Page 1

Coachend leidinggeven

Inspirerende inzichten

Technisch talent

Stimuleer je medewerkers, durf jezelf in vraag te stellen en haal het maximum uit jezelf en je team.

Niet het diploma, maar de wil om bij te leren is cruciaal bij een aanwerving.

Dankzij de combinatie van opleiding en werkplekleren trekt Rabbit technisch talent aan.

15|18 Fortio, het inspirerende opleidingsmagazine voor bedrijven van FORTIO-bedrijfsopleidingen. Want goed opgeleide mensen vormen het grootste kapitaal in ondernemingen.

GLASHELDERE OPLEIDINGSBELOFTEN Het Limburgse familiebedrijf Profel trekt de kaart van maatopleidingen zodat hun dealers een sterk en stabiel bedrijf kunnen uitbouwen.


Een korte bijscholing of een langlopende opleiding? ‘s Avonds of overdag? Bij FORTIObedrijfsopleidingen vind je de kans om jouw kennis ĂŠn die van jouw werknemers aan te scherpen. Ook op maat van jouw bedrijf! Ontdek nu het volledige aanbod van kwalitatieve opleidingen op www.fortio-bedrijfsopleidingen.be.

COACHEND LEIDINGGEVEN Coachend en stimulerend leidinggeven www.fortio.be/coachend-leidinggeven

Van de leidinggevende van vandaag wordt verwacht dat hij mensen ondersteunt en begeleidt naar hun succes. Deze visie op leidinggeven staat haaks op de autoritaire stijl van leidinggeven die een decennium geleden nog zo aannemelijk was. Toch gaat het er in vele organisaties nog steeds zo aan toe. Dat is niet geheel onbegrijpelijk. Coachend leidinggeven vergt namelijk een heel andere skillset.

leid je dit allemaal in goede banen? Een leidinggevende die zijn verantwoordelijkheid vanuit coachend standpunt neemt, is erop gericht mensen te stimuleren en zich te ontwikkelen, zodat ze hun werk met passie doen en het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen.

De leidinggevende dient bijvoorbeeld te weten wat zijn mensen kennen en kunnen en een goed inzicht te hebben in hetgeen ze nodig hebben om succesvol te zijn. Daarnaast moet hij hun functioneren beoordelen en in veel gevallen bepalen of dat voldoet aan de eisen die de organisatie stelt. Hoe

HET FORTIO-BEDRIJFSOPLEIDINGEN TEAM

Liselot Van de Craen

Sandra Huysmans

Loes Heylen

Robrecht Hendrickx

opleidingsadviseur

opleidingsadviseur

product developer

product developer

T 089 30 16 64 E liselot.vandecraen@

M 0471 98 24 36 E sandra.huysmans@

M 0471 98 07 87 E loes.heylen@

M 0473 83 27 20 E robrecht.hendrickx@

fortio-bedrijfsopleidingen.be

COLOFON

2

fortio-bedrijfsopleidingen.be

fortio-bedrijfsopleidingen.be

fortio-bedrijfsopleidingen.be

Fortio is een uitgave van FORTIO-bedrijfsopleidingen. Verantwoordelijke uitgever: dhr. Dirk Vanstipelen, FORTIO-bedrijfsopleidingen, Herkenrodestraat 20, 3600 Genk. Concept, vormgeving, redactie & fotografie: Livid communication concepts. Druk: Realise Printing. Copyright: Er mogen geen gedeeltelijke of gehele bijdragen uit het magazine gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Contact: tel. 011 28 66 43. Niet verkrijgbaar in de winkel.


Een goede leidinggevende durft zichzelf in vraag te stellen, ontwikkelt zich continu, focust op resultaat en neemt tegelijk een coachende rol op zich. FORTIO speelt met zijn maatopleidingen rond coachen en leidinggeven op al die aspecten in. En meer: want met zijn persoonlijke aanpak zorgt FORTIO ook voor een duurzame verankering van de opgedane kennis en inzichten.

—— Carina Vignigni (FORTIO-trainer)

COACHEND LEIDINGGEVEN FOCUS

D

e stemmen die op­ roepen om sterker in te zetten op het coachen van mensen in leidinggevende functies worden steeds luider. “Een vrij logische evolutie”, stelt opleidingsadviseur Liselot Van de Craen, “want of je nu een kleine kmo bent of net een heel groot bedrijf: business coaching werpt altijd zijn vruchten af. En de tijd dat een goede leidinggevende een eerder autoritaire stijl hanteerde, is ook al lang voorbij.”

