{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

F A K T A

O M

K E M I K A L I E R N A

D U

V I L L

U N D V I K A

kan orsaka skador på huden, huvudvärk, trötthet och irritera slemhinnorna. Vid långvarig exponering kan de orsaka cancer samt skador på levern och nervsystemet. Det är framförallt vid målning som man till vardags kommer i kontakt med lösningsmedel. Se Måla om i shoppingguiden (sid 106) för råd om hur du skyddar dig och ditt barn från dem.

FOR M ALDEHYD

Formaldehyd används bland annat i slutet av tillverkningsprocessen av konventionellt producerade bomullstyger och kläder. Detta cancerframkallande ämne tillsätts för att hålla tyget slätt under transport och försäljning samt avges när färgen fixeras, d v s, det finns i färgen innan fixeringen. Ett annat ställe där formaldehyd kan finnas är i lim som används i spånskivor. Ämnet dunstar med tiden ut, eller om man sågar upp skivorna, och kommer då att finnas i inomhusluften. Formaldehyd kan också avges när man bränner bort gammal färg. Ämnet är i sig naturligt men kan i koncentrationer över vissa värden orsaka irritation av hud och andningsvägar samt kan vid långvarig exponering vara cancerframkallande. Formaldehyd bildas i bilavgaser och tobaksrök.

BEK Ä MPNINGSMEDEL

Bekämpningsmedel får vi i oss genom besprutad mat. De används också vid odling av bomull och värst utsatt är befolk56

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.