{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

I N N E H Å L L

FÖRORD

I N G E N VA N L I G LAR MBOK 15

K APITEL I

VI H JÄLPER DIG AT T H A N D L A R ÄT T 18 K E M I K A L I E R N A I D I T T B A R N S VA R DAG H O R M O N S T Ö R A R N A — D E T N YA H O T E T M E N , FA R L I GA P R O D U K T E R Ä R VÄ L M Ä R K TA? CO CK TA I LEFFEK T EN FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN M OT EN R ENAR E FR A MTID R Å D U N D E R G R AV I D I T E T O C H A M N I N G HUR DU UNDVIKER KEMIK ALIER I DIT T HEM K ÄNN IGEN MIL JÖM ÄRKNINGARNA D I N A R ÄT T I G H E T ER S O M KO N SU M EN T

4

2 0 2 3 2 6 2 8 2 8 3 0 3 2 3 6 3 9 4 6

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.