Er komt zoveel kijken bij coachend leidinggeven, dat het veel interessanter is om je eigen doelen duidelijk vast te leggen en die vervolgens via een maatopleiding te realiseren.

Liselot werkt ondertussen al vier jaar bij FORTIO als opleidingsadviseur en is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven die inzetten op competentieversterking. “Dat gaat veel ruimer dan opleidingen. Daarom dat we ook zoveel tijd investeren in het intakegesprek. Vaak klopt een bedrijf met een specifieke vraag bij FORTIO aan. Dan is het aan ons om toch even naar het grotere plaatje te kijken en de behoeftes correct in te schatten. Misschien is

er wel een achterliggend probleem dat best eerst aangepakt wordt. Of misschien is een maatopleiding niet de beste leermethodiek en is men meer gebaat bij een coachingstraject.”

Menselijk kapitaal Volgens Carina Vignigni, trainer bij FORTIO, is het bovendien essentieel om af te stappen van het theoretische kader rond leiderschap. “Business coa-

ching en leidinggeven kan je niet uitschrijven in een allesomvattende syllabus. Nee, het is een manier van denken en handelen die je moet integreren in de cultuur van het bedrijf. Wellicht is dat het grootste verschil met een traditionele opleiding waar je in het beste geval 20% van de opgedane kennis onthoudt en effectief gebruikt. Met FORTIO daarentegen luisteren we naar de vragen en noden van het bedrijf en werken we vervolgens een traject op 3


FOCUS

doen. Ze zullen zich ook veel meer verbonden voelen met je bedrijf.”

Communicatie en assertiviteit

maat uit, in de vorm van een opleiding of coaching.” Daarbij wordt er onder meer gekeken naar hoe een leidinggevende zijn medewerkers kan stimuleren en verder ontwikkelen. “Als je daar op inzet, zullen je medewerkers niet alleen gelukkiger zijn en hun werk met eens zo veel passie

Naast het stimuleren van medewerkers, is communicatie ontzettend belangrijk. “Dat reikt heel ver: hoe communiceer je helder je doelstellingen aan het team, wanneer plan je best een overleg, voor welke onderwerpen is het interessant om samen te zitten met je team, op welke frequentie steken jullie de koppen bijeen, ...? Of hoe breng je een slechtnieuwsgesprek, hoe

Carina Vignigni

BUSINESS INSPIRATOR Inspirerend. Gepassioneerd. En met een focus op resultaat. Als business coach weet Carina Vignigni die drie zaken perfect te combineren. Ze daagt ondernemers en medewerkers uit, verlegt hun grenzen en creëert een oplossingsgerichte mindset. “Als coach sta ik dicht bij mijn trainees. Samen met hen zet ik concrete én haalbare doelen uit, waarbij we ons toeleggen op de strategie, organisatiecultuur en medewerkers.”

Daarbij legt ze de klemtoon op hands-on expertise. “Op basis van het intakegesprek leggen we concrete, haalbare doelen vast en werken we een traject uit. Dat is het moeilijke, maar eveneens het heerlijk uitdagende: elk bedrijf en elke leidinggevende is anders en bijgevolg ziet ook elk coachingstraject er anders uit.”

Carina’s vakgebied ligt op het kruispunt van business coaching, training, salesen accountmanagement, projectmanagement en communicatieve vaardigheden.

OPLEIDING OP MAAT

COACHEND LEIDINGGEVEN Carina Vignigni en FORTIO-bedrijfsopleidingen begeleiden jou en jouw bedrijf tijdens de maatopleiding coachend leidinggevenden en zorgen ervoor dat je de opgedane kennis naadloos kan integreren in de bedrijfscultuur. www.fortio-bedrijfsopleidingen.be /coaching

4

ga je om met ontevreden medewerkers, hoe geef je opbouwende feedback, …? Het zijn allemaal zaken die een wezenlijk onderdeel vormen van coachen en leidinggeven.” Een ander belangrijk punt is accountability. Carina: “Als leidinggevende heb je niet alleen een aantal rechten, maar ook plichten. Hoe ga je daar mee om? Wat valt er allemaal onder je verantwoordelijkheden? Hoe vertaal je de besluiten van het executive level naar je team? En hoe breng je een boodschap waar je zelf niet honderd procent achterstaat?”


