{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

K L Ä D E R

SOBEA www.sobea.se K läder i ekologisk och GOTS - cer tif ierad bomull för graviditet och amning i bekväm stil. E C O LY X I C A  www.ecolyxica.se Amningsbehå, linnen, trosor och gravidbälte med spets i eko logisk, delvis GOTS - cer tif ierad bomull. Öko -Tex- cer tif ierade. SWEGM ARK www.swegmark.se Amningsbehå i ekologisk bomull med Öko -Tex- cer tif iering. Säljs av f lera större kedjor, se »åter försäljare« på hemsidan. A N I TA  www.anita.com Underkläder, badkläder, bälten m m som är Öko -Tex- cer tif ie rade. Allt går inte at t hit ta hos svenska åter försäljare. Stödbäl -

www.minimundus.se

ten säljs av:

B E L LY H U G  www.bellyhug.se Gravidbälte i ekologiskt odlad hampa som dessutom är Fairtrade - cer tif ierad. MINIMUNDUS  www.minimundus.se Stödbälten, midjeförlängare, behå m m för gravida som är ÖkoTex-cer tifierade, från flera olika tillverkare.

55

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.