{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

F A K T A

O M

K E M I K A L I E R N A

D U

V I L L

U N D V I K A

ningen där kläderna och livsmedlen produceras, men kemikalierna når även oss genom slutprodukten. Många bekämpningsmedel är nervgifter, andra är cancerframkallande eller misstänks orsaka sterilitet och fosterskador, en del kan ha flera av dessa effekter. Det finns otaliga exempel på förgiftning och död hos allt ifrån enskilda individer till stora grupper av människor vilka har utsatts för bekämpningsmedel oavsiktligt, genom olyckor eller kontaminerad mat. Det uppskattas att 5 miljoner människor i produktionsländerna råkar ut för förgiftning från bekämpningsmedel årligen. Av dessa dör ca 20 000 och över en miljon behöver uppsöka vård på sjukhus. Livsmedelsverket gör årliga stickprovskontroller av mängderna bekämpningsmedel i frukt och grönsaker (slv.se). Naturskyddsföreningen utför också tester och aktuell information hittar du bl a i deras app Grön guide (www.naturskyddsforeningen.se/ gron-guide). Om man handlar ekologisk mat kan man känna sig mer säker.

PA R F Y M E R

Parfym är en blandning av många ämnen såsom eteriska oljor och aromer. Idag tillsätts parfym i väldigt många varor. Meningen är att det ska kännas fräscht och rent, men parfym är inte rengörande utan används ofta för att dölja dålig lukt eller råvarudoft. Parfymer innehåller många allergiframkallande ämnen och ofta även miljö- och hälsofarliga sådana. I bland innehåller de till exempel ftalater för att förstärka doften, även om de flesta ftalater är förbjudna i kosmetika inom EU (men inte i t ex USA). Man har sett att ju tidigare man exponeras för parfym desto större är risken att utveckla parfymallergi. Det 57

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.