—— Carina Vignigni (FORTIO-trainer)

Goed leiderschap resulteert in gelukkige medewerkers. ““ Carina Vignigni, FORTIO-trainer

Een derde belangrijk punt waar veel leidinggevenden de bal misslaan, is assertiviteit. “Draai niet rond de pot, maar breng de boodschap zoals die is. Of als je feedback moet geven, zwak jezelf dan niet af. Vooral dat laatste is een steeds terugkerende valkuil. Begrijpelijk, want de lijn tussen assertief durven zijn en té assertief zijn is heel dun”, beaamt Carina.

Subsidies “Aangezien er zoveel verschillende aspecten komen kijken bij coachen en leidinggeven, is het des te interessanter om voor een maatopleiding of coaching te kiezen”, vult Liselot aan. “Want zo kan je duidelijke en persoonlijke doelen vastleggen. Doelen die ook perfect passen in de stratewww.fortio-bedrijfsopleidingen.be /coaching

gie van je bedrijf. En zo haal je het maximale uit jezelf én je team. Tegelijk kost een maatopleiding minder dan wanneer je voor elk aspect apart een opleiding zou volgen. Bovendien gaan we met FORTIO actief op zoek naar financiële middelen om jouw opleidings- of coachingstraject te subsidiëren. Veel bedrijven bevestigen ons dan ook dat onze maatopleidingen veel voordeliger zijn dan de traditionele opleidingen. Of met andere woorden: je steekt meer op voor minder geld.”

w

7 leestip

HANDIGE APPS VOOR ELKE ONDERNEMER Verknocht aan uw smartphone? Emiel Jans van Up-To-Date WebDesign lijst 7 onmisbare business tools op voor moderne ondernemers. Lees het artikel nu op onze website!

MEER INFO:

www.fortio-bedrijfsopleidingen.be/7onmisbareapps

5


INSPIRERENDE INZICHTEN USG Industrial Utilities kiest met FORTIO-maatopleidingen voor ver doorgedreven maatwerk dat volledig afgestemd is op hun technische installaties..

PROJECT

De redenen om voor een maatopleiding te kiezen, zijn talrijk. Je vertrekt immers vanuit je eigen werkveld, volgt alleen de theorie die voor jouw job of bedrijf van belang is en die theorie wordt bovendien onmiddellijk aan de eigen praktijk gekoppeld. USG Industrial Utilities koos dan ook bewust voor de maatopleidingen van FORTIO. “De ervaring leert ons dat een standaardopleiding simpelweg niet meer volstaat.”

H

et Nederlandse USG Industrial Utilities staat in voor de inkoop, productie, distributie en verkoop van elektriciteit, stoom, technische gassen, stikstof, lucht en water voor een vijftigtal bedrijven op het industriecomplex Chemelot. “Veiligheid, milieu en servicegerichtheid vormen daarbij steeds de rode

6

draad”, aldus Edmée Schmitz, training en development officer bij USG Industrial Utilities. “Het zal je dus niet verbazen dat opleidingen een wezenlijk onderdeel van het bedrijf vormen.” Edmée is ervan overtuigd dat je als bedrijf sowieso je medewerkers moet voorbereiden op de functie

waarvoor ze aangenomen zijn. “Maar er zullen ook altijd medewerkers zijn die meer in hun mars hebben. Aan hen willen we de ruimte geven om zich verder te specialiseren. Globaal genomen bieden we twee soorten opleidingen aan onze medewerkers aan: e-learnings en instructies.”


