision

Intern. toernooisponsor • Stargroup Financieel Advies

Stersponsors • • • • • • • • •

Administratie en belastingadviesburo D.A. Jansen Kodijko Schilders- en behangersbedrijf H.J. Kersten & Zonen Grolsch Bierbrouwerij Poeliersbedrijf Middendorp Gordijnenboetiek Gorvita Autobedrijf Abma & Wolterink bv Houtman Tuincentrum Rabobank Vallei en Rijn

33


Het DIB-Heideweektoernooi Voor de E-pupillen begon het voetbalseizoen al weer een paar weken geleden met het DIB-toernooi. Dit toernooi vindt altijd plaats tijdens de Edese Heideweek. Daarom verrichtten onze Heidekoningin en -prinses op zaterdag 19 augustus de aftrap van dit DIB-Heideweektoernooi. Dit toernooi voor E-teams wordt georganiseerd door en gespeeld bij KSV Fortissimo. Dit jaar deden 18 Eteams mee uit de directe regio, maar ook ver daarbuiten. Zo waren er ook teams uit De Glind en Maarssen. De weergoden waren alle teams en hun grote schare fans goed gezind; alle

34


wedstrijden werden gespeeld onder een stralende zon. Door het heerlijke weer en omdat de spelertjes er na hun vakantie allemaal weer zin in hadden om tegen een bal te trappen, werd het een hele gezellige en geslaagde dag. Op deze twee pagina’s een foto-impressie.

35


Wedstrijdverslag Fortissimo F2 zaterdag 9 september 2006 Na een tweetal oefenduels tegen Fortissimo F3 (dikke winst) en Fortissimo F1 (dikke nederlaag) stond vandaag het eerste competitieduel op het programma. In het zonnige Harskamp werd er tegen de plaatselijke F1 aangetreden. Vorig seizoen nog een moeilijke tegenstander voor ons team. Onder ideale weersomstandigheden werd er om 09:30 afgetrapt. De jongens en meiden hadden er al gelijk goed zin in. Daan scoorde al gauw de 0-1. Deze voorsprong werd in de eerste helft uitgebouwd naar een veilige ruststand van 0-3, door doelpunten van Marco (0-2) en wederom Daan (0-3). Onze keeper Sylvain heeft wel geteld ĂŠĂŠn bal in zijn handen gehad. De verdediging stond als een muur. De jongens en meiden dachten in de rust dat de wedstrijd al gespeeld zou zijn. Gelukkig was iedereen de tweede helft weer messcherp. Al snel werd de voorsprong uitgebouwd naar 0-4 door Daan en 0-5 door Marco. Ook na deze stand bleven we goed voetballen al kreeg de tegenstander ook enige kansen omdat iedereen zijn kans schoon zag en wilde scoren. Door goed keeperswerk van Jonathan die de tweede helft keepte werd de nul behouden. In de slotfase werd er nog gescoord door Daan 0-6, Sabine 0-7 (onder het luidruchtige gejuich van de in grote getale mee gereisde vaders en moeders, broertjes en zusjes) en 0-8 door wederom Marco. Dit was een goede seizoensstart en wij hopen deze lijn te kunnen doorzetten.

36


Overige sponsors Overige bedrijven in diverse sponsorvormen van zoals materieel, advertentie, reclamebord, club van 50 enz. Aannemersbedrijf Maassen BV Aannemersbedrijf Zeggelaar Administratiekantoor DIB Aluzon Zonweringen Asito Schoonmaak bv Autobedrijf van Wijk Ede Autorijschool Eric.nl Autoschadebedrijf Velbo Avinom BV Bas Cloiffures BDU (Ede Stad) Bloemenhandel Gert van de Born Bouwbedrijf de Bondt BV Brush Burg Bennekom bv Café Premier Dera Auto-Electric bv Disco Holiday Dragt bv Eijlander Electronics Engelenburg BV Extran Foto HECO Fytalis

Gordijnenboetiek Gorvita Grand Prestige Hairstyle Paats Hardeman Loodgietersbedrijf en Gasfitter Hemels van der Hart Hoeks Computers Ede Jelco Kamstra, bestratingen Jobu Caravans Manpower Uitzendorganisatie Meuris & Van den Brink Assurantiën Middendorp Poeliersbedrijf Noot Holding bv Opperman Webdesign Pizzeria Sole D’Italia Repro Mercurius Rijsemus Visgilde Slagerij Jongenotter Sport Vision Ede Stargroup Financieel Advies Sysqa Almere Trelleborg Velp bv Wienholts Parket en Hout

