{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

S H O P P I N G G U I D E N

S Å H A R V I S A M M A N S TÄ L LT G U I D E N

När vi har gjort våra efterforskningar och rekommendationer har vi fokuserat på att hitta det bästa möjliga, då det inte alltid har funnits en perfekt produkt. Att vaska fram produkterna var tidskrävande och innebar mycket detektivarbete samt upprepade förfrågningar till återförsäljare som i många fall lade upp dimridåer. Intresset för giftfria och ekologiskt framställda produkter har ökat enormt på senare år, men så länge vi konsumenter fortsätter att handla dåliga produkter kommer någon att tillverka och sälja dem. Trots att vi har kunnat sammanställa en till synes lång lista av »rätta val« är det slående hur få produkter och medvetna återförsäljare det faktiskt finns. Det kommer du också att upptäcka när du granskar guiden i detalj. Inom de områden där utvecklingen mot ekologisk och giftfri produktion har kommit längre, som till exempel barnkläder, textiler och hygienartiklar, har vi varit stränga i våra överväganden om vilka produkter som platsar på listan. Det är tydligt hur intresse och efterfrågan från konsumenter kan skynda på utvecklingen: när det gäller barnkläder, och då framför allt bebiskläder, har idag till och med de största kedjorna kläder av ekologiskt odlad bomull. Det här är positivt då konventionellt odlad bomull förbrukar stora mängder skadliga kemikalier. Men det finns idag också företag som har valt att gå längre genom att tillverka kläder där inte bara själva bomullen utan även efterbearbetning, färgning och distribution är gjorda med ekologiskt hållbara metoder. Det är de här kläderna som vi anser vara giftfria och det är dem som vi har rekommenderat. Ett annat område där utvecklingen går snabbt framåt är 50

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.