De ervaring leert ons dat een standaardopleiding simpelweg niet meer volstaat. ““ Edmée Schmitz (USG Industrial Utilities)

Kort en krachtig In het kader van hun opleidingstraject volgden een aantal medewerkers van de dienst operations de opleiding Onderhoudstechnieker. “Toen we nagingen welke opleidingen eerder ingericht werden en wat de ervaringen waren, bleek dat die opleidingen inhoudelijk onvoldoende aansloten bij ons bedrijf. Het was vaak een ver-van-mijn-bedschow”, blikt Rinso van der Werff, chef van de wacht, terug. “Daarom ben ik op zoek gegaan naar een opleidingsinstituut dat voor ons een opleiding op maat kon uitwerken. We spraken met verschillende van onze medewerkers en polsten naar wat ze precies verwachten van de opleiding. Op basis daarvan werkten

we een aanzet voor de inhoud uit. De FORTIOopleidingsadviseur diepte dat samen met de trainer verder uit. Als kapstok nam de trainer drie van onze eigen installaties: een dieselaangedreven brandbluspomp, een elektrisch aangedreven voedingswaterpomp voor ketelinstallaties en een voedingswaterpomp voor stoomturbines.” Edmée: “Dat resulteerde in een korte, maar krachtige opleiding. FORTIO vertrok trouwens niet alleen van onze onderhoudsfilosofie, maar ging ook op zoek naar een trainer met veel relevante ervaring in soortgelijke bedrijfssectoren. Zo kregen onze medewerkers een goed beeld van hoe andere bedrijven te werk gaan.”

—— Edmée Schmitz (training en development officer) & Rinso van der Werff (chef van de wacht)

OPLEIDING OP MAAT

ONDERHOUDSTECHNIEKER Techniekers met de juiste motivatie, kennis en gepaste vaardigheden zijn cruciaal voor de operationele slagkracht van elke onderneming. Na het volgen van dit traject heb je voldoende kennis om elektrische schema’s te analyseren, op te bouwen en storingen in deze schakelingen op te lossen. www.fortio-bedrijfsopleidingen.be /onderhoudstechnieker

7


PROJECT

De opleiding sluit ook perfect aan bij ons streven naar kostenbewust onderhoud. ““ Rinso van der Werff (USG Industrial Utilities)

En hoe verloopt het proces vanaf het moment dat er een melding gemaakt wordt totdat het probleem opgelost is?

Inzicht De groep medewerkers die de maatopleiding volgde, was divers. “We maakten bewust een mix van jong en oud zodat de deelnemers onderling veel kennis en ervaring konden uitwisselen. Ook de redenen om de opleiding te volgen verschilden. De ene volgde het bijvoorbeeld in het kader van toekomstige ontwikkelingen en doorgroeimogelijkheden, de andere omwille van de functievereisten.” Hoe verschillend de reden om deel te nemen ook was, alle medewerkers gaven aan dat de opleiding aansloot bij hun nood. Rinso: “De FORTIO-trainer wist dan ook perfect hoe hij het theoretische gedeelte aan onze installaties kon koppelen. Hij gaf iedereen ook meer inzicht in elkaars job en functie. Wat is nu exact de inbreng van de maintenancemedewerkers? Wat doen zij opdat de installaties altijd betrouwbaar werken? 8

Uiteraard leerden de deelnemers ook de machines en installaties beter kennen. Als er een probleem is, dan weten ze nu veel sneller wat de oorzaak kan zijn. Daardoor verloopt de communicatie met de onderhoudsafdeling veel soepeler. Daarnaast merken we dat medewerkers meer inzicht hebben in een aantal hulpgereedschappen, zoals warmtecamera’s om lek-kages op te sporen. Al die zaken maken wel degelijk een verschil en helpen ons om het onderhoudswerkproces efficiënter te maken.”

5

GOEDE REDENEN OM EEN OPLEIDING OP MAAT TE LATEN UITWERKEN

—— Edmée Schmitz (traing en development officer) & Rinso van der Werff (chef van de wacht)


1. Geen ver-van-mijn-bedshow De opleiding spitst zich inhoudelijk volledig toe op jouw medewerkers, bedrijf, sector en installaties. 2. Theorie vs. praktijk De theorie wordt doorspekt met voorbeelden van op de werkvloer en herkenbare situaties. 3. Kort en krachtig Doordat de opleiding inhoudelijk op jouw bedrijf afgestemd is, is alle kennis die aangereikt wordt ook effectief interessant en nuttig. In een kort tijdsbestek steek je dus een maximum aan relevante kennis op. 4. Wederzijds begrip Deelnemers krijgen dankzij een maatopleiding veel meer inzicht in elkaars jobinhoud en bijgevolg ook meer respect en begrip voor elkaar. 5. Inzicht Een goede opleiding geeft ook inzicht in de bedrijfsprocessen en algemene manier van werken. Een belangrijk bewustzijn waardoor je efficiënter te werk gaat.