Denk bij het doen van uw boodschappen of het realiseren van uw wensen aan onze sponsors. 37


Onze privé-sponsors van de club van 50 Aalst, Jan van Albers, Theo Blaak, Gert v.d. Boomen Til en Toon van de Bondt, Hans de Bos, Caroline en John Bosma, Frits Braber, André Brink, Gerko van de Buitenhuis, Eddie en Bart Gerressen, Dick Geus, Sem de Gieles, Opa Graaf, Dieneke de Grim, Peter en Laurens Harten, Piet van Hoekstra, Pake Bauke Horst, Hans van de Hovestad, Marian Jeugdvoorzitter Jonkers, Wim Jooren, Wil & Cees

Kersten, Alex Kersten, Harry Koenders, Piet en Fook Kwaaitaal, A.J.M. Lammers, Peter Mien Molenaar, Maurice Möller, Theo en Rinie † Möller, Wim Nijburg, J. Offeren, André van Offeren, Gonnie van Platschorre, Loek Ribbens, Richard Ruhulesin, Peter Seelt, Megan en Jenson Smeels, Hans Top, Dries van de Vermeer, Jan Vries, Barend de Zonnenberg, Wistik

Steun uw vereniging door middel van financiële of materiële sponsoring. Of wordt gewoon lid van de club van 50

38


Verdiende winst tegen Edese Boys E1 De competitie ging voor de jongens van E2 van start met een uitwedstrijd tegen Edese Boys E1. Het weer was schitterend. En ook de talrijk aanwezige ouders genoten daar van. De spelers gingen vlot van start. Het duurde niet lang voordat we de eerste corner mochten nemen. Direct uit de corner wist Timo de bal het doel in te laten gaan. Voordat Edese Boys wist wat er gaande was waren we alweer in de aanval. Een hard schot van Thomas werd door de keeper nog tegengehouden. Maar het was de wakkere Pim die snel reageerde en alsnog de bal het doel in liet verdwijnen. Zo stond het vlot 2-0 en blaakten we van zelfvertrouwen. De jonge spelers van Edese Boys gaven zich echter niet zonder meer gewonnen. Ze begonnen beter aan te vallen en wisten met een tweetal zeer goed geplaatste afstandschoten ook 2 keer te scoren. Zo stond het weer snel gelijk en konden we weer opnieuw beginnen. Het was Timo die het op zijn heupen kreeg en alleen richting de goal ging. Met een strak schot zorgde hij weer voor de voorsprong. Nog voor rust wist Edese Boys nog wel weer gelijk te komen. Hierdoor was de ruststand 3-3. De tweede helft gingen we weer vol op de aanval spelen. Hierdoor hadden de verdedigers Jesse en Thorben het regelmatig moeilijk in de een tegen een situatie. Ze wisten echter prima te verdedigen. Een corner van Edese Boys werd door ons aangeraakt en ging daarna het doel in. Foutje!! Maar wel het teken om er nog ietsjes bovenop te gooien voor zowel de jongens als de begeleiding. De druk op de Boys werd steeds groter. We verspeelden eerst nog een aantal kansen, maar de zijkanten werden door ons steeds beter gebruikt. Max en Claudio deden het prima. De bal werd steeds beter al op het midenveld veroverd zodat keeper Phebe niet meer in gevaar kwam. En uiteindelijk was het de aanval die ging scoren. Het waren Timo, Jelle en wederom Timo die wisten te scoren. Edese Boys wist niets meer te doen. Dus dat betekende dat de eindstand 7-4 werd. Volgende week spelen we onderling het Zwaluwentoernooi, maar daarna gaan we weer voor de competitie aan de bak. 39


40


(advertentie)

KLEDINGSPONSOR KSV FORTISSIMO

Sport Vision Ede Maanderweg 44 6711 NE Ede T (0318) 615589 I www.sportvisionede.nl E info@sportvisionede.nl


Voor al uw bloemen en planten

Bloemenhandel

Gert vd Born

schiet elke week in de roos Stationskiosk Ede-Wageningen Tel. 0318 - 613535

Kerkweg 31c Ede Tel. 0318 - 631779 Eikenlaan 3 Bennekom Tel. 0318 - 416880

0602_KSV_clubblad  
0602_KSV_clubblad  
Advertisement