{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

DEN VIKTIGASTE LILLA INVESTERINGEN D U KO M M ER AT T G Ö R A I DITT BARN

Visste du att ditt hem är fullt av osynliga kemikalier, och att de produkter som du dagligen utsätter ditt barn för kan innehålla skadliga ämnen? Våtservetterna, nappflaskan, leksakerna, bilbarnstolen, kläderna … Till och med maten och besticken som ditt barn äter den med. Allt. Anne, Christine och Karin, tre unga forskare och mödrar, fick nog av at t inte veta exak t hur det ligger till med alla gifter i vår vardag och började läsa på. Alla tre har dok torerat i ämnen som är relaterade till hälsoproblemen som skapas av kemika lierna runt oss. Deras efter forskningar blev den här boken. Utöver konkreta shoppingtips för dit t barns alla behov, överskådligt organiserade i kategorier som Leka, Sova, Äta, Sköta, m fl, förklarar för fat tarna vad forskarna idag vet om gifterna, och ger dig handfasta råd om hur du ska tänka för at t minska mängden skadliga kemikalier i era liv. H A N D L A R Ä T T — F Ö R E N G I F T F R I B A R N D O M är ingen vanlig larmbok, utan en praktisk hjälpreda skriven av människor med insyn i problemet med gifter i vardagen. Boken förklarar inte bara vad som är fel och farligt utan hjälper dig att ge ditt barn rätt star t i livet och en friskare framtid.

60

978 -91 -979540 - 6 - 8

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.