Kostenbewust Alle betrokken partijen zijn dus lovend over de maatopleiding. “We kunnen het andere bedrijven zeker warm aanbevelen! Mispak je echter niet aan de voorbereiding. Wij kregen ver doorgedreven maatwerk dat voor de volle honderd procent afgestemd was op onze installaties, maar dat vraagt natuurlijk best wel wat tijd en energie om alles inhoudelijk mee helpen af te stemmen. Je moet als bedrijf je opleidingsdoel ook helder in beeld hebben alvorens men een maatopleiding kan uitwerken. Wat is je doelgroep, welke onderwerpen moeten aan bod komen en wat wil je met de opleiding bereiken? FORTIO maakt dan de vertaalslag, werkt een pro-

gramma uit en legt de juiste accenten. En ze hebben dat met verve gedaan voor ons. Het opzet om meer inzicht te krijgen in de theoretische achtergrond, gekoppeld aan de praktijk is zeker geslaagd. Dat resulteert in installaties die betrouwbaar en bedrijfszeker zijn. Daarnaast sluit de opleiding perfect aan bij ons streven naar kostenbewust onderhoud. De maatopleiding heeft zijn effect dus niet gemist.”

www.fortio-bedrijfsopleidingen.be /onderhoudstechnieker

Alle informatie, altijd online bereikbaar.

VOLGT U ONZE BLOG AL? Bij FORTIO staan wij elke dag opnieuw voor u klaar met raad en daad. Want met onze opleidingen helpen we uw medewerkers en uw bedrijf naar een hoger niveau tillen. Wilt u steeds op de hoogte blijven? Lees dan zeker dit Fortio-magazine. Volgt u ons al via onze blog? Of via één van onze social media accounts? Want daar serveren we u een mix van opleidingen, nieuwsitems en weetjes voor u en uw bedrijf.

www.fortio-bedrijfsopleidingen.be

www.fortio.be/blog www.linkedin.com/company/fortio-bedrijfsopleidingen twitter.com/FORTIObedrijven www.facebook.com/fortiobedrijfsopleidingen

KRUISPUNT VAN KENNIS 9


Een korte bijscholing of een langlopende opleiding? ‘s Avonds of overdag? Bij FORTIObedrijfsopleidingen vind je de kans om jouw kennis én die van jouw werknemers aan te scherpen. Ook op maat van jouw bedrijf! Ontdek nu het volledige aanbod van kwalitatieve opleidingen op www.fortio-bedrijfsopleidingen.be.

MENTOR OPLEIDING Coaching op de werkvloer www.fortio.be/mentoropleiding

Succesvol onderhandelen hoort bij ons professionele leven en daarbuiten. Met welke onderhandelingstechnieken haal ik de beste verkoopsdeal binnen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn dienst de boeiendste opdrachten krijgt? Op welke manier beding ik de hoogste korting? Wanneer haal ik het meest uit een sollicitatie?

Kortom: hoe bereik ik mijn vooropgesteld doel, rekening houdend met de belangen van de andere partij? Het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de relatie is in vele gevallen een even belangrijk aandachtspunt.

WERKEN OP HOOGTE Val niet uit de lucht www.fortio.be/werken-op-hoogte

Een steiger is nog altijd een van de veiligste arbeidsmiddelen om werken op hoogte uit te voeren. Niettemin houdt zowel de montage als de demontage van steigers heel wat risico’s in voor 10

Bedrijfsinterne opleidingen worden steeds belangrijker! De overdracht van kennis door de zaakvoerder of ervaren werknemers naar nieuwkomers is immers zeer belangrijk. Het doorgeven van deze kennis en ervaring vraagt enige vaardigheid. Om de kennisoverdracht zo vlot mogelijk

te laten verlopen, is het nuttig de ervaren werknemers een mentoropleiding te laten volgen. Deze opleiding onderstreept het belang van kennisoverdracht, samenwerking, opvang en onthaal van stagiairs, leerlingen & cursisten.

SUCCESVOL ONDERHANDELEN Toekomstgerichte deals sluiten www.fortio.be/succesvol-onderhandelen

steigerbouwers en voor de personen die zich rond de steiger bevinden. Daarom voorziet de Belgische wetgeving verplichte opleidingen. De laatste bliksemactie van de arbeidsinspectie heeft echter aangetoond dat van de 350 gecontroleerde werkgevers amper 20% in orde was. In 50% van de gevallen werden de activiteiten stopgezet wat extra kosten met zich meebrengt. Zorg er dus tijdig voor dat je in orde bent vóór de volgende bliksemactie.


Wie groeit van eenmanszaak naar zaakvoerder van een kmo, komt heel wat nieuwe uitdagingen tegen. Vaak ken je je product of dienst door en door, maar de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een bedrijf te leiden, veranderen naarmate je bedrijf groter wordt. Het Limburgse familiebedrijf Profel zet daarom sterk in op maatopleidingen voor zowel de duizend eigen medewerkers als voor het dealernetwerk.

—— Wim Van den Bossche (CEO)

GLASHELDERE OPLEIDINGSBELOFTEN PROFEL

J

aarlijks plaatst Profel circa 180.000 ramen en deuren. Daarmee is het marktleider in de residentiële markt in de Benelux. “We zijn steeds op zoek naar oplossingen die het leven aangenamer maken. Het leven van de consument, de aandeelhouders en stakeholders, de medewerkers en de dealers. Koppel dat aan onze aandacht voor mensen en middelen, en je

Om aan ieders individuele opleidingsnood tegemoet te komen, doet Profel een beroep op FORTIO.

begrijpt meteen dat opleidingen bij ons hoog op de agenda staan”, vertelt Wim Van den Bossche, CEO van Profel. “Want dankzij goede opleidingen is je werk eens zo aangenaam, verloopt alles vlotter en geraak je véél verder.” Profel heeft niet alleen eigen productie-ateliers waar het ramen en deuren vervaardigt, het beschikt ook over een netwerk van meer dan 60 dealers. “De Profel-dealers

zijn stuk voor stuk experten in hun vak. Vaak zijn het schrijnwerkers die nu zaakvoerder zijn en een team van 10 tot zelfs 50 medewerkers leiden. En dat betekent dat ze geconfronteerd worden met veranderende uitdagingen. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om hen op te leiden, zodat ze perfect weten hoe ze een team moeten managen en een sterk en stabiel bedrijf kunnen uitbouwen.”

11


AMBITIE

Winnende combinatie Profel brengt daarom jaarlijks een opleidingskalender uit. “Welke opleidingen we aanbieden, hangt af van de opleidingsvragen die we krijgen”, licht Jacky Umans, productmanager en verantwoordelijke voor de

opleidingen binnen Profel toe. “De Profel-dealers kunnen bovendien zichzelf en hun medewerkers inschrijven. De opleidingen die we voorzien, zijn dan ook heel ruim. Dat gaat van situationeel leidinggeven over commerciële trainingen tot technische opleidingen. Net omdat we zoveel verschillende opleidingen willen aanbieden, is het interessant om een externe partner zoals FORTIO in te schakelen. FORTIO beschikt immers over een ongelooflijk grote pool aan trainers en werkt daarenboven elke opleiding op maat voor ons uit. Een winnende combinatie, zo blijkt ook uit de evaluatieformulieren van de deelnemers.”

Een ander pluspunt van FORTIO dat Jacky en Wim aanhalen, is de kostprijs. “De prijs-kwaliteitsverhouding is absoluut aanvaardbaar. We komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Het is ook handig dat FORTIO flexibel inspeelt op de situatie. Zo besloten wij om drie jaar geleden een nieuw gebouw te zetten dat met zijn verschillende lokalen, vergaderzalen en opleidingszaal de perfecte plaats is om opleidingen te organiseren. De FORTIOtrainers komen dus steeds tot bij ons als ze een opleiding geven.”

Terugkomsessies Een trend die Profel merkt, is de verschuiving van een alleenstaande opleiding naar een opleidingstraject. “We definieerden vier opleidingscategorieën: opleidingen voor zaakvoerders, voor technische medewerkers voor verkoopteams en softwaregerelateerde opleidingen. Binnen zo’n categorie worden er steeds vaker een aantal opleidingen verspreid over twee jaren. Verder plannen we terugkomsessies waarbij we polsen of de deelnemers de opgedane kennis effectief toepassen, of alles goed loopt en of er nog knelpunten zijn. We willen de dealers dus zoveel mogelijk praktische handvaten aanreiken. Iets wat volgens ons het beste werkt via maatopleidingen.”

—— Jacky Umans (productmanager en opleidingsverantwoordelijke)

OPLEIDING OP MAAT

MANAGEN VAN HET SALESTEAM Dankzij deze maatopleiding weet het management intussen hoe ze hun verkoopsploeg beter kunnen ondersteunen en hoe hun verkopers succesvol en tevreden blijven. www.fortio-bedrijfsopleidingen.be /managensalesteam

12


Een korte bijscholing of traject op maat? ‘s Avonds of overdag? Bij FORTIObedrijfsopleidingen vind je de kans om jouw kennis én die van jouw werknemers aan te scherpen. Ook op maat van jouw bedrijf! Ontdek nu het volledige aanbod van kwalitatieve opleidingen op www.fortio-bedrijfsopleidingen.be.

TECHNISCH OPERATOR + Ownership en procesinzicht voor jouw operator www.fortio.be/technisch-operator

In deze opleiding leer je als heftruckchauffeur of -bestuurder efficiënt, doeltreffend en veilig te werken met de heftruck. Personen die werken met een heftruck (zowel regelmatig als

sporadisch) hebben een veiligheidsfunctie en moeten hiervoor opgeleid zijn. Deze opleiding richt zich tot personen die het attest van heftruckbestuurder moeten behalen.

Bedrijven van vandaag streven steeds meer naar automatisatie en beheersing van hun processen. Inzicht hebben in de werking van machines en daaraan gekoppelde processen zijn enorm belangrijk geworden. De taken en dus ook de benodigde competenties van operatoren worden hierdoor steeds complexer.

Daarbij zien we dat technische operatoren steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. Naast produceren staan ze ook in voor de technische machine- en procescondities, de kwaliteit van het product en een veilige, ordelijke en milieuvriendelijke werkplek. Zelfs het werk onder elkear regelen hoort hier bij.

HEFTRUCK Veilig en doelmatig werken met een heftruck www.fortio.be/heftruck

TALENT MANAGEMENT Spot het talent in je team en zet het optimaal in www.fortio.be/talentmanagement

Talentvolle medewerkers vormen de basis voor succesvolle bedrijven en organisaties. Het aanwezige potentieel wordt bij dit soort bedrijven optimaal tot ontwikkeling gebracht. Hierbij is doorgaans een belangrijke rol weggelegd voor HRM. Om uw organisatie ook op deze koers te krijgen, dient er een gerichte HR-strategie gevoerd te worden waarbij talent-

management en human resource development centraal staan. Ga daarom aan de slag met het aanwezige talent binnen je organisatie en zet dit optimaal in met een maatopleiding van FORTIO-bedrijfsopleidingen.

13


TECHNISCHE TALENTEN VERDIEPING THEMA Voor moeilijk in te vullen vacatures zet Rabbit in op de krachtige combinatie van theoretische kennis en werkplekleren.

Opleiden is het nieuwe rekruteren. Een stelling die absoluut opgaat voor technische profielen. Daarom lanceerde FORTIO onlangs het pilootproject Onderhouds- en storingstechnieker. “In plaats van te focussen op een diploma, is het beter om je te richten op de attitude en affiniteit met techniek van de kandidaat”, aldus opleidingsadviseur Sandra Huysmans.

H

et aantal bedrijven dat een tekort heeft aan technische geschoolde medewerkers blijft in verschillende sectoren exponentieel stijgen. “Het probleem is tweeledig: enerzijds is de vraag naar dergelijke profielen heel groot, anderzijds blijkt er vaak een gebrek aan de juiste vaardigheden. Volgens ons zijn er echter heel wat mensen die aanleg en talent voor techniek hebben. Om dat aanwezige talent maximaal te benutten, riepen we het pilootproject ‘Onderhouds- en storingstechnieker’ in het leven.”

14

Het pilootproject is een evenwichtige combinatie van opleiding en werkplekleren. Sandra: “Het traject is gespreid over vier maanden. Bedrijven die geïnteresseerd zijn, krijgen de kans om geïnteresseerde kandidaten te interviewen alvorens ze aan het traject beginnen. Bovendien kunnen de kandidaten rekenen op begeleiding van FORTIO-coaches met veel praktijkervaring.”

Een welgekomen oplossing Rabbit, een bedrijf dat ultraverse groenteen pastasalades maakt, is één van de bedrijven die FORTIO inschakelde voor het vinden van een geschikte

onderhouds- en storingstechnieker. “Doordat we met verse producten werken, hebben we een korte houdbaarheidsdatum. Dat heeft consequenties voor onze medewerkers: weekendwerk, wisselende uren, technische storingen die à la minute opgelost moeten worden zodat alles perfect gekoeld blijft, … Het is een niet te onderschatten uitdaging”, vertelt Ann Beenaerts, HR-medewerker en opleidingsverantwoordelijke bij Rabbit. “Daarbij


—— Sandra Huysmans (opleidingsadviseur FORTIO) en Ata Ozcan (trainee)

OPLEIDEN IS HET NIEUWE REKRUTEREN. Heel wat mensen hebben wel de aanleg en het talent voor techniek. Selecteer dus niet louter op basis van het diploma, maar benut dat talent maximaal door in te zetten op opleiding.

SCHERP DE KENNIS EN ATTITUDE AAN. Het pilootproject richt zijn pijlen niet alleen op een grondige theoretische basiskennis, maar ook op werkplekleren én werkattitude.

MINIMALE TIJDSINVESTERING, MAXIMAAL RESULTAAT. Door FORTIO in te schakelen, kan je een geïnteresseerde kandidaat met een minimale tijdsinvestering opleiden tot een volwaardige medewerker.

kwam nog eens de tijdsdruk. We groeien sterk, waardoor we intern onvoldoende tijd konden vrijmaken om zelf een opleiding te voorzien. De combinatie van opleiding en training die FORTIO aanbiedt, was dus een welgekomen oplossing.”

Totaalpakket Ann benadrukt dat ook het totaalpakket goed zit. “Je leert de kandidaatmedewerker snel goed kennen

en FORTIO scherpt naast de theoretische kennis ook de werkattitude aan. Tegelijk ontfermt FORTIO zich over de praktische invulling van de opleiding, die steeds bij ons in het bedrijf doorgaat. Bovendien mochten we de geïnteresseerde kandidaten op voorhand interviewen, zodat we een gefundeerde keuze konden maken. De kandidaat zelf is trouwens ook lovend en geeft aan dat hij blij is met de koppeling tussen het theoretische gedeelte bij FORTIO en de praktische aanvulling in ons bedrijf.” Ook andere bedrijven die in het pilootproject stapten, zijn enthousiast volgens Sandra. “Zoek je dus een medewerker met een technisch profiel? Kijk dan niet alleen naar het diploma,

maar ga na of de persoon in kwestie over het nodige technisch talent beschikt en de goesting heeft om zich erin te verdiepen via opleiding. De kans dat je een geschikte kandidaat vindt, wordt zo aanzienlijk groter.”

www.fortio-bedrijfsopleidingen.be /technischetalentenverdieping

15


DO 24 MEI 2018

UIT ALLE MACHT Juichen. Of dat hopen we toch te doen met het WK Voetbal. In de aanloop naar een hete voetbalzomer zetten wij een sporticoon en een bevlogen bedrijfsleider samen in een knusse zetel. Om te debatteren over kansen, scoren, leren en talent. Over hoe een solide strategie de basis vormt van een mooie carrière. En over hoe de top bereiken opofferingen vergt. Duid 24 mei dus alvast met stip aan in je agenda!

Wat hebben een sporticoon en een bedrijfsleider met elkaar gemeen? We serveren het je in een spetterend debat.

EVENEMENT

KRUISPUNT VAN KENNIS www.fortio-bedrijfsopleidingen.be

16

Fortio15  
Fortio15  

Fortio, het inspirerende opleidingsmagazine voor bedrijven van FORTIO-bedrijfsopleidingen. Want goed opgeleide mensen vormen het grootste ka...

Advertisement